Anvisningar för passfoto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för passfoto"

Transkript

1 sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs i dokument 9303 från Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) som lyder under FN och detaljerade krav på passfoton finns i ISOstandarden De flesta fotostudiorna i Finland laddar upp passbilder på Tillståndsförvaltningens bildserver med kundens samtycke, via vilken den kan bifogas till exempelvis ansökningar om pass och ID-kort. Om ansökan lämnas in på polisens serviceställe kan även pappersbilder bifogas till den. På polisens webbplats (www.poliisi.fi) och i bruksanvisningen för bildservern finns information om de ansökningar om tillstånd till vilka ansiktsbilder kan bifogas via bildservern. Hur bilden sparas Bilden kan vara svartvit eller i färg. Måttet på elektronisk bilden ska vara exakt 500 x 653 pixlar. Inga avvikelser ens på en pixel tillåts. Elektronisk bilden ska sparas i JPEG-format (inte JPEG2000), filtillägget kan vara.jpg eller.jpeg Största tillåtna storlek på elektronisk bilden är 250 kilobyte. I bilden får det inte förekomma för mycket JPEG-artefakter, som uppstår på grund av för stor komprimering (komprimeringsstörningar, bild 3). 1) rätt 2) rätt 3) fel: komprimeringsstörningar

2 sidan 2(7) Bildtekniska egenskaper Fotot får vara högst 6 månader gammalt. Bilden får inte behandlas så att små detaljer hos den fotograferades utseende ändras eller så att misstankar om bildens äkthet kan uppstå till följd av behandlingen. Bilden ska vara tydlig och med god skärpa över hela ansiktet. Den får inte vara suddig eller kornig. I denna punkt ingår många typer av möjliga fel. o Bilden kan bli oskarp eller suddig om man inte har riktat kameran mot objektet på rätt sätt. (Bild 5) o Dålig upplösning hos kameran leder till kornighet, vilket gör det svårare att särskilja detaljer. (Bild 6) o Kontrasterna i bilden kan vara så skarpa att detaljerna försvinner. Det får inte förekomma färgfel i bilden. Till exempel lasergraveras bilden på passets informationssida som en bild i gråskala, men på chipet sparas den i färg, om originalbilden är i färg. På bilden får det inte finnas optiska eller andra förvrängningar av ansiktets faktiska proportioner som försvårar visuell eller maskinell identifiering av personen på fotot. (Bilderna 8 och 9) o På grund av en kort effektiv brännvidd i en kamera i en mobiltelefon eller en tablett, kan man oftast inte ta passfoton som fyller de avsätta krav. När brännvidden är för kort, ser näsan och andra drag mitt i ansiktet ut som för stora i förhållande till de övriga dragen. o Bästa resultat nås med ett teleobjektiv, vars motsvarande brännvidd är cirka mm och med att fotograferingsavståndet är tillräckligt långt. 4) rätt 5) fel: oskarp (suddig) 6) fel: kornighet, dålig upplösning 7) fel: färgfel 8) rätt 9) fel: optisk förvrängning

3 Dimensioner och placering Anvisningar för passfoto sidan 3(7) Millimetermåtten gäller endast för pappersbilder och pixelmåtten (px) endast för bilder som sänds via bildservern. I övrigt gäller placeringskraven bägge bildtyper. Huvudets storlek och placering måste följa schemat i bilden nedan. Avståndet ovanför hjässan till kanten ska vara minst 4 mm (56 px) och högst 6 mm (84 px). Avståndet under hakspetsen till kanten ska vara minst 7 mm (96 px) och högst 9 mm 124 px). Huvudet ska vara placerat i mitten på bilden så att mittenlinjen på ansiktet avviker från bildens mittenlinje med högst 1,5 mm (21px). Huvudets storlek på bilden mäts från hjässan till hakspetsen. Hår eller skägg räknas inte med i huvudets storlek. Avståndet mellan hjässan och hakspetsen ska vara mm ( px). Obs! Samma måttkrav gäller för passbilder av personer i alla åldrar. Inga särskilda mått har angetts för bredden på huvudet på bilden. Om höjden på huvudet uppfyller kraven behöver man inte bry sig om bredden på huvudet. Håret behöver inte synas helt och hållet på bilden, även om det rekommenderas. Det viktiga är att huvudets storlek utan hår från hjässan till hakspetsen uppfyller de angivna måtten 10) rätt 11) fel: huvudet för högt upp 12) fel: huvudet för långt åt sidan 13) fel: huvudet på bilden för stort 14) fel: huvudet på bilden för litet

4 sidan 4(7) Hållning Utgångspunkten är att huvudet är i mitten av bilden och att både ansiktet och axlarna är vinkelrätt mot kameran. Huvudet ska hållas rakt. Huvudet får inte vara lutat åt sidan och inte heller framåt eller bakåt. Ansiktet och blicken ska vara riktade rakt mot kameran. Fotot ska tas rakt framifrån. Fotot får inte tas ovanifrån, underifrån eller från sidan. Axlarna ska vara i linje med ansiktet, det vill säga vinkelrätt mot kameran. Porträttliknande bilder, där den som fotograferas tittar över axeln, tillåts inte. (Bild 16) Man kan göra undantag från kraven på hållning av medicinska skäl. Då fotograferas personen så att han eller hon kan identifieras på bästa möjliga sätt. Om den som ska fotograferas inte kan hålla huvudet rakt försöker man genom att ändra ställning på kameran ta en bild i rätt vinkel. Man kan inte kräva att båda öronen ska vara synliga på bilden, eftersom ena örat kan sitta längre bak, vara mindre eller ha en annan form än det andra örat. 15) rätt 16) fel: axlarna vridna 17) fel: huvudet vridet 18) fel: huvudet lutat 19) fel: huvudet framåtlutat

5 sidan 5(7) Belysning Särskild uppmärksamhet ska fästas vid belysningen, eftersom den i allmänhet är den största utmaningen när man tar passbilder. Belysningen ska vara jämn över hela ansiktet: det får inte synas några skuggor eller utbrända partier på grund av alltför starkt ljus i ansiktet eller i bakgrunden. (Bilderna 21 och 22) Belysningen får inte skapa rödögdhet. Belysningen ska ha en naturlig färg, den får till exempel inte vara blå- eller rödaktig. Bilden får inte vara över- eller underexponerad. (Bilderna 24 och 25) 20) rätt 21) fel: sned belysning, utbränd panna 22) fel: sned belysning, skuggor i bakgrunden 23) rätt 24) fel: överexponerad 25) fel: underexponerad

6 sidan 6(7) Ansiktsuttryck, glasögon, huvudbonader och makeup Grundregeln är att ansiktet ska vara helt synligt och att i synnerhet ögonen tydligt ska kunna urskiljas. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt. Munnen får inte vara öppen. När det gäller mycket små barn kan man i viss mån ge avkall på kraven, men även då får munnen endast vara en aning öppen. Ögonen måste vara öppna och man får inte kisa med ögonen. Inte ens hos små barn får ögonen vara slutna. Ansiktet ska vara helt synligt. Exempelvis kläder eller hår får inte täcka ansiktet. Man ska vara särskilt noggrann med att ögonen kan urskiljas. I fotoexempel 29 täcker glasögonbågarna delvis ögonen, i exempel 30 gör ljusreflexerna det och i exempel 31 glasögonbågarna och skuggan av håret. Det säkraste är att ingen del av glasögonbågarna är i närheten av ögonen. Glasögonbågar får inte heller vara så tjocka att de gör det svårare att urskilja ansiktsdragen. Glasögon kan alltid tas av under fotograferingen. Mörka glasögon och ögonlapp får användas endast av hälsoskäl. Peruk är tillåten om den som fotograferas använder den dagligen till exempel av medicinska skäl. För peruker gäller samma bestämmelser som för riktigt hår, det vill säga att den inte får täcka ansiktet och speciellt inte ögonen. Man får bära makeup på passfotot under förutsättning att det inte försämrar möjligheten att identifiera personen. Det är omöjligt att ge generella anvisningar när det gäller makeup, och hur det påverkar utseendet måste alltid bedömas från fall till fall. 26) rätt 27) fel: hela pannan är täckt 28) fel: skugga av scarf 29) fel: ögonen täcks av glasögonbågar 30) fel: reflexer 31) fel: glasögonbågar och skugga från håret

7 sidan 7(7) täcker ögonen Bakgrund Den bästa bakgrunden är ljust grå. Det viktigaste är emellertid att både ansiktet, håret och kläderna urskiljs tydligt mot bakgrunden. Problem uppstår i allmänhet när man fotograferar om tröjan eller huden är lika ljus eller mörk som bakgrunden, för då kan man inte särskilja dem åt på den lasergraverade bilden på tillståndshandling. Lasergraveringen är alltid en svartvit bild även om originalbilden är i färg. Urskiljbarheten kan påverkas genom att ändra belysning eller byta till en mörkare eller ljusare bakgrund. Bakgrunden ska vara enfärgad och jämn. Bakgrundsfärgen ska vara ljus och neutral. Inga skuggor får synas i bakgrunden. Ansiktet, håret och kläderna måste tydligt kunna urskiljas mot bakgrunden. Andra människor eller föremål får inte synas. Man får ge stöd åt små barn, men ingen del av den som ger stöd får synas på bilden. 32) rätt 33) fel: ojämn bakgrund 34) fel: mönstrad bakgrund 35) fel: skuggor i bakgrunden 36) fel: ojämn belysning i bakgrunden 37) rätt 38) fel: leksak, kudde bakom 39) fel: den som ger stöd syns på fotot

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Kameraövervakningssystem

Kameraövervakningssystem Rekommendationer vid användande av Kameraövervakningssystem SKL Rapport 2005 : 01 Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01 Författare och kontaktperson Peter

Läs mer

Dramatiska. närbilder 0016

Dramatiska. närbilder 0016 Dramatiska närbilder 0016 DRAMATISKA NÄRBILDER Komponera en dramatisk bild genom att fylla ut bilden, välj annorlunda vinklar och experimentera med skärpedjupet. Det finns gott om motiv ute i trädgården

Läs mer

Fotoskolan: Barnfoto Bilder på barn för livet

Fotoskolan: Barnfoto Bilder på barn för livet Fotoskolan: Barnfoto Bilder på barn för livet Som nybliven förälder är de första veckorna och månaderna kaotiska. I fokus för alla instinkter ligger ditt lilla barn. Men minnen bleknar med tiden. Därför

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 2011 Bildbehandling Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 Mattias Karlsson Sjöberg 01.Teori om bildbehandling - en grundkurs Dessa sidor handlar om bildbehandling.

Läs mer

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Fotografera produkter som ett proffs

Fotografera produkter som ett proffs Fotografera produkter som ett proffs Hur du får dem att se ut som du vill När du ser rubriken på det här kapitlet kanske du undrar, Varför behöver jag veta hur man tar bra bilder på produkter? Det finns

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Photoshop grundläggande bildredigering

Photoshop grundläggande bildredigering Photoshop grundläggande bildredigering Ljus, kontrast och färg - Underexponerad bild Att redigera bilder handlar i grunden om att ha en fungerande strategi - ett flöde i arbetet. Detta skaffar man enklast

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

Grundläggande fakta digitalkameror

Grundläggande fakta digitalkameror KAPITEL 2 Grundläggande fakta digitalkameror Hur en digitalkamera fungerar På utsidan verkar en filmbaserad och en digital kamera vara detsamma. Du siktar med ett objektiv på ett motiv och trycker ner

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK

8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK Bröllopsfotografens 8 BÄSTA PHOTOSHOPTRICK Bildbehandling av bröllopsbilder är en helt egen genre med många specialeffekter. Vi visar dig teknikerna som professionella bröllopsfotografer använder för att

Läs mer

HÅRFAKTA. Vad kan du om ditt hår?

HÅRFAKTA. Vad kan du om ditt hår? HÅRFAKTA Vad kan du om ditt hår? Här kommer lite intressant fakta om hår som kan vara kul att veta. Det är allt från statistik, fakta om hårstråets uppbyggnad och annat du inte visste om hår. 1. Hårets

Läs mer

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus 38 utrustning Utrustning av Helmut Kraus kameratyper 39 En kamera är självklart den allra viktigaste utrustningsdetaljen om du vill videofi lma. Men i praktiken behöver du mer än bara en kamera och ett

Läs mer