DISTRIKTS BLADET. Nr 3/2015. Tack! Distriktsordförandekonferens april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTS BLADET. Nr 3/2015. Tack! Distriktsordförandekonferens 22-23 april"

Transkript

1 DISTRIKTS BLADET Nr 3/2015 Tack! Kära medlemmar! Jag vill framföra ett stort tack för alla glada och positiva tillrop, som vi har fått på det digitala distriktsbladet. Inte mindre än ett 60-tal meddelanden har kommit in till kansliet. Dessutom har vi fått flera konstruktiva förslag på hur vi kan förbättra läsbarheten. Det har vi inte hunnit med denna gång, men förändringar kommer! Vårhälsningar från Monica Ulfhielm, distriktsordförande Distriktsordförandekonferens april Samtliga Distriktsordföranden har under veckan samlats på en tvådagarskonferens för att diskutera gemensamma frågor. Vår förbundsordförande Christina Rogestam lyfte fram följande frågor: Ny webbplattform och nytt medlemsregister Regeringens miljardsatsning som egentligen är omprioriteringar av 960 mlj. Kr Behovet av fler senior- och trygghetsboenden Är 65 år för tidig rekryteringsålder? Redan nu dags att fundera på vilka frågor som skall behandlas på nästa kongress 2017 Betona KPRs betydelse för våra medlemmar Bland deltagarna lyftes bl.a. fram rätten att arbeta längre, översyn av pensionärernas skatter och valfrihetsfrågorna. Äldreminister (bl.a.) Åsa Regnell besökte konferensen och kommenterade miljardsatsningen i årets vårbudget. Vidare berättade hon att socialstyrelsen får i uppdrag ta fram en modell för hur en utökad bemanning inom äldreomsorgen ska fördelas. Regeringen avser också att tillsätta en kvalitetskommission. Övriga frågor som hon lyfte fram var framtagandet av en demensplan, fallolyckor och måltider. Förbundet har tagit fram en NMI (nöjdmedlems index), som ska tjäna som utgångspunkt för fortsatta mätningar. Våra medlemmar är överlag mycket nöjda, men en sak sticker ut, nämligen att de yngre medlemmarna är mindre nöjda än äldre. En lägesrapport om det nya medlemsregistret och den nya webbplattformen gavs. Under hösten kommer två deltagare per distrikt att utbildas. Därefter kommer tre personer per förening att erbjudas utbildning, sannolikt med hjälp av Vuxenskolan. Erbjudande om central uppbörd kommer att gå ut i december. Vi har nu också ett löfte om att OCR-funktionen skall finnas kvar

2 för dem som väljer lokal debitering. SMS-funktionen kommer dock inte, trots kongressbeslut, att finnas med från början. En rapport från Örebrodistriktet om äldreomsorgsplaner i Örebrodistriktets samtliga kommuner presenterades och från Kalmardistriktet rapporterades det om Matpatrullen, där distriktets AU besökt ett antal äldreboenden och bedömt maten och hur den serveras. Representanter för Hörselskadades Riksförbund (HRF) redogjorde för sin verksamhet och samarbetsmöjligheter diskuterades. Slutligen redovisade förbundet sina erfarenheter från rundresorna till samtliga distrikt och konferenserna på flera håll i landet på temat Var med och bestäm! och som i första hand riktade sig till KPR-ledamöter runt om i landet. Båda konferenserna var mycket uppskattade. Rapport från Boendeseminarium den 22 april 2015 Ett fullsatt seminarium med väntelista är ju både roligt och tragiskt men jag har blivit lovad att få presentationerna från bägge föredragshållarna så att vi kan lägga upp dem på vår hemsida. Gå in där om någon vecka så borde de finnas. Seminariet var både intressant och lärorikt. Ewa Samuelsson, som är regeringens utredningsman för äldres bostadssituationer, inledde och pekade på en massa intressanta saker. Äldregrupperna är de som ökar mest i samhället är vi fler 75+! Efter 85 söker sig vad 10:e till särskilt boende och var 3:e person över 80 använder rullator och 7 av 10 kvinnor över 85 behöver förflyttningshjälp (hälften av männen). Dvs tillgänglighet är nödvändig men det är bra för alla. Varför vill vi inte bo kvar? Jo, onödigt stort, för dyrt, bristande tillgänglighet, klarar inte vardagsbestyren, ensamhet och otrygghet. Men vi skall flytta i tid så att vi flyttar TILL något och inte från. Ewa tog också upp det stora behovet av teknikstöd i bostaden så att man kan ta den hjälp man kan få genom att göra bankaffärer, handla mat på Internet etc. Sedan gick Ewa igenom möjliga hinder och möjliga lösningar på detta men till syvende och sist så är vi alla olika. Dock bör vi nog stimulera till boendegemenskaper av olika karaktärer. Ewa har lovat att komma tillbaka i höst och göra en uppsummering av vad utredningen har kommit fram till. Den skall vara klar den 1 oktober. Susanne Eliasson från SEB kom sedan med ytterst intressanta uppslag när det gäller ekonomin. Susanne påpekade att vi är dåligt förberedda för olika händelser i livet. Det är numera mycket vanligare än förr att man skiljer sig när man börjar närma sig pension och då har man mycket ojämnlika pensioner och dessa delas INTE. Att man har särkullsbarn och att man tom inte tänkt sig för vad det innebär att vara sambo. Susanne visade vad man fick kvar vid försäljning och att det är vanligt att underhåll av ägda bostäder eftersätts av äldre men är en summa man måste räkna med när man jämför. Det är ju inte så konstigt att hyran för en lägenhet fördubblats de senaste 20 åren när värdet av en lägenhet har gjort det när det är en BRF men det tänker man inte så mycket på utan det känns dyrt. Rekommendationen var att man sätter sig ner och planerar ekonomin i tid och skriver ner och skaffar nödvändiga legala överenskommelser både när det gäller tillgångar och pensioner. SPF Seniorerna kommer att följa utvecklingen och se vad vi skall ta för steg härnäst.

3 Remissvar SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt har beretts tillfälle att yttra sig över SL:s utbudsplan inför Med anledning härav ber vi att få framföra följande synpunkter. SLs förslag avser de trafikförändringar som avser Stockholmsdistriktet begränsar sitt svar till övergripande frågor och hänvisar till de olika kommunala pensionärsrådens yttranden från samtliga kommuner i regionen. De besitter den lokala kompetensen för att kunna bedöma konsekvenserna av föreslagna ändringar i linjedragningar eller t.o.m. nedläggningar av busslinjer vad avser tillgänglighet för inte minst äldre resenärer. Vi vill särskilt framhålla följande: När man inom Storstockholm nu gör en ordentlig översyn över hållplatser i akt och mening att genom att dra in vissa för att åstadkomma snabbare framkomlighet för linjerna måste man vara ytterst vaksam var man drar in hållplatser. Äldre försöker så länge som möjligt att åka kollektivt och SLs policy är just att underlätta detta och därmed senarelägga eller t.o.m. kunna avstå från att begära och utnyttja färdtjänst. Då är det av yttersta vikt att vägen till hållplats från hemmet inte blir för lång. Allt tillgänglighetsarbete går om intet om det är för långt att gå till hållplats. Vi vet att det finns en ambition att ingen skall behöva gå mer än 500 m till närmsta busshållplats eller tunnelbanestation.. Dock han 500 m i praktiken upplevas mycket olika och bli till ett oöverstigligt hinder. Om syftet med omläggningarna i första hand är att åstadkomma snabbare framkomlighet särskilt i rusningstrafik skulle ett alternativ kunna vara att inrätta X-linjer, som inte stannar på alla hållplatser. Exempelvis skulle varannan avgång i rusningstrafik kunna vara en X-linje medan på övriga tider bussarna stannar med samma täthet mellan hållplatserna som i dag, Detta alternativ bör övervägas. Vidare anser vi att behövs det ordentlig reklamkampanj för att äldre skall få sittplatser. Även till synes friska äldre kan ha svårt att stå speciellt på bussar med kraftiga inbromsningar eller svängande trafik, vilket kan resultera i farliga olyckor med benbrott som följd. Därför borde buss- och tunnelbanechaufförer vädja till resenärerna man skall lämna plats till äldre. Slutligen vill vi framhålla att vissa linjer som trafikeras i områden med mycket äldre slutar gå alltför för tidigt på dagarna. Äldre är ofta stora kulturkonsumenter och har därför behov av en fungerande kollektivtrafik även på kvällar. Inbjudan till seminarium om den nya Patientlagen Min rätt som patient och var klagar jag om jag blir missnöjd? Vad innebär den nya patientlagen för mig som patient i vården? Vart vänder jag mig, om något gått snett i bemötande/tillgänglighet/ vård/behandling? Detta är frågor, som vi vill ge svar på vid vår föreläsning. Talare från Landstinget och Patientnämnden. Målgrupp: Alla intresserade SPF-medlemmar

4 Datum och tid: 19 maj Kl Lokal: Talare: Anmälan: Avgift: ABF huset, Sveavägen 41, Palmesalen Eva Prinz, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen på Landstinget Camilla Heise Löwgren, Patientnämnden Anmälan görs till distriktskansliet, telefon eller e-post senast den 11 maj. Seminariet är kostnadsfritt. Om du anmält dig och uteblir, och inte har meddelat ditt återbud senast dagen innan, debiteras du en kostnad på 100 kr. Mötesplats Tjusta SPF Seniorernas golf på Tjusta Golf fortsätter säsongen 2015 Alla medlemmar i SPF Seniorerna som spelar golf, eller är intresserade av att börja eller bara känna på, är välkomna till SPF Seniorerna i Stockholms tisdagsgolf på Tjusta Golf. SPF Seniorerna Stockholmsdistrikts friskvårdsgrupp har i samarbete med Tjusta GK beslutat fortsätta med förra årets satsning även Vi kommer att spela varje tisdag med samling strax före kl Utgång sker sedan efter lottningen i 3 eller 4 bollar. Spelformen är poängbogey. Idén är enkel. Vi tror att det är många golfare som skulle uppskatta att ibland spela på en annan bana och samtidigt få lite nya spelkompisar på köpet. Här kommer du att möta medlemmar från andra föreningar vilket alltid är trevligt och berikande. Mötesplats Tjusta. Nämnas bör att det är ett mycket trevligt område att promenera i för den som inte vill spela golf med sin kompis utan istället njuta av naturen! Dessutom finns det ytterliga en fördel och det är att det går att delta även som Pay and Play - spelare! Den som har golf-id kan alltså ta med en kompis som inte har det men ändå vill vara med och spela. Bara prova på. En riktigt bra trivsel- och motionsaktivitet! Du anmäler dig till klubben senast kl på måndag. Tjusta Golf lottar sedan tävlingen och du får ett sms med din starttid. Pris: På Tjusta är greenfeen på vardagar endast 250 kr. för oss som är seniorer födda 50 eller tidigare (2015). Tjusta erbjuder greenfeemedlemskap för endast 399 kr. Det ger 50 i rabatt vilket innebär att du spelar för 200 kr i greenfee på vardagar på Tjusta Golf. Om du vill passa på att äta på klubben är priset för lunchen för oss som är medlemmar i SPF Seniorerna endast 80 kr, inkl. måltidsdryck och kaffe på maten. Vi startar upp tisdagsgolfen redan tisdag den 5 maj och avslutar tisdag den 22 september.

5 Den speldagen kör vi DM för SPF Seniorerna Stockholms-distriktet. Mer om detta senare men boka den 22 september redan nu i din kalender! Prisbordet på DM betalas av Tjusta Golf som avsätter 10 kr av varje greenfee på vår tisdagsgolf till det. (Det kommer att bli ett bra prisbord eftersom vi är många som kommer att spela tisdagsgolfen eller hur!!) Mer information kan du få av K-G Holmgren , mail eller från Sven-Eric Bergh på Tjusta Golf. Tel , mail Mer info om klubben hittar du på VÄLKOMNA till ett arrangemang av Tjusta Golf och SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet! Verksamhetsplaner Nu finns en lathund tillgänglig på förbundets hemsida och som vänder sig till dem i föreningarna som arbetar med planerings- och utvecklingsfrågor.

Löfte på Seniordagen: Stockholm höjer inte maxtaxa

Löfte på Seniordagen: Stockholm höjer inte maxtaxa Digitala Distriktsbladet Publicerad 9 juni 2015 info@spfstockholm.se www.spf.se/stockholmsdistriktet Tel 08-720 77 30 Löfte på Seniordagen: Stockholm höjer inte maxtaxa Även om regeringen går fram med

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 1, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nygammal distriktstidning ser dagens ljus Kallelse till årsmötet Vikingalajv, konvent, Knutpunkt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu är det upp

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer