Bygger vi dyra bostäder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygger vi dyra bostäder?"

Transkript

1 2005 Februari Bygger vi dyra bostäder? Do we build expensive residential building? Författare: Yoey Li Hilal Tümtürk Uppdragsgivare: Bygganalys AB, Liljeholmen Handledare: Åke Karlsson, Byggekonom Bygganalys AB Håkan From, Projektledare Byggteknik KTH-Syd Godkännandedatum: Examensarbete 10p inom Byggnadsteknik med inriktning mot projektering KTH-Syd, Campus Haninge 1 (33)

2 Summary This thesis goal has been to analyze the band between residential area (BOA) and gross area (BTA). Main question is how to solve the profit to each project for constructional purpose and if it can be done better. The study is analyzed and comparison of a few projects in Stockholm and one from a Västerås. The results show that is relative equal between rental cost SEK per square meter and BOA/BTA for the most of the projects. This probably shows that profit is maximized. But the differences are more showed between new projects in Stockholm. That could have different reasons, mostly from the different regime of the project in the building process like planning. It also has factors like cost in land or in designing the residential buildings. On the other hand could the contribute factor be because of the smaller construction area. That means that less area that is built leads to higher cost for the contractor. These two factors could partly explain these differ. 2 (33)

3 Sammanfattning Undersökningens mål har varit att analysera sambandet mellan BOA och BTA. Huvudfrågan är hur lönsamheten har varit i projektet för byggandet och om det kan göras bättre för parterna i ett byggprojekt. Studien omfattar ett antal bostadsprojekt i Stockholmsområdet och ett bostadsprojekt i Västerås. Resultatet tyder på att det är relativt lika kostnader mellan hyra BOA kr/m 2 och BOA/BTA för de flesta projekten. Vilket tyder på att lönsamheten är maximerad. Däremot skiljer det sig markant när det gäller nybyggnation i Stockholm. Detta kan ha olika orsaker men det mest troliga är att det är de olika entreprenadformerna där faktorer som markostnader, utformning och planering har inneburit en högre hyra BOA kr/m 2. En annan bidragande faktor kan vara den låga bruttoarean. Ju lägre byggnadsarea, ju högre blir kostnaderna för entreprenören att utföra byggnationen, dvs bruttoarean. Dessa två faktorer i samverkan kan delvis förklara avvikelserna. 3 (33)

4 Förord Detta examensarbete har utförts på KTH-Syd och eget arbete utanför skolan/företaget i samarbete med Bygganalys AB, AB Familjebostäder, SABO, Svenska Bostäder AB och Mimer Bygg AB. Tack till: - Bygganalys AB: VD Anders Kivijärvi för detta examensarbete och byggekonomen Åke Karlsson för handledning i kostnadskalkylering och nyckeltal. - AB Familjebostäder: s Tekniska Direktör Ingvar Andersson för att ha hjälp oss att få djupare kunskap i Familjebostäder samt olika forskningsprojekt bl a experimentbyggande vid B01 i Malmö. Tack till alla på AB Familjebostäder som hjälp oss med projektmaterial och datainsamling om projekten samt litteratur. - SABO: s Gösta Gustavsson som föreslagit byggprojekt på Mimer Bygg AB, där Per Widerstedt tagit fram projektmaterial tillsammans med Björn Söderholm från PEAB AB. - Svenska Bostäder AB: s Ulf Ingmansson som tagit fram projektmaterial. Stockholm Yoey Li & Hilal Tümtürk 4 (33)

5 Innehåll Summary...1 Sammanfattning...3 Förord...4 Innehåll Inledning (Bakgrund) Företaget Mål Avgränsning Metoder Nulägesbeskrivning Teoretisk referensram...9 Ordlista/Termer: Faktainsamling...10 AB Familjebostäder...10 FAMBO FAMBO FAMBO Svenska Bostäder AB...14 SVEBO SVEBO SABO...16 Mimer Bygg AB...16 SABO Entreprenadformer...20 Delad Entreprenad...20 Utförandeentreprenad (Generalentreprenad)...20 Totalentreprenad...21 Bostadspolitik Lite fakta om bostadspolitiken mellan åren Subventionsränta, räntebidrag, kreditgaranti...23 Bostadsmarknaden förändring under 1990-talet och 2000-talet? Genomförandet Analys Slutsatser...28 Källförteckning...29 Personintervjuer:...29 Litteratur:...29 Internet: (33)

6 Bilagor:...29 Bilaga Bilaga (33)

7 1. Inledning 1.1. (Bakgrund) Företaget Bygganalys AB är ett konsultföretag inom anläggnings-, bygg och fastighetsekonomi samt projektstyrning. De bildades 1952 och nuvarande VD är Anders Kivijärvi. Deras kontor finns beläget vid Liljeholmen och de har 50 anställda, varav hälften arbetar inom byggekonomisk rådgivning och andra hälften inom byggprojektledning. Deras kunder är framförallt byggherrar och entreprenörer. Bygganalys AB: s VD Anders Kivijärvi föreslog ett examensarbete som ska beskriva sambandet mellan BOA (intäktsyta) och BTA (kostnadsyta) samt visa variationen mellan olika bostadsprojekt i boende- och byggkostnader. Denna analys kan vara en stor hjälp för Bygganalys AB och andra byggföretag, entreprenörer och konsulter till att projektera fram billigare och bra bostads- och bygglösningar i framtiden. Nyckeln till detta är bostadens utformning och en god kommunikation mellan företagen och samarbete samt planering där alla har samma målsättningar i projekteringsskedet för en bättre produktion. Denna befintliga kunskap vill vi beskriva i detta examensarbete samt att ni som läsare utifrån detta ska hitta bra lösningar till pågående eller framtida bostadsprojekt Mål Målet är att analysera sambandet mellan BOA (intäktsyta) och BTA (kostnadsyta) och visa hur variationen av olika nyckeltal i fler bostadsprojekt kan skapa större klarhet i varför det blir så höga boende- och byggkostnader. Frågor som ställs: - Hur har lönsamheten i projektet varit för byggandet? Kan det göras bättre för parterna som är aktiva i byggprojektet? - Är det någon skillnad i standard och kvalitet för boende? Nyckeltal som beskrivs i denna rapport kan vara bostadens utformning, byggkostnader och mätningar mellan BOA och BTA Avgränsning Analysen grundas på bostadsprojekt i Stockholmsområdet och i Västerås. Bostadsprojekten har bestämts att beröra punkthus med ca 30 lägenheter och omfatta ca 50 miljoner kronor. För kostnader beaktas endast slutkostnader för projekteringen och om data endast finns för produktionen. Den omfattar Bygganalys AB: s fortsatta arbete för framtida bostadsprojekt samt att rapporten kommer att handleda andra företag i framtiden. 7 (33)

8 1.4. Metoder I analysen görs mätningar och kostnadsjämförelser mellan olika projekt under perioden i Stockholmsområdet och mellan Stockholm och annan ort i Sverige. Mätningar av areor grundas på mätregler enligt Svensk Standard SS Under kostnader ställs en kalkyl upp för att lättare se sambanden mellan BOA och BTA mellan olika nyckeltal. Detta ska resultera i ett diagram och tabeller. Projektmaterial tillhandahålls från AB Familjebostäder samt från andra byggföretag under examensarbetets tid. Hjälpmedel och kunskap erhålls från Bygganalys AB. 8 (33)

9 2. Nulägesbeskrivning Bygganalys AB är ett konsultföretag inom anläggnings-, bygg och fastighetsekonomi samt projektstyrning. Det bildades 1952 och nuvarande VD är Anders Kivijärvi. Kontoret finns beläget vid Liljeholmen och man har 50 anställda, varav hälften arbetar inom byggekonomisk rådgivning och andra hälften inom byggprojektledning. Deras kunder är framförallt byggherrar och entreprenörer. 3. Teoretisk referensram I detta examensarbete tas en del byggtekniska och byggekonomiska termer upp som mätförutsättningar och nyckeltal. Som blivande högskoleingenjörer i Byggnadsteknik hade vi ingen stor kunskap inom byggekonomi. För byggprojektering har vi kunskaper från olika projektarbetsgångar. Ordlista/Termer: Nedanstående termer har vi fått hjälp med från Bygganalys AB: Bruttoarea (BTA): Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Boarea (BOA): Bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende. Lokalarea (LOA): Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. Biarea (BIA): Bruksarea för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende. Övrig area (ÖVA): Bruksarea för utrymmen avsedda för byggnadens drift och allmän kommunikation i andra byggnader än småhus. Svensk Standard Mätregler för areor- och volymberäkning 9 (33)

10 4. Faktainsamling Projektmaterial har under examensarbetet tillhandahållits av olika allmännyttiga bostadsföretag. Här nedan beskrivs de olika företagens målsättningar och vilka projekt de tillhandahållit detta examensarbete. AB Familjebostäder FB bildades 1936 och har 342 anställda (maj 2004) och är Sveriges tredje största bostadsföretag. Den ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms Stad. Uppgiften är att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm. Dessutom har de sedan 1999 varit en koncern för dotterbolaget FB Servicehus AB. FB: s långsiktiga verksamhetsinriktning och affärsidé Det goda beståndet är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, välskötta områden. De erbjuder bostäder till barnrika familjer, men de flesta familjetyperna består av pensionärer, ungdomar och småbarnsfamiljer. Idag bor ca stockholmare i FB. Beståndet är på 509 fastigheter varav bostäder och 2418 lokaler. 59 % av bostäderna finns i söderort där studiens bostadsprojekt kommer ifrån. I denna studie har byggnationerna av FAMBO 1 i Mariehäll, FAMBO 2 i Farsta och FAMBO 3 i Högdalen undersökts. FAMBO 1 Kvarteret är beläget i Mariehäll och nybyggdes som totalentreprenad I början var det bygglov på 14 lägenheter, men när den föreslagna entreprenören kommit med ett alternativ på 16 lägenheter fordrades ett nytt bygglov. Nu består FAMBO 1 av 16 lägenheter varav 13st 2rok och 3st 3rok på 63m 2 respektive 75m (33)

11 Bild 1: FAMBO 1 FAMBO 2 Kvarteret är beläget i Farsta och byggdes genom totalentreprenad september 1995 och färdigställdes mars Tidigare var fastigheten avsedd för industriändamål, men det gamla bageriet bestående av två byggnader revs på grund av hälsovårdsproblem. En nybyggnad på 2st punkthus vardera 5 våningar och med delvis inredda vindar samt källare uppfördes. Fördelningen av lägenheterna är 12st 1rok på 50-52m 2, 2st 2ro kokvrå på 55m 2, 22st 2rok på 64-68m 2, 11st 3rok på 82-87m 2 och 10st 4rok på 105m 2 där vissa lägenheter inräknas en förråds yta på 5m 2 inom lägenheten på lägenhetsstorleken. 11 (33)

12 Bild 2: FAMBO 2 FAMBO 3 Kvarteret är beläget i Högdalen, ett av FB nyproducerade punkthus på 8 våningar med 2 sutterängvåningar på en gammal panncentrals tomt med 31 lägenheter. Påbörjades våren 2003 där de första hyresgästerna beräknas flytta in sommaren Typiskt för nyproduktion som FAMBO 3 är att de ska vara prisvärda och ha yteffektiva planlösningar. Målgruppen är stockholmare som redan står i bostadskön, hushåll som behöver en större bostad, ungdomar som flyttar hemifrån eller de som flyttar in till staden med medelhöga inkomster eller lägre. FAMBO 3 består av 4st 1½rok, 13st 2rok och 11st 3rok på 38 m 2, 61,5 m 2 respektive 79 m 2 och 2 etagelägenheter på 5rok på 112 m 2 med tillhörande altan. Alla lägenheter har balkonger varav fem mindre lägenheter har fransk balkong. 12 (33)

13 Bild 3: FAMBO 3 13 (33)

14 Svenska Bostäder AB AB Svenska Bostäder grundades 1944 och är moderbolag i koncernen Svenska Bostäder. Företaget ägs av Stockholms stad. De äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stockholm. SB är ett av Sveriges största fastighetsföretag, med ca lägenheter i både Stockholms förorter och innerstad. På företaget arbetar närmare 700 personer. Omsättningen uppgick år 2003 till cirka 3,3 miljarder kronor. SVEBO 1 Kvarteret är beläget i Vällingby och nybyggdes som generalentreprenad Det var Skanska som fick jobbet att bygga kvarteret. SVEBO 1 består av 79 lägenheter varav 5 st är 1 rum på 213 Km 2, 19 st är 2 rum på 1403 Km 2, 36 st är 3 rum på 3593 Km 2, 6 st är 4 rum på 755 Km 2 och 13 st är 5 rum på 1761 Km 2. Bild 4: SVEBO 1 14 (33)

15 SVEBO 2 Kvarteret är beläget i Grimsta och nybyggdes som totalentreprenad Det var PEAB som fick entreprenaden att bygga kvarteret. SVEBO 2 består av 50 lägenheter varav 12 st är 2 rum på 792 Km 2, 13 st är 3 rum på 988 Km 2, och 25 st är 4 rum på 2545 Km 2. Bild 5: SVEBO 2 15 (33)

16 SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) SABO har funnits som intresseorganisation i drygt 50 år och har under denna tid utvecklats till att vara den ledande intresseorganisationen inom bostadsbranschen. Detta värv ska förvaltas och utvecklas vidare. SABO ska vara en intresseorganisation som med effektivitet och hög kompetens bistår de allmännyttiga bostadsföretagen att möta de krav som de ställs inför på en bostadsmarknad i ständig förändring. Detta uppnås genom att SABO bidrar till att skapa långsiktig nytta för sina medlemmar. All verksamhet på SABO styrs av tydliga mål till nytta för medlemsföretagen. SABO ska arbeta för att - tydligt visa att de allmännyttiga bostadsbolagen gör nytta i samhället - skapa gynnsamma förutsättningar för de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet - öka de allmännyttiga bostadsbolagens konkurrenskraft på bostadsmarknaden SABO verkar dessutom inom tre högprioriterade fokusområden, vilka har fastställts av SABO s styrelse. För verksamhetsåret 2003 är fokus områdena: - Bygg- och underhållsproblematiken - Vikande marknader - Integration och segregation Dessa fokusområden påverkar fördelningen av både ekonomiska resurser och personresurser. Fokus områdena är dynamiska; de förändras i enlighet med utvecklingen dels på bostadsmarknaden, dels i samhället i stort. Inriktningen är bland annat att sträva efter att de grundläggande förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen är så gynnsamma som möjligt med konkurrens på lika villkor samt att få till stånd nödvändiga moderniseringar i regelverken. Mimer Bygg AB Detta företag har sin verksamhet i Västerås och består av 106 anställda och ägs av Västerås Stad. Enligt affärsmässiga grunder äger, bygger och förvaltar verksamheten attraktiva och prisvärda bostäder, bostadsområden och stadsdelscentra. Västerås växer i samband med att Mälardalens Högskola samt näringsliv och handel utvecklas. Här finns behov av billigare boende alternativ. Det förverkligas genom förtätningsbebyggelse i befintliga bostadsområden där infrastrukturen redan är uppbyggd. Mimers mål är att ge deras hyresgäster en trivsam och trygg boendemiljö. För trivseln finns kvartersvärdar, som portvakter, som ska ge hyresgästen service vid behov av ex reparation, elektriska installationer och dylikt. För att trygga hyresgästerna har Mimer installerat portar med kodlås och anordna grannverksamhet. Som ytterligare åtgärder för miljön har man motverkat klotter genom sanering och skärpt energianvändningen. Bredband byggs ut av Mälarenergi Stadsnät och de flesta av Mimers lägenheter har tillgång till bredband. 16 (33)

17 Lägenhetsbeståndet ( ) består av lägenheter varav 725 lägenheter finns belägna i Fredriksberg/Råby. I studien har vi titta på SABO 1, ett bostadsprojekt i Mimer Distrikt Väst, i Västerås Bild 6: SABO 1 SABO 1 Under år 2003 färdigställdes 34 lägenheter, av totalt 150 hyreslägenheter som byggdes i Västerås. Lägenheterna var tänkt som ett bra alternativ för äldre och handikappade som bodde i befintliga bostäder där bland annat hiss saknades. Detta bostadsprojekt är bra för att den har en hög kvalitet och har hållit en så låg produktionskostnad. Med hög kvalitet innebär i detta fall effektiva lösningar på utformning där ytorna har nyttjas väl på ett funktionsmässigt sätt. Lägenheterna finns i 11st 2rok och 23st 3rok på 55m 2 respektive 75m (33)

18 Mätningar som gjorts: Projekt BOA [m 2 ] BTA [m 2 ] BOA/BTA [%] LOA [m 2 ] Totalkostnader [kr] FAMBO , FAMBO , FAMBO , SVEBO , SVEBO , SABO , Nyckeltal som behandlas i kostnadskalkylen: Objektdata av typ planen: - antal våningar [st] - Hus A/B - Utförandeperiod/byggtid [datum] - UMA, utvändig mark area [m2] - BTA, bruttoarea (kostnader) [m2] - BOA, bo area eller uthyrbar area (intäkter) [m2] - BOA/BTA [%] - ÖVA [m2] - Antal lägenheter [st] - BOA/lgh [m2/st] - Våningshöjd [m] - Husdjup och huslängd (bredd och längd) [m] - FA, ytterfasadarea [m2] - FA/BTA [%] 18 (33)

19 19 (33)

20 Entreprenadformer Delad Entreprenad Före 1960 var delad entreprenad den vanligaste formen för husbyggande. Den innebär att beställaren anlitar flera entreprenörer som var och en svarar för sin del av byggandet. Vid husbyggen brukar det vara olika entreprenörer för Mark och byggnad (ibland uppdelat) Värme och sanitet ( rör ) Ventilation ( luftbehandling ) El Hissar För varje sådan delentreprenad måste beställaren sammanställa förfrågningsunderlag, infoga anbud och sluta avtal med den entreprenör, som lämnat det fördelaktigaste anbudet. De olika sidoentreprenörerna har inget avtal med varandra. Men deras arbeten måste samordnas med tid- och annan planering. Enligt AB 92 har beställaren detta samordningsansvar som emellertid genom avtal kan överföras på en av entreprenörerna. Denne kallas för huvudentreprenör. Som regel får byggentreprenören detta samordningsansvar. Huvudentreprenören svarar också för den tillfälliga fabriken och tillhandahåller övriga entreprenörer vissa allmänna hjälpmedel och arbeten såsom bodar, el- och vattenförsörjning, krantransporter samt kanske viss håltagning med mera. Det ska framgå av de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget, vem som ska stå för kostnaderna för de olika insatserna. Speciellt byggentreprenören, men även övriga sidoentreprenörer, anlitar hantverks- och specialföretag som underentreprenörer för selar av sitt åtagande. Utförandeentreprenad (Generalentreprenad) Liksom vid delad entreprenad har byggherren vid entreprenad låtit utföra projekteringen fram till färdiga bygghandlingar. Men vid utförandeentreprenad sammanställs endast ett förfrågningsunderlag som omfattar hela utförandet av objektet. Den entreprenör som får beställning på entreprenadarbetena kallas generalentreprenör. I detta fall har beställaren endast ett entreprenadavtal och en part att samarbeta med under byggskedet. Samordningsansvaret ligger naturligt hos entreprenör. Byggföretaget anlitar såväl installatörer som hantverks- och specialföretag som underentreprenörer. Det förekommer ibland att entreprenaden, som handlas upp innan projekteringen är klar, och där entreprenören inbjuds medverka vid färdigprojekteringen. 20 (33)

21 Totalentreprenad Vid totalentreprenad låter byggherren en enda entreprenör svara för såväl utformningen av byggobjektet, det vill säga projekteringen, som byggandet. Vid renodlad totalentreprenad preciserar byggherren de funktions-, standard- och andra krav som ska ställas på den färdiga byggnaden eller anläggningen genom att låta upprätta ett byggnadsprogram. Önskemål om utseende och övriga egenskaper hos byggobjektet kan också presenteras i en rambeskrivning. Vid anbudsgivning måste varje entreprenör låta utforma ett förslag till byggnadsverk på ett sätt, som gör det möjligt för byggherren att bedöma, om alla krav och önskemål kan tillfredställas. Entreprenören måste därför med hjälp av arkitekt och konsulter utarbeta ritningar och beskrivningar som visar utformning och konstruktion av byggnaden eller anläggningen. Om flera entreprenörer lämnar anbud, är det svårt för byggherren att utvärdera anbuden, eftersom det är en kombination av pris, utseende, utformning, standard med mera som ska jämföras. En fördel för byggherren vid anbudstävlingar är emellertid att han kan få flera förslag till lösningar att välja mellan och att något av dem kan innebära något extra utöver de krav som ställs. Den entreprenör som beställningen kallas totalentreprenör. Totalentreprenören ska sedan dels låta sina projektörer utföra resterande projektering, dels själv genomföra byggproduktionen. Liksom vid generalentreprenad anlitas underentreprenörer både för installationsarbeten och för andra arbeten. Upphandling av installationsarbeten görs ofta också i form av totalentreprenad, så att installatören får projektera sin egen anläggning. En totalentreprenör har här ett funktionsansvar som innebär att set färdiga byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. Med en byggnads eller anläggnings funktion menas att den ska gå att använda för sitt ändamål och ha de egenskaper som är nödvändiga för användbarheten. Funktionskraven bör beskrivas som prestanda i form av till exempel mått- och effektangivelser som i efterhand går att kontrollera genom mätning, provning eller praktisk användning av byggnaden. Sådana funktionskrav kan till exempel ställas på belysningsstyrkan, rumstemperatur, luftflöden, reningseffekt, ljud- och värmeisolering samt effektförbrukning. 21 (33)

22 Bostadspolitik Lite fakta om bostadspolitiken mellan åren I mitten av 1980-talet omvärderades bostadspolitiken. Man konstaterade att det inte skulle ske någon förändring av finansiella stöd av staten till bostadsbyggandet de kommande åren. Då gällde det att kommunen tog ansvar för bostadsförsörjningen på lokal nivå. Detta tog tid som ledde till en långsiktig tillväxt för goda bostadsförhållanden. Fem år senare hade byggproduktionen i det närmast fördubblats, kostnadsökningen klart överstigit den då höga inflationen och räntenivån stigit med ett flertal procentenheter. Kostnaden i statsbudgeten hade ökat till omkring 30 miljarder kronor. Det här skapade underlag för att i olika omgångar förändra stödet. I samband med skatteomläggningen 1990 gjordes det första förändringarna och från år 1993 började räntebidragen fasas ut och de generella stöden avvecklades successivt. I ett internationellt perspektiv var omläggningen dramatisk, vilket framgår av nedanstående tabell. Tabellen är hämtad ut Europeiska centralbankens rapport Stuctural factors in the EU housing markets. Offentliga utgifter för bostadspolitik, % av BNP: Danmark 1,3 1,3 1,4 Finland 1,4 1,6 1,2 Sverige 1 1,5 0,4 Av tabellen framgår att de statliga utgifterna för bostadspolitiken i Sverige ökade kraftigt under 1980-talet, från 1 till 1,5 procent av BNP. Det var under överhettningens period och de generella räntebidragens era. Därefter minskade bostadssubventionerna drastiskt under 1990-talet. I denna nedgång ingår också minskade bostadsbidrag, men i allt väsentligt rör det sig om neddragningar i subventioner till nyproduktion av bostäder. Dramatiska förändringar Sverige hade år 200 inte de lägsta utgifterna till bostadspolitik. Som andel av BNP var de bostadspolitiska utgifterna mindre i Grekland och Italien. Däremot är det inget land som tillnärmelsevis haft en så dramatisk omläggning av de bostadspolitiska utgifterna som Sverige genomgick, från 1,5 till 0,4 procent av BNP, saknar motstycke i de övriga EU-länderna. I genomsnitt (ovägt) satsade de 14 EU-länder för vilka det föreligger statistik 0,8 procent av BNP på bostadspolitik, dubbelt så mycket som Sverige. Till detta ska läggas beskattningen av bostäder som ökade under perioden. En av de förändringar som gjordes härrör från skatteomläggningen omkring Den innebar att alla tjänster blev momspliktiga, således även sådana som gällde bostadsskötsel. Därtill blev bostadsbyggande fullt ut momspliktigt och det investeringsbidrag som skulle kompensera för momsen avvecklades snabbt. 22 (33)

23 Dessutom infördes fastighetsskatt som skulle motsvara en kapitalbeskattning som gällde för andra kapitalvaror. Man kan säga att skattesystemet är uppbyggt så att en produkt beskattas antingen som en konsumtionsvara eller som en kapitalvara. Bostadsfastigheter blev i och med skatteomläggningen beskattade som både konsumtionsvara och kapitalvara. När sedan fastighetspriserna åter ökade i värde från mitten av 1990-talet ökade fastighetsskatten som byggde på fastigheternas taxeringsvärden som i sin tur skulle återspegla fastigheternas marknadsvärden. För att mildra effekterna fattades därför beslut under vissa år att inte låta marknadsvärdena slå igenom i taxeringsvärdena. Samtidigt som subventionerna minskade drastiskt, ökade alltså beskattningen av boendet. Från att ha varit en gödkalv blev alltså boendet en mjölkkossa i statsbudgeten. Sverige torde i det avseendet vara unikt. Sammantaget kan alltså konstateras att mycket lite talade för en hög takt i bostadsbyggandet i Sverige under 1990-talets första hälft. Samtliga faktorer talade egentligen mot att bostadsbyggandet skulle ta fart igen, givet den politik som fördes. Alla de faktorer som avgör bostadsbyggande talade mot ett sådant. Subventionsränta, räntebidrag, kreditgaranti Subventionsränta fastställs av Boverket och följer i princip ränteutvecklingen på lånemarknaden för bostäder. Den används för beräkning av räntebidragets storlek. Det finns två olika subventionsräntor: den fasta som fastställs varje fredag och gäller till och med påföljande torsdag och den rörliga som fastställs månadsvis. Normalt används den fasta subventionsräntan för att beräkna räntebidraget. Den blir den bundna räntan i fem år. Den rörliga subventionsräntan blir aktuell att använda endast om man väljer att skjuta upp bindningen av subventionsräntan. I sådant fall används den rörliga subventionsräntan för att räkna fram räntebidraget under tiden fram till dess man binder räntan. Räntebidrag beräknas med formeln: Bidragsunderlaget subventionsräntan 30 % = räntebidraget För hyreshus ges bidrag helt efter schablonberäkningen oavsett vad det kostar i verkligheten att bygga och oavsett hur mycket man lånar. För ombyggnad av flerbostadshus, som lägenheterna i Farsta, har det getts räntebidrag grundat på att det gjordes en nyinvestering på nya lägenheter från grund och botten industriändamål. Kreditgaranti lämnas av statens bostadskreditnämnd (BKN) och minskar långivarens risk om du som låntagare inte kan återbetala det du lånat. Hur har subventionsränta, räntebidrag, kreditgaranti påverkat beslut om statliga bidrag till byggbranschen? Statliga bidrag har påverkat byggbranschens ekonomiska beslut om att bygga, hur bostäder utformas, hur planfrågorna ska lösas och så vidare. Framför allt handlar det om 23 (33)

24 förutsättningarna att finansiera bostadsbyggandet, det vill säga subventioner och beskattning av boendet. För att detta ska gälla krävs det att byggprojekten säkerställer att boendekostnaderna är rimliga för framtida hyresgäster. Enligt Boverkets rapport Information om investeringsbidrag för byggande av hyresbostäder redovisar regeringen en proposition om rimliga boendekostnader i Stockholmsregionen med en årshyra som inte överstiger 1100 kr/m 2 per år. (Detta har i de flesta undersökta byggprojekt i detta examensarbete hållit för de nyare projekten.) Bostadsmarknaden förändring under 1990-talet och 2000-talet? Hur har bostadsmarknaden förändrats för svenska befolkningen beroende på arbetsförhållandena under 1990-talet och 2000-talet? Ur rapporten Bostadsbrist och arbetsmarknad från Hyresgästföreningen beskrivs det hur arbetsförhållandena påverkas av bostadsbristen på orter med bostadsbrist. Det viktiga sambandet mellan arbetsmarknaden ska fungera tillsammans med bostadsmarknaden är förutsättning att det finns bostäder att flytta till på orter med efterfrågan på arbetskraft. Kan hushåll på orter med arbetslöshet lämna sina bostäder utan alltför höga kostnader? Kan personer som bor på orten hitta bostäder som passar deras behov eller tvingas de flytta till andra orter för att kunna tillgodose sina bostadsbehov? Bristen på utbildad personal är det största hindret för att kunna rekrytera lämplig personal. Därnäst kommer bostadsbristen. Ur rapporten Vem bygger för tillväxten? Från Hyresgästföreningen beskriver bostadsbyggandets betydelse för tillväxten: - Hur arbetsgivare får lättare att rekrytera lämplig arbetskraft - Hur arbetslösa får lättare att flytta till orter med lediga jobb - Hur studerande kan få tag på lägenheter på studieorten - Hur ungdomar kan flytta hemifrån, bilda familj och skaffa barn 24 (33)

25 5. Genomförandet Vi har på varje projekt och delat upp nyckeltal (se bilagor) och jämfört sambanden BOA/BTA och bostadens utformning och förutsättningar för boendekvaliteten. 6. Analys I mätningar för areor har vi följt Svensk Standard SS Balkonger och uteplatser räknas inte med i BTA. Förråd räknas in i BOA om den finns inne i lägenheten, är den utanför räknas den som ÖVA (övrig area). Parkeringsplatser under huset räknas med i LOA. Parkeringsmöjligheter per person beskrivs mer som datainformation. Tabell 1: Antal p-platser per lägenhet Projekt LGN P-plats P-palats/LGN [st] FAMBO ,38 FAMBO ,54 FAMBO 3 57 * SVEBO ,52 SVEBO SABO ,79 * Man kan hyra befintliga parkeringsplatser i området. Tabell 1 visar faktorn antal parkeringsplatser det går åt per lägenhet. Enligt myndighetskrav inne i stan ska man ha en faktor på 0,7. Men de faktorer som vi har fått i vår analys är lägre 0,4-0,5 än myndighetskrav förutom SABO 1 som ligger i Västerås. 25 (33)

26 Tabell 2: Totalkostnader för BOA i jämförelse med BOA/BTA Hyra BOA [kr/m 2 ] BOA [%] SABO ,76 SVEBO ,67 SVEBO ,69 FAMBO ,62 FAMBO ,69 FAMBO ,71 Hyra BOA [kr/m2] SABO 1 SVEBO 1 SVEBO 2 FAMBO 1 FAMBO 2 FAMBO ,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 BOA/BTA Diagram 1: Byggnadsprojekten i ett diagram FAMBO 3 ligger högt i kostnader per m 2 jämfört med de andra projekten. Det beror på att man var tvungen att miljösanera av marken och att panncentralen fick rivas och byggas om. En annan faktor kan vara att ju mindre bostadsarea (intäkt) projekten har desto dyrare blir produktionen, det vill säga ökad bruttoarea (kostnad). 26 (33)

27 Ett annat antagande som vi har kommit fram till är att ju större bostadsarean är desto billigare blir projekten. Ett exempel på detta är SVEBO 2 som har som bruttoarea och har kostat kr år 2002 jämfört med FAMBO 3 som har som bruttoarea och har kostat kr år SVEBO 2 har alltså drygt dubbelt så mycket bruttoarea men är bara ca 20 % dyrare. När det gäller byggnadsprojektet i Västerås syns det en markant skillnad i BOA/BTA jämfört med projekten i Stockholmsområdet. Det hade varit intressant att studera något ytterligare objekt ute i landet för att urskilja mönster. Som vi ser i diagram 1 har SABO 1 väldig hög faktor BOA/BTA som kan bero på att man har utnyttjat ytorna väl. Där liten trapphusarea och för få förråd i huset utanför boarean uppstått. FAMBO 3 har väldig låg BOA/BTA jämfört med de andra projekten. Det kan bero på att projektet har stora förråd, cykel rum, vindsrum m.fl. 27 (33)

28 7. Slutsatser Man strävar efter att få en så hög BOA/BTA som möjligt alltså 1,0. Men detta är inte möjligt därför att det finns både väggar, hisschakt och trapphus i ett hus som bidrar till att BTA alltid är större än BOA. För att få en så hög faktor på BOA/BTA ska man undvika att bygga in p-platser in i byggnaden som medför en hög LOA som i sin tur medför lägre BOA/BTA. Sambandet mellan BOA/BTA har i vår analys varit mellan %. FAMBO 3s höga totalkostnad var grundad på de faktorer, som miljö- och markkostnader inneburit samt rivnings- och renoveringsarbeten bidragit till. Av att panncentralen behövde rivas och byggas om samt att marken medförde höga miljösaneringskostnader Vi har kommit fram till att SABO 1 har väldigt bra faktor BOA/BTA som kan bero på att man har effektiv planerat in ytorna, det vill säga mer BOA (intäkt) per BTA (kostnad) för byggnationen. Bild 7: SABO 1 Frågan om det är någon skillnad i standard och kvalitet för boende kunde inte besvaras då det inte fanns erforderlig tid att undersöka hyresgästerna i frågan. 28 (33)

29 Källförteckning Personintervjuer: Andreasson, Ingvar, AB Familjebostäder Bejrum, Håkan, Infrastruktur Byggnadsteknik, KTH (e-postkontakt) From, Håkan, handledare, Projektledare Byggteknik, KTH-Syd Gustavsson, Gösta, SABO Ingmansson, Ulf, Svenska Bostäder AB Karlsson, Åke, handledare, Byggekonom, Bygganalys AB Kivijärvi, Anders, uppdragsgivare, VD, Bygganalys AB Nilsson, Claes-Göran, AB Familjebostäder Widerstedt, Per, Mimer Bygg AB Östlund, Bo, AB Familjebostäder (telefonkontakt) Litteratur: Mätregler M90 Svensk Standard SS Sammanställning av regler för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder Svensk Byggtjänst 1992 Byggprocessen Uno Nordstrand 2000 Sammanställning av regler för statligt stöd. Vid nybyggnad av bostäder. AB Svensk byggtjänst 1992 Internet: pdf Bilagor: Specifika uppgifter för varje byggprojekt har varit utomordentligt svårt att ta fram. Vi har ändå valt att redovisa de uppgifter vi har och lämnat blanka rutor för uteblivna uppgifter. 29 (33)

30 Bilaga 1 30 (33)

31 31 (33)

32 Bilaga 2 Antal hyreslägenheter efter region, värdeår och lägenhetstyp år 2003 Stor- Stockholm 1rok 2rok 3rok 4rok 5rok Övrigt Totalt Totalt Genomsnittlig årshyra per lägenhet samt konfidensintervall efter region, värdeår och lägenhetstyp år 2003, kr Stor- Stockholm 1rok 2rok 3rok 4rok 5rok Övrigt Totalt ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±2909 Totalt 38678± ± ± ± ± ± ± (33)

33 Genomsnittlig årshyra per m 2 bostadsyta samt konfidensintervall efter region, värdeår och lägenhetstyp år 2003, kr Stor- Stockholm 1rok 2rok 3rok 4rok 5rok Övrigt Totalt ±49 891±50 837±35 779±54 719±71 971±66 898± ±69 833±33 788±37 772±39 754± ± ± ±74 823±28 779±22 737±35 761±17 972±49 825± ±44 814±26 769±16 766±19 767±14 917±41 799± ±42 846±24 796±17 774±16 771±17 902±36 831± ±65 914±27 882±40 848±30 833±17 984±30 899± ±72 991±26 927±20 875±21 861± ±40 969± ± ± ±45 998±28 956± ± ± ± ± ± ±27 975± ± ±30 Totalt 960±23 880±14 809±9 798±12 782±17 980±25 865±7 33 (33)

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp Jämförelseobjekt 1. Vitsippan, Falun 54 lgh 2. Brigaden, Falun 89 lgh 3. Trädgården, Leksand 17 lgh 4. Gruvriset, Falun

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella atiiken (2001:99) samt SCB:s föreskrifter (SCB FS 2007:15)

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Kontaktpersoner på SCB: Kontaktperson på Boverket Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Enkät om byggkostnadsstatistik

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 2017-05-09 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Frågor beträffande blankett Hb Vad händer om jag inte skickar in blanketten? Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer