Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013"

Transkript

1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 25 mars 2013 och Sällskapets medlemsmöte onsdagen den 2 oktober Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Mellan sammanträdena har kontakt tagits via telefon, mobil och mail Beslut om anslag Årsmötet beslutade tilldela kronor för projektet Läroverk kronor till föreningen Framtidsfröna kronor till Skolsamlingsgruppen kronor till GR Utbildning för arbete med Sällskapets hemsida år kronor till GR Utbildning för Sällskapets administration år 2013 Förvaltning av Sällskapets medel under 2013 I Penningplaceringsgruppen har ingått Margrethe Kristensson (sammankallande), Bengt Hägglund, Eva Runhammar, Per-Olof Rehnquist och Magnus Kallas/ Erik Samuelsson (SEB). Gruppen har sammanträtt fyra gånger (19/2, 13/5, 17/9 samt 26/11) och har arbetat helt ideellt. I resultaträkningen för året redovisas ett eget kapital på kronor. Årets överskott är kronor. I portföljen fanns vid årsskiftet 52 % svenska aktier, 18 % utländska aktier, 12 % utländska räntebärande instrument samt 18 % övriga noterade värdepapper. Skolsamlingarna år 2013 Skolsamlingsgruppen och Hemsidesgruppen Under året beslöts att Skolsamlingsgruppen och Hemsidesgruppen skulle slås ihop, då den senare gruppen var mycket liten och de flesta medlemmar även ingick i skolsamlingsgruppen. 1

2 I början på året gick en av skolsamlingsgruppens medlemmar, Folke Eriksson, bort. En ny medlem har dock tillkommit, Iréne Antonsson. Medlemmar i den kombinerade Skolsamlings- och Hemsidesgruppen var vid årsskiftet Siv Bengtsson, Agnetha Eliasson, Lillemor Emanuelsson, Gunnar Hejde, samt Margaretha Sahlin (sammankallande). Adjungerad är Anny Rousing Andersson (webbansvarig). Kontaktperson på museet har varit Pernilla Karlsson. Projekt under året Gruppens arbete det senaste året har syftat till att lyfta fram skolsamlingen på skolmuseets hemsida, som i sin tur länkar till föremålen i Stadsmuseets databas. Ett led i detta är det skrivprojekt gruppen arbetat med under året. Syftet med projektet har varit att skapa kortare texter (1-4 A4-sidor) om föremål/ämnen kopplade till skolsamlingen, texter som sedan skall läggas upp på skolsamlingarnas hemsida. I första hand väljs föremål som är avbildade i Stadsmuseets databas, Carlotta, så att texterna på hemsidan kan länkas till Carlotta och tvärtom. Syftet är att locka såväl elever och lärare som forskare och privatpersoner att studera föremålen. Då arbetet bygger på frivilligt arbete har det fått fortgå i den takt som varit möjlig för de inblandade. Projektet fortsätter under Som ett led i detta har Skolsamlingsgruppen ekonomiskt stöttat ett digitaliseringsprojekt på Stadsmuseet genom medel som Sällskapet ställt till Skolsamlingsgruppens förfogande enligt beslut vid årsmötet. Projektet syftade till att göra fler skolföremål sökbara och möjliga att studera vid museets databas. Detta medför, i enlighet med Sällskapets ursprungliga syfte om att hålla en ständig utställning av skolföremål, att föremålen är tillgängliga dygnet runt, världen över. Museets databas är idag sökbar direkt via via länkar från museets hemsida, liksom i den nationella samsöksbasen K-samsök, som i sin tur är sökbar i dess europeiska motsvarighet, Europeana Digitaliseringsprojektet pågick på deltid under våren Föremålen som registrerades kunde också fotograferas, ses över och placeras i ändamålsenliga hyllor. Skolsamlingarna Boksamlingen Böcker ur skolsamlingarna går att eftersöka i Stadsmuseets bibliotekskatalog, som är tillgänglig via museets hemsida, Vill man studera böckerna vänder man sig till museets Faktarum eller till Pernilla Karlsson. Cirka skrifter ur samlingen är registrerade, varav ungefär hälften tillhör lärobokssamlingen. 2

3 Föremålssamlingen Föremål ur skolsamlingen registreras i arkiv- och föremålsdatabas, Carlotta. Även den nås via museets hemsida, men är också sökbar i K-Samsök, eller Cirka föremål ur samlingen är registrerade, varav är läroböcker. Utställda föremål Under året visades föremål i museets basutställningar om 1700-och 1800-talen, samt i de tillfälliga utställningarna Ostindiska huset (om museibyggnadens historia) och Bilder av Göteborg (om samlingarna och Faktarummets historia). Hemsidorna GR Utbildning har som tidigare haft att arbeta med Sällskapets hemsidor. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever, lärare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten etc. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och läroböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom löpande uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av FR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt böcker i Stadsmuseets skolsamlingar och på Göteborgs skolmuseum. Protokoll, verksamhetsberättelser mm från Sällskapets möten går att hämta härifrån. Skolmuseets hemsidor har under året uppdaterats vid några tillfällen, främst vad gäller kontaktuppgifter. har under året haft 318 unika besök (57 återkommande), 406 sidvisningar, 65 besökare har sedan länkat sig vidare till museets Carlottabas. har under året haft 174 unika besök. Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet vid sidan av den historiska inriktningen också haft till uppgift informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. 3

4 Den historiska delen kom under lång tid att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att mer aktuell information fann andra och effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man mycket aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en helt annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och koncentrera sig på det som Sällskapet bedömer mest värdefullt och för Sällskapet mest relevant och framtidsinriktat. Göteborgsregionens kommunalförbund, GRs, satsningar på bland annat information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång tid av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer på skolans och förskolans områden. Denna verksamhet har ett klart släktskap med de uppgifter Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (www.grutbildning.se) och Skolmuseet har funnits ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant utifrån olika utgångspunkter. Genom denna verksamhet har Sällskapet stor möjlighet att kunna delta i skoldebatten. GR Utbildning erbjuder via inte minst Pedagogiskt Centrum och Läromedel, vilka är två delar i ett omfattande verksamhetsutbud, bland annat kurser, konferenser, seminarier, work-shops, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. 4

5 Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136, , Blackrock GF European Fund 644,01 880, , Electrolux, serie B 156,53 168, , Ericsson, serie B 70,81 78, , Hennes & Mauritz, serie B 199,21 296, , Holmen, serie B 191,86 233, , Husqvarna serie B 39,69 38, , Industrivärden, serie C 117,43 122, , Investor, serie B 143,64 221, , JO Hambro Global Select Fund 11,55 15, , Johcm Europen Select Values fund 10,85 11, , Macquarie Asia New Stars Fund 114,47 138, , NCC, serie B 159,25 209, , Nordea 64,32 86, , Sandvik 85,49 90, , Scania, serie B 124,51 125, , SEB Japanfund chans/risk 4,41 4, , SEB Rysslandsfond Lux 80,92 83, , Securitas, serie B 50,98 68, , Skandinaviska Enskilda Banken, serie B 52,67 84, , Skanska, serie B 132,50 131, , SKF, serie B 159,67 168, , Swedbank, serie A 154,04 181, , Teliasonera 44,51 53, , Volvo serie B 79,24 84, ,00 SUMMA AKTIER ,00

6 Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Räntebärande / alternativ placering kurs kurs 2(2) 99 Brummer Multi-Strategy 2 030, , , SEB Obligattionsfond Flexibel 11,14 11, , SKY Harbor US Short Duration 104,88 105, , UBS AIOBL 157, ,00 114, , UBS AIOBL 159, ,00 157, ,00 SUMMA ALTERNATIV PLACERING ,00 SUMMA VÄRDEPAPPER ,00

7 Sällskapet för Folkundervisningens bilaga 2 1(4) Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda aktier 2013 Aktier Specifikation Värde Antal 500 SSAB A, , kurs 58, ,55 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , Atlas Copco B, , kurs 184, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 5 190, Fred Olsen Energy, , kurs 264, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 1 289, Fagebe, , kurs 70, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 2 015, Peab B, , kurs 31, ,17 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 1 143, Hakkon Invest, , kurs 169, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott , Autoliv, , kurs 420, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , Astrazeneca, , kurs 326, ,01 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 1 947, Tele2 B, , kurs 106, ,60 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , Kinnevik B, , kurs 174: ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott , SCA B, , kurs 174, ,10 Anskaffningsvärde ,00 Överskott ,10

8 Aktier Specifikation Värde 2(4) Antal 500 Fabege AB, , kurs 73, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 2 950, SKF B, , kurs 180, ,00 Anskaffningsvärde ,50 Överskott 5 257, Securitas B, , kurs 71, ,25 Anskaffningsvärde ,00 Överskott , Securitas B, , kurs 70, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 9 755, Atlas Copco AB, , kurs 178, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 2 055, Atlas Copco AB, , kurs 178, ,97 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 3 260, Nokia OUJ, , kurs 36, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 2 316, Ericsson B, , kurs 88, ,07 Anskaffningsvärde ,00 Överskott , Kungsleden AB, , kurs 44, ,50 Anskaffningsvärde ,25 Underskott , Be Group AB, , kurs 14, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , Fortum OYJ, , kurs 142, ,10 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , Nokia OYJ, , kurs 53, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott ,00

9 Aktier Specifikation Värde 3(4) Antal 500 Boliden, , kurs 89, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Underskott , SEB, , kurs 79, ,00 Anskaffningsvärde ,00 Överskott ,00 Summa sålda aktier ,32 Anskaffningsvärde ,75 Överskott/nettovinst ,57 Sålda värdepapper räntebärande / alternativ placering 664,49 SEB Räntehedge Alpha, , kurs 122, ,77 Anskaffningsvärde ,77 Överskott 1 220,00 119,76 ING(L) Renta Fund EM Debt , kurs 1 684, ,78 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 1 680, ,7 SEB Penningmarknadsfond, , kurs 10, ,66 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 35,66 375,06 Pimco Unconstrained Bond Fund, ,80 Anskaffningsvärde ,00 Överskott 333, Bull Nickel, , kurs 18, ,00 Anskaffningsvärde 2 940,00 Överskott 2 710, ,7 SEB Penningmarknadsfond, , kurs 9, ,00 Anskaffningsvärde ,51 Överskott 86, ,3 SEB Penningmarknadsfond, , kurs 9, ,27 Anskaffningsvärde ,49 Överskott 234, ,1 SEB Obligationsfond Flex, , kurs 11, ,00 Anskaffningsvärde ,55 Överskott 22,45

10 Aktier Specifikation Värde 4(4) Antal 1 789,4 SEB Obligationsfond Flex, , kurs 11, ,00 Anskaffningsvärde ,79 Överskott 66, ,9 SKY Harbor US Duration, , kurs 109, ,15 Anskaffningsvärde ,00 Överskott ,15 Summa sålda produkter ,43 Anskaffningsvärde ,11 Överskott/nettovinst ,32 Totalt nettovinst aktier/ränebärande/alternativ placering ,89

11 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper Teliasonera, kurs 45, : Ericsson B, kurs 67, : ,72 SEB Penningmarknadsfond, kurs 10, : Teliasonera, kurs 44, : SKF B, kurs 156, :00 959,32 SKY Harbor Short Duration High Yeld : Teliasonera, kurs 43, : Holmen B, kurs 191, :00 230,5 JO Hambro Global Select, återinvestering 2 749: Husqvana B, kurs 37, : SKF B, kurs 153, : Atlas Copco, kurs 172, , Atlas Copco, kurs 170, : Industrivärden C, kurs 116, : Nokia OYJ, kurs 23, : Swedbank A, kurs 152, : Fabege, kurs 67, : Sandvik AB, kurs 83, : ,9 SEB Penningmarknadsfond, kurs 9, , Swedbank A, kurs 154, : Volvo AB, kurs 99, : ,1 SEB Penningmarknadsfond, kurs 9, :00

12 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit ,5 JO Hambro European Select, kurs 10, : ,8 SEB, Japanfond Chans/Risk, kurs 4, : Ericsson B, kurs 78, : ,9 SEB, Obligationsfond Flex, kurs 11, : Electrolux B, kurs 155, : ,1 SEB, Obligationsfond Flex, kurs 11, : Scania AB, kurs 123, : ,7 Sky Harbour US SDHY, kurs 104, :00 Summa inköpta värdepapper :83

13 1 Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier och fonder :60 Räntor 274:81 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :41 Värdeökning aktier/produkter :63 Vinst försäljning av värdepapper, bilaga :89 Summa inkomster :93 Kostnader, kronor Kurtage :44 Övriga kostnader :83 Bidrag :00 Summa kostnader :27 Årets överskott :66

14 2 Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / produkter, bilaga :00 Banktillgodohavanden, SEB Notariatkonto :18 Summa tillgångar :18 Skulder och eget kapital, kronor Div skulder :00 Summa skulder :00 Ingående kapital :52 Överskott :66 Summa eget kapital :18 Summa skulder och eget kapital :18

15

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober 2009. Styrelsen har sammanträtt vid fyra

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 1 DELA LÄRA GÖRA Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 2 Innehåll DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING... 3 Bakgrund och uppdrag:... 3 Förstudiens mål... 3 Syfte med Idébank... 3 Målgrupp...

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013 PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013-1 - Innehåll VD har ordet... 3 Helåret 2013... 4 PriorNilsson Realinvest... 5 PriorNilsson Sverige Aktiv... 9 PriorNilsson Idea... 15 PriorNilsson Yield...21 Styrelse,

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas

Läs mer

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 35 NOVEMBER 2013 Ny monsteraffär lyfter Opus HETLUFTEN Händelserik börsvecka snart till ända Opus Group tycks ha gjort det igen, köpet av amerikanska Envirotest är inte helt olika det

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer