Österbotten Byråkrati och framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österbotten Byråkrati och framtid"

Transkript

1 Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Inspirationsdagen i Vasa Aktuellt från byaverksamheten Skräpfisk är smartfisk NYHETSBREV FEBRUARI /2014 AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING Österbotten Byråkrati och framtid När vi nu som bäst laddar upp inför en ny programperiod pågår utvecklingsarbete på alla nivåer. Under de senaste åren har det ofta hörts kommentarer om den ökade byråkratin som finns på alla nivåer i vårt samhälle. Projekthantering är inget undantag. Men måste det då vara så byråkratiskt? Svaret är väl både ja och nej. Sociologen Max Weber hade i tiderna en teori om hur en ideal byråkrati ska fungera. Byråkrati i sin bästa form behövs dels för att stödja den större organisation som byråkratin är en del av, dels för att arbeta utan inre spänningar och konflikter. Saker och ting ska funka. I den perfekta formen av byråkrati ska befordringsgång, makt och position utgå ifrån kompetens och klara regler. Den byråkratiska organisationen bör enligt Weber karakteriseras av hög decentralisering av små beslut, men hög centralisering av stora beslut. Och det är väl just här som utmaningen finns, den ofta så svåra kombinationen av klara regler och hög decentralisering av små beslut. På samma sätt som inom allt annat förvaltningsarbete bör spelreglerna vara klara och likvärdiga och då krävs också åtminstone en viss förberedelse och rapportering, även när det gäller projekthantering. I många fall är de byråkratiska stegen inom projekthanteringen de facto sådana att de hjälper snarare än stjälper. När man i detalj blir tvungen att tänka igenom det man skall genomföra tenderar man att minimera risker och faror på lång sikt. Byråkrati, som i sin ädlaste form handlar om ordning och reda, minimerar risker, men ibland kan ju också de stora innovationerna födas ur försök och misstag, misstaget leder till något nytt, som blir en sann innovation. Summa summarum har vi svårt att komma ifrån att det skall och behöver finnas en viss byråkrati som man bör ta sig genom. Dels för att projekthantering handlar om offentliga medel, med stöd uppemot procent, dels för att projektplanerna verkligen skall bli så bra som möjligt. Vi har stora förhoppningar från Aktion Österbottens sida om att vi skall kunna möjliggöra en försökskultur under den kommande programperioden. Samtidigt vill vi inte tumma på kvaliteten i våra projekt. Vi stämmer in i Winston Churchills ord: "I am easily satisfied with the very best." Mathias Högbacka Verksamhetsledare Tomas Knuts Styrelseordförande VASA: Handelsesplanaden 23a VASA (06) PEDERSÖRE: Mjölvägen BENNÄS (06) NÄRPES: Närpesvägen NÄRPES

2 Inspirationsdagens råd var: Gör det annorlunda! Reidar Wasenius var inspirationsdagens programledare. Dagens mål var att man lär av varandra, projektproffsens nätverk blir syns, man får entusiasm att hugga i och bättre helhetsbild. Deltagare fick skriva sina idéer rakt på duk. Syftet med inspirationsdagen som Österbottens förbund, NTM-centralen i Österbotten, Aktion Österbotten och YHYRES-kehittämisyhdistys arrangerade, var att deltagarna fick träffa andra projektproffs, lära av varandra och få nya idéer inför den nya programperioden. Nästan 150 deltagare var på plats när inspirationsdagen hölls den i Vasa. Dagen började med intervjuer där projektägare för fyra projekt berättade om sina erfarenheter, till exempel om hur man bygger ett team. Hannu Katajamäki konstaterade att när man kombinerar olika personer, maximeras betydelsen av slumpen, vilket kan ge framgång. Projektchef Carola Wiik från projektet Energi för framtiden, som finansierats av NTM-centralen i Öster botten och Aktion Österbotten, sade att projekt och projektägare måste vara på samma nivå om man vill vara framgångsrik. En eldsjäl räcker inte, utan projektet måste förankras i hela organisationen som förverkligar det. Riitta Björkenheim påminde om att det är viktigt att informera aktivt fast arbetsgruppen inte är så stor och ibland måste man tvinga samman människor, för att samarbetet ska börja fungera i projektets styrgrupp. Hon tyckte att det inte räcker att man bara träffas några gånger om året. Programmet fortsatte med att deltagarna fick bekanta sig med olika projekt som var finansierade av inspirationsdagens arrangörer. De här presentationerna visade att man skulle behöva fler möjligheter att experimentera. Det är ofta så att när man hittar det rätta arbetssättet är projektet redan på slutrakan. Enligt Anssi Tuulenmäki, överinnovationsaktivist från Aalto-universitetet, borde man sträva efter att pröva och utveckla istället för att man planerar projekten färdigt. Det betyder att man borde ha större möjlighet att byta riktning. Om man på förhand avlägsnar riskerna att göra något fel, kan det hända att man samtidigt också minskar de positiva effekterna. Det kan betyda att man inte får något speciellt bra resultat. Tuulenmäki påminde om att man måste särskilja sig från andra om man vill locka resurser. Strategin borde vara att göra annorlunda saker än andra eller samma saker som andra, men på ett annorlunda sätt. Harri Ahlgren från ANM:s regionavdelning konstaterade att motivationen verkar vara god och att förväntningarna på den kommande programperioden är positiva, även om en del av fonderna kommer att ha mindre pengar. Han tipsade också om samarbete med Mellersta Österbotten, eftersom man där får mera pengar per invånare än här i Österbotten. Kirsi Tikkanen informatör Sid 2

3 Aktuellt från byaverksamheten Byaträffar runt om i Österbotten Byaverksamheten i Österbotten kommer under våren att i egen regi och i samarbete med andra aktörer att ordna byaträffar runt om i Österbotten. I skrivande stund är Korsnäs den 20.2, Karleby den 3.3 och Närpes den 13.3 aktuella tillfällen att diskutera byaverksamhet. Allfinlandssvenskt innovationsläger i Pargas I den mars kommer ett antal österbottningar tillsammans med människor från övriga Svenskfinland att mötas för att ta fram nya idéer eller för att damma av gamla tankar kring landsbygdsutveckling. Utvecklings idéer och tankar på hur man kunde göra saker bättre, smidigare, eller på ett annat sätt finns troligen lika många som det finns människor. Men många idéer kommer inte ens fram till idéstadiet utan stannar oftast endast på tankestadiet. Bara man hade möjlighet att diskutera sina tankar tillsammans med någon annan kunde kanske idén går från tanke till handling. Tanken med innovationslägren är just detta, att tillsammans låta idéerna gro. Motto under lägret är att vända motsättningar till möjligheter. Vi samlas i Pargas för att vidareutveckla tankar och idéer till en färdig plan. Personal från landsbygdsnätverket och konsultbyrån MDI, vilka har erfarenhet av fem liknande läger under fjolåret står till deltagarnas förfogande under lägrets alla tre dagar. Under den tredje dagen kommer innovationerna att presenteras för inbjudna finansiärer, tjänstemän och för pressen. Bland ett stort antal sökande valdes 30 personer ut som deltagare i lägret. Sju idérika österbottningar finns med bland deltagarna. Nya affärs- eller projektidéer är att vänta inom företagande, ungdomar, kunskapsutbyte, utveckling av skärgården och landsbygden. Nomineringar till SYTY Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Årets by, byaverksamhetens vägvisare, årets landsbygdsaktör och byavänligaste kommunen i Österbotten år Förra året blev Bergö, Ann-Sofi Backgren och Kaarlo Lepistö nominerade. Vilken by har visat framfötterna genom att ordna framgångsrik verksamhet, genomfört ett framgångsrikt projekt eller fått uppmärksamhet genom att våga stå på sig gentemot omvärlden? Man får nominera årets by och årets landsbygdsutvecklare i Österbotten till och med den Byaverksamhetens utvecklare är en person som genom eget engagemang har lyft byaverksamheten på ett större eller mindre område. Fjolårets österbottniska bya- och landsbygdsaktörer Ann-Sofi Backgren och Kaarlo Lepistö rönte även framgång i den nationella tävlingen och premierades i samband med utnämningen av årets by i Tammela i september. Årets by i Finland, Soinilansalmi som är belägen på en ö i Saimen har 120 invånare, så att vara liten kan också vara stort i detta sammanhang. Nomineringen sker genom att fylla i ett elektroniskt formulär via Aktion Österbottens hemsida (www. byar.fi). Karl-Gustav Byskata byaombud Sid 3

4 Skräpfisk är Smartfisk Benämningen i folkmun för arter som inte varit särskilt kommersiellt gångbara har varit skräpfisk roskakala. Uttrycket är nu förhoppningsvis begravt, åtminstone har vi den ambitionen inför framtiden. Det här enades vi om på senaste projektmöte, där målsättningen för dagen var att hitta synergier genom samarbete mellan olika projekt finansierade via KAG, kustaktionsgruppen i Österbotten. Oönskade fångster har i folkmun benämnts skräpfisk för arter som inte varit särskilt kommersiellt gångbara. Det är mycket som talar för att framtidens benämning borde vara Smartfisk sett ur perspektivet hållbarhet och ekologi: A. en proteinkälla med ett minimalt ekologiskt fotavtryck B. lokalt fångad C. korta transportsträckor D. ett fiske med passiva redskap E. att fiska smartfisk minskar näringsämnen i havet lokalt Benämningen är tagen dels från det förträffliga namnet på Finlands svenska Marthaförbunds projekt Fisk - det (s)martha valet, som är finansierat av KAG, dels från den samlade gruppen av projektaktörer. Genom att hitta gemensamma former för samarbete vill vi visa på styrkan i projekt som är verksamma med en förhållandevis liten budget. Det är inte alltid självklart att projekt med den största budgeten nödvändigtvis ger ett bättre slutresultat. Små projekt Sid 4 som samarbetar betyder att flera aktörer strävar till att utveckla näringen och samtidigt uppnår ett bra resultat även om budgetramarna är snäva. Många av de projekt som startar upp under året fokuserar på att ytterligare lyfta värdet på de fiskarter som tidigare i historien var gångbara, men som inte längre har det värde de förtjänar som proteinkälla och som kunde bli en eftertraktad kulinarisk läckerhet. Nedan finns en kort sammanfattning av projekt som beviljats KAG-finansiering, samt projektplaner som förhoppningsvis kommer att ingå i en samlad bukett som tillsammans jobbar för att skapa en bredare ekonomisk bas i fisket. Fisk det (s)martha valet Projektets syfte och målsättning är att allmänt höja kunskapen kring matfisk och betona vikten av att äta fisk. Projektet kommer även att lära ut fiskhantering och här ingår också att filera bl.a. gädda för yrkesfiskare. Även tillredning ingår i projektet där man lyfter fram den närfångade fisken. Målsättningen är också att öka tillgången på infomaterial om fisken som råvara i våra trakter, att hitta den fisk

5 Johannes Jansson/norden.org Sid 5 som bäst lämpar sig som matfisk vid varje säsong och stimulera till ökad konsumtion av fisk. Erfarenheterna i projektet samlas och dokumenteras för att genom konkreta bilder visar hur man hanterar fisk och för att ge ut en samling recept. Projektägare: Finlands svenska Marthaförbund r.f. Mer av mört Projektets grundfilosofi är hållbarhetstanken - mer ekonomi per fångad fisk. Projektet skall engagera yrkesfiskare till samarbete med intresserade hantverkare, köksmästare och partihandeln i olika åtgärder. Smyckestillverkning av mindre nyttjade delar på fisken, ben, fjäll, skinn och gälbågar. Mathantverk som baserar sig på mörtfiskar traditionellt historiskt och nya trender. Dessutom är målsättningen att arrangera inspirationsseminarier och utställningar i samarbete med andra fiskrelaterade projekt samt informationsspridning. Även studiebesök kan ingå, till platser där tradition finns att ta tillvara nygamla fiskarter. Projektägare: Korsholms vuxeninstitut Härförädlat Projektet syftar till att lyfta strömmingen som matfisk, speciellt som inlagd och förädlad. Konservering av något slag, i form av rökning, inläggning och saltning har varit metoder som använts i Kvarkenregionen. Genom att se vilka produkter vi haft av strömmingen traditionellt och sedan utveckla dessa till att vara anpassade till dagens situation skapas förankrade historiska produkter lokal råvara. Norsen är en annan fisk som skulle kunna förädlas och användas, den kommer i stora mängder under kort tid. Samtidigt som den är lätt att få benfri. En del i projektet är att göra produktutveckling på nors. Målsättningen är att utbilda potentiella blivande fiskförädlare i Kaskö, Närpes, Korsholm och Larsmo, inspirera dem att våga satsa på fiskprodukter. Åtgärderna kommer främst att genomföras via workshopar och utbildningar för att inspirera och ge kunskaper i att förädla och producera. Projektet ska fungera som coach och stöd för att fiskare och andra intresserade ska våga ta steget att börja förädla. För att nå ett bra slutkoncept görs flere nödvändiga inskolningsåtgärder vilket inkluderar fiskförädling, hygien och andra livsmedelskrav för hantering, myndighetskrav gällande etiketterna, företagande och marknadsdeltagande. Inom ramen för projektet arrangeras ett inspirerande studiebesök till förädlare i Västerbotten. Finansiering kommer att sökas i förlängningen med ett eventuellt separat projekt för detta. Projektägare: Österbottens yrkesfiskare r.f. Matens rutt - fisken Projektet kopplar fisken och fiskerinäringen till skolorna genom läroplanen. Detta innebär en undervisningsmodell om fisken och fiskerinäringen, vilken är baserad på läroplanen. Modellen inkluderar studiebesök, teori och praktik, beredning av fiskrätt i skolan och är baserat på elevernas egen aktivitet. Slutprodukten är en undervisningsmodell, ett recept, hur läraren kan undervisa om fisken på ett nytt och elevaktiverande sätt, där eleven inte endast är mottagare av information, utan skaparen av kunskap. Målet är positiv inverkan på elevernas attityd gentemot fiske och fiskerinäringen samt att öka kunskapen om detta. Projektägare: MTT Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi Koordinering av råvaruanskaffningen I Finland har man satsat på reduktionsfiske för att minska de rikliga bestånden av braxen och mört. En positiv följd av reduktionsfisket är, att aktörer på flera håll i landet strävar efter att utveckla möjligheter, att förädla och sälja produkter av braxen och mört. Genom varierande åtgärder har mycket förarbete gjorts i form av undersökningar och utveckling med fokus på produktion och marknad. En utmaning och flaskhals kvarstår gällande landning, hantering och logistik. Det finns uppenbara brister i koordineringen och i samarbetet mellan olika arbetsprocesser och aktörer inom branschen. Efterfrågan på råvaran är nu större än vad man förmår leverera, därför har projektsökande som målsättning att trygga tillgången på råvaran genom flere åtgärder enligt projektplanen. Åtgärderna syftar till att tryggar tillgången och därmed förbättrar lönsamheten för kustfisket. Projektägare: Företagshuset Dynamo Ab Mikael Nygård Kustaktionsgruppen - KAG

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Hotell Höga Kusten 2011-01-25 Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer