Österbotten Byråkrati och framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österbotten Byråkrati och framtid"

Transkript

1 Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Inspirationsdagen i Vasa Aktuellt från byaverksamheten Skräpfisk är smartfisk NYHETSBREV FEBRUARI /2014 AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING Österbotten Byråkrati och framtid När vi nu som bäst laddar upp inför en ny programperiod pågår utvecklingsarbete på alla nivåer. Under de senaste åren har det ofta hörts kommentarer om den ökade byråkratin som finns på alla nivåer i vårt samhälle. Projekthantering är inget undantag. Men måste det då vara så byråkratiskt? Svaret är väl både ja och nej. Sociologen Max Weber hade i tiderna en teori om hur en ideal byråkrati ska fungera. Byråkrati i sin bästa form behövs dels för att stödja den större organisation som byråkratin är en del av, dels för att arbeta utan inre spänningar och konflikter. Saker och ting ska funka. I den perfekta formen av byråkrati ska befordringsgång, makt och position utgå ifrån kompetens och klara regler. Den byråkratiska organisationen bör enligt Weber karakteriseras av hög decentralisering av små beslut, men hög centralisering av stora beslut. Och det är väl just här som utmaningen finns, den ofta så svåra kombinationen av klara regler och hög decentralisering av små beslut. På samma sätt som inom allt annat förvaltningsarbete bör spelreglerna vara klara och likvärdiga och då krävs också åtminstone en viss förberedelse och rapportering, även när det gäller projekthantering. I många fall är de byråkratiska stegen inom projekthanteringen de facto sådana att de hjälper snarare än stjälper. När man i detalj blir tvungen att tänka igenom det man skall genomföra tenderar man att minimera risker och faror på lång sikt. Byråkrati, som i sin ädlaste form handlar om ordning och reda, minimerar risker, men ibland kan ju också de stora innovationerna födas ur försök och misstag, misstaget leder till något nytt, som blir en sann innovation. Summa summarum har vi svårt att komma ifrån att det skall och behöver finnas en viss byråkrati som man bör ta sig genom. Dels för att projekthantering handlar om offentliga medel, med stöd uppemot procent, dels för att projektplanerna verkligen skall bli så bra som möjligt. Vi har stora förhoppningar från Aktion Österbottens sida om att vi skall kunna möjliggöra en försökskultur under den kommande programperioden. Samtidigt vill vi inte tumma på kvaliteten i våra projekt. Vi stämmer in i Winston Churchills ord: "I am easily satisfied with the very best." Mathias Högbacka Verksamhetsledare Tomas Knuts Styrelseordförande VASA: Handelsesplanaden 23a VASA (06) PEDERSÖRE: Mjölvägen BENNÄS (06) NÄRPES: Närpesvägen NÄRPES

2 Inspirationsdagens råd var: Gör det annorlunda! Reidar Wasenius var inspirationsdagens programledare. Dagens mål var att man lär av varandra, projektproffsens nätverk blir syns, man får entusiasm att hugga i och bättre helhetsbild. Deltagare fick skriva sina idéer rakt på duk. Syftet med inspirationsdagen som Österbottens förbund, NTM-centralen i Österbotten, Aktion Österbotten och YHYRES-kehittämisyhdistys arrangerade, var att deltagarna fick träffa andra projektproffs, lära av varandra och få nya idéer inför den nya programperioden. Nästan 150 deltagare var på plats när inspirationsdagen hölls den i Vasa. Dagen började med intervjuer där projektägare för fyra projekt berättade om sina erfarenheter, till exempel om hur man bygger ett team. Hannu Katajamäki konstaterade att när man kombinerar olika personer, maximeras betydelsen av slumpen, vilket kan ge framgång. Projektchef Carola Wiik från projektet Energi för framtiden, som finansierats av NTM-centralen i Öster botten och Aktion Österbotten, sade att projekt och projektägare måste vara på samma nivå om man vill vara framgångsrik. En eldsjäl räcker inte, utan projektet måste förankras i hela organisationen som förverkligar det. Riitta Björkenheim påminde om att det är viktigt att informera aktivt fast arbetsgruppen inte är så stor och ibland måste man tvinga samman människor, för att samarbetet ska börja fungera i projektets styrgrupp. Hon tyckte att det inte räcker att man bara träffas några gånger om året. Programmet fortsatte med att deltagarna fick bekanta sig med olika projekt som var finansierade av inspirationsdagens arrangörer. De här presentationerna visade att man skulle behöva fler möjligheter att experimentera. Det är ofta så att när man hittar det rätta arbetssättet är projektet redan på slutrakan. Enligt Anssi Tuulenmäki, överinnovationsaktivist från Aalto-universitetet, borde man sträva efter att pröva och utveckla istället för att man planerar projekten färdigt. Det betyder att man borde ha större möjlighet att byta riktning. Om man på förhand avlägsnar riskerna att göra något fel, kan det hända att man samtidigt också minskar de positiva effekterna. Det kan betyda att man inte får något speciellt bra resultat. Tuulenmäki påminde om att man måste särskilja sig från andra om man vill locka resurser. Strategin borde vara att göra annorlunda saker än andra eller samma saker som andra, men på ett annorlunda sätt. Harri Ahlgren från ANM:s regionavdelning konstaterade att motivationen verkar vara god och att förväntningarna på den kommande programperioden är positiva, även om en del av fonderna kommer att ha mindre pengar. Han tipsade också om samarbete med Mellersta Österbotten, eftersom man där får mera pengar per invånare än här i Österbotten. Kirsi Tikkanen informatör Sid 2

3 Aktuellt från byaverksamheten Byaträffar runt om i Österbotten Byaverksamheten i Österbotten kommer under våren att i egen regi och i samarbete med andra aktörer att ordna byaträffar runt om i Österbotten. I skrivande stund är Korsnäs den 20.2, Karleby den 3.3 och Närpes den 13.3 aktuella tillfällen att diskutera byaverksamhet. Allfinlandssvenskt innovationsläger i Pargas I den mars kommer ett antal österbottningar tillsammans med människor från övriga Svenskfinland att mötas för att ta fram nya idéer eller för att damma av gamla tankar kring landsbygdsutveckling. Utvecklings idéer och tankar på hur man kunde göra saker bättre, smidigare, eller på ett annat sätt finns troligen lika många som det finns människor. Men många idéer kommer inte ens fram till idéstadiet utan stannar oftast endast på tankestadiet. Bara man hade möjlighet att diskutera sina tankar tillsammans med någon annan kunde kanske idén går från tanke till handling. Tanken med innovationslägren är just detta, att tillsammans låta idéerna gro. Motto under lägret är att vända motsättningar till möjligheter. Vi samlas i Pargas för att vidareutveckla tankar och idéer till en färdig plan. Personal från landsbygdsnätverket och konsultbyrån MDI, vilka har erfarenhet av fem liknande läger under fjolåret står till deltagarnas förfogande under lägrets alla tre dagar. Under den tredje dagen kommer innovationerna att presenteras för inbjudna finansiärer, tjänstemän och för pressen. Bland ett stort antal sökande valdes 30 personer ut som deltagare i lägret. Sju idérika österbottningar finns med bland deltagarna. Nya affärs- eller projektidéer är att vänta inom företagande, ungdomar, kunskapsutbyte, utveckling av skärgården och landsbygden. Nomineringar till SYTY Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Årets by, byaverksamhetens vägvisare, årets landsbygdsaktör och byavänligaste kommunen i Österbotten år Förra året blev Bergö, Ann-Sofi Backgren och Kaarlo Lepistö nominerade. Vilken by har visat framfötterna genom att ordna framgångsrik verksamhet, genomfört ett framgångsrikt projekt eller fått uppmärksamhet genom att våga stå på sig gentemot omvärlden? Man får nominera årets by och årets landsbygdsutvecklare i Österbotten till och med den Byaverksamhetens utvecklare är en person som genom eget engagemang har lyft byaverksamheten på ett större eller mindre område. Fjolårets österbottniska bya- och landsbygdsaktörer Ann-Sofi Backgren och Kaarlo Lepistö rönte även framgång i den nationella tävlingen och premierades i samband med utnämningen av årets by i Tammela i september. Årets by i Finland, Soinilansalmi som är belägen på en ö i Saimen har 120 invånare, så att vara liten kan också vara stort i detta sammanhang. Nomineringen sker genom att fylla i ett elektroniskt formulär via Aktion Österbottens hemsida (www. byar.fi). Karl-Gustav Byskata byaombud Sid 3

4 Skräpfisk är Smartfisk Benämningen i folkmun för arter som inte varit särskilt kommersiellt gångbara har varit skräpfisk roskakala. Uttrycket är nu förhoppningsvis begravt, åtminstone har vi den ambitionen inför framtiden. Det här enades vi om på senaste projektmöte, där målsättningen för dagen var att hitta synergier genom samarbete mellan olika projekt finansierade via KAG, kustaktionsgruppen i Österbotten. Oönskade fångster har i folkmun benämnts skräpfisk för arter som inte varit särskilt kommersiellt gångbara. Det är mycket som talar för att framtidens benämning borde vara Smartfisk sett ur perspektivet hållbarhet och ekologi: A. en proteinkälla med ett minimalt ekologiskt fotavtryck B. lokalt fångad C. korta transportsträckor D. ett fiske med passiva redskap E. att fiska smartfisk minskar näringsämnen i havet lokalt Benämningen är tagen dels från det förträffliga namnet på Finlands svenska Marthaförbunds projekt Fisk - det (s)martha valet, som är finansierat av KAG, dels från den samlade gruppen av projektaktörer. Genom att hitta gemensamma former för samarbete vill vi visa på styrkan i projekt som är verksamma med en förhållandevis liten budget. Det är inte alltid självklart att projekt med den största budgeten nödvändigtvis ger ett bättre slutresultat. Små projekt Sid 4 som samarbetar betyder att flera aktörer strävar till att utveckla näringen och samtidigt uppnår ett bra resultat även om budgetramarna är snäva. Många av de projekt som startar upp under året fokuserar på att ytterligare lyfta värdet på de fiskarter som tidigare i historien var gångbara, men som inte längre har det värde de förtjänar som proteinkälla och som kunde bli en eftertraktad kulinarisk läckerhet. Nedan finns en kort sammanfattning av projekt som beviljats KAG-finansiering, samt projektplaner som förhoppningsvis kommer att ingå i en samlad bukett som tillsammans jobbar för att skapa en bredare ekonomisk bas i fisket. Fisk det (s)martha valet Projektets syfte och målsättning är att allmänt höja kunskapen kring matfisk och betona vikten av att äta fisk. Projektet kommer även att lära ut fiskhantering och här ingår också att filera bl.a. gädda för yrkesfiskare. Även tillredning ingår i projektet där man lyfter fram den närfångade fisken. Målsättningen är också att öka tillgången på infomaterial om fisken som råvara i våra trakter, att hitta den fisk

5 Johannes Jansson/norden.org Sid 5 som bäst lämpar sig som matfisk vid varje säsong och stimulera till ökad konsumtion av fisk. Erfarenheterna i projektet samlas och dokumenteras för att genom konkreta bilder visar hur man hanterar fisk och för att ge ut en samling recept. Projektägare: Finlands svenska Marthaförbund r.f. Mer av mört Projektets grundfilosofi är hållbarhetstanken - mer ekonomi per fångad fisk. Projektet skall engagera yrkesfiskare till samarbete med intresserade hantverkare, köksmästare och partihandeln i olika åtgärder. Smyckestillverkning av mindre nyttjade delar på fisken, ben, fjäll, skinn och gälbågar. Mathantverk som baserar sig på mörtfiskar traditionellt historiskt och nya trender. Dessutom är målsättningen att arrangera inspirationsseminarier och utställningar i samarbete med andra fiskrelaterade projekt samt informationsspridning. Även studiebesök kan ingå, till platser där tradition finns att ta tillvara nygamla fiskarter. Projektägare: Korsholms vuxeninstitut Härförädlat Projektet syftar till att lyfta strömmingen som matfisk, speciellt som inlagd och förädlad. Konservering av något slag, i form av rökning, inläggning och saltning har varit metoder som använts i Kvarkenregionen. Genom att se vilka produkter vi haft av strömmingen traditionellt och sedan utveckla dessa till att vara anpassade till dagens situation skapas förankrade historiska produkter lokal råvara. Norsen är en annan fisk som skulle kunna förädlas och användas, den kommer i stora mängder under kort tid. Samtidigt som den är lätt att få benfri. En del i projektet är att göra produktutveckling på nors. Målsättningen är att utbilda potentiella blivande fiskförädlare i Kaskö, Närpes, Korsholm och Larsmo, inspirera dem att våga satsa på fiskprodukter. Åtgärderna kommer främst att genomföras via workshopar och utbildningar för att inspirera och ge kunskaper i att förädla och producera. Projektet ska fungera som coach och stöd för att fiskare och andra intresserade ska våga ta steget att börja förädla. För att nå ett bra slutkoncept görs flere nödvändiga inskolningsåtgärder vilket inkluderar fiskförädling, hygien och andra livsmedelskrav för hantering, myndighetskrav gällande etiketterna, företagande och marknadsdeltagande. Inom ramen för projektet arrangeras ett inspirerande studiebesök till förädlare i Västerbotten. Finansiering kommer att sökas i förlängningen med ett eventuellt separat projekt för detta. Projektägare: Österbottens yrkesfiskare r.f. Matens rutt - fisken Projektet kopplar fisken och fiskerinäringen till skolorna genom läroplanen. Detta innebär en undervisningsmodell om fisken och fiskerinäringen, vilken är baserad på läroplanen. Modellen inkluderar studiebesök, teori och praktik, beredning av fiskrätt i skolan och är baserat på elevernas egen aktivitet. Slutprodukten är en undervisningsmodell, ett recept, hur läraren kan undervisa om fisken på ett nytt och elevaktiverande sätt, där eleven inte endast är mottagare av information, utan skaparen av kunskap. Målet är positiv inverkan på elevernas attityd gentemot fiske och fiskerinäringen samt att öka kunskapen om detta. Projektägare: MTT Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi Koordinering av råvaruanskaffningen I Finland har man satsat på reduktionsfiske för att minska de rikliga bestånden av braxen och mört. En positiv följd av reduktionsfisket är, att aktörer på flera håll i landet strävar efter att utveckla möjligheter, att förädla och sälja produkter av braxen och mört. Genom varierande åtgärder har mycket förarbete gjorts i form av undersökningar och utveckling med fokus på produktion och marknad. En utmaning och flaskhals kvarstår gällande landning, hantering och logistik. Det finns uppenbara brister i koordineringen och i samarbetet mellan olika arbetsprocesser och aktörer inom branschen. Efterfrågan på råvaran är nu större än vad man förmår leverera, därför har projektsökande som målsättning att trygga tillgången på råvaran genom flere åtgärder enligt projektplanen. Åtgärderna syftar till att tryggar tillgången och därmed förbättrar lönsamheten för kustfisket. Projektägare: Företagshuset Dynamo Ab Mikael Nygård Kustaktionsgruppen - KAG

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

AKTION. Österbotten. HO HO HO, finns det nå snälla barn i Österbotten? 3/2014. Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. HO HO HO, finns det nå snälla barn i Österbotten? 3/2014. Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Ordförandens hälsningar 2 Slutet på programperioden närmar sig 3 NYHETSBREV December 2014 Internationella projekt 4 Byaverksamhet informerar 5 KAG - fokus på en

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR UNDERSTÖD FÖR REGIONALT SAMARBETE (åtgärd nr 4)

SLUTRAPPORT FÖR UNDERSTÖD FÖR REGIONALT SAMARBETE (åtgärd nr 4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten PB 131 65101 Vasa Hänvisning: Beslut 29.12.2009 4263/3561/2009 Ändringsbeslut 30.9.2011 4263/3561/2009 Projektnummer: 0919352 SLUTRAPPORT FÖR UNDERSTÖD

Läs mer

Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden!

Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden! Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden! Vill du? 1 Finns det pengar? Vad behövs? Det kommer under

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens...

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 20 Innehållsförteckning 1. Allmän översikt... 3 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... 6 2.2.

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Lokalproducerad sushi! Vasa Björn Helsing

Lokalproducerad sushi! Vasa Björn Helsing Lokalproducerad sushi! Vasa 6.2.2017 Björn Helsing Projekt: Kustfiskarens sushi våren 2011 En förnuftig användning av våra resurser både till lands och till havs ger kustbefolkningen en möjlighet till

Läs mer

Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka. Kallelse till vårmöte. Välkommen på Aktion Österbotten rf:s vårmöte. To 14.4.2011 kl 14.

Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka. Kallelse till vårmöte. Välkommen på Aktion Österbotten rf:s vårmöte. To 14.4.2011 kl 14. Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Statistik om Leaderstöd 2 NYHETSBREV APRIL 2011 Kulturhistoria 1600 2 Det blir som du tänkt dig 4 1/2011 AKTION Österbotten SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING

Läs mer

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015 Innehåll: Ordföranden har ordet 1 Den nya programperioden 2 Hyrrä tas i bruk 3 Landbygdsriksdagen 4 Öppna byarnas dag 4 Fiskergrupperna står i startposition 5 NYHETSBREV APRIL 2015 1/2015 AKTION SVENSKA

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! 2/2014. Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! 2/2014. Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Landsbygdsriksdag Kultursommar Utbetalningar av stöd Studiebesök från Älvsby Hållbart sportfiske på Åland 1 2 3 3 4 5 NYHETSBREV JUNI 2014 2/2014 AKTION Österbotten

Läs mer

Slutrapport Ha rfo ra dlad fisk

Slutrapport Ha rfo ra dlad fisk Slutrapport Ha rfo ra dlad fisk Projekttid: 13.11.2013-30.06.2015 Projektägare: Österbottens yrkesfiskare r.f Projektnr 1001782 Sammanfattning av projektet härförädlad fisk Under projektet har sex stycken

Läs mer

Ännu innan nyår skall alla Ni sökanden få era slutgiltiga beslut efter Österbottens ELY-centrals laglighetsgranskning.

Ännu innan nyår skall alla Ni sökanden få era slutgiltiga beslut efter Österbottens ELY-centrals laglighetsgranskning. Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Landsbygdsriksdagen 2014 Julhälsning Idé 2013 avslutades Andra finansieringskanaler Österbottens projektgala Byar med livskraft KAG informerar AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt Ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 2013 Ekologiskt Forum 20 oktober 2010 Ekologisk k produktion och konsumtion Strategi med omvärldsanalys, äld l verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

1. Allmän översikt LEADER-verksamhet Kustaktionsgruppen för fisket i Österbotten (KAG) Byaverksamhet...

1. Allmän översikt LEADER-verksamhet Kustaktionsgruppen för fisket i Österbotten (KAG) Byaverksamhet... Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning 1. Allmän översikt... 3 2. LEADER-verksamhet... 7 2.1. LEADER-strategin Österbottens kusttrakter 2020 - möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper...

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

AKTION. Österbotten. Engagemang, socialt kapital och ungdomar 3/2012

AKTION. Österbotten. Engagemang, socialt kapital och ungdomar 3/2012 Innehåll: Styrelseordförande har ordet 1 Annika började på Vasa kontoret 2 Olav Jern årets landsbygdsaktör 2 Det bubblar på den internationella fronten 3 Framtidstro bland fiskförädlare i Västerbotten

Läs mer

Österbotten. Vilka förväntningar har Ni läsare på Aktion Österbotten r.f. inför kommande programperiod? Vilka är

Österbotten. Vilka förväntningar har Ni läsare på Aktion Österbotten r.f. inför kommande programperiod? Vilka är Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Programperiodens slutskede Grön omsorg Idé 2013 - slutspurt LAG-träffen på Åland Årets landsbygdsaktörer belönades KAG fick FLAG-gäster 1 2 3 4 5 6 7 NYHETSBREV OKTOBER

Läs mer

Sumpning av havskräfta

Sumpning av havskräfta Projektbeskrivning Sumpning av havskräfta Ett nyskapande utvecklingsprojekt hållbart fiske, landsbygdsutveckling, ökad lönsamhet - 1 - Innehållsförteckning 1. Projektidé 2. Bakgrund och initiativ 3. Syfte

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Produktutvecklingsprojekt: Kustfiskarens-Sushi Delrapport 1

Produktutvecklingsprojekt: Kustfiskarens-Sushi Delrapport 1 1 Produktutvecklingsprojekt: Kustfiskarens-Sushi Delrapport 1 Bakgrund: En förnuftig användning av våra resurser både till lands och till havs ger kustbefolkningen en möjlighet till fortsatta goda förtjänstmöjligheter.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

YH-UTBILDNING PÅ ELDRIMNER Ettårig yrkesutbildning inom ME JERI, BAGERI, CHARKUTERI,

YH-UTBILDNING PÅ ELDRIMNER Ettårig yrkesutbildning inom ME JERI, BAGERI, CHARKUTERI, YH-UTBILDNING PÅ ELDRIMNER Ettårig yrkesutbildning inom ME JERI, BAGERI, CHARKUTERI, BÄR-, FRUKT- & GRÖNSAKSFÖRÄDLING Heltid, studiemedelsberättigande, 200 p varav hälften är praktik. SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Samförvaltningen i Norra Bohuslän, Strömstads Kommun 1. Projektidé, syfte och mål Projektet skall

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Seminarium med Kristina Mattsson 2 Kustaktionsgruppen informerar! 3 NYHETSBREV OKTOBER 2010 Föreningsfestival 2010 3 Landsbygdsriksdag 2010 4 AKTION Österbotten

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka 1/2012

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka 1/2012 Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Samarbetet med Hälsingebygden fortsätter 2 Tävlingen Bästa praxis 2012 startar 3 Landsbygdsutvecklare vidgade vyerna 4 i Polen För att yrkesfisket har en framtid

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Österbotten 4/2012 NYHETSBREV NOVEMBER 2012 SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING

Österbotten 4/2012 NYHETSBREV NOVEMBER 2012 SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING Innehåll: Kallelse till höstmöte 1 Verksamhetsledaren har ordet 2 Nytt koordineringsprojekt 3 Varje återvunnet kulturlandskap är en seger 4 Bästa praxis lyftes fram på rundturer 5 AKTION Landsbygdsriksdagen

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt: analys av vattenrådsarbetet

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt: analys av vattenrådsarbetet Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt: analys av vattenrådsarbetet Katarina Eckerberg Anna Zachrisson Gunilla Mårald Statsvetenskapliga institutionen/centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

FLISIK. För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen. Långsiktig förvaltning av små vattendrag. Miniseminarium , Umeå Lotta Haldin

FLISIK. För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen. Långsiktig förvaltning av små vattendrag. Miniseminarium , Umeå Lotta Haldin FLISIK För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen Långsiktig förvaltning av små vattendrag Miniseminarium 2014-01-22, Umeå Lotta Haldin Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 10.3.2014

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledarens julhälsning 1 Ordförandes ruta 2 LAG-träff med I Samma Båt 3 Öppet hus i Bennäs 3 NYHETSBREV DECEMBER 2010 Köpmannamässan i Jakobstad 3 Kan landsbygden utvecklas? 4 AKTION

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma :::::

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: ::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: Leaderträffen - Varberg - 2016 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Stina Nilss och Josefina Andersson VI Josefina Andersson Coompanion Halland.

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör Datum: 2012-09-05 Tid 9-14 Plats: Mötesplats Enhörna Beslutande: Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tage Gripenstam Anna Nienhüysen Lars-Gunnar Thor Peter Friström Ansa Borin Elisabet Aschan Övriga deltagare:

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI VISION FSO:s verksamhet skapar goda förutsättningar för sina medlemsföreningars orienterare att på idrottarens väg från barn till elit

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Byaplan. strategi för lokal utveckling i :

Byaplan. strategi för lokal utveckling i : Byaplan strategi för lokal utveckling i : _ Föreningens namn: Org.nr: Datum: Byaplanen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanen och bör därför fastställas vid föreningens årsmöte. Detta material

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Begrepp som gäller uppföljningen 18.12.2015 Flöde till arbetslöshet som varat längre än 3 månader = Andelen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer