och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002"

Transkript

1 och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002 Projektrapport av: Ann-Christine Berg Elisabeth Stridh Mikael Jageklint Madeleine Odle Handledare: Stefan Kärvling

2 2 INNEHÅLL: Innehåll och bakgrund 2 Resultat.. 6 Syfte Diskussion Metod. 3 Litteraturförteckning.10 Genomförande... 4 Appendix.. 11 BAKGRUND I massmedia läser vi ofta om konflikter mellan olika grupperingar i vårt samhälle. Även i Trollhättan upplever vi att det finns spänningar mellan olika ungdomsgrupper. Detta märks även på Polhemsskolan, en högstadieskola med ca trehundra elever, som ligger mitt i centrum. I klass 8D finns det femton flickor och tolv pojkar. Av dessa går åtta elever i musikklass dvs. de har fyra lektioner musik extra per vecka. De har gått ihop sedan mellanstadiet. De övriga eleverna kommer dels från Hjortmosseskolan och dels från Karlstorpsskolan. Klassen är mycket heterogen vad det gäller familjebakgrund, studieresultat och fritidsintressen. Vi är fyra lärare som bildat ett arbetslag och arbetat ihop med klassen i projektet. Ann-Christin Berg undervisar i svenska, engelska och är klassföreståndare i 8D. Klassföreståndarskapet delas med Mikael Jageklint som undervisar i musik. Elisabeth Strid är textilslöjds- och matematiklärare. Madelene Odle är grafiker och filmklippare men undervisar i år i bild. Sammanlagt har vi klassen tolv lektioner i veckan. Vi har planeringstid på måndagar Kulturbyrån i Trollhättan erbjöd en temavecka som hette Shakespeare och jag. Den utgick från berättelsen om Romeo och Julia och skulle mynna ut i en gestaltning där ungdomars frågor om nutid och framtid var vägledande. Ann-Christin Berg hade redan tidigare anmält intresse för det programmet och därför blev det naturligt att vårt projekt skulle kopplas samman med det. Tyvärr visade det sig, passade Kulturbyråns tider inte ihop med vår planering. Vi döpte ändå vårt projekt till Romeo och Julia och bestämde oss för att utgå från filmen med samma namn. Att vi fastnade för just den här berättelsen av Shakespeare beror på att den tar upp konflikter på olika plan, dels mellan familjerna Capulet och Montague, dels mellan föräldrar och tonårsbarn, men också för temat om förbjuden kärlek. SYFTE Målet för ITiS är att lärare ska arbeta i arbetslag med gemensamma elever. Arbetet ska vara tematiskt, problembaserat, ämnesövergripande och elevorienterat. Detta tog vi fasta på då vi bestämde syfte och mål för oss lärare.

3 3 Syftet för lärarna är att: Lära sig nya arbetssätt, PBL Utveckla arbetslaget Bli bättre på IT Studera grupprocessen hos eleverna Utveckla elevernas gruppkänsla Utvecklas som lärare Mål för lärarna är att: Kunna arbeta problemorienterat Fungera bra i ett arbetslag Kunna använda dator och annan informationsteknik i undervisningen Få elevkännedom Få trygga elever En av skolans huvuduppgifter är att motverka mobbing och kränkande behandling och istället främja förståelse mellan olika grupperingar. Detta kände vi som det viktigaste i vårt arbete med eleverna och det styrde också våra syften och mål. Syftet för eleverna är att: Träna konfliktlösning och samarbete Få bättre självkännedom Utveckla sin känsla för gruppens sociala beteende Mål för eleverna är att: Kunna arbeta ihop, lyssna på andra, bli medvetna om sina starka och svaga sidor, lära känna varandra bättre Kunna utvärdera sig själva och sitt arbete genom loggboksskrivning Kunna arbeta problemorienterat Känna till Shakespeare och hans tid Bli trygga i sig själva Ha kul ihop METOD Elevorienterat, temainriktat och problembaserat arbetssätt Utvärdering av loggbok I boken skrev vi in frågor som skulle besvaras varje gång. Vi lärare gjorde loggböcker till eleverna. Vi tog en vanlig skrivbok, klädde in den med ett snyggt omslagspapper och skrev frågorna på insidan av pärmen. Vad har vi arbetat med i dag? Vad ska vi göra nästa gång? Vad har jag lärt mig i dag? Vad har jag gjort för att gruppen ska fungera? Vi förklarade att loggboken var en viktig del i vårt projekt. Vi skulle avsätta en liten stund varje gång till att skriva. Eleverna kunde skriva allt de ville men skulle försöka besvara de fyra frågorna varje gång. Vi lärare i projektet skulle läsa loggböckerna och de skulle få

4 4 respons av oss i den efter projektets genomförande. Sista projektdagen fick eleverna längre tid på sig att skriva i loggboken. Frågorna såg då något annorlunda ut (steg 8). Vad har du arbetat med? Hur har du bidragit för att få ett bra resultat? Vad har varit positivt? Vad har varit negativt? Hur har loggboken fungerat? Övrigt (några elever föreslog ros/ris) GENOMFÖRANDE När vi började vår planering av projektet kände vi direkt att vår planeringstid på måndagar inte skulle räcka. Vi begärde därför fyra undervisningsfria halvdagar för planering, som vi också fick. På dessa dagar diskuterade vi tidsramar, vad problembaserat lärande innebär, frågeställningar till filmen, loggbok och betyg. Vi bestämde först vilka tider som skulle gälla för eleverna i projektet. Vi är en skola som arbetar traditionellt med vanliga fyrtiominuterslektioner. Eleverna byter ämne nästan varje lektion. För klass 8D fanns bara två dubbelpass vi kunde utnyttja. Fredag morgon har de två lektioner bild och onsdag morgon engelska direkt följt av svenska. Vi ville inte störa den vanliga undervisningen för mycket, vilket skulle ge eleverna merarbete. Vi startade därför fredag morgon vecka 10 med att se filmen. Onsdag morgon vecka 11,12 och 13 ägnade vi åt diskussion om filmen, brainstorming, betygsdiskussioner och mera brainstorming. Vi beslöt att bryta undervisningen helt en halvdag vecka 13, vilken gick åt till brainstorming, och sedan tre hela dagar, torsdag vecka 15 och torsdag, fredag vecka 16. Vi informerade våra kollegor på en arbetsplatsträff och fick klartecken från dem och rektor. Några lektioner i svenska och engelska skulle också ägnas åt att ge en bakgrund till Shakespeares liv och skådespel, läsa en lättversion av Romeo och Julia på engelska samt att prova forumspel som metod för konfliktlösning. PBL eller problembaserat lärande som det så vackert heter har varit modernt ett tag och nämns i alla möjliga sammanhang. Vi var nyfikna på detta och ville se om det gick att applicera på vårt projekt. Vi läste först en bok PBL och lärstilar, en vinnande kombination som vi sedan stal idéer ur. Främst tittade vi på de åtta stegen i arbetsprocessen (s.31). Vår utgångspunkt var att vi ville styra eleverna så lite som möjligt. Därför berättade vi först vad ITiS var, varför vi ville vara med och varför vi valt just klass 8D. Den bakgrundsbeskrivning vi givit tidigare nämnde vi inte utan klassen valdes för att vi som klassföreståndare var med och framförallt för att vi tyckte klassen var trevlig och kreativ. Eleverna kände sig utvalda och var både positiva och nyfikna. Vi berättade också att projektet skulle handla om Shakespeares Romeo och Julia och att vi efter att ha sett filmen skulle hitta på något med den som utgångspunkt. Filmen kände de flesta elever till. Den hade också gått på TV tidigare. Innan eleverna såg den fick de ett antal frågor att fundera på. Dessa skulle vi diskutera efteråt. 1. Vilka konflikter finns det i filmen? 2. Hur löser man dem i filmen? 3. Vilka likheter och olikheter finns det mellan nutid och Shakespeares tid? 4. Skulle Shakespeare varit nöjd med filmen? 5. Hur skulle ett lyckligt slut se ut? 6. Var det något du inte förstod i språket? 7. Varför var filmen gjord på det sättet?

5 5 Det blev ingen större diskussion efter filmen men några bra synpunkter kom fram. Eleverna hade sett saker vi själva inte tänkt på t.ex. att bildsekvenserna var ryckiga när Julias nervösa mor visade sig och lugna med ljuv musik i bakgrunden när Julia syntes. Inför steg två, brainstorming, införskaffade vi ett antal post-its och delade upp klassen i grupper. Det blev livliga diskussioner i grupperna och många förslag. Ett förslag skulle skrivas på varje post-it så att vi kunde sätta upp dem på tavlan och sedan gruppera dem (steg 3). Detta ville eleverna göra: Skådespel Parodi Resa till Italien Baka kakor och sälja Göra hemsida Filma och ta kort Göra musik Ha en parad med renässanskläder Eleverna fick smälta intrycken och fundera ytterligare. Vi påminde om den korta tiden vi hade på oss. Nästa brainstorming ledde fram till det slutgiltiga förslaget. Vi skulle göra en parodi på Romeo och Julia, en kort pjäs med musik- och sånginslag som vi sedan skulle spela upp för föräldrar och på så sätt få in lite pengar till en skolresa i åk 9. Eleverna valde själva vad de ville arbeta med. Alla skulle välja en huvudsyssla och en bisyssla. Följande arbetsområden fanns att välja på (steg 4): Skriva manus Skriva musik Agera Sy dräkter Göra kulisser Göra affischer Göra en hemsida Filma arbetets fortskridande med videokamera Arbeta med digitalkamera PR dvs. ringa Trollhättans tidning och TV Fyrstad och få dem intresserade av att göra ett reportage om vårt arbete Vi berättade för eleverna att rektor ville att vi skulle visa en del av vår pjäs på avslutningen och det godkändes av eleverna. Eleverna bestämde dessutom att de skulle visa sin pjäs för släkt och vänner på Sagateatern den 31 maj, kostnad 20 kr, 50 kr för en familj (steg 7). De skulle också bjuda på saft, kaffe och bakade hjärtan. Vi lärare bokade då Sagateatern för en heldag så att vi hinner träna och lära oss ljussättning m.m. När det gällde utvärdering ville vi finna ett sätt att kunna se vad som hände med eleven i själva arbetet och ge dem tid till eftertanke. Vi ville se om de var medvetna om sitt eget agerande i grupp, om de var medvetna om sitt eget lärande? Att skriva loggbok kändes som ett bra sätt att komma nära elevens tankar. Vi lärare gjorde loggböcker till eleverna. Vi tog en vanlig skrivbok, klädde in den med ett snyggt omslagspapper och skrev några frågor på insidan av pärmen.

6 6 När det gällde att betygsätta eleverna kände vi oss osäkra. Vi bestämde att eleverna skulle få ett ämnesbetyg på sitt arbete där det går, det kan vara enskilt eller i grupp. Men tonvikten lade vi på det som den allmänna delen av läroplanen betonar dvs. Mål att sträva mot i kapitlen Normer och värden och Elevernas ansvar och inflytande. Vi presenterade och diskuterade innebörden av dessa mål med eleverna. RESULTAT Åtta elever, sex flickor och två pojkar, anmälde sitt intresse att skriva ett manus (se appendix). Manuset skrevs färdigt på en och en halv arbetsdag. Alla deltog inte lika aktivt i början av manusskrivandet men detta ändrades. Eleverna har varit positiva och arbetet hårt. Idag har jag lärt mig att vi är mycket effektiva faktiskt Jag har lärt mig att jobba tillsammans med andra elever som jag tidigare har haft problem med Jag har försökt att komma med förbättringar och förslag hela tiden, jag har varit så kreativ som jag kunnat tycker jag Musikgruppen bestod av fem elever, fyra flickor och en pojke. Av dessa var tre stycken musikklasselever. Musikgruppeleverna deltog först i manusskrivandet. När det hade tagit sin form gick de över till att utforma musikinslagen i föreställningen. Eleverna bestämde själva vad för slags musik som skulle finnas med i pjäsen. Pojken i gruppen valde att bidra med musik han komponerat själv. Detta stycke fungerar som ouvertyr till föreställningen. En flicka kom med förslag att vi skulle framföra låten Romeo som gruppen Shebang har gjort. Detta resulterade i ett tillfälligt Romeo-band som framför sången i pjäsen. I denna sång lånade vi även in några fler elever från andra grupper. Bland annat en keyboardist och en doatjej. Övriga musikinslag som eleverna jobbade fram består bland annat av solonummer blandat med ackompanjemang som dramatiserar skådespelet. Eleverna själva fungerar som exekutörer av musiken. Antingen spelar dom ett instrument som t.ex. piano, elbas och synt eller sjunger som solister och korister. Vi använde musiksalens ljudutrustning som eleverna själva fick lära sig sköta. Jag har gjort en massa låtar och spelat gitarr med Mikael Fem flickor valde att sy dräkter. De började med att leta mönster till Julias klänning, mätte sedan de blivande skådespelarna och har sytt för brinnande livet. De har inte bara sytt utan också ändrar gamla kläder för att få dem mer tidsenliga. Jag har lärt mig att samarbeta med alla Man måste läsa noggrant Lärt mig att jobba tillsammans med dem i gruppen. Jag har lärt känna dem bättre. Förut brukade jag inte prata med dom Lärt mig att jag inte kan så mycket om syslöjd (skrivet av en flicka som i vanliga fall har trä- och metallslöjd)

7 7 Fyra pojkar valde att ta ansvar för kulisser och affischer. De fick hjälp av en del skådespelare medan de väntade på att manuset skulle bli klart. De gjorde familjerna Capulets och Montagues vapensköldar, en stor banderoll att ha över scenen och affischer som gör reklam för vår föreställning. Jag har arbetat som scenansvarig och målat upp Montagues vapensköld och skissat och målat banderollen. Jag har agerat som lagledare i min grupp anser jag själv. Det har behövts vägledning för vissa personer. Jag har försökt att driva på arbetet och varit allmänt positiv Tre pojkar valde att göra en hemsida. Men de har också deltagit i andra aktiviteter tex. målat, givit idéer till manuset och vikarierat i småroller när de tilltänkta skådespelarna inte varit på plats. Jag friskade upp mitt minne extremt och lärde mig nya script och html Video och digitalkamera valdes av fyra pojkar som i vanliga fall är skoltrötta och tar mycket litet ansvar för sitt skolarbete. De filmade och tog kort men lekte också mycket och tog inte alls ansvar för andra delar i projektet. Många andra elever har givit dem ris i sina loggböcker. Två av dessa elever lyckades vi, lärare och elever, övertala att agera i pjäsen. Detta medförde att de engagerade sig på ett helt annat sätt. På frågan vad som varit positivt och negativt med projektet svarade de andra två pojkarna: Det är bra att inte ha några lektioner Det har varit tråkigt för man har inte haft så mycket att göra En flicka tog ensam ansvar för PR. Hon ringde både Trollhättans tidning och TV Fyrstad. Hon fick skriva ett fax till TV som eventuellt kommer på vår premiär 31 maj. Trollhättans tidning var där vår sista arbetsdag och kommer ha ett reportage om vårt projekt i slutet på maj. Det jag tycker ha varit posetivt [sic] är att de var roligt och få ha en uppgift som man har ansvar för Slutligen har vi agera-gruppen. Femton personer är med där i större eller mindre roller. På grund av sjukdom och arbete i andra grupper har träningen varit något kaotisk. Som tidigare nämnts har andra hoppat in i roller när skådespelarna varit försvunna. Trots det känns det som att vi kommer att klara vår föreställning i maj. Eleverna är nu på prao men tog hem sina manus för att plugga repliker under tiden. Romeo tycker: På agerafronten har det varit kul MEN SVÅRT att få lite feeling i spelet Syftet och målet för oss lärare var att: 1. Lära sig nya arbetssätt, PBL och arbeta efter denna metod. Gjorde vi detta? Ja, delvis. Och vi tycker att det fungerade bra. 2. Utveckla arbetslaget och fungera bra i laget. Vi arbetade ihop och samarbetet fungerade ypperligt. Utan några som helst friktioner. Alla bidrog med sina kunskaper, ideér och tid.

8 8 3. Bli bättre på IT, kunna använda dator och annan informationsteknik i undervisningen. De flesta utav oss känner att de blivit mycket mer kunniga på IT, bland annat genom våra fina lånedatorer. 4. Studera grupprocessen hos eleverna och få elevkännedom. Detta är väl den punkt som där vi alla känner att vi uppnått bäst resultat i vårt projekt. Den här momenten har varit oerhört lärorika och givande. 5. Utvecklas som lärare Genom att arbeta i en projektform som den här, tycker vi alla att vi kommit en bit längre i vår utveckling som lärare. DISKUSSION När vi nu tittar tillbaka på de mål vi satte upp för oss lärare tycker vi att vi lyckats uppnå de flesta. Vi har arbetat problemorienterat enligt de åtta stegen i PBL och lärstilar även om vi inte slutfört alla stegen ännu, redovisningen steg 7 dvs. föreställningen på Sagateatern saknas. Vi har fungerat bra som arbetslag. Alla har tagit ett stort ansvar och hjälpt varandra när det behövts. När det gäller datorn tycker Mikael att han haft stor nytta av den. Han har skrivit sin loggbok, gjort anteckningar och sökt musiktexter på nätet. Elisabeth har också sökt en hel del för att få information om klädedräkter. Madelene och Ann-Christin har ej använt datorn utan överlämnat det arbetet till eleverna. Det absolut bästa har varit att lära känna eleverna bättre och få se nya sidor hos dem. Det har vi kunnat göra tack vare det fria arbetssättet och det stora ansvar eleverna fått och tagit. Läsningen av deras loggböcker har här givit oss mycket. Vi ville också få trygga elever och det tycker vi en del av citaten från loggböckerna visar. Trivseln har blivit bättre i klassen och många elever har fått en större säkerhet när de tillsammans kunnat göra ett så bra arbete. När det gäller de mål vi ställde upp för eleverna tycker vi att vi nått upp till alla utom målet att kunna utvärdera sig själv genom loggboksskrivning. Några elever tänkte verkligen till och besvarade frågorna väl, men de flesta eleverna hade problem att formulera sig. Dels tror vi det beror på att eleverna inte är vana att skriva loggbok, dels beror det på att eleverna har en begränsad syn på vad kunskap är. Vi diskuterade detta med dem ett antal gånger, men det var ändå svårt för många att förstå att kunskap inte bara är rena fakta. Många elever skrev vid slututvärderingen att frågorna i loggboken var svåra och att det hade varit bättre att bara få skriva en egen berättelse. Flera loggböcker visar ändå på en utveckling av skrivandet vilket är positivt. Vid slututvärderingen skrev de flesta innehållsrika svar på frågorna. Slutligen några elevcitat om vad de lärt sig: Att det är svårt att vara engagerad i något man tycker är ganska tråkigt än så länge. Att för att alla ska arbeta effektivt så behövs en slags ledare som säger åt alla vad de ska göra. Vissa saker kan man inte göra tillsammans. Jag har lärt mig massor bl.a. att agera bättre och mer trovärdigt. Vi har verkligen känt att vi har haft kul ihop med eleverna. De har fått ta ett stort ansvar för resultatet genom att själva komma med förslag som vi sedan tillsammans har utformat. Ofta har en positiv och kreativ stämning varit den rådande. Följande kan vi ta del av i elevernas egna loggböcker: Hela projektet har varit posetivt [sic]. Jag mennar [sic] det är ju inte alltid man får vara med om ett sånt här stort projekt (Jättekul).

9 9 Jag ger beröm till Lärarna för att dom har varit så trevliga mot oss. Jag vill ge beröm till nästan alla, alla har varit bra på sitt. Det har varit jättekul det här! Vi har haft roligt nästan hela tiden och man kommer närmare varann. Det posetiva [sic] är att vi har fått en bättre sammanhållning i klassen. Det var otroligt roligt att få arbeta fritt. Allså [sic] eleverna gjorde 90 % och lärarna bara riktade oss åt rätt håll.

10 10 Litteraturförteckning Beckett, Wendy (1994). Bonniers stora bok om Måleriets historia. Stockholm: Bonnier Alba Byréus, Katrin (1996). Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber. Carpenter, Humphrey (1994). Shakespeare without the boring bits. London: Viking. Cedergren, Johan (2000). PBL och lärstilar. En vinnande kombination. Grisslehamn: Bräcke Tryckeri. Linge, Lars (1987). Renässansen Miljöer och människor. Göteborg: Esselte Studium AB Luhrmann, Baz (1996). Romeo and Juliet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94. Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillsammans mot mobbing. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via:

11 11 APPENDIX MANUS av klass 8D Polhemsskolan Romeo och Julia Scen 1. Rollista: 1 berättare, Abraham, Simson, Gregorio, Benvoli och en man. (De båda familjerna samlas i två grupper bak på scenen. Tysta. Medan berättaren kommer fram och berättar. Berättaren stannar kvar på scenen under alla scener.) Berättaren: Detta är den vackra och sorgliga berättelsen om Romeo Montague och Julia Capulet vars släkter förde en släktfejd med varandra sedan långt tillbaka. De levde i det ljuva Verona som inte var så ljuvt för deras del, eftersom deras släkter var ovänner. (Musik: Begravningslåt. De båda familjerna för syn på varandra.) Simon: Vid min häl. Här kommer Montaguerna! Abraham: Vid min röv. Här kommer Capulet! Gregorio till Simson: Jag ska allt visa dem vad jag gör för! Jag ska räcka lång näsa åt dem. Simson: Nej, låt mig räcka näsa åt dem. (Simson tar fram en lösnäsa.) Abraham: Vad? Räcker ni lång näsa åt oss herre?! Simson: Ööh nej, det var inte jag, det var han. (Simson pekar på en man som går förbi med en lång näsa. Simson tar näsan och slänger iväg den.) Abraham: Jag såg allt näsan i din hand herre! Gregorio: Muckar du eller?! Abraham: Vadå muggar?! Simson: Han hånas. Dra ditt svärd Gregorio. (De fäktas och Benvolio kommer in på scenen.) Benvolio: Lägg ner era lansar! Abraham: Vadå kransar?

12 12 (Alla går ut.) Scen 2. Rollista: En berättare, Romeo, Mercusio, Abraham och Benvolio. Berättaren: Polisen ingrep och avslutade bråket. Nu har Montaguerna bestämt sig för att planka in på Capulets fest. (Montaguerna kommer in med en planka, går tvärs över scenen och sjunger Robin Hood sången. Går sedan ut från scenen.) Scen 3. Rollista: Julia, Julias mamma och Paris. Julias mamma: Gör i ordning dig nu, annars missar du din entre! Julia: Fan morsan! Ta det lugnt. Julias mamma: Jag är lugn. Jag är inte stressad. Men skynda dig nu. Jag får panik! Ååh just det ja. Paris har frågat om din hand. Hur känner du inför detta? Julia: Det är en ära jag inte vill ha. Julias mamma: Ååh! (Julias mamma går iväg. Ut från scenen.) Julia: Men morsan! Jag är bara 14 år. (Julia springer efter.) Scen 4. Rollista: Statister, Ama, Julia, Romeo, Julias pappa, Paris, Tybalt och vänner till Romeo. (Alla som är med på festen kommer in på scenen.) Julias pappa: Låt festen börja! (Alla dansar. Musik: Scooter: Fire!) Romeo får syn på Julia och blir kär. Paris bjuder upp Julia och de börjar dansa. Romeo och Julia tittar på varandra hela tiden under själva dansen. Efter dansen kommer Ama och drar iväg Julia. Romeo och Julia tittar fortfarande på varandra. Ama: Sluta titta, han är en Montague! Vänner till Romeo: Vad håller du på med? Hon är ju en Capulet! Julia: En Montague? Varför är du en Montague? Kan du inte ha ett annat namn? Romeo: Hon är en Capulet? Tybalt: Nämen titta! Där är Montagueer. Julias pappa: Låt dem va! Ingen förstör min fest. (Romeo och hans vänner springer ut från scenen. Sedan går Julia ut, därefter gästerna.) Scen 5.

13 13 Rollista: Romeo, Julia, Ama och Johan som spelare. (Romeo kommer in.) Romeo: Hmm undrar vilket fönster det kan vara..? (Julia kommer ut på balkongen och sjunger Can t help falling in love, medan Romeo bara tittar på. Julia ramlar sedan ner i en lövhög. Under hela scenen ropar Ama att Julia ska komma in.) Julia: Aj fan! De skulle ju fixa det här balkongräcket, jävla klantarslen! (Johan börjar spela och Romeo och Julia tittar på varandra.) Julia: Vad gör du här? Jag trodde inte att du brydde dig om mig. Romeo: Självklart gör jag det. Jag bryr mig bara inte om våra familjers gräl. Julia: Svär då din kärlek till mig. Romeo: Okej. Jag svär vid månens sken Julia: Nej! Svär inte vid månen. Månen är tillfällig. Betyder det att din kärlek till mig också är tillfällig? Romeo: Om inte det duger får du ta mitt ord på det. Julia: Okej, jag tror på dig. Romeo: Ge mig en kyss. (Romeo och Julia pussas.) Romeo: Gift dig med mig, Julia! Julia: Nej! (Musiken slutar och allt blir tyst.) Julia: Nä, jag skojade bara! Romeo: Skicka bud till mig i morgon. Julia: Vilken tid? Romeo: Klockan nio. Längre kan jag inte vänta. (De går ut åt var sitt håll.) Scen 6 Rollista: En berättare, Julia och Ama. Berättaren: Nästa dag bad Julia Ama att söka upp Romeo för att fråga om bröllopet blir av. Ama fick tag på Romeo och berättade sedan för Julia hur de skulle gå tillväga för att inte bli upptäckta. Julia: Vad sa han? Ama: Lugn mitt barn, låt mig hämta andan. Julia: Okej, men vad sa han?! Ama: Vill du att jag ska berätta eller inte? Julia: Säg bara vad han sa! Ama: Han sa att om du vill gifta dig med honom så ska du gå till kyrkan i morgon och låtsat bikta dig. Men istället kommer prästen där att viga er.

14 14 (Julia blir överlycklig och de går ut från scenen.) Scen 7. Rollista: Berättaren, Tybalt, Romeo, Mercusio, Julias mamma. en polis. Berättaren: Capuletterna fick redan på att Romeo och Julia var tillsammans. Kärleken var inte orörd länge till. (Gängen kommer in på scenen.) Tybalt: Du ska låta bli min kusse! Romeo: Vadå kusse? Din häst? Jag har inte rört din häst! Tybalt: Inte häst! Min kusse, min kusin! Romeo: Jasså, din kusin. Tybalt: Rör du henne igen så ska du FFF! Romeo: Vadå FFF? Tybalt: Du ska Få Fan Fört! Mercusio: Jag tog din. Tybalt: Ingen tar min luft! (Tybalt sticker kniven i Mercusio.) Romeo: Va fan håller du på med?! Hur i helvete kan du mörda någon för en sån sak?! Du är ju för fan du i huvudet, han stod ju inte på någons sida! (Romeo sticker svärdet i Tybalt. Sedan springer Romeo gråtandes därifrån. Alla går ut från scenen. Polisen kommer in med Julias mor.) Julias mamma: Jag vill att Romeo ska avrättas som ersättning för min kära Tybalts liv! Polisen: Och vem ska ersätta Mercusions liv? Jag tänker inte avrätta Romeo. Men utvisning är rätt straff. (Romeo blir utvisad. Polisen drar upp ett rött kort och alla går ut från scenen.) Scen 8. Rollista: Julia. Julias pappa och Julias mamma. (Julias sitter och gråter över Tybalts död när hennes föräldrar kommer in.) Julias pappa: Jag vet att du sörjer din kära kusin så därför har jag bestämt att ett bröllop med Paris skulle pigga upp dig. Julia: Men jag vill inte gifta mig med honom. Julias mamma: Jo, men kom igen nu. Han är jättesnygg ju! Jag skulle gifta mig med honom om jag inte redan var gift. Julias pappa: Vad menar du med det va?! Julias mamma: Nu pratar vi om Julia här. Julias pappa: Julia, du gifter dig med Paris och därmed basta och förresten det går över. (Julias pappa går ut.) Julia till mamma: Mamma, säg något! (Mamma är tyst.)

15 15 Julia: Mamma, jag vill verkligen inte gifta mig med Paris! Prata med pappa, snälla!? Julias mamma: Om inte du gifter dig med Paris så är inte du min dotter längre! (Julia springer gråtande iväg. Mamman går iväg åt ett annat håll.) Scen 9. Rollista: En berättare, Romeo och en vän till Romeo. Berättaren: Julia vill inte gifta sig med Paris och söker därför hjälp hos prästen. Prästen ger henne ett gift som gör så att hjärtat stannar och kroppen ser död ut i 48 timmar. Hon tog giftet natten innan bröllopet med Paris. Hennes familj begravde henne inte genast utan lade henne öppet i familjemonumentet ett par dagar. Nu skickade prästen ett brev till Romeo där han förklarade allt och bad honom komma och hämta Julia så fort som möjligt. Brevbäraren kommer till Romeos nya hem med brevet. Men Romeo ser det inte. (Under tiden som berättaren talar, spelas händelsen upp i bakgrunden. En vän till Romeo kommer in på scenen.) Vännen: Jag har tråkiga nyheter. Din brud har dött. Romeo: Va?! Julia?! NEJ!! Vännen: Du kanske borde åka hem och se det med egna ögon, ta farväl liksom. (Romeo lägger sig på knä och gråter.) Scen 10. (Rollista: Romeo, Julia och berättaren.) Berättaren: Romeo lyder sin väns råd och åker tillbaka till Verona. Där söker han upp en apotekare som ger honom ett gift. Han går in i kyrkan och fram till Julias dödsbädd. Romeo: Min Julia, min kära Julia. Öppna dina vackra ögon en sista gång, så jag kan drunkna i dem och föja mig själv från det smärtsamma liv utan dig. (Romeo dricker giftet samtidigt som Julia börjar röra på sig. Julia sträcker sin hand mot Romeo och Romeo spärrar upp ögonen. Julia tar upp flaskan och ser att det är gift.) Julia: Drack du detta gift utan att lämna en enda droppen åt mig. Tro inte att jag kommer att stanna i den här världen utan dig. If you jump, I jump, remember?! (Julia sticker kniven i sitt hjärta och faller ner vid sidan av sin älskade Romeo. Romeo och Julia går ut.) Berättaren: Det är var den sorgliga historien om Romeo Montague och Julia Capulet i ljuva Verona. Efter deras död försökte familjerna hålla sams med ingen vet hur det gick. (Berättaren går ut och allt släcks ner. När applåderna kommer går alla in på scenen igen och bugar.) - FINE -

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död.

Kung Polybos: Men ut med språket då ditt vider!vad väntar du på? Spåman: Din son kommer förråda dig! Din son kommer bli din död. SCEN 1 - I TRONRUMMET Scenen börjar med att Drottning Iokaste och Kung Polypos sitter i tronsalen, Iokaste håller i ett spädbarn när en spåman kommer in. Spåman: Min kung! Jag har nyheter till er! Kung

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget Rapport Folksagor-Lextorpslaget Bakgrund Vi har arbetat med folksagor under ca 10 veckor. I arbetslaget har vi varit 2 klasser, en åk 6 och en åk 3. Fyra lärare har varit inblandade, 2 klasslärare och

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

BARN I VÄRLDEN. Bakgrund. Projektidé SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET HUARÖDS SKOLA VT 2000. Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger

BARN I VÄRLDEN. Bakgrund. Projektidé SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET HUARÖDS SKOLA VT 2000. Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger SLUTREDOVISNING AV PROJEKTET BARN I VÄRLDEN HUARÖDS SKOLA VT 2000 Deltagare: 55 elever i åldrarna 6år 11år och 7 pedagoger Bakgrund Under HT-99 började en del av de äldre eleverna tala om att skaffa ett

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Den Magiska Dörren Kapitel 1 Den låsta dörren

Den Magiska Dörren Kapitel 1 Den låsta dörren Kapitel Kapitel 1 Den låsta dörren sida 2-2 Kapitel 2 Brevet sida 3-4 Kapitel 3 Nyckeln sida 4-5 Kapitel 4 En annorlunda värld sida 5-6 Kapitel 5 Tam sida 6-7 Kapitel 6 Planen sida 7-8 Kapitel 7 Tillbaka

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckleln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Conelia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 9 år. Jag har blont hår. Jag gillar att spela bandy och att rita. Min bästa vän är Wilda. Jag är mycket rädd för

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer