Bergvärmepumpar. utbildning 15 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergvärmepumpar. utbildning 15 oktober 2014"

Transkript

1 Slutrapport 1 (1) Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon E-post:

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Om utbildningen... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Hur levererades resultatet?... 4 Samverkansgrupp... 4 Tidsåtgång... 4 Samverkansplanering... 4 Deltagarinformation... 4 Föreläsare... 4 Programmet... 5 Ekonomi... 5 Utvärdering av utbildningen... 5 Implementering... 5 Resultat... 5 Bilaga 1 Deltagarutvärdering... 7 Bilaga Deltagarlista Bilaga 3 Inbjudan... 1 Slutrapporten godkändes av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län. Rapporten är sammanställd av Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län. Allt material från utbildningen finns på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

3 Sammanfattning Genom EU-projektet REGEOCITIES erbjöd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en utbildning med fokus på tillstånd och handläggning av geoenergiinstallationer, t.ex. bergvärme. Dagen innehöll en genomgång av användning av geoenergi i Sverige och Europa, en genomgång av tillstånd/anmälningsplikt och introduktion till lagstiftningen. Grundläggande om geoenergiteknik med avseende på mark, system, miljörisk och grannar. Genomgång av fallstudier. Exempel på och diskussion om svåra eller speciella ärenden. Exempel på handläggning i Europa och verktyg för handläggning. Diskussion om handläggning, samarbete och förbättringspotential. Föreläsare var Jessica Benson & Oskar Räftegård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Föreläsarnas ppt-bilder skickades ut till deltagarna och lades ut på miljosamverkanstockholm.se. Deltog gjorde 3 inspektörer från 14 kommuner/ organisationer, varav 1 inom Stockholms län. Deltagaravgiften var kr. Samtliga deltagare fick en web-baserad utvärdering efter utbildningen. 11 av 3 deltagare besvarade utvärderingen, som finns i sin helhet i bilaga 1. 7 % av de som besvarade utvärderingen svarade 6 på en sexgradig skala att syftet var tydligt med utbildningen. Medel var 5,5. Deltagarnas förväntningar innan utbildningen var i huvudsak att få idéer och höra andra kommuners frågor och svar, om hantering av ärenden som upplevs som knepiga, få bakgrundsinfo om bergvärme och lagstiftning, att få vetenskapligt underlag till bedömningar. 3 av de som svarat på utvärderingen svarade 6 på en sexgradig skala om utbildningen motsvarat förväntningarna. Medel var 4,5. Kommentarer var att man fått mer av de grundläggande kring bergvärme, däremot inte så mycket till stöd i handläggningsfrågor. Mycket bra särskilt avsnittet om geoenergiteknik. Helhetsintrycken av utbildningen var från mycket givande, över bra till att diskussionsdelen var ostrukturerad. Önskemål om expertkunskaper, t ex från SGU, samt fackkunskaper från någon borrentreprenör. Det viktigaste deltagarna fick med sig från utbildningen var bland annat: Många bra och nya idéer. Diskussionen om handläggning, samarbete och förbättringspotential, hur olika kommunerna arbetar. Vilka uppgifter som begärs in, vilka handlingar som begärs in, hur man ser på de uppgifter och handlingar som begärs in. Att tekniken har förbättrats så att det är möjligt att göra avsteg från de rekommendationerna i Normbrunn. Info om hur borrning går till och om temperatur i borrhål beroende på uttag och närhet till andra borrhål. Deltagarna omdöme om utbildningen, med skalan 1-6, var medelbetyget 4,6, medianbetyget blev 5. Vilket är ditt sammantagna omdöme om utbildningen? Mycket bra Inget vidare. Deltagarnas tankar och idéer om ytterligare insatser inom ramen för MSL var bland annat: Köldmedierapportering. Processbeskrivning -handläggning värmepumpar bör ses över i samband med Normbrunn 14 För mig skulle någon form av återkommande träffar kring ämnet vara värdefullt. Vet inte hur ofta men någon gång om året kanske. Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport 3

4 Om utbildningen Bakgrund SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar kontakt med MSL och erbjuder inom ramen för EU-projektet REGEOCITIES, med fokus på tillstånd och handläggning av geoenergiinstallationer, en informations- och utbildningsaktivitet. Syfte Syftet med utbildningen var att ge kunskap om grundläggande geoenergikunskap om borrhåls avkylning och återhämtning, ge exempel på hur handläggning och tillståndshantering skiljer sig åt inom Sverige, kunskap om stora/annorlunda geoenergisystem så som fler-hålssystem, borrhålslager etc., diskussion om hur hantera trånga bostadsområden och områden under byggnation, vad som händer när en gammal värmepump byts ut mot en ny, EU:s mål om förnybarhet, Ecodesign, etc., teknikutveckling (COP, designkriterier, morgondagens system, etc.), diskussion om var lagen/kunskapen är otydlig, hur geoenergi används i andra länder, hur andra länders lagstiftning och handläggning ut. Inklusive några fallstudier, diskussion om vad vi kan lära från Europa och vad vi har gemensamt. Mål Att genomföra en utbildning specifikt riktad mot miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Hur levererades resultatet? En heldagsutbildning som genomfördes i Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Stockholm. Samverkansgrupp Ingen samverkansgrupp tillsattes för denna utbildning. Administrationen sköttes av MSL:s samordnare. Tidsåtgång Planeringsarbete fyra timmar. Genomförande 9 h. Exklusive kontakter med föreläsare och föreläsarnas förberedelsetid, genomförande och efterarbete. Tre timmars efterarbete för MSL. Samverkansplanering Genom MSL:s samordnare. Deltagarinformation Inbjudan gick ut Ett PM gick via e-post ut till alla deltagare en vecka innan utbildningen. Efter utbildningen fick varje deltagare kopior på föreläsarnas ppt-bilder. Föreläsare Jessica Benson & Oskar Räftegård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Drottning Kristinas väg 67, Stockholm, Sweden. Tel: +46 () , e- post: respektive Oskar Räftegård och Jessica Benson. 4 Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

5 Programmet 9: Kaffe/ te och smörgås. 9:3 Välkommen och presentation av dagen. 9:4 Användning av geoenergi i Sverige och Europa. - Introduktion till användning av geoenergi i Sverige och Europa 1: Varför tillstånd/anmälningsplikt? - Introduktion till lagstiftningen. 1: Geoenergiteknik. - Grundläggande om geoenergiteknik med avseende på mark, system, miljörisk och grannar. 1: Lunch 13: Fallstudier tillstånd/anmälningsplikt. - Exempel på och diskussion om svåra eller speciella ärenden. 14:3 Paus med kaffe/ te. 15: Handläggning i Sverige och Europa. - Exempel på handläggning i Europa och olika verktyg för handläggning. - Diskussion om handläggning, samarbete och förbättringspotential. Avslutande kommentar. 16: Slut. Ekonomi Deltagaravgiften var kr. Budget Lokaler Kaffe, te, smörgås och bulle Lunch Föreläsare, finansiering genom EUprojektet REGEOCITIES Tack till föreläsare-gåva Deltagaravgifter Summa kr - 3 kr - 3 kr kr - kr kr -4 8 kr Utvärdering av utbildningen Samtliga deltagare fick en web-baserad utvärdering efter utbildningen. 11 av 3 deltagare besvarade utvärderingen som sammanfattas under Resultat och finns i sin helhet i bilaga 1. Implementering Föreläsarnas ppt-bilder skickades ut till deltagarna och lades tillsammans med slutrapporten ut på miljosamverkanstockholm.se. I utvärderingen gavs tillfälle att formulera uppföljande frågor. Slutrapporten och utvärderingen behandlades av MSL:s styrgrupp Resultat Utbildningen genomfördes , kl. 9:3-16:. Deltog gjorde 3 inspektörer från 14 kommuner/ organisationer, varav 1 inom Stockholms län. Deltagarlista finns i bilaga. Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport 5

6 Utvärdering Deltagarna fick efter utbildningen besvara en digital utvärdering. 11 av 3 deltagare besvarade utvärderingen. Hela utvärderingen finns i bilaga 1. Alla deltagarna arbetar som inspektör. 7 % av de som besvarade utvärderingen (11 st.) svarade 6 på en sexgradig skala att syftet var tydligt med utbildningen. Medel var 5,5. Deltagarnas förväntningar innan utbildningen var i huvudsak att få idéer och höra andra kommuners frågor och svar, om hantering av ärenden som upplevs som knepiga (innerstadsärenden, radhusområden) osv, få bakgrundsinfo om bergvärme och lagstiftning, att få vetenskapligt underlag till bedömningar. 3 av de som svarat på utvärderingen svarade 6 på en sexgradig skala om utbildningen motsvarat förväntningarna. Medel var 4,5. Kommentarer var att man fått mer av de grundläggande kring bergvärme, däremot inte så mycket till stöd i handläggningsfrågor. Mycket bra särskilt avsnittet om geoenergiteknik. Helhetsintrycken av utbildningen var från mycket givande, över bra till att diskussionsdelen var ostrukturerad. Önskemål om expertkunskaper, t ex från SGU, samt fackkunskaper från någon borrentreprenör. Det viktigaste deltagarna fick med sig från utbildningen var bland annat: Många bra och nya idéer. Diskussionen om handläggning, samarbete och förbättringspotential, hur olika kommunerna arbetar. Vilka uppgifter som begärs in, vilka handlingar som begärs in, hur man ser på de uppgifter och handlingar som begärs in. Att tekniken har förbättrats så att det är möjligt att göra avsteg från de rekommendationerna i Normbrunn. Info om hur borrning går till och om temperatur i borrhål beroende på uttag och närhet till andra borrhål. Deltagarna fick sätta omdöme på utbildningen med skalan 1-6. Betyget 6 är mycket bra och betyget 1 är inget vidare. Medelbetyget blev 4,6, medianbetyget blev 5. Vilket är ditt sammantagna omdöme om utbildningen? Mycket bra Inget vidare. Deltagarnas tankar och idéer om ytterligare insatser inom ramen för MSL: Tycker att detta upplägg var mycket bra, bra med öppna diskussioner och redogörelse från kommun till kommun i vissa frågor. Vi kan absolut lära av varandra. Titta på våra anmälningsblanketter (gjordes senast 3-4) en fördel om de är lika i hela länet. Köldmedierapportering. Processbeskrivning -handläggning värmepumpar bör uppdateras och ses över i samband med Normbrunn 14 För mig skulle någon form av återkommande träffar kring ämnet vara värdefullt. Vet inte hur ofta men någon gång om året kanske. 6 Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

7 Bilaga 1 Deltagarutvärdering 1. Hur många år har du arbetat med dessa frågor? Mindre än ett år. 1- år. 3-5 år. 6-1 år. 11- år. 1 Mer än år. Jag är Uppfattade du att syftet med utbildningen var tydligt? Ja! Nej! Medel var 5,5. Kommentarer Mkt bra! (betyg 6) Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport 7

8 3. Vilka var dina förväntningar på utbildningen? 3. Vilka var dina förväntningar på aktiviteten? 4. Motsvarade Kommentar. aktiviteten dina förväntningar? Att få träffa andra inspektörer som arbetar 6. Ja! Mycket bra särskilt avsnittet om geoenergiteknik med bergvärme utbyta erfarenheter få tips, hitta samarbetspunkter, få ansikten bakom namnen. Lära mig mer om just bergvärme. Fåideer och 6. Ja! höra andra kommuners frågor och svar. Lära mig mer om hantering av ärenden som 6. Ja! upplevs som knepiga (innerstadsärenden, radhusområden) osv. Få nätverka och träffa andra, lära mig mer. 5. Absolut! Trodde att jag skulle lära mig mkt men jag insåg ist att jag har bra kunskaper inom området och att jag har koll på läget. Vilket kändes tryggt! Jag ville veta hur andra kommuner gör vid 5. handläggning Mina förväntningar va att få lite 5. bakgrundsinfo om bergvärme och lagstiftning samt diskutera inom kommunerna för att få mer kunskap. Dessa uppfylldes. få mer kunskaper om bergvärme och fåstöd i handläggningsfrågor Hade inga förväntningar, gick dit med öppet sinne för vasdd som skulle tas upp 4. jag fick med mig mer av de grundläggande kring bergvärme. däremot så blev det inte mycket till stöd i handläggningsfrågor 4. Att få vetenskapligt underlag till våra bedömningar, större förståelse för hur uttaget av energi ur marken påverkar omgivningen samt information om hur andra kommuner arbetar i olika frågor. Jag hade ganska höga förväntningar eftersom området är relativt nytt för mig och våran kommun ligger inom vattenskyddsområde, vilket komplicerar handläggning lite grann Att få med mig mkt matnyttigt att använda i min handläggning. 1. Nej! Föreläsarna var duktiga på själva borrningen och energiuttaget. resterande var mer att de frågade oss hur vi gjorde. 4. Motsvarades dina förväntningar? Ja! Nej! Medelvärdet på om utbildningen motsvarade deltagarnas förväntningar var 4,5 (11 svarande) 5. Beskriv kortfattat ditt helhetsintryck av utbildningen Mycket givande. Bra kurs, med bra information. Jessica kunde pratat högre. Superbra att få träffa andra som arbetar med värmepumpar från kommuner runt om i länet. Även om vi gör samma arbete skiljer det sig mycket från kommun till kommun hur handläggningsförfarandet går till. 8 Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

9 Bra diskussioner på em. Bra! Föreläsningsmomenten var OK även om tjejen var väldig osäker som föreläsare. Diskussionsdelen var alldeles för ostrukturerad och ledde inte fram till någonting. Bra! Ganska ok. Jag saknade lite mer expertkunskaper, t ex från SGU, samt fackkunskaper från någon borrentreprenör som faktiskt jobbar med detta och som man kunnat ställa mer praktiska frågor till. 6. Beskriv kortfattat det viktigaste du fick med dig från utbildningen och det du har nytta av i ditt arbete. Diskussionen om handläggning, samarbete och förbättringspotential Många bra och nya ideer. Mer kött på benen i den fortsatta handläggningen av ärenden i framtiden. Att se hur olika vi kommuner arbetar med detta men att vi eg gör samma arbete fast på väldigt olika mkt tid osv. Hur andra kommuner arbetar med handläggningen. Vilka uppgifter som begärs in, vilka handlingar som begärs in, hur man ser på de uppgifter och handlingar som begärs in. Hur andra kommuner jobbar med handläggningen av dessa ärenden. Alltid bra med ideér på vad man kan göra bättre och vad man kan tänka på. förbättrade grundkunskaper Att tekniken har förbättrats så att det är möjligt att göra avsteg från de rekomendationer som Normbrunn tagit fram. Uttag av energi och dess påverkan på omgivningen, mer om varför m regel, återladdning mm Intressant att höra hur man resonerar i andra kommuner, likheter och olikheter. Jag fick en del tips på förändringar i handläggningsrutiner som man skulle kunna fundera på. Info om hur borrning går till och om temperatur i borrhål beroende på uttag och närhet till andra borrhål var ok, men hade kunnat komprimeras till en timme, andra experter hade kunnat prata om de andra ämnena kring bergvärme. 7. Vilket är ditt sammantagna omdöme om utbildningen? Mycket bra Inget vidare. Medelvärde på det sammantagna omdömet om utbildningen är 4,6. (11 svaranden) Kommentarer Vilket är ditt sammantagna omdöme om utbildningen? 5 Kommentar. Kul att äntligen få gå kurs inom detta område. Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport 9

10 8. Har du idéer eller tankar om vad som ytterligare kan göras inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län för att ge stöd till arbetet inom ämnesområdet? Tycker att detta upplägg var mycket bra, bra med öppna diskussioner och redogörelse från kommun till kommun i vissa frågor. Vi kan absolut lära av varandra. Titta på våra anmälningsblanketter (gjordes senast 3-4) en fördel om de är lika i hela länet. Köldmedierapportering. Processbeskrivning -handläggning värmepumpar bör uppdateras och ses över i samband med Normbrunn 14 För mig skulle någon form av återkommande träffar kring ämnet vara värdefullt. Vet inte hur ofta men någon gång om året kanske? 9. Något du vill tillägga? -- 1 Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

11 Bilaga Deltagarlista Ellinor Carlsson Danderyds kommun Joakim Hjelm Järfälla kommun Robert Karlsson Lidingö stad Sara Johansson Linköpings kommun Maria Forsberg Norrtälje kommun Rose-Marie Landin Nilsen Norrtälje kommun Niclas Nygren Norrtälje kommun Karolina Röstlund Norrtälje kommun Tommy Tjärnberg Norrtälje kommun Joar Grundström Nyköpings kommun Anna Romvall Nyköpings kommun Sophia Sandås Nyköpings kommun Jenny Edlund Sigtuna kommun Birgitta Sturesson Sollentuna kommun Jenny Bäck Solna stad Eva Bragesjö Stockholms stad Anna Sennström Stockholms stad Ann Nystad Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Patrik Edholm Upplands Väsby kommun Maria Wallström Upplands Väsby kommun Paula Lundin Vallentuna kommun Malin Lundberg Värmdö kommun Katrin Rundén Värmdö kommun Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport 11

12 Bilaga 3 Inbjudan 1 Bergvärmepumpar utbildning 15 oktober 14, slutrapport

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016 Sammanställning av utvärdering (7) Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 6 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 58 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016

Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 2016 Sammanställning av utvärdering (8) Utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst utbildning 6 april 6 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 58 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar informationskampanj 2013 och samsyn

Båtbottentvättning av fritidsbåtar informationskampanj 2013 och samsyn Slutrapport (8) Båtbottentvättning av fritidsbåtar informationskampanj och samsyn Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll

Läs mer

Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare

Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare Slutrapport 1 (12) Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare 2012-05-07 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll

Läs mer

Mekanisk ventilation i flerbostadshus

Mekanisk ventilation i flerbostadshus Deltagarutvärdering 1 (7) Mekanisk ventilation i flerbostadshus utbildning 11 november 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Nämndutbildning. Utvärdering. Sammanfattning

Nämndutbildning. Utvärdering. Sammanfattning Utvärdering 2-3-3 Nämndutbildning Miljösamverkan Stockholms län bjöd 18 februari 2 in länets kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder, eller motsvarande, att delta i en heldagsutbildning kring kommunens

Läs mer

Energi i tillsynen utbildning 17 april 2013

Energi i tillsynen utbildning 17 april 2013 Deltagarutvärdering 1 () Energi i tillsynen utbildning 17 april 213 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Om utbildningen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 2014

Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 2014 Slutrapport 1 (17) Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 214 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 58 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll

Läs mer

Sanktionsutbildning 30 maj 2016

Sanktionsutbildning 30 maj 2016 Sammanställning av utvärdering 1 (11) Sanktionsutbildning 3 maj 216 Innehåll Om utbildningen... 2 Sammanfattning... 2 Bilaga 1 Deltagarutvärdering... 4 Bilaga 2 Deltagarlista... 9 Bilaga 3 Inbjudan...

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Stockholms län. Telefon E-post:

Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Stockholms län. Telefon E-post: Verksamhetsberättelse 2015 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller seminarium

Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller seminarium Slutrapport (6) Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller seminarium Miljösamverkan Stockholms Län. Telefon 8 58 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län

Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län AVTAL Dnr: 2008/xxxx Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län Parter Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har träffat

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 2014

Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 2014 Sammanställning av utvärdering 1 (13) Ventilation och osunda lokaler, utbildning 6 februari 214 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 58 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Utvärdering Naturvårdsträff

Utvärdering Naturvårdsträff Utvärdering Naturvårdsträff 713-71 Föreläsning Urban Emanuelsson 1 1 1 1 1 1 3 5 7 9 1 Medelvärde:,7 Kommentar: En gav betyget 1, men tyckte att föredraget var för långt. Fältbesök biotopskydd 1 1 1 3

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län - Upplands Väsby

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län - Upplands Väsby Miljösamverkan Stockholms Län drivs av kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. Mer information finns på www.miljosamverkanstockholm.se. Nyckeltal

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Vetenskapsdag Östersund 2017

Vetenskapsdag Östersund 2017 Vetenskapsdag Östersund 2017 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Jag är: 0 52 113 1m 12s 107 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gymnasieelev Gymnasielärare/personal 1 Gymnasieelev 108 (95.58 %)

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Kursutvärdering Termo 4p vt 2005

Kursutvärdering Termo 4p vt 2005 Kursutvärdering Termo 4p vt 2005 Denna utvärdering har utförts av kursforum bestående av: Hans Hansson (föreläsare och kursansvarig) Diego Pallin (räkneövningar) Erik Waltersson (räkneövningar) Caroline

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 Dnr 455-7382-2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Målgrupp/deltagare... 2 2.1 Förkunskapskrav... 2 3 Kursinnehåll... 2 4 Planering

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag kl. 09:30 11:00. Plats: Kallade: Välkomna hälsar Jenny!

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag kl. 09:30 11:00. Plats: Kallade: Välkomna hälsar Jenny! MÖTESANETCKNINGAR 2014-06-10 Jenny Kjellqvist KSL:s Geodataråd c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314, 104 20 Stockholm Tfn: 08-508 28 118 E-post: jenny.kjellqvist@stockholm.se Kallelse Möte med samverkansgruppen

Läs mer

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm Grundläggande om geoenergi Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Stockholm 2014-10-15 Byggnadens värmebehov Effekt och energi Effekt (kw) Fastighetsgräns Användning Återvinning

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning

Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning (8) Enkätsammanställning (-- Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning Sammanställning av enkät till länets kommuner. Miljösamverkan Stockholms Län. Telefon 8 58 8 99. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen!

Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult. Välkommen! Nätverksträff Fritidshem 29 september Berghult Välkommen! Förmiddagens ordning 08.30-08.45 Inledning & genomgång 08.45 09.15 Presentation verksamhetsbeskrivningar 09.15-09.30 Förberedelse inför Fritidshemmets

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kvalificerad agronompraktik 1 LB0047, 50005.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Jan Olofsson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-09-07-2012-10-07 Antal svar 17 Studentantal

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status:

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status: Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2012-02-29 08:57:27 Grupp: Aktiverade deltagare (LFD200 H11 Läkemedel för djur) Besvarad av: 9(19) (47%) Typsjukdomar hos hund, katt och gnagare

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Miljöskydd Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Slutrapport Bakgrund och projektbeskrivning Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen

Läs mer