Opte map of the web IT - UTREDNING. av Ingrid Lindberg På uppdrag av: Förstudien kultursystem med kulturkontor BottnaGerlesborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opte map of the web IT - UTREDNING. av Ingrid Lindberg 2009. På uppdrag av: Förstudien kultursystem med kulturkontor BottnaGerlesborg"

Transkript

1 Opte map of the web IT - UTREDNING av Ingrid Lindberg 2009 På uppdrag av: Förstudien kultursystem med kulturkontor BottnaGerlesborg Innehåll: I. Inledning II. Gemensam IT-satsning en mediaverkstad? III. Kultursystemets IT-behov IV. Fördelar med samlad IT-satsning inom Kultursystem BottnaGerlesborg V. Funktioner Mediaverkstad VI. Samarbetspartners VII. Finansieringsmöjligheter VIII. Lokal IX. Mediaverkstad - strategi för genomförande X. Slutord Bilagor: Bilaga 1 Medieverkstäder en förstudie: Nätverkstan 2002 Bilaga 2 IT-Enkät Bilaga 3 Svarsresultat IT-Enkät och Djupintervjuer - diagram och sammanfattning Bilaga 4 Något skaver: Catharina Thörn Bilaga 5 Funktioner Mediaverkstad, ett flödesschema Bilaga 6 VSBK Bilaga 7 Konst i offentlig rum, folder 1

2 I. INLEDNING Denna utredning skall försöka ge svar på frågan hur en samlad IT-satsning inom Kultursystem BottnaGerlesborg skulle kunna utveckla och förbättra ekonomiska förutsättningar och platsens kulturella identitet och attraktion. Platsen med sitt kultursystem är området i och kring Bottnafjorden och Bottnadalen med räckvidd till Hamburgsund, Bärfendal, Tossene och Bovallstrand. Kulturaktörer i området är Gerlesborgsskolan, KKV-Bohuslän, Inköpsföreningen med Café Olivia, Botnik Studios, 1:18, m.fl aktiva organisationer samt enskilda individer, utövande konstnärer och andra kulturentreprenörer. Här finns sedan länge en koncentration av verksamma konstnärer, hitflyttade från alla delar av landet, hela norden och t.o.m från Europa. Alla med en ambition att långt från kulturmetropolerna skapa konst, kultur och underhållning i samklang med sig själva och med kulturlandskapet. Trakten attraherar redan många besökare med sin unika och öppna atmosfär med konstnärs verkstäder, sommaröppna gallerier och caféer samt olika evenemang som tex Bottna kulturfestival, KKV-B s och Gerleborgsskolans sommarkurser och Botnik Studios vernissager/pubkvällar. När det gäller att förbättra ekonomin i kultursystemet handlar detta bl.a. om att ekonomisera den utåtriktade verksamheten och att hitta sätt att leva av det man producerar. Att kunna attrahera tillräckligt med, publik, besökare, kursdeltagare eller konstköpare förutsätter att det finns verktyg och kunskap för att marknadsföra kultursystemets aktörer & aktiviteter. Att stärka platsens kulturella identitet och attraktion kan handla om många saker men grundläggande (i alla fall inom konsten) är att kunna dokumentera och presentera vad man har att erbjuda av kompetenser, talanger och filosofi och vad som sker av spontana och planerade kulturella aktiviteter. Också det att samla och arkivera detta material för offentlighet och för framtiden är med att stärka självkänslan och tillhörigheten till Kultursystemet. Det är en allmän uppfattning men även undersökningar som gjorts visar att det saknas kunskap och verktyg för marknadsföring, dokumentation, presentation i området. Flertalet konstnärer i trakten är också över 50 och tillhör inte den digitala generationen. Ändå är det nu som många upplever att karriären tar fart och att det blir oerhört viktigt, ja nästan kritiskt, att kunna utnyttja det digitala medierna för nationell och internationell marknadsföring och för att bygga och upprätthålla nätverk. Konstnärer oavsett ålder är heller inte kända för att ha god ekonomi. Nätverkstans Medieverkstäder en förstudie från 2002 (se Bilaga 1) konstaterar: Under en relativt kort tidsperiod har således nya verktyg för produktion och distribution av bild, rörlig bild, ljud, text och musik blivit tillgängliga till en rimlig kostnad i form av datorer. Dessa är idag standardverktyg för professionell produktion inom både traditionella medier som trycksaker, tidningar och böcker, och nya medier som video och Internet. Samtidigt som den nya tekniken blir allt billigare är den fortfarande så dyr att många konstnärer inte har råd att köpa den. På den fronten har inte mycket förändrats på 6 år och det är här som tanken på en gemensam IT-satsning inom kultursystemet kommer in. 2

3 II. GEMENSAM IT-SATSNING EN MEDIAVERKSTAD? Planer på en gemensam IT-satsning i trakten i form av en mediaverkstad fanns redan Nätverkstan i Göteborg hade fått det regionala uppdraget att etablera ett nätverk av medieverkstäder för konstnärer och kulturutövare i regionen. Länskonstnär Malin Sellmans enkätundersökning hade redan 1996 avtäckt ett mycket stort behov bland yrkesverksamma konstnärer i Tanum, Sotenäs, Munkedal och Strömstad av vidareutbildning och produktionsresurser för digital media. Man tänkte sig även då att lokalisera en mediaverkstad till Gerlesborg i antingen Hantverksbyn (KKV-B) eller på Musselina och att den skulle utrustas för trycksaks och webbproduktion samt videoredigering och 3D program. Man räknade då med 4 arbetsstationer, scanner, olika skrivare och ett digitalt ritbord. En arbetsgrupp med Lotta Brusk, Anette Junebro, Simon Roos, Ulla Randén, Magnus Lemark och Malin Sellman utarbetade förslag och ansökan till regionen om etablering men det föll tydligen på att man inte fick stöd av kommunerna. Sedan dess har inga nya ansökningar skickats in och saken har legat på is. Mediaverkstäder etablerades istället i Fengersfors : Not Quites Mediaverkstad, i Borås Ålgårdens digitalverkstad, i Skövde: Skaraborgs mediaverkstad samt i Trollhättan: Magasin 15 (endast som del i det mediahus för ungdomar som finns där). Samtliga har byggts upp med hjälp av Nätverkstan, statligt utrustningsstöd och VG regionen har stöttat med en hel eller deltidtjänst. Nu ser det lite annorlunda ut eftersom regionen önskar att kommunerna tar över det ekonomiska ansvaret och med indraget tjänstestöd är den fortsatta utvecklingen lite osäker. Många har dock hunnit etablera en kompetens och rutin hos organisation och medlemmar som gör det möjligt att driva verkstäderna som självbetjänings verkstäder om kommunerna ställer upp med driftkostnader (lokalhyra, el, värme). III. KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV För att ta reda på kultursystemets rådande IT-behov utformades en enkät (Bilaga 2) med frågor ägnade att ge en uppfattning om: Det lokala behovet av en gemensam webbsida. Krav på en sådan webbsida när det gäller olika funktioner, tjänster Förutsättningar och intresse för användning av en webbsida med dynamiska funktioner. Det lokala behovet av olika tjänster / kompetenser i anknytning till en mediaverkstad / kulturkontor Det lokala behovet av IT och annan teknisk utrustning Ekonomisk insats vilja när det gäller medlemskap i en mediaverkstad Enkäten sändes ut via e-post till bofasta i kultursystemet i enlighet med en lista som sammanställts i samarbete Catharina Göransson och Birgitta Lagerlund. Det gjordes också enskilda djupintervjuer med med representanter från lokala organisationer, institutioner, föreningar och grupper för att undersöka vad som finns av tillgänglig ITutrustning i området och om det fortfarande finns intresse för en mediaverkstad. Här följer en sammanfattning men för fullständig redogörelse se Bilaga 3 3

4 Svarsresultat IT-enkät: kort uppsummering (se Bilaga 3 för detaljer) Antal tillfrågade: 146 Antal svarande: 50 st (exklusive djupintervjuer) Dagliga internetanvändare. 30 Saknar gemensam lokal webbportal: 30 Viktigaste funktion lokal webbportal: att göra lokal information (tex. om lokala aktiviteter) tillgänglig för alla, genom tex kalendarium, profilsidor och on-line bokningssystem av gemensam utrustning och lokaler. Förutsättningar för användning av en webbsida med dynamiska* funktioner: goda Sköter bankärenden via internet: 36 Skapar egna användarkonto på internet: 18 Har egna hemsidor: 19 Gör egna hemsidor: 5 (* funktioner som gör det möjligt att logga in, ladda upp bilder eller text och på så sätt gör det möjligt för den individuelle användaren att förändra innehåll på olika webbsidor utan kunskaper i webbprogrammering/ html) Lokalt behov av tjänster / kompetens: svarade att de hade behov för: Marknadsförare, IT-hjälp på hembesök, Annonstavla, Presskontakt, Revisor med kunskap om konstnärers situation samt en Mötesplats. Behov av IT-utrustning: 27 saknar helt eller delvis utrustning för verksamhetsutövande Utrustnings behov en önskelista (mellan svarande) Internet bredbandsuppkoppling Kopieringsmaskin A3 - affischer Skrivare, Scanner av bättre kvalitet gör det själv - tryckeri Utrustning Musik och scenframförande (Ljus och ljud) Utrustning för Bild&Filmframvisning (videoprojektor, DVD-spelare m.m.) Dataprogram för Text & Bildredigering, presentation, webb Foto utrustning systemkamera, stativ m.m Svarsresultat djupintervjuer - kort uppsummering (se Bilaga 3 för detaljer) Störst IT-behov bland organisationer, grupper finns hos Inköpsföreningen, de fria teatergrupperna, KKV-Bohuslän, Botnik Studios och Bottna Kulturfestival. Gerlesborgsskolan, KVIRR och Bottna Hembygdsförening har den utrustning de menar ha behov av för utövandet av sin verksamhet. Tydligast är behovet av ett produktionscentrum med utrustning för produktion och tryck av affischer, flyers, vernissage kort, utställningskataloger, program, prislistor m.m. och kopieringsmaskin definitivt för A3 Även när det gäller utrustning för dokumentation av konstverk, utställningar och evenemang generellt (foto & video) saknas professionell utrustning men också kunskap om hur t.ex. hur man tar bra bilder. Behovet är som störst under sommarmånaderna och handlar om utrustning eller tjänster kopplade till marknadsföring och genomförande av olika utåtriktade aktiviteter som anordnas under denna period. (kurser, vernissager utställningar, konserter, festivaler m.m) 4

5 IV. FÖRDELAR MED SAMLAD IT-SATSNING INOM KULTURSYSTEMET Sedan senaste försök att få en mediaverkstad hit har den del hunnit skaffat sig egen utrustning men fortfarande saknar både individuella konstnärer och organisationer utrustning för att utföra det mest nödvändiga när det gäller dokumentation, presentation och marknadsföring av verksamhet och aktiviteter. När det gäller dokumentation (Foto, film och video) erbjuder den digitala världen utmärkta lösningar men även om många inom kultursystemet har egna digitalkameror är en utrustning som ger ett professionellt resultat fortfarande för dyr och ineffektivt att äga individuellt. 23 av 50 efterlyste digital systemkamera som en del i en mediaverkstad. Att investera i gemensam högklassig utrustning samt utbildning på teknik & dokumentations området skulle kunna göra stor skillnad när det gäller att ge rättvisa åt reproduktion av konstverk och evenemang i alla typer av marknadsföringsmaterial. Tillgång till en lokal HDV- kamera (16 intresserade) skulle kanske också stimulera till lokal filmproduktion; fiction, konstdokumentärer, intervjuer med tillresande artister och dokumentation av händelser. Att sedan kunna presentera, visa fram det man producerar av seminarier, föreställningar, konserter etc. kräver också teknologi som är för dyr för den enskilde utövaren. En gemensam satsning på ljus och ljudanlägg samt utrustning för bild och filmframvisning skulle ge alla kulturaktörer samma möjligheter att presentera det man har under vettiga former. Att slippa hyra långväga och dyrt och att veta vad som finns tillgängligt skulle stimulerar till att fler genomförde evenemang i trakten och underlätta att bjuda in artister utifrån. Gerlesborgsskolans utrustning är tillgänglig för utomstående i viss mån - men kostnaderna för höga för ad-hoc eller lågbudget evenemang. Dessa är viktiga för helhetsbilden av kultursystemet om man vill undgå kulturell strömlinjeform och fortsätta att vara en arena för kreativt mångfald. Läs Catharina Thörns tankar/ inlägg på Kultur Väst ( Bilaga 4 ) Att marknadsföring är viktigt för kultursystemet kan inte nog understrykas och ett lokalt gör det själv tryckeri skulle spara tid och pengar för många av kulturaktörerna i trakten. Några men inte alla kan producera foldrar, affischer, kataloger på egna datorer men när det kommer till att trycka och kopiera i färg med liten budget och kort deadline som för tex Festival arrangörer, utställningssamordnare m.fl saknas den nödvändiga utrustningen. Varken KKV-B eller Gerlesborgsskolan har kapacitet för traktens behov. En gemensamt ägd och administrerad webbportal är en förutsättning för att informera omvärlden om vad som sker och väl utformad skulle en sådan ge platsen en identitet, ökad tillgänglighet och renommé. En plats på webben är en plats på världskartan. Med en länk i en mail eller på en flyer marknadsförs ju sedan hela systemet monumentant och kostnadseffektivt. En webbportal som informerar om lokala aktiviteter och aktörer kan också samtidigt fungera som kommunikations och administrations hjälpmedel för organisationer, föreningar och individer. Dynamiska / interaktiva sidor öppna för inlägg, kommentarer och alla kan engageras i utvecklandet av webbsidorna. De blir levande precis som systemet. En mötesplats/kommunikationsplats på internet och gör det möjligt för de resande, de som vistas utomlands, de långväga från, att hålla kontakt med systemet och verkar för ett utökat internationellt nätverk. 5

6 V. FUNKTIONER MEDIAVERKSTAD Med utgångspunkt i det existerande behov av utrustning och tjänster som nämnts i II.Kultursystemets IT-behov * skulle man kunna tänka sig att kärnan i en lokal mediaverkstad bestod av 2-4 arbetsstationer (möjligtvis både PC och MAC) kopplade i nätverk med lagringsserver, bredbandsuppkoppling och trådlöst internet, högkvalitetsskrivare, scanners, färg kopieringsmaskin A3, videoprojektor, DVD spelare och ev videoutrustning samt Adobe Suite MC som nätverkslicens som innehåller all programvaran man har behov för. * Se också - flödesschema över funktioner, se Bilaga 5 Verkstaden och dess användare skulle behöva bemannas, gärna på daglig basis med en person med breda kunskaper inom; design & marknadsföring, verkstans programvara, webb och digitala medier generellt. Eventuellt förstärkt med en specialist på det tekniska (hårdvara, nätverk, programmering) som kan inkallas vid behov. Var för sig eller möjligen som team kunde dessa, ev mot extra betalning, erbjuda assistans, kurs för medlemmar samt andra tjänster inom digital medieproduktion relevanta för kultursystemet. Verkstaden skulle därutöver kunna ha andra funktioner: dela administration och kontor med kulturkontoret driva utveckling av kultursystemets gemensamma webbsidor producera grafiska/digitala tjänster arrangera kurser som kombinerar tekniskt kunnande med olika konstnärliga dicipliner forum för presentation & diskussion internationellt utbyte presskontakt / marknadsföring av kultursystemet VI. SAMARBETSPARTNERS Mediaverkstan i Göteborg ägs av Nätverkstan och har fortfarande uppdrag från regionen att bygga upp medieverkstäder lokalt. Exempel på detta är Not Quites och Ålgårdens digitalverkstäder. Medieverkstäder som man fortfarande stödjer och samarbetar med. Carl Forsberg, koordinator på Mediaverkstan säger att de är beredda att hjälpa Kultursystemet BottnaGerlesborg med organisation av en mediaverkstad därsom regionala och kommunala medel kan anskaffas. Detta innebär att de utan kostnad kan vara behjälpliga med att: planera uppbyggnad av digitalverkstad (hjälp med ansökan) planera och göra inköp av programlicenser och datautrustning ( MAC) hålla workshops, kurser och hjälp till självhjälp teknisk installation, support (något begränsad pga av avstånd) och upplärning marknadsföring ( planerade utställningar) nätverksbyggande verksamhet (plattform projekt med internationellt utbyte) föreläsningar (vidarebefordra föreläsare som kommer till Göteborg) bistå med utveckling av webbtjänst i anslutning till egna webbsidan 6

7 Noak Resurskooperativ - Tanums Resurskooperativ Ekonomisk Förening - är ett faktureringskooperativ för frilansare utan egen firma och kan vara en möjlig lösning när det gäller administration av ett förprojekt för uppbyggnad av mediaverkstad. På Noak finns även Anders Knutsson, Data- Webbansvarig som använder databasprogrammet Joomla för att utveckla deras webbsidor. Joomla är ett modulsystem som icke programmeringskunniga kan använda sig av för att bygga dynamiska webbsidor. Detta innebär att sidorna kan byggas på och utvecklas av andra än Anders. Anders kunde vara en möjlig resurs om kultursystemet skulle ha behov för dynamiska webbsidor. Han skulle kunna - mot betalning antingen bygga upp funktioner med hjälp av Joomla eller introducera webbansvarig eller andra webbintresserade inom kultursystemet i detta program. Poängen skulle vara att fler i systemet kan utveckla webbportalen och att man inte behöver bli beroende av en programmerare eller en fast tjänst för detta. Portalen skulle då kunna utvecklas stegvis sig från en enkel informations webbsida till ett funktionellt informations och marknadsföringssystem med tex. kalendarium, profilsidor, bloggar, bokningsscheman, resurscentra m.m. - alla självuppdateringsbara. Kommunerna Eftersom VG regionen redan kräver kommunal insats för att bevilja medel till olika projekt och att de nu vill att kommunerna skall ta hand om sina medieverkstäder själva vore det strategiskt att liera sig med dessa från början. På vilket sätt kan de olika kommunerna bistå och vad skulle de kunna vinna på det? Här följer några uppslag och öppna frågor: Sotenäs kommun: har planer på att bygga om / renovera Industrifastigheten Musselina. Tankar om etablerandet av ett sk. Industrihotell finns sedan länge. Om det hos kommunen finns ett intresse för att skapa en inkubatormiljö kunde en mediaverkstad mycket väl fungera som ett in-house resurscenter, mötesplats, nätverks-drivbänk och laboratorium för samarbete konstnärer / näringsliv eller konstnärer/kommunal planering. Exempel denna form för samarbete / utbyte är VSBK, skulptörer/konstnärer som samarbetar med byggbranschen (KKV-B är bl.a. medlem) och Fyrbodals pilotprojekt för att föra in konstnärer i de kommunala plan & byggprocesserna. Se Bilaga 6 och Bilaga 7. Tanums kommun: Magasinen, Prästgården, tomten vid Bräckekrysset - kan kommunen investera i upprustning av existerande eller i uppförandet av nya byggnader på ett sätt som ger både trakten och kommunen ekonomiska fördelar? Kan Tanums kommun ha intresse av en kulturport mot söder? Ett kulturhus som inrymmer turistinfo, café, butik, kulturkontor och en mediaverkstad? Rena rama fantasier...eller en möjlig tillväxtfaktor? Fyrbodal kommuner i samarbete: stöttar olika tillväxtprojekt. Om man kan se att en mediaverkstad här har potential för mer avancerad medieverksamhet, tex inom film området skulle det kanske finnas ett intresse att stödja etablerandet av en innovations/inspirations verkstad för konstnärer och filmarbetare i regionen. Kanske i samarbete med Film i Väst? Här finns ett landskap som kanske inte bara kan inspirera men också erbjuda locations för filminspelning. Andra samarbetspartners Tidigare förstudie av Anders T Carlsson (se Bilaga 1) nämner också; Grebbestad FHKS, Stenebyskolan (3D animation), Digitala bildverkstan i Örebro och Komvux som tänkbara samarbetspartners. Hur det ser ut i dag går att undersöka. 7

8 VII. FINANSIERINGSMÖJLIGHETER Utrustning: Kulturrådets utrustningsbidrag Tjänst: VG regionen Kulturstöd, projektstöd Förprojekt /tjänst Lieder Ranrike Förprojekt/ tjänst Fyrbodals kommunförbund m.fl... VIII. LOKAL Datautrustning och annan dyrbar teknisk utrustning kräver ett säkert, torrt utrymme, helst en kontorsmiljö eller liknande som går att låsa och försäkra. För en dräglig arbetssituation - om man tänker att folk skall kunna vistas i lokalen, sitta still under en längre tid krävs uppvärmning/isolering och tillgång till toalett och pentry. Att lokalen ligger i trakten, i anknytning till Bottnafjorden är viktigt det handlar inte bara om avstånd för fotgängare och cyklister eller att man skall spara tid men också om känsla av tillhörighet till kultursystemet. Det är inte gott om lokaler i området men nedan några förslag som kunde bli aktuella. Befintliga för uthyrning: Musselina Sotenäs kommun Möjligheter för lokal i dagsläget, kanske också i ett framtidigt industrihotell. Gerlesborgsskolan Möjligheter i projektrummet/tvättstugan på ålderdomshemmet. Osäkert om Gerlesborgsskolan kan avvara lokalen pga rådande lokalbrist. Men planer på tillbyggnad finns. Befintliga i behov av insats ombyggnad/renovering: G2:1 Stensalen på KKV-B Möjligheter finns för en andra våning med helt ny lokal anpassad för mediaverkstad. Styrelsen är positiv till en mediaverkstad. Osäkert, underlag för beslut finns ej ännu. Paula Olofsson och Yngve Brothén / Ladan 1:18 Möjligheter för lokal i ladans övervåning, tidigare galleri. Oklart och osäkert Botnik Studios / Ladan 1:18 Möjligheter för lokal i ladan. Det finns planer/tankar på att bygga om för etablerande av en kontorsgemenskap. Plats för inhyrd mediaverkstad? Oklart och osäkert Andra möjligheter...? Prästgården inköps av Tanums kommun för att stötta lokala föreningar? Kulturkontor/kulturhus/landskapshotell... - Ett nybygge och regional(?) satsning för framtiden 8

9 IX. MEDIAVERKSTAD STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDE Nedan ett tänkt händelseförlopp för uppbyggandet av en mediaverkstad inom kultursystemet. Vilda gissningar när det gäller tidsåtgång och kostnad. Steg 1 Förprojekt Förprojektet Kultursystem med kulturkontor BottnaGerlesborg, som förening eller bara intressegrupp, utser en projektledare / arbetsgrupp att utarbeta : ett förslag till organisation med syfte, stadgar, uppbyggnad och samarbetsform med kultursystemet. förslag till administration och drift uppdrag till tjänst/: uppstart och drift av mediaverkstad undersöka och ev. påskynda lokalmöjlighet Tidsåtgång och kostnad: 1-2 månader deltid / heltid? Steg 2 Ansökan: VG-regionen, Statens Kulturråd, Fyrbodal och Kommmunerna Steg 3 Uppbyggnad 2-3 månader Om medel beviljas instiftas organisationen och projektledare eller annan kompetent person får uppdraget (tjänsten) att tillsammans med tekniker (ev från Medieverkstäderna eller lokal förmåga) att inköp / installation teknisk utrustning (i sam.arb. med Medieverkstäderna) teckna hyreskontrakt lokal värva och informera medlemmar, ev göra ytterligare behovsundersökning planera organisation/drift av verksamhet: rutiner, ansvar utrustning mm planera utbildning/startskurser mm ev. utveckla förslag till Kultursystemets gemensamma webbsidor Tidsåtgång och kostnad: Min 2 månader 2 personer heltid + projektledare? Steg 4 Uppstart under en 6-12 månaders period Verkstaden bör för att alla användare skall komma igång vara bemannad hel eller åtminstone deltid minst 1 år efter öppnande. En tjänst på hel eller deltid under 6-12 månader som tillsammans med en tekniker på deltid (kanske 25 %) är med och kör in utrustning och medlemmar. De bör exempelvis kunna ansvara för: löpande drift administration assistans besökare webbutveckling Kultursystemets gemensamma webbsidor kurs / kompetensutveckling medlemmar Steg 5 Fortsatt drift och utveckling Med en målsättning att göra verkstaden så självgående som möjligt kunde uppdraget för den tjänst som etablerats bl.a. vara att aktivt arbeta för att hitta andra finansiella lösningar än bidrag. Exempelvis service och tjänsteutbyte med kommun och näringsliv eller kultursystemets organisationer och individuella konstnärer. Se under V. Funktioner Mediaverkstad 9

10 X. SLUTORD I Gerlesborg finns möjligheter att skapa en lokalt och infrastrukturellt betydelsefull verksamhet som kan tillföra ett mervärde, utöver det direkta syftet, till trakten och regionen.-- En Medieverkstad kommer tillsammans med Gerlesborgsskolans och KKV-Bs långsiktiga arbete att förbättra möjligheterna för yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare i området. Medieverkstäder en förstudie / Anders T Carlsson 2002 Tiden går men behovet består och faktum är att förstudien som gjordes av Medieverkstädernas utsände Anders T Carlsson är lika aktuell idag. Andra konkreta fördelar med en mediaverkstad i området (förutom att tillhandahålla utrustning): 2-3 nya arbetstillfällen under längre och kortare period då verkstan etableras någon får hyra ut lokal: Sotenäs kommun, G2:1 eller någon annan... etablering av gemensam webbportal centrum för koordinering av marknadsföring av kultursystemet / presskontakt kontors och möteslokal för Kulturkontoret (under utveckling) förenklar organisering och genomförande av samaktiviteter; tex. Bottna Kulturfestival och KKV-Bs utställningar tillfälligt kontor för alla tillfälliga aktiviteter kompetenshävande: kurs/utbildning inom digitala media och internet arbets- och möteslokal för kunskaps och tjänsteutbyte mellan konstnärer: forum nätverksfrämjande: tex. möjlighet för internationellt utbyte och möjligheter: för utåtriktade kurser inom digital konst och film för samverkan mellan konstnärer och kommun / lokalt näringsliv för kultursystemets samverkan med andra kulturaktörer i regionen Om denna mediaverkstad/samlade IT-satsning inhyses i ett större sammanhang som ett kulturhus/kulturkontor eller blir en självständig företeelse i kultursystemet spelar inte så stor roll. Man kan tänka sig att utveckling av mediaverkstad skulle kunna utgöra ett led i utveckling mot den slutgiltiga visionen om en levande öppen mötesplats/informationscentrum i området. En mediaverkstad skulle i sig kunna vara ett verktyg för kultursystemet inte bara för marknadsföring men också som bas för utveckling av planer och idéer som rör samverkan med systemet, med Norra Bohuslän som region och med inhemskt såväl som internationellt konst och kulturliv. Hunnebostrand den 13 januari Ingrid Lindberg 10

BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING

BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING BILAGA 3: KULTURSYSTEMETS IT-BEHOV - EN UNDERSÖKNING IT Enkät svarsresultat Den 11 november 2008 skickades en IT enkät ut till 146 e-post adresser. Av dessa studsade 5. Av 141 svarade så 50 st. Det ger

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 bakgrund 3D visualisering baserad på ritningar från PEAB s och Sotenäsbostäders hemsidor Vy från norr Vy från sjösidan Vy från Norra hamnens

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson RAPPORT Landart och leder Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson landart och leder Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Fotograf: Mats Nordlund Landart och leder Bakgrund Västarvet

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie

Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg. en förstudie Kultursystem med kulturkontor Bottna Gerlesborg en förstudie prioriterade alternativ till lokalisering av kulturkontoret efter lokaliseringsutredning av Conny Jerer (se s. 15 19) Grafik och research: Ingrid

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2016 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 2 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt K.L. Photography Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt Om, K.L. Photography och fotografen Kimmo Lång Fotografering handlar om att fånga ögonblicket. Att vara med

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Anders Hurtig Kulturverkstan LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer

Anders Hurtig Kulturverkstan LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer Anders Hurtig Kulturverkstan 2001-05-18 LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer kite [kajt] 1. zoo. glada 2. drake av papper etc. y a a) sända upp en drake b) bildl. släppa upp en försöksballong,

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

G 2:1. affärsplan. Leader projektet PROJEKTIDÉN. Att Skapa förutsättningar för:

G 2:1. affärsplan. Leader projektet PROJEKTIDÉN. Att Skapa förutsättningar för: Leader projektet PROJEKTIDÉN Att Skapa förutsättningar för: året runt användning av fastigheten för befintliga och framtidiga hyresgäster. en ökning av beläggning på ateljéer, verkstäder med upp till 100%.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 Erkännandet av att individen aldrig kan stå ensam, utan är medlem av en social gemenskap

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige.

Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate AB Om Entergate Entergate grundades i USA 1998 av Cyrus Daneshmir, och är sedan 2001 etablerat i Sverige. Entergate utvecklar webbaserade program, som enkät- och analysverktyg, kunskapsoch inlärningstest

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se Manual för samtalsserie om integration MIG Talks Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se MIG Talks Samtalsserie om migration och integration Migrationens betydelse och konsekvens i världen ökar och Sverige

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 17 december 2012 203.8.3-444/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer