Grammatisk andraspråksinlärning i tal och skrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grammatisk andraspråksinlärning i tal och skrift"

Transkript

1 Kollokvium Maria Eklund Heinonen Institutionen för nordiska språk Grammatisk andraspråksinlärning i tal och skrift Uppläggning Teoretisk bakgrund Processbarhetsteorin (Pienemann 1998, 2005) Syfte Material Bedömning av språkfärdigheter Analysmetod Preliminära resultat Preliminära slutsatser 1

2 Processbarhetshierarkin Pienemann (1998, 2005) Steg i inlärningsgången Processer Hela meningar Inom satser Inom fraser Ordklasser Ordnivå PT-hierarki för svensk morfosyntax (Pienemann & Håkansson 1999) 1. Ord: enstaka konstituenter, helfraser *katt ramla, javetinte 2. Ingen grammatisk överföring, kanonisk ordföljd (rak), SV katten ramlade, *två flicka, jag kommer imorgon 3. Attributiv kongruens, spetsställer utan inversion, ADV+ SV ett gult hus, sen ja åkte hem 4. Predikativ kongruens, spetsställer med inversion, ADV + VS Huset är gult, nu studerar jag 5. Skiljer mellan huvudsats och bisats: preverbal negation dom som inte kastade sten 2

3 Undersökningens syfte Att jämföra den grammatiska utvecklingen i tal och skrift Utvecklas förmågan att processa grammatiska strukturer på samma sätt i skrift som i tal? Klarar en inlärare att processa strukturer på samma nivå i PT-hierarkin i muntlig och skriftlig produktion vid samma tillfälle? Tisus Test i svenska för universitets- och högskolestudier Läsförståelse Skriftlig språkfärdighet Muntlig språkfärdighet 3

4 Exempel på ämnen Muntliga ämnen Skriftliga ämnen Idrott och samhälle Hälsa och ohälsa Växthuseffekten och miljön Internetanvändning i Sverige Genteknik Lycka Rökare i världen Kommunikativ språkförmåga (Bachman & Palmer 1996, Lindberg 1997) Organisatorisk kompetens Pragmatisk kompetens Formell kompetens Textuell kompetens Funktionell kompetens Sociolingvistisk kompetens Fonologi Lexikon Grammatik Retorisk organisation Formella sambandsmarkörer Kommunikativa funktioner Talhandlingar Regler för variation (dialekter, genrer stilarter ) Strategisk kompetens Kontroll 4

5 Bedömningsunderlag (muntligt) Funktioner Språkfärdighet Beskriva och berätta Uttal Utreda och analysera Ordförråd Argumentera och spekulera Grammatik Bedömningsunderlag (skriftligt) Funktioner har löst uppgiften med avseende på: syfte mottagare genre relevans struktur koncentration självständighet exemplifiering Språkfärdighet ordförråd syntax formlära utformning 5

6 Material inspelningar/ skriftliga prov Godkända 132 Underkända 33 Urval 33 Material underkända: 33 st. Andel kvinnor: 20/33 Antal språk 18: Arabiska 2 Engelska 3 Finska 1 Franska 1 Italienska 3 Japanska 1 Koreanska 1 Kurdiska 3 Lettiska 1 Moldaviska 1 Persiska 2 Portugisiska 1 Polska 1 Rumänska 2 Ryska 4 Serbiska 1 Spanska 1 Tyska 4 6

7 Material godkända: 33 st. Andel kvinnor: 20/33 Antal språk 12: Arabiska 3 Bangladesh 2 Bosniska 1 Engelska 5 Finska 2 Franska 1 Holländska 1 Kroatiska 2 Litauiska 1 Nigeria 1 Persiska 2 Tyska 12 Delanalyser Emergence criterion det första systematiska användandet ( förekomstkriteriet ) 80 % av alla obligatoriska kontexter 7

8 Systematiskt användande (morfologi) Attributiv kongruens (nivå 3) en gul_ bil ett gult hus fem gula bilar Predikativ kongruens (nivå 4) bilen är gul_ huset är gult bilarna är gula Systematiskt användande (morfologi) - spontandata Attributiv kongruens (nivå 3) en gul_ bil ett stort hus fem dyra bilar Predikativ kongruens (nivå 4) bilen är gul_ huset är stort bilarna är dyra 8

9 Systematiskt användande (syntax) Spetsställning av icke-subjekt (nivå 3) jag ska gå till skolan imorgon *imorgon jag ska gå till skolan Inversion (nivå 4) jag ska gå till skolan imorgon imorgon ska jag gå till skolan Preverbal negation i bisats (nivå 5) pojken vill inte cykla pojken som inte vill cykla Analyserade strukturer Nivå 3 Attributiv kongruens en gul_ bil ett stort hus fem dyra bilar Nivå 4 Spetsställning med inversion Imorgon kommer jag hem Nivå 5 Preverbal negation i bisats Hon som inte kommer imorgon 9

10 10

11 11

12 Exempel 1 U10 (tal) S: men du har inga / eh religiösa eller ideologiska [skäl att inte äta kött] U10: [nej nej nej nej nej] nej eh / inga / inget alls / ja / eh // eh / ja har läst en massa intressanta saker om eh // den eh x x / x / som eh öh / ger kroppen eh // enzymer som finns inte i den eeh / eeh en den eh / kokande maten S: mm U10: / man vet att eh enzymer / eh x först då de är- ungefär till förti- förti till femti grader / å de innebär att- att laga mat de- / man kan eeh / eh förstöra en del av eh / olika / eh komponenter / i maten / därför att de ee / bra att äta en massa / frukter Exempel 2 U10 (skrift) Ursprungligen kommer jag från X-land. Jag bodde och växte upp en hel del av mitt liv i Z-stad. Där kunde jag avsluta mina studier som elev och studerande. Jag läste vid Z-stad universitet i fyra år. År xxxx blev jag lärare i fysik i en gymnasieskola som låg i en liten ort i mitten av X-land. --- Det är självklart att massmedia kan påverka trots att det är väldigt svårt. De ekonomiska aspekter är viktiga för TV-bolagen och detta är orsaken som inte gör en stor förändring i dagens massmedia. Skolan kan spela en viktig roll genom att anpassa sig till nya krav och att betona det faktum att samhällets framtid byggs upp i fred. Livet måste ha en chans på jorden och den chans ska vi få genom kultur och inte krig. 12

13 Behärskning hos testtagare U10 PT-nivå Form Antal Procent Antal Procent Antal Procent Tal 45/47 96 % 1/12 8 % 0/3 0 % Skrift 36/38 95 % 19/ % 3/3 100 % Preliminära resultat Enligt 80-procentskriteriet presterar testtagarna bättre i skrift än i tal Enligt emergence criterion finns ingen tydlig skillnad på gruppnivå mellan tal och skrift Färre testtagare använder strukturer på nivå 5 i skrift än i tal 13

14 Preliminära slutsatser Grammatiska strukturer tenderar att bli processbara i såväl tal som skrift samtidigt Däremot tycks strukturerna automatiseras tidigare i skrift än i tal Planeringstiden kan alltså ha betydelse för förmågan att processa grammatiska strukturer Referenser Eklund Heinonen, M., 2009: Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 78.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Glahn, E., Håkansson, G., Hammarberg, B., Holmen, A., Hvenekilde, A. & Lund, K. 2001: Processability in Scandinavian second language acquisition. I: Studies in second language acquisition Håkansson G., & Norrby, C. 2007: Processability theory applied to written and oral L2 Swedish. I: Mansouir, F. (red.), Second language acquisition research: Theory-construction and testing. Cambridge: Cambridge Scholars Press. S Håkansson, Gisela & Norrby, Catrin, 2010: Environmental influence on language acquisition: Comparing second and foreign language acquisition of Swedish. I: Language learning 60 (3). S Krashen, S. D. 1981: Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Levelt, Willem J.M., 1989: Speaking. From intention to articulation. Cambridge, Mass. Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2007: Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund. 14

15 Referenser (forts.) Philipsson, Anders, 2007: Interrogative clauses and verb morphology in L2 Swedish. Theoretical interpretations of grammatical development and effects of different elicitation techniques. Stockholm: Centre for Research on Bilingualism. Stockholm University. Pienemann, M. 1998: Language processing and second language development: Processability theory. Amsterdam: Benjamins. Pienemann, Manfred, 2005: Cross-linguistic aspects of processability theory. Amsterdam. Pienemann, Manfred & Håkansson, Gisela: 1999: A unified approach toward the development of Swedish as L2: A processability account. I: Studies in second language acquisition 21. S Rahkonen, Matti & Håkansson, Gisela, 2008: Production of written L2- Swedish processability or input frequencies? I: Kessler, J-U. (red.), Processability approaches to second language development. Newcastle. S Schönström, Krister, 2010: Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 15

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser?

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Lunds universitet Språk- och Litteratur centrum Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Av Johanna Söderlund

Läs mer

Stadier i inlärarspråket

Stadier i inlärarspråket UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Vt 2017 EXAMENSARBETE, 15 hp Svenska som andraspråk C Stadier i inlärarspråket En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

Läs mer

Stöd i andraspråksbedömning

Stöd i andraspråksbedömning Stöd i andraspråksbedömning En praxisnära tillämpning av Processbarhetsteorin Sara Mörtsell Institutionen för språkdidaktik Uppsatsarbete 15 hp Svenska som andraspråk med didaktik III (US301F) Vårterminen

Läs mer

Att lära sig svenska i Malmö eller Melbourne? Om miljöns betydelse för språkinlärning

Att lära sig svenska i Malmö eller Melbourne? Om miljöns betydelse för språkinlärning Att lära sig svenska i Malmö eller Melbourne? Om miljöns betydelse för språkinlärning Gisela Håkansson, Lunds universitet Utgångspunkt Inlärning av ett andra språk i landet där det talas antas ofta vara

Läs mer

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Karlstad 23 september Susanne Benckert Sida 1 En globaliserad värld Sverige / världen idag 5000-6000 språk fördelat på ca 200 stater 2000 språk i Asien

Läs mer

Bedömning ur ett SVA-perspektiv

Bedömning ur ett SVA-perspektiv Bedömning ur ett SVA-perspektiv Språklig utveckling ur ett bedömningsperspektiv och ur ett språkinlärningsperspektiv Processbarhetsteorin i bedömning och undervisning Why don t learners learn what teachers

Läs mer

Jag skriver bättre än jag talar eller?

Jag skriver bättre än jag talar eller? Estetisk-filosofiska fakulteten Anna Lindholm Jag skriver bättre än jag talar eller? En bedömning och jämförelse av andraspråksinlärares muntliga och skriftliga produktion utifrån processbarhetsteorin

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

Grammatical competence in an oral language test

Grammatical competence in an oral language test Maria Eklund Heinonen Konferanse om prosessbarhetsteori Høgskolen i Østfold 11-12 april 2013 maria.eklund.heinonen@sh.se Grammatical competence in an oral language test Processability theory applied to

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet.

Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Nordiska språk Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet. Charlotte Brolin SPECIALARBETE,

Läs mer

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Det går till på en massa olika sätt: Man ska lära sig Ett antal ord uppdelade

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5

Läs mer

Processbarhetsteorin som ett komplement vid bedömning av skriftlig produktion?

Processbarhetsteorin som ett komplement vid bedömning av skriftlig produktion? Fakulteten för lärande och samhälle VAL-projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Processbarhetsteorin som ett komplement vid bedömning av skriftlig produktion? - En undersökning om Processbarhetsteorins

Läs mer

Love Peace and Understandning

Love Peace and Understandning Love Peace and Understandning Små ämnen: samarbete, arbetsfördelning och koncentration vad kan vi göra i Norden? Vad menar vi med ett småämne? Definitionen kan variera tex < 50 studenter -2 lärare på professors/lektorsnivå

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne

Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne 152 Gisela Håkansson Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne Om andraspråk och främmandespråk Inledning Av tradition delar man in språkinlärning i olika typer. Förutom den vanliga distinktionen

Läs mer

Ordkunskap och grammatisk förståelse

Ordkunskap och grammatisk förståelse Ordkunskap och grammatisk förståelse En studie i språkfärdighet hos immigranter med stöd i processbarhetsteorin och frekvensordtest Författare:Claes von Porat Handledare:Gudrun Svensson Examinator: Elisabeth

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C, vt Godkända grunder

Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C, vt Godkända grunder UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C, vt 2011 Linnéa Fröberg Murargatan 1 754 37 Uppsala Linnea.Froberg.0552@student.uu.se Godkända grunder En jämförelse

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Variation till trots

Variation till trots GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Variation till trots En studie om the steadiness hypothesis giltighet i relation till bedömning av muntlig språkförmåga Noemi Fridlizius Interdisciplinärt

Läs mer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling. Sociala faktorer. Språkliga faktorer. Pedagogiska faktorer www.sprakenshus.se Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning

Läs mer

Processbarhet i skrift

Processbarhet i skrift Processbarhet i skrift Författare: Kerstin Löfgren Handledare: Gisela Håkansson Examinator: Gunilla Byrman Termin: VT 2013 Ämne: Svenska som andraspråk Nivå: Kandidat Kurskod: 2SS10E Sammandrag Det här

Läs mer

Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv

Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv Lunds universitet Kandidatuppsats Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk Jonna Pleijel Vt 2013 Sfi-läromedel ur ett processbarhetsperspektiv Handledare: Gunlög Josefsson Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut Denna kursplan är fastställd av styrelsen för Centrum för tvåspråkighetsforskning

Beslut Denna kursplan är fastställd av styrelsen för Centrum för tvåspråkighetsforskning Kursplan för kurs på grundnivå Språk- och kunskapsutveckling i mångfaldens skola - fortsättningskurs - ingår i Lärarfortbildningen Language and Knowledge Development in Ethnically Diverse Schools - In

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Att analysera andraspråkstexter

Att analysera andraspråkstexter Handledare: Britta Herder Examinator: Sofia Ask G3 GO1183 15 hp 2011-01-30 G2 G3 Avancerad nivå Att analysera andraspråkstexter En undersökning av två analysmetoder: processbarhetsteorin och performansanalysen

Läs mer

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped Lena Åberg, leg logoped Talkliniken, Danderyds sjukhus AB 20 mars 2013 Introduktion Presentation Flerspråkighet Språkstörning

Läs mer

Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin

Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin UPPSALA UNIVERSITET D-uppsats Institutionen för lingvistik Vt 2001 Nominalfraser i svenska som andraspråk - ett test av processbarhetsteorin Ulrika Serrander Handledare: Åke Viberg Innehållsförteckning

Läs mer

Processningskapacitet och grammatisk förståelse

Processningskapacitet och grammatisk förståelse Svenska som andraspråk Handledare: Gisela Håkansson Examinator: Gunilla Byrman G3 2SS10E 15 hp 2011-05-13 G2 G3 Avancerad nivå Processningskapacitet och grammatisk förståelse Jim Degrenius Sammandrag Utifrån

Läs mer

Auktorisation som tolk

Auktorisation som tolk PROVSPECIFIKATION Auktorisation som tolk Prov i allmän språkfärdighet Sid 2 (6) 2014-04-24 Prov i språkfärdighet För att kunna bli auktoriserad som tolk krävs bland annat att man ska behärska svenska och

Läs mer

för att solen gick inte ner En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare

för att solen gick inte ner En studie om morfologi och syntax hos vuxna andraspråksinlärare VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora Svenska som andraspråk C vt 2009 Ingegerd Enlund Ingegerd.enlund@bredband.net Elsa Kontturi elsa.kontturi@bredband.net för att solen gick inte ner

Läs mer

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language 2, 15 credits Kurskod: LS2K13 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2016-04-06

Läs mer

På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet

På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket På väg uppåt på processbarhetsstegen en studie om vuxna inlärares grammatiska progression vid muntlig språkfärdighet Sara Hägg Specialarbete, 15

Läs mer

Inlärning och behärskning av svenskans verb- och adjektivböjning samt negationens placering hos

Inlärning och behärskning av svenskans verb- och adjektivböjning samt negationens placering hos JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 260 Marika Paavilainen Inlärning och behärskning av svenskans verb- och adjektivböjning samt negationens placering hos JYVÄSKYLÄ STUDIES IN humanities 260 Marika Paavilainen

Läs mer

Processbarhet på prov

Processbarhet på prov SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 78 MARIA EKLUND HEINONEN Processbarhet på prov Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare With a summary:

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Processbarhetsteorin alltid tillämpbar?

Processbarhetsteorin alltid tillämpbar? Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk C HT- 2015 Processbarhetsteorin alltid tillämpbar? En undersökning av processbarhetsteorin baserad på 22

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Självbedömning i förhållande till uppnått resultat

Självbedömning i förhållande till uppnått resultat Självbedömning i förhållande till uppnått resultat Nationella prov och processbarhetsanalys på Sfi Författare: Emelie Gustavsson Handledare: Gudrun Svensson Examinator: Sofia Ask Termin: VT13 Ämne: Svenska

Läs mer

OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE

OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE UPPSALA UNIVERSITET Examensarbete 15 hp Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C, Vt 2014 OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE En jämförande studie av inlärare i svenska som andraspråk och

Läs mer

Processbarhet = producerbarhet? Processbarhet inom förståelse och produktion. Joanne Yager

Processbarhet = producerbarhet? Processbarhet inom förståelse och produktion. Joanne Yager Processbarhet = producerbarhet? Processbarhet inom förståelse och produktion Joanne Yager C uppsats Lingvistik Juni 2010 Lunds Universitet Handledare: Gisela Håkansson 1 Abstract This paper reports on

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum

Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Utveckling av aktiviteter för språkmedvetenhet i Norden och Baltikum Förberedande frågeformulär Lärare En mängd olika språk talas och förstås i de nordiska och baltiska länderna. Projektet DELA NOBA Developing

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Grammatikundervisning eller inte?

Grammatikundervisning eller inte? Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Examensarbete HY1110 15 hp VT 2007 Grammatikundervisning eller inte? En studie i gymnasieelevers processning av grammatikövningar. Helena Hrvojevic Handledare:

Läs mer

Processbarhet i ett läromedel

Processbarhet i ett läromedel Kandidatuppsats Processbarhet i ett läromedel Why don t learners learn what teachers teach? Författare: Anna Lundström Handledare: Gisela Håkansson Examinator: Gunilla Byrman Termin: VT-14 Ämne: Svenska

Läs mer

Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning

Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning Kandidatuppsats, 15hp Från Tre röda bilar till Kalles röda bil Adjektivens kamp för inlärning From Three red cars to Kalle s red car The conflict of the adjectives for learning Författare: Rosa M. Bisbal

Läs mer

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling Malmö högskola Lärarutbildningen SOL Magisteruppsats 15 högskolepoäng Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling A follow up and analysis of second language learning in bilingual

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkscentrum Team Introduktion Team Modersmål Övergripande mål Luleå kommun säkerställer den röda tråden så att barn och elever med annat modersmål/minoritetsspråk,

Läs mer

Kurslitteratur Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp

Kurslitteratur Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp Kurslitteratur Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2006). Svenska med något utländskt. Språkvård 3/2006. S. 4-10. Kan laddas ned från: http://www.sprakochfolkminnen.se.

Läs mer

Språket utanför klassrummet

Språket utanför klassrummet Kandidatuppsats, 15 hp Språket utanför klassrummet en kvantitativ studie av flerspråkiga elevers kumulativa exponering för svenska i relation till deras nivå i PT Författare: Annika Estberger Handledare:

Läs mer

Att hantera två eller flera språk

Att hantera två eller flera språk www.sprakenshus.se Att hantera två eller flera språk Klarar barn med funktionshinder detta? Vilka fördelar både för barn och personal med att arbeta med flera språk? Vilka nackdelar både för barn och personal

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin

Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Vidareutbildning av lärare VAL-projekt 2016 Examensarbete i fördjupningsämnet Svenska som andraspråk 15 högskolepoäng, grundnivå Bedömning av språklig nivå baserad på processbarhetsteorin

Läs mer

Satsadverbialplacering

Satsadverbialplacering Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk C HT 2013 Satsadverbialplacering En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva

Läs mer

Kvällens litteratur. Tvåspråkighet VT07. Lite inledande saker. Kvällens upplägg. 1. Ettspråksmodellen

Kvällens litteratur. Tvåspråkighet VT07. Lite inledande saker. Kvällens upplägg. 1. Ettspråksmodellen Kvällens litteratur Tvåspråkighet VT07 Språkutveckling hos flerspråkiga barn Stina Ericsson Virginia Volterra & Traute Taeschner. 1978. The acquisition and development of language by bilingual children.

Läs mer

DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna

DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna DELA NOBA Lärarenkät Fridaskolorna I denna korta "kryssa i" enkät ber vi dig att fundera kring hur man kan öka elevernas språkliga medvetenhet. Den inleds med lite information om din utbildning och kunskap

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits

Läs mer

Grammatisk utveckling hos flerspråkiga barn - en utprovning av ett svenskt test byggt på processbarhetsteorin

Grammatisk utveckling hos flerspråkiga barn - en utprovning av ett svenskt test byggt på processbarhetsteorin Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Logopedprogrammet Huvudämne: Logopedi Examensarbete D-nivå, 20 poäng Vårterminen 2007 Grammatisk utveckling hos flerspråkiga barn - en utprovning

Läs mer

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning TYS B11: Tyska nybörjarkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser, vilka beskrivs nedan: - Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng - Skriftlig

Läs mer

Teori och metod (15 hp), forskarutbildningen

Teori och metod (15 hp), forskarutbildningen Teori och metod (15 hp), forskarutbildningen Kursbeskrivning och litteraturlista, beslutad av institutionsstyrelsen 7 mars 2012 Kursbeskrivning Kursen har det dubbla syftet att ge de studerande insikter

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language 2, 15 credits Kurskod: LS2K13 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningschef 2017-04-25

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Svenska som andraspråk för språkkonsulter. 8 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Svenska som andraspråk för språkkonsulter. 8 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Svenska som andraspråk för språkkonsulter 8 högskolepoäng Vårterminen 2011 Välkommen till Svenska som andraspråk för språkkonsulter, 8 högskolepoäng! I detta häfte

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk I Swedish for Second Language Teaching I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS1002 Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2007-05-09 Institution

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

INLÄRNING AV SVENSKANS VERBMORFOLOGI, ADJEKTIVKONGRUENS OCH NEGATIONENS PLACERING HOS FINSKSPRÅKIGA HÖGSTADIEELEVER. Marika Paavilainen

INLÄRNING AV SVENSKANS VERBMORFOLOGI, ADJEKTIVKONGRUENS OCH NEGATIONENS PLACERING HOS FINSKSPRÅKIGA HÖGSTADIEELEVER. Marika Paavilainen INLÄRNING AV SVENSKANS VERBMORFOLOGI, ADJEKTIVKONGRUENS OCH NEGATIONENS PLACERING HOS FINSKSPRÅKIGA HÖGSTADIEELEVER Marika Paavilainen Licentiatavhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä

Läs mer

SKRIFTLIGA SPRÅKKUNSKAPER I A- SVENSKA HOS FINSKA ABITURIENTER PÅ BASIS AV PROCESSBARHETSTEORI. Roni Hirvonen

SKRIFTLIGA SPRÅKKUNSKAPER I A- SVENSKA HOS FINSKA ABITURIENTER PÅ BASIS AV PROCESSBARHETSTEORI. Roni Hirvonen SKRIFTLIGA SPRÅKKUNSKAPER I A- SVENSKA HOS FINSKA ABITURIENTER PÅ BASIS AV PROCESSBARHETSTEORI Roni Hirvonen Kandidatavhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. SYNTAKTISKA FUNKTIONER/SATSDELAR Grundläggande syntaktiska funktioner och roller o Exemplen nedan kan få illustrera två grundläggande

Läs mer

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur. 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg

Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur. 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg Föreläsning 5: Modellering av frasstruktur 729G09 Språkvetenskaplig databehandling Lars Ahrenberg 2014-05-05 1 Översikt Introduktion generativ grammatik och annan syntaxforskning Att hitta mönster i satser

Läs mer

Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige.

Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Titelblad Titel: Recension: Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007), Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Författare: Sofie Henricson Recension i: Harling-Kranck,

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2011 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits

Läs mer

Kursplan. Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum Kursen ges som fristående kurs 1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod SSB141 Dnr 03:79D Beslutsdatum 2003-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Svenska som andraspråk Swedish as a Second Language Svenska som andraspråk

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk C-uppsats 15 hp Svenska som andraspråk C VT 2013 Det görar ingenting om du frågar mycket. SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling Anna Arvidson

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling

Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling www.sprakenshus.se Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning

Läs mer

. västerås STAD Sociala nämndernas stab

. västerås STAD Sociala nämndernas stab . västerås STAD Sociala nämndernas stab 2010-05-25 Till Nu kan du välja bland flera leverantörer som ska ha ansvar får att ordna avlösare eller ledsagare åt dig. Det är frivilligt att välja. Om du är nöjd

Läs mer

Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng

Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng MITTUNIVERSITETET Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng Grammatikundervisning på sfi - traditionell undervisning jämfört med lärstilsbaserad

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser

Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum SVE K12, VT 2011 Kandidatuppsats Handledare: Gisela Håkansson Finita verbets placering i (överordnade) påståendesatser en kvantitativ studie av andraspråksinlärares

Läs mer

Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko

Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: In: Grenzgänger Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko Charlotta Brylla» Sedan lärde jag mig svenska en

Läs mer

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Kursbeskrivning VT 2017 2 (5) Beslut Denna kursbeskrivning är beslutad av styrelsen vid institutionen för lingvistik 2016-12-13. Undervisande lärare Krister Schönström

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2012-05-09. Gäller fr.o.m. ht 12. elkurs 1: et talade språket, 7,5 hp örväntade studieresultat

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Om transfer i tredjespråksinlärning

Om transfer i tredjespråksinlärning Om transfer i tredjespråksinlärning Ylva Falk Institutionen för Språkdidaktik Stockholms Universitet Uppsala Universitet 3 Mars 2012. Introduktion Syftet med avhandlingen var att belysa bakgrundsspråkens

Läs mer

Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?

Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet? UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk C UPPSATS Svenska som andraspråk C Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet? En jämförelse mellan elevers språkliga

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011

Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2011 1 Bakgrund I Skärholmens kommunala förskolor strävar vi efter att tillsammans med föräldrarna ge varje barn

Läs mer

På rätt nivå en undersökning om nivåplaceringar på Sfi-utbildningen

På rätt nivå en undersökning om nivåplaceringar på Sfi-utbildningen VÄXJÖ UNIVERSITET C-UPPSATS Institutionen för humaniora Svenska som andraspråk HT 2007 Eva-Pia Persson Eftra 1018 310 50 SLÖINGE Tfn. 0346-514 17 På rätt nivå en undersökning om nivåplaceringar på Sfi-utbildningen

Läs mer