Actionplan Erbjudande om utökat marknadsföringssamarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Actionplan 2013. Erbjudande om utökat marknadsföringssamarbete"

Transkript

1 Actionplan 2013 Erbjudande om utökat marknadsföringssamarbete

2 Innehåll 1. Medlemmarnas prioriteringar 2. Besöksanalys 3. Konkurrentanalys 4. Privatresor 5. Möten 6. Evenemang 7. Medlemserbjudande 2

3 Medlemmarnas prioriteringar Den huvudsakliga arbetsuppgiften som Visit ska arbeta med är destinationsmarknadsföring. Medlemmarna har pekat ut följande primära målgrupper för marknadsföringen 1. Mötesarrangörer och mötesplanerare 2. Eventarrangörer och idrottsföreningar 3. Privatturism (barnfamiljer och pensionärer) 3

4 Marknadsanalys Turistprofil sommaren 2012 Hemvist - nationalitetsfördelning Majoriteten av turisterna som besökte Trollhätte kanalområdet var svenskar, 78%. Av de utländska turisterna kommer de främst från våra grannländer Norge och Danmark. Området lockar även besökare från Tyskland. 4

5 Hemvist Svenska turisters hemlän Marknadsanalys Turistprofil sommaren 2012 Trollhätte kanalområdet besöks av personer från hela landet även om majoriteten av besökarna kommer från närområdet. Två tredjedelar av de svenska besökarna var bosatta i Västra Götalands län. Efter Västra Götaland var det förhållandevis jämt mellan resterande län. 5

6 Konkurrentanalys 6

7 Medlemmarna har prioriterat följande geografiska områden för marknadsföringen 1. Närregionen 2. Norge (Oslo, södra Norge) 3. Hela riket 4. Andra storstäder (t ex Köpenhamn) Medlemmarna har även prioriterat följande marknadskanaler 1. Site visits och säljbesök 2. Hemsida, sociala medier och storytelling 3. Traditionell media och tryckta annonser 7

8 Privatresor Utifrån medlemmarnas gemensamma diskussion den 3 september samt ytterligare arbetsmöten under hösten har barnfamiljer och Whops (pensionärer) valts ut som primära målgrupper Större satsningar Webb och Sociala medier (se medlemserbjudande) 2. Göteborgsregionen (se medlemserbjudande) 3. Norgekampanj 4. Kampanj mot bussresearrangörer 5. Stena Line kampanj 8

9 Aktivitet/kampanj Beskrivning Område Period Budget (kr) Webb /Sociala medier Privatresor En egen och ny hemsida Facebook, Twitter, Tripadvisor Sökordsoptimering Utveckla en egen hemsida/kampanjsida. Flera av konkurrenterna satsar förutom på den standardiserade hemsidan via västsverige.com även på en egen webbsida för att på ett mer effektiv och flexibelt sätt kunna hantera kampanjer, budskap, försäljning samt i högre grad kunna kontrollera kundens upplevelse på hemsidan. Det blir snabbt allt viktigare att arbeta med exempelvis de sociala medierna Facebook, Twitter och Youtube och det märks att allt fler destinationer ser potentialen med dessa medier. Trollhättans och Vänersborgs profiler måste utvecklas i dessa sociala medier och ett löpande aktivt arbete med att uppdatera händelser, information och material måste till. Innefattar även bloggarbete. Få fler att hitta till den egna hemsidan och till Visits kampanjer genom sökordsoptimering, inklusive bloggarbete. Viktgt att hamna högt upp I sökordsresultaten Alla Alla Alla Google Adwords/sponsrade länkar Få fler att hitta till den egna hemsidan och till Visits kampanjer genom att köpa sponsrade länkar på Google. Detta är ett viktigt verktyg idag på webben och det är lätt att mäta effektiviteten. Sverige, Norge mars- aug Mobilsite och egen mobilapp med upplevelsefokus Bild & text till webb, sociala media och trycksaker Destinationsfilmer 10 st Mobilapp om kända filmer & inspelningsplatser Trollhättan & Vänersborg Visittv.se skall ha en egen mobilsite med bokningsmöjlighet direkt via mobilen. Utveckla en mobilapplikation som erbjuder mer än bara ren turistinformation. Ett nytt område är t.ex. att använda mobilen som en interaktiv guide för att gå på stadsvandringar, spökvandringar och äventyrsvandringar. Även möjligt att genomföra tävlingar och speciella kampanjer genom appen. Bilder och text av god kvalité är nödvändigt för att skapa ett attraktivt innehåll på webben. Filmer som syftar till att marknadsföra destinationen. Dessa är klara för att läggas upp på Facebook och YouTube. Filmapp som visar filmklipp från filmer som spelats in i området. 12 platser. Alla Alla Alla vår Sverige vår Citybreak Bokningssystemet för onlinebokningar. Årlig kostnad. Alla Drift Produktion av webbannonser på de egna sidorna som t.ex. lokala erbjudanden och kampanjer. Domänhantering, underhåll och övriga webbrelaterade kostnader. Alla Totalt:

10 Aktivitet/kampanj Beskrivning Område Period Budget (kr) Site visits, säljbesök och mässor Privatresor Visningsresor för bussresearrangörer Visningsresor mot bussresearrangörer. Skapa ett samarbete med bussresearrangörer och nyttja de goda kontakterna som finns med Sveriges Bussresearrangörer. Producera flyers och material till dessa visningsresor. Sverige marsmaj Mässaktiviteter Vagabondmässan Danmark TUR mässan med partners och med tema i stil med Trollhättan och Vänersborg nära Göteborg Koppla till Göteborgs Posten kampanj. Regionalt mars Nordstansaktivitet Vi skall utföra en gerilla marknadsföringsaktivitet I Nordstan där vi visar Göteborgarna hur nära Trollhättan och Vänersborg är och de bästa upplevelserna som erbjuds. Förstärka GP kampanjen. Regionalt vår & sommar Totalt: Annonsering Kampanjer paket regionalt/nationellt T.ex. Expressen, GT, TV4. Sverige sommar & jul Lokala kampanjer/annonser T.ex. ttela, Vänersborgaren. Aktiviteter och upplevelser Regionalt Marknadsföring evenemang T.ex. Aqua Blå, Fallens dagar, Alliansloppen, EM i ostronöppning, pluggannonser, sommartidningen Regionalt helår/ sommar Trycksaker Turistguide Produktion och distribution Alla Totalt:

11 Privatresor Nya och större kampanjer 2013 Beskrivning Område Period Budget (kr) Göteborgsposten Både den nya motorvägen och de nya tågspåren kommer vara klara under första hälften av Detta öppnar upp för en ny marknad både för privatresor och affärsresor från Göteborgsregionen. Bearbetning för en bra deal och en större kampanj i Göteborgs-Posten skall genomföras. Fokus skall ligga på Fall & Slussområdet samt Vänern och Halle- Hunneberg. Eventuellt också en läsvärdetkampanj för kanalpasset. Målet är att få ut annonsvärde för 1 mkr. Regionalt Norgekampanj Norge är en stark och växande marknad som går att ta större del av med rätt produktutveckling och marknadsföring. För att göra en effektiv kampanj skall Visit TV undersöka vilka andra som lyckats i sin marknadsföring mot Norge. Hur deras kampanjer var upplagda, vilka medier de har funnits i och utvärdera hur man skulle kunna få draghjälp av dessa aktörer. Även försöka genomföra barteraffärer med närliggande aktörer som är duktiga på den norska marknaden så som t.ex Tanum strand, Sportshopen och Daftö. Norge Stena Line kampanj Föregående års kampanj med fokus mot cykelturism gav god försäljningseffekt. Genomföra en ny kampanj tillsammans med Stena Line med fokus att erbjuda attraktiva paket med övernattning. Danmark Totalt:

12 Möten Mötessidan i Trollhättan och Vänersborg har potential att växa sig större. I nuläget arbetar Visit Trollhättan Vänersborg ihop med ett antal samarbetspartners på hotell- och konferenssidan för att attrahera möten till området. Visit verkar såväl strategiskt med att sätta Trollhättan och Vänersborg på möteskartan i Sverige, som praktiskt med att värva möten till destinationen. Detta arbete behöver intensifieras ytterligare och ett antal fokusområden har pekats ut. Fem fokusområden för fler möten NÄL Möten inom Medicin 2. Förvaltningarna I Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun 3. Fortsatt samarbete med de fyra större arenorna för att värva fler möten till destinationen 4. Grupp och konferensarrangörer 5. Visit Cleantech West företag och organisationer inom energi- och miljöteknik Exempel på insatser för fler möten Site visits Säljbesök Utvecklad och ny webb för mötessidan Utvecklad produktkatalog 12

13 Aktivitet/kampanj Beskrivning Område Period Budget (kr ) Samverkansinsatser Möten NÄL - Möten inom medicin Upptaktsmöten och bearbetning av NÄL. Visningsresor och marknadsföringsmaterial. Mål: 5-10 möten med delegater inom 2 år. Nationellt /år Förvaltningssektorn Bearbeta förvaltningarna utifrån den inventering av lokala värdar som har gjorts. Visningsresor och marknadsföring. Mål: 8 möten med delegater inom 2 år. Nationellt /år Grupp och konferens Säljinsatser mot grupp och konferens för att stärka samverkan mellan Visit och dess medlemmar samt profilera Trollhättan och Vänersborg som mötesstad. Genomföra säljbesök och site visits till arrangörer och företag. Sverige, Norge Visit Cleantech West Fortsatt samverkan med de företag som ingått i projektet Energi- och miljöteknikturism. Utveckla hemsidan visitcleantechwest.se och öka antalet besökare där för att befästa positionen och få fler möten till vår destination. Norden Fortsatt samarbete med arenorna Ny hemsida med mötesfokus Fortsätt arbete med de fyra största arenorna i Trollhättan och Vänersborg. Tillsammans göra marknadsföringsinsatser för att öka attraktiviteten för vår destination gällande möten. Mål: Identifiera och värva 4-8 potentiella möten med deltagare. Konkurrerande städer som arbetar strategiskt med att attrahera möten har oftast egna webbsidor för mötessidan. Nationellt /år Nationellt Uppdatering produktkatalog Tryck, layout och bildproduktion Nationellt Säljresor och site visits Extra insatser med fokus på att arrangera Site visits och göra säljbesök inom de fem prioriterade områdena. Nationellt Totalt

14 Evenemang Evenemang har ofta en stark grund i det lokala föreningslivet såväl inom idrotten som kulturen. Visit har inlett ett nära samarbete med de fyra största arenorna i Trollhättan och Vänersborg för att samla näringen i regionen och ta ett starkare grepp om utvecklingen, i syfte att få till stånd fler evenemang. Visit vill ytterligare förstärka samarbetet med evenemangsansvariga i Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Vidare behöver ett närmare samarbete knytas med ett antal organisationer och föreningar inom områdena idrott och musik. Tre fokusområden för fler evenemang Fortsatt samarbete med de största arenorna för att attrahera evenemang till destinationen 2. Insatser för att värva och stimulera utveckling av idrottsevenemang 3. Insatser för att värva och stimulera utveckling av musikevenemang Exempel på insatser för fler evenemang Site visits Säljbesök Säkra samarbete med minst 10 idrottsföreningar Säkra samarbeten med 2-5 motiverade musikorganisationer eller musikföreningar i området Utveckla webbsida för Evenemang 14

15 Evenemang Aktivitet/kampanj Beskrivning Område Period Budget ( kr) Fortsatt samarbete med arenorna Fortsätta arbeta med de fyra största arenorna regionalt i Trollhättan och Vänersborg. Tillsammans genomföra marknadsföringsinsatser för att öka attraktiviteten att förlägga event på destinationen. Mål: Värva/utveckla 10 evenemang inom två år. Nationellt Värva och stimulera utveckling av nya idrottsevenemang Identifiera och söka samarbete med de mest intresserade idrottsföreningarna för att värva nya evenemang. Mål: Etablera samarbete med ca 10 idrottsföreningar. Värva 2-4 evenemang inom två år. Nationellt Värva och stimulera utveckling av nya musikevenemang Identifiera och söka samarbete med intresserade organisationer, företag eller föreningar inom musikområdet. Mål: Etablera samarbete med ca 2-5 organisationer. Värva 2-10 evenemang inom två år. Nationellt Utveckla evenemangsdelen på hemsidan. Det behövs ett mer utvecklat avsnitt om evenemang på den nya hemsidan för Visit Trollhättan Vänersborg. Bl.a. för evenemangsarrangörer. Nationellt Säljresor och site visits Extra insatser som t.ex. är riktade till idrottsförbund, evenemangsarrangörer, m.fl. Nationellt Totalt

16 Medlemserbjudanden Webb och sociala medier Göteborgsregionen Möten 16

17 Medlemserbjudande Webb och sociala medier Ny webbsida och mobilsite skall lanseras med tydligt marknadsförings- och försäljningsfokus. Tydlig och bra listning av hotell, konferensanläggningar, restauranger och aktivitetsbolag skall finnas samt annons- och kampanjmöjligheter. Satsning på sociala medier så som Facebook, Twitter, Youtube, Tripadvisor m.fl. med attraktivt material, dedikerad personal och stort fokus. Nytt sätt att kommunicera ut budskap, erbjudanden och information om hotell, anläggningar och restauranger samt attraktiva evenemang och aktiviteter. Medfinansiering från medlemmarna behövs. 17

18 Medlemserbjudande Webb och sociala medier Alla relevanta företag listas på webben inom respektive anläggningskategori. Medverkande samarbetspartners i denna kampanj kommer att synas extra tydligt genom att de får en speciell inramning av företaget i listningen för att betona att de är samarbetspartners och för att göra dem synligare. Egen annons i länkningen som ger företaget extra yta att beskriva sig på ett attraktivt sätt. Egen kampanjannons på nya webben en gång varannan månad. Genom bildspel på första sidan kommer erbjudanden och paket från samarbetspartners att exponeras på det mest attraktiva utrymmet på hemsidan. Minst ett omnämnande per säsong (vinter, vår, sommar, höst) via sociala medier med länkning till företagets hemsida. Erbjudandenivåer Stora anläggningar och företag Övriga anläggningar och stora hotell Hotell och större restauranger Aktivitetsbolag, föreningar och mindre restauranger kr kr kr kr 18

19 Exempel Ny hemsida Exempel: Listning med ram och annons Exempel: Erbjudanden och paketförsäljning Läs mer/annons Annons 19

20 Exempel Facebook Mikael Persbrant spelar just nu in film i Trollhättan! Han har siktats äta Lunch på Alberts och enligt ryktet bor han på Scandic Swania. Inspelningar kommer att pågå hela veckan! 20

21 Exempel Twitter Kristina Jornevald Julmarknad på Ronnums Herrgård känns som en äkta gammeldags jul! Snön glittrar och vi testade en fantastisk julbrunch i söndags som varmt rekommenderas. 21

22 Medlemserbjudande Göteborgs Posten Det finns en stor potential i Göteborgsregionen och med nya motorvägen samt järnvägsspåren öppnas en ny marknad upp. En större kampanj i GP kommer att genomföras under våren om intresse finns bland medlemmarna. Fokus på kampanjen kan förslagsvis vara de nya möjligheterna att enkelt ta sig till och besöka både Trollhättan och Vänersborg i och med den förbättrade tillgängligheten och den kortare restiden. Annonserna bör lyfta fram de starkaste upplevelserna i form av fall- och slussområdet samt Halle- och Hunnberg med närheten till Vänern. I annonserna erbjuds enbart tre medlemmar per halvsidesannons att köpa en del av annonsen för ett eget budskap. Tillsammans med medlemmarna blir budskapet starkare, mer kommersiellt och vi kan förhandla fram en större annonsvolym. Annonsutrymme till ett värde mellan kr till kr avses att förhandlas fram genom en specialöverenskommelse med GP. Ett antal halv och kvartsidor samt pluggar skall köpas in. Helsida kan också bli aktuellt. Följa upp med kampanjen och informationen på egna hemsidan, via sociala medier och genom insatser på plats både på TUR-mässan och utställning i Nordstan. 22

23 Medlemserbjudande Göteborgs Posten En helsidesannons i GP ligger i listpriserna på ca kr. I halvsidesannonserna som köps in kommer tre medlemsföretag att få eget utrymme för budskap och i kvartsidorna kommer två medlemsföretag att finnas med. Först till kvarn! Erbjudandenivåer Styckpris 1 st införanden i halvsidesannonser ca kr 1 st införanden i kvartsidesannonser ca kr 23

24 Exempel Göteborgs-Posten Annonsen skall visa budskapet att det är nära, upplevelsen som erbjuds och konkreta erbjudanden från annonsörerna samt Visits hemsida Exempel på halvsida med erbjudande från tre annonsörer Annonsen skall visa budskapet att det är nära upplevelsen som erbjuds och konkreta erbjudanden 24

25 Exempel Göteborgs-Posten Annonsen skall visa budskapet att det är nära, upplevelsen som erbjuds och konkreta erbjudanden från annonsörerna samt Visits hemsida Exempel på kvartssida med erbjudande från två annonsörer och kommande evenemang Annonsen skall visa budskapet att det är nära upplevelsen som erbjuds och konkreta erbjudanden 25

26 Medlemserbjudande Möten Efter fyra års uppbyggande av nätverk, arbetsgrupper, framtagande av säljmaterial, deltagande på mässor, visningsresor och kundbesök är det nu dags att ta ytterligare att steg för att attrahera fler möten till Trollhättan-Vänersborg. För att göra detta på ett kraftfullt sätt krävs det att vi tillsammans är beredda att investera ekonomiskt i denna satsning. Utöver att det skapas fler affärer till våra medlemmar kommer Visit erbjuda följande ytterligare mervärde till sina samarbetspartners. Tidig information om vad som är på gång och vilka nya möten och konferenser som är under bearbetning. Tillgång till och samarbete kring prospectlistan. En tydlig satsning är att arrangera fler och utökade site visits. Samarbetspartners kommer vara inkluderade i dessa och därmed få chans att visa upp sina anläggningar för potentiella kunder. Exponering på den nya och utvecklade hemsidan för möten både genom tydligare framtoning i listningen av anläggningar samt annonsutrymme. Erbjudandenivåer Stora mötesanläggningar och företag Övriga mötesanläggningar och stora hotell Hotell och större restauranger Aktivitetsbolag, föreningar och mindre restauranger kr kr kr kr 26

27 Exempel Möten Exempel Listning med ram och annons Mötesanläggningar Läs mer/annons Annons 27

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema... 3 2. Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete 2014-2016...

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Museer, nöjesparker, attraktioner

Museer, nöjesparker, attraktioner Museer, nöjesparker, attraktioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground De många kvalitativa upplevelser som våra internationella besökare får ta del av på sin semester i Sverige,

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv 1 Innehållsförteckning 3.1 ALLMÄNT... 4 3.1.1 Övergripande syfte och mål... 6 3.1.2 Bakgrund... 6 3.1.3 Nuläge... 7 3.1.3.1 Nuvarande aktörer...

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen FÖRSTUDIEN Inledning Denna förstudie är gjord på uppdrag av turistchef Tove Elvelid/turistrådet i syfte att ta fram underlag till projektstart för

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2014 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2014 Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer