Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, 1651-1712, 1716-1738"

Transkript

1 Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, , Ur Säters Rådhusrätt och Magistrat D:1 av Stefan Jernberg Sida 1

2 I Säters rådhusrätt och magistrat handlingar finns en volym med beteckningen D:1 som innehåller en mängd förteckningar. En av dessa innehåller borgare i Säter med första anteckningen 30 december 1651 och den sista 27 mars På sidan efter denna finns anteckningar om personer som blivit borgare Även dessa har medtagits men har i denna förteckning inordnats kronologiskt. Överskriften Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. är en ren avskrift medan den följande texten har normaliserats när det gäller förnamn, patronymikon och yrken, släktnamn har ej normaliserats. Text inom är att ses som avskrift och har medtagits så fort det antecknats någonting extra om personerna. En del årtal för borgerskap är i texten inte utsatta och jag har för att förenkla för läsaren satt ut de årtal som saknas. Efter kontroll i Säter rådhusrätt och magistrats dombok (AIA:1-11) har det visat sig att angivna datum är att se som dag personerna blev borgare. Notiserna i domboken kan vara mycket enkla Efter:ne hafwa giordt sinn Borgar eedh: Melchior Hoppe (5 april 1652) eller mycket innehållsrika Anno 1654 Then 31 Januarij haffuer Peer Nielson skräddare födder I Westergöllen I kinnehärrad, I Melplanda Socken, uthij rösettra by. Nu wistandes I Wijkh uthi Söderberkie Socken begerat att blifwa burgare... Bägge exemplen ur AIA:3. Gustafs 15 Juli Stefan Jernberg. Sida 2

3 Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. 27 april 1646 Jakob Matsson Hans, skräddare Erik Olofsson Erik Joensson Jöns Svensson Mickel Larsson Anders Bryngelsson Assar, skomakare Jon Jönsson Sune Olofsson Daniel Matsson Nils Jakobsson Anders Drake Petter Roman Svart Hansse Henrik, harneskmakare Olof Stare Håkan Andersson, skräddare 7 maj 1646 Börje Nilsson Arvod Olofsson, snickare 23 sept 1646 Olof Olofsson Olof, smed Hans, skomakare Alve Månsson Håkan, skräddare Karl, skräddare 30 dec 1651 Gunnar Torbjörnsson angifwit sigh under Staden emot wiss genant. Börde i Norrbercke. 5 april 1652 Melker Hoppe 25 juni 1653 Henrik Arndts Olof Olofsson Nils Andersson Zackarias Bengtsson Olof Andersson, guldsmed Blef Rådm. 1658, dödh Blef Rådm. 1653, dödh Sida 3

4 Anders Eriksson, skräddare Björn Svensson Hans Andersson, skomakare Nils Larsson Olof, spiksmed 14 sept 1653 Hans Henssel Peder Andersson, snickare 24 jan 1654 Peder Börjesson, bälgmakare Lukas, klensmed Anders Matsson, timmerkarl Olof Pedersson, penningräknare 31 jan 1654 Peder Nilsson, skräddare 10 mars 1654 Jonas Hansson 30 sept 1654 Olof Göransson 13 april 1657 Zackarias Hansson Lars Torbjörnsson 10 juli 1657 Peder Larsson 6 nov 1657 Tyris Månsson Erik Mickelsson Nils Göransson Jöns Andersson Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 30 april 1662 Hans Larsson Jute Blef dödh Nils Göransson, skräddare Johan Pedersson, glasmästare Erik Olofsson, låssmed 18 okt 1664 Anders Evertsson Daniel Andersson Drake Blef Rådm. 1672, dödh. 6 juni 1665 Erik Matsson Sida 4

5 12 juni 1666 Joakim Bisse ifrån Lybeck. 8 feb 1667 Bengt Göransson 21 maj 1667 Adam Groth Blef Rådm Borgm Bruksinspektor i Norland 1686 och 1688 dödh af slagh i Wahlbo kyrkia. Ingel Torbjörnsson 12 jan 1669 Anders Göransson, skräddare 4 maj 1670 Mats Matsson ifrån Schara. Rådm Blef olyckeligen ihiälstucken i sin egen port af en bardburgesäll Hind. Melir. 6 aug 1670 Hans Pedersson Samuel Pedersson Peder Pedersson, glasmästare Daniel Göransson, bagare Rådm. 1686, Sept. föll under af smeddammen, brächte hufwudskålen, blef dödh den 30 ditto. Reste till Pommern kom sedan tillbaka och begaf sigh åth helsingland. Daniel Eckerman, sämskmakare Blef död 22 Decem aug 1670 Hans Olofsson, masmästare Blef dödh Johan Olofsson Daniel Danielsson Göran Göransson Blef Rådm Blef dödh okt 1670 Hans Joensson, spiksmed 18 jan 1671 Henrik Friderich i Grufby 14 mars 1671 Gustaf Hoppe, skomakare 13 feb 1672 Peder Matsson Anders Stare, klen och spiksmed Sida 5

6 Mats Andersson, skomakare Johan Danielsson 14 maj 1672 Anders Giers, organist 13 feb 1673 Karl Hansson 25 maj 1673 Daniel Hansson Blef död 23 maji 1708, 70 åhr gammal. Blef Rådm. 1677, dödh Blef dödh i Wästeråhs 1698, då han skulle resa hem till Säther ifrån Stocholm. Landsgewaldiger drunknade i fahlu åhn, då han en aftnon gick i mörkret och broen war uphäfwen. 21 aug 1673 Olof Andersson lodstöparb., smed Anders Andersson, smed 14 maj 1674 Stefan Pedersson 13 jan 1677 Hans Mickelsson, plåtsmed Blef Rådm Peder Gråå, plåtsmed Blef dödh Samuel Bengtsson, spiksmed Blef dödh 8 feb 1677 Nils Olofsson Sörman Erik Tyresson Olof Pedersson, skomakare Måns Karlsson, skräddare 16 feb 1677 Erik Eriksson Tysk Blef död in Junio 721 öfwer 90 åhr. Blef dödh Blef dödh war soldat under dahlregementet, fick afskedh blef sedan under tyske guardiet i Carlshampn, rymbde där ifrån. Daniel Danielsson, kopparslagare 5 nov 1677 Jonas Hansson, skräddare Olof Göransson Järnberg, bokbindare War uthskots karl 1678, blef sedan här hemma dödh. 11 nov 1677 Jonas Pettersson Norn, handelsman Blef Rådm dec 1677 Johan Assarsson, spiksmed Blef dödh Sida 6

7 14 jan 1679 Sven Eriksson Bruse Olof Olofsson, bälgmakare Blef dödh Rymbde till Norige 21 maj 1679 Olof Matsson Biörling, handelsman Blef Rådm aug 1680 Nils Månsson Träslög, snickare 9 feb 1681 Björn Bengtsson Warg War utskotts ryttare kom sedan under Tyske guardiet i Carlhampn. 11 april 1681 Hans Kristoffersson Wulf 13 april 1681 Nils Pedersson, mjölnare Bengt Hansson, häktmakare Anders Pedersson Nayström, spik och plåtsmed 24 mars 1682 Karl Markusson, häktmakare 25 sept 1682 Hans Andersson Resenberg 18 maj 1685 Jöns Börjesson, svarvare drog bort uthan afsked till köping Begaf sig till köping uthan afsked Blef grufweprofos i Fahlun. drog här ifrån till köping uthan afsked 5 juli 1686 Lars Hansson Lilja Anders Sandberg, sämskmakare Blef dödh Aug. Erik Hansson Norberg Mårten Hansson, plåtsmed Blef dödh Erik Pedersson, låssmed Erik Drake, spiksmed Blef dödh Hans Hansson Ryttars, spiksmed Johan Nilsson Storfinne, spiksmed Blef soldat i hälsingland Henrik Matsson, hammarsmed 30 april 1687 Jonas Pedersson Öman, glasmästare Anders Matsson, plogbond Blef dödh 1696 Henrik Göransson skräddare Peder Eriksson skomakare Togh afsked ifrån Borgerskapet Filip Ingelsson skomakare Sida 7

8 27 juni 1687 Lars Andersson Brottman, urmakare Blef dödh Erik Eriksson Ernberg, snickare och bälgmakare Blef Belgmakare i gästrykland 24 mars 1688 Håkan Gustafsson Hoppe, skomakare 1 maj 1688 Lars Andersson Västgöte Reste till Pommern Benjamin Tyresson, skräddare flyttade till Söderberke Erik Pedersson bälgmakare 29 okt 1688 Anders Hansson Svala, skomakare Johan Hansson Ryttars 30 okt 1688 Erik Johansson i Norrbärke Blef Rote soldat, fick afsked kom sedan under k.ms guardie och blef dödh. Tog afsked blef Länsm. i Norberke. 5 maj 1690 Nils Nilsson, skräddare 21 sept 1690 Anders Matsson, spiksmed Daniel Andersson, spiksmed Blef soldat under dahl Regementet fick afsked 1702 blef sedan drageun okt 1690 Göran Andersson Sätsman, glasmästare 5 feb 1691 Lars Andersson Stadig, skräddare 27 okt 1692 Johan Larsson Morijn Måns Hansson Västgöte 28 aug 1693 Päder Olofsson Biörn 5 feb 1694 Mats Halvardsson Anders Nilsson Warg ifrån Norberke, handelsman. Tog afsked 1698, blef Bergsman hemma i Norberke. Blef dödh 1705 in Novemb. Tog afsked ifrån Borgerskapet, blef bonde i Stubbersbo 1699." ifrån Norrberke. Afsade Borgerskapet. Wästgöthe. Handelsman. Blef död 13 Febr Sida 8

9 23 mars 1695 Håkan Berntsson, målare Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 19 juli 1695 Måns Andersson Wästgöthe. Tog afsked ifrån Borgersk. blef bergsman i Gränge feb 1697 Olof Olofsson Beronius, skräddare död okt 1697 Erik Olofsson ifrån Norberg. skomakare. fick dimission ifrån Borgerskapet den 13 Jan Blef bonde i norberg. 25 juli 1699 Nils Ingevaldsson Blef dödh 1710 in Julio Johan Andersson Brottman, urmakare död 1715 Peder Andersson Skenström Erik Eriksson Schomerus Blef soldat 1703.omkom i slag. vid Pultava Peder Danielsson Blef soldat fick afsked 1707 och kom hem. 19 sept 1699 Peder Andersson Filips, spiksmed 2 jan 1700 Henrik Johansson, masmästare 19 mars 1700 Mr. Jonas Pedersson Engren Sämskmakare. Blef dödh 1704 in Febr. Daniel Danielsson, kopparslagare flyttade till Tuna Olof Andersson Stare, spiksmed Blef hufwudswag död 24 Aug april 1700 Elias Andersson Anders Hansson Heding plåtslagare koppar och mässings byggiare. Blef död 1708, 9 maji. 5 mars 1701 Landssekret. Jonas Folkern för wiss genant. quitterade Larsbo bruk Blef vice lagman dito. Ordin. Lagm landshöfd. i fahl Asbil Cedercreutz. blef omsider Baron. Anders Olofsson Lostöparb, plåtsmed Petter Olofsson, låssmed 26 mars 1701 Anders Barch, handelsman Blef gift i Sahlberget Sida 9

10 14 juni 1701 Arvid Jonsson Stahlberg Wästgöthe, handelsman. Blef dödh i Norberke Ao Decemb. 20 jan 1702 Måns Nilsson Träslög Zackarias Eriksson 1 feb 1702 Benjamin Hansson, spiksmed 18 juli 1702 Hans Andersson Starck 2 sept 1702 Erik Matsson svarvare 22 nov 1702 Anders Andersson Giers, organist 7 jan 1703 Lars Larsson Tiärnbergh snickare Johan Danielsson Trump, snickare och bälgmakare Anders Andersson Blom, låssmed Blef soldat 1705 och straz efter död. ifrån Linde handelsman. ifrån Hedemora Blef Rådm maji. blef wärfd soldat i hälsingland. Blef död April. 19 mars 1703 Lars Larsson Curlander, handelsman 24 mars 1703 Erik Johansson Lijtens ifrån Norrberke. fock afskedh nov 1703 Lars Larsson ifrån Gränge. Messings och kopparbyggiare. död maj 1704 Erik Eriksson, häktmakare Soldat juni 1704 Andreas Hedeén 10 juni 1704 Elof Skragge, tull och häradsskrivare factor och handelsman i Wyk, för genant. blef död 1706 in Febris. för genant, war allenast 2 åhr under Borgerskapet. 24 nov 1704 Nils Göransson, spik och klensmed Sida 10

11 28 nov 1704 Gottfrid Johansson, målare 17 maj 1705 Bengt Andersson Fahlberg, handelsman 19 nov 1706 Olof Månsson, skomakare efter denna sig med mycken gäld öfwer lastat, altså in frandim? endrium? och afreste han in Majo uthan någons wettskap. 26 april 1709 Johan Andersson Stadig, skräddare död 1715 Anders Andersson Nayström, spiksmed 1 maj 1709 Daniel Eriksson, snickare och bälgmakare Bonde Bondesson, urmakare 25 sept 1709 Mr. Petter Green, sämskmakare Mr. Anders Lundberg, sämskmakare Erik Thunberg, plåtslagare Petter Andersson Nayström, plåtslagare Petter Matsson Sätherberg Blef dödh 11 Octob Olof Björnsson Kristoffer Danielsson Johan Skogh, stålarbetare 26 april 1712 Mickel Hansson, plåtslagare Johan Sätherberg, skomakare Olof Pedersson Johan Stretenberg Petter Andersson Biurbeck Erik Johansson Finbo 12 maj 1712 Anders Johansson Krafs 7 april 1716 Anders Walberg, hattmakare mästare Berndt Schubert, sämskmakare mästare Georg Hedmark, krukmakare Hans Sätersten, skräddare Johan Säterström, skräddare Mats Andersson Hedström, plåtslagare Blef Rotesoldat i Tuna in Dec kom sedan at arbeta wid Stiernsunds Bruuk. Sedan Borgare i Hedemora. Consid. af hr. Landshöfding för lösdrifare tagen åth Magesterat 1716 Apr. Sida 11

12 Petter Erenberg, snickare Sune Samuelsson, gästgivare Hans Norberg Olof Larsson, timmerkarl 18 april 1716 Per Håkansson Berg 5 nov 1716 Anders Sätzman, glasmästare 11 jan 1718 Anders Tillman Johan Andersson Nayström, plåtslagare 20 jan 1718 Mats Bergsten, svarvare 28 juni 1718 Erik Johansson Sundberg 20 okt 1718 Erik Matsson 9 okt 1719 Abraham Aspgren 18 nov 1719 Jon Björnsson 19 sept 1720 Daniel Frimodig, skomakarmästare 7 feb 1721 Abraham Nayström, plåtslagare 4 mars 1721 Jakob Dahl, skräddare 9 juni 1722 Tomas Mickelsson Anders Hedberg 19 nov 1723 Erik Norberg Niklas Schierling, kopparslagare 15 juli 1724 Erik Danielsson, spiksmed Kopia från Stefan Jernbergs hemsida Sida 12

13 15 sept 1724 Nils Larsson Ekman 2 nov 1724 Alexander Berntsson, sämskmakare 14 maj 1726 Lars Engreen, ramsnidare Anders Eliasson Swensk Skomakaren 13 juni 1727 Anders Curlander 15 april 1728 Jonas Lidman, skomakare 26 juni 1729 Anders Lundberg, sämskmakare Jöns Stenberg, skomakare 6 april 1730 Karl Beronius 20 okt 1730 Petter Engreen, sämskmakare Sven Nayström, plåtslagare Daniel Öhrn Johan Hansson Ryttare, spiksmed Sven Enbom, sämskmakare 18 sept 1732 Petter Danielsson, bälgmakare 17 okt 1733 Erik Gramphre, hattmakare Anders Ullstedt, hovslagare Jonas Bergsteen, snickare Jakob Engman, garvare 4 mars 1734 Lars Barthels 14 okt 1734 Olof Groot Alexander Öhman 24 feb 1735 Erik Morijn, glasmästare Sida 13

14 19 maj 1735 Erik Silliefors, målare 16 dec 1735 Samuel Green, sämskmakare Johan Pelican, sämskmakare 2 mars 1736 Erik Nordberg, plåtslagare 16 nov 1736 Sven Höckert, sämskmakare 27 mars 1738 Hans Crom Sida 14

15 Personregister A Abraham se även Aspgren, Nayström, Adam se Groth Alexander se även Öhman Alexander Berntsson 2 nov 1724 Alve Månsson 23 sept 1646 Anders, Andreas se även Barch, Blom, Curlander, Drake, Giers, Hedeén, Hedberg, Heding, Krafs, Lundberg, Nayström, Sandberg, Stare, Svala, Sätzman, Tillman, Ullstedt, Walberg, Warg. Anders Andersson 21 aug 1673 Anders Bryngelsson 27 april 1646 Anders Eliasson 14 maj 1726 Anders Eriksson 25 juni 1653 Anders Evertsson 18 okt 1664 Anders Göransson 12 jan 1669 Anders Matsson 24 jan 1654 Anders Matsson 30 april 1687 Anders Matsson 21 sept 1690 Anders Olofsson 5 mars 1701 Arndts Henrik 25 juni 1653 Arvid se även Stahlberg Arvid Olofsson 7 maj 1646 Aspgren Abraham 9 okt 1719 Assar u e 27 april 1646 B Barch Anders 26 mars 1701 Barthels Lars 4 mars 1734 Bengt se även Fahlberg Bengt Göransson 8 feb 1667 Bengt Hansson 13 april 1681 Benjamin Hansson 1 feb 1702 Benjamin Tyresson 1maj 1688 Berg Per Håkansson 18 april 1716 Bergsteen Jonas 17 okt 1733 Bergsten Mats 20 jan 1718 Berndt se Schubert Beronius Karl 6 april 1730 Beronius Olof Olofsson 15 feb 1697 Bisse Joakim 12 juni 1666 Biurbeck Petter Andersson 26 april 1712 Biörling Olof Matsson 21 maj 1679 Biörn Peder Olofsson 28 aug 1693 Björn se även Warg Björn Svensson 25 juni 1653 Blom Anders Andersson 7 jan 1703 Bonde Bondesson 1 maj 1709 Brottman Johan Andersson 25 juli 1699 Brottman Lars Andersson 27 juni 1687 Bruse Sven Eriksson 14 jan 1677 Börje Nilsson 7 maj 1646 C se även K. Crom Hans 27 mars 1738 Curlander Anders 13 juni 1727 Curlander Lars Larsson 19 mars 1703 D Dahl Jakob 4 mars 1721 Daniel se även Drake, Eckerman, Frimodig, Öhrn. Daniel Andersson 21 sept 1690 Daniel Danielsson 28 aug 1670 Daniel Danielsson 16 feb 1677 Daniel Danielsson 19 mars 1700 Daniel Eriksson 1 maj 1709 Daniel Göransson 6 aug 1670 Daniel Hansson 25 maj 1673 Daniel Matsson 27 april 1646 Drake Anders 27 april 1646 Drake Daniel Andersson 18 okt 1664 Drake Erik 5 juli 1686 E Eckerman Daniel 6 aug 1670 Ekman Nils Larsson 15 sept 1724 Elias Andersson 16 april 1700 Elof se Skragge Enbom Sven 20 okt 1730 Engman Jakob 17 okt 1733 Engreen Lars 14 maj 1726 Engreen Petter 20 okt 1730 Engren Jonas Pedersson 19 mars 1700 Erik se även Drake, Ernberg, Finbo, Gramphre, Liten, Morijn, Norberg, Nordberg, Schomerus, Silliefors, Sundberg, Thunberg, Tysk. Erik Danielsson 15 juli 1724 Erik Eriksson 17 maj 1704 Erik Joensson 27 april 1646 Erik Johansson 30 okt Sida 15

16 Erik Matsson 6 juni 1665 Erik Matsson 2 sept 1702 Erik Matsson 20 okt 1718 Erik Mickelsson 6 nov 1657 Erik Olofsson 27 april 1646 Erik Olofsson 30 april 1662 Erik Olofsson 19 okt 1697 Erik Pedersson 5 juli 1686 Erik Pedersson 1maj 1688 Erik Tyresson 8 feb 1677 Erenberg Petter 7 april 1716 Ernberg Erik Eriksson 27 juni 1687 F Fahlberg Bengt Andersson 17 maj 1705 Filip Ingelsson 30 april 1687 Filips Peder Andersson 19 sept 1699 Finbo Erik Johansson 26 april 1712 Folkern Jonas 5 mars 1701 Friderich Henrik 18 jan 1671 Frimodig Daniel 19 sept 1720 G Georg se Hedmark Giers Anders 14 maj 1672 Giers Anders Andersson 22 nov 1702 Gottfrid Johansson 28 nov 1704 Gramphre Erik 17 okt 1733 Green Petter 25 sept 1709 Green Samuel 16 dec 1735 Groot Olof 14 okt 1734 Groth Adam 21 maj 1667 Gråå Peder 13 jan 1677 Gunnar Torbjörnsson 30 dec 1651 Gustaf se Hoppe Göran se även Sätsman Göran Göransson 28 aug 1670 H Hans se även Crom, Henssel, Jute, Norberg, Resenberg, Ryttars, Starck, Sätersten, Wulf. Hans u e 27 april 1646 Hans u e 23 sept 1646 Hans Andersson 25 juni 1653 Hans Joensson 5 okt 1670 Hans Mickelsson 13 jan 1677 Hans Olofsson 28 aug 1670 Hans Pedersson 6 aug 1670 Hedeén Andreas 9 juni 1704 Henrik se även Arndts, Friderich. Henrik u e 27 april 1646 Henrik Göransson 30 april 1687 Henrik Johansson 2 jan 1700 Henrik Matsson 5 juli 1686 Hedberg Anders 9 juni 1722 Heding Anders Hansson 16 april 1700 Hedmark Georg 7 april 1716 Hedström Mats Andersson 7 april 1716 Henssel Hans 14 sept 1653 Hoppe Gustaf 14 mars 1671 Hoppe Håkan Gustafsson 24 mars 1688 Hoppe Melker 5 april 1652 Håkan se även Hoppe Håkan u e 23 sept 1646 Håkan Andersson, 27 april 1646 Håkan Berntsson 23 mars 1695 Höckert Sven 16 nov 1736 I Ingel Torbjörnsson 21 maj 1667 J Jakob se även Dahl, Engman. Jakob Matsson 27 april 1646 Joakim se Bisse Johan se även Brottman, Morijn, Nayström, Pelican, Ryttare, Ryttars, Skogh, Stadig, Storfinne, Stretenberg, Säterström, Sätherberg, Trump. Johan Assarsson 17 dec 1677 Johan Danielsson 13 feb 1672 Johan Olofsson 28 aug 1670 Johan Pedersson 30 april 1662 Jon Björnsson 18 nov 1719 Jon Jönsson 27 april 1646 Jonas se även Bergsteen, Engren, Folkern, Lidman, Norn, Öman. Jonas Hansson 10 mars 1654 Jonas Hansson 5 nov 1677 Jute Hans Larsson 30 april 1662 Järnberg Olof Göransson 5 nov 1677 Jöns se även Stenberg Jöns Andersson 6 nov 1657 Jöns Börjesson 18 maj 1685 Jöns Svensson 27 april 1646 K se även C Karl se även Beronius Karl u e 23 sept 1646 Karl Hansson 13 feb Sida 16

17 Karl Markusson 24 mars 1682 Krafs Anders Johansson 12 maj 1712 Kristoffer Danielsson 25 sept 1709 L Lars se även Barthels, Brottman, Curlander, Engreen, Lilja, Stadig, Tiärnbergh. Lars Andersson 1maj 1688 Lars Larsson 16 nov 1703 Lars Torbjörnsson 13 april 1657 Lidman Jonas 15 april 1728 Lilja Lars Hansson 5 juli 1686 Liten Erik Johansson 24 mars 1703 Lukas u e 24 jan 1654 Lundberg Anders 25 sept 1709 Lundberg Anders 26 juni 1729 M Mats se även Bergsten, Hedström. Mats Andersson 13 feb 1672 Mats Halvardsson 5 feb 1694 Mats Matsson 4 maj 1670 Melker se Hoppe Mickel Hansson 26 april 1712 Mickel Larsson 27 april 1646 Måns se även Träslög Måns Andersson 19 juli 1695 Måns Hansson 27 okt 1692 Måns Karlsson 8 feb 1677 Mårten Hansson 5 juli 1686 Morijn Erik 24 feb 1735 Morijn Johan Larsson 27 okt 1692 N Nayström Abraham 7 feb 1721 Nayström Anders Pedersson 13 april 1681 Nayström Anders Andersson 26 april 1709 Nayström Johan Andersson 11 jan 1718 Nayström Petter Andersson 25 sept 1709 Nayström Sven 20 okt 1730 Niklas se Schierling Nils se även Ekman, Sörman, Träslög. Nils Andersson 25 juni 1653 Nils Göransson 6 nov 1657 Nils Göransson 30 april 1662 Nils Göransson 24 nov 1704 Nils Ingevaldsson 25 juli 1699 Nils Jakobsson 27 april 1646 Nils Larsson 25 juni 1653 Nils Nilsson 5 maj 1690 Nils Pedersson 13 april 1681 Norberg Erik Hansson 5 juli 1686 Norberg Erik 19 nov 1723 Norberg Hans 7 april 1716 Nordberg Erik 2 mars 1736 Norn Jonas Pettersson 11 nov 1677 O Olof se även Beronius, Biörling, Groot, Järnberg, Stare. Olof u e 23 sept 1646 Olof u e 25 juni 1653 Olof Andersson 25 juni 1653 Olof Andersson 21 aug 1673 Olof Björnsson 25 sept 1709 Olof Göransson 30 sept 1654 Olof Larsson 7 april 1716 Olof Månsson 19 nov 1706 Olof Olofsson 23 sept 1646 Olof Olofsson 25 juni 1653 Olof Olofsson 14 jan 1679 Olof Pedersson 24 jan 1654 Olof Pedersson 8 feb 1677 Olof Pedersson 26 april 1712 P Peder se även Biörn, Filips, Gråå, Skenström. Peder Andersson 14 sept 1653 Peder Börjesson 24 jan 1654 Peder Danielsson 25 juli 1699 Peder Eriksson 30 april 1687 Peder Larsson 10 juli 1657 Peder Matsson 13 feb 1672 Peder Nilsson 31 jan 1654 Peder Pedersson 6 aug 1670 Pelican Johan 16 dec 1735 Per Håkansson se Berg Petter se även Biurbeck, Engreen, Erenberg, Green, Nayström, Roman, Sätherberg. Petter Danielsson 18 sept 1732 Petter Olofsson 5 mars 1701 R Resenberg Hans Andersson 25 sept 1682 Roman Petter 27 april 1646 Ryttare Johan Hansson 20 okt 1730 Ryttars Hans Hansson 5 juli 1686 Ryttars Johan Hansson 29 okt 1688 S Samuel se även Green Samuel Bengtsson 13 jan Sida 17

18 Samuel Pedersson 6 aug 1670 Sandberg Anders 5 juli 1686 Schierling Niklas 19 nov 1723 Schomerus Erik Eriksson 25 juli 1699 Schubert Berndt 7 april 1716 Silliefors Erik 19 mak 1735 Skenström Peder Andersson 25 juli 1699 Skogh Johan 25 sept 1709 Skragge Elof 10 juni 1704 Stadig Johan Andersson 26 april 1709 Stadig Lars Andersson 5 feb 1691 Stahlberg Arvid Jonsson 14 juni 1701 Starck Hans Andersson 18 juli 1702 Stare Anders 13 feb 1672 Stare Olof 27 april 1646 Stare Olof Andersson 19 mars 1700 Stenberg Jöns 16 juni 1729 V,W Walberg Anders 7 april 1716 Warg Anders Nilsson 5 feb 1694 Warg Björn Bengtsson 9 feb 1681 Wulf Hans Kristoffersson 11 april 1681 Z Zackarias Bengtsson 25 juni 1653 Zackarias Eriksson 20 jan 1702 Zackarias Hansson 13 april 1657 Ö Öhrn Daniel 20 okt 1730 Öhman Alexander 14 okt 1734 Öman Jonas Pedersson 30 april 1687 Stefan Pedersson 14 maj 1674 Storfinne Johan Nilsson 5 juli 1686 Stretenberg Johan 26 april 1712 Sune Olofsson 27 april 1646 Sune Samuelsson 7 april 1716 Sundberg Erik Johansson 28 juni 1718 Svala Anders Hansson 29 okt 1688 Svart Hansse 27 april 1646 Sven se även Bruse, Enbom, Höckert, Nayström. Sätersten Hans 7 april 1716 Säterström Johan 7 april 1716 Sätherberg Johan 26 april 1712 Sätherberg Petter Matsson 25 sept 1709 Sätsman Göran Andersson 21 okt 1690 Sätzman Anders 5 nov 1716 Sörman Nils Olofsson 8 feb 1677 T Thunberg Erik 25 sept 1709 Tillman Anders 11 jan 1718 Tiärnbergh Lars Larsson 7 jan 1703 Tomas Mickelsson 9 juni 1722 Trump Johan Danielsson 7 jan 1703 Träslög Måns Nilsson 20 jan 1702 Träslög Nils Månsson 23 aug 1680 Tyris Månsson 6 nov 1657 Tysk Erik Eriksson 16 feb 1677 U Ullstedt Anders 17 okt Sida 18

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS BORGERSKAP. och dess FEMTIO ÄLDSTE

Stadgar för STOCKHOLMS BORGERSKAP. och dess FEMTIO ÄLDSTE Stadgar för STOCKHOLMS BORGERSKAP och dess FEMTIO ÄLDSTE Bakgrund Stockholms Borgerskap har sina rötter i det gamla ståndsamhället som levde kvar fram till införandet av tvåkammarriksdagen 1866. Innan

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Höstförsta 2009. 19-19 sep 2009

Höstförsta 2009. 19-19 sep 2009 19-19 sep 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken vad är hantverk? förteckning över 305 yrken nom hantverksområdet ryms en mängd olika yrken, faktiskt i ända uppemot 300 stycken. Några av dem är mycket gamla, andra alldeles nya. Några har många utövare,

Läs mer

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong Officiell ranking (CGP) Augusti Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e augusti 2014 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer