Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, 1651-1712, 1716-1738"

Transkript

1 Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, , Ur Säters Rådhusrätt och Magistrat D:1 av Stefan Jernberg Sida 1

2 I Säters rådhusrätt och magistrat handlingar finns en volym med beteckningen D:1 som innehåller en mängd förteckningar. En av dessa innehåller borgare i Säter med första anteckningen 30 december 1651 och den sista 27 mars På sidan efter denna finns anteckningar om personer som blivit borgare Även dessa har medtagits men har i denna förteckning inordnats kronologiskt. Överskriften Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. är en ren avskrift medan den följande texten har normaliserats när det gäller förnamn, patronymikon och yrken, släktnamn har ej normaliserats. Text inom är att ses som avskrift och har medtagits så fort det antecknats någonting extra om personerna. En del årtal för borgerskap är i texten inte utsatta och jag har för att förenkla för läsaren satt ut de årtal som saknas. Efter kontroll i Säter rådhusrätt och magistrats dombok (AIA:1-11) har det visat sig att angivna datum är att se som dag personerna blev borgare. Notiserna i domboken kan vara mycket enkla Efter:ne hafwa giordt sinn Borgar eedh: Melchior Hoppe (5 april 1652) eller mycket innehållsrika Anno 1654 Then 31 Januarij haffuer Peer Nielson skräddare födder I Westergöllen I kinnehärrad, I Melplanda Socken, uthij rösettra by. Nu wistandes I Wijkh uthi Söderberkie Socken begerat att blifwa burgare... Bägge exemplen ur AIA:3. Gustafs 15 Juli Stefan Jernberg. Sida 2

3 Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. 27 april 1646 Jakob Matsson Hans, skräddare Erik Olofsson Erik Joensson Jöns Svensson Mickel Larsson Anders Bryngelsson Assar, skomakare Jon Jönsson Sune Olofsson Daniel Matsson Nils Jakobsson Anders Drake Petter Roman Svart Hansse Henrik, harneskmakare Olof Stare Håkan Andersson, skräddare 7 maj 1646 Börje Nilsson Arvod Olofsson, snickare 23 sept 1646 Olof Olofsson Olof, smed Hans, skomakare Alve Månsson Håkan, skräddare Karl, skräddare 30 dec 1651 Gunnar Torbjörnsson angifwit sigh under Staden emot wiss genant. Börde i Norrbercke. 5 april 1652 Melker Hoppe 25 juni 1653 Henrik Arndts Olof Olofsson Nils Andersson Zackarias Bengtsson Olof Andersson, guldsmed Blef Rådm. 1658, dödh Blef Rådm. 1653, dödh Sida 3

4 Anders Eriksson, skräddare Björn Svensson Hans Andersson, skomakare Nils Larsson Olof, spiksmed 14 sept 1653 Hans Henssel Peder Andersson, snickare 24 jan 1654 Peder Börjesson, bälgmakare Lukas, klensmed Anders Matsson, timmerkarl Olof Pedersson, penningräknare 31 jan 1654 Peder Nilsson, skräddare 10 mars 1654 Jonas Hansson 30 sept 1654 Olof Göransson 13 april 1657 Zackarias Hansson Lars Torbjörnsson 10 juli 1657 Peder Larsson 6 nov 1657 Tyris Månsson Erik Mickelsson Nils Göransson Jöns Andersson Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 30 april 1662 Hans Larsson Jute Blef dödh Nils Göransson, skräddare Johan Pedersson, glasmästare Erik Olofsson, låssmed 18 okt 1664 Anders Evertsson Daniel Andersson Drake Blef Rådm. 1672, dödh. 6 juni 1665 Erik Matsson Sida 4

5 12 juni 1666 Joakim Bisse ifrån Lybeck. 8 feb 1667 Bengt Göransson 21 maj 1667 Adam Groth Blef Rådm Borgm Bruksinspektor i Norland 1686 och 1688 dödh af slagh i Wahlbo kyrkia. Ingel Torbjörnsson 12 jan 1669 Anders Göransson, skräddare 4 maj 1670 Mats Matsson ifrån Schara. Rådm Blef olyckeligen ihiälstucken i sin egen port af en bardburgesäll Hind. Melir. 6 aug 1670 Hans Pedersson Samuel Pedersson Peder Pedersson, glasmästare Daniel Göransson, bagare Rådm. 1686, Sept. föll under af smeddammen, brächte hufwudskålen, blef dödh den 30 ditto. Reste till Pommern kom sedan tillbaka och begaf sigh åth helsingland. Daniel Eckerman, sämskmakare Blef död 22 Decem aug 1670 Hans Olofsson, masmästare Blef dödh Johan Olofsson Daniel Danielsson Göran Göransson Blef Rådm Blef dödh okt 1670 Hans Joensson, spiksmed 18 jan 1671 Henrik Friderich i Grufby 14 mars 1671 Gustaf Hoppe, skomakare 13 feb 1672 Peder Matsson Anders Stare, klen och spiksmed Sida 5

6 Mats Andersson, skomakare Johan Danielsson 14 maj 1672 Anders Giers, organist 13 feb 1673 Karl Hansson 25 maj 1673 Daniel Hansson Blef död 23 maji 1708, 70 åhr gammal. Blef Rådm. 1677, dödh Blef dödh i Wästeråhs 1698, då han skulle resa hem till Säther ifrån Stocholm. Landsgewaldiger drunknade i fahlu åhn, då han en aftnon gick i mörkret och broen war uphäfwen. 21 aug 1673 Olof Andersson lodstöparb., smed Anders Andersson, smed 14 maj 1674 Stefan Pedersson 13 jan 1677 Hans Mickelsson, plåtsmed Blef Rådm Peder Gråå, plåtsmed Blef dödh Samuel Bengtsson, spiksmed Blef dödh 8 feb 1677 Nils Olofsson Sörman Erik Tyresson Olof Pedersson, skomakare Måns Karlsson, skräddare 16 feb 1677 Erik Eriksson Tysk Blef död in Junio 721 öfwer 90 åhr. Blef dödh Blef dödh war soldat under dahlregementet, fick afskedh blef sedan under tyske guardiet i Carlshampn, rymbde där ifrån. Daniel Danielsson, kopparslagare 5 nov 1677 Jonas Hansson, skräddare Olof Göransson Järnberg, bokbindare War uthskots karl 1678, blef sedan här hemma dödh. 11 nov 1677 Jonas Pettersson Norn, handelsman Blef Rådm dec 1677 Johan Assarsson, spiksmed Blef dödh Sida 6

7 14 jan 1679 Sven Eriksson Bruse Olof Olofsson, bälgmakare Blef dödh Rymbde till Norige 21 maj 1679 Olof Matsson Biörling, handelsman Blef Rådm aug 1680 Nils Månsson Träslög, snickare 9 feb 1681 Björn Bengtsson Warg War utskotts ryttare kom sedan under Tyske guardiet i Carlhampn. 11 april 1681 Hans Kristoffersson Wulf 13 april 1681 Nils Pedersson, mjölnare Bengt Hansson, häktmakare Anders Pedersson Nayström, spik och plåtsmed 24 mars 1682 Karl Markusson, häktmakare 25 sept 1682 Hans Andersson Resenberg 18 maj 1685 Jöns Börjesson, svarvare drog bort uthan afsked till köping Begaf sig till köping uthan afsked Blef grufweprofos i Fahlun. drog här ifrån till köping uthan afsked 5 juli 1686 Lars Hansson Lilja Anders Sandberg, sämskmakare Blef dödh Aug. Erik Hansson Norberg Mårten Hansson, plåtsmed Blef dödh Erik Pedersson, låssmed Erik Drake, spiksmed Blef dödh Hans Hansson Ryttars, spiksmed Johan Nilsson Storfinne, spiksmed Blef soldat i hälsingland Henrik Matsson, hammarsmed 30 april 1687 Jonas Pedersson Öman, glasmästare Anders Matsson, plogbond Blef dödh 1696 Henrik Göransson skräddare Peder Eriksson skomakare Togh afsked ifrån Borgerskapet Filip Ingelsson skomakare Sida 7

8 27 juni 1687 Lars Andersson Brottman, urmakare Blef dödh Erik Eriksson Ernberg, snickare och bälgmakare Blef Belgmakare i gästrykland 24 mars 1688 Håkan Gustafsson Hoppe, skomakare 1 maj 1688 Lars Andersson Västgöte Reste till Pommern Benjamin Tyresson, skräddare flyttade till Söderberke Erik Pedersson bälgmakare 29 okt 1688 Anders Hansson Svala, skomakare Johan Hansson Ryttars 30 okt 1688 Erik Johansson i Norrbärke Blef Rote soldat, fick afsked kom sedan under k.ms guardie och blef dödh. Tog afsked blef Länsm. i Norberke. 5 maj 1690 Nils Nilsson, skräddare 21 sept 1690 Anders Matsson, spiksmed Daniel Andersson, spiksmed Blef soldat under dahl Regementet fick afsked 1702 blef sedan drageun okt 1690 Göran Andersson Sätsman, glasmästare 5 feb 1691 Lars Andersson Stadig, skräddare 27 okt 1692 Johan Larsson Morijn Måns Hansson Västgöte 28 aug 1693 Päder Olofsson Biörn 5 feb 1694 Mats Halvardsson Anders Nilsson Warg ifrån Norberke, handelsman. Tog afsked 1698, blef Bergsman hemma i Norberke. Blef dödh 1705 in Novemb. Tog afsked ifrån Borgerskapet, blef bonde i Stubbersbo 1699." ifrån Norrberke. Afsade Borgerskapet. Wästgöthe. Handelsman. Blef död 13 Febr Sida 8

9 23 mars 1695 Håkan Berntsson, målare Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 19 juli 1695 Måns Andersson Wästgöthe. Tog afsked ifrån Borgersk. blef bergsman i Gränge feb 1697 Olof Olofsson Beronius, skräddare död okt 1697 Erik Olofsson ifrån Norberg. skomakare. fick dimission ifrån Borgerskapet den 13 Jan Blef bonde i norberg. 25 juli 1699 Nils Ingevaldsson Blef dödh 1710 in Julio Johan Andersson Brottman, urmakare död 1715 Peder Andersson Skenström Erik Eriksson Schomerus Blef soldat 1703.omkom i slag. vid Pultava Peder Danielsson Blef soldat fick afsked 1707 och kom hem. 19 sept 1699 Peder Andersson Filips, spiksmed 2 jan 1700 Henrik Johansson, masmästare 19 mars 1700 Mr. Jonas Pedersson Engren Sämskmakare. Blef dödh 1704 in Febr. Daniel Danielsson, kopparslagare flyttade till Tuna Olof Andersson Stare, spiksmed Blef hufwudswag död 24 Aug april 1700 Elias Andersson Anders Hansson Heding plåtslagare koppar och mässings byggiare. Blef död 1708, 9 maji. 5 mars 1701 Landssekret. Jonas Folkern för wiss genant. quitterade Larsbo bruk Blef vice lagman dito. Ordin. Lagm landshöfd. i fahl Asbil Cedercreutz. blef omsider Baron. Anders Olofsson Lostöparb, plåtsmed Petter Olofsson, låssmed 26 mars 1701 Anders Barch, handelsman Blef gift i Sahlberget Sida 9

10 14 juni 1701 Arvid Jonsson Stahlberg Wästgöthe, handelsman. Blef dödh i Norberke Ao Decemb. 20 jan 1702 Måns Nilsson Träslög Zackarias Eriksson 1 feb 1702 Benjamin Hansson, spiksmed 18 juli 1702 Hans Andersson Starck 2 sept 1702 Erik Matsson svarvare 22 nov 1702 Anders Andersson Giers, organist 7 jan 1703 Lars Larsson Tiärnbergh snickare Johan Danielsson Trump, snickare och bälgmakare Anders Andersson Blom, låssmed Blef soldat 1705 och straz efter död. ifrån Linde handelsman. ifrån Hedemora Blef Rådm maji. blef wärfd soldat i hälsingland. Blef död April. 19 mars 1703 Lars Larsson Curlander, handelsman 24 mars 1703 Erik Johansson Lijtens ifrån Norrberke. fock afskedh nov 1703 Lars Larsson ifrån Gränge. Messings och kopparbyggiare. död maj 1704 Erik Eriksson, häktmakare Soldat juni 1704 Andreas Hedeén 10 juni 1704 Elof Skragge, tull och häradsskrivare factor och handelsman i Wyk, för genant. blef död 1706 in Febris. för genant, war allenast 2 åhr under Borgerskapet. 24 nov 1704 Nils Göransson, spik och klensmed Sida 10

11 28 nov 1704 Gottfrid Johansson, målare 17 maj 1705 Bengt Andersson Fahlberg, handelsman 19 nov 1706 Olof Månsson, skomakare efter denna sig med mycken gäld öfwer lastat, altså in frandim? endrium? och afreste han in Majo uthan någons wettskap. 26 april 1709 Johan Andersson Stadig, skräddare död 1715 Anders Andersson Nayström, spiksmed 1 maj 1709 Daniel Eriksson, snickare och bälgmakare Bonde Bondesson, urmakare 25 sept 1709 Mr. Petter Green, sämskmakare Mr. Anders Lundberg, sämskmakare Erik Thunberg, plåtslagare Petter Andersson Nayström, plåtslagare Petter Matsson Sätherberg Blef dödh 11 Octob Olof Björnsson Kristoffer Danielsson Johan Skogh, stålarbetare 26 april 1712 Mickel Hansson, plåtslagare Johan Sätherberg, skomakare Olof Pedersson Johan Stretenberg Petter Andersson Biurbeck Erik Johansson Finbo 12 maj 1712 Anders Johansson Krafs 7 april 1716 Anders Walberg, hattmakare mästare Berndt Schubert, sämskmakare mästare Georg Hedmark, krukmakare Hans Sätersten, skräddare Johan Säterström, skräddare Mats Andersson Hedström, plåtslagare Blef Rotesoldat i Tuna in Dec kom sedan at arbeta wid Stiernsunds Bruuk. Sedan Borgare i Hedemora. Consid. af hr. Landshöfding för lösdrifare tagen åth Magesterat 1716 Apr. Sida 11

12 Petter Erenberg, snickare Sune Samuelsson, gästgivare Hans Norberg Olof Larsson, timmerkarl 18 april 1716 Per Håkansson Berg 5 nov 1716 Anders Sätzman, glasmästare 11 jan 1718 Anders Tillman Johan Andersson Nayström, plåtslagare 20 jan 1718 Mats Bergsten, svarvare 28 juni 1718 Erik Johansson Sundberg 20 okt 1718 Erik Matsson 9 okt 1719 Abraham Aspgren 18 nov 1719 Jon Björnsson 19 sept 1720 Daniel Frimodig, skomakarmästare 7 feb 1721 Abraham Nayström, plåtslagare 4 mars 1721 Jakob Dahl, skräddare 9 juni 1722 Tomas Mickelsson Anders Hedberg 19 nov 1723 Erik Norberg Niklas Schierling, kopparslagare 15 juli 1724 Erik Danielsson, spiksmed Kopia från Stefan Jernbergs hemsida Sida 12

13 15 sept 1724 Nils Larsson Ekman 2 nov 1724 Alexander Berntsson, sämskmakare 14 maj 1726 Lars Engreen, ramsnidare Anders Eliasson Swensk Skomakaren 13 juni 1727 Anders Curlander 15 april 1728 Jonas Lidman, skomakare 26 juni 1729 Anders Lundberg, sämskmakare Jöns Stenberg, skomakare 6 april 1730 Karl Beronius 20 okt 1730 Petter Engreen, sämskmakare Sven Nayström, plåtslagare Daniel Öhrn Johan Hansson Ryttare, spiksmed Sven Enbom, sämskmakare 18 sept 1732 Petter Danielsson, bälgmakare 17 okt 1733 Erik Gramphre, hattmakare Anders Ullstedt, hovslagare Jonas Bergsteen, snickare Jakob Engman, garvare 4 mars 1734 Lars Barthels 14 okt 1734 Olof Groot Alexander Öhman 24 feb 1735 Erik Morijn, glasmästare Sida 13

14 19 maj 1735 Erik Silliefors, målare 16 dec 1735 Samuel Green, sämskmakare Johan Pelican, sämskmakare 2 mars 1736 Erik Nordberg, plåtslagare 16 nov 1736 Sven Höckert, sämskmakare 27 mars 1738 Hans Crom Sida 14

15 Personregister A Abraham se även Aspgren, Nayström, Adam se Groth Alexander se även Öhman Alexander Berntsson 2 nov 1724 Alve Månsson 23 sept 1646 Anders, Andreas se även Barch, Blom, Curlander, Drake, Giers, Hedeén, Hedberg, Heding, Krafs, Lundberg, Nayström, Sandberg, Stare, Svala, Sätzman, Tillman, Ullstedt, Walberg, Warg. Anders Andersson 21 aug 1673 Anders Bryngelsson 27 april 1646 Anders Eliasson 14 maj 1726 Anders Eriksson 25 juni 1653 Anders Evertsson 18 okt 1664 Anders Göransson 12 jan 1669 Anders Matsson 24 jan 1654 Anders Matsson 30 april 1687 Anders Matsson 21 sept 1690 Anders Olofsson 5 mars 1701 Arndts Henrik 25 juni 1653 Arvid se även Stahlberg Arvid Olofsson 7 maj 1646 Aspgren Abraham 9 okt 1719 Assar u e 27 april 1646 B Barch Anders 26 mars 1701 Barthels Lars 4 mars 1734 Bengt se även Fahlberg Bengt Göransson 8 feb 1667 Bengt Hansson 13 april 1681 Benjamin Hansson 1 feb 1702 Benjamin Tyresson 1maj 1688 Berg Per Håkansson 18 april 1716 Bergsteen Jonas 17 okt 1733 Bergsten Mats 20 jan 1718 Berndt se Schubert Beronius Karl 6 april 1730 Beronius Olof Olofsson 15 feb 1697 Bisse Joakim 12 juni 1666 Biurbeck Petter Andersson 26 april 1712 Biörling Olof Matsson 21 maj 1679 Biörn Peder Olofsson 28 aug 1693 Björn se även Warg Björn Svensson 25 juni 1653 Blom Anders Andersson 7 jan 1703 Bonde Bondesson 1 maj 1709 Brottman Johan Andersson 25 juli 1699 Brottman Lars Andersson 27 juni 1687 Bruse Sven Eriksson 14 jan 1677 Börje Nilsson 7 maj 1646 C se även K. Crom Hans 27 mars 1738 Curlander Anders 13 juni 1727 Curlander Lars Larsson 19 mars 1703 D Dahl Jakob 4 mars 1721 Daniel se även Drake, Eckerman, Frimodig, Öhrn. Daniel Andersson 21 sept 1690 Daniel Danielsson 28 aug 1670 Daniel Danielsson 16 feb 1677 Daniel Danielsson 19 mars 1700 Daniel Eriksson 1 maj 1709 Daniel Göransson 6 aug 1670 Daniel Hansson 25 maj 1673 Daniel Matsson 27 april 1646 Drake Anders 27 april 1646 Drake Daniel Andersson 18 okt 1664 Drake Erik 5 juli 1686 E Eckerman Daniel 6 aug 1670 Ekman Nils Larsson 15 sept 1724 Elias Andersson 16 april 1700 Elof se Skragge Enbom Sven 20 okt 1730 Engman Jakob 17 okt 1733 Engreen Lars 14 maj 1726 Engreen Petter 20 okt 1730 Engren Jonas Pedersson 19 mars 1700 Erik se även Drake, Ernberg, Finbo, Gramphre, Liten, Morijn, Norberg, Nordberg, Schomerus, Silliefors, Sundberg, Thunberg, Tysk. Erik Danielsson 15 juli 1724 Erik Eriksson 17 maj 1704 Erik Joensson 27 april 1646 Erik Johansson 30 okt Sida 15

16 Erik Matsson 6 juni 1665 Erik Matsson 2 sept 1702 Erik Matsson 20 okt 1718 Erik Mickelsson 6 nov 1657 Erik Olofsson 27 april 1646 Erik Olofsson 30 april 1662 Erik Olofsson 19 okt 1697 Erik Pedersson 5 juli 1686 Erik Pedersson 1maj 1688 Erik Tyresson 8 feb 1677 Erenberg Petter 7 april 1716 Ernberg Erik Eriksson 27 juni 1687 F Fahlberg Bengt Andersson 17 maj 1705 Filip Ingelsson 30 april 1687 Filips Peder Andersson 19 sept 1699 Finbo Erik Johansson 26 april 1712 Folkern Jonas 5 mars 1701 Friderich Henrik 18 jan 1671 Frimodig Daniel 19 sept 1720 G Georg se Hedmark Giers Anders 14 maj 1672 Giers Anders Andersson 22 nov 1702 Gottfrid Johansson 28 nov 1704 Gramphre Erik 17 okt 1733 Green Petter 25 sept 1709 Green Samuel 16 dec 1735 Groot Olof 14 okt 1734 Groth Adam 21 maj 1667 Gråå Peder 13 jan 1677 Gunnar Torbjörnsson 30 dec 1651 Gustaf se Hoppe Göran se även Sätsman Göran Göransson 28 aug 1670 H Hans se även Crom, Henssel, Jute, Norberg, Resenberg, Ryttars, Starck, Sätersten, Wulf. Hans u e 27 april 1646 Hans u e 23 sept 1646 Hans Andersson 25 juni 1653 Hans Joensson 5 okt 1670 Hans Mickelsson 13 jan 1677 Hans Olofsson 28 aug 1670 Hans Pedersson 6 aug 1670 Hedeén Andreas 9 juni 1704 Henrik se även Arndts, Friderich. Henrik u e 27 april 1646 Henrik Göransson 30 april 1687 Henrik Johansson 2 jan 1700 Henrik Matsson 5 juli 1686 Hedberg Anders 9 juni 1722 Heding Anders Hansson 16 april 1700 Hedmark Georg 7 april 1716 Hedström Mats Andersson 7 april 1716 Henssel Hans 14 sept 1653 Hoppe Gustaf 14 mars 1671 Hoppe Håkan Gustafsson 24 mars 1688 Hoppe Melker 5 april 1652 Håkan se även Hoppe Håkan u e 23 sept 1646 Håkan Andersson, 27 april 1646 Håkan Berntsson 23 mars 1695 Höckert Sven 16 nov 1736 I Ingel Torbjörnsson 21 maj 1667 J Jakob se även Dahl, Engman. Jakob Matsson 27 april 1646 Joakim se Bisse Johan se även Brottman, Morijn, Nayström, Pelican, Ryttare, Ryttars, Skogh, Stadig, Storfinne, Stretenberg, Säterström, Sätherberg, Trump. Johan Assarsson 17 dec 1677 Johan Danielsson 13 feb 1672 Johan Olofsson 28 aug 1670 Johan Pedersson 30 april 1662 Jon Björnsson 18 nov 1719 Jon Jönsson 27 april 1646 Jonas se även Bergsteen, Engren, Folkern, Lidman, Norn, Öman. Jonas Hansson 10 mars 1654 Jonas Hansson 5 nov 1677 Jute Hans Larsson 30 april 1662 Järnberg Olof Göransson 5 nov 1677 Jöns se även Stenberg Jöns Andersson 6 nov 1657 Jöns Börjesson 18 maj 1685 Jöns Svensson 27 april 1646 K se även C Karl se även Beronius Karl u e 23 sept 1646 Karl Hansson 13 feb Sida 16

17 Karl Markusson 24 mars 1682 Krafs Anders Johansson 12 maj 1712 Kristoffer Danielsson 25 sept 1709 L Lars se även Barthels, Brottman, Curlander, Engreen, Lilja, Stadig, Tiärnbergh. Lars Andersson 1maj 1688 Lars Larsson 16 nov 1703 Lars Torbjörnsson 13 april 1657 Lidman Jonas 15 april 1728 Lilja Lars Hansson 5 juli 1686 Liten Erik Johansson 24 mars 1703 Lukas u e 24 jan 1654 Lundberg Anders 25 sept 1709 Lundberg Anders 26 juni 1729 M Mats se även Bergsten, Hedström. Mats Andersson 13 feb 1672 Mats Halvardsson 5 feb 1694 Mats Matsson 4 maj 1670 Melker se Hoppe Mickel Hansson 26 april 1712 Mickel Larsson 27 april 1646 Måns se även Träslög Måns Andersson 19 juli 1695 Måns Hansson 27 okt 1692 Måns Karlsson 8 feb 1677 Mårten Hansson 5 juli 1686 Morijn Erik 24 feb 1735 Morijn Johan Larsson 27 okt 1692 N Nayström Abraham 7 feb 1721 Nayström Anders Pedersson 13 april 1681 Nayström Anders Andersson 26 april 1709 Nayström Johan Andersson 11 jan 1718 Nayström Petter Andersson 25 sept 1709 Nayström Sven 20 okt 1730 Niklas se Schierling Nils se även Ekman, Sörman, Träslög. Nils Andersson 25 juni 1653 Nils Göransson 6 nov 1657 Nils Göransson 30 april 1662 Nils Göransson 24 nov 1704 Nils Ingevaldsson 25 juli 1699 Nils Jakobsson 27 april 1646 Nils Larsson 25 juni 1653 Nils Nilsson 5 maj 1690 Nils Pedersson 13 april 1681 Norberg Erik Hansson 5 juli 1686 Norberg Erik 19 nov 1723 Norberg Hans 7 april 1716 Nordberg Erik 2 mars 1736 Norn Jonas Pettersson 11 nov 1677 O Olof se även Beronius, Biörling, Groot, Järnberg, Stare. Olof u e 23 sept 1646 Olof u e 25 juni 1653 Olof Andersson 25 juni 1653 Olof Andersson 21 aug 1673 Olof Björnsson 25 sept 1709 Olof Göransson 30 sept 1654 Olof Larsson 7 april 1716 Olof Månsson 19 nov 1706 Olof Olofsson 23 sept 1646 Olof Olofsson 25 juni 1653 Olof Olofsson 14 jan 1679 Olof Pedersson 24 jan 1654 Olof Pedersson 8 feb 1677 Olof Pedersson 26 april 1712 P Peder se även Biörn, Filips, Gråå, Skenström. Peder Andersson 14 sept 1653 Peder Börjesson 24 jan 1654 Peder Danielsson 25 juli 1699 Peder Eriksson 30 april 1687 Peder Larsson 10 juli 1657 Peder Matsson 13 feb 1672 Peder Nilsson 31 jan 1654 Peder Pedersson 6 aug 1670 Pelican Johan 16 dec 1735 Per Håkansson se Berg Petter se även Biurbeck, Engreen, Erenberg, Green, Nayström, Roman, Sätherberg. Petter Danielsson 18 sept 1732 Petter Olofsson 5 mars 1701 R Resenberg Hans Andersson 25 sept 1682 Roman Petter 27 april 1646 Ryttare Johan Hansson 20 okt 1730 Ryttars Hans Hansson 5 juli 1686 Ryttars Johan Hansson 29 okt 1688 S Samuel se även Green Samuel Bengtsson 13 jan Sida 17

18 Samuel Pedersson 6 aug 1670 Sandberg Anders 5 juli 1686 Schierling Niklas 19 nov 1723 Schomerus Erik Eriksson 25 juli 1699 Schubert Berndt 7 april 1716 Silliefors Erik 19 mak 1735 Skenström Peder Andersson 25 juli 1699 Skogh Johan 25 sept 1709 Skragge Elof 10 juni 1704 Stadig Johan Andersson 26 april 1709 Stadig Lars Andersson 5 feb 1691 Stahlberg Arvid Jonsson 14 juni 1701 Starck Hans Andersson 18 juli 1702 Stare Anders 13 feb 1672 Stare Olof 27 april 1646 Stare Olof Andersson 19 mars 1700 Stenberg Jöns 16 juni 1729 V,W Walberg Anders 7 april 1716 Warg Anders Nilsson 5 feb 1694 Warg Björn Bengtsson 9 feb 1681 Wulf Hans Kristoffersson 11 april 1681 Z Zackarias Bengtsson 25 juni 1653 Zackarias Eriksson 20 jan 1702 Zackarias Hansson 13 april 1657 Ö Öhrn Daniel 20 okt 1730 Öhman Alexander 14 okt 1734 Öman Jonas Pedersson 30 april 1687 Stefan Pedersson 14 maj 1674 Storfinne Johan Nilsson 5 juli 1686 Stretenberg Johan 26 april 1712 Sune Olofsson 27 april 1646 Sune Samuelsson 7 april 1716 Sundberg Erik Johansson 28 juni 1718 Svala Anders Hansson 29 okt 1688 Svart Hansse 27 april 1646 Sven se även Bruse, Enbom, Höckert, Nayström. Sätersten Hans 7 april 1716 Säterström Johan 7 april 1716 Sätherberg Johan 26 april 1712 Sätherberg Petter Matsson 25 sept 1709 Sätsman Göran Andersson 21 okt 1690 Sätzman Anders 5 nov 1716 Sörman Nils Olofsson 8 feb 1677 T Thunberg Erik 25 sept 1709 Tillman Anders 11 jan 1718 Tiärnbergh Lars Larsson 7 jan 1703 Tomas Mickelsson 9 juni 1722 Trump Johan Danielsson 7 jan 1703 Träslög Måns Nilsson 20 jan 1702 Träslög Nils Månsson 23 aug 1680 Tyris Månsson 6 nov 1657 Tysk Erik Eriksson 16 feb 1677 U Ullstedt Anders 17 okt Sida 18

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Källby 1688

Läs mer

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor.

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor. Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Som framgår av längden så var Ödgärdshyttan öde. Livdal hade den största produktionen med en tillverkning av 42 ton. Mest stod Kjällfast Gudmundsson för med en

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Öppningslista Svanstabanan

Öppningslista Svanstabanan Datum Namn Efternamn Mobiltelefon Kommentar 03-jan Mikael Carlsson 0761-360069 04-jan Mikael Carlsson 0761-360069 10-jan Mikael Carlsson 0761-360069 11-jan Mikael Carlsson 0761-360069 17-jan Mikael Carlsson

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2 Resultat Final 1 Sture Tibblin Central skf (A) 50 48 48 45 191 49 45 48 44 186 377 45 42 87 2 Ingemar Karlsson Garphytte (T) 46 48 50 45 189 49 46 50 39 184 373 45 44 89 3 Erik Gothilander Sala Skg (U)

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

INTERSPORT/SCANDIC CUP (SPRINT K)

INTERSPORT/SCANDIC CUP (SPRINT K) Boden () Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Jury Information EKBLOM Gudrun BERGLUND Mattias HONKAMAA Göran Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total Climb

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Elit A Nr Namn Klubb Bil T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Lägsta Näst 3:e Summa Lägsta

Elit A Nr Namn Klubb Bil T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Lägsta Näst 3:e Summa Lägsta Sverigeserien 2015 Tävlingsprogram T1: Torsby, 17 januari MK Ratten, Finnskogsvalsen 1 T2: Torsby, 18 januari MK Ratten, Finnskogsvalsen 2 T3: Sveg, 31 januari Härjedalens MK, Härjedalsbrickan 1 T4: Osby,

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Touring mod

Touring mod Touring mod 1 Thomas Ek Uppsala RC Rynos Hobby N 50 50 50 50 48 50 298 2 Andreas Böök MHF-U Skarpnäck N 41 48 48 44 43 46 46 275 3 Marcus Söberg MK Eskil AutoPartner AB N 28 46 48 46 46 44 43 273 4 Mikael

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse Resultatlista ÖPPEN 1 146 Joakim Karlsson Sköllersta Öppen 25 25 2 236 Lars Larsson Öppen 24 18 3 138 Dennis Godlund Pålsboda Öppen 24 14 4 163 Lars Larsson Strängnäs Öppen 24 1 5 148 Fredrik Eriksson

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Topplista 2011, gymnasium. Bilmekaniker

Topplista 2011, gymnasium. Bilmekaniker Bilmekaniker 1. Martin Forsgren 49 35 17 14 115 Gudlav Bilderskolan Sollefteå 2. Magnus Vedin 43 34 23 14 114 Ådalsskolan Kramfors 3. Marcus Bostedt 46 35 17 14 112 Gudlav Bilderskolan Sollefteå 4. Martin

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Resultatlista Sommarcupen SMK Gävle U E1

Resultatlista Sommarcupen SMK Gävle U E1 Resultatlista Sommarcupen SMK Gävle U E1 Varv 4 Varv 5 Varv 6 Varv 7 Total 1 24 Anton Rosendal SMK Gävle KTM 6:52,5 (1;1) 7:13,6 (2;1) 7:07,3 (1;1) 6:59,6 (1;1) 7:09,3 (1;1) 7:14,4 (1;1) 7:15,1 (1;1) 49:51,8

Läs mer

Flickor Nybörjare -8 år 1 km

Flickor Nybörjare -8 år 1 km Resultatlista Engelbrekt MTB 2010 Sida 1 Flickor Nybörjare -8 år 1 km 2010-07-03 Placering Sluttid Difftid 1 20 Linn Palmberg OK Hammaren 2 23 Julia Gunnarsson Norbergs CK 3 22 Clara Vidberg Wendel Norbergs

Läs mer

Båtplats eller Hamnen eller Ansökt Namn Medl Önskar vinterplats Klubbholmen Övrigt 2014-12-29 Sven Hallberg 2,0 meter, och vinteruppläggnin gsplats

Båtplats eller Hamnen eller Ansökt Namn Medl Önskar vinterplats Klubbholmen Övrigt 2014-12-29 Sven Hallberg 2,0 meter, och vinteruppläggnin gsplats Båtplats eller Hamnen eller Ansökt Namn Medl Önskar vinterplats Klubbholmen Övrigt 2014-12-29 Sven Hallberg 2,0 meter, 2,5 meter Hamnen Både båtplats och vinteruppläggnin gsplats Planerar köp av mindre

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården.

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården. Byavandring i Svansjömåla 11 maj 2013 Söndagen den 11 maj var det byavandring i Svansjömåla. Ett tjugotal personer hade mött upp i ett vackert väder med strålande solsken. 14 15 stycken gamla torp besöktes

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Värnamo GK Foursome Tobias Rommeskog/Carl-Oskar Sandén 76 Fre Värnamo GK Foursome Linus Olsson/Christoffer Palfi 73 149 Fre Värnamo GK Bästboll

Läs mer

KM feb 2009

KM feb 2009 28-28 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Resultatlista Klass: D 30

Resultatlista Klass: D 30 Resultatlista Klass: D 30 Starttid: 13:35:00 Distans: 4X4200m = 16800m Antal anmälda: 0 Antal startande: 0 Antal brutit: 0 Antal uteslutna: 0 Resultatlista Klass: D 40 Starttid: 10:33:00 Distans: 2X4200m

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2015

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2015 Vännäs Motorklubb Laitis 2dagars 2015 Kvalresultat juniorer Sida 1 Sorterad efter resultat () Utskriven 20150606 21:54:58 30 Edvin Lindblad 7 7 5 19 1 59 Viktor Fahlgren 7 5 7 19 2 7 Erik Ågren 4 7 7 18

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Björketorp Olof Olsson Hustru Botil Nilsdotter Olof Mårtensson Pigan Kerstin

Läs mer

Kinne Kleva

Kinne Kleva Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Kinne Kleva

Läs mer

Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm Nybble Jakob 1620:2:1 sid Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby

Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm Nybble Jakob 1620:2:1 sid Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby Gård Namn E.Namn Typ Titel Anm. 1620 Nybble Jakob 1620:2:1 sid.213 1620 Ragntorp Jöns 1620 Brunneby Olof 1620 Brunneby Holsten 1620 Brunneby Christman 1620 Fyrby Per 1620 Fyrby Nils 1620 Fyrby Mats 1620

Läs mer

Gertrud Schult (Gotriksdotter) Hans Schult Birth: 1580, Garpenberg, Tyskland

Gertrud Schult (Gotriksdotter) Hans Schult Birth: 1580, Garpenberg, Tyskland Hans Schult Birth: 1580, Garpenberg, Tyskland Gertrud Schult (Gotriksdotter) Ancestors Per Nilsson Hane, Esq. Birth: 1570, sweden Death: 1654, sweden of Carol Nelso Nilsson Hane (born Hall) Goran Hansson

Läs mer

TOURNAMENT OF ÅLAND 2008 Slutspel söndag 27/4

TOURNAMENT OF ÅLAND 2008 Slutspel söndag 27/4 TOURNAMENT OF ÅLAND 2008 Slutspel söndag 27/4 Herrar ÅTTONDELSFINALER, PLAN 1 BALTICHALLEN 07:00 Åkersberga IBF 2 - Uppsala United 7-3 07:50 Brojlers - Åkersberga IBF 1 1-0 08:40 OSI - IBK Göteborg 1 1-10

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

PRK Skellefteå AIK Friidrott Soligt 22 grader, lätt vind

PRK Skellefteå AIK Friidrott Soligt 22 grader, lätt vind PR 2003-07-02 Plats: Tävlingsledare: Arrangör: Väder: Norrvalla IP jell-göran Marklund Skellefteå AI Friidrott Soligt 22 grader, lätt vind 60m Heat 1 Vind: +0,19 1 Sandra Lindgren -90 Skellefteå AI Friidrott

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från norra Småland Sida 1 Proband Sven Magnus (Svante) Ekelund. Kronofogde i V Ingelstad. Född 1832 i Lilla Ekesås, Svenarum (F). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Salomina (Mina) Johanna

Läs mer

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK.

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK. Klass Herrar Elit.GP Distans: 25 varv x 1,6 km = 40 km., Snitthast: 41,7 km/tim. 1 29 OLSSON Michael Motala AIF CK 57:31 2 1 LINDÉN Andreas Borås CA 3 14 WIRENSTEDT Paul CK C4/Team Refero 4 31 DAHLBERG

Läs mer