Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, 1651-1712, 1716-1738"

Transkript

1 Förteckning på de som blivit antagna till borgare i Säter stad 1646, , Ur Säters Rådhusrätt och Magistrat D:1 av Stefan Jernberg Sida 1

2 I Säters rådhusrätt och magistrat handlingar finns en volym med beteckningen D:1 som innehåller en mängd förteckningar. En av dessa innehåller borgare i Säter med första anteckningen 30 december 1651 och den sista 27 mars På sidan efter denna finns anteckningar om personer som blivit borgare Även dessa har medtagits men har i denna förteckning inordnats kronologiskt. Överskriften Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. är en ren avskrift medan den följande texten har normaliserats när det gäller förnamn, patronymikon och yrken, släktnamn har ej normaliserats. Text inom är att ses som avskrift och har medtagits så fort det antecknats någonting extra om personerna. En del årtal för borgerskap är i texten inte utsatta och jag har för att förenkla för läsaren satt ut de årtal som saknas. Efter kontroll i Säter rådhusrätt och magistrats dombok (AIA:1-11) har det visat sig att angivna datum är att se som dag personerna blev borgare. Notiserna i domboken kan vara mycket enkla Efter:ne hafwa giordt sinn Borgar eedh: Melchior Hoppe (5 april 1652) eller mycket innehållsrika Anno 1654 Then 31 Januarij haffuer Peer Nielson skräddare födder I Westergöllen I kinnehärrad, I Melplanda Socken, uthij rösettra by. Nu wistandes I Wijkh uthi Söderberkie Socken begerat att blifwa burgare... Bägge exemplen ur AIA:3. Gustafs 15 Juli Stefan Jernberg. Sida 2

3 Antechning uppå dem som blifwit antagne under Säthers Stads Borgerskap efter som af Protocollerne underrättelse kunnat finnas. 27 april 1646 Jakob Matsson Hans, skräddare Erik Olofsson Erik Joensson Jöns Svensson Mickel Larsson Anders Bryngelsson Assar, skomakare Jon Jönsson Sune Olofsson Daniel Matsson Nils Jakobsson Anders Drake Petter Roman Svart Hansse Henrik, harneskmakare Olof Stare Håkan Andersson, skräddare 7 maj 1646 Börje Nilsson Arvod Olofsson, snickare 23 sept 1646 Olof Olofsson Olof, smed Hans, skomakare Alve Månsson Håkan, skräddare Karl, skräddare 30 dec 1651 Gunnar Torbjörnsson angifwit sigh under Staden emot wiss genant. Börde i Norrbercke. 5 april 1652 Melker Hoppe 25 juni 1653 Henrik Arndts Olof Olofsson Nils Andersson Zackarias Bengtsson Olof Andersson, guldsmed Blef Rådm. 1658, dödh Blef Rådm. 1653, dödh Sida 3

4 Anders Eriksson, skräddare Björn Svensson Hans Andersson, skomakare Nils Larsson Olof, spiksmed 14 sept 1653 Hans Henssel Peder Andersson, snickare 24 jan 1654 Peder Börjesson, bälgmakare Lukas, klensmed Anders Matsson, timmerkarl Olof Pedersson, penningräknare 31 jan 1654 Peder Nilsson, skräddare 10 mars 1654 Jonas Hansson 30 sept 1654 Olof Göransson 13 april 1657 Zackarias Hansson Lars Torbjörnsson 10 juli 1657 Peder Larsson 6 nov 1657 Tyris Månsson Erik Mickelsson Nils Göransson Jöns Andersson Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 30 april 1662 Hans Larsson Jute Blef dödh Nils Göransson, skräddare Johan Pedersson, glasmästare Erik Olofsson, låssmed 18 okt 1664 Anders Evertsson Daniel Andersson Drake Blef Rådm. 1672, dödh. 6 juni 1665 Erik Matsson Sida 4

5 12 juni 1666 Joakim Bisse ifrån Lybeck. 8 feb 1667 Bengt Göransson 21 maj 1667 Adam Groth Blef Rådm Borgm Bruksinspektor i Norland 1686 och 1688 dödh af slagh i Wahlbo kyrkia. Ingel Torbjörnsson 12 jan 1669 Anders Göransson, skräddare 4 maj 1670 Mats Matsson ifrån Schara. Rådm Blef olyckeligen ihiälstucken i sin egen port af en bardburgesäll Hind. Melir. 6 aug 1670 Hans Pedersson Samuel Pedersson Peder Pedersson, glasmästare Daniel Göransson, bagare Rådm. 1686, Sept. föll under af smeddammen, brächte hufwudskålen, blef dödh den 30 ditto. Reste till Pommern kom sedan tillbaka och begaf sigh åth helsingland. Daniel Eckerman, sämskmakare Blef död 22 Decem aug 1670 Hans Olofsson, masmästare Blef dödh Johan Olofsson Daniel Danielsson Göran Göransson Blef Rådm Blef dödh okt 1670 Hans Joensson, spiksmed 18 jan 1671 Henrik Friderich i Grufby 14 mars 1671 Gustaf Hoppe, skomakare 13 feb 1672 Peder Matsson Anders Stare, klen och spiksmed Sida 5

6 Mats Andersson, skomakare Johan Danielsson 14 maj 1672 Anders Giers, organist 13 feb 1673 Karl Hansson 25 maj 1673 Daniel Hansson Blef död 23 maji 1708, 70 åhr gammal. Blef Rådm. 1677, dödh Blef dödh i Wästeråhs 1698, då han skulle resa hem till Säther ifrån Stocholm. Landsgewaldiger drunknade i fahlu åhn, då han en aftnon gick i mörkret och broen war uphäfwen. 21 aug 1673 Olof Andersson lodstöparb., smed Anders Andersson, smed 14 maj 1674 Stefan Pedersson 13 jan 1677 Hans Mickelsson, plåtsmed Blef Rådm Peder Gråå, plåtsmed Blef dödh Samuel Bengtsson, spiksmed Blef dödh 8 feb 1677 Nils Olofsson Sörman Erik Tyresson Olof Pedersson, skomakare Måns Karlsson, skräddare 16 feb 1677 Erik Eriksson Tysk Blef död in Junio 721 öfwer 90 åhr. Blef dödh Blef dödh war soldat under dahlregementet, fick afskedh blef sedan under tyske guardiet i Carlshampn, rymbde där ifrån. Daniel Danielsson, kopparslagare 5 nov 1677 Jonas Hansson, skräddare Olof Göransson Järnberg, bokbindare War uthskots karl 1678, blef sedan här hemma dödh. 11 nov 1677 Jonas Pettersson Norn, handelsman Blef Rådm dec 1677 Johan Assarsson, spiksmed Blef dödh Sida 6

7 14 jan 1679 Sven Eriksson Bruse Olof Olofsson, bälgmakare Blef dödh Rymbde till Norige 21 maj 1679 Olof Matsson Biörling, handelsman Blef Rådm aug 1680 Nils Månsson Träslög, snickare 9 feb 1681 Björn Bengtsson Warg War utskotts ryttare kom sedan under Tyske guardiet i Carlhampn. 11 april 1681 Hans Kristoffersson Wulf 13 april 1681 Nils Pedersson, mjölnare Bengt Hansson, häktmakare Anders Pedersson Nayström, spik och plåtsmed 24 mars 1682 Karl Markusson, häktmakare 25 sept 1682 Hans Andersson Resenberg 18 maj 1685 Jöns Börjesson, svarvare drog bort uthan afsked till köping Begaf sig till köping uthan afsked Blef grufweprofos i Fahlun. drog här ifrån till köping uthan afsked 5 juli 1686 Lars Hansson Lilja Anders Sandberg, sämskmakare Blef dödh Aug. Erik Hansson Norberg Mårten Hansson, plåtsmed Blef dödh Erik Pedersson, låssmed Erik Drake, spiksmed Blef dödh Hans Hansson Ryttars, spiksmed Johan Nilsson Storfinne, spiksmed Blef soldat i hälsingland Henrik Matsson, hammarsmed 30 april 1687 Jonas Pedersson Öman, glasmästare Anders Matsson, plogbond Blef dödh 1696 Henrik Göransson skräddare Peder Eriksson skomakare Togh afsked ifrån Borgerskapet Filip Ingelsson skomakare Sida 7

8 27 juni 1687 Lars Andersson Brottman, urmakare Blef dödh Erik Eriksson Ernberg, snickare och bälgmakare Blef Belgmakare i gästrykland 24 mars 1688 Håkan Gustafsson Hoppe, skomakare 1 maj 1688 Lars Andersson Västgöte Reste till Pommern Benjamin Tyresson, skräddare flyttade till Söderberke Erik Pedersson bälgmakare 29 okt 1688 Anders Hansson Svala, skomakare Johan Hansson Ryttars 30 okt 1688 Erik Johansson i Norrbärke Blef Rote soldat, fick afsked kom sedan under k.ms guardie och blef dödh. Tog afsked blef Länsm. i Norberke. 5 maj 1690 Nils Nilsson, skräddare 21 sept 1690 Anders Matsson, spiksmed Daniel Andersson, spiksmed Blef soldat under dahl Regementet fick afsked 1702 blef sedan drageun okt 1690 Göran Andersson Sätsman, glasmästare 5 feb 1691 Lars Andersson Stadig, skräddare 27 okt 1692 Johan Larsson Morijn Måns Hansson Västgöte 28 aug 1693 Päder Olofsson Biörn 5 feb 1694 Mats Halvardsson Anders Nilsson Warg ifrån Norberke, handelsman. Tog afsked 1698, blef Bergsman hemma i Norberke. Blef dödh 1705 in Novemb. Tog afsked ifrån Borgerskapet, blef bonde i Stubbersbo 1699." ifrån Norrberke. Afsade Borgerskapet. Wästgöthe. Handelsman. Blef död 13 Febr Sida 8

9 23 mars 1695 Håkan Berntsson, målare Kopia från Stefan Jernbergs hemsida 19 juli 1695 Måns Andersson Wästgöthe. Tog afsked ifrån Borgersk. blef bergsman i Gränge feb 1697 Olof Olofsson Beronius, skräddare död okt 1697 Erik Olofsson ifrån Norberg. skomakare. fick dimission ifrån Borgerskapet den 13 Jan Blef bonde i norberg. 25 juli 1699 Nils Ingevaldsson Blef dödh 1710 in Julio Johan Andersson Brottman, urmakare död 1715 Peder Andersson Skenström Erik Eriksson Schomerus Blef soldat 1703.omkom i slag. vid Pultava Peder Danielsson Blef soldat fick afsked 1707 och kom hem. 19 sept 1699 Peder Andersson Filips, spiksmed 2 jan 1700 Henrik Johansson, masmästare 19 mars 1700 Mr. Jonas Pedersson Engren Sämskmakare. Blef dödh 1704 in Febr. Daniel Danielsson, kopparslagare flyttade till Tuna Olof Andersson Stare, spiksmed Blef hufwudswag död 24 Aug april 1700 Elias Andersson Anders Hansson Heding plåtslagare koppar och mässings byggiare. Blef död 1708, 9 maji. 5 mars 1701 Landssekret. Jonas Folkern för wiss genant. quitterade Larsbo bruk Blef vice lagman dito. Ordin. Lagm landshöfd. i fahl Asbil Cedercreutz. blef omsider Baron. Anders Olofsson Lostöparb, plåtsmed Petter Olofsson, låssmed 26 mars 1701 Anders Barch, handelsman Blef gift i Sahlberget Sida 9

10 14 juni 1701 Arvid Jonsson Stahlberg Wästgöthe, handelsman. Blef dödh i Norberke Ao Decemb. 20 jan 1702 Måns Nilsson Träslög Zackarias Eriksson 1 feb 1702 Benjamin Hansson, spiksmed 18 juli 1702 Hans Andersson Starck 2 sept 1702 Erik Matsson svarvare 22 nov 1702 Anders Andersson Giers, organist 7 jan 1703 Lars Larsson Tiärnbergh snickare Johan Danielsson Trump, snickare och bälgmakare Anders Andersson Blom, låssmed Blef soldat 1705 och straz efter död. ifrån Linde handelsman. ifrån Hedemora Blef Rådm maji. blef wärfd soldat i hälsingland. Blef död April. 19 mars 1703 Lars Larsson Curlander, handelsman 24 mars 1703 Erik Johansson Lijtens ifrån Norrberke. fock afskedh nov 1703 Lars Larsson ifrån Gränge. Messings och kopparbyggiare. död maj 1704 Erik Eriksson, häktmakare Soldat juni 1704 Andreas Hedeén 10 juni 1704 Elof Skragge, tull och häradsskrivare factor och handelsman i Wyk, för genant. blef död 1706 in Febris. för genant, war allenast 2 åhr under Borgerskapet. 24 nov 1704 Nils Göransson, spik och klensmed Sida 10

11 28 nov 1704 Gottfrid Johansson, målare 17 maj 1705 Bengt Andersson Fahlberg, handelsman 19 nov 1706 Olof Månsson, skomakare efter denna sig med mycken gäld öfwer lastat, altså in frandim? endrium? och afreste han in Majo uthan någons wettskap. 26 april 1709 Johan Andersson Stadig, skräddare död 1715 Anders Andersson Nayström, spiksmed 1 maj 1709 Daniel Eriksson, snickare och bälgmakare Bonde Bondesson, urmakare 25 sept 1709 Mr. Petter Green, sämskmakare Mr. Anders Lundberg, sämskmakare Erik Thunberg, plåtslagare Petter Andersson Nayström, plåtslagare Petter Matsson Sätherberg Blef dödh 11 Octob Olof Björnsson Kristoffer Danielsson Johan Skogh, stålarbetare 26 april 1712 Mickel Hansson, plåtslagare Johan Sätherberg, skomakare Olof Pedersson Johan Stretenberg Petter Andersson Biurbeck Erik Johansson Finbo 12 maj 1712 Anders Johansson Krafs 7 april 1716 Anders Walberg, hattmakare mästare Berndt Schubert, sämskmakare mästare Georg Hedmark, krukmakare Hans Sätersten, skräddare Johan Säterström, skräddare Mats Andersson Hedström, plåtslagare Blef Rotesoldat i Tuna in Dec kom sedan at arbeta wid Stiernsunds Bruuk. Sedan Borgare i Hedemora. Consid. af hr. Landshöfding för lösdrifare tagen åth Magesterat 1716 Apr. Sida 11

12 Petter Erenberg, snickare Sune Samuelsson, gästgivare Hans Norberg Olof Larsson, timmerkarl 18 april 1716 Per Håkansson Berg 5 nov 1716 Anders Sätzman, glasmästare 11 jan 1718 Anders Tillman Johan Andersson Nayström, plåtslagare 20 jan 1718 Mats Bergsten, svarvare 28 juni 1718 Erik Johansson Sundberg 20 okt 1718 Erik Matsson 9 okt 1719 Abraham Aspgren 18 nov 1719 Jon Björnsson 19 sept 1720 Daniel Frimodig, skomakarmästare 7 feb 1721 Abraham Nayström, plåtslagare 4 mars 1721 Jakob Dahl, skräddare 9 juni 1722 Tomas Mickelsson Anders Hedberg 19 nov 1723 Erik Norberg Niklas Schierling, kopparslagare 15 juli 1724 Erik Danielsson, spiksmed Kopia från Stefan Jernbergs hemsida Sida 12

13 15 sept 1724 Nils Larsson Ekman 2 nov 1724 Alexander Berntsson, sämskmakare 14 maj 1726 Lars Engreen, ramsnidare Anders Eliasson Swensk Skomakaren 13 juni 1727 Anders Curlander 15 april 1728 Jonas Lidman, skomakare 26 juni 1729 Anders Lundberg, sämskmakare Jöns Stenberg, skomakare 6 april 1730 Karl Beronius 20 okt 1730 Petter Engreen, sämskmakare Sven Nayström, plåtslagare Daniel Öhrn Johan Hansson Ryttare, spiksmed Sven Enbom, sämskmakare 18 sept 1732 Petter Danielsson, bälgmakare 17 okt 1733 Erik Gramphre, hattmakare Anders Ullstedt, hovslagare Jonas Bergsteen, snickare Jakob Engman, garvare 4 mars 1734 Lars Barthels 14 okt 1734 Olof Groot Alexander Öhman 24 feb 1735 Erik Morijn, glasmästare Sida 13

14 19 maj 1735 Erik Silliefors, målare 16 dec 1735 Samuel Green, sämskmakare Johan Pelican, sämskmakare 2 mars 1736 Erik Nordberg, plåtslagare 16 nov 1736 Sven Höckert, sämskmakare 27 mars 1738 Hans Crom Sida 14

15 Personregister A Abraham se även Aspgren, Nayström, Adam se Groth Alexander se även Öhman Alexander Berntsson 2 nov 1724 Alve Månsson 23 sept 1646 Anders, Andreas se även Barch, Blom, Curlander, Drake, Giers, Hedeén, Hedberg, Heding, Krafs, Lundberg, Nayström, Sandberg, Stare, Svala, Sätzman, Tillman, Ullstedt, Walberg, Warg. Anders Andersson 21 aug 1673 Anders Bryngelsson 27 april 1646 Anders Eliasson 14 maj 1726 Anders Eriksson 25 juni 1653 Anders Evertsson 18 okt 1664 Anders Göransson 12 jan 1669 Anders Matsson 24 jan 1654 Anders Matsson 30 april 1687 Anders Matsson 21 sept 1690 Anders Olofsson 5 mars 1701 Arndts Henrik 25 juni 1653 Arvid se även Stahlberg Arvid Olofsson 7 maj 1646 Aspgren Abraham 9 okt 1719 Assar u e 27 april 1646 B Barch Anders 26 mars 1701 Barthels Lars 4 mars 1734 Bengt se även Fahlberg Bengt Göransson 8 feb 1667 Bengt Hansson 13 april 1681 Benjamin Hansson 1 feb 1702 Benjamin Tyresson 1maj 1688 Berg Per Håkansson 18 april 1716 Bergsteen Jonas 17 okt 1733 Bergsten Mats 20 jan 1718 Berndt se Schubert Beronius Karl 6 april 1730 Beronius Olof Olofsson 15 feb 1697 Bisse Joakim 12 juni 1666 Biurbeck Petter Andersson 26 april 1712 Biörling Olof Matsson 21 maj 1679 Biörn Peder Olofsson 28 aug 1693 Björn se även Warg Björn Svensson 25 juni 1653 Blom Anders Andersson 7 jan 1703 Bonde Bondesson 1 maj 1709 Brottman Johan Andersson 25 juli 1699 Brottman Lars Andersson 27 juni 1687 Bruse Sven Eriksson 14 jan 1677 Börje Nilsson 7 maj 1646 C se även K. Crom Hans 27 mars 1738 Curlander Anders 13 juni 1727 Curlander Lars Larsson 19 mars 1703 D Dahl Jakob 4 mars 1721 Daniel se även Drake, Eckerman, Frimodig, Öhrn. Daniel Andersson 21 sept 1690 Daniel Danielsson 28 aug 1670 Daniel Danielsson 16 feb 1677 Daniel Danielsson 19 mars 1700 Daniel Eriksson 1 maj 1709 Daniel Göransson 6 aug 1670 Daniel Hansson 25 maj 1673 Daniel Matsson 27 april 1646 Drake Anders 27 april 1646 Drake Daniel Andersson 18 okt 1664 Drake Erik 5 juli 1686 E Eckerman Daniel 6 aug 1670 Ekman Nils Larsson 15 sept 1724 Elias Andersson 16 april 1700 Elof se Skragge Enbom Sven 20 okt 1730 Engman Jakob 17 okt 1733 Engreen Lars 14 maj 1726 Engreen Petter 20 okt 1730 Engren Jonas Pedersson 19 mars 1700 Erik se även Drake, Ernberg, Finbo, Gramphre, Liten, Morijn, Norberg, Nordberg, Schomerus, Silliefors, Sundberg, Thunberg, Tysk. Erik Danielsson 15 juli 1724 Erik Eriksson 17 maj 1704 Erik Joensson 27 april 1646 Erik Johansson 30 okt Sida 15

16 Erik Matsson 6 juni 1665 Erik Matsson 2 sept 1702 Erik Matsson 20 okt 1718 Erik Mickelsson 6 nov 1657 Erik Olofsson 27 april 1646 Erik Olofsson 30 april 1662 Erik Olofsson 19 okt 1697 Erik Pedersson 5 juli 1686 Erik Pedersson 1maj 1688 Erik Tyresson 8 feb 1677 Erenberg Petter 7 april 1716 Ernberg Erik Eriksson 27 juni 1687 F Fahlberg Bengt Andersson 17 maj 1705 Filip Ingelsson 30 april 1687 Filips Peder Andersson 19 sept 1699 Finbo Erik Johansson 26 april 1712 Folkern Jonas 5 mars 1701 Friderich Henrik 18 jan 1671 Frimodig Daniel 19 sept 1720 G Georg se Hedmark Giers Anders 14 maj 1672 Giers Anders Andersson 22 nov 1702 Gottfrid Johansson 28 nov 1704 Gramphre Erik 17 okt 1733 Green Petter 25 sept 1709 Green Samuel 16 dec 1735 Groot Olof 14 okt 1734 Groth Adam 21 maj 1667 Gråå Peder 13 jan 1677 Gunnar Torbjörnsson 30 dec 1651 Gustaf se Hoppe Göran se även Sätsman Göran Göransson 28 aug 1670 H Hans se även Crom, Henssel, Jute, Norberg, Resenberg, Ryttars, Starck, Sätersten, Wulf. Hans u e 27 april 1646 Hans u e 23 sept 1646 Hans Andersson 25 juni 1653 Hans Joensson 5 okt 1670 Hans Mickelsson 13 jan 1677 Hans Olofsson 28 aug 1670 Hans Pedersson 6 aug 1670 Hedeén Andreas 9 juni 1704 Henrik se även Arndts, Friderich. Henrik u e 27 april 1646 Henrik Göransson 30 april 1687 Henrik Johansson 2 jan 1700 Henrik Matsson 5 juli 1686 Hedberg Anders 9 juni 1722 Heding Anders Hansson 16 april 1700 Hedmark Georg 7 april 1716 Hedström Mats Andersson 7 april 1716 Henssel Hans 14 sept 1653 Hoppe Gustaf 14 mars 1671 Hoppe Håkan Gustafsson 24 mars 1688 Hoppe Melker 5 april 1652 Håkan se även Hoppe Håkan u e 23 sept 1646 Håkan Andersson, 27 april 1646 Håkan Berntsson 23 mars 1695 Höckert Sven 16 nov 1736 I Ingel Torbjörnsson 21 maj 1667 J Jakob se även Dahl, Engman. Jakob Matsson 27 april 1646 Joakim se Bisse Johan se även Brottman, Morijn, Nayström, Pelican, Ryttare, Ryttars, Skogh, Stadig, Storfinne, Stretenberg, Säterström, Sätherberg, Trump. Johan Assarsson 17 dec 1677 Johan Danielsson 13 feb 1672 Johan Olofsson 28 aug 1670 Johan Pedersson 30 april 1662 Jon Björnsson 18 nov 1719 Jon Jönsson 27 april 1646 Jonas se även Bergsteen, Engren, Folkern, Lidman, Norn, Öman. Jonas Hansson 10 mars 1654 Jonas Hansson 5 nov 1677 Jute Hans Larsson 30 april 1662 Järnberg Olof Göransson 5 nov 1677 Jöns se även Stenberg Jöns Andersson 6 nov 1657 Jöns Börjesson 18 maj 1685 Jöns Svensson 27 april 1646 K se även C Karl se även Beronius Karl u e 23 sept 1646 Karl Hansson 13 feb Sida 16

17 Karl Markusson 24 mars 1682 Krafs Anders Johansson 12 maj 1712 Kristoffer Danielsson 25 sept 1709 L Lars se även Barthels, Brottman, Curlander, Engreen, Lilja, Stadig, Tiärnbergh. Lars Andersson 1maj 1688 Lars Larsson 16 nov 1703 Lars Torbjörnsson 13 april 1657 Lidman Jonas 15 april 1728 Lilja Lars Hansson 5 juli 1686 Liten Erik Johansson 24 mars 1703 Lukas u e 24 jan 1654 Lundberg Anders 25 sept 1709 Lundberg Anders 26 juni 1729 M Mats se även Bergsten, Hedström. Mats Andersson 13 feb 1672 Mats Halvardsson 5 feb 1694 Mats Matsson 4 maj 1670 Melker se Hoppe Mickel Hansson 26 april 1712 Mickel Larsson 27 april 1646 Måns se även Träslög Måns Andersson 19 juli 1695 Måns Hansson 27 okt 1692 Måns Karlsson 8 feb 1677 Mårten Hansson 5 juli 1686 Morijn Erik 24 feb 1735 Morijn Johan Larsson 27 okt 1692 N Nayström Abraham 7 feb 1721 Nayström Anders Pedersson 13 april 1681 Nayström Anders Andersson 26 april 1709 Nayström Johan Andersson 11 jan 1718 Nayström Petter Andersson 25 sept 1709 Nayström Sven 20 okt 1730 Niklas se Schierling Nils se även Ekman, Sörman, Träslög. Nils Andersson 25 juni 1653 Nils Göransson 6 nov 1657 Nils Göransson 30 april 1662 Nils Göransson 24 nov 1704 Nils Ingevaldsson 25 juli 1699 Nils Jakobsson 27 april 1646 Nils Larsson 25 juni 1653 Nils Nilsson 5 maj 1690 Nils Pedersson 13 april 1681 Norberg Erik Hansson 5 juli 1686 Norberg Erik 19 nov 1723 Norberg Hans 7 april 1716 Nordberg Erik 2 mars 1736 Norn Jonas Pettersson 11 nov 1677 O Olof se även Beronius, Biörling, Groot, Järnberg, Stare. Olof u e 23 sept 1646 Olof u e 25 juni 1653 Olof Andersson 25 juni 1653 Olof Andersson 21 aug 1673 Olof Björnsson 25 sept 1709 Olof Göransson 30 sept 1654 Olof Larsson 7 april 1716 Olof Månsson 19 nov 1706 Olof Olofsson 23 sept 1646 Olof Olofsson 25 juni 1653 Olof Olofsson 14 jan 1679 Olof Pedersson 24 jan 1654 Olof Pedersson 8 feb 1677 Olof Pedersson 26 april 1712 P Peder se även Biörn, Filips, Gråå, Skenström. Peder Andersson 14 sept 1653 Peder Börjesson 24 jan 1654 Peder Danielsson 25 juli 1699 Peder Eriksson 30 april 1687 Peder Larsson 10 juli 1657 Peder Matsson 13 feb 1672 Peder Nilsson 31 jan 1654 Peder Pedersson 6 aug 1670 Pelican Johan 16 dec 1735 Per Håkansson se Berg Petter se även Biurbeck, Engreen, Erenberg, Green, Nayström, Roman, Sätherberg. Petter Danielsson 18 sept 1732 Petter Olofsson 5 mars 1701 R Resenberg Hans Andersson 25 sept 1682 Roman Petter 27 april 1646 Ryttare Johan Hansson 20 okt 1730 Ryttars Hans Hansson 5 juli 1686 Ryttars Johan Hansson 29 okt 1688 S Samuel se även Green Samuel Bengtsson 13 jan Sida 17

18 Samuel Pedersson 6 aug 1670 Sandberg Anders 5 juli 1686 Schierling Niklas 19 nov 1723 Schomerus Erik Eriksson 25 juli 1699 Schubert Berndt 7 april 1716 Silliefors Erik 19 mak 1735 Skenström Peder Andersson 25 juli 1699 Skogh Johan 25 sept 1709 Skragge Elof 10 juni 1704 Stadig Johan Andersson 26 april 1709 Stadig Lars Andersson 5 feb 1691 Stahlberg Arvid Jonsson 14 juni 1701 Starck Hans Andersson 18 juli 1702 Stare Anders 13 feb 1672 Stare Olof 27 april 1646 Stare Olof Andersson 19 mars 1700 Stenberg Jöns 16 juni 1729 V,W Walberg Anders 7 april 1716 Warg Anders Nilsson 5 feb 1694 Warg Björn Bengtsson 9 feb 1681 Wulf Hans Kristoffersson 11 april 1681 Z Zackarias Bengtsson 25 juni 1653 Zackarias Eriksson 20 jan 1702 Zackarias Hansson 13 april 1657 Ö Öhrn Daniel 20 okt 1730 Öhman Alexander 14 okt 1734 Öman Jonas Pedersson 30 april 1687 Stefan Pedersson 14 maj 1674 Storfinne Johan Nilsson 5 juli 1686 Stretenberg Johan 26 april 1712 Sune Olofsson 27 april 1646 Sune Samuelsson 7 april 1716 Sundberg Erik Johansson 28 juni 1718 Svala Anders Hansson 29 okt 1688 Svart Hansse 27 april 1646 Sven se även Bruse, Enbom, Höckert, Nayström. Sätersten Hans 7 april 1716 Säterström Johan 7 april 1716 Sätherberg Johan 26 april 1712 Sätherberg Petter Matsson 25 sept 1709 Sätsman Göran Andersson 21 okt 1690 Sätzman Anders 5 nov 1716 Sörman Nils Olofsson 8 feb 1677 T Thunberg Erik 25 sept 1709 Tillman Anders 11 jan 1718 Tiärnbergh Lars Larsson 7 jan 1703 Tomas Mickelsson 9 juni 1722 Trump Johan Danielsson 7 jan 1703 Träslög Måns Nilsson 20 jan 1702 Träslög Nils Månsson 23 aug 1680 Tyris Månsson 6 nov 1657 Tysk Erik Eriksson 16 feb 1677 U Ullstedt Anders 17 okt Sida 18

Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll)

Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Köp, försäljning och pantsättning av fastigheter i Falkenberg 1695-1712 (hämtade ur Rådstugurättens protokoll) Protokoll 1695-03-11 Oklart Fastighet Steglehögshuset Köpeskilling Se kommentar Kommentar

Läs mer

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING STENUNGSUND KUNGÄLV Medlem av Sveriges Släktforskarförbund www.insf.se INLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING ISSN 1401-7261 Årgång 20 nummer 2 10 oktober 2012 Hej! Jag har släktforskat i många år,

Läs mer

Andra roten, tomt 129

Andra roten, tomt 129 Tomt 2.129 1 Andra roten, tomt 129 Kvarteret Snusmalaren Tionde roten 1637 57v Sjätte roten 1657h 70 Kungsgatan 42 Hörnet mellan norra sidan av Kungsgatan och östra sidan av Korsgatan (Samband med 3.30)

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. December 1997 Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Redaktion: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, 660 10 Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, 452

Läs mer

UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL

UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL 1649 1690 Redigerade av Karin Bark

Läs mer

Anfäder Axel Osvald Carlsson

Anfäder Axel Osvald Carlsson Anfäder Axel Osvald Carlsson Axel Osvald Carlsson. Fiskeskeppare. Född 1883-03-17 Krossekärr. Faddrar: Alexander Christiansson Krossekärr, h. Matilda Olausdotter ibm. Emigrerade 1903-04-29 Ashland, Wisconsin,

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: 3-4... 1 Tabell - II: 5-6... 1 GENERATION - I Tabell - I: 3-4... 2 GENERATION I Tabell I: 3-4... 3 GENERATION II Tabell II:

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot.

KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot. KLUBBNOTISER Onsdagen den 22 mars kl. 19.00 hade Släktforskarklubben kallat till årsmöte. Som vanligt höll vi till i Tullbackagårdens samlingssal. 19 medlemmar var närvarande. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Israels Anna År 1617 och 1618

Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna År 1617 och 1618 Israels Anna Här handlar det om två rättsfall. I det första är det Israels Annas misshandel som står i fokus. I det andra är det hennes makes Anders som häktas och dör. Originaltexten

Läs mer

SLÄKTEN OLKKURI 1539-1930

SLÄKTEN OLKKURI 1539-1930 SLÄKTEN OLKKURI 1539-1930 AV ERIK KUOKSU (2007) De första släktmedlemmarna återfinns i byn Kainuunkylä, även kallad Helsingbyn, år 1539, men då denna släkt, liksom alla tornedalssläkter, någon gång måste

Läs mer

OLOF O:SON GAVELIN, BONDE,

OLOF O:SON GAVELIN, BONDE, Ernst Gavelin Järfälla 1994-1999 ANTAVLA FÖR OLSFOLKET I MALGOVIK OCH OM SLÄKTNAMNET GAVELIN 1999-08-11 Den förste Hermods-studenten och akademikern i Malgovik blev Thorbjörn Eliasson. Han var född 1910

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs 1 (142) Ättlingar till min mormors farmors farfar Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1940 till ovanstående person.

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån Tio-i-topp Top ten Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011 25 Tio-i-topp Top ten Sida Page 25.1 Populära namn... 603 Most popular names 25.2 Medelsvensson... 604 The average Swede 25.3 Tio udda statistikredovisningar...

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

BILAGOR TILL ÄTTARTAL

BILAGOR TILL ÄTTARTAL BILAGOR TILL ÄTTARTAL MER OM JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS FÖRFÄDER Lars Bägerfeldt Innehåll MER OM LARSSONS FÖRFÄDER 5 BOUPPTECKNING 5 Lars Nilssons (C 1) 5 Nils Nilssons (F 1 ) självmord 6 MER OM ÅKERLUNDS

Läs mer

Anders Svensson Lindgren Flytt till Westra ringa? 1775 Hu Maria Ericsdotter 1727 Spånga Hit från Kallmar 1773 Dott Maria Hansdotter 1759 Näs

Anders Svensson Lindgren Flytt till Westra ringa? 1775 Hu Maria Ericsdotter 1727 Spånga Hit från Kallmar 1773 Dott Maria Hansdotter 1759 Näs 1 Husförhörsbok Bro AI:1 1757-1763 Uppgifterna sammanställda av Eva Axlund Bro/Kungsängen år 1999 Soldaterna Födelseår? Ålder N 86 Olof Ekelind l. n. l. 29-34 Hu Stina Jansdotter n. w. n. 40 12 22 Barn

Läs mer

NJURUNDA med GALTSTRÖM och SVARTVIK. (Medelpad.)

NJURUNDA med GALTSTRÖM och SVARTVIK. (Medelpad.) NJURUNDA med GALTSTRÖM och SVARTVIK. (Medelpad.) Den sydligaste af stiftets kustförsamlingar, torde Njurunda äfven i anseende till åldern böra räknas såsom en bland de äldre. Enligt uppbördslängden öfver

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 3 2013 Leufsta bruks herrgård. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation Ordförandespalten Korset på Vansö kyrkogård

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2012 Oe Folki 1 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid

Läs mer

Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff

Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff Augusti 2013 NR 106 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Så dömde man lagbrytare förr i tiden Bestraffningarna förr i tiden kan delas in i tre grupper - böter, skamstraff och dödsstraff

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 Avgående ordföranden Sture Olofsson avtackas här med blommor av tillträdande ordföranden Claes-Göran Sörensson 1 Styrelsen år

Läs mer