BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG"

Transkript

1 BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C WERNER ASPENSTRUM BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI SblulMANSTi?UJ,,D AV MATS HEDBERG

2 W E R N E R A S P E N S T R O M Bidrag till en bibliografi sammanstal ld av Mats 1978 Mats Hedberg

3 INNEHALL Förord Förkortningar I. Böcker åren II. ~ronoio~isk förteckning åren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg III I v 1 10 III. Skön1 i tterart i sam1 ingsverk - alfabetisk förteckning 39 IV. Enkätsvar och intervjuuttalanden - kronologisk förteckning 45 V. Inspelningar - kronologisk förteckning åren i VI. Oversattningar och tolkningar - alfabetisk förteckning 58 VII. Pjäser - alfabetisk förteckning; vari ingår pjäsernas uppförande i kronologisk ordning 60 VI I I. Litteratur om Werner Aspenström 75 A. Kryptobi bl iograf ier B. Facklexikon C. Oversiktsverk D. Monografier vari ingir uppgifter om Werner Aspenström E. Uppsatser i universitetsämnet Litteraturhistoria F. Fack1 itteratur G. Artiklar och essäer Ti l l ägg 86 Personregister 92

4 FURORD Såsom framgår av titeln är denna publikation ett bidrag till en bibliografi. Ingen av avdelningarna i bibliografin gör därför anspråk på fullständighet. Vid arbetet har föl jande hjälpmedel och arkiv utnyttjats: Svensk bokförteckning, Svensk l itteraturhistorisk bibliografi, Svenskt författarlexikon, Svenskt tidningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex, Svenska tidskriftsartiklar, Svenskt författarlexikon, Kryptobibliografier sammanställda av Eric och Ingrid Lilliehöök, Göran Hassler resp. Hakan Attius, uppgifter ur bi bl ioqraf ier [Ekner, Reidar (1970), Elveson, Gunnar (1975), Eriksson, Erik (1975), Holmberg, Claes-Göran (1975), Järv, Harry (1976), Karl ström, Lennart ( ), Lundgren, Margot ( 1967), Malmström, Rosa (1967), Palmqvist, Arne (1967), Ryberg, Anders (1973), Sandberg, Hans (1975), Sandgren, Folke (1971 ), Sel lgren, Stefan (1974), Tottie, Thomas (1964)l och monografier, facklexi kon och översiktsverk, Svenska Dagbladets klipparkiv, Sigtunastiftelsens klipparkiv, Sveriges Radios arkiv (Dokumentarkivet, Radioarkivet och TV-arkivet) och för teaterprogram Kungl i ga Bi bl i otekets småtrycksavdel ning. Materialet har grupperats i atta avdelningar samt ett tillägg och förtecknats alfabetiskt el ler kronologiskt. I de kronologiska förteckningarna är referenserna uppstal lda alfabetiskt inom varje ar. I avdelning I. Kocker följer recensioner efter varje bok, ordnade alfabetiskt efter tidningens eller tidskriftens namn. I avdelning II. B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström ar förteckningen, inom varje.år, uppstäl ld alfabetiskt efter recenserad författare. I avdelning VII. Pjäser följer med några undantag recensioner efter förtecknat uppförande. Tillägget följer i princip bibliografins uppställning. Ett tack till min sammanboende Mona Hedman som bistått med råd och hjälp vid utskriften av detta specialarbete. Katrineholm i maj 1978 Mats Hedberg

5 Förkortningar av namn på tidningar och tidskrifter AB Arbbl Arbn Arbt Arbtidn AT Bbl Bl eklt BLM Bohus1 BorlT BoråsT Dal ad DN DNS d DT- Arbn Ex pr Fal uk Fi B FK F01 k FT Gef led GHT G P GT Hal l P HbgD Hbl JönkP Ks t adt KV P LundsD MB MT N A NerA NordSv NorrkT N P NSD NT-UD NyaWerm NyDag NyTi d O0 B Ri R Ri R-TV SDS SIA SkarabT SkD SLT Aftonbl adet Arbetarbl adet Arbetaren Arbetet Arbetartidningen Aftontidningen Biblioteksbladet Blekinge Lans Tidning Bonniers litterära magasin Bohuslänningen Borlänge Tidning Borås Tidning Dal a-demokraten Dagens Nyheter Dagbl adet Nya Sanhal let Dagstidningen-Arbetaren Expressen Falu-Kuriren Folket i Bild Folklig Kultur Folket Finsk Tidskrift Gelfe Dagblad Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Göteborgs-Posten Göteborgs-Tidningen Hal l andsposten Helsingborgs Dagblad Hufvudstadsbladet Jönköpings-Posten Karlstads-Tidningen Kval l sposten Lunds Dagbl ad Morgon-Bl adet Morgon-Tidningen Nya Argus Nerikes Allehanda Nord-Sverige Norrköpings Tidni ngar Nya Pressen Norrländska Socialdemokraten Norrköpings Tidningar-Ustergötlands Dagblad Nya Wermlands-Tidningen NY Dag Ny Tid Ord & Bild Röster i radio Röster i radio-tv [efter Sydsvenska Dagbladet Snällposten Skogsindustriarbetaren Skaraborgs-Tidningen Skånska Dagbl adet Svensk litteraturtidskrift

6 Små1 A Soc Dem So F ST StudK Sval l ST SV D SVM SVT UNT UPS Vbl Ves tmlt VarmF Vas terbk VastgD Vvi kst AboU AKH OC Og OK OstergF DstersP Smal ands Al lehanda Social-Demokraten Samtid och Framtid Stockholms-Tidningen Studiekamraten Sundsval 1s Tidning Svenska Dagbl adet Svenska Morgonbl adet Svensk Tidskrift Upsala Nya Tidning Tidningen Upsal a Vasabladet Vestmanl ands Lans Tidni ng Varm1 ands Fol k bl ad Västerbottens-Kuriren Vastgöta-Demokraten Vasterviks-Tidningen Abo Underrattel ser Arsbok för Kristen Humanism Östgöta Correspondenten 'O'stgöten Urebro-Kuriren Östergötlands Fol kblad Ostersunds-Posten

7 I. Böcker åren O01 Förberedelse : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AT ; BLM ; 12, 1943, h. 8, s. 662 / Olof Lager- crantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Stig Dagerman. - Fk ; 9, 1944, h. 2, s. 48 / Ture Nerman. - GHT ; / B. B-m. - KstadT ; / Sven Stolpe. - NyTid ; SDS ; Sigtunaringen ; 1943, h. 3 / Helmer Söderback. - SocDem ; ; / Helge Akerhielm. - ST ; / Erik Asklund. - Studiekamraten ; 26, 1944, h , s / Lars Englund. - SVD ; / Sten Selander. - SvM ; UNT ; / N.B. 002 Oandligt ar vart äventyr : noveller och sagor. - Stockholm : Bonnier, S. Rec: AT ; / Stig Ahlgren. - BLM ; 14, 1945, h. 10, s / Margit Abenius. - DN ; / J. W-s. - Expr ; Fk ; 11, 1946, h. 2, s. 57 / Axel Liffner. - GHT ; MT ; / Kaj Björk. - NyTid ; ST ; / Artur Lundkvist. - SVD ; / S.A. - UNT ; / P.E.W. - Vi ; 33, 1946, h. 3 / Karl Vennberg. 003 Skriket och tystnaden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; AT ; / Karl Vennberg. - BLM ; 15, 1946, h. 5, s / Olof Lagercrantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - Expr ; / Uno Flor&. GHT ; Lundagård ; 1946, s MT ; NordSv ; / Ragnar Oldberg. - NyTid ; SDS ; ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 28, 1946, h , s. 262 / Lars Englund. - VestmLT ; / Sven Lindner. 004 Snölegend : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Ragnar Bengtsson. - AT ; / A. Gunnar Bergman. - Bbl; 34, 1949, s. 353 / G[öte] C[arli]d. - BLM ; 18, 1949, h. 8, s / Ake Janzon. - DN ; / Jlohannes] E[dfelt]. - Expr ; / Per Erik Wahlund. - GHT ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / N-B Stormbo m. - MT ; / Stig Carlson, - NyTid ; OoB ; 1950, s. 240 / Rabbe Enckell. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 31, 1949, h , s. 316 / Lars Englund. - SVD ; / Olof Lagercrantz. - Vi ; 1949, h. 41, s , 30 / Orjan Lindberger.

8 005 Litania : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 37, 1952, s / RColand] A[dlerber]th. - BLM ; 21, 1952, h. 5, s. 394 / Birger Vikström. - BLM ; 21, 1952, h. 2, s / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Sven Alfons. - FK ; 1952, s Frihet ; 1952, h Gaudeamus ; 1952, h GHT ; / Ebba Lindqvist. - Göteborgske spionen ; 1952, h Hbl ; / N-B Stormbom. - Lundagard ; 1952, s MT ; / Stig Carlson. - Perspektiv ; 3, 1952, h. 5, s SDS ; / D[aniel] Hj[ort]. - SIA ; 1952, h SoF ; 1952, s ST ; / Bengt Holmqvist. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; Ups ; , - Vi ; 39, 1952, h. 17, s. 8, 26 / Birger Nor- ) man. - Var lösen ; 43, 1952, h. 12, s / Anders Frostensson. 006 Förebud. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbt ; / Lennart Fröier. - Arbtidn ; / Ake Wahlgren. - AT ; / Ivar Ivre. - Bb1 ; 38, 1953, s. 306 / R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 22, 1953, h. 4, / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - DT-Arbn ; / Orjan Wallqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1953, h Gaudeamus ; 1953, h GHT ; ,04 / Henning Söderhjelm. - GP ; / Bertil Sterner. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / N[ils]-B[örje] S[tormbom]. - KvP ; / Bengt Göransson. - LundsD ; / Alf Matteson. - MT ; / Rke Nordin, - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NyTid ; / Walter Dickson. - Perspektiv ; 4, 1953, h. 6, s Perspektiv ; 4, 1953, h. 7, s SDS ; / Daniel Hjort. - SIA ; 1953, h SkD ; / Sigvard Mårtensson. - SoF ; 1953, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; / Jan Stiernstedt. - Ups ; / Anders Borggard. - VestmLT ; / Jacob Kulling. - VviksT ; / Arne Lindström. - VarmF ; / Birger Christoffersson. 007 Hundarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sören Ruther. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 40, 1955, s. 30, R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 23, 1954, h. 9, s / Sig- vard Cederroth. - Dagen ; / Ruth Eklund. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. l - Expr ; / Bo Strömstedt. - FK ; 1954, s GP ; / Gunnar Beskow. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / R. E-11, - KvP ; / Göran Printz- Påhlson. - LundsD ; / Bertil Wickman. - MT ; / Stig Carlson. - NA ; 47, 1954, h. 20, s / S. W-r. - NordSv ; / Per Rydén. - NP ; NSD ; l

9 008 Dikter Stockholm : Bonnier, s. - (Den nya lyriken) Rec: Arbt ; / Evald Palmlund. - Arbtidn ; / Kurt Aspelin. - AT ; / Eva-Lisa Lennartsson. - Bbl ; 40, 1955, s. 363 / K[erstin] BCerggren]. - DT-Arbn ; / Viveka Heynan. - Expr ; / Bo Strömstedt. - GHT ; GT ; / Torbjörn Thörngren. - ST ; / Bengt Holmqvist. - SVM ; / Reinhold Ahl6en Dikter under traden. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Dagny Levin. - Arbt ; / Walter W. Nelson. - Bbl ; 42, 1957, s. 200 / B[engt] H[olmströ]m. - BLM ; 25, 1956, h. 10, s / Sigvard Cederroth. - BorlT ; /Olle Wingborg. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1957, h. 3, - Fk ; 1957, s GT ; / Torbjörn Thörngren. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Göransson. - MB ; Metallarbetaren ; 1956, h. 49, s MT ; / Stig Carlson. - NyTid ; / Bertil Gedda. - Perspektiv ; 8, 1957, h. 2, s. 84 / K-G Wall. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SkD ; / Helmer Lång. - SoF ; 1957, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Ake Janzon. - SVM ; / Harry Lindström. - UNT ; / Lars Bäckström, - Ug ; / Björn Hakanson. O1 O The poet and the emperor : a radio comedy / Werner Aspenström ; english translation: Paul Britten Austin. - Stockholm : Sveriges Radio, [Z81 s. 0rig:s titel : Poeten och kejsaren. O1 1 Backen / Werner',Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sven Delblanc. - Arbn ; 1958, h. 43, s Arbtidn ; / Kristina Bohman. - Bbl ; 44, 1959, s. 206 / Bengt Holmström. - BLM ; 27, 1958, h. 9, s / Bo Carpelan. - BoråsT ; / G[unnar] H[edelan]d. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Ake Lindström. - FaluK ; / Pae. - FiB ; 1958, h FT ; 1959, s GefleD ; / Kerstin Hjort-Ekman. - GHT ; / Göran O. Eriksson. - GP ; / Sten Björild. - GT ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Petrus Gren. - Hbl ; / Carolus Rein. - KvP ; / Bengt Holmström. - MB ; / Alf Thoor. - MT ; / Artur Lundkvist. - NA ; 51, 1958, h. 17, s. 265 / Stig Carl- - son. - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NorrkT ; / Bianca Bianchini. - NyDag ; NyTid ; / Gösta Andrgn. - Perspektiv ; 9, 1958, h. - 9, s /

10 Helge Akerhielm. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SIA ; 1958, h. 22, s SkD ; / Helmer Lång. - ST ; / Anders Usterl ing. - SVD ; / Ake Janzon. - SVT ; 1959, s UNT ; VestmLT ; / Sigvard Andrck. - Vi ; 45, 1958, h. 44, s. 29 / Orjan Lindberger. - VasterbK ; / [Hans-] O[lof] C[arlsson]. - AkH ; 1959, s OC ; / Anders Borggård. - UK ; / Lennart Edgren Arken / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 16) 01 3 Poeten och kejsaren / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 17) O1 4 Snaran / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 18) 01 5 Teater 1. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Hans Dahlberg. - AB ; Arbbl ; / Carl-Olof Gierow. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Bbl ; 45, 1960, s. 491 / Olle Tegström. - BLM ; 29, 1960, h. 2, s / Carl-Eric Nordberg. - Dala0 ; / Stenove Bergwall. - DN ; / Ingrid Arvidsson. - Expr ; / Ivar Harrie. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Gunnar Falk. - GHT ; / Tord Baeckström. - GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; / Henrik Sjögren. - NT-OD ; / Lars Gerhard Norberg. - Perspektiv ; 11, 1960, h. 5, s / Sigrid Gillner. - ST ; / Nils Beyer, - StudK ; 42, 1960, h. 7, s / Thord Palmlund. - SvallsT ; / Lars Törnqvist. - UNT ; / Ruth Halldén. - Vår lösen ; 51, 1960, s / Kaj Henmark. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - UC ; / Anders Borggård Motsägelser. - Stockholm : Bonnier, s,. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 47, 1962, s. 347 / Bo Sköld. - BLM ; 30, 1961, h. 10, s / Carl Fehrman. - Clarté ; 35, 1962, h DN ; / Bengt Holmqvist. - DNS ; / Ake Olsson. - GHT ; / Brita Wigforss. - GT ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Höglund. - Lantarbetaren ; 1961, h NT-OD ; / Gunborg Lundén. - NyDag ; NyTid ; / Srigurd] Möhlenbrock. - SDS ; / Ni 1s Ivar Ivarsson. - SmålA ; / Ingrid Ydén-Sundgren. - SoF ; 19, 1962, h. 1, s / Per Schwanbom. - ST ; / Birger Christofferson. - SVD ; / Ake Janzon. -

11 UNT ; / Per Olov Enqvist. - Vi ; 49, 1962, h. 2, s. 23 / Kai Henmark. - VarmF ; / Lrennart] W[esterbran]t. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1962, s UstersP ; / Rune M Lindgren. O1 7 Om dagen om natten : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Ingemar Virdhall. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 46, 1961, s / Olle Tegström. - BLM ; 30, 1961, h. 4, s / Göran Palm. - Bohus1 ; / T[ore] W[inquis]t, - DalaD ; Per Persson. - DN ; / Johannes Edfelt. - DNS ; / Rune M Lindgren. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Per Gunnar Evander. - GHT g / Göran O Eriksson. - GP ; / Kjell Hjern, - GT ; / Beynt Eklundh. - Hbl ; ' / B[o] C[arpelan].'.; JiJrrkP ; / Josef Rydén, KvP ; / Bengt Höglund, m Metallarbetaren ; NerA ; / Carl Olof Bergstrlm, NT-UD ; / Ingmar Bjbrkstén. - NyDag ; NyTid ; / Bertil Gedda. - SDS ; / Hans Dhsjne, - SIA ; 1961, h Sm%lA ; / Ingrid Yd6nwSandgren. - ST ; / Stig Sjödin. - $VD ; 1961-Q3-17 / Ake Janzon, - SkD ; / Helmer Lång. - UNT ; / Lars Gustafsson. - VestmLT ; / Lars Thunberg, -' V i ; 48, 1961, h, 18, s / Petter Bergman. - VviksT ; / Arne Lindström, - VarmF ; / J[ohan] E[spelin]. - VasterbK ; / Göran Eriksson. AboU ; / Ole Torvalds. bklj s UC ; / Andgrs Borggard. e UK ; 1'361~0fi3~1' / Lennart Edgren. - UstersP ; / CgrlcGöran Fkerwald.. i..f,l. O1 8 Teater 2. - Stockholm : Bonnier, , b Rec: AB ; / Allan Fagerström, - Bbl ; 49, 1964 ' s.;,299 / Olle Tegstrbm. - BLM ; 32, 1963, h. 3, s / petter Bergman, * GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; ds Hep rik Sjögren. - NT-UD ; / Lars Gerhard Norberg. Per* spektlv ; 14, 1963, h. 6, s. 274 / Helge Akerhielm. n,v;istgr a / Ake Pettersson. - VasterbK ; / G~nnar bir- gard. - AkH ; 1963,"k 261.' - UC ; / Anders BerggBrd,. - Ug ; / N[ils] B[ergma]n. - UstergF ; 1# , L Ii %r i 019 Trappan : dikter. - Stockholm : Bonnier, 1964, - 63 s,,.) i,r Rec: AB ; / Axel Liffner, - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Bbl ; 50, 1965, s. 110 / Olle Tegström. - BLM ; 33, 1964, h, 9, s / Björn Håkanson. - DalaD ; Q~19, e DN ; / Folke Isaksson. - Expr ; / Bo Stromstedt. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Peter Sandel in. - KvP ; / B-E Hedin. - OoB ; 73, 1964, s. 89 / Benkt-Erik Hedin. - SDS ; / Sven ChristerSwahn. - ST ; / Göran O Eriksson. - SVD ; 1964-lob09 / Ake

12 Janzon. - Vi ; 51, 1964; h. 46, a. 43 / Kai Henmark. - Vvi kst ; / H Lindström. - Vår lösen ; 56, 1965, h.2, s / Ulf Söderlind. - VästerbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1965, S dikter : i urval och med förord av författaren. - Stockholm : Bonnier, s. (Svalans lyrikklubb ; 4) Rec: DalaD ; / Per Persson. - Kristet forum ; 1964, s ST ; / Lars-Olof Franz&. 021 Bäcken. - [Ny utg.]. - Stockholm : Aldus, s. - (Delfinböckerna ; 151) 022 Gula,tassen : en liten historia berättad och ritad för Pontus det minnesvärda året Stockholm : Rabén & Sjögren, s. : ill. Rec: AB ; / K Stjarne-Nilsson. - DN ; / M Strömstedt. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / G. Ambjörn. - Hbl ; / V Renvall. - SDS ; / M Wilhelrnsson. - SVD ; / J Fredlund. 023 Dikter. - Stockholm : Bonnier, s. - (Den svenska lyriken) 024 Teater 3. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: Arbn ; 1966, h Bbl ; 52, 1967, h. l, s. 116 / Olle Tegström. - BLM ; 36, 1967, h. 2, s / Urban Andersson. - Hbl ; / Catharina Spåre. - SDS ; / Ulf Gran. - SIA ; 1966, h, Motsägelser / Werner Aspenström. - [Ny utg.] reviderad och utökad uppl. - Stockholm : Bonnier, s. - (Aldusserien ; 242) 026 Sommar : om naturen, människan och tidens gång / Werner Aspenström ; teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Göran Olsson. - Arbn ; 1968, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bbl ; 54, 1969, h. 1, s. 124 / Göran Zachrison. - BLM ; 37, 1968, h. 9, s / Erik Sandin. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Staffan Björck. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / Erik Lundberg. - GP ; / Bernicus. - GT ; / Sune örnberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 16, 1969, h. 2, s / Per Schwanbom. - KvP ; / Evald Palmlund. - Metallarbeta-

13 ren ; 1968, h Metallarbetaren ; 1969, h SDS ; / Göran Zachrison. - Signalen ; 1968, h SLT ; 32, 1969, h. 1, s. 47 / Pecheur. - Statsanställd ; 1968, h Storstaden ; / Axel Österberg. - SVD ; / Knut Ahnlund. - Transportarbetaren ; 1968, h UNT ; / Gunilla Bergsten, - Vbl ; / G Agren. - Vi ; 56, 1969, h. 8, s / Lena Larsson. - Vår lösen ; 59, 1968, h. 9, s / Ingrid Schöier. - VasterbK ; / M B. 027 Inre : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbn ; 1969, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bokrevy ; 1, 1970, h. 1-2, s / Kerstin Berggren. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Fackföreningsrörelsen ; 1969, h. 2, s GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - GP ; / Helge Jedenberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 1969, h Kommunalarbetaren ; 1970, h KvP ; / Evald Palmlund. - NT-ÖD ; / J[an] Mårtenson, - SDS ; / Benkt- Erik Hedin. - StudK ; 52, 1970, h. 1, s. 5 / Kerstin Berggren. SVD ; / Ake Janzon. - UNT ; / Lars Hassel - blad. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - Vi mänskor ; 1970, h Var lösen ; 61, 1970, h. 5, s / Staffan Larsson. - AKH ; 1970, s Skal. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Kjell Sundberg. - Arbn ; 1970, h Arbt ; / Stig Carlson. - BLM ; 39, 1970, h. 10, s. 679 / Petter Bergman. - Bokrevy ; 2, 1971, h. 1-2, s. 41 / Stina M Nilsson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Metallarbetaren ; 1971, h SDS ; / Sven Christer Swahn. - SvallsT ; / B F Sanner. - SVD ; / Thure Stenström. - Vår lösen ; 62, 1971, h. 1, s / Ingrid Schöier. - AKH ; 1971, s / L Aslund. 029 Stackars Job : en andlig revy. - Stockholm : Proprius, s. - (Repertoaren ; 11 ) Rec: Bokrevy ; 3, 1972, h. 3, s. 73 / Göran Zachrison. - DN ; / Olof Lagercrantz. - GHT ; / Tord Baeckström. 030 Under tiden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Hedeborg. - Arbt ; / Kai Henmark. - Bbl ; 4, 1973, h. 1-2, s / Gösta Berggren. - BLM ; 42, 1973, h. 2, s / Claes Andersson. - Dagen ; / Y[lva] Egge-

14 horn. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Madeleine Gustafsson. - GP ; / Bernt Eklundh. - GT ; / G[öran] Zachrison. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - NT-UD ; / J[an] Mårtenson. - SDS ; / Ake Lei jonhufvud. - SKD ; / Jacques Werup. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Staffan Bergsten. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - UstersP ; / Eva Vejde. 031 Backen / Werner Aspenström. - [Ny utg.] / med teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonniers, s. : ill. Rec: AB ; / Kurt Bergengren. - Arbbl ; / K H S. - Hbl ; / Ebba Elfving. - SvallsT ; / S Stenberg. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 1, s. 72 / Lars Thunber g. 032 Jordvagga - himmelstak : dikter i urval och kommentar. - Stockholm : FiB:s lyrikklubb, s. - (FiB:s lyrikklubbs bibliotek ; 168) Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / K H S. - Bbl ; 5, 1974, h. 2, s. 64 / Helmer Lång. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / Tom Sandell. - NT-UD ; / Jan Mårtenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SVD ; / Urb'an Andersson. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 5, s / Pia Björck. 033 Blåvalen : halvsagor och andra prosastycken. - Stockholm : Bonnier, ' s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Bergsten. - BlekLT ; / J-0 Brunnström. - BoråsT ; / Rune Larsson. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Ake Lundqvist. - Expr ; / Tommy Hammarström. - GP ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / Ebba Elfving. - KvP ; / Erik Johansson. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NSD ; / Alf Lidgren. - NT-UD ; / Gunborg Lunden. - Nya Werm ; / Staffan Stolpe. - SDS ; / Sven Christer Swahn. - SKD ; / G A-m. - SvallsT ; / Henry Lundström. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Ulf Wittrock. - VestmLT ; / Sigvard Andren. - VarmF ; / Gunnar Odhner. - VasterbK ; / Matts Balgård. - AKH ; 38, 1976, s / Bernt Eklundh. - DC ; / Anders Borggard. - OstersP ; / Peter Almerud. á34 Ordbok : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Peter Curman. - Arbbl ; / Kenneth Jonsgård. - Arbt ; / Lennart Frick. - BoråsT ; / Per-Ove Ohlson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - FaluK ; / Stig

15 Jarvetun. - Folk ; / Hakan Boström. - GefleD ; Leif Brundin. - GHT ; / Göran R Eriksson. - GP ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Claes Göran Holmberg. - Hbl ; / Peter Sandelin. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NT-OD ; / Jan Martenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SvallsT ; / Curt Bladh. - SVD ; / Urban Andersson. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - VasterbK ; / Göran R Eriksson. - OC ; / Ola Persson.

16 II. Kronologisk förteckning aren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg 1939 C. Artiklar eller debattinlägg Ens1 ingen och samhäl lsmanniskan, - (' i (11 linaringen ; 1939, Jul - numret, s. 7) C. Artiklar eller debattinlägg Den fördröjda sekulariseringen. - DN ; Diskussion: Den kristna linjen - med och mot [ledare]. - SVM ; Krisrna ideal och humana [ledare]. - DN ; Ateisterna och kristendomen [ledare]. - SVM ; "Utan rel igiös dominantn-? [ledare]. - SVM ; Asenström, Werner: Ateisterna och kristendomen (Ett förtyd- I*- SVM ; Werner: Ateisterna och kristendomen ännu en gång A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter I förväg gången. - SVD ; [Di kt. ] Natt. - ST ; [Dikt. ] C. Artiklar eller debattinlägg Bertil Malmberg och religionen. - (Tiden ; 36, 1943, h. 10, S ) Guitarr och dragharmonika. - AT ; Humanism och kristendom. - (Tiden ; 36, 1943, h. 1, s ) Individualism och religion. - DN ; z A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter September. - SVD ; [Dikt.l

17 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Brandel l, Gunnar Den europeiska nihilismen : uppsatser. - Stockholm : Bonnier, S. AT ; En humanist och tidsbegrundare. C. Artiklar eller debattinlägg Fyra unga novellister. - (40-tal ; 1, 1944, h. 2, s ) [Lars Ah1 in, Lars Göransson, Bengt Gunnas, Gustaf Rune Eri ks.] Kristendomen, människovärdet och fjäriln pa Haga. - (SoF ; 1, 1944, h. 7, s ) Nationer eller fred?. - AT ; Radikdlitetens problem. - (40-tal ; 1, 1944, h. 1, s ) Sankte Pers söndagslasning. - AT ; Strindberg och Kymmendö. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Fyra dikter. - (40-tal ; 2, 1945, h. 9, s ) [Nar piskorna skall hängas upp. - Vi ar ju alla döende. - Skriket. - Ur havets skum.] Vykort till Japan. - (40-tal ; 2, 1945, h. 6, s. 7-12) [Skönl i tterär prosa. ] Väntan, - SVD ; B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Linder, Erik Hjalmar m o s t 239 S. (BLM ; 14, 1945, h. 10, s ). minimum. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, C. Artiklar eller debattinlagg - Religiös vanmakt. Diktens socialisering. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Drömmen om munken. - AT ; Diskussion: Frostenson, Anders.: Drömmen om trohet. - AT ;

18 Gustav Sandgren - molnpredikaren. - (BLM ; 14, 1945, h. 3, S ) I väntan på Dikter IV. - (40-tal ; 2, 1945, h, 4, s. 1-7) Diskussion: 01 Röda havet. - (40-tal ; 2, 1945, h. 5, s. 40) Werner: [Svar på ett beriktigande av Ebbe Linde.]. 2, 1945, h. 5, s. 40) ST ; SVD ; Ivar Lo-Johanssons misstag. - (FiB ; 12, 1945, h. 5, s. 2, 27, 30) Konsumenten och reklamen. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Diskussion: Livi jn, Claes: Reklamens effekt är att minska kostnaden. - AT ; Litteraturen och grottan Sverige. - AT ; [Art i kel n skriven under pseudonymen Per Gren. ] Diskussion: Gunnarson, Gunnar: Det "marxistiska schemat" och l itteraturen : en replik till Per Gren. - AT ; Den stora resan. - (RiR ; 12, 1945, h. 51, s. 24) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Den stora resan inför radioteaterns förestäl lning ,] 1946 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Denna soltöckniga dag. - SVD ; Negerdockan. - (Vi ; 13, 1946, h. 9) Skyddsrummet. - (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ) [Novel l.] Snarorna i vassen. - (Vi ; 13, 1946, h. 16),. CDikt.1 Tva dikter. - (Vindros ; 2, 1946, s.. 15) [Klagosång över den slutna munnen. -' Skuggor.] Uppbrott. - (Clart4 ; 19, 1946, h. 1 maj-nummer, s. 1) [Dikt.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Dagerman, St i g De dömdas ö : roman. - Stockholm : Norstedt, s. AT ; Duell med det meningslösa.

19 Grieg, Nordahl AnnU ar världen unq. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel : ung ma verden ennu vaere. - (BLM ; 15, 1946, h. 4, s ). - Martyrer och segrare. M;n:*b~o. - Stockholm : Forum, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Johnsson, Me1 ker Ledmotiv Stockholm : Bonnier, s. - (Idé och debatt) (BLM ; 15, 1946, h. 7, s. 619). - Nyktra essayer. La erkvist Pär Stockholm : Bonnier, s. AT ; Pär Lagerkvists dramatik. Lao She [pseud. för Shu She-ye] E n s h a i Peking. - Stockholm : Ljus, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Porter, Katherine Anne Det'lutande tornet. - Stockholm : Bonnier, s. - (Panache-serien) 0rig:s titel: The leaning tower. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Lutande torn. Rauschnin, Hermann d d : var kulturs sammanbrott och återuppbyggnad. - Stockholm : Natur och Kultur, s. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Rauschning och tidens yrsel. Sand ren, Gustav k l a r y, sjung! : roman. - Stockholm : Bonnier, s. Sand ren, Gustav &ssagor : andra sam1 ingen / Gustav Sandgren ; med illustra- tioner av Stig Asberg. - Stockholm : Bonnier, s...: ill. (BLM ; 15, 1946, h. 10, s ). - Trollguldets fördelar. Tolstoj, Aleksej m n a. - Stockholm : Norstedt, s. - (Lidandets vag ; 1) 0rig:s titel: ChoZdenie po mukam. D l: Sestry. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Rysk bilderbok. C. Artiklar eller debattinlägg Det europeiska spökslottet. - AT ; Omtr. i: Kritiskt 40-tal. 1948, s International borttappad?. - (Clarté ; 22, 1946, h. 1, s. 7-9, 14)

20 Konservburköppnaren och folkhemmet. - AT ; [Art i kel n s kr i ven under pseudonymen Per Gren. ] Lennart Göthberg in memoriam. - (40-tal ; 3, 1946, h. 9-10) osammanhängande brev till en programskrivare. - (40-tal ; 3, h S ) [~iti keln anknyter ti l l Anderber Bengt: Kommentar till mig och T.S.. - (40-tal ; 3, 4 Poeten och varldens al lmänna åk1 agare. - AT ; Professor Laski och varldens frälsning, - AT ; [Artikeln behandlar -9Laski Harold: Social ismen og Kulturens Fremtid (Köbenhavn : Rosendahl & Jörgenson, 1945).] Vad galler striden?. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Zebran och den amoraliska människan. - (40-tal ; 3, 1946, h. 2, S ) Diskussion: SVD ; / O.H. Oppet brev till vår regering. - (40-ta1 ; 3, 1946, h. 4, s ) [Brevet undertecknat av 32 förf attare, däri bl and Werner Aspenström.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Tv3 elegier. - (40-tal ; 4, 1947, h. 1, s ) [Nattf iske. - Snölegend.] B. Recensioner av Werner Aspenström Chamson, Andr6 mbrunnen. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Le puits des miracles. (BLM ; 16, 1947, h. 4, s ). - Politiskt mirakelspel. Englund, Carl-Emi 1 Minnet sliter i spindelväv, - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 2, s. 165). - Norrländsk melankoli. Hansen, Martin A. Lycklige Kristoffer : roman. - Stockholm : Tiden, s. 0rig:s titel: Lykkelige Kristoffer. (BLM ; 16, 1947, h. 3, s ). - En riddare och hans hast. Lundkvist, Artur Skinn över sten. - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 10, s ). - Panisk poesi.

21 Malmber, Bert i l d n e n s s. (BLM ; 16, 1947, h. 9, s ), - Förskjutningar. fallande båge : dikter. - toc ck ho lm : Bonnier, 1947 Stange, C1 aude Richard Verschleierte Engel. - Zurich : Artemis-Verl., s. AT ; Samtal med moderniserad djävul. C. Artiklar eller debattinlägg Den kränkte schackspelaren. - AT ; Myten om människan, - (40-tal ; 1947, h. 4, s ) 1948 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Jag väntar ännu (Vi ; 15, 1948, h. 46, s. 6) [Dikt.] Två dikter. - (BLM ; 17, 1948, h. 1, s. 6-7) [Snöbrev. - Skadespel arens rum.] Tv3 dikter. - (Utsikt ; 1, 1948, h. 6, s. 8-9) [I. De levande träden och de som aven är döda. - II. Jämn mark för den omöjliga staden.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Ben tsson, Ragnar &ngar : dikter : divertimenti op Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. Erikson, Bernt -ter odlas i byarna : en ofattbar universalitet : opus 5, Stockholm : Tiden, s. Eri kson, Bernt Gudarnas omöjliga syntes : opus 6, Stockholm : Författarens eget förlag, s. (BLM ; 17, 1948, h. 7, s ). - Den ofantliga verklighetsbördan. Grave, Elsa Bortförklaring : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar, Malmberg, Bertil Men bortom marterpålarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar.

22 105 Wichman, Eva -ra tonen. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. 106 Wine, Maria Ring i ring. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. C. Artiklar eller debattinlägg 107 Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Myt och verklighet i socialismen. - (Clart6 ; 21, 1948, h. 5-6) [Tidigare tr.: Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; Diskussion: Fridell, Folke: Feltolkningar kring socialism. - (Clarté ; 22, 1949,. 1, s. 21) 109 Om våra vänner jättarna. - (RiR ; 15, 1948, h. 8, s. 9) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Platsen är inhöljd i rök inför radioteaterns förestäl l ning O Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter 111 Likt infarten till en stad. - SVD ; Svindlande landskap. - (Vi ; 16, 1949, h. 39, s. 6) [Dikt. j B. Recensioner skrivan av Werner Aspenström 113 Benedict, Ruth Kulturmönster : livsstilar och sedvänjor. - Stockholm : Tiden, s. - (Modern människokunskap) ST ; Människokunskap. 114 Jannes, El ly 'österland : resa i Turkiet, Irak och Iran. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s : ill. (Vi ; 36, 1949, h. 46, s. 9-10). - österland. 115 Sjödin, Stig Sotfragment : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 36, 1949, h. 17, s. 10). - Lufthunden och järnbruksarbetaren. 116 Vennb;rg,Karl Flske ard : dikter. - Stockholm : Bonnier, s.

23 (Vi ; 36, 1949, h. 45, s. 12, 24). - Karl Vennberg och det lyriska återtåget. C. Artiklar eller debattinlägg Brev till ett antal politiker. - MT ; De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h. 5, s. 6-8) Diskussion: Hedman, Hans: De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h.6-7. s. 57) As enström, ern ner: De intellektuella och freden. - (Clart6 ; 22, T&TT-7, s. 57) Diktaren och det mobi l iserade samhal let. Ing3r i: Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti , S Min basta dikt. Ingår i: Min basta dikt. 1949, s [Werner Aspenström kommenterar dikten Snöbrev.] Panisk poesi. - (Vi ; 16, 1949, h , s. 44) [Om Artur Lundkvist.] Skeptikern och kristendomen. - AB ; Omtr. i: Bekännare och förnekare. 1950, s Rec: AB ; / John Landquist. - BLM ; 19, 1950, s / Holger Ahlenius. - DN ; / Olle Holmberg. - Expr ; / Erik Götlind. - GHT ; , / Teddy Brunius. - GP ; / Gunnar Edman. - ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Karl-Gustaf Hildebrand. - UNT ; / Ulf Wittrock. Den tveksamme radioförfattaren. (En kommentar till Henrik Dyfvermans artikel med samma rubrik.). - (RiR ; 16, 1949, h. 38, s ) Den tveksamme radioförfattaren. - (RiR ; 16, De tv3 domstolarna. - ST ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Längst ute p8 kajkanten : vid undersökningen bör havet inte förbigås. - (Prisma ; 3, 1950, h. 1, s ) [Kort pjäs.] Tre sagor. S - (Vintergatan ; 1950, s ) [l. Snöstaden Sensationsnummer blev fiasko - dykande människa vägrade hoppa Livet på landet.

24 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Alfons ; Sven Backspel mot gryningen. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 11, s. 10). - Det förlorade paradiset. Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret Djävulsdans : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 42, s. 7). - Det overkligas dans. J!nger, Ernst Pa marmorklipporna : roman. - Stockholm : Natur och Kultur, S. 0rig:s titel: Auf den Marmorklippen. (BLM ; 19, 1950, h. 10, s ). - Skönhetsdyrkaren som motståndsman. Sjödin, Stig m g a (Vi ; 37, 1950, h. 47, s. 11). - Besvärjelse. besök : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. C. Artiklar eller debattinlägg bernt erikson, världsmedborgare. - (Vi ; 17, 1950, h. 21, s. 18, 43 Gösta Oswald in memoriam. - (Utsikt ; 3, 1950, h. 6, s. 2-9) [Minnesord av föl jande förf attare: Erik Lindegren, Lars Gyllensten, Matts Rying, Allan Fagerström, Ragnar Bengtsson, Carl- Erik Nordberg, Werner Aspenström, Sven Stolpe, Jan Gehl in, Axel Li ffner, Sven Lindner, Karl Vennberg. (Werner Aspenström bidrar med dikten Dessa plötsliga och stilla gator, s. 5.)] Konsten att läsa innantill - tre tillämpningsövningar. - AB ; [Tre gymnasisters tolkningsförsök av dikten Den ni väntar passerar inte förstäderna.] Om det komiska eller Nobelpris till Chaplin. - ST ; Paminnelse om det elementära. - ST : Omtr. i: Tredje ståndpunkten / sivar Arn6r , s Diskussion: Holmqvist, Bengt: Fjärran fr%n Andromeda : ett brev till Werner Aspenström / av Bengt Holmqvist. - ST ; Werner: Svar till Bengt Holmqvist. - ST ; Regnmakarna och stormakterna. - ST ; Artikelserie i ST: Roos, Alarik: Poeterna och politiken. - ST ; Vennberg, Karl: Att utöva samhällelighet. - ST ; Aspenström, Werner: Regnmakarna och stormakterna. - ST ;

25 d, LL. Svanber, Victor: Poesi och politik. - ST ; Karl: Poesi och politik än en ging. - ST ; Te nér, Torsten: Författare förr och nu. - ST ; AL oos, Alarik: Poeterna och demokratiens försvar. - ST ; Skalder och politik [ledare]. - ST ; Omtr. i : En debatt i Stockholmstidningen / Alarik Roos Stockholm, s. Rattvisa aven åt mil jonarerna!. - (Clart6 ; 23, 1950, h. 3, s. 15) Diskussion: P-E B: Stackars miljonärer. - AT ; Skönanden och hastgardisten. - ST ; Omtr. i: Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Teatérproblem. - ST ; A. Skön1 itterart i tidningar och tidskrifter Förebud. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 49) [Dikt.] Hjältarna. - (Clartg ; 24, 1951, h. 7, s. 25) Tal till vårfesttalare. - ST ; [Dikt. Svar på Eyvind Johnsons vårta1 i Uppsala 12 maj 1951.] Diskussion: Johnson, Eyvind: Tal till neutral fellasare av vårtal. - ST ; Aspenströms dikt omtr. i : Forser, Tomas : Tredje ståndpunkten : en debatt från det kalla krigets dagar / Tomas Forser, Per Arne Tjäder. 1972, s B.. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Li nd bom, Tage mtlantis. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s, MT ; Socialisten vid skiljovägen. Norman, Birger Sånger vid floden. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 38, 1951, h. 49, s ). - Adalens poesi. C. Artiklar eller debattinlägg Att spela på lotteri. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 8r9, 16)

26 Diktens uppgift. - MT ; Dikter ur tystnaden. - (Vi ; 18, 1951, h. 3, s. 8) [Om Ivar Conradson.] Förspillda dagar. - (Hörde Ni ; 4, 1951, h. 6, s ) Handledningar för generaler. - (Clarté ; 24, 1951, h. 4-5, s. 12) Handstil och karaktär. - (Vi ; 18, 1951, h. 43, s. 22) Jag anser att Folkets röst är en myt. - MT ; Diskussion: Folkets tanke och vilja [ledare]. - MT ; l Om det naiva. - MT ; [Om Henri Rousseau. ] Sockqa, salta eller lata bli. - (Vi ; 18, 1951, h. 11, s. 6, 21) [Om tredje standpunkten. ] Stockholm - en drottning i cellofan. - MT ; Tidevarvet u.p.a.. - MT ; tal och Fogelström. - (BLM ; 20, 1951, h. 9, s ) Diskussion: Janzon, hke: Kring vårt framforna 40-tal. - (BLM ; 20, 1951, h.7,~ ) Rec. av: Holm vist, Bengt: Svensk 40-talslyrik : ett urval. - Stockho m, - 70 s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 517) Rep1 i k p8 Ake Janzons recension: Fo elström, Per Anders: Brev * till BLM. - (BLM ; 20, 1951, h. 8, s. 6 Werner Aspenström kommenterar Per Anders Fogelströms replik A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Porträtt av svenska poeter. - (Perspektiv ; 3, 1952, h. 3, s. 103) [Dikter.] Sex dikter. - (BLM ; 21, 1952, h. 1, s. 5-7) [Målaren Rousseaus avfärd från livet. - En gång i en tidig morgon. - Dödgrävarn och en fjäril. - Syskon. - Världstradet. - Elegi.l Skymningen ar den mellersta systern. - SVD ; C. Artiklar eller debattinlägg 160 Den ni väntar passerar inte förstäderna. - (Samtid och framtid ;

27 9, 1952, S ) [I arti kel-serien Diktaren om dikten.] En drömmares dagbok. - MT ; [Om Henri -Frédéric Amiel.] Frid på jorden?. - MT ; Gör kronan på hans hjässa lätt. - MT ; Diskussion: Barnslig antirojalism. - SDS ; Jord eller eld skall -du åter varda. - MT ; Kanoner och rosor. - MT ; Om metare, metmaskar och andra varelser. - MT ; Per oih Kersti köper dammsugare. - MT ; Poesi och besvärjelse. - (BLM ; 21, 1952, h. 5, s Utdrag ur essan omtr. i : ~spenström, ern ner : ~otsagelser, 1961, S Tankar och schack. - (BLM ; 21, 1952, h. 9, s ) [Artikeln föranledd av Gideon Ståhlbergs nya upplaga av Schack och schackmastare (1952).] Upprop inför Folkens fredskongress i Wien NyDag ; [Undertecknat av Werner Aspenström, Karl Gerhard, Gunnar Hirdman, Erik Blomberg, Ake Gustafsson och Victor Svanberg.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Hundarna. - (OoB ; 62, 1953, s. 412) Många solar lyste. - DN ; Arbbl ; NyTid ; Oandligt är vårt äventyr. - SkarabT ; Samtal med gammal soldat. - (Vi ; 40, 1953, h. 46, s. 6) [Dikt.l Sex dikter. - (BLM ; 22, 1953, h. 9, s ) [Bergslag (Redan ar barndomen..., Den gam1 a backstuguankan..., Mjölnardottern var ensam...). - Jättekvinnornas ö. - Ropet. - Om natten.]

28 Snöstaden. - UstergF ; II - Arbbl ; Y Aur ; SmålF ; Vykort till Japan. - Arbbl ; C. Artiklar eller debattinlägg En barbar i Rom. - MT ; Staden utan torg. - MT ; [Om Stockholms stadsbi ld.] Tvillingbror i o1 ja. - MT ; [Mot hötorgskonst.l 1954 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Bergslag. - (Perspekti.~; 5, 1954, h. 7, s. 294) [Dikter.] Död mans klagan. - (BLM ; 23, 1954, h. 6, s ) Poeterna. Profetia om staden Venedigs undergång. - (Lyrikvännen ; 1, 1954, h. 2, s. 6-7) [Dikter.] Snöstaden. - Folk ; [Novel l.] Traden. - (Perspektiv ; 5, 1954, h. 7, s. 294) Vykort från Japan. - DalaD ; , [Novel l.] Vykort till Japan. - NyTid ; Arbt ; [Novel l.] C. Artiklar eller debattinlägg ~esök i barndomen : i väntan på världens undergang bakom en soffgavel : återvända är att försonas. - Expr ; Omtr. i: Besök i barndomen. 1955, s Rec: Lyri kvannen ; 2, 1955, h. 5, Språkförbistring. - MT ; s / Petter Bergman.

29 Tankar om en tusenfoting. - MT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Auktionen. - (Clarté ; 28, 1955, h. 2, s. 7-8) [Kort pjäs.] Hemlig tillit. - (Lyrikvännen ; , h. 1, s. 9) [Dikt.l C. Artiklar eller debattinlägg Diktaren och döden : Stig Dagerman gick bort i höstas. - (Vi ; 42, 1955, h. 3, S ) htr. i : 40-talsförfattare, 1965, s Diktaren och skådespelaren. - (BLM ; 24, 1955, h. 10, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser, 1961, s A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Arken : komedi i en akt. - (Vintergatan ; 1956, s ) Ej blir det natt. - DN ; [Dikt.] Fem dikter. - (BLM ; 25, 1956, h. 5, s ) [Porträtt i december. - Våretyd-för tv2 fingrar. - Simpelt, ett gott ord. - Tingord. - Ode till en helikopter.] Ikaros och gossen Gråsten. - DN ; Köl nerdomen, - (Vi ; 43, 1956, h , s. 10) Nar vi bodde under bordet. - SVD ; Den sista kontinenten. - (BLM ; 25, 1956, s.. 222) Tva dikter. - (Lyrikvannen ; 3, 1956, h. 1, s. 3) [Dialog. - Aldrar.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Bolin, Lorentz m - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. (Perspektiv ; 7, 1956, h. 8, s. 381). - Trädens skönhet.

30 Grandien, Bo Drömmen om Asien : en bilderbok. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 3, s ). - Den sista kontinenten. Gullber, Hjalmar?T+ ja ens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. - Stockholm : Norstedt, s. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s, ). - Sjalens ljusa dag. Jim6nez, Juan Ramon m o c h jag / Juan Ramon Jimdnez ; tolkning av Arne Haggqvist ; teckningar av Baltasar Lobo. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. 0rig:s titel: Platero y yo. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s ). - Själens ljusa dag. Rubin,. Anny Marwig =arina : bilder från Stockholms skärgård / Anny Marwig Rubin ; teckningar av Erik Prytz. - Stockholm : LT, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 6, s ). - Skargårdsskildrarens dilemma. Strindberg, August De återfunna breven till Harriet Bosse / August Strindberg ; [utg.] Ake Runnquist. - Stockholm : Bonnier, s. : 4 pl-bl. (BLM ; 25, 1956, h. 1, s ). - Den osynlige Strindberg. C. Artiklar eller debattinlägg Att dikta dramatik. Ingår i: [Programblad] Malmö stadsteater, Intima teatern spelaret : Snaran. [1956?], s. 5. Bokrevy för barn och ungdom. - SVD ; , Klorofylldikten och det svarta paraplyet. - (RiR ; 23, 1956, h. 50, s. 101 o om ment ar ti l l di ktsaml ingen Dikter under träden (1956),] Korea - tre ar efterat. - (Vi ; 43, 1956, h, 3, s. 9-10) Om livets nödtorft och livets mening. - ST ; Utopin som försvann. - (Vi ; 43, 1956, h. 35, s. 5-6) Diskussion: a, Erlander, Tage: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 9-10) Ha ber, Hilding: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 10) Gunnar: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s ) -son, Jarl: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Ohlin, Bertil: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Vem skall utforska litteraturforskningen?. - DN ;

31 1957 A. Skönl itterärt i tidningar och tidskrifter Bröllopet. - (BLM ; 26, 1957, s ) [Novel l. ] Porträtt av svenska poeter. Ingår i: En - dikt dröjer kvar : ett poesiurval / av trettiofyra författare ; red. av Lars Forsse.1 l. 1957, s , Den sista mandikten. - DN ; Vad bondpojken sade till kyparen, - RiR-TV ; 24, 1957, h. 25, s. 3) C. Artiklar eller debattinlägg Kulturen i valfardssamhallet. - (Sigtunaringen ; 1957, h. 1, s. 1-2) Kulturen och den stora kundkretsen. - AB ; Ett manifest och en kommentar. - (BLM ; 26, 1957, h. 5, s ) [Futurismen och F T Marinettis manifest.] htr. i : Aspenström, Werner: ~otsägelseri 1961, s, Diskussion: GHT ; Skräcken och heligheten. - (Vår lösen ; 48, 1957, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Diskussion: UJ.: Religionens kunskapsväg. - AB ; Triksson, Göran O: GHT ; Den stora illusionen. - AB ; [Atomvapnen och Sver i ge. ] Vladimir Majakovskij. - (Lyrikvannen ; 4, 1957, h. 6, s. 5-6) A. Skönl i tterart i tidningar och tidskrifter Grisen i köket. - FiB ; 25, 1958, h. 19, s. 15, 44) [Novel l.] Julgranen. - (Vi ; 45, 1958, h. 37, s. 12) [Nove l l. ] Stjärnan : en liten händelse. - (Vintergatan ; 1958, s ) [Drama. J C. Artiklar eller debattinlägg Situation 1958 (el ler om våra f iskerattigheter i världshavet). -

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT?

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? En riktig klassiker säger något om oss själva och tiden vi lever i, oavsett när verket är skrivet. Ge dina elever möjlighet att få uppleva berättelser som talar direkt

Läs mer

Nu över 2000 titlar!

Nu över 2000 titlar! b i l d t e x t f o r m. c o m BILD,TEXT&FORM Tel. 054 568050 070 67990 Skagersviksgatan 23 653 42 Karlstad anita@bildtextform.com Plusgiro 9 74 98-3 A N T I K VA R I AT p å n ä t e t A Nu över 2000 titlar!

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

innehåll AVISA:s Paradox:

innehåll AVISA:s Paradox: Nu är den här! nr 12 AVISA:s innehåll Förord Styrande Mästaren har ordet R.G.K. och Tredje Graden Sjätte Graden.... Minneshögtid..... Barbaradagen..................... Evert Taube om C. M. Bellman Fjärde

Läs mer

NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme

NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme NYGREKISK LITTERATUR på svenska Johan Selme NYGREKISK LITTERATUR på svenska - Och vad skriver ni p% för sprak? fragade Spöket, - Grekisga, svarade jag s& torrt jag kunde, - Gammalgrekiska? sa han och började

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

En ny teater föds. Dokumentation från teaterkonferensen i Visby, juni 2003. Sonja Åkesson Sällskapet

En ny teater föds. Dokumentation från teaterkonferensen i Visby, juni 2003. Sonja Åkesson Sällskapet En ny teater föds Dokumentation från teaterkonferensen i Visby, juni 2003 Sonja Åkesson Sällskapet 1 2 Innehåll Förord...5 Eva Lilja och Karin Wiklund Sonja Åkesson som långdiktare...7 Inger Ring Hemligheten

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 104 Oktober 2005 NR 2 Judiska kvinnor bevakar palestiniernas mänskliga rättigheter vid gränsstationer sidan 5 Instängdheten i Betlehem skapar ångest. Möt

Läs mer

FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET. Nr 26 2014

FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET. Nr 26 2014 FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET Nr 26 2014 1 Nebbeboda akademi 4: Jorden vi ärvde Urban Emanuelsson berättade om lövtäktens betydelse för det gamla jordbruket och visade också upp exempel på de redskap

Läs mer

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland w w w. b o k d a g a r i d a l s l a n d. s e nr 2 14 år gå n g 1 6 Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland Litteraturpristagaren och 31 juli 2 augusti i Victor Estby VER ST NG i förlag VE RS T NG Karn stedt

Läs mer

År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52

År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52 70 kr i s G r a t f ö r m e d l e m m a r År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52 Östra Emterviks Hembygdsförening Ås Brunn 686 96 Östra Ämtervik 0565-303 41 www.ostra-amtervik.se/hbf ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947 1978. Sammanställt av Per Hellgren

Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947 1978. Sammanställt av Per Hellgren Index Per Wahlöö Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947 1978. Sammanställt av Per Hellgren Förord: Den hemlighetsfulle Pietro Följande index över Per Wahlöös texter är ett resultat

Läs mer

Nya talböcker december 2012

Nya talböcker december 2012 Nya talböcker december 2012 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Vägkorset... 1 Getingfabriken... 1 I dödsskuggans land... 1 Tala är silver... 1 Nazistlitteratur i Amerika... 1 Enstörig... 1 Farlig

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT Sv_Jerusalem_3_2007 18-09-2007 08.55 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 september 2007 NR 3 Fredshälsning! Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 7680 04-03-17 07.32 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Mars 2004 NR 1 Ur innehållet: Mel Gibsons Jesusfilm väcker reaktioner Är all kritik av Israel antisemetism? Rabbiner för

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

2013biljettpris 45-425 kr

2013biljettpris 45-425 kr Massor av premiärer vintern och våren 2013biljettpris 45-425 kr under 26 år 100-240 kr boka och köp på www.stadsteatern. stockholm.se Freuds sista möte Spelas på Klarascenen From Sammy with love Spelas

Läs mer

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm 3 4 Innehållsförteckning Fredagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 sidan Kongressens öppnande...

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 december 2007 NR 4 Tre av de 400 flickorna utanför Den gode Herdens svenska skola i Betlehem. För dem är skolan bland det viktigaste i en annars ganska

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010

Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning årsindex Nr 1/1992 2/2010 Forskning om folkbildning har utkommit med arton årgångar 1992 2009. Innehållet i de 31 nummer som utkommit t o m 2010 (1/1992 2/2010) förtecknas här

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

.09. UNGDOMSPRIS T.O.M. 25 ÅR 100 KR BILJETTER: www.stadsteatern.stockholm.se ELLER 08-506 20 200

.09. UNGDOMSPRIS T.O.M. 25 ÅR 100 KR BILJETTER: www.stadsteatern.stockholm.se ELLER 08-506 20 200 hösten.09 ALLA PJÄSER ALLA SPELDAGAR BILJETTPRIS 70 260 KR UNGDOMSPRIS T.O.M. 25 ÅR 100 KR BILJETTER: www.stadsteatern.stockholm.se ELLER 08-506 20 200 Gustaf Skarsgård i Hamlet av William Shakespeare

Läs mer

FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET. Nr 21 2012

FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET. Nr 21 2012 FRÅN HARRY MARTINSON-SÄLLSKAPET Nr 21 2012 1 Omslagsbilden Skeppsgossen som står staty utanför kasernen i Karlskrona skulle mycket väl ha kunnat vara Harry Martinson. Men inlandspojkens drömmar om ett

Läs mer

NORSTEDTs2014. höst. Kristina Sandberg avslutar trilogin om Maj SIDAN 9 UR INNEHÅLLET: ANNA JANSSON I NY GENRE 13 MATS OLSSON DECKARDEBUTERAR 19

NORSTEDTs2014. höst. Kristina Sandberg avslutar trilogin om Maj SIDAN 9 UR INNEHÅLLET: ANNA JANSSON I NY GENRE 13 MATS OLSSON DECKARDEBUTERAR 19 NORSTEDTs2014 UR INNEHÅLLET: ANNA JANSSON I NY GENRE 13 MATS OLSSON DECKARDEBUTERAR 19 SANNINGEN OM RISKKAPITALISTERNA 30 LENA DUNHAM EN RÖST I TIDEN 32 Kristina Sandberg avslutar trilogin om Maj MÄSTARNA

Läs mer