BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG"

Transkript

1 BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C WERNER ASPENSTRUM BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI SblulMANSTi?UJ,,D AV MATS HEDBERG

2 W E R N E R A S P E N S T R O M Bidrag till en bibliografi sammanstal ld av Mats 1978 Mats Hedberg

3 INNEHALL Förord Förkortningar I. Böcker åren II. ~ronoio~isk förteckning åren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg III I v 1 10 III. Skön1 i tterart i sam1 ingsverk - alfabetisk förteckning 39 IV. Enkätsvar och intervjuuttalanden - kronologisk förteckning 45 V. Inspelningar - kronologisk förteckning åren i VI. Oversattningar och tolkningar - alfabetisk förteckning 58 VII. Pjäser - alfabetisk förteckning; vari ingår pjäsernas uppförande i kronologisk ordning 60 VI I I. Litteratur om Werner Aspenström 75 A. Kryptobi bl iograf ier B. Facklexikon C. Oversiktsverk D. Monografier vari ingir uppgifter om Werner Aspenström E. Uppsatser i universitetsämnet Litteraturhistoria F. Fack1 itteratur G. Artiklar och essäer Ti l l ägg 86 Personregister 92

4 FURORD Såsom framgår av titeln är denna publikation ett bidrag till en bibliografi. Ingen av avdelningarna i bibliografin gör därför anspråk på fullständighet. Vid arbetet har föl jande hjälpmedel och arkiv utnyttjats: Svensk bokförteckning, Svensk l itteraturhistorisk bibliografi, Svenskt författarlexikon, Svenskt tidningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex, Svenska tidskriftsartiklar, Svenskt författarlexikon, Kryptobibliografier sammanställda av Eric och Ingrid Lilliehöök, Göran Hassler resp. Hakan Attius, uppgifter ur bi bl ioqraf ier [Ekner, Reidar (1970), Elveson, Gunnar (1975), Eriksson, Erik (1975), Holmberg, Claes-Göran (1975), Järv, Harry (1976), Karl ström, Lennart ( ), Lundgren, Margot ( 1967), Malmström, Rosa (1967), Palmqvist, Arne (1967), Ryberg, Anders (1973), Sandberg, Hans (1975), Sandgren, Folke (1971 ), Sel lgren, Stefan (1974), Tottie, Thomas (1964)l och monografier, facklexi kon och översiktsverk, Svenska Dagbladets klipparkiv, Sigtunastiftelsens klipparkiv, Sveriges Radios arkiv (Dokumentarkivet, Radioarkivet och TV-arkivet) och för teaterprogram Kungl i ga Bi bl i otekets småtrycksavdel ning. Materialet har grupperats i atta avdelningar samt ett tillägg och förtecknats alfabetiskt el ler kronologiskt. I de kronologiska förteckningarna är referenserna uppstal lda alfabetiskt inom varje ar. I avdelning I. Kocker följer recensioner efter varje bok, ordnade alfabetiskt efter tidningens eller tidskriftens namn. I avdelning II. B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström ar förteckningen, inom varje.år, uppstäl ld alfabetiskt efter recenserad författare. I avdelning VII. Pjäser följer med några undantag recensioner efter förtecknat uppförande. Tillägget följer i princip bibliografins uppställning. Ett tack till min sammanboende Mona Hedman som bistått med råd och hjälp vid utskriften av detta specialarbete. Katrineholm i maj 1978 Mats Hedberg

5 Förkortningar av namn på tidningar och tidskrifter AB Arbbl Arbn Arbt Arbtidn AT Bbl Bl eklt BLM Bohus1 BorlT BoråsT Dal ad DN DNS d DT- Arbn Ex pr Fal uk Fi B FK F01 k FT Gef led GHT G P GT Hal l P HbgD Hbl JönkP Ks t adt KV P LundsD MB MT N A NerA NordSv NorrkT N P NSD NT-UD NyaWerm NyDag NyTi d O0 B Ri R Ri R-TV SDS SIA SkarabT SkD SLT Aftonbl adet Arbetarbl adet Arbetaren Arbetet Arbetartidningen Aftontidningen Biblioteksbladet Blekinge Lans Tidning Bonniers litterära magasin Bohuslänningen Borlänge Tidning Borås Tidning Dal a-demokraten Dagens Nyheter Dagbl adet Nya Sanhal let Dagstidningen-Arbetaren Expressen Falu-Kuriren Folket i Bild Folklig Kultur Folket Finsk Tidskrift Gelfe Dagblad Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Göteborgs-Posten Göteborgs-Tidningen Hal l andsposten Helsingborgs Dagblad Hufvudstadsbladet Jönköpings-Posten Karlstads-Tidningen Kval l sposten Lunds Dagbl ad Morgon-Bl adet Morgon-Tidningen Nya Argus Nerikes Allehanda Nord-Sverige Norrköpings Tidni ngar Nya Pressen Norrländska Socialdemokraten Norrköpings Tidningar-Ustergötlands Dagblad Nya Wermlands-Tidningen NY Dag Ny Tid Ord & Bild Röster i radio Röster i radio-tv [efter Sydsvenska Dagbladet Snällposten Skogsindustriarbetaren Skaraborgs-Tidningen Skånska Dagbl adet Svensk litteraturtidskrift

6 Små1 A Soc Dem So F ST StudK Sval l ST SV D SVM SVT UNT UPS Vbl Ves tmlt VarmF Vas terbk VastgD Vvi kst AboU AKH OC Og OK OstergF DstersP Smal ands Al lehanda Social-Demokraten Samtid och Framtid Stockholms-Tidningen Studiekamraten Sundsval 1s Tidning Svenska Dagbl adet Svenska Morgonbl adet Svensk Tidskrift Upsala Nya Tidning Tidningen Upsal a Vasabladet Vestmanl ands Lans Tidni ng Varm1 ands Fol k bl ad Västerbottens-Kuriren Vastgöta-Demokraten Vasterviks-Tidningen Abo Underrattel ser Arsbok för Kristen Humanism Östgöta Correspondenten 'O'stgöten Urebro-Kuriren Östergötlands Fol kblad Ostersunds-Posten

7 I. Böcker åren O01 Förberedelse : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AT ; BLM ; 12, 1943, h. 8, s. 662 / Olof Lager- crantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Stig Dagerman. - Fk ; 9, 1944, h. 2, s. 48 / Ture Nerman. - GHT ; / B. B-m. - KstadT ; / Sven Stolpe. - NyTid ; SDS ; Sigtunaringen ; 1943, h. 3 / Helmer Söderback. - SocDem ; ; / Helge Akerhielm. - ST ; / Erik Asklund. - Studiekamraten ; 26, 1944, h , s / Lars Englund. - SVD ; / Sten Selander. - SvM ; UNT ; / N.B. 002 Oandligt ar vart äventyr : noveller och sagor. - Stockholm : Bonnier, S. Rec: AT ; / Stig Ahlgren. - BLM ; 14, 1945, h. 10, s / Margit Abenius. - DN ; / J. W-s. - Expr ; Fk ; 11, 1946, h. 2, s. 57 / Axel Liffner. - GHT ; MT ; / Kaj Björk. - NyTid ; ST ; / Artur Lundkvist. - SVD ; / S.A. - UNT ; / P.E.W. - Vi ; 33, 1946, h. 3 / Karl Vennberg. 003 Skriket och tystnaden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; AT ; / Karl Vennberg. - BLM ; 15, 1946, h. 5, s / Olof Lagercrantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - Expr ; / Uno Flor&. GHT ; Lundagård ; 1946, s MT ; NordSv ; / Ragnar Oldberg. - NyTid ; SDS ; ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 28, 1946, h , s. 262 / Lars Englund. - VestmLT ; / Sven Lindner. 004 Snölegend : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Ragnar Bengtsson. - AT ; / A. Gunnar Bergman. - Bbl; 34, 1949, s. 353 / G[öte] C[arli]d. - BLM ; 18, 1949, h. 8, s / Ake Janzon. - DN ; / Jlohannes] E[dfelt]. - Expr ; / Per Erik Wahlund. - GHT ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / N-B Stormbo m. - MT ; / Stig Carlson, - NyTid ; OoB ; 1950, s. 240 / Rabbe Enckell. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 31, 1949, h , s. 316 / Lars Englund. - SVD ; / Olof Lagercrantz. - Vi ; 1949, h. 41, s , 30 / Orjan Lindberger.

8 005 Litania : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 37, 1952, s / RColand] A[dlerber]th. - BLM ; 21, 1952, h. 5, s. 394 / Birger Vikström. - BLM ; 21, 1952, h. 2, s / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Sven Alfons. - FK ; 1952, s Frihet ; 1952, h Gaudeamus ; 1952, h GHT ; / Ebba Lindqvist. - Göteborgske spionen ; 1952, h Hbl ; / N-B Stormbom. - Lundagard ; 1952, s MT ; / Stig Carlson. - Perspektiv ; 3, 1952, h. 5, s SDS ; / D[aniel] Hj[ort]. - SIA ; 1952, h SoF ; 1952, s ST ; / Bengt Holmqvist. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; Ups ; , - Vi ; 39, 1952, h. 17, s. 8, 26 / Birger Nor- ) man. - Var lösen ; 43, 1952, h. 12, s / Anders Frostensson. 006 Förebud. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbt ; / Lennart Fröier. - Arbtidn ; / Ake Wahlgren. - AT ; / Ivar Ivre. - Bb1 ; 38, 1953, s. 306 / R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 22, 1953, h. 4, / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - DT-Arbn ; / Orjan Wallqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1953, h Gaudeamus ; 1953, h GHT ; ,04 / Henning Söderhjelm. - GP ; / Bertil Sterner. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / N[ils]-B[örje] S[tormbom]. - KvP ; / Bengt Göransson. - LundsD ; / Alf Matteson. - MT ; / Rke Nordin, - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NyTid ; / Walter Dickson. - Perspektiv ; 4, 1953, h. 6, s Perspektiv ; 4, 1953, h. 7, s SDS ; / Daniel Hjort. - SIA ; 1953, h SkD ; / Sigvard Mårtensson. - SoF ; 1953, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; / Jan Stiernstedt. - Ups ; / Anders Borggard. - VestmLT ; / Jacob Kulling. - VviksT ; / Arne Lindström. - VarmF ; / Birger Christoffersson. 007 Hundarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sören Ruther. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 40, 1955, s. 30, R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 23, 1954, h. 9, s / Sig- vard Cederroth. - Dagen ; / Ruth Eklund. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. l - Expr ; / Bo Strömstedt. - FK ; 1954, s GP ; / Gunnar Beskow. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / R. E-11, - KvP ; / Göran Printz- Påhlson. - LundsD ; / Bertil Wickman. - MT ; / Stig Carlson. - NA ; 47, 1954, h. 20, s / S. W-r. - NordSv ; / Per Rydén. - NP ; NSD ; l

9 008 Dikter Stockholm : Bonnier, s. - (Den nya lyriken) Rec: Arbt ; / Evald Palmlund. - Arbtidn ; / Kurt Aspelin. - AT ; / Eva-Lisa Lennartsson. - Bbl ; 40, 1955, s. 363 / K[erstin] BCerggren]. - DT-Arbn ; / Viveka Heynan. - Expr ; / Bo Strömstedt. - GHT ; GT ; / Torbjörn Thörngren. - ST ; / Bengt Holmqvist. - SVM ; / Reinhold Ahl6en Dikter under traden. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Dagny Levin. - Arbt ; / Walter W. Nelson. - Bbl ; 42, 1957, s. 200 / B[engt] H[olmströ]m. - BLM ; 25, 1956, h. 10, s / Sigvard Cederroth. - BorlT ; /Olle Wingborg. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1957, h. 3, - Fk ; 1957, s GT ; / Torbjörn Thörngren. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Göransson. - MB ; Metallarbetaren ; 1956, h. 49, s MT ; / Stig Carlson. - NyTid ; / Bertil Gedda. - Perspektiv ; 8, 1957, h. 2, s. 84 / K-G Wall. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SkD ; / Helmer Lång. - SoF ; 1957, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Ake Janzon. - SVM ; / Harry Lindström. - UNT ; / Lars Bäckström, - Ug ; / Björn Hakanson. O1 O The poet and the emperor : a radio comedy / Werner Aspenström ; english translation: Paul Britten Austin. - Stockholm : Sveriges Radio, [Z81 s. 0rig:s titel : Poeten och kejsaren. O1 1 Backen / Werner',Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sven Delblanc. - Arbn ; 1958, h. 43, s Arbtidn ; / Kristina Bohman. - Bbl ; 44, 1959, s. 206 / Bengt Holmström. - BLM ; 27, 1958, h. 9, s / Bo Carpelan. - BoråsT ; / G[unnar] H[edelan]d. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Ake Lindström. - FaluK ; / Pae. - FiB ; 1958, h FT ; 1959, s GefleD ; / Kerstin Hjort-Ekman. - GHT ; / Göran O. Eriksson. - GP ; / Sten Björild. - GT ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Petrus Gren. - Hbl ; / Carolus Rein. - KvP ; / Bengt Holmström. - MB ; / Alf Thoor. - MT ; / Artur Lundkvist. - NA ; 51, 1958, h. 17, s. 265 / Stig Carl- - son. - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NorrkT ; / Bianca Bianchini. - NyDag ; NyTid ; / Gösta Andrgn. - Perspektiv ; 9, 1958, h. - 9, s /

10 Helge Akerhielm. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SIA ; 1958, h. 22, s SkD ; / Helmer Lång. - ST ; / Anders Usterl ing. - SVD ; / Ake Janzon. - SVT ; 1959, s UNT ; VestmLT ; / Sigvard Andrck. - Vi ; 45, 1958, h. 44, s. 29 / Orjan Lindberger. - VasterbK ; / [Hans-] O[lof] C[arlsson]. - AkH ; 1959, s OC ; / Anders Borggård. - UK ; / Lennart Edgren Arken / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 16) 01 3 Poeten och kejsaren / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 17) O1 4 Snaran / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 18) 01 5 Teater 1. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Hans Dahlberg. - AB ; Arbbl ; / Carl-Olof Gierow. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Bbl ; 45, 1960, s. 491 / Olle Tegström. - BLM ; 29, 1960, h. 2, s / Carl-Eric Nordberg. - Dala0 ; / Stenove Bergwall. - DN ; / Ingrid Arvidsson. - Expr ; / Ivar Harrie. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Gunnar Falk. - GHT ; / Tord Baeckström. - GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; / Henrik Sjögren. - NT-OD ; / Lars Gerhard Norberg. - Perspektiv ; 11, 1960, h. 5, s / Sigrid Gillner. - ST ; / Nils Beyer, - StudK ; 42, 1960, h. 7, s / Thord Palmlund. - SvallsT ; / Lars Törnqvist. - UNT ; / Ruth Halldén. - Vår lösen ; 51, 1960, s / Kaj Henmark. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - UC ; / Anders Borggård Motsägelser. - Stockholm : Bonnier, s,. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 47, 1962, s. 347 / Bo Sköld. - BLM ; 30, 1961, h. 10, s / Carl Fehrman. - Clarté ; 35, 1962, h DN ; / Bengt Holmqvist. - DNS ; / Ake Olsson. - GHT ; / Brita Wigforss. - GT ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Höglund. - Lantarbetaren ; 1961, h NT-OD ; / Gunborg Lundén. - NyDag ; NyTid ; / Srigurd] Möhlenbrock. - SDS ; / Ni 1s Ivar Ivarsson. - SmålA ; / Ingrid Ydén-Sundgren. - SoF ; 19, 1962, h. 1, s / Per Schwanbom. - ST ; / Birger Christofferson. - SVD ; / Ake Janzon. -

11 UNT ; / Per Olov Enqvist. - Vi ; 49, 1962, h. 2, s. 23 / Kai Henmark. - VarmF ; / Lrennart] W[esterbran]t. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1962, s UstersP ; / Rune M Lindgren. O1 7 Om dagen om natten : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Ingemar Virdhall. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 46, 1961, s / Olle Tegström. - BLM ; 30, 1961, h. 4, s / Göran Palm. - Bohus1 ; / T[ore] W[inquis]t, - DalaD ; Per Persson. - DN ; / Johannes Edfelt. - DNS ; / Rune M Lindgren. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Per Gunnar Evander. - GHT g / Göran O Eriksson. - GP ; / Kjell Hjern, - GT ; / Beynt Eklundh. - Hbl ; ' / B[o] C[arpelan].'.; JiJrrkP ; / Josef Rydén, KvP ; / Bengt Höglund, m Metallarbetaren ; NerA ; / Carl Olof Bergstrlm, NT-UD ; / Ingmar Bjbrkstén. - NyDag ; NyTid ; / Bertil Gedda. - SDS ; / Hans Dhsjne, - SIA ; 1961, h Sm%lA ; / Ingrid Yd6nwSandgren. - ST ; / Stig Sjödin. - $VD ; 1961-Q3-17 / Ake Janzon, - SkD ; / Helmer Lång. - UNT ; / Lars Gustafsson. - VestmLT ; / Lars Thunberg, -' V i ; 48, 1961, h, 18, s / Petter Bergman. - VviksT ; / Arne Lindström, - VarmF ; / J[ohan] E[spelin]. - VasterbK ; / Göran Eriksson. AboU ; / Ole Torvalds. bklj s UC ; / Andgrs Borggard. e UK ; 1'361~0fi3~1' / Lennart Edgren. - UstersP ; / CgrlcGöran Fkerwald.. i..f,l. O1 8 Teater 2. - Stockholm : Bonnier, , b Rec: AB ; / Allan Fagerström, - Bbl ; 49, 1964 ' s.;,299 / Olle Tegstrbm. - BLM ; 32, 1963, h. 3, s / petter Bergman, * GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; ds Hep rik Sjögren. - NT-UD ; / Lars Gerhard Norberg. Per* spektlv ; 14, 1963, h. 6, s. 274 / Helge Akerhielm. n,v;istgr a / Ake Pettersson. - VasterbK ; / G~nnar bir- gard. - AkH ; 1963,"k 261.' - UC ; / Anders BerggBrd,. - Ug ; / N[ils] B[ergma]n. - UstergF ; 1# , L Ii %r i 019 Trappan : dikter. - Stockholm : Bonnier, 1964, - 63 s,,.) i,r Rec: AB ; / Axel Liffner, - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Bbl ; 50, 1965, s. 110 / Olle Tegström. - BLM ; 33, 1964, h, 9, s / Björn Håkanson. - DalaD ; Q~19, e DN ; / Folke Isaksson. - Expr ; / Bo Stromstedt. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Peter Sandel in. - KvP ; / B-E Hedin. - OoB ; 73, 1964, s. 89 / Benkt-Erik Hedin. - SDS ; / Sven ChristerSwahn. - ST ; / Göran O Eriksson. - SVD ; 1964-lob09 / Ake

12 Janzon. - Vi ; 51, 1964; h. 46, a. 43 / Kai Henmark. - Vvi kst ; / H Lindström. - Vår lösen ; 56, 1965, h.2, s / Ulf Söderlind. - VästerbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1965, S dikter : i urval och med förord av författaren. - Stockholm : Bonnier, s. (Svalans lyrikklubb ; 4) Rec: DalaD ; / Per Persson. - Kristet forum ; 1964, s ST ; / Lars-Olof Franz&. 021 Bäcken. - [Ny utg.]. - Stockholm : Aldus, s. - (Delfinböckerna ; 151) 022 Gula,tassen : en liten historia berättad och ritad för Pontus det minnesvärda året Stockholm : Rabén & Sjögren, s. : ill. Rec: AB ; / K Stjarne-Nilsson. - DN ; / M Strömstedt. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / G. Ambjörn. - Hbl ; / V Renvall. - SDS ; / M Wilhelrnsson. - SVD ; / J Fredlund. 023 Dikter. - Stockholm : Bonnier, s. - (Den svenska lyriken) 024 Teater 3. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: Arbn ; 1966, h Bbl ; 52, 1967, h. l, s. 116 / Olle Tegström. - BLM ; 36, 1967, h. 2, s / Urban Andersson. - Hbl ; / Catharina Spåre. - SDS ; / Ulf Gran. - SIA ; 1966, h, Motsägelser / Werner Aspenström. - [Ny utg.] reviderad och utökad uppl. - Stockholm : Bonnier, s. - (Aldusserien ; 242) 026 Sommar : om naturen, människan och tidens gång / Werner Aspenström ; teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Göran Olsson. - Arbn ; 1968, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bbl ; 54, 1969, h. 1, s. 124 / Göran Zachrison. - BLM ; 37, 1968, h. 9, s / Erik Sandin. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Staffan Björck. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / Erik Lundberg. - GP ; / Bernicus. - GT ; / Sune örnberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 16, 1969, h. 2, s / Per Schwanbom. - KvP ; / Evald Palmlund. - Metallarbeta-

13 ren ; 1968, h Metallarbetaren ; 1969, h SDS ; / Göran Zachrison. - Signalen ; 1968, h SLT ; 32, 1969, h. 1, s. 47 / Pecheur. - Statsanställd ; 1968, h Storstaden ; / Axel Österberg. - SVD ; / Knut Ahnlund. - Transportarbetaren ; 1968, h UNT ; / Gunilla Bergsten, - Vbl ; / G Agren. - Vi ; 56, 1969, h. 8, s / Lena Larsson. - Vår lösen ; 59, 1968, h. 9, s / Ingrid Schöier. - VasterbK ; / M B. 027 Inre : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbn ; 1969, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bokrevy ; 1, 1970, h. 1-2, s / Kerstin Berggren. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Fackföreningsrörelsen ; 1969, h. 2, s GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - GP ; / Helge Jedenberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 1969, h Kommunalarbetaren ; 1970, h KvP ; / Evald Palmlund. - NT-ÖD ; / J[an] Mårtenson, - SDS ; / Benkt- Erik Hedin. - StudK ; 52, 1970, h. 1, s. 5 / Kerstin Berggren. SVD ; / Ake Janzon. - UNT ; / Lars Hassel - blad. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - Vi mänskor ; 1970, h Var lösen ; 61, 1970, h. 5, s / Staffan Larsson. - AKH ; 1970, s Skal. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Kjell Sundberg. - Arbn ; 1970, h Arbt ; / Stig Carlson. - BLM ; 39, 1970, h. 10, s. 679 / Petter Bergman. - Bokrevy ; 2, 1971, h. 1-2, s. 41 / Stina M Nilsson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Metallarbetaren ; 1971, h SDS ; / Sven Christer Swahn. - SvallsT ; / B F Sanner. - SVD ; / Thure Stenström. - Vår lösen ; 62, 1971, h. 1, s / Ingrid Schöier. - AKH ; 1971, s / L Aslund. 029 Stackars Job : en andlig revy. - Stockholm : Proprius, s. - (Repertoaren ; 11 ) Rec: Bokrevy ; 3, 1972, h. 3, s. 73 / Göran Zachrison. - DN ; / Olof Lagercrantz. - GHT ; / Tord Baeckström. 030 Under tiden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Hedeborg. - Arbt ; / Kai Henmark. - Bbl ; 4, 1973, h. 1-2, s / Gösta Berggren. - BLM ; 42, 1973, h. 2, s / Claes Andersson. - Dagen ; / Y[lva] Egge-

14 horn. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Madeleine Gustafsson. - GP ; / Bernt Eklundh. - GT ; / G[öran] Zachrison. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - NT-UD ; / J[an] Mårtenson. - SDS ; / Ake Lei jonhufvud. - SKD ; / Jacques Werup. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Staffan Bergsten. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - UstersP ; / Eva Vejde. 031 Backen / Werner Aspenström. - [Ny utg.] / med teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonniers, s. : ill. Rec: AB ; / Kurt Bergengren. - Arbbl ; / K H S. - Hbl ; / Ebba Elfving. - SvallsT ; / S Stenberg. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 1, s. 72 / Lars Thunber g. 032 Jordvagga - himmelstak : dikter i urval och kommentar. - Stockholm : FiB:s lyrikklubb, s. - (FiB:s lyrikklubbs bibliotek ; 168) Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / K H S. - Bbl ; 5, 1974, h. 2, s. 64 / Helmer Lång. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / Tom Sandell. - NT-UD ; / Jan Mårtenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SVD ; / Urb'an Andersson. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 5, s / Pia Björck. 033 Blåvalen : halvsagor och andra prosastycken. - Stockholm : Bonnier, ' s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Bergsten. - BlekLT ; / J-0 Brunnström. - BoråsT ; / Rune Larsson. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Ake Lundqvist. - Expr ; / Tommy Hammarström. - GP ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / Ebba Elfving. - KvP ; / Erik Johansson. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NSD ; / Alf Lidgren. - NT-UD ; / Gunborg Lunden. - Nya Werm ; / Staffan Stolpe. - SDS ; / Sven Christer Swahn. - SKD ; / G A-m. - SvallsT ; / Henry Lundström. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Ulf Wittrock. - VestmLT ; / Sigvard Andren. - VarmF ; / Gunnar Odhner. - VasterbK ; / Matts Balgård. - AKH ; 38, 1976, s / Bernt Eklundh. - DC ; / Anders Borggard. - OstersP ; / Peter Almerud. á34 Ordbok : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Peter Curman. - Arbbl ; / Kenneth Jonsgård. - Arbt ; / Lennart Frick. - BoråsT ; / Per-Ove Ohlson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - FaluK ; / Stig

15 Jarvetun. - Folk ; / Hakan Boström. - GefleD ; Leif Brundin. - GHT ; / Göran R Eriksson. - GP ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Claes Göran Holmberg. - Hbl ; / Peter Sandelin. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NT-OD ; / Jan Martenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SvallsT ; / Curt Bladh. - SVD ; / Urban Andersson. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - VasterbK ; / Göran R Eriksson. - OC ; / Ola Persson.

16 II. Kronologisk förteckning aren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg 1939 C. Artiklar eller debattinlägg Ens1 ingen och samhäl lsmanniskan, - (' i (11 linaringen ; 1939, Jul - numret, s. 7) C. Artiklar eller debattinlägg Den fördröjda sekulariseringen. - DN ; Diskussion: Den kristna linjen - med och mot [ledare]. - SVM ; Krisrna ideal och humana [ledare]. - DN ; Ateisterna och kristendomen [ledare]. - SVM ; "Utan rel igiös dominantn-? [ledare]. - SVM ; Asenström, Werner: Ateisterna och kristendomen (Ett förtyd- I*- SVM ; Werner: Ateisterna och kristendomen ännu en gång A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter I förväg gången. - SVD ; [Di kt. ] Natt. - ST ; [Dikt. ] C. Artiklar eller debattinlägg Bertil Malmberg och religionen. - (Tiden ; 36, 1943, h. 10, S ) Guitarr och dragharmonika. - AT ; Humanism och kristendom. - (Tiden ; 36, 1943, h. 1, s ) Individualism och religion. - DN ; z A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter September. - SVD ; [Dikt.l

17 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Brandel l, Gunnar Den europeiska nihilismen : uppsatser. - Stockholm : Bonnier, S. AT ; En humanist och tidsbegrundare. C. Artiklar eller debattinlägg Fyra unga novellister. - (40-tal ; 1, 1944, h. 2, s ) [Lars Ah1 in, Lars Göransson, Bengt Gunnas, Gustaf Rune Eri ks.] Kristendomen, människovärdet och fjäriln pa Haga. - (SoF ; 1, 1944, h. 7, s ) Nationer eller fred?. - AT ; Radikdlitetens problem. - (40-tal ; 1, 1944, h. 1, s ) Sankte Pers söndagslasning. - AT ; Strindberg och Kymmendö. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Fyra dikter. - (40-tal ; 2, 1945, h. 9, s ) [Nar piskorna skall hängas upp. - Vi ar ju alla döende. - Skriket. - Ur havets skum.] Vykort till Japan. - (40-tal ; 2, 1945, h. 6, s. 7-12) [Skönl i tterär prosa. ] Väntan, - SVD ; B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Linder, Erik Hjalmar m o s t 239 S. (BLM ; 14, 1945, h. 10, s ). minimum. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, C. Artiklar eller debattinlagg - Religiös vanmakt. Diktens socialisering. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Drömmen om munken. - AT ; Diskussion: Frostenson, Anders.: Drömmen om trohet. - AT ;

18 Gustav Sandgren - molnpredikaren. - (BLM ; 14, 1945, h. 3, S ) I väntan på Dikter IV. - (40-tal ; 2, 1945, h, 4, s. 1-7) Diskussion: 01 Röda havet. - (40-tal ; 2, 1945, h. 5, s. 40) Werner: [Svar på ett beriktigande av Ebbe Linde.]. 2, 1945, h. 5, s. 40) ST ; SVD ; Ivar Lo-Johanssons misstag. - (FiB ; 12, 1945, h. 5, s. 2, 27, 30) Konsumenten och reklamen. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Diskussion: Livi jn, Claes: Reklamens effekt är att minska kostnaden. - AT ; Litteraturen och grottan Sverige. - AT ; [Art i kel n skriven under pseudonymen Per Gren. ] Diskussion: Gunnarson, Gunnar: Det "marxistiska schemat" och l itteraturen : en replik till Per Gren. - AT ; Den stora resan. - (RiR ; 12, 1945, h. 51, s. 24) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Den stora resan inför radioteaterns förestäl lning ,] 1946 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Denna soltöckniga dag. - SVD ; Negerdockan. - (Vi ; 13, 1946, h. 9) Skyddsrummet. - (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ) [Novel l.] Snarorna i vassen. - (Vi ; 13, 1946, h. 16),. CDikt.1 Tva dikter. - (Vindros ; 2, 1946, s.. 15) [Klagosång över den slutna munnen. -' Skuggor.] Uppbrott. - (Clart4 ; 19, 1946, h. 1 maj-nummer, s. 1) [Dikt.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Dagerman, St i g De dömdas ö : roman. - Stockholm : Norstedt, s. AT ; Duell med det meningslösa.

19 Grieg, Nordahl AnnU ar världen unq. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel : ung ma verden ennu vaere. - (BLM ; 15, 1946, h. 4, s ). - Martyrer och segrare. M;n:*b~o. - Stockholm : Forum, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Johnsson, Me1 ker Ledmotiv Stockholm : Bonnier, s. - (Idé och debatt) (BLM ; 15, 1946, h. 7, s. 619). - Nyktra essayer. La erkvist Pär Stockholm : Bonnier, s. AT ; Pär Lagerkvists dramatik. Lao She [pseud. för Shu She-ye] E n s h a i Peking. - Stockholm : Ljus, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Porter, Katherine Anne Det'lutande tornet. - Stockholm : Bonnier, s. - (Panache-serien) 0rig:s titel: The leaning tower. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Lutande torn. Rauschnin, Hermann d d : var kulturs sammanbrott och återuppbyggnad. - Stockholm : Natur och Kultur, s. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Rauschning och tidens yrsel. Sand ren, Gustav k l a r y, sjung! : roman. - Stockholm : Bonnier, s. Sand ren, Gustav &ssagor : andra sam1 ingen / Gustav Sandgren ; med illustra- tioner av Stig Asberg. - Stockholm : Bonnier, s...: ill. (BLM ; 15, 1946, h. 10, s ). - Trollguldets fördelar. Tolstoj, Aleksej m n a. - Stockholm : Norstedt, s. - (Lidandets vag ; 1) 0rig:s titel: ChoZdenie po mukam. D l: Sestry. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Rysk bilderbok. C. Artiklar eller debattinlägg Det europeiska spökslottet. - AT ; Omtr. i: Kritiskt 40-tal. 1948, s International borttappad?. - (Clarté ; 22, 1946, h. 1, s. 7-9, 14)

20 Konservburköppnaren och folkhemmet. - AT ; [Art i kel n s kr i ven under pseudonymen Per Gren. ] Lennart Göthberg in memoriam. - (40-tal ; 3, 1946, h. 9-10) osammanhängande brev till en programskrivare. - (40-tal ; 3, h S ) [~iti keln anknyter ti l l Anderber Bengt: Kommentar till mig och T.S.. - (40-tal ; 3, 4 Poeten och varldens al lmänna åk1 agare. - AT ; Professor Laski och varldens frälsning, - AT ; [Artikeln behandlar -9Laski Harold: Social ismen og Kulturens Fremtid (Köbenhavn : Rosendahl & Jörgenson, 1945).] Vad galler striden?. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Zebran och den amoraliska människan. - (40-tal ; 3, 1946, h. 2, S ) Diskussion: SVD ; / O.H. Oppet brev till vår regering. - (40-ta1 ; 3, 1946, h. 4, s ) [Brevet undertecknat av 32 förf attare, däri bl and Werner Aspenström.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Tv3 elegier. - (40-tal ; 4, 1947, h. 1, s ) [Nattf iske. - Snölegend.] B. Recensioner av Werner Aspenström Chamson, Andr6 mbrunnen. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Le puits des miracles. (BLM ; 16, 1947, h. 4, s ). - Politiskt mirakelspel. Englund, Carl-Emi 1 Minnet sliter i spindelväv, - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 2, s. 165). - Norrländsk melankoli. Hansen, Martin A. Lycklige Kristoffer : roman. - Stockholm : Tiden, s. 0rig:s titel: Lykkelige Kristoffer. (BLM ; 16, 1947, h. 3, s ). - En riddare och hans hast. Lundkvist, Artur Skinn över sten. - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 10, s ). - Panisk poesi.

21 Malmber, Bert i l d n e n s s. (BLM ; 16, 1947, h. 9, s ), - Förskjutningar. fallande båge : dikter. - toc ck ho lm : Bonnier, 1947 Stange, C1 aude Richard Verschleierte Engel. - Zurich : Artemis-Verl., s. AT ; Samtal med moderniserad djävul. C. Artiklar eller debattinlägg Den kränkte schackspelaren. - AT ; Myten om människan, - (40-tal ; 1947, h. 4, s ) 1948 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Jag väntar ännu (Vi ; 15, 1948, h. 46, s. 6) [Dikt.] Två dikter. - (BLM ; 17, 1948, h. 1, s. 6-7) [Snöbrev. - Skadespel arens rum.] Tv3 dikter. - (Utsikt ; 1, 1948, h. 6, s. 8-9) [I. De levande träden och de som aven är döda. - II. Jämn mark för den omöjliga staden.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Ben tsson, Ragnar &ngar : dikter : divertimenti op Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. Erikson, Bernt -ter odlas i byarna : en ofattbar universalitet : opus 5, Stockholm : Tiden, s. Eri kson, Bernt Gudarnas omöjliga syntes : opus 6, Stockholm : Författarens eget förlag, s. (BLM ; 17, 1948, h. 7, s ). - Den ofantliga verklighetsbördan. Grave, Elsa Bortförklaring : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar, Malmberg, Bertil Men bortom marterpålarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar.

22 105 Wichman, Eva -ra tonen. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. 106 Wine, Maria Ring i ring. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. C. Artiklar eller debattinlägg 107 Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Myt och verklighet i socialismen. - (Clart6 ; 21, 1948, h. 5-6) [Tidigare tr.: Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; Diskussion: Fridell, Folke: Feltolkningar kring socialism. - (Clarté ; 22, 1949,. 1, s. 21) 109 Om våra vänner jättarna. - (RiR ; 15, 1948, h. 8, s. 9) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Platsen är inhöljd i rök inför radioteaterns förestäl l ning O Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter 111 Likt infarten till en stad. - SVD ; Svindlande landskap. - (Vi ; 16, 1949, h. 39, s. 6) [Dikt. j B. Recensioner skrivan av Werner Aspenström 113 Benedict, Ruth Kulturmönster : livsstilar och sedvänjor. - Stockholm : Tiden, s. - (Modern människokunskap) ST ; Människokunskap. 114 Jannes, El ly 'österland : resa i Turkiet, Irak och Iran. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s : ill. (Vi ; 36, 1949, h. 46, s. 9-10). - österland. 115 Sjödin, Stig Sotfragment : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 36, 1949, h. 17, s. 10). - Lufthunden och järnbruksarbetaren. 116 Vennb;rg,Karl Flske ard : dikter. - Stockholm : Bonnier, s.

23 (Vi ; 36, 1949, h. 45, s. 12, 24). - Karl Vennberg och det lyriska återtåget. C. Artiklar eller debattinlägg Brev till ett antal politiker. - MT ; De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h. 5, s. 6-8) Diskussion: Hedman, Hans: De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h.6-7. s. 57) As enström, ern ner: De intellektuella och freden. - (Clart6 ; 22, T&TT-7, s. 57) Diktaren och det mobi l iserade samhal let. Ing3r i: Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti , S Min basta dikt. Ingår i: Min basta dikt. 1949, s [Werner Aspenström kommenterar dikten Snöbrev.] Panisk poesi. - (Vi ; 16, 1949, h , s. 44) [Om Artur Lundkvist.] Skeptikern och kristendomen. - AB ; Omtr. i: Bekännare och förnekare. 1950, s Rec: AB ; / John Landquist. - BLM ; 19, 1950, s / Holger Ahlenius. - DN ; / Olle Holmberg. - Expr ; / Erik Götlind. - GHT ; , / Teddy Brunius. - GP ; / Gunnar Edman. - ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Karl-Gustaf Hildebrand. - UNT ; / Ulf Wittrock. Den tveksamme radioförfattaren. (En kommentar till Henrik Dyfvermans artikel med samma rubrik.). - (RiR ; 16, 1949, h. 38, s ) Den tveksamme radioförfattaren. - (RiR ; 16, De tv3 domstolarna. - ST ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Längst ute p8 kajkanten : vid undersökningen bör havet inte förbigås. - (Prisma ; 3, 1950, h. 1, s ) [Kort pjäs.] Tre sagor. S - (Vintergatan ; 1950, s ) [l. Snöstaden Sensationsnummer blev fiasko - dykande människa vägrade hoppa Livet på landet.

24 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Alfons ; Sven Backspel mot gryningen. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 11, s. 10). - Det förlorade paradiset. Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret Djävulsdans : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 42, s. 7). - Det overkligas dans. J!nger, Ernst Pa marmorklipporna : roman. - Stockholm : Natur och Kultur, S. 0rig:s titel: Auf den Marmorklippen. (BLM ; 19, 1950, h. 10, s ). - Skönhetsdyrkaren som motståndsman. Sjödin, Stig m g a (Vi ; 37, 1950, h. 47, s. 11). - Besvärjelse. besök : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. C. Artiklar eller debattinlägg bernt erikson, världsmedborgare. - (Vi ; 17, 1950, h. 21, s. 18, 43 Gösta Oswald in memoriam. - (Utsikt ; 3, 1950, h. 6, s. 2-9) [Minnesord av föl jande förf attare: Erik Lindegren, Lars Gyllensten, Matts Rying, Allan Fagerström, Ragnar Bengtsson, Carl- Erik Nordberg, Werner Aspenström, Sven Stolpe, Jan Gehl in, Axel Li ffner, Sven Lindner, Karl Vennberg. (Werner Aspenström bidrar med dikten Dessa plötsliga och stilla gator, s. 5.)] Konsten att läsa innantill - tre tillämpningsövningar. - AB ; [Tre gymnasisters tolkningsförsök av dikten Den ni väntar passerar inte förstäderna.] Om det komiska eller Nobelpris till Chaplin. - ST ; Paminnelse om det elementära. - ST : Omtr. i: Tredje ståndpunkten / sivar Arn6r , s Diskussion: Holmqvist, Bengt: Fjärran fr%n Andromeda : ett brev till Werner Aspenström / av Bengt Holmqvist. - ST ; Werner: Svar till Bengt Holmqvist. - ST ; Regnmakarna och stormakterna. - ST ; Artikelserie i ST: Roos, Alarik: Poeterna och politiken. - ST ; Vennberg, Karl: Att utöva samhällelighet. - ST ; Aspenström, Werner: Regnmakarna och stormakterna. - ST ;

25 d, LL. Svanber, Victor: Poesi och politik. - ST ; Karl: Poesi och politik än en ging. - ST ; Te nér, Torsten: Författare förr och nu. - ST ; AL oos, Alarik: Poeterna och demokratiens försvar. - ST ; Skalder och politik [ledare]. - ST ; Omtr. i : En debatt i Stockholmstidningen / Alarik Roos Stockholm, s. Rattvisa aven åt mil jonarerna!. - (Clart6 ; 23, 1950, h. 3, s. 15) Diskussion: P-E B: Stackars miljonärer. - AT ; Skönanden och hastgardisten. - ST ; Omtr. i: Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Teatérproblem. - ST ; A. Skön1 itterart i tidningar och tidskrifter Förebud. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 49) [Dikt.] Hjältarna. - (Clartg ; 24, 1951, h. 7, s. 25) Tal till vårfesttalare. - ST ; [Dikt. Svar på Eyvind Johnsons vårta1 i Uppsala 12 maj 1951.] Diskussion: Johnson, Eyvind: Tal till neutral fellasare av vårtal. - ST ; Aspenströms dikt omtr. i : Forser, Tomas : Tredje ståndpunkten : en debatt från det kalla krigets dagar / Tomas Forser, Per Arne Tjäder. 1972, s B.. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Li nd bom, Tage mtlantis. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s, MT ; Socialisten vid skiljovägen. Norman, Birger Sånger vid floden. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 38, 1951, h. 49, s ). - Adalens poesi. C. Artiklar eller debattinlägg Att spela på lotteri. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 8r9, 16)

26 Diktens uppgift. - MT ; Dikter ur tystnaden. - (Vi ; 18, 1951, h. 3, s. 8) [Om Ivar Conradson.] Förspillda dagar. - (Hörde Ni ; 4, 1951, h. 6, s ) Handledningar för generaler. - (Clarté ; 24, 1951, h. 4-5, s. 12) Handstil och karaktär. - (Vi ; 18, 1951, h. 43, s. 22) Jag anser att Folkets röst är en myt. - MT ; Diskussion: Folkets tanke och vilja [ledare]. - MT ; l Om det naiva. - MT ; [Om Henri Rousseau. ] Sockqa, salta eller lata bli. - (Vi ; 18, 1951, h. 11, s. 6, 21) [Om tredje standpunkten. ] Stockholm - en drottning i cellofan. - MT ; Tidevarvet u.p.a.. - MT ; tal och Fogelström. - (BLM ; 20, 1951, h. 9, s ) Diskussion: Janzon, hke: Kring vårt framforna 40-tal. - (BLM ; 20, 1951, h.7,~ ) Rec. av: Holm vist, Bengt: Svensk 40-talslyrik : ett urval. - Stockho m, - 70 s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 517) Rep1 i k p8 Ake Janzons recension: Fo elström, Per Anders: Brev * till BLM. - (BLM ; 20, 1951, h. 8, s. 6 Werner Aspenström kommenterar Per Anders Fogelströms replik A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Porträtt av svenska poeter. - (Perspektiv ; 3, 1952, h. 3, s. 103) [Dikter.] Sex dikter. - (BLM ; 21, 1952, h. 1, s. 5-7) [Målaren Rousseaus avfärd från livet. - En gång i en tidig morgon. - Dödgrävarn och en fjäril. - Syskon. - Världstradet. - Elegi.l Skymningen ar den mellersta systern. - SVD ; C. Artiklar eller debattinlägg 160 Den ni väntar passerar inte förstäderna. - (Samtid och framtid ;

27 9, 1952, S ) [I arti kel-serien Diktaren om dikten.] En drömmares dagbok. - MT ; [Om Henri -Frédéric Amiel.] Frid på jorden?. - MT ; Gör kronan på hans hjässa lätt. - MT ; Diskussion: Barnslig antirojalism. - SDS ; Jord eller eld skall -du åter varda. - MT ; Kanoner och rosor. - MT ; Om metare, metmaskar och andra varelser. - MT ; Per oih Kersti köper dammsugare. - MT ; Poesi och besvärjelse. - (BLM ; 21, 1952, h. 5, s Utdrag ur essan omtr. i : ~spenström, ern ner : ~otsagelser, 1961, S Tankar och schack. - (BLM ; 21, 1952, h. 9, s ) [Artikeln föranledd av Gideon Ståhlbergs nya upplaga av Schack och schackmastare (1952).] Upprop inför Folkens fredskongress i Wien NyDag ; [Undertecknat av Werner Aspenström, Karl Gerhard, Gunnar Hirdman, Erik Blomberg, Ake Gustafsson och Victor Svanberg.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Hundarna. - (OoB ; 62, 1953, s. 412) Många solar lyste. - DN ; Arbbl ; NyTid ; Oandligt är vårt äventyr. - SkarabT ; Samtal med gammal soldat. - (Vi ; 40, 1953, h. 46, s. 6) [Dikt.l Sex dikter. - (BLM ; 22, 1953, h. 9, s ) [Bergslag (Redan ar barndomen..., Den gam1 a backstuguankan..., Mjölnardottern var ensam...). - Jättekvinnornas ö. - Ropet. - Om natten.]

28 Snöstaden. - UstergF ; II - Arbbl ; Y Aur ; SmålF ; Vykort till Japan. - Arbbl ; C. Artiklar eller debattinlägg En barbar i Rom. - MT ; Staden utan torg. - MT ; [Om Stockholms stadsbi ld.] Tvillingbror i o1 ja. - MT ; [Mot hötorgskonst.l 1954 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Bergslag. - (Perspekti.~; 5, 1954, h. 7, s. 294) [Dikter.] Död mans klagan. - (BLM ; 23, 1954, h. 6, s ) Poeterna. Profetia om staden Venedigs undergång. - (Lyrikvännen ; 1, 1954, h. 2, s. 6-7) [Dikter.] Snöstaden. - Folk ; [Novel l.] Traden. - (Perspektiv ; 5, 1954, h. 7, s. 294) Vykort från Japan. - DalaD ; , [Novel l.] Vykort till Japan. - NyTid ; Arbt ; [Novel l.] C. Artiklar eller debattinlägg ~esök i barndomen : i väntan på världens undergang bakom en soffgavel : återvända är att försonas. - Expr ; Omtr. i: Besök i barndomen. 1955, s Rec: Lyri kvannen ; 2, 1955, h. 5, Språkförbistring. - MT ; s / Petter Bergman.

29 Tankar om en tusenfoting. - MT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Auktionen. - (Clarté ; 28, 1955, h. 2, s. 7-8) [Kort pjäs.] Hemlig tillit. - (Lyrikvännen ; , h. 1, s. 9) [Dikt.l C. Artiklar eller debattinlägg Diktaren och döden : Stig Dagerman gick bort i höstas. - (Vi ; 42, 1955, h. 3, S ) htr. i : 40-talsförfattare, 1965, s Diktaren och skådespelaren. - (BLM ; 24, 1955, h. 10, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser, 1961, s A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Arken : komedi i en akt. - (Vintergatan ; 1956, s ) Ej blir det natt. - DN ; [Dikt.] Fem dikter. - (BLM ; 25, 1956, h. 5, s ) [Porträtt i december. - Våretyd-för tv2 fingrar. - Simpelt, ett gott ord. - Tingord. - Ode till en helikopter.] Ikaros och gossen Gråsten. - DN ; Köl nerdomen, - (Vi ; 43, 1956, h , s. 10) Nar vi bodde under bordet. - SVD ; Den sista kontinenten. - (BLM ; 25, 1956, s.. 222) Tva dikter. - (Lyrikvannen ; 3, 1956, h. 1, s. 3) [Dialog. - Aldrar.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Bolin, Lorentz m - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. (Perspektiv ; 7, 1956, h. 8, s. 381). - Trädens skönhet.

30 Grandien, Bo Drömmen om Asien : en bilderbok. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 3, s ). - Den sista kontinenten. Gullber, Hjalmar?T+ ja ens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. - Stockholm : Norstedt, s. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s, ). - Sjalens ljusa dag. Jim6nez, Juan Ramon m o c h jag / Juan Ramon Jimdnez ; tolkning av Arne Haggqvist ; teckningar av Baltasar Lobo. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. 0rig:s titel: Platero y yo. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s ). - Själens ljusa dag. Rubin,. Anny Marwig =arina : bilder från Stockholms skärgård / Anny Marwig Rubin ; teckningar av Erik Prytz. - Stockholm : LT, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 6, s ). - Skargårdsskildrarens dilemma. Strindberg, August De återfunna breven till Harriet Bosse / August Strindberg ; [utg.] Ake Runnquist. - Stockholm : Bonnier, s. : 4 pl-bl. (BLM ; 25, 1956, h. 1, s ). - Den osynlige Strindberg. C. Artiklar eller debattinlägg Att dikta dramatik. Ingår i: [Programblad] Malmö stadsteater, Intima teatern spelaret : Snaran. [1956?], s. 5. Bokrevy för barn och ungdom. - SVD ; , Klorofylldikten och det svarta paraplyet. - (RiR ; 23, 1956, h. 50, s. 101 o om ment ar ti l l di ktsaml ingen Dikter under träden (1956),] Korea - tre ar efterat. - (Vi ; 43, 1956, h, 3, s. 9-10) Om livets nödtorft och livets mening. - ST ; Utopin som försvann. - (Vi ; 43, 1956, h. 35, s. 5-6) Diskussion: a, Erlander, Tage: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 9-10) Ha ber, Hilding: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 10) Gunnar: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s ) -son, Jarl: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Ohlin, Bertil: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Vem skall utforska litteraturforskningen?. - DN ;

31 1957 A. Skönl itterärt i tidningar och tidskrifter Bröllopet. - (BLM ; 26, 1957, s ) [Novel l. ] Porträtt av svenska poeter. Ingår i: En - dikt dröjer kvar : ett poesiurval / av trettiofyra författare ; red. av Lars Forsse.1 l. 1957, s , Den sista mandikten. - DN ; Vad bondpojken sade till kyparen, - RiR-TV ; 24, 1957, h. 25, s. 3) C. Artiklar eller debattinlägg Kulturen i valfardssamhallet. - (Sigtunaringen ; 1957, h. 1, s. 1-2) Kulturen och den stora kundkretsen. - AB ; Ett manifest och en kommentar. - (BLM ; 26, 1957, h. 5, s ) [Futurismen och F T Marinettis manifest.] htr. i : Aspenström, Werner: ~otsägelseri 1961, s, Diskussion: GHT ; Skräcken och heligheten. - (Vår lösen ; 48, 1957, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Diskussion: UJ.: Religionens kunskapsväg. - AB ; Triksson, Göran O: GHT ; Den stora illusionen. - AB ; [Atomvapnen och Sver i ge. ] Vladimir Majakovskij. - (Lyrikvannen ; 4, 1957, h. 6, s. 5-6) A. Skönl i tterart i tidningar och tidskrifter Grisen i köket. - FiB ; 25, 1958, h. 19, s. 15, 44) [Novel l.] Julgranen. - (Vi ; 45, 1958, h. 37, s. 12) [Nove l l. ] Stjärnan : en liten händelse. - (Vintergatan ; 1958, s ) [Drama. J C. Artiklar eller debattinlägg Situation 1958 (el ler om våra f iskerattigheter i världshavet). -

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842 Framställd av Euroclear Sweden AB 2011-03-31 sid: 1 Offentlig aktiebok Euroclear Sweden AB Emittent Organisationsnummer Avstämningsdag 21ST CENTURY MOBILE AB (PUBL) 556678-6587 2011-03-31 Grunduppgifter:

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842

Omvandlingsförbehåll. AK SE0002689315 1,000 Nej Nej Nej 111 894 842 Framställd av Euroclear Sweden AB 2012-03-30 sid: 1 Offentlig aktiebok Euroclear Sweden AB Emittent Organisationsnummer Avstämningsdag 21ST CENTURY MOBILE AB (PUBL) 556678-6587 2012-03-30 Grunduppgifter:

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005

Bild 1 av 54 RÖKÅ IF 1953-2005 RÖKÅ IF 1953-2005 Bild 1 av 54 Det första protokollförda sammanträdet hölls den 9 maj 1953 i Rökå skola. Vid mötet fungerade Valter Stenberg som ordförande och protokollet fördes av Bertil Enerbrandt.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Företag Kontaktperson Postadress Postnr Postort Email Telefon Mobil Björnåsa Byalag P-O Eriksson Björnåsav 26 504 95 Borås bjornasabyalag@hotmail.com

Läs mer