BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C ASPENSTRUM WERNER BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI. SblulMANSTi?UJ,,D MATS HEDBERG"

Transkript

1 BIBLI OTEKSHUGSKOM SPECIALARBETE 1978 : 48 C WERNER ASPENSTRUM BIDRAG 7111 EN BIBLIOGRAFI SblulMANSTi?UJ,,D AV MATS HEDBERG

2 W E R N E R A S P E N S T R O M Bidrag till en bibliografi sammanstal ld av Mats 1978 Mats Hedberg

3 INNEHALL Förord Förkortningar I. Böcker åren II. ~ronoio~isk förteckning åren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg III I v 1 10 III. Skön1 i tterart i sam1 ingsverk - alfabetisk förteckning 39 IV. Enkätsvar och intervjuuttalanden - kronologisk förteckning 45 V. Inspelningar - kronologisk förteckning åren i VI. Oversattningar och tolkningar - alfabetisk förteckning 58 VII. Pjäser - alfabetisk förteckning; vari ingår pjäsernas uppförande i kronologisk ordning 60 VI I I. Litteratur om Werner Aspenström 75 A. Kryptobi bl iograf ier B. Facklexikon C. Oversiktsverk D. Monografier vari ingir uppgifter om Werner Aspenström E. Uppsatser i universitetsämnet Litteraturhistoria F. Fack1 itteratur G. Artiklar och essäer Ti l l ägg 86 Personregister 92

4 FURORD Såsom framgår av titeln är denna publikation ett bidrag till en bibliografi. Ingen av avdelningarna i bibliografin gör därför anspråk på fullständighet. Vid arbetet har föl jande hjälpmedel och arkiv utnyttjats: Svensk bokförteckning, Svensk l itteraturhistorisk bibliografi, Svenskt författarlexikon, Svenskt tidningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex, Svenska tidskriftsartiklar, Svenskt författarlexikon, Kryptobibliografier sammanställda av Eric och Ingrid Lilliehöök, Göran Hassler resp. Hakan Attius, uppgifter ur bi bl ioqraf ier [Ekner, Reidar (1970), Elveson, Gunnar (1975), Eriksson, Erik (1975), Holmberg, Claes-Göran (1975), Järv, Harry (1976), Karl ström, Lennart ( ), Lundgren, Margot ( 1967), Malmström, Rosa (1967), Palmqvist, Arne (1967), Ryberg, Anders (1973), Sandberg, Hans (1975), Sandgren, Folke (1971 ), Sel lgren, Stefan (1974), Tottie, Thomas (1964)l och monografier, facklexi kon och översiktsverk, Svenska Dagbladets klipparkiv, Sigtunastiftelsens klipparkiv, Sveriges Radios arkiv (Dokumentarkivet, Radioarkivet och TV-arkivet) och för teaterprogram Kungl i ga Bi bl i otekets småtrycksavdel ning. Materialet har grupperats i atta avdelningar samt ett tillägg och förtecknats alfabetiskt el ler kronologiskt. I de kronologiska förteckningarna är referenserna uppstal lda alfabetiskt inom varje ar. I avdelning I. Kocker följer recensioner efter varje bok, ordnade alfabetiskt efter tidningens eller tidskriftens namn. I avdelning II. B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström ar förteckningen, inom varje.år, uppstäl ld alfabetiskt efter recenserad författare. I avdelning VII. Pjäser följer med några undantag recensioner efter förtecknat uppförande. Tillägget följer i princip bibliografins uppställning. Ett tack till min sammanboende Mona Hedman som bistått med råd och hjälp vid utskriften av detta specialarbete. Katrineholm i maj 1978 Mats Hedberg

5 Förkortningar av namn på tidningar och tidskrifter AB Arbbl Arbn Arbt Arbtidn AT Bbl Bl eklt BLM Bohus1 BorlT BoråsT Dal ad DN DNS d DT- Arbn Ex pr Fal uk Fi B FK F01 k FT Gef led GHT G P GT Hal l P HbgD Hbl JönkP Ks t adt KV P LundsD MB MT N A NerA NordSv NorrkT N P NSD NT-UD NyaWerm NyDag NyTi d O0 B Ri R Ri R-TV SDS SIA SkarabT SkD SLT Aftonbl adet Arbetarbl adet Arbetaren Arbetet Arbetartidningen Aftontidningen Biblioteksbladet Blekinge Lans Tidning Bonniers litterära magasin Bohuslänningen Borlänge Tidning Borås Tidning Dal a-demokraten Dagens Nyheter Dagbl adet Nya Sanhal let Dagstidningen-Arbetaren Expressen Falu-Kuriren Folket i Bild Folklig Kultur Folket Finsk Tidskrift Gelfe Dagblad Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Göteborgs-Posten Göteborgs-Tidningen Hal l andsposten Helsingborgs Dagblad Hufvudstadsbladet Jönköpings-Posten Karlstads-Tidningen Kval l sposten Lunds Dagbl ad Morgon-Bl adet Morgon-Tidningen Nya Argus Nerikes Allehanda Nord-Sverige Norrköpings Tidni ngar Nya Pressen Norrländska Socialdemokraten Norrköpings Tidningar-Ustergötlands Dagblad Nya Wermlands-Tidningen NY Dag Ny Tid Ord & Bild Röster i radio Röster i radio-tv [efter Sydsvenska Dagbladet Snällposten Skogsindustriarbetaren Skaraborgs-Tidningen Skånska Dagbl adet Svensk litteraturtidskrift

6 Små1 A Soc Dem So F ST StudK Sval l ST SV D SVM SVT UNT UPS Vbl Ves tmlt VarmF Vas terbk VastgD Vvi kst AboU AKH OC Og OK OstergF DstersP Smal ands Al lehanda Social-Demokraten Samtid och Framtid Stockholms-Tidningen Studiekamraten Sundsval 1s Tidning Svenska Dagbl adet Svenska Morgonbl adet Svensk Tidskrift Upsala Nya Tidning Tidningen Upsal a Vasabladet Vestmanl ands Lans Tidni ng Varm1 ands Fol k bl ad Västerbottens-Kuriren Vastgöta-Demokraten Vasterviks-Tidningen Abo Underrattel ser Arsbok för Kristen Humanism Östgöta Correspondenten 'O'stgöten Urebro-Kuriren Östergötlands Fol kblad Ostersunds-Posten

7 I. Böcker åren O01 Förberedelse : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AT ; BLM ; 12, 1943, h. 8, s. 662 / Olof Lager- crantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Stig Dagerman. - Fk ; 9, 1944, h. 2, s. 48 / Ture Nerman. - GHT ; / B. B-m. - KstadT ; / Sven Stolpe. - NyTid ; SDS ; Sigtunaringen ; 1943, h. 3 / Helmer Söderback. - SocDem ; ; / Helge Akerhielm. - ST ; / Erik Asklund. - Studiekamraten ; 26, 1944, h , s / Lars Englund. - SVD ; / Sten Selander. - SvM ; UNT ; / N.B. 002 Oandligt ar vart äventyr : noveller och sagor. - Stockholm : Bonnier, S. Rec: AT ; / Stig Ahlgren. - BLM ; 14, 1945, h. 10, s / Margit Abenius. - DN ; / J. W-s. - Expr ; Fk ; 11, 1946, h. 2, s. 57 / Axel Liffner. - GHT ; MT ; / Kaj Björk. - NyTid ; ST ; / Artur Lundkvist. - SVD ; / S.A. - UNT ; / P.E.W. - Vi ; 33, 1946, h. 3 / Karl Vennberg. 003 Skriket och tystnaden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; AT ; / Karl Vennberg. - BLM ; 15, 1946, h. 5, s / Olof Lagercrantz. - DN ; / Johannes Edfelt. - Expr ; / Uno Flor&. GHT ; Lundagård ; 1946, s MT ; NordSv ; / Ragnar Oldberg. - NyTid ; SDS ; ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 28, 1946, h , s. 262 / Lars Englund. - VestmLT ; / Sven Lindner. 004 Snölegend : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Ragnar Bengtsson. - AT ; / A. Gunnar Bergman. - Bbl; 34, 1949, s. 353 / G[öte] C[arli]d. - BLM ; 18, 1949, h. 8, s / Ake Janzon. - DN ; / Jlohannes] E[dfelt]. - Expr ; / Per Erik Wahlund. - GHT ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / N-B Stormbo m. - MT ; / Stig Carlson, - NyTid ; OoB ; 1950, s. 240 / Rabbe Enckell. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - ST ; / Erik Lindegren. - StudK ; 31, 1949, h , s. 316 / Lars Englund. - SVD ; / Olof Lagercrantz. - Vi ; 1949, h. 41, s , 30 / Orjan Lindberger.

8 005 Litania : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 37, 1952, s / RColand] A[dlerber]th. - BLM ; 21, 1952, h. 5, s. 394 / Birger Vikström. - BLM ; 21, 1952, h. 2, s / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Sven Alfons. - FK ; 1952, s Frihet ; 1952, h Gaudeamus ; 1952, h GHT ; / Ebba Lindqvist. - Göteborgske spionen ; 1952, h Hbl ; / N-B Stormbom. - Lundagard ; 1952, s MT ; / Stig Carlson. - Perspektiv ; 3, 1952, h. 5, s SDS ; / D[aniel] Hj[ort]. - SIA ; 1952, h SoF ; 1952, s ST ; / Bengt Holmqvist. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; Ups ; , - Vi ; 39, 1952, h. 17, s. 8, 26 / Birger Nor- ) man. - Var lösen ; 43, 1952, h. 12, s / Anders Frostensson. 006 Förebud. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbt ; / Lennart Fröier. - Arbtidn ; / Ake Wahlgren. - AT ; / Ivar Ivre. - Bb1 ; 38, 1953, s. 306 / R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 22, 1953, h. 4, / Ake Janzon. - DN ; / Olof Lagercrantz. - DT-Arbn ; / Orjan Wallqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1953, h Gaudeamus ; 1953, h GHT ; ,04 / Henning Söderhjelm. - GP ; / Bertil Sterner. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / N[ils]-B[örje] S[tormbom]. - KvP ; / Bengt Göransson. - LundsD ; / Alf Matteson. - MT ; / Rke Nordin, - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NyTid ; / Walter Dickson. - Perspektiv ; 4, 1953, h. 6, s Perspektiv ; 4, 1953, h. 7, s SDS ; / Daniel Hjort. - SIA ; 1953, h SkD ; / Sigvard Mårtensson. - SoF ; 1953, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Per Erik Wahlund. - UNT ; / Jan Stiernstedt. - Ups ; / Anders Borggard. - VestmLT ; / Jacob Kulling. - VviksT ; / Arne Lindström. - VarmF ; / Birger Christoffersson. 007 Hundarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sören Ruther. - AT ; / Stig Sjödin. - Bbl ; 40, 1955, s. 30, R[oland] A[dlerber]th. - BLM ; 23, 1954, h. 9, s / Sig- vard Cederroth. - Dagen ; / Ruth Eklund. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. l - Expr ; / Bo Strömstedt. - FK ; 1954, s GP ; / Gunnar Beskow. - GT ; / Elis Elmgren. - Hbl ; / R. E-11, - KvP ; / Göran Printz- Påhlson. - LundsD ; / Bertil Wickman. - MT ; / Stig Carlson. - NA ; 47, 1954, h. 20, s / S. W-r. - NordSv ; / Per Rydén. - NP ; NSD ; l

9 008 Dikter Stockholm : Bonnier, s. - (Den nya lyriken) Rec: Arbt ; / Evald Palmlund. - Arbtidn ; / Kurt Aspelin. - AT ; / Eva-Lisa Lennartsson. - Bbl ; 40, 1955, s. 363 / K[erstin] BCerggren]. - DT-Arbn ; / Viveka Heynan. - Expr ; / Bo Strömstedt. - GHT ; GT ; / Torbjörn Thörngren. - ST ; / Bengt Holmqvist. - SVM ; / Reinhold Ahl6en Dikter under traden. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Dagny Levin. - Arbt ; / Walter W. Nelson. - Bbl ; 42, 1957, s. 200 / B[engt] H[olmströ]m. - BLM ; 25, 1956, h. 10, s / Sigvard Cederroth. - BorlT ; /Olle Wingborg. - DN ; / Johannes Edfelt. - DT-Arbn ; / Viveka Heyman. - Expr ; / Bo Strömstedt. - FiB ; 1957, h. 3, - Fk ; 1957, s GT ; / Torbjörn Thörngren. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Göransson. - MB ; Metallarbetaren ; 1956, h. 49, s MT ; / Stig Carlson. - NyTid ; / Bertil Gedda. - Perspektiv ; 8, 1957, h. 2, s. 84 / K-G Wall. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SkD ; / Helmer Lång. - SoF ; 1957, s ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Ake Janzon. - SVM ; / Harry Lindström. - UNT ; / Lars Bäckström, - Ug ; / Björn Hakanson. O1 O The poet and the emperor : a radio comedy / Werner Aspenström ; english translation: Paul Britten Austin. - Stockholm : Sveriges Radio, [Z81 s. 0rig:s titel : Poeten och kejsaren. O1 1 Backen / Werner',Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Sven Delblanc. - Arbn ; 1958, h. 43, s Arbtidn ; / Kristina Bohman. - Bbl ; 44, 1959, s. 206 / Bengt Holmström. - BLM ; 27, 1958, h. 9, s / Bo Carpelan. - BoråsT ; / G[unnar] H[edelan]d. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Ake Lindström. - FaluK ; / Pae. - FiB ; 1958, h FT ; 1959, s GefleD ; / Kerstin Hjort-Ekman. - GHT ; / Göran O. Eriksson. - GP ; / Sten Björild. - GT ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Petrus Gren. - Hbl ; / Carolus Rein. - KvP ; / Bengt Holmström. - MB ; / Alf Thoor. - MT ; / Artur Lundkvist. - NA ; 51, 1958, h. 17, s. 265 / Stig Carl- - son. - NerA ; / Carl Olof Bergström. - NorrkT ; / Bianca Bianchini. - NyDag ; NyTid ; / Gösta Andrgn. - Perspektiv ; 9, 1958, h. - 9, s /

10 Helge Akerhielm. - SDS ; / H[ans] Dh[ejn]e. - SIA ; 1958, h. 22, s SkD ; / Helmer Lång. - ST ; / Anders Usterl ing. - SVD ; / Ake Janzon. - SVT ; 1959, s UNT ; VestmLT ; / Sigvard Andrck. - Vi ; 45, 1958, h. 44, s. 29 / Orjan Lindberger. - VasterbK ; / [Hans-] O[lof] C[arlsson]. - AkH ; 1959, s OC ; / Anders Borggård. - UK ; / Lennart Edgren Arken / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 16) 01 3 Poeten och kejsaren / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 17) O1 4 Snaran / Werner Aspenström. - Stockholm : Eklund & Vasatr., s. - (För amatörscenen ; 18) 01 5 Teater 1. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Hans Dahlberg. - AB ; Arbbl ; / Carl-Olof Gierow. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Bbl ; 45, 1960, s. 491 / Olle Tegström. - BLM ; 29, 1960, h. 2, s / Carl-Eric Nordberg. - Dala0 ; / Stenove Bergwall. - DN ; / Ingrid Arvidsson. - Expr ; / Ivar Harrie. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Gunnar Falk. - GHT ; / Tord Baeckström. - GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; / Henrik Sjögren. - NT-OD ; / Lars Gerhard Norberg. - Perspektiv ; 11, 1960, h. 5, s / Sigrid Gillner. - ST ; / Nils Beyer, - StudK ; 42, 1960, h. 7, s / Thord Palmlund. - SvallsT ; / Lars Törnqvist. - UNT ; / Ruth Halldén. - Vår lösen ; 51, 1960, s / Kaj Henmark. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - UC ; / Anders Borggård Motsägelser. - Stockholm : Bonnier, s,. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Paul Lindblom. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 47, 1962, s. 347 / Bo Sköld. - BLM ; 30, 1961, h. 10, s / Carl Fehrman. - Clarté ; 35, 1962, h DN ; / Bengt Holmqvist. - DNS ; / Ake Olsson. - GHT ; / Brita Wigforss. - GT ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / B[o] Crarpelan]. - KvP ; / Bengt Höglund. - Lantarbetaren ; 1961, h NT-OD ; / Gunborg Lundén. - NyDag ; NyTid ; / Srigurd] Möhlenbrock. - SDS ; / Ni 1s Ivar Ivarsson. - SmålA ; / Ingrid Ydén-Sundgren. - SoF ; 19, 1962, h. 1, s / Per Schwanbom. - ST ; / Birger Christofferson. - SVD ; / Ake Janzon. -

11 UNT ; / Per Olov Enqvist. - Vi ; 49, 1962, h. 2, s. 23 / Kai Henmark. - VarmF ; / Lrennart] W[esterbran]t. - VasterbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1962, s UstersP ; / Rune M Lindgren. O1 7 Om dagen om natten : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Karl Vennberg. - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Arbt ; / Ingemar Virdhall. - Arbtidn ; / Urban Andersson. - Bbl ; 46, 1961, s / Olle Tegström. - BLM ; 30, 1961, h. 4, s / Göran Palm. - Bohus1 ; / T[ore] W[inquis]t, - DalaD ; Per Persson. - DN ; / Johannes Edfelt. - DNS ; / Rune M Lindgren. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Folk ; / Kai Henmark. - GefleD ; / Per Gunnar Evander. - GHT g / Göran O Eriksson. - GP ; / Kjell Hjern, - GT ; / Beynt Eklundh. - Hbl ; ' / B[o] C[arpelan].'.; JiJrrkP ; / Josef Rydén, KvP ; / Bengt Höglund, m Metallarbetaren ; NerA ; / Carl Olof Bergstrlm, NT-UD ; / Ingmar Bjbrkstén. - NyDag ; NyTid ; / Bertil Gedda. - SDS ; / Hans Dhsjne, - SIA ; 1961, h Sm%lA ; / Ingrid Yd6nwSandgren. - ST ; / Stig Sjödin. - $VD ; 1961-Q3-17 / Ake Janzon, - SkD ; / Helmer Lång. - UNT ; / Lars Gustafsson. - VestmLT ; / Lars Thunberg, -' V i ; 48, 1961, h, 18, s / Petter Bergman. - VviksT ; / Arne Lindström, - VarmF ; / J[ohan] E[spelin]. - VasterbK ; / Göran Eriksson. AboU ; / Ole Torvalds. bklj s UC ; / Andgrs Borggard. e UK ; 1'361~0fi3~1' / Lennart Edgren. - UstersP ; / CgrlcGöran Fkerwald.. i..f,l. O1 8 Teater 2. - Stockholm : Bonnier, , b Rec: AB ; / Allan Fagerström, - Bbl ; 49, 1964 ' s.;,299 / Olle Tegstrbm. - BLM ; 32, 1963, h. 3, s / petter Bergman, * GT ; / Bernt Eklundh. - KvP ; ds Hep rik Sjögren. - NT-UD ; / Lars Gerhard Norberg. Per* spektlv ; 14, 1963, h. 6, s. 274 / Helge Akerhielm. n,v;istgr a / Ake Pettersson. - VasterbK ; / G~nnar bir- gard. - AkH ; 1963,"k 261.' - UC ; / Anders BerggBrd,. - Ug ; / N[ils] B[ergma]n. - UstergF ; 1# , L Ii %r i 019 Trappan : dikter. - Stockholm : Bonnier, 1964, - 63 s,,.) i,r Rec: AB ; / Axel Liffner, - Arbbl ; / Manne Stenbeck. - Bbl ; 50, 1965, s. 110 / Olle Tegström. - BLM ; 33, 1964, h, 9, s / Björn Håkanson. - DalaD ; Q~19, e DN ; / Folke Isaksson. - Expr ; / Bo Stromstedt. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Peter Sandel in. - KvP ; / B-E Hedin. - OoB ; 73, 1964, s. 89 / Benkt-Erik Hedin. - SDS ; / Sven ChristerSwahn. - ST ; / Göran O Eriksson. - SVD ; 1964-lob09 / Ake

12 Janzon. - Vi ; 51, 1964; h. 46, a. 43 / Kai Henmark. - Vvi kst ; / H Lindström. - Vår lösen ; 56, 1965, h.2, s / Ulf Söderlind. - VästerbK ; / Göran Eriksson. - AkH ; 1965, S dikter : i urval och med förord av författaren. - Stockholm : Bonnier, s. (Svalans lyrikklubb ; 4) Rec: DalaD ; / Per Persson. - Kristet forum ; 1964, s ST ; / Lars-Olof Franz&. 021 Bäcken. - [Ny utg.]. - Stockholm : Aldus, s. - (Delfinböckerna ; 151) 022 Gula,tassen : en liten historia berättad och ritad för Pontus det minnesvärda året Stockholm : Rabén & Sjögren, s. : ill. Rec: AB ; / K Stjarne-Nilsson. - DN ; / M Strömstedt. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / G. Ambjörn. - Hbl ; / V Renvall. - SDS ; / M Wilhelrnsson. - SVD ; / J Fredlund. 023 Dikter. - Stockholm : Bonnier, s. - (Den svenska lyriken) 024 Teater 3. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: Arbn ; 1966, h Bbl ; 52, 1967, h. l, s. 116 / Olle Tegström. - BLM ; 36, 1967, h. 2, s / Urban Andersson. - Hbl ; / Catharina Spåre. - SDS ; / Ulf Gran. - SIA ; 1966, h, Motsägelser / Werner Aspenström. - [Ny utg.] reviderad och utökad uppl. - Stockholm : Bonnier, s. - (Aldusserien ; 242) 026 Sommar : om naturen, människan och tidens gång / Werner Aspenström ; teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / Göran Olsson. - Arbn ; 1968, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bbl ; 54, 1969, h. 1, s. 124 / Göran Zachrison. - BLM ; 37, 1968, h. 9, s / Erik Sandin. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Staffan Björck. - Expr ; / Bengt Anderberg. - GHT ; / Erik Lundberg. - GP ; / Bernicus. - GT ; / Sune örnberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 16, 1969, h. 2, s / Per Schwanbom. - KvP ; / Evald Palmlund. - Metallarbeta-

13 ren ; 1968, h Metallarbetaren ; 1969, h SDS ; / Göran Zachrison. - Signalen ; 1968, h SLT ; 32, 1969, h. 1, s. 47 / Pecheur. - Statsanställd ; 1968, h Storstaden ; / Axel Österberg. - SVD ; / Knut Ahnlund. - Transportarbetaren ; 1968, h UNT ; / Gunilla Bergsten, - Vbl ; / G Agren. - Vi ; 56, 1969, h. 8, s / Lena Larsson. - Vår lösen ; 59, 1968, h. 9, s / Ingrid Schöier. - VasterbK ; / M B. 027 Inre : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbn ; 1969, h Arbt ; / Stig Carlson. - Bokrevy ; 1, 1970, h. 1-2, s / Kerstin Berggren. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bo Strömstedt. - Fackföreningsrörelsen ; 1969, h. 2, s GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - GP ; / Helge Jedenberg. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Horisont ; 1969, h Kommunalarbetaren ; 1970, h KvP ; / Evald Palmlund. - NT-ÖD ; / J[an] Mårtenson, - SDS ; / Benkt- Erik Hedin. - StudK ; 52, 1970, h. 1, s. 5 / Kerstin Berggren. SVD ; / Ake Janzon. - UNT ; / Lars Hassel - blad. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - Vi mänskor ; 1970, h Var lösen ; 61, 1970, h. 5, s / Staffan Larsson. - AKH ; 1970, s Skal. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Kjell Sundberg. - Arbn ; 1970, h Arbt ; / Stig Carlson. - BLM ; 39, 1970, h. 10, s. 679 / Petter Bergman. - Bokrevy ; 2, 1971, h. 1-2, s. 41 / Stina M Nilsson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Karl Erik Lagerlöf. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - Metallarbetaren ; 1971, h SDS ; / Sven Christer Swahn. - SvallsT ; / B F Sanner. - SVD ; / Thure Stenström. - Vår lösen ; 62, 1971, h. 1, s / Ingrid Schöier. - AKH ; 1971, s / L Aslund. 029 Stackars Job : en andlig revy. - Stockholm : Proprius, s. - (Repertoaren ; 11 ) Rec: Bokrevy ; 3, 1972, h. 3, s. 73 / Göran Zachrison. - DN ; / Olof Lagercrantz. - GHT ; / Tord Baeckström. 030 Under tiden : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Hedeborg. - Arbt ; / Kai Henmark. - Bbl ; 4, 1973, h. 1-2, s / Gösta Berggren. - BLM ; 42, 1973, h. 2, s / Claes Andersson. - Dagen ; / Y[lva] Egge-

14 horn. - DN ; / Olof Lagercrantz. - Expr ; / Alf Thoor. - GHT ; / Madeleine Gustafsson. - GP ; / Bernt Eklundh. - GT ; / G[öran] Zachrison. - Hbl ; / Ingmar Svedberg. - NT-UD ; / J[an] Mårtenson. - SDS ; / Ake Lei jonhufvud. - SKD ; / Jacques Werup. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Staffan Bergsten. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - UstersP ; / Eva Vejde. 031 Backen / Werner Aspenström. - [Ny utg.] / med teckningar av Signe Lund-Aspenström. - Stockholm : Bonniers, s. : ill. Rec: AB ; / Kurt Bergengren. - Arbbl ; / K H S. - Hbl ; / Ebba Elfving. - SvallsT ; / S Stenberg. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 1, s. 72 / Lars Thunber g. 032 Jordvagga - himmelstak : dikter i urval och kommentar. - Stockholm : FiB:s lyrikklubb, s. - (FiB:s lyrikklubbs bibliotek ; 168) Rec: AB ; / Axel Liffner. - Arbbl ; / K H S. - Bbl ; 5, 1974, h. 2, s. 64 / Helmer Lång. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - Hbl ; / Tom Sandell. - NT-UD ; / Jan Mårtenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SVD ; / Urb'an Andersson. - Vår lösen ; 65, 1974, h. 5, s / Pia Björck. 033 Blåvalen : halvsagor och andra prosastycken. - Stockholm : Bonnier, ' s. Rec: AB ; / Petter Bergman. - Arbbl ; / Anders Bergsten. - BlekLT ; / J-0 Brunnström. - BoråsT ; / Rune Larsson. - DalaD ; / Per Persson. - DN ; / Ake Lundqvist. - Expr ; / Tommy Hammarström. - GP ; / Bernt Eklundh. - Hbl ; / Ebba Elfving. - KvP ; / Erik Johansson. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NSD ; / Alf Lidgren. - NT-UD ; / Gunborg Lunden. - Nya Werm ; / Staffan Stolpe. - SDS ; / Sven Christer Swahn. - SKD ; / G A-m. - SvallsT ; / Henry Lundström. - SVD ; / Urban Andersson. - UNT ; / Ulf Wittrock. - VestmLT ; / Sigvard Andren. - VarmF ; / Gunnar Odhner. - VasterbK ; / Matts Balgård. - AKH ; 38, 1976, s / Bernt Eklundh. - DC ; / Anders Borggard. - OstersP ; / Peter Almerud. á34 Ordbok : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. Rec: AB ; / Peter Curman. - Arbbl ; / Kenneth Jonsgård. - Arbt ; / Lennart Frick. - BoråsT ; / Per-Ove Ohlson. - DN ; / Bengt Holmqvist. - Expr ; / Bengt Anderberg. - FaluK ; / Stig

15 Jarvetun. - Folk ; / Hakan Boström. - GefleD ; Leif Brundin. - GHT ; / Göran R Eriksson. - GP ; / Bernt Eklundh. - HbgD ; / Claes Göran Holmberg. - Hbl ; / Peter Sandelin. - NerA ; / Staffan Stolpe. - NT-OD ; / Jan Martenson. - SDS ; / Evald Palmlund. - SvallsT ; / Curt Bladh. - SVD ; / Urban Andersson. - VestmLT ; / Lennart Odlander. - VasterbK ; / Göran R Eriksson. - OC ; / Ola Persson.

16 II. Kronologisk förteckning aren : A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström C. Artiklar eller debattinlägg 1939 C. Artiklar eller debattinlägg Ens1 ingen och samhäl lsmanniskan, - (' i (11 linaringen ; 1939, Jul - numret, s. 7) C. Artiklar eller debattinlägg Den fördröjda sekulariseringen. - DN ; Diskussion: Den kristna linjen - med och mot [ledare]. - SVM ; Krisrna ideal och humana [ledare]. - DN ; Ateisterna och kristendomen [ledare]. - SVM ; "Utan rel igiös dominantn-? [ledare]. - SVM ; Asenström, Werner: Ateisterna och kristendomen (Ett förtyd- I*- SVM ; Werner: Ateisterna och kristendomen ännu en gång A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter I förväg gången. - SVD ; [Di kt. ] Natt. - ST ; [Dikt. ] C. Artiklar eller debattinlägg Bertil Malmberg och religionen. - (Tiden ; 36, 1943, h. 10, S ) Guitarr och dragharmonika. - AT ; Humanism och kristendom. - (Tiden ; 36, 1943, h. 1, s ) Individualism och religion. - DN ; z A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter September. - SVD ; [Dikt.l

17 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Brandel l, Gunnar Den europeiska nihilismen : uppsatser. - Stockholm : Bonnier, S. AT ; En humanist och tidsbegrundare. C. Artiklar eller debattinlägg Fyra unga novellister. - (40-tal ; 1, 1944, h. 2, s ) [Lars Ah1 in, Lars Göransson, Bengt Gunnas, Gustaf Rune Eri ks.] Kristendomen, människovärdet och fjäriln pa Haga. - (SoF ; 1, 1944, h. 7, s ) Nationer eller fred?. - AT ; Radikdlitetens problem. - (40-tal ; 1, 1944, h. 1, s ) Sankte Pers söndagslasning. - AT ; Strindberg och Kymmendö. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Fyra dikter. - (40-tal ; 2, 1945, h. 9, s ) [Nar piskorna skall hängas upp. - Vi ar ju alla döende. - Skriket. - Ur havets skum.] Vykort till Japan. - (40-tal ; 2, 1945, h. 6, s. 7-12) [Skönl i tterär prosa. ] Väntan, - SVD ; B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Linder, Erik Hjalmar m o s t 239 S. (BLM ; 14, 1945, h. 10, s ). minimum. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, C. Artiklar eller debattinlagg - Religiös vanmakt. Diktens socialisering. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Drömmen om munken. - AT ; Diskussion: Frostenson, Anders.: Drömmen om trohet. - AT ;

18 Gustav Sandgren - molnpredikaren. - (BLM ; 14, 1945, h. 3, S ) I väntan på Dikter IV. - (40-tal ; 2, 1945, h, 4, s. 1-7) Diskussion: 01 Röda havet. - (40-tal ; 2, 1945, h. 5, s. 40) Werner: [Svar på ett beriktigande av Ebbe Linde.]. 2, 1945, h. 5, s. 40) ST ; SVD ; Ivar Lo-Johanssons misstag. - (FiB ; 12, 1945, h. 5, s. 2, 27, 30) Konsumenten och reklamen. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Diskussion: Livi jn, Claes: Reklamens effekt är att minska kostnaden. - AT ; Litteraturen och grottan Sverige. - AT ; [Art i kel n skriven under pseudonymen Per Gren. ] Diskussion: Gunnarson, Gunnar: Det "marxistiska schemat" och l itteraturen : en replik till Per Gren. - AT ; Den stora resan. - (RiR ; 12, 1945, h. 51, s. 24) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Den stora resan inför radioteaterns förestäl lning ,] 1946 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Denna soltöckniga dag. - SVD ; Negerdockan. - (Vi ; 13, 1946, h. 9) Skyddsrummet. - (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ) [Novel l.] Snarorna i vassen. - (Vi ; 13, 1946, h. 16),. CDikt.1 Tva dikter. - (Vindros ; 2, 1946, s.. 15) [Klagosång över den slutna munnen. -' Skuggor.] Uppbrott. - (Clart4 ; 19, 1946, h. 1 maj-nummer, s. 1) [Dikt.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Dagerman, St i g De dömdas ö : roman. - Stockholm : Norstedt, s. AT ; Duell med det meningslösa.

19 Grieg, Nordahl AnnU ar världen unq. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel : ung ma verden ennu vaere. - (BLM ; 15, 1946, h. 4, s ). - Martyrer och segrare. M;n:*b~o. - Stockholm : Forum, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Johnsson, Me1 ker Ledmotiv Stockholm : Bonnier, s. - (Idé och debatt) (BLM ; 15, 1946, h. 7, s. 619). - Nyktra essayer. La erkvist Pär Stockholm : Bonnier, s. AT ; Pär Lagerkvists dramatik. Lao She [pseud. för Shu She-ye] E n s h a i Peking. - Stockholm : Ljus, s. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Två kineser. Porter, Katherine Anne Det'lutande tornet. - Stockholm : Bonnier, s. - (Panache-serien) 0rig:s titel: The leaning tower. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Lutande torn. Rauschnin, Hermann d d : var kulturs sammanbrott och återuppbyggnad. - Stockholm : Natur och Kultur, s. (BLM ; 15, 1946, h. 6, s ). - Rauschning och tidens yrsel. Sand ren, Gustav k l a r y, sjung! : roman. - Stockholm : Bonnier, s. Sand ren, Gustav &ssagor : andra sam1 ingen / Gustav Sandgren ; med illustra- tioner av Stig Asberg. - Stockholm : Bonnier, s...: ill. (BLM ; 15, 1946, h. 10, s ). - Trollguldets fördelar. Tolstoj, Aleksej m n a. - Stockholm : Norstedt, s. - (Lidandets vag ; 1) 0rig:s titel: ChoZdenie po mukam. D l: Sestry. (BLM ; 15, 1946, h. 9, s ). - Rysk bilderbok. C. Artiklar eller debattinlägg Det europeiska spökslottet. - AT ; Omtr. i: Kritiskt 40-tal. 1948, s International borttappad?. - (Clarté ; 22, 1946, h. 1, s. 7-9, 14)

20 Konservburköppnaren och folkhemmet. - AT ; [Art i kel n s kr i ven under pseudonymen Per Gren. ] Lennart Göthberg in memoriam. - (40-tal ; 3, 1946, h. 9-10) osammanhängande brev till en programskrivare. - (40-tal ; 3, h S ) [~iti keln anknyter ti l l Anderber Bengt: Kommentar till mig och T.S.. - (40-tal ; 3, 4 Poeten och varldens al lmänna åk1 agare. - AT ; Professor Laski och varldens frälsning, - AT ; [Artikeln behandlar -9Laski Harold: Social ismen og Kulturens Fremtid (Köbenhavn : Rosendahl & Jörgenson, 1945).] Vad galler striden?. - AT ; [Artikeln skriven under pseudonymen Per Gren.] Zebran och den amoraliska människan. - (40-tal ; 3, 1946, h. 2, S ) Diskussion: SVD ; / O.H. Oppet brev till vår regering. - (40-ta1 ; 3, 1946, h. 4, s ) [Brevet undertecknat av 32 förf attare, däri bl and Werner Aspenström.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Tv3 elegier. - (40-tal ; 4, 1947, h. 1, s ) [Nattf iske. - Snölegend.] B. Recensioner av Werner Aspenström Chamson, Andr6 mbrunnen. - Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Le puits des miracles. (BLM ; 16, 1947, h. 4, s ). - Politiskt mirakelspel. Englund, Carl-Emi 1 Minnet sliter i spindelväv, - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 2, s. 165). - Norrländsk melankoli. Hansen, Martin A. Lycklige Kristoffer : roman. - Stockholm : Tiden, s. 0rig:s titel: Lykkelige Kristoffer. (BLM ; 16, 1947, h. 3, s ). - En riddare och hans hast. Lundkvist, Artur Skinn över sten. - Stockholm : Bonnier, s. (BLM ; 16, 1947, h. 10, s ). - Panisk poesi.

21 Malmber, Bert i l d n e n s s. (BLM ; 16, 1947, h. 9, s ), - Förskjutningar. fallande båge : dikter. - toc ck ho lm : Bonnier, 1947 Stange, C1 aude Richard Verschleierte Engel. - Zurich : Artemis-Verl., s. AT ; Samtal med moderniserad djävul. C. Artiklar eller debattinlägg Den kränkte schackspelaren. - AT ; Myten om människan, - (40-tal ; 1947, h. 4, s ) 1948 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Jag väntar ännu (Vi ; 15, 1948, h. 46, s. 6) [Dikt.] Två dikter. - (BLM ; 17, 1948, h. 1, s. 6-7) [Snöbrev. - Skadespel arens rum.] Tv3 dikter. - (Utsikt ; 1, 1948, h. 6, s. 8-9) [I. De levande träden och de som aven är döda. - II. Jämn mark för den omöjliga staden.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Ben tsson, Ragnar &ngar : dikter : divertimenti op Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. Erikson, Bernt -ter odlas i byarna : en ofattbar universalitet : opus 5, Stockholm : Tiden, s. Eri kson, Bernt Gudarnas omöjliga syntes : opus 6, Stockholm : Författarens eget förlag, s. (BLM ; 17, 1948, h. 7, s ). - Den ofantliga verklighetsbördan. Grave, Elsa Bortförklaring : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar, Malmberg, Bertil Men bortom marterpålarna : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 45, s. 8, 17). - Förklaringar.

22 105 Wichman, Eva -ra tonen. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. 106 Wine, Maria Ring i ring. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 35, 1948, h. 48, s. 14, 27). - Den andra tonen. C. Artiklar eller debattinlägg 107 Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Myt och verklighet i socialismen. - (Clart6 ; 21, 1948, h. 5-6) [Tidigare tr.: Myt och verklighet i socialismen. - AT ; Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; Diskussion: Fridell, Folke: Feltolkningar kring socialism. - (Clarté ; 22, 1949,. 1, s. 21) 109 Om våra vänner jättarna. - (RiR ; 15, 1948, h. 8, s. 9) [Werner Aspenström presenterar sin pjäs Platsen är inhöljd i rök inför radioteaterns förestäl l ning O Socialismen - myt eller verklighet?. - AT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter 111 Likt infarten till en stad. - SVD ; Svindlande landskap. - (Vi ; 16, 1949, h. 39, s. 6) [Dikt. j B. Recensioner skrivan av Werner Aspenström 113 Benedict, Ruth Kulturmönster : livsstilar och sedvänjor. - Stockholm : Tiden, s. - (Modern människokunskap) ST ; Människokunskap. 114 Jannes, El ly 'österland : resa i Turkiet, Irak och Iran. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s : ill. (Vi ; 36, 1949, h. 46, s. 9-10). - österland. 115 Sjödin, Stig Sotfragment : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 36, 1949, h. 17, s. 10). - Lufthunden och järnbruksarbetaren. 116 Vennb;rg,Karl Flske ard : dikter. - Stockholm : Bonnier, s.

23 (Vi ; 36, 1949, h. 45, s. 12, 24). - Karl Vennberg och det lyriska återtåget. C. Artiklar eller debattinlägg Brev till ett antal politiker. - MT ; De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h. 5, s. 6-8) Diskussion: Hedman, Hans: De intellektuella och freden. - (Clarté ; 22, 1949, h.6-7. s. 57) As enström, ern ner: De intellektuella och freden. - (Clart6 ; 22, T&TT-7, s. 57) Diktaren och det mobi l iserade samhal let. Ing3r i: Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti , S Min basta dikt. Ingår i: Min basta dikt. 1949, s [Werner Aspenström kommenterar dikten Snöbrev.] Panisk poesi. - (Vi ; 16, 1949, h , s. 44) [Om Artur Lundkvist.] Skeptikern och kristendomen. - AB ; Omtr. i: Bekännare och förnekare. 1950, s Rec: AB ; / John Landquist. - BLM ; 19, 1950, s / Holger Ahlenius. - DN ; / Olle Holmberg. - Expr ; / Erik Götlind. - GHT ; , / Teddy Brunius. - GP ; / Gunnar Edman. - ST ; / Erik Hjalmar Linder. - SVD ; / Karl-Gustaf Hildebrand. - UNT ; / Ulf Wittrock. Den tveksamme radioförfattaren. (En kommentar till Henrik Dyfvermans artikel med samma rubrik.). - (RiR ; 16, 1949, h. 38, s ) Den tveksamme radioförfattaren. - (RiR ; 16, De tv3 domstolarna. - ST ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Längst ute p8 kajkanten : vid undersökningen bör havet inte förbigås. - (Prisma ; 3, 1950, h. 1, s ) [Kort pjäs.] Tre sagor. S - (Vintergatan ; 1950, s ) [l. Snöstaden Sensationsnummer blev fiasko - dykande människa vägrade hoppa Livet på landet.

24 B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Alfons ; Sven Backspel mot gryningen. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 11, s. 10). - Det förlorade paradiset. Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret Djävulsdans : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. (Vi ; 37, 1950, h. 42, s. 7). - Det overkligas dans. J!nger, Ernst Pa marmorklipporna : roman. - Stockholm : Natur och Kultur, S. 0rig:s titel: Auf den Marmorklippen. (BLM ; 19, 1950, h. 10, s ). - Skönhetsdyrkaren som motståndsman. Sjödin, Stig m g a (Vi ; 37, 1950, h. 47, s. 11). - Besvärjelse. besök : dikter. - Stockholm : Bonnier, s. C. Artiklar eller debattinlägg bernt erikson, världsmedborgare. - (Vi ; 17, 1950, h. 21, s. 18, 43 Gösta Oswald in memoriam. - (Utsikt ; 3, 1950, h. 6, s. 2-9) [Minnesord av föl jande förf attare: Erik Lindegren, Lars Gyllensten, Matts Rying, Allan Fagerström, Ragnar Bengtsson, Carl- Erik Nordberg, Werner Aspenström, Sven Stolpe, Jan Gehl in, Axel Li ffner, Sven Lindner, Karl Vennberg. (Werner Aspenström bidrar med dikten Dessa plötsliga och stilla gator, s. 5.)] Konsten att läsa innantill - tre tillämpningsövningar. - AB ; [Tre gymnasisters tolkningsförsök av dikten Den ni väntar passerar inte förstäderna.] Om det komiska eller Nobelpris till Chaplin. - ST ; Paminnelse om det elementära. - ST : Omtr. i: Tredje ståndpunkten / sivar Arn6r , s Diskussion: Holmqvist, Bengt: Fjärran fr%n Andromeda : ett brev till Werner Aspenström / av Bengt Holmqvist. - ST ; Werner: Svar till Bengt Holmqvist. - ST ; Regnmakarna och stormakterna. - ST ; Artikelserie i ST: Roos, Alarik: Poeterna och politiken. - ST ; Vennberg, Karl: Att utöva samhällelighet. - ST ; Aspenström, Werner: Regnmakarna och stormakterna. - ST ;

25 d, LL. Svanber, Victor: Poesi och politik. - ST ; Karl: Poesi och politik än en ging. - ST ; Te nér, Torsten: Författare förr och nu. - ST ; AL oos, Alarik: Poeterna och demokratiens försvar. - ST ; Skalder och politik [ledare]. - ST ; Omtr. i : En debatt i Stockholmstidningen / Alarik Roos Stockholm, s. Rattvisa aven åt mil jonarerna!. - (Clart6 ; 23, 1950, h. 3, s. 15) Diskussion: P-E B: Stackars miljonärer. - AT ; Skönanden och hastgardisten. - ST ; Omtr. i: Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Teatérproblem. - ST ; A. Skön1 itterart i tidningar och tidskrifter Förebud. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 49) [Dikt.] Hjältarna. - (Clartg ; 24, 1951, h. 7, s. 25) Tal till vårfesttalare. - ST ; [Dikt. Svar på Eyvind Johnsons vårta1 i Uppsala 12 maj 1951.] Diskussion: Johnson, Eyvind: Tal till neutral fellasare av vårtal. - ST ; Aspenströms dikt omtr. i : Forser, Tomas : Tredje ståndpunkten : en debatt från det kalla krigets dagar / Tomas Forser, Per Arne Tjäder. 1972, s B.. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Li nd bom, Tage mtlantis. - Stockholm : Kooperativa förbundet, s, MT ; Socialisten vid skiljovägen. Norman, Birger Sånger vid floden. - Stockholm : Veckotidningen Vi, Kooperativa förbundet, s. (Vi ; 38, 1951, h. 49, s ). - Adalens poesi. C. Artiklar eller debattinlägg Att spela på lotteri. - (Vi ; 18, 1951, h , s. 8r9, 16)

26 Diktens uppgift. - MT ; Dikter ur tystnaden. - (Vi ; 18, 1951, h. 3, s. 8) [Om Ivar Conradson.] Förspillda dagar. - (Hörde Ni ; 4, 1951, h. 6, s ) Handledningar för generaler. - (Clarté ; 24, 1951, h. 4-5, s. 12) Handstil och karaktär. - (Vi ; 18, 1951, h. 43, s. 22) Jag anser att Folkets röst är en myt. - MT ; Diskussion: Folkets tanke och vilja [ledare]. - MT ; l Om det naiva. - MT ; [Om Henri Rousseau. ] Sockqa, salta eller lata bli. - (Vi ; 18, 1951, h. 11, s. 6, 21) [Om tredje standpunkten. ] Stockholm - en drottning i cellofan. - MT ; Tidevarvet u.p.a.. - MT ; tal och Fogelström. - (BLM ; 20, 1951, h. 9, s ) Diskussion: Janzon, hke: Kring vårt framforna 40-tal. - (BLM ; 20, 1951, h.7,~ ) Rec. av: Holm vist, Bengt: Svensk 40-talslyrik : ett urval. - Stockho m, - 70 s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 517) Rep1 i k p8 Ake Janzons recension: Fo elström, Per Anders: Brev * till BLM. - (BLM ; 20, 1951, h. 8, s. 6 Werner Aspenström kommenterar Per Anders Fogelströms replik A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Porträtt av svenska poeter. - (Perspektiv ; 3, 1952, h. 3, s. 103) [Dikter.] Sex dikter. - (BLM ; 21, 1952, h. 1, s. 5-7) [Målaren Rousseaus avfärd från livet. - En gång i en tidig morgon. - Dödgrävarn och en fjäril. - Syskon. - Världstradet. - Elegi.l Skymningen ar den mellersta systern. - SVD ; C. Artiklar eller debattinlägg 160 Den ni väntar passerar inte förstäderna. - (Samtid och framtid ;

27 9, 1952, S ) [I arti kel-serien Diktaren om dikten.] En drömmares dagbok. - MT ; [Om Henri -Frédéric Amiel.] Frid på jorden?. - MT ; Gör kronan på hans hjässa lätt. - MT ; Diskussion: Barnslig antirojalism. - SDS ; Jord eller eld skall -du åter varda. - MT ; Kanoner och rosor. - MT ; Om metare, metmaskar och andra varelser. - MT ; Per oih Kersti köper dammsugare. - MT ; Poesi och besvärjelse. - (BLM ; 21, 1952, h. 5, s Utdrag ur essan omtr. i : ~spenström, ern ner : ~otsagelser, 1961, S Tankar och schack. - (BLM ; 21, 1952, h. 9, s ) [Artikeln föranledd av Gideon Ståhlbergs nya upplaga av Schack och schackmastare (1952).] Upprop inför Folkens fredskongress i Wien NyDag ; [Undertecknat av Werner Aspenström, Karl Gerhard, Gunnar Hirdman, Erik Blomberg, Ake Gustafsson och Victor Svanberg.] A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Hundarna. - (OoB ; 62, 1953, s. 412) Många solar lyste. - DN ; Arbbl ; NyTid ; Oandligt är vårt äventyr. - SkarabT ; Samtal med gammal soldat. - (Vi ; 40, 1953, h. 46, s. 6) [Dikt.l Sex dikter. - (BLM ; 22, 1953, h. 9, s ) [Bergslag (Redan ar barndomen..., Den gam1 a backstuguankan..., Mjölnardottern var ensam...). - Jättekvinnornas ö. - Ropet. - Om natten.]

28 Snöstaden. - UstergF ; II - Arbbl ; Y Aur ; SmålF ; Vykort till Japan. - Arbbl ; C. Artiklar eller debattinlägg En barbar i Rom. - MT ; Staden utan torg. - MT ; [Om Stockholms stadsbi ld.] Tvillingbror i o1 ja. - MT ; [Mot hötorgskonst.l 1954 A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Bergslag. - (Perspekti.~; 5, 1954, h. 7, s. 294) [Dikter.] Död mans klagan. - (BLM ; 23, 1954, h. 6, s ) Poeterna. Profetia om staden Venedigs undergång. - (Lyrikvännen ; 1, 1954, h. 2, s. 6-7) [Dikter.] Snöstaden. - Folk ; [Novel l.] Traden. - (Perspektiv ; 5, 1954, h. 7, s. 294) Vykort från Japan. - DalaD ; , [Novel l.] Vykort till Japan. - NyTid ; Arbt ; [Novel l.] C. Artiklar eller debattinlägg ~esök i barndomen : i väntan på världens undergang bakom en soffgavel : återvända är att försonas. - Expr ; Omtr. i: Besök i barndomen. 1955, s Rec: Lyri kvannen ; 2, 1955, h. 5, Språkförbistring. - MT ; s / Petter Bergman.

29 Tankar om en tusenfoting. - MT ; A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Auktionen. - (Clarté ; 28, 1955, h. 2, s. 7-8) [Kort pjäs.] Hemlig tillit. - (Lyrikvännen ; , h. 1, s. 9) [Dikt.l C. Artiklar eller debattinlägg Diktaren och döden : Stig Dagerman gick bort i höstas. - (Vi ; 42, 1955, h. 3, S ) htr. i : 40-talsförfattare, 1965, s Diktaren och skådespelaren. - (BLM ; 24, 1955, h. 10, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser, 1961, s A. skönlitterärt i tidningar och tidskrifter Arken : komedi i en akt. - (Vintergatan ; 1956, s ) Ej blir det natt. - DN ; [Dikt.] Fem dikter. - (BLM ; 25, 1956, h. 5, s ) [Porträtt i december. - Våretyd-för tv2 fingrar. - Simpelt, ett gott ord. - Tingord. - Ode till en helikopter.] Ikaros och gossen Gråsten. - DN ; Köl nerdomen, - (Vi ; 43, 1956, h , s. 10) Nar vi bodde under bordet. - SVD ; Den sista kontinenten. - (BLM ; 25, 1956, s.. 222) Tva dikter. - (Lyrikvannen ; 3, 1956, h. 1, s. 3) [Dialog. - Aldrar.] B. Recensioner skrivna av Werner Aspenström Bolin, Lorentz m - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. (Perspektiv ; 7, 1956, h. 8, s. 381). - Trädens skönhet.

30 Grandien, Bo Drömmen om Asien : en bilderbok. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 3, s ). - Den sista kontinenten. Gullber, Hjalmar?T+ ja ens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. - Stockholm : Norstedt, s. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s, ). - Sjalens ljusa dag. Jim6nez, Juan Ramon m o c h jag / Juan Ramon Jimdnez ; tolkning av Arne Haggqvist ; teckningar av Baltasar Lobo. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. : ill. 0rig:s titel: Platero y yo. (BLM ; 25, 1956, h. 10, s ). - Själens ljusa dag. Rubin,. Anny Marwig =arina : bilder från Stockholms skärgård / Anny Marwig Rubin ; teckningar av Erik Prytz. - Stockholm : LT, s. : ill. (BLM ; 25, 1956, h. 6, s ). - Skargårdsskildrarens dilemma. Strindberg, August De återfunna breven till Harriet Bosse / August Strindberg ; [utg.] Ake Runnquist. - Stockholm : Bonnier, s. : 4 pl-bl. (BLM ; 25, 1956, h. 1, s ). - Den osynlige Strindberg. C. Artiklar eller debattinlägg Att dikta dramatik. Ingår i: [Programblad] Malmö stadsteater, Intima teatern spelaret : Snaran. [1956?], s. 5. Bokrevy för barn och ungdom. - SVD ; , Klorofylldikten och det svarta paraplyet. - (RiR ; 23, 1956, h. 50, s. 101 o om ment ar ti l l di ktsaml ingen Dikter under träden (1956),] Korea - tre ar efterat. - (Vi ; 43, 1956, h, 3, s. 9-10) Om livets nödtorft och livets mening. - ST ; Utopin som försvann. - (Vi ; 43, 1956, h. 35, s. 5-6) Diskussion: a, Erlander, Tage: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 9-10) Ha ber, Hilding: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 10) Gunnar: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s ) -son, Jarl: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Ohlin, Bertil: (Vi ; 43, 1956, h. 36, s. 11) Vem skall utforska litteraturforskningen?. - DN ;

31 1957 A. Skönl itterärt i tidningar och tidskrifter Bröllopet. - (BLM ; 26, 1957, s ) [Novel l. ] Porträtt av svenska poeter. Ingår i: En - dikt dröjer kvar : ett poesiurval / av trettiofyra författare ; red. av Lars Forsse.1 l. 1957, s , Den sista mandikten. - DN ; Vad bondpojken sade till kyparen, - RiR-TV ; 24, 1957, h. 25, s. 3) C. Artiklar eller debattinlägg Kulturen i valfardssamhallet. - (Sigtunaringen ; 1957, h. 1, s. 1-2) Kulturen och den stora kundkretsen. - AB ; Ett manifest och en kommentar. - (BLM ; 26, 1957, h. 5, s ) [Futurismen och F T Marinettis manifest.] htr. i : Aspenström, Werner: ~otsägelseri 1961, s, Diskussion: GHT ; Skräcken och heligheten. - (Vår lösen ; 48, 1957, s ) Omtr. i : Aspenström, Werner: Motsägelser. 1961, s Diskussion: UJ.: Religionens kunskapsväg. - AB ; Triksson, Göran O: GHT ; Den stora illusionen. - AB ; [Atomvapnen och Sver i ge. ] Vladimir Majakovskij. - (Lyrikvannen ; 4, 1957, h. 6, s. 5-6) A. Skönl i tterart i tidningar och tidskrifter Grisen i köket. - FiB ; 25, 1958, h. 19, s. 15, 44) [Novel l.] Julgranen. - (Vi ; 45, 1958, h. 37, s. 12) [Nove l l. ] Stjärnan : en liten händelse. - (Vintergatan ; 1958, s ) [Drama. J C. Artiklar eller debattinlägg Situation 1958 (el ler om våra f iskerattigheter i världshavet). -

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Sjögren, Peder Acc. 2012/126

Sjögren, Peder Acc. 2012/126 Sjögren, Peder Acc. 2012/126 Acc. 2012/126:1-4, brev till Peder Sjögren 2012/126:1, A C Ahlgren, Stig, författare 1 st., 1961 Ahlqvist, David, författare/konstnär 3 st., 1953-1954 & odat. Ahlstedt, Ivar,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Hushållens materiella standard 1975 2005

Hushållens materiella standard 1975 2005 16 Hushållens materiella standard 1975 2005 DELPROV DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Andelen personer i Sverige i åldrarna 16 74 år som hade olika resurser knutna till det egna hushållet 1975 2005. Uppgifter

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

SLUTRESULTAT. HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. )

SLUTRESULTAT. HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. ) HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. ) SLUTRESULTAT Vinnarna i grundserien i varje grupp får en veckas fritt boende och golf på

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Veteran SM Sportskytte 2013

Veteran SM Sportskytte 2013 10m Luftgevär Individual FRI 26 JUL 2013, START TIME 16:30 Start time Rly FP Bib No Name Nation Series R Shooter e Group 1 2 3 4 m 16:30 1 1 1 BENGTSSON Stefan 1 2 2 PETTERSSON Lars 1 3 3 SUNDIN Tommy

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Johansson Görgen Futurum IF 0 79 T2 Wiik Jan Korpen Saab 0 80 T2 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 80 T4 Petersson Magnus Futurum IF 0 82 T4 Thörnkvist

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Värmlandsserien Ak Omg Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors Jan Qvarnström Nätra Skg Jonny Högberg Robertsfors

Värmlandsserien Ak Omg Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors Jan Qvarnström Nätra Skg Jonny Högberg Robertsfors Värmlandsserien Ak4 2017 Omg 2 1 2 3 4 Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors 47 48 47 45 187 2 Jan Qvarnström Nätra Skg 45 46 47 48 186 2 Jonny Högberg Robertsfors 46 46 48 46 186 2 Johnny Isaksson 214

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias Wetterlöf Vinslöv 47tr R Jörgen Ingeman Ramsjö 45tr D

Läs mer

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2 Resultat Final 1 Sture Tibblin Central skf (A) 50 48 48 45 191 49 45 48 44 186 377 45 42 87 2 Ingemar Karlsson Garphytte (T) 46 48 50 45 189 49 46 50 39 184 373 45 44 89 3 Erik Gothilander Sala Skg (U)

Läs mer

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Gustaf: Edmund Sparmann en mästarflygares vedermödor,

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer