Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation"

Transkript

1 Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation

2

3 Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation 3

4 Upplysningar om innehållet: Charlotta Hemgren, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Bestnr: 5226 Foto: Thomas Henrikson, Thomas Carlgren, Simon Hellsten, Casper Hedberg och Pia Nordlander Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset

5 Förord Du håller i din hand en skrift om oss som verkar och arbetar inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har landets samtliga kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Att företräda så betydelsefulla medlemmar är en stimulerande utmaning. SKL är en politiskt ledd organisation. De cirka 250 förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet samlas en gång i månaden för sammanträden i styrelsen, dess arbetsutskott, delegationer och beredningar. Vår huvuduppgift är att utveckla den kommunala självstyrelsen, säkerställa våra medlemmars handlingsfrihet och vara en stark arbetsgivarorganisation. Det innebär att vi för våra medlemmars talan i dialog med regering, riksdag, myndigheter, EU och andra centrala organisationer. Hos SKL möts politiker från hela landet i en process som ger avtryck på hemmaplan, på nationell och på internationell nivå. Olika grupper av politiker samlas kring frågor som rör hur medborgarnas vardag kan förenklas och förbättras. Det goda samtalet tystnar aldrig. Anders Knape Ordförande 5

6 Innehåll 7 Om Sveriges Kommuner och Landsting 8 En arbetsgivarorganisation för miljoner 9 En politisk styrd organisation 10 SKL:s styrelse 11 Arbetsutskottet 12 Beredningen för demokratifrågor 13 Beredningen för esamhället 14 Förhandlingsdelegationen 15 Beredningen för internationella frågor 16 Beredningen för kultur och fritid 17 Beredningen för primärvård och äldreomsorg 18 Revisionsdelegationen 19 Beredningen för samhällsbyggnad 20 Sjukvårdsdelegationen 21 Beredningen för socialpolitik och individomsorg 22 Beredningen för tillväxt och regional utveckling 23 Beredningen för utbildningsfrågor 24 Förtroendevalda revisorer 25 Kansliets organisation 26 Ledningsgruppen 26 Företagskoncernen 6

7 Om Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivaroch medlemsorganisation. Våra medlemmar är landets 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Vi verkar för ett kommunalt självstyre med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Det kommunala självstyret är grundlagsfäst i regeringsformen och ger invånarna möjlighet att påverka politiken i den egna kommunen eller det egna landstinget. Vår ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar som rör våra medlemmar. För att lyckas har vi ett nära samarbete med våra medlemmar. En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. 7

8 En arbetsgivarorganisation för miljoner Sveriges Kommuner och Landsting är arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Våra medlemmar är arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har till uppdrag att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och landsting i arbetsgivarrollen och att skapa förutsättningar för lokala lösningar. En attraktiv arbetsgivare måste ha goda anställningsvillkor och kunna motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens. Varje kommun och landsting måste ha stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning. Den lokala lönebildningen har grundläggande betydelse för vår arbetsgivarpolitik. Vi arbetar för ökad jämställdhet och minskad diskriminering. Service och rådgivning Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder sina medlemmar rådgivning och service. De löpande medlemskontakterna ger viktiga lärdomar så att vi bättre kan tillvarata våra medlemmars intressen. 8

9 En politisk styrd organisation Sveriges Kommuner och Landsting är en politiskt styrd organisation. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Kongressen drar upp riktlinjerna för SKL:s arbete och utser styrelse och ordförande. Det är de folkvalda i kommun- och landstingsfullmäktige som utser kongressens 451 ledamöter. Styrelsen leder arbetet Mellan kongresserna leder SKL:s styrelse förbundets politiska arbete. Till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. Beredningarna arbetar med många av kommunernas och landstingens viktiga områden, till exempel sociala frågor, ekonomi, utbildning och tillväxt- och utvecklingsfrågor. De cirka 250 förtroendevalda som har uppdrag i SKL:s styrelse, utskott, beredningar eller delegationer samlas en gång i månaden för sammanträden. Den politiska organisationen Av figuren nedan framgår förbundets politiska organisation för mandatperioden Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Revisionsdelegation Förhandlingsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för esamhället Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnad Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor 9

10 Bakre raden från vänster: Bengt Germundsson (KD), Markaryd, Ilmar Reepalu (S), Malmö, 2:e v.ordf., Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna, 1:e v.ordf., Mats Eriksson (M), Region Halland, Lena Micko (S), Linköping, Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, Emil Broberg (V), Linköping Mellanraden från vänster: Elvy Söderström (S), Örnsköldsvik, Billy Bertilsson (SVG), Västra Götalandsregionen, Elisabeth Unell (M), Västerås, Monica Selin (KD), Västra Götalandsregionen, Per Bolund (MP), Stockholm, Pia Kinhult (M), Region Skåne, Anders Ågren (M), Umeå, Peter Roslund (S), Piteå, Inger Källgren Sawela (M), Gävle, Stefan Svensson (M), Partille, Eva Nypelius (C), Region Gotland, Ulf Olsson (S), Borås, Ann-Catrin Lofvars (MP), Landstinget Dalarna, Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen, Heléne Fritzon (S), Kristianstad, Torbjörn Rosdahl (M), Stockholms läns landsting, Jonas Ransgård, (M), Göteborg SKL:s styrelse Styrelsen består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Till stöd för sitt arbete har styrelsen ett arbetsutskott, en förhandlingsdelegation, en sjukvårdsdelegation, en revisionsdelegation samt nio fasta beredningar för de olika sakområdena. Styrelsen leder förbundets verksamhet och svarar för förbundets organisation och förvaltning. Främre raden från vänster: Erik Langby (M), Nacka, Anette Åkesson (M), Båstad, Kenneth Backgård (NS), Norrbottens läns landsting, Carola Gunnarsson (C), Sala, 3:e v.ordf., Anna Fransson (S) Landstinget Kronoberg, Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting, Anneli Hulthén (S), Göteborg, Birgitta Rydberg (FP), Stockholms läns landsting, Helene Odenjung (FP), Göteborg, Suzanne Frank (M), Landstinget Kronoberg, Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, Anders Knape (M), Karlstad, ordf., Ingela Gardner Sundström (M), Österåkers kommun På bilden saknas Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, Gert-Inge Andersson (S),Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng (C) Västra Götalandsregionen, Per Bolund (MP), Stockholm, Peter Lindroth (S), Karlsborg, Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting, Sten Nordin (M), Stockholm, Tamara Spiric (V), Umeå, Tomas Rudin (S), Stockholm, Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting, Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen 10

11 Arbetsutskottet Utskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet. Utskottet bereder ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem, självstyrelsefrågor, frågor som rör samhällsorganisation samt allmänna juridiska frågor som inte går att hänföra till en specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter fungerar även som koncernbolagsstyrelse och ersättningsutskott. Bakre raden från vänster: Bengt Germundsson (KD), Markaryd, Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, Anneli Hulthén (S), Göteborg, Lena Micko (S), Linköpings kommun, Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna, Ilmar Reepalu (S), Malmö, Elisabeth Unell (M), Västerås, Peter Roslund (S), Piteå Främre raden från vänster: Helene Odenjung (FP), Göteborg, Carola Gunnarsson (C), Sala, Anders Knape (M), Karlstad, ordf., Monica Selin (KD), Västra Götalandsregionen, Eva Nypelius (C), Region Gotland På bilden saknas Tomas Rudin (S), Stockholm 11

12 Bakre raden från vänster: Gösta Bergenheim (M), Region Halland, Aida Hadzialic (S), Halmstad, Margaretha Olsson (S), Olofström, Magnus Oscarsson (KD), Ödeshög, Marie Ekman (S), Skövde, Fredrik Saweståhl (M), Tyresö, Carina Sándor (FP), Skinnskatteberg Främre raden från vänster: Urban Granström (S), Nyköping, Anna Wiklund (M), Enköping, Sven-Åke Thoresen (S), Region Gävleborg, ordf., Lilly Bäcklund (S), Lycksele, Maria Dellham (M), Landstinget Västmanland Beredningen för demokratifrågor Beredningen hanterar frågor som rör relationen mellan medborgare och förtroendevalda. Målet är att motverka utanförskap och öka människors delaktighet. Beredningen ska även följa och utreda demokratifrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv, främja förnyelsen av den lokala demokratin och medverka till utveckling av det politiska ledarskapet och uppdraget som förtroendevald. På bilden saknas Peter Helander (C), Mora, v. ordf., Paul Lindvall (M), Linköping, Ulf Bingsgård (M), Trelleborg, Mattias Karlsson (M), Luleå, Anna Johansson (S), Göteborg, Els-Marie Ragnar (SVG), Västra Götalandsregionen Sven-Åke Thoresen Sven-Åke Thoresen, ordförande för Beredningen för demokratifrågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få möjlighet till träffar med människor från olika delar av landet och att utbyta erfarenheter. Det är dessutom en väldigt god källa till ökad kunskap om olika frågor som berör kommunerna och landstingen. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att skapa en konsensuskultur i beredningen och att beredningens politiker ska känna delaktighet i arbetet. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Jag kommer att driva frågan om hur vi ska kunna skapa delaktighet, insyn, genomskinlighet för medborgarna i de nya storregionerna. Vi måste också ta tag i frågan som uppkommit nyligen om unga människors syn på demokratin. Trots allt vårt arbete med att utveckla det demokratiska arbetet i kommuner och landsting så finns idag åsikter bland en del unga som föredrar upplysta despoter i stället för demokratiskt valda politiker. Detta är oroande och måste uppmärksammas av oss i SKL. Ungdomar vittnar i pressen om att man i skolan inte diskuterar och förklarar demokratibegreppet! 12

13 Beredningen för esamhället Beredningen hanterar e-samhällesfrågor av strategisk natur och ska fortlöpande följa och bevaka utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn samt stämma av behovet av gemensamma insatser. I uppdraget ingår bland annat frågor om e-legitimation, Digitala agendan, e-styrning, integritet, säkerhet, e-inkludering, grön IT och frågor om juridiska och tekniska förutsättningar för utvecklingen av e-samhället. Bakre raden från vänster: Patrik Stenvard (M), Landstinget Gävleborg, Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, Yasin Abbes (SVG), Västra Götalandsregionen, Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen, Birgitta Nordwall (KD), Västerbottens läns landsting, Rasmus Persson (C), Örebro, Birgitta Sevefjord (V), Stockholms läns landsting, Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge, v.ordf., Per Mosseby (M), Vaxholm Främre raden från vänster: Gustav Andersson (C), Stockholms läns landsting Inga-Lill Jonsson (M), Nordmaling, Jerker Swanstein (M), Region Skåne, ordf., Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen, Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län Jerker Swanstein Jerker Swanstein, ordförande för beredningen för esamhället Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Vi får tidigt vara med i ett förändringsarbete som förhoppningsvis ger resultat. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Beredningen är ny och inom ett område av stor betydelse för alla medborgare vilket gör utmaningen större. Det som är trevligt är att försöka bli ense i synen på frågorna mellan regioner och kommuner, mellan stor och liten och mellan partierna. Det är en utmaning. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Prioritera, se till att det levereras användbara lösningar, få ihop kommunerna och hälso- och sjukvårdens informationssystem. Klarar vi detta har vi kommit en bit på väg. 13

14 Bakre raden från vänster: Mats Johansson (S), Landstinget i Östergötland, Jens Sundström (FP), Norrbottens läns landsting, Erik Weiman (M), Landstinget i Uppsala län, Jan Valeskog (S), Stockholm, Daniel Portnoff (M), Trosa, Rikard Larsson (S), Region Skåne, Karin Engdahl (S), Västra Götalandsregionen, Catarina Deremar (C), Tierp Främre raden från vänster: Charlotta Svanberg (S), Växjö, Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting, 1:e v.ordf., Ingela Gardner Sundström (M), Österåkers, ordf., Berit Assarsson (M), Tyresö, Hans Hedlund (C), Landstinget Västernorrland, 2:e v.ordf. På bilden saknas Håkan Lindh (FP), Skellefteå Förhandlingsdelegationen SKL är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner, landsting och regioner och förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift. Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Sveriges Kommuner och Landsting har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Landsting kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för drygt 1,1 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största förhandlande arbetsgivarorganisation. Ingela Gardner Sundström Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Vad är bäst? Den största utmaningen är att genom kloka val bidra till en fortsatt god utveckling av de viktiga välfärdstjänsterna i offentlig sektor. Det roligaste är när vi lyckas landa just sådana avtal. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? Att utveckla kommuner, landsting och regioner som attraktiva arbetsgivare. Att de partsgemensamma arbeten vi kommit överens om ska ge konkreta resultat, t.ex. jämställdhetsfrågor, arbetstidsfrågor och utbildningsfrågor. 14

15 Beredningen för internationella frågor Beredningen stödjer styrelsen i internationella och EU-relaterade frågor. Beredningen arbetar bland annat med internationellt utvecklingssamarbete och uppmuntrar medlemmarnas internationella engagemang. Beredningen bygger nätverk med viktiga aktörer och bidrar till att övriga beredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting integrerar EU-perspektivet i sitt vardagliga arbete. Majoriteten av beredningens ledamöter har förtroendeposter i olika internationella organisationer. Bakre raden från vänster: Michael Sandin (M), Staffanstorp, Margareta Björck (M), Stockholm, Birgitta Sacrédeus (KD), Landstinget Dalarna, Vivianne Macdisi (S) Landstinget i Uppsala län, Alexander Wendt (M) Landstinget Blekinge Främre raden från vänster: Yoomi Renström (S), Ovanåker, Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland, Lotta Håkansson Harju (S), Järfälla, ordf., Lars Persson (FP), Sundsvall, v. ordf., Elin Lagerqvist (S), Jönköping. På bilden saknas Mimmi von Troil (M), Västra Götalandsregionen, Ewa-May Karlsson (C), Vindeln, Uno Aldegren (S), Region Skåne, Åke Svensson (S), Region Gotland Lotta Håkansson Lotta Håkansson, ordförande för beredningen för internationella frågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få träffa politiker från hela landet med intresse för de internationella frågorna och att få personliga berättelser och bilder direkt från olika delar av landet som jag kan använda på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att få det internationella perspektivet in i kommunpolitiken som något naturligt det finns där redan idag men lyfts inte som det borde med tanke på det inflytande som beslut utanför kommunens gränser har på det vi gör på hemmaplan. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Förutom ovanstående se till att vi också pratar om det utanför EU världen är större! 15

16 Bakre raden från vänster: Marie Lindelöf (KD), Västerås, Hans Swedell (M), Kiruna, Lena Celion (M), Gotland, Mattias Josefsson (S), Ulricehamn, Eva Hellstrand (C), Åre, Angelica Rage (S), Forshaga, Monica Haider (S), Älmhult v.ordf., Jim Aleberg (S), Ale, Helena Proos (S), Enköping Främre raden från vänster: Ingeborg Wiksten (FP), Landstinget Västernorrland, Conny Brännberg (KD), Västra Götalandsregionen, Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholm, ordf., Karin Thomasson (MP), Östersund, Kristina Tharing (M), Göteborg På bilden saknas Catrin Hulmarker (M), Hjo, Kristina Zakrisson (S), Kiruna, Mats Green (M), Jönköping, Jan Bhoman Beredningen för kultur och fritid Beredningen består av elva ledamöter och sju ersättare. Den hanterar frågor om kultur och kulturmiljö, folkbildning, idrott och föreningsliv. I denna beredning hanteras också vissa frågor inom ungdomspolitiken. Beredningen har tagit fram ett idrottspolitiskt positionspapper (2010) och ett kulturpolitiskt positionspapper (2008). Regionaliseringen inom kulturområdet är ett av fokusområdena inom kulturpolitiken, och inom idrottspolitiken prioriteras elitidrottens ökade krav på kommunerna som arenaägare. Madeleine Sjöstedt Madeleine Sjöstedt, ordförande för Beredningen för kultur och fritid Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att hitta de frågor som många kommuner brottas med och där vi kan hitta lösningar tillsammans. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att sätta kultur- och idrottsfrågorna högre upp på den politiska dagordningen. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Att det finns en gemensam strategi för kommunerna att hantera alla arenakrav som kommer från idrotten. Att arbeta för att den regionaliserade kulturpolitiken säkrar tillgång till kultur av hög kvalitet. 16

17 Beredningen för primärvård och äldreomsorg Beredningen hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ingår även frågor om funktionshinder och folkhälsa. Beredningen ska även hantera frågor som rör psykisk ohälsa och ska i det sammanhanget särskilt uppmärksamma samverkan mellan kommuner och landsting samt förebyggande insatser. Staffan Werme Staffan Werme, ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Man blir delaktig i svensk politik på en nivå som skiljer sig från vardagens. Det handlar om att få information på både bredden och djupet, och det genom en god och professionell organisation. Mycket kan man sedan använda i sina politiska uppdrag på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Beredningen för primärvård och äldreomsorg har ett speciellt ansvar för de frågor som berör både landsting och kommuner. Det handlar om att bygga broar mellan landstingens ansvar för primärvården och kommunernas för äldreomsorgen. Vi måste bli bättre på att sätta individen i fokus i stället för att se till den egna organisationen. Det handlar om att ge den åldrande människan rätt vård och omsorg, med god kvalitet och i rätt tid, oberoende av om kommunen eller landstinget ansvarar. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Två frågor är enormt viktiga. För det första att ha individfokus i allt vi gör inom offentlig sektor. Varje människa har rätt att forma sitt liv, från den första levnadsdagen till den sista. För det andra att lyfta frågan om såväl primärvårdens som äldreomsorgens långsiktiga finansiering med tanke på en befolkning som lever allt längre. Vi måste vi fundera över hur vi ska få resurserna att räcka. Bakre raden från vänster: Gilbert Tribo (FP), Region Skåne, Lise-Lott Bensköld-Olsson (S), Region Halland, Marit Hesse (M), Västra Götalandsregionen, Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting, Christian Gustavsson (M), Linköping, Denise Norström (S), Landstinget Västmanland, Sören Bertilsson (S), Landstinget Dalarna, Bernt Nordgren (NS), Norrbottens läns landsting, Gudrun Brunegård (KD), Landstinget i Kalmar län, Anders Åkesson (MP), Region Skåne, Främre raden från vänster: Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, Kent Larsson (SVG), Västra Götalandsregionen, Maria Rydén (M), Göteborg, Staffan Werme (FP), Örebro, ordf., Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, Ola Karlsson (M), Örebro läns landsting På bilden saknas Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), Örebro läns landsting, v.ordf., Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting, Anna-Carin Magnusson (S), Landstinget i Jönköpings län, Maria Grip (V), Västerbottens läns landsting 17

18 Bakre raden från vänster: Bo Lennhammar (M), Landstinget i Östergötland, Gunilla Jerlinger (S), Ekerö och Stockholms läns landsting, Annelie Bojesson (FP), Malmö, Gun Drugge (C), Landstinget Dalarna, Monica Brodén (MP), Landstinget Östergötland, Marianne Ericsson (V), Landstinget i Jönköpings län, Arne Pettersson (S), Landstinget Dalarna Främre raden från vänster: Bengt Akalla (M), Stockholm, Rodika Klinge (M), Vellinge, ordf., Elisabeth Löf (S), Västerås, v.ordf., Wimar Sundén (KD), Västra Götalandsregionen Revisionsdelegationen Delegationens uppdrag är att återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet. I detta uppdrag fattar delegationen eget beslut. Revisionsdelegationen är också samrådsorgan till förbundets löpande intressebevakning, utvecklings- och serviceinsatser inom revisionsområdet. I arbetet har delegationen ett löpande och nära samråd med förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting/regioner och sakkunniga yrkesrevisorer till dessa. Samtliga ledamöter i delegationen är förtroendevalda revisorer. Rodika Klinge Rodika Klinge, ordförande i revisionsdelegationen Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-delegation? Allt man lär och de möjligheter man ges att påverka beslut som är viktiga för oss som medborgare. Att nå ut till alla förtroendevalda revisorer och få igång en dialog om den goda revisionsseden. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? Alla frågor som kan bidra till att underlätta och förbättra arbetet med revision i våra kommuner, landsting och regioner. Att regelbundet ge ut skriften God revisionssed ingår i uppdraget. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? 18

19 Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen hanterar frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och miljö, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal transportinfrastruktur, kommunalteknik, skydd och säkerhet, trygghet, fastigheter och lokalförsörjning. Bakre raden från vänster: Aphram Melki (C), Järfälla, Mathias Sundin (FP), Norrköping, Lars Eriksson (S), Landstinget Västmanland, Owe Nilsson (S), Göteborg, Nanna Wikholm (S), Stockholm, Pär Jönsson (M), Östersund, Carina Blank (S), Gävle, Jonas Karlsson (S), Örebro, Lars Thunberg (KD), Helsingborg, Lennart Kalderén (M), Salem Främre raden från vänster: Lennart Ojanlatva (NS), Norrbottens läns landsting, Eva Andersson (S), Norrköping, Gunnar Hedberg (M), Uppsala, ordf., Åsa Ögren (S), Umeå, v.ordf., Raymond Wigg (MP), Stockholms läns landsting På bilden saknas Carina Zachau (M), Örkelljunga, Claes Jägevall (FP), Tibro, Bo Frank (M), Växjö, Leif Gripestam (M), Täby Gunnar Hedberg Gunnar Hedberg, ordförande för beredningen för samhällsbyggnad Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få möta många frågor på ett tidigt stadium och förhoppningsvis kunna påverka dem till det bättre för kommuner, landsting och medborgare. De flesta som arbetar i beredningarna är erfarna och kan se vilka intressen de ska företräda, så man kan gå direkt på väsentligheterna. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att vi fortsätter att hålla fokus på de viktigaste frågorna. Det är lätt att man vill spänna över för mycket och förlorar i tydlighet och påverkansmöjlighet. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Hållbarhetsfrågornas alla dimensioner och därmed angränsande frågor som infrastruktur och stadsmiljö. 19

20 Bakre raden från vänster: Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen, Ann-Christine Åström (NS), Norrbottens läns landsting, Lars-Göran Ytterberg (SVG), Västra Götalandsregionen, Catharina Blixen-Finecke (M), Region Skåne, Lars-Joakim Lundquist (M), Stockholms läns landsting, Elise Norberg Pilhem (V), Västra Götalandsregionen, Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, Eva Tjernström (S), Landstinget Gävleborg Främre raden från vänster: Christer Jonsson (C), Landstiget i Kalmar län, Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland, Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland, Mats Eriksson (M), Region Halland, ordf., Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, 1:e v.ordf., Dan Ankarholm (NS), Norrbottens läns landsting, Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare. Delegationen företräder förbundet i förhandlingar som SKL:s styrelse ska besluta om inom angivna ramar som styrelsen fastställt. Övriga intresseförhandlingar är delegerade till sjukvårdsdelegationen. Sjukvårdsdelegationen kan även besluta om rekommendationer till landstingen/regionerna i frågor om specialistvård utomlands. Sjukvårdsdelegationen ska arbeta med olika typer av rekommendationer till landstingen om samordnade insatser/upphandlingar och om fullmakter vid pris- och subventionsförhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden. På bilden saknas Birgitta Rydberg (FP),Stockholms läns landsting, 2:e v.ordf., Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting, Åsa Kullgren (S), Landstinget i Sörmland, Ulrik Andersson (S), Landstinget i Värmland, Kent Ögren (S), Norrbottens läns landsting Mats Eriksson Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Vad är bäst? Att medverka till att kommuner, landsting och regioner blir bättre på att samarbeta. Möjligheten att träffa nya spännande människor och att få ta del av nya rön som rör hälso- och sjukvården. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? För egen del är patientnära forskning och kvalitetsregistren en viktig fråga. Sedan har vi de stora frågorna som vi måste lösa mellan landsting/regioner och kommuner om de mest sjuka äldre samt unga som av någon anledning inte mår så bra. Vidare den stora frågan att tillvarata patientorganisationernas, patienternas och de anhörigas kunskaper och synpunkter för mer delaktighet i vården. Sist men inte minst hälsofrämjande och patientsäkerhetsarbete. Tillgängligheten är hög idag men ska alltid bevakas. 20

21 Beredningen för socialpolitik och individomsorg Beredningen ansvarar för frågor som rör socialpolitik och individomsorg samt andra närliggande frågor som exempelvis missbrukarvård och psykiatrifrågor. Bakre raden från vänster: Hanna Westerén (S), Region Gotland, Jonas Carlgren (M), Hedemora, Anja Soneson (M), Malmö, Ingela Andersson (S), Helsingborg, Dario Espiga (S), Göteborg, Karin Rågsjö (V), Stockholm, Eva Öhbom Ekdahl (M), Nacka, Peder Björk (S), Sundsvall, Främre raden från vänster: Monica Hansson (S), Trollhättan, Jan-Erik Wallin (M), Vara, Patrik Karlsson (S), Mölndal, Marlene Burwick (S), Uppsala, ordf., Ewa Samuelsson (KD), Stockholm, v.ordf., Else Ammor (M), Sundsvall, Ulrika Landergren (FP), Kungsbacka På bilden saknas Anna König Jerlmyr (M), Stockholm, Mari-Louise Wernersson (C) Falkenberg, Maria Winberg Nordström (FP), Helsingborg, Kent Persson (M), Örebro, Jessica Rydell (MP), Landstinget i Kalmar län Marlene Burwick Marlene Burwick, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få jobba med så engagerade politiker från hela landet och med så oerhört kompetenta tjänstemän. Det ger en glädje och styrka till mitt engagemang på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att medverka till att barnperspektivet stärks och att kunskapen om utsatta barn hos förtroendevalda och tjänstemän ökar. Utan ordentlig kunskap är det svårt att åstadkomma förändringar. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Självklart kommer jag driva SKL:s prioriterade fråga om Bättre stöd till utsatta barn. 21

22 Bakre raden från vänster: Jimmy Jansson (S), Eskilstuna, Gunilla Levén (M), Västra Götalandsregionen, Ewa Bertz (FP), Region Skåne, Lena Melesjö Windahl (S), Karlstad, Katarina Berggren (S), Botkyrka, Elisabeth Strömqvist (S), Landstinget Västernorrland, Leif Blomqvist (S), Göteborg, Harald Hjalmarsson (M), Västervik Främre raden från vänster: Birgitta Losman (MP), Västra Götalandsregionen, Johan Persson (S), Kalmar, v.ordf., Roland Åkesson (C), Mönsterås, ordf., Christine Axelsson (S), Region Skåne, Anders Gäfvert (M), Härnösand På bilden saknas Ulla Hamilton (M), Stockholm, Peter Danielsson (M), Helsingborg, Kenneth Backgård (NS), Norrbottens läns landsting, Stefan Tornberg (C), Norrbottens läns landsting, Sverker Ågren (KD), Landstinget Västernorrland, Robert Uitto (S), Jämtlands läns landsting, Anders Sundström (NS), Norrbottens läns landsting Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen hanterar frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår frågor om infrastruktur och transportpolitik, arbetsmarknad, arbetsmarknadsutbildning, livslångt lärande, högskolefrågor med fokus på samverkan, integration samt besöksnäring och turism. Beredningen ansvarar även för övergripande forsknings- och utvecklingsfrågor. Roland Åkesson Roland Åkesson, ordförande för beredningen för tillväxt och regional utveckling Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Träffa kollegor från olika delar av landet, erfarenhetsutbytet. Få information och föredragningar i olika frågor och i ett skede när frågorna är nya. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att få bra diskussioner i beredningen och att sedan samla hela beredningen i väl genomarbetade förslag som gagnar hela kommunsektorn. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Frågor som främjar lokal och regional tillväxt. Ökat företagande ger fler jobb och fler jobb ger ökade skatteintäkter till barnomsorg, skolan och vården. 22

23 Beredningen för utbildningsfrågor Beredningen hanterar frågor som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt andra närliggande områden. Målet är att förbättra resultaten i skolan. Bakre raden från vänster: Lennart Bondeson (KD), Örebro, Torkild Strandberg (FP), Landskrona, Åsa Gyberg-Karlsson (V), Karlskrona, Lars-Inge Stomberg (M), Partille, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö, Maria Söderberg (C), Krokom, Anna-Caren Sätherberg (S), Åre, Martina Mossberg (M), Haninge, Ulla Gradeen (S), Värnamo, Lena Baastad (S), Örebro, Robert Hammarstrand (S), Göteborg Främre raden från vänster: Lars-Eric Bergman (M), Strömsund, Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå, v.ordf., Maria Stockhaus (M), Sollentuna kommun, ordf., Anna Svalander (FP), Borås, Mikael Rosén (M), Falun, Anders Teljebäck (S), Västerås På bilden saknas Malin Pettersson (M), Landstinget i Kalmar län, Carina Larsson (M), Vellinge, Robert Noord (S), Haninge Maria Stockhaus Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Jag brinner för skolfrågor och att få chansen att jobba med det på nationell nivå med kollegor från hela landet är verkligen roligt. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att fokusera på att i så stor utsträckning som möjligt hitta gemensamma remissvar som vi alla är eniga om och som tydligt tar tillvara kommunernas intressen. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Jag tycker det är viktigt att SKL fortsätter att utveckla sitt stöd till kommunerna när det gäller skolutveckling. En viktig fråga som jag skulle vilja att vi fokuserade mer på är en utveckling av IT som ett självklart arbetsredskap i skolan. Fortsatt utveckling av Öppna Jämförelser tycker jag också är viktigt. 23

24 Ordinarie revisorer Eva Åsare (M), Helsingborg Niklas Wikström (FP), Karlstad Kenneth Strömberg (S), Stockholm Ersättare (ej på bild) Lennart Pettersson (C), Svalöv Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö Kjell Henriksson (S), Laholm Förtroendevalda revisorer Förbundets tre revisorer med tre ersättare är utsedda av kongressen och har i uppdrag att granska förbundets bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. De ska även pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2011 till valkongressen Eva Åsare Eva Åsare, revisor Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som revisor? Den största utmaningen som förtroende vald revisor i SKL är att följa och tillse att kongressens beslut genomförs, att medlemsnyttan i allt arbete som genomförs är stor och uppskattad och att förutsättningarna för lokalt självstyre stärks. Vad är det bästa i uppdraget som revisor? Det bästa med att granska SKL är att få ta del av den enorma kunskapsbank som finns här och att bland annat få möjlighet att kommunicera alla prioriterade frågor som styrelsen antar varje år. Dessa frågor styr till stor del förbundets arbete i styrelse, delegationer och beredningar. Vår uppgift är enligt god revisionssed att garantera att fattade beslut efterföljs. Alla mänskliga möten inom SKL är stimulerande och lärorika. Här möts hela Sveriges politikerkår med åsikter och synpunkter som i en demokratisk anda bearbetas för att utveckla välfärden. 24

25 Kansliets organisation Kansliet är uppdelat i en stabsenhet och åtta avdelningar: >>Administration >>Arbetsgivarpolitik >>Ekonomi och styrning, >>Juridik >>Kommunikation >>Lärande och arbetsmarknad >>Tillväxt och samhällsbyggnad >>Vård och omsorg. VD och ledningsgruppen leder och samordnar kansliets arbete. Eftersom många beslut som fattas av EU påverkar kommunerna och landstingen har SKL även ett kontor i Bryssel. Medlemmarna betalar förbundsavgift varje år. Hur mycket en kommun eller ett landsting betalar grundar sig på antal invånare och skattekraft. Medlemmarna betalar i genomsnitt 24 kronor per medborgare och år. 25

26 Stående från vänster: Gunilla Glasare, Germund Persson, Mats Kinnwall, Lena Dahl, Göran Stiernstedt, Agneta Jöhnk Sittande från vänster: Monica Björklund Aksnes, Håkan Sörman, VD, Per Arne Andersson Ledningsgruppen Sveriges Kommuner och Landsting leds av VD Håkan Sörman som ansvarar för SKL:s löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Håkan Sörman och avdelningscheferna. Företagskoncernen För att ge medlemmarna bra service och förse dem med prisvärda varor och tjänster äger SKL ett antal bolag. Företagen verkar inom flera olika branscher och verksamhetsområden. Företag som SKL äger helt eller delvis (andel av ägande angivet i procent nedan): >>Dagens Samhälle AB (100 %) >>SKL Service och fastigheter (100 %) >>SKL International (100 %) >>SKL Kommentus (98 %) >>Högberga Gård AB (62,5 %) >>Equalis AB (52 %) >>SOS Alarm Sverige AB (50 %) >>KPA AB (40 %) 26

27

28 Sveriges Kommuner och Landsting Våra förtroendevalda och vår organisation Det här är en presentation av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en arbetsgivar- och medlemsorganisation. Våra medlemmar är landets 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Beställ eller ladda ner på Best nr 5226 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 05/2014 1 (10) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell (M)

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 06/2014. Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 06/2014. Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Nr 06/2014 1 (12) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Jonas Ransgård (M) Pia

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-08-28 1 (5) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredag den 28 augusti 2015, kl. 10:00 10:30 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina Berggren (S) Peter Roslund (S)

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-05-22 1 (6) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 22 maj 2015, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 01/2014 1 (9) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape (M) Elisabeth Unell

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Val av AU, beredningar & delegationer samt övriga val

Val av AU, beredningar & delegationer samt övriga val 1 (37) VALKONGRESSEN 2015 Val av AU, beredningar & delegationer samt övriga val PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 25 MARS 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 14/2015 1 (9) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredagen den 18 december 2015, kl. 10:00 11:10 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2013. Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna

Ranking av företagsklimatet 2013. Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna Ranking av företagsklimatet 2013 Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna Ett bra företagsklimat Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte När: onsdag den 18 maj 2016, kl. 12.00-12.30 Plats: Saturnuskonferens, Hornsgatan 12, Stockholm, lokal Cornelis Närvarande styrelsen: Närvarande

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B 2015-03-06 1 (12) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 6 mars 2015, kl. 10:00-11:10 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape (M) Elisabeth Unell (M) Pia Kinhult

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer