Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation"

Transkript

1 Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation

2

3 Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation 3

4 Upplysningar om innehållet: Charlotta Hemgren, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Bestnr: 5226 Foto: Thomas Henrikson, Thomas Carlgren, Simon Hellsten, Casper Hedberg och Pia Nordlander Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset

5 Förord Du håller i din hand en skrift om oss som verkar och arbetar inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har landets samtliga kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Att företräda så betydelsefulla medlemmar är en stimulerande utmaning. SKL är en politiskt ledd organisation. De cirka 250 förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet samlas en gång i månaden för sammanträden i styrelsen, dess arbetsutskott, delegationer och beredningar. Vår huvuduppgift är att utveckla den kommunala självstyrelsen, säkerställa våra medlemmars handlingsfrihet och vara en stark arbetsgivarorganisation. Det innebär att vi för våra medlemmars talan i dialog med regering, riksdag, myndigheter, EU och andra centrala organisationer. Hos SKL möts politiker från hela landet i en process som ger avtryck på hemmaplan, på nationell och på internationell nivå. Olika grupper av politiker samlas kring frågor som rör hur medborgarnas vardag kan förenklas och förbättras. Det goda samtalet tystnar aldrig. Anders Knape Ordförande 5

6 Innehåll 7 Om Sveriges Kommuner och Landsting 8 En arbetsgivarorganisation för miljoner 9 En politisk styrd organisation 10 SKL:s styrelse 11 Arbetsutskottet 12 Beredningen för demokratifrågor 13 Beredningen för esamhället 14 Förhandlingsdelegationen 15 Beredningen för internationella frågor 16 Beredningen för kultur och fritid 17 Beredningen för primärvård och äldreomsorg 18 Revisionsdelegationen 19 Beredningen för samhällsbyggnad 20 Sjukvårdsdelegationen 21 Beredningen för socialpolitik och individomsorg 22 Beredningen för tillväxt och regional utveckling 23 Beredningen för utbildningsfrågor 24 Förtroendevalda revisorer 25 Kansliets organisation 26 Ledningsgruppen 26 Företagskoncernen 6

7 Om Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivaroch medlemsorganisation. Våra medlemmar är landets 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Vi verkar för ett kommunalt självstyre med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Det kommunala självstyret är grundlagsfäst i regeringsformen och ger invånarna möjlighet att påverka politiken i den egna kommunen eller det egna landstinget. Vår ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar som rör våra medlemmar. För att lyckas har vi ett nära samarbete med våra medlemmar. En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. 7

8 En arbetsgivarorganisation för miljoner Sveriges Kommuner och Landsting är arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Våra medlemmar är arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har till uppdrag att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och landsting i arbetsgivarrollen och att skapa förutsättningar för lokala lösningar. En attraktiv arbetsgivare måste ha goda anställningsvillkor och kunna motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens. Varje kommun och landsting måste ha stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning. Den lokala lönebildningen har grundläggande betydelse för vår arbetsgivarpolitik. Vi arbetar för ökad jämställdhet och minskad diskriminering. Service och rådgivning Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder sina medlemmar rådgivning och service. De löpande medlemskontakterna ger viktiga lärdomar så att vi bättre kan tillvarata våra medlemmars intressen. 8

9 En politisk styrd organisation Sveriges Kommuner och Landsting är en politiskt styrd organisation. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Kongressen drar upp riktlinjerna för SKL:s arbete och utser styrelse och ordförande. Det är de folkvalda i kommun- och landstingsfullmäktige som utser kongressens 451 ledamöter. Styrelsen leder arbetet Mellan kongresserna leder SKL:s styrelse förbundets politiska arbete. Till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. Beredningarna arbetar med många av kommunernas och landstingens viktiga områden, till exempel sociala frågor, ekonomi, utbildning och tillväxt- och utvecklingsfrågor. De cirka 250 förtroendevalda som har uppdrag i SKL:s styrelse, utskott, beredningar eller delegationer samlas en gång i månaden för sammanträden. Den politiska organisationen Av figuren nedan framgår förbundets politiska organisation för mandatperioden Kongress Styrelse Arbetsutskott Delegationer Revisionsdelegation Förhandlingsdelegation Sjukvårdsdelegation Beredningar Beredning för demokratifrågor Beredning för esamhället Beredning för internationella frågor Beredning för kultur och fritid Beredning för primärvård och äldreomsorg Beredning för samhällsbyggnad Beredning för socialpolitik och individomsorg Beredning för tillväxt och regional utveckling Beredning för utbildningsfrågor 9

10 Bakre raden från vänster: Bengt Germundsson (KD), Markaryd, Ilmar Reepalu (S), Malmö, 2:e v.ordf., Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna, 1:e v.ordf., Mats Eriksson (M), Region Halland, Lena Micko (S), Linköping, Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, Emil Broberg (V), Linköping Mellanraden från vänster: Elvy Söderström (S), Örnsköldsvik, Billy Bertilsson (SVG), Västra Götalandsregionen, Elisabeth Unell (M), Västerås, Monica Selin (KD), Västra Götalandsregionen, Per Bolund (MP), Stockholm, Pia Kinhult (M), Region Skåne, Anders Ågren (M), Umeå, Peter Roslund (S), Piteå, Inger Källgren Sawela (M), Gävle, Stefan Svensson (M), Partille, Eva Nypelius (C), Region Gotland, Ulf Olsson (S), Borås, Ann-Catrin Lofvars (MP), Landstinget Dalarna, Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen, Heléne Fritzon (S), Kristianstad, Torbjörn Rosdahl (M), Stockholms läns landsting, Jonas Ransgård, (M), Göteborg SKL:s styrelse Styrelsen består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Till stöd för sitt arbete har styrelsen ett arbetsutskott, en förhandlingsdelegation, en sjukvårdsdelegation, en revisionsdelegation samt nio fasta beredningar för de olika sakområdena. Styrelsen leder förbundets verksamhet och svarar för förbundets organisation och förvaltning. Främre raden från vänster: Erik Langby (M), Nacka, Anette Åkesson (M), Båstad, Kenneth Backgård (NS), Norrbottens läns landsting, Carola Gunnarsson (C), Sala, 3:e v.ordf., Anna Fransson (S) Landstinget Kronoberg, Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting, Anneli Hulthén (S), Göteborg, Birgitta Rydberg (FP), Stockholms läns landsting, Helene Odenjung (FP), Göteborg, Suzanne Frank (M), Landstinget Kronoberg, Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, Anders Knape (M), Karlstad, ordf., Ingela Gardner Sundström (M), Österåkers kommun På bilden saknas Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, Gert-Inge Andersson (S),Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng (C) Västra Götalandsregionen, Per Bolund (MP), Stockholm, Peter Lindroth (S), Karlsborg, Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting, Sten Nordin (M), Stockholm, Tamara Spiric (V), Umeå, Tomas Rudin (S), Stockholm, Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting, Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen 10

11 Arbetsutskottet Utskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet. Utskottet bereder ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem, självstyrelsefrågor, frågor som rör samhällsorganisation samt allmänna juridiska frågor som inte går att hänföra till en specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter fungerar även som koncernbolagsstyrelse och ersättningsutskott. Bakre raden från vänster: Bengt Germundsson (KD), Markaryd, Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, Anneli Hulthén (S), Göteborg, Lena Micko (S), Linköpings kommun, Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna, Ilmar Reepalu (S), Malmö, Elisabeth Unell (M), Västerås, Peter Roslund (S), Piteå Främre raden från vänster: Helene Odenjung (FP), Göteborg, Carola Gunnarsson (C), Sala, Anders Knape (M), Karlstad, ordf., Monica Selin (KD), Västra Götalandsregionen, Eva Nypelius (C), Region Gotland På bilden saknas Tomas Rudin (S), Stockholm 11

12 Bakre raden från vänster: Gösta Bergenheim (M), Region Halland, Aida Hadzialic (S), Halmstad, Margaretha Olsson (S), Olofström, Magnus Oscarsson (KD), Ödeshög, Marie Ekman (S), Skövde, Fredrik Saweståhl (M), Tyresö, Carina Sándor (FP), Skinnskatteberg Främre raden från vänster: Urban Granström (S), Nyköping, Anna Wiklund (M), Enköping, Sven-Åke Thoresen (S), Region Gävleborg, ordf., Lilly Bäcklund (S), Lycksele, Maria Dellham (M), Landstinget Västmanland Beredningen för demokratifrågor Beredningen hanterar frågor som rör relationen mellan medborgare och förtroendevalda. Målet är att motverka utanförskap och öka människors delaktighet. Beredningen ska även följa och utreda demokratifrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv, främja förnyelsen av den lokala demokratin och medverka till utveckling av det politiska ledarskapet och uppdraget som förtroendevald. På bilden saknas Peter Helander (C), Mora, v. ordf., Paul Lindvall (M), Linköping, Ulf Bingsgård (M), Trelleborg, Mattias Karlsson (M), Luleå, Anna Johansson (S), Göteborg, Els-Marie Ragnar (SVG), Västra Götalandsregionen Sven-Åke Thoresen Sven-Åke Thoresen, ordförande för Beredningen för demokratifrågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få möjlighet till träffar med människor från olika delar av landet och att utbyta erfarenheter. Det är dessutom en väldigt god källa till ökad kunskap om olika frågor som berör kommunerna och landstingen. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att skapa en konsensuskultur i beredningen och att beredningens politiker ska känna delaktighet i arbetet. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Jag kommer att driva frågan om hur vi ska kunna skapa delaktighet, insyn, genomskinlighet för medborgarna i de nya storregionerna. Vi måste också ta tag i frågan som uppkommit nyligen om unga människors syn på demokratin. Trots allt vårt arbete med att utveckla det demokratiska arbetet i kommuner och landsting så finns idag åsikter bland en del unga som föredrar upplysta despoter i stället för demokratiskt valda politiker. Detta är oroande och måste uppmärksammas av oss i SKL. Ungdomar vittnar i pressen om att man i skolan inte diskuterar och förklarar demokratibegreppet! 12

13 Beredningen för esamhället Beredningen hanterar e-samhällesfrågor av strategisk natur och ska fortlöpande följa och bevaka utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn samt stämma av behovet av gemensamma insatser. I uppdraget ingår bland annat frågor om e-legitimation, Digitala agendan, e-styrning, integritet, säkerhet, e-inkludering, grön IT och frågor om juridiska och tekniska förutsättningar för utvecklingen av e-samhället. Bakre raden från vänster: Patrik Stenvard (M), Landstinget Gävleborg, Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, Yasin Abbes (SVG), Västra Götalandsregionen, Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen, Birgitta Nordwall (KD), Västerbottens läns landsting, Rasmus Persson (C), Örebro, Birgitta Sevefjord (V), Stockholms läns landsting, Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge, v.ordf., Per Mosseby (M), Vaxholm Främre raden från vänster: Gustav Andersson (C), Stockholms läns landsting Inga-Lill Jonsson (M), Nordmaling, Jerker Swanstein (M), Region Skåne, ordf., Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen, Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län Jerker Swanstein Jerker Swanstein, ordförande för beredningen för esamhället Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Vi får tidigt vara med i ett förändringsarbete som förhoppningsvis ger resultat. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Beredningen är ny och inom ett område av stor betydelse för alla medborgare vilket gör utmaningen större. Det som är trevligt är att försöka bli ense i synen på frågorna mellan regioner och kommuner, mellan stor och liten och mellan partierna. Det är en utmaning. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Prioritera, se till att det levereras användbara lösningar, få ihop kommunerna och hälso- och sjukvårdens informationssystem. Klarar vi detta har vi kommit en bit på väg. 13

14 Bakre raden från vänster: Mats Johansson (S), Landstinget i Östergötland, Jens Sundström (FP), Norrbottens läns landsting, Erik Weiman (M), Landstinget i Uppsala län, Jan Valeskog (S), Stockholm, Daniel Portnoff (M), Trosa, Rikard Larsson (S), Region Skåne, Karin Engdahl (S), Västra Götalandsregionen, Catarina Deremar (C), Tierp Främre raden från vänster: Charlotta Svanberg (S), Växjö, Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting, 1:e v.ordf., Ingela Gardner Sundström (M), Österåkers, ordf., Berit Assarsson (M), Tyresö, Hans Hedlund (C), Landstinget Västernorrland, 2:e v.ordf. På bilden saknas Håkan Lindh (FP), Skellefteå Förhandlingsdelegationen SKL är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner, landsting och regioner och förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift. Delegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Sveriges Kommuner och Landsting har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Landsting kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för drygt 1,1 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största förhandlande arbetsgivarorganisation. Ingela Gardner Sundström Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Vad är bäst? Den största utmaningen är att genom kloka val bidra till en fortsatt god utveckling av de viktiga välfärdstjänsterna i offentlig sektor. Det roligaste är när vi lyckas landa just sådana avtal. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? Att utveckla kommuner, landsting och regioner som attraktiva arbetsgivare. Att de partsgemensamma arbeten vi kommit överens om ska ge konkreta resultat, t.ex. jämställdhetsfrågor, arbetstidsfrågor och utbildningsfrågor. 14

15 Beredningen för internationella frågor Beredningen stödjer styrelsen i internationella och EU-relaterade frågor. Beredningen arbetar bland annat med internationellt utvecklingssamarbete och uppmuntrar medlemmarnas internationella engagemang. Beredningen bygger nätverk med viktiga aktörer och bidrar till att övriga beredningar inom Sveriges Kommuner och Landsting integrerar EU-perspektivet i sitt vardagliga arbete. Majoriteten av beredningens ledamöter har förtroendeposter i olika internationella organisationer. Bakre raden från vänster: Michael Sandin (M), Staffanstorp, Margareta Björck (M), Stockholm, Birgitta Sacrédeus (KD), Landstinget Dalarna, Vivianne Macdisi (S) Landstinget i Uppsala län, Alexander Wendt (M) Landstinget Blekinge Främre raden från vänster: Yoomi Renström (S), Ovanåker, Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland, Lotta Håkansson Harju (S), Järfälla, ordf., Lars Persson (FP), Sundsvall, v. ordf., Elin Lagerqvist (S), Jönköping. På bilden saknas Mimmi von Troil (M), Västra Götalandsregionen, Ewa-May Karlsson (C), Vindeln, Uno Aldegren (S), Region Skåne, Åke Svensson (S), Region Gotland Lotta Håkansson Lotta Håkansson, ordförande för beredningen för internationella frågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få träffa politiker från hela landet med intresse för de internationella frågorna och att få personliga berättelser och bilder direkt från olika delar av landet som jag kan använda på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att få det internationella perspektivet in i kommunpolitiken som något naturligt det finns där redan idag men lyfts inte som det borde med tanke på det inflytande som beslut utanför kommunens gränser har på det vi gör på hemmaplan. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Förutom ovanstående se till att vi också pratar om det utanför EU världen är större! 15

16 Bakre raden från vänster: Marie Lindelöf (KD), Västerås, Hans Swedell (M), Kiruna, Lena Celion (M), Gotland, Mattias Josefsson (S), Ulricehamn, Eva Hellstrand (C), Åre, Angelica Rage (S), Forshaga, Monica Haider (S), Älmhult v.ordf., Jim Aleberg (S), Ale, Helena Proos (S), Enköping Främre raden från vänster: Ingeborg Wiksten (FP), Landstinget Västernorrland, Conny Brännberg (KD), Västra Götalandsregionen, Madeleine Sjöstedt (FP), Stockholm, ordf., Karin Thomasson (MP), Östersund, Kristina Tharing (M), Göteborg På bilden saknas Catrin Hulmarker (M), Hjo, Kristina Zakrisson (S), Kiruna, Mats Green (M), Jönköping, Jan Bhoman Beredningen för kultur och fritid Beredningen består av elva ledamöter och sju ersättare. Den hanterar frågor om kultur och kulturmiljö, folkbildning, idrott och föreningsliv. I denna beredning hanteras också vissa frågor inom ungdomspolitiken. Beredningen har tagit fram ett idrottspolitiskt positionspapper (2010) och ett kulturpolitiskt positionspapper (2008). Regionaliseringen inom kulturområdet är ett av fokusområdena inom kulturpolitiken, och inom idrottspolitiken prioriteras elitidrottens ökade krav på kommunerna som arenaägare. Madeleine Sjöstedt Madeleine Sjöstedt, ordförande för Beredningen för kultur och fritid Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att hitta de frågor som många kommuner brottas med och där vi kan hitta lösningar tillsammans. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att sätta kultur- och idrottsfrågorna högre upp på den politiska dagordningen. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Att det finns en gemensam strategi för kommunerna att hantera alla arenakrav som kommer från idrotten. Att arbeta för att den regionaliserade kulturpolitiken säkrar tillgång till kultur av hög kvalitet. 16

17 Beredningen för primärvård och äldreomsorg Beredningen hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ingår även frågor om funktionshinder och folkhälsa. Beredningen ska även hantera frågor som rör psykisk ohälsa och ska i det sammanhanget särskilt uppmärksamma samverkan mellan kommuner och landsting samt förebyggande insatser. Staffan Werme Staffan Werme, ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Man blir delaktig i svensk politik på en nivå som skiljer sig från vardagens. Det handlar om att få information på både bredden och djupet, och det genom en god och professionell organisation. Mycket kan man sedan använda i sina politiska uppdrag på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Beredningen för primärvård och äldreomsorg har ett speciellt ansvar för de frågor som berör både landsting och kommuner. Det handlar om att bygga broar mellan landstingens ansvar för primärvården och kommunernas för äldreomsorgen. Vi måste bli bättre på att sätta individen i fokus i stället för att se till den egna organisationen. Det handlar om att ge den åldrande människan rätt vård och omsorg, med god kvalitet och i rätt tid, oberoende av om kommunen eller landstinget ansvarar. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Två frågor är enormt viktiga. För det första att ha individfokus i allt vi gör inom offentlig sektor. Varje människa har rätt att forma sitt liv, från den första levnadsdagen till den sista. För det andra att lyfta frågan om såväl primärvårdens som äldreomsorgens långsiktiga finansiering med tanke på en befolkning som lever allt längre. Vi måste vi fundera över hur vi ska få resurserna att räcka. Bakre raden från vänster: Gilbert Tribo (FP), Region Skåne, Lise-Lott Bensköld-Olsson (S), Region Halland, Marit Hesse (M), Västra Götalandsregionen, Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting, Christian Gustavsson (M), Linköping, Denise Norström (S), Landstinget Västmanland, Sören Bertilsson (S), Landstinget Dalarna, Bernt Nordgren (NS), Norrbottens läns landsting, Gudrun Brunegård (KD), Landstinget i Kalmar län, Anders Åkesson (MP), Region Skåne, Främre raden från vänster: Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, Kent Larsson (SVG), Västra Götalandsregionen, Maria Rydén (M), Göteborg, Staffan Werme (FP), Örebro, ordf., Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, Ola Karlsson (M), Örebro läns landsting På bilden saknas Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), Örebro läns landsting, v.ordf., Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting, Anna-Carin Magnusson (S), Landstinget i Jönköpings län, Maria Grip (V), Västerbottens läns landsting 17

18 Bakre raden från vänster: Bo Lennhammar (M), Landstinget i Östergötland, Gunilla Jerlinger (S), Ekerö och Stockholms läns landsting, Annelie Bojesson (FP), Malmö, Gun Drugge (C), Landstinget Dalarna, Monica Brodén (MP), Landstinget Östergötland, Marianne Ericsson (V), Landstinget i Jönköpings län, Arne Pettersson (S), Landstinget Dalarna Främre raden från vänster: Bengt Akalla (M), Stockholm, Rodika Klinge (M), Vellinge, ordf., Elisabeth Löf (S), Västerås, v.ordf., Wimar Sundén (KD), Västra Götalandsregionen Revisionsdelegationen Delegationens uppdrag är att återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet. I detta uppdrag fattar delegationen eget beslut. Revisionsdelegationen är också samrådsorgan till förbundets löpande intressebevakning, utvecklings- och serviceinsatser inom revisionsområdet. I arbetet har delegationen ett löpande och nära samråd med förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting/regioner och sakkunniga yrkesrevisorer till dessa. Samtliga ledamöter i delegationen är förtroendevalda revisorer. Rodika Klinge Rodika Klinge, ordförande i revisionsdelegationen Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-delegation? Allt man lär och de möjligheter man ges att påverka beslut som är viktiga för oss som medborgare. Att nå ut till alla förtroendevalda revisorer och få igång en dialog om den goda revisionsseden. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? Alla frågor som kan bidra till att underlätta och förbättra arbetet med revision i våra kommuner, landsting och regioner. Att regelbundet ge ut skriften God revisionssed ingår i uppdraget. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? 18

19 Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen hanterar frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och miljö, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal transportinfrastruktur, kommunalteknik, skydd och säkerhet, trygghet, fastigheter och lokalförsörjning. Bakre raden från vänster: Aphram Melki (C), Järfälla, Mathias Sundin (FP), Norrköping, Lars Eriksson (S), Landstinget Västmanland, Owe Nilsson (S), Göteborg, Nanna Wikholm (S), Stockholm, Pär Jönsson (M), Östersund, Carina Blank (S), Gävle, Jonas Karlsson (S), Örebro, Lars Thunberg (KD), Helsingborg, Lennart Kalderén (M), Salem Främre raden från vänster: Lennart Ojanlatva (NS), Norrbottens läns landsting, Eva Andersson (S), Norrköping, Gunnar Hedberg (M), Uppsala, ordf., Åsa Ögren (S), Umeå, v.ordf., Raymond Wigg (MP), Stockholms läns landsting På bilden saknas Carina Zachau (M), Örkelljunga, Claes Jägevall (FP), Tibro, Bo Frank (M), Växjö, Leif Gripestam (M), Täby Gunnar Hedberg Gunnar Hedberg, ordförande för beredningen för samhällsbyggnad Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få möta många frågor på ett tidigt stadium och förhoppningsvis kunna påverka dem till det bättre för kommuner, landsting och medborgare. De flesta som arbetar i beredningarna är erfarna och kan se vilka intressen de ska företräda, så man kan gå direkt på väsentligheterna. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att vi fortsätter att hålla fokus på de viktigaste frågorna. Det är lätt att man vill spänna över för mycket och förlorar i tydlighet och påverkansmöjlighet. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Hållbarhetsfrågornas alla dimensioner och därmed angränsande frågor som infrastruktur och stadsmiljö. 19

20 Bakre raden från vänster: Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen, Ann-Christine Åström (NS), Norrbottens läns landsting, Lars-Göran Ytterberg (SVG), Västra Götalandsregionen, Catharina Blixen-Finecke (M), Region Skåne, Lars-Joakim Lundquist (M), Stockholms läns landsting, Elise Norberg Pilhem (V), Västra Götalandsregionen, Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, Eva Tjernström (S), Landstinget Gävleborg Främre raden från vänster: Christer Jonsson (C), Landstiget i Kalmar län, Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland, Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland, Mats Eriksson (M), Region Halland, ordf., Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, 1:e v.ordf., Dan Ankarholm (NS), Norrbottens läns landsting, Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare. Delegationen företräder förbundet i förhandlingar som SKL:s styrelse ska besluta om inom angivna ramar som styrelsen fastställt. Övriga intresseförhandlingar är delegerade till sjukvårdsdelegationen. Sjukvårdsdelegationen kan även besluta om rekommendationer till landstingen/regionerna i frågor om specialistvård utomlands. Sjukvårdsdelegationen ska arbeta med olika typer av rekommendationer till landstingen om samordnade insatser/upphandlingar och om fullmakter vid pris- och subventionsförhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden. På bilden saknas Birgitta Rydberg (FP),Stockholms läns landsting, 2:e v.ordf., Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting, Åsa Kullgren (S), Landstinget i Sörmland, Ulrik Andersson (S), Landstinget i Värmland, Kent Ögren (S), Norrbottens läns landsting Mats Eriksson Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Vad är bäst? Att medverka till att kommuner, landsting och regioner blir bättre på att samarbeta. Möjligheten att träffa nya spännande människor och att få ta del av nya rön som rör hälso- och sjukvården. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i delegationen? För egen del är patientnära forskning och kvalitetsregistren en viktig fråga. Sedan har vi de stora frågorna som vi måste lösa mellan landsting/regioner och kommuner om de mest sjuka äldre samt unga som av någon anledning inte mår så bra. Vidare den stora frågan att tillvarata patientorganisationernas, patienternas och de anhörigas kunskaper och synpunkter för mer delaktighet i vården. Sist men inte minst hälsofrämjande och patientsäkerhetsarbete. Tillgängligheten är hög idag men ska alltid bevakas. 20

21 Beredningen för socialpolitik och individomsorg Beredningen ansvarar för frågor som rör socialpolitik och individomsorg samt andra närliggande frågor som exempelvis missbrukarvård och psykiatrifrågor. Bakre raden från vänster: Hanna Westerén (S), Region Gotland, Jonas Carlgren (M), Hedemora, Anja Soneson (M), Malmö, Ingela Andersson (S), Helsingborg, Dario Espiga (S), Göteborg, Karin Rågsjö (V), Stockholm, Eva Öhbom Ekdahl (M), Nacka, Peder Björk (S), Sundsvall, Främre raden från vänster: Monica Hansson (S), Trollhättan, Jan-Erik Wallin (M), Vara, Patrik Karlsson (S), Mölndal, Marlene Burwick (S), Uppsala, ordf., Ewa Samuelsson (KD), Stockholm, v.ordf., Else Ammor (M), Sundsvall, Ulrika Landergren (FP), Kungsbacka På bilden saknas Anna König Jerlmyr (M), Stockholm, Mari-Louise Wernersson (C) Falkenberg, Maria Winberg Nordström (FP), Helsingborg, Kent Persson (M), Örebro, Jessica Rydell (MP), Landstinget i Kalmar län Marlene Burwick Marlene Burwick, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Att få jobba med så engagerade politiker från hela landet och med så oerhört kompetenta tjänstemän. Det ger en glädje och styrka till mitt engagemang på hemmaplan. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att medverka till att barnperspektivet stärks och att kunskapen om utsatta barn hos förtroendevalda och tjänstemän ökar. Utan ordentlig kunskap är det svårt att åstadkomma förändringar. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Självklart kommer jag driva SKL:s prioriterade fråga om Bättre stöd till utsatta barn. 21

22 Bakre raden från vänster: Jimmy Jansson (S), Eskilstuna, Gunilla Levén (M), Västra Götalandsregionen, Ewa Bertz (FP), Region Skåne, Lena Melesjö Windahl (S), Karlstad, Katarina Berggren (S), Botkyrka, Elisabeth Strömqvist (S), Landstinget Västernorrland, Leif Blomqvist (S), Göteborg, Harald Hjalmarsson (M), Västervik Främre raden från vänster: Birgitta Losman (MP), Västra Götalandsregionen, Johan Persson (S), Kalmar, v.ordf., Roland Åkesson (C), Mönsterås, ordf., Christine Axelsson (S), Region Skåne, Anders Gäfvert (M), Härnösand På bilden saknas Ulla Hamilton (M), Stockholm, Peter Danielsson (M), Helsingborg, Kenneth Backgård (NS), Norrbottens läns landsting, Stefan Tornberg (C), Norrbottens läns landsting, Sverker Ågren (KD), Landstinget Västernorrland, Robert Uitto (S), Jämtlands läns landsting, Anders Sundström (NS), Norrbottens läns landsting Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen hanterar frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår frågor om infrastruktur och transportpolitik, arbetsmarknad, arbetsmarknadsutbildning, livslångt lärande, högskolefrågor med fokus på samverkan, integration samt besöksnäring och turism. Beredningen ansvarar även för övergripande forsknings- och utvecklingsfrågor. Roland Åkesson Roland Åkesson, ordförande för beredningen för tillväxt och regional utveckling Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Träffa kollegor från olika delar av landet, erfarenhetsutbytet. Få information och föredragningar i olika frågor och i ett skede när frågorna är nya. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att få bra diskussioner i beredningen och att sedan samla hela beredningen i väl genomarbetade förslag som gagnar hela kommunsektorn. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Frågor som främjar lokal och regional tillväxt. Ökat företagande ger fler jobb och fler jobb ger ökade skatteintäkter till barnomsorg, skolan och vården. 22

23 Beredningen för utbildningsfrågor Beredningen hanterar frågor som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt andra närliggande områden. Målet är att förbättra resultaten i skolan. Bakre raden från vänster: Lennart Bondeson (KD), Örebro, Torkild Strandberg (FP), Landskrona, Åsa Gyberg-Karlsson (V), Karlskrona, Lars-Inge Stomberg (M), Partille, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö, Maria Söderberg (C), Krokom, Anna-Caren Sätherberg (S), Åre, Martina Mossberg (M), Haninge, Ulla Gradeen (S), Värnamo, Lena Baastad (S), Örebro, Robert Hammarstrand (S), Göteborg Främre raden från vänster: Lars-Eric Bergman (M), Strömsund, Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå, v.ordf., Maria Stockhaus (M), Sollentuna kommun, ordf., Anna Svalander (FP), Borås, Mikael Rosén (M), Falun, Anders Teljebäck (S), Västerås På bilden saknas Malin Pettersson (M), Landstinget i Kalmar län, Carina Larsson (M), Vellinge, Robert Noord (S), Haninge Maria Stockhaus Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor Vad är det bästa med att arbeta i en SKL-beredning? Jag brinner för skolfrågor och att få chansen att jobba med det på nationell nivå med kollegor från hela landet är verkligen roligt. Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som ordförande? Att fokusera på att i så stor utsträckning som möjligt hitta gemensamma remissvar som vi alla är eniga om och som tydligt tar tillvara kommunernas intressen. Vilken fråga/vilka frågor kommer du att driva/driver du i beredningen? Jag tycker det är viktigt att SKL fortsätter att utveckla sitt stöd till kommunerna när det gäller skolutveckling. En viktig fråga som jag skulle vilja att vi fokuserade mer på är en utveckling av IT som ett självklart arbetsredskap i skolan. Fortsatt utveckling av Öppna Jämförelser tycker jag också är viktigt. 23

24 Ordinarie revisorer Eva Åsare (M), Helsingborg Niklas Wikström (FP), Karlstad Kenneth Strömberg (S), Stockholm Ersättare (ej på bild) Lennart Pettersson (C), Svalöv Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö Kjell Henriksson (S), Laholm Förtroendevalda revisorer Förbundets tre revisorer med tre ersättare är utsedda av kongressen och har i uppdrag att granska förbundets bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. De ska även pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2011 till valkongressen Eva Åsare Eva Åsare, revisor Vad är den största utmaningen i ditt uppdrag som revisor? Den största utmaningen som förtroende vald revisor i SKL är att följa och tillse att kongressens beslut genomförs, att medlemsnyttan i allt arbete som genomförs är stor och uppskattad och att förutsättningarna för lokalt självstyre stärks. Vad är det bästa i uppdraget som revisor? Det bästa med att granska SKL är att få ta del av den enorma kunskapsbank som finns här och att bland annat få möjlighet att kommunicera alla prioriterade frågor som styrelsen antar varje år. Dessa frågor styr till stor del förbundets arbete i styrelse, delegationer och beredningar. Vår uppgift är enligt god revisionssed att garantera att fattade beslut efterföljs. Alla mänskliga möten inom SKL är stimulerande och lärorika. Här möts hela Sveriges politikerkår med åsikter och synpunkter som i en demokratisk anda bearbetas för att utveckla välfärden. 24

25 Kansliets organisation Kansliet är uppdelat i en stabsenhet och åtta avdelningar: >>Administration >>Arbetsgivarpolitik >>Ekonomi och styrning, >>Juridik >>Kommunikation >>Lärande och arbetsmarknad >>Tillväxt och samhällsbyggnad >>Vård och omsorg. VD och ledningsgruppen leder och samordnar kansliets arbete. Eftersom många beslut som fattas av EU påverkar kommunerna och landstingen har SKL även ett kontor i Bryssel. Medlemmarna betalar förbundsavgift varje år. Hur mycket en kommun eller ett landsting betalar grundar sig på antal invånare och skattekraft. Medlemmarna betalar i genomsnitt 24 kronor per medborgare och år. 25

26 Stående från vänster: Gunilla Glasare, Germund Persson, Mats Kinnwall, Lena Dahl, Göran Stiernstedt, Agneta Jöhnk Sittande från vänster: Monica Björklund Aksnes, Håkan Sörman, VD, Per Arne Andersson Ledningsgruppen Sveriges Kommuner och Landsting leds av VD Håkan Sörman som ansvarar för SKL:s löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Håkan Sörman och avdelningscheferna. Företagskoncernen För att ge medlemmarna bra service och förse dem med prisvärda varor och tjänster äger SKL ett antal bolag. Företagen verkar inom flera olika branscher och verksamhetsområden. Företag som SKL äger helt eller delvis (andel av ägande angivet i procent nedan): >>Dagens Samhälle AB (100 %) >>SKL Service och fastigheter (100 %) >>SKL International (100 %) >>SKL Kommentus (98 %) >>Högberga Gård AB (62,5 %) >>Equalis AB (52 %) >>SOS Alarm Sverige AB (50 %) >>KPA AB (40 %) 26

27

28 Sveriges Kommuner och Landsting Våra förtroendevalda och vår organisation Det här är en presentation av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en arbetsgivar- och medlemsorganisation. Våra medlemmar är landets 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Beställ eller ladda ner på Best nr 5226 Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm

Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd. 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm Protokoll från Socialdemokraternas kongress Tillväxt för välfärd 16 18 april i Folkets Hus, Stockholm 3 4 Innehållsförteckning Fredagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 sidan Kongressens öppnande...

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25 Fyra års verksamhet Partistämma Karlstad 15-18 oktober 2015 Innehåll Inledning 7 Moderaterna 9 2011-2014 Öppna Moderater 101 2011-2014 Moderata Seniorer 183 2011-2014 Årsredovisningar 2011-2014 219 Revisionsberättelser

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER SVERIGEMÖTET 2014 Fredagen den 4 och lördagen den 5 april 2014 på Svenska Mässan, Göteborg Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare:

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Lördagens förhandlingar den 30 maj Justeras: Justeras: Jonas Magnusson

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer