STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO"

Transkript

1 SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO PIERCING FÖR FULLVUXNA I TÖRE ACCELERATOR GER SNURR PÅ AFFÄRERNA Tidig frå Stea Stål # Tävla om sommares hetaste grilltillbehör! Oskarshamsvarvet: PLATS FÖR STORA TANKAR E del av di styrka

2 iledare ummer fokus specialstål ågo rejäl volymökig ser vi og ite förrä i höst Rubrike till de här ledare syftar på vad vi skrev i mars, och möjlige stämmer det fortfarade. Me vi ka kostatera att frå börja av april till och med börja av jui har efterfråga på våra produkter i Sverige varit betydligt bättre ä tidigare. Om volymökige håller i sig uder sommare så tror jag persolige ite att vi kommer se så mycket ytterligare stegrig i höst, jag tror mer på stabilt sakta ökade volymer de ärmaste fem, sex måadera. Me vi får se, kojukturer är svårbedömda och om Kojukturistitutets progos för tillväxte av BNP slår i borde volymera öka ågot äve uder kvartal tre och fyra i år. Svesk kokurreskraft är aars utomordetligt bra, det är bara USA, Hogkog och Sigapore som går bättre. Äve för våra största hadelsparter, Norge och Tysklad, surrar hjule på vilket gyar vår export. Prisutvecklige är ett äme för sig. Just u är de svårbedömd med fallade malmpriser och ökade stålproduktioskapacitet i Kia. I skrivade stud är det mer tryck edåt ä uppåt på prisera, vår iköpschef Has Svesso fördjupar sig mer i det här ämet på sida 4. Stea Ståls affärsidé att vara ära kude fugerar som vi hoppas. Idé går ut på att utvecklas ihop med kudera, att växa i kompetes krig saker som rör kuderas affärer och städigt bli e bättre leveratör och e kuigare samarbetsparter. Ett bra exempel är våra filialer i Kalmar och Nybro där leverasera till kärkraftsidustri ställer höga krav på alla pla: bearbetig, iköp, leveraser med mera. Krave är tacksamma för oss. Vi lär oss mer, höjer vår kompetes och kokurreskraft och får mer iehåll i vårt arbete. Läs mer om vår filial i Kalmar på sida 5. Tidige har äve varit på besök på ehete i Väramo (se sida 3) där vi har vårt lager för specialstål, mitt i e Barometeridikator föll ärmare två eheter i maj, frå 93,8 till 91,9, vilket idikerar att tillväxte i svesk ekoomi för ärvarade är påtagligt svagare ä ormalt. Miskige förklaras främst av att idikatorera för både tillverkigsidustri och hushålle backade. Kofidesidikatorera för detaljhadel och privata tjästeärigar har ite ädrats ämvärt i maj, meda idikator för bygg- och aläggigsverksamhet har stigit. Källa: Kojukturistitutet regio full av idustriverksamhet. Specialstål är ett aat exempel på att våra kuskaper är mist lika viktiga som produktera i sig. Vill passa på att öska kuder, leveratörer och medarbetare e riktigt skö och avkopplade sommar. Göteborg, vecka 23, 2013 Ja-Erik Dahli, VD, Stea Stål Stål. är e tidig om stål och ges ut av Stea Stål. Adress: Box 4088, Göteborg Besöksadress: Fiskhamsgata 8, Göteborg Telefo: Asvarig utgivare: Ja-Erik Dahli Redaktör: A Svesso Vi gillar tips och sypukter på tidige. Hör gära av dig till oss på Besök oss på webbe: Produktio: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simosso Grafisk form: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Göteborgstryckeriet, Möldal 2013 Framsidesbilde: Oskarshamsvarvets vd Hery Gustavsso. Fotograf: Jeaette Larsso. Läs mer på sida 6 7. Skö sommar öskar vi på Stea Stål! Smålads Sturepla Steas huvudlager för specialstål ligger mitt i smete Ett lager på rut to specialstål i Väramo. För e del ka det og verka lite off. Kappast, här är idustritätt som ett midre Ruhrområde, säger produktspecialiste Adreas Heiel. Text: Thomas Drakefors Ret upplevelsemässigt kude det ite vara mer olika. Väramo, ibäddat i försommargröska, är så lågt frå bilde av de grå idustriregioe i orra Tysklad det går att täka sig. Me skeet bedrar. Vi har Gosjö 20 miuter bort, säger Adreas Heiel. Dessutom e massa småidustrier på adra orter iom e radie på tio mil. Stea Ståls huvudlager för specialstål ligger med adra ord mitt i smete, ett slags Sturepla i si brasch. Dessutom förser de alla adra filialer med specialstål. Ett stål för utformat för specifika ädamål, säger Adreas som delar upp det i två huvudkategorier: kostruktiosstål och verktygsstål. Köpara fokuserar på egeskapera hållfasthet, seghet, skärbarhet och korrosiosbestädighet. Me du ka ite få max av allt, aturlagara sätter stopp. Hög skärbarhet? Bra, me då får du blad aat stå ut med lägre hållfasthet och så vidare, saker som Adreas och has arbetskamrater talar om är de är ute och har stålskola med kollegor ute på filialera. Eller direkt med e del slutkuder. För att få fram de öskade karaktäre gäller det att hitta rätt mix i legerigara. Huvudigrediese i stål är kol, som verke kryddar i i lagom doser beroede på vilka egeskaper som krävs. Se går det att välja mella olika legerigar i olika mägder som ickel, molybde, krom maga, svavel och e mägd adra för att desiga materialet. Kudera är oggraa med sammasättige och vill ite ha ågra överraskigar. Att stålet har exakt samma specifikatioer äve vid ästa leveras är avgörade. Aars kaske de måste ädra saker i sia processer, sådat blir ofta dyrt. Specialstål frå första stud Ehete i Väramo startades 1983, då som Väramo stålprodukter och har hela tide arbetat med specialstål bytte företaget am till Eurosteel som 2007 köptes av Stea Stål. I dag har ehete i Väramo cirka 40 aställda. Förutom lagerhållig och försäljig har ehete i Väramo stor kapacitet för kapig och kudapassig av specialstålet, Adreas Heiel Ålder: 39 år. Bor: Väramo. Familj: Gift, två bar. Itresse: Fotboll. Lag: IFK Väramo. Åker: Volvo V70. Rätt kvalitet. Adreas Heiel är produktspecialist iom Specialstål, ett produktområde som hela tide tar markadsadelar. Hudra procet av vårt verktygsstål kommer frå Metal Rave i Sloveie, bättre går kappast att få, säger ha. Foto: Jeaette Larsso e av Sveriges största och moderaste aläggigar för det ädamålet, eligt produktspecialiste Adreas Heiel. Drygt hälfte av medarbetara arbetar tvåskift med lager och kapig. 2 stål # stål #

3 markadsifo kvartal 2 Idex= Rostfri plåt Grovplåt, kvarto Varmvalsad badplåt KKR Ståg Balk Armerigsstål Specialstål 30 Stora order för kostruktioer, med kapig och bearbetig. Det har blivit ågot av e specialitet för filiale i Kalmar. Vi är lite speciella här, säger platschefe Herik Hasso. Text: Thomas Drakefors meter balk edslag kalmar ige match för Heriks gäg Kalmar Aalys De midre prisrörelsera ser ut att fortsätta Has Svesso STENA STÅLS INKÖPSCHEF Prisera på stål har fortsatt att sakta glida edåt de seaste måadera. Trots att malmprisera steg kraftigt i börja av året fick detta iga avtryck i stålprisera. De hårda kokurrese på e svag europeisk markad i kombiatio med e stark svesk kroa har gett prissäkigar frå producetera. Återige pratar ma om att botte måste vara ådd, me det käs som om vi reda har hört det ett atal gåger de seaste åre Globalt beräkas stålkosumtioe att öka med totalt tre fyra procet uder 2013, me i Europa så är motsvarade siffra mius 1 procet. De globala tillväxte borde hålla uppe malm- och skrotpriser me de seaste tide har de gått er beroede på tillkommade utbud och e midre efterfråga ä förvätat. Dessa miskade kostader för stålproducetera ka komma att ge lägre priser i tredje kvartalet me det är ite helt säkert då de direkta kopplig som fas tidigare mella råvaror och stålpris har varit satt ur spel de sista tide. Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer. Eftersom utsiktera för större volymer är i det ärmaste obefitliga så kommer ma att asträga sig för att försöka förbättra sia affärer på befitlig volym. "Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer" Mi progos för de kommade måadera är att vi kommer att se samma utvecklig på prisera som vi har haft det seaste halvåret. Små förädrigar frå måad till måad som pedlar mella oförädrat och midre säkigar. Värdet på de sveska kroa mot framförallt Euro kommer att ha e stor betydelse då det mesta av vårt stål är importerat. Med små rörelser i stålprisera blir krokurse alltmer avgörade och ka både accelerera och motverka prisförädrigar. Nya säljare på Stea Stål Marcus Vugi. Säljasvarig Tu- och badplåt regio Syd, Michael Fridolfsso, Kalmar, Björ Hallberg, Säljare Rostfritt och alumiium, Arvid Karlsso, Lidköpig, Herik Elofso, Göteborg, Ha säger att det är e hög svårighetsgrad på jobbe med skärig och bearbetig av balkar på över 30 meter. E sak som gör jobbe itressata och utvecklade, me det ställer krav på medarbetara. Det går ite att sätta i vilke duktig säljare som helst. Kuskap om materialet och produktera styr. Vi levererar löpade till projekt rut om i Sverige och stöttar våra kollegor med vår specialistkompetes, säger Herik Hasso. Jobbe har ite direkt blivit lättare med åre för Stea Stål i Kalmar. Herik Hasso Fler och fler uppdrag frå kärkraftsidustri har forcerat arbetet till e högre och högre grad av komplexitet. Me våre 2013 är ige guldålder för idustri. Eligt Herik Hasso är det tufft för e del kuder, vilket äve ställer krav på margialera. För att få lösamhet i e filial av det här slaget gäller det att täka till. Det hadlar om logistik. Får ågo köra rut med truck e halvtimma och leta, då är vår lösamhet borta direkt. Volymera har ökat rejält seda Herik och has team började för sju år seda, är Stea Stål köpte upp företaget Stålceter. Då låg de på 4000 to per år.. I år ladar vi og på rut to. Det har alltså gått bra för filiale. Och äve om logistik och kuade är hörstear är det e aa sak ha själv framhåller. Sammahållige. Vi är ett eormt sammasvetsat gäg. Kapar. Roger Carlström med stål som ska få rätt lägd. Vi kallar de här Lillkape, säger ha. Foto: Jeaette Larsso Ordig på kotoret Duktiga säljare och skickliga hatverkare saker som är avgörade för e filial. Me uta e admiistratör med järkoll blir det lätt pakaka av alltihop. I Kalmar är det Ulrika Karlsso som är spidel i ätet. Det bästa med jobbet? Ea dage är aldrig de adra lik. Alltid Stea Stål i Kalmar Atal aställda: 25 persoer (8 i verkstade, 3 chaufförer, övriga är säljare, lagerarbetare och admiistratörer). Lager: 1000 to, huvudsaklige balkar och varmformade kostruktiosrör. Certifierig: EN 1090, utföradeklass fyra. Övrigt: När Stea Stål flyttade frå Älmhult uder 2012 tog filiale i Kalmar över halva verksamhete, kudstock samt e del av persoale. full fart och att ma har kotakt med måga mäiskor. Det sämsta? Det ka vara gaska stressigt vid måadsskiftea är fakturerig, tidrapporterig och alla avslut ska vara klara. Du är eda kvia på filiale? Jag är härdad, det var ite så måga på mitt tidigare jobb heller. Me det är e lättsam stämig här och bra sammahållig. Jag trivs med mia grabbar. 4 stål # stål #

4 utblick oskarshamsvarvet Millimeterpassig på varvet På Oskarhamsvarvet får e rad båtar med hemmaham lägs Östkuste sitt uderhåll, blad aat Waxholmsbolagets skärgårdsskutor. E aa kud är kärkraftsidustri. Text: Thomas Drakefors Stefa Gustafsso Ålder: 49. Familj: Gift, två bar. Itresse: Flugfiske. Lyssar: Blues, bluegrass, cajumusik med mera. Kör: Citroë C5 frå Hery Gustavsso Yrke: Vd för Oskarshamsvarvet. Ålder: 56 år. Bor: Oskarsham. Familj: sigel. Itresse: Kitesurfig. Lyssar på: Coldplay. Kör: Volvo V70 frå De är impoerade där de står uppställda och gläser i kvällssole som sipprar i i varvets jättehall. Takara, rut 2,5 meter höga och ågra meter låga tillverkas i e rad olika tjocklekar, beroede på stråligsivå på iehållet. Frå 50 till 200 millimeter. Me yttermåtte är exakt samma, säger vd Hery Gustavsso som visar rut i halle tillsammas med produktioschefe Stefa Gustafsso. Och trots storleke och tygde oggrahet är på millimeter, mer får det ite avvika. Det är ädå småsaker jämfört med allt aat krig svetsskarvar, målig med mera som rör de upp till 32 to tuga takara. Uppdraget kommer via e upphadlig frå E process som skilde agara frå vetet, det är lätt att förstå är Hery och Stefa beskriver uppdrage, med alla krav på certifierigar och kotroller. När de skickar behållara till Oskarshams kraftgrupp är exempelvis e specialutbildad säkerhetsvakt med och övervakar. Med varje behållare följer e tjock pärm med alla specifikatioer. Ite e detalj får avvika, säger Stefa Gustafsso. Materialet köper de skuret och bearbetat frå Stea Stål i Nybro. Efter svetsig skickas takara tillbaka till Stea Stål som borrar hål på rätt ställe ia varvet jobbar vidare med dem. Oskarshamsvarvet har dessutom levererat e aordig våta huve för att lyfta upp strålat material ur reaktortakara på ett säkert sätt. Där har vi deltagit med att fram lösigar med hydraulik och elektroik, säger Hery Gustavsso. Äve de låda som takara trasporteras i på väg till slutförvarige är tillverkad här. Företaget har fått geomgå Tajta skarvar. Med strålat material får det ite vara ågra glipor i svetsfogara. alla certifierigar som kärkraftsormera kräver. De har äve certifierat sig eligt de seaste stadarde för byggadskostruktioer i stål: EN Med all oggrahet, allt arbete och allt massivt och tugt material är ödet för de stora takara ästa irriterade. Här är det ite tal om recyclig iom de ärmast masålder. Iuti packas kassetter med lågaktivt avfall. Seda förseglas de och körs djupt er i berggrude i Forsmark, säger Stefa Gustafsso. Strålade utsikter. Produktioschefe Stefa Gustafsso och vd Hery Gustavsso har klättrat er i e av de massiva takara som så småigom ska fyllas med kassetter som iehåller lågaktivt avfall. De här väger tio to, det är de lättaste modelle, säger de. Foto: Jeaette Larsso Startade för 150 år seda Oskarshamsvarvet är seda 2012 e del av hollädska varvskocere Dame och igår i affärsområdet repairs ad coversios. I Oskarsham är de 35 aställda och har e omsättig på 86 miljoer kroor. Cirka 20 av medarbetara är svetsare. Företagets bockkra klarar 100 to satsade de på ett ytt datorstyrt måleri för att klara de höga krave på oggrahet frå kärkraftsidustri är det gäller saker som luftfuktighet, daggpukt, temperaturer med mera. Hittills har de levererat cirka 70 takar för lågaktiv avfall. Varvsärige på orte har aor mist till 1600-talet. Oskarshams mekaiska verkstad bildades som bolag Bolaget bytte så småigom am till Oskarshams varv AB. 6 stål # stål #

5 hos kude ordperf Håle är huv udsake Utaför idustrilokale i Norrbotte vibrerar marke så det käs i hela kroppe. Där ie: maskier slår hudratals slag i miute med både precisio och ett par hudra tos kraft. Det är piercig för fullvuxa. Välkomme till Nordperf, proffs på håltagig i plåt. Text: Tommy Apelqvist... Börje Salmig. Efter e låg, stehård karriär i hockeyrike, och e hel del skador hur mycket stålskrot har du i kroppe? Klarar du flygplatseras säkerhetskotroller? Det brukar gå bra. Visst var det mycket skador uder mi tid som aktiv, me jag klarade mig faktiskt frå skruvar och grejer. Tur? Jag vet ite, kaske det. Eller så är det att vi samer har stark bestomme eller ågot. Så det börjar aldrig larma är du ska ut och flyga? Jo, iblad riger det till, så jag kaske har ågo mutter ågostas som jag ite vet om. Eller ågra styg med ståltråd som läkara glömt ta bort? Ha, ha. Ja, där blev det ju e hel del. Rut 500 stycke. Åker du skridskor ä? Ja, iblad. På Hall of fame-weeked i Kaada och likade. Det är kul att träffa grabbara ige. Aars träar jag på gym och kör spiig. E aa sak, varför har vi ite sett dig i Mästaras mästare? Det har varit lite sack om det, me de spelar alltid i precis efter ripjakte. Då brukar jag och brorsa och has söer åka och fiska hemma i by. Det ruckar jag ite på. Thomas Drakefors Börje Salmig Ålder: 62 år. Familj: Sambo och bar. Bor: Hus i Waxholm, stuga i hemby Salmi. Karriär: Kirua AIF ( ), Bryäs IF ( ), Toroto Maple Leafs ( ), Detroit Red Wigs ( ), AIK ( ). NHL-statistik: matcher, 162 mål, 674 assist, utvisigsmiuter. Börje tillbrigade med adra ord ästa exakt ett dyg på utvisigsbäke uder sia 17 år som NHL-proffs. Övrigt: Börje Salmig var de förste sveske ishockeyspelare att bli ivald i Hockey Hall of Fame (1996). Att defiiera hål har upptagit måge filosofs tid. Iget omgärdat av ågot, lyder populärversioe. Per Hedberg, Nordperfs vd, skojar om hur ha ser på sake. Jag brukar säga att vi har världes bästa affärsidé. Vi köper hel plåt, tar bort hälfte och säljer resterade till ett högre pris. Att perforera plåt hadlar dels om effektiv produktio, dels att kua göra måga hål uta att skada utseedet. Perforerig skapar späigar i plåte, me de ska vara lika slät och fi efter stasige som ia. Där är vi skickliga, säger Per Hedberg. Kudera fis framför allt i Norde. Fast produktera som stasas i lilla Töre i Norrbotte är spridda globalt. Vi gör blad aat gallret för luftitaget på Scaias lastbilar som rullar över hela världe. Oavsett om kudera fis iom fordosidustri eller iom bygg, NORDPERF Start: Nischat mot per - forerig i plåt frå start. Atal aställda: Tolv persoer. Omsättig: 18 mkr (2013). Ägare: Privatägt, igår i företagsgruppe Stormbrygga. Lokal och global. Per Hedberg är vd på Nordperf i Töre. Norrbottes företagets produkter sprids över hela världe. Att perforera plåt ger mycket spill "kuts". De måga små bitara ger hög desitet och säljs vidare. Ett perfekt fylladsmaterial till motviktstruckar. VD Per Hedberg Ålder: 34 år. Bor: I Luleå med fru och två bar. Läser: Faktabaserat, sälla skölitterärt. Just u biografi om Steve Jobs. Lyssar på: Housemusik. När de adra gått hem och ma sitter esam kvar på jobbet drar jag på Swedish House Mafia i högtalara. vetilatio eller telecom så är utmaige detsamma. Luft ska flyttas. Geom plåt vars skyddade egeskaper ska bevaras, me med så mycket öppe area som möjligt. Ett av Nordperfs prestigeuppdrag är Facebooks serverhallar i Luleå. Det visar också på e y tred. NCC byggde meda Nordperf fick leverera de plaa perforerade alumiiumplåt som skyddar mot väder och vid. De blev så sygg att de täcker kvadratmeter av fasade. Det ökar, att perforerad plåt aväds som desigobjekt istället för TÖRE Tätort i Kalix kommu med ladets ordligaste djupham ivåare. Viktig bruksort för 200 år seda med Norrlads största masug och läets första malmbaa. Kay Pollaks film "Så som i Himmele" är delvis ispelad här. E av fyra platser i Sverige där två europavägar möts E4 och E10. att bara vara fuktioellt, säger Per Hedberg. Själv klev ha i som y vd i firma i höstas, i sambad med ett geeratiosskifte. Ha beskriver det som att flytta hem efter måga år i södra Sverige, blad aat på Getige. Sakar storstade? Ite alls, säger Per Hedberg med eftertryck. Ett ICA eller Coop räcker för mig. På fritide är jag helst ute i ature. Fiskar, vadrar, kör skoter. Blev jag tvuge att välja edast e årstid för reste av livet så blir det viter, tveklöst. TÖRE Kalix Luleå Foto: Joakim Nordlud Galvad 0,7 mm plåt aväds till de valigaste jobbe. Fem bredpresslijer perforerar coil och formatplåt, dessutom ka varierade möster stasas i löpade körig. Neda, Juha Parkkie ser till att håle hamar där de ska. 8 stål # stål #

6 Notiser Notiser VI FRÅGAR: Hur är läget på di markad? Mats Carlsso, vd. Härryda Smide AB, Ladvetter Det väder upp och u det har verklige lossat efter de låga viter. Vi har haft mycket att göra gaska läge, me u startar ya projekt som gör att vi ka ta i mer persoal. Jag ser ljust på framtide. Njut på Stea Match Cup! De 1-6 juli är det dags för sommares höjdpukt Stea Match Cup. I år med vårt eget Stea Sailig Team på startlije. Läs mer på Per Larsso, delägare, iköp och markad, Holgers Stugmaterial AB, Borås Byggadet har ökat i vårt område så u rullar det på bra. Borås är e expasiv ort med måga stora projekt på gåg vilket gyar oss bygghadlare. I tider av svagare markad är det hårt arbete som gäller, och att alla kuder får god service. Musik för oss som gillar stål Sveskt stål. Olle Ljugström Hjärta av stål. Magus Ekelud & Stålet På vigar av stål. Tomas Ledi Ett liv i rostfritt stål. Mikael Wiehe Made Of Steel. Lue Med e vilja av stål. Nomy (IFK Väramos officiella såg.) Neda. Magus Ekeluds kompbad vet vad som gäller. Stea Match Cup är e folkfest för hela familje, med seglig i världsklass. På vägara med specialstål Stea Ståls specialstålsgrupp har varit ute på e midre turé. I april besökte de Luleå, Umeå, Örsköldsvik, Sudsvall och Gävle. Vi åkte tillsammas med Bodycote, säger Roy Norberg, produktchef för specialstål. Schemat var tajt, med fem timmar låga semiarier för kuder på ortera. Hela turé var klar på e arbetsvecka. Vad talade i om? Bodycote fokuserade på metodera Corr-I-Dur och Nedox. Själva talade vi om vårt program med specialstål, med viss iriktig mot deras processer. Var det bra uppslutig? Mycket bra, rut 20 persoer på varje ort. Koceptet fugerade alldeles utmärkt. Blir det fler turéer? Ja, vi har plaerat att göra om det här i höst, me exakt vart vi åker är ite avgjort ä. Fotot: Bodycote Thermal Processig är ledade i världe är det gäller tjäster som iom värme behadlig, ytbehadlig och het isostatisk pressig. Säkra cykelturer med y bro Strax orr om Kalmar står e alldeles y gåg- och cykelbro, e så kallad sedkabelbro som leder över E 22 i höjd med Ikea. Kostruktioe är 238,5 meter låg och har två 28 meter höga pyloer med material levererat frå Stea ståls filial i Kalmar. I maj rullade de första cyklara över motorväge. Foto: Jeaette Larsso Hela sällskapet. Uder april reste de rut i Norrlad och talade om Stål tillsammas: Mats Clari, Has Bohma och Mikael Fällström frå Bodycote samt Joha Agrell, Herik Moli samt Roy Norberg frå Stea Stål. Lägst t h Are Pettersso, Bodycote. Måga vill ha de, få är utvalda... Nu ka de bli di, vår exklusiva grilltåg perfekt till sommares grillpartaj. Tävla om Stea Ståls exklusiva grilltåg Ova, e riktig svesk sommarklassiker i ärbild. Om du ser vad det är, skicka i ditt svar till seast de 31 juli Då har du chase att via vår fifia grilltåg. Grattis!...Thomas Nilsso på JSB i Karlsham som svarade att Stea Stål i Molkoms storsäljare var e toppbalk till Toyota BT-truckar. Stål skickar e t-shirt och e ryggsäck till Asarum. FRÅGAN: Vilke är di favoritartist? Per Ståhl, asset maager, Stea Metall Fias. Göteborg Som klichébilde av e 40-årig ma så är Bruce Sprigstee mi favorit. Textera är förstklassiga och bästa albumet hittills är The River, som kom ut är jag var sju år gammal. Kari Eglud, persoalasvarig, Guar Prefab AB. Rättvik Ket, uta kokurres. Jag lyssar på dem jämt och deras texter och melodier passar mig. Så här lågt har jag varit på io koserter i både Sverige och Norge. Joha Ladström, servicetekiker, Filbora Smide AB. Helsigborg Ge mig e grö gräsplätt, god pickick och Joh Fogerty då trivs jag! Gammal är äldst och låtara är e skö bladig av rock, blues och coutry. Leif Simosso, projektledare, kommuikatiosbyrå Newsroom Det beror alldeles på humör. Devi Towsed är jag vill blåsa ur huvudet och Kjell Höglud är jag vill ha skö poesi. Pai of Salvatio om jag vill ha både och. 10 stål # stål #

7 Posttidig B Returadress: Stea Stål AB, Box Göteborg, Sverige B Port Sverige Porto betalt payé Små partiklar gav stor affär Produktiostekik i Lud AB tillverkar extradelar till reoverige av världes största partikelaccelerator LHC på Cer i Schweiz. Det är e fatastiskt bra order. Framöver hoppas vi äve kua leverera till Maxlab och ESS, Sveriges två största forskigsaläggigar, säger Ulf Lepik. Text: Erica Holm Ulf Lepik är tillsammas med Jakob Forader medgrudare av Produktiostekik som startade för tio år seda som uderleveratörer till Tetra Pak. Seda dess har de vuxit med ugefär e medarbetare om året och är i dag elva aställda. Jakob Forader och Ulf Lepik hoppas på att kua göra ett flertal leveraser till Cer framöver. Det viktigast är dock att de får tillgåg till e y markad gällade stora acceleratorer. De hoppas äve få vara med och leverera till Max-lab och ESS framöver. "Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag" Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag, det hadlar mycket om förtroede eftersom det är högriskprodukter, säger Ulf Lepik. Produktiostekik igår äve i klustret Cate som bider ihop åttio skadiaviska idustriföretag som har som målsättig att öka ärigslivets kuade iom acceleratortekik. Sveska och daska state kommer att ivestera oerhört mycket i ESS och Max IV utaför Lud och det är viktigt att företage har rätt kompetes. Produktiostekik har sex stycke 5-axliga fräsar. Reservdelara till Cer fräses ut i re koppar och rostfria speciallegerigar som levereras av Stea Stål. Det har varit e hel del letade och trixade för att lösa deras materialbehov me det är samtidigt e rolig utmaig, säger Viktor Persso, säljare på Stea Stål i Helsigborg. Utöver kvalitete är det viktigaste att kua hålla alla leverastider, både för Stea Stål och Produktiostekik. Samtidigt är det kompoeter som kräver extremt hög kvalitet och precisio samt mycket dokumetatio och krav på spårbarhet i materialet. Alla delar skickas på aalys så det är mycket kotroller och pappersarbete krig leverasera till Cer. Me egetlige är det ite svårare att fräsa kompoeter till e partikelaccelerator ä till e bilmotor. Komplexitete här består i att de tillverkas ur extremt rea kopparmaterial och koppar ka vara lite besvärligt. Det kladdar och grötar mer ä adra material, säger Ulf Lepik. partikelacceleratorn E partikelaccelerator är e aordig där laddade partiklar, främst elemetarpartiklar som elektroer, positroer och protoer, accelereras till höga eergier med elektriska fält. Partikelacceleratorer aväds traditioellt för experimet iom högeergifysik, där de oftast fugerar som kolliderare där två partikelströmmar i motsatta riktigar accelereras till relativistisk hastighet (ära ljushastighete) och seda kolliderar i e detektor. Läs mer: max-iv-ad-ess home.web.cer.ch Ulf Lepik och Jakob Forader deltar fortfarade till och frå i det dagliga arbetet i fabrike med fräsig och mätig av koppligshus, formverktyg och vetilhus Produktiostekiks tre huvudprodukter. Foto: Nils Jakobsso

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad Saolikhetslära c 201 Eric Järpe Högskola i Halmstad Saolikhetslära hadlar om att mäta hur saolikt (dvs hur ofta ) ma ka förväta sig att ågot iträffar. Därför sorterar saolikhetslära uder de matematiska

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer