STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO"

Transkript

1 SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO PIERCING FÖR FULLVUXNA I TÖRE ACCELERATOR GER SNURR PÅ AFFÄRERNA Tidig frå Stea Stål # Tävla om sommares hetaste grilltillbehör! Oskarshamsvarvet: PLATS FÖR STORA TANKAR E del av di styrka

2 iledare ummer fokus specialstål ågo rejäl volymökig ser vi og ite förrä i höst Rubrike till de här ledare syftar på vad vi skrev i mars, och möjlige stämmer det fortfarade. Me vi ka kostatera att frå börja av april till och med börja av jui har efterfråga på våra produkter i Sverige varit betydligt bättre ä tidigare. Om volymökige håller i sig uder sommare så tror jag persolige ite att vi kommer se så mycket ytterligare stegrig i höst, jag tror mer på stabilt sakta ökade volymer de ärmaste fem, sex måadera. Me vi får se, kojukturer är svårbedömda och om Kojukturistitutets progos för tillväxte av BNP slår i borde volymera öka ågot äve uder kvartal tre och fyra i år. Svesk kokurreskraft är aars utomordetligt bra, det är bara USA, Hogkog och Sigapore som går bättre. Äve för våra största hadelsparter, Norge och Tysklad, surrar hjule på vilket gyar vår export. Prisutvecklige är ett äme för sig. Just u är de svårbedömd med fallade malmpriser och ökade stålproduktioskapacitet i Kia. I skrivade stud är det mer tryck edåt ä uppåt på prisera, vår iköpschef Has Svesso fördjupar sig mer i det här ämet på sida 4. Stea Ståls affärsidé att vara ära kude fugerar som vi hoppas. Idé går ut på att utvecklas ihop med kudera, att växa i kompetes krig saker som rör kuderas affärer och städigt bli e bättre leveratör och e kuigare samarbetsparter. Ett bra exempel är våra filialer i Kalmar och Nybro där leverasera till kärkraftsidustri ställer höga krav på alla pla: bearbetig, iköp, leveraser med mera. Krave är tacksamma för oss. Vi lär oss mer, höjer vår kompetes och kokurreskraft och får mer iehåll i vårt arbete. Läs mer om vår filial i Kalmar på sida 5. Tidige har äve varit på besök på ehete i Väramo (se sida 3) där vi har vårt lager för specialstål, mitt i e Barometeridikator föll ärmare två eheter i maj, frå 93,8 till 91,9, vilket idikerar att tillväxte i svesk ekoomi för ärvarade är påtagligt svagare ä ormalt. Miskige förklaras främst av att idikatorera för både tillverkigsidustri och hushålle backade. Kofidesidikatorera för detaljhadel och privata tjästeärigar har ite ädrats ämvärt i maj, meda idikator för bygg- och aläggigsverksamhet har stigit. Källa: Kojukturistitutet regio full av idustriverksamhet. Specialstål är ett aat exempel på att våra kuskaper är mist lika viktiga som produktera i sig. Vill passa på att öska kuder, leveratörer och medarbetare e riktigt skö och avkopplade sommar. Göteborg, vecka 23, 2013 Ja-Erik Dahli, VD, Stea Stål Stål. är e tidig om stål och ges ut av Stea Stål. Adress: Box 4088, Göteborg Besöksadress: Fiskhamsgata 8, Göteborg Telefo: Asvarig utgivare: Ja-Erik Dahli Redaktör: A Svesso Vi gillar tips och sypukter på tidige. Hör gära av dig till oss på Besök oss på webbe: Produktio: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simosso Grafisk form: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Göteborgstryckeriet, Möldal 2013 Framsidesbilde: Oskarshamsvarvets vd Hery Gustavsso. Fotograf: Jeaette Larsso. Läs mer på sida 6 7. Skö sommar öskar vi på Stea Stål! Smålads Sturepla Steas huvudlager för specialstål ligger mitt i smete Ett lager på rut to specialstål i Väramo. För e del ka det og verka lite off. Kappast, här är idustritätt som ett midre Ruhrområde, säger produktspecialiste Adreas Heiel. Text: Thomas Drakefors Ret upplevelsemässigt kude det ite vara mer olika. Väramo, ibäddat i försommargröska, är så lågt frå bilde av de grå idustriregioe i orra Tysklad det går att täka sig. Me skeet bedrar. Vi har Gosjö 20 miuter bort, säger Adreas Heiel. Dessutom e massa småidustrier på adra orter iom e radie på tio mil. Stea Ståls huvudlager för specialstål ligger med adra ord mitt i smete, ett slags Sturepla i si brasch. Dessutom förser de alla adra filialer med specialstål. Ett stål för utformat för specifika ädamål, säger Adreas som delar upp det i två huvudkategorier: kostruktiosstål och verktygsstål. Köpara fokuserar på egeskapera hållfasthet, seghet, skärbarhet och korrosiosbestädighet. Me du ka ite få max av allt, aturlagara sätter stopp. Hög skärbarhet? Bra, me då får du blad aat stå ut med lägre hållfasthet och så vidare, saker som Adreas och has arbetskamrater talar om är de är ute och har stålskola med kollegor ute på filialera. Eller direkt med e del slutkuder. För att få fram de öskade karaktäre gäller det att hitta rätt mix i legerigara. Huvudigrediese i stål är kol, som verke kryddar i i lagom doser beroede på vilka egeskaper som krävs. Se går det att välja mella olika legerigar i olika mägder som ickel, molybde, krom maga, svavel och e mägd adra för att desiga materialet. Kudera är oggraa med sammasättige och vill ite ha ågra överraskigar. Att stålet har exakt samma specifikatioer äve vid ästa leveras är avgörade. Aars kaske de måste ädra saker i sia processer, sådat blir ofta dyrt. Specialstål frå första stud Ehete i Väramo startades 1983, då som Väramo stålprodukter och har hela tide arbetat med specialstål bytte företaget am till Eurosteel som 2007 köptes av Stea Stål. I dag har ehete i Väramo cirka 40 aställda. Förutom lagerhållig och försäljig har ehete i Väramo stor kapacitet för kapig och kudapassig av specialstålet, Adreas Heiel Ålder: 39 år. Bor: Väramo. Familj: Gift, två bar. Itresse: Fotboll. Lag: IFK Väramo. Åker: Volvo V70. Rätt kvalitet. Adreas Heiel är produktspecialist iom Specialstål, ett produktområde som hela tide tar markadsadelar. Hudra procet av vårt verktygsstål kommer frå Metal Rave i Sloveie, bättre går kappast att få, säger ha. Foto: Jeaette Larsso e av Sveriges största och moderaste aläggigar för det ädamålet, eligt produktspecialiste Adreas Heiel. Drygt hälfte av medarbetara arbetar tvåskift med lager och kapig. 2 stål # stål #

3 markadsifo kvartal 2 Idex= Rostfri plåt Grovplåt, kvarto Varmvalsad badplåt KKR Ståg Balk Armerigsstål Specialstål 30 Stora order för kostruktioer, med kapig och bearbetig. Det har blivit ågot av e specialitet för filiale i Kalmar. Vi är lite speciella här, säger platschefe Herik Hasso. Text: Thomas Drakefors meter balk edslag kalmar ige match för Heriks gäg Kalmar Aalys De midre prisrörelsera ser ut att fortsätta Has Svesso STENA STÅLS INKÖPSCHEF Prisera på stål har fortsatt att sakta glida edåt de seaste måadera. Trots att malmprisera steg kraftigt i börja av året fick detta iga avtryck i stålprisera. De hårda kokurrese på e svag europeisk markad i kombiatio med e stark svesk kroa har gett prissäkigar frå producetera. Återige pratar ma om att botte måste vara ådd, me det käs som om vi reda har hört det ett atal gåger de seaste åre Globalt beräkas stålkosumtioe att öka med totalt tre fyra procet uder 2013, me i Europa så är motsvarade siffra mius 1 procet. De globala tillväxte borde hålla uppe malm- och skrotpriser me de seaste tide har de gått er beroede på tillkommade utbud och e midre efterfråga ä förvätat. Dessa miskade kostader för stålproducetera ka komma att ge lägre priser i tredje kvartalet me det är ite helt säkert då de direkta kopplig som fas tidigare mella råvaror och stålpris har varit satt ur spel de sista tide. Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer. Eftersom utsiktera för större volymer är i det ärmaste obefitliga så kommer ma att asträga sig för att försöka förbättra sia affärer på befitlig volym. "Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer" Mi progos för de kommade måadera är att vi kommer att se samma utvecklig på prisera som vi har haft det seaste halvåret. Små förädrigar frå måad till måad som pedlar mella oförädrat och midre säkigar. Värdet på de sveska kroa mot framförallt Euro kommer att ha e stor betydelse då det mesta av vårt stål är importerat. Med små rörelser i stålprisera blir krokurse alltmer avgörade och ka både accelerera och motverka prisförädrigar. Nya säljare på Stea Stål Marcus Vugi. Säljasvarig Tu- och badplåt regio Syd, Michael Fridolfsso, Kalmar, Björ Hallberg, Säljare Rostfritt och alumiium, Arvid Karlsso, Lidköpig, Herik Elofso, Göteborg, Ha säger att det är e hög svårighetsgrad på jobbe med skärig och bearbetig av balkar på över 30 meter. E sak som gör jobbe itressata och utvecklade, me det ställer krav på medarbetara. Det går ite att sätta i vilke duktig säljare som helst. Kuskap om materialet och produktera styr. Vi levererar löpade till projekt rut om i Sverige och stöttar våra kollegor med vår specialistkompetes, säger Herik Hasso. Jobbe har ite direkt blivit lättare med åre för Stea Stål i Kalmar. Herik Hasso Fler och fler uppdrag frå kärkraftsidustri har forcerat arbetet till e högre och högre grad av komplexitet. Me våre 2013 är ige guldålder för idustri. Eligt Herik Hasso är det tufft för e del kuder, vilket äve ställer krav på margialera. För att få lösamhet i e filial av det här slaget gäller det att täka till. Det hadlar om logistik. Får ågo köra rut med truck e halvtimma och leta, då är vår lösamhet borta direkt. Volymera har ökat rejält seda Herik och has team började för sju år seda, är Stea Stål köpte upp företaget Stålceter. Då låg de på 4000 to per år.. I år ladar vi og på rut to. Det har alltså gått bra för filiale. Och äve om logistik och kuade är hörstear är det e aa sak ha själv framhåller. Sammahållige. Vi är ett eormt sammasvetsat gäg. Kapar. Roger Carlström med stål som ska få rätt lägd. Vi kallar de här Lillkape, säger ha. Foto: Jeaette Larsso Ordig på kotoret Duktiga säljare och skickliga hatverkare saker som är avgörade för e filial. Me uta e admiistratör med järkoll blir det lätt pakaka av alltihop. I Kalmar är det Ulrika Karlsso som är spidel i ätet. Det bästa med jobbet? Ea dage är aldrig de adra lik. Alltid Stea Stål i Kalmar Atal aställda: 25 persoer (8 i verkstade, 3 chaufförer, övriga är säljare, lagerarbetare och admiistratörer). Lager: 1000 to, huvudsaklige balkar och varmformade kostruktiosrör. Certifierig: EN 1090, utföradeklass fyra. Övrigt: När Stea Stål flyttade frå Älmhult uder 2012 tog filiale i Kalmar över halva verksamhete, kudstock samt e del av persoale. full fart och att ma har kotakt med måga mäiskor. Det sämsta? Det ka vara gaska stressigt vid måadsskiftea är fakturerig, tidrapporterig och alla avslut ska vara klara. Du är eda kvia på filiale? Jag är härdad, det var ite så måga på mitt tidigare jobb heller. Me det är e lättsam stämig här och bra sammahållig. Jag trivs med mia grabbar. 4 stål # stål #

4 utblick oskarshamsvarvet Millimeterpassig på varvet På Oskarhamsvarvet får e rad båtar med hemmaham lägs Östkuste sitt uderhåll, blad aat Waxholmsbolagets skärgårdsskutor. E aa kud är kärkraftsidustri. Text: Thomas Drakefors Stefa Gustafsso Ålder: 49. Familj: Gift, två bar. Itresse: Flugfiske. Lyssar: Blues, bluegrass, cajumusik med mera. Kör: Citroë C5 frå Hery Gustavsso Yrke: Vd för Oskarshamsvarvet. Ålder: 56 år. Bor: Oskarsham. Familj: sigel. Itresse: Kitesurfig. Lyssar på: Coldplay. Kör: Volvo V70 frå De är impoerade där de står uppställda och gläser i kvällssole som sipprar i i varvets jättehall. Takara, rut 2,5 meter höga och ågra meter låga tillverkas i e rad olika tjocklekar, beroede på stråligsivå på iehållet. Frå 50 till 200 millimeter. Me yttermåtte är exakt samma, säger vd Hery Gustavsso som visar rut i halle tillsammas med produktioschefe Stefa Gustafsso. Och trots storleke och tygde oggrahet är på millimeter, mer får det ite avvika. Det är ädå småsaker jämfört med allt aat krig svetsskarvar, målig med mera som rör de upp till 32 to tuga takara. Uppdraget kommer via e upphadlig frå E process som skilde agara frå vetet, det är lätt att förstå är Hery och Stefa beskriver uppdrage, med alla krav på certifierigar och kotroller. När de skickar behållara till Oskarshams kraftgrupp är exempelvis e specialutbildad säkerhetsvakt med och övervakar. Med varje behållare följer e tjock pärm med alla specifikatioer. Ite e detalj får avvika, säger Stefa Gustafsso. Materialet köper de skuret och bearbetat frå Stea Stål i Nybro. Efter svetsig skickas takara tillbaka till Stea Stål som borrar hål på rätt ställe ia varvet jobbar vidare med dem. Oskarshamsvarvet har dessutom levererat e aordig våta huve för att lyfta upp strålat material ur reaktortakara på ett säkert sätt. Där har vi deltagit med att fram lösigar med hydraulik och elektroik, säger Hery Gustavsso. Äve de låda som takara trasporteras i på väg till slutförvarige är tillverkad här. Företaget har fått geomgå Tajta skarvar. Med strålat material får det ite vara ågra glipor i svetsfogara. alla certifierigar som kärkraftsormera kräver. De har äve certifierat sig eligt de seaste stadarde för byggadskostruktioer i stål: EN Med all oggrahet, allt arbete och allt massivt och tugt material är ödet för de stora takara ästa irriterade. Här är det ite tal om recyclig iom de ärmast masålder. Iuti packas kassetter med lågaktivt avfall. Seda förseglas de och körs djupt er i berggrude i Forsmark, säger Stefa Gustafsso. Strålade utsikter. Produktioschefe Stefa Gustafsso och vd Hery Gustavsso har klättrat er i e av de massiva takara som så småigom ska fyllas med kassetter som iehåller lågaktivt avfall. De här väger tio to, det är de lättaste modelle, säger de. Foto: Jeaette Larsso Startade för 150 år seda Oskarshamsvarvet är seda 2012 e del av hollädska varvskocere Dame och igår i affärsområdet repairs ad coversios. I Oskarsham är de 35 aställda och har e omsättig på 86 miljoer kroor. Cirka 20 av medarbetara är svetsare. Företagets bockkra klarar 100 to satsade de på ett ytt datorstyrt måleri för att klara de höga krave på oggrahet frå kärkraftsidustri är det gäller saker som luftfuktighet, daggpukt, temperaturer med mera. Hittills har de levererat cirka 70 takar för lågaktiv avfall. Varvsärige på orte har aor mist till 1600-talet. Oskarshams mekaiska verkstad bildades som bolag Bolaget bytte så småigom am till Oskarshams varv AB. 6 stål # stål #

5 hos kude ordperf Håle är huv udsake Utaför idustrilokale i Norrbotte vibrerar marke så det käs i hela kroppe. Där ie: maskier slår hudratals slag i miute med både precisio och ett par hudra tos kraft. Det är piercig för fullvuxa. Välkomme till Nordperf, proffs på håltagig i plåt. Text: Tommy Apelqvist... Börje Salmig. Efter e låg, stehård karriär i hockeyrike, och e hel del skador hur mycket stålskrot har du i kroppe? Klarar du flygplatseras säkerhetskotroller? Det brukar gå bra. Visst var det mycket skador uder mi tid som aktiv, me jag klarade mig faktiskt frå skruvar och grejer. Tur? Jag vet ite, kaske det. Eller så är det att vi samer har stark bestomme eller ågot. Så det börjar aldrig larma är du ska ut och flyga? Jo, iblad riger det till, så jag kaske har ågo mutter ågostas som jag ite vet om. Eller ågra styg med ståltråd som läkara glömt ta bort? Ha, ha. Ja, där blev det ju e hel del. Rut 500 stycke. Åker du skridskor ä? Ja, iblad. På Hall of fame-weeked i Kaada och likade. Det är kul att träffa grabbara ige. Aars träar jag på gym och kör spiig. E aa sak, varför har vi ite sett dig i Mästaras mästare? Det har varit lite sack om det, me de spelar alltid i precis efter ripjakte. Då brukar jag och brorsa och has söer åka och fiska hemma i by. Det ruckar jag ite på. Thomas Drakefors Börje Salmig Ålder: 62 år. Familj: Sambo och bar. Bor: Hus i Waxholm, stuga i hemby Salmi. Karriär: Kirua AIF ( ), Bryäs IF ( ), Toroto Maple Leafs ( ), Detroit Red Wigs ( ), AIK ( ). NHL-statistik: matcher, 162 mål, 674 assist, utvisigsmiuter. Börje tillbrigade med adra ord ästa exakt ett dyg på utvisigsbäke uder sia 17 år som NHL-proffs. Övrigt: Börje Salmig var de förste sveske ishockeyspelare att bli ivald i Hockey Hall of Fame (1996). Att defiiera hål har upptagit måge filosofs tid. Iget omgärdat av ågot, lyder populärversioe. Per Hedberg, Nordperfs vd, skojar om hur ha ser på sake. Jag brukar säga att vi har världes bästa affärsidé. Vi köper hel plåt, tar bort hälfte och säljer resterade till ett högre pris. Att perforera plåt hadlar dels om effektiv produktio, dels att kua göra måga hål uta att skada utseedet. Perforerig skapar späigar i plåte, me de ska vara lika slät och fi efter stasige som ia. Där är vi skickliga, säger Per Hedberg. Kudera fis framför allt i Norde. Fast produktera som stasas i lilla Töre i Norrbotte är spridda globalt. Vi gör blad aat gallret för luftitaget på Scaias lastbilar som rullar över hela världe. Oavsett om kudera fis iom fordosidustri eller iom bygg, NORDPERF Start: Nischat mot per - forerig i plåt frå start. Atal aställda: Tolv persoer. Omsättig: 18 mkr (2013). Ägare: Privatägt, igår i företagsgruppe Stormbrygga. Lokal och global. Per Hedberg är vd på Nordperf i Töre. Norrbottes företagets produkter sprids över hela världe. Att perforera plåt ger mycket spill "kuts". De måga små bitara ger hög desitet och säljs vidare. Ett perfekt fylladsmaterial till motviktstruckar. VD Per Hedberg Ålder: 34 år. Bor: I Luleå med fru och två bar. Läser: Faktabaserat, sälla skölitterärt. Just u biografi om Steve Jobs. Lyssar på: Housemusik. När de adra gått hem och ma sitter esam kvar på jobbet drar jag på Swedish House Mafia i högtalara. vetilatio eller telecom så är utmaige detsamma. Luft ska flyttas. Geom plåt vars skyddade egeskaper ska bevaras, me med så mycket öppe area som möjligt. Ett av Nordperfs prestigeuppdrag är Facebooks serverhallar i Luleå. Det visar också på e y tred. NCC byggde meda Nordperf fick leverera de plaa perforerade alumiiumplåt som skyddar mot väder och vid. De blev så sygg att de täcker kvadratmeter av fasade. Det ökar, att perforerad plåt aväds som desigobjekt istället för TÖRE Tätort i Kalix kommu med ladets ordligaste djupham ivåare. Viktig bruksort för 200 år seda med Norrlads största masug och läets första malmbaa. Kay Pollaks film "Så som i Himmele" är delvis ispelad här. E av fyra platser i Sverige där två europavägar möts E4 och E10. att bara vara fuktioellt, säger Per Hedberg. Själv klev ha i som y vd i firma i höstas, i sambad med ett geeratiosskifte. Ha beskriver det som att flytta hem efter måga år i södra Sverige, blad aat på Getige. Sakar storstade? Ite alls, säger Per Hedberg med eftertryck. Ett ICA eller Coop räcker för mig. På fritide är jag helst ute i ature. Fiskar, vadrar, kör skoter. Blev jag tvuge att välja edast e årstid för reste av livet så blir det viter, tveklöst. TÖRE Kalix Luleå Foto: Joakim Nordlud Galvad 0,7 mm plåt aväds till de valigaste jobbe. Fem bredpresslijer perforerar coil och formatplåt, dessutom ka varierade möster stasas i löpade körig. Neda, Juha Parkkie ser till att håle hamar där de ska. 8 stål # stål #

6 Notiser Notiser VI FRÅGAR: Hur är läget på di markad? Mats Carlsso, vd. Härryda Smide AB, Ladvetter Det väder upp och u det har verklige lossat efter de låga viter. Vi har haft mycket att göra gaska läge, me u startar ya projekt som gör att vi ka ta i mer persoal. Jag ser ljust på framtide. Njut på Stea Match Cup! De 1-6 juli är det dags för sommares höjdpukt Stea Match Cup. I år med vårt eget Stea Sailig Team på startlije. Läs mer på Per Larsso, delägare, iköp och markad, Holgers Stugmaterial AB, Borås Byggadet har ökat i vårt område så u rullar det på bra. Borås är e expasiv ort med måga stora projekt på gåg vilket gyar oss bygghadlare. I tider av svagare markad är det hårt arbete som gäller, och att alla kuder får god service. Musik för oss som gillar stål Sveskt stål. Olle Ljugström Hjärta av stål. Magus Ekelud & Stålet På vigar av stål. Tomas Ledi Ett liv i rostfritt stål. Mikael Wiehe Made Of Steel. Lue Med e vilja av stål. Nomy (IFK Väramos officiella såg.) Neda. Magus Ekeluds kompbad vet vad som gäller. Stea Match Cup är e folkfest för hela familje, med seglig i världsklass. På vägara med specialstål Stea Ståls specialstålsgrupp har varit ute på e midre turé. I april besökte de Luleå, Umeå, Örsköldsvik, Sudsvall och Gävle. Vi åkte tillsammas med Bodycote, säger Roy Norberg, produktchef för specialstål. Schemat var tajt, med fem timmar låga semiarier för kuder på ortera. Hela turé var klar på e arbetsvecka. Vad talade i om? Bodycote fokuserade på metodera Corr-I-Dur och Nedox. Själva talade vi om vårt program med specialstål, med viss iriktig mot deras processer. Var det bra uppslutig? Mycket bra, rut 20 persoer på varje ort. Koceptet fugerade alldeles utmärkt. Blir det fler turéer? Ja, vi har plaerat att göra om det här i höst, me exakt vart vi åker är ite avgjort ä. Fotot: Bodycote Thermal Processig är ledade i världe är det gäller tjäster som iom värme behadlig, ytbehadlig och het isostatisk pressig. Säkra cykelturer med y bro Strax orr om Kalmar står e alldeles y gåg- och cykelbro, e så kallad sedkabelbro som leder över E 22 i höjd med Ikea. Kostruktioe är 238,5 meter låg och har två 28 meter höga pyloer med material levererat frå Stea ståls filial i Kalmar. I maj rullade de första cyklara över motorväge. Foto: Jeaette Larsso Hela sällskapet. Uder april reste de rut i Norrlad och talade om Stål tillsammas: Mats Clari, Has Bohma och Mikael Fällström frå Bodycote samt Joha Agrell, Herik Moli samt Roy Norberg frå Stea Stål. Lägst t h Are Pettersso, Bodycote. Måga vill ha de, få är utvalda... Nu ka de bli di, vår exklusiva grilltåg perfekt till sommares grillpartaj. Tävla om Stea Ståls exklusiva grilltåg Ova, e riktig svesk sommarklassiker i ärbild. Om du ser vad det är, skicka i ditt svar till seast de 31 juli Då har du chase att via vår fifia grilltåg. Grattis!...Thomas Nilsso på JSB i Karlsham som svarade att Stea Stål i Molkoms storsäljare var e toppbalk till Toyota BT-truckar. Stål skickar e t-shirt och e ryggsäck till Asarum. FRÅGAN: Vilke är di favoritartist? Per Ståhl, asset maager, Stea Metall Fias. Göteborg Som klichébilde av e 40-årig ma så är Bruce Sprigstee mi favorit. Textera är förstklassiga och bästa albumet hittills är The River, som kom ut är jag var sju år gammal. Kari Eglud, persoalasvarig, Guar Prefab AB. Rättvik Ket, uta kokurres. Jag lyssar på dem jämt och deras texter och melodier passar mig. Så här lågt har jag varit på io koserter i både Sverige och Norge. Joha Ladström, servicetekiker, Filbora Smide AB. Helsigborg Ge mig e grö gräsplätt, god pickick och Joh Fogerty då trivs jag! Gammal är äldst och låtara är e skö bladig av rock, blues och coutry. Leif Simosso, projektledare, kommuikatiosbyrå Newsroom Det beror alldeles på humör. Devi Towsed är jag vill blåsa ur huvudet och Kjell Höglud är jag vill ha skö poesi. Pai of Salvatio om jag vill ha både och. 10 stål # stål #

7 Posttidig B Returadress: Stea Stål AB, Box Göteborg, Sverige B Port Sverige Porto betalt payé Små partiklar gav stor affär Produktiostekik i Lud AB tillverkar extradelar till reoverige av världes största partikelaccelerator LHC på Cer i Schweiz. Det är e fatastiskt bra order. Framöver hoppas vi äve kua leverera till Maxlab och ESS, Sveriges två största forskigsaläggigar, säger Ulf Lepik. Text: Erica Holm Ulf Lepik är tillsammas med Jakob Forader medgrudare av Produktiostekik som startade för tio år seda som uderleveratörer till Tetra Pak. Seda dess har de vuxit med ugefär e medarbetare om året och är i dag elva aställda. Jakob Forader och Ulf Lepik hoppas på att kua göra ett flertal leveraser till Cer framöver. Det viktigast är dock att de får tillgåg till e y markad gällade stora acceleratorer. De hoppas äve få vara med och leverera till Max-lab och ESS framöver. "Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag" Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag, det hadlar mycket om förtroede eftersom det är högriskprodukter, säger Ulf Lepik. Produktiostekik igår äve i klustret Cate som bider ihop åttio skadiaviska idustriföretag som har som målsättig att öka ärigslivets kuade iom acceleratortekik. Sveska och daska state kommer att ivestera oerhört mycket i ESS och Max IV utaför Lud och det är viktigt att företage har rätt kompetes. Produktiostekik har sex stycke 5-axliga fräsar. Reservdelara till Cer fräses ut i re koppar och rostfria speciallegerigar som levereras av Stea Stål. Det har varit e hel del letade och trixade för att lösa deras materialbehov me det är samtidigt e rolig utmaig, säger Viktor Persso, säljare på Stea Stål i Helsigborg. Utöver kvalitete är det viktigaste att kua hålla alla leverastider, både för Stea Stål och Produktiostekik. Samtidigt är det kompoeter som kräver extremt hög kvalitet och precisio samt mycket dokumetatio och krav på spårbarhet i materialet. Alla delar skickas på aalys så det är mycket kotroller och pappersarbete krig leverasera till Cer. Me egetlige är det ite svårare att fräsa kompoeter till e partikelaccelerator ä till e bilmotor. Komplexitete här består i att de tillverkas ur extremt rea kopparmaterial och koppar ka vara lite besvärligt. Det kladdar och grötar mer ä adra material, säger Ulf Lepik. partikelacceleratorn E partikelaccelerator är e aordig där laddade partiklar, främst elemetarpartiklar som elektroer, positroer och protoer, accelereras till höga eergier med elektriska fält. Partikelacceleratorer aväds traditioellt för experimet iom högeergifysik, där de oftast fugerar som kolliderare där två partikelströmmar i motsatta riktigar accelereras till relativistisk hastighet (ära ljushastighete) och seda kolliderar i e detektor. Läs mer: max-iv-ad-ess home.web.cer.ch Ulf Lepik och Jakob Forader deltar fortfarade till och frå i det dagliga arbetet i fabrike med fräsig och mätig av koppligshus, formverktyg och vetilhus Produktiostekiks tre huvudprodukter. Foto: Nils Jakobsso

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa 4 Fashio Fishi Uppsala Mode- och Sköhetsmässa WOMAN 1 Sceprogram Catwalk I B-halle fier i catwalke Lördage de 27 Augusti Kl 11.50 Vi välkomar till årets mässa! StilRobi, Lisa Ekeberg Gai, Studio K Kl 12.00

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift!

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift! Joas Möller Nielse Rapporte är gjord för dubbelsidig utskrift! Eergi & koldioxide i svesk tulpadrivig 2009 2009 Joas Möller Nielse Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefo: 0709-68 63 93 E-post:

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

bilar som ökar i värde

bilar som ökar i värde Alfa Romeo Spider BMW Z3 12 44 Mercedes E200 Mercedes SL Saab 900 Cab BMW 635 bilar som ökar i värde Köp e kommade klassiker. Så får du både e rolig bil och värdeökig på köpet. Bilexperte Mikael Stjera

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013 Umeåregioes officiella viterguide 2012 2013 visitumea.se umeåregioes viterguide 2012 2013 1 Välkomme till umeåregioe Hej! Jag heter tia och jobbar som turistiformatör på umeåregioes turistbyrå. då jag

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer