STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO"

Transkript

1 SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO PIERCING FÖR FULLVUXNA I TÖRE ACCELERATOR GER SNURR PÅ AFFÄRERNA Tidig frå Stea Stål # Tävla om sommares hetaste grilltillbehör! Oskarshamsvarvet: PLATS FÖR STORA TANKAR E del av di styrka

2 iledare ummer fokus specialstål ågo rejäl volymökig ser vi og ite förrä i höst Rubrike till de här ledare syftar på vad vi skrev i mars, och möjlige stämmer det fortfarade. Me vi ka kostatera att frå börja av april till och med börja av jui har efterfråga på våra produkter i Sverige varit betydligt bättre ä tidigare. Om volymökige håller i sig uder sommare så tror jag persolige ite att vi kommer se så mycket ytterligare stegrig i höst, jag tror mer på stabilt sakta ökade volymer de ärmaste fem, sex måadera. Me vi får se, kojukturer är svårbedömda och om Kojukturistitutets progos för tillväxte av BNP slår i borde volymera öka ågot äve uder kvartal tre och fyra i år. Svesk kokurreskraft är aars utomordetligt bra, det är bara USA, Hogkog och Sigapore som går bättre. Äve för våra största hadelsparter, Norge och Tysklad, surrar hjule på vilket gyar vår export. Prisutvecklige är ett äme för sig. Just u är de svårbedömd med fallade malmpriser och ökade stålproduktioskapacitet i Kia. I skrivade stud är det mer tryck edåt ä uppåt på prisera, vår iköpschef Has Svesso fördjupar sig mer i det här ämet på sida 4. Stea Ståls affärsidé att vara ära kude fugerar som vi hoppas. Idé går ut på att utvecklas ihop med kudera, att växa i kompetes krig saker som rör kuderas affärer och städigt bli e bättre leveratör och e kuigare samarbetsparter. Ett bra exempel är våra filialer i Kalmar och Nybro där leverasera till kärkraftsidustri ställer höga krav på alla pla: bearbetig, iköp, leveraser med mera. Krave är tacksamma för oss. Vi lär oss mer, höjer vår kompetes och kokurreskraft och får mer iehåll i vårt arbete. Läs mer om vår filial i Kalmar på sida 5. Tidige har äve varit på besök på ehete i Väramo (se sida 3) där vi har vårt lager för specialstål, mitt i e Barometeridikator föll ärmare två eheter i maj, frå 93,8 till 91,9, vilket idikerar att tillväxte i svesk ekoomi för ärvarade är påtagligt svagare ä ormalt. Miskige förklaras främst av att idikatorera för både tillverkigsidustri och hushålle backade. Kofidesidikatorera för detaljhadel och privata tjästeärigar har ite ädrats ämvärt i maj, meda idikator för bygg- och aläggigsverksamhet har stigit. Källa: Kojukturistitutet regio full av idustriverksamhet. Specialstål är ett aat exempel på att våra kuskaper är mist lika viktiga som produktera i sig. Vill passa på att öska kuder, leveratörer och medarbetare e riktigt skö och avkopplade sommar. Göteborg, vecka 23, 2013 Ja-Erik Dahli, VD, Stea Stål Stål. är e tidig om stål och ges ut av Stea Stål. Adress: Box 4088, Göteborg Besöksadress: Fiskhamsgata 8, Göteborg Telefo: Asvarig utgivare: Ja-Erik Dahli Redaktör: A Svesso Vi gillar tips och sypukter på tidige. Hör gära av dig till oss på Besök oss på webbe: Produktio: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simosso Grafisk form: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Göteborgstryckeriet, Möldal 2013 Framsidesbilde: Oskarshamsvarvets vd Hery Gustavsso. Fotograf: Jeaette Larsso. Läs mer på sida 6 7. Skö sommar öskar vi på Stea Stål! Smålads Sturepla Steas huvudlager för specialstål ligger mitt i smete Ett lager på rut to specialstål i Väramo. För e del ka det og verka lite off. Kappast, här är idustritätt som ett midre Ruhrområde, säger produktspecialiste Adreas Heiel. Text: Thomas Drakefors Ret upplevelsemässigt kude det ite vara mer olika. Väramo, ibäddat i försommargröska, är så lågt frå bilde av de grå idustriregioe i orra Tysklad det går att täka sig. Me skeet bedrar. Vi har Gosjö 20 miuter bort, säger Adreas Heiel. Dessutom e massa småidustrier på adra orter iom e radie på tio mil. Stea Ståls huvudlager för specialstål ligger med adra ord mitt i smete, ett slags Sturepla i si brasch. Dessutom förser de alla adra filialer med specialstål. Ett stål för utformat för specifika ädamål, säger Adreas som delar upp det i två huvudkategorier: kostruktiosstål och verktygsstål. Köpara fokuserar på egeskapera hållfasthet, seghet, skärbarhet och korrosiosbestädighet. Me du ka ite få max av allt, aturlagara sätter stopp. Hög skärbarhet? Bra, me då får du blad aat stå ut med lägre hållfasthet och så vidare, saker som Adreas och has arbetskamrater talar om är de är ute och har stålskola med kollegor ute på filialera. Eller direkt med e del slutkuder. För att få fram de öskade karaktäre gäller det att hitta rätt mix i legerigara. Huvudigrediese i stål är kol, som verke kryddar i i lagom doser beroede på vilka egeskaper som krävs. Se går det att välja mella olika legerigar i olika mägder som ickel, molybde, krom maga, svavel och e mägd adra för att desiga materialet. Kudera är oggraa med sammasättige och vill ite ha ågra överraskigar. Att stålet har exakt samma specifikatioer äve vid ästa leveras är avgörade. Aars kaske de måste ädra saker i sia processer, sådat blir ofta dyrt. Specialstål frå första stud Ehete i Väramo startades 1983, då som Väramo stålprodukter och har hela tide arbetat med specialstål bytte företaget am till Eurosteel som 2007 köptes av Stea Stål. I dag har ehete i Väramo cirka 40 aställda. Förutom lagerhållig och försäljig har ehete i Väramo stor kapacitet för kapig och kudapassig av specialstålet, Adreas Heiel Ålder: 39 år. Bor: Väramo. Familj: Gift, två bar. Itresse: Fotboll. Lag: IFK Väramo. Åker: Volvo V70. Rätt kvalitet. Adreas Heiel är produktspecialist iom Specialstål, ett produktområde som hela tide tar markadsadelar. Hudra procet av vårt verktygsstål kommer frå Metal Rave i Sloveie, bättre går kappast att få, säger ha. Foto: Jeaette Larsso e av Sveriges största och moderaste aläggigar för det ädamålet, eligt produktspecialiste Adreas Heiel. Drygt hälfte av medarbetara arbetar tvåskift med lager och kapig. 2 stål # stål #

3 markadsifo kvartal 2 Idex= Rostfri plåt Grovplåt, kvarto Varmvalsad badplåt KKR Ståg Balk Armerigsstål Specialstål 30 Stora order för kostruktioer, med kapig och bearbetig. Det har blivit ågot av e specialitet för filiale i Kalmar. Vi är lite speciella här, säger platschefe Herik Hasso. Text: Thomas Drakefors meter balk edslag kalmar ige match för Heriks gäg Kalmar Aalys De midre prisrörelsera ser ut att fortsätta Has Svesso STENA STÅLS INKÖPSCHEF Prisera på stål har fortsatt att sakta glida edåt de seaste måadera. Trots att malmprisera steg kraftigt i börja av året fick detta iga avtryck i stålprisera. De hårda kokurrese på e svag europeisk markad i kombiatio med e stark svesk kroa har gett prissäkigar frå producetera. Återige pratar ma om att botte måste vara ådd, me det käs som om vi reda har hört det ett atal gåger de seaste åre Globalt beräkas stålkosumtioe att öka med totalt tre fyra procet uder 2013, me i Europa så är motsvarade siffra mius 1 procet. De globala tillväxte borde hålla uppe malm- och skrotpriser me de seaste tide har de gått er beroede på tillkommade utbud och e midre efterfråga ä förvätat. Dessa miskade kostader för stålproducetera ka komma att ge lägre priser i tredje kvartalet me det är ite helt säkert då de direkta kopplig som fas tidigare mella råvaror och stålpris har varit satt ur spel de sista tide. Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer. Eftersom utsiktera för större volymer är i det ärmaste obefitliga så kommer ma att asträga sig för att försöka förbättra sia affärer på befitlig volym. "Nästa alla verk förlorar i dag pegar och behöver förbättra både volymer och margialer" Mi progos för de kommade måadera är att vi kommer att se samma utvecklig på prisera som vi har haft det seaste halvåret. Små förädrigar frå måad till måad som pedlar mella oförädrat och midre säkigar. Värdet på de sveska kroa mot framförallt Euro kommer att ha e stor betydelse då det mesta av vårt stål är importerat. Med små rörelser i stålprisera blir krokurse alltmer avgörade och ka både accelerera och motverka prisförädrigar. Nya säljare på Stea Stål Marcus Vugi. Säljasvarig Tu- och badplåt regio Syd, Michael Fridolfsso, Kalmar, Björ Hallberg, Säljare Rostfritt och alumiium, Arvid Karlsso, Lidköpig, Herik Elofso, Göteborg, Ha säger att det är e hög svårighetsgrad på jobbe med skärig och bearbetig av balkar på över 30 meter. E sak som gör jobbe itressata och utvecklade, me det ställer krav på medarbetara. Det går ite att sätta i vilke duktig säljare som helst. Kuskap om materialet och produktera styr. Vi levererar löpade till projekt rut om i Sverige och stöttar våra kollegor med vår specialistkompetes, säger Herik Hasso. Jobbe har ite direkt blivit lättare med åre för Stea Stål i Kalmar. Herik Hasso Fler och fler uppdrag frå kärkraftsidustri har forcerat arbetet till e högre och högre grad av komplexitet. Me våre 2013 är ige guldålder för idustri. Eligt Herik Hasso är det tufft för e del kuder, vilket äve ställer krav på margialera. För att få lösamhet i e filial av det här slaget gäller det att täka till. Det hadlar om logistik. Får ågo köra rut med truck e halvtimma och leta, då är vår lösamhet borta direkt. Volymera har ökat rejält seda Herik och has team började för sju år seda, är Stea Stål köpte upp företaget Stålceter. Då låg de på 4000 to per år.. I år ladar vi og på rut to. Det har alltså gått bra för filiale. Och äve om logistik och kuade är hörstear är det e aa sak ha själv framhåller. Sammahållige. Vi är ett eormt sammasvetsat gäg. Kapar. Roger Carlström med stål som ska få rätt lägd. Vi kallar de här Lillkape, säger ha. Foto: Jeaette Larsso Ordig på kotoret Duktiga säljare och skickliga hatverkare saker som är avgörade för e filial. Me uta e admiistratör med järkoll blir det lätt pakaka av alltihop. I Kalmar är det Ulrika Karlsso som är spidel i ätet. Det bästa med jobbet? Ea dage är aldrig de adra lik. Alltid Stea Stål i Kalmar Atal aställda: 25 persoer (8 i verkstade, 3 chaufförer, övriga är säljare, lagerarbetare och admiistratörer). Lager: 1000 to, huvudsaklige balkar och varmformade kostruktiosrör. Certifierig: EN 1090, utföradeklass fyra. Övrigt: När Stea Stål flyttade frå Älmhult uder 2012 tog filiale i Kalmar över halva verksamhete, kudstock samt e del av persoale. full fart och att ma har kotakt med måga mäiskor. Det sämsta? Det ka vara gaska stressigt vid måadsskiftea är fakturerig, tidrapporterig och alla avslut ska vara klara. Du är eda kvia på filiale? Jag är härdad, det var ite så måga på mitt tidigare jobb heller. Me det är e lättsam stämig här och bra sammahållig. Jag trivs med mia grabbar. 4 stål # stål #

4 utblick oskarshamsvarvet Millimeterpassig på varvet På Oskarhamsvarvet får e rad båtar med hemmaham lägs Östkuste sitt uderhåll, blad aat Waxholmsbolagets skärgårdsskutor. E aa kud är kärkraftsidustri. Text: Thomas Drakefors Stefa Gustafsso Ålder: 49. Familj: Gift, två bar. Itresse: Flugfiske. Lyssar: Blues, bluegrass, cajumusik med mera. Kör: Citroë C5 frå Hery Gustavsso Yrke: Vd för Oskarshamsvarvet. Ålder: 56 år. Bor: Oskarsham. Familj: sigel. Itresse: Kitesurfig. Lyssar på: Coldplay. Kör: Volvo V70 frå De är impoerade där de står uppställda och gläser i kvällssole som sipprar i i varvets jättehall. Takara, rut 2,5 meter höga och ågra meter låga tillverkas i e rad olika tjocklekar, beroede på stråligsivå på iehållet. Frå 50 till 200 millimeter. Me yttermåtte är exakt samma, säger vd Hery Gustavsso som visar rut i halle tillsammas med produktioschefe Stefa Gustafsso. Och trots storleke och tygde oggrahet är på millimeter, mer får det ite avvika. Det är ädå småsaker jämfört med allt aat krig svetsskarvar, målig med mera som rör de upp till 32 to tuga takara. Uppdraget kommer via e upphadlig frå E process som skilde agara frå vetet, det är lätt att förstå är Hery och Stefa beskriver uppdrage, med alla krav på certifierigar och kotroller. När de skickar behållara till Oskarshams kraftgrupp är exempelvis e specialutbildad säkerhetsvakt med och övervakar. Med varje behållare följer e tjock pärm med alla specifikatioer. Ite e detalj får avvika, säger Stefa Gustafsso. Materialet köper de skuret och bearbetat frå Stea Stål i Nybro. Efter svetsig skickas takara tillbaka till Stea Stål som borrar hål på rätt ställe ia varvet jobbar vidare med dem. Oskarshamsvarvet har dessutom levererat e aordig våta huve för att lyfta upp strålat material ur reaktortakara på ett säkert sätt. Där har vi deltagit med att fram lösigar med hydraulik och elektroik, säger Hery Gustavsso. Äve de låda som takara trasporteras i på väg till slutförvarige är tillverkad här. Företaget har fått geomgå Tajta skarvar. Med strålat material får det ite vara ågra glipor i svetsfogara. alla certifierigar som kärkraftsormera kräver. De har äve certifierat sig eligt de seaste stadarde för byggadskostruktioer i stål: EN Med all oggrahet, allt arbete och allt massivt och tugt material är ödet för de stora takara ästa irriterade. Här är det ite tal om recyclig iom de ärmast masålder. Iuti packas kassetter med lågaktivt avfall. Seda förseglas de och körs djupt er i berggrude i Forsmark, säger Stefa Gustafsso. Strålade utsikter. Produktioschefe Stefa Gustafsso och vd Hery Gustavsso har klättrat er i e av de massiva takara som så småigom ska fyllas med kassetter som iehåller lågaktivt avfall. De här väger tio to, det är de lättaste modelle, säger de. Foto: Jeaette Larsso Startade för 150 år seda Oskarshamsvarvet är seda 2012 e del av hollädska varvskocere Dame och igår i affärsområdet repairs ad coversios. I Oskarsham är de 35 aställda och har e omsättig på 86 miljoer kroor. Cirka 20 av medarbetara är svetsare. Företagets bockkra klarar 100 to satsade de på ett ytt datorstyrt måleri för att klara de höga krave på oggrahet frå kärkraftsidustri är det gäller saker som luftfuktighet, daggpukt, temperaturer med mera. Hittills har de levererat cirka 70 takar för lågaktiv avfall. Varvsärige på orte har aor mist till 1600-talet. Oskarshams mekaiska verkstad bildades som bolag Bolaget bytte så småigom am till Oskarshams varv AB. 6 stål # stål #

5 hos kude ordperf Håle är huv udsake Utaför idustrilokale i Norrbotte vibrerar marke så det käs i hela kroppe. Där ie: maskier slår hudratals slag i miute med både precisio och ett par hudra tos kraft. Det är piercig för fullvuxa. Välkomme till Nordperf, proffs på håltagig i plåt. Text: Tommy Apelqvist... Börje Salmig. Efter e låg, stehård karriär i hockeyrike, och e hel del skador hur mycket stålskrot har du i kroppe? Klarar du flygplatseras säkerhetskotroller? Det brukar gå bra. Visst var det mycket skador uder mi tid som aktiv, me jag klarade mig faktiskt frå skruvar och grejer. Tur? Jag vet ite, kaske det. Eller så är det att vi samer har stark bestomme eller ågot. Så det börjar aldrig larma är du ska ut och flyga? Jo, iblad riger det till, så jag kaske har ågo mutter ågostas som jag ite vet om. Eller ågra styg med ståltråd som läkara glömt ta bort? Ha, ha. Ja, där blev det ju e hel del. Rut 500 stycke. Åker du skridskor ä? Ja, iblad. På Hall of fame-weeked i Kaada och likade. Det är kul att träffa grabbara ige. Aars träar jag på gym och kör spiig. E aa sak, varför har vi ite sett dig i Mästaras mästare? Det har varit lite sack om det, me de spelar alltid i precis efter ripjakte. Då brukar jag och brorsa och has söer åka och fiska hemma i by. Det ruckar jag ite på. Thomas Drakefors Börje Salmig Ålder: 62 år. Familj: Sambo och bar. Bor: Hus i Waxholm, stuga i hemby Salmi. Karriär: Kirua AIF ( ), Bryäs IF ( ), Toroto Maple Leafs ( ), Detroit Red Wigs ( ), AIK ( ). NHL-statistik: matcher, 162 mål, 674 assist, utvisigsmiuter. Börje tillbrigade med adra ord ästa exakt ett dyg på utvisigsbäke uder sia 17 år som NHL-proffs. Övrigt: Börje Salmig var de förste sveske ishockeyspelare att bli ivald i Hockey Hall of Fame (1996). Att defiiera hål har upptagit måge filosofs tid. Iget omgärdat av ågot, lyder populärversioe. Per Hedberg, Nordperfs vd, skojar om hur ha ser på sake. Jag brukar säga att vi har världes bästa affärsidé. Vi köper hel plåt, tar bort hälfte och säljer resterade till ett högre pris. Att perforera plåt hadlar dels om effektiv produktio, dels att kua göra måga hål uta att skada utseedet. Perforerig skapar späigar i plåte, me de ska vara lika slät och fi efter stasige som ia. Där är vi skickliga, säger Per Hedberg. Kudera fis framför allt i Norde. Fast produktera som stasas i lilla Töre i Norrbotte är spridda globalt. Vi gör blad aat gallret för luftitaget på Scaias lastbilar som rullar över hela världe. Oavsett om kudera fis iom fordosidustri eller iom bygg, NORDPERF Start: Nischat mot per - forerig i plåt frå start. Atal aställda: Tolv persoer. Omsättig: 18 mkr (2013). Ägare: Privatägt, igår i företagsgruppe Stormbrygga. Lokal och global. Per Hedberg är vd på Nordperf i Töre. Norrbottes företagets produkter sprids över hela världe. Att perforera plåt ger mycket spill "kuts". De måga små bitara ger hög desitet och säljs vidare. Ett perfekt fylladsmaterial till motviktstruckar. VD Per Hedberg Ålder: 34 år. Bor: I Luleå med fru och två bar. Läser: Faktabaserat, sälla skölitterärt. Just u biografi om Steve Jobs. Lyssar på: Housemusik. När de adra gått hem och ma sitter esam kvar på jobbet drar jag på Swedish House Mafia i högtalara. vetilatio eller telecom så är utmaige detsamma. Luft ska flyttas. Geom plåt vars skyddade egeskaper ska bevaras, me med så mycket öppe area som möjligt. Ett av Nordperfs prestigeuppdrag är Facebooks serverhallar i Luleå. Det visar också på e y tred. NCC byggde meda Nordperf fick leverera de plaa perforerade alumiiumplåt som skyddar mot väder och vid. De blev så sygg att de täcker kvadratmeter av fasade. Det ökar, att perforerad plåt aväds som desigobjekt istället för TÖRE Tätort i Kalix kommu med ladets ordligaste djupham ivåare. Viktig bruksort för 200 år seda med Norrlads största masug och läets första malmbaa. Kay Pollaks film "Så som i Himmele" är delvis ispelad här. E av fyra platser i Sverige där två europavägar möts E4 och E10. att bara vara fuktioellt, säger Per Hedberg. Själv klev ha i som y vd i firma i höstas, i sambad med ett geeratiosskifte. Ha beskriver det som att flytta hem efter måga år i södra Sverige, blad aat på Getige. Sakar storstade? Ite alls, säger Per Hedberg med eftertryck. Ett ICA eller Coop räcker för mig. På fritide är jag helst ute i ature. Fiskar, vadrar, kör skoter. Blev jag tvuge att välja edast e årstid för reste av livet så blir det viter, tveklöst. TÖRE Kalix Luleå Foto: Joakim Nordlud Galvad 0,7 mm plåt aväds till de valigaste jobbe. Fem bredpresslijer perforerar coil och formatplåt, dessutom ka varierade möster stasas i löpade körig. Neda, Juha Parkkie ser till att håle hamar där de ska. 8 stål # stål #

6 Notiser Notiser VI FRÅGAR: Hur är läget på di markad? Mats Carlsso, vd. Härryda Smide AB, Ladvetter Det väder upp och u det har verklige lossat efter de låga viter. Vi har haft mycket att göra gaska läge, me u startar ya projekt som gör att vi ka ta i mer persoal. Jag ser ljust på framtide. Njut på Stea Match Cup! De 1-6 juli är det dags för sommares höjdpukt Stea Match Cup. I år med vårt eget Stea Sailig Team på startlije. Läs mer på Per Larsso, delägare, iköp och markad, Holgers Stugmaterial AB, Borås Byggadet har ökat i vårt område så u rullar det på bra. Borås är e expasiv ort med måga stora projekt på gåg vilket gyar oss bygghadlare. I tider av svagare markad är det hårt arbete som gäller, och att alla kuder får god service. Musik för oss som gillar stål Sveskt stål. Olle Ljugström Hjärta av stål. Magus Ekelud & Stålet På vigar av stål. Tomas Ledi Ett liv i rostfritt stål. Mikael Wiehe Made Of Steel. Lue Med e vilja av stål. Nomy (IFK Väramos officiella såg.) Neda. Magus Ekeluds kompbad vet vad som gäller. Stea Match Cup är e folkfest för hela familje, med seglig i världsklass. På vägara med specialstål Stea Ståls specialstålsgrupp har varit ute på e midre turé. I april besökte de Luleå, Umeå, Örsköldsvik, Sudsvall och Gävle. Vi åkte tillsammas med Bodycote, säger Roy Norberg, produktchef för specialstål. Schemat var tajt, med fem timmar låga semiarier för kuder på ortera. Hela turé var klar på e arbetsvecka. Vad talade i om? Bodycote fokuserade på metodera Corr-I-Dur och Nedox. Själva talade vi om vårt program med specialstål, med viss iriktig mot deras processer. Var det bra uppslutig? Mycket bra, rut 20 persoer på varje ort. Koceptet fugerade alldeles utmärkt. Blir det fler turéer? Ja, vi har plaerat att göra om det här i höst, me exakt vart vi åker är ite avgjort ä. Fotot: Bodycote Thermal Processig är ledade i världe är det gäller tjäster som iom värme behadlig, ytbehadlig och het isostatisk pressig. Säkra cykelturer med y bro Strax orr om Kalmar står e alldeles y gåg- och cykelbro, e så kallad sedkabelbro som leder över E 22 i höjd med Ikea. Kostruktioe är 238,5 meter låg och har två 28 meter höga pyloer med material levererat frå Stea ståls filial i Kalmar. I maj rullade de första cyklara över motorväge. Foto: Jeaette Larsso Hela sällskapet. Uder april reste de rut i Norrlad och talade om Stål tillsammas: Mats Clari, Has Bohma och Mikael Fällström frå Bodycote samt Joha Agrell, Herik Moli samt Roy Norberg frå Stea Stål. Lägst t h Are Pettersso, Bodycote. Måga vill ha de, få är utvalda... Nu ka de bli di, vår exklusiva grilltåg perfekt till sommares grillpartaj. Tävla om Stea Ståls exklusiva grilltåg Ova, e riktig svesk sommarklassiker i ärbild. Om du ser vad det är, skicka i ditt svar till seast de 31 juli Då har du chase att via vår fifia grilltåg. Grattis!...Thomas Nilsso på JSB i Karlsham som svarade att Stea Stål i Molkoms storsäljare var e toppbalk till Toyota BT-truckar. Stål skickar e t-shirt och e ryggsäck till Asarum. FRÅGAN: Vilke är di favoritartist? Per Ståhl, asset maager, Stea Metall Fias. Göteborg Som klichébilde av e 40-årig ma så är Bruce Sprigstee mi favorit. Textera är förstklassiga och bästa albumet hittills är The River, som kom ut är jag var sju år gammal. Kari Eglud, persoalasvarig, Guar Prefab AB. Rättvik Ket, uta kokurres. Jag lyssar på dem jämt och deras texter och melodier passar mig. Så här lågt har jag varit på io koserter i både Sverige och Norge. Joha Ladström, servicetekiker, Filbora Smide AB. Helsigborg Ge mig e grö gräsplätt, god pickick och Joh Fogerty då trivs jag! Gammal är äldst och låtara är e skö bladig av rock, blues och coutry. Leif Simosso, projektledare, kommuikatiosbyrå Newsroom Det beror alldeles på humör. Devi Towsed är jag vill blåsa ur huvudet och Kjell Höglud är jag vill ha skö poesi. Pai of Salvatio om jag vill ha både och. 10 stål # stål #

7 Posttidig B Returadress: Stea Stål AB, Box Göteborg, Sverige B Port Sverige Porto betalt payé Små partiklar gav stor affär Produktiostekik i Lud AB tillverkar extradelar till reoverige av världes största partikelaccelerator LHC på Cer i Schweiz. Det är e fatastiskt bra order. Framöver hoppas vi äve kua leverera till Maxlab och ESS, Sveriges två största forskigsaläggigar, säger Ulf Lepik. Text: Erica Holm Ulf Lepik är tillsammas med Jakob Forader medgrudare av Produktiostekik som startade för tio år seda som uderleveratörer till Tetra Pak. Seda dess har de vuxit med ugefär e medarbetare om året och är i dag elva aställda. Jakob Forader och Ulf Lepik hoppas på att kua göra ett flertal leveraser till Cer framöver. Det viktigast är dock att de får tillgåg till e y markad gällade stora acceleratorer. De hoppas äve få vara med och leverera till Max-lab och ESS framöver. "Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag" Det är ite alla som får chase till sådaa här uppdrag, det hadlar mycket om förtroede eftersom det är högriskprodukter, säger Ulf Lepik. Produktiostekik igår äve i klustret Cate som bider ihop åttio skadiaviska idustriföretag som har som målsättig att öka ärigslivets kuade iom acceleratortekik. Sveska och daska state kommer att ivestera oerhört mycket i ESS och Max IV utaför Lud och det är viktigt att företage har rätt kompetes. Produktiostekik har sex stycke 5-axliga fräsar. Reservdelara till Cer fräses ut i re koppar och rostfria speciallegerigar som levereras av Stea Stål. Det har varit e hel del letade och trixade för att lösa deras materialbehov me det är samtidigt e rolig utmaig, säger Viktor Persso, säljare på Stea Stål i Helsigborg. Utöver kvalitete är det viktigaste att kua hålla alla leverastider, både för Stea Stål och Produktiostekik. Samtidigt är det kompoeter som kräver extremt hög kvalitet och precisio samt mycket dokumetatio och krav på spårbarhet i materialet. Alla delar skickas på aalys så det är mycket kotroller och pappersarbete krig leverasera till Cer. Me egetlige är det ite svårare att fräsa kompoeter till e partikelaccelerator ä till e bilmotor. Komplexitete här består i att de tillverkas ur extremt rea kopparmaterial och koppar ka vara lite besvärligt. Det kladdar och grötar mer ä adra material, säger Ulf Lepik. partikelacceleratorn E partikelaccelerator är e aordig där laddade partiklar, främst elemetarpartiklar som elektroer, positroer och protoer, accelereras till höga eergier med elektriska fält. Partikelacceleratorer aväds traditioellt för experimet iom högeergifysik, där de oftast fugerar som kolliderare där två partikelströmmar i motsatta riktigar accelereras till relativistisk hastighet (ära ljushastighete) och seda kolliderar i e detektor. Läs mer: max-iv-ad-ess home.web.cer.ch Ulf Lepik och Jakob Forader deltar fortfarade till och frå i det dagliga arbetet i fabrike med fräsig och mätig av koppligshus, formverktyg och vetilhus Produktiostekiks tre huvudprodukter. Foto: Nils Jakobsso

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

2004 Rune Norberg. Måste elimineras! Hur då? Kapitel 9. Variation Olika typer av data. 2004 Rune Norberg. Kapitel 9

2004 Rune Norberg. Måste elimineras! Hur då? Kapitel 9. Variation Olika typer av data. 2004 Rune Norberg. Kapitel 9 Fe l i t ill verki ge ept Okt Nov Dec ept Okt Nov Dec Högskola Dalara Översikt tatistisk processtyrig Itroduktio till tatistisk Processtyrig (P) aolikhet Normalfördelig Några adra fördeligar Variatio Olika

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture.

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture. PERFORMANCE ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15 Ett strå VASSARE Millimeterprecisio i räkfabrike Sade bra för hade opethefuture.se När görs världes bästa förpackig? Förpackige som slår alla med häpad.

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

BESÖKSMAGASIN 2013 TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM >> >> De ryter, Å-varvet utmanar. eskilstuna.nu

BESÖKSMAGASIN 2013 TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM >> >> De ryter, Å-varvet utmanar. eskilstuna.nu BESÖKSMAGASIN 0 0 De ryter, rör spottar sig och TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM Å-varvet utmaar eskilstua.u Eskilstua Turistbyrå Tullgata i Rothoffsvilla 0-70 70 00 turism@eskilstua.u www.eskilstua.u ÖPPETTIDER

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

bilar som ökar i värde

bilar som ökar i värde Alfa Romeo Spider BMW Z3 12 44 Mercedes E200 Mercedes SL Saab 900 Cab BMW 635 bilar som ökar i värde Köp e kommade klassiker. Så får du både e rolig bil och värdeökig på köpet. Bilexperte Mikael Stjera

Läs mer