meddelad i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-02-26 meddelad i Huddinge"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb Johanneshov Målsägandebiträde: Pia Engström-Lindgren Borgström & Bodström Advokatbyrå AB Box Stockholm Tilltalad Rolf PATRIK Erik Fredrik Eriksson, RIKSTENS SÄTERI TULLINGE Medborgare i Sverige Offentlig försvarare: Advokat Ola Salomonsson Advokatfirman Salomonsson HB Kungsholms Torg 16, 4tr Stockholm SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Dopningsbrott 2 6 p och 3 2 st dopningslagen (1991:1969) 3. Dopningsbrott 2 7 p och 3 2 st dopningslagen (1991:1969) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

2 2 Påföljd m.m. Dagsböter 100 å 360 kr Skadestånd Patrik Eriksson ska utge skadestånd till Victor Hansson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Pia Engström Lindgren tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser 1252 kr mervärdesskatt. 2. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet kr mervärdesskatt. 3. Av kostnaderna för målsägandebiträdet och försvararen ska Patrik Eriksson till staten återbetala hela beloppet.

3 3 YRKANDEN M.M. MISSHANDEL Åklagaren har begärt att Patrik Eriksson ska dömas för misshandel enligt 3 kap. 5 brottsbalken. Åklagaren har påstått att följande ska ha inträffat (åklagarens gärningsbeskrivning). Polisinspektör Patrik Eriksson har i samband med ett polisingripande den 14 mars 2012 misshandlat Viktor Vincent Hansson i Enskede genom att utdela ett slag med öppen eller knuten hand. Slaget har träffat i ansiktet och medfört smärta och svullnad. I anslutning till åtalet har Viktor Hansson begärt att Patrik Eriksson ska betala skadestånd för kränkningen till honom om kr jämte ränta från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Inställning Patrik Eriksson har förnekat brott och bestritt skadeståndsyrkandet. Han har vitsordat yrkat skadestånd om kr för kränkningen. Ränteyrkandet har vitsordats. DOPNINGSBROTT Åklagaren har begärt att Patrik Eriksson ska dömas för dopningsbrott enligt 2 6 p och 3 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Åklagaren har påstått att följande ska ha inträffat (åklagarens gärningsbeskrivning). Patrik Eriksson har under tiden juni-augusti 2012 i Huddinge kommun olovligen innehaft ett 30-tal tabletter som innehållit Stanozolol vilket är ett doping klassat medel. Brottet är ringa.

4 4 Inställning Patrik Eriksson har erkänt att han gjort sig skyldig till dopningsbrott. DOPNINGSBROTT Åklagaren har begärt att Patrik Eriksson ska dömas för dopningsbrott enligt 2 7 p och 3 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Åklagaren har påstått att följande ska ha inträffat (åklagarens gärningsbeskrivning). Patrik Eriksson har den 9 augusti 2012 i Huddinge brukat Stanozolol vilket är ett doping klassat medel. Brottet är ringa. Inställning Patrik Eriksson har erkänt att han gjort sig skyldig till dopningsbrott. UTREDNINGEN MISSHANDEL Målsägandeförhör har hållits med Viktor Hansson. Patrik Erikson har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med polisinspektör Thomas Lundqvist, polisassistent Joacim Karlström, Viktor Hanssons kamrat William Sundström Kovacevic och Viktor Hanssons mor Susanne Hansson. Dessa har uppgett i huvudsak följande. Viktor Hansson: Han var tillsammans med sina kompisar hos en gemensam kamrat för att titta på tv. Han hade inte druckit den aktuella kvällen. När aktuellt tvprogram var slut gick samtliga hem. De ville inte vara ute för sent eftersom de hade skola nästföljande dag. De skulle röka en cigarett på parkeringen när plötsligt två civilklädda poliser kom fram med dragna vapen och beordrade dem att lägga sig på marken. Han och William kom att ligga nära varandra medan de andra två kompisarna var längre bort. Han var jätterädd och förstod inte vad det handlade om.

5 5 En polis höll sitt vapen mot hans huvud och ytterligare poliser kom till platsen. Två poliser beordrade honom att resa sig och ställde upp honom mot en mur som gick ungefär i brösthöjd på honom. När de två poliserna höll på med visitationen av honom kom ytterligare en polis med en hund. Hunden och den polisen var uppe på muren och hunden skällde och gjorde utfall mot hans axel. Han fick intryck av att polismannen inte hade fullständig kontroll över sin hund. Han blev jätterädd. Han var fasthållen i vardera armen av de två poliserna och kunde inte freda sig mot hunden. Han bad att polismannen med hunden skulle ta bort den från hans ansikte. Han var säkert upprörd och det är mycket möjligt att han skrek. Han var rädd. Polismannen med hunden böjde sig ner och slog till honom i ansiktet samtidigt som han uttalade håll käften. Slaget träffade på ansiktets vänstersida. Han sa omedelbart till de andra polismännen att han blivit slagen men de försökte säga att ingenting hade hänt och de vägrade ta upp en anmälan på plats. Han såg inte om slaget var med knuten eller öppen näve. Han blev paff och kände sig försvarslös. Det kan stämma att han också innan händelsen gång på gång upprepade att han inte hade gjort någonting. Han hade ingen aning om varför de blev gripna. Han och hans kamrater släpptes senare och polisen hittade inga vapen varken på honom eller på de övriga. Det gjorde lite ont av slaget när det utdelades och han kände att det var svullet under ögat i tre-fyra dagar men det var egentligen betydelselöst utan det var händelsen som sådan som skakade om honom. Han var sjutton år vid tillfället. Patrik Eriksson: Det var på kvällen i mars. De blev kallade till Gubbängens centrum eftersom ett vittne sett tre-fyra män bära omkring på automatvapen. De åkte till området för att invänta piketen då han på radion fick höra att de aktuella männen hade börjat maskera sig. Samtliga poliser fick då direktiv om att röra sig mot Gubbängens centrum. Han tog ut sin hund och sprang mot parkeringen. Det var sammanlagt tre hundförare på plats. När han kom fram såg han att en person redan låg på marken medan Viktor stod upp och hade muren bakom sig. Han själv sprang

6 6 upp bakom muren eftersom han ville agera skydd för sina kollegor. I det läget visste han inte om det fanns fler gärningsmän. Viktor var upprörd, högljudd och gapade och skrek. Hunden reagerade på Viktors beteende och hoppade mot hans axel varpå Patrik drog in hunden. Viktor var inte våldsam men det var svårt att kommunicera med honom. Det enda Patrik har gjort har varit att ta tag i Vikotors munkjacka varpå Viktor krängde till. Patrik har då yttrat vad gör du?. Han ville säkra situationen för sina kollegor. Dessa hade inte särskilt bett om det, men som hundförare är det hans uppgift. Han har inte utdelat något slag mot Viktors ansikte, och inte heller sett någon skada på Viktor. Det var ungefär meter till nästa person som var gripen. När han upplevde situationen som säker för sina kollegor gick han därifrån. Han har inte uppfattat det som att kollegorna höll i Viktors armar. Thomas Lundqvist: Han och Joacim fick uppgift om att det fanns män med automatvapen i Gubbängen. Civila kollegor hade redan ingripit och när de kom dit låg redan fyra killar på marken. Han och Joacim visiterade först Viktor liggandes och ställde sedan upp honom mot en stenmur. Han höll om Viktors vänsterhand medan Joacim hade ett grepp om hans högerhand. Det var upprörd stämning eftersom de gripna inte ansåg sig ha gjort någonting olagligt. Viktor var verbalt utåtagerande och en hund som fanns i närheten med sin hundförare började skälla. Det stämmer som han sagt i förundersökningen att Viktor var forcerad utan att vara våldsam och att hunden gjorde utfall. Han såg att hundföraren gjorde en rörelse mot Viktors vänstra kind och bad honom att vara tyst. Handrörelsen kom mot vänster kind och träffade med fingerspetsarna. Viktor blev upprörd över det inträffade. Han vet inte exakt var nästa kille som visiterades stod. Det var mörkt ute. Joacim Karlström: Han och Thomas fick veta på radion att det fanns män i Gubbängens centrum som var beväpnade. De fick veta att civilpolis redan hade gjort ett ingripande. Han och Thomas var bland de första på plats och deras uppgift blev att säkra upp Viktor. De visiterade Viktor och ställde honom mot en mur. Uppe på muren befann sig en annan polis med hund. Viktor tyckte att det var obehagligt

7 7 att hunden tilläts vara så nära honom och även Joacim upplevde det som obehagligt att hunden var så nära inpå dem. Han själv höll i Viktors högra arm och när han för egen del tittade bort hörde han hur Viktor yttrade aj, du slår mig. Det stämmer att han i förundersökningen sagt att hundföraren stod böjd över Viktor men han vet inte varför han gjorde det. Hundföraren var då i deras närhet och uppmanade Viktor att hålla sig stilla. För egen del uppfattade han inte Viktor som aggressiv eller våldsam. Han själv hade sin uppmärksamhet på hunden vid tillfället. Han kommer inte ihåg på vilket avstånd nästa kille som visiterades befann sig. William Sundström Kovacevic: Han hade tittat på tv, tillsammans med Viktor och ett par kompisar. När de lämnat lägenheten som de vistats i och befann sig på den angränsande parkeringen stormade polismän fram som från ingenstans. De hade dragna vapen och två polismän tog hand om honom och två andra polismän tog hand om Viktor. Både han och Viktor hade en polisman vid vardera arm. De blev visiterade och uppställda mot en halvmur. Ytterligare en polisman kom dit med en hund. William upplevde hunden som aggressiv och den kom allt närmare Viktors ansikte. Viktor bad att polismannen skulle ta bort hunden varpå polismannen böjde sig fram och utdelade ett slag mot Viktors ansikte och sa att Viktor skulle hålla käften eller tyst. Om William i polisförhör sagt att det var en örfil så är det så det har gått till. Han blev förhörd kort efter händelsen och hade då en bättre minnesbild än i dag då han egentligen inte är säker på om det var med knuten eller öppen hand som slaget utdelades. Viktor var frusterad och arg. De andra två poliserna fortsatte efter händelsen att hålla Viktor i vardera arm, vilket de också gjort då han mottog slaget. William var också han fasttagen på samma sätt som Viktor och befann sig omkring en meter bort. Allt som allt var det omkring poliser i området. Susanne Hansson: När hon kom hem från sitt kvällsarbete ringde hennes man upp henne och berättade att han var med Viktor på polisstationen. När hon senare träffade Viktor uppmärksammade hon att han hade ett rött märke och var lite svullen under ena ögat. Hon har inte sett några blodspår och Viktor har berättat för

8 8 henne att han tillsammans med sina kompisar blev påhoppad av polis, att två poliser höll fast honom i hans armar, att en polishund nafsade honom och att när Viktor sa till hundföraren att han skulle ta bort hunden svarade denne med att utdela en smäll mot Viktors ansikte. DOPNINGSBROTT (båda åtalspunkterna) Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett analysresultat och beslagsprotokoll. Patrik Eriksson har hörts och i huvudsak uppgett följande. Han har brukat aktuellt preparat och också innehaft de tabletter som åklagaren har påstått. Han ångrar sig djupt. Det var ett desperat handlande från hans sida i samband med att han upptäckte att hans sambo sedan sju år tillbaka var otrogen med en annan man. SKÄL Ska Patrik Eriksson dömas för misshandel? Är misshandeln ringa eller av normalgraden? Tingsrätten anser att Patrik Eriksson ska dömas för misshandel som är att betrakta som ringa. Skälen för det är följande. Patrik Eriksson har påstått att han endast tagit tag i Viktor Hanssons munkjacka och inte utdelat något slag mot hans ansikte. Hans uppgifter motsägs av vad Viktor Hansson har berättat. Viktor Hansson har ingående och detaljerat berättat om hur Patrik Eriksson har slagit till honom i ansiktet, dock är det ovisst om det skett med knuten eller öppen hand. Viktor Hanssons uppgifter stöds av de uppgifter som William Sundström Kovacevic har lämnat under ed. Genom hans uppgifter är det också klarlagt att det har rört sig om ett slag med öppen hand. Kort efter händelsen har Viktor Hansson uppsökt sin mamma Susanne Hansson som också hon uppgett att Viktor Hansson berättat för henne om händelsen på samma sätt som han har gjort under förhöret i tingsrätten. Hon har också tagit ett fotografi av Viktor

9 9 Hansson och av detta framgår det att Viktor Hansson har uppvisat en rodnad och lättare svullnad strax under sitt ena öga. Polismannen Joacim Karlström har påstått att han tittade bort just vid själva händelsen och hans vittnesmål har därför inte kunnat bringa klarhet i vad som har hänt. Polismannen Thomas Lundqvist har däremot beskrivit att han sett hur Patrik Erikssons fingerspetsar nuddat vid Viktor Hanssons vänstra kind. Också denna uppgift ger stöd för vad Viktor Hansson har påstått, nämligen att Patrik Eriksson verkligen ska ha slagit honom i ansiktet och att det alltså inte enbart har handlat om att Patrik Eriksson har tagit tag i Viktor Hanssons munkjacka. Vid en sammantagen bedömning av vad som har framkommit i målet finner tingsrätten det styrkt att Patrik Eriksson, med öppen hand, har slagit Viktor Hansson i ansiktet. Viktor Hansson har beskrivit att det gjorde ont i det ögonblick han fick slaget och att det därefter syntes en svullnad i ansiktet. Patrik Eriksson har genom sitt handlande gjort sig skyldig till en misshandel på sätt som åklagaren har påstått. Misshandeln som sådan ska enligt tingsrättens mening rubriceras som en ringa misshandel. Ska Patrik Eriksson dömas för dopningsbrott under tiden juni-augusti 2012? Tingsrätten anser att Patrik Eriksson ska dömas för dopningsbrott. Skälen för det är följande. Patrik Eriksson har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av vad som i övrigt har framkommit i målet. Åtalet är styrkt och gärningen ska rubriceras på sätt som åklagaren har gjort. Ska Patrik Eriksson dömas för dopningsbrott den 9 augusti 2012? Tingsrätten anser att Patrik Eriksson ska dömas för dopningsbrott. Skälen för det är följande.

10 10 Patrik Eriksson har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av vad som i övrigt har framkommit i målet. Åtalet är styrkt och gärningen ska rubriceras på sätt som åklagaren har gjort. Vilken påföljd ska Patrik Erikson dömas till? Tingsrätten anser att Patrik Eriksson ska dömas till dagsböter om 100 dagsböter à 360 kr. Skälen för det är följande. Patrik Eriksson är 45 år och tidigare ostraffad. Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till ett kraftigt bötesstraff. Med hänsyn till att Patrik Eriksson, enligt inhämtat yttrande, med stor sannolikhet inte kommer att bli avskedad med anledning av de brott han döms för, har någon sådan hänsyn inte tagits vid straffmätningen. Ska Patrik Eriksson betala skadestånd till Viktor Hansson? Tingsrätten anser att Patrik Eriksson ska betala skadestånd för kränkningen om kr jämte ränta till Viktor Hansson. Skälen för det är följande. Patrik Eriksson har befunnits skyldig till ringa misshandel. Genom att utdela ett slag mot Viktor Hanssons ansikte har han utsatt Viktor Hansson för en så allvarlig kränkning att han är skyldig att betala skadestånd i form av kränkningsersättning till Viktor Hansson. Patrik Eriksson har vitsordat storleken på yrkat belopp för det fall han döms för brott. Yrkat belopp jämte ränta ska därför dömas ut. Övrigt Eftersom Patrik Eriksson döms för brott som har fängelse i straffskalan ska han enligt lag betala 500 kr till brottsofferfonden. Med hänsyn till Patrik Erikssons ekonomiska situation ska han återbetala kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet till staten.

11 11 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga (DV 400) Överklagande adresseras till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 19 mars Prövningstillstånd krävs. Karin Påle-Bartes

12 Bilaga 1 <i> ÅKLAGARMYNDIGHETEN Riksenheten för polismål, Stockholm Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Ansökan om stämning Sida 1(2) Handling 26 Ärende AM Handläggare 820B-BB SÖDERTÖRNS TINGSRATT Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten ln k Akt Aktbil Södertörns tingsrätt HUDDINGE INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 62 Åklagarbundet mål TR mål: Handl.: VÅLD 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Eriksson, Rolf Patrik Erik Fredrik Personnr Medborgare i Sverige Adress RIKSTENS SÄTERI TULLINGE Offentlig försvarare/ombud Tilltalsnamn Patrik Yrke/titel Inspektör Telefon Tolkbehov Althin, Peter, Advokatfirman Althin, Skeppsbron 28, 3tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. inga. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. nss-<ran&fc(a7, MISSHANDEL (0150-K ) Målsägande Vincent Hansson, Victor för talan genom målsägandebiträdet Pia Engström Lindgren Gärnin g t r>jked<- Zo/2 -o - S3 f ' Polisinspektören Patrik Eriksson har i samband med ett polisingripande den- & / f mars 2012 misshandlat Viktor Vincent Hansson/genom att utdela ett slag med öppen eller knuten hand. Slaget har träffat i ansiktet och medfört smärta och svullnad. Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

13 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) Riksenheten för polismål Handling 100 Ärende AM Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt HUDDINGE INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 40 Åklagarbundet mål TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Eriksson, Rolf Patrik Erik Fredrik Patrik Inspektör Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress RIKSTENS SÄTERI TULLINGE Offentlig försvarare/ombud Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kornhamnstorg 55, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Inga frihetsberövanden har förekommit. Samtliga beslag är hävda. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. DOPNINGSBROTT (0150-K ) Patrik Eriksson har under tiden juni augusti 2012 i Huddinge kommun olovligen innehaft ett 30-tal tabletter som innehållit Stanozolol vilket är ett doping klassat medel. Brottet är ringa. Lagrum 2 6 p och 3 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 2. DOPNINGSBROTT (0150-K ) Patrik Eriksson har den 9 augusti 2012 i Huddinge brukat Stanozolol vilket är ett doping klassat medel. Brottet är ringa. Lagrum 2 7 p och 3 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel Postadress Gatuadress Telefon E-post Drottninggatan 1 D, 5 vån MALMÖ Telefax

14 Ansökan om stämning Sida 2(2) Riksenheten för polismål Handling 100 Ärende AM Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Handläggare Bevisning åtalspunkt 1-2 Förhör med Patrik Eriksson som erkänner gärningarna Analysbevis på sidan 29 i förundersökningsprotokollet till styrkande av att Patrik Eriksson den 9 augusti 2012 haft Stanozolol i urinen. Handläggning Patrik Eriksson ska närvara personligen. Det nu väckta åtalet påverkar knappast den handläggningstid som angivits i stämningsansökan den 26 juni Kompletterande yttrande från Personallansvarsnämnden bör inhämtas. Per Personlig närvar Kay Engfeldt

15 Fe b :10 FASTIGHETSANST F A BORGSTRÖM&BODSTRÖM advokatbyrå ADVOKATERNA CLAES BORGSTRÖM OCH THOMAS BODSTRÖM ADVOKAT KATJA MUTURI, ADVOKAT MARTHIM HÖGSTEN, ADVOKAT EMMA PERSSON, ADVOKAT PIA ENGSTRÖM LINDGREN, ADVOKAT ANNA WAHLSTRÖM, ADVOKAT PHILIP HEDBERG, Stockholm den 8 februari 2013 DUR KAND TOMAS MATTSSON, JUR KAND KRISTINA DIRI Nr S. 1 Södertörns tingsrätt Telefax Bilaga 3 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 58 Mål nr Rikspolisenheten för polismål, Stockholm J. Patrik Eriksson angående misshandel i Som målsägandebiträde för Victor Hansson får jag meddela att han åfra er åtalet samt framställa följande skadeståndsyrkande, (, S R N ",n k GS R rr Ä" I 8 Yrkanden Aktbil!a&. Victor Hansson yrkar att tingsrätten förpliktar Patrik Eriksson att till honom utge skadestånd med kronor avseende kränkningsersättning för misshandel. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 14 mars 2012 till dess betalning sker. Grunder Patrik Eriksson har genom den åtalade gärningen allvarligt kränkt Victor Hansson Bevisning Victor Hansson åberopar samma bevisning som åklagaren. BORGSTRÖM & BODSTRÖM ADVOKATBYRÅ A B ORG NR: (INNEHAR F-SKATTSEDEL) BESÖKSADRESS: VÄSTMÄNNAGATAN 4 POSTADRESS: BOX 3431, STOCKHOLM TELEFON: 08 - S' FAX: WEB: E-MA1L: info#advbyra.se PLUSGIRO: BANKGIRO: Kontor I Stockholm Besöksadress: Västmannagatan 4, Stockholm Kontor i Södertälje Besöksadress: Klockarvägen 114, Södertälje

16 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 4 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

17 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer