Ett lyft för arbetsmiljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett lyft för arbetsmiljön"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2006 Ett lyft för arbetsmiljön I Regionkampen ligger många miljoner i potten Peab vill knoppa av industridelen 20 år hos samma kund det bygger på förtroende

2 ledare Med hälsa och arbetsmiljö i fokus ARBETSMILJÖFRÅGORNA HAR, sett i ett historiskt perspektiv, varit ett ämne som hanterats olika på olika ställen i byggbranschen. Den varierande inställningen till arbetsmiljön är en av många orsaker till den otydlighet som fortfarande förekommer. Nu vill vi ändra på detta och ta ett helhetsgrepp om dessa frågor kommer att vara hälsa- och arbetsmiljöåret i Peab. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska må bra och att vi ska känna oss säkra på våra arbetsplatser. Jag vill till och med gå ett steg längre och säga att vi ska sträva mot att bygga upp arbetsmiljöer där vi kan utveckla ännu mera arbetsglädje och ännu mera yrkesstolthet. Peab ska helt enkelt bli företaget där man mår bra på jobbet, är säker på jobbet och har roligt på jobbet. Vi ska bli det attraktiva företag vi vill vara och då kommer rekryteringen av kompetenta medarbetare att fungera mycket smidigare. Vi ska även se till att våra samarbetspartners fungerar på samma sätt. På våra arbetsplatser ska alla, inklusive våra underentreprenörer, givetvis ha samma fokus på säkerhet och god arbetsmiljö som vi själva. Vi kommer att införa ökat fokus på våra underentreprenörer. De ska i god tid lämna uppgift om vilka risker de har med sitt arbete och vilka säkerhetsåtgärder de kommer att genomföra. Samtidigt ska vi skapa fördjupade relationer till våra ue och vi ska kunna premiera de ue som samarbetet fungerar bäst med. Peab har som entreprenör ofta samordningsansvaret på våra arbetsplatser. Det innebär i klartext att det är vårt ansvar att se till att allt fungerar på arbetsplatsen och det gäller alla som är verksamma där. För våra kontor, verkstäder, förråd samt övriga verksamheter ska vi givetvis ha samma fokus på hälsa, säkerhet och god arbetsmiljö som ute på våra byggarbetsplatser. Att höja kompetensen i arbetsmiljöfrågor inom Peabkoncernen har blivit allt mera prioriterat. Många av våra medarbetare har internutbildats och blivit diplomerade i arbetsmiljö. I den utbildningen ingår frågor som handlar om ansvars- och samordningsfrågor, psykosociala frågor och hur vi ska hantera säkerheten på våra arbetsplatser. Vi kommer framöver att lägga ännu mera kraft på utbildning inom dessa områden. Peab ska vara en lärande organisation, vilket är ett måste om vi ska hänga med och helst ligga i framkant i den framtida utvecklingen och konkurrensen. När det gäller säkerhetsfrågor på våra arbetsplatser, finns det tydliga ordnings- och skyddsregler som gäller för alla. Om dessa följs har vi påtagligt reducerat risken att arbetsplatsolyckor inträffar. Likväl inträffar det dessvärre olyckor på våra arbetsplatser. I de utredningar som följer heter det ofta att olyckan berodde på den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn beror ofta på attityder och beteenden som strider mot det gällande regelverket. Därför måste alla hjälpa till och påtala att macho-attityder, slarv och farliga beteenden helt enkelt inte får förekomma. Det rör sig ofta om enkla saker som till exempel att hjälmtvånget inte följs, att den säkerhetsutrustning som finns, såsom säkerhetssele och övrigt fallskydd, inte används, och så vidare. Att riskera sitt eget och arbetskamraternas liv genom slarv och nonchalans är givetvis helt oacceptabelt. MATS PAULSSON innehåll Regionkampen Ny på jobbet Peab delar ut Industri Invigning av IKEA i Haparanda-Torneå Peabs julklapp Nätverksbyggaren Peab Profilen Annika Spångberg Notiser Analysen Anders Haskel Ett lyft för arbetsmiljön Notiser Peab får pris för modernt och miljövänligt byggande Peab bygger kylvattenanläggning Peabskolan en ny generation gör sig redo. 18 Full fart i Solna Partnering ett nytt sätt att samverka Det bygger på förtroende Säkerheten i fokus när Peab bygger Sveriges största fängelse Sevärt för nödiga på Arlanda Kvartalsrapport Krönika Vad är det vi säger? PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning om cirka 28 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 4/2006

3 Regionkampen Många miljoner ligger i potten i»regionkampen«sverige går bra numera, vinsterna och tillväxten är på topp. Det är bara jobben som återstår att få fram. Dessa vill alla Sveriges kommuner lägga beslag på. Inte minst mellan storstadsregionerna pågår en hård kamp om investeringarna. Finns det en risk för överetablering i all optimism? PEABJOURNALEN 4/2006 3

4 Regionkampen Bostadsforskare Bengt Turner menar att enligt hans egen modell för att mäta aktiviteten inom bostadsbyggandet ligger både Stockholm och Malmö i riskzonen. ÄVEN SOM STOCKHOLMARE måste jag erkänna att jag studsade lite när jag på försommaren möttes av skyltarna Welcome to the Capital of Scandinavia på väg hem från landet. Vadå Skandinaviens huvudstad? Hur blev det så och vad säger danskar, norrmän och finländare? Men det är antagligen ingen som säger någonting alls eftersom det bara skulle ge Stockholm extra reklam och det egna landet stämpel av dålig förlorare. I stället knyter man näven i fickan och funderar ut smarta motdrag. För det hela handlar bara om reklam reklam för den egna regionen som ska dra företag, affärer och investeringar och i längden ökad sysselsättning och fler jobb. Samma kamp finns också i Sverige, mellan de större regionerna och ned på kommunal nivå. Men finns det risk för att konkurrensen om pengarna och jobben leder till överhettning? Att optimismen leder till löften som blir svåra att infria och leder till en ny punkterad ballong? Fortfarande ligger överoptimismen runt it och telekom kring millennieskiftet kvar i medvetandet. Liknande saker kan och kommer att inträffa igen. Riksbanken har i sina rapporter pekat på de risker som ligger i att de låga räntorna ska locka hushållen att överinvestera i sitt boende och inte orka med kostnaderna när räntorna stiger till en mer normal nivå. Samma sak har hörts från andra länders riksbanker som också hänvisat till prisstegringarna på bostäder när räntehöjningar ska motiveras. Omsorgen är förvånande Själv är jag lite förvånad över omsorgen. Bostadsköpare i gemen är knappast några idioter. Är det något man funderar över är det konsekvenserna av att låna någon eller några miljoner kronor. Banker och andra långivare har blivit proffsigare i sin rådgivning och även lärt sig att ett nödlidande lån är ett kostsamt lån. Men riksbankerna behöver förstås skydda sig själva från kritik i framtiden. Bostadsforskaren Bengt Turner, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har en modell för att mäta aktiviteterna inom bostadsbyggandet. Den normala nivån är en nybyggnation på en procent om året. I Malmö ligger den för närvarande på drygt två procent, vilket kan vara en varningssignal. Löftet i Stockholm att under den nuvarande mandatperioden påbörja byggandet av nya lägenheter är också enligt denna modell något över gränsen. Ett problem i kampen om företagens investeringar är förstås den relativt stillastående arbetsmarknaden. Trots att Sverige har en tillväxt för närvarande som bara överträffas av superoptimismen från it-haussen är tillkomsten av nya arbeten mycket mager. Det finns helt klart en betydande potential i form av effektiviseringar och produktivitetsförbättringar. Hur stora är det förstås ingen som vet alla har nog varit förvånade att inte fler arbeten har tillkommit hittills. Byggsektorn det stora undantaget I undantaget byggsektorn, som verkar vara på väg mot överhettning, är det framförallt bostadsbyggandet och även nybyggnationen av olika typer av handelsanläggningar som driver på. Kontorsmarknaden är trög eftersom arbetsmarknaden står stilla. De ny- 4 PEABJOURNALEN 4/2006

5 Illustration: Syster Diesel byggen som trots allt kommer till stånd motiveras ofta av företagsförvärv, där det behövs större sammanhängande ytor för att dra fördelar av synergier, eller av ett moderniseringsbehov. Det finns gott om gamla kontor som inte fyller dagens krav på exempelvis it-anpassning, komfortkyla eller flexibilitet. Dessvärre är det en seg process att fasa ut dessa gamla ikoner från marknaden. De finns kvar och agerar i stället hyrespressare med effekt att det är svårt att få ekonomi i nybyggnationen. En region som säkert vill ta upp kampen med Stockholm som Capital of Scandinavia är Malmö som i sin propaganda inte talar om Malmö utan Öresund med 3,5 miljoner människor, tre universitet och kommunikationer som knyter huvudorterna Helsingborg, Lund, Malmö, Köpenhamn och Helsingör allt närmare varandra. Det höga bostadsbyggandet i Malmöregionen är ett av flera tecken på den potential som vi har, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Om det är för högt beror på vem du frågar. Fastighetsägare med tomma lägenheter vill förstås inte ha mer konkurrens. Men sett i ett längre perspektiv än bara det närmaste året tror jag att vi behöver fler bostäder. Av storstadsregionerna är det västra Skåne som har den sämsta sysselsättningsgraden. En orsak är hög andel invandrare, vars kompetenser inte tagits tillvara. Stadsdelen Rosengård i Malmö har i trettio år fungerat som en avskräckande symbol. Men lyckas vi sköta invandrarfrågan på rätt sätt innebär det en stor potential, menar Stephan Müchler. På frågan vad rätt sätt kan innebära hänvisar han bland annat till den danska arbetslagstiftningen. I Danmark finns ingen LAS utan det är för en arbetsgivare förhållandevis enkelt att minska antalet anställda. Å andra sidan är det enklare i Danmark att få ett jobb än vad det är i Sverige. Att Danmark har färre andel arbetslösa än Sverige anses av många bero på den flexiblare lagstiftningen. Behålla jobbet eller få ett? Frågan är lite grand om man ska ha rätt att behålla ett arbete eller rätt att få ett. Det verkar helt klart dags att ifrågasätta de nuvarande formerna för integrationspolitiken och våga testa nya metoder och vägar, menar Stephan Müchler. Regionen Västra Skåne, som sträcker sig från Ängelholm till Ystad, har befolkningsmässigt gått om Göteborgsregionen och är därmed Sveriges näst största arbetsmarknad. Strukturen har ändrats väldigt mycket på femton år. Pendlandet över sundet har förstås ökat i och med bron, men den stora förändringen är att många pendlar mellan olika städer i Skåne. En resa på en halvtimme ansågs tidigare vara långt men är en självklarhet idag. Det här betyder en större dynamik och bättre möjligheter för företagen att hitta den bästa personalen, säger Stephan Müchler. När jag frågar om Stockholms slogan Capital of Scandinavia skrattar Stephan Müchler lite grand. Typiskt att det kommer nu när positionen faktiskt är hotad. Öresundsregionen har 3,5 miljoner människor och kan verkligen göra rangen stridig. Men vi hoppas förstås att Stockholm får en bra tillväxt. Det gynnar oss liksom resten av Sverige. Visionen för de kommande tio åren är fortsatt tillväxt. Får vi en För att en region ska kunna utvecklas och växa krävs pengar. Därför kommer jakten på företagsinvesteringar att vara fortsatt stor mellan kommunerna, menar Sonny Modig, projektledare för Boverkets Byggkostnadsforum. PEABJOURNALEN 4/2006 5

6 Regionkampen Ny på jobbet Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren tror på fortsatt tillväxt de kommande 10 åren. avreglering på arbetsmarknaden, gemensam valuta och en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland så är förutsättningarna de bästa tänkbara, avslutar Stephan Müchler. En av de stora bovarna bakom en ofördelaktig kostnadsutveckling i byggbranschen är en ryckig planering. I storstadsregionernas iver att expandera finns det en inbyggd risk för överhettning och kostnadsexplosion. Vi vet sedan tidigare att en för kraftig acceleration innebär att kapaciteten slår i taket, priserna likaså och att det blir ett bakslag när ingenting händer under en period. Och det är inte bara priserna som utvecklas åt fel håll i denna typ av marknad utan även kvaliteten, menar Sonny Modig, projektledare för Boverkets Byggkostnadsforum. Planering och dialog behövs Receptet för att motverka denna utveckling menar Sony Modig är dialog och bättre planering av samhällsutvecklingen. Kommunerna måste ta ansvar för den långsiktiga planeringen, det är samhället och inte företagen som har den uppgiften. Det går givetvis att skapa en ganska bra bild av hur framtiden kommer att se ut med hjälp av befolkningsstatistik och demografiska kurvor, vilka planer näringslivet har och hur bostadsbeståndet för närvarande är fördelat mellan olika typer av storlekar och ägarformer. När kommunen har en plan är det dags att starta dialog med alla inblandade parter, vilket krävs för att både bygga billigt och bra. De affärsdrivande företagen har trots allt ett begränsat ansvar i dessa frågor deras uppdrag är att tjäna pengar till sina aktieägare. För att en region ska kunna utvecklas och växa krävs det pengar. De kommer till största delen genom skatt på privatpersoners förvärvsarbeten. Därför kommer jakten på företags investeringar att vara fortsatt stor mellan Sveriges kommuner. Under många år har det skett en successiv urbanisering med flytt från landsorten till samhällen, från samhällen till städer och från städer till storstäder. Den utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta. Förhoppningsvis förmår våra storstadsregioner att erbjuda så attraktiva villkor och förhållanden att flyttkarusellen stannar där. En utflyttning av svenska företag till världsstäderna skulle inte vara gynnsamt. Jobb, utvecklingsresurser och chans att påverka skulle försvinna. Det har Sverige inte råd med. text ANDERS KJÄLL Skälen till varför man väljer byggbranschen som arbetsplats kan vara många. Det kan handla om ett medfött intresse för att bygga, om släkttraditioner eller om en vilja att jobba med människor. Ibland handlar det om något så enkelt som att man vill prova något nytt. Varför valde du byggbranschen? är därför en av frågorna vi låtit tre nyanställda Peabmedarbetare svara på, när vi i detta nummer undrade hur det är att vara ny på jobbet. 6 PEABJOURNALEN 4/2006

7 Patrik Nilsson Betongarbetare/armerare Christel Isaksson Arbetsledare Jerry Davidsson Platschef/arbetsledare Namn Patrik Nilsson Yrkestitel Betongarbetare/armerare Ålder 30 år Familj Sambo Bor Östersund Fritidsintressen Köra snöskoter, bygga klart fritidshuset i Ljungdalen Utbildning Bygg, 2-årig Arbetsplats Peab Bygg i Östersund Aktuellt projekt Anpassar försvarets gamla lokaler på I5 till lagerbyggnad, butik och kontor för Rörgrossisten Dahl AB. När började du jobba för Peab? 14:e augusti, Vad gjorde du tidigare? Jag arbetade på en lokal firma i Östersund. Innan dess arbetade jag på Peab i Nyköping i många år, så jag är inte helt ny i företaget även om jag är ny på Peab i Östersund. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? När jag sökte gymnasieutbildning 1991 var det bra fart i byggbranschen. Det var ordentligt betalt och så var jag intresserad av att bygga. Det har jag varit sen första gången jag hade träslöjd i grundskolan. Vad innebär din nya tjänst? Jag armerar och gjuter betongkonstruktioner. Just nu är det emellertid lite tunt med betongjobb så då hugger jag i där det behövs. Det gäller att inte vara enkelspårig. Man lär sig ju alltid något nytt. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? Jag tycker generellt att det är fritt och bra. Jag har arbetat så kort tid i Östersund att jag inte riktigt kan uttala mig om hur det är här ännu, men jag minns från min tid på Peab i Nyköping att det var ordning och reda. Jag tror att det är samma struktur här. Vad är din drivkraft på jobbet? Att producera. Det är klart att ackordet är en morot för att producera mer, men det är också på något sätt inbyggt att man vill framåt hela tiden. Det är bara att köra. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Det verkar se ljust ut på byggmarknaden i Östersund med mycket jobb på gång. Det innebär att jag säkert blir kvar på företaget. Det är min målsättning i varje fall. Namn Christel Isaksson Yrkestitel Arbetsledare Ålder 38 år Familj Gift, två barn (tredje på väg) Bor Stockholms innerstad Fritidsintressen Målar keramik, Ritat eget hus som färdigställs i november samt dokumenterar detta med en egen hemsida, familjen förstås! Utbildning Nyutexaminerad byggingenjör från KTH Arbetsplats Kungsfiskaren i Stockholm Aktuellt projekt Vi bygger om Ericssons gamla huvudkontor från 40-talet till studentbostäder När började du jobba för Peab? 12:e juni Vad gjorde du tidigare? Först var jag tekniklärare och utbildade X2000-personalen på maskinerna ombord. Sedan startade jag ett eget företag i keramikindustrin som jag drev i många år. För fem år sedan sålde jag företaget och började plugga på KTH. Det här jobbet på Peab är mitt första i byggbranschen. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? Jag är en ledartyp som gärna vill arbeta med människor, men det var först och främst utbildningen på KTH som lockade eftersom den innehöll både byggteknik och design. Dessutom tror jag att jag som kvinna kan uträtta mycket i byggbranschen. Vad innebär din nya tjänst? Jag organiserar, administrerar, kontrollerar och rapporterar till platschefen. Men jag har även praktiskt ansvar för skyddsronder, nyetablering och sopsortering. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? När jag jämförde olika arbetsgivare var Kungsfiskaren den enda där jag erbjöds att jobba under en riktigt erfaren chef, vilket jag tycker är viktigt. Dessutom uppskattar jag de många möjligheter till personlig utveckling som erbjuds inom Peabkoncernen. Vad är din drivkraft på jobbet? Att ingen dag är den andra lik och att jobbet innehåller ganska mycket problemlösning. Dessutom är det häftigt när man känner att vi alla kan åstadkomma något stort tillsammans. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Jag ser mycket positivt på framtiden och hoppas att Peab ser möjligheter i mig som passar de behov som finns. Namn Jerry Davidsson Yrkestitel Platschef/arbetsledare Ålder 30 år Familj Sambo med Camilla Bor Lund Fritidsintressen Amerikansk fotboll, jakt, golf Utbildning Civilingenjör Väg & Vatten, LTH Arbetsplats Peab Grundläggning i Malmö Aktuellt projekt Ny vårdbyggnad på Sahlgrenska i Göteborg samt Strandpromenaden i Helsingborg När började du jobba för Peab? Den 2:e januari i år. Jag blev fast anställd i juli. Vad gjorde du tidigare? Jag pluggade. Dessförinnan körde jag lastbil med styckegods mellan Ljungby och Stockholm. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? Den direkta orsaken var nog att jag tröttnade på att köra lastbil. Jag började plugga på Komvux med siktet inställt på att bli yrkesofficer. När jag kommit en bit på vägen upptäckte jag att Väg & Vatten passade mig mycket bättre. Jag tror att det spelade roll att min pappa är murare och att jag har flera byggare i släkten. Dessutom hade jag sommarjobbat en del på byggen. Vad innebär din nya tjänst? Jag ägnar mig åt att planera, strukturera och organisera arbetet. I viss utsträckning gör jag även kalkylering. Grovt uppskattat skulle jag säga att jag spenderar ca 70 procent av tiden på kontoret och resten ute på byggena. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? Det är svårt att jämföra med andra byggbolag eftersom jag bara jobbat på Peab, men jag gillar min arbetsplats eftersom det händer saker hela tiden och det är tillåtet att tänka och agera mycket fritt. Vidare tycker jag att Peab har en bra personalpolitik. Vad är din drivkraft på jobbet? Jag har en kul arbetsplats och trivs väldigt bra med mina kollegor. Sen är det förstås tillfredställande att se projekt växa fram och bli som man har tänkt sig. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Just nu trivs jag väldigt bra i den roll jag har. Vi får väl se vad framtiden har i beredskap för mig. text HANS RAMEL PEABJOURNALEN 4/2006 7

8 Blivande VDn i Peab Industri, Mats O Paulsson (tv), tillsammans med Peabs VD Mats Paulsson. Peab förbereder utdelning av industriföretagen I MITTEN AV OKTOBER släppte Peab nyheten att företaget avser att dela ut industriverksamheterna till aktieägarna. Utdelningen kommer att ske i form av aktier i ett dotterföretag; Peab Industri AB. Avsikten är att notera Peab Industri vid den Nordiska Börsen under Formellt sett är tågordningen att Peabs styrelse föreslår att årsstämman i maj 2007 beslutar att dela ut företagets industriverksamheter till aktieägarna. De företag som kommer att ingå i Peab Industri är Swerock (fabriksbetong, berg och grus, transporter), S:t Eriks (betongprodukter), Skandinaviska Byggelement (prefab), Peab Asfalt (tillverkning och beläggning av asfalt), Lambertsson (maskin, kranuthyrning och el), vilka är identiska med dagens verksamhetsområde Industri. Därutöver kommer även Peab Grundläggning (grundläggningsverksamhet) samt Netel (verksamhet avseende infrastruktur för tele-, data- och eldistributionsnät) att ingå. Industriverksamheterna omsatte under 2005 cirka 5 miljarder kr med ett rörelseresultat om cirka 400 Mkr. Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2006 till cirka Både Peab Industri och den kvarvarande verksamheten inom Peab, det vill säga byggoch anläggning kommer fortsatt att ha Sverige, Norge och Finland som sina marknader. Genom utdelningen skapas förbättrade möjligheter till specialisering och utveckling av de båda företagen jämte en ökad konkurrenskraft. Syftet är att utveckla verksamheterna med fokus på lönsamhet och tillväxt på en fortsatt stark nordisk byggmarknad. Mats O Paulsson har utsetts till VD i Peab Industri. Mats O är idag vice VD i Peab och ansvarig för affärsområde Anläggning/Industri. Peabs VD Mats Paulsson kommer att föreslås till styrelseordförande i Peab Industri. Vi kommer fortlöpande att informera i PeabJournalen om det fortsatta arbetet med utdelningen av Peab Industri. 8 PEABJOURNALEN 3/2006

9 I Haparanda blomstrar handeln I samband med att det av Peab byggda IKEA-varuhuset i Haparanda-Torneå invigdes, bildades på Ingvar Kamprads initiativ en fond som har som målsättning att stärka näringsliv och entreprenörskap i Barenshavsregionen, dvs i nordligaste Europa. IKEA satsar en miljon kronor om året under 10 år och Peab och Akelius Fastigheter en halv miljon kronor vardera under samma tid. IKEAs etablering i Haparanda-Torneå har medfört att många andra köpcentrum och butiker kommer att positionera sig i området. Peab skänker 1 miljon till BUS i Lund JAG VILL PASSA PÅ tillfället att önska PeabJournalens läsare en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År har varit ett fantastiskt år för Peabkoncernen och jag är imponerad av det engagerade arbete som alla medarbetare har utfört. Jag ser verkligen fram emot 2007 som har goda förutsättningar att fortsätta på den inslagna linjen. Bland mycket annat skall vi dela ut Peab Industri till Peabs aktieägare och det kan du läsa mer om på sidan 8. ISTÄLLET FÖR ATT GE julklappar till våra kunder skänker vi i år 1 miljon kronor till barncancerforskningen vid BUS i Lund, dvs barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Vid BUS behandlas runt 60 av de cirka 300 barn som årligen drabbas av cancer i Sverige. Här bedrivs också omfattande forskning som kan bidra till att fler barn överlever och till att färre komplikationer uppstår. Mats Paulsson och Ingvar Kamprad var påtagligt nöjda med invigningen i Haparanda-Torneå. I mitten ses Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht. MATS PAULSSON PEABJOURNALEN 3/2006 9

10 Posten och Apoteket Nätverksbyggarna Peab har fått allt fler rikstäckande uppdrag, där flera projekt löper parallellt på olika orter. Det började med Posten och har fortsatt med både Apoteket och Systembolaget. Framgången beror bland annat på det nätverk som skapats inom Peab och som nu utnyttjas i allt fler sammanhang. Innan vi fick Posten hade vi inte haft någon rikstäckande entreprenad, berättar Arne Åkerhammar på Peab. Därför var vi tvungna att hitta en enkel och fungerande lösning. DET HELA BÖRJADE redan 2001 då Peab fick i uppdrag av Posten att bygga om postkontor i Sverige till Postcenter och Svensk Kassaservice sammantaget cirka 900 objekt. I Postens nya koncept ingick även cirka Post-i-butik. Dessa etablerade Posten över hela landet genom partneravtal med kedjeföretag som ICA, Coop, Axfood och OK/Q8. Även mindre butiker utan knytning till de stora kedjorna anlitades som partners till Posten. Ett stort antal av dessa etableringar saknade godtagbar tillgänglighet för rörelsehindrade. Posten hade åtagit sig att se till att alla partnerlösningar fick en god tillgänglighet och startade därför ett projekt för att bygga bort hinder för tillgängligheten. Efter upphandling i konkurrens gav Posten uppdraget till Peab. Arne Åkerhammar och den ställföreträdande divisionschefen Leif Lundmark, fick ansvaret för att rulla ut Postens olika projekt över Sverige. I samband med det blev vi tvungna att bygga upp ett divisionsövergripande kontaktnät för att täcka en mängd platser i Sverige, berättar Arne Åkerhammar. Ett nätverk av underentreprenörer Innan projektet med Posten hade Peab inte haft någon rikstäckande entreprenad. Och i och med att Arne Åkerhammar var arbetschef i Örebro, där hela Postentreprenaden började, blev det ett centrum för nätverket. Vi bestämde oss för att samordna nätverket från ett och samma ställe, säger Arne Åkerhammar. Samtidigt som vi lade 10 PEABJOURNALEN 4/2006

11 ut projekten på respektive arbetschef. Det här var då ett nytt sätt att arbeta inom Peab som aldrig provats tidigare. Under arbetet med Posten byggdes organisationen upp och nätverket tog form. Bland annat ingår installationsfirman Bravida i nätverket. Eftersom Bravida kommer ur gamla BPA (som förvärvades av Peab 1993) har de i princip kontor på samma platser som vi, berättar Arne Åkerhammar. Därmed var det ganska enkelt att samarbeta med dem när det gäller installationerna. I samband med uppdraget för Posten anlitade man även en arkitektfirma i Örebro, Aria Consulting. De är specialiserade på att rita butiksarkitektur och gallerior och hade redan en del kunder över landet. Men trots att de enbart finns representerade i Örebro och Stockholm har de klarat uppgiften att vara rikstäckande. Aria Consulting svarade upp mot alla våra krav. Under projektet åt Posten hade de tio konsulter som enbart arbetade med det projektet. För att utveckla nätverket har man också tecknat avtal kring återkommande moment, som till exempel leverantörer av särskilda produkter. Bygger om butiker för Systembolaget Även idag är nätverket aktivt och används i samband med de rikstäckande entreprenader som Peab håller på med för närvarande. Ett exempel är Systembolaget där Peab bygger om ett antal butiker till självbetjäning. Vi har gjort tio hittills och håller på med 13 ytterligare, berättar Arne Åkerhammar. Vi har dessutom option på fler under nästa år. Butikskonceptet bygger på att effektivisera hela hanteringen och göra det lättare för personal och kunder. På köpet får man uthyrbar yta. Systembolaget äger själva många av de fastigheter de finns i och kan därför på detta sätta minska sina lokalkostnader. Projekten finns från Överkalix hela vägen ner till Skåne. Systembolaget planerar att under de närmaste åren bygga om ytterligare ett 150-tal butiker. Tillsammans med Systembolaget inventerar Peab, Bravida och Aria Consulting befintliga butiker, samlar in information, planerar och ritar sedan upp respektive butik. Shop Concept för Apoteket Ett annat projekt som drar nytta av nätverket är det för Apoteket. Peab har fått i uppdrag att bygga ett antal butiker till deras Shop Concept. Det består av mindre butiker i A-lägen som enbart säljer receptfria preparat, så kallade OTC-läkemedel. Totalt planerar Apoteket att starta mellan sådana över hela Sverige och projektet har precis dragit igång i Linköping. Upphandlingarna har skett både med fasta priser på hela entreprenaddelar samt med à-priser på timmar, berättar Arne Åkerhammar. Men även om nätverket administreras från Örebro används det av hela Peab, bland annat för skaderegleringsprojekt på uppdrag av de försäkringsbolag som Peab samarbetar med. Och det kommer även väl till pass i de rikstäckande projekten för Ikea och Stadium. Det här nätverket är unikt för Peab. Vi tror mycket på den här affärsidén där kunden endast har en part att prata med, säger Arne Åkerhammar. text JOHAN BERGQVIST PEABJOURNALEN 4/

12 profilen Ålder 49 Familj Gunnar samt sönerna Oscar 21 och Joakim 19 Bor I Onsala i norra Halland Senast lästa bok Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafón Reser gärna till Sydafrika (ska resa dit i vinter) och till Frankrike Äter gärna Italiensk mat, fisk och skaldjur Fritidsintressen Golf, tränar aerobics, spinning och yoga, umgås med familj och vänner, matlagning, inredning. Annika Spångberg Ny informationschef med många järn i elden DEN 1 OKTOBER 2006 övergick Annika Spångberg från att vara informationsansvarig i Division Väst, till att bli en av två informationschefer i Peab AB i Förslöv. Steget innebär inte bara ett kliv i karriären, utan också en geografisk förändring. Från att ha haft hela sin tjänst i Göteborg, arbetar Annika numera bara en mindre del av tiden där, medan mesta arbetstiden tillbringas i Förslöv. Hon kommer dessutom att vara rörlig i hela landet. Det är bra att ha kvar en del av arbetstiden i Göteborg, kommenterar Annika. Det är inte bara närmare till hem och familj. Där sitter jag dessutom nära verksamheten och i det här jobbet är det viktigt att inte glömma hur verksamheten faktiskt fungerar. När jag är i Förslöv jobbar jag väldigt mycket, men jag är alltid oerhört fokuserad på mina arbetsuppgifter. Det gäller dock att hitta rätt balans för att också hinna träna för att orka, fortsätter hon. Annika beskriver sig själv som utåtriktad och social en glad och positiv person med stort människointresse, som uppnått mogen ålder. Det gör att jag känner mig trygg i min yrkesroll. Annika Spångberg började hos Peab i april 2000 som informationsansvarig i Division Väst. Dessförinnan har hon hunnit med ett växlande arbetsliv. Under 1990-talet arbetade hon bland annat med kommunikation inom it-branschen och har dessutom erfarenheter från läkemedels- och resebranscherna och som egen företagare. Att arbeta med informationsfrågor är stimulerande på många sätt, tycker Annika. Det händer ständigt nya saker och variationen på arbetsuppgifterna är stor. Naturligtvis handlar mycket av jobbet om att planera olika informationsinsatser och att bevaka informationsfrågorna i företagsledningen. Målet med all information och kommunikation är relation, det vill säga att åstadkomma engagemang, som i sin tur leder till någon form av handling och resultat. Hela mitt liv har jag jobbat med människor, men på olika sätt och det trivs jag med! Under de sex år som Annika varit på Peab har koncernen vuxit från till anställda. Informationsavdelningen har dock inte utökats förrän nu. I den nya organisationen är Gösta Sjöström informationschef med ansvar för mediakontakter och annan extern kommunikation och Annika Spångberg informationschef för intern och extern information. Förändringen behövs för att vi, som framgångsrik koncern, bättre ska klara av att tillgodose såväl dagens som morgondagens krav, säger Annika. Vi stärks och blir bättre i både struktur och tydlighet. En framtida utmaning för Annika är att utveckla och förbättra intranätet Planket. Målsättningen är att göra det tillgängligt även för hantverkarna och därmed öka delaktigheten och engagemanget. Just tillgängligheten för hantverkarna är en knepig nöt att knäcka, men ett viktigt mål att uppnå, förklarar Annika. Bland annat måste säkerhetsaspekterna lösas på ett bra sätt, för att minimera de ingångsrisker som kan uppstå. Jag hoppas vi kan implementera det nya Planket under hösten En annan uppgift handlar om varumärkes- och rekryteringskampanjerna som startade i våras och som Annika är projektledare för. Den 6 november drog den tredje kampanjen i serien igång, med nya annonser i bland annat de stora morgontidningarna. I kampanjpaketet ingår en ökad dialog riktad till skolor och studievägledare, berättar Annika. Tillsammans med speciella kampanjsidor på peab.se/ungochlovande har ett nytt, fräscht material tagits fram för utställningar i samband med arbetsmarknadsdagar på högskolor och gymnasier. Med hjälp av budskapen Ung och lovande och Branschens bästa arbetsplats, hoppas Peab bli förstahandsvalet när nya medarbetare söker sig till branschen. text BELLA DANOWSKY 12 PEABJOURNALEN 4/2006

13 Peab förvärvar Björn Bygg i Tromsö Peabs norska dotterföretag Peab Norge AS har ingått ett avtal med BjörnGruppen om att förvärva samtliga aktier i Björn Bygg AS och Ferdigbetong AS. Peab i Norge övertar härigenom all personal, pågående entreprenader och inneliggande orderstock i Björn Bygg och all pågående verksamhet i Ferdigbetong. Björn Bygg är ett entreprenadbolag med verksamhet i Tromsö och Hammerfest och angränsande område i norra Norge. Björn Bygg har cirka 200 anställda och omsatte 356 miljoner norska kronor under Ferdigbetong producerar och levererar betong och omsatte 26 miljoner norska kronor under Tillträde sker efter godkännande av norska konkurrensmyndigheter. Förvärvet innebär att Peab får en stark position i norra Norge. Björn Bygg är ett välskött företag med god potential och en solid projektportfölj, säger Petter Elvestad, VD i Peab AS. Peab förvärvar NBA i Örebro Peab har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i byggföretaget NBA, Nybyggarna i Nerike. Peab övertar härigenom all personal, pågående entreprenader och inneliggande orderstock i NBA. NBA har i huvudsak sin verksamhet i Örebro län. Företaget har cirka 200 anställda och omsättningen under 2005 uppgick till 273 Mkr. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensverket. Tillträde beräknas ske den 31 dec Peab bygger åt Briggen i Lund Peab har fått uppdraget att bygga en ny kontorsbyggnad vid Ideon i Lund. Beställare är Fastighets AB Briggen och kontraktssumman uppgår till 245 Mkr. Arbetet är en totalentreprenad som har påbörjats och som beräknas vara klar under våren Peab skall även bygga åt Briggen vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. Det är om- och tillbyggnad av kontor, bank och butiker och denna kontraktssumma uppgår till 65 Mkr. Julstäda privatekonomin av ANDERS HASKEL DET ÄR HELT FANTASTISKT hur mycket det finns att göra för att få bättre ordning på privatekonomin och därmed förenkla och kanske även förgylla vardagen. I mitt arbete träffar jag dagligen människor som har det gott ställt. Samtidigt är det inte ovanligt med en situation där det städats ordentligt i portföljen ungefär lika sällan som på vinden eller i garaget. Det har i många fall lett fram till en aktieportfölj utan struktur med alldeles för många innehav och onödigt höga risker. Visst kan man ha tur och bli rik trots att portföljen är helt tokigt sammansatt ur ett riskperspektiv, men det kan lika gärna sluta illa. Dessutom förekommer det ofta innehav i fonder som gjorts vid tillfällen då en viss geografisk region eller bransch varit i ropet och sedan bara fått ligga där trots att det kan röra sig om alternativ som efter en tid visat sig vara mindre bra. Det är inte heller sällsynt med ett antal innehav i diverse andra produkter, aktieindexobligationer är ett vanligt exempel, som i takt med att värdet på dessa ändrats bidragit till att ge portföljen en felaktig riskprofil. Om situationen bara såg ut som jag hittills beskrivit är det ofta inte särskilt svår att skapa bättre ordning i portföljen, värre blir det när vi dessutom tar en titt på vilka olika pensions- och kapitalförsäkringar som kan finnas. En person i årsåldern som haft några olika arbetsgivare som betalat in pengar i olika tjänstepensionslösningar och därutöver kanske betalat in till privata pensionsförsäkringar kan lätt ha uppåt fem till tio olika försäkringar, fördelade på några olika försäkringsbolag. Att löpande hålla koll på värdeutvecklingen för dessa och samtidigt ta hänsyn till risken är närmast en omänsklig uppgift. Vid sidan om allt detta gäller det att hålla koll på skattesituationen. Är det sedan en person som driver eget företag blir bilden ännu mer komplicerad. Då kan det för det första finnas ytterligare försäkringar som företaget har tecknat. Det är också vanligt att det finns en värdepappersförvaltning i svenska fåmansföretag. Skälet är att en företagare ofta hellre låter pengarna stanna kvar i företaget än att ta ut dem som lön eller utdelning med i flera fall höga skatteavbränningar. Med detta resonemang som bakgrund blir det uppenbart att det i många fall krävs en hel del engagemang, kunskaper och gott om tid för att hantera privatekonomin på ett proffsigt sätt. Handen på hjärtat hanterar du din ekonomi på bästa möjliga sätt idag? Kanske inte, eller hur? Skippa därför de andra löftena inför nyår och se i stället till att den där genomgripande julstädningen bland aktier, fonder, diverse andra placeringsinstrument och försäkringar verkligen blir av. Var ska man då börja någonstans? Själv är jag visserligen part i målet, ändå vill jag tydligt rekommendera att ta kontakt med en rådgivare som verkligen kan frågorna och är beredd att hjälpa till med ett helhetsgrepp om din ekonomi. Det är inte gratis, men du slipper å andra sidan det ständigt dåliga samvetet för att aldrig hinna ta tag i frågan. När städningen väl är genomförd blir allting lättare och roligare. Och det bästa av allt är att chansen till bra avkastning är minst lika god som tidigare. Anders Haskel är ansvarig för HQ Banks verksamhet i Skåne. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 4/

14 Arbetsmiljö Att montera in fönster har alltid varit ett moment som både tagit tid och mankraft. Fönsterpartier på flera hundra kilo har burits och monterats för hand. Men på Dockporten vid Västra Hamnen i Malmö använder Peab en ny typ av lift som gör det både enkelt och lätt att montera in fönster i en rasande fart. Vi hade aldrig kunnat arbeta så här enkelt och smidigt utan den, menar Gert Johansson, lagbas på Peab. Ett lyft för arb PÅ DOCKANOMRÅDET vid Västra Hamnen i Malmö uppför Peab ett nytt kontorshus åt fastighetsbolaget Wihlborgs. Dockporten ligger intill Dockplatsen, strax framför småbåtshamnen. Dockporten kommer att rymma cirka kvm kontor, restaurang och butik. Med tanke på läget är huset försett med en ansenlig mängd stora fönster för att ta tillvara den anslående utsikten ut över småbåtshamnen och Öresund. Sammanlagt är det drygt 600 fönster som ska monteras in. Ett projekt som normalt sett skulle ha tagit mycket tid och resurser i anspråk. Flera av fönstren väger mer än 250 kg, berättar Gert Johansson. Det innebär att det egentligen inte är möjligt att bära och montera dem för hand. Alternativet hade varit att bygga ställningar eller att ställa en kran utanför huset och lyfta upp varje fönster för sig. Samtidigt som två man skulle stå på insidan och fånga in, för att sedan montera dem medan de fortfarande hängde fritt i luften. En metod som tar tid och kostar mycket pengar, förutom de ökade risker den medför. Så istället valde Peab att använda en helt ny lift, Glaslift 250, från Kranpunkten. Glaslift 250 är en ny dansk uppfinning, berättar Magnus Stenberg på Kranpunkten. Det är en liten portabel lift som är försedd med sugkoppar och monterade på en lyftarm. Rent praktiskt går det till så att den ergonomiskt utformade liften rullas fram till fönsterpartiet och sedan fäster man de tolv sugkopparna på glasytan. Därefter kan en person själv med hjälp av den el-hydrauliska liften lyfta upp fönstret och rulla bort det till fönsteröppningen. Två man kan montera ett fönster Tack vare att liften är försedd med motvikter rullar liften lätt. Viktsystemet är justerbart 14 PEABJOURNALEN 4/2006

15 Kommunstyrelsens nya ordförande i Ängelholm, Åsa Herbst klipper bandet som förkunnar att Peabs kontorslokaler i Peab Park (gamla F10) är invigda. Mats Paulsson och Mikael Rydén assisterade vid ceremonin. Ett 70-tal medarbetare från Peab var på plats och lyssnade på VD Mats Paulssons visioner om området. Den danska uppfinningen Glaslift 250 sparar både människor och tid, bekräftar Gert Johansson, lagbas på Peab. etsmiljön med sex kontravikter på vardera 25 kg, vilket gör att motvikten kan anpassas till fönstrets tyngd upp till 250 kg. Därmed belastas operatören inte i onödan. Med de stora gummihjulen rullar liften lätt även över ett obehandlat betonggolv och eftersom den är uppladdningsbar krävs det heller ingen sladd. Väl framme kan sedan fönstret justeras in i och med att frontsystemet steglöst kan vippas 20 grader framåt och 30 grader bakåt samt förskjutas en decimeter i sidled. Man kan även rotera fönstret ett halvt varv om det ska monteras stående, berättar Magnus Stenberg. Med Glaslift 250 behövs det inte mer än två man för att montera ett fönster, och alla moment som tidigare innebar tunga lyft och obekväm arbetsställning har helt eliminerats. Vi sätter ungefär 20 fönster på en dag, säger Gert Johansson. Om förutsättningarna är optimala i övrigt kan vi komma upp i 30 om dagen. I och med att liftens hjul kan skjutas in har Glaslift 250 även möjlighet att passera igenom en vanlig dörröppning vilket är en fördel vid fönstermontage i mindre lokaler och lägenheter. Tidigare har det funnits en variant av saxlift som anpassats för fönstermontage, berättar Magnus Stenberg. Men den var betydligt klumpigare och hade dessutom inte kunnat rullas på ett underlag som detta. text JOHAN BERGQUIST SVTs avgående VD, Christina Jutterström, tillsammans med Peabs VD Mats Paulsson. SVT Syd förbereder flytt Vid en frukostträff i början av oktober meddelade Sveriges Television sitt intresse av att flytta sin verksamhet från Jägersro, där de funnits sedan 1960-talet, till Varvsstaden i Malmö. Peab förvärvade Varvsstaden under våren 2005 och det är beläget intill Dockan vid det gamla Kranenområdet i Malmö. SVTs vision är att undersöka möjligheterna att utveckla en del av detta område till nav för media med många olika samarbetspartners på plats. Detta överensstämmer väl med Peabs vision om att tillsammans med Malmö Stad utveckla området till en modern och attraktiv stadsdel med både bostäder och arbetsplatser. PEABJOURNALEN 4/

16 Utmärkelser Jonas Berg, Marianne Hedberg och Tomas Pousette är eniga om att utmärkelserna är ett viktigt led i Peabs strävan efter att anpassa sig till kunden och samhället. Peab har fått två utmärkelser för innovativt och miljövänligt byggande. I augusti utsågs kvarteret Silvret i Vällingby, till Bästa miljöanpassade byggnad 2006 av Stockholms stad. Bara några veckor senare vann Peab en entreprenadtävling om modernt träbyggande med hustypskonceptet Tulipanaros. Peab får pris för modernt och miljövänligt byggande DE FINA UTMÄRKELSERNA är jättebra för Peabs bostadsbyggande. Jag ser detta som ett kvitto på att vi ligger i framkant av utvecklingen mot ännu effektivare och miljövänligare bostadsbyggande, säger Göte Brännvall, vice VD i Peab och operativt ansvarig. Bästa miljöanpassade byggnad Kvarteret Silvret består av 50 hyreslägenheter fördelade på två punkthus som ingår i ett hustypskoncept som Svenska Bostäder tagit fram i nära samarbete med Peab och arkitektkontoret ÅLW. Priset inspirerar oss till att även fortsättningsvis arbeta hårt med detta konceptbyggande, säger Jonas Berg, arbetschef Peab och delaktig i uppförandet av kvarteret Silvret. Han får medhåll av Marianne Hedberg, miljösamordnare på Peab Bostad. Det är väldigt roligt att ett av Peabs byggprojekt får detta erkännande. En eloge till Svenska Bostäder som tog ställning för miljöanpassning och genomdrev det hela vägen, säger hon. I en kommentar på Stockholms Stads hemsida kan man läsa: Det är särskilt intressant att byggföretaget lyckats så bra med miljöarbetet i ett typhus, dvs att man arbetat in miljöaspekterna i den normala produktionen. Det är positivt att se att det går att bygga billigt och integrera miljöfrågorna på ett bra sätt vilket resultatet visar. Ännu en positiv effekt, utöver miljövinsterna, är att produktionskostnaderna sänkts med 15 procent. Tanken är dessutom att typhuset ska upprepas och byggas på fler platser. Då kommer den innovativa miljötekniken att återanvändas och spridas på ett naturligt sätt till nästkommande projekt. Även Peabs vinnande bidrag, i entreprenadtävlingen om modernt träbyggande, Tulipanaros kommer att spridas som koncept eftersom första priset var ett ramavtal med HBV (föreningen Husbyggnadsvaror). Bäst på modernt träbyggande Tävlingen om modernt träbyggande utlystes av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och HBV. Den har kommit till för att få igång en teknikutveckling av hus med trästommar eftersom hus av denna typ är underrepresenterade. Detta trots att det har varit tillåtet att bygga höga hus i trä i drygt 10 år. Vårt hustypskoncept Tulipanaros kombinerar trämoduler med betong i trapphus och hisschakt. Dessutom lyfter vi fram olika energibesparande åtgärder, som frånluftsvärmeåtervinning och en speciell återvinning av värme genom golvbrunnar i våtrum, säger Tomas Pousette, regionchef i Peab. Det okonventionella ventilationssystemet har gjort det möjligt att kombinera stora fönster och ljus miljö med låg energiförbrukning. Utvecklingen som lett fram till utmärkelsen Bästa miljöanpassade byggnad 2006 och seger i tävlingen om modernt träbyggande är ett viktigt led i Peabs strävan efter att anpassa oss till kunden och samhället, säger Göte Brännvall. Naturligtvis är vi från ledningshåll mycket positiva till framgångarna, avslutar han. text HANS RAMEL Om SABOs och HBVs tävling om modernt träbyggande Tävlingen utlystes i mitten av januari 2006 och avgjordes i två steg. Sex företag gick vidare i etapp två och fem av dessa fick sina förslag bedömda av juryn. Uppdraget handlade om att ta fram förslag till flerbostadshus med stomme i trä om minst tre våningar. Det vinnande tävlingsförslaget utarbetades i samarbete mellan Peab, Setra samt arkitekterna Roger Larsson och Petter Kärnekull. Tulipanaros är ett fyrvåningshus med betongstomme och fabrikstillverkade element i massivt trä med träfasader. 16 PEABJOURNALEN 4/2006

17 Om tävlingen Bästa miljöanpassade byggnad: Tävlingen vänder sig till byggherrar i Stockholm som tävlar med nybyggda byggnadsprojekt där stadens program för Miljöanpassat byggande genomförts. Byggherrarna har själva anmält sina projekt till tävlingen. Dessa har sedan granskats av en bedömningsgrupp. Bedömningen baseras på energi, innemiljö, byggande och förvaltning. Kylvattensystem till Öresundsverket Entreprenad: Funktionsentreprenad Ordervärde: 250 Mkr Startdatum för anläggningsarbetet: 1 november 2006 Start för kommersiell drift: 1 januari 2009 Första gången i Sverige: Röret på kylvattenanläggning har en innerdiameter på närmare 2,2 meter, vilket är unikt för svenska förhållanden. Kylvattenanläggning med unik bredd för Sverige Miljödata för Kv Silvret Energi Fjärrvärme med frånluft; vattenburen värme i radiator. Beräknad energianvändning 120 kwh/kvm. Uppmätt 141 kwh/kvm (inkl. hushållsel). Innemiljö jämfört med bostadshus i Stockholm Godtagbar innemiljö, dock med mindre anmärkning angående värmekomfort vintertid. Byggande och förvaltning Miljöanpassat byggande och förvaltning. Särskilt bra att notera Ett typhus för bostadslägenheter där miljöfrågorna integrerats i byggandet. Bra resultat har erhållits vid uppföljning av energi och innemiljö. E.ON har beslutat sig för att modernisera Öresundsverket i Malmö och har därför anlitat Peab för att bygga ett kylvattensystem som består av en intagsstation och en meter lång kylvattenledning. PÅ NYÅRSDAGEN 2009 ska en ny värmeoch kraftanläggning vara klar för att producera minst 250 megawatt värme och 440 megawatt el. Värmen från anläggningen kommer att svara för ungefär 40 procent av det årliga behovet av fjärrvärme i Malmö. En naturgaseldad turbin kommer därför att ersätta den gamla kol- och oljeeldade kraftstationen i Öresundsverket. Med den nya anläggningen blir det lättare att leverera fjärrvärme till Malmös exploateringsområden såsom Västra Hamnen, Hyllievång och Limhamn. Peab har fått i uppdrag att bygga ett system för att förse Öresundsverket med kylvatten. Den kylvattenanläggning som vi bygger behövs för att kunna sänka temperaturen på värmen från ångturbinen. Till exempel under sommarmånaderna då uttaget av fjärrvärme inte är så stort. I vårt uppdrag ingår att se till att mellan 3 och 6,5 kbm vatten i sekunden levereras för att kyla bort överskottsvärmen under sommartid, säger Thomas Andersson, projektansvarig på Peab. pumpstation att byggas i Malmö oljehamn. Vattnet kommer att ledas till verket i en meter lång ledning med en innerdiameter av 2,2 meter som är gjord av glasfiberarmerad polyester, säger Thomas Andersson. Sedan 1 september har Peab varit igång med projekteringen av arbetet. 1 november startade bygget och den 28 februari 2008 är det tänkt att E.ON ska ta över anläggningen. Peab kommer sedan att utföra vissa anslutnings- och injusteringsarbeten under september text MARTIN NEANDER Pumpstation i oljehamnen För att Öresundsverket ska kunna förses med kylvatten så kommer en intagsdel med Thomas Andersson är projektansvarig inom Peab för moderniseringen av Öresundsverket i Malmö. PEABJOURNALEN 4/

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Tranebergsbron nyinvigd

Tranebergsbron nyinvigd PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 OKTOBER 2005 En ny stadsdel där Malmö möter havet Svartjobben måste stoppas Framtidens boende Tranebergsbron nyinvigd ledare Högkunjunktur

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer