Ett lyft för arbetsmiljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett lyft för arbetsmiljön"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2006 Ett lyft för arbetsmiljön I Regionkampen ligger många miljoner i potten Peab vill knoppa av industridelen 20 år hos samma kund det bygger på förtroende

2 ledare Med hälsa och arbetsmiljö i fokus ARBETSMILJÖFRÅGORNA HAR, sett i ett historiskt perspektiv, varit ett ämne som hanterats olika på olika ställen i byggbranschen. Den varierande inställningen till arbetsmiljön är en av många orsaker till den otydlighet som fortfarande förekommer. Nu vill vi ändra på detta och ta ett helhetsgrepp om dessa frågor kommer att vara hälsa- och arbetsmiljöåret i Peab. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska må bra och att vi ska känna oss säkra på våra arbetsplatser. Jag vill till och med gå ett steg längre och säga att vi ska sträva mot att bygga upp arbetsmiljöer där vi kan utveckla ännu mera arbetsglädje och ännu mera yrkesstolthet. Peab ska helt enkelt bli företaget där man mår bra på jobbet, är säker på jobbet och har roligt på jobbet. Vi ska bli det attraktiva företag vi vill vara och då kommer rekryteringen av kompetenta medarbetare att fungera mycket smidigare. Vi ska även se till att våra samarbetspartners fungerar på samma sätt. På våra arbetsplatser ska alla, inklusive våra underentreprenörer, givetvis ha samma fokus på säkerhet och god arbetsmiljö som vi själva. Vi kommer att införa ökat fokus på våra underentreprenörer. De ska i god tid lämna uppgift om vilka risker de har med sitt arbete och vilka säkerhetsåtgärder de kommer att genomföra. Samtidigt ska vi skapa fördjupade relationer till våra ue och vi ska kunna premiera de ue som samarbetet fungerar bäst med. Peab har som entreprenör ofta samordningsansvaret på våra arbetsplatser. Det innebär i klartext att det är vårt ansvar att se till att allt fungerar på arbetsplatsen och det gäller alla som är verksamma där. För våra kontor, verkstäder, förråd samt övriga verksamheter ska vi givetvis ha samma fokus på hälsa, säkerhet och god arbetsmiljö som ute på våra byggarbetsplatser. Att höja kompetensen i arbetsmiljöfrågor inom Peabkoncernen har blivit allt mera prioriterat. Många av våra medarbetare har internutbildats och blivit diplomerade i arbetsmiljö. I den utbildningen ingår frågor som handlar om ansvars- och samordningsfrågor, psykosociala frågor och hur vi ska hantera säkerheten på våra arbetsplatser. Vi kommer framöver att lägga ännu mera kraft på utbildning inom dessa områden. Peab ska vara en lärande organisation, vilket är ett måste om vi ska hänga med och helst ligga i framkant i den framtida utvecklingen och konkurrensen. När det gäller säkerhetsfrågor på våra arbetsplatser, finns det tydliga ordnings- och skyddsregler som gäller för alla. Om dessa följs har vi påtagligt reducerat risken att arbetsplatsolyckor inträffar. Likväl inträffar det dessvärre olyckor på våra arbetsplatser. I de utredningar som följer heter det ofta att olyckan berodde på den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn beror ofta på attityder och beteenden som strider mot det gällande regelverket. Därför måste alla hjälpa till och påtala att macho-attityder, slarv och farliga beteenden helt enkelt inte får förekomma. Det rör sig ofta om enkla saker som till exempel att hjälmtvånget inte följs, att den säkerhetsutrustning som finns, såsom säkerhetssele och övrigt fallskydd, inte används, och så vidare. Att riskera sitt eget och arbetskamraternas liv genom slarv och nonchalans är givetvis helt oacceptabelt. MATS PAULSSON innehåll Regionkampen Ny på jobbet Peab delar ut Industri Invigning av IKEA i Haparanda-Torneå Peabs julklapp Nätverksbyggaren Peab Profilen Annika Spångberg Notiser Analysen Anders Haskel Ett lyft för arbetsmiljön Notiser Peab får pris för modernt och miljövänligt byggande Peab bygger kylvattenanläggning Peabskolan en ny generation gör sig redo. 18 Full fart i Solna Partnering ett nytt sätt att samverka Det bygger på förtroende Säkerheten i fokus när Peab bygger Sveriges största fängelse Sevärt för nödiga på Arlanda Kvartalsrapport Krönika Vad är det vi säger? PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning om cirka 28 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 4/2006

3 Regionkampen Många miljoner ligger i potten i»regionkampen«sverige går bra numera, vinsterna och tillväxten är på topp. Det är bara jobben som återstår att få fram. Dessa vill alla Sveriges kommuner lägga beslag på. Inte minst mellan storstadsregionerna pågår en hård kamp om investeringarna. Finns det en risk för överetablering i all optimism? PEABJOURNALEN 4/2006 3

4 Regionkampen Bostadsforskare Bengt Turner menar att enligt hans egen modell för att mäta aktiviteten inom bostadsbyggandet ligger både Stockholm och Malmö i riskzonen. ÄVEN SOM STOCKHOLMARE måste jag erkänna att jag studsade lite när jag på försommaren möttes av skyltarna Welcome to the Capital of Scandinavia på väg hem från landet. Vadå Skandinaviens huvudstad? Hur blev det så och vad säger danskar, norrmän och finländare? Men det är antagligen ingen som säger någonting alls eftersom det bara skulle ge Stockholm extra reklam och det egna landet stämpel av dålig förlorare. I stället knyter man näven i fickan och funderar ut smarta motdrag. För det hela handlar bara om reklam reklam för den egna regionen som ska dra företag, affärer och investeringar och i längden ökad sysselsättning och fler jobb. Samma kamp finns också i Sverige, mellan de större regionerna och ned på kommunal nivå. Men finns det risk för att konkurrensen om pengarna och jobben leder till överhettning? Att optimismen leder till löften som blir svåra att infria och leder till en ny punkterad ballong? Fortfarande ligger överoptimismen runt it och telekom kring millennieskiftet kvar i medvetandet. Liknande saker kan och kommer att inträffa igen. Riksbanken har i sina rapporter pekat på de risker som ligger i att de låga räntorna ska locka hushållen att överinvestera i sitt boende och inte orka med kostnaderna när räntorna stiger till en mer normal nivå. Samma sak har hörts från andra länders riksbanker som också hänvisat till prisstegringarna på bostäder när räntehöjningar ska motiveras. Omsorgen är förvånande Själv är jag lite förvånad över omsorgen. Bostadsköpare i gemen är knappast några idioter. Är det något man funderar över är det konsekvenserna av att låna någon eller några miljoner kronor. Banker och andra långivare har blivit proffsigare i sin rådgivning och även lärt sig att ett nödlidande lån är ett kostsamt lån. Men riksbankerna behöver förstås skydda sig själva från kritik i framtiden. Bostadsforskaren Bengt Turner, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har en modell för att mäta aktiviteterna inom bostadsbyggandet. Den normala nivån är en nybyggnation på en procent om året. I Malmö ligger den för närvarande på drygt två procent, vilket kan vara en varningssignal. Löftet i Stockholm att under den nuvarande mandatperioden påbörja byggandet av nya lägenheter är också enligt denna modell något över gränsen. Ett problem i kampen om företagens investeringar är förstås den relativt stillastående arbetsmarknaden. Trots att Sverige har en tillväxt för närvarande som bara överträffas av superoptimismen från it-haussen är tillkomsten av nya arbeten mycket mager. Det finns helt klart en betydande potential i form av effektiviseringar och produktivitetsförbättringar. Hur stora är det förstås ingen som vet alla har nog varit förvånade att inte fler arbeten har tillkommit hittills. Byggsektorn det stora undantaget I undantaget byggsektorn, som verkar vara på väg mot överhettning, är det framförallt bostadsbyggandet och även nybyggnationen av olika typer av handelsanläggningar som driver på. Kontorsmarknaden är trög eftersom arbetsmarknaden står stilla. De ny- 4 PEABJOURNALEN 4/2006

5 Illustration: Syster Diesel byggen som trots allt kommer till stånd motiveras ofta av företagsförvärv, där det behövs större sammanhängande ytor för att dra fördelar av synergier, eller av ett moderniseringsbehov. Det finns gott om gamla kontor som inte fyller dagens krav på exempelvis it-anpassning, komfortkyla eller flexibilitet. Dessvärre är det en seg process att fasa ut dessa gamla ikoner från marknaden. De finns kvar och agerar i stället hyrespressare med effekt att det är svårt att få ekonomi i nybyggnationen. En region som säkert vill ta upp kampen med Stockholm som Capital of Scandinavia är Malmö som i sin propaganda inte talar om Malmö utan Öresund med 3,5 miljoner människor, tre universitet och kommunikationer som knyter huvudorterna Helsingborg, Lund, Malmö, Köpenhamn och Helsingör allt närmare varandra. Det höga bostadsbyggandet i Malmöregionen är ett av flera tecken på den potential som vi har, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Om det är för högt beror på vem du frågar. Fastighetsägare med tomma lägenheter vill förstås inte ha mer konkurrens. Men sett i ett längre perspektiv än bara det närmaste året tror jag att vi behöver fler bostäder. Av storstadsregionerna är det västra Skåne som har den sämsta sysselsättningsgraden. En orsak är hög andel invandrare, vars kompetenser inte tagits tillvara. Stadsdelen Rosengård i Malmö har i trettio år fungerat som en avskräckande symbol. Men lyckas vi sköta invandrarfrågan på rätt sätt innebär det en stor potential, menar Stephan Müchler. På frågan vad rätt sätt kan innebära hänvisar han bland annat till den danska arbetslagstiftningen. I Danmark finns ingen LAS utan det är för en arbetsgivare förhållandevis enkelt att minska antalet anställda. Å andra sidan är det enklare i Danmark att få ett jobb än vad det är i Sverige. Att Danmark har färre andel arbetslösa än Sverige anses av många bero på den flexiblare lagstiftningen. Behålla jobbet eller få ett? Frågan är lite grand om man ska ha rätt att behålla ett arbete eller rätt att få ett. Det verkar helt klart dags att ifrågasätta de nuvarande formerna för integrationspolitiken och våga testa nya metoder och vägar, menar Stephan Müchler. Regionen Västra Skåne, som sträcker sig från Ängelholm till Ystad, har befolkningsmässigt gått om Göteborgsregionen och är därmed Sveriges näst största arbetsmarknad. Strukturen har ändrats väldigt mycket på femton år. Pendlandet över sundet har förstås ökat i och med bron, men den stora förändringen är att många pendlar mellan olika städer i Skåne. En resa på en halvtimme ansågs tidigare vara långt men är en självklarhet idag. Det här betyder en större dynamik och bättre möjligheter för företagen att hitta den bästa personalen, säger Stephan Müchler. När jag frågar om Stockholms slogan Capital of Scandinavia skrattar Stephan Müchler lite grand. Typiskt att det kommer nu när positionen faktiskt är hotad. Öresundsregionen har 3,5 miljoner människor och kan verkligen göra rangen stridig. Men vi hoppas förstås att Stockholm får en bra tillväxt. Det gynnar oss liksom resten av Sverige. Visionen för de kommande tio åren är fortsatt tillväxt. Får vi en För att en region ska kunna utvecklas och växa krävs pengar. Därför kommer jakten på företagsinvesteringar att vara fortsatt stor mellan kommunerna, menar Sonny Modig, projektledare för Boverkets Byggkostnadsforum. PEABJOURNALEN 4/2006 5

6 Regionkampen Ny på jobbet Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren tror på fortsatt tillväxt de kommande 10 åren. avreglering på arbetsmarknaden, gemensam valuta och en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland så är förutsättningarna de bästa tänkbara, avslutar Stephan Müchler. En av de stora bovarna bakom en ofördelaktig kostnadsutveckling i byggbranschen är en ryckig planering. I storstadsregionernas iver att expandera finns det en inbyggd risk för överhettning och kostnadsexplosion. Vi vet sedan tidigare att en för kraftig acceleration innebär att kapaciteten slår i taket, priserna likaså och att det blir ett bakslag när ingenting händer under en period. Och det är inte bara priserna som utvecklas åt fel håll i denna typ av marknad utan även kvaliteten, menar Sonny Modig, projektledare för Boverkets Byggkostnadsforum. Planering och dialog behövs Receptet för att motverka denna utveckling menar Sony Modig är dialog och bättre planering av samhällsutvecklingen. Kommunerna måste ta ansvar för den långsiktiga planeringen, det är samhället och inte företagen som har den uppgiften. Det går givetvis att skapa en ganska bra bild av hur framtiden kommer att se ut med hjälp av befolkningsstatistik och demografiska kurvor, vilka planer näringslivet har och hur bostadsbeståndet för närvarande är fördelat mellan olika typer av storlekar och ägarformer. När kommunen har en plan är det dags att starta dialog med alla inblandade parter, vilket krävs för att både bygga billigt och bra. De affärsdrivande företagen har trots allt ett begränsat ansvar i dessa frågor deras uppdrag är att tjäna pengar till sina aktieägare. För att en region ska kunna utvecklas och växa krävs det pengar. De kommer till största delen genom skatt på privatpersoners förvärvsarbeten. Därför kommer jakten på företags investeringar att vara fortsatt stor mellan Sveriges kommuner. Under många år har det skett en successiv urbanisering med flytt från landsorten till samhällen, från samhällen till städer och från städer till storstäder. Den utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta. Förhoppningsvis förmår våra storstadsregioner att erbjuda så attraktiva villkor och förhållanden att flyttkarusellen stannar där. En utflyttning av svenska företag till världsstäderna skulle inte vara gynnsamt. Jobb, utvecklingsresurser och chans att påverka skulle försvinna. Det har Sverige inte råd med. text ANDERS KJÄLL Skälen till varför man väljer byggbranschen som arbetsplats kan vara många. Det kan handla om ett medfött intresse för att bygga, om släkttraditioner eller om en vilja att jobba med människor. Ibland handlar det om något så enkelt som att man vill prova något nytt. Varför valde du byggbranschen? är därför en av frågorna vi låtit tre nyanställda Peabmedarbetare svara på, när vi i detta nummer undrade hur det är att vara ny på jobbet. 6 PEABJOURNALEN 4/2006

7 Patrik Nilsson Betongarbetare/armerare Christel Isaksson Arbetsledare Jerry Davidsson Platschef/arbetsledare Namn Patrik Nilsson Yrkestitel Betongarbetare/armerare Ålder 30 år Familj Sambo Bor Östersund Fritidsintressen Köra snöskoter, bygga klart fritidshuset i Ljungdalen Utbildning Bygg, 2-årig Arbetsplats Peab Bygg i Östersund Aktuellt projekt Anpassar försvarets gamla lokaler på I5 till lagerbyggnad, butik och kontor för Rörgrossisten Dahl AB. När började du jobba för Peab? 14:e augusti, Vad gjorde du tidigare? Jag arbetade på en lokal firma i Östersund. Innan dess arbetade jag på Peab i Nyköping i många år, så jag är inte helt ny i företaget även om jag är ny på Peab i Östersund. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? När jag sökte gymnasieutbildning 1991 var det bra fart i byggbranschen. Det var ordentligt betalt och så var jag intresserad av att bygga. Det har jag varit sen första gången jag hade träslöjd i grundskolan. Vad innebär din nya tjänst? Jag armerar och gjuter betongkonstruktioner. Just nu är det emellertid lite tunt med betongjobb så då hugger jag i där det behövs. Det gäller att inte vara enkelspårig. Man lär sig ju alltid något nytt. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? Jag tycker generellt att det är fritt och bra. Jag har arbetat så kort tid i Östersund att jag inte riktigt kan uttala mig om hur det är här ännu, men jag minns från min tid på Peab i Nyköping att det var ordning och reda. Jag tror att det är samma struktur här. Vad är din drivkraft på jobbet? Att producera. Det är klart att ackordet är en morot för att producera mer, men det är också på något sätt inbyggt att man vill framåt hela tiden. Det är bara att köra. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Det verkar se ljust ut på byggmarknaden i Östersund med mycket jobb på gång. Det innebär att jag säkert blir kvar på företaget. Det är min målsättning i varje fall. Namn Christel Isaksson Yrkestitel Arbetsledare Ålder 38 år Familj Gift, två barn (tredje på väg) Bor Stockholms innerstad Fritidsintressen Målar keramik, Ritat eget hus som färdigställs i november samt dokumenterar detta med en egen hemsida, familjen förstås! Utbildning Nyutexaminerad byggingenjör från KTH Arbetsplats Kungsfiskaren i Stockholm Aktuellt projekt Vi bygger om Ericssons gamla huvudkontor från 40-talet till studentbostäder När började du jobba för Peab? 12:e juni Vad gjorde du tidigare? Först var jag tekniklärare och utbildade X2000-personalen på maskinerna ombord. Sedan startade jag ett eget företag i keramikindustrin som jag drev i många år. För fem år sedan sålde jag företaget och började plugga på KTH. Det här jobbet på Peab är mitt första i byggbranschen. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? Jag är en ledartyp som gärna vill arbeta med människor, men det var först och främst utbildningen på KTH som lockade eftersom den innehöll både byggteknik och design. Dessutom tror jag att jag som kvinna kan uträtta mycket i byggbranschen. Vad innebär din nya tjänst? Jag organiserar, administrerar, kontrollerar och rapporterar till platschefen. Men jag har även praktiskt ansvar för skyddsronder, nyetablering och sopsortering. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? När jag jämförde olika arbetsgivare var Kungsfiskaren den enda där jag erbjöds att jobba under en riktigt erfaren chef, vilket jag tycker är viktigt. Dessutom uppskattar jag de många möjligheter till personlig utveckling som erbjuds inom Peabkoncernen. Vad är din drivkraft på jobbet? Att ingen dag är den andra lik och att jobbet innehåller ganska mycket problemlösning. Dessutom är det häftigt när man känner att vi alla kan åstadkomma något stort tillsammans. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Jag ser mycket positivt på framtiden och hoppas att Peab ser möjligheter i mig som passar de behov som finns. Namn Jerry Davidsson Yrkestitel Platschef/arbetsledare Ålder 30 år Familj Sambo med Camilla Bor Lund Fritidsintressen Amerikansk fotboll, jakt, golf Utbildning Civilingenjör Väg & Vatten, LTH Arbetsplats Peab Grundläggning i Malmö Aktuellt projekt Ny vårdbyggnad på Sahlgrenska i Göteborg samt Strandpromenaden i Helsingborg När började du jobba för Peab? Den 2:e januari i år. Jag blev fast anställd i juli. Vad gjorde du tidigare? Jag pluggade. Dessförinnan körde jag lastbil med styckegods mellan Ljungby och Stockholm. Hur kom det sig att du valde byggbranschen? Den direkta orsaken var nog att jag tröttnade på att köra lastbil. Jag började plugga på Komvux med siktet inställt på att bli yrkesofficer. När jag kommit en bit på vägen upptäckte jag att Väg & Vatten passade mig mycket bättre. Jag tror att det spelade roll att min pappa är murare och att jag har flera byggare i släkten. Dessutom hade jag sommarjobbat en del på byggen. Vad innebär din nya tjänst? Jag ägnar mig åt att planera, strukturera och organisera arbetet. I viss utsträckning gör jag även kalkylering. Grovt uppskattat skulle jag säga att jag spenderar ca 70 procent av tiden på kontoret och resten ute på byggena. Vad är det som är bra med att jobba för Peab? Det är svårt att jämföra med andra byggbolag eftersom jag bara jobbat på Peab, men jag gillar min arbetsplats eftersom det händer saker hela tiden och det är tillåtet att tänka och agera mycket fritt. Vidare tycker jag att Peab har en bra personalpolitik. Vad är din drivkraft på jobbet? Jag har en kul arbetsplats och trivs väldigt bra med mina kollegor. Sen är det förstås tillfredställande att se projekt växa fram och bli som man har tänkt sig. Hur tror du att din framtid inom Peab ser ut? Just nu trivs jag väldigt bra i den roll jag har. Vi får väl se vad framtiden har i beredskap för mig. text HANS RAMEL PEABJOURNALEN 4/2006 7

8 Blivande VDn i Peab Industri, Mats O Paulsson (tv), tillsammans med Peabs VD Mats Paulsson. Peab förbereder utdelning av industriföretagen I MITTEN AV OKTOBER släppte Peab nyheten att företaget avser att dela ut industriverksamheterna till aktieägarna. Utdelningen kommer att ske i form av aktier i ett dotterföretag; Peab Industri AB. Avsikten är att notera Peab Industri vid den Nordiska Börsen under Formellt sett är tågordningen att Peabs styrelse föreslår att årsstämman i maj 2007 beslutar att dela ut företagets industriverksamheter till aktieägarna. De företag som kommer att ingå i Peab Industri är Swerock (fabriksbetong, berg och grus, transporter), S:t Eriks (betongprodukter), Skandinaviska Byggelement (prefab), Peab Asfalt (tillverkning och beläggning av asfalt), Lambertsson (maskin, kranuthyrning och el), vilka är identiska med dagens verksamhetsområde Industri. Därutöver kommer även Peab Grundläggning (grundläggningsverksamhet) samt Netel (verksamhet avseende infrastruktur för tele-, data- och eldistributionsnät) att ingå. Industriverksamheterna omsatte under 2005 cirka 5 miljarder kr med ett rörelseresultat om cirka 400 Mkr. Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2006 till cirka Både Peab Industri och den kvarvarande verksamheten inom Peab, det vill säga byggoch anläggning kommer fortsatt att ha Sverige, Norge och Finland som sina marknader. Genom utdelningen skapas förbättrade möjligheter till specialisering och utveckling av de båda företagen jämte en ökad konkurrenskraft. Syftet är att utveckla verksamheterna med fokus på lönsamhet och tillväxt på en fortsatt stark nordisk byggmarknad. Mats O Paulsson har utsetts till VD i Peab Industri. Mats O är idag vice VD i Peab och ansvarig för affärsområde Anläggning/Industri. Peabs VD Mats Paulsson kommer att föreslås till styrelseordförande i Peab Industri. Vi kommer fortlöpande att informera i PeabJournalen om det fortsatta arbetet med utdelningen av Peab Industri. 8 PEABJOURNALEN 3/2006

9 I Haparanda blomstrar handeln I samband med att det av Peab byggda IKEA-varuhuset i Haparanda-Torneå invigdes, bildades på Ingvar Kamprads initiativ en fond som har som målsättning att stärka näringsliv och entreprenörskap i Barenshavsregionen, dvs i nordligaste Europa. IKEA satsar en miljon kronor om året under 10 år och Peab och Akelius Fastigheter en halv miljon kronor vardera under samma tid. IKEAs etablering i Haparanda-Torneå har medfört att många andra köpcentrum och butiker kommer att positionera sig i området. Peab skänker 1 miljon till BUS i Lund JAG VILL PASSA PÅ tillfället att önska PeabJournalens läsare en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År har varit ett fantastiskt år för Peabkoncernen och jag är imponerad av det engagerade arbete som alla medarbetare har utfört. Jag ser verkligen fram emot 2007 som har goda förutsättningar att fortsätta på den inslagna linjen. Bland mycket annat skall vi dela ut Peab Industri till Peabs aktieägare och det kan du läsa mer om på sidan 8. ISTÄLLET FÖR ATT GE julklappar till våra kunder skänker vi i år 1 miljon kronor till barncancerforskningen vid BUS i Lund, dvs barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Vid BUS behandlas runt 60 av de cirka 300 barn som årligen drabbas av cancer i Sverige. Här bedrivs också omfattande forskning som kan bidra till att fler barn överlever och till att färre komplikationer uppstår. Mats Paulsson och Ingvar Kamprad var påtagligt nöjda med invigningen i Haparanda-Torneå. I mitten ses Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht. MATS PAULSSON PEABJOURNALEN 3/2006 9

10 Posten och Apoteket Nätverksbyggarna Peab har fått allt fler rikstäckande uppdrag, där flera projekt löper parallellt på olika orter. Det började med Posten och har fortsatt med både Apoteket och Systembolaget. Framgången beror bland annat på det nätverk som skapats inom Peab och som nu utnyttjas i allt fler sammanhang. Innan vi fick Posten hade vi inte haft någon rikstäckande entreprenad, berättar Arne Åkerhammar på Peab. Därför var vi tvungna att hitta en enkel och fungerande lösning. DET HELA BÖRJADE redan 2001 då Peab fick i uppdrag av Posten att bygga om postkontor i Sverige till Postcenter och Svensk Kassaservice sammantaget cirka 900 objekt. I Postens nya koncept ingick även cirka Post-i-butik. Dessa etablerade Posten över hela landet genom partneravtal med kedjeföretag som ICA, Coop, Axfood och OK/Q8. Även mindre butiker utan knytning till de stora kedjorna anlitades som partners till Posten. Ett stort antal av dessa etableringar saknade godtagbar tillgänglighet för rörelsehindrade. Posten hade åtagit sig att se till att alla partnerlösningar fick en god tillgänglighet och startade därför ett projekt för att bygga bort hinder för tillgängligheten. Efter upphandling i konkurrens gav Posten uppdraget till Peab. Arne Åkerhammar och den ställföreträdande divisionschefen Leif Lundmark, fick ansvaret för att rulla ut Postens olika projekt över Sverige. I samband med det blev vi tvungna att bygga upp ett divisionsövergripande kontaktnät för att täcka en mängd platser i Sverige, berättar Arne Åkerhammar. Ett nätverk av underentreprenörer Innan projektet med Posten hade Peab inte haft någon rikstäckande entreprenad. Och i och med att Arne Åkerhammar var arbetschef i Örebro, där hela Postentreprenaden började, blev det ett centrum för nätverket. Vi bestämde oss för att samordna nätverket från ett och samma ställe, säger Arne Åkerhammar. Samtidigt som vi lade 10 PEABJOURNALEN 4/2006

11 ut projekten på respektive arbetschef. Det här var då ett nytt sätt att arbeta inom Peab som aldrig provats tidigare. Under arbetet med Posten byggdes organisationen upp och nätverket tog form. Bland annat ingår installationsfirman Bravida i nätverket. Eftersom Bravida kommer ur gamla BPA (som förvärvades av Peab 1993) har de i princip kontor på samma platser som vi, berättar Arne Åkerhammar. Därmed var det ganska enkelt att samarbeta med dem när det gäller installationerna. I samband med uppdraget för Posten anlitade man även en arkitektfirma i Örebro, Aria Consulting. De är specialiserade på att rita butiksarkitektur och gallerior och hade redan en del kunder över landet. Men trots att de enbart finns representerade i Örebro och Stockholm har de klarat uppgiften att vara rikstäckande. Aria Consulting svarade upp mot alla våra krav. Under projektet åt Posten hade de tio konsulter som enbart arbetade med det projektet. För att utveckla nätverket har man också tecknat avtal kring återkommande moment, som till exempel leverantörer av särskilda produkter. Bygger om butiker för Systembolaget Även idag är nätverket aktivt och används i samband med de rikstäckande entreprenader som Peab håller på med för närvarande. Ett exempel är Systembolaget där Peab bygger om ett antal butiker till självbetjäning. Vi har gjort tio hittills och håller på med 13 ytterligare, berättar Arne Åkerhammar. Vi har dessutom option på fler under nästa år. Butikskonceptet bygger på att effektivisera hela hanteringen och göra det lättare för personal och kunder. På köpet får man uthyrbar yta. Systembolaget äger själva många av de fastigheter de finns i och kan därför på detta sätta minska sina lokalkostnader. Projekten finns från Överkalix hela vägen ner till Skåne. Systembolaget planerar att under de närmaste åren bygga om ytterligare ett 150-tal butiker. Tillsammans med Systembolaget inventerar Peab, Bravida och Aria Consulting befintliga butiker, samlar in information, planerar och ritar sedan upp respektive butik. Shop Concept för Apoteket Ett annat projekt som drar nytta av nätverket är det för Apoteket. Peab har fått i uppdrag att bygga ett antal butiker till deras Shop Concept. Det består av mindre butiker i A-lägen som enbart säljer receptfria preparat, så kallade OTC-läkemedel. Totalt planerar Apoteket att starta mellan sådana över hela Sverige och projektet har precis dragit igång i Linköping. Upphandlingarna har skett både med fasta priser på hela entreprenaddelar samt med à-priser på timmar, berättar Arne Åkerhammar. Men även om nätverket administreras från Örebro används det av hela Peab, bland annat för skaderegleringsprojekt på uppdrag av de försäkringsbolag som Peab samarbetar med. Och det kommer även väl till pass i de rikstäckande projekten för Ikea och Stadium. Det här nätverket är unikt för Peab. Vi tror mycket på den här affärsidén där kunden endast har en part att prata med, säger Arne Åkerhammar. text JOHAN BERGQVIST PEABJOURNALEN 4/

12 profilen Ålder 49 Familj Gunnar samt sönerna Oscar 21 och Joakim 19 Bor I Onsala i norra Halland Senast lästa bok Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafón Reser gärna till Sydafrika (ska resa dit i vinter) och till Frankrike Äter gärna Italiensk mat, fisk och skaldjur Fritidsintressen Golf, tränar aerobics, spinning och yoga, umgås med familj och vänner, matlagning, inredning. Annika Spångberg Ny informationschef med många järn i elden DEN 1 OKTOBER 2006 övergick Annika Spångberg från att vara informationsansvarig i Division Väst, till att bli en av två informationschefer i Peab AB i Förslöv. Steget innebär inte bara ett kliv i karriären, utan också en geografisk förändring. Från att ha haft hela sin tjänst i Göteborg, arbetar Annika numera bara en mindre del av tiden där, medan mesta arbetstiden tillbringas i Förslöv. Hon kommer dessutom att vara rörlig i hela landet. Det är bra att ha kvar en del av arbetstiden i Göteborg, kommenterar Annika. Det är inte bara närmare till hem och familj. Där sitter jag dessutom nära verksamheten och i det här jobbet är det viktigt att inte glömma hur verksamheten faktiskt fungerar. När jag är i Förslöv jobbar jag väldigt mycket, men jag är alltid oerhört fokuserad på mina arbetsuppgifter. Det gäller dock att hitta rätt balans för att också hinna träna för att orka, fortsätter hon. Annika beskriver sig själv som utåtriktad och social en glad och positiv person med stort människointresse, som uppnått mogen ålder. Det gör att jag känner mig trygg i min yrkesroll. Annika Spångberg började hos Peab i april 2000 som informationsansvarig i Division Väst. Dessförinnan har hon hunnit med ett växlande arbetsliv. Under 1990-talet arbetade hon bland annat med kommunikation inom it-branschen och har dessutom erfarenheter från läkemedels- och resebranscherna och som egen företagare. Att arbeta med informationsfrågor är stimulerande på många sätt, tycker Annika. Det händer ständigt nya saker och variationen på arbetsuppgifterna är stor. Naturligtvis handlar mycket av jobbet om att planera olika informationsinsatser och att bevaka informationsfrågorna i företagsledningen. Målet med all information och kommunikation är relation, det vill säga att åstadkomma engagemang, som i sin tur leder till någon form av handling och resultat. Hela mitt liv har jag jobbat med människor, men på olika sätt och det trivs jag med! Under de sex år som Annika varit på Peab har koncernen vuxit från till anställda. Informationsavdelningen har dock inte utökats förrän nu. I den nya organisationen är Gösta Sjöström informationschef med ansvar för mediakontakter och annan extern kommunikation och Annika Spångberg informationschef för intern och extern information. Förändringen behövs för att vi, som framgångsrik koncern, bättre ska klara av att tillgodose såväl dagens som morgondagens krav, säger Annika. Vi stärks och blir bättre i både struktur och tydlighet. En framtida utmaning för Annika är att utveckla och förbättra intranätet Planket. Målsättningen är att göra det tillgängligt även för hantverkarna och därmed öka delaktigheten och engagemanget. Just tillgängligheten för hantverkarna är en knepig nöt att knäcka, men ett viktigt mål att uppnå, förklarar Annika. Bland annat måste säkerhetsaspekterna lösas på ett bra sätt, för att minimera de ingångsrisker som kan uppstå. Jag hoppas vi kan implementera det nya Planket under hösten En annan uppgift handlar om varumärkes- och rekryteringskampanjerna som startade i våras och som Annika är projektledare för. Den 6 november drog den tredje kampanjen i serien igång, med nya annonser i bland annat de stora morgontidningarna. I kampanjpaketet ingår en ökad dialog riktad till skolor och studievägledare, berättar Annika. Tillsammans med speciella kampanjsidor på peab.se/ungochlovande har ett nytt, fräscht material tagits fram för utställningar i samband med arbetsmarknadsdagar på högskolor och gymnasier. Med hjälp av budskapen Ung och lovande och Branschens bästa arbetsplats, hoppas Peab bli förstahandsvalet när nya medarbetare söker sig till branschen. text BELLA DANOWSKY 12 PEABJOURNALEN 4/2006

13 Peab förvärvar Björn Bygg i Tromsö Peabs norska dotterföretag Peab Norge AS har ingått ett avtal med BjörnGruppen om att förvärva samtliga aktier i Björn Bygg AS och Ferdigbetong AS. Peab i Norge övertar härigenom all personal, pågående entreprenader och inneliggande orderstock i Björn Bygg och all pågående verksamhet i Ferdigbetong. Björn Bygg är ett entreprenadbolag med verksamhet i Tromsö och Hammerfest och angränsande område i norra Norge. Björn Bygg har cirka 200 anställda och omsatte 356 miljoner norska kronor under Ferdigbetong producerar och levererar betong och omsatte 26 miljoner norska kronor under Tillträde sker efter godkännande av norska konkurrensmyndigheter. Förvärvet innebär att Peab får en stark position i norra Norge. Björn Bygg är ett välskött företag med god potential och en solid projektportfölj, säger Petter Elvestad, VD i Peab AS. Peab förvärvar NBA i Örebro Peab har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i byggföretaget NBA, Nybyggarna i Nerike. Peab övertar härigenom all personal, pågående entreprenader och inneliggande orderstock i NBA. NBA har i huvudsak sin verksamhet i Örebro län. Företaget har cirka 200 anställda och omsättningen under 2005 uppgick till 273 Mkr. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensverket. Tillträde beräknas ske den 31 dec Peab bygger åt Briggen i Lund Peab har fått uppdraget att bygga en ny kontorsbyggnad vid Ideon i Lund. Beställare är Fastighets AB Briggen och kontraktssumman uppgår till 245 Mkr. Arbetet är en totalentreprenad som har påbörjats och som beräknas vara klar under våren Peab skall även bygga åt Briggen vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. Det är om- och tillbyggnad av kontor, bank och butiker och denna kontraktssumma uppgår till 65 Mkr. Julstäda privatekonomin av ANDERS HASKEL DET ÄR HELT FANTASTISKT hur mycket det finns att göra för att få bättre ordning på privatekonomin och därmed förenkla och kanske även förgylla vardagen. I mitt arbete träffar jag dagligen människor som har det gott ställt. Samtidigt är det inte ovanligt med en situation där det städats ordentligt i portföljen ungefär lika sällan som på vinden eller i garaget. Det har i många fall lett fram till en aktieportfölj utan struktur med alldeles för många innehav och onödigt höga risker. Visst kan man ha tur och bli rik trots att portföljen är helt tokigt sammansatt ur ett riskperspektiv, men det kan lika gärna sluta illa. Dessutom förekommer det ofta innehav i fonder som gjorts vid tillfällen då en viss geografisk region eller bransch varit i ropet och sedan bara fått ligga där trots att det kan röra sig om alternativ som efter en tid visat sig vara mindre bra. Det är inte heller sällsynt med ett antal innehav i diverse andra produkter, aktieindexobligationer är ett vanligt exempel, som i takt med att värdet på dessa ändrats bidragit till att ge portföljen en felaktig riskprofil. Om situationen bara såg ut som jag hittills beskrivit är det ofta inte särskilt svår att skapa bättre ordning i portföljen, värre blir det när vi dessutom tar en titt på vilka olika pensions- och kapitalförsäkringar som kan finnas. En person i årsåldern som haft några olika arbetsgivare som betalat in pengar i olika tjänstepensionslösningar och därutöver kanske betalat in till privata pensionsförsäkringar kan lätt ha uppåt fem till tio olika försäkringar, fördelade på några olika försäkringsbolag. Att löpande hålla koll på värdeutvecklingen för dessa och samtidigt ta hänsyn till risken är närmast en omänsklig uppgift. Vid sidan om allt detta gäller det att hålla koll på skattesituationen. Är det sedan en person som driver eget företag blir bilden ännu mer komplicerad. Då kan det för det första finnas ytterligare försäkringar som företaget har tecknat. Det är också vanligt att det finns en värdepappersförvaltning i svenska fåmansföretag. Skälet är att en företagare ofta hellre låter pengarna stanna kvar i företaget än att ta ut dem som lön eller utdelning med i flera fall höga skatteavbränningar. Med detta resonemang som bakgrund blir det uppenbart att det i många fall krävs en hel del engagemang, kunskaper och gott om tid för att hantera privatekonomin på ett proffsigt sätt. Handen på hjärtat hanterar du din ekonomi på bästa möjliga sätt idag? Kanske inte, eller hur? Skippa därför de andra löftena inför nyår och se i stället till att den där genomgripande julstädningen bland aktier, fonder, diverse andra placeringsinstrument och försäkringar verkligen blir av. Var ska man då börja någonstans? Själv är jag visserligen part i målet, ändå vill jag tydligt rekommendera att ta kontakt med en rådgivare som verkligen kan frågorna och är beredd att hjälpa till med ett helhetsgrepp om din ekonomi. Det är inte gratis, men du slipper å andra sidan det ständigt dåliga samvetet för att aldrig hinna ta tag i frågan. När städningen väl är genomförd blir allting lättare och roligare. Och det bästa av allt är att chansen till bra avkastning är minst lika god som tidigare. Anders Haskel är ansvarig för HQ Banks verksamhet i Skåne. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 4/

14 Arbetsmiljö Att montera in fönster har alltid varit ett moment som både tagit tid och mankraft. Fönsterpartier på flera hundra kilo har burits och monterats för hand. Men på Dockporten vid Västra Hamnen i Malmö använder Peab en ny typ av lift som gör det både enkelt och lätt att montera in fönster i en rasande fart. Vi hade aldrig kunnat arbeta så här enkelt och smidigt utan den, menar Gert Johansson, lagbas på Peab. Ett lyft för arb PÅ DOCKANOMRÅDET vid Västra Hamnen i Malmö uppför Peab ett nytt kontorshus åt fastighetsbolaget Wihlborgs. Dockporten ligger intill Dockplatsen, strax framför småbåtshamnen. Dockporten kommer att rymma cirka kvm kontor, restaurang och butik. Med tanke på läget är huset försett med en ansenlig mängd stora fönster för att ta tillvara den anslående utsikten ut över småbåtshamnen och Öresund. Sammanlagt är det drygt 600 fönster som ska monteras in. Ett projekt som normalt sett skulle ha tagit mycket tid och resurser i anspråk. Flera av fönstren väger mer än 250 kg, berättar Gert Johansson. Det innebär att det egentligen inte är möjligt att bära och montera dem för hand. Alternativet hade varit att bygga ställningar eller att ställa en kran utanför huset och lyfta upp varje fönster för sig. Samtidigt som två man skulle stå på insidan och fånga in, för att sedan montera dem medan de fortfarande hängde fritt i luften. En metod som tar tid och kostar mycket pengar, förutom de ökade risker den medför. Så istället valde Peab att använda en helt ny lift, Glaslift 250, från Kranpunkten. Glaslift 250 är en ny dansk uppfinning, berättar Magnus Stenberg på Kranpunkten. Det är en liten portabel lift som är försedd med sugkoppar och monterade på en lyftarm. Rent praktiskt går det till så att den ergonomiskt utformade liften rullas fram till fönsterpartiet och sedan fäster man de tolv sugkopparna på glasytan. Därefter kan en person själv med hjälp av den el-hydrauliska liften lyfta upp fönstret och rulla bort det till fönsteröppningen. Två man kan montera ett fönster Tack vare att liften är försedd med motvikter rullar liften lätt. Viktsystemet är justerbart 14 PEABJOURNALEN 4/2006

15 Kommunstyrelsens nya ordförande i Ängelholm, Åsa Herbst klipper bandet som förkunnar att Peabs kontorslokaler i Peab Park (gamla F10) är invigda. Mats Paulsson och Mikael Rydén assisterade vid ceremonin. Ett 70-tal medarbetare från Peab var på plats och lyssnade på VD Mats Paulssons visioner om området. Den danska uppfinningen Glaslift 250 sparar både människor och tid, bekräftar Gert Johansson, lagbas på Peab. etsmiljön med sex kontravikter på vardera 25 kg, vilket gör att motvikten kan anpassas till fönstrets tyngd upp till 250 kg. Därmed belastas operatören inte i onödan. Med de stora gummihjulen rullar liften lätt även över ett obehandlat betonggolv och eftersom den är uppladdningsbar krävs det heller ingen sladd. Väl framme kan sedan fönstret justeras in i och med att frontsystemet steglöst kan vippas 20 grader framåt och 30 grader bakåt samt förskjutas en decimeter i sidled. Man kan även rotera fönstret ett halvt varv om det ska monteras stående, berättar Magnus Stenberg. Med Glaslift 250 behövs det inte mer än två man för att montera ett fönster, och alla moment som tidigare innebar tunga lyft och obekväm arbetsställning har helt eliminerats. Vi sätter ungefär 20 fönster på en dag, säger Gert Johansson. Om förutsättningarna är optimala i övrigt kan vi komma upp i 30 om dagen. I och med att liftens hjul kan skjutas in har Glaslift 250 även möjlighet att passera igenom en vanlig dörröppning vilket är en fördel vid fönstermontage i mindre lokaler och lägenheter. Tidigare har det funnits en variant av saxlift som anpassats för fönstermontage, berättar Magnus Stenberg. Men den var betydligt klumpigare och hade dessutom inte kunnat rullas på ett underlag som detta. text JOHAN BERGQUIST SVTs avgående VD, Christina Jutterström, tillsammans med Peabs VD Mats Paulsson. SVT Syd förbereder flytt Vid en frukostträff i början av oktober meddelade Sveriges Television sitt intresse av att flytta sin verksamhet från Jägersro, där de funnits sedan 1960-talet, till Varvsstaden i Malmö. Peab förvärvade Varvsstaden under våren 2005 och det är beläget intill Dockan vid det gamla Kranenområdet i Malmö. SVTs vision är att undersöka möjligheterna att utveckla en del av detta område till nav för media med många olika samarbetspartners på plats. Detta överensstämmer väl med Peabs vision om att tillsammans med Malmö Stad utveckla området till en modern och attraktiv stadsdel med både bostäder och arbetsplatser. PEABJOURNALEN 4/

16 Utmärkelser Jonas Berg, Marianne Hedberg och Tomas Pousette är eniga om att utmärkelserna är ett viktigt led i Peabs strävan efter att anpassa sig till kunden och samhället. Peab har fått två utmärkelser för innovativt och miljövänligt byggande. I augusti utsågs kvarteret Silvret i Vällingby, till Bästa miljöanpassade byggnad 2006 av Stockholms stad. Bara några veckor senare vann Peab en entreprenadtävling om modernt träbyggande med hustypskonceptet Tulipanaros. Peab får pris för modernt och miljövänligt byggande DE FINA UTMÄRKELSERNA är jättebra för Peabs bostadsbyggande. Jag ser detta som ett kvitto på att vi ligger i framkant av utvecklingen mot ännu effektivare och miljövänligare bostadsbyggande, säger Göte Brännvall, vice VD i Peab och operativt ansvarig. Bästa miljöanpassade byggnad Kvarteret Silvret består av 50 hyreslägenheter fördelade på två punkthus som ingår i ett hustypskoncept som Svenska Bostäder tagit fram i nära samarbete med Peab och arkitektkontoret ÅLW. Priset inspirerar oss till att även fortsättningsvis arbeta hårt med detta konceptbyggande, säger Jonas Berg, arbetschef Peab och delaktig i uppförandet av kvarteret Silvret. Han får medhåll av Marianne Hedberg, miljösamordnare på Peab Bostad. Det är väldigt roligt att ett av Peabs byggprojekt får detta erkännande. En eloge till Svenska Bostäder som tog ställning för miljöanpassning och genomdrev det hela vägen, säger hon. I en kommentar på Stockholms Stads hemsida kan man läsa: Det är särskilt intressant att byggföretaget lyckats så bra med miljöarbetet i ett typhus, dvs att man arbetat in miljöaspekterna i den normala produktionen. Det är positivt att se att det går att bygga billigt och integrera miljöfrågorna på ett bra sätt vilket resultatet visar. Ännu en positiv effekt, utöver miljövinsterna, är att produktionskostnaderna sänkts med 15 procent. Tanken är dessutom att typhuset ska upprepas och byggas på fler platser. Då kommer den innovativa miljötekniken att återanvändas och spridas på ett naturligt sätt till nästkommande projekt. Även Peabs vinnande bidrag, i entreprenadtävlingen om modernt träbyggande, Tulipanaros kommer att spridas som koncept eftersom första priset var ett ramavtal med HBV (föreningen Husbyggnadsvaror). Bäst på modernt träbyggande Tävlingen om modernt träbyggande utlystes av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och HBV. Den har kommit till för att få igång en teknikutveckling av hus med trästommar eftersom hus av denna typ är underrepresenterade. Detta trots att det har varit tillåtet att bygga höga hus i trä i drygt 10 år. Vårt hustypskoncept Tulipanaros kombinerar trämoduler med betong i trapphus och hisschakt. Dessutom lyfter vi fram olika energibesparande åtgärder, som frånluftsvärmeåtervinning och en speciell återvinning av värme genom golvbrunnar i våtrum, säger Tomas Pousette, regionchef i Peab. Det okonventionella ventilationssystemet har gjort det möjligt att kombinera stora fönster och ljus miljö med låg energiförbrukning. Utvecklingen som lett fram till utmärkelsen Bästa miljöanpassade byggnad 2006 och seger i tävlingen om modernt träbyggande är ett viktigt led i Peabs strävan efter att anpassa oss till kunden och samhället, säger Göte Brännvall. Naturligtvis är vi från ledningshåll mycket positiva till framgångarna, avslutar han. text HANS RAMEL Om SABOs och HBVs tävling om modernt träbyggande Tävlingen utlystes i mitten av januari 2006 och avgjordes i två steg. Sex företag gick vidare i etapp två och fem av dessa fick sina förslag bedömda av juryn. Uppdraget handlade om att ta fram förslag till flerbostadshus med stomme i trä om minst tre våningar. Det vinnande tävlingsförslaget utarbetades i samarbete mellan Peab, Setra samt arkitekterna Roger Larsson och Petter Kärnekull. Tulipanaros är ett fyrvåningshus med betongstomme och fabrikstillverkade element i massivt trä med träfasader. 16 PEABJOURNALEN 4/2006

17 Om tävlingen Bästa miljöanpassade byggnad: Tävlingen vänder sig till byggherrar i Stockholm som tävlar med nybyggda byggnadsprojekt där stadens program för Miljöanpassat byggande genomförts. Byggherrarna har själva anmält sina projekt till tävlingen. Dessa har sedan granskats av en bedömningsgrupp. Bedömningen baseras på energi, innemiljö, byggande och förvaltning. Kylvattensystem till Öresundsverket Entreprenad: Funktionsentreprenad Ordervärde: 250 Mkr Startdatum för anläggningsarbetet: 1 november 2006 Start för kommersiell drift: 1 januari 2009 Första gången i Sverige: Röret på kylvattenanläggning har en innerdiameter på närmare 2,2 meter, vilket är unikt för svenska förhållanden. Kylvattenanläggning med unik bredd för Sverige Miljödata för Kv Silvret Energi Fjärrvärme med frånluft; vattenburen värme i radiator. Beräknad energianvändning 120 kwh/kvm. Uppmätt 141 kwh/kvm (inkl. hushållsel). Innemiljö jämfört med bostadshus i Stockholm Godtagbar innemiljö, dock med mindre anmärkning angående värmekomfort vintertid. Byggande och förvaltning Miljöanpassat byggande och förvaltning. Särskilt bra att notera Ett typhus för bostadslägenheter där miljöfrågorna integrerats i byggandet. Bra resultat har erhållits vid uppföljning av energi och innemiljö. E.ON har beslutat sig för att modernisera Öresundsverket i Malmö och har därför anlitat Peab för att bygga ett kylvattensystem som består av en intagsstation och en meter lång kylvattenledning. PÅ NYÅRSDAGEN 2009 ska en ny värmeoch kraftanläggning vara klar för att producera minst 250 megawatt värme och 440 megawatt el. Värmen från anläggningen kommer att svara för ungefär 40 procent av det årliga behovet av fjärrvärme i Malmö. En naturgaseldad turbin kommer därför att ersätta den gamla kol- och oljeeldade kraftstationen i Öresundsverket. Med den nya anläggningen blir det lättare att leverera fjärrvärme till Malmös exploateringsområden såsom Västra Hamnen, Hyllievång och Limhamn. Peab har fått i uppdrag att bygga ett system för att förse Öresundsverket med kylvatten. Den kylvattenanläggning som vi bygger behövs för att kunna sänka temperaturen på värmen från ångturbinen. Till exempel under sommarmånaderna då uttaget av fjärrvärme inte är så stort. I vårt uppdrag ingår att se till att mellan 3 och 6,5 kbm vatten i sekunden levereras för att kyla bort överskottsvärmen under sommartid, säger Thomas Andersson, projektansvarig på Peab. pumpstation att byggas i Malmö oljehamn. Vattnet kommer att ledas till verket i en meter lång ledning med en innerdiameter av 2,2 meter som är gjord av glasfiberarmerad polyester, säger Thomas Andersson. Sedan 1 september har Peab varit igång med projekteringen av arbetet. 1 november startade bygget och den 28 februari 2008 är det tänkt att E.ON ska ta över anläggningen. Peab kommer sedan att utföra vissa anslutnings- och injusteringsarbeten under september text MARTIN NEANDER Pumpstation i oljehamnen För att Öresundsverket ska kunna förses med kylvatten så kommer en intagsdel med Thomas Andersson är projektansvarig inom Peab för moderniseringen av Öresundsverket i Malmö. PEABJOURNALEN 4/

18 För drygt två månader sedan började de allra första eleverna på den nystartade Peabskolan. Många är nyfikna på hur det har gått för dem. PeabJournalen gjorde därför ett besök på skolan. 18 PEABJOURNALEN 4/2006

19 Peabskolan En ny generation gör sig redo att ta vid DET ÄR EN DIMMIG oktoberdag och byggnaderna är många på Peab Park i Ängelholm. Med hjälp av de lysande bygghjälmarna utanför en stor byggnad förstår man att man har kommit rätt. Det är här i en före detta hangar som Peabskolan har förlagt den inledande praktiska utbildningen. De 64 eleverna på Peabskolan är uppdelade på två grupper, som turas om varannan vecka praktisk utbildning och varannan vecka teoretisk. Den teoretiska utbildningen bedrivs i Kristianstad hos friskolan UVS (Utveckling, Vetskap och Säkerhet). Precis som vid Peabskolan i Ängelholm finns det internatmöjlighet i Kristianstad så att eleverna slipper att göra långa pendelresor varje dag. Under den praktiska veckan i Ängelholm är man indelade i grupper med åtta elever i varje. Fyra handledare, som är anställda av Peab, har blivit utbildade för uppgiften att ge eleverna en första grund i byggnadssnickeri, murning, betongarbete och anläggning. Att eleverna får lära sig alla moment är viktigt, oavsett vilken inriktning man sedan kommer att välja, menar handledaren Kenneth Abrahamsson. Ute på byggarbetsplatserna arbetar man i lag. Det fungerar därför bättre om alla har en förståelse för varandras uppgifter, och kan rycka in och hjälpa till när det behövs. Riktiga hus i liten skala De åtta elever som just nu utbildas i byggnadssnickeri gör detta genom att bygga lekstugor i trä. Konstruktionen är dock densamma som i ett vanligt trähus med regelverk och takstolar med hanbjälke. Fasaden kommer att få en riktig lockpanel. Eleverna lär sig de olika byggnadsmomenten och när lekstugorna är klara kan de komma till glädje för förskolebarnen i närområdet. Ljudnivån är hög i den stora hangardelen och eleverna har hörselskydden på hjälmarna nedfällda över öronen. Ljuddämpande plattor är på väg att sättas upp i taket, berättar Kenneth Abrahamsson. Just skyddsaspekten försöker vi att etablera så tidigt som möjligt i elevernas medvetande. Eleverna turas om att fungera som skyddsombud. Fyra elever i taget får en skyddsutbildning och går med vid skyddsronden. Målet är att alla elever ska få ett väl inarbetat skyddstänkande och riskbedömande. I sitt framtida arbete måste var och en ha känslan av att vara sitt eget skyddsombud. Arbete med levande material I murningsavdelningen är det betydligt lugnare. Eleverna arbetar lugnt och koncentrerat med var sin tegelmur. Jag har murat upp en mur som exempel, förklarar handledaren Ronny Johansson. Eleverna utgick sedan från denna mur; de mätte och ritade en enkel skiss som underlag till en egen mur som ska vara så lik som möjligt. Att mura är ett hantverk som kräver mycket träning och känslighet. Man ska uppleva att man använder sig av levande material. Här får eleverna veta att det inte duger att använda kraft och råstyrka. Resultatet blir något helt annat om man är mjuk och försiktig. Koncentrationen och fokuseringen på uppgiften är det inget fel på. Det är inte lätt att få dem att göra en paus, fortsätter Ronny Johansson. Vi vill fortsätta vi är inte trötta, säger de. Men det kan ju vara så att jag behöver en paus. Eleverna kommer sedan att arbeta vidare med att näta och lägga puts på en frigolitvägg. Senare blir det dags att sätta kakel på en vägg och lägga klinker på ett golv med en golvbrunn. Utanför hangaren är det en grupp elever som håller på med anläggning. Här lär de sig bland annat att använda olika avvägningsinstrument och får testa olika bärlager där de lägger sten och plattor. Förberedelse för arbetslivet Att lära sig de olika momenten inom byggoch anläggningsarbete är en självklar del i Det krävs koncentration och fokusering om muren ska bli lika bra som handledarens förebild, men engagemanget är stort hos eleverna. Linus Larsson, klass 1B, är nöjd med sitt projekt. PEABJOURNALEN 4/

20 Peabskolan utbildningen. Men för att fungera på en arbetsplats finns det annat man kan behöva lära sig. Handledarna spelar en viktig roll för att eleverna ska få den sociala kompetens som krävs för att fungera på en arbetsplats. Det är många skrivna och oskrivna regler som man måste bli uppmärksam på och följa. Vi kräver bland annat en hundraprocentig närvaro och att man kommer i tid, säger Kenneth Abrahamsson. Man ska tänka på säkerheten, respektera varandra och vara en bra kamrat. Att hålla ordning och reda är inte bara en trivselfråga, utan det underlättar arbetet om man snabbt hittar rätt verktyg. Det sägs att rektorn på Peabskolan har fått telefonsamtal från föräldrar som undrar vad man har gjort med deras barn. De har nämligen plötsligt börjat duka av och diska efter kvällsmaten. Den enda chansen Hittills har vi fått en mycket positiv respons från elever, föräldrar och handledare, bekräftar projektledare Marianne Oelker Johansson. För byggnadsbranschen innebär Peabskolan en helt unik satsning. Vad som framför allt skiljer Peabskolan från byggprogrammet vid de kommunala gymnasieskolorna är den täta samverkan mellan näringsliv och skola. Vid Peabskolan har man handledare som kommer direkt från produktionen. Man använder sådana verktyg, Skolan kräver hundra procentig närvaro och att man kommer i tid, säger Kenneth Abrahamsson. Respekt och säkerhet är andra viktiga punkter vi trycker på för att eleverna ska få den sociala kompetens som krävs för att man ska fungera på en byggarbetsplats. Ordning och reda är inte bara en trivselfråga. utrustning och maskiner som används i produktionen. Vidare arbetar man med individuella planer för att varje enskild elev efter sin förmåga ska kunna bli placerad på en lämplig praktikplats. Peab garanterar inte att eleverna kommer att få en anställning efter avslutad utbildning, förklarar Marianne Oelker Johansson. Det går ju inte att se in i framtiden. Men vi vill utbilda för yrkeslivet väl förberedda och anställningsbara lärlingar, som efter sina tre år har det som krävs för att kunna få en lärlingsplats på ett byggnadsföretag, dock helst inom Peab. Utbildningen vid Peabskolan innebär en mycket bra möjlighet för alla elever, men kanske främst för PRIV-eleverna. De som inte har godkända grundskolebetyg i kärnämnena svenska, matte eller engelska. Mycket talar för att den praktiska utbildningen ger positiva effekter på det teoretiska lärandet. Eleverna får en ökad tilltro till den egna förmågan. För dessa elever innebär Peabskolan en andra chans, fortsätter Marianne Oelker Johansson. Den enda chansen var det någon av eleverna som uttryckte det. Att man inte har lyckats på högstadiet kan det finnas många olika anledningar till. Men det behöver inte betyda att man inte kan bli en utomordentligt skicklig yrkesman/-kvinna. Och detta är precis vad byggnadsbranschen behöver under de kommande åren. text INGELA ANDERSSON Full fa JAG TROR ALDRIG jag har varit med om att samarbeta med ett så stort företag där det går så smidigt, och där beslut kan tas så snabbt och i gemensam anda, som med Peab, säger Sune Reinhold, stadsdirektör i Solna. Samarbetet mellan Peab och Solna började på allvar inför diskussionerna om byggandet av den nya stadsdelen Ulriksdal för snart tre år sedan. Det är ett samarbete som Sune Reinhold beskriver som såväl intensivt som konstruktivt. Detaljplaneringen som rör Ulriksdal har fungerat smärtfritt och Peab och Solna har haft helt gemensamma utgångspunkter är det dags att sätta spaden i jorden för byggandet av Ulriksdal. Enligt planerna ska det bli ungefär 900 lägenheter och 500 stadsradhus, samt byggnation för cirka arbetsplatser. Den totala ytan på den nya stadsdelen kommer att omfatta kvm. I Frösunda planeras byggandet av ett kontorshus för cirka 400 arbetsplatser, och där kommer den totala ytan att uppgå till kvm. Levande stadsdel Sune Reinhold menar att Ulriksdal ska bli en levande stadsdel genom att människor både kommer att kunna bo och arbeta där. Dessutom blir det nära till de stora grönområdena i Övre Järva. Han säger också att det finns en stor efterfrågan på att få bosätta 20 PEABJOURNALEN 4/2006

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag 2 Restaurang J, Nacka Strand.Generalentreprenad 1995. Företaget Bilhall, Bromma. Totalentreprenad i egen regi 2004. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag som är etablerat i Stockholmsregionen

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Bärande vägg för valfri fasad. Projekt: Torget, Sollentuna. Annorlunda projekt i Kalmar. Ny stadsdel i Malmö växer fram

Bärande vägg för valfri fasad. Projekt: Torget, Sollentuna. Annorlunda projekt i Kalmar. Ny stadsdel i Malmö växer fram #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2011 Bärande vägg för valfri fasad Projekt: Torget, Sollentuna Annorlunda projekt i Kalmar Ny stadsdel i Malmö växer fram Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK!

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! RYDEBÄCK II HELSINGBORG 2 1 3 4 5 6 13 7 12 8 11 10 9 MALMÖ Källa: openstreetmap.org VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer