Kommunledningskontoret. Utbildningsmaterial. Våld i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret. Utbildningsmaterial. Våld i nära relationer"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Utbildningsmaterial Våld i nära relationer 3

2 Inledning Detta utbildningsmaterial vänder sig till alla chefer samt till HR-personal i Gävle kommun och dess bolag. Materialet ska fungera som ett stöd till chefer i Gävle kommun för att informera medarbetare om våld i nära relationer och för att våga fråga medarbetare om våld i nära relationer. Efter beslut i Kommunfullmäktige 2013 ska Gävle kommun arbeta strategiskt och kommunövergripande gällande våld i nära relationer. Gävle kommunkoncern ska skapa förutsättningar för att ingen i Gävle kommun ska utsättas för våld i nära relationer. Arbetet har fokus på mäns våld mot kvinnor. Gävle kommun genomförde år 2014 en medborgarenkät om våld i nära relationer. Resultatet av den kartläggning visar att: Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Om enkätens resultat beräknas om till medarbetare visar den att av Gävle kommuns medarbetare beräknas fyra av tio kvinnor någon gång i livet ha utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och försummelse. Mellan åren skulle en omräkning av enkäten innebära att var tionde kvinna som är medarbetare i Gävle kommun skulle ha utsatts för våld där partnern är den vanligaste förövaren. Våldet är ofta en bakomliggande orsak till diffusa hälsoproblem. Förändrat beteende eller beteende som föranleder oro kan alltså vara ett tecken på en mängd olika tillstånd som t. ex. stress, vantrivsel, utmattning, oupptäckt sjukdom, kronisk sjukdom, missbruk, våldsutsatthet eller våldsutövande. Det är därför viktigt att du som chef vet att beteende som föranleder oro även kan vara att medarbetaren är utsatt för våld i nära relation. Kartläggningen visar att kvinnor i Gävle sjukskriver sig från arbete eller studier på grund av våld i nära relation. Minst 17 procent av de utsatta kvinnorna i Gävle har någon gång i livet sjukskrivit sig på grund av våld i nära relation. Våld i nära relationer kan alltså förekomma i varje arbetsgrupp om man omsätter resultatet i kartläggningen till anställda medarbetare i Gävle kommun. Våld finns i alla samhällsklasser och i alla åldrar. Trots att våld i nära relationer är ett vanligt problem så pratar vi sällan om det. Det är därför viktigt att ge chefer i Gävle kommun goda förutsättningar för att identifiera medarbetare som utsätts för våld i nära relationer. Ett bra bemötande med uppföljande stöd kan vara avgörande för att en medarbetare ska ha möjlighet att förändra sin situation. Utbildningsmaterialet syftar till att ge Gävle kommuns chefer verktyg för att ställa frågor till medarbetare i Gävle 4

3 kommun om våld i nära relationer. Utbildningsmaterialet innehåller fallbeskrivningar med tillhörande problematiserande frågor. Fallbeskrivningar kan användas av chefer och HR-personal för att diskutera frågan om våld i nära relation på arbetsplatsen i utbildande syfte. Fallbeskrivningarna utgår från olika scenarier och ska fungera som ett diskussionsmaterial. Scenarierna utgår från att chefen tar upp frågan om våld i nära relationer i fem olika situationer såsom i ett medarbetarsamtal, ett orossamtal, under en arbetsplatsträff, hur en chef tar stöd av HR-personal i frågan våld i nära relation samt hur en medarbetare bemöter en kollega som är utsatt för våld i nära relationer. Varje scenario följs av förslag på diskussionsfrågor. Materialet är främst till utbildning av chefer, men du kan om du vill även använda dem i samtal med medarbetare på en arbetsplatsträff. Genom att lyfta frågan och rutinmässigt våga fråga medarbetare om våld i nära relationer kan du som chef nå utsatta medarbetare. Det kan även underlätta samtalen på arbetsplatsen och du som chef får en ingång att prata om detta vid nästa enskilda samtal med medarbetaren. I denna skrift presenteras de fem scenarierna/fallbeskrivningar med tillhörande diskussionsfrågor. Fakta Våld i nära relationer är: Våldet kan finnas i olika slags nära relationer såsom mellan makar, sambor, sårbor, partner, före detta partner och mellan vårdnadshavare och barn och mellan släktingar. Utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående eller inte är om det finns eller funnits en nära och förtroendefull relation mellan den som utövat vålder och den som utsatts för brottet. Våldet finns i såväl hetero- som homosexuella förhållanden som i familje- och släktsystem där familjens heder går före individens önskningar och behov. Våld i nära relation kan anta olika former såsom psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, hedersrelaterat våld, försummelse och ekonomiskt förtryck. De senaste åren har svensk lagstiftning genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld, samt barn som bevittnar våld. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar idag omfattas av våldtäcktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, och regler om sekretess, besöksförbud, och målsägandebiträde har reviderats. För mer information se 5

4 Arbetsplatsträffen Konferensrummet började bli varmt och instängt. De hade nyss fått en rapport om den trasiga kopieringsmaskinen, och nu hade man kommit en bit in i det nya utbildningsmaterialet om våld i nära relationer från Kommunledningskontoret. 17% av alla kvinnor har någon gång varit sjukskrivna på grund av våld i nära relationer. Det är alltså väldigt vanligt. Det kan mycket väl vara någon här inne som är utsatt för det. Eller som utsätter någon för våld. Det är viktigt att inse att våld inte bara handlar om knytnävsslag och stora blåmärken. Det kan också vara hot, att man kontrollerar sin partner, svartsjuka. Många män får tidigt lära sig att våldsamt beteende är ett sätt att lösa problem. Finns det några frågor? Eva räckte upp handen. Min man är ganska svartsjuk, och det tycker jag bara är gulligt. Det visar ju att han tycker om mig. Och Johanna fyllde i. Ja, man vill ju ha en man som beskyddar en lite, som är manlig. Chefen log kort. Jag ska inte stå här och bedöma era män. Men man ska vara uppmärksam. Svartsjuka kan vara ett sätt att kontrollera sin partner. Fredrik vägde på stolen. Det är väl bara alkisar och invand- rare som slår sina fruar. Eva och Johanna skrattade. Men längre bak satt Musse, Johan och Annika tysta. Annika tittade stint ut genom fönstret. Chefen såg bestämd ut. Nej, så är det absolut inte. Våld i nära relationer förekommer i alla grupper i samhället. Det är många som inte vågar berätta om det, för att man skäms. Men så ska det inte vara här. Det finns hjälp att få. Både om man är utsatt eller om man utsätter någon. Man kan bland annat vända sig till kvinnojouren, mansmottagningen och företagshälsan. Och finns det barn som drabbas är det extra viktigt att man gör något. Jag sätter upp den här kontaktlistan på anslagstavlan. Ni kan alltid komma till mig om ni behöver stöd. Annika tittade ner i sin tomma kaffemugg. Klockan närmade sig två. Men då avslutar vi för den här gången. Och jag påminner alla om att fylla i semesterschemat för sommaren senast på onsdag. På jobbet fortsatte allt sin gilla gång. Kopieringsmaskinen gick sönder igen. Johanna glömde att ta med fredagsfika. Och tre veckor senare ringde Annika till kvinnojouren. 6

5 Diskussionsfrågor Vad gör chefen som är bra? Borde chefen ha gjort något annorlunda? Vad i chefens ord och agerande tror du får Annika att ta steget och kontakta kvinnojouren? Hur hanterar du fördomar och exkluderande beteende på din arbetsplats? Vilka fördomar har du om våld i nära relationer? Har du någon gång misstänkt att en person på din arbetsplats har varit utsatt för våld?* Varför tror du att många som utsätts för våld i en nära relation känner skam? *om du ska använda materialet i en arbetsgrupp ska denna fråga ej behandlas/ diskuteras. 7

6 Orossamtalet Chefen stod i korridoren. Utanför fönstret föll ett tunt snöfall. Fick jag med mig min mobil? Chefen började känna i fickorna. Rafsade igenom väskan. Från kontoret bredvid kom med ens Anders röst. Jag kommer och möter dig vid jobbet, som vanligt. Klockan fem, inte en sekund senare. Vilka jobbar du med idag? Jaha, vem är han då? Gillar du honom? Ska du jobba med honom mycket? Då måste du byta schema. Men gör som jag säger! Du vill väl inte att jag ska bli ledsen och arg igen? Då kommer jag klockan fem. Du vet att jag inte kan leva utan dig. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Det var inte första gången chefen hade hört den här sortens samtal. För någon vecka sedan hade Anders stått längst bort på parkeringen och skrikit i mobilen. Och på en utbildningsdag förra månaden hade han gång på gång gått undan och pratat hetsigt i sin telefon. Anders har även varit disträ och tankspridd sista veckorna. Några dagar senare. Chefen sitter framför Anders välstädade skrivbord. De pratar om jobbet. Anders skämtar och skrattar som vanligt. Jo, sen skulle jag också fråga. Du har träffat en tjej ganska nyligen? Eh ja? Hur hur har ni det? Ursäkta, men vad har du med det att göra? Det är min uppgift att bry mig om mina medarbetare. Jag har träffat en tjej. Vi är allt för varandra. Men nu känner jag att vi kommer in på mitt privatliv. Anders ljusblå ögon stirrade ut genom fönstret. Det blev en kort tystnad. Chefen såg på honom. Jag förstår att du kan känna så. Men jag har uppfattat att det här förhållandet inte bara verkar göra att du mår bra. Och då kan det också påverka hur man är på arbetet. Det är min skyldighet att ta upp det här. Kärlek och relationer kan vara svårt. Så är det för många. Men det finns stöd man kan få. Av företagshälsovården, eller så kan man ringa något av de här telefonnumren. Om man behöver, så får man bra hjälp. Det var allt jag tänkte säga just nu. Ta hand om dig. 8

7 Diskussionsfrågor Vad gör chefen som är bra? Borde chefen ha gjort något annorlunda? Vad i Anders telefonsamtal oroar chefen? Ska chefen följa upp samtalet med Anders? Vilket stöd kan du som chef få vid en svår situation på arbetsplatsen? Var går gränsen för vad en chef kan fråga om en medarbetares privatliv? 9

8 Medarbetarsamtalet Chefen stängde dörren till det lilla personalrummet. Hällde upp kaffe. Plastblomman i fönstret såg nästan pigg ut. Men nu dags att fokusera på medarbetarsamtalet. Ja, hur trivs du på jobbet? Jo, bara bra. Vad tycker du om de nya arbetskläderna? De är också bra. Och med arbetskamraterna? Jo, inga problem. Du var inte med på after work här om sistens. Nej, just det, jag kunde inte. Jag tror inte att du var med i höstas heller. Nej, kanske inte. Jag kommer inte riktigt ihåg. Du har sett lite trött ut den sista tiden. Är det mycket för dig? Nej då, det är ingen fara. Du vet att jag också vid medarbetarsamtal ska fråga hur ni har det hemma. Hur ser det ut för dig? Jo, som för de flesta andra. Det är barn och disk och bilen till verkstan och allt det där. Fläkten surrade, ett lysrör blinkade. Chefen kliade sig i pannan. Medarbetaren dolde en gäspning och sneglade på klockan på väggen. Som chef har jag ju många medarbetare, och jag hinner inte träffa alla så mycket som jag skulle önska. Jag förstår att det inte alltid är så lätt att prata med mig. Men jag ska försöka bli bättre på det. I de här samtalen ska jag också fråga om du har blivit utsatt för våld hemma. Nej, Nej, aldrig. Och våld kan ju vara så många olika saker. En knuff, att man känner sig hotad, att man inte får bestämma själv så mycket man skulle önska. Och så kan det ju vara slag och sparkar. Medarbetaren satt plötsligt tyst. Jag jo eh Sånt här är verkligen inte enkelt att prata om. Och kanske särskilt inte med sin chef. Men jag vill att mina medarbetare ska må bra. Och det finns stöd och hjälp som jag kan förmedla. Återigen blev det tyst. Medarbetaren tittade ner i golvet. Vet du vad. Vi behöver inte säga så mycket mer just nu. Men jag tycker att vi bokar in ett nytt litet möte om en vecka. Så kan jag ta med mig en del information. Och jag kan garantera dig att jag inte kommer att prata om det här med någon, så länge inte du vill det. Ska vi säga så? 10

9 Diskussionsfrågor Vad gör chefen som är bra? Borde chefen ha gjort något annorlunda? Är du bekväm med att ställa personliga frågor till dina medarbetare? Vilka varningssignaler kan man uppfatta för våld i nära relationer? Hur skulle det kännas om du plötsligt anade att en medarbetare är utsatt för våld? Skulle det göra någon skillnad om medarbetaren hade barn? Uppfattar du medarbetaren som en man eller kvinna? Blir det annorlunda om du tänker dig att medarbetaren har det motsatta könet jämfört med vad du tänkte först? Hur skulle du inleda kommande samtal med en medarbetare? 11

10 Chefen kommer till HR Chefen gick in utan att knacka. Jenny på HR tittade upp från datorn. Engagemang! Arbetsglädje! stod det på en affisch bakom hennes skrivbord. Har du tid en stund? Nja Jag ska just iväg. Men sätt dig. Jo, jag jag har en medarbetare som jag tror är utsatt för våld hemma. Oj då, jaha. Det bara dök upp under ett medarbetarsamtal. Jag vet inte om det blev ett bra samtal. Jag kanske borde ha frågat på ett annat sätt. Jag kanske inte borde ha frågat henne alls. Nu har jag gått och vänt och vridit på det här i flera dagar, och Vad sa hon då? Hon blev tyst, tittade ner i golvet. Jaså Okej Jenny fingrade lite på häftapparaten på skrivbordet. Chefen tittade uppgivet på henne. Kontoret kändes instängt och varmt. Jenny tog ett djupt andetag: Du skulle jag kunna få återkomma till dig om ett par dagar? Jag behöver nog bolla med en kollega. Nej, men jag ska ha ett uppföljande möte med henne om en timme. Du ska väl kunna ge råd om sånt här? De såg på varandra. Chefens frisyr spretade lite i oordning. Okej Då måste vi ju försöka lösa det Först behöver du väl hitta ett sätt för dig att prata om det. Du kanske vill vara formell, hålla dig till paragrafer och riktlinjer, eller så vill du ha en mer personlig ton. Men alltså, jag är chef. Jag ska följa mål och besparingskrav och ha nöjda kunder. Hon sköter ju ändå sitt jobb. Är det verkligen min uppgift att lägga mig i det här? Jo, men tänk om hon faktiskt blir slagen. Det är ju allvarligt. Och vi har ju en handbok kring våld i nära relationer. Chefen blundade en kort stund. Jenny fortsatte. Jag kan ju bara tänka mig själv, hon tycker säkert att det är väldigt jobbigt att prata om det här. Många kan nog tycka att det är pinsamt att de blir slagna. Jag tycker inte att du ska bestämma och pekar med hela handen. Ta det lugnt, lyssna. Du kan väl ge henne råd hur hon kan söka hjälp. Försök att vara ett stöd för henne. Berätta för henne om rapporten, hur pass vanligt det ändå är. Men Men det är ju jättesvårt. Ja, det är det. 12

11 Diskussionsfrågor Hur tycker du att Jenny/HR bemöter chefen? Borde hon ha gjort på något annat sätt? Vet du hur du skulle hantera en liknande fråga? Vad kan man säga om chefens agerande? Vilken kunskap behöver du om våld i nära relationer? Tycker du att det finns en förtroendefull relation mellan HR och chefer på din avdelning, förvaltning etc? Hur skulle du agera om du misstänkte att någon i din närhet var utsatt för våld i en nära relation? 13

12 Medarbetaren, tre situationer De skrattade. Margareta råkade skvimpa ut en skvätt kaffe på fikabordet. Hussein tog en bulle till. Eva började berätta om Ålandskryssingen i helgen. Medarbetaren tittade plötsligt på klockan, ett stelt leende, jackan i handen och skyndade sig mot dörren. Jag måste gå nu. Min sambo Vi ses i morgon. De såg hur Medarbetaren hoppade in i den vita bilen som väntade utanför. Henrik log snett , varje dag. Chefen pratade vidare om den nya schemaläggningen. Det surrade i Medarbetarens ficka. Säkert fjärde gången nu. Chefen suckade, bläddrade i sina papper. Ännu en gång surrade det i fickan. Vem är det som har telefonen på ljudlöst? Det stör faktiskt lite. Medarbetaren gick ut. Ursäkta jag måste bara gå på toa. Genom dörren hörde de. Men älskade, jag sitter bara på ett möte jag kan inte prata nu. Och dagen efter var Medarbetaren sjukskriven. om du messar eller ringer, men jag kommer att vara lite upptagen. Om du älskar mig så svarar du. Annars blir jag så orolig. Du vill väl inte att jag ska bli ledsen eller arg igen? Ett hårt grepp om Medarbetarens arm. Medarbetaren drog sig undan, klev ur bilen. Den vita bilen åkte långsamt därifrån. Medarbetaren fick syn på Jessica, men tittade bort, gick hastigt mot ingången. Du, vänta. Medarbetaren stannade. De såg på varandra. Jag såg och hörde det där. Vilket då? Alltså vi har det kanske lite krångligt. Men om man verkligen tycker om varandra så får man ju ställa upp. Men det var inte okej. Äsch, det var väl inte så Medarbetaren stod tyst. Du, om man inte blir bra behandlad så finns det ju hjälp och stöd du kan få. Jo ja Ska vi gå in? Jessica stod vid cykelstället när Medarbetaren öppnade bildörren. Jag lovar att jag ska försöka svara 14

13 Diskussionsfrågor Hur tycker du att Medarbetaren blir bemött av sina kollegor? Borde de ha gjort på något annat sätt? Kan Jessicas agerande få positiv betydelse för Medarbetaren? Skulle du kunna fråga en medarbetare om det? Uppfattar du Medarbetaren som en man eller kvinna? Blir det annorlunda om du tänker dig att medarbetaren har det motsatta könet jämfört med vad du tänkte först? 15

14 Avslutningsvis I detta material har du tagit del av fem olika scenarier/fallbeskrivningar gällande samtal om våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett relativt osynliggjort samhällsproblem som får stora konsekvenser för folkhälsan och samhällsekonomin. Vill du ha mer kunskap kan du läsa rapporten Jag försöker glömma men jag kan inte glömma som finns på Ankaret. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskap- och resurscentrum som jobbar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor. Du hittar mer information under länken Du kan även vända dig dit i din roll som chef för stöd och råd. Du kan även kontakta Monika Quadt ansvarig för arbetet mot våld i nära relationer på Socialtjänsten Gävle. Våga fråga och agera angående våld i nära relationer! 16

15 Rådgivning och information Personalstöd Är en snabb, effektiv, gratis och anonym tjänst som innebär att du som anställd i Gävle kommun kan få professionell vägledning och stöd i såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Dygnet runt, året om når du Personalstödet. Du kan få stöd i både arbetsrelaterade och privata frågor. Telefonnummer: Samtalsakuten Hemsida: Telefonnummer: Brottsoffer jouren Hemsida: Telefonnummer: Företagshälsan Där ingår minst ett samtal utan godkännande av din chef. Telefonnummer: Öppenvårdsmottagningen våld i nära relationer (socialtjänsten) Tar emot kvinnor, män och barn, utsatta eller om man utsatt någon för våld i nära relation. Hemsida: Telefonnummer: Blåklockan, kvinnorjour Telefonnummer riktas enbart till kvinnor. Hemsida: Mail: Tjejjouren Vulcana Telefonnummer: Hemsida: Mail: Stickan, krismottagning för män Riktar sig enbart till män, där pratar män med män. Hemsida: Telefonnummer: Polis Telefonnummer i annat fall än akut: I akuta fall Telefonnummer: 112 Kvinnofridslinjen Telefonnummer: Terrafem Hjälper utsatta kvinnor med utländsk härkomst på hens modersmål. Jourtelefon: Naispäivystys turvakoti piilopirtti Denna verksamhet ligger inte i Gävle men den hjälp sökande kan få stöd av finsktalande personal. Puhelinpäivystys: Hälsocentralerna i Gävle finns samlade i länken nedan, varje hälsocentral har ett psykosociala team, se länken för att hitta din närmaste hälsocentral. Hemsida: Psykosociala problem, Personlig kriser, samlevnads/ familj/relationsfrågor, våld, alkohol-, drog och spelmissbruk, juridik eller ekonomi. Telefonnummer:

16 Gävle kommun Gävle 2

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer?

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? Kommunledningskontoret Handbok Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? 3 1 Det fjärde jämställdhetspolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 Denna handbok vänder sig till alla

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget detta handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal inom Landstinget

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Vägledning för arbetsgivare

Vägledning för arbetsgivare vägledning Vägledning för arbetsgivare vid misstanke om våld i anställdas nära relation Borås Stad Vägledning för arbetsgivare Våga se - våga fråga - agera Förord Boråsarnas trygghet är ett prioriterat

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra.

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra. Den hemliga roboten Asta, Bea och Cesar har fått ett uppdrag av deras lärare Olle. Uppdraget var att de skulle hitta en bok i skolbiblioteket som Olle skulle läsa som högläsning på morgonen i klassrummet.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

VANESSA. Den orädda. Joachim Masannek

VANESSA. Den orädda. Joachim Masannek VANESSA Den orädda Joachim Masannek Vanessa Den orädda Bok 3 av Joachim Masannek Illustrerad av Jan Birck Översatt och bearbetad av Marie Helleday Ekwurtzel Originalets titel: Die Wilden Fussballkerle

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2014 UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Pe rs on al Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

EN SKETCH FRÅN STEFAN TUNEDAL

EN SKETCH FRÅN STEFAN TUNEDAL EN SKETCH FRÅN STEFAN TUNEDAL Utbildad personal 11 jan 2016 Fler sketcher En man i femtioårsåldern kliver in i ett litet snabbköp. Blicken är intensiv, undersökande och han har egen plastkasse instoppad

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något.

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något. Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Julia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 8 år, jag tycker om att ha vänner. Min favoritfärg är turkos och svart.jag har många kompisar på min skola. Mina kompisar heter Albin,

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Dagens upplägg. Uppföljning FREDA-beskrivning. Introduktion FREDA- Farlighetsbedömning. Introduktion Säkerhetsplanering

Dagens upplägg. Uppföljning FREDA-beskrivning. Introduktion FREDA- Farlighetsbedömning. Introduktion Säkerhetsplanering Välkomna! Dagens upplägg DAG 2 Uppföljning FREDA-beskrivning Introduktion FREDA- Farlighetsbedömning Introduktion Säkerhetsplanering Grupparbete Farlighetsbedömning och Säkerhetsplanering Frågor från förra

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

- Tack, sa jag och gick och satte mig på en ledig plats bredvid en tjej längst fram som luktade parfym.

- Tack, sa jag och gick och satte mig på en ledig plats bredvid en tjej längst fram som luktade parfym. A4 Varför just jag? När jag kom in i klassrummet kände jag att det här var helt fel. Alla tittade på mig. Jag blev stående i dörröppningen medan kvinnan framme vid tavlan började prata. - Åh, hej! Det

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen RUTIN Sid: 1 (10) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare på VOF och utförare inom 1 2016-05-11 hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Chef

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget

Handlingsprogram. för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal i landstinget detta handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relation avseende kvinnlig personal inom Landstinget

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Kap 1 hej. Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan.

Kap 1 hej. Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan. Kap 1 hej Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan. Min bästa vän heter Emil, Emil gillar fotboll och innebandy.

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Rädda världen och krama mej

Rädda världen och krama mej Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Rädda världen och krama mej Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Radda_varlden_Rosa6_INLAGA.indd

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

1 En olycka kommer sa " llan ensam

1 En olycka kommer sa  llan ensam 1 En olycka kommer sa " llan ensam Ewa Christina Johansson Illustrationer Johan Egerkrans Axel! Där är du ju! Axels hjärta hoppade till i bröstet. Fast på ett bra sätt. Det var ju söta Rut som ropade på

Läs mer

Kapitel 1 hej. Det finns en dörr i skolan som jag undrar över. Den är i mitt klassrum och fröken säger att dörren aldrig har öppnats.

Kapitel 1 hej. Det finns en dörr i skolan som jag undrar över. Den är i mitt klassrum och fröken säger att dörren aldrig har öppnats. Kapitel 1 hej Jag heter Eric Knutson och är 9 år. Jag har ljust hår och jag är ganska kort jag gillar att spela fotboll och innebandy. Min mamma heter Karin och hon har också har just hår. Min pappa heter

Läs mer