UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN"

Transkript

1 UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

2 Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett efter broschyrens framtagande vad gäller tillgänglig service på de platser som beskrivs. Ansvarig utgivare: Bygg- och miljökontoret, Sandvikens kommun. Kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2007/2311. Sandvikens kommun. Idé och produktion: Torbjörn Johansson, Anna Käller, Anneli Aronsson och Christina Larsson. Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö Upplaga: 2000 ex. Foto omslag: Hammarby bruk. Fotograf: Hans Andersson.

3 Utflyktsmål i Sandvikens kommun

4 Innehåll Inledning Nakkanitti Kungsbergets grotta Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn... 8 Mombyåsens domänreservat Grävna knippans naturreservat Vällingudden Västerhällarna Österbergsmuren Svartviksstugan Hamptjärn Hälsans stig Slars-Ollas Fäbod Hohällan Gunnarudden Körön och Körsjön Gavelhyttan Hammarby Bruk Sörby gravfält i Årsunda Widéns gammelskog Gammelstilla Bredmossen Koversta gammelby Kungshögstornet Strångnäs Långängarnas naturreservat... 26

5 Inledning Har du aldrig sett en naturskog, gammal fäbod eller provat att fiska i en skogssjö då är det dags nu! Vet du inte vart du ska bege dig för att uppleva detta i närområdet? Då har du hittat rätt broschyr! Här presenteras ett urval natur-, frilufts- och kulturområden i Sandvikens kommun. Vi har medvetet valt att inte ta med våra mest välkända utflyktsmål utan i stället försökt hitta en blandning av områden med olika karaktär. Vi hoppas att blandningen gör att alla kan hitta något som lockar just dem. Vår förhoppning är att denna lilla skrift ska inspirera fler att ge sig ut och upptäcka den fantastiska miljö som vi har förmånen att vara omgiven av! P.S. Glöm inte bort allemansrättens frihet under ansvar. Respektera naturen och andra människors rätt att vistas i den utan att bli störd.

6 Nakkanitti Vid Nakkanitti, som betyder den lilla myren på finska, kan du kombinera naturupplevelsen med att beskåda både flottningshistoria och moderna fiskevårdsåtgärder. Det kan vara svårt att föreställa sig idag att det bara är en mansålder sedan flottning längs våra vattendrag var det vanliga sättet att forsla timmer. På vissa ställen som vid dammar var man då tvungen att bygga särskilda rännor som ledde timret förbi hindret. Vid Nakkanittidammen har stenkistorna reparerats och nedanför dammen, bara ett hundratal meter från vindskyddet, finns en bit av den gammal flottningsränna återuppbyggd. I Pengerbäcken, det lilla vattendrag som förser Nakkanittimyren med vatten, finns det inhemsk bäcköring. Bäcköringen har i många vattendrag konkurrerats ut av den inplanterade kanadensiska bäckrödingen. Det har i sin tur gjort det svårare för den sällsynta flodpärlmusslan att föröka sig, eftersom den i ett steg av sin utveckling är beroende av bäcköringen. För att gör det möjligt för öringen att sprida sig längs hela vattensystemet byggde Sandvikens kommun år 2000 ett så kallat omlöp vid Nakkanittidammen. Omlöpet är en konstgjord bäckfåra som gör det möjligt för fiskarna att vandra förbi dammen. 4

7 Fakta LÄGE: Från Kungsbergets skidanläggning kör västerut ca 3 km. Ta Sörjavägen till höger och följ den 2,5 km. Ta höger på Nakkanittivägen och kör rakt fram i 1,5 km. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavla, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Mombyåsens Domänreservat. HÄNSYN: Fiska inte i omlöpet. MER INFORMATION: Järbo fiskevårdsområdesförening. FOTOGRAF HANS ANDERSSON 5

8 Kungsbergets grotta Vem bor här, troll eller rövare? Besök ett spännande utflyktsmål som kan reta fantasin hos så väl stora som små! Att grottan sedan ligger i kommunens äldsta naturreservat gör upplevelsen ännu rikare. Kungsbergets grotta bildas av mycket stora block och ska ha varit en gammal tjuvgömma. Tjuven som höll till här hette Gillberg och därför kallas grottorna ibland Gillbergs ide. Öppningen till grottan är ganska stor och där innanför finns ett cirka 4 meter djupt valv som sedan övergår i några smala gångar. Det är som gjort för en utforskningsexpedition! Artrikedomen är stor på Kungsberget, mycket tack vare det varierade lokalklimatet. På bergets norra sluttning, som är kallare och har snö längre än omgivningen, växer fjälltoltan. På den sydliga sluttningen, Styggberget, finns flera växtarter som normalt bara förekommer längre söderut, så kallade värmetidsrelikter. Några exempel på sådana arter är kungsljus, springkorn och hassel. I den gamla skogen på Styggberget lever också ett tiotal rödlistade arter, främst mossor och lavar. I närheten av Kungsbergets naturreservat som bildades redan 1971 finns också öppna betesmarker vid Lassas Gropänge. 6

9 Fakta LÄGE: Kör 2,5 km norrut från Järbo, ta vänster mot Norrby. Efter 1600 m ta höger mot Ålands. Efter 900 m ta vänster. Från vändplanen går stig mot grottorna. SERVICE: Informationstavla, stig (håller på att ajourhållas). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets skidanläggning, Nakkanittimyren, Grävna Knippan. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 7

10 Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn Gör en utflykt och besök tre sjöar i en smäll! Här kan du se kulturhistoria i form av traditionell järnframställning, ta en fika vid vattnet och prova fiskelyckan. Järnframställningstraditionen som finns i hela Gästrikland är gammal, och i trakten av Hälltjärn finns en 2000-årig slaggvarp*. Vid Hälltjärn finns en kopia av en järnbläster och två helger per år anordnar Hälltjärnsprojektet blästerdagar. Då visas traditionell järnframställning i blästerugn från röd jord till smidbart järn. Skolklasser serverar kolbullar och det finns trollstig och sagohällar för barnen att besöka. Inte långt från Hälltjärn ligger de två lättillgängliga fiskesjöarna Djuptjärn och Svarttjärn. Här finns öring och regnbåge och lugn natur. Det är med andra ord ett fint utflyktsmål för så väl fiskefantaster som barnfamiljer och rörelsehindrade. Från parkeringen mitt mellan sjöarna går det att ta sig med rullstol till båda sjöarna som har tillgänglighetsanpassade kastplatser. Observera att det vid Svarttjärn endast är tillåtet med flugfiske. * Åldern har bestämts med kol-14 metoden. 8

11 Fakta LÄGE: Cirka 5 km nordost om Järbo, längs vägen mot Medskog, skyltat mot Järnbläster. SERVICE: Parkeringsmöjligheter, informationstavlor, handikappanpassade toaletter, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Fäboleden passerar i närheten, badplats vid Hålldammen. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Järbo sportfiskeklubb. FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 9

12 Mombyåsens domänreservat Besök ett skogsområde som skyddades redan 1957 för dess höga naturvärden. Så här såg skogen ut nästan överallt i dessa trakter för år sedan! Mombyåsen som ligger i Ovansjö kronopark, fredades som Domänreservat Reservatet består av ett 2,3 ha stort barrskogsområde, bevuxet med gammal grov tall- och granskog. Tallarna är omkring 200 år, de grövsta och mäktigaste når 240 cm i omkrets i brösthöjd. Reservatet ligger i utkanten på ett område där det under 2008 kommer att inrättas en så kallad Ekopark på Sveaskogs marker. Detta område blir ca ha stort med en hög andel skogsmark som undantas avverkning eller där skogen sköts för att gynna naturvärdena. Här kommer att anläggas stigar och leder med information om skogsbruket och naturvärden. 10

13 Fakta LÄGE: Från Kungsberget kör söderut längs AK-vägen mot Stocksbo. 1,5 km efter avtagsvägen Sörjavägen, ta höger mot Mombyåsen. Efter 1,5 km ta vänster, efter ytterligare 1,5 km finns skylt Mombyåsens domänreservat på vänster sida. SERVICE: Informationsskylt. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets grottor, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Skada inte växt- eller djurliv, lämna inget skräp. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 11

14 Grävna knippans naturreservat En gång skyddat som domänreservat, för sina gamla grova träd, som också har visat sig ha stora naturvärden. Terrängen är ett par parallella moränåsar. Här anlade man vägen. Knippa betyder kulle. Mellan åsarna finns stråk med sumpskog och en liten bäck. Intill bäcken är marken extra bördig, med enormt stora granar och tallar. Även på de höga partierna växer grov och gammal skog med inslag av asp. Den äldsta tallen är 395 år gammal. Sedan många decennier häckar här duvhök och ibland ormvråk. Alla svenska hackspettar utom vitrygg har observerats i eller intill reservatet. Floran är rikast vid bäcken, där bl.a. topplösa, kärrfibbla, missne och spädstarr frodas, och där det finns mängder av den sällsynta dvärghäxörten. De vanliga skogsorkidéerna jungfru Marie nycklar, korallrot, spindelblomster och knärot finns också, i mindre mängd. Eftersom skogen inte har skördats på många decennier finns i området ovanligt mycket död ved, även mycket grova lågor. Den största ansamlingen är längs bäcken, med rotvältor av granar och knäckta klibbalar och aspar. På sådana liggande stammar finns svampar som lappticka, kötticka, stjärntagging och vågticka. 12

15 Fakta LÄGE: 2 km sydväst om Kungsberget. Från vägen mellan Järbo och Kungsberg, 5 km nordväst om Järbo kyrka, ta av västerut på Norrbyvägen. 0.5 km efter sjön Härnen ser man reservatskylten på höger sida. SERVICE: De gamla stigarna i området är otydliga. Hela området är svårgånget på grund av block, fallna trädstammar och håligheter mellan rötter. Noggrann uppmärksamhet och stadiga skor fordras. Man kan knappast gå vilse i detta endast 12 ha stora reservat. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets naturreservat, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Djurlivet får inte störas och sällsynta växter får inte skadas. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 13

16 Vällingudden Ta en skogspromenad på 2 km och upplev ett stycke norrlandsnatur med sjö och gammal skog. Glöm inte fikakorgen! Vällingudden skyddades som naturreservat Det består av den yttre delen av en udde i sjön Vällingens norra del. På den starkt stenbundna marken växer en sedan länge orörd, urskogsartad tallskog med ett flertal år gamla grova tallar och många torrfuror. Där växer också björkar och enstaka grova klibbalar. Sjön Vällingen är även ett mycket trevligt utflyktsmål på vintern för bl.a. skridskoåkning. 14

17 Fakta LÄGE: Kör 272:an från Sandviken mot Ockelbo. 6 km norr om Högbo Bruk ta vänster vid skylt Rosenbergsvägen eller naturreservatsskylt. Efter 3 km följ stig norrut mot reservatet. SERVICE: Parkeringsficka vid Rosenbergsvägen, vägvisning från Rosenbergsvägen till reservatet (gula ringar på träd), delvis spångad stig, informationstavla vid reservatet. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Drottmuren. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 15

18 Västerhällarna För den som tycker att de vanliga vandringslederna är för långa så rekommenderas en tur till Västerhällarna. Efter en lagom ansträngande vandring till toppen finner du här avkopplande stillhet och utsikt. Västerhällarna är ett populärt utflyktsmål för Järbos skolklasser och det finns gott om inspiration till livliga lekar bland alla stenar och branter. Vandringen hit går genom fin barrskog med gott om möjligheter att plocka bär på hösten. När man kommer högre upp i terrängen blir det mer hällmarker och man passerar ett klapperstensfält. Väl uppe på toppen bjuds du på utsikt över Järbo, Vreten och de blånande höjderna vid horisonten. Här växer gammal tallskog och man kan se hur hällarna slipats av is och vågor då havet nådde ända hit. Det går att ta sig till Västerhällarna längs flera olika vägar och leder i skogen. Från Järbo idrottsplats finns en skyltad led som är ungefär 2 kilometer, och vintertid finns ett skidspår hela vägen till toppen. Bara 500 meter från toppen passerar en skoterled, så om man är aktsam och inte kör sönder skidspåret går det även att åka skoter hit. 16

19 Fakta LÄGE: Från Järbo idrottsplats se karta och följ skylt, cirka 2 km. SERVICE: Parkering vid idrottsplatsen, delvis upplyst vandringsväg, vindskydd med eldstad. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hälltjärn. HÄNSYN: Kom ihåg att skoter inte får köras på barmark, håll till befintligt spår. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 17

20 Österbergsmuren Gör en upptäcktsfärd till vår tillgängligaste vildmark! Österbergsmuren är ett spännande naturreservat med en 560 meter lång naturstig som gående med barnvagnar så väl som rullstolar lätt kan ta sig fram på. Österbergsmuren visar upp en prakt av stora grova träd, döda mosstäckta träd och mängder av spännande arter. Det har avverkats i området tidigare, men skogen är ändå en av de äldsta i landskapet. Den äldsta kända granen är runt 345 år och den äldsta tallen ungefär 455 år. Det finns också gott om död ved i skogen vilket gynnar den biologiska mångfalden. Här lever flera hotade arter av mossor, lavar, svampar, däggdjur, fåglar, fjärilar och skalbaggar. När det gjordes en mer omfattande fjärilsinventering i Österbergsmuren så hittade man inte mindre än 335 olika fjärilsarter! Delar av reservatet har varit skyddat sedan 1934 som domänreservat, och 1983 utökades det med likartad men inte fullt så gammal skog ombildades det 19 hektar stora domänreservatet till naturreservat och förvaltas sedan dess av länsstyrelsen. Guidade turer längs rampen i reservatet kan sommartid bokas hos föreningen Gränsland. Gränsland har som mål att möjliggöra naturupplevelser för alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 18

21 Fakta LÄGE: Cirka 3 mil nordväst om Sandviken mellan Stocksbo och Kungsberget. SERVICE: Parkering, informationsskylt, grillplats, vindskydd, handikappanpassad toalett och ramp (560 m), möjlighet till guidning finns under sommarhalvåret (kontakta Gränsland). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Jägarstugan, Österbergs fäbodar. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 19

22 Svartviksstugan Med skön utsikt över Öjaren och omgiven av rogivande skog erbjuder Svartviksstugan ett välordnat mål för vandringen, skidfärden, båt- eller bilturen! Från Högbo Bruk är det en 3,5 km lång vandring eller skidtur till Svartviksstugan, vilket kan vara lagom långt för familjen. När man väl kommit fram smakar matsäcken garanterat extra gott, och man kan välja att äta den inomhus i stugan eller vid Öjarens strand. Det går också bra att ta sig hit med bil vilket gör att stugan är ett populärt utflyktsmål för rörelsehindrade och äldre året om. Ta gärna en promenad längs Öjarens strand och upplev en sjö med norrlandskaraktär jämfört med exempelvis Storsjöns mer slättlandsbetonade. 20

23 Fakta LÄGE: Svartviken vid Öjaren, med bil åk 272 norrut från Sandviken. Vid Västanbyn ta höger på Högtorpsvägen mot Valbo/Bäck. Efter 4,5 km ta vänster vid skylt Svartviksstugan. SERVICE: Parkeringsplats, asfalterad stig längs vattnet, handikapptoalett, grillmöjlighet, stugan är öppen dagligen klockan och kan bokas kvällstid genom Äventyrarna. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Högbo Bruk. HÄNSYN: För allas trevnad, kom ihåg att slänga skräp i skräpkorgarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 21

24 Hamptjärn Passa på och prova fiskelyckan bekvämt och enkelt men ändå mitt ute i vildmarken! Hamptjärn är en fin skogssjö som är tillgänglig för alla fiskeintresserade. Även när regnet faller kan man här ta en mysig fika i vindskyddet och se ut över vattnet och skogen som kryper nära stranden. Längs sjöstranden löper en 80 meter lång ramp som har praktiska små bryggor med räcken, där det går bra att fiska också från rullstol. Hamptjärn är en så kallad put and take-sjö för regnbåge och sköts av Vallbyåns fiskevårdsområdesförening. 22

25 Fakta LÄGE: Från Storvik ta Korsåvägen mot Korså Bruk. Efter Glasbokorset vidare mot Korså Bruk. Följ skylt Gäddtjärn/Hamptjärn ca m. SERVICE: Informationstavla, vindskydd med murad eldstad, handikapptoalett. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gäddtjärn, tillgänglighetsanpassad rastplats med möjlighet till övernattning i militärtält. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Vallbyåns Fiskevårdsområdesförening, ordförande Thomas Widing tel: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 23

26 Hälsans stig Visst känner du till Hälsans stig, men har du gått hela någon gång? Prova en promenad eller varför inte joggingtur på vår mest centrumnära promenadstig som snabbt och enkelt tar dig ut i den sköna naturen. Det är inte bara motion som Hälsans stig erbjuder. Längs stigen passerar du till exempel fågeltornet vid Fiskängstjärnens dagvattenanläggning, som trots namnet är tillgängligt för de flesta eftersom det inte har några trappor. Här kan du se och höra många olika fågelarter, allt från små sångfåglar till svanar och änder. Längs Hälsans stig finns ett antal översiktskartor och varje kilometer är utmärkt med mindre skyltar. Det gör det enkelt att börja sin promenad vart som helst på stigen och ändå alltid veta hur långt man gått. Hela slingan är totalt 7 kilometer och följer kanalen förbi Stadsparken, sedan pensionärsstigen, Högbovägen, Storgatan och knyts ihop vid Dal- Britas damm. Från pensionärsstigen utgår även längre vandringsleder mot Högbo och Järbo. Runt om i Sverige finns ett 90-tal promenad- och motionsstigar som kallas för Hälsans stig. Konceptet med uppskyltade tätortsnära stigar kommer från Irländska Hjärtfonden, och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. 24

27 Fakta LÄGE: Centrala Sandviken, pensionärsstigen, Högbovägen. SERVICE: Informationstavla, bänkar och grillplatser, fågeltorn utan trappor vid Fiskängstjärnen (tillgängligt för rullstol från Högbovägen), belysning och under mörka årstider. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Parkbadet, Gamla bruket. HÄNSYN: Se till att släcka elden ordentligt efter grillning. Släng inte skräp i naturen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 25

28 Långängarnas naturreservat Detta nya reservat i en asp-granskog på bördig flack mark är ett eldorado för fåglar om våren och för svampar på hösten. Långängarnas Naturreservat har sitt namn efter de ängar som på 1700-talet fanns här, långt från byn. I ängarna låg många skogsholmar. De kan ha hyst den flora och fauna som nu finns i hela området, sedan ängarna övergivits och asp, klibbal, björk och gran har vuxit upp. Några ädla lövträd som ask, lind och alm växer också här. En huvudanledning till att området blev reservat är den rika förekomsten av aspfjädermossa, som här växer som halvmånformiga decimeterstora tuvor på aspstammar, oftast 0,5 3 meter över mark. På döda aspar finns också en rik flora av svampar som lever på död aspved, till exempel ostticka, borsttagging och veckticka. Floran på våren innehåller många lundväxter som blåsippa, vårärt, måbär, lungört, stinksyska och skogstry. Då sjunger också mängder av sångare, trastar, gärdsmygar och andra småfåglar. Alla hackspettarter har observerats i området och skogsduva, mindre flugsnappare, mindre hackspett och gråspett har häckat här. På hösten ger mängder av marksvampar en enorm färg- och formrikedom. Det är inte i första hand ätliga svampar, utan sådana som stimulerar ögat, känseln och näsan. 26

29 Fakta LÄGE: Kör Säljansvägen från Sandviken mot Kungsgården. Parkeringsplats strax före järnvägsövergången. SERVICE: Parkeringsplats, informationstavla. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storsjön. HÄNSYN: Man får inte störa djurlivet eller skada sällsynta växter i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 27

30 Slars-Ollas Fäbod Besök en levande fäbod och se hur det gick till på gammelmormors tid! Här kan du lära dig kula vall och binda mattor, eller bara njuta av det öppna landskapet och rofyllda atmosfären. Ihagarna går Anna-Karins kor med sina kalvar, det finns också några får och höns. Djuren ser ut att njuta av sommarlivet på fäboden. Anna-Karin har fäbolivet i blodet då hon spenderade sin barndoms somrar på familjens fäbod. Hon kan berätta om alla traditionerna i den gamla tidens jordbruk med hemfäbodar och långfäbodar. Dåtidens bönder levde ett nästan nomadliknande liv med allt flyttade mellan hemman och olika fäbodar under årstidernas skiftningar. Hit till Slars-Ollas är alla välkomna. Under början av sommaren kommer det många skolklasser på besök och sedan kommer turister av olika slag. Under sommaren finns flera olika aktiviteter att delta i, men det går lika bra att bara komma förbi och strosa runt en stund och titta på djur och natur. Du kan till och med resa med båten Emma över Storsjön för vidare transport upp till fäboden. 28

31 Fakta LÄGE: Mom, skyltat från kyrkan i Kungsgården och Hällhammarsvägen. SERVICE: Öppet under sommarmånaderna, parkering, fika, kurser, musikaftnar. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavelhyttan, Långängarnas naturreservat. HÄNSYN: Använd befintliga gångstigar och mata inte djuren. Tänk på att boka ditt besök om du vill komma under andra tider än fäbodens ordinarie öppettider. MER INFORMATION: kontaktperson Anna-Karin Modin tel: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 29

32 Hohällan Låt dig trollbindas av den sköna naturen på det mycket omtyckta utflyktsberget Hohällan! Här hittar du spännande geologiska formationer och gammal välbevarad tallskog. Många skolklasser från Storvik har under årens lopp promenerat den trevliga och inte allt för ansträngande skogstigen upp till Hohällan. På toppen består Hohällan av delvis kalspolade hällmarker och lågvuxen knotig tallskog. Den lugna och lite trolska miljön kan inspirera till så väl eftertanke som fantasifulla lekar. Hällmarkerna byggs upp av den vulkaniska bergarten syenit. Eftersom syenit är lätt basisk hittar vi här en del mindre vanliga växter som gaffelbräken och bergglim. En kilometer sydväst om Hohällans topp finns dessutom ett mindre klapperstensfält, en synlig påminnelse om den senaste istiden. De gamla tallarna på Hohällans topp är inte lika kraftiga som andra mycket yngre träd, men kan vara flera hundra år gamla. Att de inte växt så mycket beror på den magra hällmarken. Eftersom de var småväxta och lite oländigt placerade gjorde att de klarade sig undan den intensiva skogsavverkning som följde i järnbrukets spår. Området skyddades först som domänreservat och sedan 1996 är det naturreservat. 30

33 Fakta LÄGE: Följ Korsåvägen från Storvik, vid skylt ta höger och följ avtagsvägen till vändplanen, följ sedan stigen norrut. SERVICE: Parkering vid vändplan, skylt på vägen upp som visar på en svårare och en lättare stig, vindskydd, grillplatser. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storvika fäbodar, Gästrikeleden passerar i närheten. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. Se till att elden är ordentligt släckt om ni använder grillarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 31

34 Gunnarudden Ta en stadsnära promenad och hamna mitt i naturen! På Gunnarudden vid östra Storsjöns strand kan du se spännande fåglar och uppleva skönt avkopplande natur, bara någon kilometer från centrala Sandviken. Gunnarudden är kommunens enda djurskyddsområde och har varit skyddat sedan år 2000 eftersom det har stor betydelse för fågellivet i Storsjön. På Gunnarudden kan alla som vill kika på fåglar året om, och vår som höst stannar många flyttfåglar till här. Den tålmodige kan till och med få syn på en majestätisk fiskgjuse som sveper fram över Storsjöns vatten på jakt. En tidig morgon varje vår ger sig bygg- och miljökontorets fågelfantaster ut för att fågelskåda. Flera gånger har vi varit till just Gunnarudden. Vi går så tyst vi kan och spanar med kikare in bland buskar och vass där det piper och prasslar av våryra fåglar. Vi noterar i ett litet block alla arter vi upptäcker. Änder och sothönor simmar och dyker i vattnet och i träden sjunger småfåglarna. Efter en sådan härlig morgon går resten av dagen som en dans! 32

35 Fakta LÄGE: Östra Storsjön inom sydöstra delen av Sandvikens tätort. SERVICE: Informationsskylt, parkering, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Trebo Pay and play golfbana, elljusspår, Hedåsbadet. HÄNSYN: Inom djurskyddsområde är det förbjudet att medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Motorfordon får inte köras i området och växter och djur får inte skadas eller bortföras. MER INFORMATION: FOTOGRAF ANDERS ÖHLUND 33

36 Körön och Körsjön Varför inte kombinera en utflykt till Storsjön med en avstickare till den mycket mindre Körsjön och titta på fågellivet och den fina växtligheten. Blicka sedan ut över närliggande öar på Storsjön och känn historiens vingslag. Vid Körsjön går det bra att spana på våra flygande vänner från fågeltornet. Men glöm inte bort att strosa runt i området och titta på Köröns fina flora. Här växer rikligt med asp och björk men även ädellövträd som ek och lind. På halvöns västra sida växer hassel och i det övriga buskskiktet hittar du till exempel olvon och try. På våren kan du också hitta väna små blommor som blåsippa, underviol, gullviva och vårärt. Det kan dessutom finnas orkidéer i området, men minns att de är alla fridlysta. Utanför Köröns nordliga spets ligger Skarpön och Tingsön. Enligt historien fick dessa öar sina namn för mycket länge sedan när de utgjorde plats för rättegångar (Tingsön) och avrättningar (Skarpön). På Tingsön har man under 1900-talet dokumenterat flera stensättningar och fornlämningslikanden formationer, men redan från slutet av 1700-talet finns uppgift om att här varit ett tingsställe. Från talet finns också anteckningar om att det funnits en domarring här, vars stenar fördes bort 1862 för att användas vid anläggning av gjuteribyggnaden vid Sandviken. 34

37 Fakta LÄGE: Östra Storsjöns södra del, från 272:an ta Boviksvägen 1200 m, följ skogsbilväg och stig norrut mot Storsjön. SERVICE: Begränsade parkeringsmöjligheter vid Boviksvägen, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hedåsbadet, Årsunda viking. HÄNSYN: Tänk på att inte störa fågellivet och var särskilt aktsam under häckningsperioden. Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 35

38 Gavelhyttan Upptäck en trevlig liten utflyktspärla med en gammal kvarnruin, fin utsikt över Storsjön och bra fiskemöjligheter från de tillgängliga bryggorna! Här där Gavlehytteån når fram till Storsjön finns en liten lugn oas att besöka. Det är en ljust och öppen plats där lövträden susar i kapp med det porlande vatten. Här passar det perfekt att avnjuta den medhavda matsäcken eller varför inte prova fiskelyckan från någon av bryggorna. Runt viken finns äldre bebyggelse och kvarnruinen minner också den om äldre tider. Det går bra att ta sig hit så väl via land som med båt på Storsjön. Följer man Gavlestigen härifrån kommer man så småningom fram till Årsunda. 36

39 Fakta LÄGE: Längs Gavelstigen, vid Gavelhytteåns utlopp i Norbyviken. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavlor, bryggor. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hammarby Bruk. HÄNSYN: Fiskekort krävs. Se till att få med allt skräp hem igen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 37

40 Hammarby Bruk Så många brudpar kan inte ha fel. Besök den mysiga parken vid Hammarby Bruk du också! Här kan man flanera runt och drömma sig bort till svunna tider då brukspatronerna regerade i järnriket. Gavlehytteån rinner genom den lummiga bruksparken där det växer ek och andra ädla lövträd. Här finns en trädstig med 22 olika lövträd, som beskrivs i en liten skrift som man kan låna med sig. Skriften hittar man i en låda vid informationstavlan som finns i parken precis vid bron från Petres väg. I Gästrike-Hammarby fanns en hytta redan på 1500-talet. Järnhanteringens storhetstid inföll i mitten av 1800-talet och flera äldre byggnader är bevarade. På en höjd i parken ligger lusthuset Musiktemplet, med ett duvslag på taket, det byggdes i nyklassicistisk stil år1822. Herrgårdsbyggnaden från 1870 är numera ombyggd till lägenheter. På åns norra sida är Stenhuset, troligen en flygelbyggnad, det enda som bevarats av den äldre herrgården från 1730-talet. Ett modernare inslag i Gästrike-Hammarby bebyggelse står Ralph Erskin för. Han fick 1946 i uppdrag att rita bostäder åt den växande arbetsstyrkan på sulfitfabriken, vilket engagerade honom i över 40 år. 38

41 Fakta LÄGE: Gästrike-Hammarby. SERVICE: Informationstavla och parkeringsplats vid Stenhuset, parkering även möjlig vid Petres väg, badplats på Jungfruholmen i Ältebosjön. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavlehyttan. HÄNSYN: Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 39

42 Sörby gravfält i Årsunda Besök ett fornminne som heter duga och du får se en massa rara växter på köpet! Sörby är ett av Gästriklands största gravfält och har varit känt sedan 1600-talet. Arkeologerna har hittat många spännande fynd med anor från talet vid utgrävningar av Sörby. Fynden visar att dåtidens Årsundabor framställde järn och verkar leva ganska gott eftersom de begravde sina anhöriga med praktfulla gravgåvor. På gravfältet finns idag 43 gravhögar, 43 runda stensättningar och en fångstgrop. Här bland de gamla gravhögarna växer många vackra ängsväxter som blivit ovanligare allt eftersom jordbruket moderniserats. Här växer bland annat backförgätmigej, ullört, låsbräken, ängsnejlika och kattfot. Den speciella marktypen där dessa växter trivs kallas torräng och har aldrig blivit gödslad. Den rika floran gör också att flera sällsynta fjärilsarter trivs på gravfältet. Är du väl här så passa på att också besöka Årsunda kyrka som är en av landskapets bäst bevarade medeltidskyrkor. Målningarna i korvalvet är från 1500-talets början och altarskåpet är snidat och målat i Antwerpen cirka En runsten från 1000-talet med ett kristet kors inristat tyder dessutom på att det redan tidigare stod en kyrka på platsen. 40

43 Fakta LÄGE: Intill väg 272, strax söder om Årsunda kyrka. SERVICE: 2 informationstavlor, parkering vid kyrkan på andra sidan väg 272. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Strandbaden med camping och restaurang. Årsunda Viking har rekonstruerat en vikingagård där de ordnar gästabud och andra aktiviteter. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten eller plocka med dig blommor. Kör inte in vid informationsskylten i gravfältets norra del, det är ingen plats för parkering. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 41

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Abbekås - omgivningen

Abbekås - omgivningen ! Abbekås - omgivningen I Abbekås är man Söder om Landsvägen, som det heter i Edward Perssonfilmen från 1936. Där sjunger han om Abbekåsgåsen Joakim, som står staty i Hamnen och på vår framsida. Området

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Top End Safari med 4WD

Top End Safari med 4WD Top End Safari med 4WD Upplev fantastiska vattenfall, klippmålningar från urminnes tider och det riktiga djurlivet i nationalparkerna Kakadu och Litchfield på denna guidade tredagars tur från Darwin. Ni

Läs mer

Lätt att ta sig fram i det gröna!

Lätt att ta sig fram i det gröna! Lätt att ta sig fram i det gröna! orebro.se Hitta ut! I Örebro kommun finns många vackra naturområden att besöka. Denna broschyr visar områden där det är särskilt lätt att ta sig fram. Den visar också

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet

naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet naturreservat i järfälla kommun sollentuna kommun Norra Järvafältet Norra Järvafältet Naturen på norra Järvafältet är mycket omväxlande. Här finns en bit landsbygd med grusvägar som slingrar sig fram genom

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

TRE KANOTLEDER I NORRA UPPLAND

TRE KANOTLEDER I NORRA UPPLAND ANSVARIG FÖR KANOTLEDERNAS ANLÄGGANDE OCH INFORMATION Upplandsstiftelsen telefon 018-611 62 71 hemsida www.upplandsstiftelsen.se Info även Uppsala Turistbyrå Fyristorg 8, 753 10 Uppsala telefon 018-27

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Efter det att järnvägen invigts i Storlien 1882 hade Dr Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort.

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Information om fiskevatten i Kronoberg

Information om fiskevatten i Kronoberg Information om fiskevatten i Kronoberg Informationen svarar på frågor om fysisk tillgänglighet enligt nedan. Om du är intresserad av att fiska och känner dig osäker på om det fungerar för dig, tar du kontakt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Övrig information av folk från bygden

Övrig information av folk från bygden Övrig information av folk från bygden Stenbergsviksudden ligger två mil uppströms Råneå älv. Det är Sveriges största skogsälv, och den är fredad 1 lag från vattenkraft sedan 1990. Älven är känd för sitt

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri Karta 2 Må bra i Heinävesi Må bra i Heinävesi Heinävesi kommun ligger i gränstrakterna mellan Savolax och Karelen. Skogsklädda höjder och blå sjöar beskriver landskapet i Heinävesi när det är som bäst.

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Hallandsleden, Hallandsåsen Simlångsdalen, 5 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Vandringen från Hallandsåsen till Simlångsdalen längs

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

Välkommen till. och Sveaskog

Välkommen till. och Sveaskog Ekopark Böda Välkommen till Ekopark Böda och Sveaskog Ekopark Böda ligger på Ölands nordligaste spets. Här finns ett värdefullt och varierat skogslandskap som präglats av sanddrift och en lång kulturhistoria.

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer