UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN"

Transkript

1 UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

2 Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett efter broschyrens framtagande vad gäller tillgänglig service på de platser som beskrivs. Ansvarig utgivare: Bygg- och miljökontoret, Sandvikens kommun. Kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2007/2311. Sandvikens kommun. Idé och produktion: Torbjörn Johansson, Anna Käller, Anneli Aronsson och Christina Larsson. Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö Upplaga: 2000 ex. Foto omslag: Hammarby bruk. Fotograf: Hans Andersson.

3 Utflyktsmål i Sandvikens kommun

4 Innehåll Inledning Nakkanitti Kungsbergets grotta Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn... 8 Mombyåsens domänreservat Grävna knippans naturreservat Vällingudden Västerhällarna Österbergsmuren Svartviksstugan Hamptjärn Hälsans stig Slars-Ollas Fäbod Hohällan Gunnarudden Körön och Körsjön Gavelhyttan Hammarby Bruk Sörby gravfält i Årsunda Widéns gammelskog Gammelstilla Bredmossen Koversta gammelby Kungshögstornet Strångnäs Långängarnas naturreservat... 26

5 Inledning Har du aldrig sett en naturskog, gammal fäbod eller provat att fiska i en skogssjö då är det dags nu! Vet du inte vart du ska bege dig för att uppleva detta i närområdet? Då har du hittat rätt broschyr! Här presenteras ett urval natur-, frilufts- och kulturområden i Sandvikens kommun. Vi har medvetet valt att inte ta med våra mest välkända utflyktsmål utan i stället försökt hitta en blandning av områden med olika karaktär. Vi hoppas att blandningen gör att alla kan hitta något som lockar just dem. Vår förhoppning är att denna lilla skrift ska inspirera fler att ge sig ut och upptäcka den fantastiska miljö som vi har förmånen att vara omgiven av! P.S. Glöm inte bort allemansrättens frihet under ansvar. Respektera naturen och andra människors rätt att vistas i den utan att bli störd.

6 Nakkanitti Vid Nakkanitti, som betyder den lilla myren på finska, kan du kombinera naturupplevelsen med att beskåda både flottningshistoria och moderna fiskevårdsåtgärder. Det kan vara svårt att föreställa sig idag att det bara är en mansålder sedan flottning längs våra vattendrag var det vanliga sättet att forsla timmer. På vissa ställen som vid dammar var man då tvungen att bygga särskilda rännor som ledde timret förbi hindret. Vid Nakkanittidammen har stenkistorna reparerats och nedanför dammen, bara ett hundratal meter från vindskyddet, finns en bit av den gammal flottningsränna återuppbyggd. I Pengerbäcken, det lilla vattendrag som förser Nakkanittimyren med vatten, finns det inhemsk bäcköring. Bäcköringen har i många vattendrag konkurrerats ut av den inplanterade kanadensiska bäckrödingen. Det har i sin tur gjort det svårare för den sällsynta flodpärlmusslan att föröka sig, eftersom den i ett steg av sin utveckling är beroende av bäcköringen. För att gör det möjligt för öringen att sprida sig längs hela vattensystemet byggde Sandvikens kommun år 2000 ett så kallat omlöp vid Nakkanittidammen. Omlöpet är en konstgjord bäckfåra som gör det möjligt för fiskarna att vandra förbi dammen. 4

7 Fakta LÄGE: Från Kungsbergets skidanläggning kör västerut ca 3 km. Ta Sörjavägen till höger och följ den 2,5 km. Ta höger på Nakkanittivägen och kör rakt fram i 1,5 km. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavla, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Mombyåsens Domänreservat. HÄNSYN: Fiska inte i omlöpet. MER INFORMATION: Järbo fiskevårdsområdesförening. FOTOGRAF HANS ANDERSSON 5

8 Kungsbergets grotta Vem bor här, troll eller rövare? Besök ett spännande utflyktsmål som kan reta fantasin hos så väl stora som små! Att grottan sedan ligger i kommunens äldsta naturreservat gör upplevelsen ännu rikare. Kungsbergets grotta bildas av mycket stora block och ska ha varit en gammal tjuvgömma. Tjuven som höll till här hette Gillberg och därför kallas grottorna ibland Gillbergs ide. Öppningen till grottan är ganska stor och där innanför finns ett cirka 4 meter djupt valv som sedan övergår i några smala gångar. Det är som gjort för en utforskningsexpedition! Artrikedomen är stor på Kungsberget, mycket tack vare det varierade lokalklimatet. På bergets norra sluttning, som är kallare och har snö längre än omgivningen, växer fjälltoltan. På den sydliga sluttningen, Styggberget, finns flera växtarter som normalt bara förekommer längre söderut, så kallade värmetidsrelikter. Några exempel på sådana arter är kungsljus, springkorn och hassel. I den gamla skogen på Styggberget lever också ett tiotal rödlistade arter, främst mossor och lavar. I närheten av Kungsbergets naturreservat som bildades redan 1971 finns också öppna betesmarker vid Lassas Gropänge. 6

9 Fakta LÄGE: Kör 2,5 km norrut från Järbo, ta vänster mot Norrby. Efter 1600 m ta höger mot Ålands. Efter 900 m ta vänster. Från vändplanen går stig mot grottorna. SERVICE: Informationstavla, stig (håller på att ajourhållas). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets skidanläggning, Nakkanittimyren, Grävna Knippan. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 7

10 Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn Gör en utflykt och besök tre sjöar i en smäll! Här kan du se kulturhistoria i form av traditionell järnframställning, ta en fika vid vattnet och prova fiskelyckan. Järnframställningstraditionen som finns i hela Gästrikland är gammal, och i trakten av Hälltjärn finns en 2000-årig slaggvarp*. Vid Hälltjärn finns en kopia av en järnbläster och två helger per år anordnar Hälltjärnsprojektet blästerdagar. Då visas traditionell järnframställning i blästerugn från röd jord till smidbart järn. Skolklasser serverar kolbullar och det finns trollstig och sagohällar för barnen att besöka. Inte långt från Hälltjärn ligger de två lättillgängliga fiskesjöarna Djuptjärn och Svarttjärn. Här finns öring och regnbåge och lugn natur. Det är med andra ord ett fint utflyktsmål för så väl fiskefantaster som barnfamiljer och rörelsehindrade. Från parkeringen mitt mellan sjöarna går det att ta sig med rullstol till båda sjöarna som har tillgänglighetsanpassade kastplatser. Observera att det vid Svarttjärn endast är tillåtet med flugfiske. * Åldern har bestämts med kol-14 metoden. 8

11 Fakta LÄGE: Cirka 5 km nordost om Järbo, längs vägen mot Medskog, skyltat mot Järnbläster. SERVICE: Parkeringsmöjligheter, informationstavlor, handikappanpassade toaletter, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Fäboleden passerar i närheten, badplats vid Hålldammen. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Järbo sportfiskeklubb. FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 9

12 Mombyåsens domänreservat Besök ett skogsområde som skyddades redan 1957 för dess höga naturvärden. Så här såg skogen ut nästan överallt i dessa trakter för år sedan! Mombyåsen som ligger i Ovansjö kronopark, fredades som Domänreservat Reservatet består av ett 2,3 ha stort barrskogsområde, bevuxet med gammal grov tall- och granskog. Tallarna är omkring 200 år, de grövsta och mäktigaste når 240 cm i omkrets i brösthöjd. Reservatet ligger i utkanten på ett område där det under 2008 kommer att inrättas en så kallad Ekopark på Sveaskogs marker. Detta område blir ca ha stort med en hög andel skogsmark som undantas avverkning eller där skogen sköts för att gynna naturvärdena. Här kommer att anläggas stigar och leder med information om skogsbruket och naturvärden. 10

13 Fakta LÄGE: Från Kungsberget kör söderut längs AK-vägen mot Stocksbo. 1,5 km efter avtagsvägen Sörjavägen, ta höger mot Mombyåsen. Efter 1,5 km ta vänster, efter ytterligare 1,5 km finns skylt Mombyåsens domänreservat på vänster sida. SERVICE: Informationsskylt. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets grottor, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Skada inte växt- eller djurliv, lämna inget skräp. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 11

14 Grävna knippans naturreservat En gång skyddat som domänreservat, för sina gamla grova träd, som också har visat sig ha stora naturvärden. Terrängen är ett par parallella moränåsar. Här anlade man vägen. Knippa betyder kulle. Mellan åsarna finns stråk med sumpskog och en liten bäck. Intill bäcken är marken extra bördig, med enormt stora granar och tallar. Även på de höga partierna växer grov och gammal skog med inslag av asp. Den äldsta tallen är 395 år gammal. Sedan många decennier häckar här duvhök och ibland ormvråk. Alla svenska hackspettar utom vitrygg har observerats i eller intill reservatet. Floran är rikast vid bäcken, där bl.a. topplösa, kärrfibbla, missne och spädstarr frodas, och där det finns mängder av den sällsynta dvärghäxörten. De vanliga skogsorkidéerna jungfru Marie nycklar, korallrot, spindelblomster och knärot finns också, i mindre mängd. Eftersom skogen inte har skördats på många decennier finns i området ovanligt mycket död ved, även mycket grova lågor. Den största ansamlingen är längs bäcken, med rotvältor av granar och knäckta klibbalar och aspar. På sådana liggande stammar finns svampar som lappticka, kötticka, stjärntagging och vågticka. 12

15 Fakta LÄGE: 2 km sydväst om Kungsberget. Från vägen mellan Järbo och Kungsberg, 5 km nordväst om Järbo kyrka, ta av västerut på Norrbyvägen. 0.5 km efter sjön Härnen ser man reservatskylten på höger sida. SERVICE: De gamla stigarna i området är otydliga. Hela området är svårgånget på grund av block, fallna trädstammar och håligheter mellan rötter. Noggrann uppmärksamhet och stadiga skor fordras. Man kan knappast gå vilse i detta endast 12 ha stora reservat. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets naturreservat, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Djurlivet får inte störas och sällsynta växter får inte skadas. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 13

16 Vällingudden Ta en skogspromenad på 2 km och upplev ett stycke norrlandsnatur med sjö och gammal skog. Glöm inte fikakorgen! Vällingudden skyddades som naturreservat Det består av den yttre delen av en udde i sjön Vällingens norra del. På den starkt stenbundna marken växer en sedan länge orörd, urskogsartad tallskog med ett flertal år gamla grova tallar och många torrfuror. Där växer också björkar och enstaka grova klibbalar. Sjön Vällingen är även ett mycket trevligt utflyktsmål på vintern för bl.a. skridskoåkning. 14

17 Fakta LÄGE: Kör 272:an från Sandviken mot Ockelbo. 6 km norr om Högbo Bruk ta vänster vid skylt Rosenbergsvägen eller naturreservatsskylt. Efter 3 km följ stig norrut mot reservatet. SERVICE: Parkeringsficka vid Rosenbergsvägen, vägvisning från Rosenbergsvägen till reservatet (gula ringar på träd), delvis spångad stig, informationstavla vid reservatet. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Drottmuren. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 15

18 Västerhällarna För den som tycker att de vanliga vandringslederna är för långa så rekommenderas en tur till Västerhällarna. Efter en lagom ansträngande vandring till toppen finner du här avkopplande stillhet och utsikt. Västerhällarna är ett populärt utflyktsmål för Järbos skolklasser och det finns gott om inspiration till livliga lekar bland alla stenar och branter. Vandringen hit går genom fin barrskog med gott om möjligheter att plocka bär på hösten. När man kommer högre upp i terrängen blir det mer hällmarker och man passerar ett klapperstensfält. Väl uppe på toppen bjuds du på utsikt över Järbo, Vreten och de blånande höjderna vid horisonten. Här växer gammal tallskog och man kan se hur hällarna slipats av is och vågor då havet nådde ända hit. Det går att ta sig till Västerhällarna längs flera olika vägar och leder i skogen. Från Järbo idrottsplats finns en skyltad led som är ungefär 2 kilometer, och vintertid finns ett skidspår hela vägen till toppen. Bara 500 meter från toppen passerar en skoterled, så om man är aktsam och inte kör sönder skidspåret går det även att åka skoter hit. 16

19 Fakta LÄGE: Från Järbo idrottsplats se karta och följ skylt, cirka 2 km. SERVICE: Parkering vid idrottsplatsen, delvis upplyst vandringsväg, vindskydd med eldstad. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hälltjärn. HÄNSYN: Kom ihåg att skoter inte får köras på barmark, håll till befintligt spår. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 17

20 Österbergsmuren Gör en upptäcktsfärd till vår tillgängligaste vildmark! Österbergsmuren är ett spännande naturreservat med en 560 meter lång naturstig som gående med barnvagnar så väl som rullstolar lätt kan ta sig fram på. Österbergsmuren visar upp en prakt av stora grova träd, döda mosstäckta träd och mängder av spännande arter. Det har avverkats i området tidigare, men skogen är ändå en av de äldsta i landskapet. Den äldsta kända granen är runt 345 år och den äldsta tallen ungefär 455 år. Det finns också gott om död ved i skogen vilket gynnar den biologiska mångfalden. Här lever flera hotade arter av mossor, lavar, svampar, däggdjur, fåglar, fjärilar och skalbaggar. När det gjordes en mer omfattande fjärilsinventering i Österbergsmuren så hittade man inte mindre än 335 olika fjärilsarter! Delar av reservatet har varit skyddat sedan 1934 som domänreservat, och 1983 utökades det med likartad men inte fullt så gammal skog ombildades det 19 hektar stora domänreservatet till naturreservat och förvaltas sedan dess av länsstyrelsen. Guidade turer längs rampen i reservatet kan sommartid bokas hos föreningen Gränsland. Gränsland har som mål att möjliggöra naturupplevelser för alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 18

21 Fakta LÄGE: Cirka 3 mil nordväst om Sandviken mellan Stocksbo och Kungsberget. SERVICE: Parkering, informationsskylt, grillplats, vindskydd, handikappanpassad toalett och ramp (560 m), möjlighet till guidning finns under sommarhalvåret (kontakta Gränsland). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Jägarstugan, Österbergs fäbodar. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 19

22 Svartviksstugan Med skön utsikt över Öjaren och omgiven av rogivande skog erbjuder Svartviksstugan ett välordnat mål för vandringen, skidfärden, båt- eller bilturen! Från Högbo Bruk är det en 3,5 km lång vandring eller skidtur till Svartviksstugan, vilket kan vara lagom långt för familjen. När man väl kommit fram smakar matsäcken garanterat extra gott, och man kan välja att äta den inomhus i stugan eller vid Öjarens strand. Det går också bra att ta sig hit med bil vilket gör att stugan är ett populärt utflyktsmål för rörelsehindrade och äldre året om. Ta gärna en promenad längs Öjarens strand och upplev en sjö med norrlandskaraktär jämfört med exempelvis Storsjöns mer slättlandsbetonade. 20

23 Fakta LÄGE: Svartviken vid Öjaren, med bil åk 272 norrut från Sandviken. Vid Västanbyn ta höger på Högtorpsvägen mot Valbo/Bäck. Efter 4,5 km ta vänster vid skylt Svartviksstugan. SERVICE: Parkeringsplats, asfalterad stig längs vattnet, handikapptoalett, grillmöjlighet, stugan är öppen dagligen klockan och kan bokas kvällstid genom Äventyrarna. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Högbo Bruk. HÄNSYN: För allas trevnad, kom ihåg att slänga skräp i skräpkorgarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 21

24 Hamptjärn Passa på och prova fiskelyckan bekvämt och enkelt men ändå mitt ute i vildmarken! Hamptjärn är en fin skogssjö som är tillgänglig för alla fiskeintresserade. Även när regnet faller kan man här ta en mysig fika i vindskyddet och se ut över vattnet och skogen som kryper nära stranden. Längs sjöstranden löper en 80 meter lång ramp som har praktiska små bryggor med räcken, där det går bra att fiska också från rullstol. Hamptjärn är en så kallad put and take-sjö för regnbåge och sköts av Vallbyåns fiskevårdsområdesförening. 22

25 Fakta LÄGE: Från Storvik ta Korsåvägen mot Korså Bruk. Efter Glasbokorset vidare mot Korså Bruk. Följ skylt Gäddtjärn/Hamptjärn ca m. SERVICE: Informationstavla, vindskydd med murad eldstad, handikapptoalett. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gäddtjärn, tillgänglighetsanpassad rastplats med möjlighet till övernattning i militärtält. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Vallbyåns Fiskevårdsområdesförening, ordförande Thomas Widing tel: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 23

26 Hälsans stig Visst känner du till Hälsans stig, men har du gått hela någon gång? Prova en promenad eller varför inte joggingtur på vår mest centrumnära promenadstig som snabbt och enkelt tar dig ut i den sköna naturen. Det är inte bara motion som Hälsans stig erbjuder. Längs stigen passerar du till exempel fågeltornet vid Fiskängstjärnens dagvattenanläggning, som trots namnet är tillgängligt för de flesta eftersom det inte har några trappor. Här kan du se och höra många olika fågelarter, allt från små sångfåglar till svanar och änder. Längs Hälsans stig finns ett antal översiktskartor och varje kilometer är utmärkt med mindre skyltar. Det gör det enkelt att börja sin promenad vart som helst på stigen och ändå alltid veta hur långt man gått. Hela slingan är totalt 7 kilometer och följer kanalen förbi Stadsparken, sedan pensionärsstigen, Högbovägen, Storgatan och knyts ihop vid Dal- Britas damm. Från pensionärsstigen utgår även längre vandringsleder mot Högbo och Järbo. Runt om i Sverige finns ett 90-tal promenad- och motionsstigar som kallas för Hälsans stig. Konceptet med uppskyltade tätortsnära stigar kommer från Irländska Hjärtfonden, och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. 24

27 Fakta LÄGE: Centrala Sandviken, pensionärsstigen, Högbovägen. SERVICE: Informationstavla, bänkar och grillplatser, fågeltorn utan trappor vid Fiskängstjärnen (tillgängligt för rullstol från Högbovägen), belysning och under mörka årstider. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Parkbadet, Gamla bruket. HÄNSYN: Se till att släcka elden ordentligt efter grillning. Släng inte skräp i naturen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 25

28 Långängarnas naturreservat Detta nya reservat i en asp-granskog på bördig flack mark är ett eldorado för fåglar om våren och för svampar på hösten. Långängarnas Naturreservat har sitt namn efter de ängar som på 1700-talet fanns här, långt från byn. I ängarna låg många skogsholmar. De kan ha hyst den flora och fauna som nu finns i hela området, sedan ängarna övergivits och asp, klibbal, björk och gran har vuxit upp. Några ädla lövträd som ask, lind och alm växer också här. En huvudanledning till att området blev reservat är den rika förekomsten av aspfjädermossa, som här växer som halvmånformiga decimeterstora tuvor på aspstammar, oftast 0,5 3 meter över mark. På döda aspar finns också en rik flora av svampar som lever på död aspved, till exempel ostticka, borsttagging och veckticka. Floran på våren innehåller många lundväxter som blåsippa, vårärt, måbär, lungört, stinksyska och skogstry. Då sjunger också mängder av sångare, trastar, gärdsmygar och andra småfåglar. Alla hackspettarter har observerats i området och skogsduva, mindre flugsnappare, mindre hackspett och gråspett har häckat här. På hösten ger mängder av marksvampar en enorm färg- och formrikedom. Det är inte i första hand ätliga svampar, utan sådana som stimulerar ögat, känseln och näsan. 26

29 Fakta LÄGE: Kör Säljansvägen från Sandviken mot Kungsgården. Parkeringsplats strax före järnvägsövergången. SERVICE: Parkeringsplats, informationstavla. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storsjön. HÄNSYN: Man får inte störa djurlivet eller skada sällsynta växter i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 27

30 Slars-Ollas Fäbod Besök en levande fäbod och se hur det gick till på gammelmormors tid! Här kan du lära dig kula vall och binda mattor, eller bara njuta av det öppna landskapet och rofyllda atmosfären. Ihagarna går Anna-Karins kor med sina kalvar, det finns också några får och höns. Djuren ser ut att njuta av sommarlivet på fäboden. Anna-Karin har fäbolivet i blodet då hon spenderade sin barndoms somrar på familjens fäbod. Hon kan berätta om alla traditionerna i den gamla tidens jordbruk med hemfäbodar och långfäbodar. Dåtidens bönder levde ett nästan nomadliknande liv med allt flyttade mellan hemman och olika fäbodar under årstidernas skiftningar. Hit till Slars-Ollas är alla välkomna. Under början av sommaren kommer det många skolklasser på besök och sedan kommer turister av olika slag. Under sommaren finns flera olika aktiviteter att delta i, men det går lika bra att bara komma förbi och strosa runt en stund och titta på djur och natur. Du kan till och med resa med båten Emma över Storsjön för vidare transport upp till fäboden. 28

31 Fakta LÄGE: Mom, skyltat från kyrkan i Kungsgården och Hällhammarsvägen. SERVICE: Öppet under sommarmånaderna, parkering, fika, kurser, musikaftnar. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavelhyttan, Långängarnas naturreservat. HÄNSYN: Använd befintliga gångstigar och mata inte djuren. Tänk på att boka ditt besök om du vill komma under andra tider än fäbodens ordinarie öppettider. MER INFORMATION: kontaktperson Anna-Karin Modin tel: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 29

32 Hohällan Låt dig trollbindas av den sköna naturen på det mycket omtyckta utflyktsberget Hohällan! Här hittar du spännande geologiska formationer och gammal välbevarad tallskog. Många skolklasser från Storvik har under årens lopp promenerat den trevliga och inte allt för ansträngande skogstigen upp till Hohällan. På toppen består Hohällan av delvis kalspolade hällmarker och lågvuxen knotig tallskog. Den lugna och lite trolska miljön kan inspirera till så väl eftertanke som fantasifulla lekar. Hällmarkerna byggs upp av den vulkaniska bergarten syenit. Eftersom syenit är lätt basisk hittar vi här en del mindre vanliga växter som gaffelbräken och bergglim. En kilometer sydväst om Hohällans topp finns dessutom ett mindre klapperstensfält, en synlig påminnelse om den senaste istiden. De gamla tallarna på Hohällans topp är inte lika kraftiga som andra mycket yngre träd, men kan vara flera hundra år gamla. Att de inte växt så mycket beror på den magra hällmarken. Eftersom de var småväxta och lite oländigt placerade gjorde att de klarade sig undan den intensiva skogsavverkning som följde i järnbrukets spår. Området skyddades först som domänreservat och sedan 1996 är det naturreservat. 30

33 Fakta LÄGE: Följ Korsåvägen från Storvik, vid skylt ta höger och följ avtagsvägen till vändplanen, följ sedan stigen norrut. SERVICE: Parkering vid vändplan, skylt på vägen upp som visar på en svårare och en lättare stig, vindskydd, grillplatser. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storvika fäbodar, Gästrikeleden passerar i närheten. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. Se till att elden är ordentligt släckt om ni använder grillarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 31

34 Gunnarudden Ta en stadsnära promenad och hamna mitt i naturen! På Gunnarudden vid östra Storsjöns strand kan du se spännande fåglar och uppleva skönt avkopplande natur, bara någon kilometer från centrala Sandviken. Gunnarudden är kommunens enda djurskyddsområde och har varit skyddat sedan år 2000 eftersom det har stor betydelse för fågellivet i Storsjön. På Gunnarudden kan alla som vill kika på fåglar året om, och vår som höst stannar många flyttfåglar till här. Den tålmodige kan till och med få syn på en majestätisk fiskgjuse som sveper fram över Storsjöns vatten på jakt. En tidig morgon varje vår ger sig bygg- och miljökontorets fågelfantaster ut för att fågelskåda. Flera gånger har vi varit till just Gunnarudden. Vi går så tyst vi kan och spanar med kikare in bland buskar och vass där det piper och prasslar av våryra fåglar. Vi noterar i ett litet block alla arter vi upptäcker. Änder och sothönor simmar och dyker i vattnet och i träden sjunger småfåglarna. Efter en sådan härlig morgon går resten av dagen som en dans! 32

35 Fakta LÄGE: Östra Storsjön inom sydöstra delen av Sandvikens tätort. SERVICE: Informationsskylt, parkering, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Trebo Pay and play golfbana, elljusspår, Hedåsbadet. HÄNSYN: Inom djurskyddsområde är det förbjudet att medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Motorfordon får inte köras i området och växter och djur får inte skadas eller bortföras. MER INFORMATION: FOTOGRAF ANDERS ÖHLUND 33

36 Körön och Körsjön Varför inte kombinera en utflykt till Storsjön med en avstickare till den mycket mindre Körsjön och titta på fågellivet och den fina växtligheten. Blicka sedan ut över närliggande öar på Storsjön och känn historiens vingslag. Vid Körsjön går det bra att spana på våra flygande vänner från fågeltornet. Men glöm inte bort att strosa runt i området och titta på Köröns fina flora. Här växer rikligt med asp och björk men även ädellövträd som ek och lind. På halvöns västra sida växer hassel och i det övriga buskskiktet hittar du till exempel olvon och try. På våren kan du också hitta väna små blommor som blåsippa, underviol, gullviva och vårärt. Det kan dessutom finnas orkidéer i området, men minns att de är alla fridlysta. Utanför Köröns nordliga spets ligger Skarpön och Tingsön. Enligt historien fick dessa öar sina namn för mycket länge sedan när de utgjorde plats för rättegångar (Tingsön) och avrättningar (Skarpön). På Tingsön har man under 1900-talet dokumenterat flera stensättningar och fornlämningslikanden formationer, men redan från slutet av 1700-talet finns uppgift om att här varit ett tingsställe. Från talet finns också anteckningar om att det funnits en domarring här, vars stenar fördes bort 1862 för att användas vid anläggning av gjuteribyggnaden vid Sandviken. 34

37 Fakta LÄGE: Östra Storsjöns södra del, från 272:an ta Boviksvägen 1200 m, följ skogsbilväg och stig norrut mot Storsjön. SERVICE: Begränsade parkeringsmöjligheter vid Boviksvägen, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hedåsbadet, Årsunda viking. HÄNSYN: Tänk på att inte störa fågellivet och var särskilt aktsam under häckningsperioden. Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 35

38 Gavelhyttan Upptäck en trevlig liten utflyktspärla med en gammal kvarnruin, fin utsikt över Storsjön och bra fiskemöjligheter från de tillgängliga bryggorna! Här där Gavlehytteån når fram till Storsjön finns en liten lugn oas att besöka. Det är en ljust och öppen plats där lövträden susar i kapp med det porlande vatten. Här passar det perfekt att avnjuta den medhavda matsäcken eller varför inte prova fiskelyckan från någon av bryggorna. Runt viken finns äldre bebyggelse och kvarnruinen minner också den om äldre tider. Det går bra att ta sig hit så väl via land som med båt på Storsjön. Följer man Gavlestigen härifrån kommer man så småningom fram till Årsunda. 36

39 Fakta LÄGE: Längs Gavelstigen, vid Gavelhytteåns utlopp i Norbyviken. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavlor, bryggor. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hammarby Bruk. HÄNSYN: Fiskekort krävs. Se till att få med allt skräp hem igen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 37

40 Hammarby Bruk Så många brudpar kan inte ha fel. Besök den mysiga parken vid Hammarby Bruk du också! Här kan man flanera runt och drömma sig bort till svunna tider då brukspatronerna regerade i järnriket. Gavlehytteån rinner genom den lummiga bruksparken där det växer ek och andra ädla lövträd. Här finns en trädstig med 22 olika lövträd, som beskrivs i en liten skrift som man kan låna med sig. Skriften hittar man i en låda vid informationstavlan som finns i parken precis vid bron från Petres väg. I Gästrike-Hammarby fanns en hytta redan på 1500-talet. Järnhanteringens storhetstid inföll i mitten av 1800-talet och flera äldre byggnader är bevarade. På en höjd i parken ligger lusthuset Musiktemplet, med ett duvslag på taket, det byggdes i nyklassicistisk stil år1822. Herrgårdsbyggnaden från 1870 är numera ombyggd till lägenheter. På åns norra sida är Stenhuset, troligen en flygelbyggnad, det enda som bevarats av den äldre herrgården från 1730-talet. Ett modernare inslag i Gästrike-Hammarby bebyggelse står Ralph Erskin för. Han fick 1946 i uppdrag att rita bostäder åt den växande arbetsstyrkan på sulfitfabriken, vilket engagerade honom i över 40 år. 38

41 Fakta LÄGE: Gästrike-Hammarby. SERVICE: Informationstavla och parkeringsplats vid Stenhuset, parkering även möjlig vid Petres väg, badplats på Jungfruholmen i Ältebosjön. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavlehyttan. HÄNSYN: Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 39

42 Sörby gravfält i Årsunda Besök ett fornminne som heter duga och du får se en massa rara växter på köpet! Sörby är ett av Gästriklands största gravfält och har varit känt sedan 1600-talet. Arkeologerna har hittat många spännande fynd med anor från talet vid utgrävningar av Sörby. Fynden visar att dåtidens Årsundabor framställde järn och verkar leva ganska gott eftersom de begravde sina anhöriga med praktfulla gravgåvor. På gravfältet finns idag 43 gravhögar, 43 runda stensättningar och en fångstgrop. Här bland de gamla gravhögarna växer många vackra ängsväxter som blivit ovanligare allt eftersom jordbruket moderniserats. Här växer bland annat backförgätmigej, ullört, låsbräken, ängsnejlika och kattfot. Den speciella marktypen där dessa växter trivs kallas torräng och har aldrig blivit gödslad. Den rika floran gör också att flera sällsynta fjärilsarter trivs på gravfältet. Är du väl här så passa på att också besöka Årsunda kyrka som är en av landskapets bäst bevarade medeltidskyrkor. Målningarna i korvalvet är från 1500-talets början och altarskåpet är snidat och målat i Antwerpen cirka En runsten från 1000-talet med ett kristet kors inristat tyder dessutom på att det redan tidigare stod en kyrka på platsen. 40

43 Fakta LÄGE: Intill väg 272, strax söder om Årsunda kyrka. SERVICE: 2 informationstavlor, parkering vid kyrkan på andra sidan väg 272. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Strandbaden med camping och restaurang. Årsunda Viking har rekonstruerat en vikingagård där de ordnar gästabud och andra aktiviteter. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten eller plocka med dig blommor. Kör inte in vid informationsskylten i gravfältets norra del, det är ingen plats för parkering. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 41

Vägvisare till naturen i Haninge

Vägvisare till naturen i Haninge Vägvisare till naturen i Haninge Text: Lars Magnusson Redaktör/projektledare: Malin Löfgren Foto omslagets framsida: Fredrik Hjerling Foto omslagets baksida: Bakgrundsbild: Johan Bjurer Överst: Ärtsångare.

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

5*14 5*-- 65'-:,5&3 0$) ",5*7*5&5&3 )`.5",3"'5 63 /"563&/

5*14 5*-- 65'-:,5&3 0$) ,5*7*5&5&3 )`.5,3'5 63 /563&/ TECKENFÖRKLARING Besöksområde Besökspunkt Naturreservat Vattendrag Naturreservat Bad Vandring Vildmarksområde Träd Fiskevatten Vandringsled Vandringsstig Stig Geologi Friluftsområden Anpassat för funktionshindrade

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv 1 Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv! Det här är en liten bok om naturen i Eslöv och människor man ofta hittar ute i den. Natur är värd att uppmärksamma, skydda och vårda, dels för sitt värde

Läs mer

Smultronställen på Falbygden

Smultronställen på Falbygden Smultronställen på Falbygden Vägvisare till naturliga besöksmål på Falbygden Omslag Smultron. Foto Torleif Halvorsen 1 Innehållsförteckning Platåbergen 6 Hur började det? 6 Falbygden befolkades tidigt

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby En sammanhängande led över Stora Alvaret sträcker sig från

Läs mer

Lätt att ta sig fram i det gröna!

Lätt att ta sig fram i det gröna! Lätt att ta sig fram i det gröna! orebro.se Hitta ut! I Örebro kommun finns många vackra naturområden att besöka. Denna broschyr visar områden där det är särskilt lätt att ta sig fram. Den visar också

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING

ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET ARRANGEMANG&RESOR VANDRINGSLEDER VANDRINGSTIPS FÖRENINGAR MOTIONSKOMMITTÉN FAR - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FÖRSÄLJNING Välkommen att besöka WWW.VANDRING.SE Nu under

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN

INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN Många besöksmål i kommunen Carina tipsar om grön friskvård Vidsel Test Range och Rymdbolaget Förening som trivs på höga höjder NR 2 / 2008 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN KRÖNIKAN Älvsbyn RadioAktivast

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Kandidatarbete vid institutionen för stad och land VT 2008 Bachelor thesis at the department of urban and rural

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

G O D A E X E M P E L

G O D A E X E M P E L G O D A E X E M P E L FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I ODLINGSLANDSKAPET OLLE KVARNBÄCK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 2 INLEDNING 3 GODA EXEMPEL: DAGGMASKAR ERSÄTTER PLOGEN 4 HERDE OCH ENTREPRENÖR 7 UPPSKATTAD

Läs mer

Välkommen till 20 nordiska naturområden TIPS FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET

Välkommen till 20 nordiska naturområden TIPS FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET Välkommen till 20 nordiska naturområden TIPS FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET 2 I Norden finns tusentals skyddade områden i form av nationalparker och naturreservat. De har skyddats för att värna om områdenas

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Välkommen till vår cykelö

Välkommen till vår cykelö S Välkommen till vår cykelö 21 cykelturer med karta och koder för smartphones BONUS: Turer för barn och mountainbikeguide med Her kan du låne en cykelpumpe - og få en oplevelse med hjem... BORNHOLMS ATTRAKTIONER

Läs mer

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Dokumentation från symposiet Kunskap och föreställningar: Naturvårdens och

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Innehåll Del A, kommungemensam del Kap 1-4 Mål och förutsättningar Del

Läs mer

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden En liten geologisk guide till upplevelser på Öland Sweden 3 4 Välkommen till öland På Öland, från norr till söder, kan besökaren få fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia. I bergbrotten

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Hit kan du resa Flygtid Transfer Tidsskillnad Valuta & kreditkort Folkmängd Huvudstad Språk Religon Pass & Visum. Vaccinationer Väder & klimat

Hit kan du resa Flygtid Transfer Tidsskillnad Valuta & kreditkort Folkmängd Huvudstad Språk Religon Pass & Visum. Vaccinationer Väder & klimat Hit kan du resa: Året runt Flygtid: Ca 3,5 timmar från Arlanda. Transfer: Flyget landar på Palmas flygplats. Transfer från flygplatsen till Playa de Palma tar ca 30 minuter med buss. Transfer ingår inte,

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning

Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning Red. Håkan Tunón CBM:s skriftserie 59 En investering för framtiden Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden Tunón, H. (red.).

Läs mer