UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN"

Transkript

1 UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

2 Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett efter broschyrens framtagande vad gäller tillgänglig service på de platser som beskrivs. Ansvarig utgivare: Bygg- och miljökontoret, Sandvikens kommun. Kartmaterial: Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2007/2311. Sandvikens kommun. Idé och produktion: Torbjörn Johansson, Anna Käller, Anneli Aronsson och Christina Larsson. Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö Upplaga: 2000 ex. Foto omslag: Hammarby bruk. Fotograf: Hans Andersson.

3 Utflyktsmål i Sandvikens kommun

4 Innehåll Inledning Nakkanitti Kungsbergets grotta Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn... 8 Mombyåsens domänreservat Grävna knippans naturreservat Vällingudden Västerhällarna Österbergsmuren Svartviksstugan Hamptjärn Hälsans stig Slars-Ollas Fäbod Hohällan Gunnarudden Körön och Körsjön Gavelhyttan Hammarby Bruk Sörby gravfält i Årsunda Widéns gammelskog Gammelstilla Bredmossen Koversta gammelby Kungshögstornet Strångnäs Långängarnas naturreservat... 26

5 Inledning Har du aldrig sett en naturskog, gammal fäbod eller provat att fiska i en skogssjö då är det dags nu! Vet du inte vart du ska bege dig för att uppleva detta i närområdet? Då har du hittat rätt broschyr! Här presenteras ett urval natur-, frilufts- och kulturområden i Sandvikens kommun. Vi har medvetet valt att inte ta med våra mest välkända utflyktsmål utan i stället försökt hitta en blandning av områden med olika karaktär. Vi hoppas att blandningen gör att alla kan hitta något som lockar just dem. Vår förhoppning är att denna lilla skrift ska inspirera fler att ge sig ut och upptäcka den fantastiska miljö som vi har förmånen att vara omgiven av! P.S. Glöm inte bort allemansrättens frihet under ansvar. Respektera naturen och andra människors rätt att vistas i den utan att bli störd.

6 Nakkanitti Vid Nakkanitti, som betyder den lilla myren på finska, kan du kombinera naturupplevelsen med att beskåda både flottningshistoria och moderna fiskevårdsåtgärder. Det kan vara svårt att föreställa sig idag att det bara är en mansålder sedan flottning längs våra vattendrag var det vanliga sättet att forsla timmer. På vissa ställen som vid dammar var man då tvungen att bygga särskilda rännor som ledde timret förbi hindret. Vid Nakkanittidammen har stenkistorna reparerats och nedanför dammen, bara ett hundratal meter från vindskyddet, finns en bit av den gammal flottningsränna återuppbyggd. I Pengerbäcken, det lilla vattendrag som förser Nakkanittimyren med vatten, finns det inhemsk bäcköring. Bäcköringen har i många vattendrag konkurrerats ut av den inplanterade kanadensiska bäckrödingen. Det har i sin tur gjort det svårare för den sällsynta flodpärlmusslan att föröka sig, eftersom den i ett steg av sin utveckling är beroende av bäcköringen. För att gör det möjligt för öringen att sprida sig längs hela vattensystemet byggde Sandvikens kommun år 2000 ett så kallat omlöp vid Nakkanittidammen. Omlöpet är en konstgjord bäckfåra som gör det möjligt för fiskarna att vandra förbi dammen. 4

7 Fakta LÄGE: Från Kungsbergets skidanläggning kör västerut ca 3 km. Ta Sörjavägen till höger och följ den 2,5 km. Ta höger på Nakkanittivägen och kör rakt fram i 1,5 km. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavla, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Mombyåsens Domänreservat. HÄNSYN: Fiska inte i omlöpet. MER INFORMATION: Järbo fiskevårdsområdesförening. FOTOGRAF HANS ANDERSSON 5

8 Kungsbergets grotta Vem bor här, troll eller rövare? Besök ett spännande utflyktsmål som kan reta fantasin hos så väl stora som små! Att grottan sedan ligger i kommunens äldsta naturreservat gör upplevelsen ännu rikare. Kungsbergets grotta bildas av mycket stora block och ska ha varit en gammal tjuvgömma. Tjuven som höll till här hette Gillberg och därför kallas grottorna ibland Gillbergs ide. Öppningen till grottan är ganska stor och där innanför finns ett cirka 4 meter djupt valv som sedan övergår i några smala gångar. Det är som gjort för en utforskningsexpedition! Artrikedomen är stor på Kungsberget, mycket tack vare det varierade lokalklimatet. På bergets norra sluttning, som är kallare och har snö längre än omgivningen, växer fjälltoltan. På den sydliga sluttningen, Styggberget, finns flera växtarter som normalt bara förekommer längre söderut, så kallade värmetidsrelikter. Några exempel på sådana arter är kungsljus, springkorn och hassel. I den gamla skogen på Styggberget lever också ett tiotal rödlistade arter, främst mossor och lavar. I närheten av Kungsbergets naturreservat som bildades redan 1971 finns också öppna betesmarker vid Lassas Gropänge. 6

9 Fakta LÄGE: Kör 2,5 km norrut från Järbo, ta vänster mot Norrby. Efter 1600 m ta höger mot Ålands. Efter 900 m ta vänster. Från vändplanen går stig mot grottorna. SERVICE: Informationstavla, stig (håller på att ajourhållas). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets skidanläggning, Nakkanittimyren, Grävna Knippan. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 7

10 Hälltjärn, Djuptjärn, Svarttjärn Gör en utflykt och besök tre sjöar i en smäll! Här kan du se kulturhistoria i form av traditionell järnframställning, ta en fika vid vattnet och prova fiskelyckan. Järnframställningstraditionen som finns i hela Gästrikland är gammal, och i trakten av Hälltjärn finns en 2000-årig slaggvarp*. Vid Hälltjärn finns en kopia av en järnbläster och två helger per år anordnar Hälltjärnsprojektet blästerdagar. Då visas traditionell järnframställning i blästerugn från röd jord till smidbart järn. Skolklasser serverar kolbullar och det finns trollstig och sagohällar för barnen att besöka. Inte långt från Hälltjärn ligger de två lättillgängliga fiskesjöarna Djuptjärn och Svarttjärn. Här finns öring och regnbåge och lugn natur. Det är med andra ord ett fint utflyktsmål för så väl fiskefantaster som barnfamiljer och rörelsehindrade. Från parkeringen mitt mellan sjöarna går det att ta sig med rullstol till båda sjöarna som har tillgänglighetsanpassade kastplatser. Observera att det vid Svarttjärn endast är tillåtet med flugfiske. * Åldern har bestämts med kol-14 metoden. 8

11 Fakta LÄGE: Cirka 5 km nordost om Järbo, längs vägen mot Medskog, skyltat mot Järnbläster. SERVICE: Parkeringsmöjligheter, informationstavlor, handikappanpassade toaletter, vindskydd. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Fäboleden passerar i närheten, badplats vid Hålldammen. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Järbo sportfiskeklubb. FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 9

12 Mombyåsens domänreservat Besök ett skogsområde som skyddades redan 1957 för dess höga naturvärden. Så här såg skogen ut nästan överallt i dessa trakter för år sedan! Mombyåsen som ligger i Ovansjö kronopark, fredades som Domänreservat Reservatet består av ett 2,3 ha stort barrskogsområde, bevuxet med gammal grov tall- och granskog. Tallarna är omkring 200 år, de grövsta och mäktigaste når 240 cm i omkrets i brösthöjd. Reservatet ligger i utkanten på ett område där det under 2008 kommer att inrättas en så kallad Ekopark på Sveaskogs marker. Detta område blir ca ha stort med en hög andel skogsmark som undantas avverkning eller där skogen sköts för att gynna naturvärdena. Här kommer att anläggas stigar och leder med information om skogsbruket och naturvärden. 10

13 Fakta LÄGE: Från Kungsberget kör söderut längs AK-vägen mot Stocksbo. 1,5 km efter avtagsvägen Sörjavägen, ta höger mot Mombyåsen. Efter 1,5 km ta vänster, efter ytterligare 1,5 km finns skylt Mombyåsens domänreservat på vänster sida. SERVICE: Informationsskylt. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets grottor, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Skada inte växt- eller djurliv, lämna inget skräp. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 11

14 Grävna knippans naturreservat En gång skyddat som domänreservat, för sina gamla grova träd, som också har visat sig ha stora naturvärden. Terrängen är ett par parallella moränåsar. Här anlade man vägen. Knippa betyder kulle. Mellan åsarna finns stråk med sumpskog och en liten bäck. Intill bäcken är marken extra bördig, med enormt stora granar och tallar. Även på de höga partierna växer grov och gammal skog med inslag av asp. Den äldsta tallen är 395 år gammal. Sedan många decennier häckar här duvhök och ibland ormvråk. Alla svenska hackspettar utom vitrygg har observerats i eller intill reservatet. Floran är rikast vid bäcken, där bl.a. topplösa, kärrfibbla, missne och spädstarr frodas, och där det finns mängder av den sällsynta dvärghäxörten. De vanliga skogsorkidéerna jungfru Marie nycklar, korallrot, spindelblomster och knärot finns också, i mindre mängd. Eftersom skogen inte har skördats på många decennier finns i området ovanligt mycket död ved, även mycket grova lågor. Den största ansamlingen är längs bäcken, med rotvältor av granar och knäckta klibbalar och aspar. På sådana liggande stammar finns svampar som lappticka, kötticka, stjärntagging och vågticka. 12

15 Fakta LÄGE: 2 km sydväst om Kungsberget. Från vägen mellan Järbo och Kungsberg, 5 km nordväst om Järbo kyrka, ta av västerut på Norrbyvägen. 0.5 km efter sjön Härnen ser man reservatskylten på höger sida. SERVICE: De gamla stigarna i området är otydliga. Hela området är svårgånget på grund av block, fallna trädstammar och håligheter mellan rötter. Noggrann uppmärksamhet och stadiga skor fordras. Man kan knappast gå vilse i detta endast 12 ha stora reservat. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Kungsbergets naturreservat, Österbergsmurens naturreservat. HÄNSYN: Djurlivet får inte störas och sällsynta växter får inte skadas. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 13

16 Vällingudden Ta en skogspromenad på 2 km och upplev ett stycke norrlandsnatur med sjö och gammal skog. Glöm inte fikakorgen! Vällingudden skyddades som naturreservat Det består av den yttre delen av en udde i sjön Vällingens norra del. På den starkt stenbundna marken växer en sedan länge orörd, urskogsartad tallskog med ett flertal år gamla grova tallar och många torrfuror. Där växer också björkar och enstaka grova klibbalar. Sjön Vällingen är även ett mycket trevligt utflyktsmål på vintern för bl.a. skridskoåkning. 14

17 Fakta LÄGE: Kör 272:an från Sandviken mot Ockelbo. 6 km norr om Högbo Bruk ta vänster vid skylt Rosenbergsvägen eller naturreservatsskylt. Efter 3 km följ stig norrut mot reservatet. SERVICE: Parkeringsficka vid Rosenbergsvägen, vägvisning från Rosenbergsvägen till reservatet (gula ringar på träd), delvis spångad stig, informationstavla vid reservatet. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Drottmuren. HÄNSYN: Tänk på att du delvis rör dig i ett naturreservat. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 15

18 Västerhällarna För den som tycker att de vanliga vandringslederna är för långa så rekommenderas en tur till Västerhällarna. Efter en lagom ansträngande vandring till toppen finner du här avkopplande stillhet och utsikt. Västerhällarna är ett populärt utflyktsmål för Järbos skolklasser och det finns gott om inspiration till livliga lekar bland alla stenar och branter. Vandringen hit går genom fin barrskog med gott om möjligheter att plocka bär på hösten. När man kommer högre upp i terrängen blir det mer hällmarker och man passerar ett klapperstensfält. Väl uppe på toppen bjuds du på utsikt över Järbo, Vreten och de blånande höjderna vid horisonten. Här växer gammal tallskog och man kan se hur hällarna slipats av is och vågor då havet nådde ända hit. Det går att ta sig till Västerhällarna längs flera olika vägar och leder i skogen. Från Järbo idrottsplats finns en skyltad led som är ungefär 2 kilometer, och vintertid finns ett skidspår hela vägen till toppen. Bara 500 meter från toppen passerar en skoterled, så om man är aktsam och inte kör sönder skidspåret går det även att åka skoter hit. 16

19 Fakta LÄGE: Från Järbo idrottsplats se karta och följ skylt, cirka 2 km. SERVICE: Parkering vid idrottsplatsen, delvis upplyst vandringsväg, vindskydd med eldstad. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hälltjärn. HÄNSYN: Kom ihåg att skoter inte får köras på barmark, håll till befintligt spår. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 17

20 Österbergsmuren Gör en upptäcktsfärd till vår tillgängligaste vildmark! Österbergsmuren är ett spännande naturreservat med en 560 meter lång naturstig som gående med barnvagnar så väl som rullstolar lätt kan ta sig fram på. Österbergsmuren visar upp en prakt av stora grova träd, döda mosstäckta träd och mängder av spännande arter. Det har avverkats i området tidigare, men skogen är ändå en av de äldsta i landskapet. Den äldsta kända granen är runt 345 år och den äldsta tallen ungefär 455 år. Det finns också gott om död ved i skogen vilket gynnar den biologiska mångfalden. Här lever flera hotade arter av mossor, lavar, svampar, däggdjur, fåglar, fjärilar och skalbaggar. När det gjordes en mer omfattande fjärilsinventering i Österbergsmuren så hittade man inte mindre än 335 olika fjärilsarter! Delar av reservatet har varit skyddat sedan 1934 som domänreservat, och 1983 utökades det med likartad men inte fullt så gammal skog ombildades det 19 hektar stora domänreservatet till naturreservat och förvaltas sedan dess av länsstyrelsen. Guidade turer längs rampen i reservatet kan sommartid bokas hos föreningen Gränsland. Gränsland har som mål att möjliggöra naturupplevelser för alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 18

21 Fakta LÄGE: Cirka 3 mil nordväst om Sandviken mellan Stocksbo och Kungsberget. SERVICE: Parkering, informationsskylt, grillplats, vindskydd, handikappanpassad toalett och ramp (560 m), möjlighet till guidning finns under sommarhalvåret (kontakta Gränsland). NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Jägarstugan, Österbergs fäbodar. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 19

22 Svartviksstugan Med skön utsikt över Öjaren och omgiven av rogivande skog erbjuder Svartviksstugan ett välordnat mål för vandringen, skidfärden, båt- eller bilturen! Från Högbo Bruk är det en 3,5 km lång vandring eller skidtur till Svartviksstugan, vilket kan vara lagom långt för familjen. När man väl kommit fram smakar matsäcken garanterat extra gott, och man kan välja att äta den inomhus i stugan eller vid Öjarens strand. Det går också bra att ta sig hit med bil vilket gör att stugan är ett populärt utflyktsmål för rörelsehindrade och äldre året om. Ta gärna en promenad längs Öjarens strand och upplev en sjö med norrlandskaraktär jämfört med exempelvis Storsjöns mer slättlandsbetonade. 20

23 Fakta LÄGE: Svartviken vid Öjaren, med bil åk 272 norrut från Sandviken. Vid Västanbyn ta höger på Högtorpsvägen mot Valbo/Bäck. Efter 4,5 km ta vänster vid skylt Svartviksstugan. SERVICE: Parkeringsplats, asfalterad stig längs vattnet, handikapptoalett, grillmöjlighet, stugan är öppen dagligen klockan och kan bokas kvällstid genom Äventyrarna. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Högbo Bruk. HÄNSYN: För allas trevnad, kom ihåg att slänga skräp i skräpkorgarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 21

24 Hamptjärn Passa på och prova fiskelyckan bekvämt och enkelt men ändå mitt ute i vildmarken! Hamptjärn är en fin skogssjö som är tillgänglig för alla fiskeintresserade. Även när regnet faller kan man här ta en mysig fika i vindskyddet och se ut över vattnet och skogen som kryper nära stranden. Längs sjöstranden löper en 80 meter lång ramp som har praktiska små bryggor med räcken, där det går bra att fiska också från rullstol. Hamptjärn är en så kallad put and take-sjö för regnbåge och sköts av Vallbyåns fiskevårdsområdesförening. 22

25 Fakta LÄGE: Från Storvik ta Korsåvägen mot Korså Bruk. Efter Glasbokorset vidare mot Korså Bruk. Följ skylt Gäddtjärn/Hamptjärn ca m. SERVICE: Informationstavla, vindskydd med murad eldstad, handikapptoalett. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gäddtjärn, tillgänglighetsanpassad rastplats med möjlighet till övernattning i militärtält. HÄNSYN: Fiskekort krävs. MER INFORMATION: Vallbyåns Fiskevårdsområdesförening, ordförande Thomas Widing tel: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 23

26 Hälsans stig Visst känner du till Hälsans stig, men har du gått hela någon gång? Prova en promenad eller varför inte joggingtur på vår mest centrumnära promenadstig som snabbt och enkelt tar dig ut i den sköna naturen. Det är inte bara motion som Hälsans stig erbjuder. Längs stigen passerar du till exempel fågeltornet vid Fiskängstjärnens dagvattenanläggning, som trots namnet är tillgängligt för de flesta eftersom det inte har några trappor. Här kan du se och höra många olika fågelarter, allt från små sångfåglar till svanar och änder. Längs Hälsans stig finns ett antal översiktskartor och varje kilometer är utmärkt med mindre skyltar. Det gör det enkelt att börja sin promenad vart som helst på stigen och ändå alltid veta hur långt man gått. Hela slingan är totalt 7 kilometer och följer kanalen förbi Stadsparken, sedan pensionärsstigen, Högbovägen, Storgatan och knyts ihop vid Dal- Britas damm. Från pensionärsstigen utgår även längre vandringsleder mot Högbo och Järbo. Runt om i Sverige finns ett 90-tal promenad- och motionsstigar som kallas för Hälsans stig. Konceptet med uppskyltade tätortsnära stigar kommer från Irländska Hjärtfonden, och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. 24

27 Fakta LÄGE: Centrala Sandviken, pensionärsstigen, Högbovägen. SERVICE: Informationstavla, bänkar och grillplatser, fågeltorn utan trappor vid Fiskängstjärnen (tillgängligt för rullstol från Högbovägen), belysning och under mörka årstider. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Parkbadet, Gamla bruket. HÄNSYN: Se till att släcka elden ordentligt efter grillning. Släng inte skräp i naturen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 25

28 Långängarnas naturreservat Detta nya reservat i en asp-granskog på bördig flack mark är ett eldorado för fåglar om våren och för svampar på hösten. Långängarnas Naturreservat har sitt namn efter de ängar som på 1700-talet fanns här, långt från byn. I ängarna låg många skogsholmar. De kan ha hyst den flora och fauna som nu finns i hela området, sedan ängarna övergivits och asp, klibbal, björk och gran har vuxit upp. Några ädla lövträd som ask, lind och alm växer också här. En huvudanledning till att området blev reservat är den rika förekomsten av aspfjädermossa, som här växer som halvmånformiga decimeterstora tuvor på aspstammar, oftast 0,5 3 meter över mark. På döda aspar finns också en rik flora av svampar som lever på död aspved, till exempel ostticka, borsttagging och veckticka. Floran på våren innehåller många lundväxter som blåsippa, vårärt, måbär, lungört, stinksyska och skogstry. Då sjunger också mängder av sångare, trastar, gärdsmygar och andra småfåglar. Alla hackspettarter har observerats i området och skogsduva, mindre flugsnappare, mindre hackspett och gråspett har häckat här. På hösten ger mängder av marksvampar en enorm färg- och formrikedom. Det är inte i första hand ätliga svampar, utan sådana som stimulerar ögat, känseln och näsan. 26

29 Fakta LÄGE: Kör Säljansvägen från Sandviken mot Kungsgården. Parkeringsplats strax före järnvägsövergången. SERVICE: Parkeringsplats, informationstavla. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storsjön. HÄNSYN: Man får inte störa djurlivet eller skada sällsynta växter i reservatet. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 27

30 Slars-Ollas Fäbod Besök en levande fäbod och se hur det gick till på gammelmormors tid! Här kan du lära dig kula vall och binda mattor, eller bara njuta av det öppna landskapet och rofyllda atmosfären. Ihagarna går Anna-Karins kor med sina kalvar, det finns också några får och höns. Djuren ser ut att njuta av sommarlivet på fäboden. Anna-Karin har fäbolivet i blodet då hon spenderade sin barndoms somrar på familjens fäbod. Hon kan berätta om alla traditionerna i den gamla tidens jordbruk med hemfäbodar och långfäbodar. Dåtidens bönder levde ett nästan nomadliknande liv med allt flyttade mellan hemman och olika fäbodar under årstidernas skiftningar. Hit till Slars-Ollas är alla välkomna. Under början av sommaren kommer det många skolklasser på besök och sedan kommer turister av olika slag. Under sommaren finns flera olika aktiviteter att delta i, men det går lika bra att bara komma förbi och strosa runt en stund och titta på djur och natur. Du kan till och med resa med båten Emma över Storsjön för vidare transport upp till fäboden. 28

31 Fakta LÄGE: Mom, skyltat från kyrkan i Kungsgården och Hällhammarsvägen. SERVICE: Öppet under sommarmånaderna, parkering, fika, kurser, musikaftnar. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavelhyttan, Långängarnas naturreservat. HÄNSYN: Använd befintliga gångstigar och mata inte djuren. Tänk på att boka ditt besök om du vill komma under andra tider än fäbodens ordinarie öppettider. MER INFORMATION: kontaktperson Anna-Karin Modin tel: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 29

32 Hohällan Låt dig trollbindas av den sköna naturen på det mycket omtyckta utflyktsberget Hohällan! Här hittar du spännande geologiska formationer och gammal välbevarad tallskog. Många skolklasser från Storvik har under årens lopp promenerat den trevliga och inte allt för ansträngande skogstigen upp till Hohällan. På toppen består Hohällan av delvis kalspolade hällmarker och lågvuxen knotig tallskog. Den lugna och lite trolska miljön kan inspirera till så väl eftertanke som fantasifulla lekar. Hällmarkerna byggs upp av den vulkaniska bergarten syenit. Eftersom syenit är lätt basisk hittar vi här en del mindre vanliga växter som gaffelbräken och bergglim. En kilometer sydväst om Hohällans topp finns dessutom ett mindre klapperstensfält, en synlig påminnelse om den senaste istiden. De gamla tallarna på Hohällans topp är inte lika kraftiga som andra mycket yngre träd, men kan vara flera hundra år gamla. Att de inte växt så mycket beror på den magra hällmarken. Eftersom de var småväxta och lite oländigt placerade gjorde att de klarade sig undan den intensiva skogsavverkning som följde i järnbrukets spår. Området skyddades först som domänreservat och sedan 1996 är det naturreservat. 30

33 Fakta LÄGE: Följ Korsåvägen från Storvik, vid skylt ta höger och följ avtagsvägen till vändplanen, följ sedan stigen norrut. SERVICE: Parkering vid vändplan, skylt på vägen upp som visar på en svårare och en lättare stig, vindskydd, grillplatser. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Storvika fäbodar, Gästrikeleden passerar i närheten. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten i reservatet. Se till att elden är ordentligt släckt om ni använder grillarna. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 31

34 Gunnarudden Ta en stadsnära promenad och hamna mitt i naturen! På Gunnarudden vid östra Storsjöns strand kan du se spännande fåglar och uppleva skönt avkopplande natur, bara någon kilometer från centrala Sandviken. Gunnarudden är kommunens enda djurskyddsområde och har varit skyddat sedan år 2000 eftersom det har stor betydelse för fågellivet i Storsjön. På Gunnarudden kan alla som vill kika på fåglar året om, och vår som höst stannar många flyttfåglar till här. Den tålmodige kan till och med få syn på en majestätisk fiskgjuse som sveper fram över Storsjöns vatten på jakt. En tidig morgon varje vår ger sig bygg- och miljökontorets fågelfantaster ut för att fågelskåda. Flera gånger har vi varit till just Gunnarudden. Vi går så tyst vi kan och spanar med kikare in bland buskar och vass där det piper och prasslar av våryra fåglar. Vi noterar i ett litet block alla arter vi upptäcker. Änder och sothönor simmar och dyker i vattnet och i träden sjunger småfåglarna. Efter en sådan härlig morgon går resten av dagen som en dans! 32

35 Fakta LÄGE: Östra Storsjön inom sydöstra delen av Sandvikens tätort. SERVICE: Informationsskylt, parkering, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Trebo Pay and play golfbana, elljusspår, Hedåsbadet. HÄNSYN: Inom djurskyddsområde är det förbjudet att medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Motorfordon får inte köras i området och växter och djur får inte skadas eller bortföras. MER INFORMATION: FOTOGRAF ANDERS ÖHLUND 33

36 Körön och Körsjön Varför inte kombinera en utflykt till Storsjön med en avstickare till den mycket mindre Körsjön och titta på fågellivet och den fina växtligheten. Blicka sedan ut över närliggande öar på Storsjön och känn historiens vingslag. Vid Körsjön går det bra att spana på våra flygande vänner från fågeltornet. Men glöm inte bort att strosa runt i området och titta på Köröns fina flora. Här växer rikligt med asp och björk men även ädellövträd som ek och lind. På halvöns västra sida växer hassel och i det övriga buskskiktet hittar du till exempel olvon och try. På våren kan du också hitta väna små blommor som blåsippa, underviol, gullviva och vårärt. Det kan dessutom finnas orkidéer i området, men minns att de är alla fridlysta. Utanför Köröns nordliga spets ligger Skarpön och Tingsön. Enligt historien fick dessa öar sina namn för mycket länge sedan när de utgjorde plats för rättegångar (Tingsön) och avrättningar (Skarpön). På Tingsön har man under 1900-talet dokumenterat flera stensättningar och fornlämningslikanden formationer, men redan från slutet av 1700-talet finns uppgift om att här varit ett tingsställe. Från talet finns också anteckningar om att det funnits en domarring här, vars stenar fördes bort 1862 för att användas vid anläggning av gjuteribyggnaden vid Sandviken. 34

37 Fakta LÄGE: Östra Storsjöns södra del, från 272:an ta Boviksvägen 1200 m, följ skogsbilväg och stig norrut mot Storsjön. SERVICE: Begränsade parkeringsmöjligheter vid Boviksvägen, fågeltorn. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hedåsbadet, Årsunda viking. HÄNSYN: Tänk på att inte störa fågellivet och var särskilt aktsam under häckningsperioden. Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 35

38 Gavelhyttan Upptäck en trevlig liten utflyktspärla med en gammal kvarnruin, fin utsikt över Storsjön och bra fiskemöjligheter från de tillgängliga bryggorna! Här där Gavlehytteån når fram till Storsjön finns en liten lugn oas att besöka. Det är en ljust och öppen plats där lövträden susar i kapp med det porlande vatten. Här passar det perfekt att avnjuta den medhavda matsäcken eller varför inte prova fiskelyckan från någon av bryggorna. Runt viken finns äldre bebyggelse och kvarnruinen minner också den om äldre tider. Det går bra att ta sig hit så väl via land som med båt på Storsjön. Följer man Gavlestigen härifrån kommer man så småningom fram till Årsunda. 36

39 Fakta LÄGE: Längs Gavelstigen, vid Gavelhytteåns utlopp i Norbyviken. SERVICE: Parkeringsmöjlighet, informationstavlor, bryggor. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Hammarby Bruk. HÄNSYN: Fiskekort krävs. Se till att få med allt skräp hem igen. MER INFORMATION: FOTOGRAF SARA WENNERQVIST 37

40 Hammarby Bruk Så många brudpar kan inte ha fel. Besök den mysiga parken vid Hammarby Bruk du också! Här kan man flanera runt och drömma sig bort till svunna tider då brukspatronerna regerade i järnriket. Gavlehytteån rinner genom den lummiga bruksparken där det växer ek och andra ädla lövträd. Här finns en trädstig med 22 olika lövträd, som beskrivs i en liten skrift som man kan låna med sig. Skriften hittar man i en låda vid informationstavlan som finns i parken precis vid bron från Petres väg. I Gästrike-Hammarby fanns en hytta redan på 1500-talet. Järnhanteringens storhetstid inföll i mitten av 1800-talet och flera äldre byggnader är bevarade. På en höjd i parken ligger lusthuset Musiktemplet, med ett duvslag på taket, det byggdes i nyklassicistisk stil år1822. Herrgårdsbyggnaden från 1870 är numera ombyggd till lägenheter. På åns norra sida är Stenhuset, troligen en flygelbyggnad, det enda som bevarats av den äldre herrgården från 1730-talet. Ett modernare inslag i Gästrike-Hammarby bebyggelse står Ralph Erskin för. Han fick 1946 i uppdrag att rita bostäder åt den växande arbetsstyrkan på sulfitfabriken, vilket engagerade honom i över 40 år. 38

41 Fakta LÄGE: Gästrike-Hammarby. SERVICE: Informationstavla och parkeringsplats vid Stenhuset, parkering även möjlig vid Petres väg, badplats på Jungfruholmen i Ältebosjön. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Gavlehyttan. HÄNSYN: Håll hundar kopplade. MER INFORMATION: FOTOGRAF HANS ANDERSSON 39

42 Sörby gravfält i Årsunda Besök ett fornminne som heter duga och du får se en massa rara växter på köpet! Sörby är ett av Gästriklands största gravfält och har varit känt sedan 1600-talet. Arkeologerna har hittat många spännande fynd med anor från talet vid utgrävningar av Sörby. Fynden visar att dåtidens Årsundabor framställde järn och verkar leva ganska gott eftersom de begravde sina anhöriga med praktfulla gravgåvor. På gravfältet finns idag 43 gravhögar, 43 runda stensättningar och en fångstgrop. Här bland de gamla gravhögarna växer många vackra ängsväxter som blivit ovanligare allt eftersom jordbruket moderniserats. Här växer bland annat backförgätmigej, ullört, låsbräken, ängsnejlika och kattfot. Den speciella marktypen där dessa växter trivs kallas torräng och har aldrig blivit gödslad. Den rika floran gör också att flera sällsynta fjärilsarter trivs på gravfältet. Är du väl här så passa på att också besöka Årsunda kyrka som är en av landskapets bäst bevarade medeltidskyrkor. Målningarna i korvalvet är från 1500-talets början och altarskåpet är snidat och målat i Antwerpen cirka En runsten från 1000-talet med ett kristet kors inristat tyder dessutom på att det redan tidigare stod en kyrka på platsen. 40

43 Fakta LÄGE: Intill väg 272, strax söder om Årsunda kyrka. SERVICE: 2 informationstavlor, parkering vid kyrkan på andra sidan väg 272. NÄRLIGGANDE UTFLYKTSMÅL: Strandbaden med camping och restaurang. Årsunda Viking har rekonstruerat en vikingagård där de ordnar gästabud och andra aktiviteter. HÄNSYN: Tänk på att inte skada växtligheten eller plocka med dig blommor. Kör inte in vid informationsskylten i gravfältets norra del, det är ingen plats för parkering. MER INFORMATION: FOTOGRAF JOAKIM ANDERSSON 41

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER INLANDSISEN HAR FORMAT TERRÄNGEN Fina slipade berghällar, många med isräfflor, vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för cirka 10 000 år sedan. När

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Naturreservat i Örebro län

Naturreservat i Örebro län Naturreservat i Örebro län Välkommen till Hults till Hults naturreservat Strandvallarna som som finns finns i reservatet i har har avsatts avsatts av den av den sjunkande Ancylussjön för cirka för cirka

Läs mer

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND OM KLARÄLVSDELTAT Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad

Läs mer

Upptäck naturen i Täby. Täby Naturskyddsförening. Täby kommun

Upptäck naturen i Täby. Täby Naturskyddsförening. Täby kommun Upptäck naturen i Täby Täby Naturskyddsförening Täby kommun Upptäck naturen i Täby 5 3 Fågelsångsmossen 4 Skålhamra kvighage 2 Prästgårdsängarna och Gullsjön Hagby, Käringsjön och Mörtsjön 1 Rönningereservatet

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Ett par vandringstips:

Ett par vandringstips: Ett par vandringstips: Med hjälp av andra stigar och vägar går det att skapa lämpliga rundturer längs Gästrikeleden. Ett par tips längs denna del av leden är: Hemlingby, 9 km Lättgången tur, omväxlande

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta...

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... Ängenleden Sida 1 av 5 Innehållsförteckning Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... 5 Snabbfakta: Avstånd till Sunne: 30 km.

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Välkommen ut i Knivsta!

Välkommen ut i Knivsta! Välkommen ut i Knivsta! Utflyktsguide till Knivsta kommun Naturområden i Knivsta kommun 1. Kungshamn-Morga 2. Upplandsleden a. Brantshammarsjön b. Torsbyån 3. Lunsen 4. Gredelby hagar och Trunsta träsk

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne

Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne Rapport LONA-projekt Framlyftande av naturområden till Edward Wibecks minne - förslag på områden och åtgärder för dessa LUNDSBO BOKSKOG Skötselplan En skötselplan för bokskogen och del av omgivande mark

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

NATURRESERVAT I UPPSALA LÄN HÅGADALEN- NÅSTEN

NATURRESERVAT I UPPSALA LÄN HÅGADALEN- NÅSTEN NATURRESERVAT I UPPSALA LÄN HÅGADALEN- NÅSTEN Foto: Ana Vera Burin Batarra VÄLKOMMEN TILL NATURRESERVATET HÅGADALEN NÅSTEN Längs Uppsalas västra kant hittar Du detta rika och omväxlande naturreservat.

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN. Kroppkärrssjön. OBS! Längre och fylligare texter i Naturguidenboken 2. ALSTERN

KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN. Kroppkärrssjön. OBS! Längre och fylligare texter i Naturguidenboken 2. ALSTERN KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL NATUREN Den 100 sidor långa naturguiden finns att köpa på alla turistbyråer längs Klarälven. Den innehåller detaljerade upplysningar om varje naturobjekt samt vackra bilder,

Läs mer

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Vandringsleder Mjölby Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Skogssjöområdet Skogssjöområdet bjuder på ett imponerande koncentrat

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni 31 maj - 3 juni 1. Matresa med ekolunch på Osaby 2. Skogsbruk och stormskog på Osaby 3. Gökotta i hagarna på Höö 4. Söndagmorgon i Bokhultet 5. Huseby bruk och nationalparken Åsnen 6. Biparadiset i Bokhultet

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921.

SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Skånes största träd SNF Skåne har ett mycket rikt, äldre fotomaterial. Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921. Inte minst på stora träd. De är av skiftande kvalitet, tagna av olika fotografer under 100

Läs mer

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag.

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Guidade turer 2015 Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Heldag Ellen Key i författarinnans fotspår 10.00-16.00 570 kr Heldag Alvastra kloster

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA!

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! FJÄLLNORA VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! NATUREN Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Ut & njut. i Göteborgs natur. Kartor över 23 av Göteborgs naturområden

Ut & njut. i Göteborgs natur. Kartor över 23 av Göteborgs naturområden Ut & njut i Göteborgs natur Kartor över 23 av Göteborgs naturområden Ut & njut i Göteborgs natur Omslagsfoto: David Wrangborg. Övriga foton: sida 7 Thommy Andersen; sida 8, 9 och 26 Peter Svenson; sida

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Skogens trivsel- och upplevelsevärden Skogsstyrelsen, Jönköping 2010 Författare: Sofia Blomquist Illustrationer: Bo Persson Grafisk form: Bo Persson Upplaga: 7000 ex Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Skog att trivas i 1 Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

Alla är välkomna till

Alla är välkomna till Alla är välkomna till Smultronställen på Falbygden 2013 Blåsippor i Mössebergsparken Onsdag 20 mars 17.30 Samling Kurortens parkering (till höger) Vandring i Mössebergsparken, kommunekolog Carin Fransson

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer