2013 6Lär ome9 del för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 6Lär ome9 del för"

Transkript

1 2013 Läromedel för 6 9

2 Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik är vad som kännetecknar våra integrerade läromedel. Med Har du boken, har du webben blir din undervisning både effektivare och flexiblare. Dessutom är webbdelen av ditt läromedel giltig i fyra år fungerar ditt integrerade läromedel på alla tekniska plattformar är våra flesta böcker inlästa med riktiga röster kan du praktiskt samla dina integrerade läromedel i en bokhylla på vår hemsida. Vi gör så att 1+1 blir 3 Att bygga vidare på en etablerad kunskapsgrund och samtidigt förbereda elever inför nästa etapp på kunskapsresan är en stor och inspirerande utmaning, både för dig som lärare och för oss som utvecklar läromedel. När vi tillsammans med våra författare skapar läromedel har vi alltid vår utgångspunkt i hur verkligheten ser ut på våra skolor. Slutresultatet det färdiga materialet ska vara länken mellan läroplanens mål och kunskapskrav och ditt arbete som pedagog. Våra läromedel ska underlätta och stödja dig i ditt dagliga arbete, något som blir särskilt tydligt med vårt koncept Har du boken, har du webben. De digitala delarna av våra integrerade läromedel ger inte bara eleverna tillgång till effektiva studieverktyg, utan frigör även tid och kraft för dig som lärare så att du i klassrummet ska kunna fokusera på att kommunicera, inspirera och vägleda. De ger dig även flexibilitet och möjlighet att utmana och stimulera eleverna samtidigt som du hjälper dem som är i behov av extra stöd. Med Har du boken, har du webben skapar vi mervärde och visar att 1 +1 mycket väl kan bli 3. Cecilia Augutis Läromedelsutvecklare engelska Innehåll Svenska 23 Svenska basläromedel 4 Svenska läsförståelse 6 Svenska läsning 8 Svenska ordkunskap 10 Svenska grammatik 11 Svenska fri skrivning 12 Svenska stavning 14 Svenska svenska som andraspråk 15 Engelska 16 Engelska basläromedel 17 Engelska läsning och läsförståelse 20 Engelska grammatik 22 Engelska Kompletterande material 24 Matematik Ordböcker NO-ämnen Franska Geografi Spanska Religion Tyska basläromedel Historia SO-ämnen Bild Social och emotionell utveckling Läxor Övrigt Titelregister 40 Försäljningsvillkor 40 Allt du behöver göra för att komma igång är att aktivera ditt integrerade läromedel på studentlitteratur.se. Det gör du med hjälp av den aktiveringskod som du hittar i din bok. Enkelt! 3

3 Integrerade läromedel hur fungerar det? Med våra integrerade läromedel Har du boken, har du webben blir din undervisning effektivare och smidigare samtidigt som de ger dig goda möjligheter till individualisering och variation. Se nedan hur du använder några av de integrerade läromedlens funktioner. Allt du behöver göra för att komma igång är att aktivera läromedlet på vår hemsida. Det gör du med hjälp av den aktiveringskod som du hittar i din bok. Svenska Svenska basläromedel Ett komplett elevpaket för högstadiet 4 Svenskan 1 } 2 } 3 } 4 } Läsförståelse Fakta Läsa för att lära Nyhet 6 Ur Svenskan 9 1 } Innehåll/Sök Få en överblick över innehållet, sök i texten och ta dig till de olika övningarna som är kopplade till innehållet. Övningarna kan även startas genom att klicka på övningssymbolerna inne i boken. 2 } Anteckningar Markera text som du tycker är särskilt viktig. Du har även möjlighet att infoga egna anteckningar som sedan kan skrivas ut. 3 } Ladda ner Om boken innehåller nedladdningsbara filer visas den här knappen. Klicka för att visa filerna och för att ladda ner dem. 4 } Spela Starta/pausa uppläsning av texten. Du kan även starta uppläsningen genom att klicka på den text du vill få uppläst. Ordkunskap A C Utökar ordförrådet 10 Nyhet 3

4 Svenska basläromedel Svenska basläromedel Svenskan 7 Petra Andersson Annica Hydén Håkan Obbel Petra Andersson Annica Hydén Håkan Obbel Nyhet Svenskan 7 vänder sig till elever i grundskolans årskurs 7, och är en heltäckande, flexibel bas att utgå ifrån, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Till boken hör en omfattande webbdel, som ger det stöd som krävs vid självständigt arbete i skolan eller i hemmet. Här finns bl.a.: Uppläsning av hela boken, med textföljning. Hörövningar. Övningar för att på olika sätt både träna på bokens ord och lära sig nya ord. Övningar för att på olika sätt träna stavning och grammatik. Svenskan 7 Elevboken kan även kompletteras med en pärm, med tillhörande övnings- och faktablad. Med hänvisningar i elevbok och pärmpapper, kopplas allt ihop till en helhet. Svenskan 6 Till Svenskan 7 finns även och Cd-audio (klassrumscd med elevbokens texter och hörövningar, avsedd för vanlig cdspelare). Pärmblad (5-pack) ISBN Art.nr Pärm med register ISBN Art.nr ISBN Art.nr Cd-audio ISBN Art.nr Petra Andersson, Annica Hydén, Håkan Obbel I Svenskan är litteraturen navet som hela klassen samlas kring för att fundera, reflektera och diskutera. Härifrån finns det individuella vägar till alla delar av svenskämnet. Eleverna kan arbeta i elevboken, med övningsbladen eller i bokens webbdel. Det finns texter, uppgifter och digitala övningar för elever med både snabb och långsam inlärningstakt, för elever med läsoch skrivsvårigheter och för elever med svenska som andraspråk. Art.nr Petra Andersson Annica Hydén Håkan Obbel Svenskan finns från ht 2013 även för årskurs 6 Svenskan Avsedd för: åk 6 9 Svenskan 6 Elevpaket ISBN s 209: Pärmblad (10-pack) ISBN : ISBN : ETT ELEVPAKET TILL VARJE ELEV Varje elev har en elevbok, där en webbdel ingår. I webbdelen finns alla elevbokens texter inlästa, med textföljning, och ett digitalt övningsprogram. I elevpaketet ingår också en uppsättning pärmblad som består av fakta- och övningsblad som utvecklar elevbokens innehåll. Pärmbladen fungerar som en flexibel övningsbok och samlas i en elevpärm med register. Svenskan nu som elevpaket Med vår prisbelönta serie Svenskan får du en flexibel bas att utgå ifrån i din undervisning. Elevbok, övningsblad och webbdel här finns allt dina elever behöver! Från ht 2013 finns Svenskan även för årskurs 6. ELEVBOKEN UPPLEVELSE OCH DISKUSSION Elevboken är indelad i fyra kapitel, och är fylld med texter som används för upplevelse, reflektion och diskussion. I varje kapitel presenteras en roman och en klassiker som knyter an till kapitlets tema. För att underlätta för eleverna finns det rikligt med ordförklaringar i bokens marginaler. Varje kapitel följer en fast struktur där alla delar ansluter till temat: Introduktion underlag för reflektion och diskussion. Lyssna en roman introduceras. Läs ett utdrag ur samma roman. Boklådan innehåller alternativ för alla typer av läsare. 5 7 romaner presenteras kort samtliga hör samman med temat. K lassikern ett utdrag eller en novell, ibland omskriven till modern svenska. Läst i tidningen artikel ur dags- eller fackpress. Kort sagt dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat. Se film förslag på film att se tillsammans. Till respektive del finns uppgifter av varierande svårighetsgrad. Tydliga hänvisningar leder vidare till träning och fördjupning på övnings- och faktabladen. 4 Beställ provex på studentlitteratur.se/37191 Svenskan 7 Elevbok, webbdel och pärmblad i ett elevpaket WEBBDELEN INLÄSTA TEXTER OCH INTERAKTIVA ÖVNINGAR I webbdelen finns hela elevboken och pärmbladen som digitala böcker. Allt är inläst, med textföljning. Perfekt för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med svenska som andraspråk. Här finns också ett digitalt övningsprogram. Detta ger elever med särskilda behov extra stöd och träningsmöjligheter. PÄRMBLADEN FAKTABLAD OCH ÖVNINGAR Med hjälp av pärmbladen bygger eleverna upp sin egen referensbank. Det finns både faktablad och övningsblad. Faktabladen innehåller bland annat författarporträtt, grammatikfakta och skrivrecept. Dessa blad ska eleven spara, eftersom de används under alla årskurserna. När högstadiet är slut har eleverna samlat på sig en komplett verktygslåda för svenskan! Övningsbladen är mer av traditionell övningsboks karaktär, dvs. blandade uppgifter, ibland med skriv linjer. På övningsbladen finns ofta hänvisningar till webbdelen, för ytterligare träning. LÄRARMATERIAL et är en pärm fylld med extramaterial, lektionstips, förslag på planering, etc. Här finns även lärarens exemplar av elevboken och pärmbladen. Cd-audio Skulle man vilja lyssna på hörövningar, romanutdrag, klassiker eller tidningsartiklar tillsammans i klassrummet, finns de samlade på cd-audio, dvs. vanliga cd-skivor för cd-spelare. ELEVPÄRMEN STRUKTUR PÅ ALLA PAPPER Elevpärmen håller samman hela elevpaketet. På insidan finns en plastficka där man kan stoppa in elevboken. Ett register med ett genomtänkt försättsblad ger struktur åt och håller ordning på alla pärmbladen och andra papper. Det blir lätt för läraren att passa in eget material. Dessutom finns en särskild flik för lösa skrivblad. Pärmen följer eleven under hela högstadietiden. Elevpaket ISBN s 209: Pärmblad med försättsblad (10-pack) ISBN : ISBN : Cd-audio ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/37265 Svenskan 8 Elevpaket ISBN s 209: Pärmblad med försättsblad (10-pack) ISBN : ISBN : Cd-audio ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/37266 Svenskan 9 Elevpaket ISBN s 209: Pärmblad med försättsblad (10-pack) ISBN : ISBN : Cd-audio ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/37267 Elevpärm till serien Svenskan elevpärm med register ISBN : 5

5 Svenska basläromedel läsförståelse Svenska basläromedel läsförståelse Görel Hydén, Gerd Fredheim, Marianne Trettenes Nyhet Läsförståelse Fakta stödjer och kompletterar undervisningen i matematik, NO-ämnen och SO-ämnen. Texterna representerar många olika sakprosa genrer, och varierar därför både i utformning och struktur. Genom arbetet med Läsförståelse Fakta lär sig eleverna att olika slags texter både kan, och ska, läsas på olika sätt för att bli meningsfulla. Läsförståelse Fakta uppmärksammar eleverna på att allt på en sida kan läsas, inte bara löpande text mellanrubriker, tabeller, bild texter, ord förklaringar och fotnoter är ofta lika viktiga. 6 Läsförståelse Fakta läsa för att lära Vad kan jag göra för att få tag på så mycket in for mation som möjligt innan jag börjar läsa? Vad vet jag sedan tidigare om ämnet som texten handlar om? Hur kan jag använda min förförståelse under tiden som jag läser? Hur kan jag visa att jag har lärt mig något efter att ha läst texten? Ur Läsförståelse Fakta A Ur Läsförståelse Fakta B ELEVBÖCKERNA Det inledande kapitlet i respektive elevbok är en minikurs som tydligt visar de olika strategier som eleverna sedan ska använda i arbetet med bokens faktatexter. Båda elev böckerna innehåller 16 faktatexter som ligger uppslagsvis: På vänstersidor finns uppgifter, och på högersidor finns den text som uppgifterna hör till. Uppgifter på blå tonplatta arbetar eleverna med innan läsningen. Eleverna lär sig att bedöma syftet med läsningen, få överblick över stoffet och att aktivera bakgrundskunskaper. Uppgifter på orange tonplatta ger eleverna ett tydligt läsfokus något att ha i bakhuvudet under läsningen. Uppgifter på grön tonplatta arbetar eleverna med efter läsningen. Uppgifterna varierar från att presentera fakta på nya sätt, till exempel i ett Venn-diagram, till att svara på såväl faktafrågor som reflektionsfrågor. Till sist får eleverna reflektera över sitt lärande och över arbetssättet. Lärarens bok Lärarens bok är en elevbok med lärarhandledning i en pärmficka. Handledningen ger förslag till arbetssätt samt kommentarer till respektive elevboks kapitel. Läsförståelse Fakta Avsedd för: åk 4 6 Läsförståelse Fakta A ISBN s 61: Lärarens bok Fakta A ISBN : Läsförståelse Fakta B ISBN s 61: Lärarens bok Fakta B ISBN : Ur Läsförståelse C Läsförståelse olika texttyper I Läsförståelse tränas eleven till att bli en aktiv läsare en som läser medvetet för att förstå. Görel Hydén, Magdalena schubert, cecilia Svidén I dessa böcker tränas elevernas läsförståelse, allt ifrån att bokstavligen förstå vad texten handlar om, till att förstå textens budskap och underliggande mening. Läsförståelsefrågor Läsförståelsefrågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i texten och motiveras utifrån den, ibland i kombination med egna erfarenheter. Frågor på grön tonplatta informationen står klart och tydligt i texten. Frågor med grön tonplatta finns endast i Läsförståelse C inte i D. Frågor på gul tonplatta information och ledtrådar ges på ett eller flera ställen i texten. Frågor på röd tonplatta informationen står mellan raderna. Här finns även frågor om textens syfte och budskap. Olika texttyper I Läsförståelse får eleverna möta olika texttyper: berättelser, noveller, insändare, reportage, dikter, statistik, manus och recensioner. I varje bok finns 22 texter i olika genrer. Några genrer återkommer i båda böckerna. Disposition och svårighetsgrad Varje uppslag är ett kapitel. På vänstersidan finns den text som eleverna ska läsa och sedan arbeta med. På högersidan finns uppgifterna med de olika inriktningarna på frågorna. Frågorna är av stigande svårighetsgrad och tränar förståelse, tolkning och reflektion. Det finns dessutom en uppgift på högersidan där eleverna ska välja en överskrift till texten på vänstersidan. Textmängden och bokens svårighetsgrad ökar i rimlig omfattning mellan bok C och bok D. Läsförståelse C passar för skolår 5 7 och Läsförståelse D passar skolår 6 och uppåt. Lärarens bok I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt, samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt. Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok underlättar dokumentationen av varje elevs utveckling. Läsförståelse Avsedd för: Del C åk 5 7, Del D åk 6 och uppåt. Läsförståelse C ISBN s 61: Läsförståelse C Lärarens bok ISBN : Läsförståelse D ISBN s 61: Läsförståelse D Lärarens bok ISBN : Läsförståelse C finns inläst på CD hos Inläsningstjänst AB. Ur Läsförståelse D 7

6 Svenska Svenska basläromedel läsning Svenska läsning Ur Läs om författare 2 Lär känna författare, illustratörer och entreprenörer I vår nya serie Läs om presenteras välkända författare, illustratörer och entreprenörer. Intressanta levnadsöden varvas med rolig kuriosa och dina elever får lära känna många spännande personer. Nyhet Kristina Nordström Läs om Författare och Läs om Illustratörer är en serie böcker som handlar om betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och illustratörer. Varje bok presenterar tio personer som har skrivit och illustrerat många av våra mest älskade barn- och ungdomsböcker. Dessutom bjuds det på mängder av både läs- och skrivtips! Läs om Entreprenörer presenterar välkända entreprenörer och deras väg till framgångsrika affärsidéer. Det är kvinnor och män som genom nyfikenhet, initiativförmåga och tro på sig själva skapat nya och framgångsrika affärsverksamheter. Låt entreprenörerna i böckerna inspirera dina elever! Faktauppslag Alla presentationer inleds med ett uppslag med fakta. Här finns intressant läsning om de olika personernas liv. Texterna berättar om upplevelser, från barndom till vuxen ålder, som har gett inspiration till böcker, bilder och affärsidéer. Visste du att En sida i varje personporträtt bjuder på spännande och rolig kuriosa som ger läsaren en djupare inblick i speciella händelser som de olika personerna har varit med om. Emma-böckerna Lotta Löfgren-Mårtenson Emma är en helt vanlig tjej, som gillar att vara med sin bästa kompis Jonna och snacka om skolan, killar och annat viktigt. Men på olika sätt blir livet upp och ner. Emma-böckerna är lättlästa utan att vara barnsliga. Älskar, älskar inte Emmas mamma och pappa flyttar isär och Emma blir tillsammans med Jonatan. Men hur kär är hon egentligen i Jonatan och varför verkar killen på sommarstället så spännande? Och hur ska man egentligen veta om man älskar, älskar inte? Typ jättekär, liksom! Emmas hösttermin börjar bra. Hon är tillsammans med Anders och de är lyckliga ihop. Fast allt är kanske inte helt perfekt. De ses inte så ofta längre och sms:ar knappt heller. Och vad är det med bästa kompisen Jonna? Helt plötsligt avslöjar hon att hon är typ jättekär, liksom. I Emma! Spegel, spegel på väggen där Emma brukade aldrig bry sig om hur hon såg ut. Nu kan hon knappt tänka på något annat. Den här gången kretsar en stor del av handlingen kring en verklighet som är alltför vanlig för många unga. Där grupptryck, taskiga kompisar och dålig självkänsla hör till vardagen. Men mitt i allt det deppiga finns ändå en möjlig väg ut ur mörkret. I Emmas fall heter den Gustav Snyggast på nätet Just som Emma tycker att hon börjar känna sig vuxen och säker, känner hon sig liten igen.. Det började när Elin kom till klassen. Elin bestämde att de två skulle vara bästisar. Först blev Emma lite smickrad, men nu känns det mest jobbigt. Allt ska ske på hennes villkor. Som de där bilderna de tog och la ut på nätet. Å, vad hon ångrar sig. Emma-böckerna Avsedd för: åk 4 9 Älskar, älskar inte ISBN s 99: Typ jättekär, liksom ISBN s 111: Spegel, spegel på väggen där ISBN s 111: Snyggast på nätet ISBN s 111: Emma-paket alla 4 böckerna ISBN : Uppgifter Varje personporträtt avslutas med en sida med uppgifter. Det är frågor om innehåll och budskap i presentationerna. Uppgifterna fungerar bra att ha som utgångspunkt när dina elever ska skriva egna personporträtt. Provläs boken på webben Läs om författare Läs om illustratörer Avsedd för: åk 3 6 Läs om författare 1 ISBN s 61: Läs om författare 2 ISBN s 61: Läs om illustratörer 1 ISBN s 61: Läs om illustratörer 2 ISBN s 61: På studentlitteratur.se kan du provläsa våra läromedel. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt bläddra i böckerna och bilda dig en uppfattning. Provläs boken Läs om entreprenörer Avsedd för: åk 4 9 Läs om entreprenörer 1 ISBN s 61: Läs om entreprenörer 2 ISBN s 61: 8

7 Svenska ordkunskap Svenska basläromedel ordkunskap Ingen ko på isen uttryck och talesätt Ordkunskap utökar ordförrådet Ordkunskap är en ny serie med arbetsböcker för elever från årskurs 5, men bokens illustrationer, layout och kreativa skrivuppgifter är utformade för att tilltala även lite äldre elever som behöver repetition. Idén med övningarna är att eleverna ska förstå ord och nyansskillnader mellan synonyma eller nära synonyma ord, för att sedan använda dem rätt i sina egna texter. Mats Molund Nyhet Ordkunskap A C inriktar sig på verb, adjektiv respektive substantiv som är utvalda för att öka elevernas förmåga att skriva omväxlande, intressanta och levande berättelser. Alternativval och lucktexter bekantar dem först med orden. Sedan ger kreativa äventyrsinriktade skrivuppgifter dem möjlighet att verkligen göra orden till sina egna. Sist i böckerna finns en ordlista med förklaringar till de ord som eleverna möter i övningarna. Dessa förklaringar hjälper eleverna att på djupet förstå nyansskillnaderna mellan nästan synonyma ord. Lärarens bok är en elevbok med facit i en plastficka på främre pärmens insida. Jonas Olsson Ingen ko på isen ger eleverna möjlighet att bli vän med uttryck och talesätt både sådana som används flitigt och sådana som är mer ovanliga. I boken presenteras 40 målande uttryck och talesätt med exempel och förklaringar. På varje sida presenteras ett uttryck med en rolig och detaljrik bild som illustrerar uttrycket ordagrant kanske den bild många får i sitt huvud när de första gången hör uttrycket. En kort text förklarar vad uttrycket betyder och hur man kan använda det. Det finns också en kort förklaring till hur talesättet har uppstått och var det kommer ifrån. Att känna till ursprunget gör det ofta lättare att komma ihåg vad ett uttryck betyder. Varje uttryck avslutas med två skrivuppgifter. Uppgift 1 är en flervalsfråga med facitsvar längst bak i boken. Uppgift 2 är av friare karaktär att fundera över ett problem, skriva egna synpunkter eller fantisera fritt om ett ämne. Svenska grammatik Svensk grammatik meningsfull grammatik Varför måste jag känna till skillnaden mellan huvudverb och hjälpverb? Varför ska jag lära mig se vad som är objekt i en sats? Jo med dessa kunskaper blir inlärningen av ett främmande språk mycket enklare. Här ger vi tydliga, motiverande exempel från engelskan, franskan, spanskan och tyskan. Ingen ko på isen Avsedd för: åk 4 9 Ingen ko på isen ISBN s 69: Annica Hydén, Camilla Rundqvist I Svensk grammatik presenteras och förklaras de grundläggande grammatiska termerna och begreppen på ett lättförståeligt och strukturerat sätt. Svensk grammatik innehåller sexton kapitel, nio om ordklasser och sju om satsdelar. Boken innehåller två integrerade delar: en teoretisk del och en praktisk del med drillövningar. Den teoretiska delen innehåller typexempel som sedan följs upp av ett stort antal övningar i den praktiska delen. I slutet av boken finns facit till alla övningar. Ordkunskap Avsedd för: åk 5 9 Ordkunskap A Verb ISBN s 45: Ordkunskap A Verb Lärarens bok ISBN : Ordkunskap B Adjektiv ISBN s 45: Ordkunskap B Adjektiv Lärarens bok ISBN : Ordkunskap C Substantiv ISBN s 45: Ordkunskap C Substantiv Lärarens bok ISBN : I flaggrutor ges exempel från engelskan, franskan, spanskan och tyskan som konkret visar varför man måste behärska det aktuella momentet för att förstå grammatiken i det främmande språket. I Språklabbet finns olika typer av fördjupande fakta, kuriosa och Tänk tillfrågor som får eleverna att på ett lättsamt sätt reflektera kring det de lärt sig. Svensk grammatik med drillövningar och facit Svensk grammatik ISBN s 110: 10 11

8 Svenska fri skrivning Svenska basläromedel fri skrivning Skrivuppgiften på högersidan uppmanar eleven att formulera en egen text i aktuell genre. Texten på vänstersidan fungerar som tydlig modell, men ingenting från den kan skrivas av. Pennvässaren skriv inspirerande för alla åldrar Skrivarskolan genreskrivning åk 5 9 Ingress vad är det? Hur skriver man ett reportage? Vad ska en rapport innehålla? Vad är det för skillnad mellan referat och recension? Görel Hydén, Kristina Redin, Camilla Rundqvist I Skrivarskolan övas eleverna i att skriva olika slags texter (genrer). Syftet är att eleverna ska förstå typiska särdrag i olika slags texter vad gäller layout, struktur, grammatik och ordval, förstå i vilket sammanhang en viss genre används, lära sig att skriva texter i olika genrer. Skrivarskolan vänder sig till elever i årskurs 5 9 och hjälper dem att utveckla sitt skrivande till att omfatta mer än faktatexter och berättelser. Elevboken Boken innehåller modeller för 22 olika genrer och kan användas av eleverna över en längre tid. I boken presenteras bland annat nyhetsartikel reseskildring insändare rapport intervju reportage pjäsmanus faktatext biografi självbiografi instruktion referat recension reklamannons protokoll tecknad serie brev inbjudan. Kapitlen är helt fristående, men den som gör kapitlen i ordning får en naturlig progression där nyhetsnotis följs av nyhetsartikel, referat av recension, intervju av reportage etc. Boken är ingen förbrukningsbok. Med hjälp av Skrivarskolan får eleverna inspiration till att presentera egna arbeten på nya sätt. Faktatexten kan varieras med en nyhetsartikel, eller varför inte skriva en reseskildring? Boken fungerar även ämnesövergripande. Om eleverna under en period har jobbat med t.ex. biografi så kan de använda genren i olika ämnen. De kan skriva en biografi över en upptäcktsresande i geografin, en biografi över Gustav Vasa i historien, kanske en självbiografi i svenskan etc. Varje uppslag i boken presenterar en genre. På vänstersidan visas en text med alla texttypiska särdrag tydligt utmärkta. Faktarutan överst på högersidan berättar i löpande text om de texttypiska dragen. Eleven får sedan en skrivuppgift att formulera en kortare text i aktuell genre. Uppgiften är konstruerad så att eleven inte kan skriva av ( kopiera ) något. I stället gäller det att förstå de typiska dragen för genren genom att titta på modellen på vänstersidan. Nödvändigt underlag för skrivuppgiften ges ofta i bildform. För läraren I Kopieringsunderlag med undervisningstips finns kopieringsunderlag för att enskilt eller gemensamt i klassen träna mer på texttypiska drag, t.ex. ingress, rubrik, argument, att planera skrivuppgiftens text och andra texter inom samma genre, att dokumentera vilka genrer en viss elev jobbat med i olika projekt. Skrivarskolan Avsedd för: åk 5 9 Skrivarskolan ISBN s 61: Skrivarskolan Kopieringsunderlag ISBN s 179: I den nya läroplanen har berättelsen fått en framskjuten plats. Arbetssättet i Pennvässaren är stimulerande och fantasieggande för alla åldersgrupper. Kunskap om berättelsens dramaturgi underlättar arbetet med alla andra texttyper. Veronica Grönte Redan i årskurs 3 ska eleverna kunna skapa berättande texter som organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. I årskurs 9 ska varje elev kunna använda sig av dramaturgins struktur och gestaltning i sitt skrivande. MaketeMetoden i Pennvässaren förklarar dramaturgin, berättandets grammatik, på ett enkelt och professionellt sätt. Med hjälp av hinderbana, dramaövningar, karaktärsschema, hinderschema och spelplaner får eleverna hjälp att bygga berättelser som de känner sig nöjda med och som blir intressanta för andra läsa. Pennvässaren Dramaturgin som verktyg till bra berättelser Pennvässaren innehåller en grundkurs och en fördjupningskurs i dramaturgi. Materialets omfattning gör att du har underlag för stora delar av svenskundervisningen under flera läsår. Varför inte låta skrivkursen bli grundstenen i undervisningen? Materialet är en lärarhandledning med tydliga beskrivningar på övningar som du kan använda i din klass. Pennvässaren innehåller över 90 övningar, som är lätta att använda och variera för att passa alla åldersgrupper oavsett deras förutsättningar. kopieringsunderlag 93 kopieringsunderlag som underlättar för lärare och elever och gör arbetet med övningarna i Pennvässaren enklare. Materialet innehåller bland annat förklarande bilder som hjälper eleverna att förstå olika tankegångar, frågor att utgå ifrån när texter ska skrivas, karaktärsscheman att fylla i, spelplaner att bygga berättelser utifrån samt responskort. Inspiration Drygt 300 bildkort. Bilderna är ett fantastiskt hjälpmedel för att sätta igång fantasin. Många av övningarna i Pennvässaren utgår ifrån bildkorten. Korten kan användas för att bygga upp karaktärer och ge idéer om hinder och lösningar. Inspiration innehåller fem olika kortsatser, med karaktärer, miljöer och relationer. Pennvässaren Avsedd för: åk 3 9 Pennvässaren ISBN s 449: Kopieringsunderlag ISBN s 398: Inspiration ISBN : 12 13

9 Svenska basläromedel stavning grammatik Svenska svenska som andraspråk Svensk stavning Britta Redin Fickhandbok Stavning En välstrukturerad stavningsguide i fickformat, som visar tydliga mönster för principerna för dubbelteckning och ljud-stridig stavning. Fickhandbok Stavning är både ett stöd för minnet för den som har viss erfarenhet av stavningsregler och en uppslagsbok i miniformat för den mycket osäkre. Med fickhandboken i bänken, eller i byxfickan, har eleven alla viktiga stavningsregler samlade på ett ställe. Fickhandbok Stavning säljs i fem-pack. 5-pack ISBN s 59: LENA THUNBERG Börja öva svensk grammatik Basgrammatik för sfi Vad måste man lära sig om ordföljd, verb, substantiv, adjektiv och pronomen för att kunna sätta ihop sina första stapplande meningar på svenska? Vad är den mest fundamentala grammatiken? Börja öva svensk grammatik är gjord för den som nyss har börjat läsa svenska (sva/ sfi) eller som behöver repetera grund erna. För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt. Materialet är självinstruerande och till det hör ett separat facit samt ett test. 10-pack ISBN : jitka Jensen Boken om Adnan elevbok Andraspråkstexter på enkel svenska för skolår 7 9 eller sfi Boken om Adnan och hans familj tar på ett enkelt språk upp det som händer i skolan. Vi följer Adnan under ett år på högstadiet och får ta del av både svårigheter och roliga saker som händer i hans och familjens liv. Boken är inte tänkt att läsas från början till slut utan kapitlen kan läsas i valfri ordning. Texternas nivå och innehåll passar främst högstadieelever, men även deras föräldrar på sfi. Till boken hör en webbdel, där eleverna på samma gång kan läsa bokens texter och lyssna på dem. Elevbok med webbdel ISBN s 168: Många elever har svårt att komma ihåg hur ord stavas. De vill ha struktur, regler och kom-ihågknep för att lära sig stava bättre. Detta finns i Svensk stavning A och B! Britta Redin Svensk stavning är avsedd för elever från åk 6 och uppåt även vuxna. Böckerna kan med fördel användas vid självstudier. En förutsättning är dock att eleven kan läsa en- och tvåstaviga ord med eller utan dubbelteckning, till exempel hal hall, hala hallen. Den som inte klarar att läsa denna typ av ord kan inte heller kontrollera att det man själv skriver är rätt stavat. Svensk stavning A Elevboken innehåller 32 kapitel. Kapitel 1 15 behandlar huvudregler och undantag för dubbelteckning i svenska ord. I kapitel behandlas stavning av olika ljud, t.ex. ä-, ng-, sjoch tj-ljuden. Svensk stavning B Innehållet i Svensk stavning B är fördelat på 15 kapitel med fokus på främst främmande ord. Kapitel 1 behandlar huvudregeln för när en konsonant i svenska och främmande ord ska dubbeltecknas. I kapitel 2 får eleverna en översikt av några undantag från när ett främmande ords stavning inte överensstämmer med huvudregeln. Detta moment utvecklas sedan i resterande kapitel. Facit och diagnoser Eleven arbetar självständigt i elevboken och rättar med hjälp av facit efter varje uppgift. I facit ser eleven också när det är dags för en diagnos. Facit säljs separat. Svensk stavning A och B Avsedd för: åk 6 och uppåt Svensk stavning Del A ISBN s 51: Del A, Facit och diagnoser ISBN s 30: Svensk stavning Del B ISBN s 51: Del B, Facit och diagnoser ISBN s 30: Din personliga katalog är här Nu kan du samla, spara och bevaka titlar som du är intresserad av i en personlig digital katalog. Den går också att skriva ut. Enkelt och praktiskt! Gissa-serien Hans Luthman Gissa-serien är övningshäften som bygger på aktuella rön från andraspråksforskningen och teorin om de s.k. gissningsstrategierna som vi använder oss av när vi lär oss nya ord. Det innebär att vårt ordförråd i hög grad utvecklas genom en kontinuerlig process där vi via omgivande kontext gissar oss fram till vad ett ord betyder. Till två av Gissa-häftena medföljer en webbdel där eleverna kan träna vidare med uppgifterna och samtidigt höra orden inlästa. Prova häftenas webbdelar på studentlitteratur.se/demo Gissa ordet! Allmänt ordförråd Gissa ordet! behandlar det allmänna ordförrådet (mindre frekventa vardagsord) och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten, som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords betydelse. Det riktar sig till elever med svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå, samt elever i svenska med behov av en fördjupning. Webbdel ingår. 10-pack ISBN : Gissa uttrycket! Centrala idiom Gissa uttrycket! behandlar centrala svenska idiom och har som fokus att bl.a. träna eleven i att hitta ledtrådar i form av nyckelord i texten som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av ords och uttrycks betydelse. Det riktar sig till elever i svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå inom grund- och gymnasie skolan samt elever i svenska med behov av en fördjupning av ordkunskapen. 10-pack ISBN : Gissa begreppet! Ämnesrelaterade begrepp inom SO Många elever saknar den nödvändiga basen av SO-ord och får svårt att följa med i skolans undervisning. Ordträningshäftet Gissa begreppet! hjälper dem att snabbt fylla luckorna. Det riktar sig till elever i svenska och svenska som andraspråk inom grund- och gymnasie skolan samt komvux/sfi. Webbdel ingår. 10-pack ISBN : 14 15

10 Svenska Engelska basläromedel Svenska Engelska basläromedel 17 MAGIC! 6 ger både stöd och utmaning 18 MAGIC! 7 8 full av nya möjligheter MAGIC! 6 Motivera och nå målen Magic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Webbdelen, som ingår i varje elevpaket, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som behöver extra stöd och träning. Ett läromedel för kunskapskraven i Lgr 11. Magic! 6 elevpaket innehåller Classbook, Workbook, Word Trainer och webbdel. Alla kan lära sig engelska med hjälp av Magic! 23 Allt-i-ett basgrammatik Grammar Passport Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones Elevpaketet för åk 6 innehåller: Classbook Härlig textbok med personlig touch, som ger inblickar i den engelsktalande världen. Hela klassen kan samlas kring samma läromedel. Avsnitt ur easy readers lockar till vidare läsning. Uppslagsdel med bl.a. bildordlistor och grammatik. Workbook Skrivvänligt häfte med illustrerade övningar till alla texterna och höravsnitten i Classbook och rikligt med hörövningar. Kan även beställas separat i 10-pack. Word Trainer Häfte för självrättande träning av bokens basordförråd. Avsnitt där eleven planerar och loggar sitt arbete, samt korsord. Kan även beställas separat i 10-pack. WebbDEL Ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook. Enkel inloggning. Texter, inläsningar, hörövningar, ordträning, grammatik, korsord m.m. Övningarna i webbdelen ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar. De övar samma vokabulär och fraser som Classbook presenterar, men är inte identiska med övningarna i Workbook. Eleverna får omedelbar återkoppling då datorn rättar och övningarna kan göras hur många gånger som helst. Koden är aktiv i fyra år och ärvs enkelt mellan elever. lärarmaterial Omfattande material med bl.a. extra digitalt material, lektionsplaneringar, kopieringsunderlag och kapiteltest. Reviderades Magic! Class library För fortsatt läsning finns Magic! 6 Class Library. Mer information finns på sidan 20. Tidigare upplaga Magic! 6 Trainer finns fortfarande att beställa för komplettering. Mer information finns på Magic! 6 Avsedd för: åk 6 Elevpaket (bok, 2 häften, webbdel) ISBN s 208: Workbook (10-pack) ISBN s 506: Word Trainer (10-pack) ISBN s 316: ISBN s 695: Audio-cd (för cd-spelare) ISBN : Facit (10-pack) ISBN s 276: Beställ provex på studentlitteratur.se/

11 Engelska Svenska basläromedel Engelska Svenska basläromedel Ny upplaga Ny upplaga MAGIC! för ny läroplan med nya möjligheter Nyhet! Nu kan eleven välja att läsa och lyssna på texten i den tryckta boken, på datorn eller på sin ipad. Den fullt integrerade webbdelen som ingår i varje elevpaket tillsammans med kopplingen till easy readers skapar många möjligheter till variation och individualisering. Magic! för åk 7 9 ger varje elev de verktyg som behövs för att lyckas med engelska på sin nivå! Magic! 7 och 8 nya reviderade upplagor! De reviderande upplagorna av Magic!-serien ger än fler möjligheter för både elever och lärare. Magic! 7 och 8 består nu av fyra komponenter; Classbook, Workbook, Word Trainer och webbdel allt praktiskt sampackat i ett elevpaket. Hela klassen kan använda Magic! som erbjuder en tydlig röd tråd att följa, men också många möjligheter till individualisering genom webbdelen och med texter och övningar på tre nivåer. CLASSBOOK 7 och 8 Classbook är som tidigare tematiskt indelad men nu med nya och uppdaterade texter. Ingången till temat är utdrag ur en easy reader. Utdragen lockar till fördjupad läsning och flera av romanerna är även filmatiserade. Se Class Libraries sid 20. Temat fördjupas med en stor variation av texttyper, såväl sakprosa som skönlitteratur, indelade i tre nivåer. Classbook avslutas med en omfångsrik resursdel som stödjer eleven i arbetet mot ökad språklig säkerhet. Här finns också Max Magic, som förklarar och hjälper eleverna. Alla övningar är flyttade till Workbook och Word Trainer. WORKBOOK 7 och 8 Ett skrivvänligt förbrukningshäfte med varierade övningar på texterna, grammatik och olika språkfärdighetsmoment. Övningarna har byggts på och nu finns än fler hör-, skriv- och muntliga övningar tydligt nivåindelade. Här får eleverna bl.a. formulera sig, argumentera, skriva berättelser, beskrivningar och instruktioner. Facit till Workbook finns i elevens webbdel. Workbook säljs för kommande grupper i 10-pack. WORD TRAINER 7 och 8 Häfte för självrättande glosträning. Här finns också korsord och en utvärderingsdel där eleven planerar och loggar sitt arbete. Word Trainer säljs för kommande grupper i 10-pack. Ur Magic! 7 Workbook Ur Magic! 7 Classbook WEBBDEL Webbdelen, som ingår i varje elevpaket och nås via koden i Classbook, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som behöver extra stöd och träning. I webbdelen kan eleven bl. a. lyssna på alla dramatiserade texter med textföljning och spara egna anteckningar. Här finns också övningar som tränar samma moment som i Workbook och Word Trainer men dessa övningar är anpassade för dator. Eleven kan träna på egen hand, i egen takt och får omedelbar feedback. Koden är aktiv i fyra år och ärvs mellan elever. LÄRARMATERIAL Det omfattande lärarmaterialet innehåller bland annat planeringsförslag, metoddiskussion med bl.a. genrepedagogik och resonemang kring nya kursplanen och GERS, kopieringsunderlag, utskrifter av höravsnitten och test. Här finns också underlag som vänder sig direkt till eleven med studietips, lärstrategier och självskattning. Classbook 9 Magic! Classbook innehåller texter, övningar, ordlistor och grammatik. I de sex kapitlen finns texter och övningar på tre olika nivåer hela klassen kan använda samma bok. Första texten i varje kapitel är ett avsnitt ur en nivåanpassad easy reader och lockar till vidare läsning. Se Class Libraries s. 20. Trainer elevens eget häfte Skrivvänliga Trainer innehåller den grundläggande grammatik- och glosträningen. Här finns även planeringssidor till varje kapitel och plats för egna anteckningar. Trainer-häftet kan kompletteringsbeställas i 10-pack. Webbdelen Webbdelen ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook. Enkel inloggning. I webbdelen kan eleven bl.a. lyssna med textföljning och spara egna anteckningar. Här finns också övningar som ger stöd, mängdträning och utmaningar. Eleverna får omedelbar återkoppling då datorn rättar och övningarna kan göras hur många gånger som helst. Koden är aktiv i fyra år och ärvs mellan elever. Det omfattande lärarmaterialet innehåller bl.a. planeringsförslag, metoddiskussion, kopieringsunderlag, utskrifter av höravsnitten och test. Tidigare upplaga Magic! Trainer finns fortfarande att beställa till Magic! 7 och 8 för komplettering. Mer information finns på Magic! 7 9 Avsedd för: åk 7 9 Magic! 7 Elevpaket (bok, 2 häften, webbdel) ISBN s 208: Workbook (10-pack) ISBN s 506: Word Trainer (10-pack) ISBN s 316: ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32037 Magic! 8 Elevpaket (bok, 2 häften, webbdel) ISBN : (prel.) Workbook (10-pack) ISBN : Word Trainer (10-pack) ISBN : ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32361 Magic! 9 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 196: Trainer (10-pack) ISBN s 493: Student s Key (10-pack) ISBN s 249: Audio Pack (2 cd) ISBN : Teacher s Guide ISBN s 695: Beställ provex på studentlitteratur.se/

12 Engelska Svenska läsning basläromedel och läsförståelse Engelska Svenska läsning basläromedel och läsförståelse Magic! Class Library 6 9 Class Library består av de easy readerstitlar som ingår som text- och höravsnitt i Magic! Classbook. Ett ex av varje titel med en ordlista i varje paket. Alla easy readerstitlar kan också beställas styckevis. Reading Success läsförståelse på engelska I Reading Success förbättrar eleverna sin läsförståelse och utökar sitt engelska ordförråd. Roliga texter med en knorr på slutet gör det lättare att lyckas med läsningen. Ken Methold, Pieter Koster Reading Success består av 30 fristående kapitel. Texten på vänstersidan följs upp av övningar i ordkunskap och läsförståelse på högersidan. Texterna är hämtade ur olika genrer, främst berättelser och dagböcker. I A-boken finns dessutom diagram, annons, information, faktatext, e-post och intervju. I B-boken förekommer recension, karta, e-post, chat och nyhetsartikel. Magic! 6 Class Library E.T. the Extra-Terrestrial The Earthquake Mr Bean in Town Apollo 13 Treasure Island Ordlista ingår i paketet Magic! 7 Class Library Walkabout Matilda Grey Owl Frankenstein The Horse Whisperer Crime Story Collection Ordlista ingår i paketet Magic! 8 Class Library Forrest Gump Notting Hill Nicholas Nickleby The Full Monty The Interpreter The Talented Mr Ripley Ordlista ingår i paketet Magic! 9 Class Library About a Boy Women in Business Taste and Other Tales Rebecca The War of the Worlds The Brethren Ordlista ingår i paketet Active Reading läsförståelse på lätt engelska Casey Malarcher Active Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse. New Words Tanken är att eleven ska tillägna sig nya ord på ett lättsamt sätt genom att ordens betydelse ofta framgår av sammanhanget. I övningen New Words gäller det att sätta in fyra ord som alla förekommit i texten i helt nya meningar. Eleven skriver meningarna i ett separat skrivhäfte Active Reading är inte någon förbrukningsbok. Active Reading A, B, C I A-boken och B-boken är tempusformen i allmänhet presens, medan C-bokens texter oftast står i preteritum (imperfekt). Alla kapitel är fristående, men den som gör kapitlen i ordning upptäcker att ord som man tillägnar sig i ett kapitel många gånger återkommer i senare kapitel. På så vis får eleven automatiskt en repetition av orden. Längst bak i boken finns en ordlista till varje kapitel. Till Active Reading A C finns ett separat häfte med facit till alla tre böckerna. På kan du provläsa böckerna för att bättre bilda dig en uppfattning om innehållet. Reading Success är inte någon förbrukningsbok eleven skriver i ett separat skrivhäfte. Längst bak i boken finns en ordlista till varje kapitel. Facit till båda böckerna finns i ett separat häfte. Reading Success Avsedd för: åk 5 9 Reading Success A ISBN s 66: Reading Success B ISBN s 66: Reading Success Facit A B ISBN s 48: Class Library Magic! 6 Class Library ISBN : Magic! 7 Class Library ISBN : Magic! 8 Class Library ISBN : Magic! 9 Class Library ISBN : Extra ordlistor kan beställas i 5-pack på studentlitteratur.se Active Reading A C Avsedd för: åk (3) 4 6 Active Reading A ISBN s 66: Active Reading B ISBN s 66: Active Reading C ISBN s 66: Facit Active Reading A C ISBN s 59: Ur Reading Success A 20 21

13 Svenska Engelska basläromedel grammatik Svenska Engelska basläromedel grammatik Grammie engelsk grammatik med övningar Anna Collins Grammie är en serie böcker för årskurs 4 6. Här presenteras den grundläggande engelska grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar gör böckerna roliga att arbeta med. Eleverna skriver direkt i böckerna. Facit, diagnoser (kopieringsunderlag) samt facit till diagnoserna finns som separata häften. Grammie 1 3 Avsedd för: åk 4 6 Grammie 1 Elevbok ISBN s 53: Facit med diagnoser ISBN s 107: Grammie 2 Elevbok ISBN s 53: Facit med diagnoser ISBN s 107: Grammie 3 Elevbok ISBN s 53: Facit med diagnoser ISBN s 107: Engelsk grammatik Engelsk grammatik är en strukturerad och lättsmält grammatikbok. Engelsk grammatik har två integrerade delar: en teoretisk del, och en praktisk del med drillövningar. Michael Stevens Den teoretiska delen är skriven på ett så enkelt och konkret sätt som möjligt. Den innehåller relativt få exempel, men istället innehåller den praktiska delen ett stort antal exempel där olika aspekter på det som eleven läst om i den teoretiska delen tas upp och drillas. All information som krävs för att lösa övningarna finns i teoridelen. Idén bakom detta upplägg är enkel. Ingen konventionell grammatik har plats för så många exempel som man kan ta upp här, samtidigt som arbetet i övningarna med att tolka och förstå vad som behandlas i teoridelen aktiverar en process som gör att man faktiskt förstår och inte bara kan rabbla typexempel. Drillövningar Engelsk grammatik är ett naturligt komplement till det material du använder i din undervisning. Här finns reglerna strukturerade och här finns en uppsjö av övningar som effektivt nöter in reglerna. Bokens innehåll är uppdelat i en grundkurs och en överkurs. Överkursen är i drillövningarna markerad med blå tonplattor och blå uppgiftsnummer. I slutet av boken finns ordförklaringar där de grammatiska begrepp som används i boken förklaras på ett enkelt sätt. Engelsk grammatik med drillövningar och facit ISBN s 123: Ur Grammar Passport 1 Allt-i-ett basgrammatik Grammar Passport är en fristående helhetslösning för den engelska basgrammatiken, lika enkel som genial, signerad Peter Watcyn-Jones! Peter Watcyn-Jones Grammar Passport är illustrerade elevhäften med förklaringar, övningar, facit och självtest. Häfte 1 är anpassat för grammatiken i åk (6) 7 8 och häfte 2 för åk 9. Eleven har allt på ett ställe med regler och övningar på samma uppslag. Eleven arbetar självständigt, kan enkelt logga sitt arbete och mäta sina framsteg. Eleven rättar själv med hjälp av facit som bara är en vikning bort. Förbrukningshäften i 10-pack ger låg kostnad per elev. För läraren finns diagnoser, delprov och slutprov som kopieringsunderlag i Tests and Games i A4-format. Här finns också extra material i form av kommunikativa Grammar games. Grammar Passport Avsedd för: åk 7 9 Grammar Passport 1 Elevhäfte (10-pack) ISBN s 493: Tests and Games lärarmaterial/ kopieringsunderlag ISBN s 144: Grammar Passport 2 Elevhäfte (10-pack) ISBN s 483: Tests and Games lärarmaterial/ kopieringsunderlag ISBN s 144: Peter Byström Test Your English Grammar Häftet ger en god överblick över den engelska basgrammatiken. Lämplig för åk 6 och som diagnos inför åk 7. Varje kapitel inleds med en grammatikruta och följs av en rad övningar. Häftet, A4, säljs i 10-pack tillsammans med sluttest och facit som kopierings underlag. 10-pack ISBN s 493: Håkan Plith Check Your English Grammar Grundskolans senare del En praktisk och överskådlig basgrammatik med regelrutor och övningar på samma uppslag. Lämplig också som diagnos för åk 9 inför gymnasiet. Häftet säljs i 10-pack tillsammans med ett facit och ett sluttest som kopieringsunderlag. 10-pack ISBN s 493: Lars H. Widstrand Kan du detta? Övningar i de viktigaste grammatiska momenten, t.ex. some/any, oregelbundna verb, frågor med do/does/did, there is/there are etc. Övningarna är lätt-överskådliga, och boken är upplagd för att eleven själv ska kunna hålla kontroll på vilka moment som har klarats av. För mellan- och högstadiet. Facit ingår. Bok ISBN s 94: 22 23

14 Engelska kompletterande material Engelska kompletterande material Spell Well stavningsträning för alla Att stava rätt på engelska är inte lätt, vare sig du är infödd eller håller på att lära dig språket. I Spell Well ges eleverna struktur och många möjligheter att öva. Talk and Train English Activity Cards Denna sats med arbetskort innehåller totalt 200 kort inom sex olika områden. De är ett komplement och ett alternativ till de konventionella läroböckerna med ett tydligt fokus: Prata och öva engelska! Korten är fristående från annat material och kan användas oavsett vilken inlärningsmetod man i övrigt använder. Fyra av de sex momenten är svårighetsgraderade för att lärare och elever lätt ska kunna plocka fram ett kort på rätt nivå. Kortsatsen är uppdelad i följande teman: Talking Eleverna arbetar parvis med ett A- och ett B-kort, genom att berätta vad som står/finns på kortet utan att visa kortet för den andra. Words varierande övningar i ordkunskap. Grammar omväxlande grammatikövningar där baksidan innehåller extra information för osäkra elever. Pictures tvåsidigt kort med bild på ena sidan och tillhörande arbetsuppgifter på den andra. Games kort med spel som utvecklar elevernas ordkunskap. Texts olika textgenrer med läsförståelsefrågor på baksidan. Alla korten är i fyrfärg och laminerade. Varje område är kodat i en egen färg för att underlätta att hitta och sortera in rätt kort. Hela satsen levereras i en snygg och praktisk låda, tillsammans med ett informationsblad för läraren. Facit finns gratis på studentlitteratur.se. Talk and Train English Avsedd för: åk 4 7 Format: Låda med 200 bildkort. 210 x 149 mm. Fyrfärg. Laminerade. Talk and Train English Activity Cards ISBN : Start them talking and have fun! Cecilia augutis Get Your Students Talking Kommunikativa övningar i engelska I Get Your Students Talking finns enkla, roliga och utvecklande kommunikativa övningar att användas direkt i undervisningen. Inga komplicerade förberedelser behövs. I bokens webbdel finns alla kopieringsunderlag och bilder som läraren behöver. Get Your Students Talking är en resursbok för lärare och blivande lärare på grundskolan och för motsvarande nivå inom gymnasieskolan och vuxenundervisningen. Övningarna är enkla att anpassa till olika åldersgrupper och språkfärdighetsnivåer. Boken är indelad i sju teman: Icebreakers, Working with pictures, Vocabulary and grammar, Questions and answers, Using hands and feet, Telling stories and giving talks och English through magic. Övningarna beskrivs stegvis och rubriker som Språkligt fokus, Lärarfokus, Elevaktivitet, Arbetsgång, Gå vidare och Tips ger läraren en snabb överblick. Resursbok för lärare med webbdel ISBN s 308: Jonas Olsson Engelskan är ett av världens mest komplicerade skriftspråk och att stava rätt på engelska är en utmaning. Samma vokalljud kan stavas på flera olika sätt (see, sea, be) och silent letters som k i know, gh i night, f-ljudet kan stavas med gh (enough) osv. Det finns en del regler för hur man ska uttala ord om stavas på ett visst sätt i engelskan, men åt andra hållet är det värre att veta hur man ska stava ett ord som uttalas på ett visst sätt. Det finns dock några regler och i Spell Well tas flera av dessa upp samt övar stavningen av de vanligaste regellösa orden. In Other Words uttryck och talesätt Vad betyder egentligen Hold one s horses? Let s call it a day? To be all thumbs? Pull somebody s leg? I In Other Words presenteras 37 engelska uttryck och talesätt med exempel och förklaringar. Boken ger eleverna möjlighet att bli vän med några av de vanligaste engelska idiomen något som ger deras engelska en extra dimension. Jonas Olsson Alla kapitel inleds med en regelruta där det aktuella momentet presenteras. Därefter tränar eleverna, genom varierade övningar, på 12 ord som alla är exempel på den aktuella regeln. Korsord, rim, luckmeningar och ljudbilder är några exempel på de illustrerade övningstyperna. Sist i varje kapitel finns Nonsense Rhyme, som tränar uttal, och en kort engelsk-svensk ordlista. Lärarens bok Lärarens bok består av en elevbok med facit. Att känna till några av de vanligaste engelska idiomen underlättar förståelsen av språket och det är också utvecklande och roligt för eleverna att själva kunna använda dem. På varje sida presenteras ett eller flera uttryck med en rolig och fantasifull bild som illustrerar uttrycket ordagrant. En kort text förklarar uttrycket i ett naturligt sammanhang och följs av frågor, på två nivåer, som kontrollerar om eleven verkligen förstått texten. På insidan av pärmen finns en uppräkning och översättning av ytterligare 60 idiom. Lärarens bok Lärarens bok består av en elevbok med facit. Spell Well Avsedd för: åk 4 6 Spell Well A ISBN s 54: Spell Well A Lärarens bok ISBN : Spell Well B ISBN s 54: Spell Well B Lärarens bok ISBN : In Other Words Avsedd för: åk 5 9 In Other Words ISBN s 56: In Other Words Lärarens bok ISBN s 72: 24 25

15 Engelska Svenska kompletterande basläromedel material Svenska Engelska Svenska Ordböcker basläromedel läsförståelse sas/sfi Det är fortfarande pedagogiken som räknas Förstärk ordförrådet Peter Watcyn-Jones Get Into Crosswords Get Into Crosswords 1 och 2 ger tillsammans mångsidig och stimulerande repetition av ca 1000 viktiga engelska ord (ca 500 per häfte). Att lösa korsord är ett roligt sätt att stärka det engelska grundordförrådet. Varje korsord har ett tema och ledtrådarna placerar orden i olika sammanhang på ett varierat sätt. I respektive häfte ingår facit och en alfabetisk ordlista. Get Into Crosswords förstärker ordinlärningen för alla elever och kompletterar de vanligaste läromedlen. Ordböcker Svenska ordboken ISBN s 113: Engelsk ordbok ISBN s 135: Båda ordböckerna på cd 1 anv. utan talsyntes ISBN : Båda ordböckerna på dvd 1 anv. med talsyntes ISBN : 2 5 anv. ISBN : Skollicens ISBN : För kommun- och företagslicens vänligen kontakta kundtjänst: Get Into Crosswords 1 Parts of the body Find the verbs Which country is it? Opposites: Adjectives Fruit and vegetables What s the job? Opposites: Verbs School words Clothes The family Describing people Animals Get Into Crosswords 2 Everyday objects One word only Jokes In the kitchen Moods and feelings 6-letter words Happy School Days Transport words Change the words Crime words Phrasal verbs House and home Ordböcker på dvd ger enastående sökmöjligheter Din undervisning blir lättare med Studentlitteraturs integrerade läromedel för grundskola och gymnasium. Böckernas starka pedagogik stärks ännu mer av ett tätt integrerat innehåll på nätet: texter upplästa med riktiga röster, väl utvecklade övningar och lättanvända verktyg som främjar dina elevers framsteg. Se möjligheterna och beställ provexemplar på Get Into Crosswords Avsedd för: Grundskolan Get Into Crosswords 1 (elevhäfte i 10-pack) ISBN s 483: Get Into Crosswords 2 (elevhäfte i 10-pack) ISBN s 483: Både Gustavas Svenska ordboken och Engelsk ordbok har fått lysande omdömen och används mycket i grund skolan, på gymnasiet och inom vuxenundervisningen. Böcker na är mycket inne hållsrika och så vältäckande att man endast i undantagsfall behöver gå vidare till större verk. Dessutom finns bägge ord böckerna på dvd/cd-rom, vilket ger fler sökmöjligheter, bl.a. till stavningshjälp. Svenska ordboken Svenska ordboken innehåller över ord och uttryck. Allt från ålder dom liga och främmande ord till ultra moderna ord förklaras på enkel och naturlig svenska. Här finns också en mängd exempel och rikligt med synonymer, vilket även gör bok en till en liten kombinerad synonymordbok. Böjning och ordklass är alltid angivet och uttal och betoning när det kan behövas. Boken har fått beröm för sina tydliga och utförliga förklaringar. Engelsk ordbok Engelsk ordbok är en modern, aktuell och innehållsrik engelsk ordbok (engelsksvensk och svensk-engelsk i samma band). Boken innehåller mer än ord, uttryck och fraser. Uttal och ordklass anges alltid, liksom om ordet är amerikanskt, irländskt, skotskt eller australiskt. I denna nya upplaga finns de allra senaste nutids orden med, t.ex. arbetslinje, fartkamera, jobbskatteavdrag, laddstolpe, lådvin, läsplatta, stimulanspaket etc. En pålitlig och vältäckande ordbok att lita på under hela skoltiden. En av de allra främsta engelska ordböcker som existerar idag! Ordböcker för datorn Den 4:e digitala versionen av Gustavas ordböcker från 2010 omfattar ca ord och materialet baseras på de senaste versionerna av Svenska ordboken respektive Engelsk ordbok. Gustavas ordböcker har enastående sökmöjligheter. Med hjälp av ett inbyggt program som ger förslag på rimliga ord med rätt stavning, kan man hitta rätt ord, både svenska och engelska, även om man skrivit in det felstavat. Exempel: Om du skriver in inaf, frågar programmet om du menar enough. Talsyntes Talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den brittiska Peter för installation under Windows och Mac ingår. Även svenska ord läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lätt fattliga instruktioner med följer. Enanvändarlicens finns numera både med och utan tal syntes. I övriga licenser ingår talsyntes

16 Svenska Franska basläromedel Svenska Franska basläromedel Man blir sugen på att lära mer. Bra övningar. Lätta att förstå. Elever i 7:an som läser franska, Påarps skola Arc-en-ciel Avsedd för: Franska 1 2 Arc-en-Ciel 6 (mjukstart) Ur Arc-en-ciel 7 Elevpaket (bok, webbdel) ISBN s 200:- ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33351 Arc-en-ciel visar vägen till de franska skatterna Nu är den kluriga franskan tillgänglig för alla! Nyhet inspelad grammatik, texter och fraser i bokens webbdel skräddarsyr läxläsningen färgmetoden skapar en genväg till uttalet foton och färger systematiserar grammatik och ordförråd tydliga mål i början och slutet av varje kapitel MARIE-ELEN OSBECK, CÉCILE TARTAR Arc-en-ciel och Lgr 11 Serien Arc-en-ciel följer Lgr 11 väl, bl.a. genom att texterna kommer från olika medier med skiftande genrer: dialoger, faktarutor, brevväxling, reportage, ordspråk och tidningsartiklar. Varje textbok har ett utdrag ur en lättläst bok och i lärarhandledningen finns fler lästips. Artister presenteras så att eleven själv kan leta upp sånger och mer fakta. Den återkommande övningen À toi de trouver uppmanar eleverna att söka vidare på egen hand. I övning Écris A i Arc-en-ciel 7 9 skriver eleven systematiskt och processinriktat olika slags texter, vilket ger ett bra underlag inför den formativa bedömningen av elevens språkutveckling. Konceptet: Färger och resor I Arc-en-ciel lär vi känna kusinerna Mazet/ Björk i 6:ans bok och i 7:an följer vi med dem på sommarlov i Frankrike och Belgien. I 8:an utforskar kusinerna Senegal, Kanada och Västindien, medan 9:ans bok främst är tillägnad en skattjakt och tidsresor i Paris. Ungdomarna besöker bl.a. Coco Chanel på 1920-talet och Raoul Nordling under andra världskrigets Paris. Med Arc-en-ciel 6 mjukstartar eleverna i år 6. Arc-en-ciel 7 är avsedd för nybörjare i år 7 eller som en fortsättning för de elever som mjukstartade i år 6. Läroboken med den unika färgmetoden Uttal. Varje kapitel är kopplat till en färg (t.ex. bleu) som innehåller en viktig stavelse (i detta fallet eu) som eleven får lära sig att uttala och stava. Kapiteltexter. Nio kapiteltexter med mycket dialoger varvas med tre franska reportage om exempelvis Zinédine Zidane, belgiska serier och en lättläst roman. I varje kapitel finns korta realia texter på svenska. I 6:ans bok finns nyttiga fraser men inga längre texter, förutom extensiva reportagetexter. À savoir! Det rikt illustrerade À savoir samlar kapitlets viktigaste fraser, tematiska ordlistor och grammatik. Au travail! De fyra färdigheterna övas. Den spännande Voyage organisé (7:an) respektive Projet de travail volontaire-övningen (8:an) och övningen i att skriva fiktion i 9:an går ut på att varje elev skriver processinriktat. 6:ans övningar är främst av knepoch knåp-karaktär med plats för att skriva i boken. Flertalet övningar har testats av elevgrupper. Facit till övningarna finns i lärarmaterialet. Ordlista. På samma uppslag som texten. Fransk-svensk samt svensk-fransk ordlista finns längst bak i boken. Romaner individualiserar och fördjupar. Varje lärobok presenterar en lättläst roman med textutdrag. Övningshäfte I övningshäftet, som ingår i 7 9:ans elevpaket, finns fördjupande extra övningar av grammatik och ordförråd. webbdelen perfekt läxhjälp Den tryckta boken kompletteras av en medföljande webbdel, där eleverna kan läsa, lyssna och anteckna. Eleven arbetar interaktivt med inspelad grammatik, texter, fraser, glosor och hörövningar. Varje elev får därmed skräddarsydd hjälp med läxläsningen. Prova webbdelarna till Arc-en-ciel på studentlitteratur.se/demo. Audio-Cd till cd-spelare Texter, diktamen och extra hörövningar för uppspelning i klassrummets cd-spelare. Kopieringsbart lärarmaterial Här hittar du lektionstips, prov, facit, extra övningar samt manus till hörövningar. På webbdelen har vi lagt pdf:er med prov och övningar. Arc-en-Ciel 7 (nybörjare) Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 207: Övningshäfte (10-pack) ISBN s 470: ISBN s 711: Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33122 Arc-en-Ciel 8 Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN : Övningshäfte (10-pack) ISBN : ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33703 Arc-en-Ciel 9 (Utkommer våren 2013) Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN : Övningshäfte (10-pack) ISBN : ISBN : Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/

17 Svenska Spanska basläromedel Svenska Spanska basläromedel Aventuras vidgar vyerna Följ med på spännande äventyr i den spansktalande världen en riktigt bra story oslagbar webbdel integrerat arbete med film, musik och romaner processinriktat skrivande för skilda syften först ut med temat latinos i USA kultur och miljöfrågor Intressant innehåll, fina bilder och layout, bra hörövningar. Marie Kindblad, Västervångskolan, Ystad MARÍA BEGOÑA M. ESPELETA, KATJA HJELM PODLEWSKI, MIGUEL A. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ANNIKA NYLÉN Lgr 11 Serien Aventuras följer Lgr 11 väl genom att texterna kommer från olika medier och är skrivna i olika genrer: filmmanus, romaner, sånger och dikter... Eleven lär sig olika sätt att välja texter: särskilt i Aventuras 4 där ska eleven recensera böcker och inspireras av huvudpersonens utvärderingar av musikskivor, romaner och filmer. Eleven skriver olika slags texter i slutet av varje kapitel och där finns modeller som eleven kan följa. I Aventuras 1 ska eleverna göra en klippbok, i Aventuras 2 en blogg, i Aventuras 3 uppsatser och i Aventuras 4 recensioner. Konceptet: jorden runt Aventuras bygger på en ramberättelse om fyra svenska ungdomar som reser runt i spansktalande länder. Första boken inleds med en skattjakt bland djur på Galapagos och en indianmarknad i Ecuador. 2:an fortsätter med extremsportsutövaren María som reser till faderns hemland Mexiko. I takt med att elevernas ordförråd växer blir det extra spännande att bekanta sig med Picasso och Calatrava i Aventuras 3. Kronan på verket Aventuras 4 är den första svenska läroboken om latinamerikaner i USA. Här skildras bl.a. Día de los muertos i L.A., den puertoricanska paraden i New York, Schwarzeneggers miljöpolitik och latinamerikanska astronauter. Kort sagt: en riktigt bra story! Elevbok med spännande inramning Utseende. Elevböckerna är av allt-i-etttyp med associationer till klippböcker och fotoalbum. Texter. En svensk ramberättelse ger kontext och liv åt de spanska kapiteltexterna vars centrala spanska ordförråd kryddas med några regionala uttryck. Guía de turismo inne håller fakta och turistfraser. I Aventuras 4 är ramberättelsen på spanska och boken innehåller dikter, sånger, filmoch roman utdrag, helt i enlighet med Lgr 11. Övningar. Aventuras ger stor variation mellan hårt styrda övningar och fri produktion. Processinriktade uppsatsövningar dyker upp i Aventuras 3, medan debatt, diskussion och recensioner finns i Aventuras 4. Facit till alla övningar finns i lärarmaterialet. Grammatik. I anslutning till övningarna hittar du Pasaporte español, ett återkommande uppslag där kapitlets grammatik presenteras. En Verböversikt finns i Aventuras 4. Ordlista. Förekommer på samma uppslag som kapiteltexten. Spansk-svensk samt svensk-spansk ordlista finns längst bak i boken. Elevhäfte med självtest I elevhäftet, som ingår i elevpaketet, har vi samlat kapitel glosorna för träning med viksidor. Här finns också diagnostiska övningar som greppar flera kapitel i taget, utvärderingsblad och skrivövningar utifrån en modell i läroboken. webbdelen perfekt läxhjälp I varje elevpaket ingår bokens webbdel där eleven kan träna glosor interaktivt samt lyssna på kapiteltexterna. De kan även läsa texten på skärmen samtidigt som de klickar fram översättningar (förutom i Aventuras 1). I Aventuras 4 är även ramberättelsen och roman utdragen interaktiva. Gedigen grammatikträning ingår i Aventuras 3 och 4. Prova webbdelarna till Aventuras på studentlitteratur.se/demo. Film och romaner fördjupar Möt fyra av personerna i Aventuras 3 live. Bokens webbdel inne håller korta videoklipp från filmen La buena vida!. Hela filmen kan köpas separat på dvd. Aventuras 4 presenterar fyra romaner och tre spel filmer som eleverna kan arbeta självständigt med. Klassrums-cd med hörövningar Kapiteltexter och hörövningar för uppspelning i klass rummets cd-spelare. Kopieringsbart lärarmaterial Här hittar du lektionstips, prov, facit, musiktips, extra övningar och texter samt manus till hörövningar. På en tillhörande webb har vi lagt bilder ur boken samt pdf:er på prov och övningar. Aventuras Avsedd för: Spanska 1 2 Aventuras 1 en Ecuador för nybörjare Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 217: Elevhäfte (10-pack) ISBN s 483: ISBN s 591: Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31925 Aventuras 2 en México Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 217: Elevhäfte (10-pack) ISBN s 483: ISBN s 591: Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32589 Aventuras 3 en España Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 217: Elevhäfte (10-pack) ISBN s 483: ISBN s 591: Audio-cd ISBN : DVD ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33048 Aventuras 4 en los Estados Unidos Elevpaket (bok, häfte, webbdel) ISBN s 217: Elevhäfte (10-pack) ISBN s 483: ISBN s 591: Audio-cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33133 Ur Aventuras 4 31

18 Svenska Tyska basläromedel Svenska Tyska basläromedel Das Dach Avsedd för: Tyska 1 2 Das Dach allt under ett tak Das Dach är en läromedelsserie för åk 6 9 av författarna Horst och Marie Sturmhoefel. Allt eleven behöver under ett tak! Bok, webbdel och specialproducerad film! Mångsidigt, modernt, individuellt och med klara konkreta mål. Horst StuRmhoefel, Marie Sturmhoefel Das Dach text- och övningsböcker kombinerar ett äkta och enkelt språk med ett modernt innehåll, tydlig målstyrning samt en fast och klar grammatisk gång. LGR 11 I Das Dach presenteras olika textgenrer såsom sagor, sånger och filmer i historiskt perspektiv. Eleven får bl.a. uttrycka åsikter och utmanas att klara olika situationer på tyska. Det är lätt för elev och lärare att sätta upp mål för lärandet och utvärdera dessa genom att varje enhet i övningsböckerna inleds med förslag på Mål och utvärdering. Texterna Enkla, aktuella och intresseväckande texter av olika slag skapar lust och möjlighet att genast börja använda språket. Övningsmaterialet Stort utbud av övningar underlättar individuell planering och redovisning. Progressionen Fast och klar grammatisk gång med återkommande repeti tioner och diagnoser ger möjlighet till självkontroll. Landeskunde Rikligt med information om vardag och kultur i de tysk talande länderna bildar under lag för interkulturell förståelse. Foto och illustrationer Fotografier speciellt tagna vor Ort ger nödvändig autenticitet. Roliga teckningar på seriemanér talar direkt till eleverna. Textboken Stor variation av texter: dialoger, berättande texter, sakprosa, ramsor m.m. Nyttiga fraser samlas i Bra att kunnarutor. Minigrammatik. Tvåspaltiga styckeordlistor med markerade aktiva glosor och genusfärger. Övningsboken Strukturerad och systematisk lärogång. Stor variation i övning arna samt svårighetsgradering möjliggör individuellt arbete efter intresse och förmåga. Konkreta målbeskrivningar/utvärderingar skapar förut sättningar för planering och portfolio teknik. Utförliga resonerande grammatik genomgångar. webbdelen Bokens webbdel erbjuder kvalificerade möjligheter för eleven att arbeta hemma med sådant som bara måste nötas in glosor, uttal, textförståelse m.m. Alla aktiva texter finns med ljud i webbdelen. Eleverna följer med i texten på skärmen och klickar fram översätt ningar av de tyska orden medan de lyssnar. Glosorna som hör till dessa texter kan sedan övas (med uttal) i fem enkla steg. Prova webbdelarna till Das Dach på studentlitteratur.se/demo. et Omfattande och gediget lärarmaterial som bl.a. inne håller ett förslag till baskurs för dem som vill ha hjälp att välja bland texter och övningar, plane ringsblad till varje kapitel, knepiga ordkunskapsövning ar, förslag till spel, ordkunskapsdiagnoser, grammatik diagnoser m.m. Klassrums-cd Innehåller inspelningar av textbokens texter, även extra texterna, som inte finns med i webbdelen samt hör- och uttalsövningar. Specialproducerad film Till serien finns en specialproducerad film, Jung in Europa, om unga männ iskor i de europeiska länder där tyska är officiellt språk. Das Dach 1 Textbok och webbdel ISBN s 114: Övningsbok ISBN s 98: ISBN : Audio-cd (2 st.) ISBN : Facit ISBN s 52: Beställ provex på studentlitteratur.se/30826 Das Dach 2 Textbok och webbdel ISBN s 133: Övningsbok ISBN s 113: ISBN s 711: Audio-cd (3 st.) ISBN : Facit ISBN s 52: Beställ provex på studentlitteratur.se/31969 Das Dach 3 Textbok och webbdel ISBN s 137: Övningsbok ISBN s 113: ISBN s 711: Audio-cd (2 st.) ISBN : Facit ISBN s 52: Beställ provex på studentlitteratur.se/32433 Das Dach 4 Textbok och webbdel ISBN s 144: Övningsbok ISBN s 113: ISBN : Audio-cd (2 st.) ISBN : Facit ISBN s 52: Beställ provex på studentlitteratur.se/32825 Horst StuRmhoefel, Marie Sturmhoefel Das Mini-Dach Das Mini-Dach är en komprimerad version av Das Dach 1. Fungerar som starthäfte för elever som börjar med tyska som nybörjar språk i år 7 och som vill arbeta med Das Dachserien. Efter Das Mini-Dach kan eleverna gå vidare till Das Dach 2. Ljudinspelningarna till Das Mini-Dach finns på audiocd:n till Das Dach 2. Avsedd för: Nybörjare år 7 ISBN s 67: Jung in Europa Jung in Europa är ett dokumentärmaterial om sex unga människor som bor i olika tysk talande områden i Europa. Personerna i filmen återfinns i fristående texter i Das Dach 3 och Das Dach 4. Filmen kan också användas helt oberoende av vilket läromedel man använder. De sex avsnitten, som är knappt 10 mi nut er långa, finns med eller utan tysk text. Läs mer om hur Jung in Europa förhåller sig till Lgr 11 på studentlitteratur.se/ VHS och lärarhäfte ISBN : DVD och lärarhäfte ISBN : Alla läromedel borde få ett eget provrum Vilket läromedel passar din undervisning bäst? Beställ ett provexemplar utan kostnad från Studentlitteratur

19 Tyska Svenska SO-ämnen basläromedel Nyhet Arbeta med case Regenbogen så enkelt som möjligt Renate Filzwieser Regenbogen avdramatiserar grammatiken och får eleverna att våga tala på enkel tyska. Hellre kunna något mindre och kunna det ordentligt. Weniger ist mehr! LGR 11 Regenbogen är väl anpassad till ämnesplanerna för Moderna Språk inom Lgr 11 bl.a. genom olika genrer. Eleven lär sig fasta uttryck och formuleringar som används för att exempelvis uttrycka entusiasm, förvåning eller en åsikt. Uttal och intonation övas i Aussprache -avsnitt. I Denk daran! eller Wiederhole! uppmanas eleven att lära in eller repetera grammatiska strukturer. Lättsamma och matnyttiga faktarutor interkultur/realia ingår samt ett helt avsnitt om seder och bruk. Böckerna ger även stöd för att öva sig på språkliga strategier, t.ex. tyskt kroppsspråk, teckenspråk och intonation. Låt praktiken styra Eleverna lär sig en mycket funktionell tyska som utgår från de vanligaste vardagssitua tionerna. Det är inte de grammatiska trapp stegen som styr utan de praktiska nödvändig heterna. Elevernas behov av att kunna göra sig förstådda så snabbt som möjligt bestämmer upplägget. Lekfull inlärning Inlärningen sker på ett lekfullt sätt med hjälp av bl.a. ramsor, sånger och dramatise ringar nog så viktiga inslag för att göra eleverna vertraut med det tyska språket. Här tränas uttal och intonation samt den tyska intensiteten nästan automatiskt. Bygg upp ett basordförråd Viktiga uttryck och ett funktionellt basord förråd tränas i naturliga sammanhang i de många dialogerna. På så vis byggs språkkänslan upp på ett naturligt sätt och språkli ga strukturer och idiomatiska uttryck fastnar. Ett arbetssätt som passar unga nybörjare. Interkultur ett sätt att förstå varandra Interkulturspotlights ger eleverna en första insikt i de spännande inslagen i tysk kultur och tyskt samhällsliv. Likheter och olikheter mellan det tyska och det svenska lyfts fram. Gediget lärarmaterial et förklarar både helhetskonceptet och de pedagogiska och metodiska idéerna bakom varje kapitel. Varje kapitel inleds med en målförklaring och avslutas med utvärde ringsfrågor. I lärarmaterialet finns också extra övningar som ger rika möjligheter till individualisering, diagnoser samt en till läraren riktad mer ingående förklaring till uttalsavsnitten. Regenbogen Avsedd för: Tyska 1 2 Regenbogen 6 Elevbok ISBN s 145: ISBN : Facit ISBN s 52: Audio-cd (2 st.) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30762 Regenbogen 7 Elevbok ISBN s 159: ISBN : Facit ISBN s 60: Cd-audio (3 st.) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30819 Regenbogen 8 Elevbok ISBN s 159: ISBN : Facit ISBN s 60: Cd-audio (2 st.) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/30880 Regenbogen 9 Elevbok ISBN s 159: ISBN : Cd-audio (2 st.) ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/31974 En tematisk resa genom historien I Sju historiska teman kan eleverna välja ett tema att fördjupa sig i och göra en egen resa genom historien. Göran Körner, Monica Ljung Sju historiska teman är ett konkret och inspirerande läromedel i historia som väcker elevernas intresse och lockar till diskussion och egen forskning. Läromedlet ger eleverna ett gott stöd i sitt arbete med att erövra kunskaper om tidsperioder, händelser och personer. Den tematiska framställningen ger dem en historisk referensram som hjälper dem att förstå nutiden och reflektera över framtiden. Framställningen utgår från ett svenskt/europeiskt perspektiv och varje tema följs av elevaktiverande uppgifter. Läromedlets sju teman är Matställen då och nu från värdshus till kebabvagnar Resandet genom tiderna från hästar till charterflyg Medier och massmedier från predikanter till Internet Leva tillsammans familjen i Sverige förr och nu Klädmode från pluderhosor till jeans Berömda byggen genom tiderna från Parthenon till Turning Torso Svenska uppfinnare från hänglås till datormus Sju historiska teman Avsedd för: Grundskolans senare del och gymnasieskolan Elevbok ISBN s 155: Beställ provex på studentlitteratur.se/32496 Casen är korta beskrivningar av kritiska händelser där känslor, beteenden och dialoger återges. Tanken är att eleverna ska kunna identifiera sig med huvudpersonen och med hjälp av sina egna erfarenheter lyssna till de känslor och tankar som personen i olika givna situationer har. Detta möjliggör en djupare förståelse och ett större engagemang. Case i psykologi innehåller ett tjugotal case om bl.a. minnet, stress, neuro psykologi, motivation, behandling och psykiska störningar. Case i samhällskunskap innehåller ett tjugotal case om bl.a. mobbning bland barn och vuxna, ungdomar och alkohol, yttrandefrihet kontra respekt för andras religion. Case i Religionskunskap består av ett trettiotal case om bl.a. arrangerade äktenskap, barnarbete, djurens rätt, mutor och gendiagnostik. Case i rättskunskap består av ett tjugotal case som berör juridiska frågor om bl.a. diskriminering, uppsägningar, sexuella trakasserier och dödshjälp. Case på webben är en webbaserad casesamling som omfattar ett femtiotal case i bl.a. samhällskunskap, historia, religionskunskap, psykologi och filosofi. Casesamlingen säljs som skollicens. Se demo på studentlitteratur.se/casepawebben. Case-serien Case i psykologi 10-pack ISBN s 735: Case i samhällskunskap 10-pack ISBN s 735: Case i religionskunskap 10-pack ISBN s 735: Case i rättskunskap 10-pack ISBN s 650: Case på webben ISBN s 3 795: 34 35

20 Svenska SO-ämnen basläromedel Social och emotionell utveckling alan brown, andrew langley Det tror vi på! Väcker intresse och skapar engagemang Ingemar Öberg, Bengt Tollstadius, Petra Axheimer Samhällsboken om Sverige En basbok Detta är en lärobok som lättillgängligt berättar om hur det här landet styrs, hur lagar, ekonomi och arbetsmarknad ser ut och fungerar, och om vilka som bor här. Varje kapitel är uppdelat i två delar. Först kommer en berättande del, där huvudpersonerna Fatima och hennes kompisar diskuterar och frågar om det samhälle de lever i. Därefter följer en mer renodlad faktadel. Invävt i texterna ligger uppgifter där eleverna får både söka efter fakta och reflektera över sina egna ståndpunkter. För varje läromedel finns en webbdel I läromedelns webbdelar kan eleverna på samma gång läsa bokens texter och lyssna på dem (e-bok med text och ljud). De kan också välja att lyssna på texten via mp3-filer. Fylliga lärarmaterial En omfattande lärarpärm hör till bägge läromedlen. Här finns bl.a. diagnostiska och avslutande test samt fördjupande fakta. Religionsboken om Sverige En basbok Religionsboken om Sverige berättar på ett enkelt sätt om de större religioner som finns i vårt land. Perspektivet är ungdomars tankar inför de stora livsfrågorna. Boken består av två delar. I den första har varje kapitel ett tema som skildras genom en berättelse kring eleverna i en gymnasieklass. Därefter följer faktaavsnitt som presenterar de olika religionernas syn på temat. Till varje kapitel finns uppgifter. I bokens andra del kan eleverna finna mer fakta om världsreligionerna. Samhällsboken om Sverige Elevbok och webbdel ISBN s 198: Lärarpärm och cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/32237 Religionsboken om Sverige Elevbok och webbdel ISBN s 198: Lärarpärm och cd ISBN : Beställ provex på studentlitteratur.se/33071 Det tror vi på låter barn från åtta av världens stora religioner presentera sin tro. En judisk pojke berättar om att vara jude, hur det judiska året ser ut och så vidare. En muslimsk flicka berättar om fastan och om Muhammed. Bokens konklusion är att alla människor är en enda stor familj med olika tro. Med respekt och nyfikenhet kan man lära sig att förstå varandra. Avsedd för: åk 3 7 ISBN s 115: Ulf Eskilsson, Kjell Simonsson, Gunnar Törnqvist Är det sant? Grundläggande övningar i källkritik Källgranskning är en viktig del i Lgr 11. Det är svårt att sålla och värdera information. Samtidigt blir det viktigare och viktigare att ställa frågor som: Vem har sagt det? Är något viktigt utelämnat? Är det sant? Boken tränar eleverna i att tänka källkritiskt, att våga lyssna på allt, men inte tro på allt de hör, att vara kritiska utan att vara negativa, samt att lita på sina egna omdömen. Kopieringsunderlag Avsedd för: åk 4 7 ISBN s 236: Cecilia Werner Fånga dagen Fånga dagen är ett kalenderblock som gör varje dag till ett tillfälle att dyka ner i historiens gömmor. Kalenderblocket löper terminsvis, från 1 augusti till 31 juli. På varje kalenderblad finns Dagens namnsdag med förklaring till vad de olika namnen betyder. Vilket land som har nationaldag. Två olika faktatexter om vad som hänt just på denna dag i historien. Avsedd för: åk 6 9 ISBN : Samtala med ungdomar Mia Börjesson Mästerverk och mirakel Om att arbeta med tjejgrupp I Mästerverk och mirakel delar Mia Börjesson med sig av sin mångåriga erfarenhet av arbete med unga tjejer. Problemen sopas inte under mattan, men fokus i Mia Börjessons arbetssätt ligger på att hitta lösningar och på att förmedla insikten om att livet alltid innehåller flera chanser och möjligheter. I över två decennier har det pratats om att unga tjejer mår dåligt men vad kan få en ung tjej att må bra? Idag är alla ungdomar medvetna om vad mobbning är men vad kännetecknar en riktig vän? Boken innehåller bland annat praktiska tips inför att starta tjejgrupp, beskrivning av hur en grupp utvecklas, viktiga faktorer i arbetet samt 17 planerade tjejgruppsträffar. Alla träffar har olika teman som till exempel Vänskap, Samtal och kommunikation, Självbilder och Mod och makt. Varje träff har en tydlig struktur: som ledare får du både teoretisk och praktisk guidning. Hårdband Avsedd för: åk 6 9 ISBN s 454: Motivation och medkänsla Om att samtala med tonåringar Motivation och medkänsla är skriven för alla vuxna som möter tonåringar i sin vardag: pedagoger, kuratorer, föreningsledare, skolsköterskor med flera. Och naturligtvis: föräldrar! Boken ger handledning och konkreta råd om hur man som vuxen kan skapa goda förutsättningar för samtal. Mia Börjesson berättar bland annat om hur man hittar dörren till dialogen hur en samtalsledare bygger upp förtroende och tilltro både till sig själv och till samtalet som metod hur man får kontakt med den blyga, tysta tonåringen som bara sitter där. Hon visar också hur man genom samtal kan hjälpa en tonåring att hitta sina motivationskrafter och bygga upp sin självkänsla. Det centrala budskapet i Motivation och medkänsla är att vuxnas främsta uppgift är att förmedla hopp till unga människor. I boken finns också förslag på tio samtalsträffar, med förslag på olika teman och övningar. Samtalen följer alla en given struktur. De kan tillämpas som de är, eller användas som inspiration och idékälla. Hårdband Avsedd för: åk 7 9 ISBN s 454: Lust och längtan Om förälskelse, flirt och kyssar i tonårslivet Det finns många material för sex- och samlevnadsundervisning, och de flesta av dem fokuserar på det stora och spännande ämnet sexualitet. Men hur är det med allt det som händer innan det blir sex? Längtan, lust, hålla handen, första kyssen, hångel Allt sådant tar Mia Börjesson upp i boken Lust och längtan. Boken tar upp många praktiska frågeställningar och ger stöd till den vuxne som samtalspartner. Hur flirtar man? Hur vet man om någon är intresserad? Hur tar man kontakt med någon man är intresserad av? Vad ska man prata om när man väl träffas? Mia Börjesson utgår konsekvent från ett hälso främjande perspektiv, och arbetar hela tiden med att visa positiva bilder av ungas sexualitet och att stärka tonåringens tro på sin förmåga att ta ansvar för sig själv i en relation. Hårdband Avsedd för: åk 7 9 ISBN s 454: 36 37

Studentlitteratur AB Kundtjänst

Studentlitteratur AB Kundtjänst Läromedel för 6 9 Innehåll Svenska Ordkunskap 2 Läsförståelse 4 Fri skrivning 6 Grammatik 8 Stavning 10 Skriv- och projektböcker 12 Engelska 14 Försäljningsvillkor 24 Smakprov På vår hemsida hittar du

Läs mer

Läromedel för. Mer Adastra med Studentlitteratur.

Läromedel för. Mer Adastra med Studentlitteratur. 2012 Läromedel för 6 9 Mer Adastra med Studentlitteratur. Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva vill använda Sverige vimlar av skickliga

Läs mer

Grundskola år F 9. Nytt för din undervisning 2011. Mer att upptäcka

Grundskola år F 9. Nytt för din undervisning 2011. Mer att upptäcka Grundskola år F 9 Nytt för din undervisning 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget cirkulationsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer

Läs mer

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Ledande läromedel När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. Författarna till ZickZack

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11 ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Författarna till ZickZack När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. ZickZack åk 4 6

Läs mer

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk z ickzack Åk 1-3 Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk ZickZack-serien är komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall: SVENSKA - SPRÅKUTVECKLING Med språkutveckling menar vi: Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga,

Läs mer

Nu finns Vips för åk 1 3

Nu finns Vips för åk 1 3 1 SVENSKA ÅK 1 3 Nu finns Vips för åk 1 3 2 Det här är Vips! I Vips läslära utgår vi från högläsning och det lärande samtalet och jobbar på så sätt med läsförståelse direkt från start. Med hög läsningsboken

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 KOMPONENTER Tryckt eller digitalt? Välj själv. som ingår i serien Svenska Direkt: Svenska Direkt Grundbok Varje block i grundboken inleds med tydliga mål anpassade efter år och nivå. Med utgångspunkt ifrån

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? är en lättläst berättelse för barn mellan 8 och 11 år. Egil bor tillsammans med sin mamma och längtar efter en egen hund. Nu är det sommarlov och han fyller

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Annika Mårtensson Marianne Billström SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil)

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil) Svenska F-2 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på gen hand och av eget intresse...utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av...utvecklar sin förmåga

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 6. åk6. Lärarinstruktion Svenska

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 6. åk6. Lärarinstruktion Svenska åk6 Lärarinstruktion Svenska 1 Syftet med diagnosen Pejlo diagnos åk 6 svenska är framtagen för att ge läraren en god överblick över elevernas läs- och skrivförmåga. Diagnosen är noga utprövad och validerad

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker Under den kommande perioden kommer vi att arbeta med temat klassiker. Ni ska få lära er vad som räknas som en klassiker samt olika författare. Ni ska läsa en klassiker - som ni själva väljer, läsa utdrag

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Pedagogisk planering Boken om mig Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 Syfte Undervisningen i spanska år 7 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 7-9:

Terminsplanering för årskurs 7-9: Terminsplanering för årskurs 7-9: Temaområde:genre pedagogik, literatur samt diverse övriga teman. Mailadress: sandra.bookbinder@edu.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning när det gäller

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet Tänk och planera 8 En

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS EMMA ASKLING Sidan 1 Isak är en hjälte Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Isak som ska tävla i simning tillsammans med några klasskamrater. Isak är en snabb simmare och ska simma första

Läs mer

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 4 6 MA / SV 2008 med Liber Nya, moderna Studio Svenska Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken Nu finns ett alternativ till grundboken SID 6 Många olika läromedel

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 7. Lärarinstruktion Digital diagnos Svenska årskurs 7

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 7. Lärarinstruktion Digital diagnos Svenska årskurs 7 träning Uppstart Lärarinstruktion Digital diagnos Svenska årskurs 7 1 Syftet med diagnosen Pejlo Uppstart åk 7 är framtaget för att ge läraren en god överblick över klassens och elevernas nivå när de börjar

Läs mer

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall aktivt kunna delta i samtal diskussioner sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Olle är åtta år. Han är kär i Isa. Amir och Olle går i samma klass. Amir är också kär i Isa. Båda två tror, att Isa är kär i just honom. En dag kommer de båda, samtidigt, till

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11064-3 4711064_t_upp_ma_5_omsl.indd Alla sidor 2014-01-27 12.29 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Annika Mårtensson Marianne Billström Innehåll JAG ORDKUNSKAP Jag tankekarta 4 Meningar om mig 5 SPRÅKLÄRA Skiljetecken 6 Frågeord 7 SKRIVNING Olyckan Tänk och planera 8 Olyckan Skriv din berättelse

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

VAD HANDLAR BOKEN OM?

VAD HANDLAR BOKEN OM? TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Erik tältar Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och Lea sätter upp ett tält i Leas trädgård. Lea föreslår att det ska sova över i tältet, men först måste de fråga sina föräldrar.

Läs mer

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 CARIN EKLUND INNA RÖSÅSEN FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12408-4 2017 Carin Eklund, Inna Rösåsen och Liber AB redaktion Ann Ohlsson Ax formgivare

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Grundskola år 4 9. Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan. Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

Grundskola år 4 9. Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan. Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok 2010 Grundskola år 4 9 Datorspelet som hjälper dina elever med engelskan I Magic! 5 integreras spelbaserad inlärning med textboken Upplevelsebaserad inlärning Nya Svenskan aktiverar fler sinnen Missa inte

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

V14H14 Terminsplanering Ht-14

V14H14 Terminsplanering Ht-14 V14H14 Terminsplanering Ht-14 Terminstid: 18 augusti 19 december Självstudiedagar: 27-29/10 (OBS! Extra undervisning 30-31/10!) Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4

Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4 Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4 ne m gu nde r A era t Ämne: Svenska åk 4 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 4 Beräknad tidsåtgång: 400 500 minuter under 4 5 veckor LGR 11, del

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Att bygga upp ett skolspråk för nyanlända tar 6-8 år. Alla lärare är språklärare! Firels resa från noll till

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

BOKHATAREN Lärarmaterial

BOKHATAREN Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Olle som går i en klass där ingen gillar att läsa och skriva. En dag får de en ny lärare i svenska som svär, vilket

Läs mer

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6)

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6) THOMAS HALLING SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Los klass hade en ny vikarie på en lektion i engelska. Alla vuxna tyckte att klassen var stökig och det gillade inte Lo eftersom det bara var

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn

Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Nattens lekar en lärarhandledning utifrån Stig Dagermans novell med samma namn Till läraren Det här är en lärarhandledning för dig som vill arbeta med Stig Dagermans novell Nattens lekar. Handledningen

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 5 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 5 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Förslag på uppgifter och arbetsupplägg utifrån novellerna Pälsen och Kyssen. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40 LÄRARHANDLEDNING Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Introduktion

Läs mer

Så här kommer du igång

Så här kommer du igång Så här kommer du igång Så skapar du klassrum...1 Låt eleverna koppla sig till klassrummet... 2 Anslut lärare till klassrummet... 4 Ändra klassrumsnamn eller ta bort klassrum... 5 Så får du överblick över

Läs mer

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN Berit Sefastsson Alla kan lära sig multiplikation Kopieringsunderlag 2003 Berit Sefastsson och SICA Läromedel. ISBN 13: 978-91-7762-648-0 ISBN 10: 91-7762-648-6 Sica Läromedel AB Box 133, 191 22 Sollentuna

Läs mer