Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum"

Transkript

1 Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar. Blå markeringar visar rapporter som finns som PDF-filer. Alsters sn Susanne Pettersson. Ångsågen vid Alster Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. Även Östra Fågelviks sn Inga Kullgren. Särskild arkeologisk utredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. VM Även Östra Fågelviks sn Hans Olsson. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Edsgatan. Rapport 2010:1. Berör även Karlstads socken. Arvika sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av stensättning vid Vik Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av två gravhögar vid Västra Sund i Arvika Michael Jerkemark. Undersökning av Raä nr 4, Arvika socken Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Maria Linder och Hans Olsson. Kompletterande kulturmiljöutredning väg 61, delen förbi Brättne. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Humlekil. Internrapport 2001: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning vid Sundet. Rapport 2004: Staffan von Arbin och Björn Wallbom. Del av Sundet. Bohusläns Museums rapport 2004: Katherine Bless Karlsen och Björn Wallbom. Arkeologisk utredning vid Västra Sund. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför ledningsarbeten vid Östra och Västra Sund. Rapport 2006: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Jössefors-Koppsäng Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning för delar av området Mosseberg, Graninge och Högvalta. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Ingestrandshöjden. Rapport 2008: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Västra- och Östra Sund. Rapport 2008:56.

2 Blomskogs sn Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk provundersökning av en förmodad bebyggelselämning, fornlämning nr 35, Prästgården 1:1, Blomskog socken, Årjängs kommun, Värmlands län. VM Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av hällkista i Blomma. Forskningsrapport 1998: Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats i Blomma. Forskningsrapport 1998: Hans Olsson. Schaktkontroll i Källtegen. Rapport 2002: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning mellan Blomma Uddarna. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid Sucka och Sandviken. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Holmedals och Silbodals sn Thomas Johansson och Stefan Pettersson. Projekt Årjäng SV. Kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativs kulturhistoriska rapporter 108. Berör även Silbodals socken Annika Östlund. Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län. Förundersökning av fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten. Kulturlandskapet rapporter 2014:4. Bjurtjärns sn Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 22 på Tolåsen i Bjurtjärn socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport av benmaterial från fornlämning 22. Boda sn Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn. Bogens sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl 22, Bogens socken, Värmlands län. Borgviks sn Daniel Serlander. Förundersökning vid Takene. Internrapport 1999: Martin Karlsson och Pernilla Schedin. Undersökning av Takene gamla gårdstomt. Internrapport 2000: Hans Olsson. Förundersökning intill en stensättning i Sjöhagetområdet. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stensättning vid Sjöhaget. Rapport 2003:41. Botilsäters sn Gilbert Svensson. Förmodad gånggrift på Sionsbacken.

3 2008. Magnus von der Luft, Maria Magnusson, Andreas Toreld och Anna Ljunggren. Utredning inför Vindpark Botilsäter. Rio kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter Johnny Rönngren. Arkeologisk undersökning i Botilsäters kyrka Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Annebergs glasbruk. Rapport 2009: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad vindkraft på Värmlandsnäs. Rapport 2009:62. Berör även Södra Ny och Ölseruds socknar. Brattfors sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 63 delen Lindfors - Brattfors. Internrapport 1997:2. Även Nyeds och Färnebo socknar Inventering och redovisning av kulturlämningar vid Brattforshedens flygfält. Se Nyeds sn Hans Olsson. Arkeologisk inventering på Brattforsheden. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av kolningsanläggningar vid Stora Tjärn. Rapport 2009:56. Bro sn Stig Stenström. Fynd av talsföremål. Nolby under Hammar, Bro sn Louise Tham. Efterundersökning av grav vid Östbro, RAÄ 62, Bro sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Gäller även By, Huggenäs, Ed och Tveta socknar Annie Johansson & Martin Karlsson. Schaktkontroll vid Bro-Berg och Stirserud. Internrapport 2001:8. Brunskogs sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av en fångstgrop, RAÄ 111, Brunskogs sn, Värmlands län. VM Dessutom kolprovtagning i en oregistrerad pålanläggning i mosse på fastigheten Bråten 1:4, Brunskogs socken, Värmlands län Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Brunskogs kyrka. Internrapport 1999: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid Riksväg 61, Kalleviken-Furtan. Rapport 2004:37. By sn T J Arne. Undersökning av hällkista vid Alhagen. Ur Fornvännen Iwan Schyman? Rapport från undersökning vid Nolbybacken G.A Hellman. Undersökning av en hög på Tuvaområdet Lennart Lundborg. Rapport över arkeologiska undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland P.O Ringquist. Rapport över fortsatta undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning 54:1 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, Värmlands län.

4 1976. Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 54:2 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, i Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 62 på stadsäga 360 vid Norra Kärvinge, Krokstad, By socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport från undersökningarna av fornlämning 54:1. (Från 1986) Inga Kullgren. Rapport över provundersökning av område SÖ om fornlämning nr 26, Hargene, By socken, Värmlands län. VM Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Om provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även Gillberga och Ölseruds sn Susanne Axelsson och Pernilla Gunnarsson (handledare). Arkeologisk delundersökning av Sundboplatsen, Säffle. Forskningsrapport 1998: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Billerud. Internrapport 1999: Hans Olsson. Järnåldersgården vid Billerud. Internrapport 2000: Hans Olsson. En skärvstenshög från yngre bronsåldern. Rapport 2002: Hans Olsson. En kultplats från yngre bronsåldern och järnåldern. Ristningar och brons. Etapp 3. Värmlands Museums rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid kv Bryggaren i Säffle tätort. Rapport 2004: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Ladugårdsparken. Rapport 2007: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning vid Sund i Säffle. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Hargene. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Brännsvall. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk schaktövervakning vid gravfält vid Södra Skane. Rapport 2009: Susanne Axelsson och Pernilla Schedin. Rapport över 1998 års delundersökning av husgrundsterrass i Sund, Fornlämning nr 92, Sund, By socken, Säffle kommun. Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet Erik Dardel. Ett ensamt värmländskt röse. Rapporter från Arkeologikonsult 2010:2416.

5 2011. Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning i Olstorp. Kulturmiljöcentrum. Rapport 2011: Erik Dardel. En ensamliggande stensättning med central grop vid Getebolsviken i södra Värmland. Arkeologikonsult rapport 2012:2460. Dalby sn Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Stora Hån, Dalkarlssjön och Äggsjön Karin Ohlsson och Håkan Eles. Slutrapport över undersökning av fornlämning nr 84 i Dalby sn, Värmland Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Dalby berörs fornl. 91, 162 och 545. Se även Norra och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, ingående i RAÄ 3, fångstgropssystem, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, RAÄ 424, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop för älg Fornl.nr 777, Dalby socken, Torsby kommun, Värmlands län. VM Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62 delen Likenäs - Dalby. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.1, Dalby socken, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson. Särskild utredning av väg 62, delen Likenäs - Dalby. Internrapport 1996: Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift i norra Värmland Berör även Gunnarskogs sn Susanne Axelsson. Förundersökning vid Likanå bruk. Internrapport 1998: Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar av sätermiljöer i Dalby och Gunnarskogs socknar. Även Gunnarskogs sn. Lunds universitet. Volume Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1999 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Branäs. Rapport 2007:47. Eds sn Eva Björkman. Rapport över sonderingsgrävning av fornlämning nr 8 på fastigheten Uddersrud 1:5 i Eds socken, Värmlands län Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Snuteruds gård (objekt C) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län.

6 1993. Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Perkeruds gård (objekt B) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av gårdstomten Snuterud RAÄ 99, 100, Ed sn, Grums kommun, Värmlands län. VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Pettersson. Slutundersökning vid Valnäs 1:1 med Åtorp 1:1. Internrapport 1996:3. Eda sn Hans Olsson. Förundersökning av Eda skans. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eda glasbruk. Internrapport 1997: Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning, förbifart Åmotfors. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av Morast skans. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av en bebyggelselämning nära Åmotfors. Rapport 2006: Jeanette Gustavsson. Eda 287, Eda socken och kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning. Rio kulturkooperativ kulturjistoriska rapporter 156. Ekshärad sn Karl Westman. Anmäles ett gravfält av brandgravar Louise Tham. Betr. undersökning av förmodad fornlämning å Näs 1 57, Ekshärads socken, Värmland Louise Tham. Rapport över undersökning på platsen för Ekshärads gamla kyrka, Värmland Susanne Axelsson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid väg 932, förbifarten vid Ekshärad. Internrapport 1997: Leif Jonsson. Osteologisk undersökning av skeletten från 2001 års delutgrävning av Ekshärads gamla kyrkogård, Värmland. Arkeologiskt naturvetenskapligt laboratorium. Rapport 2001: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av en ödekyrkogård från talen. Rapport 2002: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för skogsbilvägar. Rapport 2006:9. Eskilsäters sn Gilbert Svensson. Eskilsäters kyrka. Undersökningar Gilbert Svensson. Flatmarksgravar, RAÄ 62, Eskilsäters sn Sofia Andersson (Inga Johansson och Hasse Olsson). Rapport över kompletterande arkeologisk undersökning av fornlämning nr 62, Ingrirud 1:3, Eskilsäters sn, Värmland. Två rapporter föreligger. Sofia Andersson avslutade rapportarbetet på 1990-talet Jane Sjögren. Osteologisk rapport av ben från Kärvinge 1:1, Eskilsäters sn Jane Sjögren. Osteolgisk rapport av ben från fornlämning Per-Olof Millberg. Fosfatkartering av området kring kyrkoruinen på Lurö samt Klosterholmen, Eskilsäters sn.

7 1992. Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk undersökning utifrån tidigare gjord fosfatkartering kring Lurö kloster, RAÄ 21, Lurön, Eskilsäters sn, Säffle kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning Fornlämning 21, Lurö VM Sofia Andersson. Arkeologisk undersökning Fornlämning 21, Lurö, hösten Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, samt en tjärränna, Lurö, våren VM Ragnar Sigsjö. Rapport. Arkeologisk undersökning Lurö kyrkoruin, fornlämning 21 Eskilsäter socken, Värmlands län. Rapport från Västergötlands Museum 2000: Hans Olsson. Schaktkontroll vid Eskilsäters kyrka. Värmlands Museums internrapport 2000: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. 1997, VM Hans Olsson. Arkeologisk undersökning i Valdersrud. Rapport 2002: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning nr 21, Eskilsäters socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Avtorvning intill tre hällristningar på Värmlandsnäs. Rapport 2004: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Sörby. Rapport 2007: Mattias Libeck, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Ekenäs. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen och Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför kabeldragning vid Rosenborg. Rapport 2008: Hans Olsson. Bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2009: Ellinor Forssell och Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid hällristningarna vid Valdersrud. Rapport 2010: Hans Olsson. Sten- och bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2011: Hans Olsson. Arkeologiska utgrävningar på Lurö. Rapport 2011: Hans Olsson. Skärvstenshög och kulturlager invid hällristningarna i Valdersrud. Rapport 2013: Delia Ní Chíobháin Enqvist. Hamnanläggningar vid Lurön. Bohusläns museum Rapport 2014:34 Frykeruds sn Susanne Pettersson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad ny sträckning av riksväg 61, Stora Kil-Fagerås. Se Stora Kils sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Förundersökningsrapport Objekt A riksväg 61 delen Kil Fagerås. Internrapport 1996:2.

8 1997. Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 45. Även Västra Ämterviks, Sunne, Fryksände och Vitsands sn. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Rapport över arkeologiska undersökningar längs väg 61, sträckan Kil - Fagerås. Även Stora Kils sn. Internrapport 1997: Hans Johnson, Maria Linder, Hans Olsson och Ingvar Röjder. Kulturmiljöutredning väg 61, sträckan Fagerås - Riksgränsen. Även Boda, Brunskogs, Arvika, Ny och Eda sn. Internrapport 1998:15. Fryksände sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring rösen på Valberget Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Väls kraftverk, Röjdån, Fryksände socken, Värmland. Del I Elisabeth Backman. Kulturmiljöutredning väg 239 vid Önneby, Torsby komun. VM Pernilla Gunnarsson. Slutundersökning vid Stensgård. Internrapport 1996: Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 947, delen Torsby - Sörmark. Även Östmarks sn. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid väg 45 och väg 947. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning av röjningsrösen vid Valberget i Torsby. Rapport 2004: Hans Olsson. Lämningar efter medeltida bebyggelse vid Valberget i Torsby. Rapport 2005: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan i anslutning till biotåpvårdsåtgärder inom RAÄ 27 och RAÄ 214. Rapport 2006: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Sjöplatån, Västanvik. Rapport 2006: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Sjöplatån. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats vid Västanvik. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerat hotellbygge vid Sahlströmsgården. Rapport 2008: Hans Olsson. En mesolitisk boplats vid Västanvik i Torsby. Rapport 2008:49. Färnebo sn Göran Wettergren. Rapport över undersökning av hyttruin vid Gammelhyttesjön, Färnebo socken, Värmlands län Kristina Carlsson. Arkeologisk provundersökning i Filipstad, Värmland 1987 fornlämning 88. RAÄ UV Väst Pernilla Gunnarsson och Ola Nilsson. Byggnadsarkeologisk dokumentation av lämningar vid Filipstads kyrka, RAÄ 88, Färnebo sn, Filipstads kommun, Värmlands län, Värmland. VM Patrick Björklund. Kulturmiljöutredning för detaljplan. Del av Persberg. Internrapport 1997: Susanne Axelsson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Persberg. Internrapport 1997: Hans Olsson. Inventering för nybyggnation i Persberg. Internrapport 1997:13.

9 2004. Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 246. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning mellan Gåsgruvan och Persberg. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Persberg gruvfält (Odalfältet). Rapport 2010:57. Gillberga sn Ingemar Atterman. Efterundersökning av skelettgrav i Nysäter Ingemar Atterman. Rapport över en 14-16/ utförd undersökn. Av en hällkista fr. stenåldern vid Hällsbäck i Gillberga sn Eva Svensson. Mjöttan en medeltida ödegård? Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Gäller även By socken Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över Arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även By och Ölseruds sn Susanne Pettersson. En vendeltida mansgrav vid Björnö i Gillberga socken. Forskningsrapport 1998: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 175, delen Aspsäter-Häljebol. Rapport 2002: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Långseruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning på Hösås 1:5 och Gillberga Äsketan 1:1. Rapport 2004: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid arbeten intill marknadsbodarna i Nysäter. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Nysäter. Rapport 2007: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Hasslerud. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 10. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av skadat gravfält och boplats vid Äsketan i Gillberga. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 254. Rapport 2009:5. Glava sn Ingemar Atterman. Undersökning av Glava gamla kyrka Pernilla Gunnarsson. Kontrollbesiktning i Glava inför ledningsarbeten utförda av Gullspångs kraft Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll i Hönacka. Rapport 2003: Björn Wallbom. Arkeologisk schaktkontroll i Lövås-Berga. Rapport 2003: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid hydrologisk/biologisk återställning vid Laskerud. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Maria Magnusson och Stig Swedberg. Projekt Mörtnäs, Djuv och Rishöjden, Årjängs kommun. Rio kulturkooperativ kulturhistorisk rapport 39.

10 Grava sn Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 18, Dye, Grava socken, Värmlands län. Separat osteologisk rapport av Jan Ekman, Stockholms universitet finns Göran Wettergren. Rapport över provundersökning strax söder om fornlämning nr 8, Ilanda, Grava socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson Kulturmiljöutredning för ny flygplats i Karlstad Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning omdragning av E18 vid Sörmon. Även Karlstads och Nors sn. VM Åsa Algotsson och Kjell-Åke Aronsson. Kulturmiljöutredning Gravaleden. VM Kjell-Åke Aronsson? Särskild utredning Karlstads flygplats Karlstads kommun Värmlands län. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för planerad nybyggnad av väg 707, anslutningsväg till ny länsflygplats, Grava socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Hans Olsson. För - och slutundersökningar vid Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Pernilla Gunnarsson, Maria Linder och Malin Sahlin-Lundström. Kulturhistorisk dokumentation av området för Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Sofia Andersson. Arkeologisk schaktövervakning intll fornlämningsområde, Lilla Vänsberg 1:6, Grava socken, Värmland. Rapport från Länsstyrelsen Hans Olsson. Förundersökning för Gravaleden. Internrapport 1997: Maria Linder och Hans Olsson. Grava kyrka, Karlstads stift. Antikvarisk rapport gällande yttre restaurering. VM Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bryngfjorden. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Berör även Nors, Karlstads och Segerstads socknar. Rapport 2003: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 61/62, Bergvik-landa. Rapport 2006: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62, delen Ilanda-Sannakorset. Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Tollerud och Järpetan.. Rapport 2008:33. Berör även Karlstads socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 114. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Grava och Sanna. Rapport 2009: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Ellinor Forssell. Kulturmiljöutredning vid Hynboholms grustäkt. Rapport 2014:5. Grums sn Arne, TJ. Berättelse över undersökningen av ett gravfält vid Norby Granhagen i Grums socken. Berör även kortfattat en undersökning 1905 och 1916.

11 1948. ArminTuulse. Redogörelse för provgrävning på platsen för Edsholms slott Grums sn, Värmland Gösta von Schoultz. Handlingar kring flatmarksgravar i Grums Gilbert Svensson. Kort rapport om förmodad kokgrop intill gravfält i Grums Håkan Eles. Rapport över undersökning av fornlämningarna 20:3 och 20:4, Grums socken, Värmland Hasse Olsson.Rapport över undersökning av fornlämning nr 20:1-2, Leonardsberg, Grums socken, Värmland Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning 91 i Grums socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson. Undersökning av gravar och boplatslämningar i kvarteret Orrby. VM Susanne Pettersson och Eva Svensson. Ett järnåldersfält i Grums Susanne Pettersson och Eva Svensson. Edsholms borg Barbro Hårding. Edsholms fogdeborg. Osteologisk undersökning av en medeltida fogdeborg i Värmland Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. Se Nor sn Helena Röjder Thöresson. Rapport över arkeologisk utredningsgrävning av husgrund, g:a Slottsbron 1:5, Grums socken, Grums kommun, Värmlands län Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning i Grums tätort. Internrapport 1996: Hans Olsson. Schaktövervakning i Grums. Internrapport 1996: Hans Olsson och Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning vid Åleviken. Internrapport 2000: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråne. Internrapport 2000: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning längs E18, delen Grums-Björkås. Se Segerstads sn Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Gruvön. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Arkeologisk förundersökning vid Bråne. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför anläggande av park i Grums. Rapport 2009:14. Gräsmarks sn Kjell-Åke Aronsson och Inga Kullgren. Arkeologisk förundersökning. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Borrsjön. Internrapport 2000: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid gruvmiljöer. Rapport 2005:35. Rör även Värmskogs sn. Gunnarskogs sn Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 172, Gunnarskogs socken, Värmlands län Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 196:1, Gunnarskogs socken, Värmlands län Sofia Andersson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 267:8, Gunnarskogs socken, Värmlands län.

12 1991. Sofia Andersson och Eva Svensson. Lilla Årbottens gamla gårdstomt- en delundersökning. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1992 års arkeologiska undersökning vid den medeltida ödegården Skramle i Gunnarskogs socken (RAÄ 595) Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1993 års arkeologiska undersökningar vid den medeltida gården Skramle, fornl. Nr 595, i Gunnarskogs socken, Arvika kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Skramle. Historien om en gård och en arkeologisk undersökning. Projekt Skramle Högskolan i Karlstads arbetsrapport 1995: Rapport över 1995 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskogs sn, Värmland. VM Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift. Se Dalby sn Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1997 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar. Se Dalby sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Se Arvika sn Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökning av Ingebysätern, fornlämning 552, Gunnarskogs socken, Värmland Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland. Gustav Adolf sn Sofia Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning Storsjön. Internrapport 1996:13. Hagfors stad Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 240 sträckan Lidsbron - Råbäcken. Internrapport 1996:9. Även Sunnemo sn Hans Olsson och Ingvar Röjder. Förundersökning väg 240. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats och hålvägar. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Schaktkontroll invid tre rösen i Hagforstrakten. Rapport 2005:15. Hammarö sn Knut Kjellmark. Berättelse till vitterhets historie och antikvitets akademien över av undertecknad sommaren 1911 utförda undersökningar av fornlämningar på Hammarö, Hammarö sn, Karlstads hd, Värmlands län Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av förmodad hällkista Susanne Pettersson och Eva Svensson. Djupsundets ödegård, Raä 23, Hammarö socken, Värmlands län. Högskolan i Karlstads arbetsrapport 93: Björn Wallbom. Fältrapport med landskapsanalys Annie Johansson & Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråten. Internrapport 2001:4.

13 2001. Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Jonsbol. Internrapport 2001: Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sätter. Rapport 2003: Hans Olsson och Björn Wallbom. Järnåldersgården vid Sätter. Rapport 2004: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 80 & RAÄ 80b vid Sätter. Rapport 2004: Martin Karlsson och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning, delen Tyehalvön. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Sättersviken. Rapport 2006: Carina Johansson och Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljöutredning Hästviken- Bråten Rapport 2007: Pernilla Schedin och Mirjam Widdesgärd. Rapport över 2001 års delundersökning av boplats på Hammars udde, Fornlämning nr 76, Hammar, Hammarö socken och kommun. Rapport 2004: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, RAÄ 18:1. Rapport 2008: Hans Olsson Antikvarisk medverkan vid kabelnedläggning intill tre stensättningar. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Fossil åkermark vid Torp. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Hovlanda på Hammarö. Rapport 2008: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, Hammarö kyrka. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning vid Spjällkullen. Rapport 2009: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning i vattnet vid Skärgårdsmuseet. Rapport 2011:4. Holmedals sn Eva Rosander. Rapport över undersökning av fornlämning 28 å fastigheten Leverbyn 1 66, Holmedals sn, Värmland Curry Heimann. Undersökning av stenåldersboplatser vid Flötefjorden. Forskningsrapport 1999:2. Berör även Västra Fågelviks socken Margaretha Johansson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Holmedal. Internrapport 1999: Curry Heimann. Hästholmen- en stenåldersboplats i Flötefjorden, Stora Le Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Blomskogs och Silbodals sn Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Hajom. Rapport 2009: Johan Kahlman och Stig Swedberg. Vindpark Årjäng NV etapp 2. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 159. Berör även Silbodals sn. Huggenäs sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn.

14 1996 (1971). Sofia Andersson (avslutade en gammal rapport 1996). Rapport över besiktning samt arkeologisk provundersökning av fornlämning nr 64, Västra Uggelsäter 1:39, Huggenäs sn, Värmland. VM Hans Olsson. Schaktkontroll vid Västra Uggelsäter. Internrapport 2001: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid södra Hög, Huggenäs socken. Rapport 2012:32. Högeruds sn Lars-Erik Englund och Eva Svensson. En stensättning i Högerud. Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för väg 676 delen Högerud Yppersbyn. Internrapport 1997:16. Järnskogs sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring en förmodad kyrkplats vid Norra Yxsjön Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning av väg 624, ny bro över Kölaälven vid Koppom. Inernrapport 1996: Bengt Nordqvist. Stenåldersboplatsen vid Oset. UV Väst rapport Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Gladåker. Även Karlanda och Älgå socknar. Internrapport 2001:5. Karlanda sn Maria magnusson och Stig Swedberg. Projekt Årjäng NO, Årjängs kommun. Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 97. Berör även Silbodals sn. Karlstads sn Kvarteret Udden. Grunder efter gamla bryggeriet. Profilritning Helge Kjellin. Residensgården. Ritningar och ett foto Kvarteret Gripen, Herrgårdsgatan 18. Foton Kvarteret Enigheten. Endast ritning av rustbädd samt foton Kvarteret Höken. Korsningen Hamngatan/Östra Torggatan. Ett foto B. Göransson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 17. Foto. 1949? Gunnar Jakobsson? Herrgårdsgatan. Ritningar Helge Kjellin. Residentets västsida. Rapport och ritning Helge Kjellin. I Järnvägsgatan. Rapport Gilbert Svenson. Stora torget. Bekvämlighetsinrättningen Gilbert Svenson. Kvarteret Vågen. Endast foton B. Göransson. Kvarteret Väktaren. Rapport, ritning och foton Grävning på Stora torget för fredsmonumentet Gilbert Svenson. Domkyrkan. Planritning över fynd samt foton Gilbert Svenson. Kvarteret Druvan. Foto Gilbert Svenson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 21. Foto Kvarteret Druvan, Tingvallagatan 23. Foto.? Plan och profilritningar från Kungsgatan/V:a Torggatan.? Plan och profilritningar från V:a Torggatan. Två helt olika.? Plan och profilritning från Tingvallagatan/V:a Torggatan.

15 ? Grävning på Drottninggatan 18. Handskriven rapport och karta Gisela Ängeby, Göran Lundh och Lars Lundqvist. Historisk arkeologi i Karlstad. Preliminär rapport från 1988 års undersökning av kvarteret Mercurius Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över en provundersökning av Kvarteret Freja 4, Ingående i Fornlämning 30, Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningen av Kv. Udden 8-9. RAÄ 30, Karlstad kommun, Karlstad socken, Värmlands län. Från Udden finns även ett foto med okänt årtal Pernilla Gunnarsson. Rapport över schaktövervakning. På kvarteret Lantmätaren Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av Kv. Freja, RAÄ 30 Karlstads sn, Karlstad kommun, Värmlands län, Värmland. VM Göran Lundh mf. De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad Magnus Stibéus. Kvarteret Björnen i Karlstad. UV Väst rapport 1995: Gisela Ängeby talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk schaktkontroll i kv. Björnen, fornlämning 30, Karlstad stad, Värmland Pernilla Gunnarsson. Antikvarisk kontroll på Stora Torget i Karlstad. Internrapport 1996: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eriksberg. Internrapport 1999: Mathias Bäck (RAÄ) och Martin Karlsson (VM). Arkeologisk förundersökning i kv Druvan, RAÄ 30, Karlstad. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll, Västra Torggatan, Karlstad. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn Martin Karlsson. Antikvarisk kontroll vid Biblioteket, Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll mellan Kungsgatan och Våxnäsgatan i Karlstad. 2003: Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Järpetan. Rapport 2003: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Bebyggelselämningar från 1600-,1700- och 1800-talen i kvarteret Druvan. UV Bergslagen rapport 2003: Mathias Bäck och Martin Karlsson. Riksbankstomten i Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll på Kungsgatan i Karlstad. Rapport 2004: Martin Karlsson. Sammanfattning av arkeologisk förundersökning av ytorna 4-7 i Kv Druvan. Rapport 2005: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning på Tingvallagatan i Karlstad. Rapport 2005: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologi vid Sandbäcken. Rapport 2006:8.

16 2006. Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 1. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 2. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk för- och slutundersökning, schakt 1 och 2, Östra Torggatan. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, kv. Örnen. Rapport 2006: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Stadsarkeologi i kvartert Druvan, Karlstad. Rapport 2006:4. Värmlands Museum och Riksantikvarieämbetet UV-Bergslagen Martin Karlsson och Björn Wallbom. En 1500-tals gård i Karlstad. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Tingshusets trappa, kvarteret Örnen 4. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Nors socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning av kvarteret Mercurius 16. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk undersökning/schaktkontroll inför markarbeten, Tingvallagatan Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Drottninggatan 2, kv.tapiren. Rapport 2007: Ellinor Forsell. Antikvarisk schaktkontroll vid Kungsgatan/kvarteret Örnen. Rapport 2007: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning längs två gator i Karlstad. Rapport 2007: Martin Karlsson. En hantverksgård i Karlstad. Rapport 2008: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologisk kartläggning vid Alsters herrgård. Rapport 2008: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal. Rapport 2008: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Skutberget. Rapport 2009: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning invid Sandbäckens gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Arkeologisk förundersökning längs Järnvägsgatan. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Bergvik och Zakrisdal. Rapport 2009: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerad bostadsbebyggelse vid Kartberget. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och delundersökning vid kvarteret Lantmätaren. Rapport 2010: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Välsviken. Rapport 2010:105.

17 2011. Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk delundersökning i kvarteret Örnen, Karlstad. Rapport 2011: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning intill Karlstad teater. Rapport 2011: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad anslutningsväg och avfartsområde vid Alster. Kulturmiljöcentrum rapport 2011: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning, kvarteret Björnen 4. Rapport 2012: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid Kartberget, RAÄ 179. Rapport 2012: Ebba Knabe, Helmut Berghold och Annica Ramström. Kvarteret Freja i Karlstad. Arkeologigruppen AB. Rapport 2013: Ellinor Larsson och Jan Ählström. Ett boplatsläge vid Eriksberg, Karlstad. Stiftelsen kulturmiljövård rapport 2013:43. Kila sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av en hällkista vid Släperud Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av ett jordblandat röse vid Södra Ed Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av två jordblandade rösen på Harnäs Louise Tham. Betr. Undersökning av fornlämning å Sandbol 1 30, Kila sn, Värmland Göran Wettergren. Rapport över undersökning av fornlämning nr 20, Skansen, Södra Ed, Kila socken, Värmlands län Hans Olsson. Arkeologisk förstudie, E-18, vid Knöstad. Internrapport 2000: Annie Johansson. Arkeologisk schaktkontroll vid Harnäs. Internrapport 2001: Hans Olsson. Antikvarisk kontroll vid Kila kyrka. Rapport 2003: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 531. Rapport 2004:48. Berör även Tveta socken Annika Östlund. Bergtäkt Kila, Säffle kommun. Arkeologisk utredning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter Ellinor Forssell, Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad luftledning Borgvik-Säffle. Rapport 2011:19. Berör även Tveta socken. Kroppa sn Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning i Nykroppa. Internrapport 1999: Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Nykroppa. Internrapport 2001: Björn Wallbom. Åskagen-en hytta i stadsetableringarnas tid-delundersökning av ett hyttområde i Åskagen. Rapport 2010:74. Köla sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en skelettgrav på Klockarnäset Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög på Lövåsen i Grannerud.

18 1939. Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög i Solberga Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av jordblandade rösen Gunnar Ekelund. Handlingar om undersökningen av en gravhög vid Rudsgården Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Hugn Ränkens regleringsområde, Köla och Eda socknar, Värmland. Del I. Även Eda sn Ingegärd Särlvik. Rapport över arkeologisk undersökning av delar av gravfält nr 15, Bålstad 1 36, Köla sn, Värmland Eva Rosander och Gösta von Schoultz. Rapport över fornlämningarna 50 och 51 å fastigheten Bålstad 1 69, Köla socken, Värmland Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 154, Adolfsfors bruk. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk utredning i Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Noresund. Rapport 2008:48. Lekvattnets sn Eva Myrdal-Runebjer. Datering av järnframställningsplatser i Lekvattnets och Östmarks socknar, Torsby kommun, Värmlands län. Gäller även Östmarks sn Stefan Nilsson. Kvarntorps finngård. Landskapshistorisk inventering och analys. Rapport 2006:36. Lysviks sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Lysviks kyrka. Internrapport 1999:12. Långseruds sn Gösta von Schoultz och Gilbert Svenson. Undersökning av kyrkplatserna vid Åstenskog och Lönnskog i Långseruds socken, Värmland Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Gillberga sn. Millesviks sn Stig Stenström. Handlingar om undersökning av två stensättningar på V. Torps mark Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Berg. Rapport 2003: Hans Olsson. Förhistoriska boplatser i Götterstad. Rapport 2004: Gunilla Wetter. Arkeologisk schaktövervakning vid Millesviks kyrka. Rapport 2004: Lena Grandin. Järnframställning på Värmlandsnäs. UV GAL rapport Resultat av geoarkeologiska undersökningar av material från RAÄ Hans Olsson. Brons- och järnåldersboplatser i Götterstad. Rapport 2005: Hans Olsson. Boplatslämningar vid Berg. Rapport 2007:23.

19 2008. Hans Olsson. Skeppssättningar och kulthus vid Berg på Värmlandsnäs. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Hälle. Rapport 2009: Hans Olsson. Ett kulthus vid Åsen i Millesvik på Värmlandsnäs. Rapport 2012: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid Millesviks kyrka. Rapport 2012:51. Nedre Ulleruds sn Gilbert Svensson. Handlingar om en boplats vid Katrineberg Susanne Axelsson. Schaktkontroll vid Nedre Ullerud skyrka. Internrapport 1998: Margaretha Johansson. Kulturmiljöutredning vid Kullängen. Se Nyeds socken. Nordmarks sn Gunilla Wetter. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt i Nordmarkshyttan. Rapport 2003: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk schaktkontroll vid Nordmarkshyttan. Rapport 2006:50. Nors sn Lars-Göran Kindström. Handlingar om gravar vid Malma Per-Olof Ringquist. Rapport över arkeologisk undersökning av gravfältet på Skutbacksudden, Älvenäs, Vålberg, Nors n, Värmland Gunnar Ekelund. Rapport över arkeologisk undersökning av Rönnkullen fornl 49, Vålberg, Nors n, Värmland Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 66, Edsvalla, Nor socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 64, Åstorp, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson och Inga Johansson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63 vid Lärkängen, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Inga Johansson. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning nr 57 på Ris 2:1 i Nor socken, Karlstads kommun, Värmlands län Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 65, Mellerudstorp, Nors socken, Värmlands län Mats Jonsäter. Rapport fornlämning 66 Edsvalla 12 m fl Nors socken Värmland VM Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. VM Även Grums sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Schaktkontroll vid Lillerud. Internrapport 1997: Daniel Serlander. Schaktövervakning vid Nors kyrka. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn.

20 2007. Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Karlstads socken Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning vid Höglunda gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologik dokumentation vid Höglunda gård. Rapport 2009: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av boplatser och kolningsanläggningar. Rapport 2014:9. Norra Finnskoga Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk.? Ritningar från undersökning av stenåldersboplats vid Långflon Pousette, Sven-Erik. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk i Klarälven inom N. Finnskoga socken, Värmland. Del I - III Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Norra Finnskoga berörs Fångstgrop, RAÄ 302. Se även Dalby och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Järnframställningsplats RAÄ 224. Rapport i Högskolans serie. Tillsammans med en grävning i S.Finnskoga och två i Dalby. Se Södra Finnskoga socken Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl. 30, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Kolningsgrop, registrerad som Fångstgrop för älg. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.302, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Fångstgrop (i fångstgropssystem) för älg. Fångstgrop, RAÄ 302. Norra Ny sn Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för ny sträckning av riksväg 45, sträckan Halgån-Byråsen, Värmlands län. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad kraftledning mellan Lindmon och gränsen till Dalarna. Rapport 2005:41. Norra Råda sn Pernilla Gunnarsson och Lena Magnusson. Kulturmiljöutredning för ny sträckning av väg 62, förbifart Höje, Hagfors kommun. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 62 förbifart Höje. Internrapport 1996: Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll vid By. Internrapport 1999: Hans Olsson. Stenåldersboplatsen på Kvarnåsen. Rapport 2007:41. Ny sn Anne Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 651 delen bro vid Rud. VM

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm

Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm Löp nr Kommun Fastighet Delfastighet Namn Bostadsadress Postnr Postadress Land 1 ARVIKA

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län 2013 Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län Kommunalt vatten För kommunala vattentäkter gäller sedan 2003 att fluorhalten ska vara lägre än 1,5 mg per liter vatten

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Superettan Div 1 norra Div 2 Norra Götaland

Superettan Div 1 norra Div 2 Norra Götaland Superettan Åtvidabergs FF 30 18 3 9 58-31 57 GIF Sundsvall 30 16 7 7 61-29 55 Ängelholms FF 30 15 8 7 47-40 53 Östers IF 30 14 8 8 40-28 50 Degerfors IF 30 14 6 10 53-44 48 IF Brommapojkarna 30 14 5 11

Läs mer

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag Foto: Hans Olsson En resa som sträcker sig 3000 år tillbaka i tiden till intressanta forntida monument. Foldern är sammanställd av Hans Olsson, arkeolog, Värmlands

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning, Raä nr 68 Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:36 Raä nr 68, Skara

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken

Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken Arkeologisk förundersökning, Skörstorp 15:3 Skörstorps socken Falköpings Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:37 Arkeologisk

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka

Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Lindärva socken Lidköpings Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:43 Schaktningsövervakning

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:35

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

Rv 40. Riksväg 40. Riksväg 40 2005. Startsida Landskapet Fornlämningar Loggbok Kontakt

Rv 40. Riksväg 40. Riksväg 40 2005. Startsida Landskapet Fornlämningar Loggbok Kontakt Rv 40 Riksväg 40 Startsida Landskapet Fornlämningar 2010-01-19 Arkeologisk utredning för etappen Dållebo-Hester Under snart mer än 10 år har Vägverket Region Väst planerat för en utbyggnad av Riksväg 40

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0

EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0 EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0 Förord Denna upplaga av tillgänglighetsguide har kommit till på initiativ av KHR och dess referensgrupp. Kommunstyrelsen

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Fröafall och Krokstorp

Fröafall och Krokstorp Fröafall och Krokstorp Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation i Tranås stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:51 Ann-Marie Nordman Fröafall 2:1 och Krokstorp

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad

Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad Magnus Karlsson Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad Presentation Uppdrag- och projektledning inom el- och teleinstallationer och

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Väster om Västhorja. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder

Väster om Västhorja. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Särskild arkeologisk utredning etapp 1 Väster om Västhorja Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Värnamo socken i Värnamo kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2004:53

Läs mer

Gröne mosse kretsloppspark

Gröne mosse kretsloppspark Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Pilgrimsled i Västra Värmland

Pilgrimsled i Västra Värmland Pilgrimsled i Västra Värmland Pilgrimsleden utgår från Lurö och fortsätter upp över Värmlandsnäs genom Säffle kommun över Kila och Gillberga till Arvika kommun vid Stömne, vidare genom Glava och Älgå till

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Information om kultur- och fornlämningar i skogsmark

Information om kultur- och fornlämningar i skogsmark 1 Information om kultur- och fornlämningar i skogsmark - FORNSÖK - GIS-skikt - Lagen - Hänsyn i skogen www.raa.se/fornsok 2 Inledning Denna skrift avser att informera om hur skador på forn och kulturlämningar

Läs mer

Raä nr 22, Kv Pantern Mariestad, Mariestads kommun

Raä nr 22, Kv Pantern Mariestad, Mariestads kommun Raä nr 22, Kv Pantern Mariestad, Mariestads kommun Arkeologisk förundersökning, Raä nr 22, Kv Pantern Mariestads stad Mariestads kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:30

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING. Öijared golfbana. Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6. Christina Rosén

UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING. Öijared golfbana. Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6. Christina Rosén UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Öijared golfbana Västergötland, St. Lundby socken, Öjared 1:6 Christina Rosén UV VÄST RAPPORT 2006:17 ARKEOLOGISK UTREDNING Öijared golfbana Västergötland,

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer