Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum"

Transkript

1 Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar. Blå markeringar visar rapporter som finns som PDF-filer. Alsters sn Susanne Pettersson. Ångsågen vid Alster Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. Även Östra Fågelviks sn Inga Kullgren. Särskild arkeologisk utredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. VM Även Östra Fågelviks sn Hans Olsson. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Edsgatan. Rapport 2010:1. Berör även Karlstads socken. Arvika sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av stensättning vid Vik Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av två gravhögar vid Västra Sund i Arvika Michael Jerkemark. Undersökning av Raä nr 4, Arvika socken Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Maria Linder och Hans Olsson. Kompletterande kulturmiljöutredning väg 61, delen förbi Brättne. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Humlekil. Internrapport 2001: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning vid Sundet. Rapport 2004: Staffan von Arbin och Björn Wallbom. Del av Sundet. Bohusläns Museums rapport 2004: Katherine Bless Karlsen och Björn Wallbom. Arkeologisk utredning vid Västra Sund. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför ledningsarbeten vid Östra och Västra Sund. Rapport 2006: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Jössefors-Koppsäng Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning för delar av området Mosseberg, Graninge och Högvalta. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Ingestrandshöjden. Rapport 2008: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Västra- och Östra Sund. Rapport 2008:56.

2 Blomskogs sn Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk provundersökning av en förmodad bebyggelselämning, fornlämning nr 35, Prästgården 1:1, Blomskog socken, Årjängs kommun, Värmlands län. VM Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av hällkista i Blomma. Forskningsrapport 1998: Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats i Blomma. Forskningsrapport 1998: Hans Olsson. Schaktkontroll i Källtegen. Rapport 2002: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning mellan Blomma Uddarna. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid Sucka och Sandviken. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Holmedals och Silbodals sn Thomas Johansson och Stefan Pettersson. Projekt Årjäng SV. Kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativs kulturhistoriska rapporter 108. Berör även Silbodals socken Annika Östlund. Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län. Förundersökning av fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten. Kulturlandskapet rapporter 2014:4. Bjurtjärns sn Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 22 på Tolåsen i Bjurtjärn socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport av benmaterial från fornlämning 22. Boda sn Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn. Bogens sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl 22, Bogens socken, Värmlands län. Borgviks sn Daniel Serlander. Förundersökning vid Takene. Internrapport 1999: Martin Karlsson och Pernilla Schedin. Undersökning av Takene gamla gårdstomt. Internrapport 2000: Hans Olsson. Förundersökning intill en stensättning i Sjöhagetområdet. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stensättning vid Sjöhaget. Rapport 2003:41. Botilsäters sn Gilbert Svensson. Förmodad gånggrift på Sionsbacken.

3 2008. Magnus von der Luft, Maria Magnusson, Andreas Toreld och Anna Ljunggren. Utredning inför Vindpark Botilsäter. Rio kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter Johnny Rönngren. Arkeologisk undersökning i Botilsäters kyrka Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Annebergs glasbruk. Rapport 2009: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad vindkraft på Värmlandsnäs. Rapport 2009:62. Berör även Södra Ny och Ölseruds socknar. Brattfors sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 63 delen Lindfors - Brattfors. Internrapport 1997:2. Även Nyeds och Färnebo socknar Inventering och redovisning av kulturlämningar vid Brattforshedens flygfält. Se Nyeds sn Hans Olsson. Arkeologisk inventering på Brattforsheden. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av kolningsanläggningar vid Stora Tjärn. Rapport 2009:56. Bro sn Stig Stenström. Fynd av talsföremål. Nolby under Hammar, Bro sn Louise Tham. Efterundersökning av grav vid Östbro, RAÄ 62, Bro sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Gäller även By, Huggenäs, Ed och Tveta socknar Annie Johansson & Martin Karlsson. Schaktkontroll vid Bro-Berg och Stirserud. Internrapport 2001:8. Brunskogs sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av en fångstgrop, RAÄ 111, Brunskogs sn, Värmlands län. VM Dessutom kolprovtagning i en oregistrerad pålanläggning i mosse på fastigheten Bråten 1:4, Brunskogs socken, Värmlands län Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Brunskogs kyrka. Internrapport 1999: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid Riksväg 61, Kalleviken-Furtan. Rapport 2004:37. By sn T J Arne. Undersökning av hällkista vid Alhagen. Ur Fornvännen Iwan Schyman? Rapport från undersökning vid Nolbybacken G.A Hellman. Undersökning av en hög på Tuvaområdet Lennart Lundborg. Rapport över arkeologiska undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland P.O Ringquist. Rapport över fortsatta undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning 54:1 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, Värmlands län.

4 1976. Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 54:2 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, i Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 62 på stadsäga 360 vid Norra Kärvinge, Krokstad, By socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport från undersökningarna av fornlämning 54:1. (Från 1986) Inga Kullgren. Rapport över provundersökning av område SÖ om fornlämning nr 26, Hargene, By socken, Värmlands län. VM Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Om provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även Gillberga och Ölseruds sn Susanne Axelsson och Pernilla Gunnarsson (handledare). Arkeologisk delundersökning av Sundboplatsen, Säffle. Forskningsrapport 1998: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Billerud. Internrapport 1999: Hans Olsson. Järnåldersgården vid Billerud. Internrapport 2000: Hans Olsson. En skärvstenshög från yngre bronsåldern. Rapport 2002: Hans Olsson. En kultplats från yngre bronsåldern och järnåldern. Ristningar och brons. Etapp 3. Värmlands Museums rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid kv Bryggaren i Säffle tätort. Rapport 2004: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Ladugårdsparken. Rapport 2007: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning vid Sund i Säffle. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Hargene. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Brännsvall. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk schaktövervakning vid gravfält vid Södra Skane. Rapport 2009: Susanne Axelsson och Pernilla Schedin. Rapport över 1998 års delundersökning av husgrundsterrass i Sund, Fornlämning nr 92, Sund, By socken, Säffle kommun. Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet Erik Dardel. Ett ensamt värmländskt röse. Rapporter från Arkeologikonsult 2010:2416.

5 2011. Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning i Olstorp. Kulturmiljöcentrum. Rapport 2011: Erik Dardel. En ensamliggande stensättning med central grop vid Getebolsviken i södra Värmland. Arkeologikonsult rapport 2012:2460. Dalby sn Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Stora Hån, Dalkarlssjön och Äggsjön Karin Ohlsson och Håkan Eles. Slutrapport över undersökning av fornlämning nr 84 i Dalby sn, Värmland Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Dalby berörs fornl. 91, 162 och 545. Se även Norra och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, ingående i RAÄ 3, fångstgropssystem, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, RAÄ 424, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop för älg Fornl.nr 777, Dalby socken, Torsby kommun, Värmlands län. VM Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62 delen Likenäs - Dalby. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.1, Dalby socken, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson. Särskild utredning av väg 62, delen Likenäs - Dalby. Internrapport 1996: Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift i norra Värmland Berör även Gunnarskogs sn Susanne Axelsson. Förundersökning vid Likanå bruk. Internrapport 1998: Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar av sätermiljöer i Dalby och Gunnarskogs socknar. Även Gunnarskogs sn. Lunds universitet. Volume Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1999 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Branäs. Rapport 2007:47. Eds sn Eva Björkman. Rapport över sonderingsgrävning av fornlämning nr 8 på fastigheten Uddersrud 1:5 i Eds socken, Värmlands län Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Snuteruds gård (objekt C) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län.

6 1993. Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Perkeruds gård (objekt B) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av gårdstomten Snuterud RAÄ 99, 100, Ed sn, Grums kommun, Värmlands län. VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Pettersson. Slutundersökning vid Valnäs 1:1 med Åtorp 1:1. Internrapport 1996:3. Eda sn Hans Olsson. Förundersökning av Eda skans. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eda glasbruk. Internrapport 1997: Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning, förbifart Åmotfors. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av Morast skans. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av en bebyggelselämning nära Åmotfors. Rapport 2006: Jeanette Gustavsson. Eda 287, Eda socken och kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning. Rio kulturkooperativ kulturjistoriska rapporter 156. Ekshärad sn Karl Westman. Anmäles ett gravfält av brandgravar Louise Tham. Betr. undersökning av förmodad fornlämning å Näs 1 57, Ekshärads socken, Värmland Louise Tham. Rapport över undersökning på platsen för Ekshärads gamla kyrka, Värmland Susanne Axelsson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid väg 932, förbifarten vid Ekshärad. Internrapport 1997: Leif Jonsson. Osteologisk undersökning av skeletten från 2001 års delutgrävning av Ekshärads gamla kyrkogård, Värmland. Arkeologiskt naturvetenskapligt laboratorium. Rapport 2001: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av en ödekyrkogård från talen. Rapport 2002: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för skogsbilvägar. Rapport 2006:9. Eskilsäters sn Gilbert Svensson. Eskilsäters kyrka. Undersökningar Gilbert Svensson. Flatmarksgravar, RAÄ 62, Eskilsäters sn Sofia Andersson (Inga Johansson och Hasse Olsson). Rapport över kompletterande arkeologisk undersökning av fornlämning nr 62, Ingrirud 1:3, Eskilsäters sn, Värmland. Två rapporter föreligger. Sofia Andersson avslutade rapportarbetet på 1990-talet Jane Sjögren. Osteologisk rapport av ben från Kärvinge 1:1, Eskilsäters sn Jane Sjögren. Osteolgisk rapport av ben från fornlämning Per-Olof Millberg. Fosfatkartering av området kring kyrkoruinen på Lurö samt Klosterholmen, Eskilsäters sn.

7 1992. Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk undersökning utifrån tidigare gjord fosfatkartering kring Lurö kloster, RAÄ 21, Lurön, Eskilsäters sn, Säffle kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning Fornlämning 21, Lurö VM Sofia Andersson. Arkeologisk undersökning Fornlämning 21, Lurö, hösten Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, samt en tjärränna, Lurö, våren VM Ragnar Sigsjö. Rapport. Arkeologisk undersökning Lurö kyrkoruin, fornlämning 21 Eskilsäter socken, Värmlands län. Rapport från Västergötlands Museum 2000: Hans Olsson. Schaktkontroll vid Eskilsäters kyrka. Värmlands Museums internrapport 2000: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. 1997, VM Hans Olsson. Arkeologisk undersökning i Valdersrud. Rapport 2002: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning nr 21, Eskilsäters socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Avtorvning intill tre hällristningar på Värmlandsnäs. Rapport 2004: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Sörby. Rapport 2007: Mattias Libeck, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Ekenäs. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen och Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför kabeldragning vid Rosenborg. Rapport 2008: Hans Olsson. Bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2009: Ellinor Forssell och Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid hällristningarna vid Valdersrud. Rapport 2010: Hans Olsson. Sten- och bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2011: Hans Olsson. Arkeologiska utgrävningar på Lurö. Rapport 2011: Hans Olsson. Skärvstenshög och kulturlager invid hällristningarna i Valdersrud. Rapport 2013: Delia Ní Chíobháin Enqvist. Hamnanläggningar vid Lurön. Bohusläns museum Rapport 2014:34 Frykeruds sn Susanne Pettersson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad ny sträckning av riksväg 61, Stora Kil-Fagerås. Se Stora Kils sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Förundersökningsrapport Objekt A riksväg 61 delen Kil Fagerås. Internrapport 1996:2.

8 1997. Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 45. Även Västra Ämterviks, Sunne, Fryksände och Vitsands sn. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Rapport över arkeologiska undersökningar längs väg 61, sträckan Kil - Fagerås. Även Stora Kils sn. Internrapport 1997: Hans Johnson, Maria Linder, Hans Olsson och Ingvar Röjder. Kulturmiljöutredning väg 61, sträckan Fagerås - Riksgränsen. Även Boda, Brunskogs, Arvika, Ny och Eda sn. Internrapport 1998:15. Fryksände sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring rösen på Valberget Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Väls kraftverk, Röjdån, Fryksände socken, Värmland. Del I Elisabeth Backman. Kulturmiljöutredning väg 239 vid Önneby, Torsby komun. VM Pernilla Gunnarsson. Slutundersökning vid Stensgård. Internrapport 1996: Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 947, delen Torsby - Sörmark. Även Östmarks sn. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid väg 45 och väg 947. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning av röjningsrösen vid Valberget i Torsby. Rapport 2004: Hans Olsson. Lämningar efter medeltida bebyggelse vid Valberget i Torsby. Rapport 2005: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan i anslutning till biotåpvårdsåtgärder inom RAÄ 27 och RAÄ 214. Rapport 2006: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Sjöplatån, Västanvik. Rapport 2006: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Sjöplatån. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats vid Västanvik. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerat hotellbygge vid Sahlströmsgården. Rapport 2008: Hans Olsson. En mesolitisk boplats vid Västanvik i Torsby. Rapport 2008:49. Färnebo sn Göran Wettergren. Rapport över undersökning av hyttruin vid Gammelhyttesjön, Färnebo socken, Värmlands län Kristina Carlsson. Arkeologisk provundersökning i Filipstad, Värmland 1987 fornlämning 88. RAÄ UV Väst Pernilla Gunnarsson och Ola Nilsson. Byggnadsarkeologisk dokumentation av lämningar vid Filipstads kyrka, RAÄ 88, Färnebo sn, Filipstads kommun, Värmlands län, Värmland. VM Patrick Björklund. Kulturmiljöutredning för detaljplan. Del av Persberg. Internrapport 1997: Susanne Axelsson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Persberg. Internrapport 1997: Hans Olsson. Inventering för nybyggnation i Persberg. Internrapport 1997:13.

9 2004. Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 246. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning mellan Gåsgruvan och Persberg. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Persberg gruvfält (Odalfältet). Rapport 2010:57. Gillberga sn Ingemar Atterman. Efterundersökning av skelettgrav i Nysäter Ingemar Atterman. Rapport över en 14-16/ utförd undersökn. Av en hällkista fr. stenåldern vid Hällsbäck i Gillberga sn Eva Svensson. Mjöttan en medeltida ödegård? Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Gäller även By socken Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över Arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även By och Ölseruds sn Susanne Pettersson. En vendeltida mansgrav vid Björnö i Gillberga socken. Forskningsrapport 1998: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 175, delen Aspsäter-Häljebol. Rapport 2002: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Långseruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning på Hösås 1:5 och Gillberga Äsketan 1:1. Rapport 2004: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid arbeten intill marknadsbodarna i Nysäter. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Nysäter. Rapport 2007: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Hasslerud. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 10. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av skadat gravfält och boplats vid Äsketan i Gillberga. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 254. Rapport 2009:5. Glava sn Ingemar Atterman. Undersökning av Glava gamla kyrka Pernilla Gunnarsson. Kontrollbesiktning i Glava inför ledningsarbeten utförda av Gullspångs kraft Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll i Hönacka. Rapport 2003: Björn Wallbom. Arkeologisk schaktkontroll i Lövås-Berga. Rapport 2003: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid hydrologisk/biologisk återställning vid Laskerud. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Maria Magnusson och Stig Swedberg. Projekt Mörtnäs, Djuv och Rishöjden, Årjängs kommun. Rio kulturkooperativ kulturhistorisk rapport 39.

10 Grava sn Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 18, Dye, Grava socken, Värmlands län. Separat osteologisk rapport av Jan Ekman, Stockholms universitet finns Göran Wettergren. Rapport över provundersökning strax söder om fornlämning nr 8, Ilanda, Grava socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson Kulturmiljöutredning för ny flygplats i Karlstad Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning omdragning av E18 vid Sörmon. Även Karlstads och Nors sn. VM Åsa Algotsson och Kjell-Åke Aronsson. Kulturmiljöutredning Gravaleden. VM Kjell-Åke Aronsson? Särskild utredning Karlstads flygplats Karlstads kommun Värmlands län. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för planerad nybyggnad av väg 707, anslutningsväg till ny länsflygplats, Grava socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Hans Olsson. För - och slutundersökningar vid Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Pernilla Gunnarsson, Maria Linder och Malin Sahlin-Lundström. Kulturhistorisk dokumentation av området för Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Sofia Andersson. Arkeologisk schaktövervakning intll fornlämningsområde, Lilla Vänsberg 1:6, Grava socken, Värmland. Rapport från Länsstyrelsen Hans Olsson. Förundersökning för Gravaleden. Internrapport 1997: Maria Linder och Hans Olsson. Grava kyrka, Karlstads stift. Antikvarisk rapport gällande yttre restaurering. VM Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bryngfjorden. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Berör även Nors, Karlstads och Segerstads socknar. Rapport 2003: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 61/62, Bergvik-landa. Rapport 2006: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62, delen Ilanda-Sannakorset. Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Tollerud och Järpetan.. Rapport 2008:33. Berör även Karlstads socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 114. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Grava och Sanna. Rapport 2009: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Ellinor Forssell. Kulturmiljöutredning vid Hynboholms grustäkt. Rapport 2014:5. Grums sn Arne, TJ. Berättelse över undersökningen av ett gravfält vid Norby Granhagen i Grums socken. Berör även kortfattat en undersökning 1905 och 1916.

11 1948. ArminTuulse. Redogörelse för provgrävning på platsen för Edsholms slott Grums sn, Värmland Gösta von Schoultz. Handlingar kring flatmarksgravar i Grums Gilbert Svensson. Kort rapport om förmodad kokgrop intill gravfält i Grums Håkan Eles. Rapport över undersökning av fornlämningarna 20:3 och 20:4, Grums socken, Värmland Hasse Olsson.Rapport över undersökning av fornlämning nr 20:1-2, Leonardsberg, Grums socken, Värmland Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning 91 i Grums socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson. Undersökning av gravar och boplatslämningar i kvarteret Orrby. VM Susanne Pettersson och Eva Svensson. Ett järnåldersfält i Grums Susanne Pettersson och Eva Svensson. Edsholms borg Barbro Hårding. Edsholms fogdeborg. Osteologisk undersökning av en medeltida fogdeborg i Värmland Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. Se Nor sn Helena Röjder Thöresson. Rapport över arkeologisk utredningsgrävning av husgrund, g:a Slottsbron 1:5, Grums socken, Grums kommun, Värmlands län Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning i Grums tätort. Internrapport 1996: Hans Olsson. Schaktövervakning i Grums. Internrapport 1996: Hans Olsson och Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning vid Åleviken. Internrapport 2000: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråne. Internrapport 2000: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning längs E18, delen Grums-Björkås. Se Segerstads sn Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Gruvön. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Arkeologisk förundersökning vid Bråne. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför anläggande av park i Grums. Rapport 2009:14. Gräsmarks sn Kjell-Åke Aronsson och Inga Kullgren. Arkeologisk förundersökning. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Borrsjön. Internrapport 2000: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid gruvmiljöer. Rapport 2005:35. Rör även Värmskogs sn. Gunnarskogs sn Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 172, Gunnarskogs socken, Värmlands län Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 196:1, Gunnarskogs socken, Värmlands län Sofia Andersson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 267:8, Gunnarskogs socken, Värmlands län.

12 1991. Sofia Andersson och Eva Svensson. Lilla Årbottens gamla gårdstomt- en delundersökning. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1992 års arkeologiska undersökning vid den medeltida ödegården Skramle i Gunnarskogs socken (RAÄ 595) Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1993 års arkeologiska undersökningar vid den medeltida gården Skramle, fornl. Nr 595, i Gunnarskogs socken, Arvika kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Skramle. Historien om en gård och en arkeologisk undersökning. Projekt Skramle Högskolan i Karlstads arbetsrapport 1995: Rapport över 1995 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskogs sn, Värmland. VM Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift. Se Dalby sn Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1997 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar. Se Dalby sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Se Arvika sn Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökning av Ingebysätern, fornlämning 552, Gunnarskogs socken, Värmland Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland. Gustav Adolf sn Sofia Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning Storsjön. Internrapport 1996:13. Hagfors stad Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 240 sträckan Lidsbron - Råbäcken. Internrapport 1996:9. Även Sunnemo sn Hans Olsson och Ingvar Röjder. Förundersökning väg 240. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats och hålvägar. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Schaktkontroll invid tre rösen i Hagforstrakten. Rapport 2005:15. Hammarö sn Knut Kjellmark. Berättelse till vitterhets historie och antikvitets akademien över av undertecknad sommaren 1911 utförda undersökningar av fornlämningar på Hammarö, Hammarö sn, Karlstads hd, Värmlands län Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av förmodad hällkista Susanne Pettersson och Eva Svensson. Djupsundets ödegård, Raä 23, Hammarö socken, Värmlands län. Högskolan i Karlstads arbetsrapport 93: Björn Wallbom. Fältrapport med landskapsanalys Annie Johansson & Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråten. Internrapport 2001:4.

13 2001. Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Jonsbol. Internrapport 2001: Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sätter. Rapport 2003: Hans Olsson och Björn Wallbom. Järnåldersgården vid Sätter. Rapport 2004: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 80 & RAÄ 80b vid Sätter. Rapport 2004: Martin Karlsson och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning, delen Tyehalvön. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Sättersviken. Rapport 2006: Carina Johansson och Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljöutredning Hästviken- Bråten Rapport 2007: Pernilla Schedin och Mirjam Widdesgärd. Rapport över 2001 års delundersökning av boplats på Hammars udde, Fornlämning nr 76, Hammar, Hammarö socken och kommun. Rapport 2004: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, RAÄ 18:1. Rapport 2008: Hans Olsson Antikvarisk medverkan vid kabelnedläggning intill tre stensättningar. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Fossil åkermark vid Torp. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Hovlanda på Hammarö. Rapport 2008: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, Hammarö kyrka. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning vid Spjällkullen. Rapport 2009: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning i vattnet vid Skärgårdsmuseet. Rapport 2011:4. Holmedals sn Eva Rosander. Rapport över undersökning av fornlämning 28 å fastigheten Leverbyn 1 66, Holmedals sn, Värmland Curry Heimann. Undersökning av stenåldersboplatser vid Flötefjorden. Forskningsrapport 1999:2. Berör även Västra Fågelviks socken Margaretha Johansson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Holmedal. Internrapport 1999: Curry Heimann. Hästholmen- en stenåldersboplats i Flötefjorden, Stora Le Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Blomskogs och Silbodals sn Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Hajom. Rapport 2009: Johan Kahlman och Stig Swedberg. Vindpark Årjäng NV etapp 2. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 159. Berör även Silbodals sn. Huggenäs sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn.

14 1996 (1971). Sofia Andersson (avslutade en gammal rapport 1996). Rapport över besiktning samt arkeologisk provundersökning av fornlämning nr 64, Västra Uggelsäter 1:39, Huggenäs sn, Värmland. VM Hans Olsson. Schaktkontroll vid Västra Uggelsäter. Internrapport 2001: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid södra Hög, Huggenäs socken. Rapport 2012:32. Högeruds sn Lars-Erik Englund och Eva Svensson. En stensättning i Högerud. Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för väg 676 delen Högerud Yppersbyn. Internrapport 1997:16. Järnskogs sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring en förmodad kyrkplats vid Norra Yxsjön Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning av väg 624, ny bro över Kölaälven vid Koppom. Inernrapport 1996: Bengt Nordqvist. Stenåldersboplatsen vid Oset. UV Väst rapport Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Gladåker. Även Karlanda och Älgå socknar. Internrapport 2001:5. Karlanda sn Maria magnusson och Stig Swedberg. Projekt Årjäng NO, Årjängs kommun. Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 97. Berör även Silbodals sn. Karlstads sn Kvarteret Udden. Grunder efter gamla bryggeriet. Profilritning Helge Kjellin. Residensgården. Ritningar och ett foto Kvarteret Gripen, Herrgårdsgatan 18. Foton Kvarteret Enigheten. Endast ritning av rustbädd samt foton Kvarteret Höken. Korsningen Hamngatan/Östra Torggatan. Ett foto B. Göransson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 17. Foto. 1949? Gunnar Jakobsson? Herrgårdsgatan. Ritningar Helge Kjellin. Residentets västsida. Rapport och ritning Helge Kjellin. I Järnvägsgatan. Rapport Gilbert Svenson. Stora torget. Bekvämlighetsinrättningen Gilbert Svenson. Kvarteret Vågen. Endast foton B. Göransson. Kvarteret Väktaren. Rapport, ritning och foton Grävning på Stora torget för fredsmonumentet Gilbert Svenson. Domkyrkan. Planritning över fynd samt foton Gilbert Svenson. Kvarteret Druvan. Foto Gilbert Svenson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 21. Foto Kvarteret Druvan, Tingvallagatan 23. Foto.? Plan och profilritningar från Kungsgatan/V:a Torggatan.? Plan och profilritningar från V:a Torggatan. Två helt olika.? Plan och profilritning från Tingvallagatan/V:a Torggatan.

15 ? Grävning på Drottninggatan 18. Handskriven rapport och karta Gisela Ängeby, Göran Lundh och Lars Lundqvist. Historisk arkeologi i Karlstad. Preliminär rapport från 1988 års undersökning av kvarteret Mercurius Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över en provundersökning av Kvarteret Freja 4, Ingående i Fornlämning 30, Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningen av Kv. Udden 8-9. RAÄ 30, Karlstad kommun, Karlstad socken, Värmlands län. Från Udden finns även ett foto med okänt årtal Pernilla Gunnarsson. Rapport över schaktövervakning. På kvarteret Lantmätaren Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av Kv. Freja, RAÄ 30 Karlstads sn, Karlstad kommun, Värmlands län, Värmland. VM Göran Lundh mf. De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad Magnus Stibéus. Kvarteret Björnen i Karlstad. UV Väst rapport 1995: Gisela Ängeby talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk schaktkontroll i kv. Björnen, fornlämning 30, Karlstad stad, Värmland Pernilla Gunnarsson. Antikvarisk kontroll på Stora Torget i Karlstad. Internrapport 1996: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eriksberg. Internrapport 1999: Mathias Bäck (RAÄ) och Martin Karlsson (VM). Arkeologisk förundersökning i kv Druvan, RAÄ 30, Karlstad. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll, Västra Torggatan, Karlstad. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn Martin Karlsson. Antikvarisk kontroll vid Biblioteket, Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll mellan Kungsgatan och Våxnäsgatan i Karlstad. 2003: Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Järpetan. Rapport 2003: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Bebyggelselämningar från 1600-,1700- och 1800-talen i kvarteret Druvan. UV Bergslagen rapport 2003: Mathias Bäck och Martin Karlsson. Riksbankstomten i Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll på Kungsgatan i Karlstad. Rapport 2004: Martin Karlsson. Sammanfattning av arkeologisk förundersökning av ytorna 4-7 i Kv Druvan. Rapport 2005: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning på Tingvallagatan i Karlstad. Rapport 2005: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologi vid Sandbäcken. Rapport 2006:8.

16 2006. Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 1. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 2. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk för- och slutundersökning, schakt 1 och 2, Östra Torggatan. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, kv. Örnen. Rapport 2006: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Stadsarkeologi i kvartert Druvan, Karlstad. Rapport 2006:4. Värmlands Museum och Riksantikvarieämbetet UV-Bergslagen Martin Karlsson och Björn Wallbom. En 1500-tals gård i Karlstad. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Tingshusets trappa, kvarteret Örnen 4. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Nors socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning av kvarteret Mercurius 16. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk undersökning/schaktkontroll inför markarbeten, Tingvallagatan Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Drottninggatan 2, kv.tapiren. Rapport 2007: Ellinor Forsell. Antikvarisk schaktkontroll vid Kungsgatan/kvarteret Örnen. Rapport 2007: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning längs två gator i Karlstad. Rapport 2007: Martin Karlsson. En hantverksgård i Karlstad. Rapport 2008: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologisk kartläggning vid Alsters herrgård. Rapport 2008: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal. Rapport 2008: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Skutberget. Rapport 2009: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning invid Sandbäckens gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Arkeologisk förundersökning längs Järnvägsgatan. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Bergvik och Zakrisdal. Rapport 2009: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerad bostadsbebyggelse vid Kartberget. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och delundersökning vid kvarteret Lantmätaren. Rapport 2010: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Välsviken. Rapport 2010:105.

17 2011. Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk delundersökning i kvarteret Örnen, Karlstad. Rapport 2011: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning intill Karlstad teater. Rapport 2011: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad anslutningsväg och avfartsområde vid Alster. Kulturmiljöcentrum rapport 2011: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning, kvarteret Björnen 4. Rapport 2012: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid Kartberget, RAÄ 179. Rapport 2012: Ebba Knabe, Helmut Berghold och Annica Ramström. Kvarteret Freja i Karlstad. Arkeologigruppen AB. Rapport 2013: Ellinor Larsson och Jan Ählström. Ett boplatsläge vid Eriksberg, Karlstad. Stiftelsen kulturmiljövård rapport 2013:43. Kila sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av en hällkista vid Släperud Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av ett jordblandat röse vid Södra Ed Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av två jordblandade rösen på Harnäs Louise Tham. Betr. Undersökning av fornlämning å Sandbol 1 30, Kila sn, Värmland Göran Wettergren. Rapport över undersökning av fornlämning nr 20, Skansen, Södra Ed, Kila socken, Värmlands län Hans Olsson. Arkeologisk förstudie, E-18, vid Knöstad. Internrapport 2000: Annie Johansson. Arkeologisk schaktkontroll vid Harnäs. Internrapport 2001: Hans Olsson. Antikvarisk kontroll vid Kila kyrka. Rapport 2003: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 531. Rapport 2004:48. Berör även Tveta socken Annika Östlund. Bergtäkt Kila, Säffle kommun. Arkeologisk utredning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter Ellinor Forssell, Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad luftledning Borgvik-Säffle. Rapport 2011:19. Berör även Tveta socken. Kroppa sn Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning i Nykroppa. Internrapport 1999: Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Nykroppa. Internrapport 2001: Björn Wallbom. Åskagen-en hytta i stadsetableringarnas tid-delundersökning av ett hyttområde i Åskagen. Rapport 2010:74. Köla sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en skelettgrav på Klockarnäset Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög på Lövåsen i Grannerud.

18 1939. Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög i Solberga Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av jordblandade rösen Gunnar Ekelund. Handlingar om undersökningen av en gravhög vid Rudsgården Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Hugn Ränkens regleringsområde, Köla och Eda socknar, Värmland. Del I. Även Eda sn Ingegärd Särlvik. Rapport över arkeologisk undersökning av delar av gravfält nr 15, Bålstad 1 36, Köla sn, Värmland Eva Rosander och Gösta von Schoultz. Rapport över fornlämningarna 50 och 51 å fastigheten Bålstad 1 69, Köla socken, Värmland Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 154, Adolfsfors bruk. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk utredning i Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Noresund. Rapport 2008:48. Lekvattnets sn Eva Myrdal-Runebjer. Datering av järnframställningsplatser i Lekvattnets och Östmarks socknar, Torsby kommun, Värmlands län. Gäller även Östmarks sn Stefan Nilsson. Kvarntorps finngård. Landskapshistorisk inventering och analys. Rapport 2006:36. Lysviks sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Lysviks kyrka. Internrapport 1999:12. Långseruds sn Gösta von Schoultz och Gilbert Svenson. Undersökning av kyrkplatserna vid Åstenskog och Lönnskog i Långseruds socken, Värmland Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Gillberga sn. Millesviks sn Stig Stenström. Handlingar om undersökning av två stensättningar på V. Torps mark Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Berg. Rapport 2003: Hans Olsson. Förhistoriska boplatser i Götterstad. Rapport 2004: Gunilla Wetter. Arkeologisk schaktövervakning vid Millesviks kyrka. Rapport 2004: Lena Grandin. Järnframställning på Värmlandsnäs. UV GAL rapport Resultat av geoarkeologiska undersökningar av material från RAÄ Hans Olsson. Brons- och järnåldersboplatser i Götterstad. Rapport 2005: Hans Olsson. Boplatslämningar vid Berg. Rapport 2007:23.

19 2008. Hans Olsson. Skeppssättningar och kulthus vid Berg på Värmlandsnäs. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Hälle. Rapport 2009: Hans Olsson. Ett kulthus vid Åsen i Millesvik på Värmlandsnäs. Rapport 2012: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid Millesviks kyrka. Rapport 2012:51. Nedre Ulleruds sn Gilbert Svensson. Handlingar om en boplats vid Katrineberg Susanne Axelsson. Schaktkontroll vid Nedre Ullerud skyrka. Internrapport 1998: Margaretha Johansson. Kulturmiljöutredning vid Kullängen. Se Nyeds socken. Nordmarks sn Gunilla Wetter. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt i Nordmarkshyttan. Rapport 2003: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk schaktkontroll vid Nordmarkshyttan. Rapport 2006:50. Nors sn Lars-Göran Kindström. Handlingar om gravar vid Malma Per-Olof Ringquist. Rapport över arkeologisk undersökning av gravfältet på Skutbacksudden, Älvenäs, Vålberg, Nors n, Värmland Gunnar Ekelund. Rapport över arkeologisk undersökning av Rönnkullen fornl 49, Vålberg, Nors n, Värmland Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 66, Edsvalla, Nor socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 64, Åstorp, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson och Inga Johansson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63 vid Lärkängen, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Inga Johansson. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning nr 57 på Ris 2:1 i Nor socken, Karlstads kommun, Värmlands län Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 65, Mellerudstorp, Nors socken, Värmlands län Mats Jonsäter. Rapport fornlämning 66 Edsvalla 12 m fl Nors socken Värmland VM Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. VM Även Grums sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Schaktkontroll vid Lillerud. Internrapport 1997: Daniel Serlander. Schaktövervakning vid Nors kyrka. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn.

20 2007. Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Karlstads socken Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning vid Höglunda gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologik dokumentation vid Höglunda gård. Rapport 2009: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av boplatser och kolningsanläggningar. Rapport 2014:9. Norra Finnskoga Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk.? Ritningar från undersökning av stenåldersboplats vid Långflon Pousette, Sven-Erik. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk i Klarälven inom N. Finnskoga socken, Värmland. Del I - III Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Norra Finnskoga berörs Fångstgrop, RAÄ 302. Se även Dalby och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Järnframställningsplats RAÄ 224. Rapport i Högskolans serie. Tillsammans med en grävning i S.Finnskoga och två i Dalby. Se Södra Finnskoga socken Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl. 30, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Kolningsgrop, registrerad som Fångstgrop för älg. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.302, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Fångstgrop (i fångstgropssystem) för älg. Fångstgrop, RAÄ 302. Norra Ny sn Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för ny sträckning av riksväg 45, sträckan Halgån-Byråsen, Värmlands län. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad kraftledning mellan Lindmon och gränsen till Dalarna. Rapport 2005:41. Norra Råda sn Pernilla Gunnarsson och Lena Magnusson. Kulturmiljöutredning för ny sträckning av väg 62, förbifart Höje, Hagfors kommun. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 62 förbifart Höje. Internrapport 1996: Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll vid By. Internrapport 1999: Hans Olsson. Stenåldersboplatsen på Kvarnåsen. Rapport 2007:41. Ny sn Anne Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 651 delen bro vid Rud. VM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Två stenåldersboplatser i Runsbäck Två stenåldersboplatser i Runsbäck Särskild arkeologisk undersökning 2008 Runsbäck 5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Kenneth Alexandersson Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Undersökning och beskrifning af förhistoriska fornlämningar i Sverige under år 1906 Almgren, Oscar Fornvännen 1, 291-298

Undersökning och beskrifning af förhistoriska fornlämningar i Sverige under år 1906 Almgren, Oscar Fornvännen 1, 291-298 Undersökning och beskrifning af förhistoriska fornlämningar i Sverige under år 1906 Almgren, Oscar Fornvännen 1, 291-298 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_291 Ingår i: samla.raa.se UNDERSÖKNING

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem MAJ 2006 Redaktionsrutan Stort tack Karl-Axel Branzell för dina tio inspirerande år som föreningens ordförande och hjärtligt

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014.

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Festskrift till Per Stille Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Om HumaNetten HumaNetten tillkom hösten 1997 för att förverkliga ett av målen i den dåvarande humanistiska institutionen vid Högskolan

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer