Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum"

Transkript

1 Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar. Blå markeringar visar rapporter som finns som PDF-filer. Alsters sn Susanne Pettersson. Ångsågen vid Alster Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. Även Östra Fågelviks sn Inga Kullgren. Särskild arkeologisk utredning. Breddning av E18 sträckan Kronoparken - Skattkärr. VM Även Östra Fågelviks sn Hans Olsson. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Edsgatan. Rapport 2010:1. Berör även Karlstads socken. Arvika sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av stensättning vid Vik Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av två gravhögar vid Västra Sund i Arvika Michael Jerkemark. Undersökning av Raä nr 4, Arvika socken Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Maria Linder och Hans Olsson. Kompletterande kulturmiljöutredning väg 61, delen förbi Brättne. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Humlekil. Internrapport 2001: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning vid Sundet. Rapport 2004: Staffan von Arbin och Björn Wallbom. Del av Sundet. Bohusläns Museums rapport 2004: Katherine Bless Karlsen och Björn Wallbom. Arkeologisk utredning vid Västra Sund. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför ledningsarbeten vid Östra och Västra Sund. Rapport 2006: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Jössefors-Koppsäng Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning för delar av området Mosseberg, Graninge och Högvalta. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Ingestrandshöjden. Rapport 2008: Carina Johansson, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Västra- och Östra Sund. Rapport 2008:56.

2 Blomskogs sn Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk provundersökning av en förmodad bebyggelselämning, fornlämning nr 35, Prästgården 1:1, Blomskog socken, Årjängs kommun, Värmlands län. VM Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av hällkista i Blomma. Forskningsrapport 1998: Curry Heimann. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats i Blomma. Forskningsrapport 1998: Hans Olsson. Schaktkontroll i Källtegen. Rapport 2002: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning mellan Blomma Uddarna. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid Sucka och Sandviken. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Holmedals och Silbodals sn Thomas Johansson och Stefan Pettersson. Projekt Årjäng SV. Kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativs kulturhistoriska rapporter 108. Berör även Silbodals socken Annika Östlund. Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län. Förundersökning av fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten. Kulturlandskapet rapporter 2014:4. Bjurtjärns sn Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 22 på Tolåsen i Bjurtjärn socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport av benmaterial från fornlämning 22. Boda sn Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn. Bogens sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl 22, Bogens socken, Värmlands län. Borgviks sn Daniel Serlander. Förundersökning vid Takene. Internrapport 1999: Martin Karlsson och Pernilla Schedin. Undersökning av Takene gamla gårdstomt. Internrapport 2000: Hans Olsson. Förundersökning intill en stensättning i Sjöhagetområdet. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stensättning vid Sjöhaget. Rapport 2003:41. Botilsäters sn Gilbert Svensson. Förmodad gånggrift på Sionsbacken.

3 2008. Magnus von der Luft, Maria Magnusson, Andreas Toreld och Anna Ljunggren. Utredning inför Vindpark Botilsäter. Rio kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter Johnny Rönngren. Arkeologisk undersökning i Botilsäters kyrka Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Annebergs glasbruk. Rapport 2009: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad vindkraft på Värmlandsnäs. Rapport 2009:62. Berör även Södra Ny och Ölseruds socknar. Brattfors sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 63 delen Lindfors - Brattfors. Internrapport 1997:2. Även Nyeds och Färnebo socknar Inventering och redovisning av kulturlämningar vid Brattforshedens flygfält. Se Nyeds sn Hans Olsson. Arkeologisk inventering på Brattforsheden. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av kolningsanläggningar vid Stora Tjärn. Rapport 2009:56. Bro sn Stig Stenström. Fynd av talsföremål. Nolby under Hammar, Bro sn Louise Tham. Efterundersökning av grav vid Östbro, RAÄ 62, Bro sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Gäller även By, Huggenäs, Ed och Tveta socknar Annie Johansson & Martin Karlsson. Schaktkontroll vid Bro-Berg och Stirserud. Internrapport 2001:8. Brunskogs sn Eva Svensson. Rapport över delundersökning av en fångstgrop, RAÄ 111, Brunskogs sn, Värmlands län. VM Dessutom kolprovtagning i en oregistrerad pålanläggning i mosse på fastigheten Bråten 1:4, Brunskogs socken, Värmlands län Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Brunskogs kyrka. Internrapport 1999: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid Riksväg 61, Kalleviken-Furtan. Rapport 2004:37. By sn T J Arne. Undersökning av hällkista vid Alhagen. Ur Fornvännen Iwan Schyman? Rapport från undersökning vid Nolbybacken G.A Hellman. Undersökning av en hög på Tuvaområdet Lennart Lundborg. Rapport över arkeologiska undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland P.O Ringquist. Rapport över fortsatta undersökningar på gravfältet vid Sund, Säffle stad, Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning 54:1 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, Värmlands län.

4 1976. Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 54:2 på stadsäga 360 vid Nödviksudden i By socken, i Värmland Inga Johansson och Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 62 på stadsäga 360 vid Norra Kärvinge, Krokstad, By socken, Värmlands län Jane Sjögren. Osteologisk rapport från undersökningarna av fornlämning 54:1. (Från 1986) Inga Kullgren. Rapport över provundersökning av område SÖ om fornlämning nr 26, Hargene, By socken, Värmlands län. VM Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Om provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även Gillberga och Ölseruds sn Susanne Axelsson och Pernilla Gunnarsson (handledare). Arkeologisk delundersökning av Sundboplatsen, Säffle. Forskningsrapport 1998: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Billerud. Internrapport 1999: Hans Olsson. Järnåldersgården vid Billerud. Internrapport 2000: Hans Olsson. En skärvstenshög från yngre bronsåldern. Rapport 2002: Hans Olsson. En kultplats från yngre bronsåldern och järnåldern. Ristningar och brons. Etapp 3. Värmlands Museums rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför planerad golfbana vid Sund i Säffle. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Särskild arkeologisk utredning vid kv Bryggaren i Säffle tätort. Rapport 2004: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Ladugårdsparken. Rapport 2007: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Krokstad. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning vid Sund i Säffle. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Hargene. Rapport 2008: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Brännsvall. Rapport 2009: Hans Olsson. Arkeologisk schaktövervakning vid gravfält vid Södra Skane. Rapport 2009: Susanne Axelsson och Pernilla Schedin. Rapport över 1998 års delundersökning av husgrundsterrass i Sund, Fornlämning nr 92, Sund, By socken, Säffle kommun. Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet Erik Dardel. Ett ensamt värmländskt röse. Rapporter från Arkeologikonsult 2010:2416.

5 2011. Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning i Olstorp. Kulturmiljöcentrum. Rapport 2011: Erik Dardel. En ensamliggande stensättning med central grop vid Getebolsviken i södra Värmland. Arkeologikonsult rapport 2012:2460. Dalby sn Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Stora Hån, Dalkarlssjön och Äggsjön Karin Ohlsson och Håkan Eles. Slutrapport över undersökning av fornlämning nr 84 i Dalby sn, Värmland Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Dalby berörs fornl. 91, 162 och 545. Se även Norra och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, ingående i RAÄ 3, fångstgropssystem, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av fångstgrop för älg, RAÄ 424, Dalby socken, Värmlands län. VM Eva Svensson. Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop för älg Fornl.nr 777, Dalby socken, Torsby kommun, Värmlands län. VM Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62 delen Likenäs - Dalby. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.1, Dalby socken, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson. Särskild utredning av väg 62, delen Likenäs - Dalby. Internrapport 1996: Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift i norra Värmland Berör även Gunnarskogs sn Susanne Axelsson. Förundersökning vid Likanå bruk. Internrapport 1998: Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar av sätermiljöer i Dalby och Gunnarskogs socknar. Även Gunnarskogs sn. Lunds universitet. Volume Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Annie Johansson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över 1999 års undersökningar av bebyggelselämningen Matsgården, fornlämning 243, bebyggelselämningen Skinnerud, fornlämning 776 samt fäbodlämningen Backasätern, fornlämning 794 Dalby socken, Värmland Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Branäs. Rapport 2007:47. Eds sn Eva Björkman. Rapport över sonderingsgrävning av fornlämning nr 8 på fastigheten Uddersrud 1:5 i Eds socken, Värmlands län Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Snuteruds gård (objekt C) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län.

6 1993. Hans Olsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningar av Perkeruds gård (objekt B) vid Segmon i Eds socken, Värmlands län Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av gårdstomten Snuterud RAÄ 99, 100, Ed sn, Grums kommun, Värmlands län. VM Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn Susanne Pettersson. Slutundersökning vid Valnäs 1:1 med Åtorp 1:1. Internrapport 1996:3. Eda sn Hans Olsson. Förundersökning av Eda skans. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eda glasbruk. Internrapport 1997: Kulturmiljöutredning väg 61. Se Frykeruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning, förbifart Åmotfors. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av Morast skans. Rapport 2003: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av en bebyggelselämning nära Åmotfors. Rapport 2006: Jeanette Gustavsson. Eda 287, Eda socken och kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning. Rio kulturkooperativ kulturjistoriska rapporter 156. Ekshärad sn Karl Westman. Anmäles ett gravfält av brandgravar Louise Tham. Betr. undersökning av förmodad fornlämning å Näs 1 57, Ekshärads socken, Värmland Louise Tham. Rapport över undersökning på platsen för Ekshärads gamla kyrka, Värmland Susanne Axelsson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid väg 932, förbifarten vid Ekshärad. Internrapport 1997: Leif Jonsson. Osteologisk undersökning av skeletten från 2001 års delutgrävning av Ekshärads gamla kyrkogård, Värmland. Arkeologiskt naturvetenskapligt laboratorium. Rapport 2001: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av en ödekyrkogård från talen. Rapport 2002: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för skogsbilvägar. Rapport 2006:9. Eskilsäters sn Gilbert Svensson. Eskilsäters kyrka. Undersökningar Gilbert Svensson. Flatmarksgravar, RAÄ 62, Eskilsäters sn Sofia Andersson (Inga Johansson och Hasse Olsson). Rapport över kompletterande arkeologisk undersökning av fornlämning nr 62, Ingrirud 1:3, Eskilsäters sn, Värmland. Två rapporter föreligger. Sofia Andersson avslutade rapportarbetet på 1990-talet Jane Sjögren. Osteologisk rapport av ben från Kärvinge 1:1, Eskilsäters sn Jane Sjögren. Osteolgisk rapport av ben från fornlämning Per-Olof Millberg. Fosfatkartering av området kring kyrkoruinen på Lurö samt Klosterholmen, Eskilsäters sn.

7 1992. Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk undersökning utifrån tidigare gjord fosfatkartering kring Lurö kloster, RAÄ 21, Lurön, Eskilsäters sn, Säffle kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning Fornlämning 21, Lurö VM Sofia Andersson. Arkeologisk undersökning Fornlämning 21, Lurö, hösten Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. VM Sofia Andersson. Arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, samt en tjärränna, Lurö, våren VM Ragnar Sigsjö. Rapport. Arkeologisk undersökning Lurö kyrkoruin, fornlämning 21 Eskilsäter socken, Värmlands län. Rapport från Västergötlands Museum 2000: Hans Olsson. Schaktkontroll vid Eskilsäters kyrka. Värmlands Museums internrapport 2000: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland. 1997, VM Hans Olsson. Arkeologisk undersökning i Valdersrud. Rapport 2002: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning nr 21, Eskilsäters socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Avtorvning intill tre hällristningar på Värmlandsnäs. Rapport 2004: Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning 21, Eskilsäter socken, Säffle kommun, Värmland Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Sörby. Rapport 2007: Mattias Libeck, Hans Olsson och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Ekenäs. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen och Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning inför kabeldragning vid Rosenborg. Rapport 2008: Hans Olsson. Bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2009: Ellinor Forssell och Hans Olsson. Arkeologiska undersökningar vid hällristningarna vid Valdersrud. Rapport 2010: Hans Olsson. Sten- och bronsålderslämningar vid Fläskerud på Värmlandsnäs. Rapport 2011: Hans Olsson. Arkeologiska utgrävningar på Lurö. Rapport 2011: Hans Olsson. Skärvstenshög och kulturlager invid hällristningarna i Valdersrud. Rapport 2013: Delia Ní Chíobháin Enqvist. Hamnanläggningar vid Lurön. Bohusläns museum Rapport 2014:34 Frykeruds sn Susanne Pettersson. Särskild arkeologisk utredning inför planerad ny sträckning av riksväg 61, Stora Kil-Fagerås. Se Stora Kils sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Förundersökningsrapport Objekt A riksväg 61 delen Kil Fagerås. Internrapport 1996:2.

8 1997. Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 45. Även Västra Ämterviks, Sunne, Fryksände och Vitsands sn. Internrapport 1997: Susanne Axelsson. Rapport över arkeologiska undersökningar längs väg 61, sträckan Kil - Fagerås. Även Stora Kils sn. Internrapport 1997: Hans Johnson, Maria Linder, Hans Olsson och Ingvar Röjder. Kulturmiljöutredning väg 61, sträckan Fagerås - Riksgränsen. Även Boda, Brunskogs, Arvika, Ny och Eda sn. Internrapport 1998:15. Fryksände sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring rösen på Valberget Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Väls kraftverk, Röjdån, Fryksände socken, Värmland. Del I Elisabeth Backman. Kulturmiljöutredning väg 239 vid Önneby, Torsby komun. VM Pernilla Gunnarsson. Slutundersökning vid Stensgård. Internrapport 1996: Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 947, delen Torsby - Sörmark. Även Östmarks sn. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid väg 45 och väg 947. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning av röjningsrösen vid Valberget i Torsby. Rapport 2004: Hans Olsson. Lämningar efter medeltida bebyggelse vid Valberget i Torsby. Rapport 2005: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan i anslutning till biotåpvårdsåtgärder inom RAÄ 27 och RAÄ 214. Rapport 2006: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Sjöplatån, Västanvik. Rapport 2006: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Sjöplatån. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats vid Västanvik. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerat hotellbygge vid Sahlströmsgården. Rapport 2008: Hans Olsson. En mesolitisk boplats vid Västanvik i Torsby. Rapport 2008:49. Färnebo sn Göran Wettergren. Rapport över undersökning av hyttruin vid Gammelhyttesjön, Färnebo socken, Värmlands län Kristina Carlsson. Arkeologisk provundersökning i Filipstad, Värmland 1987 fornlämning 88. RAÄ UV Väst Pernilla Gunnarsson och Ola Nilsson. Byggnadsarkeologisk dokumentation av lämningar vid Filipstads kyrka, RAÄ 88, Färnebo sn, Filipstads kommun, Värmlands län, Värmland. VM Patrick Björklund. Kulturmiljöutredning för detaljplan. Del av Persberg. Internrapport 1997: Susanne Axelsson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Persberg. Internrapport 1997: Hans Olsson. Inventering för nybyggnation i Persberg. Internrapport 1997:13.

9 2004. Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 246. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning mellan Gåsgruvan och Persberg. Rapport 2004: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Persberg gruvfält (Odalfältet). Rapport 2010:57. Gillberga sn Ingemar Atterman. Efterundersökning av skelettgrav i Nysäter Ingemar Atterman. Rapport över en 14-16/ utförd undersökn. Av en hällkista fr. stenåldern vid Hällsbäck i Gillberga sn Eva Svensson. Mjöttan en medeltida ödegård? Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark och Hans Olsson. Högsäter och Sund. Provundersökningar av två järnåldersboplatser vid Byälven, västra Värmland VM Gäller även By socken Susanne Axelsson, Pernilla Gunnarsson, Michael Jerkemark, Hans Lind och Hans Olsson. Rapport över Arkeologiska undersökningar på Högsäter, Sund och Villkorsberget Även By och Ölseruds sn Susanne Pettersson. En vendeltida mansgrav vid Björnö i Gillberga socken. Forskningsrapport 1998: Monica Björklund och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 175, delen Aspsäter-Häljebol. Rapport 2002: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Långseruds sn Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning på Hösås 1:5 och Gillberga Äsketan 1:1. Rapport 2004: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid arbeten intill marknadsbodarna i Nysäter. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning i Nysäter. Rapport 2007: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Hasslerud. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 10. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning av skadat gravfält och boplats vid Äsketan i Gillberga. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 254. Rapport 2009:5. Glava sn Ingemar Atterman. Undersökning av Glava gamla kyrka Pernilla Gunnarsson. Kontrollbesiktning i Glava inför ledningsarbeten utförda av Gullspångs kraft Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll i Hönacka. Rapport 2003: Björn Wallbom. Arkeologisk schaktkontroll i Lövås-Berga. Rapport 2003: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid hydrologisk/biologisk återställning vid Laskerud. Rapport 2005: Anna Ljunggren, Maria Magnusson och Stig Swedberg. Projekt Mörtnäs, Djuv och Rishöjden, Årjängs kommun. Rio kulturkooperativ kulturhistorisk rapport 39.

10 Grava sn Hasse Olsson. Rapport över undersökning av fornlämning nr 18, Dye, Grava socken, Värmlands län. Separat osteologisk rapport av Jan Ekman, Stockholms universitet finns Göran Wettergren. Rapport över provundersökning strax söder om fornlämning nr 8, Ilanda, Grava socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson Kulturmiljöutredning för ny flygplats i Karlstad Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning omdragning av E18 vid Sörmon. Även Karlstads och Nors sn. VM Åsa Algotsson och Kjell-Åke Aronsson. Kulturmiljöutredning Gravaleden. VM Kjell-Åke Aronsson? Särskild utredning Karlstads flygplats Karlstads kommun Värmlands län. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för planerad nybyggnad av väg 707, anslutningsväg till ny länsflygplats, Grava socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Hans Olsson. För - och slutundersökningar vid Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Pernilla Gunnarsson, Maria Linder och Malin Sahlin-Lundström. Kulturhistorisk dokumentation av området för Karlstads nya flygplats. Internrapport 1996: Sofia Andersson. Arkeologisk schaktövervakning intll fornlämningsområde, Lilla Vänsberg 1:6, Grava socken, Värmland. Rapport från Länsstyrelsen Hans Olsson. Förundersökning för Gravaleden. Internrapport 1997: Maria Linder och Hans Olsson. Grava kyrka, Karlstads stift. Antikvarisk rapport gällande yttre restaurering. VM Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bryngfjorden. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Berör även Nors, Karlstads och Segerstads socknar. Rapport 2003: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 61/62, Bergvik-landa. Rapport 2006: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 62, delen Ilanda-Sannakorset. Rapport 2007: Hans Olsson och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Tollerud och Järpetan.. Rapport 2008:33. Berör även Karlstads socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 114. Rapport 2008: Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Grava och Sanna. Rapport 2009: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. Rapport 2013: Ellinor Forssell. Kulturmiljöutredning vid Hynboholms grustäkt. Rapport 2014:5. Grums sn Arne, TJ. Berättelse över undersökningen av ett gravfält vid Norby Granhagen i Grums socken. Berör även kortfattat en undersökning 1905 och 1916.

11 1948. ArminTuulse. Redogörelse för provgrävning på platsen för Edsholms slott Grums sn, Värmland Gösta von Schoultz. Handlingar kring flatmarksgravar i Grums Gilbert Svensson. Kort rapport om förmodad kokgrop intill gravfält i Grums Håkan Eles. Rapport över undersökning av fornlämningarna 20:3 och 20:4, Grums socken, Värmland Hasse Olsson.Rapport över undersökning av fornlämning nr 20:1-2, Leonardsberg, Grums socken, Värmland Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning 91 i Grums socken, Värmlands län Susanne Pettersson och Eva Svensson. Undersökning av gravar och boplatslämningar i kvarteret Orrby. VM Susanne Pettersson och Eva Svensson. Ett järnåldersfält i Grums Susanne Pettersson och Eva Svensson. Edsholms borg Barbro Hårding. Edsholms fogdeborg. Osteologisk undersökning av en medeltida fogdeborg i Värmland Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. Se Nor sn Helena Röjder Thöresson. Rapport över arkeologisk utredningsgrävning av husgrund, g:a Slottsbron 1:5, Grums socken, Grums kommun, Värmlands län Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning i Grums tätort. Internrapport 1996: Hans Olsson. Schaktövervakning i Grums. Internrapport 1996: Hans Olsson och Björn Wallbom. Särskild arkeologisk utredning vid Åleviken. Internrapport 2000: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråne. Internrapport 2000: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning längs E18, delen Grums-Björkås. Se Segerstads sn Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Gruvön. Rapport 2003: Gunilla Wetter. Arkeologisk förundersökning vid Bråne. Rapport 2003: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning inför anläggande av park i Grums. Rapport 2009:14. Gräsmarks sn Kjell-Åke Aronsson och Inga Kullgren. Arkeologisk förundersökning. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Borrsjön. Internrapport 2000: Hans Olsson. Antikvarisk medverkan vid gruvmiljöer. Rapport 2005:35. Rör även Värmskogs sn. Gunnarskogs sn Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 172, Gunnarskogs socken, Värmlands län Eva Svensson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 196:1, Gunnarskogs socken, Värmlands län Sofia Andersson. Rapport över en arkeologisk delundersökning av en fångstgrop av typen fångstgrop för älg, Raä 267:8, Gunnarskogs socken, Värmlands län.

12 1991. Sofia Andersson och Eva Svensson. Lilla Årbottens gamla gårdstomt- en delundersökning. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1992 års arkeologiska undersökning vid den medeltida ödegården Skramle i Gunnarskogs socken (RAÄ 595) Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1993 års arkeologiska undersökningar vid den medeltida gården Skramle, fornl. Nr 595, i Gunnarskogs socken, Arvika kommun, Värmlands län. VM Sofia Andersson och Eva Svensson. Skramle. Historien om en gård och en arkeologisk undersökning. Projekt Skramle Högskolan i Karlstads arbetsrapport 1995: Rapport över 1995 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskogs sn, Värmland. VM Annie Johansson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Bebyggelse och säterdrift. Se Dalby sn Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1997 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland Markus Olsson. Pollenanalytiska undersökningar. Se Dalby sn Maria Linder och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning. Se Arvika sn Eva Svensson. Rapport över 1998 års undersökning av Ingebysätern, fornlämning 552, Gunnarskogs socken, Värmland Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över 1998 års delundersökning av ödegården Skramle, fornlämning 595, Gunnarskog socken, Värmland. Gustav Adolf sn Sofia Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning Storsjön. Internrapport 1996:13. Hagfors stad Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 240 sträckan Lidsbron - Råbäcken. Internrapport 1996:9. Även Sunnemo sn Hans Olsson och Ingvar Röjder. Förundersökning väg 240. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats och hålvägar. Se Sunnemo sn Hans Olsson. Schaktkontroll invid tre rösen i Hagforstrakten. Rapport 2005:15. Hammarö sn Knut Kjellmark. Berättelse till vitterhets historie och antikvitets akademien över av undertecknad sommaren 1911 utförda undersökningar av fornlämningar på Hammarö, Hammarö sn, Karlstads hd, Värmlands län Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av förmodad hällkista Susanne Pettersson och Eva Svensson. Djupsundets ödegård, Raä 23, Hammarö socken, Värmlands län. Högskolan i Karlstads arbetsrapport 93: Björn Wallbom. Fältrapport med landskapsanalys Annie Johansson & Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Bråten. Internrapport 2001:4.

13 2001. Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Jonsbol. Internrapport 2001: Martin Karlsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sätter. Rapport 2003: Hans Olsson och Björn Wallbom. Järnåldersgården vid Sätter. Rapport 2004: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 80 & RAÄ 80b vid Sätter. Rapport 2004: Martin Karlsson och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning, delen Tyehalvön. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk förundersökning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Sättersviken. Rapport 2005: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Sättersviken. Rapport 2006: Carina Johansson och Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljöutredning Hästviken- Bråten Rapport 2007: Pernilla Schedin och Mirjam Widdesgärd. Rapport över 2001 års delundersökning av boplats på Hammars udde, Fornlämning nr 76, Hammar, Hammarö socken och kommun. Rapport 2004: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, RAÄ 18:1. Rapport 2008: Hans Olsson Antikvarisk medverkan vid kabelnedläggning intill tre stensättningar. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Fossil åkermark vid Torp. Rapport 2008: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning vid Hovlanda på Hammarö. Rapport 2008: Martin Karlsson. Antikvarisk medverkan, Hammarö kyrka. Rapport 2008: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning vid Spjällkullen. Rapport 2009: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning i vattnet vid Skärgårdsmuseet. Rapport 2011:4. Holmedals sn Eva Rosander. Rapport över undersökning av fornlämning 28 å fastigheten Leverbyn 1 66, Holmedals sn, Värmland Curry Heimann. Undersökning av stenåldersboplatser vid Flötefjorden. Forskningsrapport 1999:2. Berör även Västra Fågelviks socken Margaretha Johansson och Hans Olsson. Schaktkontroll i Holmedal. Internrapport 1999: Curry Heimann. Hästholmen- en stenåldersboplats i Flötefjorden, Stora Le Anna Ljunggren, Stig Swedberg och Annika Östlund. Kulturmiljöutredning, Årjäng Orremossen och Stugufjällen. Kulturhistorisk rapport 21 från Rio kultur kooperativ. Berör även Blomskogs och Silbodals sn Mattias Libeck och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Hajom. Rapport 2009: Johan Kahlman och Stig Swedberg. Vindpark Årjäng NV etapp 2. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 159. Berör även Silbodals sn. Huggenäs sn Michael Jerkemark och Gundela Lindman. Riksväg 45. Resultat av arkeologisk utredning, etapp 1. Se Bro sn.

14 1996 (1971). Sofia Andersson (avslutade en gammal rapport 1996). Rapport över besiktning samt arkeologisk provundersökning av fornlämning nr 64, Västra Uggelsäter 1:39, Huggenäs sn, Värmland. VM Hans Olsson. Schaktkontroll vid Västra Uggelsäter. Internrapport 2001: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid södra Hög, Huggenäs socken. Rapport 2012:32. Högeruds sn Lars-Erik Englund och Eva Svensson. En stensättning i Högerud. Ur boken "Fornminnesinventeringen 1991" Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för väg 676 delen Högerud Yppersbyn. Internrapport 1997:16. Järnskogs sn Gösta von Schoultz. Handlingar kring en förmodad kyrkplats vid Norra Yxsjön Pernilla Gunnarsson. Särskild arkeologisk utredning av väg 624, ny bro över Kölaälven vid Koppom. Inernrapport 1996: Bengt Nordqvist. Stenåldersboplatsen vid Oset. UV Väst rapport Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Gladåker. Även Karlanda och Älgå socknar. Internrapport 2001:5. Karlanda sn Maria magnusson och Stig Swedberg. Projekt Årjäng NO, Årjängs kommun. Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter 97. Berör även Silbodals sn. Karlstads sn Kvarteret Udden. Grunder efter gamla bryggeriet. Profilritning Helge Kjellin. Residensgården. Ritningar och ett foto Kvarteret Gripen, Herrgårdsgatan 18. Foton Kvarteret Enigheten. Endast ritning av rustbädd samt foton Kvarteret Höken. Korsningen Hamngatan/Östra Torggatan. Ett foto B. Göransson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 17. Foto. 1949? Gunnar Jakobsson? Herrgårdsgatan. Ritningar Helge Kjellin. Residentets västsida. Rapport och ritning Helge Kjellin. I Järnvägsgatan. Rapport Gilbert Svenson. Stora torget. Bekvämlighetsinrättningen Gilbert Svenson. Kvarteret Vågen. Endast foton B. Göransson. Kvarteret Väktaren. Rapport, ritning och foton Grävning på Stora torget för fredsmonumentet Gilbert Svenson. Domkyrkan. Planritning över fynd samt foton Gilbert Svenson. Kvarteret Druvan. Foto Gilbert Svenson. Kvarteret Duvan. Drottninggatan 21. Foto Kvarteret Druvan, Tingvallagatan 23. Foto.? Plan och profilritningar från Kungsgatan/V:a Torggatan.? Plan och profilritningar från V:a Torggatan. Två helt olika.? Plan och profilritning från Tingvallagatan/V:a Torggatan.

15 ? Grävning på Drottninggatan 18. Handskriven rapport och karta Gisela Ängeby, Göran Lundh och Lars Lundqvist. Historisk arkeologi i Karlstad. Preliminär rapport från 1988 års undersökning av kvarteret Mercurius Sofia Andersson och Eva Svensson. Rapport över en provundersökning av Kvarteret Freja 4, Ingående i Fornlämning 30, Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. VM Pernilla Gunnarsson och Eva Svensson. Rapport över förundersökningen av Kv. Udden 8-9. RAÄ 30, Karlstad kommun, Karlstad socken, Värmlands län. Från Udden finns även ett foto med okänt årtal Pernilla Gunnarsson. Rapport över schaktövervakning. På kvarteret Lantmätaren Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Arkeologisk slutundersökning av Kv. Freja, RAÄ 30 Karlstads sn, Karlstad kommun, Värmlands län, Värmland. VM Göran Lundh mf. De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad Magnus Stibéus. Kvarteret Björnen i Karlstad. UV Väst rapport 1995: Gisela Ängeby talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad Sofia Andersson. Rapport över arkeologisk schaktkontroll i kv. Björnen, fornlämning 30, Karlstad stad, Värmland Pernilla Gunnarsson. Antikvarisk kontroll på Stora Torget i Karlstad. Internrapport 1996: Margaretha Johansson och Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Eriksberg. Internrapport 1999: Mathias Bäck (RAÄ) och Martin Karlsson (VM). Arkeologisk förundersökning i kv Druvan, RAÄ 30, Karlstad. VM Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll, Västra Torggatan, Karlstad. Rapport 2002: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn Martin Karlsson. Antikvarisk kontroll vid Biblioteket, Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll mellan Kungsgatan och Våxnäsgatan i Karlstad. 2003: Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Järpetan. Rapport 2003: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Bebyggelselämningar från 1600-,1700- och 1800-talen i kvarteret Druvan. UV Bergslagen rapport 2003: Mathias Bäck och Martin Karlsson. Riksbankstomten i Karlstad. Rapport 2003: Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll på Kungsgatan i Karlstad. Rapport 2004: Martin Karlsson. Sammanfattning av arkeologisk förundersökning av ytorna 4-7 i Kv Druvan. Rapport 2005: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning på Tingvallagatan i Karlstad. Rapport 2005: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologi vid Sandbäcken. Rapport 2006:8.

16 2006. Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 1. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 2. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk för- och slutundersökning, schakt 1 och 2, Östra Torggatan. Rapport 2006: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning, kv. Örnen. Rapport 2006: Martin Karlsson och Ebba Knabe. Stadsarkeologi i kvartert Druvan, Karlstad. Rapport 2006:4. Värmlands Museum och Riksantikvarieämbetet UV-Bergslagen Martin Karlsson och Björn Wallbom. En 1500-tals gård i Karlstad. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Tingshusets trappa, kvarteret Örnen 4. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Nors socken Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning av kvarteret Mercurius 16. Rapport 2007: Ellinor Forssell. Arkeologisk undersökning/schaktkontroll inför markarbeten, Tingvallagatan Rapport 2007: Ellinor Forssell. Schaktövervakning vid Drottninggatan 2, kv.tapiren. Rapport 2007: Ellinor Forsell. Antikvarisk schaktkontroll vid Kungsgatan/kvarteret Örnen. Rapport 2007: Martin Karlsson. Arkeologisk undersökning längs två gator i Karlstad. Rapport 2007: Martin Karlsson. En hantverksgård i Karlstad. Rapport 2008: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologisk kartläggning vid Alsters herrgård. Rapport 2008: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal. Rapport 2008: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Skutberget. Rapport 2009: Ellinor Forssell. Särskild arkeologisk utredning invid Sandbäckens gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Arkeologisk förundersökning längs Järnvägsgatan. Rapport 2009: Lena Thor och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Bergvik och Zakrisdal. Rapport 2009: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Mattias Libeck. Kulturmiljöutredning inför planerad bostadsbebyggelse vid Kartberget. Rapport 2010: Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning och delundersökning vid kvarteret Lantmätaren. Rapport 2010: Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning vid Välsviken. Rapport 2010:105.

17 2011. Ellinor Forssell och Björn Wallbom. Arkeologisk delundersökning i kvarteret Örnen, Karlstad. Rapport 2011: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning intill Karlstad teater. Rapport 2011: Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad anslutningsväg och avfartsområde vid Alster. Kulturmiljöcentrum rapport 2011: Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning, kvarteret Björnen 4. Rapport 2012: Ellinor Forssell. Arkeologisk förundersökning vid Kartberget, RAÄ 179. Rapport 2012: Ebba Knabe, Helmut Berghold och Annica Ramström. Kvarteret Freja i Karlstad. Arkeologigruppen AB. Rapport 2013: Ellinor Larsson och Jan Ählström. Ett boplatsläge vid Eriksberg, Karlstad. Stiftelsen kulturmiljövård rapport 2013:43. Kila sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökning av en hällkista vid Släperud Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av ett jordblandat röse vid Södra Ed Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av två jordblandade rösen på Harnäs Louise Tham. Betr. Undersökning av fornlämning å Sandbol 1 30, Kila sn, Värmland Göran Wettergren. Rapport över undersökning av fornlämning nr 20, Skansen, Södra Ed, Kila socken, Värmlands län Hans Olsson. Arkeologisk förstudie, E-18, vid Knöstad. Internrapport 2000: Annie Johansson. Arkeologisk schaktkontroll vid Harnäs. Internrapport 2001: Hans Olsson. Antikvarisk kontroll vid Kila kyrka. Rapport 2003: Björn Wallbom och Per-Ola Åström. Kulturmiljöutredning längs väg 531. Rapport 2004:48. Berör även Tveta socken Annika Östlund. Bergtäkt Kila, Säffle kommun. Arkeologisk utredning. Rio kulturkooperativ kulturhistoriska rapporter Ellinor Forssell, Mattias Libeck och Björn Wallbom. Kulturmiljöutredning inför planerad luftledning Borgvik-Säffle. Rapport 2011:19. Berör även Tveta socken. Kroppa sn Lena Magnusson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning i Nykroppa. Internrapport 1999: Annie Johansson. Kulturmiljöutredning vid Nykroppa. Internrapport 2001: Björn Wallbom. Åskagen-en hytta i stadsetableringarnas tid-delundersökning av ett hyttområde i Åskagen. Rapport 2010:74. Köla sn Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en skelettgrav på Klockarnäset Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög på Lövåsen i Grannerud.

18 1939. Ingemar Atterman. Handlingar om undersökningen av en gravhög i Solberga Gilbert Svenson. Handlingar om undersökning av jordblandade rösen Gunnar Ekelund. Handlingar om undersökningen av en gravhög vid Rudsgården Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Hugn Ränkens regleringsområde, Köla och Eda socknar, Värmland. Del I. Även Eda sn Ingegärd Särlvik. Rapport över arkeologisk undersökning av delar av gravfält nr 15, Bålstad 1 36, Köla sn, Värmland Eva Rosander och Gösta von Schoultz. Rapport över fornlämningarna 50 och 51 å fastigheten Bålstad 1 69, Köla socken, Värmland Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 154, Adolfsfors bruk. Rapport 2004: Hans Olsson. Arkeologisk utredning i Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Adolfsfors i Köla. Rapport 2006: Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk förundersökning vid Köla prästgård. Rapport 2007: Ellinor Forssell och Lena Thor. Kulturmiljöutredning vid Noresund. Rapport 2008:48. Lekvattnets sn Eva Myrdal-Runebjer. Datering av järnframställningsplatser i Lekvattnets och Östmarks socknar, Torsby kommun, Värmlands län. Gäller även Östmarks sn Stefan Nilsson. Kvarntorps finngård. Landskapshistorisk inventering och analys. Rapport 2006:36. Lysviks sn Margaretha Johansson. Schaktkontroll Lysviks kyrka. Internrapport 1999:12. Långseruds sn Gösta von Schoultz och Gilbert Svenson. Undersökning av kyrkplatserna vid Åstenskog och Lönnskog i Långseruds socken, Värmland Martin Karlsson. Arkeologisk schaktkontroll vid Häljebol och Ökne. Rapport 2003:9. Berör även Gillberga sn. Millesviks sn Stig Stenström. Handlingar om undersökning av två stensättningar på V. Torps mark Hans Olsson. Arkeologisk utredning vid Berg. Rapport 2003: Hans Olsson. Förhistoriska boplatser i Götterstad. Rapport 2004: Gunilla Wetter. Arkeologisk schaktövervakning vid Millesviks kyrka. Rapport 2004: Lena Grandin. Järnframställning på Värmlandsnäs. UV GAL rapport Resultat av geoarkeologiska undersökningar av material från RAÄ Hans Olsson. Brons- och järnåldersboplatser i Götterstad. Rapport 2005: Hans Olsson. Boplatslämningar vid Berg. Rapport 2007:23.

19 2008. Hans Olsson. Skeppssättningar och kulthus vid Berg på Värmlandsnäs. Rapport 2008: Hans Olsson. Arkeologisk undersökning vid Hälle. Rapport 2009: Hans Olsson. Ett kulthus vid Åsen i Millesvik på Värmlandsnäs. Rapport 2012: Björn Wallbom. Antikvarisk medverkan vid Millesviks kyrka. Rapport 2012:51. Nedre Ulleruds sn Gilbert Svensson. Handlingar om en boplats vid Katrineberg Susanne Axelsson. Schaktkontroll vid Nedre Ullerud skyrka. Internrapport 1998: Margaretha Johansson. Kulturmiljöutredning vid Kullängen. Se Nyeds socken. Nordmarks sn Gunilla Wetter. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt i Nordmarkshyttan. Rapport 2003: Katherine Bless Karlsen. Arkeologisk schaktkontroll vid Nordmarkshyttan. Rapport 2006:50. Nors sn Lars-Göran Kindström. Handlingar om gravar vid Malma Per-Olof Ringquist. Rapport över arkeologisk undersökning av gravfältet på Skutbacksudden, Älvenäs, Vålberg, Nors n, Värmland Gunnar Ekelund. Rapport över arkeologisk undersökning av Rönnkullen fornl 49, Vålberg, Nors n, Värmland Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 66, Edsvalla, Nor socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 64, Åstorp, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Hasse Olsson och Inga Johansson. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 63 vid Lärkängen, Vålberg, Nors socken, Värmlands län Inga Johansson. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning nr 57 på Ris 2:1 i Nor socken, Karlstads kommun, Värmlands län Hasse Olsson och Göran Wettergren. Rapport över provundersökning av fornlämning nr 65, Mellerudstorp, Nors socken, Värmlands län Mats Jonsäter. Rapport fornlämning 66 Edsvalla 12 m fl Nors socken Värmland VM Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning vid Nyängen. VM Även Grums sn Pernilla Gunnarsson och Hans Olsson. Schaktkontroll vid Lillerud. Internrapport 1997: Daniel Serlander. Schaktövervakning vid Nors kyrka. Internrapport 1999: Martin Karlsson. Kulturmiljöutredning av E18, sträckan Björkås-Bergvik. Se Grava sn.

20 2007. Katherine Bless Karlsen. Boplatser och kolning. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av E18, stäckan Björkås-Skutberget. Rapport 2007:35. Berör även Karlstads socken Björn Wallbom. Särskild arkeologisk undersökning vid Höglunda gård. Rapport 2009: Martin Karlsson. Trädgårdsarkeologik dokumentation vid Höglunda gård. Rapport 2009: Björn Wallbom. Arkeologisk förundersökning av boplatser och kolningsanläggningar. Rapport 2014:9. Norra Finnskoga Harald Hvarfner. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk.? Ritningar från undersökning av stenåldersboplats vid Långflon Pousette, Sven-Erik. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk i Klarälven inom N. Finnskoga socken, Värmland. Del I - III Sofia Andersson, Susanne Pettersson och Eva Svensson. Rapport över delundersökningar av fångstgropar och kolningsgropar i Värmlands län, Älvdals härdad, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga och Dalby socknar. I Norra Finnskoga berörs Fångstgrop, RAÄ 302. Se även Dalby och Södra Finnskoga. VM Eva Svensson. Järnframställningsplats RAÄ 224. Rapport i Högskolans serie. Tillsammans med en grävning i S.Finnskoga och två i Dalby. Se Södra Finnskoga socken Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl. 30, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Kolningsgrop, registrerad som Fångstgrop för älg. VM Eva Svensson. Rapport över delundersökning av Fornl.302, Norra Finnskoga socken, Värmlands län Fångstgrop (i fångstgropssystem) för älg. Fångstgrop, RAÄ 302. Norra Ny sn Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning för ny sträckning av riksväg 45, sträckan Halgån-Byråsen, Värmlands län. Internrapport 1998: Hans Olsson. Kulturmiljöutredning för planerad kraftledning mellan Lindmon och gränsen till Dalarna. Rapport 2005:41. Norra Råda sn Pernilla Gunnarsson och Lena Magnusson. Kulturmiljöutredning för ny sträckning av väg 62, förbifart Höje, Hagfors kommun. VM Hans Olsson. Särskild arkeologisk utredning väg 62 förbifart Höje. Internrapport 1996: Hans Olsson. Arkeologisk schaktkontroll vid By. Internrapport 1999: Hans Olsson. Stenåldersboplatsen på Kvarnåsen. Rapport 2007:41. Ny sn Anne Andersson och Hans Olsson. Kulturmiljöutredning väg 651 delen bro vid Rud. VM

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62 Nummerregister över gamla brandbilar i Värmland Följande sammanställning över värmländska brandbilars registreringsnummer bygger på uppgifter ur bilregisterkataloger, utgivna 1955, 1957, 1958 respektive

Läs mer

POST- LINJE ORT NUMMER

POST- LINJE ORT NUMMER KRETSTURLISTA Distrikt Karlstad Semesterturlista 2015 krets och lokaltrafik distrikt Värmland Orter som inte finns med nedan berörs inte av någon förändring i sommar POST- LINJE ORT NUMMER V.28 V.29 V.30

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1701 1780069 Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget 1780070 Karlstad: Innerstaden utom Inre centrum söder om Stortorget. 1780072 Karlstad: Tätortens mellersta del (Herrhagen

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm

Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm Bilaga 6 Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanaldamm Löp nr Kommun Fastighet Delfastighet Namn Bostadsadress Postnr Postadress Land 1 ARVIKA

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-04-17 Sida 1(1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Eriksbergs industriområde

Eriksbergs industriområde Eriksbergs industriområde Arkeologisk undersökning (schaktkontroll) inom RAÄ Botkyrka 108:3, fastigheten Linghov 15:24, Botkyrka kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK ABRapport 2017:4 2 Omslagsbild:

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170

RALLY SWEDEN 2010 SPECIAL STAGES 1,90. Mobil: Hot Line: Mobil: Hot Line: Tel bostad: 0565-810 36. Hot Line: Hot Line: 20,78. Tel bostad: 054-860 170 SSS 1 KARLSTAD 1 Klubb: KARLSTAD MC BIL Klubb rep: LARS WÄRN 054-860 170 070-550 15 45 SS Chef: THOMAS SUNDHOLM 070-447 65 55 Säk. Chef: PATRIK SUNDHOLM 070-351 36 22 SS 2 VARGÅSEN 1 Klubb: MALLBACKENS

Läs mer

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län 2013 Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län Kommunalt vatten För kommunala vattentäkter gäller sedan 2003 att fluorhalten ska vara lägre än 1,5 mg per liter vatten

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag

UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag UPPTÄCK FORNTIDENS SÄFFLE Rundtursförslag Foto: Hans Olsson En resa som sträcker sig 3000 år tillbaka i tiden till intressanta forntida monument. Foldern är sammanställd av Hans Olsson, arkeolog, Värmlands

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Superettan Div 1 norra Div 2 Norra Götaland

Superettan Div 1 norra Div 2 Norra Götaland Superettan Åtvidabergs FF 30 18 3 9 58-31 57 GIF Sundsvall 30 16 7 7 61-29 55 Ängelholms FF 30 15 8 7 47-40 53 Östers IF 30 14 8 8 40-28 50 Degerfors IF 30 14 6 10 53-44 48 IF Brommapojkarna 30 14 5 11

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun RAÄ Hjo 17:1 Arkeologisk förundersökning Hjo socken, Hjo kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2014:18 Hjo socken, Hjo kommun Arkeologisk

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Stormskadad stenåldersboplats

Stormskadad stenåldersboplats Stormskadad stenåldersboplats i Rätan RAÄ Rätan 10:1 Rätan sn, Bergs kn, Jämtlands län Anna Engman RAPPORT JAMTLI 2016:12 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel.

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239

SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239 SM Gevär 6,5 banskjutning Ställning 2016 08 14 Final Senior Plac Namn Klubb Kval Final Totalt 1 Roger Strandh Mariestads Skf (Vg) 239 88 327 2 Jane Jönsson Öved-Östraby Skf (Sk) 235 90 325 (28) 3 Daniel

Läs mer

Värmlands Pistolskyttekrets

Värmlands Pistolskyttekrets Värmlands Pistolskyttekrets Kretsmästerskap i fältskytte Hagfors 2009 Plac Namn Förening Resultat Poäng 1 A Krister Olsson Arvika PK 73 47 2 A Jon Thonander KPSK 72 43 3 A Gunnar Björk HUPK 71 39 4 A Erik

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning, Raä nr 68 Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:36 Raä nr 68, Skara

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Resultat final K9-K11 Namn Förening Sum L Sum Tot Resultat final K17-KL75 Namn Förening Sum L Sum Tot 340

Resultat final K9-K11 Namn Förening Sum L Sum Tot Resultat final K17-KL75 Namn Förening Sum L Sum Tot 340 Paradisträffen 2016 Resultat final K9-K11 L L L Sum Tot 1 Oscar Morfeldt Eda Skg (VÄ) 48 50 48 49 195 49 50 49 148 343 2 Felix Nilsson Arvika Skyttegille (VÄ) 48 48 48 48 192 47 49 50 146 338 3 Oliver

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län Senast uppdaterad januari 2017 Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län Kommunalt vatten För kommunala vattentäkter gäller sedan 2003 att fluorhalten ska vara lägre

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen 2013-05-01 Arrangör Fryksdalens PK Antal starter A-vapen Klass 1 8 A-vapen Klass 2 11 A-vapen Klass 3 17 B-vapen Klass 1 2 B-vapen Klass 2 2 B-vapen Klass 3

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Bussgata väg 23 väg 119

Bussgata väg 23 väg 119 Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk förundersökning 2017 Fredrik Grehn Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria Magnusson och Stig Swedberg Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Termin 6 Vårtermin -11, v HK08, studenter

Termin 6 Vårtermin -11, v HK08, studenter Termin 6 Vårtermin -11, v. 11-16 HK08, studenter A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Isabell Bovin Sara Karlsson Maria Engström Emilia Nicklasson Camilla Öberg Karin

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA 2013 P 12 7-manna Forshaga IF IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla P 11 östra Degerfors IF Ungdom KB Karlskoga blå Karlskoga SK 1 FC Kristinehamn Storfors FF

Läs mer

Riksintressen för kulturmiljövården Värmlands län (S)

Riksintressen för kulturmiljövården Värmlands län (S) Riksintressen för kulturmiljövården Värmlands län (S) Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som finns på webbplatsen: www.raa.se Områden av riksintresse för kulturmiljövården i

Läs mer

Resultat Paradisträffen Arvika Final K9-K11

Resultat Paradisträffen Arvika Final K9-K11 Resultat Paradisträffen Arvika 2016-07-14 Final K9-K11 1 Oscar Morfeldt Eda Skg (VÄ) 195 148 343 2 Felix Nilsson Arvika Skyttegille (VÄ) 192 146 338 3 Oliver Thyberg Eda Skg (VÄ) 190 145 335 4 Leon Lövgren

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Nybyggnation vid Brista i Märsta

Nybyggnation vid Brista i Märsta Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:80 Nybyggnation vid Brista i Märsta Särskild utredning Kvarteret Servogatan Norrsunda socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat Sannaosta 2016 Slutligt resultat Resultat Karlstad den 5 December 2016 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Fördelning starter Grupp Klass Standardmedaljer Summa 1 2 3 Silver Brons A 12 22 23 57

Läs mer

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning, Steg 1 Inom Mölneby 3:2 Östra Frölunda socken Svenljunga kommun Johanna Lega Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:17 1 2

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Ombyggnad av elnätet norr om Malexander

Ombyggnad av elnätet norr om Malexander Rapport 2009:21 Arkeologisk utredning etapp 1 Ombyggnad av elnätet norr om Malexander Månhult, Linneryd, Maljeryd och Mellansjö Ormsjötorp Ugglebo Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Kjell

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ALLMÄNNA RÅD

FÖRFATTNINGAR OCH ALLMÄNNA RÅD FÖRFATTNINGAR OCH ALLMÄNNA RÅD Förteckning 2008-01-01 över gällande författningar och allmänna råd som utfärdats av Länsstyrelsen (18C i författningssamlingsförordningen) LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN

Läs mer

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Nöbbele 2:3 Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:22 Jörgen

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 15001 Säffle Säffle 15002 Lurön Säffle 15003 Lurö skärgård Säffle 15004 Värmlandsnäs Säffle 15005 Eskilssäters skär.

BMS Id Lokal Kommun 15001 Säffle Säffle 15002 Lurön Säffle 15003 Lurö skärgård Säffle 15004 Värmlandsnäs Säffle 15005 Eskilssäters skär. BMS Id Lokal Kommun 15001 Säffle Säffle 15002 Lurön Säffle 15003 Lurö skärgård Säffle 15004 Värmlandsnäs Säffle 15005 Eskilssäters skär., S Värmlandsnäs Säffle 15006 Kalvön, S Värmlandsnäs Säffle 15007

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:23 FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Arkeologisk utredning Ygsbo S:6, Skarpå 1:1, 2:1, Yg 9:3, 9:4, Borr 2:4, 2:14, 3:3, 3:11, 5:50, 5:51, 7:1, Ljusdals-Vik 3:10, 3:11, 3:12,

Läs mer

Förbifart Stockholm. Lars Andersson. Kompletterande inventeringar i samband med. Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland

Förbifart Stockholm. Lars Andersson. Kompletterande inventeringar i samband med. Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland Kompletterande inventeringar i samband med Förbifart Stockholm Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2009:22 Tidsaxel: Mats Vänehem Sickla Industriväg

Läs mer

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Säby 1:8 & 1:9 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:03 Jan Borg & Ådel V Franzén Säby 1:8 & 1:9

Läs mer

Resultat Guldcupen 2012 Sunne startande

Resultat Guldcupen 2012 Sunne startande Resultat Guldcupen 2012 Sunne 2012-07-28 82 startande Gräns för standardmedaljer enligt de av förbundet uppsatta fasta gränserna C-vapen Silver 283 p Brons 276 p B-vapen Silver 282 p Brons 273 p A-vapen

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer