Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10"

Transkript

1 Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10

2 Innehållsförteckning Brev från Ben Friendly...3 Låt det vara surr i klassrummet. Ett förord från författaren...4 De olika delarna i handledningen...5 Varför Wiz Quiz i klassrummet?...5 Beskrivning av tv-programmen...5 Beskrivning av rounds...5 Beskrivning av webbsidan...6 Idébanken...7 Program 1. Love...8 Program 2. At Home...9 Program 3. The Jungle...9 Program 4. Sports Program 5. Abba Program 6. The Farm Program 7. Luxury Program 8. Horror Program 9. Dreams Program 10. Things The Body Does Producerat av UR Text och pedagogiskt stöd: Jessica Staaf Pedagogiska rådgivare: Åsa Hemborg och Maria Stevanovic. Tv-producent: Kalle Brunelius Tv-manus: Paul Nulty Webbproducent: Åsa Böhme Omslagsfoto: Mattias Bardå Formgivning: Malin Rehnström Projektledare: Malin Danielsson

3

4 Låt det vara surr i klassrummet! Ett förord av Jessica Staaf, lärare och författare till Wiz Quiz handledning. När jag pratar med äldre kollegor om hur engelskundervisningen förändrats över åren är det tydligt att stora förändringar skett. Framför allt har fokus flyttats - från form till funktion. En kollega i pensionsåldern sade ungefär så här: Tänk, jag hade högsta betyg i engelska, men jag vågade inte öppna munnen. I dag håller inte detta, eleverna kan inte bara prestera väl skriftligt och få ett högt betyg, faktum är att de inte ens når godkändnivå utan den muntliga delen! All engelskundervisning, i synnerhet det tidiga mötet med engelska i klassrummet, bör präglas av lust och glädje. Att vilja och att våga måste ständigt vara i fokus. Eleverna måste uppmuntras till att gissa, leka och prova sig fram. Detta förutsätter förstås att klassklimatet är gott och att eleverna känner sig trygga. Här tror jag att vi lärare måste lägga ned ett stort arbete, en trygg grupp når så mycket längre än en där osäkerhet råder. I LPO -94 signaleras tydligt att språk skall ses kommunikativt. Detta blir, för oss lärare, en utmaning då vi ofta arbetar med stora elevgrupper. Något annat som, enligt min erfarenhet, komplicerar det hela är att eleverna har kommit väldigt olika långt i sin engelskspråkliga utveckling. En del verkar bara ha sugit upp engelskan runt omkring sig, andra tycks ha missat engelskan och får redan i år 4-5 svårigheter med det engelska språket. Det kan vara knepigt att nå alla dessa elever på bästa sätt. Dock är det vårt uppdrag. Om vi nu, med tanke på ovanstående, spetsar till det lite så kan vi konstatera att det är betydligt enklare att ha en klass där eleverna sitter var och en och arbetar med fylla i- övningar i en engelsk arbetsbok än att försöka få eleverna att tala och skriva på ett mer fritt sätt och känna sig trygga i detta. Att släppa det enskilda arbetet till förmån för fler par/ gruppövningar gör det troligtvis också mer rörigt och högljutt i klassrummet. Detta kan få vilken lärare som helst att tveka! Men, om vi vill se våra elever utveckla sitt språk måste vi arbeta mycket med muntlig aktivitet. Då får vi förmodligen också acceptera en viss ljudnivå i klassrummet. Så länge det är ett kreativt surr och inte ett kaotiskt, bör vi se det som något positivt! Jag tror att det är oerhört viktigt att variera sin undervisning, att överraska och att prova nya vägar. Om man, som lärare, låser sig vid ett läromedel kan risken finnas att variationen begränsas. En annan risk är att det blir läromedlet som styr istället för läraren och eleverna. Variationen i språkundervisning är nödvändig, inte minst för att våra elever lär på olika sätt. För mig, som pedagog, är det därför angeläget att använda mig av olika delar då jag planerar min undervisning - det kan vara TV- program, skönlitteratur, artiklar, ramsor, sånger osv. Jag måste hela tiden fundera kring hur jag får mina elever till att vilja och våga prata engelska. Låt det surra i klassrummet! Jessica Staaf, Lärare vid Tunaskolan, Tumba Projektledare för Läskampanjen, Botkyrka kommun 4

5 De olika delarna i Wiz Quiz. Kunskapsmässigt vänder sig Wiz Quiz till årskurs 4-6 beroende på förkunskap. Har ni arbetat med URs Go Yoyo go! (nybörjarengelska för lågstadiet) i de tidiga åren tar Wiz Quiz vid där den serien slutade. Observera att Wiz Quiz dock har ett betydligt högre tempo och annorlunda upplägg. Wiz Quiz-paketet består av: -TV-program 20 x 12 min. -Handledning med idébank för användning i klassrummet. -Webbsida för barn för vidare lek med engelska språket. Beskrivning av tv-programmen Wiz Quiz presenteras av den fantastiske Ben Friendly, som älskar sin show och sig själv. Tyvärr går inte allt riktigt så bra som han tror och i många av programmen får vi se honom göra bort sig (dessa blunders finns också att se om och om igen på webbsidan) Ben har stöd av sin kollega, tv-producenten Gunilla, som bland annat passar på att bjuda på skönsång i Mingin singin. Quizen utspelar sig i den grönaste studio som någonsin skådats och är en på många sätt annorlunda quiz. Istället för fråga-svar bygger alla omgångar/ rounds på att få deltagarna, två lag med två barn i varje, att prata/ beskriva och använda det engelska språket på olika sätt. ( Roundsen beskrivs mer ingående nedan) Varje program är uppbyggt på ett tema och består av tre rounds. Lagen har också namn efter temat. Varje program avslutas med att Ben presenterar ett fantastiskt pris till vinnaren. Beskrivning av rounds Nedan följer en kort beskrivning av de rounds som förekommer i programserien. Varje program är byggt kring tre rounds. What s your excuse: Programledaren Ben Friendly vänder sig till respektive lag. Han säger sig veta/ha hört något som lagmedlemmen/medlemmarna gjort eller varit med om. Laget får sedan möjlighet att förklara hur det egentligen gick till/vad som egentligen hände. Out and about: Ben tar sig en tur på stan för att ställa en fråga till människor han möter, frågan anknyter till det aktuella programavsnittets innehåll. Vi får lyssna till olika personers svar. Den sista personen Ben möter får slutligen frågan och TV-bilden fryses. De tävlande (och vi som tittar) får möjlighet att välja på tre svarsalternativ. Ett av alternativen är det svar personen gav Ben. När de tävlande lagen gett Ben sitt förslag får de (och vi tittare) se om lagens svarsalternativ stämmer överens med det riktiga svaret. Mingin singin : Studiomedarbetaren Gunilla sjunger en kort snutt en refräng - till en känd låt. Gunilla sjunger med inlevelse men sjunger inte på engelska, utan på något eget språk där orden inte är riktiga ord. De tävlande lagen får därefter chans att visa vad de kan när de sjunger refrängen på sitt sätt (det rätta sättet) vilket då också blir på riktig engelska. Smell it, tell it: Ben har olika dofter/lukter i provrör. De tävlande lagen får turvis lukta på några olika dofter/lukter ur provrören. Därefter får de tala om vad de tycker att det luktar.

6 What s the story: Ben visar upp några saker för de tävlande lagen varje lag får se saker som tillhör motståndarlaget. Lagens uppgift är nu att fritt fantisera kring vad de olika sakerna är för något och vad de används till. Beskrivning av webben På webben möter man Ben Friendly i skepnaden av en tecknad figur. Med hjälp av Ben kan man öva flera moment som finns med i programmen, men i en annan form. Nedan följer en kort beskrivning av de moment som förekommer på webbplatsen. Quiz: Frågesport med flervalssvar. Det finns två varianter på frågesporten: rörliga klipp ur programmen eller enklare frågor med text- och ljudstöd. De rörliga klippen är hämtade från round Out and about och har samma upplägg som i programmen. What s the phrase är en text- och ljudbaserad frågesport, där man bekantar sig med fraser som Ben använder i programmen. Sen finns det en frågesport om Ben som heter Know your Ben Friendly, där man får lära sig mer om figuren Ben och vad han har för vanor och intressen. Memory: Para ihop två bilder med hjälp av text- och ljudbaserade ledtrådar. Memory-spelen baserar sig på teman ur programmen. Det finns t ex ett sportmemory som anspelar på round Smell it tell it och ett par på temat djur och djungel. Crosswords: Fyll i korsord med hjälp av bilder och text- och ljudbaserade ledtrådar. Korsorden följer programmens teman. What s your excuse: Ben Friendly vänder sig till spelaren och säger sig veta/ha hört något som spelaren har gjort eller varit med om. Spelare får sedan möjlighet att förklara hur det egentligen gick till/vad som egentligen hände med hjälp av ett ordförråd à la kylskåpspoesi. Det vill säga att man har ett visst antal ord till sin hjälp för att skapa en trovärdig förklaring till vad som har hänt. När man är klar med sin förklaring får man höra Ben läsa upp den och sen berätta vad han tyckte om den. What s the word: Para ihop rätt ord/glosa med rätt produkt på hyllan. Produkterna är hämtade från reklamfilmerna UR friendly products som finns med i inledningen av programmen. Postcards: Välj motiv med kända byggnader och platser världen över och få hälsningsfrasen uppläst av Ben Friendly på australiensiska, amerikanska, irländska, engelska eller skotska. Skicka sen e-vykortet till en kompis. 6 Blunders: Titta på Ben Friendlys blunders i teveapparaten.

7 Varför Wiz Quiz i klassrummet? I Wiz Quiz är humorn, lekfullheten och lusten att vilja och våga påtaglig. Det muntliga står i fokus och lagmedlemmarna är engagerade och entusiastiska. Ben Friendly och Gunilla är goda förebilder vad gäller att bjuda på sig själva. Säkert kommer du och dina elever skratta en hel del då ni tittar på och arbetar kring programmen. Programmet är helt på engelska och duschar tittarna med språket, utan inblandning av svenska. Detta för att stärka känslan av helhet och sammanhang istället för att fastna i enstaka ord och lösa delar. Lärarhandledningen till Wiz Quiz är tänkt att fungera som en idébank. Att, i klassrummet, leka Wiz Quiz är förstås ett givet sätt att spinna vidare på programmen. Ett annat sätt är att arbeta är utifrån det tema som är knutet till varje program. I idébanken finns då ett antal punkter/ idéer på hur ni kan arbeta. Många av idéerna går självklart att utveckla. Vissa tankar och metoder återkommer i idébanken. Ett exempel är tankekarta/mindmap, vilket jag tycker är ett fantastiskt redskap för tänkande och skrivande. Min erfarenhet är också att eleverna, för att behärska användandet, behöver återkommande träning kring tankekarta. Detta är också en anledning till att jag återkommer till den i lärarhandledningen. Så småningom brukar eleverna själva se fördelarna med tankekartan: 1. Att den är en hjälp vid muntliga redovisningar utan att styra dem för mycket 2. Att den ger struktur på tankar inför ett längre textskrivande 3. Att den är ett utmärkt redskap för att sortera/gruppera ord. En annan återkommande tanke är variationen. Här kan man ta redovisningar som ett exempel. Eleverna kan redovisa muntligt eller skriftligt, genom drama, sång eller dikter. Man kan också fundera på var och för vem redovisningen skall framföras. Ofta sker redovisningar inför klassen eller möjligtvis inför en grupp klasskamrater. Dock skulle en redovisning lika gärna kunna ske hemma, som läxa, inför föräldrar eller för yngre elever på skolan. Om igen är det viktigt att poängtera att variationen är viktig. Hemredovisningen kan också medföra att föräldrarna blir mer delaktiga och får insyn i engelskarbetet. Dessutom är det ett mycket bra alternativ för de elever som tycker det är jobbigt att framträda inför klasskamrater. Med dessa elever gäller det att ta små steg mot målet att våga framträda inför en större grupp. 7

8 När det kommer till ordinlärning tycks många elever, och inte sällan deras föräldrar, tro att man kan ett ord då man klarar av att översätta ordet och stava det rätt. Detta är inte särskilt märkligt eftersom skolan i många år har fokuserat på form snarare än funktion. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi lärare pratar med såväl föräldrar som elever om att kunna ord är så mycket mer än så. Man kan se det som att ordkunskap består av fyra delar: uttal, stavning, betydelse och framför allt förmåga att använda ordet rätt i ett sammanhang. Lärarhandledningen utgår ifrån att du, som lärare, är expert på just din grupp elever. Det är du som bäst bedömer vad de behöver för att utvecklas och därmed också kan anpassa metoder och uppgifter. Förhoppningen är att du ska inspireras av programmen och lärarhandledningen och finna godbitar som passar dig och din grupp. Självklart är det också du som lärare som bestämmer hur ofta du arbetar med Wiz Quiz. Dock finns det en vinst i att låta programmen vara återkommande, t ex 1 gång/vecka. På så sätt skapas kontinuitet, rutin och trygghet: eleverna kommer snabbt lära sig vad de olika delarna i programmet går ut på och de lär känna karaktärerna. Arbetsgången blir också tydlig då eleverna vet att de alltid får uppgifter i anslutning till programmet. Idébanken Här ges en kort beskrivning av varje program vilket tema det har, vad lagen heter och vilka rounds som ingår i varje program. Sedan följer idéer och tankar kring uppföljning i klassrummet. Program 1. LOVE Lagen: The Breakups/Heartsbreakers + Head over heels in love. 1. What s your excuse? 3. Mingin singin. Lärare och elever gör en gemensam tankekarta kring ordet kärlek. Skriv gärna på tavlan så att alla kan se. Utgå ifrån frågan: vad tänker vi på när vi hör ordet LOVE? Låt eleverna skriva kärleksdikter/love poems och framföra dessa. Som hjälp kan du som lärare ge eleverna ordpar som de kan använda för att komma igång, t ex: love-dove, I-bye, you-two, me-see osv. Ev kan du som lärare också hitta på ordpar tillsammans med eleverna innan de sätter igång att skriva. Prata om Valentine s day: firar du Valentine s day? Hur firas Valentine s day i USA osv? Berätta historien om St Valentine den hittas lätt på nätet/i pressen. Olika versioner finns. Här är en länk: Out and about i detta program har rubriken: A special date. Låt eleverna beskriva en bra träff/dag/kväll med någon du tycker om. Utgå ifrån frågor som: vad skulle ni göra/vara/äta/? Låt eleverna beskriva den miljö de befinner sig i. Personer som kan bjudas med på träffen kan vara: mamma, kompis, pappa, mormor, farfar, syskon, någon man är förälskad i osv. Låt eleverna motivera varför de tog med just denna person. Eleverna plockar med sig LOVE SONGS och kör mingin singin. Detta kan med fördel göras lagvis/gruppvis. Tävlingspris i detta program är en romantisk resa. Ge eleverna i uppgift att välja ett romantiskt resmål. Eleverna ska också välja vem de vill ha med sig på resan, vad de ska göra samt beskriva miljön på den plats de befinner sig. Här kan man arbeta parallellt med bildämnet, göra kollage av bilder ur resebroschyrer och sätta engelsk text till.

9 Program 2. AT HOME Lagen: Dirty laundry + Noisy neighbours. 1. What s your excuse? 3. Mingin singin. Träna basordförrådet utifrån temat. Säkerligen har ni i engelskundervisningen tidigare arbetat med områden som kläder, familj, möbler/hus och då blir detta ett utmärkt tillfälle att repetera ord och uttryck. Ett sätt att arbeta kan vara utifrån tankekartor som sedan kan bli utgångspunkt till muntligt framförande eller skrivna texter. My room eleverna får i uppgift att beskriva sitt eget rum. Vilka möbler/tavlor/affisher finns? Färger? My family eleverna beskriver den egna familjen, vilka familjemedlemmar finns? Vilka egenskaper har de? Vad arbetar de med? Vilka intressen har de? Låt eventuellt eleverna göra sitt eget familjeträd där ni får in orden för mormor, farfar, gammelmorfar osv. Eleverna kan sedan beskriva några personer i sitt familjträd. Just denna möjlighet att välja ett par personer ur familjeträdet är viktig eftersom en del barn har komplicerade familjeförhållanden. Genom att ge dessa elever valmöjlighet, riskerar man inte att någon ska känna sig obekväm. Neighbours eleverna beskriver några av de närmaste grannarna. Här kan man fokusera på utseende, kläder. Eleverna kan, om de känner sina grannar väl, beskriva dem som personer. Om grannarna är obekanta, kan eleverna fantisera kring dem: vad de kan ha för arbete, intresse osv. Eleverna skriver efterlysningar på sina klasskamrater. Kamraterna ska beskrivas så noggrant som möjligt, inre och yttre egenskaper. Av beskrivningen ska övriga klasskamraterna sedan kunna gissa sig till vem som beskrivs. Det är viktigt att namnet på kompisen inte nämns i efterlysningen. Denna uppgift görs med fördel i mindre grupper när man ska läsa upp och gissa. På så sätt blir alla mer aktiva. Huset: läraren eller några elever målar ett enkelt höghus på spännpapper samt skaffar en liten påse med små tyglappar. Tyglappar brukar inte vara något problem att få ifrån textilslöjden. Lapparna behöver inte vara större än ca. 4x4 cm. Varje elev väljer en tyglapp, klipper till den och klistrar in den som gardin i ett av fönstren i huset. Ev kan eleverna också måla dit den person som bor i lägenheten. Personen i lägenheten ska sedan presenteras detta kan ske på olika sätt. Ett alternativ är med hjälp av en pratbubbla där eleverna skriver My name is osv. Här kan eleverna skriva på sin egen nivå, en del kanske skriver ett par meningar andra behöver en större pratbubbla för en längre presentation. Man kan senare spinna vidare på grannrelationerna i huset. Det kan bli en riktig såpa så småningom Out and about har rubriken: hur luktar det hemma hos dig? Läraren pratar tillsammans med eleverna om lukter/dofter. Utgå ifrån frågor som: vad gillar du för lukter? Har du någon favoritlukt? Vilka läbbiga lukter finns? Vilka lukter känns bra? Kan man förknippa en människa eller en känsla med en doft? Här passar det bra att leka smell it, tell it. Antingen med riktiga dofter (vanilj, kakao, vitlök osv.) eller påhittade då blir det mer som charader. En burk sträcks fram och eleven låtsas att det tex luktar illa, visar detta med grimaserande ansiktsuttryck och fantiserar kring vad det egentligen luktar. Program 3. THE JUNGLE Lagen: Cheeky monkeys + Lonely leopards. 1. Smell it, tell it. 3. What s the story? Djur och färger är något man ofta tidigt arbetar med i sin engelskundervisning. I detta program introduceras dock en del djur som kan vara nya för eleverna. Samla dessa nya

10 10 engelska djurord i en gemensam tankekarta på tavlan. Prata om vad olika djur heter dela in dem i kategorier: pets, wild animals var de lever (bondgården, skogen, savannen, djungeln, havet). Prata om djurens kroppsdelar på engelska: svans, tass, fjädrar, klor, morrhår osv. Dessa är troligtvis obekanta för eleverna. Vad gör djuren? Ryter, morrar, spinner, skäller, klättrar, jagar, fångar osv. (typiska djurverb ). Eleverna kan välja ett djur att bli expert på. De kan ta reda på så mycket som möjligt om ett djur och skriva in fakta i en tankekarta. Uppgiften kan sedan bli att eleven ska vara en guide på ett zoo och just nu har stannat utanför t ex lejonburen. Utifrån tankekartan berättar guiden för sina kamrater om djuret. Kamraterna kan också uppmanas att ställa frågor. Det är ofta lättare för eleverna att våga prata om de får kliva in i en roll. Eleverna målar varsitt fantasidjur. Fantasidjuren ska färgläggas. Läraren delar in eleverna i par. Paren sitter ansikte mot ansikte, men döljer sina teckningar för varandra. Uppgiften är att eleverna turvis beskriver sina bilder för varandra. För den som lyssnar gäller det att försöka rita/måla efter beskrivningen. Självklart får den som lyssnar ställa frågor till den som beskriver. När bilden är färdig jämför eleverna sina bilder. Det här är en övning som brukar vara mycket uppskattad och eleverna brukar skratta gott åt varandras teckningar! Det är intressant att påpeka att även om bilderna ser olika ut, kan de trots allt stämma med den beskrivning som getts (fantasidjuret har rätt antal öron, ögon, ben osv även om de t ex är olika stora). Eleven tar med hemifrån: en bild på ett djur ur en tidning alt foto på favoritdjuret/egna husdjuret. Eleven ska beskriva djuret och kompisen gissar vad det är för djur genom att lyssna på beskrivningen. Skriv Ett djurs dagbok : A gorilla s/ spider s/snake s diary skriva och ev läsa upp/framföra. Förslagsvis samarbetar man här med svensklärare och tränar dagboksformen både på svenska och engelska. Smell it, tell it i detta program handlar om djurlukter: eleverna kan fundera över vad deras fantasidjur i ovan nämnda uppgift skulle kunna lukta/dofta. Något kanske luktar kanelbullar och ett annat rutten fisk. I Out and about ställer Ben frågan: what s the scariest animal in the jungle? Eleverna får själva tänka till på hur de skulle svara på samma fråga. I grupper kan de sedan berätta vad de tänkt och varför. Detta kan vara en rent muntlig övning. Prata gemensamt om följande frågor: vad finns det för ljud i djungeln? Vilka färger finns? Vad kan man se/höra/känna? Blunda, känn och fantisera! En följduppgift till detta kan vara att eleverna får utgå från följande frågeställningar: Vad skulle du vara rädd för om du var tvungen att övernatta i djungeln? Vad skulle du tycka var härligt med att övernatta i djungeln? Eleverna kan antingen göra övningen muntligt eller skriva ner en kort text som de sedan redovisar inför kamraterna. Läraren plockar ur en korg/väska upp djungelsaker och eleverna hittar på en historia kring dessa saker (t ex ett snöre, en frukt och en bild på en orm). Detta är en lek som har hur många användningsområden som helst! Tävlingspriset i Wiz Quiz är: A weekend at the zoo, with the baboons. Eleverna kan få tänka till kring följande frågor: Vilket djur skulle du vilja spendera en weekend med? Varför? Vad skulle hända? Vad skulle ni göra? Eleverna skriver tankekarta alt text. De berättar sedan för kamraterna, i större eller mindre grupp. En del elever kan ha lättare att komma igång om läraren ger en rubrik, t ex my weekend at the zoo with the crocodiles eller my weekend in the jungle with the monkeys. Ett alternativ för att variera redovisningar kan vara att eleven får som läxa att redovisa för föräldrar/syskon och att dessa ska skriva en liten kommentar till redovisningen. För vissa elever är det en lättnad att inte alltid behöva redovisa sina kunskaper i klassrummet. Ett annat redo-

11 visningsalternativ kan vara att tala inför elever i lägre årskurser. Detta brukar få de äldre eleverna att växa och för de yngre eleverna som lyssnar blir det också spännande. De äldre eleverna blir positiva förebilder som visar att engelska är levande, roligt, viktigt och spännande. Program 4. SPORTS Lagen: Crazy commentators + Rowdy referees. 1. What s your excuse? 3. Smell it, tell it. Diskutera kring vilka sporter eleverna känner till/utövar? Eleverna arbetar utifrån tankekartor där de samlar sportord: football, hockey, ballet, swimming etc. Ibland kan det vara bra att eleven först gör sin egen tankekarta och sedan i diskussion med kamrater fyller på den. Då ges var och en egen tanketid och sedan har alla chans att få och ge varandra nya kunskaper i form av fler engelska ord. Har eleverna någon favoritsport? Eleverna beskriver sporten muntligt, vilken utrustning/ vilka kläder som sporten kräver, sportens regler, varför gillar man sporten osv. Det här kan göras som en enkel parövning, en tvåminuters igångsättare som sedan leder till större arbeten kring sport. Sportgåtor i flera steg (svårhetsnivåer): Eleverna delas in i grupper om ca fyra elever. Alla skriver minst en gåta var, det viktiga är att alla i gruppen har lika många gåtor. När man skriver sin gåta skriver man en eller två meningar på olika poängnivåer 3, 2, 1. T ex: 3 points you are in a team with 5 players and a goal keeper. 2 points you play with a stick. 1 points you play on ice and use a helmet. Den som skrivit gåtan läser upp ledtrådarna en efter en. Efter varje ledtråd stannar man till och ger gruppmedlemmarna chans att skriva ned sin gissning. Man får bara gissa en gång och den som läser gåtan måste läsa upp alla ledtrådar innan poäng räknas. Lek charader i klassrummet. Eleverna visar med kroppen vilken sport de tänker på och kompisarna gissar. Detta kan vara ett väldigt lätt och lekfullt sätt att träna ord, kanske kan det tyckas alltför enkelt. Men, för de elever som har knepigt med engelska, kan det räcka med att säga ett ord (i detta fall sportordet). För denna elevgrupp kan engelskan ofta bli prestigeladdad och olustig. På det här sättet kan alla delta. Repetera kläder från program 2 Home + lägg till sportkläder (vad heter t ex träningsoverall? Tracksuite. Vad heter gymnastikskor? Trainers. Kanske säger man en sak i England och en sak i Amerika. Olika gymnastikskor kan heta olika saker vi använder t ex ordet Sneakers om en sorts gymnastiksko. Tävlingspriset i detta avsnitt är: Ben Friendly som personlig tränare. Ställ följande frågor till eleverna: om du vann en dag med en personlig tränare - vem skulle du välja då? Varför just den personen? Om du fick välja ett lag att träna med, vilket lag skulle det vara? Varför just det laget? Eleverna kan antingen göra detta som enbart en skriftlig övning, alt muntlig eller både och. Program 5. ABBA Lag: Knowing me, knowing you + Dancing queens. 1. What s your story? 3. Mingin singin. Vilka idoler har eleverna? Prata tillsammans i stor grupp. Du som lärare kan också berätta vilka dina idoler är just nu, eller vilka idoler du hade som yngre. Spela upp några ABBA-låtar och fråga eleverna om de känner till ABBA. Kanske får man som lärare berätta om ABBA och hur stora de faktiskt var, framförallt utanför Sverige. Info kan fås på en hemsida gjord av en ung tjej: 11

12 12 Eleverna tar reda på fakta kring sina egna idoler. Starta med tankekarta. Vissa elever kan säkert skriva längre texter. Redovisa i form av att göra affischer som eleverna berättar kring. Tankekartan är här ett oslagbart hjälpmedel som kan bli ett stöd vid framförandet. Eleven kan utifrån tankekartan prata friare och lockas inte läsa innantill, vilket lätt blir fallet om eleven har en hel text framför sig. Eleverna tar med favoritmusik/favoritlåt. Spela den i klassrummet. Kul även om läraren tar med sin favoritlåt och berättar om artisten! Några elever kan ansvara för en variant av Mingin singin. De kan hemma/i läxa förbereda introduktioner till låtar och ta med dessa till skolan. Klassen delas in i lag. Lagen tävlar sedan mot varandra: i tur och ordning ges lagen ett intro. Om laget kan sjunga vidare på låten ges det ett poäng. Träna in några ABBA-låtar. Texter hittas lätt på nätet. En länk är Kanske något för ett samarbete med musikläraren? Finns bilder på ABBA kan bandmedlemmarna beskrivas av eleverna. Det kan vara intressant att se hur modet såg ut (jämföra med idag). Det kan bli en intressant diskussion där läraren leder samtalet på engelska. Finns tillgång till en karaokemaskin är detta givetvis en riktig hit! Här kan man träna låtar på engelska på ett kul sätt. Kan i detta sammanhang inte låta bli att delge er följande: En kollega berättade nyligen om en elev som i årskurs 5 haft det knepigt med engelskan. Eleven fick en karaokemaskin i julklapp och har sedan dess avsevärt förbättrat sin engelska vad gäller ord- och uttrycksförråd, uttal och inte minst att våga uttrycka sig. På ett lustfyllt sätt har denna elev börjat erövra det engelska språket. Hon har hittat ett sätt som passar just henne - troligtvis för att det motiverar henne och känns lustfyllt. Mer information om ABBA kan sökas på: Detta är överhuvudtaget en väldigt användbar internetadress. Program 6. THE FARM Lagen: Pig farmers + Scare crows. 1. Smell it, tell it. 3. What s the story? Här utgår vi från att eleverna vet vad många bondgårdsdjur heter på engelska. Om inte får man starta med att prata om dessa. Repetera djurens kroppsdelar gärna med hjälp av tankekarta. Man kan också använda sig av bilder på djur och visa med pilar de olika kroppsdelarna. Många elever minns då orden bättre. Kanske undrar eleverna om nya kroppsdelar; vad heter hov, horn, hästens man på engelska? Annars kan man som lärare introducera dess ord. Prata gärna om att om man kallar hästens hov för foot, så kommer en engelskspråkig person att förstå vad man menar, men att det korrekta ordet faktiskt är hoof. Här är det viktigt att påpeka att för många elever med annat modersmål än svenska, kan detta ställa till bekymmer. De kanske, i sitt modersmål, inte benämner kroppsdelar på samma sätt som vi gör i svenskan. Om vi lärare förutsätter att alla elever är bekanta med ord som hov, horn, man finns risken att andraspråkselever inte ges möjlighet till full förståelse. Man bör alltid som lärare tänka till och fundera på om man kan utnyttja tillfällen att arbeta parallellt med svenska och engelska. Detta gynnar samtliga elever! Vilka miljöer/ord finns på bondgården? Hagar, ladugård, äng, hö, halm osv. Vad heter djurens ungar? Kalv, lamm, föl, kulting osv. Hur säger man dessa ord på engelska? Detta är ett bra tillfälle att låta eleverna använda lexikon de får slå upp orden och skriva ner dem. Tillsammans tränar ni sedan uttal. Tala också om att dessa ord kommer att användas i nedanstående uppgifter. Eleverna bli experter på sitt favoritdjur på bondgården redovisar sedan på valfritt sätt.

13 Eleverna beskriver bilder på bondgårdsdjur kompisen gissar. Alternativet är att skriva ner namnen på djuren på lappar och lägga i en burk. Eleverna får fiska upp en lapp och beskriva för kompisarna. Denna övning går även att göra i samma form som sportgåtorna (i nivå 3, 2, 1) som föreslås till programmet SPORTS. Tävlingspris i Wiz Quiz är en bonde. En uppgift för eleverna kan vara att tänka sig in i bondens vardag, vad gör bonden från det att hon/han går upp till dess att hon/han går och lägger sig. Vilka sysslor finns på gården, vilka tider behöver bonden hålla? Osv. Rubriken kan vara A day in a farmers life eller för elever som vill skriva mer - A farmer s diary. A farmer s diary blir en längre text eftersom den innehåller flera dagar. Precis som i program 3, The Jungle, kan eleverna skriva ett djurs dagbok men denna gång välja bondgårdsdjuren. Samverka gärna med svenskämnet där man som inspiration kan läsa En kos dagbok av Beppe Wolgers eller någon annan djurdagbok. Program 7. LUXURY Lagen: The lottery winners + The Royal family. 1. Mingin singin. 3. What s the story? Ställ följande fråga till eleverna: vad tycker du är lyx?. Detta kan gärna göras inför programmet som en introduktion. Be eleverna nämna tre saker som de tycker är lyx men som inte kostar något. Ta fasta på Out and about-frågan från programmet: what is the most luxurious thing you would like to do? Eleverna får tänka till, skriva ner och berätta för en kamrat/grupp. Ta in realia. Prata om det brittiska kungahuset. Läraren berättar på engelska om den brittiska kungafamiljen. Detta kan vara en tänkbar ingång till att jobba vidare med ex London eller Storbritannien. Ställ följande frågor till eleverna: 1. om du vann 1 miljon kronor, vad skulle du göra med pengarna? 2. Om du vann 1000 kronor, vad skulle du göra med pengarna? 3. Om du vann kronor och var tvungen att skänka bort pengarna, till vem eller vad skulle du skänka dem? Motivera ditt svar! Eleverna berättar för varandra hur de tänkt. Tävlingspris i programmet var en kudde med marshmallows och pengar. Be eleverna tänka till på frågan: om du vann en magisk kudde, vad skulle du vilja att den skulle fyllas med? Varför? Program 8. HORROR Lagen: The monsters + The vampires. 1. What s your excuse? 2. Talking heads. 3. Smell it, tell it. Efter att ha sett avsnittet Horror kan läraren ställa följande frågor: Vad var annorlunda med ugglan i detta program? Vad är ugglans uppgift i Wiz Quiz? Varför har man valt just en uggla som domare tror du? Prata om vad ugglan står för (vishet, klokhet). Prata om andra kända ugglor, t ex Harry Potters uggla Hedvig, Lille Ho och Storuv från Bolibompa, Uggla i Nalle Puhs värld osv. Prata om rädslor i gruppen. Detta kan man prata om i större grupp ledd av läraren eller eleverna kan berätta för varandra om vad de är rädda för och varför. Ta in realia. Prata om högtiden Halloween, när, varför och hur den firas i olika engelskspråkliga länder kontra Sverige. Fakta hittas lätt på internet, Länkskafferiet har, som tidigare nämnts, många bra länkar såväl på engelska som på svenska. På kan man göra sin egen fest. 13

14 Skriv Horror poems dikter på temat skräck. Här kan det underlätta om man ger eleverna vissa ordpar som rimmar, t ex bat-cat, knife-life, black-back, red-bed, ghost-most. Utifrån dessa ordpar skriver sedan eleverna korta rimdikter. Har man elever som kommit långt med sin engelska, behövs oftast inte denna hjälp. Koppla till ämnet bild: skapa läskiga bilder som illustrerar ovan nämnda dikter. Ett tips är att måla större bilder med vattenfärg, låta torka och skriva dikten på bilden med svart penna. Kanske kan ni skapa ett horror-corner i klassrummet?! Eleverna kan sedan läsa dikterna högt och ni kan skapa stämning genom att släcka ner och tända stearinljus. Talking heads-idén: klassen delas in parvis. Ett par får till uppgift att spela upp en scen (en dialog). Dock får de inte prata högt (däremot kan de röra på munnen). Resten av klassen tittar på den tysta scenen. Efter att eleverna tittat (ev behövs scenen spelas upp två ggr), får de i par tänka till på vad som skulle kunna ha sagts. De par som vill kan få pröva att prata engelska till scenen, som då spelas upp igen. På slutet kan det par som fick uppgiften att spela upp scenen från början visa hur de tänkte sig dialogen. Inför denna uppgift kan läraren sätta ramar i form av olika rubriker, t ex At the horror movie eller, om temat är ett annat, At the breakfast table osv. Inre kroppsdelar/organ: prata om vad vi har inuti kroppen, ex hjärta, lever, lungor, blod, hjärna, vener, njurar, tarmar osv. Säkert är många ord nya för eleverna därför är det extra viktigt att jobba med uttal och förståelse. Orden kan sedan användas i diktskrivandet, vilket kan vara ytterligare ett sätt att befästa dem. Program 9. DREAMS Lagen: The nightmares + The sleepwalkers. 1. What s the story? 3. Mingin singin. Prata om drömmar. Ställ först frågorna: drömmer du ofta? Kommer du ihåg vad du drömmer? Be sedan eleverna beskriva en bra dröm de har haft. Be dem också beskriva en mardröm. Eleverna kan antingen skriva ned och sedan berätta för en kamrat eller så samtalar ni om detta direkt. I flera av avsnitten har det varit reklamavbrott med UR lovely-products. Reklam förknippas ofta med drömbilder/scenarion. Gör i klassen era egna reklambilder med text till, dramatisera eller fotografera/filma. Tänk efter: vilken produkt ska säljas, vilka argument ska läggas fram, vilket pris har produkten, vilken är målgruppen? I samband med detta kan läraren ge eleverna i uppgift att titta på reklam i TV/tidningar/internet under en vecka för att få idéer till den egna reklamuppgiften. Självklart avslutar man med att spela upp/redovisa sitt arbete. Realia: prata om drömfångare och Nordamerikas indianer. Kanske kan ämnet textilslöjd kopplas till detta. I den skola jag arbetar har läraren i textilslöjd tillsammans med barnen tillverkat jättefina drömfångare! Här är en användbar länk: nu/dromfangare-legend 14

15 Program 10 THINGS THE BODY DOES Lagen: Caughing & sneezing + Laughing & dancing 1. Smell it, tell it. 3. Mingin singin. Prata om vad vi kan göra med kroppen samla verb! Gärna i en tankekarta. Spela upp enkla charader träna verb, på detta sätt tränar man lätt pågående form (t ex he is jumping, she is singing). Ta fasta på Out and about-frågan: what superpower would you like to have? Eleverna kan först tänka/skriva själva och sedan diskutera för- och nackdelar med varandras önskningar. Prata om känslor vad heter känslorna på engelska? Samla adjektiv i en tankekarta. Prata om hur kroppen kan reagera när vi blir rädda, glada, ledsna, lyckliga, trötta osv. Spela omvända charader. Eleverna får en lapp med en känsla, ex trött. De ska sedan spela upp känslan och kamraterna ska gissa utifrån kroppsspråk och minspel. Diskutera kring vilka egenskaper som är särskilt viktiga för t ex elevernas favoritsport. Det kan vara styrka, smidighet, snabbhet, lugn, koncentration osv. Fortsätt fyll på tankekartan med adjektiv. Göra en innehållsdeklaration över sig själv: eleverna skriver upp vad de innehåller kroppsdelarna, inre organ, känslor och tankar. Avsluta ev med önskningen om en speciell superkraft. Koppla gärna detta till bildämnet fota t ex eleverna eller måla egna självporträtt. Måla av en elevs kontur i helfigur. Sätt upp figuren i klassrummet och fyll på med alla kroppsord, känsloord osv. Här kan man sortera orden efter t ex ordklass. Be eleverna rita av sin hand på ett vitt papper. Eleven ska sedan skriva ner (på engelska) det den är bra på/nöjd med hos sig själv. Eleven skriver en sak på varje finger (se bild). Pgm sänds under våren 07 och handledning för de programmen läggs till denna i januari

16 Mer engelska från UR Pedagogisk fördjupning för lärare Motivera - variera, ett fortbildningsmaterial i engelska och språkdidaktik för lärare i årskurs 1-6. Ett kurspaket bestående av fyra tv-program, tio radioprogram, två böcker samt ett detaljerat förslag på studieupplägg med handledning och diskussionsfrågor via I love språk, en fortbildningsserie för språklärare. I I love språk diskuteras språk och språkinlärning. Programmet gästas av pedagoger och lärare, från lågstadiet till gymnasiet och SFI. Även forskare, rektorer, författare, elever och skådespelare ger sin syn på språk och språkinlärning. Elevmaterial Go Yoyo go! Nybörjarengelska 26 x 10 min för tv, cd med sångerna med och utan sång, sångbok, webbsida handledning på www. ur.se/mb. Bestnr: 41205tv11 Det finns en stor mängd tv- och radioprogram riktade till elever och klassrumsanvändning. Allt ifrån dramatiserade tv-serier till sagor, sånger och berättelser eller enkla nyheter på engelska. Dessutom spel och språkliga utmaningar via UR:s Barnwebb Information om programmen hittas via Mediebiblioteket eller i den tryckta UR-guiden som kommer ut en gång per år. UR-program kan beställas från mediacentralen eller på 16 För mer information kontakta URs Kundtjänst på telefon eller maila till

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Tips på appar med känslor Någonting

Tips på appar med känslor Någonting StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar med känslor Någonting En blandning av appar att Plats för bild i textruta använda när man vill prata om känslor Juli 2015 Känslor

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015 Arbetsbeskrivning ÖN.notebook February 05, 2015 ön 1 Brevet 1. Inledning 2. Innehåll 3. Avslut Arbetsgång: Diskutera i basgruppen vilka argument man kan lägga fram för att få mer pengar. Sätt dig och skriv

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

År 7 svenska: Vad härligt att tala!

År 7 svenska: Vad härligt att tala! År 7 svenska: Vad härligt att tala! Eller? Namn: klass: Syfte: att stärka elevernas säkerhet att tala vid muntliga framföranden i och utanför skolan Mål: att bli säkrare talare och högläsare i liten såväl

Läs mer

Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning

Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning Att bygga språk/engelska för elever med språkstörning Vårt projekt mål och syfte: Ta fram ett sätt att tänka om språkinlärning, som gagnar denna elevgrupp. Det yttersta målet är att eleven klarar enkel

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar?

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? Under de närmsta veckorna kommer du att få fundera över begreppet KÄRLEK och vad det innebär för dig att var kär, förälskad, att få och bli älskad. Hur ser din drömpartner

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18 Veckobrev för Opalen 1 v 16-18!!! Hej alla barn och föräldrar! 23 april 2015 Så underbart att våren är här! Det är härligt att se hur glada barnen är ute på rasterna när det inte regnar eller blåser. Det

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Sociala relationer och laganda, problemlösning

Sociala relationer och laganda, problemlösning 22720 Imita Nyttigt för: Sociala relationer och laganda, problemlösning Språkutveckling genom beskrivning av föremål och djur, härmning av ljud från föremål och djur, kommunikation Grovmotorik genom pantomimisk

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

SPRÅKBIOGRAFI LANGUAGE BIOGRAPHY BIOGRAPHIE LANGAGIÈRE BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA SPRACHENBIOGRAPHIE

SPRÅKBIOGRAFI LANGUAGE BIOGRAPHY BIOGRAPHIE LANGAGIÈRE BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA SPRACHENBIOGRAPHIE SPRÅK LANGUAGE BIOGRAPHY BIOGRAPHIE LANGAGIÈRE BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA SPRACHENBIOGRAPHIE Europeisk språkportfolio: bemyndigad version Nr. 61.2004 European Language Portfolio: accredited model No. 61.2004

Läs mer

Lärarmaterial sidan 1

Lärarmaterial sidan 1 Lärarmaterial sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken är del 2 i serien om Svarta skogen. Morgonen efter det att Soli önskat att Lucy skulle försvinna beger hon sig hem

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Vera som är häxa. Hennes kompis Sira fick en häxkvast när hon fyllde år. Vera vill också ha en kvast. Problemet är att hennes föräldrar

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr 100009tv1-4 sas Om serien Ramp svenska som andraspråk Porträtt Handledning av Pia Minati Ramp svenska som andraspråk Porträtt är fyra program som kommer från tv-serien Sve-à-long och som har bearbetats

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer