Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10"

Transkript

1 Engelska för årskurs 4-6. Lärarhandledning till tv-serien, avsnitt 1-10

2 Innehållsförteckning Brev från Ben Friendly...3 Låt det vara surr i klassrummet. Ett förord från författaren...4 De olika delarna i handledningen...5 Varför Wiz Quiz i klassrummet?...5 Beskrivning av tv-programmen...5 Beskrivning av rounds...5 Beskrivning av webbsidan...6 Idébanken...7 Program 1. Love...8 Program 2. At Home...9 Program 3. The Jungle...9 Program 4. Sports Program 5. Abba Program 6. The Farm Program 7. Luxury Program 8. Horror Program 9. Dreams Program 10. Things The Body Does Producerat av UR Text och pedagogiskt stöd: Jessica Staaf Pedagogiska rådgivare: Åsa Hemborg och Maria Stevanovic. Tv-producent: Kalle Brunelius Tv-manus: Paul Nulty Webbproducent: Åsa Böhme Omslagsfoto: Mattias Bardå Formgivning: Malin Rehnström Projektledare: Malin Danielsson

3

4 Låt det vara surr i klassrummet! Ett förord av Jessica Staaf, lärare och författare till Wiz Quiz handledning. När jag pratar med äldre kollegor om hur engelskundervisningen förändrats över åren är det tydligt att stora förändringar skett. Framför allt har fokus flyttats - från form till funktion. En kollega i pensionsåldern sade ungefär så här: Tänk, jag hade högsta betyg i engelska, men jag vågade inte öppna munnen. I dag håller inte detta, eleverna kan inte bara prestera väl skriftligt och få ett högt betyg, faktum är att de inte ens når godkändnivå utan den muntliga delen! All engelskundervisning, i synnerhet det tidiga mötet med engelska i klassrummet, bör präglas av lust och glädje. Att vilja och att våga måste ständigt vara i fokus. Eleverna måste uppmuntras till att gissa, leka och prova sig fram. Detta förutsätter förstås att klassklimatet är gott och att eleverna känner sig trygga. Här tror jag att vi lärare måste lägga ned ett stort arbete, en trygg grupp når så mycket längre än en där osäkerhet råder. I LPO -94 signaleras tydligt att språk skall ses kommunikativt. Detta blir, för oss lärare, en utmaning då vi ofta arbetar med stora elevgrupper. Något annat som, enligt min erfarenhet, komplicerar det hela är att eleverna har kommit väldigt olika långt i sin engelskspråkliga utveckling. En del verkar bara ha sugit upp engelskan runt omkring sig, andra tycks ha missat engelskan och får redan i år 4-5 svårigheter med det engelska språket. Det kan vara knepigt att nå alla dessa elever på bästa sätt. Dock är det vårt uppdrag. Om vi nu, med tanke på ovanstående, spetsar till det lite så kan vi konstatera att det är betydligt enklare att ha en klass där eleverna sitter var och en och arbetar med fylla i- övningar i en engelsk arbetsbok än att försöka få eleverna att tala och skriva på ett mer fritt sätt och känna sig trygga i detta. Att släppa det enskilda arbetet till förmån för fler par/ gruppövningar gör det troligtvis också mer rörigt och högljutt i klassrummet. Detta kan få vilken lärare som helst att tveka! Men, om vi vill se våra elever utveckla sitt språk måste vi arbeta mycket med muntlig aktivitet. Då får vi förmodligen också acceptera en viss ljudnivå i klassrummet. Så länge det är ett kreativt surr och inte ett kaotiskt, bör vi se det som något positivt! Jag tror att det är oerhört viktigt att variera sin undervisning, att överraska och att prova nya vägar. Om man, som lärare, låser sig vid ett läromedel kan risken finnas att variationen begränsas. En annan risk är att det blir läromedlet som styr istället för läraren och eleverna. Variationen i språkundervisning är nödvändig, inte minst för att våra elever lär på olika sätt. För mig, som pedagog, är det därför angeläget att använda mig av olika delar då jag planerar min undervisning - det kan vara TV- program, skönlitteratur, artiklar, ramsor, sånger osv. Jag måste hela tiden fundera kring hur jag får mina elever till att vilja och våga prata engelska. Låt det surra i klassrummet! Jessica Staaf, Lärare vid Tunaskolan, Tumba Projektledare för Läskampanjen, Botkyrka kommun 4

5 De olika delarna i Wiz Quiz. Kunskapsmässigt vänder sig Wiz Quiz till årskurs 4-6 beroende på förkunskap. Har ni arbetat med URs Go Yoyo go! (nybörjarengelska för lågstadiet) i de tidiga åren tar Wiz Quiz vid där den serien slutade. Observera att Wiz Quiz dock har ett betydligt högre tempo och annorlunda upplägg. Wiz Quiz-paketet består av: -TV-program 20 x 12 min. -Handledning med idébank för användning i klassrummet. -Webbsida för barn för vidare lek med engelska språket. Beskrivning av tv-programmen Wiz Quiz presenteras av den fantastiske Ben Friendly, som älskar sin show och sig själv. Tyvärr går inte allt riktigt så bra som han tror och i många av programmen får vi se honom göra bort sig (dessa blunders finns också att se om och om igen på webbsidan) Ben har stöd av sin kollega, tv-producenten Gunilla, som bland annat passar på att bjuda på skönsång i Mingin singin. Quizen utspelar sig i den grönaste studio som någonsin skådats och är en på många sätt annorlunda quiz. Istället för fråga-svar bygger alla omgångar/ rounds på att få deltagarna, två lag med två barn i varje, att prata/ beskriva och använda det engelska språket på olika sätt. ( Roundsen beskrivs mer ingående nedan) Varje program är uppbyggt på ett tema och består av tre rounds. Lagen har också namn efter temat. Varje program avslutas med att Ben presenterar ett fantastiskt pris till vinnaren. Beskrivning av rounds Nedan följer en kort beskrivning av de rounds som förekommer i programserien. Varje program är byggt kring tre rounds. What s your excuse: Programledaren Ben Friendly vänder sig till respektive lag. Han säger sig veta/ha hört något som lagmedlemmen/medlemmarna gjort eller varit med om. Laget får sedan möjlighet att förklara hur det egentligen gick till/vad som egentligen hände. Out and about: Ben tar sig en tur på stan för att ställa en fråga till människor han möter, frågan anknyter till det aktuella programavsnittets innehåll. Vi får lyssna till olika personers svar. Den sista personen Ben möter får slutligen frågan och TV-bilden fryses. De tävlande (och vi som tittar) får möjlighet att välja på tre svarsalternativ. Ett av alternativen är det svar personen gav Ben. När de tävlande lagen gett Ben sitt förslag får de (och vi tittare) se om lagens svarsalternativ stämmer överens med det riktiga svaret. Mingin singin : Studiomedarbetaren Gunilla sjunger en kort snutt en refräng - till en känd låt. Gunilla sjunger med inlevelse men sjunger inte på engelska, utan på något eget språk där orden inte är riktiga ord. De tävlande lagen får därefter chans att visa vad de kan när de sjunger refrängen på sitt sätt (det rätta sättet) vilket då också blir på riktig engelska. Smell it, tell it: Ben har olika dofter/lukter i provrör. De tävlande lagen får turvis lukta på några olika dofter/lukter ur provrören. Därefter får de tala om vad de tycker att det luktar.

6 What s the story: Ben visar upp några saker för de tävlande lagen varje lag får se saker som tillhör motståndarlaget. Lagens uppgift är nu att fritt fantisera kring vad de olika sakerna är för något och vad de används till. Beskrivning av webben På webben möter man Ben Friendly i skepnaden av en tecknad figur. Med hjälp av Ben kan man öva flera moment som finns med i programmen, men i en annan form. Nedan följer en kort beskrivning av de moment som förekommer på webbplatsen. Quiz: Frågesport med flervalssvar. Det finns två varianter på frågesporten: rörliga klipp ur programmen eller enklare frågor med text- och ljudstöd. De rörliga klippen är hämtade från round Out and about och har samma upplägg som i programmen. What s the phrase är en text- och ljudbaserad frågesport, där man bekantar sig med fraser som Ben använder i programmen. Sen finns det en frågesport om Ben som heter Know your Ben Friendly, där man får lära sig mer om figuren Ben och vad han har för vanor och intressen. Memory: Para ihop två bilder med hjälp av text- och ljudbaserade ledtrådar. Memory-spelen baserar sig på teman ur programmen. Det finns t ex ett sportmemory som anspelar på round Smell it tell it och ett par på temat djur och djungel. Crosswords: Fyll i korsord med hjälp av bilder och text- och ljudbaserade ledtrådar. Korsorden följer programmens teman. What s your excuse: Ben Friendly vänder sig till spelaren och säger sig veta/ha hört något som spelaren har gjort eller varit med om. Spelare får sedan möjlighet att förklara hur det egentligen gick till/vad som egentligen hände med hjälp av ett ordförråd à la kylskåpspoesi. Det vill säga att man har ett visst antal ord till sin hjälp för att skapa en trovärdig förklaring till vad som har hänt. När man är klar med sin förklaring får man höra Ben läsa upp den och sen berätta vad han tyckte om den. What s the word: Para ihop rätt ord/glosa med rätt produkt på hyllan. Produkterna är hämtade från reklamfilmerna UR friendly products som finns med i inledningen av programmen. Postcards: Välj motiv med kända byggnader och platser världen över och få hälsningsfrasen uppläst av Ben Friendly på australiensiska, amerikanska, irländska, engelska eller skotska. Skicka sen e-vykortet till en kompis. 6 Blunders: Titta på Ben Friendlys blunders i teveapparaten.

7 Varför Wiz Quiz i klassrummet? I Wiz Quiz är humorn, lekfullheten och lusten att vilja och våga påtaglig. Det muntliga står i fokus och lagmedlemmarna är engagerade och entusiastiska. Ben Friendly och Gunilla är goda förebilder vad gäller att bjuda på sig själva. Säkert kommer du och dina elever skratta en hel del då ni tittar på och arbetar kring programmen. Programmet är helt på engelska och duschar tittarna med språket, utan inblandning av svenska. Detta för att stärka känslan av helhet och sammanhang istället för att fastna i enstaka ord och lösa delar. Lärarhandledningen till Wiz Quiz är tänkt att fungera som en idébank. Att, i klassrummet, leka Wiz Quiz är förstås ett givet sätt att spinna vidare på programmen. Ett annat sätt är att arbeta är utifrån det tema som är knutet till varje program. I idébanken finns då ett antal punkter/ idéer på hur ni kan arbeta. Många av idéerna går självklart att utveckla. Vissa tankar och metoder återkommer i idébanken. Ett exempel är tankekarta/mindmap, vilket jag tycker är ett fantastiskt redskap för tänkande och skrivande. Min erfarenhet är också att eleverna, för att behärska användandet, behöver återkommande träning kring tankekarta. Detta är också en anledning till att jag återkommer till den i lärarhandledningen. Så småningom brukar eleverna själva se fördelarna med tankekartan: 1. Att den är en hjälp vid muntliga redovisningar utan att styra dem för mycket 2. Att den ger struktur på tankar inför ett längre textskrivande 3. Att den är ett utmärkt redskap för att sortera/gruppera ord. En annan återkommande tanke är variationen. Här kan man ta redovisningar som ett exempel. Eleverna kan redovisa muntligt eller skriftligt, genom drama, sång eller dikter. Man kan också fundera på var och för vem redovisningen skall framföras. Ofta sker redovisningar inför klassen eller möjligtvis inför en grupp klasskamrater. Dock skulle en redovisning lika gärna kunna ske hemma, som läxa, inför föräldrar eller för yngre elever på skolan. Om igen är det viktigt att poängtera att variationen är viktig. Hemredovisningen kan också medföra att föräldrarna blir mer delaktiga och får insyn i engelskarbetet. Dessutom är det ett mycket bra alternativ för de elever som tycker det är jobbigt att framträda inför klasskamrater. Med dessa elever gäller det att ta små steg mot målet att våga framträda inför en större grupp. 7

8 När det kommer till ordinlärning tycks många elever, och inte sällan deras föräldrar, tro att man kan ett ord då man klarar av att översätta ordet och stava det rätt. Detta är inte särskilt märkligt eftersom skolan i många år har fokuserat på form snarare än funktion. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi lärare pratar med såväl föräldrar som elever om att kunna ord är så mycket mer än så. Man kan se det som att ordkunskap består av fyra delar: uttal, stavning, betydelse och framför allt förmåga att använda ordet rätt i ett sammanhang. Lärarhandledningen utgår ifrån att du, som lärare, är expert på just din grupp elever. Det är du som bäst bedömer vad de behöver för att utvecklas och därmed också kan anpassa metoder och uppgifter. Förhoppningen är att du ska inspireras av programmen och lärarhandledningen och finna godbitar som passar dig och din grupp. Självklart är det också du som lärare som bestämmer hur ofta du arbetar med Wiz Quiz. Dock finns det en vinst i att låta programmen vara återkommande, t ex 1 gång/vecka. På så sätt skapas kontinuitet, rutin och trygghet: eleverna kommer snabbt lära sig vad de olika delarna i programmet går ut på och de lär känna karaktärerna. Arbetsgången blir också tydlig då eleverna vet att de alltid får uppgifter i anslutning till programmet. Idébanken Här ges en kort beskrivning av varje program vilket tema det har, vad lagen heter och vilka rounds som ingår i varje program. Sedan följer idéer och tankar kring uppföljning i klassrummet. Program 1. LOVE Lagen: The Breakups/Heartsbreakers + Head over heels in love. 1. What s your excuse? 3. Mingin singin. Lärare och elever gör en gemensam tankekarta kring ordet kärlek. Skriv gärna på tavlan så att alla kan se. Utgå ifrån frågan: vad tänker vi på när vi hör ordet LOVE? Låt eleverna skriva kärleksdikter/love poems och framföra dessa. Som hjälp kan du som lärare ge eleverna ordpar som de kan använda för att komma igång, t ex: love-dove, I-bye, you-two, me-see osv. Ev kan du som lärare också hitta på ordpar tillsammans med eleverna innan de sätter igång att skriva. Prata om Valentine s day: firar du Valentine s day? Hur firas Valentine s day i USA osv? Berätta historien om St Valentine den hittas lätt på nätet/i pressen. Olika versioner finns. Här är en länk: Out and about i detta program har rubriken: A special date. Låt eleverna beskriva en bra träff/dag/kväll med någon du tycker om. Utgå ifrån frågor som: vad skulle ni göra/vara/äta/? Låt eleverna beskriva den miljö de befinner sig i. Personer som kan bjudas med på träffen kan vara: mamma, kompis, pappa, mormor, farfar, syskon, någon man är förälskad i osv. Låt eleverna motivera varför de tog med just denna person. Eleverna plockar med sig LOVE SONGS och kör mingin singin. Detta kan med fördel göras lagvis/gruppvis. Tävlingspris i detta program är en romantisk resa. Ge eleverna i uppgift att välja ett romantiskt resmål. Eleverna ska också välja vem de vill ha med sig på resan, vad de ska göra samt beskriva miljön på den plats de befinner sig. Här kan man arbeta parallellt med bildämnet, göra kollage av bilder ur resebroschyrer och sätta engelsk text till.

9 Program 2. AT HOME Lagen: Dirty laundry + Noisy neighbours. 1. What s your excuse? 3. Mingin singin. Träna basordförrådet utifrån temat. Säkerligen har ni i engelskundervisningen tidigare arbetat med områden som kläder, familj, möbler/hus och då blir detta ett utmärkt tillfälle att repetera ord och uttryck. Ett sätt att arbeta kan vara utifrån tankekartor som sedan kan bli utgångspunkt till muntligt framförande eller skrivna texter. My room eleverna får i uppgift att beskriva sitt eget rum. Vilka möbler/tavlor/affisher finns? Färger? My family eleverna beskriver den egna familjen, vilka familjemedlemmar finns? Vilka egenskaper har de? Vad arbetar de med? Vilka intressen har de? Låt eventuellt eleverna göra sitt eget familjeträd där ni får in orden för mormor, farfar, gammelmorfar osv. Eleverna kan sedan beskriva några personer i sitt familjträd. Just denna möjlighet att välja ett par personer ur familjeträdet är viktig eftersom en del barn har komplicerade familjeförhållanden. Genom att ge dessa elever valmöjlighet, riskerar man inte att någon ska känna sig obekväm. Neighbours eleverna beskriver några av de närmaste grannarna. Här kan man fokusera på utseende, kläder. Eleverna kan, om de känner sina grannar väl, beskriva dem som personer. Om grannarna är obekanta, kan eleverna fantisera kring dem: vad de kan ha för arbete, intresse osv. Eleverna skriver efterlysningar på sina klasskamrater. Kamraterna ska beskrivas så noggrant som möjligt, inre och yttre egenskaper. Av beskrivningen ska övriga klasskamraterna sedan kunna gissa sig till vem som beskrivs. Det är viktigt att namnet på kompisen inte nämns i efterlysningen. Denna uppgift görs med fördel i mindre grupper när man ska läsa upp och gissa. På så sätt blir alla mer aktiva. Huset: läraren eller några elever målar ett enkelt höghus på spännpapper samt skaffar en liten påse med små tyglappar. Tyglappar brukar inte vara något problem att få ifrån textilslöjden. Lapparna behöver inte vara större än ca. 4x4 cm. Varje elev väljer en tyglapp, klipper till den och klistrar in den som gardin i ett av fönstren i huset. Ev kan eleverna också måla dit den person som bor i lägenheten. Personen i lägenheten ska sedan presenteras detta kan ske på olika sätt. Ett alternativ är med hjälp av en pratbubbla där eleverna skriver My name is osv. Här kan eleverna skriva på sin egen nivå, en del kanske skriver ett par meningar andra behöver en större pratbubbla för en längre presentation. Man kan senare spinna vidare på grannrelationerna i huset. Det kan bli en riktig såpa så småningom Out and about har rubriken: hur luktar det hemma hos dig? Läraren pratar tillsammans med eleverna om lukter/dofter. Utgå ifrån frågor som: vad gillar du för lukter? Har du någon favoritlukt? Vilka läbbiga lukter finns? Vilka lukter känns bra? Kan man förknippa en människa eller en känsla med en doft? Här passar det bra att leka smell it, tell it. Antingen med riktiga dofter (vanilj, kakao, vitlök osv.) eller påhittade då blir det mer som charader. En burk sträcks fram och eleven låtsas att det tex luktar illa, visar detta med grimaserande ansiktsuttryck och fantiserar kring vad det egentligen luktar. Program 3. THE JUNGLE Lagen: Cheeky monkeys + Lonely leopards. 1. Smell it, tell it. 3. What s the story? Djur och färger är något man ofta tidigt arbetar med i sin engelskundervisning. I detta program introduceras dock en del djur som kan vara nya för eleverna. Samla dessa nya

10 10 engelska djurord i en gemensam tankekarta på tavlan. Prata om vad olika djur heter dela in dem i kategorier: pets, wild animals var de lever (bondgården, skogen, savannen, djungeln, havet). Prata om djurens kroppsdelar på engelska: svans, tass, fjädrar, klor, morrhår osv. Dessa är troligtvis obekanta för eleverna. Vad gör djuren? Ryter, morrar, spinner, skäller, klättrar, jagar, fångar osv. (typiska djurverb ). Eleverna kan välja ett djur att bli expert på. De kan ta reda på så mycket som möjligt om ett djur och skriva in fakta i en tankekarta. Uppgiften kan sedan bli att eleven ska vara en guide på ett zoo och just nu har stannat utanför t ex lejonburen. Utifrån tankekartan berättar guiden för sina kamrater om djuret. Kamraterna kan också uppmanas att ställa frågor. Det är ofta lättare för eleverna att våga prata om de får kliva in i en roll. Eleverna målar varsitt fantasidjur. Fantasidjuren ska färgläggas. Läraren delar in eleverna i par. Paren sitter ansikte mot ansikte, men döljer sina teckningar för varandra. Uppgiften är att eleverna turvis beskriver sina bilder för varandra. För den som lyssnar gäller det att försöka rita/måla efter beskrivningen. Självklart får den som lyssnar ställa frågor till den som beskriver. När bilden är färdig jämför eleverna sina bilder. Det här är en övning som brukar vara mycket uppskattad och eleverna brukar skratta gott åt varandras teckningar! Det är intressant att påpeka att även om bilderna ser olika ut, kan de trots allt stämma med den beskrivning som getts (fantasidjuret har rätt antal öron, ögon, ben osv även om de t ex är olika stora). Eleven tar med hemifrån: en bild på ett djur ur en tidning alt foto på favoritdjuret/egna husdjuret. Eleven ska beskriva djuret och kompisen gissar vad det är för djur genom att lyssna på beskrivningen. Skriv Ett djurs dagbok : A gorilla s/ spider s/snake s diary skriva och ev läsa upp/framföra. Förslagsvis samarbetar man här med svensklärare och tränar dagboksformen både på svenska och engelska. Smell it, tell it i detta program handlar om djurlukter: eleverna kan fundera över vad deras fantasidjur i ovan nämnda uppgift skulle kunna lukta/dofta. Något kanske luktar kanelbullar och ett annat rutten fisk. I Out and about ställer Ben frågan: what s the scariest animal in the jungle? Eleverna får själva tänka till på hur de skulle svara på samma fråga. I grupper kan de sedan berätta vad de tänkt och varför. Detta kan vara en rent muntlig övning. Prata gemensamt om följande frågor: vad finns det för ljud i djungeln? Vilka färger finns? Vad kan man se/höra/känna? Blunda, känn och fantisera! En följduppgift till detta kan vara att eleverna får utgå från följande frågeställningar: Vad skulle du vara rädd för om du var tvungen att övernatta i djungeln? Vad skulle du tycka var härligt med att övernatta i djungeln? Eleverna kan antingen göra övningen muntligt eller skriva ner en kort text som de sedan redovisar inför kamraterna. Läraren plockar ur en korg/väska upp djungelsaker och eleverna hittar på en historia kring dessa saker (t ex ett snöre, en frukt och en bild på en orm). Detta är en lek som har hur många användningsområden som helst! Tävlingspriset i Wiz Quiz är: A weekend at the zoo, with the baboons. Eleverna kan få tänka till kring följande frågor: Vilket djur skulle du vilja spendera en weekend med? Varför? Vad skulle hända? Vad skulle ni göra? Eleverna skriver tankekarta alt text. De berättar sedan för kamraterna, i större eller mindre grupp. En del elever kan ha lättare att komma igång om läraren ger en rubrik, t ex my weekend at the zoo with the crocodiles eller my weekend in the jungle with the monkeys. Ett alternativ för att variera redovisningar kan vara att eleven får som läxa att redovisa för föräldrar/syskon och att dessa ska skriva en liten kommentar till redovisningen. För vissa elever är det en lättnad att inte alltid behöva redovisa sina kunskaper i klassrummet. Ett annat redo-

11 visningsalternativ kan vara att tala inför elever i lägre årskurser. Detta brukar få de äldre eleverna att växa och för de yngre eleverna som lyssnar blir det också spännande. De äldre eleverna blir positiva förebilder som visar att engelska är levande, roligt, viktigt och spännande. Program 4. SPORTS Lagen: Crazy commentators + Rowdy referees. 1. What s your excuse? 3. Smell it, tell it. Diskutera kring vilka sporter eleverna känner till/utövar? Eleverna arbetar utifrån tankekartor där de samlar sportord: football, hockey, ballet, swimming etc. Ibland kan det vara bra att eleven först gör sin egen tankekarta och sedan i diskussion med kamrater fyller på den. Då ges var och en egen tanketid och sedan har alla chans att få och ge varandra nya kunskaper i form av fler engelska ord. Har eleverna någon favoritsport? Eleverna beskriver sporten muntligt, vilken utrustning/ vilka kläder som sporten kräver, sportens regler, varför gillar man sporten osv. Det här kan göras som en enkel parövning, en tvåminuters igångsättare som sedan leder till större arbeten kring sport. Sportgåtor i flera steg (svårhetsnivåer): Eleverna delas in i grupper om ca fyra elever. Alla skriver minst en gåta var, det viktiga är att alla i gruppen har lika många gåtor. När man skriver sin gåta skriver man en eller två meningar på olika poängnivåer 3, 2, 1. T ex: 3 points you are in a team with 5 players and a goal keeper. 2 points you play with a stick. 1 points you play on ice and use a helmet. Den som skrivit gåtan läser upp ledtrådarna en efter en. Efter varje ledtråd stannar man till och ger gruppmedlemmarna chans att skriva ned sin gissning. Man får bara gissa en gång och den som läser gåtan måste läsa upp alla ledtrådar innan poäng räknas. Lek charader i klassrummet. Eleverna visar med kroppen vilken sport de tänker på och kompisarna gissar. Detta kan vara ett väldigt lätt och lekfullt sätt att träna ord, kanske kan det tyckas alltför enkelt. Men, för de elever som har knepigt med engelska, kan det räcka med att säga ett ord (i detta fall sportordet). För denna elevgrupp kan engelskan ofta bli prestigeladdad och olustig. På det här sättet kan alla delta. Repetera kläder från program 2 Home + lägg till sportkläder (vad heter t ex träningsoverall? Tracksuite. Vad heter gymnastikskor? Trainers. Kanske säger man en sak i England och en sak i Amerika. Olika gymnastikskor kan heta olika saker vi använder t ex ordet Sneakers om en sorts gymnastiksko. Tävlingspriset i detta avsnitt är: Ben Friendly som personlig tränare. Ställ följande frågor till eleverna: om du vann en dag med en personlig tränare - vem skulle du välja då? Varför just den personen? Om du fick välja ett lag att träna med, vilket lag skulle det vara? Varför just det laget? Eleverna kan antingen göra detta som enbart en skriftlig övning, alt muntlig eller både och. Program 5. ABBA Lag: Knowing me, knowing you + Dancing queens. 1. What s your story? 3. Mingin singin. Vilka idoler har eleverna? Prata tillsammans i stor grupp. Du som lärare kan också berätta vilka dina idoler är just nu, eller vilka idoler du hade som yngre. Spela upp några ABBA-låtar och fråga eleverna om de känner till ABBA. Kanske får man som lärare berätta om ABBA och hur stora de faktiskt var, framförallt utanför Sverige. Info kan fås på en hemsida gjord av en ung tjej: 11

12 12 Eleverna tar reda på fakta kring sina egna idoler. Starta med tankekarta. Vissa elever kan säkert skriva längre texter. Redovisa i form av att göra affischer som eleverna berättar kring. Tankekartan är här ett oslagbart hjälpmedel som kan bli ett stöd vid framförandet. Eleven kan utifrån tankekartan prata friare och lockas inte läsa innantill, vilket lätt blir fallet om eleven har en hel text framför sig. Eleverna tar med favoritmusik/favoritlåt. Spela den i klassrummet. Kul även om läraren tar med sin favoritlåt och berättar om artisten! Några elever kan ansvara för en variant av Mingin singin. De kan hemma/i läxa förbereda introduktioner till låtar och ta med dessa till skolan. Klassen delas in i lag. Lagen tävlar sedan mot varandra: i tur och ordning ges lagen ett intro. Om laget kan sjunga vidare på låten ges det ett poäng. Träna in några ABBA-låtar. Texter hittas lätt på nätet. En länk är Kanske något för ett samarbete med musikläraren? Finns bilder på ABBA kan bandmedlemmarna beskrivas av eleverna. Det kan vara intressant att se hur modet såg ut (jämföra med idag). Det kan bli en intressant diskussion där läraren leder samtalet på engelska. Finns tillgång till en karaokemaskin är detta givetvis en riktig hit! Här kan man träna låtar på engelska på ett kul sätt. Kan i detta sammanhang inte låta bli att delge er följande: En kollega berättade nyligen om en elev som i årskurs 5 haft det knepigt med engelskan. Eleven fick en karaokemaskin i julklapp och har sedan dess avsevärt förbättrat sin engelska vad gäller ord- och uttrycksförråd, uttal och inte minst att våga uttrycka sig. På ett lustfyllt sätt har denna elev börjat erövra det engelska språket. Hon har hittat ett sätt som passar just henne - troligtvis för att det motiverar henne och känns lustfyllt. Mer information om ABBA kan sökas på: Detta är överhuvudtaget en väldigt användbar internetadress. Program 6. THE FARM Lagen: Pig farmers + Scare crows. 1. Smell it, tell it. 3. What s the story? Här utgår vi från att eleverna vet vad många bondgårdsdjur heter på engelska. Om inte får man starta med att prata om dessa. Repetera djurens kroppsdelar gärna med hjälp av tankekarta. Man kan också använda sig av bilder på djur och visa med pilar de olika kroppsdelarna. Många elever minns då orden bättre. Kanske undrar eleverna om nya kroppsdelar; vad heter hov, horn, hästens man på engelska? Annars kan man som lärare introducera dess ord. Prata gärna om att om man kallar hästens hov för foot, så kommer en engelskspråkig person att förstå vad man menar, men att det korrekta ordet faktiskt är hoof. Här är det viktigt att påpeka att för många elever med annat modersmål än svenska, kan detta ställa till bekymmer. De kanske, i sitt modersmål, inte benämner kroppsdelar på samma sätt som vi gör i svenskan. Om vi lärare förutsätter att alla elever är bekanta med ord som hov, horn, man finns risken att andraspråkselever inte ges möjlighet till full förståelse. Man bör alltid som lärare tänka till och fundera på om man kan utnyttja tillfällen att arbeta parallellt med svenska och engelska. Detta gynnar samtliga elever! Vilka miljöer/ord finns på bondgården? Hagar, ladugård, äng, hö, halm osv. Vad heter djurens ungar? Kalv, lamm, föl, kulting osv. Hur säger man dessa ord på engelska? Detta är ett bra tillfälle att låta eleverna använda lexikon de får slå upp orden och skriva ner dem. Tillsammans tränar ni sedan uttal. Tala också om att dessa ord kommer att användas i nedanstående uppgifter. Eleverna bli experter på sitt favoritdjur på bondgården redovisar sedan på valfritt sätt.

13 Eleverna beskriver bilder på bondgårdsdjur kompisen gissar. Alternativet är att skriva ner namnen på djuren på lappar och lägga i en burk. Eleverna får fiska upp en lapp och beskriva för kompisarna. Denna övning går även att göra i samma form som sportgåtorna (i nivå 3, 2, 1) som föreslås till programmet SPORTS. Tävlingspris i Wiz Quiz är en bonde. En uppgift för eleverna kan vara att tänka sig in i bondens vardag, vad gör bonden från det att hon/han går upp till dess att hon/han går och lägger sig. Vilka sysslor finns på gården, vilka tider behöver bonden hålla? Osv. Rubriken kan vara A day in a farmers life eller för elever som vill skriva mer - A farmer s diary. A farmer s diary blir en längre text eftersom den innehåller flera dagar. Precis som i program 3, The Jungle, kan eleverna skriva ett djurs dagbok men denna gång välja bondgårdsdjuren. Samverka gärna med svenskämnet där man som inspiration kan läsa En kos dagbok av Beppe Wolgers eller någon annan djurdagbok. Program 7. LUXURY Lagen: The lottery winners + The Royal family. 1. Mingin singin. 3. What s the story? Ställ följande fråga till eleverna: vad tycker du är lyx?. Detta kan gärna göras inför programmet som en introduktion. Be eleverna nämna tre saker som de tycker är lyx men som inte kostar något. Ta fasta på Out and about-frågan från programmet: what is the most luxurious thing you would like to do? Eleverna får tänka till, skriva ner och berätta för en kamrat/grupp. Ta in realia. Prata om det brittiska kungahuset. Läraren berättar på engelska om den brittiska kungafamiljen. Detta kan vara en tänkbar ingång till att jobba vidare med ex London eller Storbritannien. Ställ följande frågor till eleverna: 1. om du vann 1 miljon kronor, vad skulle du göra med pengarna? 2. Om du vann 1000 kronor, vad skulle du göra med pengarna? 3. Om du vann kronor och var tvungen att skänka bort pengarna, till vem eller vad skulle du skänka dem? Motivera ditt svar! Eleverna berättar för varandra hur de tänkt. Tävlingspris i programmet var en kudde med marshmallows och pengar. Be eleverna tänka till på frågan: om du vann en magisk kudde, vad skulle du vilja att den skulle fyllas med? Varför? Program 8. HORROR Lagen: The monsters + The vampires. 1. What s your excuse? 2. Talking heads. 3. Smell it, tell it. Efter att ha sett avsnittet Horror kan läraren ställa följande frågor: Vad var annorlunda med ugglan i detta program? Vad är ugglans uppgift i Wiz Quiz? Varför har man valt just en uggla som domare tror du? Prata om vad ugglan står för (vishet, klokhet). Prata om andra kända ugglor, t ex Harry Potters uggla Hedvig, Lille Ho och Storuv från Bolibompa, Uggla i Nalle Puhs värld osv. Prata om rädslor i gruppen. Detta kan man prata om i större grupp ledd av läraren eller eleverna kan berätta för varandra om vad de är rädda för och varför. Ta in realia. Prata om högtiden Halloween, när, varför och hur den firas i olika engelskspråkliga länder kontra Sverige. Fakta hittas lätt på internet, Länkskafferiet har, som tidigare nämnts, många bra länkar såväl på engelska som på svenska. På kan man göra sin egen fest. 13

14 Skriv Horror poems dikter på temat skräck. Här kan det underlätta om man ger eleverna vissa ordpar som rimmar, t ex bat-cat, knife-life, black-back, red-bed, ghost-most. Utifrån dessa ordpar skriver sedan eleverna korta rimdikter. Har man elever som kommit långt med sin engelska, behövs oftast inte denna hjälp. Koppla till ämnet bild: skapa läskiga bilder som illustrerar ovan nämnda dikter. Ett tips är att måla större bilder med vattenfärg, låta torka och skriva dikten på bilden med svart penna. Kanske kan ni skapa ett horror-corner i klassrummet?! Eleverna kan sedan läsa dikterna högt och ni kan skapa stämning genom att släcka ner och tända stearinljus. Talking heads-idén: klassen delas in parvis. Ett par får till uppgift att spela upp en scen (en dialog). Dock får de inte prata högt (däremot kan de röra på munnen). Resten av klassen tittar på den tysta scenen. Efter att eleverna tittat (ev behövs scenen spelas upp två ggr), får de i par tänka till på vad som skulle kunna ha sagts. De par som vill kan få pröva att prata engelska till scenen, som då spelas upp igen. På slutet kan det par som fick uppgiften att spela upp scenen från början visa hur de tänkte sig dialogen. Inför denna uppgift kan läraren sätta ramar i form av olika rubriker, t ex At the horror movie eller, om temat är ett annat, At the breakfast table osv. Inre kroppsdelar/organ: prata om vad vi har inuti kroppen, ex hjärta, lever, lungor, blod, hjärna, vener, njurar, tarmar osv. Säkert är många ord nya för eleverna därför är det extra viktigt att jobba med uttal och förståelse. Orden kan sedan användas i diktskrivandet, vilket kan vara ytterligare ett sätt att befästa dem. Program 9. DREAMS Lagen: The nightmares + The sleepwalkers. 1. What s the story? 3. Mingin singin. Prata om drömmar. Ställ först frågorna: drömmer du ofta? Kommer du ihåg vad du drömmer? Be sedan eleverna beskriva en bra dröm de har haft. Be dem också beskriva en mardröm. Eleverna kan antingen skriva ned och sedan berätta för en kamrat eller så samtalar ni om detta direkt. I flera av avsnitten har det varit reklamavbrott med UR lovely-products. Reklam förknippas ofta med drömbilder/scenarion. Gör i klassen era egna reklambilder med text till, dramatisera eller fotografera/filma. Tänk efter: vilken produkt ska säljas, vilka argument ska läggas fram, vilket pris har produkten, vilken är målgruppen? I samband med detta kan läraren ge eleverna i uppgift att titta på reklam i TV/tidningar/internet under en vecka för att få idéer till den egna reklamuppgiften. Självklart avslutar man med att spela upp/redovisa sitt arbete. Realia: prata om drömfångare och Nordamerikas indianer. Kanske kan ämnet textilslöjd kopplas till detta. I den skola jag arbetar har läraren i textilslöjd tillsammans med barnen tillverkat jättefina drömfångare! Här är en användbar länk: nu/dromfangare-legend 14

15 Program 10 THINGS THE BODY DOES Lagen: Caughing & sneezing + Laughing & dancing 1. Smell it, tell it. 3. Mingin singin. Prata om vad vi kan göra med kroppen samla verb! Gärna i en tankekarta. Spela upp enkla charader träna verb, på detta sätt tränar man lätt pågående form (t ex he is jumping, she is singing). Ta fasta på Out and about-frågan: what superpower would you like to have? Eleverna kan först tänka/skriva själva och sedan diskutera för- och nackdelar med varandras önskningar. Prata om känslor vad heter känslorna på engelska? Samla adjektiv i en tankekarta. Prata om hur kroppen kan reagera när vi blir rädda, glada, ledsna, lyckliga, trötta osv. Spela omvända charader. Eleverna får en lapp med en känsla, ex trött. De ska sedan spela upp känslan och kamraterna ska gissa utifrån kroppsspråk och minspel. Diskutera kring vilka egenskaper som är särskilt viktiga för t ex elevernas favoritsport. Det kan vara styrka, smidighet, snabbhet, lugn, koncentration osv. Fortsätt fyll på tankekartan med adjektiv. Göra en innehållsdeklaration över sig själv: eleverna skriver upp vad de innehåller kroppsdelarna, inre organ, känslor och tankar. Avsluta ev med önskningen om en speciell superkraft. Koppla gärna detta till bildämnet fota t ex eleverna eller måla egna självporträtt. Måla av en elevs kontur i helfigur. Sätt upp figuren i klassrummet och fyll på med alla kroppsord, känsloord osv. Här kan man sortera orden efter t ex ordklass. Be eleverna rita av sin hand på ett vitt papper. Eleven ska sedan skriva ner (på engelska) det den är bra på/nöjd med hos sig själv. Eleven skriver en sak på varje finger (se bild). Pgm sänds under våren 07 och handledning för de programmen läggs till denna i januari

16 Mer engelska från UR Pedagogisk fördjupning för lärare Motivera - variera, ett fortbildningsmaterial i engelska och språkdidaktik för lärare i årskurs 1-6. Ett kurspaket bestående av fyra tv-program, tio radioprogram, två böcker samt ett detaljerat förslag på studieupplägg med handledning och diskussionsfrågor via I love språk, en fortbildningsserie för språklärare. I I love språk diskuteras språk och språkinlärning. Programmet gästas av pedagoger och lärare, från lågstadiet till gymnasiet och SFI. Även forskare, rektorer, författare, elever och skådespelare ger sin syn på språk och språkinlärning. Elevmaterial Go Yoyo go! Nybörjarengelska 26 x 10 min för tv, cd med sångerna med och utan sång, sångbok, webbsida handledning på www. ur.se/mb. Bestnr: 41205tv11 Det finns en stor mängd tv- och radioprogram riktade till elever och klassrumsanvändning. Allt ifrån dramatiserade tv-serier till sagor, sånger och berättelser eller enkla nyheter på engelska. Dessutom spel och språkliga utmaningar via UR:s Barnwebb Information om programmen hittas via Mediebiblioteket eller i den tryckta UR-guiden som kommer ut en gång per år. UR-program kan beställas från mediacentralen eller på 16 För mer information kontakta URs Kundtjänst på telefon eller maila till

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning

Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning Med Sarepta har du ett antal verktyg som gör det möjligt för dig att skräddarsy material för din elev, vare sig det gäller pedagogiskt material eller minnen

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Lärarhandledning till av Per Alexandersson (LL-förlaget)

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Lärarhandledning till av Per Alexandersson (LL-förlaget) 1 ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Lärarhandledning till av Per Alexandersson (LL-förlaget) Tips och idéer på hur du kan använda en lättläst bok som enda läromedel

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare av Mattias Hillestrand 2 Hur du säljer till moderna kunder Copyright 2013, Mattias Hillestrand Ansvarig utgivare:

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 Karin Jönsson och Jan Nilsson, Malmö högskola Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 ett arbete inom ramen för lärarutbildningen av Kerstin Magnusson I kursen Barns språk och textvärldar ingår som

Läs mer