En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:"

Transkript

1

2 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt av alla invånare och företag som väljer att leva och verka hos oss. Det innebär att vi måste handla konsekvent och professionellt. Lite tillspetsat kan man säga att s trovärdighet vilar på vad vi förmedlar med vår profil. Med den här manualens hjälp kan vi vara tydliga och tala med en och samma röst hela tiden. Då kommunens logotyp används konsekvent på det sätt som visas i manualen förmedlas en tydlig och enhetlig identitet, där varje enskild insats bidrar till att förstärka den gemensamma profilen på ett värdefullt sätt. Har du frågor om hur den grafiska manualen ska tolkas och hur de olika elementen kan användas är du välkommen att kontakta kommunens centrala informationsfunktion eller din förvaltnings informatör. Gunvor Carlsson Informationschef, Manualens innehåll: Kort introduktion 2 Förord av kommunstyrelsens ordf. 3 Vårt stadsvapen 4 A-logotypens skyddszon 5 A-logotyp med tilläggstext 6 B-varianter av logotypen 7 Färger, färgvarianter 8 Återkommande grafiska element 9 Typografi, teckensnitt, exempel Den grafiska profilen i praktiken 13 Visitkort, meddelandeblad 14 Brevpapper, e-post 15 Kuvert 16 PM, pressmeddelande, faxblad 17 Powerpoint / OH 18 Trycksaker 19 Annonser Flaggor, skyltar, profilmaterial Riktlinjer, särprofilerade verksamheter 24 Kontorsmaterial 25 Annonser 26 Powerpoint / OH 27 Trycksaker 28 Profilmaterial 29 Riktlinjer, Ljuset vid Vättern 30 Profilmaterial, mässor Digitalt material 32 Val av papper 33 En levande grafisk manual 34 Plats för anteckningar 35 Kontaktuppgifter 36

3 3 Tillsammans bildar vi Vår kommun består av en mängd olika delar och verksamheter, både centrala och perifera. Men kommunen består också av människor, företag, föreningar och organisationer. Alla är på ett eller annat sätt representanter för vår kommun och skapar bilden av oss. I har vi beslutat att Jönköping ska vara Ljuset vid Vättern. Vi har även angett vissa mål dit kommunen vill nå år De uttalanden och budskap som sänder ut medverkar till hur omvärlden uppfattar oss. Vår verksamhet är omfattande och våra målgrupper är många. Deras uppfattning av oss som kommun är viktig, liksom vår egen interna. För att skapa en tydligare bild var vi hör hemma är det angeläget med gemensamma regler för hur kommunen ska presentera sig en handbok för vår grafiska profil. Reglerna ska respekteras och följas av alla berörda. Det finns beslut om hur vår logotyp ska se ut och hur den ska användas, ibland kombinerat med olika verksamheter och förvaltningar. Alla ska snabbt och tydligt kunna uppfatta och förstå varifrån brevet och bilarna kommer, vem som står bakom en skylt och är avsändare i en annons osv. På de följande sidorna kan du läsa mer om vilka regler som styr. Den här manualen är ett led i arbetet med att skapa en tydlig profil för Jönköpings kommun. Tillsammans kan vi med olika medel skapa en identitet med starka värden. Genom att följa manualen gör vi tydligare, både för oss själva, kommuninvånarna och omvärlden. Åke Johansson Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande

4 4 Vårt stadsvapen har anor ända från 1400-talet Privilegiebrev från I olika sammanhang kan vi se igenkänningssymboler för t ex kommuner/ städer, statliga myndigheter och släkter. Här är en liten bakgrund till Jönköpings stads vapen. Jönköpings uppkomst Jönköping är en av landets äldsta städer med rötter i den tidiga medeltiden och av hävd Götalands medelpunkt. Första gången Jönköpings namn framträder i de skrivna källorna är Vid juletiden det här året befinner sig Magnus Ladulås in castro Junaköpung och undertecknar ett kungligt brev. Av brevet framgår också att konungens älskade bröder och flera andra av rikets ädlingar var närvarande. Sitt namn har Jönköping fått av den bäck Juna eller Jona som en gång rann genom staden. Enligt den Äldre Västgötalagen skulle västgötarna möta upp östgötarna på kungens eriksgata vid Junebäcken. Efterledet i namnet, dvs köping, har ursprungligen betytt köpande för att senare övergå i betydelsen plats där man köper. Jönköping, med sitt strategiska läge vid Vätterns sydspets och vägmöte för viktiga huvudvägar, blev också tidigt en viktig handelsplats. I Magnus Ladulås privilegiebrev till staden, år 1284, som också är Sveriges äldsta bevarade stadsprivilegier, ger konungen Jönköping rätt att årligen hålla två allmänna marknader. Brevets datering,18 maj, ligger numera till grund för stadens jubileumsdag. Jönköpings vapen Under 1300-talet blev det brukligt att städerna lät sig kännetecknas i bildform av ett så kallat märke. I Magnus Erikssons stadslag står det bl a att varje stad skulle ha sitt märke och ha två gode män som med märke skulle märka mått och vikter. Någon gång sattes stadens vapen även på förbrytare: Efter lagen dömes honom örat af och stadens merke på (Jönköpings tänkebok, anno 1513). Märke är i detta sammanhang liktydigt med stadens vapen. Jönköpings stads vapen går tillbaka på stadens sigill, känt sedan början av 1400-talet. Exakt när staden erhöll sitt vapen vet vi inte. Den äldsta skrivelsen med ett fragmentariskt vapen är daterad den 8 april Vapnet i dessa medeltids sigiller liknar det nuvarande. Det är ett fäste med tre tvära torn och en port. Liknande stadssymboler förekommer i Stockholms och Kalmars samt i flera utländska, i synnerhet tyska, städers sigill fastställdes att ska föra samma vapen och däremot svarande flagga som Kungl. Maj:t 1935 fastställt för Jönköpings stad: I rött fält en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande krenelerad borg av silver med tre krenelerade torn, det mellersta högst, svarta fönster, dörrar och port samt upphissat portgaller av silver. Sigill från 1600-talet Dagens symbol togs i bruk i slutet av Fotnot: Vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1971 beslutades att anta Jönköpings stads vapen som kännetecken för hela kommunen.

5 Logotypen 5 A-logotypens skyddszon och minsta storlek A-logotypen, med vapnet till vänster och namnet satt med versaler till höger är den centrala beståndsdelen i vår grafiska identitet. Denna form får aldrig brytas eller manipuleras! Logotypen är vår tydliga avsändare och fungerar som en återkommande signatur för vår verksamhet. Skyddszon För att logotypen ska komma till sin rätt måste hänsyn tas till dess skyddszon (1). Denna yta ska i möjligaste mån hållas ren. Skyddszonen är beräknad att motsvara bokstavshöjden i kommunnamnet (1X). Logotyp med tilläggstext, såsom förvaltningsnamn eller webbadress, har separata regler för skyddszon (2). 1. A-logotypens skyddszon. 1X 1X 1X Skyddszonen (1X) motsvarar höjden på kommunnamnets bokstäver. 2. Exempel på A-logotyp med förvaltningsnamn och utökad skyddszon. 1X 1X 0,5X 0,5X 1X Minsta storlek För att kommunens detaljerade vapen ska framträda tydligt har en minsta rekommenderad storlek fastställts. Om tveksamhet ändå råder till följd av tryckteknik eller tryckunderlag bör alltid alternativet att byta ut logotypen mot typograferad text övervägas ( eller JÖNKÖPINGS KOMMUN 38 mm 29 mm X mm Minsta storlek, dagspress. (Minsta linjetjocklek: 0,2 punkter.) Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Vid mindre storlek ersätts logotypen med text.

6 6 Logotypen Regler för A-logotyp med tilläggstext Logotypen kan förekomma med tilläggstext såsom förvaltningsnamn eller webbadress. Dessa placeras centrerat under huvudlogotypen enligt beskrivningen nedan. Samtliga logotyper med godkända tilläggstexter finns som nedladdningsbara filer (se Digitalt material, sidan 32). När tilläggstext används ökas skyddszonen i motsvarande grad (se Skyddszon, sidan 3). Beskrivning av tilläggstexters placering Avdelande linje mellan A-logotyp och förvaltningsnamn (1p vid 100% storlek). 0,5X 0,5X Avståndet från vapnet till förvaltningsnamnet är totalt 1X. Exempel med långt förvaltningsnamn Förvaltningsnamnet är centrerat under huvudlogotypen Helvetica Light 25p (vid 100% storlek) Dessa A-logotyper med tilläggstexter finns som egna nedladdningsbara filer: - Stadskontoret - Fritid Jönköping - Miljökontoret - Socialtjänsten - Tekniska kontoret - Skol- och barnomsorgsförvaltningen - Kultur - Stadsbyggnadskontoret - Räddningstjänsten

7 Logotypen 7 B-logotyper kan i vissa sammanhang gälla som alternativ I de fall verksamhetstillhörigheten behöver framhävas med extra stor tydlighet finns speciella varianter framtagna som benämns B-logotyper. Till skillnad från den tidigare beskrivna A-logotypen har dessa kommunens namn med mindre teckengrad för att på så sätt ge plats för respektive verksamhets namn. B-logotyperna är endast godkända för begränsad användning (bl a fordonsdekor och arbetskläder) och tillåts aldrig ersätta A-logotypen på kontorsmaterial eller andra förtryckta blanketter. Verksamhetens namn under strecket kan anges i bestämd eller obestämd form beroende på vad som är språkligt naturligt. Sådana B-logotypvarianter ska utformas i samråd med stadskontorets centrala informationsfunktion. Räddningstjänsten har en grafisk profil som till viss del styrs av internationella riktlinjer, men i likhet med övriga logotyper med vapensköld gäller fastställda minsta storlekar. Kommunvapnet ska hålla minst 6 mm bredd vid annonsering i dagspress och 5 mm bredd vid tryckning med finare raster (150 linjer/tum). Exempel på B-logotyper för speciella ändamål. Finns i såväl positiva som negativa utföranden. Fritid Agenda 21 Junedalsskolan Socialtjänst Stadsbyggnad Visingsötrafiken Räddningstjänsten Personalklubben 5 20 mm Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Räddningstjänstens logotyp präglas av internationella riktlinjer. Den runda varianten med gul stjärna i bakgrunden används främst till fordon och arbetskläder. Logotypen finns också i negativt utförande.

8 8 Färger Logotypens färger och komplementfärger s logotyp har i sitt grundutförande tre färger. Röd, blå och svart. Färgerna finns med sex olika definitioner beroende på med vilken teknik logotypen ska framställas/visas och på vilket underlag. De fastställda färgvärdena får under inga omständigheter manipuleras eller ersättas utan ett skriftligt medgivande från ansvarig på kommunens centrala informationsfunktion. Dekorfärger har, till skillnad mot svart, ofta en tendens att skifta mellan olika appliceringsmetoder. För att minimera denna risk finns färgen angiven med olika definitioner beroende på med vilken metod och på vilket material logotypen ska återges. För att bästa färgtrohet ska uppnås måste rätt logotyp väljas (se uppräkningen av digitalt material på sidan 32.) Begär alltid ett provtryck från leverantören! Följande varianter får förekomma: Positiv logotyp i färg. Logon finns framtagen med olika definitioner beroende på hur och på vilket underlag den ska användas. (Se Digitalt material, sidan 32.) Svarta konturer Röd Blå Svart Negativ logotyp, färg Positiv logotyp, svartvit Negativ logotyp, svartvit Logotypens färger: Komplementfärger*: Röd Blå Svart Gul Guld Silver Färgmodeller 4-färg, C/M/Y/K 0/100/90/10 100/50/10/0 0/0/0/100 (broschyrer, tidningar) Dekorfärg, Pantone C PMS 200 c PMS 301 c PMS Black c (bestruket papper) Dekorfärg, Pantone U PMS 200 u PMS 301 u PMS Black u (obestruket papper) Industrifärg, NCS S1080-R 4055-R95B (Svart) (t ex för målning på hockeyrink) Dekorfolie JAC Serisign JAC Serisign Svart (t ex för större skyltar) 2304 G 2406 G Skärmvisning, R/G/B 229/0/12 9/79/148 0/0/0 (monitor, video) Webbsäkra färger CC (Internet) 0/20/100/0 5/0/0/40 (Simuleras ej) PMS 116 c PMS 871 c PMS 877 c PMS 109 u PMS 871 u PMS 877 u 0580-Y10R (Guld) (Silver) JAC Serisign JAC Serisign JAC Serisign 2203 G 2803 G 2802 G 255/203/0 153/153/153 (Simuleras ej) FFCC (Simuleras ej) *) Gul används i vissa grafiska profilelement (symboliserande Ljuset vid Vättern ). OBS! Räddningstjänsten använder en annan färgblandning för gul (PMS 130). Guld och silver kan användas för att ytterligare förädla vapnet vid exklusiva produktioner (diplom etc.). Begär detaljerade instruktioner från kommunens centrala informationsfunktion.

9 Grafiska element 9 Grafiska element som hjälper till att stärka profilen Vår logotyp är vårt viktigaste igenkänningsmärke. Logotypen talar om vilka vi är, men för att förstärka vår identitet ytterligare och närmare beskriva vad vi vill används också ett antal extra hjälpmedel, s k grafiska element. I vår profil ingår följande grafiska element: Platta 1. Används som rubrikbakgrund för informationsannonser. Platta 2. Används som rubrikbakgrund för rekryteringsannonser. Platta 3. Används som avslutningdel i annonser där verksamheten har beviljats marknadsföra egen logotyp (se sid 26). LVV 1. Används bl a som avslutande kant på kontorstryck och broschyrer. Symboliserar vår slogan Ljuset vid Vättern. LVV 2. En fristilsvariant av Ljuset vid Vättern av mer informell kampanjkaraktär. Används bl a som alternativt tryck på give away-artiklar och för dekorering av mässmaterial (se sidan 30).

10 10 Teckensnitt Typografin ger tydliga signaler Med typografi anger vi samtalston disponerar, visualiserar och gör innehållet tydligt för läsaren. använder Helvetica och Sabon i den mån det är tekniskt möjligt. Dessa teckensnitt finns i flera utföranden från magra till feta och bedöms allmänt ge en god läsbarhet. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). I informationsmaterial av olika slag används Helvetica och Sabon. Helvetica är ett linjärt typsnitt och en av de mest populära stilarna av denna kategori som tillkom på 1950-talet. Kännetecknande för linjärer är uniform linjegrovlek och avsaknande av seriffer. Helvetican, med sina många vikter/utföranden, är ett lättläst typsnitt som passar in i de flesta sammanhang. Sabon (Linotype) är en antikva, vars främsta kännetecken är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek samt att den har seriffer små klackar och fötter. Dessa seriffer gör det enkelt för ögat att följa texraderna. Sabon är ett relativt nytecknat teckensnitt (1965), men har rötter ända från medeltiden. Några typografiska tips* Textradernas längd Tänk på att försöka begränsa antalet bokstavstecken på varje rad. Om raderna blir för långa får ögat svårt att hitta följande rad. Om raderna görs för korta resulterar det ofta i onödigt många avstavningar. Ordmellanrum Om avstånden mellan orden blir alltför stort i förhållande till radavståndet faller innehållet lätt sönder och blir svårläst. Ögat riskerar att ta genvägar till nästa rad. Radavstånd Avstånden mellan raderna ska vara avpassade så att det bildas ett tydligt ljusrum mellan varje rad. Layout-programmens förinställda värden för radavstånd bör inte underskridas. Val av stilar Blanda inte in för många olika varianter av stilarna i samma dokument/trycksak. Mångfald kan ofta ge ett oroligt och rörigt intryck. Använd mallar Teckensnittens storlek (grad) på de olika texterna som förekommer i brev etc. finns i många fall inlagda i färdiggjorda mallar. Du tjänar tid och typografisk kvalitet genom att använda dessa. Teckensnitt På nästa sida visas prov på teckensnitten vi använder. *) Se vidare Skrivregler allmänna, en delpolicy i kommunens informations- och kommunikationspolicy.

11 Teckensnitt 11 Våra teckensnitt Teckensnitten Helvetica och Sabon ingår som tryckstilar. Helvetica är det linjära teckensnittet och bildar bas för huvuddelen av vår kommunikation. Som komplement, och framför allt i längre texter, används den läsvänliga antikvan Sabon. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). Arial normal Arial normal kursiv Arial fet Arial fet kursiv Times NR normal Times NR kursiv Times NR fet Times NR fet kursiv Arial och Times New Roman För den dagliga korrespondensen. Teckensnitten ingår i s datorer. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop Helvetica mager Helvetica mager kursiv Helvetica normal Helvetica normal kursiv Helvetica fet Helvetica fet kursiv Sabon normal Sabon normal kursiv Sabon fet Sabon fet kursiv (Gemena siffror) Helvetica och Sabon För trycksaker. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop

12 12 Teckensnitt Helvetica och Sabon ger stora möjligheter till variation De båda teckensnittsnamnen Helvetica och Sabon innefattar en bred skala stiltyper. Beroende på sammanhang kan vissa kännas mer eller mindre lämpliga, men sammantaget ger teckensnittsfamiljerna goda möjligheter att träffa rätt känsla. Trots teckensnittens variationsrikedom kan situationer uppkomma där inget av kommunens valda teckensnitt är möjliga att använda. Rådgör vid sådana undantagsfall alltid med kommunens centrala informationsfunktion. EFFEKTFULLT sit amet, dore consectetuer adipiscing elitea diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore man aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at Lättläst: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

13 Praktisk tillämpning 13 Mallar och riktlinjer

14 14 Kontorsmaterial Visitkort, meddelandeblad Visitkortet har till uppgift att ge alla relevanta kontaktuppgifter och förmedla en känsla av kvalitet. Meddelandebladet är till för korta personliga meddelanden. 4,5 mm Personlig uppgiftzon Blankrad Förvaltningens uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tel (direkt) Mobil Fax FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern Visitkort Skala 1:1 (90 x 55 mm) Det ständigt ökande behovet av kontaktvägar kräver en stor del av visitkortets yta. För att ändå göra informationen lättläst delas uppgifterna upp i två delar. Överst en personlig kontaktzon och nederst de generella uppgifterna för förvaltningen. Vid behov kan baksidan utnyttjas för tryckning på annat språk. 4,5 mm Personlig uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tfn (direkt) Mobil Fax Meddelandeblad Skala 1:1 (105 x 148 mm) För meddelanden och hälsningar av mer informell karaktär. Meddelandebladen finns också utan förtryckta personuppgifter för användande av alla på förvaltningen. Förvaltningens uppgiftzon 4,5 mm FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern

15 Kontorsmaterial 15 Brevpapper och e-post Korrespondensen med omvärlden sker fortfarande till stor del via brev i någon form, både som e-post och i mer formella sammanhang som utskrifter på riktigt brevpapper. Vårt officiella brevpapper i A4-format har logotyp och dekorbalk förtryckt i färg. Brevets typografi och sidfot med adressuppgifter finns förutbestämd som brevmall i Word-format för respektive förvaltning. Det förtryckta brevpapperet i 4-färg rekommenderas vid all extern kommunikation. SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Fax Ljuset vid Vättern ostadress (om inget annat anges) Jönköping Respektive förvaltnings adresstext finns på respektive förvaltnings Word-mall för utskrift från den egna skrivaren. Texten Ljuset vid Vättern används endast när Jönköpings kommuns A-logotyp står som avsändare. Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Brevpapper, med förtryckt logotyp och dekorstycke. To: From: Anna Bengtsson Subject: Angående flaggornas utformning Cc: Bcc: X-Attachments: Hej Anders! Jag bekräftar härmed att alla ändringar har utförts enligt mina tidigare önskemål. Håller fortfarande tidplanen? Mvh Anna Bengtsson Stadskontoret, Information Jönköping Tfn XX, XX Signatur E-brevets avsändardel.

16 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 16 Kontorsmaterial Kuvert I vår korrespondens med omvärlden ingår sju olika typer av kuvert som standard. Logotypens storlek och placeringsförhållande från det nedre vänstra hörnet är detsamma för samtliga. Avsändarens namn och postadress trycks på förslutningsfliken medan EAN-koden är placerad i det övre vänstra hörnet. I de fall B-kuvert används sker tilltryck vid samma tillfälle som EAN-koden. B placeras i övre högra hörnet. 11 mm 8 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 8 mm EAN-koden och adressraden trycks i svart. Logotypen trycks i fyrfärg. 9 mm 12 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA E4 H2 C4 E5 H2 C5 E65 H3 C6 Exempel på några av de vanligaste kuvertformaten. Fyrfärgstryck gäller som standard. Brevpåse (saknar tryck) (Skalenligt A4)

17 Kontorsmaterial 17 PM, pressmeddelande och faxblad Med vårt brevpapper som grund finns även mallar framtagna för PM och Pressmeddelande. Faxbladet är utformat utan dekorstycke och finns i såväl svensk som engelsk språkversion, samt i versioner avsedda för manuell ifyllnad. Exempel, pressmeddelande. Faxmeddelande, svenskt försättsblad. P R E S S M E D D E L A N D E (2) Ny grafisk profil sparar skattepengar Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. F A X M E D D E L A N D E Till: Attention: Fax.: Från: Förvaltning: Tfn: Fax: Datum: Antal sidor (inkl denna): Vänligen kontakta ovanstående avsändare om någon sida saknas. SKOL- OCH BARNOMSORGS- FÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Hälsningar Anders Andersson Chef STADSKONTORET Rådhuset Tfn , Fax Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Pressmeddelanden och PM i A4-format skrivs på det ordinarie brevpapperet. Pressmeddelande resp. PM skriv versalt med mellanslag mellan varje tecken följt av datum och sidantal. Direkt under meddelandetexten anges kontaktvägar för inhämtande av ytterligare information. Pressmeddelande och PM finns också som mall i svartvitt utförande. Försättsbladet i A4-format för fax finns som Wordmall på svenska och engelska, men kan också skrivas ut med förifyllda basuppgifter och stödlinjer för vidare ifyllnad manuellt.

18 18 Powerpoint och OH Presentationer tjänar på ordning och reda Med bra verktyg och riktlinjer blir det lätt och roligt att skapa tilltalande presentationer. Det finns mallar för såväl Powerpoint som Word. Det liggande formatet 240 x 180 mm är avpassat för bildskärmsvisning. Alternativt kan det stående A4-formatet användas. OH-presentationer, med sitt större visningsformat, ställer högre krav på upplösning, vilket inte alltid den egna kontorsskrivaren klarar. Stadskontorets centrala informationsfunktion tillhandahåller blanks (= förtryckta blad) med sidfot. Exempel på liggande Powerpoint. Ämnesrubrik i siffror Sidans rubrik Nämndernas nettokostnader 35 mm Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% 2,8% Central förvaltning Socialtjänst 38,0% 1,7% Kultur Avsändarzon STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik Ljuset vid Vättern Budskapet bör hållas inom den streckade markeringen. Marginal: 35 mm. (Botten: 42 mm.) Exempel på stående Powerpoint. i siffror Nämndernas nettokostnader Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% Socialtjänst 38,0% varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid 2,8% Central förvaltning 1,7% Kultur 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, Ljuset vid Vättern

19 Trycksaker 19 Trycksaker har få men viktiga identitetsbildande detaljer En av kommunens viktigaste uppgifter är att informera. Därför ska våra trycksaker alltid präglas av tydlighet och lättillgänglighet, såväl text- som bildmässigt. För trycksaker ger den grafiska manualen frihet under ansvar. Den reglerar inte utformningen i detalj utan koncentreras till riktlinjer för logotypens inledande och avslutande placeringar och adressfot. Eventuella bilder/färgfält på första eller sista sidan kan beskäras eller göras utfallande allt under förutsättning att logotypen alltid ges lugna skyddszoner och inte störs av omgivande färger. Våra variationsrika teckensnitt ger möjlighet till såväl konsekvens som förnyelse och bör väljas/blandas med omsorg för att passa aktuella syften och samtidigt ge önskvärd stringens. Begär alltid in tidigare gjorda trycksaker som inspiration och mall när nya projekt planeras. Framtagning av broschyrmaterial sker alltid i samarbete med förvaltningsinformatören eller kommunens centrala informationsfunktion. 10 mm Broschyr, exempel på förstasida. Broschyr, exempel på sistasida. 10 mm Fritid Rubrik rubrik rubrik Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Esed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. En ljusare framtid FRITID JÖNKÖPING Stadshuset, Box 1002, Huskvarna. Tfn (vxl). Fax Ljuset vid Vättern A-logotypen överst till vänster. På förvaltningsspecifika trycksaker kan B-logotypen tillåtas. För att undvika kreativa hinder och ev färgkonflikter på den viktiga framsidan används inte det blågula understycket LVV 1 här. Avsändardelen har likheter med brevfoten. Skillnaden här är att adressdelen tillåts breda ut sig åt vänster samtidigt som teckengraden ökas. Observera att det alltid är A-logotypen som bildar avsändare.

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 17.1 Inledning 2 17.2 Skölden 2 17.2.1 Allmänt 2 17.2.2 Broschyrer och liknande 3 17.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 17.3 Försvarsutbildarna

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306 GRAFISK GUIDE 1,3 ps.pondus: 0306 Grafisk guide 1 1 En gemensam profil Enighet ger styrka regionen utgör sedan länge bl a en gemensam arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket har inneburit ett brett samarbete

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer