Rör-chassi till tävlingsbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rör-chassi till tävlingsbil"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:026 HIP Rör-chassi till tävlingsbil Robert Ajdén HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Arena innovativ teknik och företagande Luleå tekniska universitet Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Hållfasthetslära 2008:026 HIP ISSN: ISRN: LTU - HIP - EX / SE

2 Förord Jag började fundera på det här projektet för fyra år sedan, men det är inom det senaste året som jag har lagt ned mer energi på projektet och under de senaste 5 månaderna har jag arbetat med det här som mitt examensarbete i min utbildning Arena Innovativ teknik och företagande med inriktning mot bilsystemteknik 1

3 Sammanfattning Syftet med detta arbete är att göra en avslutande projektkurs i min utbildning Arena Innovativ teknik och företagande med inriktning mot bilsystemteknik Målet är att baserat på kunskap och färdigheter från min utbildning, visa förmåga att genomföra ett självständigt projekt. I detta fall är uppgiften att konstruera och bygga ett chassi till en tävlingsbil, från tidiga skisser fram till ett rullande chassi. Arbetet innefattar de steg som krävs för att konstruera ett chassi; inspirationsökning, CADritningar, analyser av konstruktionen både dynamiskt och hållfasthetsmässigt och framför allt bygga chassiet för att visa att det går att tillverka det jag konstruerat. 2

4 Innehållsförteckning Förord...1 Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...3 Abstract Inledning Bakgrund Syfte Teori Metod Letar inspiration Kravspecifikation Geometrierna för hjulupphängningen Ritningar Chassi A-armar Uprights FEM Analyser Material Tillverkning Jigg Skyddsburen Chassiet A-armar Uprights Övriga delar Resultat Slutsats Referenser Litteratur Internet Personer

5 Abstract The purpose of this work is to make a final project in my education "Arena Innovative technology and entrepreneurship with a focus on car system technical" The goal is to based on knowledge and skills from my training, demonstrate the ability to carry out an independent project. In this case the task is to design and build a chassis for a racing car, from early sketches to a rolling chassis. The work includes the steps required to construct a chassis; as looking for inspirations, CAD drawings, dynamic and statistic FE-analyses and the most important thing: to build it. 4

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Bakgrunden till det här arbetet är att jag vill hålla på med någon typ av konstruktion av tävlingsbilar. Då tyckte jag att det skulle vara lämpligt att bygga en egen tävlingsbil från grunden för att visa upp vad jag kan. Tidigare har jag byggt om och renoverat en Austin Healey Sprite. När jag byggde Spriten lärde jag mig en hel del, men den var inte riktigt optimal på grund av att jag behövde hålla mig inom den ursprungliga karossen, därför ville jag bygga en bil som verkligen visar vad jag kan där jag inte behöver tänka på att den måste vara utformad för att passa redan ett befintligt chassi. Bild 1.1 Austin Healey Sprite som är modifierad och renoverad av mig. 1.2 Syfte Syftet är att visa vad jag kan bygga från tidig skiss till ett rullande chassi som senare kommer att bli en hel bil. Detta ska visa att jag kan erfordliga teoretiska och praktiska bitar för denna typ av konstruktion av bilar. Syftet är att ha ett examensarbete som jag kan visa upp för eventuella arbetsgivare i framtiden. Om jag hade gjort ett examensarbete åt ett företag hade arbetet troligen varit mest relevant för det speciella företaget. 5

7 2. Teori Vridpåkänningar som kommer från vägen eller krafter från kurvtagning är de största och viktigaste krafterna ett chassi har att motstå. [2], [3] Måttet för motståndet att vrida sig kallas för vridstyvhet och mäts i Newtonmeter per grad (Nm/grad) eller Foot-pound per grad. 1 foot pound = Nm. Förenklat kan chassiet förklaras som ett rör som vrids i ena ändan och den andra är fixerad i en punkt. Bild 2.1 Förenklad modell av vridtest. Vridstyvheten kan beräknas med formeln där vridmomentet applicerat på chassiet delat med hur mycket chassiet blivit vridigt. K = T K = θ FL 1 y1 + y tan 2L 2 Där: K är vridstyvheten (Nm/grad) T är vridmomentet (Nm) =F*L F är applicerad kraft (N) L är hävarm (m) Ө är antalet grader chassiet blivit vridet. (2.1) 6

8 Figur 2.1 För att stämma bättre överens med det riktiga vridtestet ändras formeln och figuren lite. A och B är rocker infästningarna, M är lagringen där vridningen sker. F är kraften som appliceras med domkraften i testet. Figur 2.2 Friläggning av krafterna. Figur 2.3 Första steget är att räkna fram F A och F B vid rotation kring M. F A och F B är krafterna sen som kommer sättas in i Trinitas för att på så sätt kunna testa vridningen där med de värden som ansattes i det verkliga testet för att på så sätt kunna jämföra verkligheten med programmet. 7

9 Antagande att F A = F B ger. M : L L FL F + F = A B F = FB A = F 2 M är förankrad i marken vilket leder till : F + F R+ F = 0 A R=F ingen rörelse i y-led. Momentet T som vrider chassiet är T= F*L B Vridningen av chassiet blir enligt formel 1. K = T K = θ FL 1 y1 + y tan L 2 (2.2) 8

10 3 Metod 3.1 Letar inspiration Inspirationen är tagen ifrån sportvagnsprototyper som kördes med i Lemans på början av 2000 talet. Funderade på en del olika bilar att göra en kopia av och även att göra en helt egen kaross. Men till sist valde jag att bygga en replika av Bentleys tävlingsbil i klassen LMGTP, mer känd som Bentley EXP Speed 8. Anledningarna till att jag valde den var att jag fick en redan aerodynamisk utprovad kaross, tyckte den såg bra ut och att jag har hållit på med engelska bilar tidigare. Bild 3.1 Bentley EXP Speed 8 9

11 För att göra ritningarna till chassiet utfördes 3D-scanning av en modell av Bentleyn för att få en 3d-beskrivning att hålla sig inom när chassiet skulle ritas. På några punkter ändrades karossen från originalet för att kunna göra chassiet bättre, t.ex. flytta förarutrymmet lite bakåt. Bild 3.2 3D-scanning av modell. Bild 3.3 3D-modell 10

12 3.2 Kravspecifikation - Mittmotor, ganska stort motorutrymme för att ha möjlighet att prova olika motorer. - Lätt - Så vridstyvt som möjligt utan att bli allt för tungt. - Passa innanför karossen på en Bentley EXP Speed 8 Le Mans bil med inte allt för stora modifieringar av karossen. - Byggt enligt SLC GT reglementet 1 och SBFs säkerhetsregler 2. - Eventuellt kunna besiktas som amatörbyggt fordon

13 3.3 Geometrierna för hjulupphängningen Geometrin togs fram med hjälp av ett Excel dokument, som kunde visa olika variablers samband med varandra. Detta gav en snabb överblick på vilka saker som ändras om man ändrar olika parametrar, t.ex. längden på A-armarna. Analys och optimering av hjulupphängningsgeometrin utfördes i ett parallellt examensarbete. Det projektet försågs med CAD-ritningar och relevant information om bilens konstruktion som blev indata till dynamikanalys programmet ADAMS. För ytterligare information om dynamiken och ADAMS-simuleringarna se examensarbetes rapporten [1] Analysis and optimization of racecar chassis av Johan Persson och Erik H. Andersson. En av förändringarna var att inre fästpunkten för de övre A- Armarna i fram flyttades upp 30 mm och in 5 mm. Specifikation på hjulupphängning kan ses i tabell 3.1 Analysis and optimization of racecar chassis - gruppen försåg mig även med flera kraftvärden för att kunna använda till FEM-analys. De scenarier värdena kom ifrån var broms vid 1 g, kurvtagning och 50 mm djupt pothole i 200 km/h som är en grop i vägbanan. Parametrar för hjulupphängningen Fram Bak Typ av hjulupphängning Dubbla A-armar, coilovers och justerbara krängningshämmare. Dubbla A-armar, coilovers och justerbara krängningshämmare. Däck 245R R 17 Fälgar Markfrigång Tyngdpunkt Vikt fördelning 10 bred et44 50mm 375mm över marken 45% 10 bred et44 50mm 375mm över marken 55% Hjul rörelse 50mm in/ 50mm ut 50mm in/ 50mm ut Hjulkonstant 27.2N/mm 16.4N/mm Roll rate chassis to ground deg/g Infjädring Utfjärding Förhållande wheelrate/springrate 1.48 Justerbar Justerbar Justerbar Justerbar 0.61 Camber compensation roll. deg/deg Toe in/out 0.1 deg toe-in (justerbar) 0.1 deg toe-in (usterbar) Statisk camber 1g lateral camber -1.0 deg (justerbar) Vänster -0.41, Höger deg (justerbar) Vänster -0.6, Höger -2.3 Statisk caster Statisk Caster moment arm Kingpin lutning 4.68deg 24.92mm 6.14 deg 13.4deg 111.mm - Statisk Ackerman Scrub radie Roll center Roll center vid 1g laterel acc Wheel to ground normal force 1g lateral Spårvidd Spårviddsföränding vid 1g laterell Tabell % (justerbar 25%-200%) 51mm 71.0mm ovan marken 70.7mm ovan marken 14.2mm mot belastade sidan Vänster 845.0N Höger N 1781mm +0.5mm mm ovan marken 74.7mm ovan marken 4.2mm mot belastade sidan Vänster N Höger N 12

14 3.4 Ritningar Chassi Ritningarna gjordes med Unigraphic NX 5. Första steget var att skapa plan att rita på för huvud bågarna och rören som sitter i samma nivå med infästningarna för A-armarna. På dom planen ritades sedan ut streck där rören ska sitta. Av strecken gjordes rör med funktionen tube i NX5. På så sätt var de första rören på rätt plats och de övriga rören kunde börja dras mellan de redan förbestämda rören. Bild 3.4 Grund delarna i chassiet. Bild 3.5 Klart chassi. 13

15 3.4.2 A-armar A-armarna gjordes på enklast möjliga sätt där koordinater från Adams sattes ut och vid dom ritades ledlagerfästen och mellan dessa drogs rör. Försökte i största utsträckning bara använda ledlager istället för länkarmshuvuden för att få så lite som möjligt som kunde röra på sig På två ställen behövdes det tyvärr användas länkarmshuvuden men då placerades dom så att det mestadels blev drag/tryck krafter i dom. Där de utsattes för brytande krafter valdes en storlek större än beräknat för att kompensera. Anledningen till den placeringen är att underlättar justeringen av cambern. Efter att FEM-analyserna av A-armarna var genomförda framkom det att de gick att förbättra med en boxning av den yttre delen för att på så sätt hindra tendensen att armarna böjs längst ut. Boxning är när en redan befintlig konstruktion förstärks genom att plåtar svetsas dit mellan rören och på så sätt öka hållfastheten. Bild 3.6 Camberjusteringen av bakre hjulupphängningen. Bild 3.7 Undre främre A-armen. 14

16 3.4.3 Uprights Upright är den del som håller samman hjulet med A-armarna och bromsoken. Det svenska namnet för det är hubb eller navhus men i det här samanhanget är det mest det engelska ordet upright som använts även på svenska. Första steget var att sätta ut punkter där fästena skulle sitta och centrumet för hjulen. Därefter ritades lagerhållaren och runt den ritades ekrarna som är gjorda för att kunna släppa in luft till kylningen av bromskivorna. Några olika varianter av A-armsfästen testades innan den sista designen bestämdes som blev bästa förhållandet mellan vikt, hållbarhet och enkelhet att konstruera. Övre A-armsfästet på främre uprighten gjordes i en lös del för att då så sätt kunna justera cambern utan att toe in/out ändrades samtidigt. Det gjorde även det möjligt att justera försprånget som är längden mellan hjulcentrumet och kingpinlinjen. Bild 3.8 Främre upright med broms ok, skiva och fäste för övre A-armen. Bild 3.9 Bakre upright. 15

17 3.5 FEM-analyser För FEM-analyser av påkänningarna i de lösa detaljerna som A-armar och uprights användes NX Nastran som är inbyggt i NX5. För själva rörkonstruktionen användes Trinitas 1 som är ett fristående FEM-program utvecklas av professor Bo Torstenfelt vid Linköpings Universitet. Anledningen till att Trinitas valdes var att det var det mest lättanvända av de program som testades och att det gick snabbast att ändra olika detaljer i det. För att på så sätt enkelt kunna testa olika placeringar av rör för att få fram den bästa kompromissen mellan vikt och vridstyvhet. Två olika typer av analyser gjordes. Den ena med värdena från pothole simuleringen i ADAMS som indata för att se vilka påfrestningar det genererade. Efter några simuleringar med lite olika utformningar på chassiet gick det inte att göra det mycket bättre utan att vikten skulle öka onödigt mycket. Där efter gjordes det andra testet för att försöka öka vridstyvheten så mycket som möjligt. Det gjordes på så sätt att i bakre rockerfästena låstes chassiet fast och en led som chassiet kunde roteras runt sattes i fram. De vridande krafterna sattes på de främre rocker fästena för att vrida chassiet en grad. Efter flera tester med olika placeringar av rören och olika dimensioner av rören blev resultatet 15686Nm/grad för ett chassi som väger 107 kg, vilket anses bra. Bild 3.10 Vridtest av chassiet

18 För test av A-armarna användes krafter från 1g bromsning och 1g kurvtagning. Prov gjordes också med att ta krafter från nedkörning i ett 50 mm djupt pothole i 200 km i timmen men det bara bevisade farhågorna om att det inte skulle hålla. Detta räknas inte som ett normalfall för en bil av den här typen, dessutom är A-armarna designade för att gå sönder innan chassiet för att på så sätt skydda chassiet som är svårare att laga. I och med att A-armarna ska fungera som en typ av brytpinne lades den mesta energin ned på att försöka få en så jämn belastning över hela armen som möjligt, för att den inte skulle råka brytas av på fel ställe av de vanliga belastningarna. En liten plåt längst ut på A-armarna sänkte maxbelastningen en bit och även deformationen sjönk. Detta är ett exempel på detaljer som är enkla att tillverka och som inte väger mycket men som ändå ger en förbättring. Bild 3.11 A-arm utan förstärkningsplåt Bild 3.12 A-arm med förstärkningsplåt. 17

19 3.6 Material Materialen valdes efter kravspecifikationerna i SBFs regelbok för burbyggnation, som kräver att man använder stål med sträckgräns över 350 Mpa och i form av sömlösa rör. Valet stod i att antingen använda sömlösa precisions rör med beteckningarna SS-EN Stålsort E355 (DIN 2391 St52) eller Krommolybden-stål (DIN 4130) Materialet som valdes blev DIN 2391 av anledningen att det är enklare att få tag på, lite billigare och att man slipper normalisera [4] svetsarna efter man svetsat vilket annars skulle behövt göra när man använt CrMo. Fördelarna med CrMo skulle ha varit att det är betydligt starkare vilket skulle resultera att det går att bygga lättare. Rören till ramen beställdes med tillägget +C (gamla benämningen BK) detta betyder att rören inte är värmebehandlad efter sista dragningen vilket gör att den är deformationshärdad vilket ökar sträckgränsen men tyvärr sänker brottförlängningen. Till A-armarna används rör med tillägget +N (gamla benämningen NBK) vilket betyder att rören är normaliserade vilket gör att dom viker sig istället för att går av vid ett haveri. 18

20 3.7 Tillverkning Jigg Första steget vid tillverkningen av chassiet var att tillverka en jigg på vilken chassiet byggs uppe på. Jiggens uppgift är att ge en plan yta att bygga på och upphöjningar för fram och bakdelen på chassiet. Efter jiggen var byggd ritades streck ut där rören för botten på bilen ska vara och där huvud bågarna skulle sitta borrades hål i jiggen för att kunna sticka ned rören. Detta för att justera höjden och för att få bågarna att stå stilla på samma ställe. Bild 3.13 Jigg 19

21 3.7.2 Skyddsburen Huvudbågarna valsades med en plattjärnsvals som fått nya valsar svarvade för att passa rören. Bågarna placerades i de borrade hålen i jiggen och mättes in så de stod rätt. Därefter punktsvetsades två rör mellan bågarna för att få dom att stå still. Sen var det bara att sätta igång med rördragningen mellan bågarna. För att kapa rören användes en fräs med rätt diameter, på så sätt kunde vinkeln enkelt bestämmas och det blev bra notchningar på en gång. Det enda som behövdes göras efteråt var att ta av lite grader runt kanten med en lamellrondell. De två första rören som drogs i mellan huvudbågarna var rören i golvet för att kunna bestämma exakt höjd på bågarna. Nästa rör som sattes dit var de i taket för att på så sätt kunna bestämma vinkeln mellan huvudbågarna. När bågarna satt på plats där dom skulle sitta kunde resterande rör passas in och punktsvetsas fast. Bild 3.14 Skyddsbur 20

22 3.7.3 Chassiet Första steget var att tillverka 4 st fyrkanter som skulle utgöra rören vid infästningarna för Aarmarna. När dessa var gjorda mättes dom två undre in och skruvades fast i jiggen, en fram och en bak. Där efter passades rör in mellan fyrkanterna och störtbågen för att säker ställa att alla delar sitter där dom ska. När det var gjort hade golvet bildas, från det byggdes två jiggar upp för att få de övre fyrkanterna att hamna rätt. När det var gjort hade det bildats tre lådor som utgjorde grunden för chassiet, mellan dessa drogs alla rör. De första rören var de som gick vertikalt för att på så sätt få de yttre måtten. Efter det kunde den tidsödande trianguleringen börja. Några rör fick vänta ett tag tills motor och lådan var monterade. För att kunna montera ur motorn gjordes en del ovanför motorn löstag bar för att på så sätt enkelt kunna lyfta ur motorn. Bild 3.15 Nästintill färdigt chassie. 21

23 3.7.4 A-armar Alla A-armar utom de övre bak byggdes genom att först svarvades hållare till ledlagren. Därefter ritades A-armarnas mått ut på en spånplatta och där ledlagerfästena ska sitta skruvades cylindrar fast för att hålla ledlagerfästena på rätt plats. Nästa steg var att passa in rören i mellan fästena, det gjordes enkelt och snabbt med en fräs. Rören punktsvetsades först sittande i jiggen, därefter togs A-armen loss från jiggen och de inre fästena bröts isär ca 5-10 mm för att vid helsvetsning dra ihop sig till rätt form igen. Det gjordes för att inte behöva rikta A-armarna i efterhand. Efter det var det bara att sätta dit förstärkningsplåtar där det behövdes. Sista steget var att brotcha upp ledlagerfästena för att dom skulle få rätt passning mot ledlagrena. Bild 3.16 A-armar 22

24 3.7.5 Uprights Först svarvades lagerlägena till hjullagren. Runt dom svetsades plåtar i form av ekrar för att kunna släppa in kylluft till bromsarna. Runt dessa svetsades en ring av valsad plåt fast. Därefter svetsades fästen för A-armarna fast. För att få ut fästes hålen rätt användes koordinatbordet i en fräs för att borra hålen på exakt rätt plats. Övre fästet för A-armarna på de främre uprightsen kombinerades med styrarmarna för att kunna justera cambern utan att toe in/out förändrades något. Fästena för bromsoken skruvades först fast på oken som sedan träddes över bromskivan för att på så sätt få oken att ligga i linje med skivan. Därefter svetsades fästena fast och uprightsen var helt klara. Bild 3.17 Främre upright. Bild 3.18 Bakre upright.. 23

25 3.7.6 Övriga delar Fästena för A-armarna i chassiet gjordes av 2 mm plåt som utformades till lådor. Anledningen till att så tunt material användes är att fästena ska kunna slitas sönder utan att allt för mycket av chassiet skadas vid en ev. krasch. Rocker och stötdämparfästen gjordes av 3 mm plåt som klipptes ut och finslipades för att passa bra innan de punktades fast. Efter alla delar i fjädringen var monterade provades fjädringsrörelsen för att se så det stämmer överens med simuleringarna i ADAMS innan de helsvetsades. Rockerna gjordes av två 3 mm plåtar som svetsades ihop med ett lagerläge där de skulle vara lagrade mot chassiet. Mellan plåtarna monterades fästet för stötdämparna och ledlagren till pushroden, som är länkaget som för fjädringsrörelsen från uprighten till rockern som i sin tur för över kraften till stötdämparna. Naven till bromskivorna svarvades och frästes ur aluminium. Naven gjordes flytande för att skivan ska kunna expandera när de blir upphettad vid inbromsningar utan att slå sig. Skivan är inte direkt skruvad i navet utan skruvad i T-block som ligger i urfräsningar i naven vilket gör att navet och skivan inte är fast förbundna med varandra och gör så att skivan kan flyta runt när den ändrar form. Bild 3.19 Skivor med flytande nav. 24

26 4 Resultat Vrid testningen utfördes på ett liknande sätt som FEM- analysen. De bakre rockerfästena låstes fast i golvet med stag, för att få en stadig förankring. De främre rockerfästena skruvades fast på ett fyrkantrör som var lagrat på mitten där den kunde vrida sig runt. En domkraft pressade längst ut på ena änden av fyrkantröret för att ge det vridande momenten. Momentet avlästes genom en manometer som var monterad i domkraften för att kunna se trycket i hydraulvätskan och utifrån det räknades tryck kraften ut. Vridstyvheten blev Nm/grad vilket anses klart godkänt för en bil i den här klassen. Det brukar sägas att 6 gånger bilens vikt i kilo ska det minst vara i Nm/grad. I det här fallet skulle det vara 800x6= 4800 vilket är betydligt mindre än det chassiet behövde för att vridas en grad. Det ligger relativt nära resultatet från FEM-analysen där värdet var Nm/grad utan motor och låda monterad vilket skulle öka vridstyvheten en bit. Bild 4.1 Vridprovning. 25

27 5 Slutsatser Med rätt kunskap och planering går det att bygga ett konkurrenskraftigt bil-chassie med enkla material och med en låg budget. CAD, FEM och dynamikprogram har varit till stor hjälp genom att i ett tidigt skede kunna bestämma funktion och utseende för att på så sätt inte behöva göra några onödiga misstag. För ytligare detaljerad beskrivning av tillverkningen och fortsättningen på det här projektet hänvisar jag till min hemsida Bild 5.1 Färdigt chassi 26

28 6 Referenser 6.1 Litteratur [1] E. H Andersson and J. Persson "Analysis and optimization of a racecar chassis" Master s thesis, Luleå University of technology, Division of functional products, [2] G. Malmberg Väghållningsboken 2004 [3] G. Malmberg Hjulupphängningsboken 2006 [4] C. Smith Engineer to Win 329 West Aviation Road Fallbrock CA 92028, USA: Aero publishers, INC, Internet Personer Göran Malmberg Per Ajdén Erik Andersson och Johan Person Tipps om hur chassiet bör vara utformat. Handledning i Trinitas. För simuleringarna i Adams 27

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport

SVENTÉN MOTORSPORT. Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport SVENTÉN MOTORSPORT Handling Diskussion om hur bilen beter sig och vad det kan bero på.. https://www.facebook.com/sventenmotorsport Raceweek 2015 Agenda Bakgrund, Hur blev det såhär? Allmänna råd Handling

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Tekniska regler OFFROAD Challenge

Tekniska regler OFFROAD Challenge SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Offroad Challenge (ORC-T) - Tekniska regler OFFROAD Challenge Utgåva: Feb. 2014, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V08

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012

DODGE CHALLENGER. Verktygen Delarna. Tipsen. COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Så bygger du ett komplett system av universaldelar! lar! Tipsen COPYRIGHT Ray Metallfabrik AB 2012 Verktygen Delarna Bakgrund Att bygga ett eget avgassystem är långt ifrån omöjligt. Om det är första gången

Läs mer

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries BYGGET AV EN PORSCHE 928 BANRACIINGBIIL II BIILDER BASERAT PÅ EN PORSCHE 928 --79 AV HENRIIK FRIIES Start Bilen inbackad i garaget, efter att precis varit och köpt den hösten 2004 av en gravid kollega,

Läs mer

Tekniskt regelverk STCC 2013

Tekniskt regelverk STCC 2013 Det är underförstått att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta dokument, är förbjudet. Tekniskt regelverk STCC 2013 1. Tillåtna bilar. Bilar enligt Solution F homologering TC12 samt med TCTA

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5 Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund jaasl@isy.liu.se Associate Professor Dept. Electrical Engineering Vehicular Systems Linköping University Sweden Föreläsning 5 Viktig

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

FAQ - BMW Cup klass Standard

FAQ - BMW Cup klass Standard FAQ - BMW Cup klass Standard 1.2 Tillåtna modeller Fråga: Det står Bilens övriga delar ska också överensstämma med vald BMW-modell, innebär detta att man kan använda delar och motorer inom kaross-koden,

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Optimering av maskinprocess

Optimering av maskinprocess Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj 2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

RacingSweden. Kasper Krogh. Sponsor prospekt

RacingSweden. Kasper Krogh. Sponsor prospekt RacingSweden Kasper Krogh Sponsor prospekt 2009 Presentation Jag heter Kasper Krogh och är 17 år, och har hållit på med motorsport sedan jag var 7 år. 1998-2001 Motocross 2004-2007 Gokart 2008 Formel Ford

Läs mer

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang?

Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Kan man förbättra väghållningen på en gammal Mustang? Visst går det, det är bara en fråga om rätt attack på problematiken, tålamod och kunskap om Mustangens förhållande till väghållningens mysterier. Det

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Tobbes 1303a. Foto: Torbjörn Lilja Text: Fredrik Olsson

Tobbes 1303a. Foto: Torbjörn Lilja Text: Fredrik Olsson Tobbes 1303a Foto: Torbjörn Lilja Text: Fredrik Olsson Kommer ni ihåg denna? Tobbes cleana 1303a med riktigt bra puts, breddade skärmar Centerlinefälgar med maffiga däck och en snygg lack! Utrustad med

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Förändrar ditt sätt att arbeta.

Förändrar ditt sätt att arbeta. Förändrar ditt sätt att arbeta. Aldrig förr har en superstark magnet varit så lätt att kontrollera. Milwaukee har utvecklat en kraftfull magnetlösning som kan slås av och på med en enkel vridning av ett

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Formula Basic 2013 2012-10-31 Utgåva 1 2 (7) TEKNISKT REGLEMENTE 2013 Formula Basic 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 0 Första utgåvan Ljudbegränsning: 95 db LAF max

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries

Porsche 928 SC-R by Henrik Fries BYGGET AV EN PORSCHE 928 BANRACIINGBIIL II BIILDER BASERAT PÅ EN PORSCHE 928 --79 AV HENRIIK FRIIES Start Bilen inbackad i garaget, efter att precis varit och köpt den hösten 2004. Allra första bankörningen

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Hålrumsinfästning - Skivinfästning

Hålrumsinfästning - Skivinfästning 175 Hålrumsinfästning - Skivinfästning Skivexpander... Sid. 176 Vikplugg, fjädervikplugg K, KD, KDH, KDR, KM... Sid. 178 Skivplugg PD... Sid. 180 Gipsskivplugg GK... Sid. 181 Gipsskivplugg Metall GKM...

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally.

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. 1 Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. Bakgrund: Sedan senare hälften av 2000-talet har det gradvis blivit en förändring av användandet av Volvo 240 inom rally. Tidigare från slutet av 1970-talet

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

bilinredning Svenska monteringsanvisning - 1 -

bilinredning Svenska monteringsanvisning - 1 - bilinredning Svenska monteringsanvisning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Download dansk version på www.raaco.com Last ned norsk versjon fra www.raaco.com

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Konstruktion av infästningsfixtur till funktionsrigg

Konstruktion av infästningsfixtur till funktionsrigg Bromma Gymnasium Examensarbete på Gymnasieingenjörsprogrammet inom Innovation och Produktion 100 gymnasiepoäng Konstruktion av infästningsfixtur till funktionsrigg Veronica Berggren Examinator: Sven I

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling Fräsning Tapio Alatalo, Product Manager Milling 335.25 En ny generation skivfräsar för breda spår Skivfräsar 335.25 Innehåll: 1. Historik och bakgrund 2. SECO skivfräsprogram 3. Lanseringsdatum 4. Vad

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer