EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD MAJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD 21 23 MAJ. www.karlstad.se"

Transkript

1 P R O G R A M EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT 2003 ECOMM I KARLSTAD MAJ

2 EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM 2003 KARLSTAD MAJ

3 V A D Ä R E C O M M? EPOMM, European Platform on Mobility Management, är ett nätverk bestående av sju EU-länder och som stöds av Europeiska kommissionen. Nätverket anordnar konferenser varje år om mobility management, ECOMM - European Conference On Mobility Management. ECOMM har utvecklats till väletablerade och välbesökta konferenser. Tidigare har konferenser ägt rum i Amsterdam, Nottingham, Münster, Bregenz, Rom och Gent. Syftet med ECOMM är att utveckla och sprida konceptet Mobility Management samt att öka kunskapen om det. ECOMM 2003 äger rum den maj 2003 i Karlstad. Första dagen inleds med studiebesök och andra välkomstaktiviteter. Föredrag och workshops äger rum mellan den 22 och 23 maj. Det kommer även att finnas en mindre utställning för företag och organisationer. Konferensspråket är engelska. V A D Ä R M O B I L I T Y M A N A G E M E N T? Mobility management handlar om att använda transporter, vägar och annan infrastruktur effektivare och därmed minska behovet av stora investeringar. Det innebär oftast andra åtgärder än de traditionella infrastrukturlösningar som vi vanligtvis använder för att lösa trafikproblemen i form av trängsel, avgaser, olyckor och buller. Verktygen baseras på information, kommunikation, organisation, samarbete och marknadsföring. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Viktiga mål är bl. a. ökad användning av miljövänligare transporter, ökad tillgänglighet, effektivare transporter och optimal markanvändning. Detta nya angreppssätt för effektiva och hållbara transporter skiljer sig något mellan olika länder i Europa, både vad gäller tolkningen och tillämpningen. I Sverige har vi arbetat med åtgärder som bidrar till ett hållbart transportsystem, men först under senare år har vi talat om Mobility Management och vad det innebär. Se även och K O N F E R E N S E N S T E M A P L A T S Mobility management, en möjlighet att hantera efterfrågan på transporter för att nå hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet - varför och hur? När trafiken ökar ger det negativa konsekvenser för tillgänglighet, miljö och säkerhet. Prognoser visar att utvecklingen går mot ökad efterfrågan av person- och godstransporter. Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och tillväxten av, i första hand, vägtransporter? För att mobility management skall införlivas i ett tidigt stadium i planeringsprocessen så behövs bl.a. nya samarbetsformer. Nya organisationsstrukturer, forum och mötesplatser behöver utvecklas. Hur fungerar de nya strukturerna och de nya samarbetsformerna och vilken betydelse har de? Hur kan mobility management införlivas i planeringsprocessen? Det är ingen tillfällighet att Karlstad står som värdstad för ECOMM Kommunen har sedan länge arbetat för att förbättra luften i de centrala stadsdelarna. Tack vare en miljöanpassad trafikplan minskade biltrafiken i centrum med 30 % mellan 1994 och Karlstad var även först i Sverige med att erbjuda kommuninnevånarna transportrådgivning, där man arbetar med att förändra attityder och beteenden till mer miljövänliga ressätt. 3

4 K O N F E R E N S P R O G R A M Programmet kan komma att ändras, för senaste informationen se vår hemsida O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Studiebesök i Stockholm, Göteborg, Lund, Oslo och Karlstad. O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Registrering Carlstad Conference Centre (CCC), Tage Erlandergatan Välkomstdrink Buffé och välkomsttal av Lena Melesjö Windahl, Karlstads kommun T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet PLENARY SESSIONS Välkommen Sveriges hållning till trafik, miljö och tillväxt Claes Roxbergh, trafikutskottet, riksdagen Den goda resan i ett hållbart perspektiv Ingemar Skogö, Vägverket Mobility Management i Sverige Christer Ljungberg, Trivector - att skapa en hållbar utveckling KAFFE Mobility Management - sett ur den Marcel Rommerts, DG Energi och Transport, Europeiska kommissionens perspektiv Europeiska kommissionen Mobility Management Strategies Astrid Wilhelm, Austrian Mobility for the next Decades (MOST) Research (FGM-AMOR), Österrike 4

5 12.30 LUNCH Workshops 1a, b, c, d KAFFE Workshops 1e, f, g, h Slut Middag Restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28 ECOMM 2004 i Lyon Jean-Louis Touraine, Greater Lyon, Frankrike Musik, underhållning och dans F R E D A G D E N 2 3 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet WORKSHOPS Workshop 2a, b, c, d KAFFE Workshop 2e, f, g LUNCH PLENARY SESSIONS Trängselavgifter - bakgrund, lägesrapport och erfarenheter i London, Stockholm och Göteborg Slutsatser från workshops Christer Ljungberg, Trivector Avslutningsanförande Kaffe 5

6 W O R K S H O P S T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J Workshops dag 1: Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan av transporter? T R A F I K, M I L J Ö O C H T I L L V Ä X T 1a, Exempel på tillväxt och effektivitet utan ökad efterfrågan av transporter Moderator: Lars Berggrund, Banverket Vägavgifter och parkeringspolicy - verktyg för att påverka sambandet? Peter Austin, Asplan Viak, Norge och Malcolm Buchanan, Colin Buchanan Partners, Storbritannien Socio-ekonomiska effekter av U3, tunnelbanan i Wien. Utvärderad inom ramen för forskningsprojektet TRANSECON. Oliver Roider och Roman Klementschitz, Insitutet för transportstudier, Universitetet för Bodenkultur, Österrike Transporter i ett hållbart samhälle Göran Rosenberg, Svenska åkeriföreningen U T V Ä R D E R I N G O C H U P P F Ö L J N I N G 1b, Resvaneundersökningar och andra kartläggningar som underlag vid strategier och aktiviteter inom mobility management Moderator: Eric Schreffler, ESTC, USA På väg mot kvalitativa undersökningsmetoder i miljöinriktade pendlingsplaner. Erfarenheter från två fallstudier. Vincent Meerschaert, Traject, Belgien Kundorienterad utveckling av service: en videobaserad analys av funtionsnedsatta- och andra resenärers erfarenheter av dörr-tilldörr resor Per Echeverri, Karlstads universitet 6

7 Mjuka åtgärder påverkar trafiken i Lund - resultat av två års arbete med hållbart transportsystem i Lund. Pernilla Hyllenius, Trivector S A M V E R K A N I S A M H Ä L L S P L A N E R I N G 1c, Samverkan mellan samhällsplanering och mobility management Moderator: Angel Aparicio, Ministry of Environment, Spanien Hur påverkas transportvanor av begränsad biltillgång - mobility management på områdesnivå Claudia Nobis, German Aerospace Center, Tyskland Trafikutveckling i stadskärnan. En analys av behov av olika scenarier som ett användbart verktyg vid stadsplanering Tomas Svensson, VTI Mobility management via fysisk planering - den spanska N-III korridoren som ett bra exempel María Eugenia López Lambas och Andrés Monzón, ETSICCP, Transport Department, Spanien K O L L E K T I V T R A F I K 1d, Hur möter kollektivtrafiken människors ökande resbehov? Moderator: Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Smarta ungar reser med kollektivtrafik - en integrerad marknadsstrategi av Styriens transportförbund Cosima Pilz, FGM-AMOR, Österrike Nöjdkund undersökningar för kollektivtrafikföretag - ökad effektivitet via mer efterfrågeorienterade metoder Werner Brög, Socialdata, Tyskland Efterfrågestyrd samåkning via bildelning på landsbygden Jean Grebert, Renault Research Department, Frankrike S K I L L N A D E R I S T Ä D E R / R E G I O N E R O C H P Å L A N D S B Y G D E N 1e, Olika förutsättningar för mobility management i storstads- och landsbygdsområden Moderator: Barbara Swart, EPOMM, Holland Möjligheter och begränsningar för mobility management i små städer och på landsbygden Werner Gronau, University of Paderborn, Tyskland Gröna ton - en förnybar möjlighet för transporter av gods Maria Dalmalm, Danzas ASG Eurocargo AB Mobility management i Borlänge Karin Lundgren, Envia och Johanna Ingre, Stiftelsen Teknikdalen Borlänge 7

8 E F F E K T I V T S A M A R B E T E : 1f, Ökad efterfrågan av alternativa transporter genom samarbete Moderator: Karen Vancluysen, Access, Belgien Den ökade betydelsen av nätverk för att hantera transporter i Nordamerika Stuart M. Anderson, Association for Commuter Transportation, USA Mervärdet av rätt transportkvalité för företagets varumärke - konsekvenser av ett nytt perspektiv inom mobility management Robert Boot, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Cambridgeshires partnerskap för arbetsresor - utveckling sedan ECOMM 1998 Mark Webb, Cambridgeshire County Council, Storbritannien R E S E N Ä R E N I C E N T R U M 1g, Produkter och tjänster för resenären Moderator: Hans Kramer, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Effektivt partnerskap för att åstadkomma användbara tjänster för resenären. En schweizisk modell för att stödja hållbara fritidsresor Roberto De Tommasi, Synergo Planung und Projektmanagement, Schweiz MobiHarz-projekt: Integrerad mobility management och tjänster för besökare Patrick Hoenninger och Klaus Kalwitzki, Planersocietät, Tyskland Modernisering av mindre järnvägsstationer med fokus på resenären Ludger Strathmann, Agentur BahnStadt Berlin, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 1h, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Lars Haglund, Karlstads universitet 8

9 Smart trafikant - individuell marknadsföringskampanj för hållbara persontransporter Päivi Elmkvist, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun Odense cykelstad - ett exempel på framgångsrikt arbete för att utveckla cykeltrafik Marianne Weinreich, COGITA, Danmark Effekter på val av ressätt via individuell marknadsföring (Indimark) i Göteborg Caroline Almgren, Västtrafik Göteborgsområdet AB F R E D A G E N D E N 2 3 M A J Workshops dag 2: Hur används mobility management i samhällsplaneringen? N Y A S A M A R B E T S F O R M E R 2b, Behov av nya organisationsstrukturer och samarbetsformer Moderator: Bert Svensson, Vägverket Kampanjen YOU-move.nrw - mobility management och ungdomar i nya samarbetsformer Oscar Reutter, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Tyskland Vi MöTs i Kalmar - en gemensam kraftsamling för miljö och trafiksäkerhet Bo Lindholm, Linda Herrström, Kalmars kommun och Krister Wall, Vägverket Nya samarbetsformer Henk van de Hoef, Province of Zuid, Holland L Ä N K A R M E L L A N O L I K A H A N D L I N G S O M R Å D E N 2a, Ett hållbart transportsystem med mobility management i planeringsprocessen Moderator: Herbert Kemming, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland Vision Lundby - att utforska potentialen i mobility management i Göteborg Lisa Sundell, Trafikkontoret, Göteborgs kommun EU:s direktiv om luftkvalité och nya möjligheter för mobility management Marien G. Bakker, the Nehterlands Agency for Energy and the Environment, och Hans Schmitz, the Information centre for the environment, Holland Att använda GIS vid implementering av mobility management i planeringsprocessen Jessica ter Schure, Trivector 9

10 M O T I V 2c, Drivkrafter och motiv för tillämpning av mobility management Moderator: Steven Calvert, Nottinghamshire County Council, Storbritannien Olika tillämpningsstrategier för framgångsrika transportplaner Marcus Enoch, Department of Civil and Building Engineering, Loughborough University och Sarah Wixey, Transport Research Group, University of Westminster, Storbritannien Kan vi lämna bilen hemma? Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice, Danmark Vägavgifter - ett sätt att underlätta mobility management Jo Baker, Transport and Travel Research, Storbritannien B I L P O O L E R O C H S A M Å K N I N G 2d, Flexibla arbetssätt, flexibelt resande och den nya tekniken Moderator: Frank Smit, Ministry of the Flemish Community, Belgien Svensk samåkningstjänst Birgit Sievers, Lars Pousette, Datessa AB och Stefan Berg, Vägverket SunFleet - en miljöbil när du bäst behöver den Per Lanevik, Sun Fleet Carsharing Bildelning som Den äggläggande ull- och mjölkproducerande suggan. Nya metoder för integrering, samverkan och medvetandegörande Michael Glotz-Richter, Free Hanseatic City of Bremen, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 2e, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Marco Viviani, Ökoinstitut, Italien Att bryta vanan vid val av resesätt Walter Bien, traffiq Frankfurt, Tyskland 10

11 Målgruppsbestämd mobility management Jillian Anable, University of Surrey, Storbritannien Erfarenheter av tre nyckelkampanjer inom Tapestry projektet Alan Lewis, Transport and Travel Research Ltd, Nottingham, Storbritannien B E N C H M A R K I N G 2f, Att lära sig god benchmarking Moderator: Robert Stussi, Amerlis, Portugal Kostnadseffektiv benchmarking. Erfarenheter från MOST och lärdomar från USA Eric Schreffler, ESTC, USA Att göra kollektivtrafik till ett förstahandsval - benchmarking och kvalitetssäkring som verktyg för kundtillfredsställelse Torbjörn Ericsson, TE Marknadskommunikation AB BYPAD (BicYcle Policy AuDit), ett europeiskt kvalitetsmått och ett verktyg för utveckling av lokala cykelprogram Tim Asperges, Langzaam Verkeer, Belgien E R F A R E N H E T E R A V M O S T ( M O B I L I T Y M A N A G E M E N T S T R A T E G I E S F O R T H E N E X T D E C A D E S ) 2g, Resultat och rekommendationer Moderator: Marcel Rommerts, DG Energy ochtransport, Europeiska kommissionen Erfarenheter från MOST projektet: skolor, sjukhus, turism, landvinningar, arrangemang, transportrådgivning Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Undersöknings- och utvärderingsverktyg inom mobility management - praktiska erfarenheter av MET Timo Finke, RWTH Aachen University of Technology, Tyskland Hur man förbättrar förutsättningarna för mobility management Guido Müller, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland och Sarah Wixey, Transport Studies Group, University of Westminster, Storbritannien 11

12 Ö V R I G T P R O G R A M För detaljerade upplysningar samt den senaste informationen om studiebesök, utställningen, resa och boende etc. besök vår hemsida För allmänna upplysningar kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: S T U D I E B E S Ö K Onsdagen den 21 maj inbjuds konferensdeltagarna att delta i ett av fem olika studiebesök i följande skandinaviska städer: Karlstad, Göteborg, Oslo, Lund och Stockholm. Representanter för städerna visar intressanta och innovativa åtgärder och projekt inom mobility management. Alla studiebesök genomförs på engelska. Möjligheten att förvara bagage erbjuds på samtliga platser. Mer detaljerade upplysningar bifogas med bekräftelsen efter anmälan. 1. Stockholm - Hammarby Sjöstad Rundvandring i Hammarby Sjöstad, en stadsdel i Stockholm som planerats och byggts utifrån principer om långsiktig hållbarhet. Tid: Plats: Miljöinformationscentrum, Lugnets allé 3 2. Göteborg - vision Lundby Rundvandring och information om pilotområdet Lundby som utvecklar och testar ett antal effektiva och miljöanpassade lösningar för transport av både människor och gods. Tid: Plats: Lundby mobilitetskontor 3. Lund - Presentation av LundaMaTs Planen, åtgärderna och dess effekter. Fysiska åtgärder i kombination med kraftfulla insatser inom mobility management. Tid: Plats: Grand Hotel, Bantorget 1 12

13 4. Oslo - planerad arbetspendling Mobility management och fysiska åtgärder i det expansiva området Groruddalen med inriktning på arbetspendling. Guidad tur till Forneby och företaget Telenor AS som satsat på innovativa transportlösningar. Tid: Plats: Samferdselsetaten, Nedre Slottsgate 3 5. Karlstad - Cykelsatsningar och miljöanpassad trafikplanering Cykeltur i och omkring Karlstads vackra natur- och kulturmiljö samt information om en centrumomvandling med sikte på människors möten i en god miljö. Tid: Plats: Solacykeluthyrningen, Stora torget M I D D A G M E D U N D E R H Å L L N I N G Torsdagen den 22 maj En middag med underhållning och dans äger rum på restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28, kl Detta evenemang är inte inkluderat i konferensavgiften och priset är 600 kr. A N M Ä L A N Anmälan görs på anmälningsblanketten eller via webbsidan Frågor gällande anmälan/bokning av hotell besvaras av Ulrika Bohlenius, Träffpunkt Karlstad, tel , fax , Sista datum för anmälan är den 25 april Anmälan är bindande. K O N F E R E N S A V G I F T - Konferensavgiften är kr. - För deltagare från EU:s ansökarländer är avgiften kr. - För studenter är avgiften 500 kr (bifoga kopia av studerandebevis). I avgiften ingår studiebesök, buffé (21 maj), deltagande i konferensen, luncher och kaffe (22-23 maj) samt konferensmaterial. Efter anmälan skickas en bekräftelse ut och avgiften betalas in på förtryckt inbetalningskort som bifogas denna. Sker avbokning före den 25 april 2003 debiteras 50 % av avgiften, därefter debiteras full avgift. U T S T Ä L L N I N G I konferenslokalen kommer det att finnas en mindre utställning. Om du har några frågor angående detta, kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: 13

14 R E S A O C H B O R E S E I N F O R M A T I O N Till Karlstad går det snabbtåg både från Stockholm (2 tim. 20min) och Oslo (2 tim. 54 min). Regiontåg från Göteborg tar ca 3 timmar. Den nya flygplatsen ligger 10 km från centrala Karlstad. Regelbundna avgångar till/från Stockholm och Köpenhamn utgör vägen till resten av världen. H O T E L L Vi har förbokat rum på följande hotell. Hotell Enkelrum Dubbelrum Radisson SAS Plaza Hotel kr kr Sweden Hotel Savoy 895 kr kr Scandic Hotel Winn kr kr Ibis Hotel 670 kr 720 kr Elite Stadshotellet Karlstad kr kr Hotel Carlstad kr kr Alla hotell är belägna centralt. Priserna gäller per rum och natt, inklusive frukost och moms. Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckning. Avbokningsregler för hotell enligt SHR: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 75 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än två veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 100 % av värdet på beställningen. För information om och bokning av övriga hotellrum i Karlstad, gå in på 14

15 I N T E R N A T I O N A L P R O G R A M M E C O M M I T T E E : Felix Arias (Ministerio de Fomento, Spain), Robert Boot (Ministry of Transport, the Netherlands), Steven Calvert (Nottinghamshire County Council, UK), Roberto de Tommasi (Synergo, Switzerland), Wilfried Goossens (Ministry of the Flemish Community, Belgium), Lars Haglund (Karlstad University, Sweden), Maxime Jean (Certu, France), Herbert Kemming (Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany), Evelyne Sauvage (Langzaam Verkeer, Belgium), Ab Schelling (NEA, Netherlands), Per Schillander (Swedish National Road Administration, Sweden), Robert Stussi (AMERLIS, Portugal), Bert Svensson (Swedish National Road Administration, Sweden), Karl-Heinz Posch, (Austrian Mobility Research, Austria), Mikael Schultz, P-O Haster, Helen Janelöv and Hasse Zimmerman (City of Karlstad, Sweden) F I N L A N D N O R G E S V E R I G E Oslo Karlstad Stockholm Göteborg D A N M A R K KARLSTADS KOMMUN SE Karlstad Tel:

16 A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T Fyll i och sänd anmälan snarast till ECOMM 2003, Träffpunkt Karlstad, Nattvindsgatan 1, Karlstad, eller via fax Anmälan kan också göras på vår hemsida Namn: Efternamn: Organisation: Befattning: Adress: Postadress: Land: Tel: Fax: E-post: Vänligen ange om du är moderator eller talare 1. Workshops Då det finns ett begränsat antal platser på varje workshop ber vi er att fylla i ett förstahandsval samt ett andrahandsval per workshoppass. 22 maj a 1b 1c 1d e 2. Övrigt program Vänligen, fyll i både ett förstahandsval och ett andrahandsval för studiebesöket. Stockholm Göteborg Lund Karlstad Oslo Hotellbokning Fyll i något av nedanstående angivna hotell. Enkel Radisson SAS Plaza hotel Sweden Hotel Savoy Scandic Hotel Winn Ibis Hotel Elite Stadshotellet Karlstad Hotel Carlstad Jag delar dubbelrum med: Dubbel 1f 1g 1h 23 maj a Jag önskar delta i välkomstbuffén, 21 maj (kostnadsfritt) Jag önskar delta i middag med underhållning, 22 maj (600 kr) Jag önskar specialkost: Jag önskar rökfritt rum: Ankomstdag: 4. Avgifter 3500 kr Avresedag: 2b 2c 2d e 2f Speciella önskemål på grund av funktionshinder: 1850 kr för deltagare från EU:s ansökarländer 500 kr för studenter (intygas med kopia av studiebevis) 600 kr för middagen Ingen avgift för moderatorer och föredragshållare 2g Sista anmälningsdag är den 25 april

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 14:de året i rad till Dagar om lagar Från spärrad journal till Facebook 4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset /

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder.

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. Genom att lära sig av varandra vill städerna hitta sätt att bli ännu bättre och få nya idéer för att göra cyklingen ännu säkrare och mer attraktiv.

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås Program Fjärrvärmedagarna 26-28 april, 2016 Elite Stadshotellet, Västerås PROGRAM Tisdag 26 april 18.30 20.30 "Uppvärmning" och mingel med branschkolleger: Bowling med hamburgare och dryck på Strike, Torggatan

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Inbjudan till. VÅRKONFERENS och FORSKARDAG ÖKAD KUNSKAP ÖKAD KONKURRENSKRAFT. Metallurgi, teknik, miljö och energi

Inbjudan till. VÅRKONFERENS och FORSKARDAG ÖKAD KUNSKAP ÖKAD KONKURRENSKRAFT. Metallurgi, teknik, miljö och energi Inbjudan till VÅRKONFERENS och FORSKARDAG ÖKAD KUNSKAP ÖKAD KONKURRENSKRAFT Metallurgi, teknik, miljö och energi Torsdagen den 10 mars och fredagen den 11 mars 2016 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

MCI har bokat upp ett antal hotellrum för att garantera boende till er deltagare på SFAI-veckan.

MCI har bokat upp ett antal hotellrum för att garantera boende till er deltagare på SFAI-veckan. MCI har bokat upp ett antal hotellrum för att garantera boende till er deltagare på SFAI-veckan. Vi arbetar utifrån förste man/kvinna till kvarn... principen, så vad gäller nedan hotell, reserverar vi

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

REVISIONSKONFERENSEN 2017

REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionskonferens för landsting och regioner i Karlstad den 29-30 augusti 2017 REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun Inbjudan & anmälan till Revisionskonferens i Visby 27-28 augusti 2009 Konferensen Revisionen i Gotlands kommun inbjuder, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, till konferens för revisorer i

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet. 8-9 januari 2009 i Stockholm

Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet. 8-9 januari 2009 i Stockholm Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet 8-9 januari 2009 i Stockholm INBJUDAN FORTBILDNINGSKURS FÖR SVETSLÄRARE Stockholm den 8-9 januari 2009 Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen inbjuder tillsammans

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Program. Strategidagarna. 3-4 februari, 2016. Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott

Program. Strategidagarna. 3-4 februari, 2016. Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott Program Strategidagarna 3-4 februari, 2016 Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott Program onsdagen den 3 februari Tema: Resurseffektivitet 08.45 Buss från Cityterminalen, ca 50 minuter 09.15 Buss från

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Kombinera konferens med semester!

Kombinera konferens med semester! Vi ger dig den perfekta möjligheten att lära dig om Hur man gör affärer i Thailand samtidigt som vi erbjuder dig optimalt nöje i en av världens mest spännande städer, BANGKOK. Kombinera konferens med semester!

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Peter Löfgren Mikael Ludvigsson Glafo Välkommen till Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör Årets Viktigaste event! Bo Dahlbom Professor i informatik Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Fredrik

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge

Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge Freiburg, Tyskland den 26-28 juni 2012 Kom ihåg passet! \\bl0601\users$\dagu\documents\interreg\miljö och energi\konferensprogram

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

PROGRAM NÄTVERKSTRÄFF FÖR KARRIÄR- OCH ALUMNFRÅGOR SAMT ARENATRÄFF FÖR UNILINK.

PROGRAM NÄTVERKSTRÄFF FÖR KARRIÄR- OCH ALUMNFRÅGOR SAMT ARENATRÄFF FÖR UNILINK. PROGRAM NÄTVERKSTRÄFF FÖR KARRIÄR- OCH ALUMNFRÅGOR SAMT ARENATRÄFF FÖR UNILINK. VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUND 4-6 NOVEMBER! Den 4-6 november är det dags för högskolesveriges årliga nätverksträff för karriär

Läs mer

GYMNASIEKONFERENSER 2015

GYMNASIEKONFERENSER 2015 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2015 Konferensen som ger aktuell överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids-

Läs mer

Inbjudan till Seminarium. Trender och visioner inom aktiv säkerhet

Inbjudan till Seminarium. Trender och visioner inom aktiv säkerhet Inbjudan till Seminarium Trender och visioner inom aktiv säkerhet Onsdagen den 3 oktober 2007 08.15-16.00 Lindholmspiren 5, Lindholmen Science Park Göteborg PROGRAM 08.15-08.45 SAMLING MED KAFFE 08.45-09.00

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp.

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp. 2014-11-21 15/18 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Effektiva möten BAKGRUND Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

European Masters Athletics 2010 15-24. juli

European Masters Athletics 2010 15-24. juli Del af Holstebro RejseCenter K/S Gartnerivej 11-7500 Holstebro Danmark www.holstebrorejsecenter.dk CVR 26927021 Tilsluttet Rejsegarantifonden nr 1525 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening Udvidet ansvarsforsikring

Läs mer

I samarbete med

I samarbete med Kinas GP 2015 Shanghai 9 14 april Upplev Kinas största stad, Shanghai. Här byggs det nya skyskrapor i rasande fart och det moderna i kombination med det europeiska koloniala arvet gör Shanghai till en

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer