konferens, 5 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konferens, 5 juni 2013"

Transkript

1 konferens, 5 juni 2013 Digitaliseringen av medierna har de senaste åren fördjupats, så till den grad att hela affärsmodeller nu är satta i gungning. På vilka sätt har tidningsbranschen tvingats till radikala nytänk? Ser vi en kommande strukturell kris även för linjärt tv- tittande? Hur påverkas förhållandet mellan annonsörer och publicister när Google och Facebook kan kringgå den etablerade marknadsmekanismen? Är fildelningen fortfarande ett hot eller ett komplement? Bör även public service ses som ett sätt att sätta den etablerade marknadslogiken ur spel, eller som en modell med framtiden för sig? Denna endagskonferens syftar till att låta representanter för den svenska mediemarknaden att mötas över branschgränserna, med särskilt fokus på digitaliseringens effekter. Utöver representanter från medie- och tekniksektorn kommer även medieforskare att delta för att bidra med fördjupade synsätt. Det har talats om mediekonvergens i snart två decennier. Nu, en bit in på talet, är denna konvergens ett faktum. Mediehistoriens slut är möjligen nära, åtminstone i den bemärkelsen att allt utbud medieras genom ett och samma nät. Musik- och radiolyssnande, tidningsläsning och tv- tittande är numera digitalt nätbaserade medieformer, en förändring som i grunden omvandlat såväl tilltal som utbud och efterfrågan. Delar av den nya postdigitala medieekonomin befinner sig dock i kris. Digitaliseringen medför strukturella problem för inte minst pappers- medierna och det linjära tv- tittandet. Mediesektorn kan sägas ha hamnat på defensiven medan telekombranschen samtidigt har flyttat fram sina positioner. Produktion av innehåll sätter inte agendan som tidigare, snarare distribution av data. Hushållens enskilt största medieutgift är sedan en tid mobil- och internetabonnemang, därtill har

2 en digital tjänstesektor vuxit fram med fokus på media och kommunikation vilka alltmer blivit relationsbaserade och avhängiga en social, ömsesidig, ackumulerad delningslogik. Nya utmaningar tornar upp sig men också möjligheter. Men hur hållbara är egentligen de lösningar och modeller vi ser framför oss? Åtskillnaden mellan produkter och tjänster såväl som mellan teknik- och medieföretag är inte längre helt klar. Nya beteenden och mediala ekosystem existerar också alltmer parallellt online. Samtidigt kan det medieekonomiska utbytet mellan köpare och säljare sägas bli kortslutet, på olika sätt, av olika aktörer: Fildelningen, infrastrukturella företag såsom Google och Facebook, samt även public service- företagen kan alla sägas ha gemensamt att de utgör radikalt annorlunda sätt att organisera medieekonomin, rentav hacka eller undergräva den. Flera branscher tycks således söka nya kommunikativa tilltal, men riskerar samtidigt att hämmas av perspektiv som allt för ofta fortfarande är fast i enmediala, branschspecifika perspektiv. Därför vill vi ge möjlighet för representanter för medie- och teknikindustrin att mötas över branschgränserna, och dessutom kunna kontrastera sina perspektiv med mer akademiska insikter från olika medie- och samhällsforskare. Konferensen arrangeras inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds så kallade Flexit- program; ett pilotprojekt som syftar till nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför akademin, med syfte att bygga broar mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet samt att underlätta kunskapsutbyte och stimulera forskningskontakter till branscher och organisationer utanför universitetsvärlden. Evenemanget organiseras av Jonas Andersson Schwarz, medieforskare inom Flexit (i samarbete med reklambyrån Forsman & Bodenfors) och Pelle Snickars, forskningschef vid Kungliga biblioteket. Moderator för dagen kommer att vara journalisten Anders Rydell, som skrivit om mediesektorns utmaningar för bland annat Dagens Media och Veckans Affärer. kungliga biblioteket ons 5 juni 2013, 9:00 17:00 medieekonomin.eventbrite.com #medieekonomin

3 talare/panelister (prel. lista) Lena Allerstam, strategichef UR Samuel Arvidsson, marknadschef EMI Music Sweden Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola Åsa Carild, International Licensing Manager STIM Rebecka Cedering Ångström, Senior Advisor, Ericsson ConsumerLab Andreas Ekström, kulturjournalist, Sydsvenskan Anders Ericson, vd Sveriges annonsörer Rasmus Fleischer, doktor i samtidshistoria, Södertörns högskola Björn Hedensjö, strateg Intellecta Corporate Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4 André Jansson, professor i medier och kommunikation, Karlstads universitet Tomas Jernberg, Director of Artist Services, Warner Music Group Pasi Helin, vd Stopp Martin Jönsson, bitr programdirektör Sveriges Radio (f.d. Svenska Dagbladet) Jonas Lennermo, CCO, Publit David Mothander, Nordic Policy Councel, Google Tobias Nordström, planner, Forsman & Bodenfors Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen Johanna Nylander, Digital Marketing Manager, Gameloft Karl Palmås, docent i teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Anna- Maria Rimm, Flexit- forskare, förlagssammanslutningen De Oberoende Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet Pernilla Severson, lektor, Malmö högskola Anders Sjöman, kommunikationschef, Voddler Hanna Stjärne, vd UNT- sfären Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen Lance Traoré, vd Unruly Media Oscar Westlund, docent vid JMG samt IT- universitetet i Köpenhamn Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, Stockholms universitet Erik Wikström, vd och grundare Magine Nina Wormbs, lektor, KTH Sara Öhrvall, chef R&D Bonnier

4 program (preliminärt) 09:00 Välkomstkaffe och mingel. 09:20 Öppningsanförande, Jonas Andersson Schwarz. 09:30-10:30 INNEHÅLL KONTRA TEKNIK. Vi ser en medieutveckling där innehållet allt mer präglas av de tekniska förutsättningarna; visuellt berättande anpassar sig efter plattformarna för sändning och distribution. Därför ställer vi frågan: Kan man bara vara innehållsproducent idag? Eller måste man även ha tekniken därtill? Och vice versa: Kan man bara förse an- vändare med teknik utan att ge dem något de ska använda tekniken till? Vad betyder det när teknikföretagen själva sponsrar en viss typ av innehåll? Är det en långsiktigt hållbar utveckling? Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen Johanna Nylander, Digital Marketing Manager, Gameloft Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet Samuel Arvidsson, marknadschef EMI Music Sweden Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen Rebecka Cedering Ångström, Ericsson ConsumerLab 10:30-11:30 INNOVATIONER INOM PUBLISHING OCH MARKNADS- FÖRING. Hybridisering och konvergens av olika genrer, uppluckring av yrkesroller, uppluckring av gränserna mellan PR, reklam, sponsring och redaktionellt innehåll. När slutar annonsen och börjar det redaktionella materialet? Medie- innehållsföretag blir distributörer. Företag som traditionellt sett skulle köpa annonser börjar skapa eget medieinnehåll. Kändisar blir sina egna mediekanaler. Vad gör dessa utveck- lingstendenser med publikens förväntningar och villkoren för en professionell innehållsproduktion? Lance Traoré, vd Unruly Media Tobias Nordström, planner, Forsman & Bodenfors Tomas Jernberg, Director of Artist Services, Warner Sverige Anders Sjöman, kommunikationschef, Voddler Pernilla Severson, lektor, Malmö högskola Oscar Westlund, docent, JMG och IT- universitetet i Köpenhamn

5 11:30-13:00 LUNCH 13:00 Inledningsanförande, Anders Rydell. 13:10-14:00 ALTERNATIVA FINANSIERINGSFORMER. Vi utforskar före- ställningen om allmännytta och idén om offentligt finansierade medieformer. När den reklamfinansierade publicistiken genomgår en systemkris kanske public service kan se mycket lugnare på framtiden, i egenskap av sin mer skyddade, finansiellt säkrade verksamhet. Eller? Public service har ju under de senaste tjugo åren samtidigt i någon mening genomgått systemkriser, och är ständigt ifrågasatt. Vilken roll kommer public service att spela? Står public service inför radikala förändringar? Hur ser framtiden ut för alternativa finansieringsformer och allmännyttiga medier? Lena Allerstam, strategichef UR Martin Jönsson, bitr programdirektör Sveriges Radio (f.d. Svenska Dagbladet) Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4 Karl Palmås, docent i teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Nina Wormbs, lektor, KTH Hanna Stjärne, vd UNT- sfären 14:00-15:00 BIG DATA OCH DRÖMMEN OM CYBERNETISK FEEDBACK. Det digitala gör att enorma mängder användardata skapas, i realtid. Medieföretag har börjat tillvarata denna data för att ge användarna mer av det användarna vill ha. Samtidigt revolutioneras annonsmarknaden genom internetaktörernas möjligheter till extremt riktade annonser. Google och Face- book utgör allt mer en form av mediebyråer, men i det avseendet mer att jämföra med slutna cybernetiska system än öppna marknader. Kommer vi att se mer av denna utveckling? Är den långsiktigt hållbar? Är dagens vurm för big data och algoritmisk förutsägelse överdriven? Carl Nelvig, produktchef, Burt David Mothander, Nordic Policy Councel, Google Anders Ericson, vd Sveriges annonsörer Erik Wikström, vd och grundare Magine Göran Bolin, professor MKV, Södertörns högskola 15:00 FIKA

6 15:30-16:10 DIGITALISERINGENS GRÄNSER. Man kan tala om ett före, medan och efter digitaliseringen av medieinnehållet. Å ena sidan kan man se den som en obeveklig kraft. Film och musik är idag i väsentliga avseenden helt digititaliserade artefakter. Inget steg tillbaka. Även mentalitetsförändringen är oåter- kallelig när digitaliseringen väl har trätt in; man kan t.ex. prata om en digitization of the mind när konsumenter väntar sig att vissa saker helt enkelt ska gå att göra. Å andra sidan kan man se upplevelseekonomin som något där kopierbarhetens gränser blir tydliga: Dagstidningen som levererad upplevelse. Konsten och dess fetisch kring originalet. Live som inte kan fildelas. bio och 3D som event. Den postdigitala staden hur geografi och stadsrum förändras. Pasi Helin, vd Stopp Lab Andreas Ekström, kulturjournalist, Sydsvenskan Sara Öhrvall, chef R&D Bonniers Anna- Maria Rimm, Flexit- forskare, förlagssammanslutningen De Oberoende Jonas Lennermo, CCO, Publit André Jansson, professor MKV, Karlstads universitet 16:10 Avslutningsanförande, Pelle Snickars.

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

ABC I SOCIAL INNOVATION

ABC I SOCIAL INNOVATION ABC I SOCIAL INNOVATION Ingång av Erika Augustinsson En motorväg för social innovation verige och världen behöver sociala innovationer och so- Inte bara för att vi brottas Sciala/samhällsentreprenörer.

Läs mer

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Digitalisering, delaktighet och demokrati

Digitalisering, delaktighet och demokrati Digitalisering, delaktighet och demokrati En utblick mot den rörliga bildens framtid Av Samuel Sjöblom Foto: OlivIreland CC Förord Kulturens roll och samhällsbetydelse är på väg att förändras och utvecklingen

Läs mer

Välkommen till Meg! Allmän info. Bil jett TEMA: KOMMUNIKATION OCH KONSEKVENS. Mediedagarna i Göteborg, svenska mässan 6 7 mars 2014. www.meg.

Välkommen till Meg! Allmän info. Bil jett TEMA: KOMMUNIKATION OCH KONSEKVENS. Mediedagarna i Göteborg, svenska mässan 6 7 mars 2014. www.meg. Välkommen till Meg! TEMA: KOMMUNIKATION OCH KONSEKVENS Initiativtagare Huvudpartners som många andra insiktsfulla människor vårdade Jim Henson värdet av att sätta saker i sitt rätta perspektiv. Det finns

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 ANDERS SJÖSTEN: Vi måste göra saker annorlunda för att utvecklas! Sid 2 MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 Affärsutveckling Ole Nielsen, vd på Winefinder, noterar

Läs mer

Inspiration Innehåll Idéer. Mediedagarna i Göteborg 6 7 mars 2014 svenska mässan. Seminarie- & scen- Medverkande information MegAward Partners

Inspiration Innehåll Idéer. Mediedagarna i Göteborg 6 7 mars 2014 svenska mässan. Seminarie- & scen- Medverkande information MegAward Partners Inspiration Innehåll Idéer Mediedagarna i Göteborg 6 7 mars 2014 svenska mässan Seminarie- & scen- PROGRAM Medverkande information MegAward Partners Mediedagarna i Göteborg 6 7 mars 2014 ansvarig utgivare:

Läs mer

Den svenska mediemarknaden

Den svenska mediemarknaden SVT Sveriges Television AB Säte: Stockholm KH-3T-012 Org. nr: 556 033-4285 Plusgiro: 154749-6 Bankgiro: 5555-0594 www.svt.se Den svenska mediemarknaden SVERIGES TELEVISIONS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S

Läs mer

MEDIEDAGARNA I GÖTEBORG 6 7 MARS 2014 SVENSKA MÄSSAN SEMINARIE- & SCEN- PROGRAM MEDVERKANDE INFORMATION MEGAWARD PARTNERS

MEDIEDAGARNA I GÖTEBORG 6 7 MARS 2014 SVENSKA MÄSSAN SEMINARIE- & SCEN- PROGRAM MEDVERKANDE INFORMATION MEGAWARD PARTNERS MEDIEDAGARNA I GÖTEBORG 6 7 MARS 2014 SVENSKA MÄSSAN SEMINARIE- & SCEN- PROGRAM MEDVERKANDE INFORMATION MEGAWARD PARTNERS MEDIEDAGARNA I GÖTEBORG 6 7 MARS 2014 ANSVARIG UTGIVARE: ÅSA BERNLO SEMINARIEREDAKTÖRER:

Läs mer

Skap. nytt. nr 1 våren 2015

Skap. nytt. nr 1 våren 2015 Skap nytt nr 1 våren 2015 SKAP Sveriges kompositörer och textförfattare Hemma hos Julia Spada Medlemmar fick rätt mot Bonnier och SVT SPECIALEN: Striden om streamingen Tidal tar betalt för kvalitet Alfons

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv

Boxers nya vd i en exklusiv intervju om hur det gamla varumärket ska få nytt liv Ledare: Pånyttfödelsens vår Foto: Evelina Carborn Kartläggning av den snabba SVOD-utvecklingen Robert Kviby om utmaningarna som ny Sverigechef på C More Magnus Zaar om sortin från Aftonbladet TV och nya

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar

Ökad finansiell integration - framtida utmaningar ANFÖRANDE DATUM: 2007-04-19 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Konferens: Bank & Finans Outlook (Affärsvärlden), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS Mobility Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet» sid 9 Den digitala vägen till morgondagens välfärd» sid 2 Musikhjälpen stöds

Läs mer

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1 v Köparens marknad Kent Werne Otryggheten i mediebranschen #1 1 Otryggheten i mediebranschen På Journalistförbundets kongress i oktober 2014 fick frågan om otrygga jobb ett stort utrymme. Att minska otryggheten

Läs mer

Lilla boken om reklam & media

Lilla boken om reklam & media Lilla boken om reklam & media Innehåll Varför finns reklam? Vad har reklamen för betydelse för samhälle, konsumenter och för dig som individ? Den här handboken ger dig en inblick i vårt reklam- och mediesamhälle.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Kvalitativt innehåll ska positionera SVT på framtidens TV-marknad

Kvalitativt innehåll ska positionera SVT på framtidens TV-marknad VionLabs låter känslorna styra TVtittarna rätt MRTV:s rapport Medietrender 2013 i sammanfattning Foto: Evelina Carborn Personnyheterna: Karin Zingmark lämnar Viasat Nyheter i korthet ger dig snabb koll

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 7 / 13 APRIL 2005 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Metro hotas av Blocketprocess

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 7 / 13 APRIL 2005 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Metro hotas av Blocketprocess DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 7 / 13 APRIL 2005 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 13 APRIL TV SID 6 Coppola-drama räddar TV3 efter Goa-fiasko Det är den amerikanska

Läs mer

FÖRÄNDERLIG MEDIEVÄRLD

FÖRÄNDERLIG MEDIEVÄRLD & teldok. tatik m Tele 2004 FÖRÄNDERLIG MEDIEVÄRLD teknik, ekonomi och journalistik Börje Alström, Nils Enlund, Lowe Hedman & Håkan Hvitfelt atik rapport i programmet Telematik 2004 är på samma gång VINNOVA-rapport

Läs mer

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Nya grafiska yrken Bakgrund och uppdrag Under våren 2012 genomförde Tidningsutgivarna, TU och Grafiska Företagens Förbund, GFF

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2013 Företagsekonomi Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing Kristian Bernström Anders Näsman

Läs mer

Pelle Snickars & Per Strömbäck

Pelle Snickars & Per Strömbäck Pelle Snickars & Per Strömbäck Volante Innehållsförteckning Förord 7 Snålskjuts 15 Myten om affärsmodellen Robert Levine Revolutionen bortom 140 tecken 39 Myten om twitter-revolutionen Mariam Kirollos

Läs mer

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället omaka par eller perfect match? Forum för tjänsteföretagare Till er tjänst Säg ordet innovation och man tänker genast på tekniska uppfinningar, på apparater

Läs mer

Trendspaning inom media och kommunikation

Trendspaning inom media och kommunikation Trendspaning inom media och kommunikation 1 2 Därför trendspanar Unionen Unionens målsättning är att bidra till utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det

Läs mer