100 år sedan elen kom till Ulricehamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 år sedan elen kom till Ulricehamn"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 100 år sedan elen kom till Ulricehamn Att lampor, diskmaskinen, kaffebryggaren, TV:n och datorn fungerar tar vi för givet idag. Men det är bara 100 år sedan den första elen kom till Ulricehamn och utvecklingen har sedan dess gått i en rasande fart. Elen gjorde entré i stan efter att stadsfullmäktige 1906 beslutat att installera fjorton gatubelysningar. Det var genom ett mödosamt arbete som elnätet sedan utvecklades, stolphålen grävdes för hand med spadar, skyfflar och spett. För att släpa fram de tunga stolparna användes hästar och ledningarna bestod av järn- och koppartråd. Mätaravläsning gjordes tre gånger om året och betalningen skedde kontant vid avläsningen. Nu för tiden har kommunen ett nästan 100 mil långt elnät och vi förbrukar 180 miljoner kilowattimmar per år. Det är Ulricehamns Energis uppdrag att förvalta och utveckla elnätet och till vår hjälp har vi skylift, grävmaskiner och fjärravläsare. Det har hänt en hel del på 100 år och det beslöt vi oss för att fira. Den 2:a september bjöd vi in allmänheten till vår nya adress för att visa vår verksamhet idag. Det blev en lyckad tillställning där de 1000 besökarna fick en inblick i bredden som vår organisation numera har. Mångfalden på våra uppdrag är kanske större än vad de flesta känner till. Vi är inte bara ansvariga för elnätet, utan även för vatten/avlopp, bredband, fjärrvärme, snöröjning, sandning, kommunens bilar. Och listan kan göras ännu längre. I våra nya lokaler finns det utrymme för oss att fortsätta att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Man kan undra vad vi kommer att fira nästa gång. Ett stort tack till er som kom till oss den 2:a september! P.S. Bilderna i årsredovisningen är från denna dag.

3 Vd:n har ordet 2006 Ulricehamns Energi 100 år med elkraft. Det ska vara lätt att bo och bedriva verksamheter i Ulricehamns kommun. Bredband, fjärrvärme, vägar plogade och sandade tillika, el och vatten är några av ingredienserna för en god infrastruktur och det är det som står högst på vår agenda. Vi har under de senaste fem åren investerat 400 miljoner kronor, varav 60 miljoner förra året, för att kunna erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för kommunens vidareutveckling och konkurrenskraft. Ny adress Tiden går fort när man har roligt och har mycket att göra och det är med en rasande fart som 2006 har passerat. Vi kan konstatera att det har varit ett bra år med flera förbättringar. En påtaglig förändring är att vi har flyttat till nya lokaler, tidigare var de olika verksamhetsområdena stationerade på fem platser. Vårt nya samboende innebär att vi blir effektivare, vi kan till exempel låna redskap och fordon mellan de olika avdelningarna och ta del av varandras kompetens på ett enkelt och naturligt sätt. Det blir dessutom lättare för kunden att nå oss när vi sitter under samma tak. Vår arbetsstyrka har under de senaste åren utvidgats från 20 personer till 70 och i vårt nya hem finns det utrymme för att fortsätta utvecklas. Att personalen trivs är viktigt för oss och en bra indikator på det är den låga sjukfrånvaron som under förra året var 1,6 procent. 100-års jubileum Under hösten bjöd vi in allmänheten till vår nya adress för att fira att det nu är 100 år sedan elkraften gjorde entré i Ulricehamn. Samtidigt passade vi på att ge gästerna en glimt av vad vi arbetar med. Många blev överraskade av att vår verksamhet är så bred, inte alla kände till att vi exempelvis även bygger vägar, hissar kommunens flaggor och bemannar ishallen vintertid, med mera. Stort tack till alla som kom och till personalen som visade upp sig denna lördag utan lön. Fjärrvärmens frammarsch Efterfrågan på fjärrvärme har varit större än beräknat och vi har haft en ökning med över 15 procent under året! Det är med stor entusiasm som vi ser att vårt samarbete med Agro Värme har fallit så väl ut. Tre fjärdedelar av värmen kommer från deras skorstenar, energi som annars hade gått till spillo. Samtidigt som miljön är en stor vinnare sparar kunden cirka 40 procent av sin kostnad, om man jämför med priset på olja. Om ett till två år har vi dock nått vår maxkapacitet och vi undersöker därför om det finns möjligheter att kunna utvidga hetvattenproduktionen så att fjärrvärmen ska kunna fortsätta att expandera. Nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna År 2001 gav kommunen oss uppdraget att distribuera bredband till kommuninnevånarna och idag kan 98 procent få det om de önskar. Vi kan också via detta fibernät erbjuda kabel-tv och IP-telefoni. När de Per Ingloff, Verkställande Direktör analoga TV-sändningarna släcktes under hösten 2006 fick vi mer än väntat att göra, eftersom många i sista minuten insåg att de ville ha vår kabel-tv. Det var en hektisk period men med en intensiv arbetsinsats kunde vi tillgodose de behov som fanns och nu har hälften av lägenheterna i kommunen vårt TV-utbud med 30 kanaler redan i grundutbudet. Ny vattentäckt och luktfritt reningsverk Kommuninnevånarna kan njuta av ett gott vatten med hög kvalitet och för att kunna ha ett lika bra vatten i framtiden har vi under året kommit långt med att iordningställt en ny vattentäkt. Placeringen är där det en gång började, det vill säga vid vårt gamla kultutmärkta Pumphus vid Sturebadet. Vi har även åtgärdat bekymret med dålig lukt från reningsverket genom nya filter och installerat så kallade luktmätare för att ge oss en tidig förvarning om det mot förmodan skulle hända igen. El utan avbrott Inte ens om stormen heter Per ska våra elkunder behöva utsättas för längre strömavbrott. Därför pågår nu projekt Stormsäkring där vi under fem år investerar 50 miljoner i en säkrare elleverans och redan efter det första året 2006 märktes skillnad jämfört med under Gudrun. Kort om ekonomi Balansräkningen har de senaste åren fyrdubblats och nu finns tillgångar för 424 miljoner kronor bokförda. Resultatet före dispositioner och skatt rensat från engångsposter är i paritet med 2005, det vill säga 10,9 miljoner kronor. Med tanke på att vi inte har höjt priserna för våra kunder och ränteutvecklingen med fem höjningar under året samt ökade driftskostnader på grund av kraftigt höjda elpriser, så är vi mycket nöjda med det. Ett tack till styrelsen som består av en klok mix av både politiker och näringslivsrepresentanter som tillsammans vågar göra offensiva investeringar i både produktutveckling och miljö. Jag vill särskilt tacka vår styrelseordförande Bengt Johansson och ledamoten Eric Johansson som avgår vid stämman efter många års idogt engagemang. Sist men inte minst vill jag ge personalen en stor eloge för att de trots mödan med flytten har gjort ett fantastiskt arbete under Med detta har jag givetvis inte glömt vår viktigaste resurs kunden, stort tack till alla ni som använder våra tjänster!

4 Elnät... elavbrotten ska vara så korta som möjligt oavsett väder och vind Göran Isacsson, chef för elnät 100 år av energi startade elverksamheten i en blygsam skala, med 14 ljuspunkter på Storgatan. Nu är vi redan ett sekel gamla. Mer om detta finns att läsa på sidan 2. Mindre strömavbrott Elnätet är en viktig del av infrastrukturen och det gör sig kanske mest påmint när det inte fungerar, som vi upplevde med stormen Gudrun präglades dock av god stabilitet med få störningar. Men för den sakens skull har vi inte legat på latsidan utan har fortsatt utföra förbättringar i driftssäkerheten. Ett stort projekt Stormsäkring inleddes under året och fortgår i fyra år till. Då kommer 50 miljoner kronor ha investerats i Elnätet. Allt för att elavbrotten ska vara så få och korta som möjligt, oavsett väder och vind. Nedgrävning av det luftburna elnätet Under 2006 grävde vi ner m högspänningskabel och en mängd lågspänning. Främst har våra kunder i Nitta märkt en markant förbättring av detta eftersom vi har lagt ner stora resurser på just det området. De har tidigare varit särskilt utsatta för strömavbrott och det är väldigt glädjande med den positiva respons som vi har fått från våra kunder där. Arbetet med att höja leveranssäkerheten kommer som sagt att fortsätta under flera år framöver. De luftledningar som kommer att finnas kvar går främst över gärden och är inte utsatta för någon större risk. För att gardera oss har vi köpt in ytterligare tre reservkraftsaggregat för att kunna minimera avbrottstiden om olyckan ändå skulle vara framme. Målet är att även landsortsnätet som vi tog över först på 90-talet skall få samma höga leveranssäkerhet som vi har i vårt 100-åriga tätortsnät. Elnätet växer I dagsläget har vi elnätskunder och trenden är att det blir allt fler i och med att byggandet i Ulricehamn har tagit fart, till exempel i Vist industriområde och bostadsområdet Fridkulla. Under det kommande året kommer vi att fortsätta utöka elnätet för dem som vill bo och verka i kommunen. Internettjänst i sin linda Vi var bland de första i Sverige att installera fjärravlästa elmätare för att våra kunder enbart ska betala för den el som de har förbrukat och inte för vad vi tror de förbrukat, vilket är ett helt berättigat krav. Numer är det lag på att alla måste göra så senast 2009 men vi är glada för både kundernas och vår egen skull att vi var så snabba med denna service. Nu kan vi koncentrera oss på operation Stormsäkring. Men fler förbättringar är på väg. Under 2006 har vi jobbat med en webb- modul som skall göra det möjligt för kunden att själv via Internet kunna följa sin elförbrukning om man så vill ned på timme för timme och exempelvis jämföra med tidigare perioder eller med grannen och så vidare. Då kan kunden själv upptäcka onödiga toppar eller andra konstigheter i sin förbrukning vilket gynnar både ekonomin och miljön. En lansering av denna webb- modul planeras under våren 2007.

5 Entreprenad & värme gick enligt planerna och i många fall bättre än väntat Fjärrvärmen ökar kraftigt Miljövänligt, driftssäkert och låga kostnader för kunden. Det är inte underligt att efterfrågan på fjärrvärme fortsätter att stadigt öka. Under 2006 hade vi som mål att sälja minst 39 GWh och kontraktera ytterligare 2 GWh och vi kan se i backspegeln att det gick över förväntan. Vi sålde 39,5 miljoner kwh och kontrakterade 6 GWh, vilket innebär en ökning med 15 procent. Det finns en fortsatt stor efterfrågan på fjärrvärme, men det är svårt att hinna med att ansluta alla intresserade. Under året som gått gjordes 48 nya anslutningar och i dagens läge har vi totalt 240 kunder. Fjärrvärmen ersätter idag omkring 4300 kubikmeter olja per år plus transporter. Den största energikällan är spillvärme från Agro Värmes skorstenar. Vi har dessutom en egen pelletsanläggning vid Sim- och Sporthallen som främst används vid köldknäppar och under sommartid då Agro Värme har sommarstopp. Under året som passerat har vi ytterligare förbättrat driftssäkerheten på denna anläggning för att våra kunder ska få en fortsatt problemfri värmeleverans. Bättre bilar i garaget En del i vårt uppdrag är numera att hålla kommunens olika förvaltningar med fordon. Under de två senaste åren har vi rustat upp bilparken markant. Numera har fordonen rätt ålder och kondition med allt vad det innebär i trafiksäkerhet och miljö. Bilarna utgör också en viktig del av arbetsmiljön för många, exempelvis hemtjänsten, som har stora ytor att täcka. Det är glädjande att vi har fått en så positiv respons för det. Vårt mål var att även införskaffa ytterligare tre gasbilar, det blev fyra och nu kan vi stoltsera med totalt nio stycken av denna mycket miljövänliga fordonsvariant. Tankar biogas gör man nere på Reningsverket vid Åsunden där vi utvinner biogas direkt från reningsprocessen. Rondell på entreprenad Under det gångna året har vi också utfört diverse entreprenadarbeten åt kommunen. Förutom de rullande arbetena såsom vägunderhåll, snöröjning, sandning, parkskötsel med mera, så var arbetet med ICArondellen den största entreprenaden. Det är ett arbete som vi har fått mycket lovord för bland allmänheten. Mycket av arbetena inom entreprenaderna handlar vi upp på marknaden efter att vi har projekterat dem, en andel som för övrigt ökar och nu är över 50 procent. Den andelen varierar ju beroende på mängden entreprenadarbeten, konjunkturen och vilken konkurrens där finns. I våra entreprenaduppdrag samordnas våra olika verksamhetsområden, det vill säga gata, va, fjärrvärme, el, gatljus och bredband. Nya lokaler Som projektledare för byggandet av våra nya lokaler var en del av min målsättning för året att se till att projektet roddes i hamn. Det vill säga att den ekonomiska ramen höll och att funktionen blev enligt önskemål. Målet uppfylldes och följde dessutom tidsplanen. Numera ser vi flera konkreta positiva effekter av sammanslagningen, både vad det gäller våra resurser såsom exempelvis personalens kompetens, flerutnyttjande av fordonsparken och andra maskiner. Vi har även stor nytta av sammanslagningen av våra förråd. Den tidigare goda sammanhållningen på bolaget har blivit ännu bättre. Det är med glädje som vi kan se tillbaka och konstatera att 2006 gick enligt planerna och i många fall bättre än väntat. Jerker Larsson, chef för fjärrvärme och entreprenad

6 IT & Bredband Bredband möjligt för 98% av invånarna. Bengt-Göran Andersson, chef för IT- och bredbandsutbyggnad Kabel med möjligheter En kabel med fyra fiber, tunna som ett hårstrå, ger Ulricehamnarna möjlighet att få bredband med Internet, digital- TV och IP- telefoni fick vi i uppdrag av kommunen att tillhandahålla bredband, eftersom det då inte fanns några andra intressenter. Framför allt var det företagen som tryckte på då de inte kunde vara utan den kommunikationen med omvärlden. Idag ligger cirka 25 mil kabel för ca 60 miljoner kronor nedgrävd. 10 miljoner satsades under 2006 främst på Kabel-TV men också på ADSL på landsbygden för att de andra operatörerna fortfarande inte vill satsa där. Nu kan därför 98 % av invånarna få bredband om de så önskar. IP-telefoni för kommunen Via bredbandet kan både privatpersoner och företag erhålla IP-telefoni, det vill säga ringa över bredbandet och slopa Telias abonnemang. Genom en dosa, vilken fås av någon operatör (det finns flera att välja på), som kopplas till bredbandsuttaget går det sedan att ringa som vanligt. Sitt telefonnummer få man också behålla. Under år 2006 anslöt vi kommunens samtliga verksamheter till denna form av telefoni och idag har vi en gemensam server för detta i vår serverhall. Ny kundtjänst för privatpersoner Det gångna året har vi även hunnit med att förbättra vår kundtjänst för privatkunder. Både vi och kunderna är nöjda med utfallet och det är nu lokalt placerade ITtekniker som svarar i telefonen. Men inte bara kvalitén på svaren har förbättrats utan även väntetiderna. Sista kvartalet 2006 låg exempelvis väntetiden i genomsnitt under 30 sek. Vilken annan bredbandsoperatör kan stoltsera med det? Dessutom om man mot förmodan inte kan få hjälp över telefonen eller mail så finns vi ju på plats i kommunen och kan snabbt rycka ut precis som vid exempelvis elfel. Digital-TV i sista minuten När det analoga TV-nätet skulle släckas ner under hösten 2006 var det fler fastighetsägare än väntat som inte hade förberett sig. Augusti blev en mycket intensiv period för oss och vi arbetade hårt med att ansluta många hushåll till vår Kabel-TV. Idag är ca 50 procent av alla lägenheter och många villor i kommunen anslutna. De kan få 30 kanaler i alla antennuttag utan krav på boxar och dyra abonnemang redan i sitt grundutbud och givetvis ännu fler om man vill köpa till det. Flytt av utrustning Eftersom Ulricehamns Energi har bytt adress, har det även inneburit ett stort arbete under året med att flytta den utrustning som styr hela bredbandsnätet till våra nya lokaler. När företaget hade öppet hus för allmänheten visade vi gästerna hur vår del av verksamheten fungerar, även om själva serverhallen på grund av alla säkerhetskrav inte tillät någon visning. 20 servrar blir en Under år 2007 planerar vi att fortsätta att bygga ut bredbandsnätet i Ulricehamn, på schemat står installation i exempelvis Fridkulla och Åsunda Sjöstad. Vi ska också utveckla vår interna IT-struktur genom att ersätta 20 servrar med en ny mycket säker och kraftfull sådan, enligt senaste teknik. Under våren kommer även vår Internetportal där kunderna loggar in att förbättras. Den ska få nytt utseende och fler tjänster såsom att man skall kunna beställa filmer, IP-telefoni med mera.

7 Vatten & Anläggning... hög standard på dricksvattnet Ingemar Pettersson, chef för Vatten och avlopp Vatten med kvalité Bra vatten är idag en självklarhet för många, men det kräver också planering och arbete för att vi ska fortsätta att ha det så. Kommunen har en hög standard på dricksvattnet som enbart består av grundvatten och det ligger på vårt bord att värna om både kvalité och drift. Vi byter kontinuerligt ut rör för att förebygga vattenläckor och vi spolar dessutom ledningsnätet för att undvika missfärgningar och annat. Vi kan se att de preventiva insatserna har gett resultat eftersom antalet vattenläckor har minskat. Med jämna mellanrum tar vi prover på vattnet i både våra verk samt ute hos kunderna för att försäkra oss om kvalitén och den goda smaken. Vi har i Ulricehamn ett mycket bra dricksvatten fritt från klor och andra tillsatser. Ett dricksvatten som 2005 fick ett hedersomnämnande i tävlingen Sveriges godaste dricksvatten. Allt vatten, flera tusen år gammalt, går runt i ett evigt kretslopp varför det gäller att skydda och vara rädd om det som finns. Därför har vi under det gångna året besiktigat samtliga avloppspumpstationer, mätt upp avloppsvattenflödet för att därefter göra en läckagekontroll. Allt för att på sikt minimera inflödet till avloppsverken, spara energi, minska miljöbelastningen och skydda vårt vatten. Ny vattentäkt Under 2006 har vi iordningställt och provpumpat en ny vattentäkt vid Sturebadet. Vi ska nu söka tillstånd hos Länsstyrelsen (vattendom) om hur mycket vatten vi får pumpa upp. Vår ambition är att vi ska ha minst två till tre vattentäkter (brunnar) per vattenverk, idag finns det drygt 20 vattentäkter och nio vattenverk plus ett reservvattenverk i kommunen. När motorvägsbygget drar igång förlorar vi en av våra befintliga brunnar och därför undersöker vi nu bästa platsen för att anlägga en ny. Vi har också hunnit med att göra en översiktlig kartering av råvattentillgångarna i Ulricehamn. Samtliga vattentäkter är skyddade med specifika skyddsföreskrifter och områden vilka fastställdes av kommunfullmäktige i Ulricehamn under Även befintliga råvattentillgångar skyddas för framtiden. Minimerad lukt från reningsverket Under året som gick uppstod det under en tid bekymmer med dålig lukt från Ulricehamns reningsverk. Problemet hade sitt ursprung i att vi 2005 byggde om anläggningen för kväverening. Det var mycket svårt att finna orsaken och många anlitade experter kliade sig i huvudet och det tog tyvärr lite tid att få bukt med problemet. Slutligen installerades bland annat kolfilter och också mätare, som snabbt låter oss få veta om det sker en förhöjning av de ämnen som var upphov till lukten och varifrån de kommer. Detta för att både fortare kunna ingripa samt att göra det på rätt ställe. Inom kort Det byggs mycket i Ulricehamn och det medför att vi kommer att anlägga nya va-ledningar på bland annat Vist industriområde och bostadsområdet Fridkulla. Vi kommer också få fullt upp med att bygga om Hökerum avloppsverk eftersom det är 35 år gammalt. Därför har vi påbörjat projektering för att modernisera anläggningen och samtidigt automatisera så mycket som möjligt med möjlighet till central styrning och effektiva larmfunktioner. Allt till gagn för miljön. Vattenverket i Ulricehamn ska rustas upp med bl.a. nya avhärdningsfilter, byte av tak, med mera.

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ulricehamns Energi AB är helägt av Ulricehamns kommun. Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VA-verksamhet, fjärrvärme, bredband samt underhåll och anläggande av vägar, parker och belysning. Bolaget driver också en transportcentral för kommunkoncernens räkning. Bolaget äger 20 % i det regionala elhandelsbolaget 7H-Kraft AB, som är inhyrt i bolagets lokaler och är bolagets anvisningsleverantör. Elnätverksamheten har distribuerat 170 GWh under 2006 (föregående år 169 GWh). Inom VA-verksamheten uppgick producerad mängd vatten till 1,4 miljoner m³ och renad mängd avloppsvatten till 2,2 miljoner m³. Fjärrvärmeleveranserna har uppgått till 39,5 GWh (föregående år 36,2 GWh). Bredbandsverksamheten kunde räkna in (föregående år 856) anslutna kunder vid årsskiftet. Väsentliga händelser En ny vattentäkt har anlagts på grund av nedsatt funktion hos befintlig täkt. En provpumpningsperiod har genomförts för att kunna fastställa kapacitet och kvalitet samt vilken påverkan täkten har på omgivningarna. Under året har 15 kilometer luftledning på högspänningsnivå ersatts med ett isolerat utförande varav 13,8 kilometer grävts ned i jorden. Detta är en del av en omfattande investeringsplan om cirka 50 Mkr syftande till att stormsäkra elnätet. Byggnation av villor och flerfamiljsfastigheter har ökat i Ulricehamn. Området Fridkulla och Åsunda Sjöstad är två exempel. Detta inbegriper i princip alla av bolagets verksamheter. Vid årsskiftet var 240 stycken kunder anslutna till fjärrvärmenätet och efterfrågan är fortsatt hög. Försäljningen har ökat starkt de senaste åren och var år ,5 miljoner kwh. Det innebär att produkten fjärrvärme ersätter mer än 4 miljoner liter olja per år i kommunen. Det analoga televisionsnätet släcktes ned under året. Cirka 400 lägenheter i 48 stycken byggnader anslöt sig då till bolagets kabel-tv under en relativt kort tid. Cirka 50 procent av kommunens lägenhetsbestånd är därmed anslutet till Ulricehamns Energis kabel-tv nät. Under året uppfördes 15 stycken ADSL stationer på platser som ej tidigare haft tillgång till bredband. I och med denna utbyggnad har nu i praktiken hela kommunen möjlighet att få bredband levererat till sig. Bolagets nybyggnation av kontor, lager och garage som ersatt tidigare lokaler intogs under sommaren. Förutom att alla verksamheter numer är samlade rymmer även de nya byggnaderna kommunens IT verksamhet, snickeri och diverse kommunala förråd. De nya lokalerna samt att elverksamheten fyllde 100 år firades med ett mycket uppskattat öppet hus för allmänheten som lockade över besökare. Framtida utveckling Utvärdering av den nya vattentäkten beräknas vara klara under början av Därefter skall ansökan om vattendom inlämnas avseende ett framtida tillåtet uttag från täkten. Investeringsplanen avseende elnätets leveranssäkerhet kommer att fortgå med ytterligare ökad kraft år 2007 och framåt. Under 2007 beräknas 30 stycken nya kunder att bli anslutna till bolagets fjärrvärme. I början av år 2007 svepte återigen hårda vindar över södra Sverige. Bolagets ledningsnät drabbades relativt hårt, dock ej i samma utsträckning som stormen Gudrun år De flesta av bolagets kunder som drabbades återfick sin elektricitet inom 24 timmar. Ett fåtal kunder var utan ström i cirka 48 timmar. I skrivande stund beräknas kostnaden för det inträffade till cirka 1,5 miljoner kronor. Ulricehamns Energi är en stor elförbrukare vilket medför en oro för eventuellt höga elpriser i framtiden. Även höjda räntor påverkar bolaget negativt. Fortsatta rationaliseringar, och för år 2007 även höjda priser på bolagets produkter, är av nödvändighet för att hantera löpande kostnader och investeringar. Kommentarer till bokslutet Bokslutet visar ett resultat efter finansiella poster på 10,8 Mkr (föregående år 14,5 Mkr). I årets resultat ingår realisationsvinster om totalt 0,1 Mkr (föregående år 3,8 Mkr). I årets räntekostnader ingår en borgensavgift om 0,3 Mkr uttagen av bolagets ägare (föregående år 0 Mkr). Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr) Nettoomsättning, tkr Resultat före finansiella poster, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medelantal anställda (årsarbetare), st Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

9 Resultaträkning Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av kraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning på aktier i intresseföretag Utdelning på övriga aktier Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

10 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för bredband Gatubelysningsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver

11 Balansräkning Eget kapital och skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit (avtalad internkredit tkr ( tkr)) Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till ägare Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av produkter redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Bolaget sköter faktureringen av elenergi åt 7H Kraft AB, vilket förklarar det relativt höga beloppet för kundfordringar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Följande procentsatser för avskrivning tillämpas: 2006 Byggnader 3-5 % Distributionsanläggningar för el 3 % Distributionsledningar för fjärrvärme 3 % Distributionsanläggningar för VA 3 % Distributionsledningar för bredband 3 % Gatubelysningsanläggningar 3 % Mätare och produktionsanläggningar 6,67 % Tyngre fordon och bodar 10 % Övriga maskiner och inventarier 20 % NOT 2 Övriga rörelseintäkter I övriga rörelseintäkter ingår Statliga lönebidrag med Realisationsvinster med NOT 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Summa NOT 4 Medelantal årsanställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 10 9 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 206 tkr (515 tkr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingen av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare (varav 100% män) Styrelseledamöter: 7 7 Verkställande direktör 1 1 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1,62 % 5,00 % - varav långtidssjukfrånvaro - 68,70 % - sjukfrånvaro för män 1,64 % 4,86 % - sjukfrånvaro för kvinnor 1,53 % 5,72 % - anställda -29 år anställda år 1,48 % 4,77 % - anställda 50 år - 1,84 % 5,62 % Sjukfrånvaron är baserad på ordinarie arbetstid med avdrag för tjänstledighet och semester. Där antal anställda är mindre än 10 personer framgår inget värde för respektive grupp. Långtidssjukfrånvaro är beräknat i andel av totalt antal sjukfrånvarotimmar. 12

13 NOT 5 Övriga rörelsekostnader Beloppet för 2005 avser kostnad för utrangering av elnät i samband med stormen Gudrun i början av detta räkenskapsår. NOT 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa NOT 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omfördelningar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Redovisat värde för fastigheter i Sverige NOT 9 Fjärrvärmeanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 10 VA-anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Vid ingången av räkenskapsåret 2006 var tidigare ägda fastigheter sålda och de nybyggda fastigheterna hade ännu inte åsatts ett taxeringsvärde av Skatteverket. NOT 8 Eldistributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omfördelningar Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden NOT 11 Anläggningar för bredband Ingående anskaffningsvärden Statligt bidrag Västra Götalands Regionen Under året genomförda omfördelningar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan års planenliga avskrivningar påverkades av erhållet investeringsbidrag avseende tidigare års investeringar med totalt Tkr. 13

14 NOT 12 Gatubelysningsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 13 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året genomförda omföringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Utrangeringar Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader fördelas enligt följande: - Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för Kommunikationsnät Gatubelysningsanläggningar Byggnader NOT 15 Andelar i intresseföretag Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Antal andelar 7H Kraft AB Summa H Kraft AB. Org nr Säte Ulricehamn. Bolagets andel i 7H Kraft AB:s resultat efter finansiella poster utgör tkr (1.457 tkr) och andelen i resultat före skatt tkr (2.658 tkr). Andelen i intresseföretagets beskattade egna kapital utgör tkr (4.092 tkr) och i obeskattade reserver 0 tkr (4 tkr). NOT 16 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital: Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond: Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Utdelning till aktieägare Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång NOT 17 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

15 Styrelsen Göran Isaksson Bengt Johansson Erik Johansson Håkan Marby Jan Holmberg Per Ingloff Stig-Arne Blom Tommy Berglund Revisionsberättelse Till årsstämman i Ulricehamns Energi AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Ulricehamns Energi AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ulricehamn den 21 februari 2007 Håkan Lilja Auktoriserad revisor 15

16 Ulricehamns Energi AB Karlsnäsvägen 11, Box 123, ULRICEHAMN Telefon , Fax:

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 1 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer