100 år sedan elen kom till Ulricehamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 år sedan elen kom till Ulricehamn"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 100 år sedan elen kom till Ulricehamn Att lampor, diskmaskinen, kaffebryggaren, TV:n och datorn fungerar tar vi för givet idag. Men det är bara 100 år sedan den första elen kom till Ulricehamn och utvecklingen har sedan dess gått i en rasande fart. Elen gjorde entré i stan efter att stadsfullmäktige 1906 beslutat att installera fjorton gatubelysningar. Det var genom ett mödosamt arbete som elnätet sedan utvecklades, stolphålen grävdes för hand med spadar, skyfflar och spett. För att släpa fram de tunga stolparna användes hästar och ledningarna bestod av järn- och koppartråd. Mätaravläsning gjordes tre gånger om året och betalningen skedde kontant vid avläsningen. Nu för tiden har kommunen ett nästan 100 mil långt elnät och vi förbrukar 180 miljoner kilowattimmar per år. Det är Ulricehamns Energis uppdrag att förvalta och utveckla elnätet och till vår hjälp har vi skylift, grävmaskiner och fjärravläsare. Det har hänt en hel del på 100 år och det beslöt vi oss för att fira. Den 2:a september bjöd vi in allmänheten till vår nya adress för att visa vår verksamhet idag. Det blev en lyckad tillställning där de 1000 besökarna fick en inblick i bredden som vår organisation numera har. Mångfalden på våra uppdrag är kanske större än vad de flesta känner till. Vi är inte bara ansvariga för elnätet, utan även för vatten/avlopp, bredband, fjärrvärme, snöröjning, sandning, kommunens bilar. Och listan kan göras ännu längre. I våra nya lokaler finns det utrymme för oss att fortsätta att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Man kan undra vad vi kommer att fira nästa gång. Ett stort tack till er som kom till oss den 2:a september! P.S. Bilderna i årsredovisningen är från denna dag.

3 Vd:n har ordet 2006 Ulricehamns Energi 100 år med elkraft. Det ska vara lätt att bo och bedriva verksamheter i Ulricehamns kommun. Bredband, fjärrvärme, vägar plogade och sandade tillika, el och vatten är några av ingredienserna för en god infrastruktur och det är det som står högst på vår agenda. Vi har under de senaste fem åren investerat 400 miljoner kronor, varav 60 miljoner förra året, för att kunna erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för kommunens vidareutveckling och konkurrenskraft. Ny adress Tiden går fort när man har roligt och har mycket att göra och det är med en rasande fart som 2006 har passerat. Vi kan konstatera att det har varit ett bra år med flera förbättringar. En påtaglig förändring är att vi har flyttat till nya lokaler, tidigare var de olika verksamhetsområdena stationerade på fem platser. Vårt nya samboende innebär att vi blir effektivare, vi kan till exempel låna redskap och fordon mellan de olika avdelningarna och ta del av varandras kompetens på ett enkelt och naturligt sätt. Det blir dessutom lättare för kunden att nå oss när vi sitter under samma tak. Vår arbetsstyrka har under de senaste åren utvidgats från 20 personer till 70 och i vårt nya hem finns det utrymme för att fortsätta utvecklas. Att personalen trivs är viktigt för oss och en bra indikator på det är den låga sjukfrånvaron som under förra året var 1,6 procent. 100-års jubileum Under hösten bjöd vi in allmänheten till vår nya adress för att fira att det nu är 100 år sedan elkraften gjorde entré i Ulricehamn. Samtidigt passade vi på att ge gästerna en glimt av vad vi arbetar med. Många blev överraskade av att vår verksamhet är så bred, inte alla kände till att vi exempelvis även bygger vägar, hissar kommunens flaggor och bemannar ishallen vintertid, med mera. Stort tack till alla som kom och till personalen som visade upp sig denna lördag utan lön. Fjärrvärmens frammarsch Efterfrågan på fjärrvärme har varit större än beräknat och vi har haft en ökning med över 15 procent under året! Det är med stor entusiasm som vi ser att vårt samarbete med Agro Värme har fallit så väl ut. Tre fjärdedelar av värmen kommer från deras skorstenar, energi som annars hade gått till spillo. Samtidigt som miljön är en stor vinnare sparar kunden cirka 40 procent av sin kostnad, om man jämför med priset på olja. Om ett till två år har vi dock nått vår maxkapacitet och vi undersöker därför om det finns möjligheter att kunna utvidga hetvattenproduktionen så att fjärrvärmen ska kunna fortsätta att expandera. Nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna År 2001 gav kommunen oss uppdraget att distribuera bredband till kommuninnevånarna och idag kan 98 procent få det om de önskar. Vi kan också via detta fibernät erbjuda kabel-tv och IP-telefoni. När de Per Ingloff, Verkställande Direktör analoga TV-sändningarna släcktes under hösten 2006 fick vi mer än väntat att göra, eftersom många i sista minuten insåg att de ville ha vår kabel-tv. Det var en hektisk period men med en intensiv arbetsinsats kunde vi tillgodose de behov som fanns och nu har hälften av lägenheterna i kommunen vårt TV-utbud med 30 kanaler redan i grundutbudet. Ny vattentäckt och luktfritt reningsverk Kommuninnevånarna kan njuta av ett gott vatten med hög kvalitet och för att kunna ha ett lika bra vatten i framtiden har vi under året kommit långt med att iordningställt en ny vattentäkt. Placeringen är där det en gång började, det vill säga vid vårt gamla kultutmärkta Pumphus vid Sturebadet. Vi har även åtgärdat bekymret med dålig lukt från reningsverket genom nya filter och installerat så kallade luktmätare för att ge oss en tidig förvarning om det mot förmodan skulle hända igen. El utan avbrott Inte ens om stormen heter Per ska våra elkunder behöva utsättas för längre strömavbrott. Därför pågår nu projekt Stormsäkring där vi under fem år investerar 50 miljoner i en säkrare elleverans och redan efter det första året 2006 märktes skillnad jämfört med under Gudrun. Kort om ekonomi Balansräkningen har de senaste åren fyrdubblats och nu finns tillgångar för 424 miljoner kronor bokförda. Resultatet före dispositioner och skatt rensat från engångsposter är i paritet med 2005, det vill säga 10,9 miljoner kronor. Med tanke på att vi inte har höjt priserna för våra kunder och ränteutvecklingen med fem höjningar under året samt ökade driftskostnader på grund av kraftigt höjda elpriser, så är vi mycket nöjda med det. Ett tack till styrelsen som består av en klok mix av både politiker och näringslivsrepresentanter som tillsammans vågar göra offensiva investeringar i både produktutveckling och miljö. Jag vill särskilt tacka vår styrelseordförande Bengt Johansson och ledamoten Eric Johansson som avgår vid stämman efter många års idogt engagemang. Sist men inte minst vill jag ge personalen en stor eloge för att de trots mödan med flytten har gjort ett fantastiskt arbete under Med detta har jag givetvis inte glömt vår viktigaste resurs kunden, stort tack till alla ni som använder våra tjänster!

4 Elnät... elavbrotten ska vara så korta som möjligt oavsett väder och vind Göran Isacsson, chef för elnät 100 år av energi startade elverksamheten i en blygsam skala, med 14 ljuspunkter på Storgatan. Nu är vi redan ett sekel gamla. Mer om detta finns att läsa på sidan 2. Mindre strömavbrott Elnätet är en viktig del av infrastrukturen och det gör sig kanske mest påmint när det inte fungerar, som vi upplevde med stormen Gudrun präglades dock av god stabilitet med få störningar. Men för den sakens skull har vi inte legat på latsidan utan har fortsatt utföra förbättringar i driftssäkerheten. Ett stort projekt Stormsäkring inleddes under året och fortgår i fyra år till. Då kommer 50 miljoner kronor ha investerats i Elnätet. Allt för att elavbrotten ska vara så få och korta som möjligt, oavsett väder och vind. Nedgrävning av det luftburna elnätet Under 2006 grävde vi ner m högspänningskabel och en mängd lågspänning. Främst har våra kunder i Nitta märkt en markant förbättring av detta eftersom vi har lagt ner stora resurser på just det området. De har tidigare varit särskilt utsatta för strömavbrott och det är väldigt glädjande med den positiva respons som vi har fått från våra kunder där. Arbetet med att höja leveranssäkerheten kommer som sagt att fortsätta under flera år framöver. De luftledningar som kommer att finnas kvar går främst över gärden och är inte utsatta för någon större risk. För att gardera oss har vi köpt in ytterligare tre reservkraftsaggregat för att kunna minimera avbrottstiden om olyckan ändå skulle vara framme. Målet är att även landsortsnätet som vi tog över först på 90-talet skall få samma höga leveranssäkerhet som vi har i vårt 100-åriga tätortsnät. Elnätet växer I dagsläget har vi elnätskunder och trenden är att det blir allt fler i och med att byggandet i Ulricehamn har tagit fart, till exempel i Vist industriområde och bostadsområdet Fridkulla. Under det kommande året kommer vi att fortsätta utöka elnätet för dem som vill bo och verka i kommunen. Internettjänst i sin linda Vi var bland de första i Sverige att installera fjärravlästa elmätare för att våra kunder enbart ska betala för den el som de har förbrukat och inte för vad vi tror de förbrukat, vilket är ett helt berättigat krav. Numer är det lag på att alla måste göra så senast 2009 men vi är glada för både kundernas och vår egen skull att vi var så snabba med denna service. Nu kan vi koncentrera oss på operation Stormsäkring. Men fler förbättringar är på väg. Under 2006 har vi jobbat med en webb- modul som skall göra det möjligt för kunden att själv via Internet kunna följa sin elförbrukning om man så vill ned på timme för timme och exempelvis jämföra med tidigare perioder eller med grannen och så vidare. Då kan kunden själv upptäcka onödiga toppar eller andra konstigheter i sin förbrukning vilket gynnar både ekonomin och miljön. En lansering av denna webb- modul planeras under våren 2007.

5 Entreprenad & värme gick enligt planerna och i många fall bättre än väntat Fjärrvärmen ökar kraftigt Miljövänligt, driftssäkert och låga kostnader för kunden. Det är inte underligt att efterfrågan på fjärrvärme fortsätter att stadigt öka. Under 2006 hade vi som mål att sälja minst 39 GWh och kontraktera ytterligare 2 GWh och vi kan se i backspegeln att det gick över förväntan. Vi sålde 39,5 miljoner kwh och kontrakterade 6 GWh, vilket innebär en ökning med 15 procent. Det finns en fortsatt stor efterfrågan på fjärrvärme, men det är svårt att hinna med att ansluta alla intresserade. Under året som gått gjordes 48 nya anslutningar och i dagens läge har vi totalt 240 kunder. Fjärrvärmen ersätter idag omkring 4300 kubikmeter olja per år plus transporter. Den största energikällan är spillvärme från Agro Värmes skorstenar. Vi har dessutom en egen pelletsanläggning vid Sim- och Sporthallen som främst används vid köldknäppar och under sommartid då Agro Värme har sommarstopp. Under året som passerat har vi ytterligare förbättrat driftssäkerheten på denna anläggning för att våra kunder ska få en fortsatt problemfri värmeleverans. Bättre bilar i garaget En del i vårt uppdrag är numera att hålla kommunens olika förvaltningar med fordon. Under de två senaste åren har vi rustat upp bilparken markant. Numera har fordonen rätt ålder och kondition med allt vad det innebär i trafiksäkerhet och miljö. Bilarna utgör också en viktig del av arbetsmiljön för många, exempelvis hemtjänsten, som har stora ytor att täcka. Det är glädjande att vi har fått en så positiv respons för det. Vårt mål var att även införskaffa ytterligare tre gasbilar, det blev fyra och nu kan vi stoltsera med totalt nio stycken av denna mycket miljövänliga fordonsvariant. Tankar biogas gör man nere på Reningsverket vid Åsunden där vi utvinner biogas direkt från reningsprocessen. Rondell på entreprenad Under det gångna året har vi också utfört diverse entreprenadarbeten åt kommunen. Förutom de rullande arbetena såsom vägunderhåll, snöröjning, sandning, parkskötsel med mera, så var arbetet med ICArondellen den största entreprenaden. Det är ett arbete som vi har fått mycket lovord för bland allmänheten. Mycket av arbetena inom entreprenaderna handlar vi upp på marknaden efter att vi har projekterat dem, en andel som för övrigt ökar och nu är över 50 procent. Den andelen varierar ju beroende på mängden entreprenadarbeten, konjunkturen och vilken konkurrens där finns. I våra entreprenaduppdrag samordnas våra olika verksamhetsområden, det vill säga gata, va, fjärrvärme, el, gatljus och bredband. Nya lokaler Som projektledare för byggandet av våra nya lokaler var en del av min målsättning för året att se till att projektet roddes i hamn. Det vill säga att den ekonomiska ramen höll och att funktionen blev enligt önskemål. Målet uppfylldes och följde dessutom tidsplanen. Numera ser vi flera konkreta positiva effekter av sammanslagningen, både vad det gäller våra resurser såsom exempelvis personalens kompetens, flerutnyttjande av fordonsparken och andra maskiner. Vi har även stor nytta av sammanslagningen av våra förråd. Den tidigare goda sammanhållningen på bolaget har blivit ännu bättre. Det är med glädje som vi kan se tillbaka och konstatera att 2006 gick enligt planerna och i många fall bättre än väntat. Jerker Larsson, chef för fjärrvärme och entreprenad

6 IT & Bredband Bredband möjligt för 98% av invånarna. Bengt-Göran Andersson, chef för IT- och bredbandsutbyggnad Kabel med möjligheter En kabel med fyra fiber, tunna som ett hårstrå, ger Ulricehamnarna möjlighet att få bredband med Internet, digital- TV och IP- telefoni fick vi i uppdrag av kommunen att tillhandahålla bredband, eftersom det då inte fanns några andra intressenter. Framför allt var det företagen som tryckte på då de inte kunde vara utan den kommunikationen med omvärlden. Idag ligger cirka 25 mil kabel för ca 60 miljoner kronor nedgrävd. 10 miljoner satsades under 2006 främst på Kabel-TV men också på ADSL på landsbygden för att de andra operatörerna fortfarande inte vill satsa där. Nu kan därför 98 % av invånarna få bredband om de så önskar. IP-telefoni för kommunen Via bredbandet kan både privatpersoner och företag erhålla IP-telefoni, det vill säga ringa över bredbandet och slopa Telias abonnemang. Genom en dosa, vilken fås av någon operatör (det finns flera att välja på), som kopplas till bredbandsuttaget går det sedan att ringa som vanligt. Sitt telefonnummer få man också behålla. Under år 2006 anslöt vi kommunens samtliga verksamheter till denna form av telefoni och idag har vi en gemensam server för detta i vår serverhall. Ny kundtjänst för privatpersoner Det gångna året har vi även hunnit med att förbättra vår kundtjänst för privatkunder. Både vi och kunderna är nöjda med utfallet och det är nu lokalt placerade ITtekniker som svarar i telefonen. Men inte bara kvalitén på svaren har förbättrats utan även väntetiderna. Sista kvartalet 2006 låg exempelvis väntetiden i genomsnitt under 30 sek. Vilken annan bredbandsoperatör kan stoltsera med det? Dessutom om man mot förmodan inte kan få hjälp över telefonen eller mail så finns vi ju på plats i kommunen och kan snabbt rycka ut precis som vid exempelvis elfel. Digital-TV i sista minuten När det analoga TV-nätet skulle släckas ner under hösten 2006 var det fler fastighetsägare än väntat som inte hade förberett sig. Augusti blev en mycket intensiv period för oss och vi arbetade hårt med att ansluta många hushåll till vår Kabel-TV. Idag är ca 50 procent av alla lägenheter och många villor i kommunen anslutna. De kan få 30 kanaler i alla antennuttag utan krav på boxar och dyra abonnemang redan i sitt grundutbud och givetvis ännu fler om man vill köpa till det. Flytt av utrustning Eftersom Ulricehamns Energi har bytt adress, har det även inneburit ett stort arbete under året med att flytta den utrustning som styr hela bredbandsnätet till våra nya lokaler. När företaget hade öppet hus för allmänheten visade vi gästerna hur vår del av verksamheten fungerar, även om själva serverhallen på grund av alla säkerhetskrav inte tillät någon visning. 20 servrar blir en Under år 2007 planerar vi att fortsätta att bygga ut bredbandsnätet i Ulricehamn, på schemat står installation i exempelvis Fridkulla och Åsunda Sjöstad. Vi ska också utveckla vår interna IT-struktur genom att ersätta 20 servrar med en ny mycket säker och kraftfull sådan, enligt senaste teknik. Under våren kommer även vår Internetportal där kunderna loggar in att förbättras. Den ska få nytt utseende och fler tjänster såsom att man skall kunna beställa filmer, IP-telefoni med mera.

7 Vatten & Anläggning... hög standard på dricksvattnet Ingemar Pettersson, chef för Vatten och avlopp Vatten med kvalité Bra vatten är idag en självklarhet för många, men det kräver också planering och arbete för att vi ska fortsätta att ha det så. Kommunen har en hög standard på dricksvattnet som enbart består av grundvatten och det ligger på vårt bord att värna om både kvalité och drift. Vi byter kontinuerligt ut rör för att förebygga vattenläckor och vi spolar dessutom ledningsnätet för att undvika missfärgningar och annat. Vi kan se att de preventiva insatserna har gett resultat eftersom antalet vattenläckor har minskat. Med jämna mellanrum tar vi prover på vattnet i både våra verk samt ute hos kunderna för att försäkra oss om kvalitén och den goda smaken. Vi har i Ulricehamn ett mycket bra dricksvatten fritt från klor och andra tillsatser. Ett dricksvatten som 2005 fick ett hedersomnämnande i tävlingen Sveriges godaste dricksvatten. Allt vatten, flera tusen år gammalt, går runt i ett evigt kretslopp varför det gäller att skydda och vara rädd om det som finns. Därför har vi under det gångna året besiktigat samtliga avloppspumpstationer, mätt upp avloppsvattenflödet för att därefter göra en läckagekontroll. Allt för att på sikt minimera inflödet till avloppsverken, spara energi, minska miljöbelastningen och skydda vårt vatten. Ny vattentäkt Under 2006 har vi iordningställt och provpumpat en ny vattentäkt vid Sturebadet. Vi ska nu söka tillstånd hos Länsstyrelsen (vattendom) om hur mycket vatten vi får pumpa upp. Vår ambition är att vi ska ha minst två till tre vattentäkter (brunnar) per vattenverk, idag finns det drygt 20 vattentäkter och nio vattenverk plus ett reservvattenverk i kommunen. När motorvägsbygget drar igång förlorar vi en av våra befintliga brunnar och därför undersöker vi nu bästa platsen för att anlägga en ny. Vi har också hunnit med att göra en översiktlig kartering av råvattentillgångarna i Ulricehamn. Samtliga vattentäkter är skyddade med specifika skyddsföreskrifter och områden vilka fastställdes av kommunfullmäktige i Ulricehamn under Även befintliga råvattentillgångar skyddas för framtiden. Minimerad lukt från reningsverket Under året som gick uppstod det under en tid bekymmer med dålig lukt från Ulricehamns reningsverk. Problemet hade sitt ursprung i att vi 2005 byggde om anläggningen för kväverening. Det var mycket svårt att finna orsaken och många anlitade experter kliade sig i huvudet och det tog tyvärr lite tid att få bukt med problemet. Slutligen installerades bland annat kolfilter och också mätare, som snabbt låter oss få veta om det sker en förhöjning av de ämnen som var upphov till lukten och varifrån de kommer. Detta för att både fortare kunna ingripa samt att göra det på rätt ställe. Inom kort Det byggs mycket i Ulricehamn och det medför att vi kommer att anlägga nya va-ledningar på bland annat Vist industriområde och bostadsområdet Fridkulla. Vi kommer också få fullt upp med att bygga om Hökerum avloppsverk eftersom det är 35 år gammalt. Därför har vi påbörjat projektering för att modernisera anläggningen och samtidigt automatisera så mycket som möjligt med möjlighet till central styrning och effektiva larmfunktioner. Allt till gagn för miljön. Vattenverket i Ulricehamn ska rustas upp med bl.a. nya avhärdningsfilter, byte av tak, med mera.

8 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ulricehamns Energi AB är helägt av Ulricehamns kommun. Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VA-verksamhet, fjärrvärme, bredband samt underhåll och anläggande av vägar, parker och belysning. Bolaget driver också en transportcentral för kommunkoncernens räkning. Bolaget äger 20 % i det regionala elhandelsbolaget 7H-Kraft AB, som är inhyrt i bolagets lokaler och är bolagets anvisningsleverantör. Elnätverksamheten har distribuerat 170 GWh under 2006 (föregående år 169 GWh). Inom VA-verksamheten uppgick producerad mängd vatten till 1,4 miljoner m³ och renad mängd avloppsvatten till 2,2 miljoner m³. Fjärrvärmeleveranserna har uppgått till 39,5 GWh (föregående år 36,2 GWh). Bredbandsverksamheten kunde räkna in (föregående år 856) anslutna kunder vid årsskiftet. Väsentliga händelser En ny vattentäkt har anlagts på grund av nedsatt funktion hos befintlig täkt. En provpumpningsperiod har genomförts för att kunna fastställa kapacitet och kvalitet samt vilken påverkan täkten har på omgivningarna. Under året har 15 kilometer luftledning på högspänningsnivå ersatts med ett isolerat utförande varav 13,8 kilometer grävts ned i jorden. Detta är en del av en omfattande investeringsplan om cirka 50 Mkr syftande till att stormsäkra elnätet. Byggnation av villor och flerfamiljsfastigheter har ökat i Ulricehamn. Området Fridkulla och Åsunda Sjöstad är två exempel. Detta inbegriper i princip alla av bolagets verksamheter. Vid årsskiftet var 240 stycken kunder anslutna till fjärrvärmenätet och efterfrågan är fortsatt hög. Försäljningen har ökat starkt de senaste åren och var år ,5 miljoner kwh. Det innebär att produkten fjärrvärme ersätter mer än 4 miljoner liter olja per år i kommunen. Det analoga televisionsnätet släcktes ned under året. Cirka 400 lägenheter i 48 stycken byggnader anslöt sig då till bolagets kabel-tv under en relativt kort tid. Cirka 50 procent av kommunens lägenhetsbestånd är därmed anslutet till Ulricehamns Energis kabel-tv nät. Under året uppfördes 15 stycken ADSL stationer på platser som ej tidigare haft tillgång till bredband. I och med denna utbyggnad har nu i praktiken hela kommunen möjlighet att få bredband levererat till sig. Bolagets nybyggnation av kontor, lager och garage som ersatt tidigare lokaler intogs under sommaren. Förutom att alla verksamheter numer är samlade rymmer även de nya byggnaderna kommunens IT verksamhet, snickeri och diverse kommunala förråd. De nya lokalerna samt att elverksamheten fyllde 100 år firades med ett mycket uppskattat öppet hus för allmänheten som lockade över besökare. Framtida utveckling Utvärdering av den nya vattentäkten beräknas vara klara under början av Därefter skall ansökan om vattendom inlämnas avseende ett framtida tillåtet uttag från täkten. Investeringsplanen avseende elnätets leveranssäkerhet kommer att fortgå med ytterligare ökad kraft år 2007 och framåt. Under 2007 beräknas 30 stycken nya kunder att bli anslutna till bolagets fjärrvärme. I början av år 2007 svepte återigen hårda vindar över södra Sverige. Bolagets ledningsnät drabbades relativt hårt, dock ej i samma utsträckning som stormen Gudrun år De flesta av bolagets kunder som drabbades återfick sin elektricitet inom 24 timmar. Ett fåtal kunder var utan ström i cirka 48 timmar. I skrivande stund beräknas kostnaden för det inträffade till cirka 1,5 miljoner kronor. Ulricehamns Energi är en stor elförbrukare vilket medför en oro för eventuellt höga elpriser i framtiden. Även höjda räntor påverkar bolaget negativt. Fortsatta rationaliseringar, och för år 2007 även höjda priser på bolagets produkter, är av nödvändighet för att hantera löpande kostnader och investeringar. Kommentarer till bokslutet Bokslutet visar ett resultat efter finansiella poster på 10,8 Mkr (föregående år 14,5 Mkr). I årets resultat ingår realisationsvinster om totalt 0,1 Mkr (föregående år 3,8 Mkr). I årets räntekostnader ingår en borgensavgift om 0,3 Mkr uttagen av bolagets ägare (föregående år 0 Mkr). Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr) Nettoomsättning, tkr Resultat före finansiella poster, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medelantal anställda (årsarbetare), st Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

9 Resultaträkning Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av kraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning på aktier i intresseföretag Utdelning på övriga aktier Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

10 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för bredband Gatubelysningsanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver

11 Balansräkning Eget kapital och skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit (avtalad internkredit tkr ( tkr)) Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till ägare Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Noter NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av produkter redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Bolaget sköter faktureringen av elenergi åt 7H Kraft AB, vilket förklarar det relativt höga beloppet för kundfordringar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Följande procentsatser för avskrivning tillämpas: 2006 Byggnader 3-5 % Distributionsanläggningar för el 3 % Distributionsledningar för fjärrvärme 3 % Distributionsanläggningar för VA 3 % Distributionsledningar för bredband 3 % Gatubelysningsanläggningar 3 % Mätare och produktionsanläggningar 6,67 % Tyngre fordon och bodar 10 % Övriga maskiner och inventarier 20 % NOT 2 Övriga rörelseintäkter I övriga rörelseintäkter ingår Statliga lönebidrag med Realisationsvinster med NOT 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Summa NOT 4 Medelantal årsanställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 10 9 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 206 tkr (515 tkr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingen av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare (varav 100% män) Styrelseledamöter: 7 7 Verkställande direktör 1 1 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 1,62 % 5,00 % - varav långtidssjukfrånvaro - 68,70 % - sjukfrånvaro för män 1,64 % 4,86 % - sjukfrånvaro för kvinnor 1,53 % 5,72 % - anställda -29 år anställda år 1,48 % 4,77 % - anställda 50 år - 1,84 % 5,62 % Sjukfrånvaron är baserad på ordinarie arbetstid med avdrag för tjänstledighet och semester. Där antal anställda är mindre än 10 personer framgår inget värde för respektive grupp. Långtidssjukfrånvaro är beräknat i andel av totalt antal sjukfrånvarotimmar. 12

13 NOT 5 Övriga rörelsekostnader Beloppet för 2005 avser kostnad för utrangering av elnät i samband med stormen Gudrun i början av detta räkenskapsår. NOT 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa NOT 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omfördelningar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Redovisat värde för fastigheter i Sverige NOT 9 Fjärrvärmeanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 10 VA-anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Vid ingången av räkenskapsåret 2006 var tidigare ägda fastigheter sålda och de nybyggda fastigheterna hade ännu inte åsatts ett taxeringsvärde av Skatteverket. NOT 8 Eldistributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omfördelningar Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden NOT 11 Anläggningar för bredband Ingående anskaffningsvärden Statligt bidrag Västra Götalands Regionen Under året genomförda omfördelningar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan års planenliga avskrivningar påverkades av erhållet investeringsbidrag avseende tidigare års investeringar med totalt Tkr. 13

14 NOT 12 Gatubelysningsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Under året genomförda omföringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 13 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året genomförda omföringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffn.värden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Utrangeringar Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader fördelas enligt följande: - Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar VA-anläggningar Anläggningar för Kommunikationsnät Gatubelysningsanläggningar Byggnader NOT 15 Andelar i intresseföretag Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Antal andelar 7H Kraft AB Summa H Kraft AB. Org nr Säte Ulricehamn. Bolagets andel i 7H Kraft AB:s resultat efter finansiella poster utgör tkr (1.457 tkr) och andelen i resultat före skatt tkr (2.658 tkr). Andelen i intresseföretagets beskattade egna kapital utgör tkr (4.092 tkr) och i obeskattade reserver 0 tkr (4 tkr). NOT 16 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital: Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond: Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Utdelning till aktieägare Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång NOT 17 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

15 Styrelsen Göran Isaksson Bengt Johansson Erik Johansson Håkan Marby Jan Holmberg Per Ingloff Stig-Arne Blom Tommy Berglund Revisionsberättelse Till årsstämman i Ulricehamns Energi AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Ulricehamns Energi AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ulricehamn den 21 februari 2007 Håkan Lilja Auktoriserad revisor 15

16 Ulricehamns Energi AB Karlsnäsvägen 11, Box 123, ULRICEHAMN Telefon , Fax:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer