KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken"

Transkript

1 UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september 211 Årgåg wwwfstighetsvrldese PROFESSORERNA GER LEKION RE SIDAN 42 på de et i omvärde svesk tigerekoomi Osäkerh företge påverkr kosumeter och idustri KONJUNKUREN: Räder blekr GÅR SIN EGEN VÄG SVARLDENSE E H IG S A F V E SBR MAGASIN NYHE VECKOBREV N R O A IK D IN S FASIGHE SIDAN Helsigborg redo dubbl cetrum SIDAN Frmtid ivesterigr ÄR LDEN 1 98 SV & rkitektur Vår fokuserig ger styrk HE SIDAN 1 11 FASI G Mrkdssttistik: sid 54 9 sidor tem om stdsutvecklig LD SVÄR EN 198 E 2 Sed seste mgsiet Köpeskillig Fstbet/ffär 85 Mkr Humlegårde utökr 6 Mkr ike Nybrov vid Hotellffär Mkr Wllestm frå Diligeti Mkr Areim frå Vskro 45 Mkr Pltzer köper GP-huset Akut räddigsuppdrg: ug ktörer om bilfbrike H 6-5 SÖRSA FASIGHESAFFÄRERNA 11 FASI 2 G B-KÖPE OCH KONSEN KAROLIN FORSLING OM SAA SIDAN 24 FAR ORD REK I RER A GÖRA AFFÄ

2 Vår fokuserig ger styrk Fstighetsvärlde är e oberoede, fstighetsekoomisk, yhetstidig och k ut vkll på objektivitet ge si läsre e helt korrekt och sklig iformtio idige hr fokusert på de frågor som rör ekoomi & mrkd och ger där läsr iformtio som de hr stor vädig v i si professioell vrdg Mterilet i Fstighetsvärlde är uikt och v de kvlité tt iformtioe oft k jämställs kosulttjäster Att oser i Fstighetsvärlde iebär tt det oserde företget plcers i e seriös och trovärdig miljö Stor köpkrft Fstighetsvärldes läsre är beslutsfttre i fstighetsföretg och måg v de ledde kosulter som servr de professioell fstighetsägr si tjäster, fiskosulter, dvokter, mäklre, lytiker, värderre mfl När det gäller tt etbler kotkt företgsledig smt dr viktig beslutsfttre hos fstighetsbrsches mest itresst ktörer är Fstighetsvärlde e mycket effektiv väg Fler möjli Fstighetsvärlde hr äve kompletterde produkter och tjäster Det är Fstighetsvrldese, Svesk Fstighetsidiktor (u äve på webbe), yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg smt årlige återkommde fstighetssemirier Äve dess produkter ger god möjli till expoerig Övrig iformtio idigsformt: 21 x 275 mm Rster: 1 lijer per tum ryckförfrde: Offset ryckeri: Crlshm ryck & Medi, Mteril: Reproduktiosfärdig egtiv film Vid färg skll provtryck säds Vi k äve t emot mteril digitlt, åtföljt v lserutskrift Redktio: Fstighetsvärlde Box el: Fx: Aosvdelig: Ol Hörelius el: Mobil: Emil: Mterildress: Digitlt: Med post: Se redktiosrut ov Med bud: Fstighetsvärlde Kugsgt 42, 7 tr,

3 top pli st 5 Itervju ktuell fstighetsprofil Ivesterigstips störst ägr Fstighets världe hr här smmst ällt e list över de 5 störst fstighets ägr i Sverige Vi prese terr äve ett flertl listor där ägr ktegoriser ts Fisierigslösigr Skol: fstighetsekoomi i prktike I LISAN fas Ig vä hes PreS rlden ene rar fasighesb olag or ANSvArIg 1 vskro fasighesb olag or ANSvArIg värde Fredrik Wirde Blev ohot d ett i är ius AP köpte Stort bolg Vskro äve i europ eisk jämfö relse 7,7 värde 25 AfA fsti 2 Akdemisk hus har Ak 26 bostdsb 14,5 toms Igem rsso olge t örerna utför Sver S beståd 48,8 Mikel Luds Förser främs 14,4 ige räkts Bertil Rigä tröm 27 blder t högskolevär bort Uppgifts er bygger lokler Bolg lde på et lddr för stor bolges se mrkdsvärdet elig projekt 14,2 Svesk erik Seli 28 Alect t ste tillgäglig bostäder eller uppgift frå företräd rpport 5,6 Pelle Björk Ldets störst 14, lud re I ågr fll Ket Joss 29 Stte llmäytt o drygt s fstighet hr uppgifter för bolget lägeh rpporte sverk frå eter juste 1,5 4 Cstellum thoms Norell öbo som ägt rum rts trsktioe frm till och r Örebro tredje kvr det, tlet 29, Håk Hellst 1,2 5 diligeti Ulf Rohlé 1 Sisb röm det vill säg de sept per emb I list sk er 21 29,8 Aders Kupsu 12,7 6 fbege Joh Cstw 2 klöve ll r till exempel s fler egevädr Sol Nyköp Ike Fstighe e, ig 28,1 bolg delä Christi 12,2 7 Gustf Herm vitl Hermeli ger fstighet ter I de fll eli shem er hr bol tillgodorä kt sig si get 27,5 Igel Lidh 11,9 8 Aberdee del v värd Gro Boge 4 vld De summer et Austrlie störst bol de värdet v de 5 25,1 ges fstighet Kristi Njjr 11,8 9 humlegår Mikel Bruh 5 fmiljebo re e biljo de städer gbg kroor, eller er är ärm för tt vr 894 miljrde 24, Per-Are 11,5 1 Amf fsti Aget Kores helt exkt 6 gyllefors Rudbert Av dett står r störst bol e get äst det 2,5 för tio proc v bol Mts Heder 11, 11 wlle torbjör Wiber 7 ge Cpi os et ge stm g tl rel estt utför Stoc hr si ledigsgrup USA e p kholm, 9 hr 22,6 Hs Wlle 11,2 12 fmiljebo Joh Wästl utför de 8 Pdox si hemvist stm ud städer Sthlm svesk grä fstighetsbol se och 6 22,1 v ge hr e Bosse Sudl 1,8 1 Akelius Aders Nisse 9 Stågåst ig svrig kvi som de Dderyd Liköp Ett stort projekt grsks Alyser v ktuell företeelser och treder emsidor speciellt utvld äme Affärsyheter frå hel Sverige Aktielyser text jörg en wibe Bokslutsyheter vkstigsivåer, hyror, ktörer etc 15 kug slede* 1 16 hufvudst de 17 Poseido 18 Act** 19 Seb rygg Liv 2 Norrporte Sudsvll Frkrike Mlmö 24 Nim 28 Norrköpig k 19,1 Ivo Stop er 46 fortifikt iosverket eskilstu 47 olov Lidg re 48 huge fsti Huddige 49 Iko fsti 1,8 Hs Lde r Reihold 1, 1, Geijer 1, Wiler Ader sso 9,8 Ptrik Hll 9,8 Mikel Rådeg ård 9,4 Kersti Gillsb ro 9,2 Le Jöss o 8, J ellströ m 8, Ås Hede berg Lud 7,9 Diel Skogh 5 helsigbo äll rgshem Helsigborg 7, Jos Hss * Ikluderr o 5 åprocet v Hemsö **Avser förhål ldet efter försäljige till 1: AP fode om 7 mdr 15,2 15, Aders Jrl Uppsl 45 jerh use 16, Olivier Couti 44 uppslhe m 17, Mrit Loft Ström 4 heim stde 18,2 Aders Söder m Joh Bergm 42 Stee & Peter Whs s isk retig 2, Mrti Bruck 41 rbs Nord rog Drwi s 4 Ludberg s 21, Ch Armst thoms erséu 16, Aders Wikl 21 Specilfs der ti Liköpig 15,7 Peter Krlst 22 uibil röm rodmco 2 wihlb orgs ig 21,7 Pål Ahlsé Vi komm er uder våre tt misk vårt fstighetsb eståd geom tt vi säljer bostdsb olget Dombro Vi gör det för tt vi vill reodl bestådet mot kotors- och butiksfst i Me gör det äve vi för tt vi åter bli offesiv vser tt förvä rv v komm siell fstig erheter Mrkdssttistik trsktioer, 14 Ste fsti rg fre drik wirden IuS kom men er Ar: 15, Fstighetsv ärlde 1/21 1 porräe Lrs hgesso regt Stu rogt Nyb Egelbrektsg heg t Br t reg u i AMF smlr ett fokusert beståd mdr city Citykro köptes för 2,8 Rid dr gt Nybropl Ku t dsg går b St lg t gsträd b t g ttu b ev Gr Småldsgt Hmgt rsg 8 l Riket 11 Riket 1 dö Liég t t Regerigsgt vr till Befolkigstillväxte kom ite riktigt upp i smm ivå som uder 29 me ite lågt därifrå, ökde uer fjolåret är 177 ivåre Där stod huvudstdskommue för gsk exkt hälfte v läets tillväxt på fler ä 5 ivåre Och läets tillväxt svrr för hälfte v hel ldets befolkigsökig 4 procet v s till- Cetr lb ro ro 21 rrb bedöms sysselsättige i läet h ökt 25 persoer uder 21 och ytterligre 2 frm till fjärde kvrtlet 211 Ökige i s std hr smtidigt vrit omkrig 1 rbetstillfälle uder cke elb eg No kristllklr just u, sjukde När hel Sverige u gå mycket vkser och stigde hyror br så är bilde äu gysmvrigssigler om e mre för Äve de fortstt stigde rbetslöshet i riktigt försiktige k u i efter är helt missvisde hd kostter tt vkser Arbetslöshte hr stigit äd ldrig ökde så drmtiskt som sed slutet v 28 och beturbulese i världsekoomi rodde iledigsvis på e edgv vrsel om Förr året vid gåg i tlet sysselstt Me smm tid trodde vi på tillväxt sed ett och ett hlvt år beror 212, loklhyresmrkde på ökde rbetslöshetssiffror helt me det hr gått äu sbbre och hållet på de strk bee mrkt omsvägig kom folkigstillväxte För tlet red krig hlvårsskiftet 21 rbetstillfälle hr ökt påtgoch sed hr styrk tilltgit ligt det seste året och är u Det mest pekr på fortstt styrpå rekordhög ivå, me klrr k de kommde två åre ite riktigt tt mtch befolkdet fortsätter tt fis igstillväxte Uder det tredje stor uthyrigsproblem för kvrtlet uppgick tlet sysselviss del v bestådet, främst stt i läet till cirk 15 för stor och ej moderiserde Eligt sest tillgäglig stkotorskolosser i förorter, tistik frå Arbetsförlige är trede geerell me de erde ut problem Me är hs fr gick bort 1988 bestämde sig fmilje för tt vveckl verksmhete Det tog ågr år i llt vr sålt och Lrs hgesso hde uder tide blivit tillfrågd om h kude hjälp till lite problemfsti i omejd Det vr Sve-Erik Hsso som kotrkterde hoom tt jobb två dgr i veck för Norrldsgt och Sjukde vkser, stigde hyror SOCKHOLM: Nu går det sbbt tt måg y projekt sbbt k stigde priser Det iebär smtidigt till211 och 212 kommer tt bli god gå i i produktiosfs Me hel i huvudstde växtår för fstighetsföretge predrörelse Jg vr lite överllt, det vr e br skol och m fick förståelse för vilk sker m borde pss sig för och vilk som fug- 2 Sergels org 7 6 illväxt ger skördetid h red sommre efter grudskol och i fem år jobbde h på HSB i hemstde Lidköpig Det blev llt frå gräsklippig till tt hjälp till på kotoret När HSB bestämde sig för tt ite bedriv exter förvltig 1981 köpte Lrs hgessos fr upp verksmhete Fmiljeföretget bedrev sed fstighetsförvltig, etrepredrörelse och ägde äve ett pr butiker iriktde på färg och el-mteriel Som mest hde fmiljekocere Lidköpigs fstighetsservice 11 ställd Uder 8-tlet förvärvdes dessutom e del midre hyresfsti som rotdes de eg etre- V Cetrle me t g rls J er rg Bi Biblioteksgt t ig ott Dr b sgt g Ku og Br ml G rgt 1 t g g yg els Br mu r S ste Mä sgt erg rb Kl skilldsg Riket t Kugsg Mlm 11 medelikoms 29 (2 64 år) 19,2% (2,4%) 1,1% (16,5%) ge vä e Sv Uder 18 år Över 65 år t rg åldersfördelig JämFört rikssittet 1 t rg 9 Flyttetto k 5 sg 8 7 tm (18%) bel 6 Födelseetto Käll: HUI Lu hr Lrs hgesso ite läst sig till, h hr gått de prktisk väge De påbörjde (1%) Dö Käsl För FFärer och för yckeltl 16% 29% de Sbfstighete i rollhätt h sig till mies Käll: scb Midre ä tre år Mer ä tre år dsle kör Sb Nej, jg kör Volvo, me det kske är läge tt byt för tt uderlätt för hyresgäste, skojr h Fktum är tt jg kört Sb förut och 12 (14) E siffr över idex 1 iebär iströmig v hdel frå dr kommuer 4 efergym ubildig JämFört rikssittet tr uppvuxe i Lidköpig Utbildig: 9-årig grudskol Krriär: Gått de låg väge me hel tide iom fstighetsbrsche 15 år på Kugslede och u delägre och trsktioschef på fstighetsbolget Hemfos KtUell: Nylige geomfört ffäre 6 t elb Ap t Hum legård sg t Brusgt g ergs Norr Btorget rsg Kom Kuglig Humlegårde gt t Född: 1959 i Hudiksvll, frå skolålder (98) SällköpSvrOr: g Wlli o Dvid Bgres g s hr jg körkort Sommre hr ieburit e hel del uppmärksmhet för Hemfos där h är trsktioschef idigre vr bolget mycket uppmärksmmt iom fstighetsbrsche me i och förvärvet v Sbfbrike omtldes m äve i -delde, rdio och tv Me äu hr ite hgesso bytt till tt DgligvrOr: lläd yiköpt husbile Ibld går det väl fort på vägr, lik sbbt som hs fstighetstrsktioer Jg är väl lite otålig v mig, me just u lrs thgesso vr mycket öjd Jg vverkde tolv Sbr på sex år, me sed skrotde de sitt förmålig erbjudde och då tppde de mig som kud rsktioskosulter oräkde är det få som k komm upp i ett lik stort tl gjord fstighetsffärer som Lrs hgesso, och e så stor bredd H hr gjort styckeffärer för kpp miljoe i småsmhälle och stor portföljffärer för miljrdbelopp Däremot hr h ldrig vrit ie och hdlt på citymrkder i och Me efter e lite prtstud så visr det sig tt h fuskt lite där också Jg vr fktiskt är vi köpte huset vid Slusse där vi hde vårt huvudkotor i, me det stod tomt vid förvärvet så det blev gsk billigt Och sed köpte vi äve huset som vi flyttde huvudkotoret till, Göt Ark vid Medborgrpltse, det blev dyrre och e gsk dålig ffär me igick i e portfölj som gv oss br vkstig, drr 15 HDelSiDex 28 SörS rbesgivre tl ställd s Kommu Ericsso AB 575 s Läs Ldstig Södersjukhuset AB 5 25 Rikspolisstyrelse s Uiversitet Regerigsksliet 625 Försvrsmkte 625 SEB 575 Swedbk födelse/flyeo födelse/ flyeo Ho gesso gillr tt kör bil, h sittr 5 mil i måde Jg hier gör så mycket som ite blir gjort på kotoret, rig smtl, fuder över ffärsupplägg och sådt Mi bäst idéer hr jg og fått bkom rtte i bile, fuderr h H är yss hemkomme frå semester, det blev är 5 mil då också, kostterr h ur och retur till Österrike de 5 kvm Kommersiell fsti! ve är det lltid idé tt På volley Vill du köp eller sälj e fstighet tusetlet ffärer gjord rig lrs thgesso på hemfos Med är itresserd k h sbbt ge klrt besked om h SOm ll är vär Seb rygg liv mm K rs på 12-tlet Kl gruddes 11 t rg k V 2 mi Flyg till 55 mi, tåg tim 26 mi Flyg till Mlmö 6 mi, tåg 4 tim HiSOri: Stde 5 8 kvm t érg g e resid: 42 kvm ge t sg dm Rå sgt Hdelsresde i fsti ivåre 1 d ivåre (december 21) ett pr i s std Efter år extr hög tillväxt bor u är persoer i s lä Huddige de äst störst kommue i läet Nck ivåre och därefter följer 9 18 ivåre och Södertälje kvm pl f 965 kvm Up mf Krlvä totl öppe/totl, rbeslöshe J öppe/ 9% (16) 1% Hälso- och sjukvård (11) Utbildig och forskig 8% (6) 8% Offetlig dmiistrtio 8% 1% (15) Fis 6% 12% (7) Socilt rbete (18) Hdel & kommuiktio 19% 4% 4% (6) Bygg 1% (1) El, vtte och vlopp 2% 7% (17) illverkigsidustri % (2) % Jord- och skogsbruk 1% (1) Övrigt 2 vskro fbege rbeslöshe JUrI ärigsliv JmF rikssitt (29) befolkigsuvecklig befolkigsuvecklig perårår ökig/miskigper ökig/ miskig i iersde 1 De SörS ägr* Det vr gott om ffärer kommersiell växt kommer frå födelseöverskott och v iflyttigsettot vr uder 21 gsk jämt fördelt på iflyttig frå övrig Sverige och utldet Däremot förlorde som vligt ivåre till de omkrigliggde förortskommuer Av förortskommuer fortstte Nck, Solletu, Sol och Sudbyberg tt h befolkigstillväxt krig 2 procet eller mer Äve Upplds-Bro och Vlletu slöt sig till de sbbst tillväxt och de sistämd kommue ökde 2,5 procet Det skiljer sig e hel del mell kommuer i hur flyttströmmr går Av de sbbväxde förlorr Sol och Sudbyberg till det eg läet och hämtr således det mest v ökige frå övrig Sverige och Utldet Det fis ågot motsägelsefullt i tt läet ökr mer ä ågosi smtidigt som bostdsbestådet ite utöks lls i fsti i cetrl, De SörS kommersiell fsighe 1 Blåme 2 2 Grävlige 12 Stute 12 4 Klssförestådre 1 5 Prdiset 29 6 Bylige 7 Fyrfot 1 8 Brufiske 18** pris (ksek) Dek sålde stort me köpte också mkr MG-huset förvärvdes för 576 fler v dem vr mycket stor ffärer i SOckHOlmS Dum DreSS iersd re bosäder re lokler 65 köpre Säljre Vskro Commerz Rel Mäster Smuelsg * Regerigsgt 1 68 kuder t Bk of Ireld Regerigsgt 85 Sksk orsgt 842 Fbege/Peb Lidhgesgt 576 Sksk Rigväge Diligeti Vsgt 8-1 Nybrogt * Bedömd köpeskillig **Äve fstighete smm tkt Att de flest fått tk över huvudet ädå får förklrs geom tt det befitlig bestådet v bostdshus väds effektivre Det k hdl om fritidshus som väds som permetboede och förtätig i det befitlig bestådet Det sere sk og ite udersktts som förklrig I bostdsområde i ytterstde väds måg v bostäder v betyd- AMF Fsti Dek Vskro Norrporte Ivesco Dek SPP Hörstee Sprböss Fsti Skvlberget 21 igår ligt fler ä vd de urspruglige vr vsedd för ökt bostdsbyggde Positivt är dock tt bostdsbyggdet ökde ordetligt uder 21 jämfört de ivå so produktioe sjök ed till uder sist kvrtlet 28 och hel 29 Jämfört de god produktiostkt som rådde är det dock e br bit kvr Uder 21 påbörjdes det är 8 lägeheter i hel läet det uder 26 påbörjdes lik måg lägeheter ebrt i s std Fstighetsvärldes bedömig är tt ugefär hälfte v förr årets produktiosstrter i läet låg i Boverket fler bedömer tt det kommer tt ske ytterligre e ökig v produktiostkte 211, me det hdlr ite om ågo eorm uppgåg ut kske 12 procet Uder 29 vr det fler hyresrätter ä bostdsrätter som producerdes me förr året tog bostdsrätter tillbk positioe i täte Då e stor del v produktioe umer är iställd på bostdsrättsmrkde i först hd iebär det rimlige tt produktiostkte Fstighetsvärlde 2/211 Fstighetsvärlde 2/ Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärldes ortslyser hr bildt skol för hel brsche Du hittr detljerd iformtio om värde, hyror, vkstig mer Stor oberoede ortslyser 24 Brsches mest itresst persoer itervjus ffä rs l ys Klrgsverket Bgårdsverket 21: s std förvärvr posttermile för cirk 8 miljoer kroor och letr efter itresseter för projektet 1994: Pler för Västr City lsers me tr stopp vid Klr posttermil låg i ms först gsverk 185: Stockhol togs ur bruk till 1919 då det området frm 194: s Bgårdspostkotor återfs på pltse frm tills det revs : Poste beslutr tt på bygg Klr Posttermil pltse för tt ku hter de stor postmägde 22: Brittisk Cliffstoe, som tgit över projektet, klrr ite v tt fisier e omprojekterig är det visr sig tt de plerde överdäckige v bområdet är omöjligt 21: Efter terroristttei ttet de elfte september USA str projektet upp 1999: Stdsbyggdsdirektör Olle Zetterberg preseterr ett projekt för Ste Nordi, som iefttr e kogressläggig och köp v posttermile 26: Jrl Asset Mgemet sitt förslg, vier tävlige i som består v tre byggder fsti två smmläkde Wterfrot sk byggs usigtuportfölje, Stoc kholm: 28: Rivigsrbetet Klr posttermil påbörjdes uder 28 foto: åke e:so köper e fem tedel v SigtuH em Lidm 24: s std går ut de y projekterigsbr yt och ordr e budstävlig om projektet 1 12 lägeh eter och cirk 6 kvdrtmeter smhällsfsti i form v vård- och omsor gsboede, skolor och förskolor Bostdsläge heter ligger i cetr l Sigtu, Norrb ck och Vlst De köpt fstigh eter utgör ugefä r e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd och e femtedel v SigtuHems smhällsfstighe ter Rikshem hr äve köpt 49 proce t v ktier i y Vlst Cetru m AB Affäre är ytterligre e försälj privt ktör iveste ig där e rr i ett llmä yttigt bostd sbolg De totl köpeskillige uppgick till miljoer kroor Cetre s De låg res till e moder mötesplt De plts som tycktes pss bäst för e y kogressläggig vr dock red upptge v e posttermil Uder 8-tlet hde Poste låtit uppför de för tt ku hter stor mägder försädelser Beslute k 15 år sed låg ett gsverk hde vrit sbb och e-post vr på pltse och uder 4-tlet då fortfrde reltivt ovligt byggdes Bgårdspostkotoret Poste hde kort sgt iget ipå pltse Postkotoret revs tresse v tt sälj de sed för tt ge plts åt e y Det tog dock ite mer ä två år posttermil För tt förstå hur till i postes idustrilokl visioe hr utvecklts måste och mägde brev m gå tillbk ett pr år i tide vr föråldrd hde sjukit Behovet fs ite kvr edst e grå betogprojekt Västr City klump i cetrl Uder 1994 plerdes prosmtidigt fs det ite heller jektet Västr City som kom tt måg ktörer som klrde v tt lsers offetligt året därpå betl för e tom projektfstigdet vr ett smrbete mell SJ het u är Poste ville sälj och s std som skulle överdäck spårområdet vid Ces std förvärvr trlsttio och ge mer utrymme 1999 vr Olle Zetterberg stdsför själv City och äve utrymbyggdsdirektör och preseteme åt ett kogressceter ed Älvsjö och Koserthuset hr läge vrit de riktig ltertive för större kogresser Med ytt Wterfrot Cogress Cetre skps u ett ltertiv som äve iefttr kotor och hotell Det hr tgit femto år och äst tre miljrder kroor, me u hr cetrl fått e kogressläggig som klrr tt t emot betydligt större eveemg ä tidigre Red u, i de officiell ivigige, hr kogressverksmhete tjuvstrtt ågr evet och i dgr hr äve överlåtelse v hotelldele skett Kotorsdele är äst fullt uthyrd och bld hyresgäster återfis bld t SCA, Postkodslotteriet, Austrlies mbssd och Luftfrtsverket Res hr dock vrit låg Både pltse och projektet hr geomgått måg fser För cir- rde ett projekt som iefttde wterfrot CogreSS e y kogressläggig och ett förvärv v just posttermiprojektkostd (c): Läge: Vid Klrbergsgt i le för Ste Nordi, som då cetrl vr gtu- och fstighetsborgrarkitekt: White Arkitekter råd När Nordi sed förde idé vidre vr det ut ågot Projektledig: otl yt, BA (kvm): Jrl Asset Mgemet större motståd tt utveckl smoch Byggherre: Vitl ierstd s tidigt bli v Posttermile Projektstrt: ett fick Ytfördelig: det fick Klr värtom fstighetskti er Kotor: 25 kvm gott gesvr v de politisk k- stor omprojekterigr krävdes, vilket det egelsk bolget ite hde möjlighet tt fisier Cetre y rbetsyt 2,5 mdr 74 törer ermile förvärvdes för drygt 8 miljoer kroor och 21 gick s std ut projektet för tt let itresseter uder met Klrposte Ett krv vr tt det skulle iehåll e hotell- och koferesläggig vy över Riddrfjärde och stdshuset Projekterig och förhdlig vr i full gåg me så, de elfte september 21, iträffde ter- iträffde just som köpevtlet Mrriott Hotels och det österrikisk byggbolget Strbg skulle görs offetligt Bld offre fs persol frå Mrriott Hotels lokler i World rde Ceter Affäre löstes som riktigt vågde sig på ett ytt större projekt Egelsk Cliffstoe Ivestmet gick ovätt i som y köpre me ett år sere, 22, vbröts detljplerbetet Förslget hde ite mottgits väl och det visde sig tt det ite skulle gå tt bygg över bgårde då det skulle gör det svårt för frmtid ombyggder på bgårde Överdäckige, som frm tills dess hde vrit e fudmetl igredies i projektet, vr ite möjlig och Äu e omstrt skedde 24 och Stdsbyggdskotoret gick ut e y yt, u begräsd till de byggbr yt och e budstävlig orddes Återige vr krve hotell och e kogressläggig me u mer specifik krv och stde skulle sälj fstighete till det företg som bäst kude lev upp till förutsättigr Ett krv frå stde vr tt persoer skulle få plts i biosittig, 2 i bkettsittig och ett hotell mist 4 rum Kotorsbyggde är där för tt bär kostder Det är ryggrde för själv exploterige, berättr Christer Olofsso, fi löfte ger riskbl ffärer Fstighetsvärlde 1/211 2 Läsvärd dokumet som vslöjr spelet bkom de störst ffärer 26 Hotell: 2 4 kvm Vår bevkig v Färdigbyggt: Sommre kvm Kogress: ämet Fstighetsktie r lämr i dett umret fiummet och de stor oterde bolge Vi gör e ige utflykt, tillroristttcke mörkre trkter i USA Attette upp och för e tid vr det På fis- och kpitlmrkde är förtroede e mycket viktig tillgåg Vid sid v det självklr, tt leverer resultt, byggs oft sådt geom PR i olik former Och förhoppige tt fi guld, srt, är lltid ågot som k lock de oistte tt bortse frå uppebr brister och t lldeles för stor risker De bolg vi vlt tt titt på i de här rtikel är ite ågr stor hjr De lever på ivesterrmrkdes bkgård I brist på kpitl och resultt hr de frmför llt stst på tt prt upp si verksmhet och mål upp stor frmtidspler Ekl sker kläs i stor ord, misslyckde förklrs llmät mrkdsläge eller ågo form v dimridå Det är e lite grupp bolg som kyts ihop v tidigre gemesmm ffärer och persokoppligr, IC Fsti, Fudior och Hyresfstighetsfode 42 (värdepåverk de fktorer) Gtudress C Rullregt 7, Artillerigt Uthyrigsbr 17 re totlt: kvm Hyresgäster Cirk 4, SKF står för över 5 procet Hyr årsbsis,5 Mkr Vksg Smmf ttig uhemfoss äst störst förvärv uder Kefreuktioe där de stått för cirk 57 proce t v hel trsktiosvo lyme ufsti såldes 25 procet uder totl värderige Oro fis för vks er, eller högre förvätigr om drift och uderhållskostder rd SIgtuHe m Hr i och 7,8% Hyresrisk försäljige reodlt si Medel Uderhållsbehov portfölj och sålt v delr v sitt bestå Högt d som ite tillhör kärverksm trsktio hete, såsom vård och omsorgsfst Köptidp ukt i Rikshe Oktober 211 ms ivesterigr Köpre cirk 1,7 miljrd på er kommer tt Hemfos Säljre bidr till tt Sigtu Hem k fortsät Kefre Köpeskillig t sitt upprustigs progrm som 29 Mkr Direktvkst, plert Sigtu mrkdshyr Hem hr ktivt 1,4% Kr/kvm sökt efter e svr stgde prte 6 74 kr/kvm r till de u försåld fsti SIgtu är, ågot som de u får e kommu på i köpre Rikshe frmmrsch då det m Rikshem blir är ett v Sverig si iveste es strkste tillväxt rig SigtuHems område y smrbetsärmre 4 prter i visio ivåre Uder Norrbck där 211 års först e utvecklig v kvrtl vr Sigtu området är på Sveriges sbb gåg SigtuHem st växde komlämr mu då ivå delr v sitt bestå således över rtlet växte d 42 persoer, terre lågsik till e ivesfrå 9 99 till tig mål, som 4 487, motsv villig tt sts är rde 1,24 proce fullt ut på fstigh Kommuled t ter Rikshe eige hr uder I de uppm m äger sed fler ärksmmd år stst offes tidigr bostdsfstig e Kefreivt på frmtid uktioe hr heter rut omkri e verigsbehov sives1 fsti terigr i skol, iom e sr gi Sverige och förvlt ukförskol och tioerts ut uder frmtid De spekte r ugefär omsorg smt i kulturperiode 21 är däremot iräk 1 lägeh och fritidsläggoktober När eter d i värderige De hr större de välkäd fstigh igr, prker och förklrr dele v sitt och gtor Smtid eter Gmlestde ite det beståd i Upps reltivt låg priset igt hr omkrigligg l 2:8 och 2:5 som me äger Svills befr sed tidigr bld t rymme de kommuer r tt de blygsmm e äve fstigh mot bkgrud r SKFs huvud eter kotor i, budgivige v de demog Sol, sgick rre Lidigö, rfisk uder klubb vr ett result strukture e Västerås, Hlms de 11 t v osäkerheter strk efterfråg oktober blev td och Dde krig kommde de slutlig ryd prislppe ex: CHrISt vkser Det lågt uder förvä offer LIdH hr bld t ryktts L t ill tt börj om tt e v ropdes större de fsti hyresgäster WSP Sverig ut vr för sig där de AB, som står e högst bude för c 4 proce ldde på 16 respek t v hyresitäkter tive 1 miljo i Gmlestde er, tt jämför 2:5, hr pler på värderigr SIgtupo tt läm lokler på 29 rtfölj och 178 miljo Dess lokler er När fstigh är i gott skick eter fstighet sed ropde och bör ite vr omöjli (värdepåverk s ut gemesmt g tt hitt e de fktorer) vr Läge bostäde budgivige y hyresg r: ågot vssr äst till, äve om Smmf e meldet k t ttig Uthyrigsbr l frmförllt B låg tid för ett re totlt: Svefstighe läge som dett kvm ter och Hemfos rots vrv bostäde urikshem ivesterr cirk e mrkdsmä r kvm ssig vksgrd, 1,7 vård och omsorgs e viss osäker miljrder kroor reltivt säkr fsti 17 het krig SKF, hyresoch igår ett ytt 744 kvm gäster och ett som hyr smtlig förskolor och smrbete ågorlud ttrkt lokler i Gmle skolor SigtuHem läge i ivt kvm Hyresrisk: stde 2:8, bör äve ubidrr till tt det kommu blev det Hemfo ts i beräk s som v budgiv Låg Vksgrd ägd ige Om de bostäder: SigtuHem vrit säkr på ige ett k fortsätt bud på 29 miljo,6% e låg tid frmöv tt sitt kvr sitt upprustigsp er, 25 proce er t rogrm som uder värder trsktio vrit itresserde borde de h plert Rikshem ige Priset v tt delt i motsvblir e pålitlig rr e direkt Köptidpukt budgivige själv smrbetsprt vkstig omkri I och tt er mål Oktober 211 g 1,4 procet, vilket Köpre de tt sitter på iform förvlt och utveckl är mycket högt tio som är för si förvärv Rikshem området Svills högst Säljre vgörde för bedömig är fstighetes SigtuHem tt de mrkdsmä värde Köpeskillig siglerr ders ssig direkt fråvro frå 1 677,2 Mkr vkstige Direktvkst, budgivige e för likde fstigh mrkdshyr tydlig osäker Bostäder 5% ter i ett likd ehet krig frmtid vks Vård- och omsorgf e läge är cirk er Om SKF läm sti 5,25% sjuått procet fstighete skulle de Förskolor och det få stor skolor 7% kosekveser ite br på drifte e del v de tot ut äve thög direktvkstområdets ttrkt ige k rimlige ivitet som sed läge häförs till vrit förkippt fsti företget s stdrd och och i folkmu ålder som iebär Fstighetsvärld klls för Kul omfttde reoe 11/ 211 : Ite måg ku lor för Skf-fstighe t Lidesberg omgivde midre smhälle ågr mil orr respektive söderut Det ed större udtget frå de regel visde sig bli ett fstighetsköp i Brickebcke, ett bostdsområde i Örebros södr utkter frå guld till fsti I slutigsprospektet till Aktietorget uttlde ICs styrelse, vid de tide beståede v Peter Asp, Mtti Lilljegre och Nils Lilljegre (fr till Mtti), e målsättig tt bli e stor ktör i de svesk fstighetsmrkde Fiskrise kom emellertid emell väsetligt sämre tillgåg till ytt låt Historie om IC Norde Fsti kpitl Me det är ite hel förklrige börjr 26 Då gruddes Ivestors Cpi- Avkstige på fstighetskpitlet tl rust Swede Holdig Affärsidé i IC hr vr tt vrit låg frå strte och kppt räckt till tt köp fsti mell betl rätekostder 9 och 1 procet direktvmtti Lilljegre vr VD i kstig och belå ivesteic Fsti frm till 28 rigr till cirk 75 procet Ekl sker och också de störst ktieäreste skulle betls i ygre i bolget (cirk 6 prokläs i stor emitterde IC-ktier För cet v ktier våre 27) tt uderlätt hdel i k- ord, misslyckde Näst störst ägre i IC Fsttie oterdes ICs ktie på förklrs i våre 27 vr WilAktietorget de 1 mj 27 llmät mrkds- helmsso Bygg cirk Urspruglige hde bolget 16 läge eller procet v ktiekpitlet cirk 65 ktieägre Vid de tid vr Mtti Företget iriktde sig ågo form äve ägre och styrelseledfrämst på bostäder Eftersom v dimridå mot i Victor Jsso Group, så pss hög vkstigsiett företg verksmt som våer ite gick tt förverklig grossist och tillverkre iom i ågr tillväxtområde, fick smyckesbrsche or köpe huvudsklige ske i styrelses och de tillbk till 189 ICs först fstighetsköp större ägrs hemtrkter, i det här fllet i skedde i Guldsshytt (smhället Storå) Fstighetsvärlde 1/211 efter vård och omsorgsboe de, vilket Sigtu kommu, si turär miljö, hr kut erbjud geom både kommul och privt ktörer ugmlestde 2:5, 2:8, Fstighetsvärlde 1/211 fstighetsvärlde grskr I reklmes värld ligger hälsokäll i Bergslge Me i grskpet fis två fstighetsbolg, IC och Hyresfstighets fode Ambitioer är stor, särskilt sett till det begräsde eg kpitlet Ett tredje företg i smm väv är Fudior Här fis iterffärer, dmiistrtiv brister och kretiv bokförigsmetoder Precis som vid köp v cigrettpket borde såd här bolgs ktier förses e vrigstext Skf-HuSe fstighet Läge I ffäre Igår 211: Wterfrot Cogress är öppet och i gåg Fstighetsvärlde 1/211 4 ex SebSt I vllgå rd

4 Utgivigspl Fstighetsvärlde 212 Utgåv em Utgivigsdg Mterildg Nr 1 Krriär & kompetes juri 19 juri Utbildigs och rekryterigsbehovet är stort Vd sk m täk på? Hur udviks misslyckde rekryterigr? Vr kommer flskhlsproblem uppstå? Rätt mix v juior och seior rbetre Chefsförsörjig i fstighetsföretg Specil: Iteret som iformtios- och säljkl i bygg och fstighetsbrsche Nr 2 Bostdsutvecklig + 27 februri 16 februri Stor lys v smrkde Vilk är de viktig ifrstrukturprojekte och hur påverkr de fstighetsmrkde De y projekte, de seste ffärer och situtioe på loklhyresmrkde Bostdsmrkde hårdgrsks Specil: Allt iför Mipim 212 tips för mässbesökre, ged tid och plts för viktig evet uder mäss Nr Grö fsti 2 pril 22 mrs Det seste om eergi-, miljö- och dr hållbrhetsfrågor i fstighetsbrsche Best prctise Vd gör vi de gml huse? Vd är det seste vid yproduktio? Vilk miljörisker fis och hur k de miimers? Specil: Itertioell utblick Nr 4 Kotorsfsti 2 mj 19 pril Hur ser Sveriges bäst kotorsrbetspltser ut? Bolges bäst erbjudde Vilk är skillder mell gml och y kotorsfsti? Effektivitet, drift- och uderhållskostder Ldmärke - sttus? Vd kostr det tt bygg? Itertioell förebilder och jämförelser Morgodges kotor Så väljer hyresgäster kotor Nr 5/6 Årsredovisigr 4 jui 24 mj Svesk fstighetsbolg lämr ifrå sig mycket br och iformtiv årsredovisigr Vi grskr dem och betygsätter Hur k de bli bättre? Hur värderr bolge si fsti? Vd säger revisorer vid e figrskig? Ris och ros? Specil: Allsveck och dess påverk på bygg- och fstighetsbrsche Nr 7/8 Stdsutvecklig 2 ugusti 9 ugusti Vi grskr späde stdsutveckligsprojekt Hur hr politiker, fstighetsägre, rkitekter och plerre smrbett för tt å frm till e lösig? Ledde rkitekter dömer och berömmer Hur tillför br rkitektur kulturell och ekoomisk värde? Vilk är världsprojekte som ispirerr? Nr 9 Köpcetrum & Butiker +Mlmö 17 september 6 september Stor ortslys v Mlmö Kojukture för hdelsfsti Ny treder vid butiksetblerigr och projekt Hur klrr sig de befitlig hdelspltser Frmtid kosumtiosmöster och butiksfsti Värdehöjde cetrumförvltig Specil: Nyttig tips iför ExpoRel 212 Nr 1 Affärsjuridik + 15 oktober 4 oktober Stor ortslys v Dessutom hdfst juridisk råd för fstighetsägre Fstighetsrätt, hyreslg, skttelgstiftig Vilk förädrigr påverkr fstighetsägr mest? Allt om vilk jurister som fis i de stor trsktioer Nr 11 Högvkstde fsti 19 ovember 8 ovember Hur lycks m plcerigr i mer udd fsti? Hur pss hög vkstig får du i de geogrfiskt mer exter läge? Är det tillräcklig kompestio för e högre risk? Hur sk m täk krig mrkdsrisk och hyresgästrisk? Hur går det tt fisier de här type v fsti Ivesterr som lyckts geom tt köp det dr obbt Nr 12 Kosult 17 december 6 december Här tittr vi på hur rådgivr i och krig fstighetsbrsche gerr Hur är lösmhete? Vilk är de y utmr? Vilk persolförädrigr hr skett? Vilk är de y speciltjäster? Vi täcker i trsktioer, uthyrig, värderig/lys, shoppig, due diligece mer

5 Aospriser för tidige Uppslg Uppslg, utfllde 44 x 252 mm 42 x 275 mm 2 8:- 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 1/1-sid, 2:, :e omslg 1/1-sid, utfllde* 19 x 252 mm 21 x 275 mm 22 8:- 4:e omslg, utfllde** 21 x 242 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 1/2-sid, utfllde* 92 x 242 mm 1 x 275 mm 1 4:- 1/2-sid, liggde 1/2-sid, utfllde* 19 x 118 mm 21 x 1 mm 1 4:- ENDAS I ANKNYNING ILL PERSONNY 1/4-sid 92 x 118 mm 1/4-sid, utfllde* 1 x 1 mm 7 8:- För övrig formt begär offert Begärd plcerig +1% * Smtlig utfllde formt: lägg till mm på smtlig sidor för skärsmå ** Sist sid förses dressetikett, som upptr 2 mm i övre kt

6 måg besökre tt trfike uder kort perioder fick vår sjt tt krsch Vi hr u delvis byggt om sjte för tt de sk klr besöksstormige Vi säder äve V frå producert kl 8: 5-års rät 1,75 -,45-1,55 1-årsrät 1,675 -,45-1,59 producert kl 8 FASIGHESVÄRLDEN IDAG I DAG Alltid först de viktigste yheter tel: mejl: AUKIONEN IGÅR: 9,6 miljoer (Värderig: 9,6) Kugslede v budstrid Hemfos Först dges totl pris ldde exkt på värderige Köpeskillige för de 1 fsti som uktioerdes ut igår summerde 9,65 miljoer kroor, vilket vr riktigt är värderige som låg på 9,6 miljoer Sett till eskild fsti så hmde prislppe oft lågt frå värderigr, som mest vr köpeskillige 174 procet över respektive 9 procet uder Stig Svedberg vid vättbjöre Förvltig vr de som köpte högst över värderig är h betlde 1,7 miljoer för e fstighet i Sudsvll efter itesiv budgivig Jg hde kut sträck mig till 15 miljoer, kske evetuellt 17, säger Svedberg Högst pris betigde fstighete Dock 9 i cetrl Växjö som Kugslede köpte för 12 miljoer (värderig 16) Främst utmre uder de tio sist bude vr Hemfos Se vår sjt för tt läs om smtlig 1 trsktioer uder de först uktiosdge Auktioe följdes som mest v ugefär 12 besökre uder förmiddge FASIGHESVÄRLDEN IDAG AUKIONEN IDAG: 1 fsti Värderig 541 miljoer På ged: Cetrl dyrgrip i Mlmö rops ut Fstighete vo Coow 54 värderd till 9 miljoer Idg klock 9 är det dgs för de dr uktiosdge på Skdibiogrfe där tre skåsk och tio smålädsk fsti sk uktioers ut Förhdssckise gäller vem som vier budgivige om de stor fstighete vo Coow 54 på Bltzrsgt 1 i Mlmö (värderd 9 miljoer) När 1 hus som rops ut i dg berörs orter Mlmö (2st), Lomm (1st), Oskrshm (4st), igsryd (1st) och Nybro (5st) Ett hus i Oskrshm är uktioes lägst värderde edst 2 kroor Dges äst högst är på 26 miljoer Live-rpporterig, V-sädig och krsch Vår liverpporterig frå de först uktiosdge vr oerhört uppskttd och hde så tisdg AKUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Atrium Ljugberg 67,5 1,5-2,9% Blder 2,9 -,7-46% Briov 99,5, -1% Cstellum 84,4,5-7,6% Cte 71,5, -5,% Corem 19,5 -,5-11,8% Dgo 5,,4-16,7% Diös,5-1,1-21,% Fbege 51,85 -,45-4,% Fstprter 9,1,6-16,6% Heb 56, -,5-14,9% Hufvudstde 66,2 -,5-15,7% JM 87, -1,5-44,8% Klöver 24,9, -26,5% Kugslede 46, -,9-25,% NCC 11,8-2, -24,8% Peb 2,99 -,62-42,4% Ruric 2,2,2-5,6% Sgx 155, -1, -8,8% Sksk 95,55 -,5-28,% Wllestm 62,75, 7,% Wihlborgs 87, -,25-1,8% AKUELLA RÄNOR Nr Kurs + % + i år Stibor IDAG Alltid först de viktigste yheter telefo: fx: SIBOR må 2,51 -,,56 tisdg 8-9- Nr Fstighetsvärlde Idg är ledde på förlig v yheter frå fstighetsmrkde Redktioe vilägger sig om tt geom ett gediget yhetsrbetet lltid ligg i frotlije Det görs också ett ktivt urvl för tt komprimer iehållet och hjälp mottgr till e effektiv yhetsbevkig Nyhetsbrevet distribuers vrje vrdg uder 45 veckor, uppehåll uder semestermåde juli och mell jul och yår uktioslokle, äve det uppskttt Fortsätt tt följ oss på sjte! Sigtuhem sålde till Rikshem ställer tuff krv Avyttrr e femtedel v bestådet för 1,7 miljrder Rikshem, tidigre kät som Dombro, köper e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd, e femtedel v Sigtu kommus smhällsfsti och blir dessutom delägre i Vlst Cetrum E ffär som omfttr 1 12 hyreslägeheter och 6 kvm smhällsfsti, vård- och omsorgsboede (251 lägeheter och lokler), skolor och förskolor Köpeskillige uppgår till 1,7 miljrder kroor Svills hr vrit säljres rådgivre Kommue ställer fler krv på Rikshem som bld t förbider sig tt ite sälj vidre hyreslägeheter Om de trots det gör det får de betl ett mycket högt vite JLL: 25 miljoer Sigillet utökr uder Q i rsktiosvolyme uder det tredje kvrtlet uppgick till 25,1 miljrder kroor eligt JLL Dett är e ökig 22 procet jämfört smm period 21 Volyme för årets tre först kvrtl uppgår till 75,5 miljrder, vilket är e ökig 1 procet jämfört smm period 21 Sigillet hr förvärvt två fsti i cetrl e uthyrigsbr yt på 6 7 kvdrtmeter Fsti iehåller 7 bostdslägeheter och 2 2 kvdrtmeter lokler bld t Systembolget som hyresgäst Fsti hr dresse Kobbrs Väg 1 A-D och Redbergsväge FV IDAG FV IDAG Leimdörfer rådgivre vid försäljige v Norrvidde för 5,8 miljrder kroor Årets störst fstighetsffär Följ uktioe: fstighetsvrldese Bsle ställer Christi horé Bsle ställer Christi horé som y ffärsutveckligschef Fuktioe som ffärsutveckligschef är yirättd och är ett led i Bsles lågsiktig utvecklig för tt å målet om 8 förvltde kvm år 215 horé kommer ärmst frå EFM, i det hr h vrit försäljigs- och mrkdschef i olik företg FV IDAG Ldics storägre söker kokursskydd Ett v Nordes störst fstighetsbolg skr solvet storägre Uder äu e v ll dess svrt mådgr som fisbrsche upplevt tog fiskrise ett krftigt grepp om fler europeisk bker E v de bker som råkde ill ut är islädsk Glitir där de störste ägre Stodir (tidigre FL-Group) u sökt om kokursskydd (mortorium) Det skedde efter tt islädsk stte gått i och förvärvt 75 procet v bke för tt rädd de Stodir, som tidigre ägt är procet v Glitir, blev geom det krftigt utspädd och sökte i smbd dett kokursskydd Stodir är äve de störst ägre i Ldic Property är 4 procet v ktier Ldic hde vid årsskiftet förvltigsfsti värd cirk 5 miljrder SEK vrv de svesk fsti står för är 15 miljrder Utöver det hr Ldic också dr fsti i si ivestmetverksmhet och i projektutvecklige för fler miljrder Någo direkt påverk på Ldics löpde verksmhet iebär ite Stodirs mortorium Fstighetsbolgets fisiell ställig är dock ite strk och ut e solvet huvudktieägre k situtioe bli äu svårre FASIGHESVÄRLDEN IDAG Iko skjuter på hdelsprojekt i Stffstorp Svårt tt hitt hyresgäster Iko fsti hr svårt tt hitt hyresgäster till sitt hdelsområde lldeles öster om väg 18 i Stffstorp För ett år sed köpte m 12 kvdrtmeter råmrk och hr e byggrätt på 4 kvdrtmeter butiker ke är tt bygg ett volymhdelscetrum för hem, hus och fritid bredvid befitlig Willys och Skåepltor Det är lite svårt tt lock till såd här ställe just i dg, säger J Kristesso, VD på Iko Retil Dels hr kojukture försämrts, dels är kokurrese stehård ke vr urspruglige tt först butike skulle vr på plts u uder höste Ige hyresgäst hr äu kotrkterts me Kristesso tr det ro Vårt fokus ligger idg främst på tt bygg ut hdelsytor krig befitlig Ikevruhus så vi hr ite brist på projekt Me vi hr förstås ite köpt det här för tt ligg på mrke FASIGHESVÄRLDEN IDAG Ldic ivesterr 5 miljoer i Uddevll Mts Sterer: Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet Ldic ivesterr 5 miljoer kroor i tt bygg om Mydis hus, Hvidfeldt 22, i cetrl Uddevll Smtidigt hr hyresgäster Sktteverket, Försäkrigskss, Kroofogde och Arbetsförlige förlägt hyreskotrkte i sex år Fstighete är på totlt drygt 1 kvdrtmeter och de fyr mydi upptr större dele v ytor Ombyggtioe beräks vr klr uder 21 Bygg-Fst Projekt vr Ldics rådgivre uder kotrktsutformig Mts Sterer, VD Ldic Swede, berättr för Fstighetsvärlde Idg tt bolget upplever e fortstt god hyresutvecklig för sitt ågot spridd beståd Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet, trots de ekoomisk utvecklige Vi teckr kotrkt på fortstt br ivåer, äve om ökige ite är lik strk som tidigre Speciellt lägs Norrldskuste och i Mälrdle är utvecklige fortstt god, säger Sterer FASIGHESVÄRLDEN IDAG KF gör butik v Lämr AXA Coor föryr gmml biogrf för Ebb Sksk KF Fsti hr v bostdsrättsföreige Södertor fått totletrepred för tt skp e livselsbutik i de tidigre biogrfe på Medborgrpltse i Nu pågår omfttde ombyggd och är llt är färdigt hr e kvdrtmeter stor Coop-ehet erstt de tidigre biogrfe KF Fsti sk skp e eergieffektiv och optimlt pssd butik De y butike sk öpp om ett år Vi hjälper fstighetsägre tt se om sitt hus IPSA OM NYHEER Mrkdes bäst yhetsbrev, FV Idg, k bli äu bättre di hjälp Hör v dig yhetstips till: KALENDARIUM Sttistik Silf/Swedbk: iköpschefsidex tjästesektor september kl Ekoomi Dske Bk: kojukturprogos kl 11 Ebb hr rekrytert Frid Stow Lid som chef för fstighetsutveckligsvdelige Vi fortsätter vår stsig på tt skp Sveriges bäst fstighetsutveckligsvdelig, säger Lert Berg, VD Ebb i Ebbs mål är tt rekryter ytterligre tre-fyr rbetre iom Fstighetsutvecklig Stow Lid kommer ärmst frå AXA REIM och rbetde i dess på Nim/Newsec AM Coor Service Mgemet hr förlägt vtl Sksk Kommersiell Utvecklig Norde i ytterligre tre år Avtlet omfttr levers v fstighetsservice till drygt 25 kvdrtmeter förvltigsfsti Sksk Kommersiell Utvecklig är e v vår llr först kuder, och det käs därför speciellt roligt tt få föryt förtroede frå dem, säger Ulf Wretskog, vvd på Coor Service Mgemet i Sverige FV IDAG FV IDAG FV IDAG AKUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Allokto 6,2 -,5-7% Aehem 28,1 -,9-7,% Atrium Ljugberg 5, -1,5-16,9% Blder 6, -4,5-22% Briov 71, -4, -2% Cstellum 59,5 -,75-9,8% Cte 91,5-1,5-1,1% Corem 7,5-4,5-22,% Dgo 47, -,5-25,4% Di Bostd 6,1 -, -12,4% Diös 21, -1,2-1,1% Fbege 9, -,1-41,8% Fstprter 25,2 -,6-21,% Heb 46,,7-21,4% Home Properties 88,25-1, -1,9% Hufvudstde 52, -1,75-15,1% JM 54,25-5,75-58,8% Klöver 16, -1,7 -,2% Kugslede 4,2 -,5-4,% NCC 65,5-2,5-52,1% Peb 5,9-1,1-45,4% Ruric 47, -,7-8,1% Sgx 55,5 -, -26,7% Sksk 77,25-4,25-5,5% Wllestm 88, -2,5-28,6% Wihlborgs 94,5-6,5-17,8% AKUELLA RÄNOR Kurs + % + i År SIBOR må 5,465,67,81 5-års rät,74 -,16 -,88 1-årsrät,82 -,115 -,458 NU MED FLYGFOO OCH FASIGHESGRÄNSER Semirium: Köpcetrum & butiker 15/1 KÖPFESEN ÖVER? Hdelskojukture hr vrit formidbelt strk i fler år Vd häder u? HUI:s Jos Arberg berättr För fullstädigt progrm och mäl, se wwwfstighetsvrldese KALENDARIUM Fstighetsvärlde: Vi tr fsti på llvr! (-8) Mäss Expo Rel 28, Itertioell Fstighetsmäss i Müche, yskld Semirium Köpcetrum & Butiker Arr: Fstighetsvärlde Vi erbjuder er e mycket ttrktiv osplts mycket god expoerig Fstighetsvärlde Idg är de självklr morgoläsige för fstighetsktörer Du fis grtert på de flest beslutsfttres skrivbord uder de period du oserr Aosyt är 6x5 mm Vi k också erbjud specilformt 116x16 mm i edkt v yhetsbrev Aoserig på yhetsbrevet k vr mycket itresst tt kombier oserig på Fstighetsvärldes hemsid Hör v dig till vår irådgivre för offert FASIGHESVÄRLDENS VECKOBREV Vrje mådg skickr Fstighetsvärlde ut sitt veckobrev som smmfttr de föregåede vecks viktigste yheter Mottgrgruppe är större och bredre ä för det dglig yhetsbrevet Du år lägre i i företge Här hr du möjlighet tt bok estk ospltser eller domier geom tt lägg kombitioer v två eller tre oser på ett kostdseffektivt sätt osyt: 48 x 64 pixlr sposorpositio: 25 x 122 pixlr Hör v dig till vår osvdelig på ltertivt för offert

7 SVENSK FASIGHESINDIKAOR Utgåv Utgivigsdg mterildg sfi pril 12 mrs Svesk Fstighetsidiktor hr getts ut v Fstighetsvärlde i 2 år och är där uik i sitt slg de kotiuitete De sprs v preumerter uder mycket låg tid och väds v måg som ett slgs uppslgsverk Svesk Fstighetsidiktor (SFI) iehåller kort lyser v fstighetsmrkder på 9 större orter i Sverige fylld yckeltl, hyror, priser etc Dessutom iformtio om årets viktig hädelser på fstighetsmrkde 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 4:e omslg, utfllde 21 x 275 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 92 x 242 mm 1 4:- FASIGHESINDIKAORN på WEBBEN Ivesterigsidiktor fis umer äve på webbe Aväd de som kostdseffektiv kl för tt träff rätt på just di mrkd Det ger dig också möjlighete tt kombier oser i både de tryckt versioe och webbupplg osyt: 2 x 62 pixlr Hör v dig till vår osvdelig på ltertivt för offert

8 WWWFASIGHESVARLDENSE Fstighetsvärldes hemsid erbjuder idg e låg rd kompletterde tjäster till vår tryckt produkter Där fis brsches störst rtikelrkiv fler ä 18 sökbr otiser frå yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg Dessutom fis fler rtiklr ur tidige De är fortfrde mrkdsledde geom sitt uik och geomrbetde iehåll Besökr till Fstighetsvärldes hemsid är oft återkommde besökre och k där t del v ffärslyser och specilskriv webkröikor v ledde persoer i fstighetsbrsche Med e toppber/porm erhåller du e mycket tydlig expoerig Vår premieplts Äve vår dr formt isider och widescree erbjuder vi dig ttrktiv sylighet toppber: 98 x 12 pxl, 1 9:- per veck ekel isider: 468 x 12 pxl, 6 7:- per veck dubbel isider: 468 x 24 pxl, 1 8:- per veck ekel Widescree: 25 x 12 pxl 5 2:- per veck dubbel Widescree: 25 x 24 pxl 6 9:- per veck trippel Widescree: 25 x 6 pxl 8 4:- per veck skyscrper: 25 x 8 pxl 12 9:- per veck prov gär tt kombier oserig på hemsid oser i Fstighetsvärlde Idg och i veckobrevet Ytterligre möjli till riktd oserig erbjuder vår specilsjt Fstjobbse prt vår osvdelig på , ltertivt för offert

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7

Nytt. Christina Båssar Korsnäs nya kommundirektör Läs mer på sidorna 4-5. Veteranfest Festlig veteranfest i Bjurbäck Läs mer på sidan 7 ORSNÄS Nr 3 8.5.2015 Christi Båssr Korsäs y kommudirektör Läs mer på sidor 4-5 Veterfest Festlig veterfest i Bjurbäck Läs mer på sid 7 Suomekielie yhteeveto Sivuill 35-40 ANITAS rut Kvrkes skärgård är

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV. Vår fokusering ger styrka

UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV. Vår fokusering ger styrka UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV Vår fokusering ger styrka Vår fokusering ger styrka Fastighetsvärlden är en oberoende, fastighetsekonomisk,

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com

11 torsdag 14 februari 2013. GRATIS Köp & Sälj. Alla Hushåll och Företag i Piteå Årgång 3 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com 11 torsdg 14 februri 2013 pite.osportl.com veck GRATIS Köp & Sälj Läs mer på sid 6 Vi söker dig! Vi söker di g! Vill du blogg, skriv betrktelser, reseberättelser ig!! ch ddig. ooch... Är du suge på tt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av Uppsala Fairtrade City och Nätverket Rättvis Handel Fir Trde Forum 2015 rrgers v Uppsl Firtrde City och Nätverket Rättvis Hdel I smverk med: Tck till svår sposorer: Tck äve till: Coop Fir Mokey Fir Trde Ceter Fir Trde Återförsäljr Fir Ulimited Lidvlls Sckeus

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer