KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken"

Transkript

1 UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september 211 Årgåg wwwfstighetsvrldese PROFESSORERNA GER LEKION RE SIDAN 42 på de et i omvärde svesk tigerekoomi Osäkerh företge påverkr kosumeter och idustri KONJUNKUREN: Räder blekr GÅR SIN EGEN VÄG SVARLDENSE E H IG S A F V E SBR MAGASIN NYHE VECKOBREV N R O A IK D IN S FASIGHE SIDAN Helsigborg redo dubbl cetrum SIDAN Frmtid ivesterigr ÄR LDEN 1 98 SV & rkitektur Vår fokuserig ger styrk HE SIDAN 1 11 FASI G Mrkdssttistik: sid 54 9 sidor tem om stdsutvecklig LD SVÄR EN 198 E 2 Sed seste mgsiet Köpeskillig Fstbet/ffär 85 Mkr Humlegårde utökr 6 Mkr ike Nybrov vid Hotellffär Mkr Wllestm frå Diligeti Mkr Areim frå Vskro 45 Mkr Pltzer köper GP-huset Akut räddigsuppdrg: ug ktörer om bilfbrike H 6-5 SÖRSA FASIGHESAFFÄRERNA 11 FASI 2 G B-KÖPE OCH KONSEN KAROLIN FORSLING OM SAA SIDAN 24 FAR ORD REK I RER A GÖRA AFFÄ

2 Vår fokuserig ger styrk Fstighetsvärlde är e oberoede, fstighetsekoomisk, yhetstidig och k ut vkll på objektivitet ge si läsre e helt korrekt och sklig iformtio idige hr fokusert på de frågor som rör ekoomi & mrkd och ger där läsr iformtio som de hr stor vädig v i si professioell vrdg Mterilet i Fstighetsvärlde är uikt och v de kvlité tt iformtioe oft k jämställs kosulttjäster Att oser i Fstighetsvärlde iebär tt det oserde företget plcers i e seriös och trovärdig miljö Stor köpkrft Fstighetsvärldes läsre är beslutsfttre i fstighetsföretg och måg v de ledde kosulter som servr de professioell fstighetsägr si tjäster, fiskosulter, dvokter, mäklre, lytiker, värderre mfl När det gäller tt etbler kotkt företgsledig smt dr viktig beslutsfttre hos fstighetsbrsches mest itresst ktörer är Fstighetsvärlde e mycket effektiv väg Fler möjli Fstighetsvärlde hr äve kompletterde produkter och tjäster Det är Fstighetsvrldese, Svesk Fstighetsidiktor (u äve på webbe), yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg smt årlige återkommde fstighetssemirier Äve dess produkter ger god möjli till expoerig Övrig iformtio idigsformt: 21 x 275 mm Rster: 1 lijer per tum ryckförfrde: Offset ryckeri: Crlshm ryck & Medi, Mteril: Reproduktiosfärdig egtiv film Vid färg skll provtryck säds Vi k äve t emot mteril digitlt, åtföljt v lserutskrift Redktio: Fstighetsvärlde Box el: Fx: Aosvdelig: Ol Hörelius el: Mobil: Emil: Mterildress: Digitlt: Med post: Se redktiosrut ov Med bud: Fstighetsvärlde Kugsgt 42, 7 tr,

3 top pli st 5 Itervju ktuell fstighetsprofil Ivesterigstips störst ägr Fstighets världe hr här smmst ällt e list över de 5 störst fstighets ägr i Sverige Vi prese terr äve ett flertl listor där ägr ktegoriser ts Fisierigslösigr Skol: fstighetsekoomi i prktike I LISAN fas Ig vä hes PreS rlden ene rar fasighesb olag or ANSvArIg 1 vskro fasighesb olag or ANSvArIg värde Fredrik Wirde Blev ohot d ett i är ius AP köpte Stort bolg Vskro äve i europ eisk jämfö relse 7,7 värde 25 AfA fsti 2 Akdemisk hus har Ak 26 bostdsb 14,5 toms Igem rsso olge t örerna utför Sver S beståd 48,8 Mikel Luds Förser främs 14,4 ige räkts Bertil Rigä tröm 27 blder t högskolevär bort Uppgifts er bygger lokler Bolg lde på et lddr för stor bolges se mrkdsvärdet elig projekt 14,2 Svesk erik Seli 28 Alect t ste tillgäglig bostäder eller uppgift frå företräd rpport 5,6 Pelle Björk Ldets störst 14, lud re I ågr fll Ket Joss 29 Stte llmäytt o drygt s fstighet hr uppgifter för bolget lägeh rpporte sverk frå eter juste 1,5 4 Cstellum thoms Norell öbo som ägt rum rts trsktioe frm till och r Örebro tredje kvr det, tlet 29, Håk Hellst 1,2 5 diligeti Ulf Rohlé 1 Sisb röm det vill säg de sept per emb I list sk er 21 29,8 Aders Kupsu 12,7 6 fbege Joh Cstw 2 klöve ll r till exempel s fler egevädr Sol Nyköp Ike Fstighe e, ig 28,1 bolg delä Christi 12,2 7 Gustf Herm vitl Hermeli ger fstighet ter I de fll eli shem er hr bol tillgodorä kt sig si get 27,5 Igel Lidh 11,9 8 Aberdee del v värd Gro Boge 4 vld De summer et Austrlie störst bol de värdet v de 5 25,1 ges fstighet Kristi Njjr 11,8 9 humlegår Mikel Bruh 5 fmiljebo re e biljo de städer gbg kroor, eller er är ärm för tt vr 894 miljrde 24, Per-Are 11,5 1 Amf fsti Aget Kores helt exkt 6 gyllefors Rudbert Av dett står r störst bol e get äst det 2,5 för tio proc v bol Mts Heder 11, 11 wlle torbjör Wiber 7 ge Cpi os et ge stm g tl rel estt utför Stoc hr si ledigsgrup USA e p kholm, 9 hr 22,6 Hs Wlle 11,2 12 fmiljebo Joh Wästl utför de 8 Pdox si hemvist stm ud städer Sthlm svesk grä fstighetsbol se och 6 22,1 v ge hr e Bosse Sudl 1,8 1 Akelius Aders Nisse 9 Stågåst ig svrig kvi som de Dderyd Liköp Ett stort projekt grsks Alyser v ktuell företeelser och treder emsidor speciellt utvld äme Affärsyheter frå hel Sverige Aktielyser text jörg en wibe Bokslutsyheter vkstigsivåer, hyror, ktörer etc 15 kug slede* 1 16 hufvudst de 17 Poseido 18 Act** 19 Seb rygg Liv 2 Norrporte Sudsvll Frkrike Mlmö 24 Nim 28 Norrköpig k 19,1 Ivo Stop er 46 fortifikt iosverket eskilstu 47 olov Lidg re 48 huge fsti Huddige 49 Iko fsti 1,8 Hs Lde r Reihold 1, 1, Geijer 1, Wiler Ader sso 9,8 Ptrik Hll 9,8 Mikel Rådeg ård 9,4 Kersti Gillsb ro 9,2 Le Jöss o 8, J ellströ m 8, Ås Hede berg Lud 7,9 Diel Skogh 5 helsigbo äll rgshem Helsigborg 7, Jos Hss * Ikluderr o 5 åprocet v Hemsö **Avser förhål ldet efter försäljige till 1: AP fode om 7 mdr 15,2 15, Aders Jrl Uppsl 45 jerh use 16, Olivier Couti 44 uppslhe m 17, Mrit Loft Ström 4 heim stde 18,2 Aders Söder m Joh Bergm 42 Stee & Peter Whs s isk retig 2, Mrti Bruck 41 rbs Nord rog Drwi s 4 Ludberg s 21, Ch Armst thoms erséu 16, Aders Wikl 21 Specilfs der ti Liköpig 15,7 Peter Krlst 22 uibil röm rodmco 2 wihlb orgs ig 21,7 Pål Ahlsé Vi komm er uder våre tt misk vårt fstighetsb eståd geom tt vi säljer bostdsb olget Dombro Vi gör det för tt vi vill reodl bestådet mot kotors- och butiksfst i Me gör det äve vi för tt vi åter bli offesiv vser tt förvä rv v komm siell fstig erheter Mrkdssttistik trsktioer, 14 Ste fsti rg fre drik wirden IuS kom men er Ar: 15, Fstighetsv ärlde 1/21 1 porräe Lrs hgesso regt Stu rogt Nyb Egelbrektsg heg t Br t reg u i AMF smlr ett fokusert beståd mdr city Citykro köptes för 2,8 Rid dr gt Nybropl Ku t dsg går b St lg t gsträd b t g ttu b ev Gr Småldsgt Hmgt rsg 8 l Riket 11 Riket 1 dö Liég t t Regerigsgt vr till Befolkigstillväxte kom ite riktigt upp i smm ivå som uder 29 me ite lågt därifrå, ökde uer fjolåret är 177 ivåre Där stod huvudstdskommue för gsk exkt hälfte v läets tillväxt på fler ä 5 ivåre Och läets tillväxt svrr för hälfte v hel ldets befolkigsökig 4 procet v s till- Cetr lb ro ro 21 rrb bedöms sysselsättige i läet h ökt 25 persoer uder 21 och ytterligre 2 frm till fjärde kvrtlet 211 Ökige i s std hr smtidigt vrit omkrig 1 rbetstillfälle uder cke elb eg No kristllklr just u, sjukde När hel Sverige u gå mycket vkser och stigde hyror br så är bilde äu gysmvrigssigler om e mre för Äve de fortstt stigde rbetslöshet i riktigt försiktige k u i efter är helt missvisde hd kostter tt vkser Arbetslöshte hr stigit äd ldrig ökde så drmtiskt som sed slutet v 28 och beturbulese i världsekoomi rodde iledigsvis på e edgv vrsel om Förr året vid gåg i tlet sysselstt Me smm tid trodde vi på tillväxt sed ett och ett hlvt år beror 212, loklhyresmrkde på ökde rbetslöshetssiffror helt me det hr gått äu sbbre och hållet på de strk bee mrkt omsvägig kom folkigstillväxte För tlet red krig hlvårsskiftet 21 rbetstillfälle hr ökt påtgoch sed hr styrk tilltgit ligt det seste året och är u Det mest pekr på fortstt styrpå rekordhög ivå, me klrr k de kommde två åre ite riktigt tt mtch befolkdet fortsätter tt fis igstillväxte Uder det tredje stor uthyrigsproblem för kvrtlet uppgick tlet sysselviss del v bestådet, främst stt i läet till cirk 15 för stor och ej moderiserde Eligt sest tillgäglig stkotorskolosser i förorter, tistik frå Arbetsförlige är trede geerell me de erde ut problem Me är hs fr gick bort 1988 bestämde sig fmilje för tt vveckl verksmhete Det tog ågr år i llt vr sålt och Lrs hgesso hde uder tide blivit tillfrågd om h kude hjälp till lite problemfsti i omejd Det vr Sve-Erik Hsso som kotrkterde hoom tt jobb två dgr i veck för Norrldsgt och Sjukde vkser, stigde hyror SOCKHOLM: Nu går det sbbt tt måg y projekt sbbt k stigde priser Det iebär smtidigt till211 och 212 kommer tt bli god gå i i produktiosfs Me hel i huvudstde växtår för fstighetsföretge predrörelse Jg vr lite överllt, det vr e br skol och m fick förståelse för vilk sker m borde pss sig för och vilk som fug- 2 Sergels org 7 6 illväxt ger skördetid h red sommre efter grudskol och i fem år jobbde h på HSB i hemstde Lidköpig Det blev llt frå gräsklippig till tt hjälp till på kotoret När HSB bestämde sig för tt ite bedriv exter förvltig 1981 köpte Lrs hgessos fr upp verksmhete Fmiljeföretget bedrev sed fstighetsförvltig, etrepredrörelse och ägde äve ett pr butiker iriktde på färg och el-mteriel Som mest hde fmiljekocere Lidköpigs fstighetsservice 11 ställd Uder 8-tlet förvärvdes dessutom e del midre hyresfsti som rotdes de eg etre- V Cetrle me t g rls J er rg Bi Biblioteksgt t ig ott Dr b sgt g Ku og Br ml G rgt 1 t g g yg els Br mu r S ste Mä sgt erg rb Kl skilldsg Riket t Kugsg Mlm 11 medelikoms 29 (2 64 år) 19,2% (2,4%) 1,1% (16,5%) ge vä e Sv Uder 18 år Över 65 år t rg åldersfördelig JämFört rikssittet 1 t rg 9 Flyttetto k 5 sg 8 7 tm (18%) bel 6 Födelseetto Käll: HUI Lu hr Lrs hgesso ite läst sig till, h hr gått de prktisk väge De påbörjde (1%) Dö Käsl För FFärer och för yckeltl 16% 29% de Sbfstighete i rollhätt h sig till mies Käll: scb Midre ä tre år Mer ä tre år dsle kör Sb Nej, jg kör Volvo, me det kske är läge tt byt för tt uderlätt för hyresgäste, skojr h Fktum är tt jg kört Sb förut och 12 (14) E siffr över idex 1 iebär iströmig v hdel frå dr kommuer 4 efergym ubildig JämFört rikssittet tr uppvuxe i Lidköpig Utbildig: 9-årig grudskol Krriär: Gått de låg väge me hel tide iom fstighetsbrsche 15 år på Kugslede och u delägre och trsktioschef på fstighetsbolget Hemfos KtUell: Nylige geomfört ffäre 6 t elb Ap t Hum legård sg t Brusgt g ergs Norr Btorget rsg Kom Kuglig Humlegårde gt t Född: 1959 i Hudiksvll, frå skolålder (98) SällköpSvrOr: g Wlli o Dvid Bgres g s hr jg körkort Sommre hr ieburit e hel del uppmärksmhet för Hemfos där h är trsktioschef idigre vr bolget mycket uppmärksmmt iom fstighetsbrsche me i och förvärvet v Sbfbrike omtldes m äve i -delde, rdio och tv Me äu hr ite hgesso bytt till tt DgligvrOr: lläd yiköpt husbile Ibld går det väl fort på vägr, lik sbbt som hs fstighetstrsktioer Jg är väl lite otålig v mig, me just u lrs thgesso vr mycket öjd Jg vverkde tolv Sbr på sex år, me sed skrotde de sitt förmålig erbjudde och då tppde de mig som kud rsktioskosulter oräkde är det få som k komm upp i ett lik stort tl gjord fstighetsffärer som Lrs hgesso, och e så stor bredd H hr gjort styckeffärer för kpp miljoe i småsmhälle och stor portföljffärer för miljrdbelopp Däremot hr h ldrig vrit ie och hdlt på citymrkder i och Me efter e lite prtstud så visr det sig tt h fuskt lite där också Jg vr fktiskt är vi köpte huset vid Slusse där vi hde vårt huvudkotor i, me det stod tomt vid förvärvet så det blev gsk billigt Och sed köpte vi äve huset som vi flyttde huvudkotoret till, Göt Ark vid Medborgrpltse, det blev dyrre och e gsk dålig ffär me igick i e portfölj som gv oss br vkstig, drr 15 HDelSiDex 28 SörS rbesgivre tl ställd s Kommu Ericsso AB 575 s Läs Ldstig Södersjukhuset AB 5 25 Rikspolisstyrelse s Uiversitet Regerigsksliet 625 Försvrsmkte 625 SEB 575 Swedbk födelse/flyeo födelse/ flyeo Ho gesso gillr tt kör bil, h sittr 5 mil i måde Jg hier gör så mycket som ite blir gjort på kotoret, rig smtl, fuder över ffärsupplägg och sådt Mi bäst idéer hr jg og fått bkom rtte i bile, fuderr h H är yss hemkomme frå semester, det blev är 5 mil då också, kostterr h ur och retur till Österrike de 5 kvm Kommersiell fsti! ve är det lltid idé tt På volley Vill du köp eller sälj e fstighet tusetlet ffärer gjord rig lrs thgesso på hemfos Med är itresserd k h sbbt ge klrt besked om h SOm ll är vär Seb rygg liv mm K rs på 12-tlet Kl gruddes 11 t rg k V 2 mi Flyg till 55 mi, tåg tim 26 mi Flyg till Mlmö 6 mi, tåg 4 tim HiSOri: Stde 5 8 kvm t érg g e resid: 42 kvm ge t sg dm Rå sgt Hdelsresde i fsti ivåre 1 d ivåre (december 21) ett pr i s std Efter år extr hög tillväxt bor u är persoer i s lä Huddige de äst störst kommue i läet Nck ivåre och därefter följer 9 18 ivåre och Södertälje kvm pl f 965 kvm Up mf Krlvä totl öppe/totl, rbeslöshe J öppe/ 9% (16) 1% Hälso- och sjukvård (11) Utbildig och forskig 8% (6) 8% Offetlig dmiistrtio 8% 1% (15) Fis 6% 12% (7) Socilt rbete (18) Hdel & kommuiktio 19% 4% 4% (6) Bygg 1% (1) El, vtte och vlopp 2% 7% (17) illverkigsidustri % (2) % Jord- och skogsbruk 1% (1) Övrigt 2 vskro fbege rbeslöshe JUrI ärigsliv JmF rikssitt (29) befolkigsuvecklig befolkigsuvecklig perårår ökig/miskigper ökig/ miskig i iersde 1 De SörS ägr* Det vr gott om ffärer kommersiell växt kommer frå födelseöverskott och v iflyttigsettot vr uder 21 gsk jämt fördelt på iflyttig frå övrig Sverige och utldet Däremot förlorde som vligt ivåre till de omkrigliggde förortskommuer Av förortskommuer fortstte Nck, Solletu, Sol och Sudbyberg tt h befolkigstillväxt krig 2 procet eller mer Äve Upplds-Bro och Vlletu slöt sig till de sbbst tillväxt och de sistämd kommue ökde 2,5 procet Det skiljer sig e hel del mell kommuer i hur flyttströmmr går Av de sbbväxde förlorr Sol och Sudbyberg till det eg läet och hämtr således det mest v ökige frå övrig Sverige och Utldet Det fis ågot motsägelsefullt i tt läet ökr mer ä ågosi smtidigt som bostdsbestådet ite utöks lls i fsti i cetrl, De SörS kommersiell fsighe 1 Blåme 2 2 Grävlige 12 Stute 12 4 Klssförestådre 1 5 Prdiset 29 6 Bylige 7 Fyrfot 1 8 Brufiske 18** pris (ksek) Dek sålde stort me köpte också mkr MG-huset förvärvdes för 576 fler v dem vr mycket stor ffärer i SOckHOlmS Dum DreSS iersd re bosäder re lokler 65 köpre Säljre Vskro Commerz Rel Mäster Smuelsg * Regerigsgt 1 68 kuder t Bk of Ireld Regerigsgt 85 Sksk orsgt 842 Fbege/Peb Lidhgesgt 576 Sksk Rigväge Diligeti Vsgt 8-1 Nybrogt * Bedömd köpeskillig **Äve fstighete smm tkt Att de flest fått tk över huvudet ädå får förklrs geom tt det befitlig bestådet v bostdshus väds effektivre Det k hdl om fritidshus som väds som permetboede och förtätig i det befitlig bestådet Det sere sk og ite udersktts som förklrig I bostdsområde i ytterstde väds måg v bostäder v betyd- AMF Fsti Dek Vskro Norrporte Ivesco Dek SPP Hörstee Sprböss Fsti Skvlberget 21 igår ligt fler ä vd de urspruglige vr vsedd för ökt bostdsbyggde Positivt är dock tt bostdsbyggdet ökde ordetligt uder 21 jämfört de ivå so produktioe sjök ed till uder sist kvrtlet 28 och hel 29 Jämfört de god produktiostkt som rådde är det dock e br bit kvr Uder 21 påbörjdes det är 8 lägeheter i hel läet det uder 26 påbörjdes lik måg lägeheter ebrt i s std Fstighetsvärldes bedömig är tt ugefär hälfte v förr årets produktiosstrter i läet låg i Boverket fler bedömer tt det kommer tt ske ytterligre e ökig v produktiostkte 211, me det hdlr ite om ågo eorm uppgåg ut kske 12 procet Uder 29 vr det fler hyresrätter ä bostdsrätter som producerdes me förr året tog bostdsrätter tillbk positioe i täte Då e stor del v produktioe umer är iställd på bostdsrättsmrkde i först hd iebär det rimlige tt produktiostkte Fstighetsvärlde 2/211 Fstighetsvärlde 2/ Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärldes ortslyser hr bildt skol för hel brsche Du hittr detljerd iformtio om värde, hyror, vkstig mer Stor oberoede ortslyser 24 Brsches mest itresst persoer itervjus ffä rs l ys Klrgsverket Bgårdsverket 21: s std förvärvr posttermile för cirk 8 miljoer kroor och letr efter itresseter för projektet 1994: Pler för Västr City lsers me tr stopp vid Klr posttermil låg i ms först gsverk 185: Stockhol togs ur bruk till 1919 då det området frm 194: s Bgårdspostkotor återfs på pltse frm tills det revs : Poste beslutr tt på bygg Klr Posttermil pltse för tt ku hter de stor postmägde 22: Brittisk Cliffstoe, som tgit över projektet, klrr ite v tt fisier e omprojekterig är det visr sig tt de plerde överdäckige v bområdet är omöjligt 21: Efter terroristttei ttet de elfte september USA str projektet upp 1999: Stdsbyggdsdirektör Olle Zetterberg preseterr ett projekt för Ste Nordi, som iefttr e kogressläggig och köp v posttermile 26: Jrl Asset Mgemet sitt förslg, vier tävlige i som består v tre byggder fsti två smmläkde Wterfrot sk byggs usigtuportfölje, Stoc kholm: 28: Rivigsrbetet Klr posttermil påbörjdes uder 28 foto: åke e:so köper e fem tedel v SigtuH em Lidm 24: s std går ut de y projekterigsbr yt och ordr e budstävlig om projektet 1 12 lägeh eter och cirk 6 kvdrtmeter smhällsfsti i form v vård- och omsor gsboede, skolor och förskolor Bostdsläge heter ligger i cetr l Sigtu, Norrb ck och Vlst De köpt fstigh eter utgör ugefä r e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd och e femtedel v SigtuHems smhällsfstighe ter Rikshem hr äve köpt 49 proce t v ktier i y Vlst Cetru m AB Affäre är ytterligre e försälj privt ktör iveste ig där e rr i ett llmä yttigt bostd sbolg De totl köpeskillige uppgick till miljoer kroor Cetre s De låg res till e moder mötesplt De plts som tycktes pss bäst för e y kogressläggig vr dock red upptge v e posttermil Uder 8-tlet hde Poste låtit uppför de för tt ku hter stor mägder försädelser Beslute k 15 år sed låg ett gsverk hde vrit sbb och e-post vr på pltse och uder 4-tlet då fortfrde reltivt ovligt byggdes Bgårdspostkotoret Poste hde kort sgt iget ipå pltse Postkotoret revs tresse v tt sälj de sed för tt ge plts åt e y Det tog dock ite mer ä två år posttermil För tt förstå hur till i postes idustrilokl visioe hr utvecklts måste och mägde brev m gå tillbk ett pr år i tide vr föråldrd hde sjukit Behovet fs ite kvr edst e grå betogprojekt Västr City klump i cetrl Uder 1994 plerdes prosmtidigt fs det ite heller jektet Västr City som kom tt måg ktörer som klrde v tt lsers offetligt året därpå betl för e tom projektfstigdet vr ett smrbete mell SJ het u är Poste ville sälj och s std som skulle överdäck spårområdet vid Ces std förvärvr trlsttio och ge mer utrymme 1999 vr Olle Zetterberg stdsför själv City och äve utrymbyggdsdirektör och preseteme åt ett kogressceter ed Älvsjö och Koserthuset hr läge vrit de riktig ltertive för större kogresser Med ytt Wterfrot Cogress Cetre skps u ett ltertiv som äve iefttr kotor och hotell Det hr tgit femto år och äst tre miljrder kroor, me u hr cetrl fått e kogressläggig som klrr tt t emot betydligt större eveemg ä tidigre Red u, i de officiell ivigige, hr kogressverksmhete tjuvstrtt ågr evet och i dgr hr äve överlåtelse v hotelldele skett Kotorsdele är äst fullt uthyrd och bld hyresgäster återfis bld t SCA, Postkodslotteriet, Austrlies mbssd och Luftfrtsverket Res hr dock vrit låg Både pltse och projektet hr geomgått måg fser För cir- rde ett projekt som iefttde wterfrot CogreSS e y kogressläggig och ett förvärv v just posttermiprojektkostd (c): Läge: Vid Klrbergsgt i le för Ste Nordi, som då cetrl vr gtu- och fstighetsborgrarkitekt: White Arkitekter råd När Nordi sed förde idé vidre vr det ut ågot Projektledig: otl yt, BA (kvm): Jrl Asset Mgemet större motståd tt utveckl smoch Byggherre: Vitl ierstd s tidigt bli v Posttermile Projektstrt: ett fick Ytfördelig: det fick Klr värtom fstighetskti er Kotor: 25 kvm gott gesvr v de politisk k- stor omprojekterigr krävdes, vilket det egelsk bolget ite hde möjlighet tt fisier Cetre y rbetsyt 2,5 mdr 74 törer ermile förvärvdes för drygt 8 miljoer kroor och 21 gick s std ut projektet för tt let itresseter uder met Klrposte Ett krv vr tt det skulle iehåll e hotell- och koferesläggig vy över Riddrfjärde och stdshuset Projekterig och förhdlig vr i full gåg me så, de elfte september 21, iträffde ter- iträffde just som köpevtlet Mrriott Hotels och det österrikisk byggbolget Strbg skulle görs offetligt Bld offre fs persol frå Mrriott Hotels lokler i World rde Ceter Affäre löstes som riktigt vågde sig på ett ytt större projekt Egelsk Cliffstoe Ivestmet gick ovätt i som y köpre me ett år sere, 22, vbröts detljplerbetet Förslget hde ite mottgits väl och det visde sig tt det ite skulle gå tt bygg över bgårde då det skulle gör det svårt för frmtid ombyggder på bgårde Överdäckige, som frm tills dess hde vrit e fudmetl igredies i projektet, vr ite möjlig och Äu e omstrt skedde 24 och Stdsbyggdskotoret gick ut e y yt, u begräsd till de byggbr yt och e budstävlig orddes Återige vr krve hotell och e kogressläggig me u mer specifik krv och stde skulle sälj fstighete till det företg som bäst kude lev upp till förutsättigr Ett krv frå stde vr tt persoer skulle få plts i biosittig, 2 i bkettsittig och ett hotell mist 4 rum Kotorsbyggde är där för tt bär kostder Det är ryggrde för själv exploterige, berättr Christer Olofsso, fi löfte ger riskbl ffärer Fstighetsvärlde 1/211 2 Läsvärd dokumet som vslöjr spelet bkom de störst ffärer 26 Hotell: 2 4 kvm Vår bevkig v Färdigbyggt: Sommre kvm Kogress: ämet Fstighetsktie r lämr i dett umret fiummet och de stor oterde bolge Vi gör e ige utflykt, tillroristttcke mörkre trkter i USA Attette upp och för e tid vr det På fis- och kpitlmrkde är förtroede e mycket viktig tillgåg Vid sid v det självklr, tt leverer resultt, byggs oft sådt geom PR i olik former Och förhoppige tt fi guld, srt, är lltid ågot som k lock de oistte tt bortse frå uppebr brister och t lldeles för stor risker De bolg vi vlt tt titt på i de här rtikel är ite ågr stor hjr De lever på ivesterrmrkdes bkgård I brist på kpitl och resultt hr de frmför llt stst på tt prt upp si verksmhet och mål upp stor frmtidspler Ekl sker kläs i stor ord, misslyckde förklrs llmät mrkdsläge eller ågo form v dimridå Det är e lite grupp bolg som kyts ihop v tidigre gemesmm ffärer och persokoppligr, IC Fsti, Fudior och Hyresfstighetsfode 42 (värdepåverk de fktorer) Gtudress C Rullregt 7, Artillerigt Uthyrigsbr 17 re totlt: kvm Hyresgäster Cirk 4, SKF står för över 5 procet Hyr årsbsis,5 Mkr Vksg Smmf ttig uhemfoss äst störst förvärv uder Kefreuktioe där de stått för cirk 57 proce t v hel trsktiosvo lyme ufsti såldes 25 procet uder totl värderige Oro fis för vks er, eller högre förvätigr om drift och uderhållskostder rd SIgtuHe m Hr i och 7,8% Hyresrisk försäljige reodlt si Medel Uderhållsbehov portfölj och sålt v delr v sitt bestå Högt d som ite tillhör kärverksm trsktio hete, såsom vård och omsorgsfst Köptidp ukt i Rikshe Oktober 211 ms ivesterigr Köpre cirk 1,7 miljrd på er kommer tt Hemfos Säljre bidr till tt Sigtu Hem k fortsät Kefre Köpeskillig t sitt upprustigs progrm som 29 Mkr Direktvkst, plert Sigtu mrkdshyr Hem hr ktivt 1,4% Kr/kvm sökt efter e svr stgde prte 6 74 kr/kvm r till de u försåld fsti SIgtu är, ågot som de u får e kommu på i köpre Rikshe frmmrsch då det m Rikshem blir är ett v Sverig si iveste es strkste tillväxt rig SigtuHems område y smrbetsärmre 4 prter i visio ivåre Uder Norrbck där 211 års först e utvecklig v kvrtl vr Sigtu området är på Sveriges sbb gåg SigtuHem st växde komlämr mu då ivå delr v sitt bestå således över rtlet växte d 42 persoer, terre lågsik till e ivesfrå 9 99 till tig mål, som 4 487, motsv villig tt sts är rde 1,24 proce fullt ut på fstigh Kommuled t ter Rikshe eige hr uder I de uppm m äger sed fler ärksmmd år stst offes tidigr bostdsfstig e Kefreivt på frmtid uktioe hr heter rut omkri e verigsbehov sives1 fsti terigr i skol, iom e sr gi Sverige och förvlt ukförskol och tioerts ut uder frmtid De spekte r ugefär omsorg smt i kulturperiode 21 är däremot iräk 1 lägeh och fritidsläggoktober När eter d i värderige De hr större de välkäd fstigh igr, prker och förklrr dele v sitt och gtor Smtid eter Gmlestde ite det beståd i Upps reltivt låg priset igt hr omkrigligg l 2:8 och 2:5 som me äger Svills befr sed tidigr bld t rymme de kommuer r tt de blygsmm e äve fstigh mot bkgrud r SKFs huvud eter kotor i, budgivige v de demog Sol, sgick rre Lidigö, rfisk uder klubb vr ett result strukture e Västerås, Hlms de 11 t v osäkerheter strk efterfråg oktober blev td och Dde krig kommde de slutlig ryd prislppe ex: CHrISt vkser Det lågt uder förvä offer LIdH hr bld t ryktts L t ill tt börj om tt e v ropdes större de fsti hyresgäster WSP Sverig ut vr för sig där de AB, som står e högst bude för c 4 proce ldde på 16 respek t v hyresitäkter tive 1 miljo i Gmlestde er, tt jämför 2:5, hr pler på värderigr SIgtupo tt läm lokler på 29 rtfölj och 178 miljo Dess lokler er När fstigh är i gott skick eter fstighet sed ropde och bör ite vr omöjli (värdepåverk s ut gemesmt g tt hitt e de fktorer) vr Läge bostäde budgivige y hyresg r: ågot vssr äst till, äve om Smmf e meldet k t ttig Uthyrigsbr l frmförllt B låg tid för ett re totlt: Svefstighe läge som dett kvm ter och Hemfos rots vrv bostäde urikshem ivesterr cirk e mrkdsmä r kvm ssig vksgrd, 1,7 vård och omsorgs e viss osäker miljrder kroor reltivt säkr fsti 17 het krig SKF, hyresoch igår ett ytt 744 kvm gäster och ett som hyr smtlig förskolor och smrbete ågorlud ttrkt lokler i Gmle skolor SigtuHem läge i ivt kvm Hyresrisk: stde 2:8, bör äve ubidrr till tt det kommu blev det Hemfo ts i beräk s som v budgiv Låg Vksgrd ägd ige Om de bostäder: SigtuHem vrit säkr på ige ett k fortsätt bud på 29 miljo,6% e låg tid frmöv tt sitt kvr sitt upprustigsp er, 25 proce er t rogrm som uder värder trsktio vrit itresserde borde de h plert Rikshem ige Priset v tt delt i motsvblir e pålitlig rr e direkt Köptidpukt budgivige själv smrbetsprt vkstig omkri I och tt er mål Oktober 211 g 1,4 procet, vilket Köpre de tt sitter på iform förvlt och utveckl är mycket högt tio som är för si förvärv Rikshem området Svills högst Säljre vgörde för bedömig är fstighetes SigtuHem tt de mrkdsmä värde Köpeskillig siglerr ders ssig direkt fråvro frå 1 677,2 Mkr vkstige Direktvkst, budgivige e för likde fstigh mrkdshyr tydlig osäker Bostäder 5% ter i ett likd ehet krig frmtid vks Vård- och omsorgf e läge är cirk er Om SKF läm sti 5,25% sjuått procet fstighete skulle de Förskolor och det få stor skolor 7% kosekveser ite br på drifte e del v de tot ut äve thög direktvkstområdets ttrkt ige k rimlige ivitet som sed läge häförs till vrit förkippt fsti företget s stdrd och och i folkmu ålder som iebär Fstighetsvärld klls för Kul omfttde reoe 11/ 211 : Ite måg ku lor för Skf-fstighe t Lidesberg omgivde midre smhälle ågr mil orr respektive söderut Det ed större udtget frå de regel visde sig bli ett fstighetsköp i Brickebcke, ett bostdsområde i Örebros södr utkter frå guld till fsti I slutigsprospektet till Aktietorget uttlde ICs styrelse, vid de tide beståede v Peter Asp, Mtti Lilljegre och Nils Lilljegre (fr till Mtti), e målsättig tt bli e stor ktör i de svesk fstighetsmrkde Fiskrise kom emellertid emell väsetligt sämre tillgåg till ytt låt Historie om IC Norde Fsti kpitl Me det är ite hel förklrige börjr 26 Då gruddes Ivestors Cpi- Avkstige på fstighetskpitlet tl rust Swede Holdig Affärsidé i IC hr vr tt vrit låg frå strte och kppt räckt till tt köp fsti mell betl rätekostder 9 och 1 procet direktvmtti Lilljegre vr VD i kstig och belå ivesteic Fsti frm till 28 rigr till cirk 75 procet Ekl sker och också de störst ktieäreste skulle betls i ygre i bolget (cirk 6 prokläs i stor emitterde IC-ktier För cet v ktier våre 27) tt uderlätt hdel i k- ord, misslyckde Näst störst ägre i IC Fsttie oterdes ICs ktie på förklrs i våre 27 vr WilAktietorget de 1 mj 27 llmät mrkds- helmsso Bygg cirk Urspruglige hde bolget 16 läge eller procet v ktiekpitlet cirk 65 ktieägre Vid de tid vr Mtti Företget iriktde sig ågo form äve ägre och styrelseledfrämst på bostäder Eftersom v dimridå mot i Victor Jsso Group, så pss hög vkstigsiett företg verksmt som våer ite gick tt förverklig grossist och tillverkre iom i ågr tillväxtområde, fick smyckesbrsche or köpe huvudsklige ske i styrelses och de tillbk till 189 ICs först fstighetsköp större ägrs hemtrkter, i det här fllet i skedde i Guldsshytt (smhället Storå) Fstighetsvärlde 1/211 efter vård och omsorgsboe de, vilket Sigtu kommu, si turär miljö, hr kut erbjud geom både kommul och privt ktörer ugmlestde 2:5, 2:8, Fstighetsvärlde 1/211 fstighetsvärlde grskr I reklmes värld ligger hälsokäll i Bergslge Me i grskpet fis två fstighetsbolg, IC och Hyresfstighets fode Ambitioer är stor, särskilt sett till det begräsde eg kpitlet Ett tredje företg i smm väv är Fudior Här fis iterffärer, dmiistrtiv brister och kretiv bokförigsmetoder Precis som vid köp v cigrettpket borde såd här bolgs ktier förses e vrigstext Skf-HuSe fstighet Läge I ffäre Igår 211: Wterfrot Cogress är öppet och i gåg Fstighetsvärlde 1/211 4 ex SebSt I vllgå rd

4 Utgivigspl Fstighetsvärlde 212 Utgåv em Utgivigsdg Mterildg Nr 1 Krriär & kompetes juri 19 juri Utbildigs och rekryterigsbehovet är stort Vd sk m täk på? Hur udviks misslyckde rekryterigr? Vr kommer flskhlsproblem uppstå? Rätt mix v juior och seior rbetre Chefsförsörjig i fstighetsföretg Specil: Iteret som iformtios- och säljkl i bygg och fstighetsbrsche Nr 2 Bostdsutvecklig + 27 februri 16 februri Stor lys v smrkde Vilk är de viktig ifrstrukturprojekte och hur påverkr de fstighetsmrkde De y projekte, de seste ffärer och situtioe på loklhyresmrkde Bostdsmrkde hårdgrsks Specil: Allt iför Mipim 212 tips för mässbesökre, ged tid och plts för viktig evet uder mäss Nr Grö fsti 2 pril 22 mrs Det seste om eergi-, miljö- och dr hållbrhetsfrågor i fstighetsbrsche Best prctise Vd gör vi de gml huse? Vd är det seste vid yproduktio? Vilk miljörisker fis och hur k de miimers? Specil: Itertioell utblick Nr 4 Kotorsfsti 2 mj 19 pril Hur ser Sveriges bäst kotorsrbetspltser ut? Bolges bäst erbjudde Vilk är skillder mell gml och y kotorsfsti? Effektivitet, drift- och uderhållskostder Ldmärke - sttus? Vd kostr det tt bygg? Itertioell förebilder och jämförelser Morgodges kotor Så väljer hyresgäster kotor Nr 5/6 Årsredovisigr 4 jui 24 mj Svesk fstighetsbolg lämr ifrå sig mycket br och iformtiv årsredovisigr Vi grskr dem och betygsätter Hur k de bli bättre? Hur värderr bolge si fsti? Vd säger revisorer vid e figrskig? Ris och ros? Specil: Allsveck och dess påverk på bygg- och fstighetsbrsche Nr 7/8 Stdsutvecklig 2 ugusti 9 ugusti Vi grskr späde stdsutveckligsprojekt Hur hr politiker, fstighetsägre, rkitekter och plerre smrbett för tt å frm till e lösig? Ledde rkitekter dömer och berömmer Hur tillför br rkitektur kulturell och ekoomisk värde? Vilk är världsprojekte som ispirerr? Nr 9 Köpcetrum & Butiker +Mlmö 17 september 6 september Stor ortslys v Mlmö Kojukture för hdelsfsti Ny treder vid butiksetblerigr och projekt Hur klrr sig de befitlig hdelspltser Frmtid kosumtiosmöster och butiksfsti Värdehöjde cetrumförvltig Specil: Nyttig tips iför ExpoRel 212 Nr 1 Affärsjuridik + 15 oktober 4 oktober Stor ortslys v Dessutom hdfst juridisk råd för fstighetsägre Fstighetsrätt, hyreslg, skttelgstiftig Vilk förädrigr påverkr fstighetsägr mest? Allt om vilk jurister som fis i de stor trsktioer Nr 11 Högvkstde fsti 19 ovember 8 ovember Hur lycks m plcerigr i mer udd fsti? Hur pss hög vkstig får du i de geogrfiskt mer exter läge? Är det tillräcklig kompestio för e högre risk? Hur sk m täk krig mrkdsrisk och hyresgästrisk? Hur går det tt fisier de här type v fsti Ivesterr som lyckts geom tt köp det dr obbt Nr 12 Kosult 17 december 6 december Här tittr vi på hur rådgivr i och krig fstighetsbrsche gerr Hur är lösmhete? Vilk är de y utmr? Vilk persolförädrigr hr skett? Vilk är de y speciltjäster? Vi täcker i trsktioer, uthyrig, värderig/lys, shoppig, due diligece mer

5 Aospriser för tidige Uppslg Uppslg, utfllde 44 x 252 mm 42 x 275 mm 2 8:- 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 1/1-sid, 2:, :e omslg 1/1-sid, utfllde* 19 x 252 mm 21 x 275 mm 22 8:- 4:e omslg, utfllde** 21 x 242 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 1/2-sid, utfllde* 92 x 242 mm 1 x 275 mm 1 4:- 1/2-sid, liggde 1/2-sid, utfllde* 19 x 118 mm 21 x 1 mm 1 4:- ENDAS I ANKNYNING ILL PERSONNY 1/4-sid 92 x 118 mm 1/4-sid, utfllde* 1 x 1 mm 7 8:- För övrig formt begär offert Begärd plcerig +1% * Smtlig utfllde formt: lägg till mm på smtlig sidor för skärsmå ** Sist sid förses dressetikett, som upptr 2 mm i övre kt

6 måg besökre tt trfike uder kort perioder fick vår sjt tt krsch Vi hr u delvis byggt om sjte för tt de sk klr besöksstormige Vi säder äve V frå producert kl 8: 5-års rät 1,75 -,45-1,55 1-årsrät 1,675 -,45-1,59 producert kl 8 FASIGHESVÄRLDEN IDAG I DAG Alltid först de viktigste yheter tel: mejl: AUKIONEN IGÅR: 9,6 miljoer (Värderig: 9,6) Kugslede v budstrid Hemfos Först dges totl pris ldde exkt på värderige Köpeskillige för de 1 fsti som uktioerdes ut igår summerde 9,65 miljoer kroor, vilket vr riktigt är värderige som låg på 9,6 miljoer Sett till eskild fsti så hmde prislppe oft lågt frå värderigr, som mest vr köpeskillige 174 procet över respektive 9 procet uder Stig Svedberg vid vättbjöre Förvltig vr de som köpte högst över värderig är h betlde 1,7 miljoer för e fstighet i Sudsvll efter itesiv budgivig Jg hde kut sträck mig till 15 miljoer, kske evetuellt 17, säger Svedberg Högst pris betigde fstighete Dock 9 i cetrl Växjö som Kugslede köpte för 12 miljoer (värderig 16) Främst utmre uder de tio sist bude vr Hemfos Se vår sjt för tt läs om smtlig 1 trsktioer uder de först uktiosdge Auktioe följdes som mest v ugefär 12 besökre uder förmiddge FASIGHESVÄRLDEN IDAG AUKIONEN IDAG: 1 fsti Värderig 541 miljoer På ged: Cetrl dyrgrip i Mlmö rops ut Fstighete vo Coow 54 värderd till 9 miljoer Idg klock 9 är det dgs för de dr uktiosdge på Skdibiogrfe där tre skåsk och tio smålädsk fsti sk uktioers ut Förhdssckise gäller vem som vier budgivige om de stor fstighete vo Coow 54 på Bltzrsgt 1 i Mlmö (värderd 9 miljoer) När 1 hus som rops ut i dg berörs orter Mlmö (2st), Lomm (1st), Oskrshm (4st), igsryd (1st) och Nybro (5st) Ett hus i Oskrshm är uktioes lägst värderde edst 2 kroor Dges äst högst är på 26 miljoer Live-rpporterig, V-sädig och krsch Vår liverpporterig frå de först uktiosdge vr oerhört uppskttd och hde så tisdg AKUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Atrium Ljugberg 67,5 1,5-2,9% Blder 2,9 -,7-46% Briov 99,5, -1% Cstellum 84,4,5-7,6% Cte 71,5, -5,% Corem 19,5 -,5-11,8% Dgo 5,,4-16,7% Diös,5-1,1-21,% Fbege 51,85 -,45-4,% Fstprter 9,1,6-16,6% Heb 56, -,5-14,9% Hufvudstde 66,2 -,5-15,7% JM 87, -1,5-44,8% Klöver 24,9, -26,5% Kugslede 46, -,9-25,% NCC 11,8-2, -24,8% Peb 2,99 -,62-42,4% Ruric 2,2,2-5,6% Sgx 155, -1, -8,8% Sksk 95,55 -,5-28,% Wllestm 62,75, 7,% Wihlborgs 87, -,25-1,8% AKUELLA RÄNOR Nr Kurs + % + i år Stibor IDAG Alltid först de viktigste yheter telefo: fx: SIBOR må 2,51 -,,56 tisdg 8-9- Nr Fstighetsvärlde Idg är ledde på förlig v yheter frå fstighetsmrkde Redktioe vilägger sig om tt geom ett gediget yhetsrbetet lltid ligg i frotlije Det görs också ett ktivt urvl för tt komprimer iehållet och hjälp mottgr till e effektiv yhetsbevkig Nyhetsbrevet distribuers vrje vrdg uder 45 veckor, uppehåll uder semestermåde juli och mell jul och yår uktioslokle, äve det uppskttt Fortsätt tt följ oss på sjte! Sigtuhem sålde till Rikshem ställer tuff krv Avyttrr e femtedel v bestådet för 1,7 miljrder Rikshem, tidigre kät som Dombro, köper e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd, e femtedel v Sigtu kommus smhällsfsti och blir dessutom delägre i Vlst Cetrum E ffär som omfttr 1 12 hyreslägeheter och 6 kvm smhällsfsti, vård- och omsorgsboede (251 lägeheter och lokler), skolor och förskolor Köpeskillige uppgår till 1,7 miljrder kroor Svills hr vrit säljres rådgivre Kommue ställer fler krv på Rikshem som bld t förbider sig tt ite sälj vidre hyreslägeheter Om de trots det gör det får de betl ett mycket högt vite JLL: 25 miljoer Sigillet utökr uder Q i rsktiosvolyme uder det tredje kvrtlet uppgick till 25,1 miljrder kroor eligt JLL Dett är e ökig 22 procet jämfört smm period 21 Volyme för årets tre först kvrtl uppgår till 75,5 miljrder, vilket är e ökig 1 procet jämfört smm period 21 Sigillet hr förvärvt två fsti i cetrl e uthyrigsbr yt på 6 7 kvdrtmeter Fsti iehåller 7 bostdslägeheter och 2 2 kvdrtmeter lokler bld t Systembolget som hyresgäst Fsti hr dresse Kobbrs Väg 1 A-D och Redbergsväge FV IDAG FV IDAG Leimdörfer rådgivre vid försäljige v Norrvidde för 5,8 miljrder kroor Årets störst fstighetsffär Följ uktioe: fstighetsvrldese Bsle ställer Christi horé Bsle ställer Christi horé som y ffärsutveckligschef Fuktioe som ffärsutveckligschef är yirättd och är ett led i Bsles lågsiktig utvecklig för tt å målet om 8 förvltde kvm år 215 horé kommer ärmst frå EFM, i det hr h vrit försäljigs- och mrkdschef i olik företg FV IDAG Ldics storägre söker kokursskydd Ett v Nordes störst fstighetsbolg skr solvet storägre Uder äu e v ll dess svrt mådgr som fisbrsche upplevt tog fiskrise ett krftigt grepp om fler europeisk bker E v de bker som råkde ill ut är islädsk Glitir där de störste ägre Stodir (tidigre FL-Group) u sökt om kokursskydd (mortorium) Det skedde efter tt islädsk stte gått i och förvärvt 75 procet v bke för tt rädd de Stodir, som tidigre ägt är procet v Glitir, blev geom det krftigt utspädd och sökte i smbd dett kokursskydd Stodir är äve de störst ägre i Ldic Property är 4 procet v ktier Ldic hde vid årsskiftet förvltigsfsti värd cirk 5 miljrder SEK vrv de svesk fsti står för är 15 miljrder Utöver det hr Ldic också dr fsti i si ivestmetverksmhet och i projektutvecklige för fler miljrder Någo direkt påverk på Ldics löpde verksmhet iebär ite Stodirs mortorium Fstighetsbolgets fisiell ställig är dock ite strk och ut e solvet huvudktieägre k situtioe bli äu svårre FASIGHESVÄRLDEN IDAG Iko skjuter på hdelsprojekt i Stffstorp Svårt tt hitt hyresgäster Iko fsti hr svårt tt hitt hyresgäster till sitt hdelsområde lldeles öster om väg 18 i Stffstorp För ett år sed köpte m 12 kvdrtmeter råmrk och hr e byggrätt på 4 kvdrtmeter butiker ke är tt bygg ett volymhdelscetrum för hem, hus och fritid bredvid befitlig Willys och Skåepltor Det är lite svårt tt lock till såd här ställe just i dg, säger J Kristesso, VD på Iko Retil Dels hr kojukture försämrts, dels är kokurrese stehård ke vr urspruglige tt först butike skulle vr på plts u uder höste Ige hyresgäst hr äu kotrkterts me Kristesso tr det ro Vårt fokus ligger idg främst på tt bygg ut hdelsytor krig befitlig Ikevruhus så vi hr ite brist på projekt Me vi hr förstås ite köpt det här för tt ligg på mrke FASIGHESVÄRLDEN IDAG Ldic ivesterr 5 miljoer i Uddevll Mts Sterer: Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet Ldic ivesterr 5 miljoer kroor i tt bygg om Mydis hus, Hvidfeldt 22, i cetrl Uddevll Smtidigt hr hyresgäster Sktteverket, Försäkrigskss, Kroofogde och Arbetsförlige förlägt hyreskotrkte i sex år Fstighete är på totlt drygt 1 kvdrtmeter och de fyr mydi upptr större dele v ytor Ombyggtioe beräks vr klr uder 21 Bygg-Fst Projekt vr Ldics rådgivre uder kotrktsutformig Mts Sterer, VD Ldic Swede, berättr för Fstighetsvärlde Idg tt bolget upplever e fortstt god hyresutvecklig för sitt ågot spridd beståd Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet, trots de ekoomisk utvecklige Vi teckr kotrkt på fortstt br ivåer, äve om ökige ite är lik strk som tidigre Speciellt lägs Norrldskuste och i Mälrdle är utvecklige fortstt god, säger Sterer FASIGHESVÄRLDEN IDAG KF gör butik v Lämr AXA Coor föryr gmml biogrf för Ebb Sksk KF Fsti hr v bostdsrättsföreige Södertor fått totletrepred för tt skp e livselsbutik i de tidigre biogrfe på Medborgrpltse i Nu pågår omfttde ombyggd och är llt är färdigt hr e kvdrtmeter stor Coop-ehet erstt de tidigre biogrfe KF Fsti sk skp e eergieffektiv och optimlt pssd butik De y butike sk öpp om ett år Vi hjälper fstighetsägre tt se om sitt hus IPSA OM NYHEER Mrkdes bäst yhetsbrev, FV Idg, k bli äu bättre di hjälp Hör v dig yhetstips till: KALENDARIUM Sttistik Silf/Swedbk: iköpschefsidex tjästesektor september kl Ekoomi Dske Bk: kojukturprogos kl 11 Ebb hr rekrytert Frid Stow Lid som chef för fstighetsutveckligsvdelige Vi fortsätter vår stsig på tt skp Sveriges bäst fstighetsutveckligsvdelig, säger Lert Berg, VD Ebb i Ebbs mål är tt rekryter ytterligre tre-fyr rbetre iom Fstighetsutvecklig Stow Lid kommer ärmst frå AXA REIM och rbetde i dess på Nim/Newsec AM Coor Service Mgemet hr förlägt vtl Sksk Kommersiell Utvecklig Norde i ytterligre tre år Avtlet omfttr levers v fstighetsservice till drygt 25 kvdrtmeter förvltigsfsti Sksk Kommersiell Utvecklig är e v vår llr först kuder, och det käs därför speciellt roligt tt få föryt förtroede frå dem, säger Ulf Wretskog, vvd på Coor Service Mgemet i Sverige FV IDAG FV IDAG FV IDAG AKUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Allokto 6,2 -,5-7% Aehem 28,1 -,9-7,% Atrium Ljugberg 5, -1,5-16,9% Blder 6, -4,5-22% Briov 71, -4, -2% Cstellum 59,5 -,75-9,8% Cte 91,5-1,5-1,1% Corem 7,5-4,5-22,% Dgo 47, -,5-25,4% Di Bostd 6,1 -, -12,4% Diös 21, -1,2-1,1% Fbege 9, -,1-41,8% Fstprter 25,2 -,6-21,% Heb 46,,7-21,4% Home Properties 88,25-1, -1,9% Hufvudstde 52, -1,75-15,1% JM 54,25-5,75-58,8% Klöver 16, -1,7 -,2% Kugslede 4,2 -,5-4,% NCC 65,5-2,5-52,1% Peb 5,9-1,1-45,4% Ruric 47, -,7-8,1% Sgx 55,5 -, -26,7% Sksk 77,25-4,25-5,5% Wllestm 88, -2,5-28,6% Wihlborgs 94,5-6,5-17,8% AKUELLA RÄNOR Kurs + % + i År SIBOR må 5,465,67,81 5-års rät,74 -,16 -,88 1-årsrät,82 -,115 -,458 NU MED FLYGFOO OCH FASIGHESGRÄNSER Semirium: Köpcetrum & butiker 15/1 KÖPFESEN ÖVER? Hdelskojukture hr vrit formidbelt strk i fler år Vd häder u? HUI:s Jos Arberg berättr För fullstädigt progrm och mäl, se wwwfstighetsvrldese KALENDARIUM Fstighetsvärlde: Vi tr fsti på llvr! (-8) Mäss Expo Rel 28, Itertioell Fstighetsmäss i Müche, yskld Semirium Köpcetrum & Butiker Arr: Fstighetsvärlde Vi erbjuder er e mycket ttrktiv osplts mycket god expoerig Fstighetsvärlde Idg är de självklr morgoläsige för fstighetsktörer Du fis grtert på de flest beslutsfttres skrivbord uder de period du oserr Aosyt är 6x5 mm Vi k också erbjud specilformt 116x16 mm i edkt v yhetsbrev Aoserig på yhetsbrevet k vr mycket itresst tt kombier oserig på Fstighetsvärldes hemsid Hör v dig till vår irådgivre för offert FASIGHESVÄRLDENS VECKOBREV Vrje mådg skickr Fstighetsvärlde ut sitt veckobrev som smmfttr de föregåede vecks viktigste yheter Mottgrgruppe är större och bredre ä för det dglig yhetsbrevet Du år lägre i i företge Här hr du möjlighet tt bok estk ospltser eller domier geom tt lägg kombitioer v två eller tre oser på ett kostdseffektivt sätt osyt: 48 x 64 pixlr sposorpositio: 25 x 122 pixlr Hör v dig till vår osvdelig på ltertivt för offert

7 SVENSK FASIGHESINDIKAOR Utgåv Utgivigsdg mterildg sfi pril 12 mrs Svesk Fstighetsidiktor hr getts ut v Fstighetsvärlde i 2 år och är där uik i sitt slg de kotiuitete De sprs v preumerter uder mycket låg tid och väds v måg som ett slgs uppslgsverk Svesk Fstighetsidiktor (SFI) iehåller kort lyser v fstighetsmrkder på 9 större orter i Sverige fylld yckeltl, hyror, priser etc Dessutom iformtio om årets viktig hädelser på fstighetsmrkde 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 4:e omslg, utfllde 21 x 275 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 92 x 242 mm 1 4:- FASIGHESINDIKAORN på WEBBEN Ivesterigsidiktor fis umer äve på webbe Aväd de som kostdseffektiv kl för tt träff rätt på just di mrkd Det ger dig också möjlighete tt kombier oser i både de tryckt versioe och webbupplg osyt: 2 x 62 pixlr Hör v dig till vår osvdelig på ltertivt för offert

8 WWWFASIGHESVARLDENSE Fstighetsvärldes hemsid erbjuder idg e låg rd kompletterde tjäster till vår tryckt produkter Där fis brsches störst rtikelrkiv fler ä 18 sökbr otiser frå yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg Dessutom fis fler rtiklr ur tidige De är fortfrde mrkdsledde geom sitt uik och geomrbetde iehåll Besökr till Fstighetsvärldes hemsid är oft återkommde besökre och k där t del v ffärslyser och specilskriv webkröikor v ledde persoer i fstighetsbrsche Med e toppber/porm erhåller du e mycket tydlig expoerig Vår premieplts Äve vår dr formt isider och widescree erbjuder vi dig ttrktiv sylighet toppber: 98 x 12 pxl, 1 9:- per veck ekel isider: 468 x 12 pxl, 6 7:- per veck dubbel isider: 468 x 24 pxl, 1 8:- per veck ekel Widescree: 25 x 12 pxl 5 2:- per veck dubbel Widescree: 25 x 24 pxl 6 9:- per veck trippel Widescree: 25 x 6 pxl 8 4:- per veck skyscrper: 25 x 8 pxl 12 9:- per veck prov gär tt kombier oserig på hemsid oser i Fstighetsvärlde Idg och i veckobrevet Ytterligre möjli till riktd oserig erbjuder vår specilsjt Fstjobbse prt vår osvdelig på , ltertivt för offert

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift!

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift! Joas Möller Nielse Rapporte är gjord för dubbelsidig utskrift! Eergi & koldioxide i svesk tulpadrivig 2009 2009 Joas Möller Nielse Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefo: 0709-68 63 93 E-post:

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer