Årsredovisning. Styrelsen för Brf Platån. Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Styrelsen för Brf Platån. Org.nr: 714800-1352. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret"

Transkript

1

2 Årsredovisning Styrelsen för Brf Platån Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Förvaltningsberättelse 2011 Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Emigranten 1-11 och Expressen 1-3 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder 580* Fördelning per fastighet - Emigranten Emigranten ,5 - Emigranten ,5 - Emigranten Emigranten Emigranten Emigranten Emigranten Emigranten Emigranten Emigranten Expressen Expressen Expressen Lokaler (inkl. förråd) Garage 91 - Bilplatser *varav 2 st hyresrätter Föreningen har 12 st kommersiella lokaler, varav 1 st är upplåten med bostadsrätt (122 m 2 ) och 11 st är upplåtna med hyresrätt (780 m 2 ). Inom föreningen finns en föreningslokal med plats för 30 personer, en gästlägenhet för 4 personer med pentry och dusch samt en fastighetsexpedition med personalrum, sammanträdesrum mm. Utöver detta finns ett motionsrum med bastu. Fastighetsadresser Emigranten 01, med adress Flintlåsvägen Emigranten 02, med adress Flintlåsvägen Emigranten 03, med adress Flintlåsvägen Emigranten 04, med adress Flintlåsvägen 3-17 Emigranten 05, med adress Flintlåsvägen 1 Emigranten 06, med adress Lodvägen 2 Emigranten 07, med adress Lodvägen 4 Emigranten 08, med adress Lodvägen 6-8 Emigranten 09, med adress Lodvägen Emigranten 10, med adress Lodvägen 14 Emigranten 11, med adress Lodvägen Expressen 01, med adress Flintlåsvägen 2-22 Expressen 02, med adress Flintlåsvägen Expressen 03, med adress Flintlåsvägen 38-46

4 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Förvaltning Brf Platån - teknisk förvaltning Under året har föreningen haft avtal med HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning ISS Facility Services AB (tom 30/11) - städning Teknostäd AB (from 1/12) Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB - markskötsel Securitas - parkeringsövervakning Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika firmor. Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Vald till och med Björn Kellerth Ordförande 2013 Björn Borg Vice ordförande 2012 Catharina Fröjdh Ledamot - ekonomiansvarig 2012 Arne Lundström Ledamot - sekreterare 2013 Agneta Sundman-Claesson Ledamot - informationsansvarig 2012 Bert Christiansson Ledamot 2012 Raija Kallio Ledamot 2013 Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av styrelsens ledamöter, två i förening. Anställda Jonas Sahlberg Bo Streling Mattias Polbring Teknisk förvaltare Fastighetsskötare Fastighetsskötare Revisorer Lars Lundberg, Revisionsbyrån Lundberg & Co AB Per-Uno Söderholm Revisorsuppleanter Gunilla Eriksson Green Åke Nilsson Valberedning Margareta Herrmann Leif Lindvall Ann-Christine Sundén Sammankallande

5 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Avgifts- & hyresbortfall, % 0,50 0,46 0,10 0,15 0,21 Fond för yttre underhåll, tkr Belåning*, kr/kvm (enligt tax.besked) * 344* 349* 356* Årsavgiftsnivå för bostäder**, kr/kvm ** * Föregående år har korrigerats för att uppnå jämförbarhet ** Föregående år har korrigerats för att uppnå jämförbarhet Styrelsens kommentarer Föreningen visar ett resultat på kr och efter förändring av fond för yttre underhåll kr. Låneskulden har under året ökat med tkr. Föreningen har fortsatt god likviditet. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Däremot erlägger föreningen uttagsmoms på en del av fastighetsskötarnas lönesumma för att denna verksamhet anses konkurrera med momspliktiga företag. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma, den 48:e i ordningen, hölls i Rudbecksskolans aula. På stämman deltog 103 röstberättigade medlemmar. Utöver dessa var ett 30-tal boende närvarande. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 701 medlemmar. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft tolv (12) protokollförda styrelsesammanträden, ett (1) budgetsammanträde och ett (1) bokslutssammanträde. Information Styrelsen har under verksamhetsåret löpande lämnat information genom: Styrelsen informerar som delats ut till samtliga hushåll vid 4 tillfällen under 2011 (mars, juni, september och december månad). Vår hemsida: Under första helgfria torsdagskväll varje månad mellan kl har, i möjligaste mån, styrelseledamöter funnits anträffbara på fastighetsexpeditionen i samband med kvällsöppet för att svara på frågor mm. Denna verksamhet avslutades i september på grund av brist av besök.

6 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Radonmätning Radonmätningar har utförts och åtgärdas i lägenheterna med förhöjda värden genom att spaltventiler monteras. Stamrenovering (Relining) På Platån gjordes hösten 2008 en test på rörstammarna. Därefter beslutades att genomföra ett byte av samtliga stammar, då behovet var akut. Konsultbolaget WSP anlitades som experter på området, att bistå vid upphandling och sedan följa projektet under dess genomförande och löpande vara i kontakt med styrelsen med information om utvecklingen. Informationsmöten med berörda boende i respektive uppgång, har hållits i god tid innan arbetet påbörjats, då man berättat om tider för genomförandet just i deras lägenhet, tillgång till vatten, toalett, skogstoa, duschvagn etc. Under projektets gång har det hållits så kallade byggmöten, där rapportering skett. Där har representanter för styrelsen, WSP, Aarsleffs Rörteknik och fastighetsexpeditionen deltagit. Stambytesprojektet på Platån har hela tiden präglats av en positiv och konstruktiv anda och dialogen mellan boende på Platån och Aarsleffs Rörteknik har under arbetets gång varit god. Arbetet som påbörjades 18 maj 2009 avslutades under de sista veckorna i december Det sista som gjordes i stambytesprojektet var att ansluta till kommunens rörsystem i gatan, där också deras ansvar tar vid. Städning Under 2011 har ny entreprenör för städning av föreningens gemensamma ytor upphandlats. Tidigare entreprenören sades upp i början av maj 2011 och därefter lades det anbud för att hitta en ny entreprenör. Vi fick en mängd anbud varav 12 företag intervjuades. Valet föll till slut på Teknostäd AB, för deras kunskaper och utmärkta referenser. Dessutom fick vi ner kostnaden på städuppdraget. Teknostäd AB började den 1 december och en första utvärdering kommer att ske efter tre-fyra månader. Nytt avtal med ComHem Den tecknades ett nytt gruppavtal med ComHem. Ett avtal som löper på 36 månader och gav helt andra förutsättningar för föreningen. Inför detta hade ett antal leverantörer intervjuats och lämnat offerter. Spridningen på offerterna var ganska stor och i slutändan hade ComHem lämnat det förmånligaste förslaget. Detta har då inneburit för föreningen att vi idag fått möjlighet att gruppansluta samtliga lägenheter till standard TV-utbud, tillval av 8 valfria kanaler med digitalbox samt bredband och telefoni. Föreningen har också förberett för ett införande av en lokal tv-kanal där intern nyttoinformation kommer att läggas ut. Platådagen Bostadsrättsföreningen Platåns trivseldag för medlemmarna är numera en väl inarbetad och trevlig tradition. I slutet av sommaren anordnas dagen tillsammans med sponsorer som har anknytning till föreningen (mäklare, banker, leverantörer till föreningen). 2011, den 27 augusti, var det femte gången evenemanget genomfördes på detta sätt. Många sponsorer/leverantörer var intresserade av att få möta medlemmarna under festligare former, denna gång var det så många som 12 st. Medlemmarna bjöds på grillad korv, kaffe, bullar, glass, godis och festis. För barnen fanns bl.a. ansiktsmålning, clown som gjorde ballongfigurer, sockervadd, hoppborg och ponnyridning. Tipsrundan runt vårt fina parkområde mellan Lodvägen och Flintlåsvägen lockade många medlemmar som hade möjlighet att vinna varor från några av våra sponsorer. Under de tre timmar Platådagen pågår har styrelseledamöterna möjlighet att känna av den allmänna temperaturen i föreningen. Därför kan vi i styrelsen med säkerhet säga: Det är toppen att bo på toppen av Edsberg! Vi räknar med att ca 350 besökare njöt av årets Platådag den 27 augusti.

7 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Ombyggnad, underhåll och reparationer Under verksamhetsåret 2011 har bl.a. följande åtgärder genomförts till en total kostnad om ca 13 Mkr: Stamrenoveringen gick in i sin slutfas Förnyat tre stycken lekplatser på Flintlåsvägen. Renoverat Fortet i parken mellan Lodvägen och Flintlåsvägen. Renoverat hälften av alla entrétrappor samt en källarbassäng. Kallgaragen målades om på framsidan. Iordningställt yta och inköpt ytterligare 3 stycken komposthus. På baksidan av Lodvägen 4 källarutgången, har gångvägen gjorts bredare och asfalterats för att underlätta för fastighetsskötarna att dra ut sopkärlen. Räcket upp till Flintlåsvägen 9 har gjorts om. Planterat en häck runt containerplatsen i korsningen Flintlåsvägen - Lodvägen. Flyttat sandfickan som stod bakom gamla expeditionen (Flintlåsvägen 34) till ytan längst upp vid kallgaragen för att slippa störningar vintertid när Tylömarks hämtar sand. Installerat ytterligare belysning vid trappan från Flintlåsvägen upp till hus 15. Grusytan vid seniorlekplatsen har tagits bort och ersatts av betongplattor för att underlätta för folk med rullator att ta sig dit. Planterat om och bytt ut gamla buskar och blommor i rabatterna utanför en del entréer. Kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt Föreningen har tecknat en försäkring som säkerställer att alla medlemmar har denna obligatoriska försäkring som täcker de delar som bostadsrättshavaren är ansvarig för vid eventuella skador. Årlig besiktning Den 15 september 2011 genomfördes den årliga besiktningen tillsammans med förvaltare och revisor. Avgifter och hyror Årsavgifter för bostadsrättslägenheterna höjdes med 5 % under Styrelsen beslutade vid budgetsammanträdet i oktober om följande avgifts- och hyreshöjningar för 2012: Bostadsrätter + 2 % Hyresrätter + 2 % Nya hyror för: Varmgarage: Termogarage: P-plats-bred-motorvärmare: P-plats- motorvärmare: P-plats utan motorvärmare: Extra förråd: 600:-/månad (oförändrat) 500:-/månad (oförändrat) 300:-/månad (oförändrat) 200:-/månad (oförändrat) 150:-/månad (oförändrat) 450:-/m 2 /år (oförändrat)

8 Bostadsrättsföreningen Platån Organisationsnummer: Överlåtelser Av föreningens 578 bostadsrättslägenheter har 54 st överlåtits genom försäljning under året. Försäljningsdata: Storlek kvm Antal Medelpris Medelpris/kvm 21, , , , , , Totalt st lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Framtida utveckling Budget för 2012 Budgeten för 2012 visar ett resultatutfall efter skatt på 645 tkr. Det negativa resultatet förklaras med att kostnaden för planerat underhåll, i enlighet med underhållsplanen, uppgår till 7,8 mkr för Föreningen gör överföringar till fond för yttre underhåll baserat på underhållsplanen och i budgeten per uppgår underhållsfonden till 0 kr. För att åter bygga upp fonden för kommande års underhåll, har styrelsen beslutat att höja avsättningen till fonden till 4 mkr. Överföring från fonden kommer att göras motsvarande 2012 års kostnad för planerat underhåll. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna från och med med 2 %. Ombyggnad, underhåll och reparationer Under verksamhetsåret 2012 är följande åtgärder planerade: Renovera resterande entrétrappor samt källarbassänger. Permanenta grillplatserna. Bygga om delar av lekplatsen i parken mellan Lodvägen och låghusen. Fortsätta med omplantering av buskar och blommor. Påbörja renovering av tvättstugor. Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår stämman besluta att i ny räkning överföra enligt ovan kr. Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

9 Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Överföring till fond för yttre underhåll enligt UH-plan Uttag ur fond för yttre underhåll Resultat efter förändring av fond för yttre underhåll

10 Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Reservfond Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Fastigo

12 Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Årets skatt Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Avräkningskonto HSB Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa likvida medel

13 Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak Ombyggnader Rak Inventarier Rak Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 0 tkr. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden 0 0 Arvode föreningsvald revisor Arvode valberedning Övriga ersättningar Utbildning Kostnad för konferenser Övriga personalkostnader och erhållna bidrag Löner till anställda Sociala kostnader Förändring av semesterlöneskuld Uttagsskatt Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Sjuk- och hälsovård Bidrag Summa Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

14 Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Övriga intäktsbortfall Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Övrig drift Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Maskiner och inventarier Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter fasträntekonto Ränteintäkter bankkonto Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader skattekonto Övriga räntekostnader

15 Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

16 Org.nr: Noter Not 8 Not 9 Not 10 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Försäkring Kabel-Tv Övrigt Kortfristiga placeringar Kreditinstitut Räntesats Löptid Nordea 3,05% Not 11 Not 12 Not 13 Kassa och bank Handkassa Bankkonto Bankkonto Bankkonto Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Avsättning till fond för UH Uttag ur fond för UH Föregående resultat omföres Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea ,79% Nordea ,56% Nordea ,79% Swedbank AB ,48% Swedbank AB ,42% Swedbank AB ,97% Swedbank AB ,10% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

17 Org.nr: Noter Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Övriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Sollentuna, den.. Björn Kellerth Björn Borg Catharina Fröjdh Arne Lundström Agneta Sundman-Claesson Bert Christiansson Raija Kallio Carl Arne Lundström Catarina Fröjdh Raija Kallio Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Per-Uno Söderholm Revisor Lars Lundberg Auktoriserad revisor av HSB Riksförbund förordnad revisor

18 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not 2 Fastighetsskötsel 4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel Drivmedel, fordon och maskiner Försäkring och skatt, fordon Lås/nycklar Skyltar Övriga Fastighetsskötsel mark, avtal Fastighetsskötsel, mark tilläggstjänster Städ, tilläggstjänster S:a Fastighetsskötsel Löpande underhåll 4110 Reparation av bostäder, ytskikt Reparation av bostäder, VA/Sanitet Reparation av bostäder, värme Reparation av bostäder, ventilation Reparation av bostäder, el Reparation av lokaler, ytskikt Reparation av lokaler, VA/Sanitet Reparation av lokaler, värme Reparation av lokaler, el Reparation av lokaler, övrigt Reparation av gem utrymmen, vitvaror Reparation av gem utrymmen, ytskikt Reparation av gem utrymmen, tvättutrustning Reparation av gem utrymmen, miljöanläggning Reparation av gem utrymmen, övrigt Reparation av installationer, VA/sanitet Reparation av installationer, värme Reparation av installationer, ventilation Reparation av installationer, el Reparation av installationer,tele/tv/porttele/data Reparation av installationer, hissar Reparation av installationer, lås Reparation av installationer, övrigt Reparation av huskropp utvändigt, tak Reparation av huskropp utvändigt, fönster Reparation av huskropp utvändigt, balkonger Reparation av huskropp utvändigt, entrédörrar Reparation av markytor, belysning Reparation av markytor, övrigt Reparation av garage och p-platser Reparation pga skadegörelse Reparation, försäkringsskador Reparation, vattenskador Reparation, övrigt S:a Reparationer El 4310 Elavgifter S:a El Uppvärmning 4323 Fjärrvärme S:a Uppvärmning

19 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not 2 Vatten 4330 Vatten och avlopp S:a Vatten Sophämtning 4346 Återvinning Sophämtning Container S:a Sophämtning Fastighetsförsäkring 4410 Fastighetsförsäkringar S:a Fastighetsförsäkring Städning 4483 Städ, avtal S:a Städning Förvaltningskostnader 6060 Kreditupplysning Representation Bygglov Kopieringskostnader Kontorsmateriel Egna Trycksaker Telefon Mobiltelefon Datakommunikation Porto Inkasso Administrativ förvaltning, avtal Administrativ förvaltning, tilläggstjänster Övriga förvaltningskostnader Konsultarvoden Advokat- och rättegångskostnader Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Övriga kostnader Lämnade bidrag och gåvor S:a Förvaltningskostnader Extern revision 6421 Extern revision S:a Extern revision Personalkostnader 7013 Löner till anställda Förändring av semesterlöneskuld Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Övriga kostnadsersättningar och naturaförmåner Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld Uttagsskatt Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Utbildning

20 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not Erhållna bidrag för personal Kostnad för konferenser Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader S:a Personalkostnader Övrig drift 4012 Reparation och underhåll av maskiner Entrémattor Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Hissar och portar, avtal Vinterskötsel Lokalanpassningar Larm och bevakning Ventilationsanläggning Tvättstugor Kabel-TV TV/Tele/Data Bredband Mark, tilläggstjänster Övrigt, fastighetsförvaltning Fastighetsjour Nyanskaffningar, byggnader Övriga avtal Lokalhyra Möbler och inredning Datorutrustning och program Förbrukningsmateriel Arbetskläder och skyddsutrustning Övriga förbrukningsinventarier Resor Stämma Styrelse Övriga möteskostnader Föreningsverksamhet S:a Övrig drift Summa Drift Planerat underhåll 4213 Underhåll av bostäder, ventilation Underhåll av lokaler, ytskikt Underhåll av gem utrymmen, tvättutrustning Underhåll av gem utrymmen, övrigt Underhåll av installationer, VA/sanitet Underhåll av installationer, ventilation Underhåll av installationer, övrigt Underhåll av huskropp utvändigt, tak Underhåll av huskropp utvändigt, entrédörrar Underhåll av huskropp utvändigt, övrigt Underhåll av markytor, hårdgjorda Underhåll av markytor, lekutrustning Underhåll av garage och p-platser Underhåll övrigt S:a Planerat underhåll

21 Totala kostnader Fastighetsskatt Räntekostnader -3% Avskrivningar -5% -4% Drift -50% Planerat underhåll -38% Fördelning driftkostnader År 2011 År

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 >0 (1) (D 0 ( 3 0 - w -I m z Org.nr: 769616-5716 Brf Takten Styrelsen för 2014-01-01-2014-12-31 verksamhet under räkenskapsåret får härmed avge årsredovisning för föreningens Årsredovisn ing BRFTAKTEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Täppan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Täppan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702002-4217 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för (702002-4217) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer