BESÖK bibliotekspersonal i utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖK bibliotekspersonal i utveckling"

Transkript

1 BESÖK bibliotekspersonal i utveckling

2 ISBN Länsbibliotek Östergötland, 2014 Redaktör: Lena Udd Grafisk form: Rolf A Olsson Tryckeri: Exaktaprinting AB Skribenter: Niclas Siljedahl Annika Holmén Kerstin Olsson Marie-Louise Axelsson Anne Hederén Liza Bäckström Annika Eliasson Faxén Kira Berg Tommy Jansson Anja Leiding Deltagarna i de transnationella studieresorna Foto: Annika Holmén, s. 7, 11, 14, 16, 17, 18,19, 25, 26, 30, 31, 34, 60, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77. Niclas Siljedahl, s. 27, 38, 41, 47, 52, 54. Kerstin Olsson, s. 5, 6, 50, 56, 59. Mark Borneman, s. 2. Colourbox Deltagarna i de transnationella studieresorna

3 Innehåll 3 Förord 4 Om BESÖK 7 Biblioteksrummet hemma 15 Biblioteksrummet borta 21 Läslust 27 Marknadsföring 37 Teknik och nya medier 47 Globalisering 51 Tillgänglighet 57 Lärande processutvärdering och ledarskap 61 Vad gör andra BESÖK i Europa 80 Individuella utbildningar 82 Gemensamma utbildningar 84 Kursutvärderingar

4 BESÖK på besök i Holland. 2 Projektet BESÖK

5 Förord Bibliotekets roll i samhället blir allt viktigare. I den nya bibliotekslagen står det till exempel att biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det är ingen liten utmaning. De som arbetar i bibliotek ska vara något av allkonstnärer och kunna handleda människor som kommer från världens alla hörn, med alla former av funktionsnedsättningar, i all världens litteratur och kunskap. För att kunna göra det måste de samarbeta med varandra, dela med sig av sin kompetens och hela tiden lära nytt. De måste också vända sig både inåt och utåt för att söka kunskap, inspiration och sist men inte minst arbetsglädje. Kompetensutveckling Under de senaste två åren har bibliotekspersonal i Östergötland haft möjlighet att ta del av kompetensutveckling utifrån sina egna behov och individuella utvecklingsplaner. Den här boken kan ges ut tack vare alla som deltagit och flitigt dokumenterat det de varit med om. Detta gör det möjligt att reflektera över det man lärt och sprida det till fler. Ännu mer finns att läsa på projektets webbplats projektbesok.se. I projektet har vi också fått verktyg för en kontinuerlig kompetensutveckling som kommer att sätta spår i framtidens bibliotek och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Kerstin Olsson Länsbibliotekarie i Östergötland Förord 3

6 Om BESÖK Inför starten Bakgrunden till projektet var de stora förändringar som bibliotekssektorn har genomgått de senaste åren. Den tekniska utvecklingen har förändrat alla aspekter av bibliotekets verksamhet. Medarbetarna möter också många andra utmaningar som ställer krav på ökad kompetens däribland globaliseringen, barn och ungdomars minskade läsförståelse, en förändrad mediemarknad och ökade krav på tillgänglighet för alla grupper i samhället. Tanken var att BESÖK skulle se till att bibliotekspersonalen skulle stå bättre rustad att möta dessa nya krav och förväntningar. Därigenom skulle biblioteken också få möjlighet att ge bättre service och, såväl direkt som indirekt, påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning främja digital delaktighet i samhället, förbättra barn och ungas läsförståelse, främja det livslånga lärandet, förbättra bemötandet gentemot män och kvinnor från olika kulturer med mera. I början av projektet gjordes inventeringar av personalens utvecklingsbehov med hjälp av SWOT-analyser. Vissa utvecklingsområden dök upp i alla analyser, andra bara på enstaka bibliotek. Utifrån resultatet sammanställdes en lista över samtliga utvecklingsområden som tagits upp. Listan låg sedan till grund för en webbbaserad enkät som skickades ut till hela målgruppen, där deltagarna bland annat fick välja fem prioriterade utvecklingsområden bland cirka 40 valbara alternativ. Med enkätresultatet som grund fick varje deltagare sedan ta fram en individuell utvecklingsplan i samråd med sin chef. Chefen ansvarade för att ta fram en utvecklingsplan för hela biblioteket. Genomförandet BESÖK har sedan genomfört kompetenshöjande insatser inom nästan alla områden som framkom vid behovsinventeringen. Särskilt fokus har legat på de områden som prioriterades av flest deltagare: marknadsföring, läs- och surfplattor, sociala medier, handledning och pedagogik, biblioteksdatasystem och lässtimulerande metoder. Sedan projektets officiella premiärdagar i maj 2012 har över 100 utbildningsdagar arrangerats, riktade till hela eller en stor del av målgruppen. Vid varje utbildning har deltagarna fått fylla i en kursutvärdering. Samtliga kurser har fått ett positivt snittbetyg av målgruppen, och i de flesta fall mycket positivt. 4 Om BESÖK

7 Rapporter om varje utbildningsinsats, inklusive kursmateriel och resultat av utvärderingen, har allt eftersom publicerats på projektets webbplats, projektbesok.se. Där kan man även ta del av planer, checklistor, protokoll och minnesanteckningar från möten. BESÖK har även haft flera transnationella spår. Under våren 2013 genomfördes tre studieresor till ett stort antal biblioteksaktörer i Holland, Danmark och England. Vid var och en av resorna deltog personer i målgruppen, både chefer och medarbetare. Deltagarna dokumenterade själva sina intryck, både i form av reserapporter på projektbesok.se och på särskilt avsedda bloggar under resans gång (besokholland.tumblr.com, besokdanmark.tumblr.com och besokengland.tumblr.com). För att komplettera det centrala kursutbudet har varje bibliotek fått möjlighet att genomföra individuella insatser, specialistutbildningar för enstaka medarbetare. De flesta bibliotek har utnyttjat denna möjlighet. Handikappföreningarna Östergötland har varit en samverkanspartner genom hela projektet och har hjälpt BESÖK att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. De har bidragit med tips och råd om det allmänna kursutbudet och ibland själva varit med och arrangerat kurser. Resultatet Totalt har 360 olika personer på de 15 biblioteken genomgått minst en utbildningsinsats genom BESÖK. Många av dem har gått ett flertal kurser, ibland ett stort antal. Vid projektansökan beräknade vi att målgruppen bestod av 327 personer, vilket innebär att deltagandet tekniskt sett ligger på 110 procent. Förklaringen är personalomsättning en del personal som deltog i tidiga projektaktiviteter har hunnit sluta på sin arbetsplats och ersättas av nytillkomna. Den totala personaltiden som biblioteken har lagt på enbart kursdeltagande uppgår till timmar. Fördelarna med att samverka om kompetensutveckling har varit tydliga det möjliggör fler, större och bättre utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt, och personalen runtom i länet kan lära av varandra, både formellt och informellt. Bibliotekscheferna har därför beslutat att fortsätta samarbeta om utbildningsfrågor även efter BESÖK. Niclas Siljedahl projektledare BESÖK Projektet BESÖK (Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad Kompetens) hade till syfte att kompetensutveckla medarbetarna på 15 bibliotek i Östergötland. Det gällde länets 13 folkbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek och Länsbibliotek Östergötland (som var projektägare). Projektet medfinansierades av Europeiska socialfonden med kr och pågick från september 2011 till december Om BESÖK 5

8 6 Biblioteksrummet hemma

9 Biblioteksrummet hemma Biblioteket platsen, huset, rummet, möjligheterna var kanske det tema som engagerade flest deltagare inom BESÖK. För det spelar ingen roll hur mycket spännande och intressant det finns i ett bibliotek, det spelar ingen roll hur mycket möjligheter och kunskap som finns om ingen vet om det, eller blir sugen på att gå in och undersöka vad det egentligen är för ställe. Och hur ska framtidens bibliotek vara för att bli en levande plats? Det läsarvänliga biblioteket Sell the sizzle, not the sausage! (Sälj känslan inte själva produkten!) Start with readers, not writers! Make readers visible and change the angle! Let the books speak! We have to do it differently! Under en heldag hade BESÖK förmånen att kunna erbjuda biblioteksmedarbetare i Östergötland en föreläsning av Rachel Van Riel, grundare av Opening the Book. Företaget arbetar med att utveckla nya metoder kring lässtimulans utifrån läsarens perspektiv. Rachel Van Riel och Opening the Book sätter läsaren inte boken i fokus. Biblioteksrummet hemma 7

10 Genom att sätta läsaren i stället för boken i fokus har man utarbetat ett helt koncept för bibliotek. Skylthyllor, bokhyllor och övrig inredning, utbildningar och tankar kring bibliotekens lässtimulerande möjligheter. Konceptet bottnar i intervjuer gjorda med biblioteksbesökare. De har fått frågor som Hur gör du när du väljer en bok? och Har du lånat något idag? Man har också gjort minst observationer på vad besökare verkligen gör i biblioteket och kommit fram till följande: De flesta som besöker folkbibliotek är tillfällighets-browsare. Väldigt få frågar personalen om någonting. Medelbesökaren på folkbiblioteket stannar 5 10 minuter. Och om medelbesökaren stannar 5 10 minuter är det väldigt många som stannar ännu kortare tid. Hur möter vi deras behov? Till sist fick alla en läxa: Notera EN sak som du har lärt dig i dag. Notera EN sak som du tänker genomföra utifrån vad du har lärt dig idag. Notera din e-postadress. Ge lappen till någon som inte jobbar på ditt bibliotek. Be att denna någon mejlar dig om tre veckor och frågar hur det går. Det enda som kan få människor att läsa mer är läslust! Boktips Rachel Van Riel: The Reader-friendly Library Service (2008) Paco Underhill: Why we buy. Shopping som vetenskap (2010) Take away snobbery about reading liten praktisk läsarövning 1 VAR är du när du läser? 2 NÄR läser du? 3 Är du periodare eller läser du jämt? 4 Läser du allt eller bläddrar du fram slutet? 5 Läser du slutet först? 6 Läser du en bok i taget eller flera böcker parallellt? 7 En bok du minns från barndomen. 8 En bok du har gett upp? Ger du ofta upp? 9 Något du har läst for the sexy parts? 10 Gör du något annat samtidigt som du läser? 11 Vem pratar du med om det du har läst? Om du nu gör det. 8 Biblioteksrummet hemma

11 Gå hem och låt dem dansa tango i lokalerna Det här är ditt bibliotek använd det! Släpp makten, släpp in folket! Budskapet upprepades gång på gång under temadagen Biblioteksrummet från småfix till total make over som arrangerades i Västerås av KompoBib 2020 BESÖKs systerprojekt i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För dig som vill jobba vidare: Förslag till uppföljning på hemmaplan Uppsnappat från dagen Människor vill inte behöva fråga! Lokaler och skyltning måste möjliggöra att man klarar sig även utan hjälp. Besökarna ska kunna använda biblioteket som sitt eget vardagsrum kaffe och annat får drickas var som helst! Var försiktig med att utgå ifrån din egen smak den kanske inte delas av alla andra? Kolla in hur de exponerar i bokhandeln. Give it a twist plocka in något oväntat! Hellre små ytor och labyrinter än stora öppna ytor. Låt det hända något i hörnen! People instead of books are our collection! Ta ungdomarna till hjälp! Var stolt för vad ni gör och berätta om det! Våga prova! Vi måste lära oss att göra misstag. Titta på barn som leker då ser vi vad barnen vill ha! Gör det lilla gör det inte för stort. Man ska inte fuska när man jobbar med barn. LEKA, LÄRA, LÄSA! Experimentera. Samarbeta. Biblioteket är aldrig färdigt, det måste ständigt förändras. Synka rummet med webben. Det ska vara flexibelt, gärna dagsljus och högt i tak. Skippa alla regler För att förbereda dig inför ett förändringsarbete av biblioteksrummet kan du genomföra följande experiment: Gå ut utanför ytterdörren till biblioteket. Stå en stund och fokusera på att vara en helt annan person än den du är. Gå in genom dörren igen och tänk att du är där för första gången. Du kanske går ner på knä och är tre år med stor nyfikenhet och mycket spring i benen. Du lånar en rullstol och upplever för första gången hur biblioteket ter sig därifrån. Du är kanske en ung person, måttligt intresserad av böcker och tittar in efter en kompis. Vad ser du? Kanske är du gammal och reumatiker, med svag syn och svaga handleder. Hur tar du dig fram i biblioteket? Ja, vad är det våra besökare ser? Vad finns i våra bibliotek? Är det någon som möter deras blick? Ser de något som är kul och spännande? Känner de sig välkomna? Ser de någon som liknar dem själva? Att träna sig i att se med andras ögon och att känna med en annan kropp hjälper oss en bit på väg mot biblioteket som fungerar och inkluderar alla. I en utvidgad övning samarbetar du/ni med ett annat bibliotek. Hur upplever man någon annans bibliotek? Försök att vara så ärlig som möjligt och diskutera upplevelser från respektive bibliotek tillsammans. Biblioteksrummet hemma 9

12 Butikskonsulenten Petra Trobäcks föreläsning om hur man kan skapa en attraktiv butiksmiljö finns på: projektbesok.se/attraktiv-miljo2/. Att skapa en attraktiv biblioteksmiljö Man kan inte kommunicera med ALLA för då kommunicerar man med ingen. Trixet är att välja bort! Efter en heldag med butikskonsultens Petra Trobäcks konkreta och handfasta vägledning i hur man kan skapa en attraktiv biblioteksmiljö måste vem som helst som har ett bibliotek till hands vara inspirerad att kavla upp ärmarna och sätta igång! Det blev i alla fall de som deltog i hennes föreläsning. Och man behöver inte ens en massa pengar för att kunna genomföra mycket av det som kan göras. För att skapa den bästa rumsupplevelsen bör man veta vad man står för och vem man är till för. Inte så lätt ofta står man för en sak, men kommunicerar en helt annan. Varumärket ska genomsyra! Tala till alla sinnen! Hörseln, doften, synen! Sälj en livsstil, framhöll Petra Trobäck. Sex steg för att skapa en mer attraktiv miljö Steg 1: Ett positivt och tydligt första intryck! Det är viktigt att synas! Man har två sekunder på sig att fånga någons visuella intresse. Det är viktigt att människor kan se in i lokalen och att man håller dörrarna öppna eller har lättöppnade dörrar. Bibliotek som har skyltfönster/fönster kan arbeta med dem för att locka och bjuda in presumtiva besökare. Arbeta med färg, form och lyft fram produkten. Använd säsonger och tema! Våga ta i! Jobba med bilder, symboler och texter människor tar till sig budskap och text! Krav på fasaden: Den ska synas på långt avstånd. Det ska vara ljus i alla lampor. Biblioteksskylten ska synas tydligt och vara hel och ren. 10 Biblioteksrummet hemma

13 På jakt efter det attraktiva biblioteket. Utseendet på fasaden ska stämma överens med affärsidén. Förklara vad som finns i biblioteket. Det ska vara snyggt och rent på platsen framför biblioteket. Fasaden ska sticka ut jämfört med övriga fasader. Använd trottoarpratare, flaggor, giraff. Ha kampanjinformation på fasaden och tydlig information om öppettider. Skylta om ofta. Se skyltfönstren som din egen kostnadsfria annonsplats. Steg 2: Led besökaren naturligt runt 80 procent av besökarna tar samma runda i lokalen vid varje besök. Det måste hända något från gång till gång. Kundström: Vi är högerorienterade, går helst utmed väggar och vill inte gå tillbaka. Vi kan med olika medel ledas genom lokalen. Tejpa i golvet (som idrottsbutiken Stadium) eller led med spottar vi dras till ljus och breda gångar. Skapa en landningsbana = att få besökaren att lugna ner sig och komma i rätt sinnesstämning. Landningsbanan kan med fördel användas till att förmedla ett budskap varumärket, aktuellt, tema etc. Rensa på ytan som finns innan folk stannar. Här vill man bli styrd eller se ett erbjudande. Ha en plånboksöppnare så tidigt som möjligt. Något billigt, eller en sak som jag tror mig Biblioteksrummet hemma 11

14 behöva. Har man väl öppnat plånboken så tenderar man att vilja köpa mer. På biblioteket kan man överföra detta till något som gör besökarna aktiva! Mjölken brukar vara längst in i en butik vad är mjölken på biblioteken, det vill säga den självklara orsaken till att man går dit? Storstilsböcker, ljudböcker, datorer? Det är klokt att ordna korta kundvarv för dem som har bråttom. Glöm inte att berätta något. Kundströmsanalys granska besökarens väg genom lokalen. Identifiera de bästa och de döda utrymmena. Så här gör du: Ta fram en ritning över biblioteket. Kopiera ett lagom antal ritningar i A4-format. Följ till exempel 100 besökare vid olika tidpunkter. Rita upp deras väg på ritningen. Använd samma ritning för flera observationer. Notera med ring och kryss var folk stannar upp på en separat ritning. Vart går man sällan eller aldrig? Steg 3: Se till att besökaren hittar Gör en orienteringskarta över lokalen se till att det finns små kartor att ta med sig. Rörliga bilder gör att vi tittar åt de håll där de finns. Och dit vi tittar, dit går vi. Förstärk med zoner och färger. Skyltar bör exponeras i ögonhöjd (140 cm). Steg 4: Exponera utbudet Struktur och raka linjer hjälper ögat. Plottra inte med enstaka böcker i hyllan. Gör rent hela hyllplan från topp till tå och fyll på resten av hyllorna. Välfyllt är attraktivt! Skylta och pyssla och plocka fram! Våga dubbelexponera. Skapa närhet öppna böckerna! Topplistor säljer trygghet i vad andra tycker om att läsa. Överraska! Kopiera sidor från innehållet och häng upp på en tvättlina med klädnypor. Steg 5: Prata inte mekaniskt Besökare/kunder vill ofta plocka och låna själva. Vänta på att bli kontaktad, det blir du vid de krångliga frågorna. Använd tips. Personalen rekommenderar, I love this bok besökarnas boktips. Personliga tips. Lyft fram teman. Var försiktig med affischer, budskap, inspiration man ser inte skogen för alla träd. Det kan bli för många budskap! Skylta på toaletten! Eller vid toaletten (som McDonalds). Ha aldrig saker direkt på golvet! Kommunicera gärna muntligt skriftliga pekpinnar om vad besökarna inte får göra är inte så lyckat! Vad händer på golvet och i taket på barnavdelningen? Det är där barnen tittar. Visa på lösningar, paketera tänk balkongpaketet för charterturister med dricka, chips, kortlek o dylikt. Steg 6: Skapa stämning Svårast och dyrast men lokalerna har enorm potential. Vad står biblioteket för? Våga ta ut svängarna! Bygg upp efter teman. Det första som möter mig när jag kommer in. Ta i och gör stort! Satsa! Ta hjälp av studenter, teatergrupper, museer Tips för inspirationsexponering: Inspirationsmiljön i avdelningen ska förklara avdelningens kategori/tema. 12 Biblioteksrummet hemma

15 Tänk sambandsexponering och lösningar. Ha inte för många inspirationsmiljöer i lokalen, de får inte ta över. Tänk färgsättning och teman. Följ den externa marknadsföringen, säsongen eller aktuella frågor och agenda. Skapa stämning med ord! Det finns ju gott om citat i böckerna! Bemötande Skapa upplevelsen i ett besök! Så vad skapar en bra upplevelse enligt konsumenterna? Framför och över allt annat: BUTIKSPER- SONALEN. I jämförelse med personalens betydelse bleknar allt annat. Personalen är ofta motivationsfaktorn den som särskiljer positiv från negativ upplevelse. Design/miljö, store layout etc kan i enstaka fall vara motivationsfaktor, dock oftast mest en estetisk upplevelse. I en miljö där personalen är öppen och trevlig trivs besökaren, stannar längre och vill komma tillbaka! Hur ser brukarprocessen/kedjan ut i ett bibliotek och hur ska bemötandet se ut i de olika kanalerna och stegen? Vilket bemötande behöver och förväntar sig besökaren? Ger vi dem det idag? Vad är det som hindrar oss att ge dem det bemötande de önskar? Hur vill vi att mötet med besökaren ska vara? Diskutera gemensamt i arbetslaget så att man ger samma typ av bemötande. Attraktiva biblioteksmiljöer uppföljning på hemmaplan Petra Trobäcks föreläsning om hur man kan skapa ett attraktivt bibliotek ledde till önskemål om att hon skulle göra en liten turné, där hon kunde ge konkreta råd anpassade till varje bibliotek hon besökte. Petra åkte runt till elva bibliotek: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Varje bibliotek fick en utförlig rapport med förslag på åtgärder, med många foton. Det handlade om allt från att arbeta mer med bokhyllorna som skyltfönster varför inte ha en danssko bland dansböckerna, och att medvetet leda besökaren runt i biblioteket till att snygga upp på anslagstavlan och renodla bibliotekets budskap. Alla tips i Petras föreläsning blev till konkreta exempel för varje bibliotek. Rapporterna finns att ladda ner på BESÖK:s webbplats. Boktips Jan Gunnarsson & Olle Blohm: Det goda värdskapet: Konsten att få människor att känna sig välkomna (Hylla: Qbl på biblioteken) Biblioteksrummet hemma 13

16 I Sundbyberg finns ett sommarbibliotek i en nedlagd kiosk i Marabouparken. Det drivs i samarbete med Marabouparkens konsthall och är helt obemannat. 14 Biblioteksrummet borta

17 Biblioteksrummet borta Att besöka andras bibliotek är en väg till att förbättra det egna biblioteket och få nya idéer. Vad gör andra? Hur tänker de? Hur utvecklar de sin verksamhet? Hur gör de för att vidga synen på bibliotekets roll? Studieresor var något som lockade många inom BESÖK. En av resorna gick till Sundbyberg och Sollentuna. Bibliotek Sundbyberg Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och har cirka invånare. Befolkningen växer mest i landet i förhållande till sin storlek och år 2025 räknar man med att vara invånare. Bibliotek Sundbyberg, som är det övergripande namnet, består av Signalfabriken och Hallonbergens bibliotek. Eftersom skolbiblioteken drivs av folkbiblioteken har man planer för hur man når alla barn från bebis till vuxen. Man har också satsat på att anställa en bibliotekspedagog. Man har bebisvisningar i samarbete med BVC, sagostunder för barn hos dagbarnvårdare, Rim och saga för barn mellan 9 och 12 månader, Läspåsar till förskolan för hemlån, Läspåsen extra på alla språk, 6-årsvisningar med mera. Man har dessutom bokklubbar, bokbloggar med ungdomar och Bokjuryn i 22 klasser. Signalfabriken Biblioteket i Signalfabriken invigdes i januari Det ligger i ett kommersiellt bra läge, omgivet av hotell, restauranger och affärer. Här jobbar åtta bibliotekarier, fyra biblioteksassistenter och en bibliotekspedagog. Biblioteket har ett avtal med barn- och utbildningsförvaltningen och bedriver biblioteksservice på åtta kommunala grundskolor. Programverksamheten är överhuvudtaget omfattande. En PR-bibliotekarie har program- och utställningsansvar. Hennes ansvar är också att marknadsföra allt under taket och därmed också webben. Programmen bestäms utifrån teman hela personalen brainstormar en gång per år. Därefter brukar det bli ungefär fyra teman per termin. Biblioteken erbjuder också advokatjour, filosoficaféer, bokcirklar, författarträffar, ekonomisk rådgivning och läxhjälp! Biblioteken i Sundbyberg har arbetat mycket kring bemötande och är HBTQ-certifierade. Visionen är: Alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder synliggörs och blir bemötta med respekt och professionalitet inom Bibliotek Sundbyberg. Det handlar om att slå vakt om varje människas okränkbara rätt att vara den man är. Hallonbergens bibliotek Hallonbergen har cirka invånare. Biblioteket är Sveriges första HBTQ-certifierade bibliotek och har besökare per dag. Verksamhetsidén handlar om att flytta ut biblioteket och nätverka med omgivande samhälle. Man samarbetar bland annat med föreningar, kyrkan, moskén och andra kommunala verksamheter. Volontärer erbjuder juristhjälp och läxhjälp på biblioteket. Biblioteksrummet borta 15

18 Hallonbergen, Sundbyberg. För tre år sedan påbörjade man ett jämställdhetsarbete, som mynnade ut i HBTQ-certifieringen av RFSL. Denna är giltig i två år, sedan prövas biblioteket igen. RFSL erbjuder ett utbildningspaket för 25 personer under åtta månader. Eftersom biblioteket inte har så många anställda bjöd man in andra i närområdet som arbetar med unga. Paketet innehåller utbildning av all personal, gruppspår och avslutas med ett prov. Minibiblioteket I Sundbyberg finns också ett sommarbibliotek i en nedlagd kiosk i Marabouparken. Det drivs i samarbete med Marabouparkens konsthall och är helt obemannat. Här finns böcker för både barn och vuxna. Det har visat sig att barnböckerna inte lånas så mycket, men att de används vid besök i parken. Vuxenlitteraturen däremot rör på sig. Allt sker på förtroendebasis. 16 Biblioteksrummet borta

19 Biblioteken i Sollentuna vill erbjuda lockande och tillgängliga mötesplatser för alla. Biblioteken i Sollentuna Sollentuna kommun har invånare och ökar med omkring invånare per år. Biblioteken i Sollentuna består av Huvudbiblioteket, Arena Edsberg, Norrvikens bibliotek, Rudbeckskolans bibliotek, Sollentuna häkte och Galleri Aniara. Man är cirka 30 anställda och har en budget på 20 miljoner kronor. Visionen är: Biblioteken i Sollentuna är hjärtat i kommunen en lockande och tillgänglig mötesplats för alla. Biblioteken i Sollentuna har tagit fram flera styrdokument: verksamhetsidé, värdegrund i förhållande till verksamhetsidén, en önskad position och en biblioteksplan. Man arbetar i en processtyrd organisation, där vissa frågeställningar alltid är aktuella för utvecklingen av organisationen. Aktuella frågor Hur jobbar vi smartare, enklare och effektivare? Hur skapar vi former för kunskapsöverföring Biblioteksrummet borta 17

20 Skyltning på huvudbiblioteket i Sollentuna. och utveckling av kompetenser? Hur förtydligar vi ledarrollerna? Hur behåller vi ett starkt medarbetarskap? Hur kan vi prioritera service och bemötande? Hur identifierar vi våra användares behov? Hur skapar vi en god kvalitetskontroll av verksamheten? Hur lever vi som vi lär? I Sollentuna arbetar man utifrån Lean, en teori kring hur man arbetar med processer och ständiga förbättringar i en organisation. Lean är också praktiska metoder och verktyg som stödjer teorin. Exempel på Leanverktyg: Genom processkartläggning av olika verksamhetsdelar förskjuts uppmärksamheten från de färdiga resultaten till de aktiviteter som formar dem. Ta fram en handlingsplan. Det handlar om att veta inte tro! Fem varför för att finna ett problems rot- 18 Biblioteksrummet borta

21 orsak. Man ställer helt enkelt frågan VARFÖR fem gånger. På så sätt kommer man åt rot-orsak istället för symptom. Det förhindrar att problemen återkommer. Förbättringstavlor. Det är ett strukturerat sätt att fånga upp problem/idéer förbättringsförslag. På så sätt visualiserar man och problem faller inte mellan stolarna. Sollentuna huvudbibliotek Bredvidperspektivet, det vill säga att möta besökaren som en jämlik och inte gömma sig bakom en jättedisk, är ett resultat av processkartläggningar kring kundbemötande på Sollentuna huvudbibliotek. Som en konsekvens av detta har man tagit fram en liten, rund, höj- och sänkbar disk. Inget inre arbete tas med till dessa fokus ligger helt på besökaren. Där bibliotekets tidigare utlåningsdisk låg finns nu möjligheter för besökarna att själva lämna tillbaka och låna. På väggarna hänger enhetliga broschyr- och skylthyllor. Film, Lyssna, Våga, Välj, Skynda, Varsågod och Hos oss. Det skapar tydlighet och gör det enkelt att välja! Arena Edsberg I Edsbergs centrum ligger Meröppet Arenabibliotek. Verksamhetsidén här är att utveckla uttrycksmöjligheter för litterärt och muntligt berättande, bildskapande, musik, dans och drama. Ett Arena-bibliotek är: Ett lokalt kulturcentrum, en offentlig mötesplats, där lokala utställningar, program och möten ska ha utrymme. Därför står hyllorna på hjul här så att det går lätt att möblera om. Centralt placerat nära knutpunkter för kollektivtrafik. En självklar plats för opinionsbildning. En verksamhet som bedrivs tillsammans med annan verksamhet för att nå ett så bra lokalutnyttjande som möjligt och dela på kostnader. I Edsberg drivs verksamheten tillsammans med Sollentuna kulturskola som erbjuder dans- och musikundervisning i lokalen. Meröppet: i Edsberg har man öppet måndag till torsdag och söndagar 6-21, fredag till lördag Den bemannade öppettiden är 20 timmar per vecka. Utmaningar framöver: HBTQ-certifiera verksamheten Öppna Arena Rotebro Jobba med digital delaktighet bland annat genom ökad e-boksläsning för dem som är 70+ samt 3D-studio Processkartlägga hela verksamheten Målsätta processer i dialog med användarna Hitta former för dialog och medskapande Arbeta vidare med Lean och ständigt utvärdera och förbättra Biblioteksrummet borta 19

22 20 Läslust

23 Läslust Läslust är ett centralt ord för alla som arbetar på bibliotek. I en omvärld där larm om minskat läsande hos barn och unga duggar tätt har biblioteken en viktig roll att fylla som vägvisare till berättelsernas underbara värld. Därför var det inte konstigt att många önskemål om utbildning inom BESÖK rörde inspiration och metoder för att skapa läslust i nutiden. Biblioteket, boken och den långa svansen Karin Runevad, enhetschef för LÄSA vid stadsbiblioteket på Stockholms stadsbibliotek, besökte Östergötland för att dela med sig av erfarenheter från projektet Biblioteket, boken och den långa svansen som bedrevs mellan 2009 och Projektet har numera helt naturligt övergått till ordinarie verksamhet. Med besökarna i fokus har avdelningen LÄSA som grunduppdrag att verka läs- och språkstimulerande. Före projektets start hade man identifierat att det inte fanns någon rörelse mellan böckerna på de öppna hyllorna och magasinet. Då ställde man sig följande frågor: Ska biblioteken ha böcker som ingen läser? Kan vi göra våra samlingar mer angelägna? Hur lyfter vi äldre litteratur och kopplar den till samtiden? Frågorna formulerades sedan i ett projekt med målet att hitta metoder för att lyfta fram smalare/äldre litteratur, utveckla förmågan att koppla samman dagsaktuella frågor och medier med äldre material och författarskap, vidga det litterära samtalet, tydliggöra bibliotekets plats i ett större litteratur- och mediesammanhang och att knyta det fysiska och det virtuella biblioteket närmare samman. Ett tips: Bjud in spanare gärna några utifrån till diskussionen, för att vidga vyerna och kanske också hitta samarbetspartners! Idéer till teman För att hitta idéer till teman fick kursdeltagarna pröva att själva hitta ämnen med följande tips: Vad är det som händer just nu Spara på ord Bilda tema Finns det någon historisk period att koppla till Inventera lämpliga samarbetspartners Motsatsrörelser Resultatet: Mat hälsa Historieätarna barock Bakning bröd dagliga brödet kristna symbolen lokala fiket invandrargrupper Konsumtion antikonsumtion Ideologier i kris Rousseau tillbaka till naturen Självexponering gruppaktiviteter medvetna val individen ska vara insatt i allt PPM Husmodern/hemmafrun göra själv återvinning 50-talet Teknik kontra tradition Klass diskuteras nu socioekonomisk status Läs mer i projektrapporten Biblioteket, boken och den långa svansen som finns att ladda ned från regionbiblioteket.se. Läslust 21

24 kom litteraturen igång igen, för att under 80- talets tester av många -ismer ta två steg framåt och ett steg bakåt. Kortromaner och noveller publicerade i litterära tidskrifter har däremot alltid varit populärt hos kineserna. Nya former för litteraturförmedling exemplet Kina Anna Gustafsson Chen, Mo Yans svenska översättare, föreläste kring temat Modern kinesisk skönlitteratur 400 miljoner klick om dagen, så att åhörarna aldrig ville att det skulle ta slut. I Kina ges det ut cirka nya titlar under ett år jämför med cirka titlar i Sverige! Ett gemensamt skriftspråk gör att alla kan läsa samma böcker, trots stora dialektala skillnader. Annat var det under kulturrevolutionen, , då bokutgivningen var extremt liten. Det som gavs ut var Mao, Marx och Engels, och liknande säkra kort och socialrealism var ledord för skönlitteraturen. Samtidigt fanns det två parallella system för litteraturspridning, det officiella och den interna cirkulationen. I det senare spreds litteraturen i de högre nivåerna inom partisystemet och här hade man också tillgång till en viss mängd av översättningar från andra språk. Det var oundvikligt att dessa titlar kom på drift och att hemliga exemplar av handkopierade böcker cirkulerade. Mot slutet av 1970-talet Pekingvåren 1978 Litteratur på internet Idag finns det cirka 600 förlag, och det finns vissa politiska gränser för utgivningen. Censuren görs i efterhand och sker utspritt i landet. Därför kan det vara så att en titel är förbjuden i en region och tillåten i en annan. Det finns e-böcker, men inte som vi tänker dem. Litteraturen på internet, som tog fart runt 1998, är levande och var inte kommersiell från början. Den fungerar lite som sockerdricka. nu, som är ett litterärt forum på internet. Här träffas tusentals författare och hjälper varandra utveckla skrivandet genom att publicera texter och utbyta kritik. Man blir medlem och betalar månadsavgift på nätlitteratursajter, specialiserade på olika genrer och målgrupper. Man kan även lägga ut egna texter. Författarna skriver ofta följetonger och får betalt per klick. Fantasy och Kung Furomaner hör till populära genrer. Sajterna inbjuder dessutom till interaktion. Läsaren kan sätta betyg, kommentera, diskutera med författaren och delta i gruppdiskussioner. Man tar till vara på och inspirerar till skrivglädje. Det är till exempel populärt att skriva fanfiction, med utgångspunkt i färdiga böcker. Förlagen utnyttjar de kommersiella möjligheterna och producerar film, spel med mera. Trots att vi befinner oss i piratkopieringens förlovade land och man tappar hälften av det utgivna till denna, finns det ändå tillräckligt många kvar som vill betala. Skulle detta fungera i Sverige? 22 Läslust

25 Läsning i app-form växer med ganska avancerade produktioner. Twitter-noveller är en annan form av digitalt skrivande. 140 tecken blir mycket mer i Kina eftersom varje tecken betyder mer än en enstaka bokstav. Tillgången till internet är god i Kina, det finns gott om internetcaféer och mobiltelefoner. Befolkningen är ung och framåt! Anna Gustafsson Chen har ett förflutet på Internationella biblioteket och arbetar numera som bibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier. Hon bloggar om kinesisk litteratur och en del annat asiatiskt på baodaobooks.blogspot.se. Anna är en av två svenska översättare av kinesisk litteratur. Egensinnet som normalitet Pernilla Glaser, författare och tidigare projektledare på biblioteket Plattan, berättade också om, och uppmanade till, nya former för litteraturförmedlande. Uppdraget till kursdeltagarna var att pröva olika metoder för kreativitet och förmedling. På vägen fick de även poesi, självreflektion och ett antal belysande anekdoter. Tio teser från Pernilla Varje försök till förmedling är bara ett försök! Pröva våldsam, litterär attack! Ja, jag skriver gärna ut ett bibliotekskort så att du kan boka en dator, men bara om du lånar en bok också! Jaså, du läser inte? Vad är du intresserad av då? Jaså, matlagning. Jamen, medan du fyller i det här formuläret, så går jag och hämtar några läckra kokböcker som du kanske kan bli inspirerad av! Funkar nio gånger av tio. Och den tionde är det bara att krypa till korset! Du vill inte! Okej, ja, jag får egentligen inte säga sådär! Våga släppa tanken fri konsensus är pest! Hur mycket är du beredd att visa av dig själv? Hur mycket är du beredd att släppa in besökarna? Pröva att vara lite udda och bjud på en upplevelse! Sant och begripligt behöver det inte alls vara! Sätt upp ett obegripligt ORD någonstans i biblioteket och det kommer att uppstå ett samtal! Diskutera i personalgruppen hur blev du en läsare? Ger oändligt material för verksamhetsutveckling. Din egen relation till läsandet är nyckeln till framgång glöden i brasan! En gång i veckan får alla en dikt! Vi vill alla bli sedda av andra även pojken som stör! Historien om Kissmannen som blev Jörgen: På bibliotek Plattan hade man problem med en uteliggare som luktade väldigt illa och han blev allmänt kallad Kissmannen. Många flydde lokalen när han dök upp och personalen klagade hos Pernilla som frågade: Är det någon som har pratat med honom? Nej, det var det ju inte, så Pernilla gick fram till honom och sa: HEJ, jag heter Pernilla, vad heter du? Jo, han hette Jörgen. Sen sa hon som det var: URSÄKTA, men vet du om att du luktar väldigt illa? Jo, det visste han ju, men han var uteliggare och hade inte hittat någonstans att tvätta sina kläder eller sig själv. Då fick han några tips om vart han Läslust 23

26 forts... Tio teser från Pernilla kunde gå och sedan lommade han iväg. Pernilla trodde kanske inte att han skulle dyka upp igen, men några dagar senare kom han dit ren och fin. Samtalet fortsatte och det kom bland annat fram att Jörgen hade studerat på Sorbonne i sin ungdom. Varje människa har en historia och varje människa vill bli sedd! Varför syns det aldrig i biblioteket att bibliotekarierna/bibliotekspersonalen gillar att läsa? Skaffa en stor, mysig fåtölj och ställ mitt i bib- ja vad som helst, men håll envist ut. Se till att någon personal lyssnar, så att du inte blir ensam. Men ge inte upp till sist kan man få till fantastiska samtal om läsning och litteratur! Hitta ambassadörerna i närsamhället! Aktivera kändisar i närområdet Fråga efter folk med inflytande Ge besökarna upplevelser Global Poetry System Lemn Sissay Poetry is everywhere, not only in books Skaffa dig ett eget manifest för utveckling som håller dig på gott humör! Pernilla rekommenderar lioteket. Personalen turas om med att sitta där och läsa. Sätt upp en stor, tydlig lapp BIBLIO- TEKARIEN LÄSER STÖR GÄRNA! Bästa läsfrämjandet sker i det personliga mötet mellan besökare och bibliotekarie. Hitta en lämplig plats vid någon bokhylla i biblioteket. Varje vecka ska all personal någon gång ställa sig vid hyllan i cirka 10 minuter och prata litteratur. Det kan vara dikter, seriealbum, Vill du ha idéer så rekommenderar Pernilla: Bruce Mau: An Incomplete Manifesto for Growth. Godbitar ur detta är följande exempel: 3 Process is more important than outcome 14 Don t be cool 15 Ask stupid questions 18 Stay up late 25 Don t clean your desk Hela manifestet finns på manifestoproject.it 24 Läslust

27 Muntligt berättande handlar inte bara om att använda munnen. Muntligt berättande Kraftsång och tunggymnastik, uppvärmning, rörelse, andningsövningar pratar vi gympapass här? Nä, tjugo biblioteksmedarbetare på biblioteken i Östergötland fick under två fullmatade halvdagar massor av inspiration och konkreta redskap till hur man kan arbeta med muntligt berättande på sagostunder, bokprat, visningar och berättarkvällar. Kursledaren Karin Fichtelius från Teater Skata lotsade genom konkreta övningar och tips till hur man väljer en saga eller historia och lär sig den utantill. Enklast och viktigast är faktiskt att man gillar berättelsen utan eget engagemang är det inte så lätt att få andra engagerade. Att läsa efter åhörare Kursdeltagarna fick pröva att anpassa röstvolym och artikulation efter rummet och åhörarna. Försök förresten att läsa upp en text och tänk mantrat jag hatar under tiden! Läs upp den igen och tänk jag älskar!. Det blir en betydande skillnad. Håglösa 14-åringar, senila gamlingar och det lilla barnet som ska sova ställer olika krav på att berättaren anpassar sig efter målgruppen. Till kursdag två fick var och en i läxa att välja en mycket kort berättelse/saga/historia och tänka sig in i att berätta den för en målgrupp man vanligtvis arbetar med. För att krydda historien och göra berättelsen mer levande fick man själv välja vilket formspråk som skulle förstärka den. Musik, dockor, högläsning blandat med berättande, engagera publiken med mera. Läslust 25

28

29 Marknadsföring Hur lockar man folk till biblioteket? Hur berättar man om allt ett bibliotek kan och gör? Hur når man fram i dagens informationsflöde? Marknadsföring var ett populärt tema inom BESÖK. Några av utbildningarna handlade om kommunikationsplanering, om att våga agera i och utanför biblioteksrummet (med undertexten att om vi brinner för det vi gör så bör vi också visa det i våra kontakter med omvärlden) samt om storytelling. Kommunikationsplanering Eva Anzelius Jonson, marknadschef för biblioteken i Stockholm, besökte Linköping för att ge en genomgång av hur man planerar kommunikation, information och marknadsföring. Stockholms stadsbibliotek, SSB, har fyra anställda på marknadsavdelningen som ansvarar för skyltmaterial, exteriör- och interiördesign för alla bibliotek i Stockholm, även sjukhusbiblioteken. För SSB:s del har man konstaterat att det är viktigt att varje bibliotek behåller sin lokala prägel men att det även finns en igenkänningsfaktor hos alla bibliotek. Syftet med dagen var: Att bli angelägnare för fler. Hur kommunicerar vi för att bli det? Jo, genom Effektmålsdriven kommunikation: Vad vill vi åstadkomma? Vad ska hända med mottagaren? Och hur mäter vi? Mottagardriven verksamhet förbättrar kommunikationen. Det är skillnad mellan marknadsfö- Det är skillnad mellan marknadsföring och kommunikation. Marknadsföring 27

30 ring och kommunikation : Det handlar om att gå från vad vi vill föra ut till vad vi vill åstadkomma. Ställ dig frågorna: Vad får människor ut av att ta del av vår verksamhet? På vilket sätt är det vi gör relevant för människor? Vilken skillnad gör vår verksamhet i samhället? Varumärket Varumärkesupplevelsen färgar hur besökaren upplever allt i verksamheten även enskilda program. Profil vad vi vill vara Identitet vad vi är Image hur vi upplevs Att arbeta med profilen SSB gjorde för tio år sedan en undersökning bland icke-användare och upptäckte att bibliotekets image var svag. Kunskapen om utbudet var dålig, likaså kunskapen om var de olika biblioteken låg. Men attityden till bibliotek som koncept var positiv, även bland dem som inte besökte dem. SSB:s arbete började med profilen. All personal samlades och diskuterade fram fyra ledord: välkomnande, tillgängligt, synligt och modernt. Därefter diskuterades strategi bland annat vad den visuella profilen bör innehålla ute på de olika enheterna. Man tog fram en grafisk, visuell profil. Profilen var samtida, tillgänglig, tydlig och enkel. I diskussionerna blev det tydligt att identiteten var närmare målet (profilen) än vad bibliotekets image var. Den visuella identiteten finns nu inne i biblioteken, i annonser med mera. Det har blivit tydligare att biblioteken hör till samma organisation och att ett lånekort fungerar på alla bibliotek. Resultatet har blivit att biblioteken i Stockholm är mer kända idag. Effektmålsdriven kommunikation kunna, tycka, göra-modellen Bibliotekens gamla målområden var kvantitativa och utformade inifrån: Det handlade bland annat om X antal program, att vara en pedagogisk resurs osv. Typiskt förekommande punkter i verksamhetsplaner. Men det visar inte resultatet vad ledde tjänsten/programmet till? Nya målområden på individnivå ersatte de gamla: Vad vill vi åstadkomma med besökaren? Kunskap och förståelse, Förmågor och färdigheter, Attityder, värderingar och åsikter osv. Nya målområden på samhällsnivå: Bidra till ett starkare och tryggare samhälle, bidra till hälsa och välmående och ett stärkt medborgarskap. Detta gör det enklare att på ett bra sätt förklara biblioteksverksamheten för utomstående. Stockholms stadsbibliotek försöker nu göra verksamhetsplaner på resultatbaserad nivå. Fokus blir då på vad man vill åstadkomma. Att hitta vad människor kan behöva istället för att bara göra saker på efterfrågan är också en strategi. Jämför med mobiltelefonernas utveckling. Om inte tillverkarna hade sett till de dolda behoven skulle vi kanske inte haft mobiltelefoner, pekskärm, surfmöjligheter, appar 28 Marknadsföring

31 Att planera kommunikationen Bakgrund/syfte: Varför? Kommunikationsbehov/problem: Vad är det vi ska göra? Ta fram det som ska kommuniceras. Målgruppsanalys: Hitta olika målgrupper, både direkta (slutanvändare) och indirekta (påverkare). Målgrupp: exempelvis ungdomar, föräldrar, äldre kompisar etc. Behov: Är grupperna homogena? Exempel: Vad ska sägas så att föräldrarna gillar tjänsten och vill rekommendera den till sina barn? Vad vill barnen själva? Budskap: Skriv ned för att tydliggöra och lättare kunna berätta om tjänsten. Bibliotek tenderar att använda bakgrundsvariabler (samhällsnyttan) snarare än kärnargument (behov). Var hamnar vårt budskap i behovshierarkin? Medium: Kan vara allt från möten till att locka med gratis tårta. Tid: Tänk på att det ska passa in i årsplaneringen. Behövs samarbetspartners? När på året planerar de sina budgetar? Kommunikationsmål: Vad vill personalen? Glöm inte att fråga dem, eftersom de ofta vet mer än man tror. Vad signalerar biblioteket? Miljö, personalens bemötande osv. Kommunikationen filtreras alltid genom detta. Kommunikationsmålet kan vara att målgruppen vet var biblioteket ligger och dess öppettider. Målgrupp: Samma som i Målgruppsanalys. Tycka: Attityder styr mycket (särskilt hos vuxna). Kunna: Det primära hos barn, eftersom de ofta inte har någon åsikt innan. Göra: Påverkar vad man sedan mäter i utvärderingen. Uppföljning: Hur vill jag följa upp detta? Det kan vara en blandning av gamla och nya mål, men ha inte bara gamla mål eftersom det blir lite platt. Ju mer detaljerad planen är, desto enklare blir det att göra uppföljningen. Marknadsföring 29

32 Kursdeltagarna testar sina gränser. Våga agera i och utanför biblioteksrummet Ju äldre vi blir, desto duktigare blir vi på att förtränga vår kreativitet. Så lägg inga hinder i vägen för att vara kreativ måste man tänka att varje idé är bra tills motsatsen är bevisad. Under heldagen med Ad lib improviserad teater vågade 17 modiga biblioteksmedarbetare kasta sig ut i det okända och testa sina gränser ibland till det yttersta! Recept för framgång: 1 Våga misslyckas 2 Lita på din första idé var spontan 3 Bejaka varandras idéer Passion är viktig! Om vi brinner för det vi gör, så bör vi visa det i våra kontakter med omvärlden! Praktiska övningar Namnövning/lyssnarövning (två och två): Nr 1 berättar om sin lifetime story under en minut Nr 2 ska komma ihåg tre saker Efter en minut skiftar man och upprepar övningen Presentation i ring Övningsledaren pekar på ett par som får börja, därefter får det paret peka ut nästa par. 30 Marknadsföring

33 forts... Praktiska övningar Bejaka varandras idéer (först två och två, därefter fyra och fyra osv.) Börja med att tänka: ÖPPNA EN DÖRR vad finns där? Svara med en känsla och ett subjekt/objekt. Kör rätt snabbt och våga lita på din första idé! Knep om det tryter: Associera vidare på andras idéer. Lyssna på grannparet, se dig runt i rummet. Exempel: Nr 1: Vad ser du när du öppnar dörren? Nr 2: När jag öppnar dörren ser jag en ledsen groda Nr 1: Jaaa, en groda och titta där Nr 2: En glad katt NR 1: Jaaa, en glad glad och titta där Fortsätt tills det tryter på riktigt och skifta där efter. Fundera över JA OCH istället för JA, MEN eller ännu värre NEJ. NEJ tar energi och används i för många sammanhang för tidigt. Leder aldrig till utveckling. Sägs ofta av den som vill ha kontroll över situationen. Pröva gärna med JA, MEN eller NEJ och se hur länge kreativiteten hänger i! TEMA-stillbilder/diabilder (större grupp, ca sex åtta personer i varje) Temat kan vara ett litterärt verk, ett kapitel ur en bok med mera. Gör fem stillbilder i skulpturform. Alla ska vara med i samtliga bilder och får en kvart, tjugo minuter på sig. Publiken får blunda före och mellan bilderna. Efter det att alla fem visats upp får publiken gissa. Skifta till nästa grupp. Bygga en skulptur färdig/lyssna och bejaka (tre fyra personer): Samarbeta bygga om bejaka. Stötta gärna någon i en knepig sits! Nr 1 ställer eller lägger sig (stilla) i en position Nr 2 fyller på skulpturen Nr 3 fyller på ytterligare Nr 1 går ur bilden och börjar bygga något nytt Tänk inte så mycket, gör det relativt fort. Tidspress har en förlösande effekt! Bokstavsjakt. Våga misslyckas gå upp och gör fel! Ställ upp hela gruppen på två led. Scenen är Mäklare och kund. Ganska snabbt tempo. Ena ledet är kunder och andra ledet är mäklare. Kunden längst fram i kön börjar ställa frågor till mäklaren längst fram i sin kö om ett fastighetsobjekt kunden vill köpa. Ingen får använda sig av bokstaven R. Så fort någon säger ett ord med R, får den ställa sig sist i kön. Annan scen, läkare och patient. Många anstränger sig för att säga rätt och stoppar då upp flödet. Men tanken är att det är tillåtet att det blir fort och fel! Marknadsföring 31

34 forts... Praktiska övningar Ordinkast berätta en helt improviserad historia (två och två) Tränar flexibiliteten och smidighet att ställa om en historia. Nr 1 berättar Nr 2 kastar in ord i berättelsen Börja med t.ex. Solen sken äntligen och istäcket på sjön gnistrade. Cykelpump. Cykelpumpen som ligger här hemma ska komma till användning. Blåbärsris. Blåbärsriset är det dags att slänga ut nu när osv. Kom igen då, måste få ett ord - lättare att vara kreativa tillsammans! Fem meningar skapar en historia storytelling! Det var en gång Varje dag Men en dag Detta ledde till Sen den dagen Regissera coacha! Historieberättande story Känsla Färga (miljö) Byt fokus från långtifrån (till exempel Östgötaslätten om berättelsen hör hemma hos en ung man i Vadstena) till nära (ända in i pojkens öra) Bolluppkast i berättelsen Förväntning Inledning utan att man vet vilka som är med och i vilket sammanhang. Högt tempo Bakgrundsinformation Vägen upp mot explosionen Tempot går ner slut Eftersnack efterfunderingar Fyra berättartekniker 1. Miniatyrer: Börja berättelsen med att gå från det stora till det lilla (se Regissera coacha) 2. Jag är : Pigan Lina (i Emilböckerna) och jag jobbar på gården Katthult i Småland. På morgonen måste jag stiga upp 3. Spelscenen: Börja med att beskriva plats och miljö 4. Storytelling/berättare Använd miniatyrer i till exempel en bokpresentation: Beskriv bara en miljö, närma dig i små steg, med små åtbörder. Östgötaslätten med oändliga vidder, bilen rullar vidare längs krokiga vägar, ibland skymtar Göta kanal, en sista nerförsbacke och man skymtar den gamla medeltida staden Forma gärna med händerna Öva framför spegeln Träna på JAG ÄR Släpp den egna bubblan! Jag är ett bibliotek forma ett uttryck med kroppen och säg vad du är! Jag är en hårddisk, ett bokstöd, en larmbåge, cdspelare, lampa, låntagare, soffa 32 Marknadsföring

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Föreläsning av Petra Trobäck Fokus, Jönköpings stadsbibliotek, 2014-03-14 Allmänt Alla är välkomna, men jag kan inte kommunicera med alla för då skulle ingen lyssna.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Utvärdering Marknadsföring3 sept Snabbrapport (redigerad)

Utvärdering Marknadsföring3 sept Snabbrapport (redigerad) Utvärdering Marknadsföring sept Snabbrapport (redigerad) Filtrering Filtreringsvillkor: Fråga Svaren som matchar alla av följande villkor Villkor : Jag deltog på kursdagen i: Svarsalternativ: Karlstad.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet

Förskolan Matrisen K V A L I T E T S G A R A N T I. E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (7) Förskolan Matrisen E n k r e a t i v s t a rt på det livslånga lärandet En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

RESEBERÄTTELSE LONDON 7-9 APRIL 2014

RESEBERÄTTELSE LONDON 7-9 APRIL 2014 RESEBERÄTTELSE LONDON 7-9 APRIL 2014 Måndagen den 7 april åkte vi från Kastrup till London för en tre dagars studieresa tack vare Ingeborg Heintzes resestipendium som vi fick 2013. Vårt syfte med resan

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 3-5år a för planen I första hand är det förskolechefen och

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vesslans förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer