Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-10. Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal"

Transkript

1 Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal

2 2 HSB Brf Kärrdal bildades redan 1962 och var klar för inflyttning våren Föreningen består av 182 lägenheter som med tillhörande markområden, garage och lokaler ägs gemensamt av föreningens medlemmar. På uppdrag av styrelsen förvaltas föreningen av HSB Norra Stor Stockholm. Dock ägs vägen från bussgatan upp till vändplanen samt vägen längs backen ovanför och Kärrdalsskolan, av Sollentuna kommun. Föreningens medlemmar väljer styrelse vid årsstämman, som vanligtvis hålls i slutet av april. Under stämman redogör den sittande styrelsen för det gångna årets verksamhet. Du som medlem har då möjlighet att göra din röst hörd genom att senast den sista februari lämna in en motion till styrelsen, (Lomvägen 621). Styrelsen bearbetar de inkomna motionerna samt kommer med förslag till beslut inför stämman. Styrelsens aktuella sammansättning och telefonnummer finns på anslagstavlorna i varje entré samt på föreningens hemsida, Där finner du även information om expeditions- och telefontider till HSB förvaltningskontor samt felanmälan. 1. Andrahandsupplåtelse s Balkonger, uteplatser s Barnvagns- och rollatorrum s Bilparkering, Biltrafik, Gästparkering, Motorcyklar, Mopeder s Brandvarnare s Bredband, Telefoni & Kabel TV s Cyklar s Elförbrukning och elinstallationer s Fastighetsskötsel s Felanmälan s Förrådsutrymmen s Förvaltning s Grillning, Fritid s Hemförsäkring s Hemsida s Hobbyrum s Husdjur s Lekplatser s Loftgångar s. 7

3 3 20. Nycklar s Parabolantenner s Piskställning/Mattpiskning s Renovering och underhåll av lägenheter. s Rökning s Skadedjur/Ohyra s Sophantering s Spisfläkt s Stadgar s Snöröjning s Styrelselokal s Städning s Störande ljud s Tvättstugor s Utelåst s Utemiljö s Årsstämma s Öppet hus s Överlåtelse av bostadsrätt s Ändring av Ordningsreglerna s. 11

4 4 1. Andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse av din bostad innebär att du som bostadsrättsinnehavare upplåter rätten att nyttja bostaden till annan person under viss tid. Vanligen sker detta genom uthyrning mot betalning, men även vederlagsfria upplåtelser omfattas. Andrahandsupplåtelse av din bostad kräver styrelsens tillstånd och beviljas för ett år i taget. Kravet för att få tillstånd är att du ska ha beaktansvärda skäl. Dessa skäl kan bestå av studier eller tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, särskilda familjeförhållanden och liknande. För att ansöka om tillstånd ska en särskild blankett fyllas i och lämnas till styrelsen. Denna blankett hittar du på HSB Portalen. Hittar du inte vad du söker kan du alltid ringa HSB på telefon för att få hjälp. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare fortfarande har det fulla ansvaret för att avgiften till föreningen betalas samt att den du upplåter bostaden till sköter sig. Notera att det numera gäller nya regler för hur mycket du som uthyrare kan ta betalt i hyra. En riktlinje är 4% på bostadsrättens marknadsvärde plus årsavgift till föreningen. Mer om detta kan du läsa i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Notering om nya regler Styrelsen vill också göra dig uppmärksam på att en ny lagändring med stor sannolikhet kommer att sjösättas sommaren 2014, vilket kommer att ge styrelsen rätt att ta ut en viss administrativ avgift för uthyrning. Mycket talar även för att regeln om beaktansvärda skäl kommer att moderniseras och tydliggöras. Syftet synes vara att utöka möjligheterna till att hyra ut sin bostad i andrahand. Mer information kommer i boendebladet när detta blir aktuellt. 2. Balkonger, uteplatser Ombyggnad av uteplatsen skall godkännas av styrelsen. Den får inte sträcka sig mer än 2 meter från huskroppen. Med huskropp menas en linje dragen från uteplatsens/balkongens skärmväggs ytterkant till nästa skärmväggs ytterkant. OBS: Punkt 2 under revidering och kommer under våren att delvis ersättas med ny text. Inglasning av balkonger kräver styrelsens godkännande för att få rätt utseende och vara anpassat till de nya räckena. I samband med balkongrenoveringen ansökte föreningen om generellt bygglov, som därmed kommer alla till del som bor i lägenhet med balkong. Marklägenheter får inte förse med inglasning enligt bygglovet. Tänk på att det finns restriktioner för vilken färg som får användas vid målning av balkonger och/uteplatser. Vindskivorna får inte bekläs med panel eller liknade då det anses allt för lättantändligt. Förråd målas i brandskyddsfärg eller förses med mineritskiva. Enligt boverket får höjden mellan ovansida golv och räckets ovankant inte understiga 110 cm. Detta är en säkerhetsregel med hänsyn till fallrisk. Har du en trätrall eller annan beläggning på balkongplattan ska du vara medveten om att avståndet upp till räckets ovankant minskar, vilket kan leda till att räcket blir för lågt. Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att följa reglerna beträffande räckeshöjden. Detta gäller även om balkongen har inglasning. Balkonglådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen. Tänk på att styrelsen kan bli ansvarig om någon kommer till skada pga att räckeshöjden är för låg eller av nedfallande föremål. Om du har lampor och infravärme på din balkong eller uteplats tänk då på att installationen skall vara utförd av behörig elektriker. 3. Barnvagns- och rollatorrum Ett barnvagnsrum finns i varje hus. Till detta måste särskild nyckel kvitteras ut hos fastighetsskötaren Då rummen är små får endast barnvagnar och rollatorer, som regelbundet används, förvaras där. Kälkar, pulkor, barncyklar o dyl. förvaras i källarförråden. OBS. Barnvagnar, cyklar och leksaker får inte förvaras i trapphus eller på loftgångar då de kan utgöra ett hinder vid eventuell sjuktransport eller brand.

5 5 4. Bilparkering, Biltrafik, Motorcyklar och Mopeder Biltrafik är inte tillåten inom bostadsområdet utom vid in- eller avflyttning, transport av tunga varor samt för färdtjänst. Maxhastigheten är då 7 km/tim. Det är strängeligen förbjudet att parkera på gräsmattorna. OBS! Tänk på att alltid lämna plats för gående i första hand och att tomgångskörning inte är tillåtet! Garageplatser för medlemmar Medlem med bil hyr garageplats, med eller utan el-uttag. Behöver du bilplats - kontakta HSB Norra Stor-Stockholm. Uppsägning av garageplats sker automatiskt vid avflyttning. Växel Garageplatsen är endast till för motorfordon. All förvaring i anslutning till platserna, förutom däck, är förbjudet. Bensindrivna kupé- eller motorvärmare får inte vara påslagna vid parkering under tak. Var noga med hur du parkerar så att Din granne kan komma i och ur sin bil utan hinder och att du inte orsakar lackskador på annans bil. Automatiska garageportar är installerade, portarna öppnas med nyckel eller fjärrkontroll som lånas mot en depositionsavgift, (se nycklar punkt 20.) Problem med porten Kontakta alltid någon i styrelsen i första hand. Efter kl vardag som helgdag gäller journumret som finns angivet på anslagstavlan i huvudentréerna. Gästparkering Nio gästplatser finns i direkt anslutning till den öppna delen av garageinfarten. From gäller parkering med mobil. De tre första timmarna gäller p-skiva och därefter en timersättning om 5 kr. Anvisningar finns vid infarten och intill gästplatserna. Motorcyklar och mopeder Parkering av motorcyklar och mopeder får inte ske i anslutning till entrésida eller på uteplatser, p.g.a. brandrisken och störande ljud. Brandfarliga ämnen såsom bensin och motorolja får inte heller förvaras på uteplats/balkong eller entré. I garaget finns särskilda platser för motorcyklar. Kontakta HSB Norra Stor-Stockholm för att hyra. 5. Brandvarnare Brandvarnaren som är placerade i hallen vid ytterdörren tillhör föreningen och skall därför inte tas med vid avflyttning. För att inte falsklarm skall utlösas bör den dammsugas två gånger om året för att få bort pollen och damm. Batteriet har en livslängd på 8 10 år och går inte att bytas ut. Kontakta styrelsen för en ny när batteriet har tjänat ut. Förbrukad brandvarnare klassas som radioaktivt avfall och behandlas varsamt, (se vidare under sophantering punkt 26). 6. Bredband, Telefoni & Kabel-TV HSB Brf Kärrdal har sedan ett antal år tillbaka ett hängavtal till HSB Norra Stor-Stockholms avtal med Bredbandsbolaget. Kostnaden är specificerad på månadsavin och omfattar bredbandsanslutning och abonnemangsavgiften för IP telefon. Då avtalet föregåtts av ett stämmobeslut, tillkommer kostnaden även om du använder annan operatör. Uttag för anslutning finns i varje lägenhet innanför ytterdörren. Vid in eller avflyttning måste du själv kontakta Bredbandsbolaget. Kabel-TV För TV-distribution ansvarar ComHem, vilken föreningen har ett avtal med om ett så kallat basutbud. Kostnaden är specificerad på månadsavin. Önskas mer än basutbudet får du själv bekosta och införskaffa en digitalbox. ComHems kundtjänst når du på Tel , vardagar

6 6 7. Cyklar Innan snön kommer skall alla cyklar flyttas från cykelställen till cykelrummen som finns i källarna i husen 607 och 611 eller eget förråd. Märk cykeln med namn och lägenhetsnummer. Cyklarna måste flyttas för att inte hindra snöröjningen. 8. Elförbrukning och elinstallation I varje lägenhet finns en elmätare som gör det lätt för var och en att avläsa och styra sin egen elförbrukning. Kostnaderna debiteras kvartalsvis i efterskott och finns med på kvartalsavin.tänk på att läsa av din elmätare vid in och avflyttning. Elförbrukningen i de gemensamma utrymmena bekostas av föreningen. 9. Fastighetsskötsel Fastighetsskötseln sköts av HSB Norra Storstockholm, enligt avtal. För markskötsel ansvarar privat entreprenör och för städning i allmänna utrymmen svarar ett externt städbolag. 10. Felanmälan Felanmälan görs till HSB Norra Stor-Stockholm under kontorstid på telefon eller via mail. Vid akuta fel som inträffar efter kontorstid får hjälp tillkallas då det kan föreligga risk att fastigheten kan skadas av exempelvis stopp i stammarna och utströmmande vatten. Jourmontörens telefonnummer finns på anslagstavlan i varje trappuppgång. 11. Förrådsutrymmen Till varje lägenhet hör ett källarförråd i samma eller i angränsande hus. Använd tättslutande behållare om du förvarar kemikalier eller annat som kan avge lukt el. ångor. Obs att eldfarliga vätskor (t.ex. bensin) inte får förvaras i källarförråden. Pga brandrisk måste källargångar hålls fria från möbler och andra skrymmande saker. Föremål som lämnas kvar tas om hand av föreningen och slängs efter tre månader. I mån av tillgång finns extra förråd att hyra om du är i behov av ytterligare utrymme. Kontakta HSB Norra Stor-Stockholm, som har hand om kölistan. Uppsägning av hyrda förråd sker automatiskt vid flyttning. 12. Förvaltning Föreningen förvaltas av HSB Norra Stor-Stockholm i Järfälla. Växel Upplysningar om telefon-, besöks- och öppettider finns anslaget i porten. 13. Grillning, Fritid Föreningen rekommenderar el-grill för att minimera rök och os. Grillning på balkonger får inte ske med kol- brikett- eller gasolgrill. Bor du på markplan kan du alltid placera grillen en bit ut på gräsmattan för att minimera oset och röken upp till dina grannar. Det går också bra att använda grillplatsen intill boulebanan. Boulebana, bollplank och grillplats finns mot backen ovanför Lomvägen Tänk på att släcka kolen ordentligt efter dig. 14. Hemförsäkring Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring, då det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvar för att fullgott försäkringsskydd finns. För varje medlem i föreningen ingår ett bostadsrättstillägg kopplat till föreningens fastighetsförsäkring. Du behöver därför inte teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

7 7 Bostadsrättstillägget kan ersätta skador på egendom som bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ersätta enligt föreningens stadgar, såsom: badrumsinredning, kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), ledningar i lägenheten, parkettgolv, övrigt (t.ex. dörrar, fönster, tapeter och målning). Bostadsrättstillägget ersätter också skador på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren själv bekostat eller som tidigare medlem anskaffat till bostaden, s.k. överstandard. Föreningen ersätter inga skador som du är vållande till genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med föreningens stadgar. Det gäller även bristande underhåll i exempelvis badrum. Är du oförsäkrad är du personligen ersättningsskyldig för de skador som uppkommit om olyckan är framme. Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har ett direkt ansvar för. Till exempel läckande kran, otät koppling, läckande element, kontakter som "sprakar. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för skadorna genom din underlåtenhet. 15. Hemsida Adressen till föreningens hemsida är: 16. Hobbyrum Finns intill övre garageinfarten, kontakta styrelsen för att låna nycklar till lokalen. Tyvärr är hobbyrummet ibland upptaget av föreningen tillfälligt anlitad entreprenör. 17. Husdjur De flesta av oss tycker det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Det är viktigt att du tänker på att det finns många bland oss som är allergiska mot pälsdjur. Djurägare skall se till att dessa inte rastas i planteringar, barnens lekplatser, gräsmattor eller på balkonger. Att ta upp djurets spillning är en självklarhet. Hundar och katter skall därför hållas under sådan tillsyn att de förhindrar olägenheter för andra boende. Kommunen har ställt i ordning särskild rastplats för sällskapsdjur i skogsområdet nordost om föreningen (bakom grillplatsen en bit upp i backen, ovanför Lomvägen 607 och 609). 18. Lekplatser Håll lekplatserna fria från föremål som kan skada barnen. Besiktning av lekplatserna sker regelbundet av föreningens markentreprenör, som också byter sand i lådorna vartannat år. 19. Loftgångar För allas trivsel samt av säkerhetsskäl får loftgångar och trapphus inte användas som förvaringsutrymme. Vid ev brand eller sjuktransport måste tillgängligheten vara fri. 20. Nycklar HSB:s förvaltningskontor tillhandahåller inga lägenhetsnycklar. Till varje hushåll finns idag en hushållsnyckel (H-nyckel) som passar till portar, grovsoprum och tvättstugor. Särskilda nycklar används till förrådsrum, källarrum, garage och barnvagnsrum. För fjärrkontroll till garageportarna utgår en depositionsavgift på fn 700 kr. Utlämning/återlämning av nycklar samt bokningscylinder till tvättstugorna mm kvitteras ut hos fastighetsskötarna, Lomvägen 27. Tel Vid återlämnande av fjärrkontroll återfås depositionsavgiften. Besökstid vardagar säkrast mellan kl I det fall du inte kan vara hemma vid tillsyn eller reparation lämnas nycklarna till lägenheten i en ingjuten brevlåda, om inget annat föreskrivs. Brevlådan finns vid vändplan, på garageväggens högra sida, mellan hobbyrummet och infarten. Glöm inte att märka nycklarna med namn, adress och lägenhetsnummer.

8 8 21. Parabolantenner Parabolantenner eller andra antenner får inte monteras så att de sticker ut utanför huskroppen. Vill du använda parabol ska den ställas upp på balkonggolvet, den får inte monteras på fasaden eller balkongräcket. Anledningen är att styrelsen kan bli ansvarig om person eller egendom kommer till skada av nedfallande föremål från balkong. 22. Piskställning/Mattpiskning Piskställningar finns uppsatta i området. Piskning av mattor får enligt hälsovårdsföreskrifter inte ske på/från loftgångar eller balkonger. Sängkläder, filtar och dylikt får inte heller skakas över balkong- eller loftgångsräcket. 23. Renovering och underhåll av lägenheter. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Det är t.ex. tillåtet att själv måla, tapetsera, byta elkontakter, lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror som toalettstol och handfat om det inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktioner. Vid förändringar av våtutrymmen, (badrum/kök) måste du ovillkorligen kontakta förvaltaren innan. Vid badrumsrenoveringar svarar föreningen kostnadsfritt för byte av golvbrunn. Även blandaren ersätts i vissa fall om den är gammal eller om reservdelar saknas. OBS! El/VVS-installationer måste alltid utföras av behörig fackman. Det är förbjudet att förändra ventilation, värme-, el- och VVS-system. Observera att spisfläkt inte får kopplas direkt till ventilationssystemet (se spisfläkt, punkt 27). HSB Norra Stor-Stockholm i Järfälla. Förvaltaren tel Vid större renoveringar skall ritning lämnas in till styrelsen eller direkt till förvaltaren. Inför en kommande renovering var god kontakta dina grannar i god tid innan genom anslag i porten, med datum och klockslag. Arbetet får utföras mellan på vardagar och på helgdagar. Kontakta gärna någon i styrelsen om du behöver låna en effektiv borrhammare då föreningen är ägare till en sådan. Stark rekommendation då den minskar både arbetstid och buller radikalt. 24. Rökning Visa hänsyn! Tänk på att om du röker på din uteplats/balkong så kan dina grannar störas av röklukt som kommer in via öppna vädringsfönster och dörrar. 25. Skadedjur/Ohyra Det förekommer faktiskt även i vårt moderna tidevarv att ohyra av olika slag dyker upp. Skulle din lägenhet drabbas, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta företaget Nomor, som har avtal med föreningens försäkringsbolag. Tel Sophantering Grovsopor Grovsopor läggs i en container som är placerad i ett förråd vid vändplanen.(h-nyckeln) Var vänlig platta till skrymmande sopor såsom garderober, kartonger och dylikt så att det tar minsta möjliga utrymme. Kyl, frys, större TV, tvättmaskin mm. ställs bredvid containern. Miljöfarligt avfall, byggavfall såsom köksskåp odyl får inte lämnas bland föreningens ordinarie grovsopor utan kan kostnadsfritt lämnas på Hagbytippen, tel , Julgranen slängs nedanför grovsoprummet, samlas upp av markentreprenören och går till återvinning.

9 9 Hushållssopor Föreningen betalar avgift per kubik hushållssopor. Vi betalar en lägre avgift för komposterbart avfall. För att hålla kostnaderna nere och värna om miljön har sopsortering införts. Vid slarv och felsortering kan Sollentuna Energi AB komma att höja sophämtningsavgiften. Komposterbart avfall lägger du i nedbrytningsbara påsar. Påsarna kan du hämta i tvättstugorna i hus 613, 617, 623 och 625 eller styrelselokalen i hus 621 (gavelsidan) vid Öppet Hus. Vid anläggningen finns det 4st nergrävda behållare, varav tre är avsedda för hushållsopor och en för tidningar och papper. Hushållselektronik/el-avfall Grovsoprummet är speciellt inrett för avlämning av mindre el-avfall. Dit räknas: lampor (skilj på longlife och vanliga) brandvarnare med fastlödda batterier batterier lysrör el-leksaker som går på batteri eller lågspänning via transformator mindre elektriska saker (strykjärn, dator, skrivare, scanner, vattenkokare) Var noga med att lägga sakerna i rätt behållare. Förpackningar, Glas, plast och metall lämnas vid återvinningsstationen vid nerfarten mot Rösjöns camping-och badplats. Bil- och MC-batterier rubriceras som miljöfarligt avfall och måste behandlas därefter. Enstaka bensinstationer tar emot däck i annat fall får även de tas till Hagbytippen. Hantering av lågenergilampor enl. konsumentverket. Kall lampa Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en (liten) fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i burken, förslut och märk den med texten kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall. Använd inte dammsugare. Det finns en risk att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften, vilket ökar risken vid inandning. Varm lampa Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, se ovan. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall. Använd inte dammsugare (av samma skäl som vid kall lampa). 27. Spisfläkt Endast spisfläkt med kolfilter får installeras. Det är inte tillåtet att installera spisfläktar med egen inbyggd fläkt, som ansluts till den i huset gemensamma ventilationsanläggningen. Du får inte bygga för eller flytta ventiler. 28. Stadgar Se hemsidan under Vår förening, stämman, stadgar. 29. Snöröjning Snöröjningen i vår förening utförs av föreningens markentreprenör. Vägarna som kringgärdar föreningen och som ägs av kommunen ansvarar Trafik och fastighetskontoret för.

10 10 Har du anmärkningar på snöröjningen t.ex. att skottning av trappor eller vägar inte sköts, vänder du dig i första hand till styrelsen. Sandlådor finns på tre ställen inom föreningen om någon vill ta en skopa och sanda framför egen och andras dörr. 30. Styrelselokal Föreningens styrelse disponerar lokalen, som finns i bortre gaveln på hus 621. Du kan komma i kontakt med styrelsen genom att besöka oss vid Öppet Hus. Se anslag om öppettider på porten samt på hemsidan. Passar inte tiden är du välkommen att ringa någon av oss. Våra nummer finns på hemsidan och på anslagstavlorna i entréerna. 31. Städning Städning i allmänna utrymmen såsom entréer, korridorer, trapphus och tvättstugor städas en gång i veckan. 32. Störande ljud En bostadsrättsinnehavare ska iaktta ett allmänt gott uppförande och sunt förnuft. Avvikelser från gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög volym på TV:n, stereon, hemmabio eller radion kan ses som störningar i grannlägenheten. Tyvärr är våra lägenheter mycket lyhörda, varför ljuden hörs genom betongväggarna. Om Du ska ha fest, förvarna dina grannar skriftligen i god tid innan, och tänk på att ditt golv kanske är din grannes tak. Har du en bioanläggning rekommenderar vi att du har en speciell ljudmatta att lägga under din subwoofer På vardagar efter och före 07.00, samt helger visar vi extra hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss. Vad kan jag göra åt störande grannar? Börja med att ta personlig kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att han/hon är störande. Om det inte hjälper? Om dina inledande och vänliga kontakter med den störande inte hjälper bör du ta kontakt med föreningens styrelse, varvid du och dina grannar ombeds fylla i en störningslista med datum och tider när störningarna inträffat. Vad händer sedan? Om störningarna inte upphör trots upprepade tillsägelser från styrelsens sida kan föreningen tvingas säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning. För att ärendet ska kunna driva rättsligt krävs att störningarna är väl dokumenterade, gärna från fler grannar som kan vittna om samma sak. Kan jag klaga anonymt? Det vanligaste sättet att bevisa störningar är att styrelsen prata med de störda grannarna. Anonyma klagomål är därför inte till någon hjälp för föreningen. 33. Tvättstugor Tvättstugor finns i hus 613, 617, 623 och 625 och får bara användas av föreningsmedlemmar. I grovtvättstugan i 623 finns torkrum med kondensaggregat.(h-nyckeln) passar till alla tvättstugor. Ordningsregler och bokningsanvisningar finns anslagna i tvättstugorna. Följer du reglerna så ökar det förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i fastigheten! Bokning sker med bokningscylinder, en för varje lägenhet. Bokad tid som inte utnyttjas inom en halvtimme, förfaller. Saknar du cylinder, se närmare information under punkt 20 Nycklar. Städa tvättstuga och torkrum när du är klar! Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren! Det är alltid trist att behöva städa efter andra. Kontrollera gärna en extra gång att maskinerna är tömda! Tvättiden på vardagar och på lördagar, söndagar och helgdagar Utelåst

11 11 Om du blir utelåst så kan du förslagsvis ringa Gerts Lås & Larm AB, telefon , som har jour dygnet runt. Låsfirman finns i Edsberg och har flertalet av våra nyckelserier i sitt register, varför det torde ge en snabb hantering, (se nyckar, punkt 20). 35. Utemiljö Alla måste bidra till att hålla rent och snyggt i området. Papperskorgar som finns utplacerade i området töms vanligtvis varje måndag av vår fastighetsskötare. För allas trivsel och för barnens säkerhet, undvik att kasta cigarettfimpar. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm. samlas ihop efter dagens slut och lämnas på avsedd förvaringsplats. 36. Årsstämma Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Tid och plats anslås på samtliga portar minst två veckor före stämman, se vidare under det inledande stycket överst på sid Öppet hus Styrelsen håller Öppet Hus en gång i månaden. Om du inte kan närvara personligen är du välkommen att lämna dina synpunkter och frågor via Det går också bra att lämna ett brev i styrelsens brevinkast. (Lomvägen 621) Öppet Hus annonseras i Boendebladet, på hemsidan och på porten mot styrelselokalen. Vid större projekt kallar styrelsen till informationsmöte och vid stadgeändring kallas medlemmarna till en extra stämma. 38. Överlåtelse av bostadsrätt Oavsett om Du säljer själv eller via mäklare, skall överlåtelsen registreras av HSB-kontoret. From registrerar mäklarna alla överlåtelser via HSB Portalen. På mina sidor hittar du all information om din lägenhet. Behöver du hjälp inför en överlåtelse ombeds du ringa kundtjänst tel I samband med en överlåtelse gör förvaltaren en tillsyn av lägenheten, för att utröna att inga otillåtna förändringar gjorts och att inga fuktskador föreligger.(v.g. se renovering och underhåll av lägenheter, punkt 23). Ovannämnda ordningsregler gäller inte bara bostadsrättsinnehavaren utan även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som du anlitat. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. För ytterligare information vänligen läs i föreningens stadgar, framförallt bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter och under punkt 32 i ordningsreglerna. 39. Förändringar av ordningsregler Eventuella förändringar av ordningsregler meddelas i Boendebladet. Den senaste versionen av ordningsregler är tillgänglig på hemsidan samt finns att hämta i styrelserummet. (Lomvägen 621).

Ordningsregler för HSB Brf Kärrdal gäller under perioden för stambyte nov 2016 dec 2019

Ordningsregler för HSB Brf Kärrdal gäller under perioden för stambyte nov 2016 dec 2019 Ordningsregler för HSB Brf Kärrdal gäller under perioden för stambyte nov 2016 dec 2019 2016-11-23 HSB Brf Kärrdal bildades redan 1962 och var klar för inflyttning våren 1973. Föreningen består av 182

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14 TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER Bostadsrättsföreningen Astrea 14 Dessa trivsel- och ordningsföreskrifter har beslutats av styrelsen att gälla fr o m januari 2016. 1. Förändringar i lägenheten Mindre

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER HSB BRF GANBO TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla och därför behöver vi ibland regler. En sak kan vi vara

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Brf Rösjön 5 sidor Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna 2013-05-08 Allmän information från A - Ö (Utöver denna lista finns också:ordningsregler och föreningens stadgar) Ansvar för ordningen bostadsrättshavaren

Läs mer

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren 2011-02-28 1 av 7 Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Domherren Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer