Ungdomars kost- och motionsvanor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomars kost- och motionsvanor"

Transkript

1 Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science 4 Sara Karlsson, Distriktssköterska, fil. mag Marianne Brydolf, Lektor i vårdvetenskap ADOLESCENTS DIET AND EXERCISE PRACTICES A study in 9th grade at two Swedish schools ABSTRACT The purpose of this study was to examine adolescents diet and exercise practices and to identify possibly differences between vegetarian and non-vegetarian adolescents and between genders. The study population was adolescents in the 9th grade in two Swedish schools. A questionnaire regarding meal habits, sweets consumption and physical exercise was answered by 143 adolescents (69 girls and 74 boys). Length and weight were recorded and BMI was calculated. Eleven percent of the adolescents were classified as having overweight. Most of the subjects ate breakfast daily, but only slightly more than 50 % of them ate the school-lunch daily. About 90 % of the adolescents consumed sweets, snacks and soft drinks at least once a week. Nearly all of them participated in physical training during school time, and 75 % of the boys and 63 % of the girls were exercising regularly after school. Although there were only ten vegetarians (7%) in this group some differences could be identified. In spite of poor physical activity and irregular meals, none of the vegetarians had overweight. KEYWORDS: Adolescents, Nutrition, Exercise, Vegetarian Ungdomars kost- och motionsvanor En undersökning i årskurs 9 på två svenska skolor Introduktion Kost och motion Enligt Svenska Folkhälsorapporten (1) är de flesta svenska ungdomar i dag välnärda, och följer livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller fettkonsumtionen. Ungdomar äter dock mindre frukt och grönsaker än barn och vuxna. Barn och ungdomar äter dessutom mer sötsaker än vuxna. Enligt rapporten går trenden mot mer oregelbundna måltidsmönster och större intag av godis och läsk. Hälsoriskbeteenden som utvecklas under tonåren kan bli svåra att ändra i vuxen ålder. Enligt Dowdell och Santucci (2) hade sjundeklassare i USA ett intag av frukt och grönsaker som låg långt under rekommendationerna. De flesta av de 54 ungdomarna hade inte konsumerat en enda frukt eller grönsak under det dygn som studien avsåg. Endast 50 % av ungdomarna beskrev sig själva som normalviktiga och så många som 63 % rapporterade att de ville gå ner i vikt. En stor andel av ungdomarna var fysiskt aktiva flera gånger i veckan. Hela 48 % av ungdomarna rapporterade att anledningen till att de hade tränat den senaste veckan, var att de ville gå ned i vikt. En finsk studie (3) med över åringar, som följdes upp vid 31-års ålder, kom fram till att de som varit fysiskt aktiva på fritiden som 14- åringar var fysiskt aktiva även i 31-års ålder i betydligt högre utsträckning än de som varit inaktiva i tonåren. Eftersom vi vet att fysisk aktivitet medför flera hälsovinster, bör vi stödja ungdomar att vara fysiskt aktiva, eftersom det även tycks medföra en ökad nivå av fysisk aktivitet i vuxen ålder. Många ungdomar bantar, eller har bantat för att gå ned i vikt (4, 5). Trots detta tenderar andelen överviktiga tonåringar att bli fler och fler. Caballero et al. (4) studerade en grupp fjortonåringar i USA och kom fram till att en stor andel av ungdomarna åt mindre än de ville och hoppade över måltider för att kontrollera vikten. Det var inga skillnader mellan pojkar och flickor, förutom att fler flickor än pojkar hade bantat. De som var överviktiga åt bara två måltider per dag, medan de som var normalviktiga åt tre eller fler måltider varje dag. I en stor studie med femtonåringar i USA visade Neumark Sztainer et al. (5) att mer än hälften av flickorna och ungefär en tredjedel av pojkarna använde minst ett ohälsosamt beteende för att kontrollera vikten. I studien skiljde forskarna på hälsosamma och ohälsosamma viktkontrollerande beteenden. Som ohälsosamma angavs att: fasta, äta väldigt lite mat, använda pulverdiet, utesluta måltider, röka, använda bantningspiller, kräkas, använda laxantia eller diuretika. Flickorna i studien som hade ohälsosamma viktkontrollerande beteenden hade lägre intag av frukt, vegetabilier, spannmål och alla mineraler. Pojkarna som använde ohälsosamma metoder för att gå ned i vikt hade däremot inte sämre kostintag än pojkar som inte kontrollerade sin vikt. Enligt Wang et al. (6) som studerade ungdomar i USA, Brasilien, Kina och Ryssland ökade andelen överviktiga genomgående i alla dessa länder utom Ryssland under perioden Dessa fyra länder representerar ungefär en tredjedel av världens befolkning. I Brasilien ökade prevalensen överviktiga mest i grupper med hög social standard. I USA däremot ökade prevalensen överviktiga mest i grupper med låg social standard. I USA har man sett att redan vid sju års ålder är uppemot 30 % av barnen kraftigt överviktiga (4). Barn som är överviktiga har en kraftigt ökad risk att bli överviktiga som vuxna. Denna risk ökar ju äldre det överviktiga barnet är. Detta gäller både pojkar och flickor (7). Vidare visades i denna studie (7) att det är värdefullt att använda BMI för att finna de barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att bli överviktiga eller är överviktiga. Måltidsvanor Det finns få studier som beskriver sambandet mellan familjemåltider och kvaliteten på kostintaget. Neumark Sztainer et al. (8) kom fram till att amerikanska ungdomar i 15-årsåldern i genomsnitt åt 4,5 måltider per vecka tillsammans med familjen. Fler pojkar än flickor åt tillsammans med familjen. Så hög andel som 14 % av ungdomarna i studien åt aldrig tillsammans med familjen. I familjer med hög socioekonomisk status åt ungdomarna fler måltider tillsammans med familjen än de ungdomar som kom från familjer med låg socioekonomisk status. Dessutom var frekvensen familjemåltider positivt associerad med intag av frukt, vegetabilier, spannmål, kalciumrika livsmedel, järn, vitaminer och fibrer och negativt associerat med intag av söta drycker. De ungdomar som rapporterade minst sju familjemåltider per vecka, hade lägre intag av snacks. Vegetarianism Tonåren är en period då självständigheten ökar och sökandet efter en egen identitet är mycket viktig. I detta sökande ingår naturligt en nyfikenhet att prova olika saker. Allt fler ungdomar väljer en vegetarisk kosthållning, vilket kan vara en del i sökandet efter en egen identitet (9). I Sverige har det blivit vanligare att tonåringar väljer en vegetarisk kosthållning (10). Till vegetarianer brukar man räkna Veganer (äter enbart sådant som kommer från växtriket), laktovegetarianer (äter även mjölkprodukter), och laktoovo-vegetarianer som förutom mjölkprodukter även äter ägg. I dag är många så kallade semivegetarianer, vilket innebär att de äter en lakto-ovo-vegetarisk kost inklusive fisk och skaldjur (10). Studier som fokuserar på ungdomar och vegetarianism inkluderar i allmänhet alla dessa grupper. I VÅRD I NORDEN 4/2006. PUBL. NO. 82 VOL. 26 NO. 4 PP 4 9

2 flera studier (11 14) är dessutom majoriteten av vegetarianerna klassificerade som semivegetarianer. Vegetarisk kosthållning bland vuxna kan innebära flera hälsovinster. Vegetarianernas kost ger färre kilokalorier per dygn. En vegetarisk kost innehåller mindre fett och proteiner, mindre kolesterol, samt mer fibrer än blandkost. Vegetarianer har dessutom ett bättre intag av de flesta vitaminer än de som äter blandad kost. Även mineralintaget bland vegetarianer är oftast adekvat. Vuxna vegetarianer har lägre BMI, och är mer fysiskt aktiva än vuxna som äter en blandad kost (15). Välplanerad vegetarisk kosthållning kan förhindra uppkomsten av cancer, diabetes typ II, gallsten och osteoporos (15, 16). Det finns bara några få studier som berör prevalensen av vegetarianism. Enligt Lea och Worsley (17) är prevalensen högre bland unga människor än bland äldre. En svensk studie (18) gjord på talet kom fram till att 5,0 % av ungdomarna (16 20 år) äter någon typ av vegetarisk kost. Enligt studien var 2,9 % laktoovo-vegetarianer, 2,0 % semivegetarianer och 0,1 % veganer. Enligt Larsson et al. (10) var prevalensen av vegetarianism hos ungdomar 15,6 % i Umeå och 4,8 % i Stockholm. En studie (12) gjord i Minnesota (multietnisk stadsbefolkning) kom fram till att 6 % av tonåringarna i urvalet var vegetarianer. Det kan finnas flera orsaker till att ungdomar väljer en vegetarisk kosthållning, men de vanligaste är hälsoskäl (främst viktkontroll) och etiska skäl (10, 12, 13, 16, 19). Framför allt är det flickor som väljer att äta någon form av vegetarisk kost (10, 12, 14). Jämförelser mellan vegetarianer och icke-vegetarianer Studier som har jämfört ungdomar som är vegetarianer med ungdomar som äter blandad kost har på vissa punkter kommit fram till olika resultat. Några studier (9, 14, 19) har kommit fram till att vegetarianer äter mindre sötsaker än de som äter blandad kost, medan andra studier (10, 16) har funnit att det inte är några skillnader i ungdomars konsumtion av sötsaker. Vegetarianer konsumerar mer frukt, grönsaker och baljväxter än de som äter blandad kost (9, 14, 16, 19). Även när det gäller konsumtionen av fett och snabbmat, lever vegetarianer hälsosammare än de som äter blandad kost (10, 14). Få studier har fokuserat på måltidsordning. Larsson et al. (10) kom fram till att vegetarianer åt frukost och middag mer sällan tillsammans med familjen än de som åt en blandad kost. Detta kan bero på att man äter en annan kost än övriga familjen och därför blir det mindre naturligt att äta tillsammans. Dessutom var det vanligare bland vegetarianerna att helt hoppa över frukosten. Veganerna i samma studie åt mer sällan lunch i skolan än de som åt en blandad kost. I stället för skollunchen åt veganerna något annat mål, godis eller inget alls (10). Enligt Larsson et al. (16) kom 33 % av veganernas energiintag från mellanmål medan 40 % av de övrigas energiintag kom från mellanmål. De studier som har jämfört vegetarianer och de som äter blandad kost med avseende på vikt och längd samt fysisk aktivitet har inte funnit några signifikanta skillnader mellan grupperna (9, 10, 13, 14, 20). Eftersom andelen vegetarianer ökat bland ungdomar under en relativt kort tid, är det viktigt att studera hur den ändrade kosten samverkar med andra hälsoaspekter. Syfte Syftet med denna pilotstudie var att undersöka kost-, måltids- och motionsvanor hos svenska skolungdomar i årskurs 9. Frågeställningar: 1. I vilken utsträckning äter ungdomarna a) frukost, b) skollunch, c) godis o dyl. 2. I vilken utsträckning idrottar ungdomarna? 3. Vilka skillnader i kost-, måltids- och motionsvanor finns mellan a) flickor och pojkar, b) vegetarianer och icke-vegetarianer Material och metod Frågeformulär Ett frågeformulär med frågor angående måltider, kost och motion utarbetades av författarna (se Tabell II och III). Före användning i studien testades frågorna på ett tiotal vuxna och ungdomar och justerades efter synpunkter som framkom. Alla frågor utom tre, hade fasta svarsalternativ. Två frågor krävde korta beskrivande svar. Ungdomarna fick svara på om de var vegetarianer, hur länge de i så fall hade varit det, samt anledningen till varför de valt att bli vegetarianer. Vegetarianerna klassificerades som veganer, laktovegetarianer, lakto-ovo-vegetarianer och semivegetarianer utifrån vilka livsmedelsgrupper de angav att de konsumerade. Ungdomarna fick även svara på frågan hur de tog sig till och från skolan, samt vilken/vilka idrotter de deltog i efter skoltid. Frågor om kön, längd och vikt ingick också. Testpersoner För att få en stor bredd i denna pilotstudie valdes två skolor från två ganska olika kommuner. Den ena skolan ligger i Öckerö kommun, som är en liten kommun på drygt invånare i Göteborgs norra skärgård. Kommunen omfattar 10 öar som har förbindelse med fastlandet via en bilfärja. För att komma till 5 av öarna krävs ytterligare en färjetur. Den andra skolan ligger i Göteborgs östra stadsdelar några kilometer från stadens centrum och tillhör Göteborgs kommun. Området som skolan ligger i består mest av äldre bebyggelse med både villor och hyreshus. På skolan i Öckerö kommun (skola nr 1) deltog fyra av skolans sex niondeklasser. På skolan i Göteborgs kommun (skola nr 2) deltog tre av skolans fyra niondeklasser. Alla närvarande ungdomar svarade på enkäten. På skola nr 1 var 21 av 99 ungdomar frånvarande den aktuella dagen. I en av klasserna var bortfallet 13 ungdomar vilket kan ha berott på att klassen hade vikarie den aktuella dagen. Totalt var det 78 ungdomar i skola nr 1 som svarade på enkäten, vilket motsvarar 50 % av alla ungdomar i åk 9 i Öckerö kommun. På skola nr 2 var 9 av 74 ungdomar frånvarande vilket resulterade i att 65 ungdomar svarade på enkäten. Detta motsvarar 1,5 % av alla ungdomar i åk 9 i Göteborgs kommun. Procedur Rektorn på respektive skola kontaktades och gav samtycke samt valde ut klasser som kunde delta. Ungdomarna informerades muntligt om studiens syfte, om anonymitet och om frivillighet att delta. Huvudförfattaren fanns på plats i klassrummet då ungdomarna svarade på frågorna. Detta möjliggjorde dels att ungdomarna kunde få svar på eventuella frågor samt att författaren kunde redogöra för sitt arbete. Dataanalys Svaren matades in i MS Excel och data sammanställdes för att redovisas deskriptivt. Fördelningen av svarsalternativen i procent beräknades på hela studiepopulationen (143 ungdomar) samt uppdelat på flickor och pojkar. Svarsfördelningen beräknades också för de båda skolorna var för sig som ett underlag för diskussion. En jämförande beräkning gjordes även mellan vegetarianerna och icke-vegetarianerna i hela studiepopulationen. Body Mass Index (BMI) räknades ut genom att använda de längd- och viktuppgifter som ungdomarna själva hade uppgett. Vikt, längd och BMI är sammanställda i tabell I. En BMI-tabell för barn 5 SARA KARLSSON OG MARIANNE BRYDOLF

3 Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science 6 som bygger på data från olika länder har sammanställts av Cole och medarbetare vid Institute of Child Health i London (21). Denna tabell användes för att avgöra gränserna för övervikt respektive fetma. För 15-åringar är gränsen för övervikt 23,3 för pojkar och 23,9 för flickor. Gränserna för fetma är 28,3 för pojkar och 29,1 för flickor. Resultat Populationen På skola nr 1 svarade 42 (54 %) flickor och 36 (46 %) pojkar på enkäten. På skola nr 2 svarade 27 (42 %) flickor och 38 (58 %) pojkar på enkäten. Sammanlagt svarade 143 ungdomar på enkäten varav 48 % flickor och 52 % pojkar. Detta motsvarar 86 % av ungdomarna i de utvalda klasserna. Alla ungdomarna svarade på alla frågor utom en flicka och två pojkar som inte uppgav längd och/eller vikt. Utgående från BMI-tabellen för barn (21) var 11 % av ungdomarna överviktiga (12 % av flickorna och 11 % av pojkarna). Endast 2 ungdomar (1 flicka och 1 pojke) klassificerades som feta. Sammanlagt var det 10 ungdomar (7 %) som uppgav att de var vegetarianer. På skola nr 1 var endast 1 person vegetarian (1,3 %) medan det på skola nr 2 var 9 vegetarianer (14 %). Sju av vegetarianerna var semivegetarianer och 2 var lakto-ovo-vegetarianer. Två av vegetarianerna var pojkar och resterande 7 var flickor. Kost och motion Sammanställning av de 143 ungdomarnas kost- och måltidsvanor finns i tabell II, och deras motionsvanor visas i tabell III. Vegetarianer Flickorna angav som skäl till varför de blivit vegetarianer att: «de gjorde det för djurens skull, de tyckte att kött var äckligt, de inte ville stödja köttindustrin, de Tabell 1: Längd, vikt och BMI angivet som medelvärden med standardavvikelser inom parenteser Längd (cm) Vikt (kg) BMI (kg/m 2 ) Flickor (n=68) 166,3 (5,7) 57,0 (9,5) 20,5 (2,7) Pojkar (n=72) 177,1 (6,6) 64,5 (9,7) 20,5 (2,4) Samtliga (n=140) 171,9 (8,2) 60,9 (10,3) 20,5 (2,5) ansåg att det var nyttigare». Båda pojkarna uppgav att de hade varit vegetarianer hela livet. Den ene angav religiösa skäl och den andre var uppvuxen i en familj där alla var vegetarianer. Flickorna hade varit vegetarianer kortare tid, från ett par månader upp till fem år. I vissa avseenden skiljde sig vegetarianerna från Tabell II: Sammanställning av kost- och måltidsvanor angivet i procent (n=143). F= flickor (n=69), P= pojkar (n=74) dem som åt en blandad kost. Ingen av vegetarianerna var överviktig eller fet. Sex av tio vegetarianer åt frukost varje dag jämfört med 80 % i hela gruppen. I hela Aldrig 1 3 dgr/v 4 5 dgr/v Varje dag Hur ofta äter du frukost? (F: 1) (P: 0) (F: 12) ( P: 4) (F: 12) (P: 9) (F: 75) (P: 86) Hur ofta äter du middag hemma? (F: 1) (P: 1) (F: 18) (P: 5) (F: 32) (P: 12) (F: 49) (P: 81) Hur ofta äter du middag tillsammans med familjen? (F: 9) (P: 0) (F: 38) (P: 28) (F: 32) (P: 37) (F: 21) (P: 35) Hur ofta äter du kvällsmat? (F: 11) (P: 7) (F: 26) (P: 14) (F: 25) (P: 22) (F: 38) (P: 57) Hur ofta dricker du läsk? (F: 26) (P: 7) (F: 67) (P: 61) (F: 4) (P: 25) (F: 3) (P: 7) Hur ofta äter du godis, glass och chips? (F: 10) (P: 8) (F: 76) (P: 68) (F: 10) (P: 19) (F: 4) (P: 5 Aldrig 1 2 dgr/v 3 4 dgr/v Varje dag Hur ofta äter du lunch i skolan? (F: 3) (P: 1) (F: 13) (P: 1) (F: 36) (P: 35) (F: 48) (P: 62) Aldrig 1 3 dgr/v 4 5 dgr/v Hur ofta går du hem och äter lunch? (F: 91) (P: 69) (F: 9) (P: 27) (F: 0) (P: 3) Om du inte äter lunch i skolan, hur ofta äter du då någott Aldrig 1 3 dgr/v 4 5 dgr/v Ej svarat av följande i stället? Godis, glass, chips (F: 32) (P: 27) (F: 23) (P: 23) (F: 6) (P: 3) (F: 39) (P: 47) Pizza, Hamburgare, Kebab (F: 46) (P: 32) (F: 10) (P: 18) (F: 1) (P: 0) (F: 43) (P: 50) Smörgås (F: 18) (P: 16) (F: 33) (P: 24) (F: 13) (P: 11) (F: 36) (P: 49) Frukt (F: 12) (P: 28) (F: 33) (P: 15) (F: 20) (P: 7) (F: 35) (P: 50) VÅRD I NORDEN 4/2006. PUBL. NO. 82 VOL. 26 NO. 4 PP 4 9

4 Tabell III: Samanställning av motionsvanor, angivet i procent (n=143). F= flickor (n=69), P= pojkar (n=74) Aldrig/Nästan aldrig Ungefär varannan gång Varje/Nästan varje gång Hur ofta deltar du på idrottslektionen i skolan? (F: 3) (P: 1) (F: 6) (P: 3) (F: 91) (P:96) Ja Nej Idrottar du efter skoltid? (F: 61) (P: 76) (F: 39) (P:24) 1 2 dgr/v 3 4 dgr/v 5 7 dgr/v Om Ja, hur ofta! (F: 55) (P: 42) (F: 36) (P: 35) (F: 9) (P: 23) gruppen var andelen som åt skollunchen varje dag 55 %, bland vegetarianerna var det 50 %. Hälften av vegetarianerna åt middag hemma varje dag jämfört med 65 % i hela gruppen. Ingen av vegetarianerna åt dagligen middag tillsammans med familjen. Hälften av vegetarianerna åt med familjen 1 3 dagar/vecka och den andra hälften åt med familjen 4 5 dagar/vecka. Konsumtionen av godis, glass, chips och läsk skiljde inte mycket mellan vegetarianerna och gruppen som helhet. Även bland vegetarianerna åt de flesta godis, glass eller chips 1 3 dagar/vecka. Av vegetarianerna drack 4 av 10 aldrig läsk jämfört med 16 % i hela studiegruppen. Den fysiska aktiviteten var lägre bland vegetarianer än i hela gruppen. Hälften av vegetarianerna deltog varje/nästan varje gång på idrottslektionerna, jämfört med över 90 % i hela studiepopulationen. Dessutom idrottade 4 av 10 vegetarianer efter skoltid, vilket kan jämföras med 66 % i hela gruppen. Diskussion Totalt 143 ungdomar (69 flickor och 74 pojkar) i årskurs 9 på två olika skolor besvarade frågor om kost- måltids- och motionsvanor. Sammanställning av resultaten visade att: De flesta (80 %) av ungdomarna åt frukost dagligen. Endast drygt hälften av ungdomarna åt skollunchen varje dag. De flesta av ungdomarna konsumerade godis, glass, chips och läsk 1 3 dagar/vecka. Ungdomarna deltog i stor utsträckning på idrottslektionerna och 69 % idrottade regelbundet efter skoltid. Det fanns ganska stora skillnader mellan flickor och pojkar avseende såväl kost-, måltidssom motionsvanor. Vegetarianerna i studien hade något oregelbundnare måltidsmönster och åt färre måltider tillsammans med familjen, samt hade en lägre grad av fysisk aktivitet. Av de ungdomar som deltog i studien klassificerades 11 % som överviktiga eller feta. Ungefär lika stor andel flickor som pojkar var överviktiga (12 % respektive 11 %). Detta kan jämföras med Compass-studien (22) som baserades på ungdomar i årskurs 8 och 9 i Stockholm. Av ungdomarna som ingick i den studien var 11,2 % av flickorna överviktiga och 14,5 % av pojkarna. Ungdomar med invandrarbakgrund i Stockholmsstudien var i högre utsträckning överviktiga jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. Det fanns troligen betydligt färre ungdomar med invandrarbakgrund i den här aktuella studien. Detta kan delvis förklara att andelen överviktiga var mindre än i Stockholmsstudien. Enligt Folkhälsorapporten (1) har andelen överviktiga 18- åringar ökat från 7 till 18 procent mellan åren På flera områden uppvisade pojkarna ett mer regelbundet måltidsmönster än flickorna. Av pojkarna uppgav 86 % att de åt frukost varje dag, jämfört med 75 % av flickorna. Även andra studier (22, 23) har kommit fram till att pojkar äter mer regelbundet än flickor. Endast drygt hälften av ungdomarna uppgav att de åt skollunchen varje dag. Även här skiljde det alltså en del mellan pojkar och flickor, men också mellan de båda skolorna. På skola nr 1 var det bara 45 % som åt skollunchen varje dag, medan det på skola nr 2 var 68 % som åt skollunchen varje dag. Det är svårt att veta varför skillnaden var så stor mellan skolorna. Möjligen kan det ha berott på skillnader när det gäller vilken mat som serverades men också på måltidsmiljön på respektive skola. Det kan även ha betydelse om det var ett tillåtande klimat bland ungdomarna att vilja äta skollunchen eller inte. I Compass-studien (22) var det så många som 87,2 % av ungdomarna som åt skollunchen varje dag. Flickorna i de två aktuella skolorna åt även middag mer sällan än pojkarna. Pojkarna åt dessutom middag tillsammans med familjen i högre utsträckning än flickorna. Neumark Sztainer et al. (8), som studerade 15-åringar i USA, kom också fram till att det är vanligare bland pojkar än bland flickor att äta tillsammans med familjen. Det är viktigt att främja familjemåltiderna, eftersom man har sett att ungdomar som äter tillsammans med familjen har ett mer näringsriktigt intag än de som äter själva. Ungefär två tredjedelar av ungdomarna i de aktuella skolorna konsumerade läsk, godis, glass och chips 1 3 dagar/vecka, vilket är ungefär samma omfattning som uppges i rapporten om svenska skolbarns hälsovanor (23). I såväl den rapporten som i den här aktuella studien framkom att flickorna och pojkarna konsumerade godis ungefär lika ofta, men att pojkarna drack mer läsk än flickorna. De flesta ungdomarna svarade att de deltog på idrottslektionerna vid varje tillfälle. Eventuellt kan en del ha svarat så eftersom de vet att de borde vara med på idrottslektionerna. Det kan möjligen vara så att man hellre överskattar än underskattar sin fysiska aktivitet. Pojkarna deltog oftare på idrottslektionerna, och de idrottade också efter skoltid i större utsträckning än flickorna. Liknande resultat avseende svenska ungdomar har även visats i andra studier (22, 23). Det var fler ungdomar på skola nr 2 än på skola nr 1 som angav att de var fysiskt aktiva efter skoltid (75 % jämfört med 63 %). Det var däremot inte några tydliga skillnader när det gällde deltagande i idrottslektionerna på skoltid. Val av färdmedel för att ta sig till och från skolan skiljde markant mellan de två skolorna. På skola nr 1 var det vanligaste färdmedlet cykel, följt av spårvagn/buss, medan det på skola nr 2 var absolut vanligast att gå till skolan, följt av spårvagn/buss. Skillnaderna mellan skolorna beror antagligen på hur de är belägna. På skola nr 2 hade många väldigt nära till skolan, medan många ungdomar på skola nr 1 hade lite längre väg till skolan. 7 SARA KARLSSON OG MARIANNE BRYDOLF

5 Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science 8 På skola nr 1 var andelen vegetarianer mindre än förväntat. Endast en ungdom av 78 uppgav sig vara vegetarian. På skola nr 2 var andelen betydligt högre med 9 ungdomar av 65 (14 %) som uppgav att de var vegetarianer. Sammanlagt var det alltså 10 ungdomar (7 %) som var vegetarianer. En tidigare svensk studie (18) har fått fram en prevalens på 5 % vegetarianer bland ungdomar som är år. En annan svensk studie (10) visade att prevalensen var väldigt olika i olika delar av landet. I Umeå var prevalensen vegetarianism hos ungdomar 15,6 % medan den i Stockholm endast var 4,8 %. Dessa stora variationer beror dels på att man i vissa delar av landet (t.ex. Umeå) har haft en lång tradition av veganer och dels på att det inte finns så många studier gjorda inom området. Dessutom finns det förmodligen skillnader mellan stadsbefolkning och landsbygdsbefolkning. Det hade varit intressant att göra jämförelser mellan vegetarianer och de som äter blandad kost, men på grund av studiens begränsade omfattning går det inte att dra några generella slutsatser. På flera punkter är dock resultaten samstämmiga med andra studier. Vegetarianerna i den här presenterade studien angav samma skäl till varför de blivit vegetarianer som ungdomarna i en amerikansk studie (12). Larsson et al. (10) kom fram till att vegetarianer åt frukost mer sällan än de som äter blandad kost. Vegetarianerna åt dessutom frukost och middag mer sällan tillsammans med familjen än de som åt blandad kost. Även detta överrensstämmer med resultaten i den här presenterade studien. En betydligt lägre andel av vegetarianerna, jämfört med dem som åt blandad kost, deltog regelbundet på idrottslektionerna samt idrottade efter skoltid. Flera forskare (9, 10, 13, 14, 20) har dock visat att det inte finns några signifikanta skillnader mellan vegetarianer och de som äter blandad kost när det gäller fysisk aktivitet. För att mer ingående kunna beskriva vegetarianism bland ungdomar krävs studier som omfattar ett större antal ungdomar, representerande såväl stadsbefolkning som landsbygdsbefolkning. Både ungdomar med svensk bakgrund och ungdomar med invandrarbakgrund skulle behöva vara representerade för att även få med de kulturella skillnaderna. Ungdomarna fick själva ange vikt och längd, vilket kan ha medfört en viss osäkerhet. Dessutom var det en flicka och två pojkar som inte uppgav längd eller vikt eller båda delarna. Dessa ungdomar uteslöts inte ur studien, eftersom avsaknaden av dessa värden förmodligen inte påverkade svaren på de övriga frågorna. Om man hade valt att mäta och väga alla ungdomarna på plats hade eventuellt några ungdomar haft ett högre BMI, eftersom dagens ideal i alla fall bland flickor är att vara smal. Eftersom drygt hälften av det totala antalet ungdomar i årskurs 9 på respektive skola deltog i studien är resultaten troligen representativa för båda skolorna. Resultaten från skola nr 1 är dessutom troligen generaliserbara för hela Öckerö kommun, eftersom deltagarna utgjorde hälften av åldersgruppen i kommunen. Däremot är det omöjligt att dra generella resultat om hela Göteborgs kommun, eftersom de ungdomar som deltog var från ett enda område och endast utgjorde 1,5 % av åldersgruppen i kommunen. Svarsfrekvensen bland närvarnade ungdomar var 100 % (längd och vikt undantaget) vilket förmodligen berodde på att författaren fanns på plats och gav information då ungdomarna svarade på enkäten. Konklusion Resultaten av denna pilotstudie pekar på att svenska skolungdomar i årskurs 9 äter frukost ganska regelbundet, men att en stor andel inte äter lunch i skolan. Dessutom tycks ganska få ungdomar i denna ålder regelbundet äta tillsammans med övriga familjen. Dagens stressade samhälle präglar också våra ungdomar, vilket blir tydligt när man studerar deras kost- och måltidsvanor. Resultaten i studien antyder att pojkar i den här åldern har en sundare livsstil när det gäller såväl kost-, måltids- som motionsvanor än jämnåriga flickor. I dagens mångkulturella Sverige finns det stora skillnader mellan olika kommuner och stadsdelar. Det skulle krävas ett slumpmässigt urval av ungdomar från hela landet för att få en generaliserbar bild av svenska niondeklassares kost-, måltids- och motionsvanor. I en sådan större studie skulle det också vara möjligt att jämföra vegetarianer med övriga. Godkjent for publisering Distriktssköterska Sara Karlsson Barnavårdscentralen Torslanda Nordhagsvägen 2A SE Torslanda Marianne Brydolf, Lektor i vårdvetenskap Göteborgs Universitet Referenser 1. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen; Dowdell EB, Santucci ME. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and tobacco use in one urban seventh-grade class. Public Health Nursing 2004;21(2): Tammelin T, Nayha S, Laitinen J, Rintamaki H, Jarvelin M. Physical activity and social status in adolescence as predictors of physical inactivity in adulthood. Preventive Medicine 2003;37(4): Caballero B, Himes JH, Lohman T, Davis SM, Stevens J, Evans M, et al. Body composition and overweight prevalence in 1704 schoolchildren from 7 American Indian communities. American Journal of Clinical Nutrition 2003;78(2): Neumark Sztainer D, Hannan PJ, Story M, Perry CL. Weight-control behaviors among adolescent girls and boys: implications for dietary intake. Journal of the American Dietetic Association 2004;104(6): Wang Y, Monteiro C, Popkin BM. Trends of obesity and underweight in older children and adolescents in the United States, Brazil, China, and Russia. American Journal of Clinical Nutrition 2002;75(6): Guo SS, Wu W, Chumlea WC, Roche AF. Predicting overweight and obesity in adulthood from body mass index values in childhood and adolescence. American Journal of Clinical Nutrition 2002;76(3): Neumark Sztainer D, Hannan PJ, Story M, Croll J, Perry C. Family meal patterns: associations with sociodemographic characteristics and improved dietary intake among adolescents. Journal of the American Dietetic Association 2003;103(3): Neumark Sztainer D, Story M, Resnick MD, Blum RW. Adolescent vegetarians: a behavioral profile of a school-based population in Minnesota. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 1997;151(8): Larsson CL, Klock KS, AstrOm AN, Haugejorden O, Johansson G. Food habits of young Swedish and Norwegian vegetarians and omnivores. Public Health Nutrition 2001;4(5): VÅRD I NORDEN 4/2006. PUBL. NO. 82 VOL. 26 NO. 4 PP 4 9

6 BOKOMTALE 11. Barr SI, Chapman GE. Perceptions and practices of self-defined current vegetarian, former vegetarian, and nonvegetarian women. Journal of the American Dietetic Association 2002;102(3): Perry CL, McGuire MT, Neumark Sztainer D, Story M. Characteristics of vegetarian adolescents in a multiethnic urban population. Journal of Adolescent Health 2001;29(6): Klopp SA, Heiss CJ, Smith HS. Self-reported vegetarianism may be a marker for college women at risk for disordered eating. Journal of the American Dietetic Association 2003;103(6): Perry CL, McGuire MT, Neumark Sztainer D, Story M. Adolescent vegetarians: how well do their dietary patterns meet the Healthy People 2010 objectives? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2002;156(5): White RF, E. Health effects and prevalence of vegetarianism. West Journal of Medicine 1994;160: Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. American Journal of Clinical Nutrition 2002;76(1): Larsson CL, Klock KS, AstrOm AN, Haugejorden O, Johansson G. Lifestyle-related characteristics of young low-meat consumers and omnivores in Sweden and Norway. Journal of Adolescent Health 2002;31(2): Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Bmj 2000;320(7244): Rasmussen F, Eriksson M, Bokedel C, Schäfer Elinder L. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. COMPASS en studie i sydvästra Storstockholm. Stockholm: Samhällsmedicin; Report No.: 2004: Danielsson M. Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Report No.: 2003:50. BASISBOK I SYKEPLEIE Om menneskets grunnleggende behov Av Ellen Støre Blix og Solveig Breivik Dette er en lærebok om hvordan sykepleieren kan ivareta menneskets basale behov når det ikke selv er i stand til det. Boken bygger på et helhetlig menneskesyn og beskriver pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det legges vekt på den mellommenneskelige dimensjonen i forholdet mellom sykepleier og pasient, og omsorgsperspektivet er integrert i sykepleien. Forfatterne presenterer basiskunnskaper for sykepleien i alle deler av helsevesenet, uansett hvilken sykdom pasienten lider av. Sykepleierens arbeidsoppgaver fremstilles konkret og praktisk. Læreboken bygger på forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer. Basisbok i sykepleie er rikt illustrert, også med eksempler fra praksis og studieoppgaver, og er pedagogisk tilrettelagt for studentene Lea E, Worsley A. The cognitive contexts of beliefs about the healthiness of meat. Public Health Nutrition 2002;5(1): Larsson CLJ, G. Prevalence of vegetarians in Swedish secondary schools. Scandinavian Journal of Nutrition 1997;41(3): Basisbok i sykepleie er skrevet for sykepleiestudenter, men er også aktuell ved andre helsefaglige utdanninger. Sykepleiere i klinikken vil likeledes ha nytte av boken. Ellen Støre Blix er sykepleier med embetseksamen i sykepleie. Solveig Breivik er også sykepleier, og har hovedfag i sykepleie. Begge forfatterne er lektorer ved Institutt for sykepleie og helsefag, Høgskolen i Bodø. 19. Donovan UM, Gibson RS. Dietary intakes of adolescent females consuming vegetarian, semi-vegetarian, and omnivorous diets. Journal of Adolescent Health 1996;18(4): ISBN sider Kr 449, Fagbokforlaget 2006 SARA KARLSSON OG MARIANNE BRYDOLF

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Smakförändringar efter gastric bypass-operation

Smakförändringar efter gastric bypass-operation Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Smakförändringar efter gastric bypass-operation Camilla Gustafsson och Anna Jansson Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC, Husargatan

Läs mer

Föräldrars kunskaper om kost och karies

Föräldrars kunskaper om kost och karies Sektionen för hälsa och samhälle Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng OH8361 Examensarbete i Oral hälsa Grundnivå, 15 högskolepoäng Essay in Oral Health, 15 ECTS credit points Föräldrars kunskaper

Läs mer

Vad görs mot övervikt och fetma?

Vad görs mot övervikt och fetma? Institutionen för mat, hälsa och miljö Vad görs mot övervikt och fetma? En studie om folkhälsoplanerares/folkhälsosamordnares arbete mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige

Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige Livsmedelsverket ISBN 91 7714 177 6 Omslag: Anette Hedberg, AH-Form, Bromma Produktion: ORD&FORM, Uppsala 2006 Tryck: Elanders Tofters

Läs mer

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen Örebro universitet Instutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbetet Magister, 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

C-UPPSATS. Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma

C-UPPSATS. Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma C-UPPSATS 2010:248 Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma Anna Lundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:248

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

Hälsosammare snabbmat upplevda möjligheter och problem bland restauranger

Hälsosammare snabbmat upplevda möjligheter och problem bland restauranger AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Hälsosammare snabbmat upplevda möjligheter och problem bland restauranger En intervjuundersökning ur snabbmatsrestaurangers

Läs mer

Examensarbete: Överviktiga föräldrars betydelse för barns kost och motionsvanor

Examensarbete: Överviktiga föräldrars betydelse för barns kost och motionsvanor Examensarbete: Överviktiga föräldrars betydelse för barns kost och motionsvanor Utvecklingsarbete: En överviktig kvinnas väg mot viktminskning med hjälp av en matdagbok Hege-Elise Sandås Examensarbete

Läs mer

Liv och Hälsa i Norrland 2003

Liv och Hälsa i Norrland 2003 Liv och Hälsa i Norrland 2003 Rapport 2003:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 English summary 8 1. Introduktion 11 1.1 Förord 11 1.2 Bakgrund 12 1.3 Syfte 13 1.4 Material och metod 13 1.4.1 Enkät

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning DEN NATIONELLA KARTLÄGGNINGEN AV BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA ÅR 2009 Hälsan hos barn och unga med www.fhi.se A 2011:08 A 2011:08 UPPLAGA 1:2 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-839-5 (PDF) ISBN: 978-91-7257-840-1

Läs mer

Malmö högskola. Utnyttjandet av ett friskvårdserbjudande i Lunds Kommun en kvantitativ undersökning. Therese Östergren.

Malmö högskola. Utnyttjandet av ett friskvårdserbjudande i Lunds Kommun en kvantitativ undersökning. Therese Östergren. Malmö högskola Lärarutbildningen Idrottsvetenskap C-uppsats 10 poäng Utnyttjandet av ett friskvårdserbjudande i Lunds Kommun en kvantitativ undersökning The use of a fitness offer in The Municipality of

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

C-UPPSATS. Manliga studenters kroppsuppfattning

C-UPPSATS. Manliga studenters kroppsuppfattning C-UPPSATS 2007:135 Manliga studenters kroppsuppfattning En jämförelse mellan sjukgymnast- och maskinteknikstudenter vid Luleå tekniska universitet Ali Dahan Peter Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer