24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1"

Transkript

1 24-timmarssamhället Vårt projekt handlar om 24-timarssamhället och teknostress. Vi har koncentrerat oss på den stress som tekniken medför och hur samhället har förändrats. I vår rapport tar vi upp allmänhetens och forskarnas syn på det alltmer digitaliserade samhället i form av intervjuer. Där svaren var att de unga inte känner sig stressade medan de äldre gör det. Vi tror också att e-legitimation kommer bli allt vanligare i framtiden hos myndigheternas, bankers och företags webbsidor. Genom litteraturstudier och granskning av webbsidor har vi också kommit fram till slutsatser kring 24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1 HT Linköpings universitet

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod Bakgrund Vad är 24-timmarssamhället? Hur ser den tekniska utvecklingen ut? Hur ser tryggheten för tekniken ut? Redogörelse för utvecklingen Hur har hushållet påverkats? Hur har samhället påverkats? Hur har arbetsplatsen påverkats? Vart är tekniken på väg? Vad säger vår undersökning? Intervjuer med allmänheten Intervjuer med forskare Intervju med Robert Forchheimer Intervju med Viiveke Fåk Analys Diskussion...13 Referenser...14 Bilaga 1 - Intervjufrågor till forskare...15 Bilaga 2 - Intervjufrågor till allmänheten

3 1. Inledning Vårt projekt handlar om 24-timmarssamhället men det är ett rätt stort ämne så var vi tvungna att gå in på en specifik del utav 24-timmarssamhället som vi ansåg var mest intressant att jobba med. Vi valde jobba med trygghet och risker inom 24- timmarssamhället och teknostress. Vi blev intresserade av att jobba med just den här delen av 24-timmarssamhället efter att vi kommit in i diskussion med varandra då vi upptäckte att människor känner sig stressade och rädda inför att använda den nya tekniken. Vi ville ta reda mer på varför de känner så här för att försöka förstå dem. 1.1 Syfte Vårt syfte med arbetet är att förstå varför människor känner sig stressade över den nya tekniken, beror det på att det kommer så mycket nytt på en gång så att man inte hinner med eller beror på att man inte orkar ta till sig något nytt och lära sig det. Vi vill även lära oss förstå vilka risker som finns med den nya tekniken samt vilka risker som användarna utav dem upplever och se om de är samma risker. Vi vill även se vilka säkerhet- och identitetsrisker användarna utsätter sig för, tänker man på vilka personliga uppgifter man ger ut när man använder e-tjänster? 1.2 Metod För att uppnå vårt syfte med projektet valde vi att göra intervjuer med forskare och allmänheten. Vårt syfte med intervjuerna var att representera allmänheten i vår rapport samt få fram forskarnas syn inom ämnet. Våra allmänna intervjuer riktade sig till personer som var oberoende av varandra. De delades upp i grupper av äldre ungdomar (omkring år gamla) och medelålder (omkring ålder 40-50) för att särskilja de olika generationerna åt och se om de svar vi fått har något mönster i åsikt och tankar. Vi har bifogat både frågor och svar från våra intervjuer som bilagor. Vi valde att göra intervjuer för att vi tyckte att det var mer personligt och mer seriöst än om vi bara delat ut enkäter, samt att vi trodde att vi skulle få bättre svar. En annan metod som vi har använt oss utav i vårt projekt är internet där vi har sökt på relevanta sökord inom 24-timmarssamhället och teknostress. Vi valde att använda oss utav internet för att hitta så ny information inom området som möjligt. 2. Bakgrund Många skulle säga att tekniken håller på att ta över samhället. Under teknikens framfart i början av 1900-talet trodde många att tekniken och dess under skulle ta alla jobb och sysselsättning från mänskligheten. Men det som istället händer är att tekniken ökar sysselsättningen för människor men i en annan form. De slitsamma 3

4 arbetena som tär på oss människor kan nu istället utföras av robotar och automatiska system, som bara kan bytas ut eller repareras när de går sönder. Då kanske någon undrar vad vi ska göra? Vi ska underhålla och sköta systemen, se till att de fungerar och att de på ett lätt och användarvänligt sätt kan användas av andra personer. Än så länge är inte det här en så stor del av det vi gör, utan det är främst på industrier som man använder sig av robotar och maskiner. Något som också händer när vi får mindre att göra är att vi bygger teknik vars huvudsyfte är att underhålla. Det är här vi tror att framtiden ligger och det kommer alltid att göras uppfinningar som underlättar våra vardagsliv så vi får mer tid till de problem som följer med tekniken. Vi blir mer beroende utav tekniken och de monotona arbeten som tidigare utförts utav människor utförs nu utav maskiner istället. Att det är maskiner som utför dessa arbeten gör att vi kan producera våra produkter 24-timmar om dygnet och vi kan producera dem i en snabbare hastighet och i större volymer än vad vi tidigare gjort. De flesta tv-kanaler sänder numera 24-timmar om dygnet så att man kan se ett program mitt i natten om man inte kan sova osv. Sändningarna slutar inte efter midnatt som de tidigare gjorde. Våra datorer och framför allt internet gör att vi sitter uppe längre på kvällarna och chattar med varandra eller spelar spel mot varandra. Även hemma kan vi underhålla oss med våra tekniska saker oberoende på hur mycket klockan är. Eftersom att tekniken spelar så stor roll för oss hemma kan många utav oss känna oss rastlösa när exempelvis datorn går sönder, vad ska man göra när man inte kan sitta vid datorn när man är ledig? Idag kan man enkelt koppla våra egna liv till ett 24-timmarssamhälle, att vi ska kunna göra saker dygnet runt och när vi känner för det. 2.1 Vad är 24-timmarssamhället? Ett uttryck för det moderna samhälle vi lever i och hur det kommande samhället kanske kommer att se ut och fungera är 24-timmarssamhället. Det kallas just 24- timmarssamhället för att samhället är aktivt 24 timmar om dygnet. Många av våra vanliga dagliga aktiviteter kan nu göras när vi vill. Många affärer är tillgängliga dygnet runt, och vi kan köpa varor på internet vilken tid på dygnet som helst. Fabrikerna är i igång även på nätterna, folk arbetar i skift och byter av varandra. Bankärenden och statliga tjänster är också saker som blir mer och mer lätttillgängliga. Så ett 24-timmarssamhälle är ett samhälle där du kan göra allt som du kan i vårt dagliga samhälle, men när du vill på dygnet. Andrew S. Harvey (1997) 2.2 Hur ser den tekniska utvecklingen ut? Det har sedan teknikens början funnits önskningar om vad som ska finnas i vårt samhälle. Dessa har dock varit mer eller mindre lätta problem att lösa och med den avancerade tekniken vi har idag kan vi fortfarande inte lösa vissa av problemen. Vad är det då som människor velat ha? Från början var det simpla 4

5 saker så som ljus, värme och hjälp i industrin. Detta har sedan utvecklats och de önskningar som finns idag är oftast väldigt avancerade men de är också uppfinningar som skulle ändra vårt sätt att leva. Ett exempel på detta är oändlig energi, detta skulle alltså vara ett sätt som inte tär på miljön men som ger oss tillräckligt med energi för att klara vårat dagsbehov som vi har idag. Det kan också vara saker som funnits i våra tankar länge, t.ex. tidsmaskingen och telportören, där du förflyttas från en plats till en annan på ett ögonblick. Bellis (2007) Den tekniska utvecklingen som sker i samhället idag beror till stor del av att vi vill hinna göra mer saker än vad vardagen räcker till just nu. Det finns även de i samhället som vill kunna kunna utnyttja mer av dygnets timmar för att spara in sin tid. Där kommer datorn in i bilden som ett lätt sätt att kommunicera, lagra mycket information och använda som en arbetsplats. Datorn eller internet stänger aldrig, de har inga specifika öppettider. Så med datorn och internet som utgångspunkt så finns det många stora möjligheter som inte fanns förut. Organisationer som ser nytta i det här är t.ex. banker, företag eller staten. De snappar upp behovet och vill se en utveckling av enkla användaranpassade elektroniska tjänster. Det finns alltså ett tryck från samhällets invånare och organisationer som gör att många blir intresserade av att utveckla teknik. Så trycket från samhället och teknikens utveckling gör att vi kommer närmare och närmare ett 24-timmarssamhälle. Intervju Viiveke Fåk (2007) 2.3 Hur ser tryggheten för tekniken ut? Säkerheten hos tekniken idag är i regel väldigt dålig. Med säkerheten menar vi skydd mot sabotering eller intrång i datorsystem. Dessutom är banker och företag med mera väldigt sällan villiga att ge ut säkerhetsinformation om sina tjänster och system. Oftast som användare får man inte reda på speciellt mycket när man loggar in på sin internetbank eller deklarerar, det de däremot är väldigt tydliga med är att det går så snabbt och det är så lätt. Så det är svårt att peka på brister, men också svårt att säga att tryggheten finns. Intervju Viiveke Fåk (2007) 3. Redogörelse för utvecklingen Vi har tagit del av vad en liten del av den svenska befolkningen har för uppfattning om 24-timmarssamhället och hur de påverkar deras liv. Vi har också intervjuat två forskare från Linköpings universitet, vilka båda forskar kring ämnen som är relevanta för vår redogörelse. Utifrån dessa intervjuer och information från tidningsartiklar har vi sammanställt denna redogörelse, i vilken vi berättar hur 24- timmarssamhället påverkar samhället. 3.1 Hur har hushållet påverkats? Hemmet har förändrats mycket sedan användandet av internet och datorer utvidgats. Vi gör mer och mer utav våra dagliga ärenden via internet och 5

6 därigenom ägnar vi mer tid framför våra datorer. Vi kommunicerar med vänner från hemmet istället för att t.ex. gå ut på gården och spela fotboll. Våra bankärenden blir oftast genomförda samma minut som vi godkänner dem vilket skapar en bekvämlighet för användaren. Hemma laddar vi hem den musik och film vi vill se och lyssna på, vilket i sin tur har drabbat många lokala skiv- och filmaffärer. Sedan vi fick internet har det även blivit mycket lättare att hänga ut och mobba personer via olika Communitys, forum och chatt tjänster. 3.2 Hur har arbetsplatsen påverkats? På 1970-talet så fanns nästan all information i pappersform. Senare på 1980-talet började man lagra information i digitala medium. Utvecklingen har sedan fortsatt, nu finns nästan all information på datorer och servrar. Eftersom informationen bytte medium har även arbetssituationen ändrats. Men att informationen har bytt medium är bara en av flera saker som har ändrats på arbetsplatser under den tekniska utvecklingen. Att situationen hela tiden ändras och att man aldrig kan känna sig riktigt trygg i sin situation leder fram till uttrycket teknostress. En av föregångarna i ämnet, Brod (1984 s. 16), säger att teknostress är... a modern disease of adaptation caused by an inability to cope with the new computer technologies in a healthy manner. Om vi tar som exempel att en arbetsplats har bytt ut lönesystemet mot ett nyare, modernare och snabbare system. Vad händer om systemet kraschar? Man kan ju bara tänka sig vilka förödande konsekvenser det skulle få. De som jobbar med systemet kommer ju få en oerhörd press på sig vilket i sin tur kan leda till flera känner sig stressade. De anställda var kanske säkra på det förra systemet och när ett nytt system införs blir de osäkra. Att byta ut olika system innebär att man ändrar arbetssituationen för de anställda. Det som har hänt på senare tid är att man ändrar arbetssituationen allt oftare. Utvecklingen av 24-timmarssamhället har drivit den utveckling, där man tar till sig ny teknik mer än vad man gjorde tidigare. Arbetsplatsen ska ha det senaste, bästa och snabbaste tekniken för att konkurrera. Sedan är det så att även om den nya tekniken är helt perfekt och felfri så kanske inte de anställda utnyttjar den nya tekniken fullständigt. Sami, Lalitha K. & Pangannaiah, N.B. (2006). För att ny teknik ska kunna komma in på en arbetsplats och fungera bra gäller det att de anställda får bra utbildning så att de kan använda den nya tekniken rätt. Att känna att man inte är ensam i sin strävan att bli bättre på den nya tekniken är också viktigt. Man kan lära sig i grupper för att inte känna sig ensam och stressad. Men det räcker inte, man måste vara motiverad att använda den nya tekniken och de anställda ska kunna se fördelar med det. Ennis (2005). Mer komplicerad och snabbare teknik på arbetsplatser leder till att det mesta går direkt, man får information och uppdateringar i realtid. Det finns inga pauser i arbetet. Alla är alltid tillgängliga via mobil, mejl och vanlig direktkontakt. Att 6

7 alltid vara tillgänglig är en stressfaktor, inte för alla men för många. Enligt Ennis (2005) har teknostressen i samhället har minskat. De tar upp bibliotekarier och hur de hade det 1997 respektive Där framgår att arbetssituationen ändras ganska mycket men att det var värre Problemet 1997 var att det som var nytt inte var standardiserat, så att de fick lära sig specialfall istället för en standard. Men fortfarande måste de lära sig nya databaser som skapas hela tiden. Inlärning av ny teknik går också bättre och de anställda är inte lika rädda för att lära sig ny teknik. Systemhaveri är fortfarande en stressfaktor men inte i samma grad som det var innan. 3.3 Hur har samhället påverkats? Samhället har påverkats på det sättet att många affärer har fått stänga p.g.a. den ökade konkurrensen från internethandeln som kan hålla ett mycket lägre pris än affärerna och som oftast även har ett mycket större utbud än en traditionell affär. Den stora slutsats man kan dra utav det här är att det man gör hemma påverkar samhället som måste förändras och anpassas efter den nya levnadsstandarden. Det här har även lett till att vi är mycket mindre försiktiga med våra uppgifter som vi ger ut på internet. Köper vi något på internet så betalar många utav oss med sitt kort och ger ut sitt kortnummer och cvc-nummer. Vi tänker mycket mindre på säkerheten, förr i tiden sparade vi kanske våra bankkontonummer i en låst låda i byrån. Nu ger vi ut det med glädje på internet när vi ska betala räkningar. Den största skillnaden är att vi ger ut vårt personnummer på alla möjliga sidor utan att egentligen tänka på vilken sida det är vi ger ut det till. Man kan jämföra det med att ge ut det till en främling som vi träffar i centrum. Det skulle inte många utav oss göra men när främlingen är dold under en domän så ger vi gärna ut den för att få bli medlemmar på sidan men vad använder egentligen sidan det till? Den nya tekniken har även skapat oss helt nya möjlighet att umgås och träffa vänner från hela världen. Nackdelen med det hela är att vi kan framstå som någon helt annan person, det är lättare att leva under någon annans identitet med den nya tekniken. Försöker vi egentligen kontrollera om den person vi pratar med är den han utger sig för att vara eller lämnar vi det åt slumpen? 3.4 Vart är tekniken på väg? Vi människor blir fler och fler, mediciner, nya läkemedel, maskiner och mycket annat spelar in på hur länge vi lever och hur mycket vi slits. Enligt Alfredsson (2007) har vi tack vare ny teknik kunnat förlänga genomsnittsåldern på både män och kvinnor. Vi tror att detta ska vara en av de viktiga delarna i tekniken i framtiden, vi kommer att värna om människor och bota deras sjukdomar på ett sätt som inte varit möjligt om vi inte hade haft den gigantiska informationsmängd och sätt att få ut information på. Det skulle inte heller gå om vi inte hade den 7

8 avancerade teknik som möjliggör oss att utvecklas ännu mer. Vi kommer också att kunna utveckla de redan existerande produkter och göra dessa mer användarvänliga, för att en så stor mängd som möjligt ska kunna utnyttja produkten. Detta tillsammans med att vi hela tiden blir mer informationstörstiga och har möjligheten att ta till oss den information man behöver för att kunna genomföra de mål vi har för oss själva. Vi tror att e-legitimation och e-tjänster kommer att utvecklas till ett mer använt område. I Estland finns redan val via e-legitimation och många tjänster kan också flyttas över till internet, detta för att det ska finnas en större frihet för användaren. Troligen skulle ett val via internet vara en succé för staten då detta skulle blir väldigt billigt och det skulle nog också öka antalet ungdomar som röstar då det blir väldigt mycket lättare. Forskare ser lite olika på detta, vi har intervjuat två forskare från Linköpings universitet. Robert Forchheimer som forskar kring säkerhet tror att tekniken framöver kommer vara med flexibel och ge större möjligheter. Det kommer t.ex. att vara lättare att använda tjänster som redan går att använda men på ett mer avancerat sätt, vilket tillåter att mer specifik information blir inmatad i systemen. En annan forskare vid universitet, Viiveke Fåk, tycker att det är för mycket lagar och komplikationer inom e-legitimation som stoppar utvecklingen. Vi är idag så pass rädda för att något ska gå fel att vi inte vågar gå framåt. Därför sätter vi upp vissa regler och normer som forskare och utvecklare inte får gå emot. Här skulle det dock behövas att ett företag eller staten tog på sig att skapa en gemensam e- legitimation, vilken ska kunna användas universellt och leda till en kraftig förenkling för företag och staten. Men med ny teknik kommer självklart nya sätt att lura och utnyttja människor och båda forskarna menar på att detta är ett stort problem i dagens internetsamhälle och att det finns stora steg att gå för att få ett fungerande internetsamhälle. 4. Vad säger vår undersökning? Vår undersökning är till stor del byggd på intervjuer. Vi har delat upp intervjuerna på två grupper: allmänheten och forskare. Vi tyckte att det var intressant både hur folk i allmänhet påverkas av tekniken och hur folk som forskar om det ser på den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Först går vi igenom vad vi fått för respons från allmänheten, och sedan vad forskare har sagt. Frågorna och tillhörande intervjuer finns med som bilagor. 4.1 Intervjuer med allmänheten Den inledande frågan handlade om vad personen tyckte om den tekniska utvecklingen i vårt samhälle. Ungdomarna var för det mesta kortfattade med sina synpunkter när det gällde den här frågan och antydde allihop att utvecklingen är positiv. Åsikten om att nya tekniska varor är spännande och att dagens teknik gör allting lättare var väldigt gemensam, likaså underlättandet av kommunikation och planering. De som utvecklade sin åsikt mer lade till att motion och hälsan drabbas 8

9 av den bekvämlighet ny teknik kommer med, fysisk social kontakt minskar då den psykiska sociala kontakten finns lättillgänglig via datorn. De äldres syn på teknisk utveckling var inte lika kortfattad. En samlad åsikt var att den nya tekniken kommer alldeles för fort. De menar att man inte får tid att bekanta sig med alla nyheter förrän de blir omoderna och ersätts med ytterligare nya varor. En av åsikterna tog även upp att med ny teknik kommer nya situationer där man känner sig osäker som bland annat förälder till den yngre generationen, som vill åt all ny teknik utan att tänka på dess följder. Som fortsättning valde vi att ställa frågor som var mer specifikt indelade i de olika alldagliga tekniska tjänsterna som man har tillgång till. Våra inledande frågor berörde ifall personen i fråga alltid var tillgänglig på sin mobiltelefon och om det uppfattades som en stressfaktor att kunna bli nådd under den tiden telefonen var igång. Här fanns inget tydligt mönster mellan generationerna, det var väldigt personligt när på dygnet man är tillgänglig på sin mobiltelefon och om man stänger av sin mobiltelefon och ska man ut så tas den oftast med. I de lägen personerna anser mobiltelefonen att vara en stressfaktor är det oftast lätt att åtgärda det genom att stänga av den en stund då man vill ha lugn och ro. Utöver mobiltelefon var vi även nyfikna på datoranvändandet hos varje person. Datorn är ett vanligt objekt i hemmet men används för olika ändamål. Våra frågor angående datoranvändandet berörde om personen har tillgång till dator och vad den då främst används till. Alla vi frågade hade tillgång till dator i hemmet, däremot skiljde sig dess bruk inte bara mellan generationerna utan även personer emellan. Det mest förekommande bruket berörde mest arbete, om man har bildspel att förbereda för en presentation eller någon rapport att skriva till jobbet eller skolan. Ett vanligt syfte för användandet av datorn är att kommunicera genom olika sätt, mestadels då genom e-post. Ungdomarna använder datorn mycket mer för nöje än vad de äldre påstår sig göra. Förutom hårdvara inom tekniken (t.ex. datorer och komponenter) har även de elektroniska tjänsterna utvecklats i dagens samhälle. Bland de större och viktigaste tjänsterna hittar vi banker. Användare kan fritt hantera sina bankkonton elektroniskt. Självklart har säkerheten spelat stor roll i detta under tiden tjänsten utvecklats. Därför frågade vi personerna om vad de ansåg om att bankärenden allt mer förflyttas till internet och hur de ser på säkerheten. De som sade att de kände sig bekanta med systemet ansåg att det var väldigt bra och underlättade då man inte behövde passa banktider för att utföra sina ärenden. Alla tänkte på att det fanns följder som kunde dyka upp vid bristande säkerhet men litade ändå på att det inte skulle drabba dem om de skötte sitt användande rätt. Som exempel på övriga välanvända elektroniska tjänster tog vi upp bl.a. e- deklaration (internet/sms) och e-legitimation och frågade huruvida personerna använde dessa. Svaren vi fick var väldigt lika de svar vi fick angående bankärenden. De som känner sig bekanta med tjänsterna och litar på dess funktion använder dem mer ofta, de som inte litar på tekniken och systemen använder sig 9

10 av andra sätt. Som en avslutande fråga till vår undersökning frågade vi om vilka möjligheter personerna såg med den tekniska utvecklingen. Svaren som vi fick var väldigt olika mellan individerna. Vissa såg mycket gott, andra såg ont och några kom inte på något alls. Det som togs upp av både ungdomarna och de äldre var att mer handel- och ärendefrihet kom med teknisk utveckling. Man slipper bli bunden av öppettider och att behöva ta ledigt från jobb och skola för att hinna utföra diverse ärenden. 4.2 Intervjuer med forskare Vi har även intervjuat forskare, och detta har vi gjort lite annorlunda jämfört med de allmänna intervjuerna. Vi har valt att dela upp ämnena på flera, mer specifika frågor för att komma djupare in på ämnena från flera aspekter. Båda forskarna vi intervjuat arbetar båda med teknik och är väl insatta i den tekniska utveckling som sker i samhället. Frågorna finns med som en bilaga Intervju med Robert Forchheimer Vi började med att intervjua Robert Forchheimer, som är forskare på Linköpings universitet (ISY), om teknikens utveckling i samhället, på det hela taget tycker han att det är en positiv utveckling som ökar både levnadsstandard (mycket av tekniken vi har idag går ju ut på underhållning, tillägger han) och sysselsättning. Miljön har dock fått stryka på foten. Den stora bristen med internetbaserade system ser han i att servrar lätt blir överbelastade om man sätter en deadline för något, vilket innebär att deadline alltid måste bli lite flytande. I framtiden tror han att myndigheter kommer ha en större närvaro på internet, och e-tjänster som t.ex. byggnadstillstånd och deklaration kommer bli mer tillgängliga. Som exempel på tjänster som inte samhället skulle tillåta men politiker gärna skulle vilja genomföra tar han upp röstning; han tror inte att samhällets tillit till internetbaserade system är tillräckligt bra. Även en tjänst där t.ex. Google indexerar varje människa, skapar en profil där all information om intressen, internetvanor osv. för att politiker och företag bättre ska kunna övervaka människor tror han inte kommer tillåtas av samhället. Som exempel på en tjänst som skulle vara till stor nytta för medborgare tar han upp en sida som samlar alla nya lagar som kommer och som är skriven på ett språk som alla förstår. Att kontorsärenden flyttar till internet i form av e-tjänster ser han som en bra och praktisk utveckling, och han använder gärna e-tjänster. För sina bankärenden använder han internetbank, men internetdeklarations-systemet har inte ännu blivit tillräckligt bra för att det ska gå att använda anser han. Säkerhetsfrågan är han inte oroad över, säkerheten har inte blivit sämre än med det traditionella sättet. Vad han dock skulle vilja se är någon form av hårdvarumässig säkerhet till e- legitimationen, t.ex. att man hade ett kort kopplat till usb-porten på datorn, då all mjukvara alltid är känslig för hackare och annat. 10

11 Överlag är Forchheimer nöjd med dagens e-tjänster ur ett säkerhetsperspektiv. Alla försöker förbättra säkerheten hela tiden, säger han, det som uppstått är nya möjligheter att lura människor, inte tekniken. Ett krav vi alla bör kunna ställa som användare av e-tjänster är att våra personuppgifter inte sprids om man inte själv väljer det. Att någon kontrollerar säkerheten och uppdaterar den vartefter tycker han också att vi ska kunna kräva. Informationen som man får om användandet av en e-tjänst tycker han är tillräckligt som det är nu, om man bara skulle orka läsa genom villkoren för användande så skulle man få svar på sina frågor, framlägger han. När det kommer till stress, anser han inte att 24-timmarssamhället är en stor faktor; själv stänger han av mobilen och tycker att telefonförsäljare oftast är trevligt. Mobilen stänger han av så fort han kommer hem, och kopplar istället på sin favoritkanal på internetradion. Hela konceptet 24-timmarssamhället anser han är överreklamerat och ser det inte som en stor grej; det är väl bra för att det skapar nya jobb, annars är det väl inte så speciellt anser han. Den enda elektroniska utrustningen han inte kunde vara utan är datorn för att kunna jobba, men det vore även synd att bli av med datorn hemma, för då skulle man missa all härlig musik som internet erbjuder, tillägger han Intervju med Viiveke Fåk Vi har även intervjuat Viiveke Fåk, som är lektor på Linköpings universitet (ISY). Även hon säger att 24-timmarssamhället inte är en stor stressfaktor för henne; även hon stänger av mobilen när den inte behövs, till och med på arbetstid såvida hon inte väntar sig ett samtal. En jobbig utveckling ser hon i att nyheterna blir längre och längre; hon vill ha en snabb och väldigt kortfattad rapportering så hon själv kan ta reda på mer om det intresserar henne. Hennes vardag har inte påverkats mycket av ny teknik: datorn hemma är avstängd om hon inte ska använda den, och musik lyssnar hon aldrig på. Även Fåk säger att datorn är ett krav för jobbet, men säger även att hon inte gärna skulle vara utan mobiltelefonen, hon ser det som ett bra sätt att snabbt kunna kontakta folk om det hänt något. Det största problemet med 24-timmarssamhället är enligt henne att det är ett krav. Det har blivit status att säga att man inte har tid, man försöker göra ännu mer på tid som man från början inte hade, säger hon. En positiv utveckling ser hon i att svenska myndigheters webbsidor börjat utvecklas, information börjar bli mer åtkomligt för medborgarna. De börjar använda sig av teknik som är år gammal för att komma i bättre kontakt med medborgarna. Negativt är dock att tekniken skenar, man ifrågasätter inte längre om ny teknik verkligen är bra utan ser all teknikutveckling som något positivt. E-legitimation anser hon kommer att bli mycket större snart; behovet har diskuterats i 15 år, men inget definitivt svar finns. Någon, företrädesvis staten, måste gå in och bestämma en standard som ska användas för alla i Sverige. En annan sak som är under utveckling är användarvänlighet, man har för många funktioner och för dålig översikt. Detta är speciellt sant när det gäller säkerhet, 11

12 som måste bli mer lättförståelig och lättåtkomlig för användaren. De stora svårigheterna med tekniken idag tycker hon inte är tekniska utan politiska och ekonomiska. Just nu är e-tjänster en väldigt rörig marknad, det finns många viljor och aktörer. Speciellt e-legitimation är en helt ny utveckling som är svår samhällsmässigt, och som måste tänkas igenom noga så inte t.ex. identitetsstöld blir lika stort problem som i t.ex. USA. Biometri, såsom fingeravtrycksmätning eller ansiktsigenkänning, kanske skulle vara en bra sak att tillämpa här, men tyvärr är den för lättlurad i dagens läge. En sak som gärna politiker skulle vilja genomföra men som samhället inte tillåter tycker hon är övervakning. Själv anser hon inte att övervakning gör någon nytta. Kameraövervakning, massavlyssning och ansiktsigenkänning ger alla väldigt många falsklarm och en ohanterlig mängd irrelevant information. Att kontorsärenden flyttas till internet ser hon inte som en positiv utveckling. Centralisering av data ger en ny sårbarhetsaspekt. Å andra sidan skulle inte det snabba penningaflödet som finns i samhället idag vara möjligt utan e-tjänster, tillägger hon. Själv använder hon sig av en del e-tjänster, som t.ex. banktjänster och e-legitimation. På säkerhetssidan skulle hon dock vilja se en uppryckning, speciellt när det kommer till betalningstjänster. Det har sett ut likadant ut sedan 80-talet, men är långt ifrån tillräckligt; någon form av aktivt val borde behöva tas av ägaren av kontot eller kortet varje gång man betalar. Att ändra systemen radikalt är för dyrt, och dåliga försök att täcka över de grundläggande säkerhetsproblemen görs. Vad som skulle behövas är en kortläsare i varje dator för att betalningar verkligen ska vara säkra, anser hon. Riksdagsval ser hon till skillnad från Forchheimer som en framtida möjlighet. Även om t.ex. USA inte lyckades genomföra e-val på ett säkert och lyckat sätt, så är det redan vardag i Estland. Fåk ser dessutom e-val som ett sätt att locka yngre röstare. Även Fåk säger att hon t.ex. för e-legitimation vill se någon sorts hårdvarumässig säkerhet, då mjukvara alltid kan kapas av hackare och trojaner. Internetbanksdosor som en del banker har i Sverige nu är mycket bra ur en säkerhetsaspekt, de tvingar användaren att göra ett aktivt val vid varje betalning och innebär hårdvarumässig säkerhet. Ett krav vi alla bör kunna ställa som användare av e- tjänster är att de som står för tjänsten ärligt talar om hur tjänsterna fungerar, tycker hon. Det talas nu om hur lätt allting är, och inte vilken sorts säkerhet saker har. Säljarna vet själva ingenting om säkerheten, men de vet hur produkten fungerar. Även om de berättar om sina tjänsters och produkters säkerhet, så kan man aldrig vara säkra på om det de säger är sant, man måste få fram en stor öppenhet om det, säger hon. Fåk skjuter även in att man kunde önska sig lite högre kodkvalité än nu, det allra största säkerhetsproblemet är ju fortfarande buffer overflow. Till skillnad från Forchheimer anser hon inte att det finns mycket bra information om e-tjänster nu och jämför med att köpa bil: du får inte veta om vilka brister det finns. 12

13 5. Analys Utifrån våra undersökningar och litteraturstudier har vi kommit fram till att de flesta människor känner sig stressade i dagens tekniska samhälle. När vi analyserat våra intervjuer kan vi se att en större del av den äldre befolkningen som vi intervjuat tycker det är jobbigare med att alltid kunna bli nådd och att hänga med i den tekniska utvecklingen än den yngre. Det kan självklart vara olika skäl till detta men troligen beror det på att den yngre generationen har växt upp i teknikens framfart och är därför vana vid den stora förändringen som sker hela tiden, vilket gör att de inte känner stressen som de äldre känner då detta är deras vardag. Det kan också vara så att den äldre generationen vill ha större säkerhet och att den yngre bara är naiv och tror på att bankernas och samhällets internetsystem fungerar med total säkerhet. De äldre har varit med om stor samhällelig och teknisk utveckling genom sina liv, men den nya digitala tekniken är för dem främmande, så de känner att de inte längre hinner med. 6. Diskussion Under vårt arbete om 24-timmarssamhället har vi delat upp samhällets utveckling på flera olika sätt och sett på det ur flera olika aspekter. Den viktigaste komponenten är såklart den tekniska utvecklingen, men även hur människor och samhälle påverkas är relevant. Människor i olika åldrar påverkas olika av 24-timmarssamhället. Den stora risken med 24-timmarssamhället anser vi är att stressnivån ökar, men vi har insett att det påverkar folk olika. Speciellt äldre människor har sagt att de blir offer för teknostress, då de inte kan hänga med i den tekniska utvecklingen, och känner sig utelämnade i det nya samhället. Yngre människor säger inte själva att de blir stressade, men frågan är om det beror på att de inte själva märker det eller om de bara har lättare att anpassa sig. Det är till stor del den tekniska utvecklingen som driver fram förändringen av samhället till ett 24-timmarssamhälle. Den förändringen har skett utan att man har stannat upp och tänkt efter om det verkligen är en positiv utveckling, och den innebär i realiteten en hel del nya risker som måste iakttas av såväl politiker, samhälle som individ. En i framtiden närliggande risk är introduceringen av e- legitimation vilket kan innebära att identitetsstöld blir lättare, och det är väldigt viktigt att förändringen genomförs på ett eftertänksamt sätt. Andra e-tjänster, som t.ex. internetbanker, e-deklaration, e-val och närmare kontakt med myndigheter är också nya tjänster som innebär nya risker (t.ex. bedrägeri, säkerhetsrisker och ökad teknostress) för individen och samhället. Vi tror att den tekniska utvecklingen är oundviklig och på intet sätt oönskad men man måste tänka efter, och utföra förändringarna ansvarsfullt. 13

14 Vi tycker att det borde krävas en större öppenhet från företag och myndigheter när det gäller säkerhetsrisker. Som det är nu kan inte säljare mycket om säkerhetsrisker i produkter och det är svårt för användare att ändra säkerhetsnivån i program. 14

15 Referenser Alfredsson, Andreas(2000), Livslängden har ökat i hela landet [www] <http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0011/08/liv.html> hämtad Bellis, Mery(2007), Top Ten Inventions [www] <http://inventors.about.com/od/famousinventions/tp/topteninvention.htm> hämtad Brod, Craig (1984). Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Addison-Weslety, Reading, MA, s. 16. Ennis, Lisa A. (2005). The evolution of technostress. I: Computer in Libraries nr 25, s Harvey, Andrew S., Maria Elena Taylor, Scott Ellis, Dagfinn Aas (1997), 24- Hour Society and Passenger Travel [www] <http://www.stmarys.ca/partners/iatur/24final/24ch5.htm> hämtad Sami, Lalitha K. & Pangannaiah, N.B. (2006). Technostress : A literature survey on the effect of information technology ob library users. I: Library Review nr 55, s

16 Bilaga 1 - Intervjufrågor till forskare 24h samhället Är du alltid tillgänglig på mobilen? Om inte: Har du den då oftast med fast den är avstängd? Känner du någon stress av tekniken i din vardag? (ex. Telefon, e-post, tv, aktuella nyheter osv) Vilken elektronisk utrustning kan du ej vara utan? (Vad beror det på? Jobb? Nöje/avkoppling? Personligt skäl?) Vad är dina åsikter om 24h-samhället? Hur anser du att det påverkar samhället, arbetsplatsen och hemmet? Teknik i samhället Hur ser du på den tekniska utveckling som sker i samhället? (Bra saker? Dåliga saker?) Vilka tjänster (e-tjänster) samt möjligheter tror du är under utveckling? Vad är svårigheten samt bristerna med tekniken idag? Finns det något som är tekniskt möjligt men ej går att genomföra pga. t.ex. politiker ej vill eller kan? Finns det något som du tror politiker skulle vilja genomföra men samhället inte tillåter det? Skulle det möjligtvis finnas någon tjänst som en medborgare skulle ha stor nytta av men som inte finns idag? E-tjänster Vad är din åsikt om att olika kontorsärenden alltmer förflyttas till internet som e-tjänster?' Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation, banker? Hur ser du på säkerheten inom dagens e-tjänster? Vad är din åsikt om möjligheten att genomföra ett svenskt riksdagsval genom internet? (Vad skulle vara bra? Dåligt?) Säkerhet Vad tycker du är ett minimikrav för säkerheten och användandet av en e-tjänst? Tycker du att dagens e-tjänster uppfyller ett minimikrav i säkerhetssynpunkt? Vilka krav tycker du vi ska ha rätt att ställa som användare av e-tjänster? (ge ett exempel?) Vilken information tycker du bör ges till användaren innan han/hon använder sig av en e- 16

17 tjänst? Bilaga 2 - Intervjufrågor till allmänheten 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? 3. Har du tillgång till dator? Vad använder du datorn till? Vart har du tillgång till den? 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? Tänker du något på säkerheten? 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e- legitimation?. Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? 17

18 Bilaga 3 - Intervjufrågor till allmänheten (ungdom) 1 oktober 2007 Ungdom 1 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Utveckling är positivt. Det borde ju gå framåt 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? - Nej Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? - Oftast, ibland glömmer jag den hemma. Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Nej, vill jag inte bli nådd ser jag till att det blir så. 3. Har du tillgång till dator? - Ja Vad använder du datorn till? - Kommunicera, spel, media allt som har med kommunikation att göra. istället för att ringa och skicka snail-mail Vart har du tillgång till den? - I hemmet. 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? - Det är smidigt och underlättar så länge säkerheten ses efter. Mycket smidigare än bankärenden på kontor. Tänker du något på säkerheten? -Ja, särskilt numera då vissa banker haft säkerhetsintrång. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. - Minst en gång i veckan Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Internet. 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? Information blir mer lättillgängligt och man blir mer mobil i och med att man kan uträtta de flesta ärenden via mobilt internet. 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? Datorn, den underlättar en hel del. EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? Det har underlättat en hel del för internationell kommunikation. 18

19 Ungdom 2 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Jag tycker att det i stort är bra, tyvärr innebär det också att en del människor tappar den sociala kontakten eller hälsan helt och hållet, antingen så spelar de bara spel och aldrig träffar kompisar, eller så rör dem inte tillräckligt på sig då allt de kan kräva går att få genom tv och datorn. 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? - Ja, jag är i princip alltid tillgänglig på mobilen om folk behöver nå mig. Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Inte särskilt faktiskt, jag kan ju alltid stänga av den om det skulle behövas av vilken anledning som helst. 3. Har du tillgång till dator? - Ja, två stycken. Vad använder du datorn till? - Hemdatorn används för spel, multimedia, och allmänt slösurfande. Skoldatorn för arbeten och informationsöknig. Vart har du tillgång till den? - Hemdatorn i hemmet oftast, skoldatorn har jag alltid tillång till om jag tar den med mig. 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? - Mycket smidigt, det är skönt att inte vara bunden till banktider då det kan kräva att man tar ledigt från skola/arbetet. Tänker du något på säkerheten? - Lite ibland, men använder man en säker webbläsare och inte dräller med digipass och lösenord är risken nte särskilt stor. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. - Så långt det går att använda det. Om jag inte använder det så beror det i huvudsak på att jag inte lärt mig hur man gör det. Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Nej, det gör jag inte. 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Att man kan sköta praktiska lösningar på ett smidigaresätt, man är inte bunden av speciella tider eller dagar. Ett annat plus är att man behöver inte nödvändigtvis fara runt halva stan bara för att betala en faktura. 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Det finns ingen utrustning som jag finner är oumbärlig, allt går att leva utan,men det är väldigt bekvämt att ha det man har. EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? - Det är väl på gott och ont, Bra att vissa saker är tillgängliga dygnet runt, men det kan vara farligt att göra det allt för bekvämt. Lite måste man ändå göra på riktigt. 19

20 Ungdom 3 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Det är bra. till och med mormor har dator. 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Nästan alltid tillgänglig, och jag känner mig inte stressad när jag har med mig den eller när jag glömt den. 3. Har du tillgång till dator? Vad använder du datorn till? Vart har du tillgång till den? - Jag har tillgång till en dator hemma. söka information, umgås, bank. 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? Tänker du något på säkerheten? - Skit bra, slipper gå utanför dörren. Inte alls orolig för säkerheten, kan likaväl bli fel på banken som på nätet. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Deklaration, e-legitimation, deklarerar på internet 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Jag ser positivt på mycket saker, men jag kmr inte på ngt specifikt nu. 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Musikspelare är den tekniska prylen jag inte klarar mig utan. EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? 20

21 Ungdom 4 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Jag tycker att den är possitiv, med tanke på hur mycket saker som går så mkt fortare och även att vi är tillgänliga på ett helt annat sätt än vi hade varit om vi inte haft tillgång till mobil etc. Frågan är hur vi hade haft det om vi inte haft alla tekniska sakerna. Vi kansek hade varit mera sociala och gjort allting på ett bättre och nogranare sätt? Nu litar vi lite för mkt på att saker och ting sköter sig själva. Det är även en nackdel att inte alla får ta del av den tekniska utvecklingen, men om alla skulle få del av den skulle nog inte jorden klara av det. Hur skulle det vara om alla människor på jorden hade en dator? Det skulle gå åt så mkt energi till att tillverka och till att använda och vi skulle överbelasta jordens resurser. Det är possitvit att vi har tekniska saker frågan är bara hur långt vi skall gå innan vi är nöjda? det finns nog inget stopp. 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Nej jag är inte alltid tillgänlig det känna för jobbigt ibland och då stänger jag aningen av den eller låter den ligga hemma för att det är stressande, men de är samtidigt stressande att inte ha den på för då känns de som att man inte vet vad som händer i omvärlden. Det har blivit så att man är väldigt beroende av den med tanke på att man är så van vid att alltid ha den vid sin sida om det skulle vara något. 3. Har du tillgång till dator? Vad använder du datorn till? Vart har du tillgång till den? - Ja jag har dator jag har tillgång till den hemma, i skolan, i bibliotek, hos kompisar..jag använder datorn till att skriva arbeten (skolarbete) och internet, internet för att roa mig mest men också för att leta fakta och så händer det att jag handlar och så är ja ofta inne på msn. 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? Tänker du något på säkerheten? - Jag tycker det är bra! Det är klart att det finns risker, men det är inte så att jag tänker på det mer än lite grann. Vad finns det inte risker med i dagens samhälle? Det är smidigt och praktiskt att kunna överföra och betala och allt man kan göra hemmifrån och slippa alla papper och blanketter som skall fyllas i hit och skickas dit. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Väldigt lite, max en gång. 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Vi kommer kunna utföra saker och ting mycket snabbare och med ett effektivare system. Vi kommer bli mera lata när det gäller praktiska saker tex datorn kan styra så vi kan ha tid över till annat istället. som då 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Jag kan inte vara utan min mobil, och datorn är svårt men mest är det nog ändå mobilen. EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? 21

22 Ungdom 5 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Jag tycker att den är väldigt bra eftersom man kan göra allt när som helst, kan jag inte somna en natt så är det ju bättre att jag använder tiden till något produktivt istället för att slappa bort den. Jag tycker även att det är kul när det kommer en massa nya prylar s eftersom jag är intresserad utav det, det negativa med utvecklingen kan ju vara att man glömmer bort säkerheten som är jätteviktig! 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Jag har verkligen alltid med mig mobilen, jag känner att jag inte kan leva utan den. Jag kan ha mobilen avstängd ibland men jag känner ändå att jag måste ha med mig den så att jag kan nå andra ifall att jag skulle behöva, eller känner mig uttråkad och vill ha något att leka med osv. 3. Har du tillgång till dator? Vad använder du datorn till? Vart har du tillgång till den? - Jag har tillgång till dator hemma, hos kompisar, i skolan, bibliotek, it café jag överallt iprincip. Jag använder datorn till skolarbeten, söka information, umgås, spela osv. 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? Tänker du något på säkerheten? - Jag tycker att det är bra, jag kan köpa aktier i ett nafs, förflytta pengar mellan konton och betala räkningar hur snabbt som helst. Det enda negativa med det är säkerheten som kan vara dålig på vissa banker och svår att få bukt med då deras tjänster används av väldigt okunniga personer. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Mycket kan jag inte påstå men jag använder det till deklaration, csn osv. Deklarerar via internet. 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Jag ser ett mer effektivt samhälle där allting går snabbt och smidigt. Jag tycker även att det är väldigt skoj med nya tekniska prylar och upptäcka hur de fungerar. 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Dator, mobiltelefon i allra högsta grad, tv i viss grad. EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? - 22

23 Ungdom 6 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Det är bra att det går frammåt 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? - Inte om jag jobbar Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? - Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd? - Bara om jag är upptaget med något 3. Har du tillgång till dator? - Ja Vad använder du datorn till? - Msn, surfa runt och lyssna på musik Vart har du tillgång till den? - I hemmet 4.Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? - Jag tycker att det är bra och bekvämare samt att det är alltid tillgängligt Tänker du något på säkerheten? - 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. - När jag ska deklarera Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Över internet 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Kommer inte på något just nu 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Min mobil (efter ett tag datorn, tv:n och mp3:n) EXTRA FRÅGA: Vad är dina egna åsikter om 24timmars samhället? - 23

24 Bilaga 4 - Intervjufrågor till allmänheten (vuxen) 1 oktober 2007 Vuxen 1 1. Vad tycker du om den tekniska utveckling som sker i samhället? - Man ska utnyttja efter behov och använda det man verkligen har bruk av. Det gäller att inte bli slav under tekniken. 2.Är du alltid tillgänglig på mobilen? - Nej! Om inte : Har du med dig den även om du inte har den på hela tiden? - Ja! Känner du dig stressad av att du alltid kan bli nådd. - Jag stänger av när jag inte vill bli störd eller inte vill bli nådd per mobiltelefon. 3. Har du tillgång till dator? - Ja Vad använder du datorn till? - E-post, nätet, arbetsuppgifter i tjänsten, redigera fotografier, spela, kalender, adressbok och för bildspel vid föredrag och motsvarande. Vart har du tillgång till den? -På jobbet och i bostaden (bärbar). 4. Vad tycker du om att bankärenden allt mer förflyttas till internet? - Bra för att kunna hinna med bankärenden, som jag skulle ha svårt för annars. Tänker du något på säkerheten? - Jag har inte haft några problem med de banker jag använder. 5. Hur mycket använder du dig av elektroniska tjänster, tex deklaration, e-legitimation?. - Deklarerar, bankärenden, bokar biljetter på tåg och flyg, beställer varor någon gång, handlar med värdepapper i tjänsten, svarar på enkäter. Jag har inte e-legitimation! Om hon/han deklarerar elektroniskt, är det SMS eller internet? - Internet. 6. Vilka positiva möjligheter ser du med den tekniska utvecklingen? - Möjligheter att inte alltid vara "närvarande" på arbetsplatsen, vid sammanträdet, men ändå kunna ta ställning och utföra arbetsuppgifter. Skapa nätverk, hålla sig uppdaterad i nyheter och andra faktauppgifter, adresser, företagsinformation, samhällsinformation m.m. Kunna skicka och hämta filer, word, power-point, excel, bilder osv. Komma åt databaser genom servrar även när jag inte är "på plats". Hämta uppdaterade informationer i olika intranät. Få önskade informationer genom mobiltelefon. GPS-navigering när jag ska köra till okända platser. Kunna vara tillgänglig och nå andra när jag själv väljer det och annars med hjälp av mobilsvar, SMS, MMS eller e-post. 7. Vilken elektronisk utrustning kan du inte vara utan? - Dator! Jag kan klara mig utan, men är mycket förtjust i "min" bildkanon. Mobiltelefon kan jag tänka mig att vara utan, men skulle inte välja det. GPS kan jag vara utan. Det har fungerat hittills utan GPS. Det går ju fortfarande att fotografera analogt, men det är enklare, roligare och billigare 24

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus

SeniorNet Huddinge Öppet Hus SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2017-10-26 Dagens tema: Mobilt Bankid och Internetbetalning E-legitimation / BankID Vad är e-legitimation E-legitimation en personlig elektronisk ID-handling som du använder

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Appendix E Intervjuanteckningar

Appendix E Intervjuanteckningar Appendix E Intervjuanteckningar Författaren Inledningsfrågor. Kön Man.. Åldersgrupp Yngre.. Har du en dator?. Hur stor datorvana har du? Stor datorvana då jag studerar tredje året på ett högskoleprogram

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

25 knep för att hålla koll på din tid

25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 1 Gör dina sysslor realistiska och genomförbara Planera dina sysslor, projekt och uppgifter efter din kapacitet att genomföra

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Vänta, jag ska bara kolla Facebook..

Vänta, jag ska bara kolla Facebook.. Vänta, jag ska bara kolla Facebook.. - Hur sociala medier påverkar oss. Julia Näsström och Emelie Nording Projektarbete 20130320 Johan Lundin och Lars Hägglund Sammanfattning Vårt projektarbete har gått

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer