för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun."

Transkript

1 Handlingsplan för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun. Skolhälsovården Christina Dahlbom Maria Håkansson Maria Lindberg Katrine Sandström Bodil Wejletorp

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid 1 Syfte sid 1 Metod sid 1 Handlingsprogram sid 2 Förklaringar till handlingsprogrammet sid 3 Samtalsstrategi För elever som ska växa i sin vikt sid 5 Samtalsstrategi För elever som ska gå ner i vikt sid 6 Skolläkarbesök vid fetma sid 8 Lästips sid 9 Artiklar sid 9 Länkar sid 9 Utredningar/rapporter/mm sid 10 Bilaga 1 Mättnadsbedömning sid 11 Bilaga 2 Guldkantslistan sid 12 Bilaga 3 Sällanlistan sid 13

3 Bakgrund Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan. En tidig debut kommer att tidigarelägga de följdsjukdomar som fetma medför hos vuxna som hjärtsjukdom, leversjukdom, typ 2-diabetes, cancer och minskad fruktsamhet. Ibland får feta barn och ungdomar följdsjukdomar redan i tonåren. De feta barnen har sämre livskvalitet och får mindre chanser att forma sina liv självständigt efter egna önskemål och förutsättningar. En del av barnen kommer från familjer som också tyngs av andra problem och för dessa barn blir fetman en extra börda. (Stockholms läns landstings Vårdprogram för överviktiga och feta barn och ungdomar). Syfte Minska BMI hos barn och ungdomar med övervikt/fetma inom skolhälsovården i Kristianstads kommun. Genom att : Att identifiera barn som har fetma och överviktiga barn som löper risk att utveckla fetma. Att vid övervikt försöka bromsa ett accelererande förlopp. Att stödja barn med fetma att stå stilla i vikt och växa på längden och ibland gå ner i vikt. Att uppmärksamma övrig personal i skolan på problemet (personal i skolmatsal och cafeteria, idrottslärare, lärare, fritidspersonal och skolledare) Metod Who:s definition på övervikt/fetma. Profdoc:s BMI kurva. Vid hälsobesök enligt basprogrammet. Vid besök efter önskemål från föräldrar och elev. 1

4 Handlingsprogram Hälsoundersökning Längd, vikt, BMI Ingen övervikt, fetma Övervikt Fetma Följ basprogram SHV Under 10 år Undersökning av skolläkare Över 10 år Remiss till barnklinik Elever som inte slutat växa Elever som slutat växa Normalt blodtryck Förhöjt blodtryck Följ handlingsprogram för elever som ska växa i sin vikt Följ handlingsprogram för elever som ska gå ner i vikt Följ handlingsprogram för elever som ska växa i sin vikt Remiss till barnklinik Remiss till barnklinik vid utebliven effekt efter 1 år Kommentera aldrig elevens vikt i samband med hälsobesöket, diskutera alltid med föräldrarna först, om barnet inte själv tar upp det. I åk 6 får elevens mognad avgöra om du kan diskutera vikten. I samband med hälsobesöket skickas tillväxtkurvan hem. Skolsköterskan erbjuder samtal med elev och föräldrar. Om föräldrarna avböjer, trots motivationsarbete, erbjuds ny kontakt vid nästa hälsobesök enligt basprogrammet. Tänk på att dokumentera!! 2

5 Förklaringar till handlingsprogrammet Samtal vid vågen. Innan eleven ställer sig på vågen, fråga hur tror du det har gått? Först sedan eleven tänkt efter och svarat om det tror vikten gått upp, gått ner eller stått still, vägs eleven. Samtala efteråt om varför det gått bra eller dåligt. Vilka råd har fungerat? Vilka har inte fungerat? Gör vågen till elevens vän, ett sätt att utvärdera vad man gjort. Mättnadsbedömning. (bilaga 1) Vi mår mycket bättre om vi avstår de sista tuggorna och äter oss nöjda i stället för mätta. Gör på följande sätt, be eleven att bedöma sin mättnad efter en måltid enligt följande: Hur mätt är jag? 1. Fortfarande lika hungrig. 2. Fortfarande lite hungrig. 3. Nöjd. 4. Mätt. 5. Jättemätt. Om barnet klassar sin mättnad som en trea har hon/han lyckats hitta rätt mängd. Detta är också ett bra ätmönster för att senare lyckas behålla sin nya vikt. Hunger och sug. Vanor går att bryta. Hunger är på riktigt men sugen är man på något gott som man oftast inte behöver. När du känner hunger börja med att dricka ett glas vatten, ät en morot eller ta en promenad. Stå stilla i vikt eller gå ner i vikt Före puberteten räcker det oftast både vid övervikt/fetma om barnet står stilla i vikt. I samband med och efter puberteten kan även barn med övervikt behöva gå ner i vikt. En individuell bedömning ska göras av hur mycket barnet har kvar att växa. Borttaget: eller Borttaget:, Enkel kostanamnes Fråga: Vad är det första du äter på dagen? Hur ser resten av dagen ut? Det är en vinst att starta kroppens energi- och ämnesomsättning tidigt på dagen och bryta fastan. För den som är ovan att äta frukost, börja med lite för att senare öka på mängden t.ex. ett glas fil, en halv smörgås m.m. 3

6 Sällanmat Sällanmat är det som ger oss guldkant på tillvaron. Till sällanmaten hör bland annat godis, choklad, gräddglass, tårta, kakor, läsk samt även chips, hamburgare, pommes frites och pizza. För att hålla sin vikt är det viktigt att äta bra vardagsmat och begränsa (men inte utesluta) sällanmaten. Ta bort skuld men inte ansvar. Använd orden övervikt och fetma. Berätta att det finns en genetisk orättvisa vilket innebär att vi har olika känslighet för kalorier. Vi kan påverka vår livsstil men inte vårt genetiska arv. Kaloriallergi! Balans mellan kalorier in och kalorier ut. 4

7 För elever som ska växa i sin vikt. Samtalsstrategi enligt modell Motiverande samtal Besök 1. Tidsåtgång 1 timme. Tillsammans med helst båda föräldrarna. Visa barnets längd- vikt- och BMI kurva. Visa hur barnet rör sig uppåt i kanalerna. Påverkas barnet av sin övervikt/fetma i vardagen? Poängtera föräldrarnas ansvar. Enkel kostanamnes. Frukost, lunch och middag. För att bryta fastan är frukosten viktig. Minimera mellanmålen. Flytande kalorier! Gå igenom tallriksmodellen. Om barnet inte äter grönsaker ska den delen av tallriken vara tom. Dela ut bild av tallriksmodellen, kan beställas kostnadsfritt på Endast en portion av maten. Ev. ta om av grönsaker. Mättnadsbedömning (bilaga 1). Skillnad på hunger och sug. Skilj på vardagsmat och sällanmat. Dela ut Guldkantslistan (bilaga 2). Anamnes fysisk aktivitet och skärmtid, max 2 tim. (Tv- och datortid). Vardagsmotion, minst 60 min/dag. Rolig fysisk aktivitet. Poängtera att livsstilsförändringar tar tid. Dela ut broschyren, Vad kan jag göra?. Kan rekvireras utan kostnad från Barnöverviktsenheten i Malmö, Återbesök om en månad. Borttaget: ) Besök 2. Tidsåtgång 30 min. Gärna tillsammans med förälder om inte telefonkontakt. Vikt, återkoppling mellan beteende och resultat. Återbesök efter en månad om allt fungerat. Vid utebliven effekt vad har fungerat och vilka förändringar behöver göras? Fråga hur du/ni vill jobba vidare tills nästa gång vi ses och när vi ska träffas. 5

8 För elever som ska gå ner i vikt. Samtalsstrategi - enligt modell Motiverande samtal Vid samtal med yngre elever (före åk 6) måste föräldrar vara med. Använd 5 minuter till att medvetandegöra eleven och berätta om den hjälp du kan ge. För att eleven ska få möjlighet för reflektion ge ny tid efter en vecka eller bestäm att eleven återkommer själv. Besök 1. Tidsåtgång 30 minuter Definiera övervikten enligt Profdocs BMI-kurva. Visa elevens längd- vikt- och BMI kurva. Visa hur eleven rör sig uppåt i kanalerna. Påverkas eleven av sin övervikt/fetma i vardagen? Tillstånd att kontakta vårdnadshavare för ev. närvaro vid nästa träff. Om ej OK, fråga efter medgivande om telefonkontakt i stället. Vikten av bundsförvant hemma. Poängtera att livsstilsförändringar tar tid. Dela ut broschyren, Vad kan jag göra? Kan rekvireras utan kostnad från Barnöverviktsenheten i Malmö, Återbesök efter 1-2 veckor eller enligt överenskommelse. Besök 2. Tidsåtgång 1 timme Ev. tillsammans med vårdnadshavare. Enkel kostanamnes. Frukost, lunch och middag. För att bryta fastan är frukosten viktig. Minimera mellanmålen. Flytande kalorier! Gå igenom tallriksmodellen. Om eleven inte äter grönsaker ska den delen av tallriken vara tom. Dela ut bild av tallriksmodellen, kan beställas kostnadsfritt på Endast en portion av maten. Ev. ta om av grönsaker. Skilj på vardagsmat och sällanmat. Dela ut Sällanlistan (bilaga 3). Anamnes fysisk aktivitet och skärmtid (Tv- och datortid). Skärmtid max 2 tim. Vardagsmotion, minst 60 min/dag. Rolig fysisk aktivitet. (fritidsförvaltningen) Återbesök efter 2 veckor eller enligt överenskommelse. Borttaget: ) 6

9 Besök 3. Tidsåtgång 30 minuter Samtal vid vågen och viktkontroll. Vid utebliven effekt vad har fungerat och vilka förändringar behöver göras? Kalorier in och kalorier ut = motion. Återkoppling kring den fysiska aktiviteten. Återbesök efter 2-4 veckor eller enligt överenskommelse. Besök 4. Tidsåtgång 30 minuter Samtal vid vågen och viktkontroll. Återkoppling kring den fysiska aktiviteten. Skillnad på hunger och sug. Mättnadsbedömning (bilaga 1). Våga lämna mat. Återbesök efter 2-4 veckor eller enligt överenskommelse. Besök 5. Tidsåtgång 30 minuter Samtal vid vågen och viktkontroll. Återkoppling kring den fysiska aktiviteten. Längd och BMI-värde. Återbesök en gång per månad eller enligt överenskommelse så länge behov finns. Telefonkontakt med vårdnadshavare efter medgivande av eleven. 7

10 Skolläkarbesök vid fetma Anamnes Utifrån vad skolsköterskan redan har tagit upp. Hur är situationen för barnet och familjen, den sociala miljön. Ärftlighet. Missbruksproblem. Kost- och aktivitetsvanor. Fritidsintressen. Tid framför TV, video och dator. Mobbning. Skolidrott. Borttaget: Status Identifiera avvikande tillväxtmönster. Acanthosis nigricans - ökad insulinresistens. Pubertet, specificera ev. menstruationsrubbningar. Gynekomasti hos pojkar. Blodtryck. Informera Fetma är en sjukdom, minska skuldbördan. Långsiktigheten: om barnen ska behandlas ska behandlingen inte avbrytas. Råd Öka vardagsaktiviteter. Utnyttja skolidrottstimmarna, erbjuda extra fysiska aktiviteter. Se över måltidsordningen, mellanmål och småätande. Hjälp och stötta familjen med gränssättningar. Vidareremiss Remiss är aktuell om barnet under 10 år inte visar tecken på minskad fetma trots behandling under ett år. Efter att remiss skickats fortsätter skolhälsovårdens insatser som tidigare, men nu i samråd med sjukvården. 8

11 Lästips Böcker Överviktiga barn en handbok för föräldrar och proffs (Forum). Annika Jansson, barnläkare och Pernilla Danielsson, barnsjuksköterska. Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom (Natur och Kultur) Ben Furman. Lösnigsfokuserat tänkande i skolan (Human.Förlag) Ajmal & Rhodes. Att bygga lösningar (Mareld) Insoo Kim Berg & Peter de Jong. Lösningsinriktad pedagogik (Mareld) Måhlberg Kerstin & Sjöblom Maud. Matmissbruk- ett självhjälpsprogram vid tvångsmässigt ätande (Larsson förlag)anne Katherine. Socker och fett på gott och ont. (ICA-bokförlag) Charlotte Erlandson- Albertsson. Artiklar Psykologiska hinder i samband med viktnedgång Perspektiv nr 3, november Familjeterapeutisk metod mot folksjukdomen fetma Läkartidningen; vol 93:nr 24, CE Flodmark. Länkar

12 Utredningar/ rapporter/mm. SBU Förebyggande åtgärder mot fetma (2004), nr 173. Statens folkhälsoinstitut Övervikt bland barn, nytt system för nationell uppföljning. Anton Lager, Bjöörn Fossum och Sven Bremberg. Underlag för handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet sammanfattning-rapport pdf 6/ Rikscentrum för överviktiga barn, 10

13 Mättnadsbedömning Bilaga 1 Gör så här: efter en måltid bedöm din mättnadskänsla enligt följande: Hur mätt är du? 1. Fortfarande lika hungrig? 2. Fortfarande lite hungrig? 3. Nöjd? 4. Mätt? 5. Jättemätt? Om du klassar din mättnad som en trea har Du lyckats hitta rätt mängd! Det kan innebära att du får lämna mat på tallriken men det är ett bra mått på hur mycket Du ska äta. 11

14 GULDKANTSLISTAN För dig som ska stå still i vikt och fortfarande växer, är det tillåtet att äta 1 2 saker av nedanstående, 1 gång/veckan. Choklad 50 g Bullar och wienerbröd Efterrättspaj Fruktkonserver Färdigköpt pizza Glass i alla former Glassåser och strössel Jordnötssmör Kakor Marmelad Messmör Pommes frites/strips Saft Smågodis 1 dl Snacks Sylt Socker och sirap Söta krämer Söta soppor Tårta och bakelser Vaniljsås Vispgrädde Bilaga 2 12

15 SÄLLANLISTAN Bilaga 3 För dig som vill gå ner i vikt. Bullar och wienerbröd Efterrättspaj Fruktkonserver Färdigköpt pizza Glass i alla former Glassåser och strössel Jordnötssmör Kakor Marmelad Messmör Pommes frites/strips Saft Snacks Sylt Socker och sirap Söta krämer Söta soppor Tårta och bakelser Vaniljsås Vispgrädde Choklad 50 g eller smågodis 1 dl 1 gång/vecka är tillåtet. 13

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Apotekets råd om. Kost och motion

Apotekets råd om. Kost och motion Apotekets råd om Kost och motion Den moderna människan äter ofta mer än vad kroppen behöver och kan göra av med. Dessutom är många för lite fysiskt aktiva. Det kan leda till övervikt, som i sin tur kan

Läs mer

Lider du av ätstörning?

Lider du av ätstörning? Bli vän med maten Sallad är sunt och semlan är synd. Känns det igen? Många bantar genom att undvika viss sorts mat och tänker ständigt på kropp och vikt. Men maten borde bereda glädje i stället för ångest.

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder.

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen är en nationell satsning som flera organisationer står bakom. Syftet är att inspirera barn, ungdomar,

Läs mer

Maten. Livsstilsförändring. av Maria Magnusson, Anna Winkvist och Karin Kjellgren

Maten. Livsstilsförändring. av Maria Magnusson, Anna Winkvist och Karin Kjellgren SE.RIM.08.01.01 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Maten av Maria Magnusson, Anna Winkvist och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

SUNDA BARN. Hälsosamma barn och vuxna bra mat för kropp och knopp. Lisa Ernstsson Stephan Rössner

SUNDA BARN. Hälsosamma barn och vuxna bra mat för kropp och knopp. Lisa Ernstsson Stephan Rössner SUNDA BARN Hälsosamma barn och vuxna bra mat för kropp och knopp Lisa Ernstsson Stephan Rössner 1 2 Förord Att få barn innebär en stor förändring i livet. Det kan också väcka tankar om ens livsstil och

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Tobak & Vikt I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Tobak & vikt Andra broschyrer inom området: Varför inte snus

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona FÖRORD Denna skrift riktar sig till dig som funderar på att bli opererad

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

Frågestund och debatt

Frågestund och debatt Frågestund och debatt Sverker Olofsson: Innan vi rullar igång med publikfrågorna tänkte jag bara följa upp en del saker. Apropå det som du sade, Bernt, om att medelhavskosten kan vara hjärtskyddande undrar

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Referensgruppen för barnobesitas Innehåll Förord... 2 Bakgrund... 2 Vem ska vi behandla?... 2 Involvera familjen och nätverket...

Läs mer