Instruktion GSM- PSTN-Com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion GSM- PSTN-Com"

Transkript

1 Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion Vid inkoppling av matning Matning Krav på extern likströmsmatning (gäller endast GSM Com) GSM / PSTN Com standard Larm Automatisk larmavställning Programmering av automatisk larmavställning Återuppringning Programmering av återuppringning Inkoppling Inkoppling av matning till GSM / PSTN Com Exempel på inkoppling av en digital ingång Exempel på inkoppling av en digital- och analog ingång Seriell kommunikation via RS Mjukvara för inställning i GSM / PSTN Com Portinställningar Telefonnummer Upload (Import) Download (export) Bruksinställningar Installationsvägledning för Setup Tool for GSM / PSTN GSM PSTN Com 2

3 1. Lysdiodens status och funktion Lysdioden på enhetens front, märkt ON, visar dess status. 1.1 Vid inkoppling av matning NORMAL: Lysdioden lyser konstant i några sekunder och blinkar därefter varannan sekund. UPPRINGNING: (När larmtillstånd råder och automatisk larmutringning är vald) Lysdioden lyser i några sekunder och börjar därefter att blinka oregelbundet (sänder data). Sedan börjar väntetiden för förbindelsen med modemet. INGEN GSM TÄCKNING: Lysdioden lyser konstant. HÅRDVARUFEL ELLER MATNINGSFEL: Lysdioden lyser inte alls. FEL PÅ MODEM ELLER SIM-KORT: Lysdioden blinkar kortvarigt efter det att matningen tillkopplats, därefter är den släckt i 30 sekunder. 2. Matning Inkoppling av matning. Inkoppling av GSM-Com kan ske från 230VAC nätet eller från en extern matning, 12VDC. 2.1 Krav på extern likströmsmatning (gäller endast GSM Com) 12V DC (8V<DC<25V) Förbrukning o Vid förbindelse via modem förbrukas max. 1A, typiskt 100mA vid drift med 12V o När modem inte är i bruk förbrukas max. 100mA, typiskt 30mA vid drift med 12V Möjlighet finns, för inkoppling av ett reservbatteri eller en extern matning (8V<DC<25V, Max. 1A). 3. GSM / PSTN Com standard Vid inställning av enheten finns vissa restriktioner att beakta. Inställningar kan endast göras från ett inställningsprogram för GSM/PSTN Com eller MJK-Link. Texter för ingångs beskrivningar kan bestå av max 15 tecken. Larm kan inte ringas in genom en telefonväxel, utan kräver att en direktlinje används. (gäller endast för GSM Com med data simkort) PIN-kod kan inte användas för SIM-kort. (Observera att SIM-kort skall vara utformat för datakommunikation) Förbindelsen har en maximal överföringshastighet på 9600 Baud via modem. Rutinen för uppringning efter larmlista kan avbrytas genom att enheten rings upp. GSM PSTN Com 3

4 Möjlighet att välja individuella parametrar på alla ingångar. o Digital räknare för antal pulser. (pulsbredd: min. 100mS) o Total tid (i timmar) som ingång har varit aktiv. o Drift eller Larm o Fördröjning (i sekunder) innan ingång blir aktiv. 0 motsvarar cirka 100mS. o Normalt öppen (NO) eller normalt sluten (NC) ingång. Digitala ingångar är galvaniskt skilda från det interna kretskortet och kräver därför extern matning, 24 VDC. (10V<DC<30V, max. 20mA, typisk förbrukning: 1-3mA) Om larm önskas för spänningsfall, används en digital ingång till detta. 3.1 Larm GSM /PSTN Com är utrustad med goda larmmöjligheter. Nedan presenteras lite kort om dessa. Larm kan sändas till telefon, PC (med modem), eller som SMS. Texten som sänds via SMS vid larm kan vara max. 9 tecken. Telefonnummer kan innehålla max. 17 tecken. Telefonlistan kan bestå av upp till 9 poster. o SMS eller uppringning till modem. o Valfri fördröjning mellan uppringningarna. (minst 1 minut) o Möjlighet till standardiserade besked till SMS. Enheten är inte grundinställd att avställa larm automatiskt. Återuppringning vid återställning av larmtillstånd är inte valt som grundinställning. (Kräver även att automatisk avställning är vald) Förbindelsen kommer under alla omständigheter att brytas efter 15 min Automatisk larmavställning Automatisk larmavställning innebär att larm automatiskt avställs när larmtillståndet försvinner. Vid grundinställning är automatisk larmavställning normalt valt Programmering av automatisk larmavställning Programmering av automatisk larmavställning görs endera via MJK-Link eller programmet Setup tool for GSM / PSTN Com Återuppringning Med återuppringning vald kommer GSM / PSTN Com att ringa tillbaka när ett larmtillstånd försvinner. Således fås ett larm både när larmet uppstår och ett annat när larmet försvinner. Vid grundinställd enhet är normalt inte återuppringning inte valt. GSM PSTN Com 4

5 3.1.4 Programmering av återuppringning För att kunna välja att återuppringning skall göras måste automatisk larmavställning vara valt. Programmering av automatisk larmavställning görs endera via MJK-Link eller programmet Setup tool for GSM / PSTN Com. GSM PSTN Com 5

6 4. Inkoppling 4.1 Inkoppling av matning till GSM / PSTN Com Vid matning från 230V nät kopplas fasledare till plint 10 (märkt L) och nolledare till plint 12 (märkt N). Används extern 12V matning kopplas plusledaren till plint 13 (märkt +12V) och minusledaren kopplas till plint 14 (märkt 12V). Matning 230 V AC L N Matning + 12 V DC - 13: +12 V 14: 0 V / GND Fig. 4.1 Inkoppling av matningsspänning. 4.2 Exempel på inkoppling av en digital ingång Figur 4.1 visar ett exempel på hur inkoppling av en digital ingång ser ut VDC Extern kontakt 24: Com, DI1 och DI2 23: DI 1 22: DI 2 21: Com 3 20: DI 3 19: Com 4 18: DI 4 17: RESET (Aktiv hög) 16: Rx 15: Tx 14: 0 V / GND 13: + 12 V DC Fig. 4.2 Exempel för inkoppling av enbart en digital ingång. GSM PSTN Com 6

7 4.3 Exempel på inkoppling av en digital- och analog ingång Fig 4.2 visar ett exempel på hur inkoppling av en digital och en analog ingång ser ut. - + Extern kontakt 24) Com ) DI 1 22) DI VDC 0/4-20mA Aktiv signal 21) AI 1-20) AI ) Ai 2-18) AI ) RESET (Aktiv hög) 16) Rx 15) Tx 14) 0V / GND 13) +12V (in) Fig. 4.3 Exempel för inkoppling av en digital och en analog ingång. 4.4 Seriell kommunikation via RS 232 Observera att kommunikation via RS 232 inte stöds av programmet Setup tool for GSM / PSTN Com. För att kommunicera via RS 232 krävs programmet MJK Link I enheten används plint 14, 15 och 16. I 9-polig D-sub används ben: 2 Tx 3 RX 5 GND GSM PSTN Com 7

8 ) Rx 15) Tx 14) 0 / GND Fig 4.4 Inkoppling av RS Mjukvara för inställning i GSM / PSTN Com I detta kapitel genomgås de menyer och funktioner i mjukvaran Setup tool for GSM / PSTN Com som används för inställning av GSM / PSTN Com. Fig. 5.1 Skärmbild över inställningsprogrammets huvudfönster. Under meny file återfinns de vanligaste windows-funktionerna såsom: Open (öppna) - Öppnar en tidigare sparad inställning. Save (spara) Sparar de inställningar som gjorts. Save As (spara som) Sparar de inställningar som gjorts under ett nytt namn. Print Out (skriv ut) Skriver ut en skärmbild på de inställningar som gjorts. End (avsluta) Avslutar programmet. GSM PSTN Com 8

9 Fig. 5.2 Alternativ tillgängliga under meny file Fig. 5.3 Dialogrutan för öppning av redan sparade inställningar. Om rutan Öppna som skrivskyddad är markerad kommer inga ändringar att kunna göras i de öppnade inställningarna. Under menyn communication finns funktioner för inställningar för överföring av inställningar från dator till enhet. Port Settings (portinställningar) Här konfigureras inställningar för direkt överföring mellan enhet och dator, via seriell kabel eller modem. Telephone Number (telefonnummer) - Här anges telefonnummret till den enhet som skall rings upp. GSM PSTN Com 9

10 Upload (Import) Här hämtas inställningarna I enheten till datorn. Download (Export) Här skickas inställningar från datorn till enheten. Fig. 5.4 Alternativ tillgängliga under meny communication GSM PSTN Com 10

11 5.1 Portinställningar Från alternativet Port Settings under meny communication ges möjligheten att ändra kommunikationsparametrar. Dessa parametrar väljs beroende på vilken typ av hårdvara som nyttjas för kommunikationen. Fig 5.5 Kommunikationsparametrar. GSM kommunikation sker med: 9600 Baud 8 databitar stoppbit 1 ingen paritet. PSTN Com kommunikation sker med: 2400 Baud 8 databitar stoppbit 1 ingen paritet. 5.2 Telefonnummer Under alternativet Telephone Number under meny communication anges telefonnummret till den enhet som skall ringas upp. Om (0) krävs för att komma ut på linjen används ett stort dubbelve (W) mellan nollan och telefonnummret. Exempelvis 0W GSM PSTN Com 11

12 Fig.5.6 Fönster för angivelse av telefonnummer till enhet som skall ringas upp. 5.3 Upload (Import) För att hämta inställningarna i en enhet väljs upload under menyn communications. Om telefonnummer redan är angett kommer programmet att ringa upp och hämta inställningarna från den uppringda enheten. Om telefonnummer inte är angivet kommer fönstret för angivelse av telefonnummer att öppnas automatiskt. Fig 5.7 Fönster för uppringning av enhet. Direkt kommunikation med enheten via RS232 kan inte göras med Setup tool for GSM / PSTN Com. För detta krävs serviceprgrammet MJK-Link. När förbindelsen med enheten är upprättad kommer programmet att hämta den aktuella inställningen i enheten och sedan lägga på igen. Programmet känner själv av vilken typ den uppringda enheten är, 2 AI 2DI eller 4 DI. Beroende på vilken typ enheten är, kommer vissa inställningsfält att vara inaktiva. (nedtonade) 5.4 Download (export) Efter konfigurering av inställningar till enheten väljs download (export) under meny communication. Därefter kommer alla inställningar att överföras till enheten. Finns ingen förbindelse med enheten upprättas en automatiskt. GSM PSTN Com 12

13 5.5 Bruksinställningar När aktuell programinställning är importerad (Upload) kan man göra önskade inställningar eller ändringar. När ändringar eller inställningar är gjorda måste de exporteras (Download) till enheten igen. Aktuell inställning kan även sparas på hårddisken eller på diskett med spara eller spara som under meny file. En sparad uppsättning kan senare hämtas för export med alternativet open under meny file. GSM PSTN Com 13

14 Nedan följer en kort beskrivning om de olika grupperna för inställningar i programmets huvudfönster. Huvudfunktioner (General) Fig. 5.8 Inställningsalternativen i gruppen huvudfunktioner. Device ID (1-247) (EnhetsID) Här väljs vilket ID enheten skall ha. Autoreset of Alarms (Automatisk återställning av larm) Här väljs om automatisk avställning av larm skall göras (Yes) eller inte (No). Call at alarm reset (Larmåteruppringning) Här anges om återuppringning, vid återställande av larmtillstånd, skall göras (Yes) eller inte (No). Connection Time out (Tid för avslut av förbindelse) Här anges tiden (I minuter) som förbindelsen mellan dator och enhet tillåts vara aktiv efter det att dataöverföringen har upphört. PSTN (PSTN Specific) Fig. 5.9 Inställningsalternativen i gruppen PSTN Answer after (Svara efter) anger hur många signaler som går fram innan enheter svarar. PSTN Enhetens nummer, detta nummer kommer att visas i SMS och vid GSM PSTN Com 14

15 nummerpresentation SMSC Här anges numret till SMS servern, varifrån SMS meddelanden sänds. För Telia gäller GSM PSTN Com 15

16 Digitala Ingångar (Digital Inputs) Fig Inställningsalternativen i gruppen digitala ingångar Delay (0-5999s) (Fördröjning) Här anges antal sekunder som ingångssignalen skall fördröjas (0-5999s). Drirft/Alarm (Drift eller larm) Här väljs om ingången skall användas till drift eller larmindikering. Om ingången är satt till driftindikering avläses, vid uppringning, driftstatusen samt antal- och tidsräknare. NO/NC (Normalt öppen/normalt stängd) Här väljs om ingången skall bli aktiv vid signal på ingången (NO) eller vara aktiv då ingen signal finns på ingången (NC). Alarm Call Yes/No (Larmuppringning) Här väljs om aktivering av ingången skall utlösa en larmuppringning. Ja (Yes)/Nej (No). Analoga ingångar (Analogue Inputs) Fig Inställningsalternativen i gruppen anloga ingångar High Limit (0-9999) (Hög gräns) Välj det övre gränsvärde som skall utlösa en intern reläregistrering i drift eller larmregistren. GSM PSTN Com 16

17 Low Limit (0-9999) (Låg gräns) Välj det nedre gränsvärde som skall utlösa en intern reläregistrering i drift eller larmregistren. Delay High Limit (0-5999s) (Fördröjning hög gräns) Välj den fördröjning (i sekunder) som önskas innan hög gräns registreras. Delay Low Limit (0-5999s) (Fördröjning låg gräns) Välj den fördröjning (i sekunder) som önskas innan låg gräns registreras. High Limit Enabled Yes/No (Hög gräns aktiverad) Välj om överskridning av hög gräns skall registreras (Yes) eller inte (No). Low Limit Enabled Yes/No (Låg gräns aktiverad) Välj om en underskridning av låg gräns skall registreras (Yes) eller inte (No). High Limit Drift/Alarm (Hög gräns drift/larm) Välj om en överskridning av hög gräns skall indikera drift eller larm. Low Limit Drift/Alarm (Låg gräns drift/larm) Välj om en underskridning av låg grns skall indikera drift eller larm. Zero scaling (Nollpunktskalering) Välj den nivå som skall motsvara nollpunkt. (0/4 ma) Max Scaling (Maxgränsskalering) Välj den nivå som skall motsvara maxgräns (20 ma) High Limit Alarm Call Yes/No (Hög gräns larmuppringning) Välj om överskridning av hög gräns skall aktivera larmuppringning. Low Limit Alarm Call Yes/No (Låg gräns larmuppringning) Välj om underskridning av låg gräns skall aktivera larmuppringning. Zero Point 0/4 ma (nollpunkt) Välj om nollnivå skall motsvaras av 0 eller 4 ma Telefonlista för larm (Alarms) Fig Inställningsalternativen i gruppen alarm. GSM PSTN Com 17

18 Phone (telefon) Välj det telefonnummer som skall ringas upp. Type (typ) Välj typ av uppringning som skall göras: PC, personsökare, telefon eller SMS. Message (9 char. max) (meddelande) Om SMS är valt i type så kommer texten i denna ruta att visas som överskrift i meddelandet. Texten får max vara 9 tecken lång. Delay (min) (fördröjning) Välj fördröjning (i minuter) innan nästa larm i larmlistan rings upp. GSM PSTN Com 18

19 Texter (Texts) Fig Inställningsalternativen i gruppen texter. Stations name (Stationens namn) Skriv här in stationens namn, exempelvis P-STN NYVÄGEN. Detta fält har endast den funktionen att man kan se stationens namn i mjukvaran. Texter (maximalt 15 tecken tillåtna) Skriv här vad de digitala ingångarnas och de analoga gränsvärdenas signalnamn. Denna text kommer sedan att visas i ett eventuellt SMS meddelande. GSM PSTN Com 19

20 6. Installationsvägledning för Setup Tool for GSM / PSTN Installationsprogrammet startar automatiskt när skivan sätts in i cd-läsaren. Om autorun är inaktiverat, d.v.s. att installationen inte startar automatiskt, kan installations programmet öppnas genom att man väljer kör på startmenyn (Fig 4.1). Fig. 6.1 Alternative kör på startmenyn. För att starta installationsprogrammet skrivs D:\setup.exe i rutan öppna. (Där D är cdromens enhetsbeteckning), klicka därefter på OK. (Fig. 4.2). Fig. 6.2 Skriv D:\setup.exe för att starta installationsprogrammet. Installationsprogrammet kommer nu att starta, och allt som behöver göras är att följa instruktionerna på skärmen. Programmet kommer att installeras i mappen c:\programmer\gsm Com setup Tool\ om inget annat anges. För att ändra intallationsdestination, klicka på knappen change directory. I det fönster som nu öppnas väljs en ny plats för installationen, antingen genom att bläddra sig fram eller skriva in en sökväg och klicka på OK. GSM PSTN Com 20

21 Därefter väljs programgrupp. Programgrupp är den grupp på startmenyn under vilken programmet kommer att återfinnas. Efter att ha valt programgrupp, fortsätt med continue och programmet kommer nu att installeras. Efter slutförd installation visas ett meddelande som bekräftar att installationen slutfördes. Klicka på OK och programmet är klart att använda GSM PSTN Com 21

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Tlink IP-adapter Användarmanual För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Innehåll Page 2 of 48 Välkommen Tlink IP-adapter är en ny spännande produkt som låter dig ringa och

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet...

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer