Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen"

Transkript

1 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen Annika Norlund Shaswar Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

2 Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning. En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker (2014)

3 Disposition Avhandlingen: syfte, teori, metod Resultat vad gäller deltagarnas digitala skriftpraktiker i dag

4 Avhandlingens syfte är att analysera fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria samt deras nuvarande skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfi-utbildning. Samband mellan skriftbrukshistoria och nuvarande skriftpraktiker samt samband mellan skriftpraktiker i vardagsliv och i sfi-utbildning undersöks.

5 I detta föredrag fokus på deltagarnas digitala skriftpraktiker i vardagslivet deltagarnas digitala skriftpraktiker inom sfi-utbildningen samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagslivet och sfi-utbildningen

6 Teoretiska utgångspunkter New Literacy Studies (skriftbruksforskning) Socialt inriktat perspektiv på läsande och skrivande: Vad läser och skriver människor i olika kontexter? Hur värderas olika typer av läsande och skrivande? Hur identifierar sig människor i förhållande till det de läser och skriver? 6

7 Centrala begrepp Skrifthändelse Skriftpraktik Digital skriftpraktik

8 Digitala skriftpraktiker Skriftpraktiker där digitala verktyg används (utifrån medium) Digitala verktyg i fokus i denna studie Dator Mobiltelefon Men i denna definition syns inte syftet med skriftpraktiken.

9 Centrala begrepp Sociotextuell domän Rekontextualisering

10 Svenska för invandrare (sfi) Grundläggande utbildning i svenska som andraspråk För personer över 16 år bosatta i landet Kommunerna är ansvariga för att anordna sfi År 2013 fanns sfi-studerande Tre studievägar (1,2,3), fyra kurser (A, B, C, D) 10

11 Deltagare Fem vuxna kurder Irak, Iran Två män, tre kvinnor Studerar svenska för invandrare 11

12 Deltagarnas ursprung,modersmål och sfi-kurs Deltagare Ursprung Modersmål Sfi-kurs Tara Irakiska Kurdistan Sorani C Zyan Irakiska Kurdistan Sorani D Naz Irakiska Kurdistan Sorani C Rizgar Irakiska Kurdistan Sorani C Karzan Iranska Kurdistan Kermanshahi B

13 Metoder och material i undersökningen Metod Intervju Klassrumsobservation Material Videoinspelning Ljudinspelning Fältanteckningar Fotografier Insamlade skrivna texter Ljudinspelning Fältanteckningar Fotografier Insamlade skrivna texter

14 Aspekter på skrifthändelser och skriftpraktiker (Modiferad utifrån Ivanič et al 2009:51) Vad? Varför? Vem? / Vilka? Ämnesinnehåll Syfte och initiering Mottagare eller publik Under vilka förhållanden? Språk och design Tid, plats och sociotextuell domän Identiteter och värderingar Hur? Artefakter och modaliteter Aktiviteter och processer Deltagande

15 Digitala skriftpraktiker Digitala skriftpraktiker i vardagslivets sociotextuella domäner Digitala skriftpraktiker i sfi:s sociotextuella domän Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och inom sfi-utbildning

16 Undersökta sociotextuella domäner i deltagarnas liv i dag Hemmet Fritiden Religionen Arbetslivet Sfi

17 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Alla använder mobiltelefon Alla har en eller flera datorer i hemmet Digitalisering av vardagliga skriftpraktiker: Dator och mobiltelefon har i många fall ersatt artefakter i pappersform.

18 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Kvinnorna har lite tid att använda dator utanför sfi-studierna På kvällarna tar Zyan ibland fram datorn för att ta reda på vad som är på gång, gå in på Blocket eller använda MSN. Men då säger den yngste sonen Nej och gråter och då är det slut, förklarar Zyan och skrattar lite. Tara berättar att hon tyvärr inte vet så mycket om hur man använder datorer och det tycker hon är tråkigt eftersom hon bor i ett utvecklat land där det är pinsamt att inte kunna sådant.

19 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Hemmet sociotextuella domän Omvårdnadens skriftpraktiker Zyan läser och skriver för att kontrollera barnens aktiviteter vid datorn. Interaktionens och de sociotextuella kontakternas skriftpraktiker Deltagarna mejlar, sms:ar och chattar med sina familjemedlemmar och släktingar.

20 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Fritidens sociotextuella domän Interaktionens och de sociala kontakternas skriftpraktiker Rizgar chattar med sina vänner på engelska eller kurdiska. Avkopplingens, underhållningens och nyheternas skriftpraktiker Zyan läser om människokroppen och naturen på internet, går in på Blocket eller använder MSN. Tara, Rizgar och Karzan tar del av nyheter via internet.

21 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Religionens sociotextuella domän Trons skriftpraktiker Karzan får information om sin religion yarsan genom olika webbsidor, Facebook och Youtube.

22 Digitala skriftpraktiker i vardagslivet Arbetslivets sociotextuella domän Ingen yrkesarbetar för närvarande Arbetssökandets skriftpraktiker Naz går in på Arbetsförmedlingens webbsida samt skriver och mejlar sitt cv.

23 Digitala skriftpraktiker inom sfi Datorer och annan digital teknologi används sällan i skrifthändelserna inom sfi. Rizgar, Karzan och Zyan använder stationär dator vid enstaka skrifthändelser i datasal. De använder skolans datorer till att öva grammatik, renskriva uppsatser och göra övningsprov. Karzan använder även sin egen bärbara dator under vissa lektioner. Naz och Tara använder inte dator under klassrumsobservationen.

24 Digitala skriftpraktiker inom sfi Begränsad tillgång till utrustning på skolorna Ointresse från lärarna? Zyan: Lärarna brukar inte uppmana Zyan och hennes klasskamrater att använda dator när de studerar. Hon säger Nej nej nej. Nej något sådant går inte. Det bryr de sig inte om alls. Tara: Ibland vill en av lärarna att hon ska skriva en text på dator och mejla den. Läraren har frågat Tara flera gånger varför hon inte gör det och Tara har svarat att hon inte kan. Hon försöker lära sig men det tar tid.

25 Skolinspektionen (2011:6) Endast i ett fåtal av 33 undersökta kommuner har man inom sfiverksamheten förstått behovet av att använda modern teknik.

26 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Bärbar dator en artefakt som överbryggar sociotextuella domäner Karzan tar ofta med sin bärbara dator till skolan. Karzan använder sin bärbara dator till att slå upp ord i webbaserade lexikon. Lärare uppmuntrar till samarbete vid användning av datorn. Datorn en gemensam resurs. Den bärbara datorn använder Karzan i många olika typer av skrifthändelser men detta gäller inte för skolans stationära datorer.

27 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Mobiltelefonen en artefakt som överbryggar sociotextuella domäner Användning av mobiltelefon i klassrummet: sms till barn, vänner deltar i skriftpraktiker inom vardagslivets sociotextuella domäner medan de befinner sig i klassrummet

28 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Karzan deltar i brandskyddsutbildning på sfi-skolan filmar lägger ut filmen på Facebook och visar läraren på sin mobiltelefon under en senare lektion. I denna kedja av skrifthändelser knyts sfi:s och fritidens sociotextuella domäner samman.

29 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Genomgång efter ett diagnostiskt prov inför det nationella sfi-provet. Kort skrivuppgift: skriva ett meddelande till sin chef. Läraren har flera gånger betonat hur viktigt det är att följa instruktionerna. Läraren säger att tyvärr har många glömt skriva hur chefen kan nå dem. Läraren: Eftersom det står i uppgiften måste du skriva det. Jarunee: Jag menar om vi skriver meddelande, telefonnummer ska stå direkt.

30 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Läraren: Nej du ska skriva det för det står här att du ska skriva det och då måste du skriva det. Du ska skriva det som man säger här att du ska skriva. Naz: Men hon kanske menar på telefonen, skicka sms. Läraren: Ja, det duger inte. Du måste, annars får du inte godkänt.det är inte jag som är dum utan reglerna är så.

31 Samband och skiljelinjer mellan digitala skriftpraktiker inom vardagsliv och sfi-utbildning Jarunee räcker då upp handen igen och påpekar att om man ska skriva ett meddelande på papper så har läraren rätt men om man tänker på hur det är i vanliga fall, utanför skolan, när man använder telefon, så har hon själv rätt: man behöver inte tala om sitt nummer. Eller hur? avslutar hon. Läraren: Jo visst, så är det ju. Han kanske har ditt telefonnummer. Men det gör detsamma. Du ska skriva det på papperet. Erfarenheter av att använda mobiltelefon i vardagslivet ryms här ej inom sfi.

32 Kursplan för utbildning i svenska för invandrare 2012 Utbildningens mål och karaktär (s. 8) Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande.

33 Avslutande reflexioner Skriftpraktikerna inom sfi har en vertikal diskurs medan skriftpraktikerna i vardagslivet har en horisontell diskurs Detta gör det svårt för de studerande att påverka utformningen av skrifthändelser inom sfi Speciellt i de skrifthändelser som syftar till bedömning

34 Digitala skriftpraktiker Skriftpraktiker där digitala verktyg används (utifrån medium) Digitala verktyg i fokus i denna studie Dator Mobiltelefon Men i denna definition syns inte syftet med skriftpraktiken.

Orden känns mer laddade då

Orden känns mer laddade då Orden känns mer laddade då En fallstudie om tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk och deras litteracitet Martina Åhman Institution för språkdidaktik Svenska som andraspråk med didaktik

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Det papperslösa kontoret myt eller verklighet?

Det papperslösa kontoret myt eller verklighet? Projektet Skriftbruk i arbetslivet www.nordiska.su.se/skriftbruk Rapport nr 5, 2004 Det papperslösa kontoret myt eller verklighet? En fallstudie av skriftbruket i ett IT-yrke Martin Sundstedt Institutionen

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer