paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING"

Transkript

1 1 paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING

2 2

3 paspro Entré Besökssystemet för alla behov paspro Entré är ett smidigt program som erbjuder en helhetslösning för alla delar i besökshanteringen. Programmet är uppbyggt genom moduler och kan anpassas efter alla typer av företag och organisationer. Besökssystem underlättar hanteringen av besökare till företaget, vilket inte bara ger ett professionellt intryck, utan även ökar säkerheten då man har större koll på vilka besökare som vistas i lokalerna. Ett besökssystem kan också ta fram statstik kring besök till företaget som kan ligga till grund för till exempel bemanning i en reception. paspro Entré klarar av allt från själva besöksregistreringen till utskrifter av besökskort, parkeringstillstånd och evakueringslistor. Receptionistens arbete effektiviseras och består av att söka upp besöksuppgifterna i besökslistan, kontrollera dem och checka in besökaren med en knapp tryck ning. När besök et har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen för utcheckning. paspro Entré finns i tre paket; Grund, Plus och Total. Läs mer om respektive paket i denna folder. 3

4 paspro Entré Så här går det till paspro Entré Grund Receptionisten registrerar besökaren vid ankomst. 1a Efter att besöket är registrerat i systemet via någon av de tre alternativen blir all besöksinformation tillgänglig för receptionisten. Intranet När ett besök har registrerats i systemet visas uppgifterna i en förhandsgranskning av det färdiga be sökskortet. Intranet paspro Entré Plus Två sätt att registrera besök: Receptionisten registrerar besöket. Besökaren registrerar sig själv. Vid besökarens ankomst skapas sedan besökskort och eventuellt parkeringstillstånd utifrån givna mallar. Intranet 1b Intranet paspro Entré Total Tre olika sätt för besöksregistrering: Receptionisten registrerar besöket. Besökaren registrerar sig själv. Besöksmottagaren registrerar besöket, meddelande via sms eller e-post möjlig. 1c Intranet 4 Intranet 2

5 kare Besöka sö re Be Förnamn Kalle amn Eftern Svensson are Besöker Besöksmottag mn Förna a Lis Efternamn Andersson m igtttoom Giltigt Gilt Besökskortet skrivs ut och placeras i en plastficka eller förses med ett clips så att det lätt kan bäras av besökaren. 5 Besökare Kalle Svensson Besöksmo ttagare Lisa Andersson Giltigt t o m När besök et har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen för utcheckning. Utcheckningen hanteras enklast med en streckkodsläsare. 5 4

6 paspro Entré Grund paspro Entré Grund innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort och lagring av all historik kring besöken. paspro Entré Grund ger dig möjligheten att enkelt registrera och administrera besökare till ert företag eller er organisation. paspro Entré Grund ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Grundpaketet innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort och lagring av historiken. paspro Entré Grund är den enklaste formen av besöksregistrering, en bekväm och pålitlig ersättare till besöksloggen, som många företag har i form av en bok. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Grund Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Köp till färdigtryckta etiketter med din företagsprofil i färg Glöm inte att teckna supportavtal! 6

7 paspro Entré Plus paspro Entré Plus innehåller registrering av besökare, möjlighet för besökare att själv registrera sig, utskrift av besökskort och lagring av all historik kring besöken. paspro Entré Plus inkluderar en modul som gör det möjligt för besökaren att själv registrera sig. paspro Entré Plus ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Pluspaketet innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort, lagring av historiken samt möjligheten att genom en besöksterminal låta besökaren själv registrera sig i entrén. paspro Entré Plus är en lätthanterlig form av besöksregistrering som ersätter besöksloggen och förhöjer besökarens första möte med er som företag. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. Självregistrering. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Plus Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Plus Streckkodsläsare Köp eller hyr ditt paspro Entré! 7

8

9 paspro Entré Total paspro Entré Total erbjuder alla de funktioner som de mer grundläggande paketen innehåller och ännu fler. Bland annat finns i detta paket tre möjliga sätt för registrering av besökare, som att besöksmottagaren själv registrerar besöket i förväg. paspro Entré Total inkluderar en modul som gör det möjligt för besökaren att själv registrera sig, möjligheten finns också för besöksmottagaren att registrera besöket i förväg via webbmodulen. Ett besökssystem ger ett professionellt intryck och en ökad säkerhet för alla i fastigheten. paspro Entré lämpar sig för alla företag och organisationer där man behöver ett pålitligt system för att ha kontroll över vilka som vistas i företagets lokaler. paspro Entré Total ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Paketet Total innehåller grundläggande funktioner som registrering av besökare, utskrift av besökskort, lagring av historiken och möjligheten att genom en besöksterminal låta besökaren själv registrera sig i entrén. Utöver dessa funktioner erbjuder alternativet Total även möjligheten att skräddarsy informationsfälten vid registrering och att mottagaren av besöket kan registrera besöket i förväg. Besöksmottagaren kan då få ett meddelande via sms eller e-post när besöket väntar. paspro Entré Total har allt vad besökshantering innebär men är samtidigt en lätthanterlig och smidig lösning. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. Självregistrering. Meddelandefunktion till mottagaren. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Total Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Total Streckkodsläsare Webbmodul Total 50 st plastfickor 50 st krokodilclip 500 st thermoetiketter (58x86 mm stående) TILLVAL Plug-in I/O-enhet Plug-in Godkännandefunktion Plug-in Wi-Fi-koder Receptions- och administrationsmodul för en till enhet Köp till färdigtryckta etiketter med din företagsprofil i färg Glöm inte att teckna supportavtal! 9

10 paspro Entré Moduler paspro Entré är uppbyggt genom moduler vilket gör det lätt att anpassa efter en organisations utveckling. Systemet utgörs av receptions- och administrationsmodulen, självregistreringsmodulen samt webbmodulen. Receptions- och administrationsmodulen Receptions- och administrationsmodulen ingår i alla paket av paspro Entré. Modulen innehåller programvara för en reception där receptionisten skriver in besökaren och hanterar utskrift av besökskort. Receptionisten har genom modulen tillgång till all information, eventuella kommentarer och noteringar som registreras kring besöket, besökaren och mottagaren. Har mottagaren registrerat besöket i förväg kan till exempel en notering ha gjorts om vilket konferensrum besöket ska hänvisas till. Inställningar Från receptions- och administrationsmodulen kan många andra funktioner och moduler anpassas. Utseendet på de olika utskrifterna hanteras från denna modul.. Funktioner Funktionaliteten i modulen utökas i paketen och paspro Entré Total erbjuder många fler funktioner än Grundpaketet. Självregistreringsmodulen Med hjälp av denna modul kan besökaren själv registrera sina uppgifter i den gemensamma data basen. Ett besökskort kan automatiskt skrivas ut när be sökaren har registrerat sig. Självregistreringsmodulen ingår i paketen paspro Entré Plus och paspro Entré Total. Modulen som ingår i paspro Entré Total är en utökad version som erbjuder fler funktioner. Gränssnitt Programfönstret som hälsar besökaren välkommen kan utformas utifrån egna önskemål vad gäller inne håll, utseende och språkval. Inmatningsfälten an passas enkelt utifrån de uppgifter man vill att besök aren skall lämna. Ledtexterna visas automatiskt på det språk som besökaren har valt. Funktioner I vissa organisationer väljer man att lämna ut färdiga besökskort, medan andra vill producera ett per son ligt besökskort. Receptionisten kan komplettera besökarens inskrivna upp gifter med exempelvis besöksmottagare och eventuell giltighetstid. Säkerhet En dator där användaren själv registrerar sig riskerar att bli utsatt för missbruk eller sabotage. Därför är programmet gjort så att alla övriga funktioner i datorn blockeras när programmet startas. Programmet kan stängas genom att rätt lösenord anges. Webbmodulen Webbmodulen till paspro Entré är en webb-/intranätbaserad lösning som underlättar arbetet i receptionen genom att besöksmottagaren registrerar sina förväntade besök i det interna nätverket. Modulen är en tjänst som kommunicerar direkt med data basen i paspro Entré. Tjänsten har en inbyggd webb service som användaren ansluter till när ett besök ska registreras. Via modulen får besöksmottagaren tillgång till be söks systemets databaser och kan exempelvis enkelt hämta uppgifter från tidigare besök. Registrera besök i förväg För att registrera ett besök öppnar besöksmottagaren registreringssidan i sin webbläsare. I ett speciellt formulär registreras uppgifter om besökaren och mottagaren samt datum, tid och anledning till besöket. Registreringen visas omgående i besökslistan hos receptionisten. Lösenordsskydd Mottagarregistreringen kan förses med ett lösenord för att endast behöriga personer skall kunna registrera ett besök. Obehöriga kan på så sett inte se andra mottagares registrerade besök. 10

11 paspro Entré Funktioner paspro Entré har många funktioner som underlättar och effektiviserar hanteringen av besökare. Ett besökssystem ökar säkerheten, effektiviserar arbetet och ger besökaren ett bra första intryck av företaget. Administration av besökare Skapa egna layouter Besökskortens utseende utformas och sparas i en mall (kortlayout). Kort med olika layouter kan tillverkas beroende på besökarens ärende. Vid re gistrering av ett besök väljer receptionisten en av mallarna beroende på besökets karaktär, till exempel besökare, entrepre nör, transportör eller konsult. När ett besök registreras i programmet visas uppgifterna direkt som de kommer att se ut på det färdiga besökskortet, allt hamnar automatiskt på rätt plats enligt vald kortmall. Utskrift av besökskort Vid besökarens ankomst skrivs ett besökskort med valfri design ut på ett par sekunder med hjälp av en thermoetikettskrivare. Etiketten kan sedan placeras i en plastficka försedd med clips eller band för att besökaren lätt ska kunna bära besökskortet. Besöksregistret Uppgifterna lagras i en databas och innehåller bland annat uppgifter om besökarens namn, vilket företag/ organisation personen kommer från, besökarens ärende, vem som är besöks mottagare samt datum och tid för in- och utcheck ning. Inte bara besökskort Andra typer av tillstånd skapas enkelt i paspro Entré. Exempelvis kan ett bilpass skrivas ut om besökaren ska köra in bilen på anläggningen eller ett parkeringstillstånd för besöksparkeringen. Det kan också finnas behov av att till exempel utfärda bevis för entrepren örer som får utföra vissa arbeten. Utökad funktionalitet Foto på besökskorten När kraven på säkerhet är extra höga kan en bild på besökaren läsas in och skrivas ut på besökskortet. En digitalkamera, till exempel en webbkamera, placeras på recep tionsdisken, ett foto tas när besökaren registrerar sig och bilden läses in i syste met på ett ögonblick. Kamera ingår inte i paspro Entré utan måste köpas till. Besöksmottagarens bild kan även finnas lagrad i systemet. Vid behov kan den då skrivas ut för att visa besökaren hur besöksmottagaren ser ut. SMS-tjänst Systemet medger en funktionalitet där receptionisten vid besökarens ankomst enkelt kan avisera besöksmottagaren via SMS. Denna tjänst finns tillgänglig i paketet paspro Entré Total. Observera att trafikavgift för sms tillkommer när tjänsten används. Plug-in I/O-enhet Enheten ansluts mot externa system som passerkontroll eller brandlarm. Möjliga funktioner är upplåsning av dörr i samband med utcheckning via streckkodsläsare samt automatisk utskrift av evakueringslista vid utlöst brandlarm. Plug-in Godkännandefunktion Detta tillval ger möjligheten för en eller flera personer att godkänna föranmälda besök. Plug-in Wi-Fi-koder För de besökare som behöver tillgång till Internet under besöket kan man med denna funktion tilldela internetaccess i form av tillfälliga koder. Koderna blir då endast giltiga under besökstiden. Denna funktion måste integreras med särskild hårdvara. Funktionen för Wi-Fi-koder finns tillgänglig som tillval till paketet paspro Entré Total. 11 Besöksmottagare Lisa Andersson COLORS: Black CARDINFO: Magstripe: No CHIP: No YOUR LOGO Besökare Kalle Svensson Giltigt t o m Parkeringstillstånd RXV-387 Giltighetstid YOUR LOGO Registreringsnummer , kl PAS PAS Bilpass FRONT :32

12 paspro Entré Översikt paspro Entré kan anpassas efter era önskemål. Moduler och tillvalsfunktioner gör det möjligt att utforma systemet så att det följer ert sätt att arbeta inom organisationen. Paketering - innehåll Funktion Grund Plus Total Receptions- och administrationsmodul Självregistreringsmodul Webbmodul Etikettskrivare Zebra Streckkodsläsare Plastfickor º º Krokodilclip º º Thermoetiketter º º Ingår i paketet º Finns som tillval Tillval Funktion Grund Plus Total Plug-in I/O-enhet º Plug-in Godkännandefunktion º Plug-in Wi-Fi-koder º Receptions- och administrationsmodul för en till enhet º º Finns som tillval 12

13 paspro Entré Service & Support PAS Card erbjuder både service och support efter att en installation av ett besökssystem har genomförts. Supportavtal rekommenderar vi alla våra kunder för att inte missa uppdateringar av programvaran. Service PAS Card har tekniker som är utbildade för att kunna ta hand om alla våra produkter. När du behöver en servicetekniker på plats ringer du och bokar service genom PAS Cards Service Center. Debitering utgår enligt gällande prislista. Support Genom att teckna ett supportavtal med PAS Card försäkrar du dig om att alltid få de senaste uppdateringarna av programvaran och tillhörande manualer. Du har genom ett supportavtal även tillgång till telefonsupport av utbildad personal. paspro Entré Systemkrav paspro Entré har vissa systemkrav som måste uppfyllas vad det gäller operativsystem, minne, hårddisk och antal USB-anslutningar för att systemet ska fungera optimalt. Använd befintlig utrustning eller komplettera med något av våra datorpaket. Systemkrav Operativsystem Windows XP 32/64 bitar Windows Vista 32/64 bitar Windows 7 32/64 bitar Windows 8 32/64 bitar Minneskapacitet 2GB Utrymme på hårddisk Programmet kräver 10MB plus utrymme för databas som utökas beroende på antal peroner som finns i den. USB 2.0-anslutning Upp till fyra stycken beroende på tillvald hårdvara. 13

14 paspro Entré Paket paspro Entré kommer i tre olika paketeringar och du som kund väljer vilken omfattning som passar just er organisation. Paketen är lätta att utöka och anpassa med moduler och tillval. Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Grund PV1330 PV1335 Innehåll paspro Entré Grund mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Plus PV1340 PV1345 Innehåll paspro Entré Plus mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Plus Streckkodsläsare Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Total PV1350 PV1355 Innehåll paspro Entré Total mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Total Streckkodsläsare Webbmodul Total 50 plastfickor 50 krokodilclip 500 thermoetiketter (58x86 mm, stående) paspro Entré Tillval Art. nr paspro Entré service och support Art. nr Plug-in I/O-enhet Plug-in Godkännandefunktion Plug-in Wi-Fi-koder Receptions- och administrationsmodul för en till enhet (endast för paspro Entré Total) Streckkodsläsare Etikettskrivare Zebra Thermoetikett 58x86 mm, stående Plastfickor (stående) Krokodilclip Krokodilclip miniatyr PV1392 PV1391 PV1395 PV1325 SC11208 ZE2824 PK699 CH3200-T CH34201 CH34204-V Installation och utbildning Supportavtal 12 mån Supportavtal 36 mån TJ3004 TJ3013 TJ

15 PAS-terminal PAS-terminal finns i olika utformningar och kan vara ett mycket passande komplement till besökssystemet. Datorterminalen används av besökarna själva för att skriva in de uppgifter som krävs vid ett besök. PAS-pulpet datorpulpetbord Art. nr PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Antracit PT4010-A PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Blå PT4010-B PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Vinröd PT4010-VR PAS-terminal Mini väggmodell Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4040-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4040-SS-1 20 touchskärm, vit/silver PT4040-VS-2 20 touchskärm, svart/silver PT4040-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4040-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4040-SS-3 PAS-terminal golvmodell reglerbar Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4030-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4030-SS-1 20 touchskärm, vit/silver PT4030-VS-2 20 touchskärm, svart/silver PT4030-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4030-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4030-SS-3 PAS-terminal golvmodell Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-1 20 touchskärm, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-2 20 touchskärm, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-3 paspro Datorpaket för besökssystem Art. nr Datorpaket 1 (med tangentbord, mus och bildskärm) PV1133 Datorpaket 2 (med tangentbord, mus och touchskärm) PV1134 Utbudet av tillval och tillbehör är omfattande, tveka inte att kontakta din säljare för mer information. 15

16 POWERED BY PASCARD PAS Card AB Årstaängsvägen 1A Stockholm Tel SVERIGE Stockholm Huskvarna Göteborg Malmö DANMARK Köpenhamn Århus NORGE Oslo PAS ver.1401 Återförsäljare: 16

PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS. v 6.9

PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS. v 6.9 PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS v 6.9 VAD ETYDER SYMOLEN? Lasergravering Vi bryr oss om både insidan och utsidan på våra produkter. Utsidan är viktig för att skapa en trovärdig, säker och unik

Läs mer

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer