paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING"

Transkript

1 1 paspro Entré SMART BESÖKSHANTERING

2 2

3 paspro Entré Besökssystemet för alla behov paspro Entré är ett smidigt program som erbjuder en helhetslösning för alla delar i besökshanteringen. Programmet är uppbyggt genom moduler och kan anpassas efter alla typer av företag och organisationer. Besökssystem underlättar hanteringen av besökare till företaget, vilket inte bara ger ett professionellt intryck, utan även ökar säkerheten då man har större koll på vilka besökare som vistas i lokalerna. Ett besökssystem kan också ta fram statstik kring besök till företaget som kan ligga till grund för till exempel bemanning i en reception. paspro Entré klarar av allt från själva besöksregistreringen till utskrifter av besökskort, parkeringstillstånd och evakueringslistor. Receptionistens arbete effektiviseras och består av att söka upp besöksuppgifterna i besökslistan, kontrollera dem och checka in besökaren med en knapp tryck ning. När besök et har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen för utcheckning. paspro Entré finns i tre paket; Grund, Plus och Total. Läs mer om respektive paket i denna folder. 3

4 paspro Entré Så här går det till paspro Entré Grund Receptionisten registrerar besökaren vid ankomst. 1a Efter att besöket är registrerat i systemet via någon av de tre alternativen blir all besöksinformation tillgänglig för receptionisten. Intranet När ett besök har registrerats i systemet visas uppgifterna i en förhandsgranskning av det färdiga be sökskortet. Intranet paspro Entré Plus Två sätt att registrera besök: Receptionisten registrerar besöket. Besökaren registrerar sig själv. Vid besökarens ankomst skapas sedan besökskort och eventuellt parkeringstillstånd utifrån givna mallar. Intranet 1b Intranet paspro Entré Total Tre olika sätt för besöksregistrering: Receptionisten registrerar besöket. Besökaren registrerar sig själv. Besöksmottagaren registrerar besöket, meddelande via sms eller e-post möjlig. 1c Intranet 4 Intranet 2

5 kare Besöka sö re Be Förnamn Kalle amn Eftern Svensson are Besöker Besöksmottag mn Förna a Lis Efternamn Andersson m igtttoom Giltigt Gilt Besökskortet skrivs ut och placeras i en plastficka eller förses med ett clips så att det lätt kan bäras av besökaren. 5 Besökare Kalle Svensson Besöksmo ttagare Lisa Andersson Giltigt t o m När besök et har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen för utcheckning. Utcheckningen hanteras enklast med en streckkodsläsare. 5 4

6 paspro Entré Grund paspro Entré Grund innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort och lagring av all historik kring besöken. paspro Entré Grund ger dig möjligheten att enkelt registrera och administrera besökare till ert företag eller er organisation. paspro Entré Grund ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Grundpaketet innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort och lagring av historiken. paspro Entré Grund är den enklaste formen av besöksregistrering, en bekväm och pålitlig ersättare till besöksloggen, som många företag har i form av en bok. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Grund Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Köp till färdigtryckta etiketter med din företagsprofil i färg Glöm inte att teckna supportavtal! 6

7 paspro Entré Plus paspro Entré Plus innehåller registrering av besökare, möjlighet för besökare att själv registrera sig, utskrift av besökskort och lagring av all historik kring besöken. paspro Entré Plus inkluderar en modul som gör det möjligt för besökaren att själv registrera sig. paspro Entré Plus ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Pluspaketet innehåller registrering av besökare, utskrift av besökskort, lagring av historiken samt möjligheten att genom en besöksterminal låta besökaren själv registrera sig i entrén. paspro Entré Plus är en lätthanterlig form av besöksregistrering som ersätter besöksloggen och förhöjer besökarens första möte med er som företag. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. Självregistrering. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Plus Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Plus Streckkodsläsare Köp eller hyr ditt paspro Entré! 7

8

9 paspro Entré Total paspro Entré Total erbjuder alla de funktioner som de mer grundläggande paketen innehåller och ännu fler. Bland annat finns i detta paket tre möjliga sätt för registrering av besökare, som att besöksmottagaren själv registrerar besöket i förväg. paspro Entré Total inkluderar en modul som gör det möjligt för besökaren att själv registrera sig, möjligheten finns också för besöksmottagaren att registrera besöket i förväg via webbmodulen. Ett besökssystem ger ett professionellt intryck och en ökad säkerhet för alla i fastigheten. paspro Entré lämpar sig för alla företag och organisationer där man behöver ett pålitligt system för att ha kontroll över vilka som vistas i företagets lokaler. paspro Entré Total ersätter besöksloggen - genom snabba sökfunktioner och enkla handgrepp reduceras arbetet till några få ögonblick vid datorn. Paketet Total innehåller grundläggande funktioner som registrering av besökare, utskrift av besökskort, lagring av historiken och möjligheten att genom en besöksterminal låta besökaren själv registrera sig i entrén. Utöver dessa funktioner erbjuder alternativet Total även möjligheten att skräddarsy informationsfälten vid registrering och att mottagaren av besöket kan registrera besöket i förväg. Besöksmottagaren kan då få ett meddelande via sms eller e-post när besöket väntar. paspro Entré Total har allt vad besökshantering innebär men är samtidigt en lätthanterlig och smidig lösning. Du kan själv välja betalningsmetod för paspro Entré, och antingen köpa eller hyra ditt besökssystem. FUNKTIONER In- och utloggning av besökare. Utskrift av besökskort. Lagring av besökshistoriken. Självregistrering. Meddelandefunktion till mottagaren. DET HÄR INGÅR Mjukvaran paspro Entré Total Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Total Streckkodsläsare Webbmodul Total 50 st plastfickor 50 st krokodilclip 500 st thermoetiketter (58x86 mm stående) TILLVAL Plug-in I/O-enhet Plug-in Godkännandefunktion Plug-in Wi-Fi-koder Receptions- och administrationsmodul för en till enhet Köp till färdigtryckta etiketter med din företagsprofil i färg Glöm inte att teckna supportavtal! 9

10 paspro Entré Moduler paspro Entré är uppbyggt genom moduler vilket gör det lätt att anpassa efter en organisations utveckling. Systemet utgörs av receptions- och administrationsmodulen, självregistreringsmodulen samt webbmodulen. Receptions- och administrationsmodulen Receptions- och administrationsmodulen ingår i alla paket av paspro Entré. Modulen innehåller programvara för en reception där receptionisten skriver in besökaren och hanterar utskrift av besökskort. Receptionisten har genom modulen tillgång till all information, eventuella kommentarer och noteringar som registreras kring besöket, besökaren och mottagaren. Har mottagaren registrerat besöket i förväg kan till exempel en notering ha gjorts om vilket konferensrum besöket ska hänvisas till. Inställningar Från receptions- och administrationsmodulen kan många andra funktioner och moduler anpassas. Utseendet på de olika utskrifterna hanteras från denna modul.. Funktioner Funktionaliteten i modulen utökas i paketen och paspro Entré Total erbjuder många fler funktioner än Grundpaketet. Självregistreringsmodulen Med hjälp av denna modul kan besökaren själv registrera sina uppgifter i den gemensamma data basen. Ett besökskort kan automatiskt skrivas ut när be sökaren har registrerat sig. Självregistreringsmodulen ingår i paketen paspro Entré Plus och paspro Entré Total. Modulen som ingår i paspro Entré Total är en utökad version som erbjuder fler funktioner. Gränssnitt Programfönstret som hälsar besökaren välkommen kan utformas utifrån egna önskemål vad gäller inne håll, utseende och språkval. Inmatningsfälten an passas enkelt utifrån de uppgifter man vill att besök aren skall lämna. Ledtexterna visas automatiskt på det språk som besökaren har valt. Funktioner I vissa organisationer väljer man att lämna ut färdiga besökskort, medan andra vill producera ett per son ligt besökskort. Receptionisten kan komplettera besökarens inskrivna upp gifter med exempelvis besöksmottagare och eventuell giltighetstid. Säkerhet En dator där användaren själv registrerar sig riskerar att bli utsatt för missbruk eller sabotage. Därför är programmet gjort så att alla övriga funktioner i datorn blockeras när programmet startas. Programmet kan stängas genom att rätt lösenord anges. Webbmodulen Webbmodulen till paspro Entré är en webb-/intranätbaserad lösning som underlättar arbetet i receptionen genom att besöksmottagaren registrerar sina förväntade besök i det interna nätverket. Modulen är en tjänst som kommunicerar direkt med data basen i paspro Entré. Tjänsten har en inbyggd webb service som användaren ansluter till när ett besök ska registreras. Via modulen får besöksmottagaren tillgång till be söks systemets databaser och kan exempelvis enkelt hämta uppgifter från tidigare besök. Registrera besök i förväg För att registrera ett besök öppnar besöksmottagaren registreringssidan i sin webbläsare. I ett speciellt formulär registreras uppgifter om besökaren och mottagaren samt datum, tid och anledning till besöket. Registreringen visas omgående i besökslistan hos receptionisten. Lösenordsskydd Mottagarregistreringen kan förses med ett lösenord för att endast behöriga personer skall kunna registrera ett besök. Obehöriga kan på så sett inte se andra mottagares registrerade besök. 10

11 paspro Entré Funktioner paspro Entré har många funktioner som underlättar och effektiviserar hanteringen av besökare. Ett besökssystem ökar säkerheten, effektiviserar arbetet och ger besökaren ett bra första intryck av företaget. Administration av besökare Skapa egna layouter Besökskortens utseende utformas och sparas i en mall (kortlayout). Kort med olika layouter kan tillverkas beroende på besökarens ärende. Vid re gistrering av ett besök väljer receptionisten en av mallarna beroende på besökets karaktär, till exempel besökare, entrepre nör, transportör eller konsult. När ett besök registreras i programmet visas uppgifterna direkt som de kommer att se ut på det färdiga besökskortet, allt hamnar automatiskt på rätt plats enligt vald kortmall. Utskrift av besökskort Vid besökarens ankomst skrivs ett besökskort med valfri design ut på ett par sekunder med hjälp av en thermoetikettskrivare. Etiketten kan sedan placeras i en plastficka försedd med clips eller band för att besökaren lätt ska kunna bära besökskortet. Besöksregistret Uppgifterna lagras i en databas och innehåller bland annat uppgifter om besökarens namn, vilket företag/ organisation personen kommer från, besökarens ärende, vem som är besöks mottagare samt datum och tid för in- och utcheck ning. Inte bara besökskort Andra typer av tillstånd skapas enkelt i paspro Entré. Exempelvis kan ett bilpass skrivas ut om besökaren ska köra in bilen på anläggningen eller ett parkeringstillstånd för besöksparkeringen. Det kan också finnas behov av att till exempel utfärda bevis för entrepren örer som får utföra vissa arbeten. Utökad funktionalitet Foto på besökskorten När kraven på säkerhet är extra höga kan en bild på besökaren läsas in och skrivas ut på besökskortet. En digitalkamera, till exempel en webbkamera, placeras på recep tionsdisken, ett foto tas när besökaren registrerar sig och bilden läses in i syste met på ett ögonblick. Kamera ingår inte i paspro Entré utan måste köpas till. Besöksmottagarens bild kan även finnas lagrad i systemet. Vid behov kan den då skrivas ut för att visa besökaren hur besöksmottagaren ser ut. SMS-tjänst Systemet medger en funktionalitet där receptionisten vid besökarens ankomst enkelt kan avisera besöksmottagaren via SMS. Denna tjänst finns tillgänglig i paketet paspro Entré Total. Observera att trafikavgift för sms tillkommer när tjänsten används. Plug-in I/O-enhet Enheten ansluts mot externa system som passerkontroll eller brandlarm. Möjliga funktioner är upplåsning av dörr i samband med utcheckning via streckkodsläsare samt automatisk utskrift av evakueringslista vid utlöst brandlarm. Plug-in Godkännandefunktion Detta tillval ger möjligheten för en eller flera personer att godkänna föranmälda besök. Plug-in Wi-Fi-koder För de besökare som behöver tillgång till Internet under besöket kan man med denna funktion tilldela internetaccess i form av tillfälliga koder. Koderna blir då endast giltiga under besökstiden. Denna funktion måste integreras med särskild hårdvara. Funktionen för Wi-Fi-koder finns tillgänglig som tillval till paketet paspro Entré Total. 11 Besöksmottagare Lisa Andersson COLORS: Black CARDINFO: Magstripe: No CHIP: No YOUR LOGO Besökare Kalle Svensson Giltigt t o m Parkeringstillstånd RXV-387 Giltighetstid YOUR LOGO Registreringsnummer , kl PAS PAS Bilpass FRONT :32

12 paspro Entré Översikt paspro Entré kan anpassas efter era önskemål. Moduler och tillvalsfunktioner gör det möjligt att utforma systemet så att det följer ert sätt att arbeta inom organisationen. Paketering - innehåll Funktion Grund Plus Total Receptions- och administrationsmodul Självregistreringsmodul Webbmodul Etikettskrivare Zebra Streckkodsläsare Plastfickor º º Krokodilclip º º Thermoetiketter º º Ingår i paketet º Finns som tillval Tillval Funktion Grund Plus Total Plug-in I/O-enhet º Plug-in Godkännandefunktion º Plug-in Wi-Fi-koder º Receptions- och administrationsmodul för en till enhet º º Finns som tillval 12

13 paspro Entré Service & Support PAS Card erbjuder både service och support efter att en installation av ett besökssystem har genomförts. Supportavtal rekommenderar vi alla våra kunder för att inte missa uppdateringar av programvaran. Service PAS Card har tekniker som är utbildade för att kunna ta hand om alla våra produkter. När du behöver en servicetekniker på plats ringer du och bokar service genom PAS Cards Service Center. Debitering utgår enligt gällande prislista. Support Genom att teckna ett supportavtal med PAS Card försäkrar du dig om att alltid få de senaste uppdateringarna av programvaran och tillhörande manualer. Du har genom ett supportavtal även tillgång till telefonsupport av utbildad personal. paspro Entré Systemkrav paspro Entré har vissa systemkrav som måste uppfyllas vad det gäller operativsystem, minne, hårddisk och antal USB-anslutningar för att systemet ska fungera optimalt. Använd befintlig utrustning eller komplettera med något av våra datorpaket. Systemkrav Operativsystem Windows XP 32/64 bitar Windows Vista 32/64 bitar Windows 7 32/64 bitar Windows 8 32/64 bitar Minneskapacitet 2GB Utrymme på hårddisk Programmet kräver 10MB plus utrymme för databas som utökas beroende på antal peroner som finns i den. USB 2.0-anslutning Upp till fyra stycken beroende på tillvald hårdvara. 13

14 paspro Entré Paket paspro Entré kommer i tre olika paketeringar och du som kund väljer vilken omfattning som passar just er organisation. Paketen är lätta att utöka och anpassa med moduler och tillval. Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Grund PV1330 PV1335 Innehåll paspro Entré Grund mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Plus PV1340 PV1345 Innehåll paspro Entré Plus mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Plus Streckkodsläsare Paket Art.nr (köpa) Art.nr (hyra) paspro Entré Total PV1350 PV1355 Innehåll paspro Entré Total mjukvara Receptions- och administrationsmodul Etikettskrivaren Zebra Självregistreringsmodul Total Streckkodsläsare Webbmodul Total 50 plastfickor 50 krokodilclip 500 thermoetiketter (58x86 mm, stående) paspro Entré Tillval Art. nr paspro Entré service och support Art. nr Plug-in I/O-enhet Plug-in Godkännandefunktion Plug-in Wi-Fi-koder Receptions- och administrationsmodul för en till enhet (endast för paspro Entré Total) Streckkodsläsare Etikettskrivare Zebra Thermoetikett 58x86 mm, stående Plastfickor (stående) Krokodilclip Krokodilclip miniatyr PV1392 PV1391 PV1395 PV1325 SC11208 ZE2824 PK699 CH3200-T CH34201 CH34204-V Installation och utbildning Supportavtal 12 mån Supportavtal 36 mån TJ3004 TJ3013 TJ

15 PAS-terminal PAS-terminal finns i olika utformningar och kan vara ett mycket passande komplement till besökssystemet. Datorterminalen används av besökarna själva för att skriva in de uppgifter som krävs vid ett besök. PAS-pulpet datorpulpetbord Art. nr PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Antracit PT4010-A PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Blå PT4010-B PAS-pulpet med låsbart datorskåp, Vinröd PT4010-VR PAS-terminal Mini väggmodell Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4040-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4040-SS-1 20 touchskärm, vit/silver PT4040-VS-2 20 touchskärm, svart/silver PT4040-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4040-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4040-SS-3 PAS-terminal golvmodell reglerbar Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4030-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4030-SS-1 20 touchskärm, vit/silver PT4030-VS-2 20 touchskärm, svart/silver PT4030-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver PT4030-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver PT4030-SS-3 PAS-terminal golvmodell Art. nr 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-1 20 TFT-skärm, tangentbord med trackball, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-1 20 touchskärm, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-2 20 touchskärm, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-2 20 touchskärm, tangentbord med trackball, vit/silver, dekor glasskiva PT4020-VS-3 20 touchskärm, tangentbord med trackball, svart/silver, dekor glasskiva PT4020-SS-3 paspro Datorpaket för besökssystem Art. nr Datorpaket 1 (med tangentbord, mus och bildskärm) PV1133 Datorpaket 2 (med tangentbord, mus och touchskärm) PV1134 Utbudet av tillval och tillbehör är omfattande, tveka inte att kontakta din säljare för mer information. 15

16 POWERED BY PASCARD PAS Card AB Årstaängsvägen 1A Stockholm Tel SVERIGE Stockholm Huskvarna Göteborg Malmö DANMARK Köpenhamn Århus NORGE Oslo PAS ver.1401 Återförsäljare: 16

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER 08-630 53 10, order@partnersec.se ORDER BESÖKSSYSTEMET LOBBY TRACK Lobby Track passar alla verksamheter,

Läs mer

Visitor Guest 1 MANUAL

Visitor Guest 1 MANUAL Visitor Guest 1 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ALLMÄNT... 2 Programmets utformning... 2 Färdiga mallar... 2 Utskrift av besökskort... 2 INSTALLATION... 2 Starta programmet... 2 PROGRAMMETS

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

webbaserat program för telefonstatistik

webbaserat program för telefonstatistik QSYS ts-pro webbaserat program för telefonstatistik Qsys är specialister på både mjuka och hårda IT-frågor. Vi är därför en naturlig samtalspartner i alla IT-relaterade frågor. Qsys TS-Pro webbaserat program

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS. v 6.9

PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS. v 6.9 PRODUKTKATALOG 2014.1 SECURE CARD SOLUTIONS v 6.9 VAD ETYDER SYMOLEN? Lasergravering Vi bryr oss om både insidan och utsidan på våra produkter. Utsidan är viktig för att skapa en trovärdig, säker och unik

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. CERTIFIERAD 2009:1 www.easycashier.se Funktioner i EasyCash är ett mångsidigt kassasystem som används

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG KLARA ARCODE Program- och maskinvara 2014-08-29 Nordic Port A Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) KLARA arcode Program- och maskinvara 1 Dokumentinformation Detta dokument beskriver kortfattat

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

FÖRENINGSKANSLIET. Utbildningsstöd. Användarhandbok Självskydd. 2010-01-29 1 (16) Användarhandbok Instruktör Självskydd

FÖRENINGSKANSLIET. Utbildningsstöd. Användarhandbok Självskydd. 2010-01-29 1 (16) Användarhandbok Instruktör Självskydd Utbildningsstöd Användarhandbok Självskydd 2010-01-29 1 (16) Innehållsförteckning Roller i systemet... 3 Nyttjanderätt... 3 Material... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny... 6 Självskyddskurser... 7 Registrering

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Confidence ticket. Confidence ticket. Vi finns med i alla steg med egen personal för: Driftsättning. Utbildning. Installation.

Confidence ticket. Confidence ticket. Vi finns med i alla steg med egen personal för: Driftsättning. Utbildning. Installation. Confidence ticket Ett avancerat entrésystem för alla typer av publika och offentliga anläggningar. Confidence ticket är ett komplett system för sim- och sportanläggningar, mässor, upplevelseparker som

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (12) (Zebra GX420d) för Landstinget i. 2 (12) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin av skrivardrivrutin... 5 5.1 Nedladdning av

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Att fotografera digitalt är kul, men att söka upp ett fotolabb för framkallning är ofta frustrerande och tidsödande, och ger inte alltid ett så bra resultat

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Till menyn. Meny. Nästa sida

Till menyn. Meny. Nästa sida Meny Logga in i Schenker Web-TA Sida 2 Schenker Web-TA Startsidan Sida 3 Viktigt innan start Sida 4 Registrera sändningar Sida 6 Beställ transport Sida 13 Uppföljning Sida 14 Sändningsmallar Sida 15 Skapa

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer