Sveriges Spelologfo rbunds hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Spelologfo rbunds hemsida www.speleo.se"

Transkript

1 Sveriges Spelologfo rbunds hemsida Användarhandledning, version 1.1 Inledning Efter mycket funderande och samråd med andra så tog jag enväldigt och med viss vånda beslutet att lämna Joomla som plattform för förbundets hemsida och i stället satsa på WordPress. Jag är medveten om att Joomla är ett mycket kompetent verktyg och att det kan finnas flera inom SSF som anser att vi borde fortsatt med samma plattform, men i en modernare version. Jag tycker dock att verkligheten har bevisat att Joomla inte är rätt verktyg för SSF det har varit svårt att få till stånd ett kontinuerligt underhåll på senare år och sidan har gradvis förfallit. WordPress anser jag vara lättare att lära sig, samtidigt som det med väl valda tillägg går att göra nästan allt av det som Joomla klarar av. 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Design... 3 Behörigheter... 3 Prenumerant... 3 Medarbetare... 4 Författare... 4 Redaktör... 4 Administratör... 4 Innehåll på hemsidan... 4 Inlägg... 4 Sidor... 4 Media... 5 Evenemang... 5 Forum... 5 Platsmarkörer... 5 Logga in... 6 Att skapa nytt innehåll grunder... 7 Skapa nytt Inlägg... 8 Skapa nytt inlägg i Forum... 9 Skapa nytt Evenemang Att skapa nytt innehåll fler finesser Platsmarkörer FAQ

3 Design WordPress kan utseendemässigtt anpassas med hjälp av färdiga teman som är friaa att installera. Målsättningen har varit att inte göra egna anpassningar för speleo.see utan nuvarande version av hemsidan bygger på standardtemat twentytwelve, vilket ger ett rentt och ljust utseende utan onödigt krafs som ramlinjer och annat. Ändring av teman kan göras av personer medd administratörsrättigheter, vilka förr närvarande är jag själv tillsammans med Niklas Konstenius som också varit delaktig i utformningen av sidan. Behörigheter När vi ändå är inne på olika roller i WordPress kan vi lika gärna beskriva vilka roller som stöds, vilka är Prenumerant Medarbetaree Författare Redaktör Administratör Prenumerant Kan utöver att läsa innehåll, skriva kommentarer och delta i forumdiskussioner, endast redigera sin egen profil, byta lösenord och lite till. Kan varaa en lämplig roll att tilldela merpartenn av SSF:s medlemmar. 3

4 Medarbetare Nu utökas rättigheterna med möjlighet att skapa nya inlägg, dvs. texter som hamnar högst upp i nyhetsflödet vartefter de skapas (om det inte ligger ett utvalt inlägg klistrat på förstaplatsen). Vidare kan en medarbetare lägga till platsmarkörer. Mer om sådana längre fram i handledningen. Rollen tycker jag är lämplig för medlemmar i kommittéer och sektioner och därmed som visat på ett litet större intresse att bidra till förbundets verksamhet. Författare Som författare utökas rättigheterna med möjligheter att lägga till evenemang och bilder till sidans mediabibliotek. Rollen verkar lämplig nivå för ansvariga inom sektioner och kommittéer, samt andra personer som förklarat sig villiga att bidra till sidans innehåll. Redaktör Som redaktör ges användaren möjlighet att skapa nya sidor, redigera och radera befintliga kommentarer, inlägg och sidor, skapa nya etiketter och kategorier, plus litet till. Denna roll tycker jag bör begränsas till styrelsen och övriga särskilt utvalda (t.ex. Grottanredaktionen), då den ger vissa möjligheter att påverka hemsidans struktur och därmed är litet riskabel att dela ut till för många medlemmar. Administratör Dessa har fulla rättigheter att konfigurera webbplatsen avseende innehåll och utseende, samt att lägga till nya användare och tilldela dessa lämpliga roller. Jag anser att SSF bör hålla antalet administratörer begränsat till 2 3 personer för att minska risken för att någon av misstag ändrar sidans funktionalitet, samt för att minska sårbarheten som uppstår om endast en person har dessa rättigheter. Innehåll på hemsidan Det finns i en standardinstallation av WordPress tre typer av innehåll som är möjligt att skapa, nämligen Inlägg Sidor Media Inlägg hamnar i normalläget direkt på framsidan med det senast publicerade inlägget överst. Inlägg är alltså den form för innehåll som är mest lämpat för ett nyhetsflöde där man vill puffa för händelser som är intressanta för förbundets medlemmar. Sidor är mer statiska och är i första hand avsedda att bygga upp hemsidans övergripande struktur och det mer beständiga innehållet. Sidor kan också länkas in i menyer eller undermenyer av en administratör. 4

5 Media är material som är skapat på annat sätt än genom att utnyttja WordPress redigeringsfunktioner, men som man önskar infoga i det redaktionella materialet. Bilder kan t.ex. laddas upp på sidan för att kunna användas som illustrationer i inlägg och på sidor. Dokumentfiler (.doc,.pdf, etc) laddas också upp som mediafiler och kan länkas in på inlägg och sidor för att de skall vara möjliga att ladda ner från webbplatsen. Utöver de tre standardtyperna av material som beskrivits ovan finns i nuläget ytterligare tre typer av innehåll som hanteras av installerade tillägg för detta, vilka är Evenemang Forum Platsmarkörer Evenemang är kopplade till den kalender som finns på hemsidan och som kan öppnas från valet KALENDER i huvudmenyn. Evenemang presenteras också i spalten till höger på sidan som en rullande lista med de mest aktuella evenemangen redovisade. Vartefter tiden gått ut för de tidssatta evenemangen försvinner de med automatik från listan, men finns kvar i kalendern. Finessen är alltså att underhåll av evenemangslistan i högerspalten inte kräver något extra arbete när man väl lagt in ett evenemang med start och sluttid. Forum är ett mer traditionellt diskussionsforum och kan kanske ses om ett komplement till Facebook för de medlemmar som av olika skäl föredrar att hålla sig borta därifrån. Platsmarkörer (Maps marker) är ett enkelt sätt att förse inlägg, evenemang och sidor med kartstöd, t.ex. för att ange var en viss händelse ägt rum/kommer att ske. Tillägget används för att bygga upp en lista med platsmarkörer som också kan återanvändas i olika sammanhang, t.ex. för att beskriva vägen till en plats dit medlemmar vill ta sig vid olika tillfällen. Platsmarkörer kan presenteras med olika sorters kartbakgrunder, från enklare kartor till flyg/satellitbilder. 5

6 Logga in Klicka på den markerade länken i högerspalten för att logga in med de d användaruppgifter du fått från sidans administratör. Tecknet på att inloggningen lyckats är att du nu ser en grå menyrad allra a högst upp på sidan, vilken ger dig åtkomst till olika funktioner beroendee på vilken roll du tilldelats. Klicka på texten Sveriges Speleologförbund för att komma åt sidans menyer. Menyn som visas då jag själv är inloggad innehåller fler alternativ äv för flertalet andra användare då jag har administratörsrättigheter, men det översta valet Adminpanel skall synas för alla. 6

7 Klicka alltså på Adminpanel för att komma ått de funktioner du har behörighet till. Även denna vy kan se litet olika ut beroende på vilka behörigheter den inloggadee användarenn har. Urvalet funktioner i bilden ovan visas om du är Redaktör, vilket ger dig möjlighet att komma åt i princip allt som har med sidans innehåll att göra. Att skapa nytt innehålll grunder Det enklaste sättet att skapa nytt innehåll påå sidan är attt använda snabbmenyn överst på sidan Även här varierar menyalternativen med vilken roll användaren har. I exemplet ovan är valen de som är synliga för en administratör. 7

8 Skapa nytt Inlägg Menyvalet Nytt > Inlägg öppnar en enkel redigerare som kan användas för att foga in text och bilder i ditt inlägg. I rutan markerad med 1 bestämmer du om inlägget ska klistras övers. Gör detta endast i undantagsfall. Admin förbehållerr sig rätten att ta bort klistret om dett inte är motiverat. I ruta 2 bockar du för om inlägget endast skall vara synligt för medlemmar. Markeraa i ruta 3 vilka Kategorierr som är tillämpliga på ditt inlägg. Det gör det lättare för alla att i framtiden snabbt hitta inlägg som har beröring till ett visst ämne. Vill du lägga till en bild till din text så kan du klicka på knappen Lägg till t media (glöm dock inte positionera markören på rätt plats i texten innan). Du kan antingen välja v en existerande bild i 8

9 mediabiblioteket eller ladda uppp en ny. Ditt inlägg uppdateras med den bild du valt och om du är färdig så klicka på knappen Publicera. Skapa nytt inlägg i Forum Hemsidans forumfunktion kan ses som ett komplement till förbundets sida på Facebook. WordPress ger nästan samma möjligheter att lägga in bilder och filmklipp som Facebook, men är troligen bättre på att samla information som har en litet längre livslängd än det somm avhandlas på Facebook. Det finns i nuläget ett enda diskussionsforum på hemsidan och jag ser ingen anledning att ha fler än så. I forumet finns i skrivande stund ( ) ett aktivt ämne, där jag och Niklas bollar information med varandra kring sidans konstruktion. Genom att klicka på ämnesrubriken så öppnar man ämnet och kan lägga in ett svar till dem som varit 9

10 aktiva tidigare. Vill man inte delta i en sådan diskussion då ämnet inte passar så kan man välja att starta ett nytt ämne (brukar också kallas forumtråd). Detta kan göras från forumetss förstasida (syns på första bilden under avsnittet Skapa nytt inläggg i Forum) Jag vill att vi hjälps åt att kombinera de två kanalerna hemsida och Facebook så att rätt sakerr hamnar på rätt plats. Om det missas någon gång är väl inte hela världen, det går ju alltid att länka mellan de två. En del saker behöver rent av finnas på båda ställena. Mitt förslag till vad som bör publiceras i olikaa kanaler är redovisat i den lilla utredning om informationsspridning inom förbundet som jag lämnade till styrelsenn i maj

11 Skapa nytt Evenemang Om du är behörig, välj Nytt > Evenemang i snabbmenyn överst. Du visas v då dettaa formulär Skriv in de uppgifter du vill ska presenteras för hemsidans besökare, inklusive plats och datum då evenemanget äger rum. Observera att exemplet ovan är helt och hållet fiktivt. Du lämnar fältet Lokal längst ned tills vidare,, men återkommer till det när vi kikar på Platsmarkörer. När du är klar klickar du på knappen Publicera. När inlägget väl är publicerat så blir det synligt i hemsidans KALENDER. Öppna den via menyvalet i huvudmenyn och bläddra med de blå pilknapparna fram till september för att hitta ditt nyligen inlagda evenemang. 11

12 Ditt fiktiva arrangemang är nu synligt de dagar du markerade och omm du placerarr muspekaren över den blå markeringenn så visas litet mer detaljer om händelsen. Jag tycker att alla SSF:s evenemang och övriga händelser bör finnas redovisade i kalendern, t.ex. Kurser Träffar Grottresor Årsmöten Styrelsemöten Manusstoppp för Grottan Internationella arrangemang (kongresser, konferenser, mm) Andra planerade händelser med grottanknytning, t.ex. Geologins dag Det gör det lättare för alla medlemmar att fåå ett grepp om vad som är ä på gång samt visar för andra intresserade vilket utbud som erbjuds om man blir medlem. Att skapa nytt innehålll fler finesser Platsmarkörer Det som främst är av intresse är nog Platsmarkörer, vilket ger hemsidan ett riktigt bra kartstöd. Om du har rätt behörighet, välj Mapss Marker högst upp på sidan. 12

13 Om du vill använda en platsmarkör, börja med att kontrollera i listan av definierade markörer om det redan finns en du kan använda. Nåväl, i det här fallet fanns inte raststugan r vid Korallgrottan med i listan så vi tar den som exempel på en platsmarkör vi vill skapa. Klicka därför på knappen Lägg till ny markör högst upp på sidan. 13

14 Ett nytt fönster öppnas där du ser ett kartutsnitt centrerat någonstans mitt i Sverige. Vilken karta som är lämplig för visning är en smaksak, men du kan välja mellan följande karttyper genom att placera muspekaren på den lilla papperstraven uppe till höger i kartfönstret. Jag nöjer mig dock med normalinställningarna och hittar efter en stund till rätt ställe. 14

15 Platsen markeras genom att klicka med vänster musknapp en gång på rätt ställe. Sedan kan jag skriva in namn på markören och litet mer information som kan visas i en popupruta. Därefterr klickar jag på den blå knappen Publicera. Nu har jag fått den snabbkod som jag behöver för att infoga mitt kartutsnitt i ett inlägg, på en sida, eller i beskrivningen av ett evenemang ([mapsmarker marker="6"]). 15

16 Lika bra att visa hur det kan se ut: Längst ned i textrutan har jag alltså klistrat in snabbkoden, vilket ger ett resultat efter publicering som visas i nästa bild. 16

17 Platsmarkörer är alltså bättre än den funktion för att beskriva plats som normalt ges om man direkt vid skapande av ett Evenemang väljer att använda fältet Lokal. Den kartsnutt k somm då visas har inte alls samma funktionalitet jämfört med vad man får med en Platsmarkör, vilken också fungerar i fler sammanhang än ett evenemang. 17

18 FAQ Frequently Asked Questions, dvss vanliga frågor som besvaras på ett lättbegripligtt sätt är användbart för att stilla mycket av nyfikenheten hos dem som är intresserade av vad SSF håller på med. Använd kategoriseringen (rutan nere till höger) för att gruppera fråga/svar så attt det blir lättare att hitta den. 18

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual för arkitekt.se. September 2014

Manual för arkitekt.se. September 2014 Manual för arkitekt.se September 2014 1 Introduktion Välkommen till arkitekt.se och Wordpress! Du som får manualen ska på något sätt jobba med Sveriges Arkitekters digitala lösning. Vi skickar den del

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth Skapa en webbplats med Wordpress En guide om hur man använder publiceringsverktyget Wordpress Skapa en webbplats med Wordpress.SE:s Internetguide, nr 9 Version 3.0 2010 Alfred Ruth 2008 2010

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK

ANVÄNDARMANUAL MYNEWSDESK FÖRENKLAR VARDAGEN FÖR KOMMUNIKATÖREN VÄLKOMMEN TILL! Vi vill att du snabbt ska bli en van användare av Mynewsdesk och se vilket resultat ett effektivt och genomtänkt kommunikationsarbete kan ge! Vårat

Läs mer

Slöjdkalendern så funkar det

Slöjdkalendern så funkar det Manual för Slöjdkalendern på hemslöjden.org VERSION 1.1 Slöjdkalendern så funkar det På hemsidan www.hemslojden.org finns Slöjdkalendern som är ett kalendarium som samlar slöjdaktiviteter från hela landet

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer