Teknisk specifikation Prepress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk specifikation Prepress"

Transkript

1 Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V

2 Färghantering med Sörmlands Grafiska För att nå bästa resultat vid fyrfärgstryck bör man använda en icc-profil anpassad för pappret man ska trycka på. ICC-profilerna vi använder ger bilden rätt färgvärden för tryck enligt ISO-standard. Detta gör det lättare att ha kontroll på färger mellan olika enheter, t.ex. skärmar, provtryck och tryckpressar. För att utnyttja bildskärmskorrektur krävs det att din bildskärm är regelbundet kalibrerad med mätinstrument och mjukvara för ändamålet. Nedan finner du information om ICC-profiler, csf färginställningar samt papperskategorier. Icc-profiler Vi rekommenderar våra kunder att separera, cmyka, sina bilder med våra rekommenderade icc-profiler innan tryck. Vid önskemål kan även RGB-bilder användas, se nedan för rekommenderad icc-profil. Observera att vid användning av RGB-bilder i ett dokument är det viktigt att förhandsvisa bilderna i cmyk för att kunna bedöma hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs en korrekt kalibrerad bildskärm. Våra ICC-profiler finns i Sörmlands Grafiskas färgmapp som du kan ladda hem från vår hemsida. ICC-profilen är beroende av vilket papper som ska användas i tryck. Våra ICC-profiler är namngivna efter ISO-standardens papperstyper: (se Pappersnyckeln för information om de olika kategorierna.) SG_F39_typ1-3 = Bestruket papper (silk, gloss samt mattbestruket). SG_F47_typ4 = Obestruket papper. Alternativt kan en av följande standardprofiler användas: Coated FOGRA 39 (Används vid Papperstyp 1-3) Uncoated FOGRA 47 (eller 29) (Används vid papperstyp 4) Vid RGB-flöde, använd Adobe RGB (1998). Installera icc-profiler i Photoshop så här: MAC: Lägg icc-profilen i följande sökväg: MacintoshHD/Bibliotek/ColorSync/Profiles/Recommended PC: Högerklicka och välj Installera ICC-profil. Nu finns icc-profilerna i listan över profiler i dina Adobe-program och kan användas för att cmyka dina bilder. CSF - Adobe färginställningar CSF-filerna finns i Sörmlands Grafiskas färgmapp som du kan ladda hem från vår hemsida. CSF-filerna är indelade, och namngivna, efter papperskategorier, se Pappersnyckeln för information om de olika kategorierna. Installera csf-filerna så här: MAC: I ett Adobe CS program, under Redigera/Färginställningar, välj Läs in och peka på den aktuella.csf-filen alternativt lägg csffilen i följande sökväg: MacintoshHD/Bibliotek/ApplicationSupport/Adobe/Color/Settings PC: I ett Adobe CS program, under Redigera/Färginställningar, välj Läs in och peka på den aktuella.csf-filen. Nu finns färginställningarna i datorn och är redo att användas. För att säkerställa att alla dina Adobe-program har samma färginställning, starta Adobe Bridge, välj menyn Redigera/Redigera Färginställningar och peka på den inställning du vill ha och klicka på Tillämpa. Detta synkroniserar dina Adobe-program så att de alla har samma färginställningar.

3 Softproof (färgprov på bildskärm) Om du vill se ett färgriktigt resultat på din bildskärm måste vissa krav uppfyllas. Bildskärmen bör vara av hårdvarukalibrerad typ, det vill säga att den har stöd för att hantera färgtabeller internt i skärmen. Se nedan för exempel på skärmar som stöder hårdvarulkalibrering. Både skärmen och mätinstrumentet som används ska vara korrekt kalibrerade enligt tillverkarens instruktioner. Vid kalibrering föreslår vi följande målvärden: D50, gamma 1,8 och Candela. Verifiering av skärmens kalibrering bör utföras med intervaller om 3-4 veckor för att visningen ska vara pålitlig. Exempel på hårdvarukalibrerade bildskärmar: NEC Spetctra View Reference Eizo Color Edge Gör så här för att betrakta en pdf-fil på din bildskärm: Öppna pdf-filen i Acrobat Pro Öppna fönstret Förhandsgranska Utdata i Acrobat. Se till att Förhandsgranska övertryck är markerat, samt att rätt icc-profil används. Vid behov, kryssa i Förhandsvisa svartpunkt för bättre simulering av svart tryckfärg. Förutsatt att bildskärmen är korrekt kalibrerad presenteras nu ett trycklikt resultat på din bildskärm. Observera att det inte går att förhandsvisa 100% färgriktighet, softproof bör därför betraktas med vetskap om detta och försiktighet bör iakttagas. Vid önskemål kan vi hjälpa till med kalibrering av bildskärmar. Kontakta din säljare för prisförslag och tidsbokning. Lite tips på vägen.. Kontrollera att dokumentet har rätt format, d.v.s. samma som den slutgiltiga trycksaken. Utfallande bilder bör ligga minst tre millimeter utanför sidan. Bilder har en upplösning på minst 300 dpi (800 dpi för streckbilder). Bilder är separerade med rätt ICC-profil. Text i illustrationer och loggor är gjorda som banor. Tonplattor och vektorgrafik ska vara gjord i cmyk för bästa resultat. Använd aldrig färgen Passmärke eller en blandning som består av 100% av alla färger. Vid användning av avancerade Illustratordokument bör funktionen Färdigställ användas innan pdf-filen skapas för att undvika oväntade effekter. Pdf-filen ska endast innehålla de färger som ska tryckas. Vid 4-färgstryck används CMYK, vid tryckning av dekorfärger ska dessa vara korrekt definierade i pdf-filen. Vid användning av metallic-dekorfärger ska svart text vara ursparad, samt dropskuggor bör ej användas ovanpå metallic dekorfärg. När du kontrollerar pdf-filen i Acrobat, kom ihåg att aktivera Förhandsgranska Utdata under menyn Avancerat/Tryckproduktion. Om RGB-bilder monterats i ett dokument är det viktigt att betrakta bilderna på rätt sätt för att kunna bedöma hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs en korrekt kalibrerad bildskärm (se Softproof ovan). Text och bild som läggs för nära ryggen kan bli svårläst om den läggs för nära limningen. Detta gäller främst limbundna produkter. Tänk på att pdf-filen skapas utifrån de förutsättningar som finns i dokumentet och i de bilder som finns monterade där i. Observera att denna specifikation inte utgör någon begränsning av vad vi kan ta emot för material till vår prepressavdelning. Vi erbjuder givetvis en fullständig prepresservice om så önskas. Avsikten är endast att presentera kraven på en PDF-fil för att den ska passera vårt flöde med minsta möjliga friktion. Detta är endast enkla beskrivningar av hur man framställer en pdf-fil för tryck. Varje användare är själv skyldig att förstå och använda sin programvara på ett för ändamålet riktigt sätt. För innehållet i en pdf-fil som ska tryckas hos oss ansvarar den som skapat filen. För genomgång och djupare instruktioner, kontakta din säljare.

4 PDF - digitalt original för tryck Vårt standardformat för att ta emot tryckoriginal är PDF. Inställningsfil (joboption) för att skapa pdf-filer finns på vår hemsida, men du kan även använda standardinställningen i InDesign och Quark X- Press. Filen ska då uppfylla kraven för PDF-X1 eller PDF-X4 (observera att om du använder standardinställningen i InDesign så måste du lägga till utfall, minst tre millimeter). För att en PDF-fil skall vara tekniskt komplett och klar för produktion hos Sörmlands Grafiska ska vissa specifikationer följas. I det här dokumentet har vi samlat grundläggande information om hur man gör. Om du har frågor gällande framställning av tryckoriginal är det bara att kontakta oss. Vi svarar gärna på frågor! Instruktion InDesign (Se ICC-profiler och Färginställningar på nästa uppslag för mer information) För att säkerställa att dokumentet har rätt icc-profil bör man välja rätt färginställning innan man skapar dokumentet. Om du har ett dokument som är gjort med en annan icc-profil, öppna det och välj att tilldela den nya icc-profilen. Installera våra inställningar för PDF, SG Tryck.joboption, enligt följande instruktion (våra joboptions finns att ladda hem från vår hemsida): 1. I InDesign under Arkiv/Adobe PDF-Förinställningar, välj Definiera. 2. Klicka på Läs in. 3. Leta reda på filen SG Tryck och öppna den. 4. Nu finns inställningen i listan över förinställningar i dialogrutan Exportera till Adobe PDF under Adobe PDF Förinställningar i InDesign. Du kan även använda den förinställda inställningen för PDF-X4 när du skapar PDF för tryck hos oss. Observera att man då behöver ändra utfallsinställningen till 3 mm och kryssa i rutan för skärmärken. Instruktion Quark X-Press Då vi inte har några pdfinställningar för Quark X-Press föreslår vi att samtliga bilder separeras med rätt icc-profil (se information om icc-profiler samt pappersguiden) innan export, samt att våra kunder väljer att göra bilders upplösning till 300 dpi med ingen eller låg jpg-komprimering. Glöm inte heller att lägga till tre millimeters utfall.

5 Pappersnyckeln Alla papper har olika egenskaper vad gäller yta, vithet och återgivning av färger. För att underlätta val av icc-profil tillhör varje papper en papperskategori, där varje kategori har en egen icc-profil. De olika papperskategorier vi vanligtvis använder är 1-3 (bestrukna och glättade papper) samt 4 (obestrukna papper). Iccprofilerna till respektive kategori heter: SG_F39_typ1-3 och SG_F47_typ4. Även våra färginställningar (csf) följer samma namngivning. Se nedan för olika exempel på olika pappers kategoritillhörighet. Observera att endast ett urval av papper finns representerade här. Har du frågor om vilken kategori din trycksaks papper tillhör så hör av dig till din projektledare. Exempel på papper som hör till papperskategori 1-3 är: Grapocote, Nova Press, Tom Otto, Arctic Silk, Grapho Lux, Novapress Silk.. Exempel på papper som hör till papperskategori 4 är: Munken Lynx, Amber Graphic, Nordset Observera att på grund av den stora spridningen gällande pappersnyans inom papperskategori 4 bör viss aktsamhet iaktagas gällande matchning mellan skärm, provtryck och slutresultat. Detta är endast enkla beskrivningar av hur icc-profiler och färginställningar används i Adobes CS-paket. ICC-profiler gör inte bilder bättre, en bild med felaktig färgbalans kommer fortfarande ha samma fel efter cmykning. ICC-profilerna kan uppdateras utan föregående avisering, det är varje användares ansvar att kontrollera att den senaste versionen används. Se vår hemsida, där finns alltid den senaste informationen. Varje användare är själv skyldig att förstå och använda sin programvara på ett för ändamålet riktigt sätt. För genomgång och djupare instruktioner, kontakta din säljare.

6 Portal webkorrektur: portal.sormlandsgrafiska.se/pagemaster När du som kund lämnar dina tryckfiler hos oss kan du några minuter senare se och godkänna dem i webkorrektursystemet Portal. Användargränssnittet är lättöverskådligt och tydliga symboler visar i vilken status varje sida befinner sig i. Det är lätt att se vilka sidor som ska godkännas och vilka som är godkända. Filöverföringen till oss görs via ett FTP-konto som automatiskt placerar sidorna på rätt plats i trycksaken. När filerna är överförda till oss görs en enkel preflight som kontrollerar upplösningen på bilderna. När kontrollen är gjord presenteras sidorna på din bildskärm där du kan bläddra, zooma, och granska dina sidor. När du är nöjd klickar du på tummen upp så godkänns sidan. Enkelt! Snabbguide till portal (se nästa sida för symbolförklaringar): 1 Logga in 2 Dubbelklicka på din produkt 3 Dubbelklicka på tumnaglarna för att öppna sidan för granskning. 4 Använd -symbolen för att godkänna dina sidor. TIPS! Med skifttangenten kan du markera och godkänna flera sidor samtidigt!

7 Portal översiktsvy Detta är din översikt. Här kan du se tumnaglar, lämna kommentarer, se godkännandestatus samt öppna sidan för en närmare titt Sidstatus. Blå: Kräver godkännande, grön: Godkänd 2. Ändra vy, från tumnaglar till lista, bläddervy och StreamProof (se nedan för StremProof information). 3. Kommentarer som skapas i Portal kan läsas här. 4. Sidor du fört över till ditt jobb syns i den här listan. 5. Ladda upp sidor. Vi rekommenderar att sidor förs över via FTP, dock finns möjlighet att föra över även här. Observera att du i detta fall manuellt måste placera sidan på rätt plats och klicka på Skicka längst ner till höger på sidan. 6. En Preflightvarning har skapats för sidan. Du får varning t ex. om något bildobjekt har upplösning under 175 dpi eller om en är RGB (vid RGB separeras filen till CMYK enligt standardinställningar). Det är varje godkännares ansvar att kontrollera sina filer enligt preflight-rapporten och ta ställning till om man ska godkänna sidan trots varning. StreamProof Högupplöst korrektur för den som vill detaljstudera. I StreamProof kan du zooma, mäta färg och skriva kommentarer till andra som har tillgång till ditt Portalkonto. Hit kommer du genom att dubbelklicka på en tumnagel, eller klicka på StreamProofsymbolen längst upp till höger på sidan. StreamProofs funktioner känns igen från Acrobat. Du kan zooma, panorera och med pipetten kan du mäta färg (välj pipettverktyget och ringa in området du vill mäta). I fältet till vänster kan du dölja tryckfärger för att kontrollera t ex. 4-färgsvart och se var på sidan du befinner dig. Visa sidor som uppslag eller enkelsida, du kan när som helst godkänna sidan du granskar genom att klicka på tummen upp. Om du är i uppslagsläge godkänns båda sidorna. För att gå tillbaka till översikten, klicka bara på översiktsknappen uppe till höger i fönstret. Observera att du kan byta ut sidor genom att föra över nya filer obegränsat antal gånger innan deadline, men om du godkänt en sida måste den avaktiveras av oss innan den kan bytas ut.

8 Sörmlands Grafiska, Högmossevägen 7, Katrineholm, Tel: , Fax: , e-post:

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v.090903 Sörmlands Grafiska AB 641 82 Katrineholm Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15 Besöksadress: Högmossevägen

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4 Denna Grafiska Guide är framtagen för att underlätta för dig som arbetar med originalframställning av trycksaker eller annat grafiskt material. Målet är att minska de problem som kan uppstå och effektivisera

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

RGB CMYK. Råd och rekommendationer för digital bildhantering. Vi som var med! RÖD GRÖN BLÅ

RGB CMYK. Råd och rekommendationer för digital bildhantering. Vi som var med! RÖD GRÖN BLÅ Vi som var med! Den här broschyren har tillkommit i ett unikt samarbete mellan Svenska Fotografers Förbund och nedanstående aktörer. Förhoppningen är att broschyren ska innebära startskottet för enklare

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen grafisk manual Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb ringen Vår symbol ringen med texten Sveriges Viktigaste Jobb ska finnas på alla enheter. Ringen är den minsta gemensamma nämnaren för satsningen

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Visualisering med GeoSuite Toolbox

Visualisering med GeoSuite Toolbox Vianova GeoSuite AB presenterar: Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform Jan Ludvigsson 6/17/2011 Innehåll: Visualisering med GeoSuite Toolbox... 3 Bakgrund... 3 Att publicera en översiktskarta

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Slöjdkalendern så funkar det

Slöjdkalendern så funkar det Manual för Slöjdkalendern på hemslöjden.org VERSION 1.1 Slöjdkalendern så funkar det På hemsidan www.hemslojden.org finns Slöjdkalendern som är ett kalendarium som samlar slöjdaktiviteter från hela landet

Läs mer