ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på David Sinkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på www.lio.se. David Sinkvist"

Transkript

1 ATLiMUS Fan site och ny AT hemsida på David Sinkvist

2 Bakgrund Figur 1 AT hemsidan på innan förbättringsarbetet Den tidigare hemsidan inom LiÖ hade, när projektet började, flertalet tillkortakommanden. Bland annat var möjligheterna att göra optimal reklam för AT i Motala (LiM) och Linköping (US) begränsade. På grund av att AT läkare ej har åtkomst till sin landstingsepost eller interna dokument från hemmet fanns också en förbättringsmöjlighet kring hur vissa dokument, som inte behöver vara dolda bakom landstingets brandväggar, kunde göras mer lättillgängliga. I och med att det finns beslut om att officiella landstingshemsidor ej får lyftas ut ur lio.se finns inte heller några möjligheter att en ny hemsida skulle kunna axla rollen som officiell hemsida. Mål 1. Att skapa en hemsida som parallellt med LiÖ hemsidan, frikopplat, kan använda nya tekniska lösningar och friare tyglar för att rekrytera framtida AT läkare, öka sammanhållningen mellan AT läkare och samtidigt förenkla och förbättra spridningen av information. 2. Att förbättra den nuvarande landstingshemsidan så mycket som möjligt och samtidigt följa de riktlinjer och begränsningar som gäller för landstingets hemsidor. Planerad arbetsplan Möte med ansvariga inom LiÖ för diskussioner om vilka möjligheter som finns inom nuvarande system. 2

3 Möte med Camilla Severin och Lena Holmertz avseende upplägg på lio.se respektive atlimus.se I enlighet med gällande riktlinjer uppdatera utformningen av den officiella hemsidan på landstingets hemsida. Val och inköp av teknisk lösning till ATLiMUS. Konstruktion av första utkast till hemsida. Ta tillvara övrig kompetens inom AT (fotografering, idrottsutskott mm) för att skapa brett material till hemsidan. Förbättra kalenderfunktionen. Instruera ledningen i administration av hemsidan för att enkelt kunna använda den för informationsspridning. Arbetsgång Efter att ha förankrat med AT ledningen hade jag ett första möte med Monika Bravell (Webbstrateg), Susanne Fridberg (Kommunikationsstrateg/samordnare) och Anna Skogens (HR strateg). Den initiala tanken att enbart skapa en helt ny AT hemsida utanför lio.se dryftades med ansvariga inom landstinget. Flera konstruktiva möten följde med nyckelpersoner på Landstingets informationscentrum, bland annat Jan Persson (webmaster/helpdesk). Utifrån diskussionerna utvidgades projektet, som från början endast omfattade konstruktion av en ny hemsida för AT, till att även inkludera en översyn och förbättring av de aktuella sidorna på landstingets hemsida. Lio.se En sammanställning av den aktuella sidans utformning gjordes och utifrån detta fördes diskussioner med Camilla Severin och Lena Holmertz. Figur 2 Struktur på huvudsidan och undersidor innan revideringen Figur 3 Struktur för undersidorna till länken "För dig som AT läkare på US/LiM" innan revideringen Efter diskussionerna med Lena och Camilla gjordes ett första utkast till ny struktur likt det som ses i figur 4. 3

4 Figur 4 Exempel på förslag på struktur med färgkodning Vid översynen noterades att flera sidor innehöll samma information. Bland annat fanns två sidor med kontaktuppgifter, med i vissa avseende olika information. Dessa sidor sammanfogades till en gemensam sida där också AT sökarlistan samt kontaktuppgifter till schemaläggare på klinikerna placerades för att skapa en komplett kontaktuppgifts sida för att förenkla flödet för besökaren. Flera sidor hade upprepningar och ibland återfanns också motsägelsefull eller utdaterad information på olika sidor. Vissa informationssidor hade flertalet undersidor vilket sammanfogades till en gemensam sida för att underlätta navigering och översikt. Som exempel hade varje områdesgrupp var sin undersida med minnesanteckningar. Dessa tre undersidor sammanfogades till en gemensam tabell och infogades på huvudsidan för förbättringsarbete. Figur 5 Tabell över minnesanteckningar Det noterades också att det ofta krävdes många klick för att komma till den sida man eftersökte. Det framkom på ett av mötena med ansvariga på landstinget att brödsmulor/breadcrumbs, en textrad med länkar som visar vart i hierarkin på sidan man befinner sig (Figur 7), medvetet inte fanns på den officiella lio.se sidan. Detta fanns på intranätet men alltså ej på den officiella hemsidan. 4

5 Figur 6 Bild på lio.se utan "brödsmulor" Figur 7 Bild på lisa.lio.se med "brödsmulor" markerat med en pil Detta landstingsvalda tillkortakommande medförde också att strukturen med många nivåer och undersidor medförde att det var svårt att lokalisera sig i hemsidans hierarki. Likaså innebär avsaknad av brödsmulor att det är mycket svårt att hitta till huvudsidan om man t.ex. via en sökmotor kommit till en undersida. Det fanns då ingen möjlighet att kunna återgå till t.ex. AT LiM/US startsida. Detta är idag ändrat så att det finns brödsmulor även på den officiella sidan. Flera texter reviderades till att ha en mer marknadsförande ton. Formuleringar såsom t.ex. obligatorisk närvaro på seminariedagarna ändrades till unikt erbjudande. Det skapades också en ruta för topp 5 anledningar till att bli AT på US/LiM vilken upprepas på flera sidor. Topp fem anledningar att välja AT LiM/US Tre månader sammanhängande akutläkarblock med god handledning av erfarna handledare. Egen huvudhandledare under hela AT som du har löpande kontakt med. Prioritet på din kompetensutveckling med seminarier, utbildningar och egenstudietid. Du får Universitetssjukhusets spetskompetens och det mindre sjukhusets egenansvar. Delta i den löpande utvecklingen genom avsatt tid för ditt eget förbättringsarbete. Genomgången av AT upplägget reviderades till att få en koherent design, struktur och ton. Tillsammans med grafisk designer Åsa Källstrand Thor på informationscentrum skapades flera grafiska element som både följde landstingets grafiska mall samt också gav ett modernare intryck. Som en del i att skapa en logisk och lättillgänglig navigering, då bland annat tidigare nämnda breadcrumbs saknades, så infördes en högersidig navigationskolumn. Denna innehåller stora ikoner med text som hjälper besökaren navigera mellan samtliga undersidor. Ikonerna AT hos oss och Inte bara kliniktjänst leder besökaren till två navigeringssidor medan de övriga ikonerna leder till specifika undersidor. 5

6 Figur 8 Exempel på navigationssida med högerkolumn På grund av begränsningar behövde en majoritet av undersidorna göras om då man inte kunde byta från en sidtyp (sida utan högerkolumn) till en annan (sida med högerkolumn). Detta innebar att mycket tid gick åt till att manuellt flytta text, bilder och filer till nya sidor för att det inte skulle finnas dubblettsidor som skräpade på servrarna. Initialt behövde varje sidas högerkolumn justeras manuellt om man ville utföra någon ändring men i och med en uppgradering av administrationsverktyget gjordes ånyo alla sidor om så att de istället länkade till en gemensam högerkolumn. Detta innebär att man endast behöver göra ändringar på 2 platser för att samtliga högerkolumner med ikoner, på alla sidor, ska vara uppdaterade. 6

7 Figur 9 Startsidan på efter förbättringsarbetet 7

8 Figur 10 Undersida på efter förbättringsarbete 8

9 Figur 11 Kalender på efter förbättringsarbete En mycket stor förbättring som genomfördes var att den kalender som erbjuds via landstinget ersattes av en Google kalender vilket medförde ett stort lyft både för att få översikt över kommande händelser men också administrativt. Samma kalender kan nu också användas på flera hemsidor utan behovet av att uppdatera mer än på ett ställe samt att kalenderhändelser kan synkroniseras direkt till AT läkarnas datorkalendrar och smartphones vilket medför att även sena förändringar automatiskt kan uppdateras i AT läkarens kalender. ATLiMUS.se Parallellt med arbetet på lio.se skapades också hemsidan ATLiMUS.se från grunden. Den ursprungliga tanken att ha en sida för AT som var frikopplad från landstingets restriktioner övergick till att istället skapa en komplementsida som senare blev kallad ATLiMUS Fan page. 9

10 Figur 12 Startsida på Även på denna sida implementerades kalenderfunktionen och i enlighet med ovanstående så uppdateras denna automatiskt när ändringar görs. På hemsidan kan man också finna vad det påhittade uppslagsordet ATLiMUS har för betydelse, inklusive dess fonologi. ATLiMUS 1 [a:te:limθs] subst. oböjl. unionen mellan allmäntjänstgöringen vid Lasarettet i Motala (LiM) och Universitetssjukhuset i Linköping (US). 2 även at LiMUS [æt limθs] adv. slang för något som görs på LiM och US. Efter inloggning med ett gemensamt grupplogin, som spridits via e post och muntligt, finns i skrivande stund (okt 12) följande funktioner. Kursutvärderingar Ett förbättringsarbete av de tidigare AT kollegorna Erica Holmberg och Johan Blomma. Här kan man betygsätta samt kommentera de kurser man kan använda sina pottpengar till och även läsa andras kommentarer. Klasslista Bilder och namn på samtliga nuvarande AT läkare. 10

11 Filarkiv Figur 13 Exempel från klasslistan Samlingsplats för filer som man därmed också kan komma åt hemifrån. Exempel på filer: Alla AT tentor sorterade AT bokmärken. Förbättringsarbete av AT kollega Niklas Boknäs. Blankett om föräldraledighet. AT läkarens PM guide. Förbättringsarbete av AT kollega Josef Falk. Schema Utbetalningsunderlag blankett Föreläsningshandouts Privat telefonlista Privata telefonnummer till AT läkare. AT målen Sammanställning av Socialstyrelsens mål för AT. Länk till Facebook sida för AT läkare Administrerad av AT kollegor. Schema Idébanken Samlingssida för förbättringsprojektidéer. Förbättringsarbete av AT kollega Hanna Pelling. Skattningsverktyg Sammanställning av användbara skattningsverktyg. Förbättringsarbete av AT kollegorna Louise Elander och Cecilia Branzell. AkTivera mera! Informationssida om idrottsaktiviteter. Förbättringsarbete av AT kollegor Mikael Palmér och Oda Rosvall. Instruktionsmanual För att underlätta för AT ledningen och för kommande hemsidesansvarig skapades en steg för steg manual för viktiga funktioner på hemsidan samt för hur högerkolumnen uppdateras på Då kursutvärderingssystemet saknade en manual skapades även detta i samma dokument. 11

12 Diskussion Figur 14 Exempelsida från manualen Löpande förbättringar har skett på båda hemsidorna utifrån kommentarer från AT kollegor, ATledning och ansvariga på landstinget. Dessvärre innebar den tekniska plattformen på landstingets hemsida en hel del dubbelarbete och manuellt repetitivt arbete. Då en ny version implementerades så medförde det flera förbättringar men innebar ytterligare dubbelarbete för att kunna ta del av en av förbättringarna. Eftersom tanken ursprungligen var att endast utveckla ATLiMUS.se men utvidgades till att även arbeta med landstingets hemsida så medförde det att förbättringsarbetets omfång blev avsevärt större än den initiala tanken och att en majoritet av arbetstiden spenderades på de befintliga landstingssidorna. Det finns därför flertalet kvarvarande idéer och förbättringsmöjligheter för båda sidorna. Om arbetet inte hade innefattat landstingshemsidan så hade ATLiMUS kunnat överlämnas till nästa ansvarig med fler färdiga funktioner. Samtidigt har det genomförda upplägget medfört förbättringar för landstinget. Konklusion Revideringen av hemsidorna får anses som lyckat och att även AT i Norrköping har implementerat utseendet på sin landstingshemsida är en positiv utvärdering. ATLiMUS har blivit en knytpunkt för spridningen av andra AT läkares värdefulla förbättringsarbeten vilket är mycket glädjande. Det finns goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av hemsidorna av nästkommande hemsideansvarig AT läkare. 12

13 Exempel på idéer till framtida ATLiMUS funktioner Galleri med bilder från seminariedagar mm. Alumni del Bokrecensioner RSS feed från t.ex. Ticnet avseende konserter och dylikt i Linköping/Motala. Detta för att lyfta fram AT orten som en plats att bo och leva på. Fler bilder. Byta ut bilderna mer regelbundet. Arkiv med förbättringsarbeten. Både genomförda och planerade. Forum för diskussioner Utvärderingar av placeringar/block. Fler händelser i kalendern. AT/ST utbildningar. Utbildningar på klinikerna. Idrottsutskottets aktiviteter. Intervju med AT läkare för att göra reklam till kommande kollegor. Illustration av rekryteringsprocessen. Hur ser processen ut? Blogg Telefonnummer för sjukanmälan och dylikt till respektive klinik. Kravprofil för AT läkare. Reklamfilm som spelats in av och med AT läkare. Frågor och svar med studierektorerna. Samla de vanligaste frågorna av AT läkare och blivande kollegor. 13

Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT

Landstinget i Östergötland. Idébanken. Förbättringsarbete under AT Landstinget i Östergötland Idébanken Förbättringsarbete under AT Av: Hanna Pelling 2012-2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 Metod/arbetsplan 2 Resultat 3 Konklusion 4 Referenser

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projekt: webbplatsutveckling 15 hp Vårterminen 2011 Sammanfattning I den avslutande kursen för webbredaktörsprogrammet skulle vi göra ett projektarbete.

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer