Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB 2 0 1 0. Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna"

Transkript

1 1 En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB !Nyheter i upphandlingslagen: Ännu viktigare att göra rätt Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna Tuffare krav ger schysstare leksaker Bildextra från minimässan om mobiltelefoni

2 Ny lagstiftning med många fördelar e n b r i s t i upphandlingslagstiftningen är att den är ganska verkningslös mot de inom offentlig sektor som inte följer den utan i princip struntar i att den finns. Dessa riskerar nu att drabbas hårt ekonomiskt när den nya lagstiftningen införs vid halvårs skiftet, bland annat genom ogiltigförklarade avtal, marknadsskadeavgift på upp Är du säker på att p engarna inte går till sådana som inte s köter sina å taganden till 10 miljoner kronor per över trädelse med mera. Jag tycker att det är bra att statsmakten äntligen markerar att samma regler ska gälla för alla! För oss på Upphandlingsbolaget är de nya reglerna inget hot de förändringar som kommer ska vi snabbt lära oss hantera. e n a n n a n n y h e t i lagen är införandet av begreppet Inköpscentral vilket ger stora möjlig heter för samarbete i upphandling mellan olika upphandlande myndigheter/enheter. Kanske innebär det att fler upphandlande myndigheter i Sverige kommer erbjuda samarbete à la Upphandlingsbolaget? skattebetalarnas pengar ska bara hamna hos seriösa leverantörer. Vilka leverantörer använder du? Är du säker på att pengarna inte går till sådana som inte sköter sina åtaganden vad gäller skatter och avgifter, eller bedriver någon form av annan brottslig verksamhet? Nu är det snart dags för lansering av det nya kontroll verktyg som kan användas vid direktupphandling. Inger ek, vd Nya ramavtal Under den här rubriken publicerar vi de senaste avtalen. Vill du veta mer om något specifikt avtal? I Winst hittar du alla avtal i sin helhet, inkl. prislistor och annan viktig information. Avtalsområde Gäller fr.o.m. Hantverkstjänster LFF, LS, MedicHus, Göta Lejon Sjuksköterskor Tryckeritjänster Banktjänster Hantverkstjänster Förvaltnings AB Framtiden, Älv stranden Utveckling AB, Higab och Göteborgs hamn AB Lekplatsutrustning Värdetransporter Annonser Förbindelser för datakommunikation Företagshälsovård Gymnasial vuxenutbildning Personalvårdsprogram Startbatterier Telefon/Återförsäljare Trygghetslarm Elmaterial Hjälpmedel Tekniska konsulter avgörs inom kort Upphandlingstvist Det är ett ärende som hamnat i långbänk, avtalet om t ekniska konsulter. Men nu är ett av görande på gång. Ärendet är uppe i Regerings rätten och i januari fick vi tillfälle att yttra oss, säger Claes Jansson, team ledare på Upphandlingsbolaget. Upphandlingen var klar redan i slutet av 2008, men blev överprövad på initiativ av branschföreningen Svensk Teknik och Design som är ombud för sammanlagt närmare 30 konsulter. Vi har ett kombinerat avropssätt, med möjlighet till direktavrop, rangordning och en förnyad konkurrensutsättning i ett och samma avtal. För att uttrycka det kort kan man säga att de anser att vår modell inte överensstämmer med lagstiftningen. Även om Upphandlingsbolaget vinner i Regeringsrätten måste en ny upphandling göras, eftersom flera viktiga parametrar förändrats. Men principerna blir desamma, om Regeringsrätten går på vårt y rkande, säger Claes Jansson. Fördelen ges ut av Göteborgs Stads Upphandlings AB. Adress: Stora Badhusgatan Göteborg Telefon: Ansvarig utgivare: Inger Ek Redaktör: Annelie Gärdmark Vi gillar tips och synpunkter på tidningen. Hör gärna av dig till oss! Besök oss på webben: Produktion: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simonsson AD och redigering: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Billes, Mölndal 2010 Framsidesbilden: Upphandlingsbolagets Ing- Marie Trygg och Maria Berglund fotograferade av Jeanette Larsson. Läs mer på sidorna Nr

3 Klart besked. Kontrollverktyget som ger svar om leverantörerna får röd, gul eller grön flagg finns som en länk i Winst. Illustration/montage: Joakim Bergqvist Avtalsnytt LOU och Winst på schemat UTBILDNING Den 8 april kommer Upphandlingsbolaget att dra i gång en pilotstudie för en ny utbildning. Kursen som är nischad för handläggare inom individ- och familjeomsorg som arbetar i centrala Göteborg tar en dag i anspråk. Den riktar in sig dels på Lagen om offentlig upphandling (LOU), dels på det nya avtals- och beställningssystemet Winst. Bland annat berättar vi om hur man hittar tjänsterna, hur man matchar brukarna med rätt tjänster och hur de ska göra om de måste gå utanför avtalen, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Förutom henne kommer Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst, att delta. Dessutom ska vi ha med en jurist från Lindahls advokatbyrå, säger Eva Brantäng. Stopp eller kör? Nytt kontrollverktyg vid direktinköp ger snabbt besked om leverantörerna Nu blir det så enkelt att kolla upp en leverantör vid direktinköp att ingen beställare ska kunna strunta i det. Det nya leverantörskontrollverktyget ger på ett par sekunder klartecken eller stopp. I första hand ska alltid ramavtalens leverantörer användas. Om det ändå finns behov av att göra en direktupphandling/direktinköp blir leverantörskontrollverktyget en oumbärlig hjälp för stadens beställare. Stöd verktyget finns tillgängligt från mars och nås via en länk i Winst. Det är bara att knappa in leverantörens organisationsnummer och på kort tid ger systemet ett svar på om det är en seriös, tveksam eller helt olämplig leverantör att använda, säger Helena Lans, planeringsledare på Kunskapscentrum Mot Organiserad Brottslighet. Systemet söker i flera offentliga register, till exempel Skatteverkets. Leverantören får sedan röd, gul eller grön flagg. Röd betyder att företaget inte ska användas på grund av exempelvis betalningsanmärkningar eller konkurs. Grönt innebär att leverantören är ok. Vi arbetar för att enbart ha röd eller grön markering men för tillfället finns också en gul flagg. Den talar om att leverantören kan ha något slags problem och beställaren får vara vaksam, säger Göran Brunberg, Chef Upphandling på Upphandlingsbolaget. Syftet med det nya leverantörskontrollverktyget är att skattebetalarnas pengar ska hamna hos seriösa företag så att konkurrensen upprätthålls. Budskapet till leveran törerna är glasklart. Införandet av kontrollverktyget innebär att Göteborg Stad ytterligare säkerställer att affärer görs enbart med hederliga aktörer, säger Helena Lans. Mats Ekendahl Personalvården har blivit billigare med det nya ramavtalet. Personalvård till bättre pris PRISPRESS Ramavtalet för personalvårdsprogram, klart den 1 januari, sparar mycket pengar åt de kommunala bolagen och förvaltningarna. Vi har fått ner priserna med procent, säger Eva Brantäng på Upphandlingsbolaget. Tidigare fanns inget ramavtal. Göteborgs Stad hade istället egna avtal med en rad olika leverantörer. Innehållet var snarlikt men enligt Eva Brantäng skiftade priserna desto mer. I det nya rangordnade avtalet är det bara två leverantörer med. I första hand ska de välja Häggmarks psykoterapi och konsult, i andra hand Falck Health Care. Personalvårdsprogram berör bland annat frågor kring relations- och samlevnadsproblem samt juridiska spörsmål saker som kanske inte har direkt med arbetet att göra men som ändå påverkar individens arbetsförmåga. Nr

4 Risktagare lever farligt. Från 1 juli träder den nya upphandlingslagen i kraft. Det kan bli dyrt för kommunala enheter som gör fel kring beställningar och avtal. Fotomontage: Joakim Bergqvist Beställare Kraftigt ökade risker med felak Varningens finger. Stadsjurist Gunnar Anderssons råd inför den nya lagens införande är enkelt. Är något oklart, så tveka inte att fråga dem som vet och gärna en gång för mycket. Foto: Jeanette Larsson Från juli kan det bli kostsamt för en kommunal enhet som gör en felaktig beställning eller ingår ett avtal på fel sätt. Stora risker har blivit ännu större, säger Gunnar Andersson, förste stadsjurist, Stadskansliet Göteborgs Stad. Den nya upphandlingslagens sanktionsregler är komplexa. Därför är det oerhört viktigt att förstå hur man ska teckna avtal och göra beställningar. Om något är oklart, så fråga hellre kunnigt folk en gång för mycket än att chansa. Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o, säger Gunnar Andersson. Det finns huvudsakligen tre saker som kan gå fel så att Konkurrensverket drar fallet till domstol: Beställning inom ett ramavtal görs felaktigt och ses som en olovlig direktupphandling. Själva tecknandet av ramavtalet görs felaktigt genom att avtalsspärren bryts, det vill säga avtalet ingås innan det har gått tio dagar sedan tilldelningsbeslutet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs inte utan det görs ett köp direkt, som därmed blir en olovlig direktupphandling. I första fallet fel inom ramavtalet kan beställningen/underavtalet ogiltigförklaras. Men det kan också bestå om det finns ett allmänintresse för det, men då utdöms i stället en marknadsskadeavgift. Dessutom gäller evig preskription, det vill säga olovliga 4 Nr

5 på djupt vatten tiga beställningar efter halvårsskiftet direktupphandlingar kan straffa sig många år efter att de begåtts, säger Nora O Dowd Nyman, biträdande stadsjurist. Upphandlingsbolaget (UHB) kan i den nya lagens mening betraktas som inköpscentral. Det innebär att Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o UHB inte straffas utan den kommunala enheten som gör misstaget får betala marknadsskadeavgiften. I stort sett gör inte lagen det enklare för någon. Snarare blir det svårare för dem i beställarledet, säger Göran Brunberg, chef upphandling på UHB. Mats Ekendahl Fakta / Nyheter i upphandlingslagen Lagen träder i kraft den 1 juli Marknadsskadeavgifter en slags böter införs. Avgifterna varierar mellan och kronor (max tio procent av totala avtalsbeloppet). Det blir möjligt att ogiltigförklara ingångna avtal som upphandlats i strid med LOU. Begreppet inköpscentral införs. Definitionen är ungefär en upphandlande myn dighet som ingår ramavtal för andra upphandlande myndigheter. Det blir möjligt att hålla elektroniska auktioner där anbuds lämnarna kan se sin rangordning utan belopp. Lagen fastställer också lågt värde beloppsgränsen mellan upphandling och direktupphandling. Lagen tillåter att upphandlarna kontrollerar leverantörerna först när avtal ska tecknas. Det spar onödigt arbete för upphandlarna och myndigheter. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och att lagen efterlevs. Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt prövar upphandlingar. Eventuella marknadsskadeavgifter tillfaller staten. Bra med regelverk Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom kommenterar den nya lagen så här: Det är bra att vi nu får ett regelverk som ska förhindra felaktiga och otillåtna upphandlingar. Jag vet att de allra flesta upphandlingar följer alla de regler som finns på området. Men i de fall det förekommer slarv, oförstånd eller dumdristighet så får vi nu en möjlighet att ingripa. Bara kunskapen om att det nu finns möjlighet till påföljd kommer förhoppningsvis att vara självsanerande i sig. Nr

6 Projekt som sparar koldioxid och pengar Samordnade transporter för kontorsvaror är ett projekt som har slagit väl ut. Bland annat har cirka åtta ton mindre koldioxid släppts ut i Göteborg under ett år. När det gäller kontorsvaror är det två stora aktörer Svanströms och Staples som levererar på ramavtalet med Göteborgs Stad. Det senaste året har de båda företagen dragit ner antalet leveranser till högst en gång i veckan, bland annat för att spara på miljön. Nu visar en utvärdering från Staples att det gett effekt. Företaget har gjort leveranser det senaste året till Göteborgs Stad. Det är färre än året före, säger Lars-Erik Olsson på Upphandlingsbolaget. Förutom flera ton koldioxid har de även sparat in pengar. Ordrarna har blivit färre och mer koncentrerade, vilket har gjort att det gått åt mindre arbete med att ställa samman dem. Packning, plockning och fakturahantering De behöver inte göra det lika ofta och det sparar arbetstid, emballage med mera. Sammanlagt uppskattar Staples (tidigare Corporate Express) att de sparat in 1,5 miljoner kronor per år på effektiviseringen. Säkerligen har man även sparat en del på beställarsidan, inte minst när det gäller minskat antal fakturor, säger Lars-Erik Olsson. Thomas Drakenfors Gagnar miljön. Gerd Walderyd på Staples i Göteborg, har all anledning att se glad ut. En utvärdering av projektet samordnade transporter visar att företaget lyckats minska antalet transporter till de kommunala verksamheterna rejält. Foto: Jeanette Larsson Avtalsnytt Fyra nya ger vård på jobbet Företagshälsovård Sedan den 1 januari gäller nya ramavtal när det gäller företagshälsovård. Av dem som fanns med i de tidigare avtalen har bara en leverantör blivit kvar: Feelgood. De nya är Pe3 företagshälsa, Falck Healthcare, Manpower Hälsopartner och Affärshälsan säger upphandlingsledaren Birgitta Hedén. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga i upp till 36 månader. Möjligheter för nischade IT-konsulter IT Göteborgs Stad kommer under våren att genomföra upphandlingen av ITkonsulttjänster. Dagens ramavtal omsätter cirka MSEK per år och inkluderar behovet av både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Upphandlingen syftar till att säkra tillgången till leverantörer med ett brett utbud av kompetens inom ett antal olika IT-kategorier, men även att ge möjlighet för mindre och mer specialiserade leverantörer att delta i upphandlingen. 6 Nr

7 lilla upphandlingsskolan, del II Raka besked. Förnyad konkurrensutsättning, hur fungerar det egentligen? Lilla upphandlingsskolan ger dig svar. Illustration: Joakim Bergqvist Ramavtal med flera? då kan du behöva hämta in anbud på nytt Existerar det ett ramavtal med EN leverantör finns ingen orsak att göra en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Men om det finns FLERA leverantörer inom avtalsområdet kan det krävas en förnyad konkurrensutsättning. Information om det finns i Winst, både i beställarinstruktionen och i själva avtalstexten. Det är oerhört viktigt att alltid kontrollera åtminstone beställarinstruktionen, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. En förnyad konkurrensutsättning innebär att samtliga leverantörer som ingår i ramavtalet får möjlighet att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.. I dag finns inget direkt formkrav på hur detta görs mer än att det ska ske skriftligt. Men ny lagstiftning är på gång. För beställarens och enhetens egen skull är det bra att dokumentera skeendet. Själva tilldelningen av affären efter en förnyad konkurrensutsättning ska I lilla upphandlingsskolan reder vi ut krångliga begrepp och förfaranden. Den här gången tittar vi närmare på förnyad konkurrensutsättning. dock alltid dokumenteras eftersom det är ett myndighetsbeslut som kan överklagas, säger Jan Andersson. Beställarna måste komma ihåg att bedömningen som görs av anbuden ska grunda sig på utvärderingskriterierna som är angivna i ramavtalet. Vid ett specifikt tillfälle kan exempelvis tillgänglighet vara viktigare än pris eller omvänt. Det viktiga är att tala om för leverantörerna vad som gäller. Mats Ekendahl Nr

8 Granskning satte press Leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial köps till stor del från Kina. Men tar tillverkningen hänsyn till miljö och människor? Göteborg Stad lät kontrollorganet SwedWatch undersöka. Resultatet blev både ris och ros. Resultatet visar att det inte förekommer barnarbete men att arbetarna som bor på fabriksområdet jobbar sju långa dagar i veckan utan övertidsersättning. Rapporten skakade om leveran törerna Det fanns även säkerhetsbrister, till exempel avsaknad av personlig skyddsutrustning, obefintliga brandövningar och låsta nödutgångar, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. SwedWatch samarbetar med lokala inspektörer auditörer som kan språket och smälter in. De blev trakasserade av kinesiska myndigheter efteråt, säger Ing- Marie Trygg, Upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. SwedWatchs rapport skakade om leverantörerna på avtalsområdet då den visade att de själva inte gjort tillräckligt för att kontrollera produktionsmetoderna. Ändå gav vi dem chansen. De fick en kravspecifikation på hur de ska uppfylla Göteborgs Stads Inköps- och Upphandlingspolicy säger Maria Berglund. Och vi höll seminarium för leverantörerna samt följde upp det. Ändå var det svårt att ens få fram adresserna till fabrikerna, säger Ing-Marie Trygg. Mats Ekendahl Upp till bevis för leverantörerna Det tråkiga utfallet av SwedWatchs rapport får följder för de tre leverantörerna inom avtalsområdet. Vi gick igenom rapporten med var och en av dem Staples, ABA-Skol och Lekolar. Därefter gjorde vi en åtgärdsplan, säger Ing-Marie Trygg, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Åtgärdsplanen säger att leverantörens Uppförandekod ska vara översatt till aktuella språk och vara kommunicerad i alla led. Det etiska och arbetsrättsliga synsättet måste nå alla i processen. Leverantörerna måste också kunna visa dokumentation på att de genomfört jobbet. Uppföljning sker i maj, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. Det finns ramavtal med fyra leverantörer av auditörstjänster för Göteborgs Stad. De behövs då de etiska krav som ställs måste kunna följas upp. Leverantörerna måste på ett trovärdigt sätt visa att de arbetar för att FN:s barnkonvention, nationell lag i tillverkningslandet och The International Labour Organization (ILO) åtta kärnkonventioner följs. Mats Ekendahl 8 Nr

9 på leksaks tillverkarna På den säkra sidan. Ing-Marie Trygg (t.v.) och Maria Berglund ser till att företagen som levererar leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial följer lagar och konventioner efter SwedWatchs undersökning. Foto: Jeanette Larsson Nr

10 Tre steg som gör Winst e De interaktiva utbildningarna för Winst har utvecklats ytterligare. Det behövs inte längre någon inloggning och flera fördjupningar har lagts till. Tidigare gick det mest att träna sökningar och beställningar i Winst, och momenten var gjorda av systemleverantören. De nya delarna har vi gjort själva. Och det finns fler steg så att det går att fördjupa sig, säger Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst på Upphandlingsbolaget (UHB). En ny del handlar om leveranskvittering efter beställningen går det att få statistik på hur mycket som beställts och levererats. Ett annat tillskott visar hur lokala administratörer på kommunala enheter lägger upp användarstrukturen med beställare och behörighet etc. En tredje bit är för leverantörerna. Där lär de sig hur produktkataloger ska skickas in så att de kan läggas in i Winst. Alla interaktiva utbildningar nås via UHB:s hemsida eller från länkar i Winst. Kunskapsträningen går också att hitta i Göteborgs Stads nät under Datorhjälpen. Nu behöver ingen längre logga in. Alla kan även använda utbildningarna hur ofta och länge som helst, säger Charlotta Martinsson. Den interaktiva Winstträningen minskar behovet av support från UHB. Vi har dock grundutbildning för alla förvaltare av Winst. Hälften, cirka 45 personer, har redan gått den och nu är det dags för resten. 1 Moment som förenklar. Den interaktiva Winst-utbildningen fortsätter utvecklas. 2 Man behöver inte längre logga in för att använda utbildningarma, berättar Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst. Dessutom finns nya delar att fördjupa sig i; bild 1 visar leveranskvitteringsläget, i det här fallet handlas kontorsmaterial. Bild 2 visar användarstruktur och hur olika behörigheter kopplas till person. Bild 3 är ett stöd för leverantörer när de ska ladda upp sina produktkataloger på ett korrekt sätt. Foto: Jeanette Larsson 3 Mats Ekendahl 10 Nr

11 nklare Dags igen. Under året upphandlas teletrafiken på nytt. Sannolikt blir det en elektronisk auktion även denna gång, eftersom erfarenheten från förra tillfället var god. Nu upphandlas teletrafiken på nytt Ett nytt ramavtal för teletrafik ska vara klart före oktober. För fyra år sedan avslutades dagens gällande upphandling med en elektronisk auktion. Den sänkte stadens kostnader med 60 miljoner jämfört med det tidigare ramavtalet. Sista timmen gick anbudsgivarna ner 10 miljoner, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. Med den goda erfarenheten i minne är det troligt att det blir en auktion även nu. Dagens avtal med Telia omsätter cirka 50 MSEK per år och går ut den 31 december. Begreppet teletrafik omfattar inte telefoner i sig, utan samtalsöverföringen för både fast och mobil telefoni samt viss datatrafik. Förberedelsearbetet för upphandlingen har startat. Troligtvis blir det kvalificerande krav och sedan en utvärdering av pris och mjuka faktorer innan en eventuell auktion startar, säger Jan Andersson. Jonas Rönnqvist är systemansvarig för teletrafiken på Stadskansliets IT-enhet. Tekniken som upphandlas ska stödja Göteborgs Stads verksamhetsutveckling som allt mer går mot användande av mobiltelefoni, säger han. Leverantören måste därför kunna tillhandahålla ett kraftfullt, kostnadseffektivt och flexibelt system så att stadens tjänstemän kan arbeta effektivt internt och samtidigt ge bra service åt medborgarna. Mats Ekendahl Nr

12 Trio som trivdes. Anette Johansson och Carina Lindqvist från Familjebostäder samt Eva Blomström från Härlanda SDF tittade på olika mobiltelefoner. Foto: Mats Ekendahl Vad tror du om den nya mobiltelefonlösningen? Barbra C arlund, i ntraservice g öteborgs Stad. Den verkar bli bra. Det blir konkurrens med tre leverantörer, beställarna slipper vara låsta till en. Att beställningar sker via Winst gör att det blir en rutin i stället för tre olika. Det är också positivt att det inte är en uppsjö av leverantörer. Karin Eriksson, Mölndals Stad. Den ser ut att bli bra. Leverantörerna har fina erbjudanden, till exempel verkar TDC:s service lovande. Konceptet med information och minimässa var bra. Emil Slavotic, Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Jag tror den blir bra. Faktiskt riktigt bra om alla produkter läggs in i Winst. Med färre artiklar blir det även lättare att beställa. 12 Nr

13 Minimässa med mobiltelefoni i centrum Ett nytt ramavtal för mobiltelefoner och tillbehör är klart. Avtalets nyheter är ett begränsat sortiment och ett enkelt inköpssätt via Winst, säger Slavko Blazevic, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Ramavtalet började gälla den 1 j anuari i år och löper fram till den sista december 2011 med eventuell förlängning ett år. För att i nformera om avtalet och visa de tre leveran törernas olika produkter bjöd Upphandlingsbolaget in inköps- och ekonomi ansvariga som berörs av ramavtalet till en minimässa den 8 februari i Burgårdens Konferens center. Där hade TeliaSonera AB, TDC AB och The Phone House AB var sin monter. Men innan alla besökarna fick mingla omkring och bekanta sig med leverantör och mobil telefoner gav Slavko Blazevic n yttig information. Han gick igenom arbetsprocessen med uppföljningen av det tidigare avtalet, en ny marknadsanalys och avtalsgruppens genom förande av uppdraget. Vi har jobbat för ett begränsat sortiment. Nu finns bara modeller men eventuellt Lärde sig mer. Anna Rhodin, Torslanda SDF, och Ann-Christine Winroth, Försäkrings AB Göta Lejon, tog sig lite kaffe under minglandet på Burgårdens Konferenscenter. blir det ännu färre. Avtalsgruppen jobbar kontinuerligt med detta, säger Slavko B lazevic. För medarbetarna i Göteborgs Stad som har anslutits som beställare till Winst är det enkelt och smidigt att göra beställningar av mobiltelefoner denna väg. För övriga går det att göra inköp via leverantörernas webb portaler, som minst inne håller samma information som i Winst. De tre webbportalerna är renodlade för just det g ällande ramavtalet. Minimässan visade sig vara ett populärt grepp och den besöktes av 160 personer. Mats Ekendahl Populärt grepp. 160 besökare var på plats för att lära sig mer om det nya ram avtalet. Nyttig information. Razvan Nutu och Jimmy Persson från Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning såg sig om på minimässan. Nr

14 Bedragare slog till mot Upphandlingsbolaget Kring årsskiftet blev Upphandlingsbolaget utsatt för ett bedrägeriförsök. De handlar om telefoni- och datautrustning för flera hundra tusen, säger ekonomichefen Carl- Johan Thorell. Förslagna. I kuppen mot Upphandlingsbolaget kapades bland annat telefoner. Foto: Jeanette Larsson Kolla alla fakturor. Ordentligt Bedragarna utnyttjade bland annat en mottagarkod från en av stadsdelsförvaltningarna. Sedan kapade de en av våra telefoner, säger Carl-Johan Thorell. Via ett enkelt samtal till telefonoperatören länkades en av upphandlingsledarnas nummer till en telefon hos bedragarna. Sedan ringdes en order in till en leverantör, som ombads göra en enkel bekräftelse genom att ringa tillbaka. De passade på medan vi var lediga över jul, när det inte är lika många ögon och öron som håller koll på saker, säger Carl- Johan Thorell. Men förövarna hade otur och stötte på en vaken säljare. Av en ren slump så visste han att vår medarbetare var bortrest. Så när skurkarna dök upp i butiken blev de gripna av polisen. Enligt Carl-Johan Thorell är det mycket ovanligt att de blir utsatta för sånt här. Men vi råkade faktiskt ut för en liknande sak i somras. Då uppfann förövarna en webbdomän, mycket lik Upphandlingsbolagets egen. Den använde de för att skapa förfalskade e-postadresser. De utnyttjades för att göra inköp av bland annat livsmedel mer trovärdiga. Men det höll inte hela vägen då heller. Men innan de åkte fast hann de få loss en del saker, säger Carl-Johan Thorell. Har du några tips att förmedla? Ja, se upp i semestertider, för då passar tjuvarna på. Och så det gamla vanliga. Vad då? Kolla alla fakturor. Ordentligt. Thomas Drakenfors 14 Nr

15 Avtalsnytt Ramavtal för köksutensilier KÖK Kastruller, fat, bestick med mera När det gäller köksutensilier är ett nytt ramavtal på gång. Det gamla avtalet löper ut den sista mars. Om allt går som tänkt ska det nya ramavtalet börja gälla från och med den 1 april, säger upphandlaren Homer Taghizadeh. Norskt besök. Här är gänget som ska lära göteborgarna mer om missbruksavtal. Stående fr v: Tor Lassesen, Margit Vållar, Eva Brantäng, Birgitta Degerström, Marco Fredin och Krister Persson. Sittande fr v: Hege Lind Grøndalen, Kari Elisabeth Fjørli och Kjerstin Ringdahl. Oslo visar vägen Under mars kommer Upphandlingsbolaget att få besök av en delegation från Oslo. Då är det missbruksavtal som står på schemat. De har kommit ganska långt när det gäller missbruksavtal i Norge, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Hon kommer själv att närvara under det möte som den norska delegationen kommer att ha med en grupp verksamhetschefer i Göteborg. Initiativtagare till det bilaterala mötet är Marco Fredin, planeringsledare för missbruksvård inom Göteborgs Stad. Även han kommer att närvara. Men exakt vad är det göteborgarna vill få ut av besöket? Enligt Eva Brantäng vill de veta mer om hur man följer upp avtalen i Norge samt hur de driver sitt utvecklingsarbete på ett mer allmänt plan. Vi vill kunna jämföra Foto: Jeanette Larsson ambitionsnivåer och hur våra och deras direktiv ser ut. Det ska exempelvis bli intressant att få höra mer om hur de följer upp kraven i avtalen. Är det vanligt med internationella utbyten? Inte när det gäller specifika upphandlingar. Men vi är bland annat med i ett samarbete mellan EU-länderna som heter Iclei. Där handlar det mycket om etik, miljö och sociala krav. Thomas Drakenfors Ljuskällor ett avtal som dröjer ÖVERPRÖVNING Ramavtalet om ljuskällor som skulle ha blivit klart den 1 mars har blivit överprövat av en av anbudsgivarna. Nu väntar utslag i länsrätten innan avtalet kan göras klart. Vi kommer gå ut med information på vår hemsida när vi fått besked. Nytt ramavtal för elmaterial elmaterial Den 1 mars trädde ett nytt ramavtal för elmaterial i kraft. Av talet har endast en l everantör Stor el och omfattar cirka 600 nettoprissatta produkter. Konkurrenter samarbetar för att spara miljön Konkurrenter som samarbetar om transporterna för miljöns skull. Det scenariot är på väg att bli verklighet inom ramavtal som berör livsmedel. I januari startade ett pilotprojekt där grossisten Servera samdistribuerar leveranserna åt Kahls Kaffe och The Green Bakery alla tre med ramavtal med Göteborgs Stad och åtta andra grannkommuner. Samdistribution är något vi har diskuterat i flera år, nu får vi äntligen möjligheten att testa. Faller det väl ut kommer fler leverantörer att ansluta efterhand, säger upphandlingsledaren Göran Berger. När det gäller livsmedel ser det ut så här: Upphandlingsbolaget har skrivit ramavtal med 21 leverantörer. Av dem är Servera den klart största med leveranser värda cirka 280 miljoner om året. Det nuvarande avtalet med Servera löper ut i oktober och under våren kommer man att göra en ny upphandling av grossistleverantör. Då kommer vi sannolikt att ha samdistribution med som ett krav, trots att pilotprojektet inte hinner bli helt genomfört, säger Göran Berger. Avtalet för de 20 mindre leverantörerna värt 120 miljoner gäller fram till september 2010 men kan förlängas upp till två år. Thomas Drakenfors Nr

16 Returadress: Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan Göteborg Hantverkstjänster så funkar det Upplägget kring ramavtalen för hantverks tjänster: En del tycker att det är lite komplicerat. Fördelen kontaktade Claes J ansson på Upphandlingsbolaget för att reda ut begreppen. Egentligen är det inte speciellt svårt, men det är några saker som är bra att tänka på, Claes Jansson, som är ansvarig för upphandlingen. Den första komplikationen är att ramavtalen är indelade på tre användargrupper. En för Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Lokalsekretariatet, Medichus och Försäkrings AB Göta Lejon med nio hantverkskategorier. En för Framtidenkoncernen, Higab, Göteborgs Hamn och Älvstrandens Utvecklings AB med sju kategorier. En för övriga förvaltningar och bolag med 35 kategorier. Låt oss ta LFF som exempel. En grundregel är att börjar med att titta i den användargrupp de tillhör och väljer en leverantör. Finns inte den tjänst de söker där så får de gå till den tredje användargruppen med 35 kategorier och leta. Men de får inte välja från samma grupp som Framtiden och Higab. Poängen är att fler leverantörer ska få c hansen. Av det skälet har de även låtit avtalen gå omlott med varandra tidsmässigt. Missar de uppdragen i en grupp så har de en möjlighet att spetsa till sitt erbjudande när det är dags för nästa att få sitt ramavtal, säger Claes Jansson. Checklista för avropare Här är Claes Janssons bästa tips för hur du gör en bra beställning på ramavtalen för hantverkstjänster. Hur stor summa rör det sig om? Är det under fem prisbasbelopp går det att göra en beställning från vilken som helst av leverantörerna i avtalsgruppen. Annars måste avroparen följa rangordningen i gruppen. Kolla upp leverantören Har företaget rätt kapacitet? rätt kompetens? möjlighet att utföra jobbet när DU vill ha det gjort? Granska fakturan Har leverantören fakturerat rätt antal timmar? fakturerat extra för övertid eller servicebil? I vissa avtal ingår det och ska inte kosta extra. Håll dig till ramavtalen Leverantörerna i ramavtalen har blivit granskade så att de betalar arbetsgivaravgifter, skatter med mera. Det minskar risken att beställa tjänster från oseriösa entreprenörer. Thomas Drakenfors

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 UPPHANDLINGSBOLAGET Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 Kort om Upphandlingsbolaget Bildades 1994. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Antal anställda

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Fördelen. Snåljåp! Förnyad konkurrensutsättning 300 000 åt skolan KLIMATSMART. Nya tuffa krav på transportfordon minskar utsläppen

Fördelen. Snåljåp! Förnyad konkurrensutsättning 300 000 åt skolan KLIMATSMART. Nya tuffa krav på transportfordon minskar utsläppen 2 En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB 2 0 1 0 Förnyad konkurrensutsättning sparade 300 000 åt skolan KLIMATSMART Möbelbranschen visar framfötterna UPPHANDLINGAR Små företag står sig bra i konkurrensen

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2010-06-02 Stockholm Mål nr 3344-09 Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer