Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB 2 0 1 0. Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna"

Transkript

1 1 En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB !Nyheter i upphandlingslagen: Ännu viktigare att göra rätt Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna Tuffare krav ger schysstare leksaker Bildextra från minimässan om mobiltelefoni

2 Ny lagstiftning med många fördelar e n b r i s t i upphandlingslagstiftningen är att den är ganska verkningslös mot de inom offentlig sektor som inte följer den utan i princip struntar i att den finns. Dessa riskerar nu att drabbas hårt ekonomiskt när den nya lagstiftningen införs vid halvårs skiftet, bland annat genom ogiltigförklarade avtal, marknadsskadeavgift på upp Är du säker på att p engarna inte går till sådana som inte s köter sina å taganden till 10 miljoner kronor per över trädelse med mera. Jag tycker att det är bra att statsmakten äntligen markerar att samma regler ska gälla för alla! För oss på Upphandlingsbolaget är de nya reglerna inget hot de förändringar som kommer ska vi snabbt lära oss hantera. e n a n n a n n y h e t i lagen är införandet av begreppet Inköpscentral vilket ger stora möjlig heter för samarbete i upphandling mellan olika upphandlande myndigheter/enheter. Kanske innebär det att fler upphandlande myndigheter i Sverige kommer erbjuda samarbete à la Upphandlingsbolaget? skattebetalarnas pengar ska bara hamna hos seriösa leverantörer. Vilka leverantörer använder du? Är du säker på att pengarna inte går till sådana som inte sköter sina åtaganden vad gäller skatter och avgifter, eller bedriver någon form av annan brottslig verksamhet? Nu är det snart dags för lansering av det nya kontroll verktyg som kan användas vid direktupphandling. Inger ek, vd Nya ramavtal Under den här rubriken publicerar vi de senaste avtalen. Vill du veta mer om något specifikt avtal? I Winst hittar du alla avtal i sin helhet, inkl. prislistor och annan viktig information. Avtalsområde Gäller fr.o.m. Hantverkstjänster LFF, LS, MedicHus, Göta Lejon Sjuksköterskor Tryckeritjänster Banktjänster Hantverkstjänster Förvaltnings AB Framtiden, Älv stranden Utveckling AB, Higab och Göteborgs hamn AB Lekplatsutrustning Värdetransporter Annonser Förbindelser för datakommunikation Företagshälsovård Gymnasial vuxenutbildning Personalvårdsprogram Startbatterier Telefon/Återförsäljare Trygghetslarm Elmaterial Hjälpmedel Tekniska konsulter avgörs inom kort Upphandlingstvist Det är ett ärende som hamnat i långbänk, avtalet om t ekniska konsulter. Men nu är ett av görande på gång. Ärendet är uppe i Regerings rätten och i januari fick vi tillfälle att yttra oss, säger Claes Jansson, team ledare på Upphandlingsbolaget. Upphandlingen var klar redan i slutet av 2008, men blev överprövad på initiativ av branschföreningen Svensk Teknik och Design som är ombud för sammanlagt närmare 30 konsulter. Vi har ett kombinerat avropssätt, med möjlighet till direktavrop, rangordning och en förnyad konkurrensutsättning i ett och samma avtal. För att uttrycka det kort kan man säga att de anser att vår modell inte överensstämmer med lagstiftningen. Även om Upphandlingsbolaget vinner i Regeringsrätten måste en ny upphandling göras, eftersom flera viktiga parametrar förändrats. Men principerna blir desamma, om Regeringsrätten går på vårt y rkande, säger Claes Jansson. Fördelen ges ut av Göteborgs Stads Upphandlings AB. Adress: Stora Badhusgatan Göteborg Telefon: Ansvarig utgivare: Inger Ek Redaktör: Annelie Gärdmark Vi gillar tips och synpunkter på tidningen. Hör gärna av dig till oss! Besök oss på webben: Produktion: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simonsson AD och redigering: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Billes, Mölndal 2010 Framsidesbilden: Upphandlingsbolagets Ing- Marie Trygg och Maria Berglund fotograferade av Jeanette Larsson. Läs mer på sidorna Nr

3 Klart besked. Kontrollverktyget som ger svar om leverantörerna får röd, gul eller grön flagg finns som en länk i Winst. Illustration/montage: Joakim Bergqvist Avtalsnytt LOU och Winst på schemat UTBILDNING Den 8 april kommer Upphandlingsbolaget att dra i gång en pilotstudie för en ny utbildning. Kursen som är nischad för handläggare inom individ- och familjeomsorg som arbetar i centrala Göteborg tar en dag i anspråk. Den riktar in sig dels på Lagen om offentlig upphandling (LOU), dels på det nya avtals- och beställningssystemet Winst. Bland annat berättar vi om hur man hittar tjänsterna, hur man matchar brukarna med rätt tjänster och hur de ska göra om de måste gå utanför avtalen, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Förutom henne kommer Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst, att delta. Dessutom ska vi ha med en jurist från Lindahls advokatbyrå, säger Eva Brantäng. Stopp eller kör? Nytt kontrollverktyg vid direktinköp ger snabbt besked om leverantörerna Nu blir det så enkelt att kolla upp en leverantör vid direktinköp att ingen beställare ska kunna strunta i det. Det nya leverantörskontrollverktyget ger på ett par sekunder klartecken eller stopp. I första hand ska alltid ramavtalens leverantörer användas. Om det ändå finns behov av att göra en direktupphandling/direktinköp blir leverantörskontrollverktyget en oumbärlig hjälp för stadens beställare. Stöd verktyget finns tillgängligt från mars och nås via en länk i Winst. Det är bara att knappa in leverantörens organisationsnummer och på kort tid ger systemet ett svar på om det är en seriös, tveksam eller helt olämplig leverantör att använda, säger Helena Lans, planeringsledare på Kunskapscentrum Mot Organiserad Brottslighet. Systemet söker i flera offentliga register, till exempel Skatteverkets. Leverantören får sedan röd, gul eller grön flagg. Röd betyder att företaget inte ska användas på grund av exempelvis betalningsanmärkningar eller konkurs. Grönt innebär att leverantören är ok. Vi arbetar för att enbart ha röd eller grön markering men för tillfället finns också en gul flagg. Den talar om att leverantören kan ha något slags problem och beställaren får vara vaksam, säger Göran Brunberg, Chef Upphandling på Upphandlingsbolaget. Syftet med det nya leverantörskontrollverktyget är att skattebetalarnas pengar ska hamna hos seriösa företag så att konkurrensen upprätthålls. Budskapet till leveran törerna är glasklart. Införandet av kontrollverktyget innebär att Göteborg Stad ytterligare säkerställer att affärer görs enbart med hederliga aktörer, säger Helena Lans. Mats Ekendahl Personalvården har blivit billigare med det nya ramavtalet. Personalvård till bättre pris PRISPRESS Ramavtalet för personalvårdsprogram, klart den 1 januari, sparar mycket pengar åt de kommunala bolagen och förvaltningarna. Vi har fått ner priserna med procent, säger Eva Brantäng på Upphandlingsbolaget. Tidigare fanns inget ramavtal. Göteborgs Stad hade istället egna avtal med en rad olika leverantörer. Innehållet var snarlikt men enligt Eva Brantäng skiftade priserna desto mer. I det nya rangordnade avtalet är det bara två leverantörer med. I första hand ska de välja Häggmarks psykoterapi och konsult, i andra hand Falck Health Care. Personalvårdsprogram berör bland annat frågor kring relations- och samlevnadsproblem samt juridiska spörsmål saker som kanske inte har direkt med arbetet att göra men som ändå påverkar individens arbetsförmåga. Nr

4 Risktagare lever farligt. Från 1 juli träder den nya upphandlingslagen i kraft. Det kan bli dyrt för kommunala enheter som gör fel kring beställningar och avtal. Fotomontage: Joakim Bergqvist Beställare Kraftigt ökade risker med felak Varningens finger. Stadsjurist Gunnar Anderssons råd inför den nya lagens införande är enkelt. Är något oklart, så tveka inte att fråga dem som vet och gärna en gång för mycket. Foto: Jeanette Larsson Från juli kan det bli kostsamt för en kommunal enhet som gör en felaktig beställning eller ingår ett avtal på fel sätt. Stora risker har blivit ännu större, säger Gunnar Andersson, förste stadsjurist, Stadskansliet Göteborgs Stad. Den nya upphandlingslagens sanktionsregler är komplexa. Därför är det oerhört viktigt att förstå hur man ska teckna avtal och göra beställningar. Om något är oklart, så fråga hellre kunnigt folk en gång för mycket än att chansa. Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o, säger Gunnar Andersson. Det finns huvudsakligen tre saker som kan gå fel så att Konkurrensverket drar fallet till domstol: Beställning inom ett ramavtal görs felaktigt och ses som en olovlig direktupphandling. Själva tecknandet av ramavtalet görs felaktigt genom att avtalsspärren bryts, det vill säga avtalet ingås innan det har gått tio dagar sedan tilldelningsbeslutet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs inte utan det görs ett köp direkt, som därmed blir en olovlig direktupphandling. I första fallet fel inom ramavtalet kan beställningen/underavtalet ogiltigförklaras. Men det kan också bestå om det finns ett allmänintresse för det, men då utdöms i stället en marknadsskadeavgift. Dessutom gäller evig preskription, det vill säga olovliga 4 Nr

5 på djupt vatten tiga beställningar efter halvårsskiftet direktupphandlingar kan straffa sig många år efter att de begåtts, säger Nora O Dowd Nyman, biträdande stadsjurist. Upphandlingsbolaget (UHB) kan i den nya lagens mening betraktas som inköpscentral. Det innebär att Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o UHB inte straffas utan den kommunala enheten som gör misstaget får betala marknadsskadeavgiften. I stort sett gör inte lagen det enklare för någon. Snarare blir det svårare för dem i beställarledet, säger Göran Brunberg, chef upphandling på UHB. Mats Ekendahl Fakta / Nyheter i upphandlingslagen Lagen träder i kraft den 1 juli Marknadsskadeavgifter en slags böter införs. Avgifterna varierar mellan och kronor (max tio procent av totala avtalsbeloppet). Det blir möjligt att ogiltigförklara ingångna avtal som upphandlats i strid med LOU. Begreppet inköpscentral införs. Definitionen är ungefär en upphandlande myn dighet som ingår ramavtal för andra upphandlande myndigheter. Det blir möjligt att hålla elektroniska auktioner där anbuds lämnarna kan se sin rangordning utan belopp. Lagen fastställer också lågt värde beloppsgränsen mellan upphandling och direktupphandling. Lagen tillåter att upphandlarna kontrollerar leverantörerna först när avtal ska tecknas. Det spar onödigt arbete för upphandlarna och myndigheter. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och att lagen efterlevs. Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt prövar upphandlingar. Eventuella marknadsskadeavgifter tillfaller staten. Bra med regelverk Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom kommenterar den nya lagen så här: Det är bra att vi nu får ett regelverk som ska förhindra felaktiga och otillåtna upphandlingar. Jag vet att de allra flesta upphandlingar följer alla de regler som finns på området. Men i de fall det förekommer slarv, oförstånd eller dumdristighet så får vi nu en möjlighet att ingripa. Bara kunskapen om att det nu finns möjlighet till påföljd kommer förhoppningsvis att vara självsanerande i sig. Nr

6 Projekt som sparar koldioxid och pengar Samordnade transporter för kontorsvaror är ett projekt som har slagit väl ut. Bland annat har cirka åtta ton mindre koldioxid släppts ut i Göteborg under ett år. När det gäller kontorsvaror är det två stora aktörer Svanströms och Staples som levererar på ramavtalet med Göteborgs Stad. Det senaste året har de båda företagen dragit ner antalet leveranser till högst en gång i veckan, bland annat för att spara på miljön. Nu visar en utvärdering från Staples att det gett effekt. Företaget har gjort leveranser det senaste året till Göteborgs Stad. Det är färre än året före, säger Lars-Erik Olsson på Upphandlingsbolaget. Förutom flera ton koldioxid har de även sparat in pengar. Ordrarna har blivit färre och mer koncentrerade, vilket har gjort att det gått åt mindre arbete med att ställa samman dem. Packning, plockning och fakturahantering De behöver inte göra det lika ofta och det sparar arbetstid, emballage med mera. Sammanlagt uppskattar Staples (tidigare Corporate Express) att de sparat in 1,5 miljoner kronor per år på effektiviseringen. Säkerligen har man även sparat en del på beställarsidan, inte minst när det gäller minskat antal fakturor, säger Lars-Erik Olsson. Thomas Drakenfors Gagnar miljön. Gerd Walderyd på Staples i Göteborg, har all anledning att se glad ut. En utvärdering av projektet samordnade transporter visar att företaget lyckats minska antalet transporter till de kommunala verksamheterna rejält. Foto: Jeanette Larsson Avtalsnytt Fyra nya ger vård på jobbet Företagshälsovård Sedan den 1 januari gäller nya ramavtal när det gäller företagshälsovård. Av dem som fanns med i de tidigare avtalen har bara en leverantör blivit kvar: Feelgood. De nya är Pe3 företagshälsa, Falck Healthcare, Manpower Hälsopartner och Affärshälsan säger upphandlingsledaren Birgitta Hedén. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga i upp till 36 månader. Möjligheter för nischade IT-konsulter IT Göteborgs Stad kommer under våren att genomföra upphandlingen av ITkonsulttjänster. Dagens ramavtal omsätter cirka MSEK per år och inkluderar behovet av både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Upphandlingen syftar till att säkra tillgången till leverantörer med ett brett utbud av kompetens inom ett antal olika IT-kategorier, men även att ge möjlighet för mindre och mer specialiserade leverantörer att delta i upphandlingen. 6 Nr

7 lilla upphandlingsskolan, del II Raka besked. Förnyad konkurrensutsättning, hur fungerar det egentligen? Lilla upphandlingsskolan ger dig svar. Illustration: Joakim Bergqvist Ramavtal med flera? då kan du behöva hämta in anbud på nytt Existerar det ett ramavtal med EN leverantör finns ingen orsak att göra en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Men om det finns FLERA leverantörer inom avtalsområdet kan det krävas en förnyad konkurrensutsättning. Information om det finns i Winst, både i beställarinstruktionen och i själva avtalstexten. Det är oerhört viktigt att alltid kontrollera åtminstone beställarinstruktionen, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. En förnyad konkurrensutsättning innebär att samtliga leverantörer som ingår i ramavtalet får möjlighet att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.. I dag finns inget direkt formkrav på hur detta görs mer än att det ska ske skriftligt. Men ny lagstiftning är på gång. För beställarens och enhetens egen skull är det bra att dokumentera skeendet. Själva tilldelningen av affären efter en förnyad konkurrensutsättning ska I lilla upphandlingsskolan reder vi ut krångliga begrepp och förfaranden. Den här gången tittar vi närmare på förnyad konkurrensutsättning. dock alltid dokumenteras eftersom det är ett myndighetsbeslut som kan överklagas, säger Jan Andersson. Beställarna måste komma ihåg att bedömningen som görs av anbuden ska grunda sig på utvärderingskriterierna som är angivna i ramavtalet. Vid ett specifikt tillfälle kan exempelvis tillgänglighet vara viktigare än pris eller omvänt. Det viktiga är att tala om för leverantörerna vad som gäller. Mats Ekendahl Nr

8 Granskning satte press Leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial köps till stor del från Kina. Men tar tillverkningen hänsyn till miljö och människor? Göteborg Stad lät kontrollorganet SwedWatch undersöka. Resultatet blev både ris och ros. Resultatet visar att det inte förekommer barnarbete men att arbetarna som bor på fabriksområdet jobbar sju långa dagar i veckan utan övertidsersättning. Rapporten skakade om leveran törerna Det fanns även säkerhetsbrister, till exempel avsaknad av personlig skyddsutrustning, obefintliga brandövningar och låsta nödutgångar, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. SwedWatch samarbetar med lokala inspektörer auditörer som kan språket och smälter in. De blev trakasserade av kinesiska myndigheter efteråt, säger Ing- Marie Trygg, Upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. SwedWatchs rapport skakade om leverantörerna på avtalsområdet då den visade att de själva inte gjort tillräckligt för att kontrollera produktionsmetoderna. Ändå gav vi dem chansen. De fick en kravspecifikation på hur de ska uppfylla Göteborgs Stads Inköps- och Upphandlingspolicy säger Maria Berglund. Och vi höll seminarium för leverantörerna samt följde upp det. Ändå var det svårt att ens få fram adresserna till fabrikerna, säger Ing-Marie Trygg. Mats Ekendahl Upp till bevis för leverantörerna Det tråkiga utfallet av SwedWatchs rapport får följder för de tre leverantörerna inom avtalsområdet. Vi gick igenom rapporten med var och en av dem Staples, ABA-Skol och Lekolar. Därefter gjorde vi en åtgärdsplan, säger Ing-Marie Trygg, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Åtgärdsplanen säger att leverantörens Uppförandekod ska vara översatt till aktuella språk och vara kommunicerad i alla led. Det etiska och arbetsrättsliga synsättet måste nå alla i processen. Leverantörerna måste också kunna visa dokumentation på att de genomfört jobbet. Uppföljning sker i maj, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. Det finns ramavtal med fyra leverantörer av auditörstjänster för Göteborgs Stad. De behövs då de etiska krav som ställs måste kunna följas upp. Leverantörerna måste på ett trovärdigt sätt visa att de arbetar för att FN:s barnkonvention, nationell lag i tillverkningslandet och The International Labour Organization (ILO) åtta kärnkonventioner följs. Mats Ekendahl 8 Nr

9 på leksaks tillverkarna På den säkra sidan. Ing-Marie Trygg (t.v.) och Maria Berglund ser till att företagen som levererar leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial följer lagar och konventioner efter SwedWatchs undersökning. Foto: Jeanette Larsson Nr

10 Tre steg som gör Winst e De interaktiva utbildningarna för Winst har utvecklats ytterligare. Det behövs inte längre någon inloggning och flera fördjupningar har lagts till. Tidigare gick det mest att träna sökningar och beställningar i Winst, och momenten var gjorda av systemleverantören. De nya delarna har vi gjort själva. Och det finns fler steg så att det går att fördjupa sig, säger Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst på Upphandlingsbolaget (UHB). En ny del handlar om leveranskvittering efter beställningen går det att få statistik på hur mycket som beställts och levererats. Ett annat tillskott visar hur lokala administratörer på kommunala enheter lägger upp användarstrukturen med beställare och behörighet etc. En tredje bit är för leverantörerna. Där lär de sig hur produktkataloger ska skickas in så att de kan läggas in i Winst. Alla interaktiva utbildningar nås via UHB:s hemsida eller från länkar i Winst. Kunskapsträningen går också att hitta i Göteborgs Stads nät under Datorhjälpen. Nu behöver ingen längre logga in. Alla kan även använda utbildningarna hur ofta och länge som helst, säger Charlotta Martinsson. Den interaktiva Winstträningen minskar behovet av support från UHB. Vi har dock grundutbildning för alla förvaltare av Winst. Hälften, cirka 45 personer, har redan gått den och nu är det dags för resten. 1 Moment som förenklar. Den interaktiva Winst-utbildningen fortsätter utvecklas. 2 Man behöver inte längre logga in för att använda utbildningarma, berättar Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst. Dessutom finns nya delar att fördjupa sig i; bild 1 visar leveranskvitteringsläget, i det här fallet handlas kontorsmaterial. Bild 2 visar användarstruktur och hur olika behörigheter kopplas till person. Bild 3 är ett stöd för leverantörer när de ska ladda upp sina produktkataloger på ett korrekt sätt. Foto: Jeanette Larsson 3 Mats Ekendahl 10 Nr

11 nklare Dags igen. Under året upphandlas teletrafiken på nytt. Sannolikt blir det en elektronisk auktion även denna gång, eftersom erfarenheten från förra tillfället var god. Nu upphandlas teletrafiken på nytt Ett nytt ramavtal för teletrafik ska vara klart före oktober. För fyra år sedan avslutades dagens gällande upphandling med en elektronisk auktion. Den sänkte stadens kostnader med 60 miljoner jämfört med det tidigare ramavtalet. Sista timmen gick anbudsgivarna ner 10 miljoner, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. Med den goda erfarenheten i minne är det troligt att det blir en auktion även nu. Dagens avtal med Telia omsätter cirka 50 MSEK per år och går ut den 31 december. Begreppet teletrafik omfattar inte telefoner i sig, utan samtalsöverföringen för både fast och mobil telefoni samt viss datatrafik. Förberedelsearbetet för upphandlingen har startat. Troligtvis blir det kvalificerande krav och sedan en utvärdering av pris och mjuka faktorer innan en eventuell auktion startar, säger Jan Andersson. Jonas Rönnqvist är systemansvarig för teletrafiken på Stadskansliets IT-enhet. Tekniken som upphandlas ska stödja Göteborgs Stads verksamhetsutveckling som allt mer går mot användande av mobiltelefoni, säger han. Leverantören måste därför kunna tillhandahålla ett kraftfullt, kostnadseffektivt och flexibelt system så att stadens tjänstemän kan arbeta effektivt internt och samtidigt ge bra service åt medborgarna. Mats Ekendahl Nr

12 Trio som trivdes. Anette Johansson och Carina Lindqvist från Familjebostäder samt Eva Blomström från Härlanda SDF tittade på olika mobiltelefoner. Foto: Mats Ekendahl Vad tror du om den nya mobiltelefonlösningen? Barbra C arlund, i ntraservice g öteborgs Stad. Den verkar bli bra. Det blir konkurrens med tre leverantörer, beställarna slipper vara låsta till en. Att beställningar sker via Winst gör att det blir en rutin i stället för tre olika. Det är också positivt att det inte är en uppsjö av leverantörer. Karin Eriksson, Mölndals Stad. Den ser ut att bli bra. Leverantörerna har fina erbjudanden, till exempel verkar TDC:s service lovande. Konceptet med information och minimässa var bra. Emil Slavotic, Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Jag tror den blir bra. Faktiskt riktigt bra om alla produkter läggs in i Winst. Med färre artiklar blir det även lättare att beställa. 12 Nr

13 Minimässa med mobiltelefoni i centrum Ett nytt ramavtal för mobiltelefoner och tillbehör är klart. Avtalets nyheter är ett begränsat sortiment och ett enkelt inköpssätt via Winst, säger Slavko Blazevic, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Ramavtalet började gälla den 1 j anuari i år och löper fram till den sista december 2011 med eventuell förlängning ett år. För att i nformera om avtalet och visa de tre leveran törernas olika produkter bjöd Upphandlingsbolaget in inköps- och ekonomi ansvariga som berörs av ramavtalet till en minimässa den 8 februari i Burgårdens Konferens center. Där hade TeliaSonera AB, TDC AB och The Phone House AB var sin monter. Men innan alla besökarna fick mingla omkring och bekanta sig med leverantör och mobil telefoner gav Slavko Blazevic n yttig information. Han gick igenom arbetsprocessen med uppföljningen av det tidigare avtalet, en ny marknadsanalys och avtalsgruppens genom förande av uppdraget. Vi har jobbat för ett begränsat sortiment. Nu finns bara modeller men eventuellt Lärde sig mer. Anna Rhodin, Torslanda SDF, och Ann-Christine Winroth, Försäkrings AB Göta Lejon, tog sig lite kaffe under minglandet på Burgårdens Konferenscenter. blir det ännu färre. Avtalsgruppen jobbar kontinuerligt med detta, säger Slavko B lazevic. För medarbetarna i Göteborgs Stad som har anslutits som beställare till Winst är det enkelt och smidigt att göra beställningar av mobiltelefoner denna väg. För övriga går det att göra inköp via leverantörernas webb portaler, som minst inne håller samma information som i Winst. De tre webbportalerna är renodlade för just det g ällande ramavtalet. Minimässan visade sig vara ett populärt grepp och den besöktes av 160 personer. Mats Ekendahl Populärt grepp. 160 besökare var på plats för att lära sig mer om det nya ram avtalet. Nyttig information. Razvan Nutu och Jimmy Persson från Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning såg sig om på minimässan. Nr

14 Bedragare slog till mot Upphandlingsbolaget Kring årsskiftet blev Upphandlingsbolaget utsatt för ett bedrägeriförsök. De handlar om telefoni- och datautrustning för flera hundra tusen, säger ekonomichefen Carl- Johan Thorell. Förslagna. I kuppen mot Upphandlingsbolaget kapades bland annat telefoner. Foto: Jeanette Larsson Kolla alla fakturor. Ordentligt Bedragarna utnyttjade bland annat en mottagarkod från en av stadsdelsförvaltningarna. Sedan kapade de en av våra telefoner, säger Carl-Johan Thorell. Via ett enkelt samtal till telefonoperatören länkades en av upphandlingsledarnas nummer till en telefon hos bedragarna. Sedan ringdes en order in till en leverantör, som ombads göra en enkel bekräftelse genom att ringa tillbaka. De passade på medan vi var lediga över jul, när det inte är lika många ögon och öron som håller koll på saker, säger Carl- Johan Thorell. Men förövarna hade otur och stötte på en vaken säljare. Av en ren slump så visste han att vår medarbetare var bortrest. Så när skurkarna dök upp i butiken blev de gripna av polisen. Enligt Carl-Johan Thorell är det mycket ovanligt att de blir utsatta för sånt här. Men vi råkade faktiskt ut för en liknande sak i somras. Då uppfann förövarna en webbdomän, mycket lik Upphandlingsbolagets egen. Den använde de för att skapa förfalskade e-postadresser. De utnyttjades för att göra inköp av bland annat livsmedel mer trovärdiga. Men det höll inte hela vägen då heller. Men innan de åkte fast hann de få loss en del saker, säger Carl-Johan Thorell. Har du några tips att förmedla? Ja, se upp i semestertider, för då passar tjuvarna på. Och så det gamla vanliga. Vad då? Kolla alla fakturor. Ordentligt. Thomas Drakenfors 14 Nr

15 Avtalsnytt Ramavtal för köksutensilier KÖK Kastruller, fat, bestick med mera När det gäller köksutensilier är ett nytt ramavtal på gång. Det gamla avtalet löper ut den sista mars. Om allt går som tänkt ska det nya ramavtalet börja gälla från och med den 1 april, säger upphandlaren Homer Taghizadeh. Norskt besök. Här är gänget som ska lära göteborgarna mer om missbruksavtal. Stående fr v: Tor Lassesen, Margit Vållar, Eva Brantäng, Birgitta Degerström, Marco Fredin och Krister Persson. Sittande fr v: Hege Lind Grøndalen, Kari Elisabeth Fjørli och Kjerstin Ringdahl. Oslo visar vägen Under mars kommer Upphandlingsbolaget att få besök av en delegation från Oslo. Då är det missbruksavtal som står på schemat. De har kommit ganska långt när det gäller missbruksavtal i Norge, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Hon kommer själv att närvara under det möte som den norska delegationen kommer att ha med en grupp verksamhetschefer i Göteborg. Initiativtagare till det bilaterala mötet är Marco Fredin, planeringsledare för missbruksvård inom Göteborgs Stad. Även han kommer att närvara. Men exakt vad är det göteborgarna vill få ut av besöket? Enligt Eva Brantäng vill de veta mer om hur man följer upp avtalen i Norge samt hur de driver sitt utvecklingsarbete på ett mer allmänt plan. Vi vill kunna jämföra Foto: Jeanette Larsson ambitionsnivåer och hur våra och deras direktiv ser ut. Det ska exempelvis bli intressant att få höra mer om hur de följer upp kraven i avtalen. Är det vanligt med internationella utbyten? Inte när det gäller specifika upphandlingar. Men vi är bland annat med i ett samarbete mellan EU-länderna som heter Iclei. Där handlar det mycket om etik, miljö och sociala krav. Thomas Drakenfors Ljuskällor ett avtal som dröjer ÖVERPRÖVNING Ramavtalet om ljuskällor som skulle ha blivit klart den 1 mars har blivit överprövat av en av anbudsgivarna. Nu väntar utslag i länsrätten innan avtalet kan göras klart. Vi kommer gå ut med information på vår hemsida när vi fått besked. Nytt ramavtal för elmaterial elmaterial Den 1 mars trädde ett nytt ramavtal för elmaterial i kraft. Av talet har endast en l everantör Stor el och omfattar cirka 600 nettoprissatta produkter. Konkurrenter samarbetar för att spara miljön Konkurrenter som samarbetar om transporterna för miljöns skull. Det scenariot är på väg att bli verklighet inom ramavtal som berör livsmedel. I januari startade ett pilotprojekt där grossisten Servera samdistribuerar leveranserna åt Kahls Kaffe och The Green Bakery alla tre med ramavtal med Göteborgs Stad och åtta andra grannkommuner. Samdistribution är något vi har diskuterat i flera år, nu får vi äntligen möjligheten att testa. Faller det väl ut kommer fler leverantörer att ansluta efterhand, säger upphandlingsledaren Göran Berger. När det gäller livsmedel ser det ut så här: Upphandlingsbolaget har skrivit ramavtal med 21 leverantörer. Av dem är Servera den klart största med leveranser värda cirka 280 miljoner om året. Det nuvarande avtalet med Servera löper ut i oktober och under våren kommer man att göra en ny upphandling av grossistleverantör. Då kommer vi sannolikt att ha samdistribution med som ett krav, trots att pilotprojektet inte hinner bli helt genomfört, säger Göran Berger. Avtalet för de 20 mindre leverantörerna värt 120 miljoner gäller fram till september 2010 men kan förlängas upp till två år. Thomas Drakenfors Nr

16 Returadress: Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan Göteborg Hantverkstjänster så funkar det Upplägget kring ramavtalen för hantverks tjänster: En del tycker att det är lite komplicerat. Fördelen kontaktade Claes J ansson på Upphandlingsbolaget för att reda ut begreppen. Egentligen är det inte speciellt svårt, men det är några saker som är bra att tänka på, Claes Jansson, som är ansvarig för upphandlingen. Den första komplikationen är att ramavtalen är indelade på tre användargrupper. En för Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Lokalsekretariatet, Medichus och Försäkrings AB Göta Lejon med nio hantverkskategorier. En för Framtidenkoncernen, Higab, Göteborgs Hamn och Älvstrandens Utvecklings AB med sju kategorier. En för övriga förvaltningar och bolag med 35 kategorier. Låt oss ta LFF som exempel. En grundregel är att börjar med att titta i den användargrupp de tillhör och väljer en leverantör. Finns inte den tjänst de söker där så får de gå till den tredje användargruppen med 35 kategorier och leta. Men de får inte välja från samma grupp som Framtiden och Higab. Poängen är att fler leverantörer ska få c hansen. Av det skälet har de även låtit avtalen gå omlott med varandra tidsmässigt. Missar de uppdragen i en grupp så har de en möjlighet att spetsa till sitt erbjudande när det är dags för nästa att få sitt ramavtal, säger Claes Jansson. Checklista för avropare Här är Claes Janssons bästa tips för hur du gör en bra beställning på ramavtalen för hantverkstjänster. Hur stor summa rör det sig om? Är det under fem prisbasbelopp går det att göra en beställning från vilken som helst av leverantörerna i avtalsgruppen. Annars måste avroparen följa rangordningen i gruppen. Kolla upp leverantören Har företaget rätt kapacitet? rätt kompetens? möjlighet att utföra jobbet när DU vill ha det gjort? Granska fakturan Har leverantören fakturerat rätt antal timmar? fakturerat extra för övertid eller servicebil? I vissa avtal ingår det och ska inte kosta extra. Håll dig till ramavtalen Leverantörerna i ramavtalen har blivit granskade så att de betalar arbetsgivaravgifter, skatter med mera. Det minskar risken att beställa tjänster från oseriösa entreprenörer. Thomas Drakenfors

1Fördelen. Fördelen. renée håller koll på etiken. Krångliga regler för småföretag. Bra avtal gav billigare sjukvårdsmaterial

1Fördelen. Fördelen. renée håller koll på etiken. Krångliga regler för småföretag. Bra avtal gav billigare sjukvårdsmaterial 1Fördelen EN TIDNING FråN GöTEBorGS STADS UppHANDlINGS AB 2 0 0 9 Krångliga regler för småföretag Bra avtal gav billigare sjukvårdsmaterial renée håller koll på etiken Nya ramavtal Dags att prioritera

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT Inte samma sak som att köpa privat

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt?

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? Nr 4 december 2014 Lokalt fokus Team Sportias styrka Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer