Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelen. En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB 2 0 1 0. Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna"

Transkript

1 1 En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB !Nyheter i upphandlingslagen: Ännu viktigare att göra rätt Ing-Marie och Maria sätter press på leverantörerna Tuffare krav ger schysstare leksaker Bildextra från minimässan om mobiltelefoni

2 Ny lagstiftning med många fördelar e n b r i s t i upphandlingslagstiftningen är att den är ganska verkningslös mot de inom offentlig sektor som inte följer den utan i princip struntar i att den finns. Dessa riskerar nu att drabbas hårt ekonomiskt när den nya lagstiftningen införs vid halvårs skiftet, bland annat genom ogiltigförklarade avtal, marknadsskadeavgift på upp Är du säker på att p engarna inte går till sådana som inte s köter sina å taganden till 10 miljoner kronor per över trädelse med mera. Jag tycker att det är bra att statsmakten äntligen markerar att samma regler ska gälla för alla! För oss på Upphandlingsbolaget är de nya reglerna inget hot de förändringar som kommer ska vi snabbt lära oss hantera. e n a n n a n n y h e t i lagen är införandet av begreppet Inköpscentral vilket ger stora möjlig heter för samarbete i upphandling mellan olika upphandlande myndigheter/enheter. Kanske innebär det att fler upphandlande myndigheter i Sverige kommer erbjuda samarbete à la Upphandlingsbolaget? skattebetalarnas pengar ska bara hamna hos seriösa leverantörer. Vilka leverantörer använder du? Är du säker på att pengarna inte går till sådana som inte sköter sina åtaganden vad gäller skatter och avgifter, eller bedriver någon form av annan brottslig verksamhet? Nu är det snart dags för lansering av det nya kontroll verktyg som kan användas vid direktupphandling. Inger ek, vd Nya ramavtal Under den här rubriken publicerar vi de senaste avtalen. Vill du veta mer om något specifikt avtal? I Winst hittar du alla avtal i sin helhet, inkl. prislistor och annan viktig information. Avtalsområde Gäller fr.o.m. Hantverkstjänster LFF, LS, MedicHus, Göta Lejon Sjuksköterskor Tryckeritjänster Banktjänster Hantverkstjänster Förvaltnings AB Framtiden, Älv stranden Utveckling AB, Higab och Göteborgs hamn AB Lekplatsutrustning Värdetransporter Annonser Förbindelser för datakommunikation Företagshälsovård Gymnasial vuxenutbildning Personalvårdsprogram Startbatterier Telefon/Återförsäljare Trygghetslarm Elmaterial Hjälpmedel Tekniska konsulter avgörs inom kort Upphandlingstvist Det är ett ärende som hamnat i långbänk, avtalet om t ekniska konsulter. Men nu är ett av görande på gång. Ärendet är uppe i Regerings rätten och i januari fick vi tillfälle att yttra oss, säger Claes Jansson, team ledare på Upphandlingsbolaget. Upphandlingen var klar redan i slutet av 2008, men blev överprövad på initiativ av branschföreningen Svensk Teknik och Design som är ombud för sammanlagt närmare 30 konsulter. Vi har ett kombinerat avropssätt, med möjlighet till direktavrop, rangordning och en förnyad konkurrensutsättning i ett och samma avtal. För att uttrycka det kort kan man säga att de anser att vår modell inte överensstämmer med lagstiftningen. Även om Upphandlingsbolaget vinner i Regeringsrätten måste en ny upphandling göras, eftersom flera viktiga parametrar förändrats. Men principerna blir desamma, om Regeringsrätten går på vårt y rkande, säger Claes Jansson. Fördelen ges ut av Göteborgs Stads Upphandlings AB. Adress: Stora Badhusgatan Göteborg Telefon: Ansvarig utgivare: Inger Ek Redaktör: Annelie Gärdmark Vi gillar tips och synpunkter på tidningen. Hör gärna av dig till oss! Besök oss på webben: Produktion: Newsroom, Göteborg Projektledare: Leif Simonsson AD och redigering: Tommy Apelqvist Repro: Newsroom Tryck: Billes, Mölndal 2010 Framsidesbilden: Upphandlingsbolagets Ing- Marie Trygg och Maria Berglund fotograferade av Jeanette Larsson. Läs mer på sidorna Nr

3 Klart besked. Kontrollverktyget som ger svar om leverantörerna får röd, gul eller grön flagg finns som en länk i Winst. Illustration/montage: Joakim Bergqvist Avtalsnytt LOU och Winst på schemat UTBILDNING Den 8 april kommer Upphandlingsbolaget att dra i gång en pilotstudie för en ny utbildning. Kursen som är nischad för handläggare inom individ- och familjeomsorg som arbetar i centrala Göteborg tar en dag i anspråk. Den riktar in sig dels på Lagen om offentlig upphandling (LOU), dels på det nya avtals- och beställningssystemet Winst. Bland annat berättar vi om hur man hittar tjänsterna, hur man matchar brukarna med rätt tjänster och hur de ska göra om de måste gå utanför avtalen, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Förutom henne kommer Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst, att delta. Dessutom ska vi ha med en jurist från Lindahls advokatbyrå, säger Eva Brantäng. Stopp eller kör? Nytt kontrollverktyg vid direktinköp ger snabbt besked om leverantörerna Nu blir det så enkelt att kolla upp en leverantör vid direktinköp att ingen beställare ska kunna strunta i det. Det nya leverantörskontrollverktyget ger på ett par sekunder klartecken eller stopp. I första hand ska alltid ramavtalens leverantörer användas. Om det ändå finns behov av att göra en direktupphandling/direktinköp blir leverantörskontrollverktyget en oumbärlig hjälp för stadens beställare. Stöd verktyget finns tillgängligt från mars och nås via en länk i Winst. Det är bara att knappa in leverantörens organisationsnummer och på kort tid ger systemet ett svar på om det är en seriös, tveksam eller helt olämplig leverantör att använda, säger Helena Lans, planeringsledare på Kunskapscentrum Mot Organiserad Brottslighet. Systemet söker i flera offentliga register, till exempel Skatteverkets. Leverantören får sedan röd, gul eller grön flagg. Röd betyder att företaget inte ska användas på grund av exempelvis betalningsanmärkningar eller konkurs. Grönt innebär att leverantören är ok. Vi arbetar för att enbart ha röd eller grön markering men för tillfället finns också en gul flagg. Den talar om att leverantören kan ha något slags problem och beställaren får vara vaksam, säger Göran Brunberg, Chef Upphandling på Upphandlingsbolaget. Syftet med det nya leverantörskontrollverktyget är att skattebetalarnas pengar ska hamna hos seriösa företag så att konkurrensen upprätthålls. Budskapet till leveran törerna är glasklart. Införandet av kontrollverktyget innebär att Göteborg Stad ytterligare säkerställer att affärer görs enbart med hederliga aktörer, säger Helena Lans. Mats Ekendahl Personalvården har blivit billigare med det nya ramavtalet. Personalvård till bättre pris PRISPRESS Ramavtalet för personalvårdsprogram, klart den 1 januari, sparar mycket pengar åt de kommunala bolagen och förvaltningarna. Vi har fått ner priserna med procent, säger Eva Brantäng på Upphandlingsbolaget. Tidigare fanns inget ramavtal. Göteborgs Stad hade istället egna avtal med en rad olika leverantörer. Innehållet var snarlikt men enligt Eva Brantäng skiftade priserna desto mer. I det nya rangordnade avtalet är det bara två leverantörer med. I första hand ska de välja Häggmarks psykoterapi och konsult, i andra hand Falck Health Care. Personalvårdsprogram berör bland annat frågor kring relations- och samlevnadsproblem samt juridiska spörsmål saker som kanske inte har direkt med arbetet att göra men som ändå påverkar individens arbetsförmåga. Nr

4 Risktagare lever farligt. Från 1 juli träder den nya upphandlingslagen i kraft. Det kan bli dyrt för kommunala enheter som gör fel kring beställningar och avtal. Fotomontage: Joakim Bergqvist Beställare Kraftigt ökade risker med felak Varningens finger. Stadsjurist Gunnar Anderssons råd inför den nya lagens införande är enkelt. Är något oklart, så tveka inte att fråga dem som vet och gärna en gång för mycket. Foto: Jeanette Larsson Från juli kan det bli kostsamt för en kommunal enhet som gör en felaktig beställning eller ingår ett avtal på fel sätt. Stora risker har blivit ännu större, säger Gunnar Andersson, förste stadsjurist, Stadskansliet Göteborgs Stad. Den nya upphandlingslagens sanktionsregler är komplexa. Därför är det oerhört viktigt att förstå hur man ska teckna avtal och göra beställningar. Om något är oklart, så fråga hellre kunnigt folk en gång för mycket än att chansa. Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o, säger Gunnar Andersson. Det finns huvudsakligen tre saker som kan gå fel så att Konkurrensverket drar fallet till domstol: Beställning inom ett ramavtal görs felaktigt och ses som en olovlig direktupphandling. Själva tecknandet av ramavtalet görs felaktigt genom att avtalsspärren bryts, det vill säga avtalet ingås innan det har gått tio dagar sedan tilldelningsbeslutet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs inte utan det görs ett köp direkt, som därmed blir en olovlig direktupphandling. I första fallet fel inom ramavtalet kan beställningen/underavtalet ogiltigförklaras. Men det kan också bestå om det finns ett allmänintresse för det, men då utdöms i stället en marknadsskadeavgift. Dessutom gäller evig preskription, det vill säga olovliga 4 Nr

5 på djupt vatten tiga beställningar efter halvårsskiftet direktupphandlingar kan straffa sig många år efter att de begåtts, säger Nora O Dowd Nyman, biträdande stadsjurist. Upphandlingsbolaget (UHB) kan i den nya lagens mening betraktas som inköpscentral. Det innebär att Utrymmet för egna påhitt är noll. Att följa regelverket är a och o UHB inte straffas utan den kommunala enheten som gör misstaget får betala marknadsskadeavgiften. I stort sett gör inte lagen det enklare för någon. Snarare blir det svårare för dem i beställarledet, säger Göran Brunberg, chef upphandling på UHB. Mats Ekendahl Fakta / Nyheter i upphandlingslagen Lagen träder i kraft den 1 juli Marknadsskadeavgifter en slags böter införs. Avgifterna varierar mellan och kronor (max tio procent av totala avtalsbeloppet). Det blir möjligt att ogiltigförklara ingångna avtal som upphandlats i strid med LOU. Begreppet inköpscentral införs. Definitionen är ungefär en upphandlande myn dighet som ingår ramavtal för andra upphandlande myndigheter. Det blir möjligt att hålla elektroniska auktioner där anbuds lämnarna kan se sin rangordning utan belopp. Lagen fastställer också lågt värde beloppsgränsen mellan upphandling och direktupphandling. Lagen tillåter att upphandlarna kontrollerar leverantörerna först när avtal ska tecknas. Det spar onödigt arbete för upphandlarna och myndigheter. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och att lagen efterlevs. Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt prövar upphandlingar. Eventuella marknadsskadeavgifter tillfaller staten. Bra med regelverk Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom kommenterar den nya lagen så här: Det är bra att vi nu får ett regelverk som ska förhindra felaktiga och otillåtna upphandlingar. Jag vet att de allra flesta upphandlingar följer alla de regler som finns på området. Men i de fall det förekommer slarv, oförstånd eller dumdristighet så får vi nu en möjlighet att ingripa. Bara kunskapen om att det nu finns möjlighet till påföljd kommer förhoppningsvis att vara självsanerande i sig. Nr

6 Projekt som sparar koldioxid och pengar Samordnade transporter för kontorsvaror är ett projekt som har slagit väl ut. Bland annat har cirka åtta ton mindre koldioxid släppts ut i Göteborg under ett år. När det gäller kontorsvaror är det två stora aktörer Svanströms och Staples som levererar på ramavtalet med Göteborgs Stad. Det senaste året har de båda företagen dragit ner antalet leveranser till högst en gång i veckan, bland annat för att spara på miljön. Nu visar en utvärdering från Staples att det gett effekt. Företaget har gjort leveranser det senaste året till Göteborgs Stad. Det är färre än året före, säger Lars-Erik Olsson på Upphandlingsbolaget. Förutom flera ton koldioxid har de även sparat in pengar. Ordrarna har blivit färre och mer koncentrerade, vilket har gjort att det gått åt mindre arbete med att ställa samman dem. Packning, plockning och fakturahantering De behöver inte göra det lika ofta och det sparar arbetstid, emballage med mera. Sammanlagt uppskattar Staples (tidigare Corporate Express) att de sparat in 1,5 miljoner kronor per år på effektiviseringen. Säkerligen har man även sparat en del på beställarsidan, inte minst när det gäller minskat antal fakturor, säger Lars-Erik Olsson. Thomas Drakenfors Gagnar miljön. Gerd Walderyd på Staples i Göteborg, har all anledning att se glad ut. En utvärdering av projektet samordnade transporter visar att företaget lyckats minska antalet transporter till de kommunala verksamheterna rejält. Foto: Jeanette Larsson Avtalsnytt Fyra nya ger vård på jobbet Företagshälsovård Sedan den 1 januari gäller nya ramavtal när det gäller företagshälsovård. Av dem som fanns med i de tidigare avtalen har bara en leverantör blivit kvar: Feelgood. De nya är Pe3 företagshälsa, Falck Healthcare, Manpower Hälsopartner och Affärshälsan säger upphandlingsledaren Birgitta Hedén. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga i upp till 36 månader. Möjligheter för nischade IT-konsulter IT Göteborgs Stad kommer under våren att genomföra upphandlingen av ITkonsulttjänster. Dagens ramavtal omsätter cirka MSEK per år och inkluderar behovet av både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Upphandlingen syftar till att säkra tillgången till leverantörer med ett brett utbud av kompetens inom ett antal olika IT-kategorier, men även att ge möjlighet för mindre och mer specialiserade leverantörer att delta i upphandlingen. 6 Nr

7 lilla upphandlingsskolan, del II Raka besked. Förnyad konkurrensutsättning, hur fungerar det egentligen? Lilla upphandlingsskolan ger dig svar. Illustration: Joakim Bergqvist Ramavtal med flera? då kan du behöva hämta in anbud på nytt Existerar det ett ramavtal med EN leverantör finns ingen orsak att göra en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Men om det finns FLERA leverantörer inom avtalsområdet kan det krävas en förnyad konkurrensutsättning. Information om det finns i Winst, både i beställarinstruktionen och i själva avtalstexten. Det är oerhört viktigt att alltid kontrollera åtminstone beställarinstruktionen, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. En förnyad konkurrensutsättning innebär att samtliga leverantörer som ingår i ramavtalet får möjlighet att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.. I dag finns inget direkt formkrav på hur detta görs mer än att det ska ske skriftligt. Men ny lagstiftning är på gång. För beställarens och enhetens egen skull är det bra att dokumentera skeendet. Själva tilldelningen av affären efter en förnyad konkurrensutsättning ska I lilla upphandlingsskolan reder vi ut krångliga begrepp och förfaranden. Den här gången tittar vi närmare på förnyad konkurrensutsättning. dock alltid dokumenteras eftersom det är ett myndighetsbeslut som kan överklagas, säger Jan Andersson. Beställarna måste komma ihåg att bedömningen som görs av anbuden ska grunda sig på utvärderingskriterierna som är angivna i ramavtalet. Vid ett specifikt tillfälle kan exempelvis tillgänglighet vara viktigare än pris eller omvänt. Det viktiga är att tala om för leverantörerna vad som gäller. Mats Ekendahl Nr

8 Granskning satte press Leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial köps till stor del från Kina. Men tar tillverkningen hänsyn till miljö och människor? Göteborg Stad lät kontrollorganet SwedWatch undersöka. Resultatet blev både ris och ros. Resultatet visar att det inte förekommer barnarbete men att arbetarna som bor på fabriksområdet jobbar sju långa dagar i veckan utan övertidsersättning. Rapporten skakade om leveran törerna Det fanns även säkerhetsbrister, till exempel avsaknad av personlig skyddsutrustning, obefintliga brandövningar och låsta nödutgångar, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. SwedWatch samarbetar med lokala inspektörer auditörer som kan språket och smälter in. De blev trakasserade av kinesiska myndigheter efteråt, säger Ing- Marie Trygg, Upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. SwedWatchs rapport skakade om leverantörerna på avtalsområdet då den visade att de själva inte gjort tillräckligt för att kontrollera produktionsmetoderna. Ändå gav vi dem chansen. De fick en kravspecifikation på hur de ska uppfylla Göteborgs Stads Inköps- och Upphandlingspolicy säger Maria Berglund. Och vi höll seminarium för leverantörerna samt följde upp det. Ändå var det svårt att ens få fram adresserna till fabrikerna, säger Ing-Marie Trygg. Mats Ekendahl Upp till bevis för leverantörerna Det tråkiga utfallet av SwedWatchs rapport får följder för de tre leverantörerna inom avtalsområdet. Vi gick igenom rapporten med var och en av dem Staples, ABA-Skol och Lekolar. Därefter gjorde vi en åtgärdsplan, säger Ing-Marie Trygg, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Åtgärdsplanen säger att leverantörens Uppförandekod ska vara översatt till aktuella språk och vara kommunicerad i alla led. Det etiska och arbetsrättsliga synsättet måste nå alla i processen. Leverantörerna måste också kunna visa dokumentation på att de genomfört jobbet. Uppföljning sker i maj, säger Maria Berglund, Miljökonsulent på Upphandlingsbolaget. Det finns ramavtal med fyra leverantörer av auditörstjänster för Göteborgs Stad. De behövs då de etiska krav som ställs måste kunna följas upp. Leverantörerna måste på ett trovärdigt sätt visa att de arbetar för att FN:s barnkonvention, nationell lag i tillverkningslandet och The International Labour Organization (ILO) åtta kärnkonventioner följs. Mats Ekendahl 8 Nr

9 på leksaks tillverkarna På den säkra sidan. Ing-Marie Trygg (t.v.) och Maria Berglund ser till att företagen som levererar leksaker, pyssel, slöjd- och hobbymaterial följer lagar och konventioner efter SwedWatchs undersökning. Foto: Jeanette Larsson Nr

10 Tre steg som gör Winst e De interaktiva utbildningarna för Winst har utvecklats ytterligare. Det behövs inte längre någon inloggning och flera fördjupningar har lagts till. Tidigare gick det mest att träna sökningar och beställningar i Winst, och momenten var gjorda av systemleverantören. De nya delarna har vi gjort själva. Och det finns fler steg så att det går att fördjupa sig, säger Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst på Upphandlingsbolaget (UHB). En ny del handlar om leveranskvittering efter beställningen går det att få statistik på hur mycket som beställts och levererats. Ett annat tillskott visar hur lokala administratörer på kommunala enheter lägger upp användarstrukturen med beställare och behörighet etc. En tredje bit är för leverantörerna. Där lär de sig hur produktkataloger ska skickas in så att de kan läggas in i Winst. Alla interaktiva utbildningar nås via UHB:s hemsida eller från länkar i Winst. Kunskapsträningen går också att hitta i Göteborgs Stads nät under Datorhjälpen. Nu behöver ingen längre logga in. Alla kan även använda utbildningarna hur ofta och länge som helst, säger Charlotta Martinsson. Den interaktiva Winstträningen minskar behovet av support från UHB. Vi har dock grundutbildning för alla förvaltare av Winst. Hälften, cirka 45 personer, har redan gått den och nu är det dags för resten. 1 Moment som förenklar. Den interaktiva Winst-utbildningen fortsätter utvecklas. 2 Man behöver inte längre logga in för att använda utbildningarma, berättar Charlotta Martinsson, kundansvarig för Winst. Dessutom finns nya delar att fördjupa sig i; bild 1 visar leveranskvitteringsläget, i det här fallet handlas kontorsmaterial. Bild 2 visar användarstruktur och hur olika behörigheter kopplas till person. Bild 3 är ett stöd för leverantörer när de ska ladda upp sina produktkataloger på ett korrekt sätt. Foto: Jeanette Larsson 3 Mats Ekendahl 10 Nr

11 nklare Dags igen. Under året upphandlas teletrafiken på nytt. Sannolikt blir det en elektronisk auktion även denna gång, eftersom erfarenheten från förra tillfället var god. Nu upphandlas teletrafiken på nytt Ett nytt ramavtal för teletrafik ska vara klart före oktober. För fyra år sedan avslutades dagens gällande upphandling med en elektronisk auktion. Den sänkte stadens kostnader med 60 miljoner jämfört med det tidigare ramavtalet. Sista timmen gick anbudsgivarna ner 10 miljoner, säger Jan Andersson, teamledare på Upphandlingsbolaget. Med den goda erfarenheten i minne är det troligt att det blir en auktion även nu. Dagens avtal med Telia omsätter cirka 50 MSEK per år och går ut den 31 december. Begreppet teletrafik omfattar inte telefoner i sig, utan samtalsöverföringen för både fast och mobil telefoni samt viss datatrafik. Förberedelsearbetet för upphandlingen har startat. Troligtvis blir det kvalificerande krav och sedan en utvärdering av pris och mjuka faktorer innan en eventuell auktion startar, säger Jan Andersson. Jonas Rönnqvist är systemansvarig för teletrafiken på Stadskansliets IT-enhet. Tekniken som upphandlas ska stödja Göteborgs Stads verksamhetsutveckling som allt mer går mot användande av mobiltelefoni, säger han. Leverantören måste därför kunna tillhandahålla ett kraftfullt, kostnadseffektivt och flexibelt system så att stadens tjänstemän kan arbeta effektivt internt och samtidigt ge bra service åt medborgarna. Mats Ekendahl Nr

12 Trio som trivdes. Anette Johansson och Carina Lindqvist från Familjebostäder samt Eva Blomström från Härlanda SDF tittade på olika mobiltelefoner. Foto: Mats Ekendahl Vad tror du om den nya mobiltelefonlösningen? Barbra C arlund, i ntraservice g öteborgs Stad. Den verkar bli bra. Det blir konkurrens med tre leverantörer, beställarna slipper vara låsta till en. Att beställningar sker via Winst gör att det blir en rutin i stället för tre olika. Det är också positivt att det inte är en uppsjö av leverantörer. Karin Eriksson, Mölndals Stad. Den ser ut att bli bra. Leverantörerna har fina erbjudanden, till exempel verkar TDC:s service lovande. Konceptet med information och minimässa var bra. Emil Slavotic, Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Jag tror den blir bra. Faktiskt riktigt bra om alla produkter läggs in i Winst. Med färre artiklar blir det även lättare att beställa. 12 Nr

13 Minimässa med mobiltelefoni i centrum Ett nytt ramavtal för mobiltelefoner och tillbehör är klart. Avtalets nyheter är ett begränsat sortiment och ett enkelt inköpssätt via Winst, säger Slavko Blazevic, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. Ramavtalet började gälla den 1 j anuari i år och löper fram till den sista december 2011 med eventuell förlängning ett år. För att i nformera om avtalet och visa de tre leveran törernas olika produkter bjöd Upphandlingsbolaget in inköps- och ekonomi ansvariga som berörs av ramavtalet till en minimässa den 8 februari i Burgårdens Konferens center. Där hade TeliaSonera AB, TDC AB och The Phone House AB var sin monter. Men innan alla besökarna fick mingla omkring och bekanta sig med leverantör och mobil telefoner gav Slavko Blazevic n yttig information. Han gick igenom arbetsprocessen med uppföljningen av det tidigare avtalet, en ny marknadsanalys och avtalsgruppens genom förande av uppdraget. Vi har jobbat för ett begränsat sortiment. Nu finns bara modeller men eventuellt Lärde sig mer. Anna Rhodin, Torslanda SDF, och Ann-Christine Winroth, Försäkrings AB Göta Lejon, tog sig lite kaffe under minglandet på Burgårdens Konferenscenter. blir det ännu färre. Avtalsgruppen jobbar kontinuerligt med detta, säger Slavko B lazevic. För medarbetarna i Göteborgs Stad som har anslutits som beställare till Winst är det enkelt och smidigt att göra beställningar av mobiltelefoner denna väg. För övriga går det att göra inköp via leverantörernas webb portaler, som minst inne håller samma information som i Winst. De tre webbportalerna är renodlade för just det g ällande ramavtalet. Minimässan visade sig vara ett populärt grepp och den besöktes av 160 personer. Mats Ekendahl Populärt grepp. 160 besökare var på plats för att lära sig mer om det nya ram avtalet. Nyttig information. Razvan Nutu och Jimmy Persson från Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning såg sig om på minimässan. Nr

14 Bedragare slog till mot Upphandlingsbolaget Kring årsskiftet blev Upphandlingsbolaget utsatt för ett bedrägeriförsök. De handlar om telefoni- och datautrustning för flera hundra tusen, säger ekonomichefen Carl- Johan Thorell. Förslagna. I kuppen mot Upphandlingsbolaget kapades bland annat telefoner. Foto: Jeanette Larsson Kolla alla fakturor. Ordentligt Bedragarna utnyttjade bland annat en mottagarkod från en av stadsdelsförvaltningarna. Sedan kapade de en av våra telefoner, säger Carl-Johan Thorell. Via ett enkelt samtal till telefonoperatören länkades en av upphandlingsledarnas nummer till en telefon hos bedragarna. Sedan ringdes en order in till en leverantör, som ombads göra en enkel bekräftelse genom att ringa tillbaka. De passade på medan vi var lediga över jul, när det inte är lika många ögon och öron som håller koll på saker, säger Carl- Johan Thorell. Men förövarna hade otur och stötte på en vaken säljare. Av en ren slump så visste han att vår medarbetare var bortrest. Så när skurkarna dök upp i butiken blev de gripna av polisen. Enligt Carl-Johan Thorell är det mycket ovanligt att de blir utsatta för sånt här. Men vi råkade faktiskt ut för en liknande sak i somras. Då uppfann förövarna en webbdomän, mycket lik Upphandlingsbolagets egen. Den använde de för att skapa förfalskade e-postadresser. De utnyttjades för att göra inköp av bland annat livsmedel mer trovärdiga. Men det höll inte hela vägen då heller. Men innan de åkte fast hann de få loss en del saker, säger Carl-Johan Thorell. Har du några tips att förmedla? Ja, se upp i semestertider, för då passar tjuvarna på. Och så det gamla vanliga. Vad då? Kolla alla fakturor. Ordentligt. Thomas Drakenfors 14 Nr

15 Avtalsnytt Ramavtal för köksutensilier KÖK Kastruller, fat, bestick med mera När det gäller köksutensilier är ett nytt ramavtal på gång. Det gamla avtalet löper ut den sista mars. Om allt går som tänkt ska det nya ramavtalet börja gälla från och med den 1 april, säger upphandlaren Homer Taghizadeh. Norskt besök. Här är gänget som ska lära göteborgarna mer om missbruksavtal. Stående fr v: Tor Lassesen, Margit Vållar, Eva Brantäng, Birgitta Degerström, Marco Fredin och Krister Persson. Sittande fr v: Hege Lind Grøndalen, Kari Elisabeth Fjørli och Kjerstin Ringdahl. Oslo visar vägen Under mars kommer Upphandlingsbolaget att få besök av en delegation från Oslo. Då är det missbruksavtal som står på schemat. De har kommit ganska långt när det gäller missbruksavtal i Norge, säger upphandlingsledaren Eva Brantäng. Hon kommer själv att närvara under det möte som den norska delegationen kommer att ha med en grupp verksamhetschefer i Göteborg. Initiativtagare till det bilaterala mötet är Marco Fredin, planeringsledare för missbruksvård inom Göteborgs Stad. Även han kommer att närvara. Men exakt vad är det göteborgarna vill få ut av besöket? Enligt Eva Brantäng vill de veta mer om hur man följer upp avtalen i Norge samt hur de driver sitt utvecklingsarbete på ett mer allmänt plan. Vi vill kunna jämföra Foto: Jeanette Larsson ambitionsnivåer och hur våra och deras direktiv ser ut. Det ska exempelvis bli intressant att få höra mer om hur de följer upp kraven i avtalen. Är det vanligt med internationella utbyten? Inte när det gäller specifika upphandlingar. Men vi är bland annat med i ett samarbete mellan EU-länderna som heter Iclei. Där handlar det mycket om etik, miljö och sociala krav. Thomas Drakenfors Ljuskällor ett avtal som dröjer ÖVERPRÖVNING Ramavtalet om ljuskällor som skulle ha blivit klart den 1 mars har blivit överprövat av en av anbudsgivarna. Nu väntar utslag i länsrätten innan avtalet kan göras klart. Vi kommer gå ut med information på vår hemsida när vi fått besked. Nytt ramavtal för elmaterial elmaterial Den 1 mars trädde ett nytt ramavtal för elmaterial i kraft. Av talet har endast en l everantör Stor el och omfattar cirka 600 nettoprissatta produkter. Konkurrenter samarbetar för att spara miljön Konkurrenter som samarbetar om transporterna för miljöns skull. Det scenariot är på väg att bli verklighet inom ramavtal som berör livsmedel. I januari startade ett pilotprojekt där grossisten Servera samdistribuerar leveranserna åt Kahls Kaffe och The Green Bakery alla tre med ramavtal med Göteborgs Stad och åtta andra grannkommuner. Samdistribution är något vi har diskuterat i flera år, nu får vi äntligen möjligheten att testa. Faller det väl ut kommer fler leverantörer att ansluta efterhand, säger upphandlingsledaren Göran Berger. När det gäller livsmedel ser det ut så här: Upphandlingsbolaget har skrivit ramavtal med 21 leverantörer. Av dem är Servera den klart största med leveranser värda cirka 280 miljoner om året. Det nuvarande avtalet med Servera löper ut i oktober och under våren kommer man att göra en ny upphandling av grossistleverantör. Då kommer vi sannolikt att ha samdistribution med som ett krav, trots att pilotprojektet inte hinner bli helt genomfört, säger Göran Berger. Avtalet för de 20 mindre leverantörerna värt 120 miljoner gäller fram till september 2010 men kan förlängas upp till två år. Thomas Drakenfors Nr

16 Returadress: Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan Göteborg Hantverkstjänster så funkar det Upplägget kring ramavtalen för hantverks tjänster: En del tycker att det är lite komplicerat. Fördelen kontaktade Claes J ansson på Upphandlingsbolaget för att reda ut begreppen. Egentligen är det inte speciellt svårt, men det är några saker som är bra att tänka på, Claes Jansson, som är ansvarig för upphandlingen. Den första komplikationen är att ramavtalen är indelade på tre användargrupper. En för Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Lokalsekretariatet, Medichus och Försäkrings AB Göta Lejon med nio hantverkskategorier. En för Framtidenkoncernen, Higab, Göteborgs Hamn och Älvstrandens Utvecklings AB med sju kategorier. En för övriga förvaltningar och bolag med 35 kategorier. Låt oss ta LFF som exempel. En grundregel är att börjar med att titta i den användargrupp de tillhör och väljer en leverantör. Finns inte den tjänst de söker där så får de gå till den tredje användargruppen med 35 kategorier och leta. Men de får inte välja från samma grupp som Framtiden och Higab. Poängen är att fler leverantörer ska få c hansen. Av det skälet har de även låtit avtalen gå omlott med varandra tidsmässigt. Missar de uppdragen i en grupp så har de en möjlighet att spetsa till sitt erbjudande när det är dags för nästa att få sitt ramavtal, säger Claes Jansson. Checklista för avropare Här är Claes Janssons bästa tips för hur du gör en bra beställning på ramavtalen för hantverkstjänster. Hur stor summa rör det sig om? Är det under fem prisbasbelopp går det att göra en beställning från vilken som helst av leverantörerna i avtalsgruppen. Annars måste avroparen följa rangordningen i gruppen. Kolla upp leverantören Har företaget rätt kapacitet? rätt kompetens? möjlighet att utföra jobbet när DU vill ha det gjort? Granska fakturan Har leverantören fakturerat rätt antal timmar? fakturerat extra för övertid eller servicebil? I vissa avtal ingår det och ska inte kosta extra. Håll dig till ramavtalen Leverantörerna i ramavtalen har blivit granskade så att de betalar arbetsgivaravgifter, skatter med mera. Det minskar risken att beställa tjänster från oseriösa entreprenörer. Thomas Drakenfors

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 UPPHANDLINGSBOLAGET Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 Kort om Upphandlingsbolaget Bildades 1994. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Antal anställda

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED STRATEGIFORUM UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSFRÅGOR Datum: 5 februari 2016, kl. 13.00 15.30 Plats: Närvarande: Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A Anders Johansson, Stadsledningskontoret

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Utmanarrätt mm, förstudie

Utmanarrätt mm, förstudie Utmanarrätt mm, förstudie Halmstads kommun Maj 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Dynamiska inköpssystem. Sid 1

Dynamiska inköpssystem. Sid 1 Dynamiska inköpssystem Sid 1 Projekt DIS Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera när det kan vara lämpligt att

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Fördelen TA I TRÄ! AUKTION. viktig faktor om avtal måste hävas. Ramavtal en god affär för Holgers familjeföretag DOKUMENTATION

Fördelen TA I TRÄ! AUKTION. viktig faktor om avtal måste hävas. Ramavtal en god affär för Holgers familjeföretag DOKUMENTATION 1 En tidning från Göteborgs Stads Upphandlings AB 2 0 1 1 DOKUMENTATION viktig faktor om avtal måste hävas TA I TRÄ! Ramavtal en god affär för Holgers familjeföretag Kommunens avlagda prylar nu går de

Läs mer

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling). 1 (8) Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. 1. Upphandlat år 2016 Här avses annonserade

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte?

Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte? Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte? Hilton Hotell Stockholm, 11 mars 2010 Advokat Carl Bokwall Stora ramavtalsdagen Dagens fråga: Kan man kombinera de två avropsmetoderna fast rangordning

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Charlotta Ståhlberg Upphandlingsbolaget Styrande dokument EU:s upphandlingsdirektiv Lagen om offentlig upphandling inom klassiska sektorn

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12

Avfallskärl 2014. Avropsstöd. Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Avropsstöd Vägledning Avfallskärl 2014 1 2015-12 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Geografisk indelning... 4 4. Avrop på ramavtalet... 4 5. Beställning... 4 5.2 Kundservice... 5 6. Pris...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna 2009-10-28 1 (5) Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna Anförande av generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Runda bords-möte i Sundsvall den 28 oktober 2009. Arrangör: Konkurrensverket

Läs mer

Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling

Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling Bild 1 Organisera din verksamhet för att bli mer framgångsrik vid upphandling Reidar Gårdebäck Agenda Dialog i upphandlingens olika steg Organisation Roller Strategiskt ledningsarbete Profiler Analys av

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer