TON PRÅK 26 OKTOBER FORTBILDNING OCH INSPIRATION 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TON PRÅK 26 OKTOBER FORTBILDNING OCH INSPIRATION 2015"

Transkript

1 FORTBILDNING OCH INSPIRATION 2015 TON PRÅK 26 OKTOBER

2 Kultur och lärande och kultur för kulturens skull Forskning visar att ju fler sinnen vi använder när vi lär oss nya saker, desto snabbare och bättre kan vi tillägna oss ny kunskap. När elever i skolan, genom estetiska perspektiv, får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet, ökar förståelsen i lärandet. Tonspråk är konferensen som kopplar ihop forskning och praktik. Vår förhoppning är att du som jobbar som pedagog eller skolledare hittar ny kunskap och praktiska tips som du kan använda direkt i din yrkesroll. Låt dig inspireras, provoceras och engageras under en heldag med Tonspråk! Dagens program Förmiddag Gemensam förmiddag, Folkets hus, Kungsgatan 8.30 Fika och registrering 9.30 Gränslandet Gunnar Bjursell Stoneface/Duckface Kattis Ahlström Lunch Eftermiddag Valbara workshops, Musikens hus, Vänerparken Workshop-pass Fika Workshop-pass Konferensen är slut Workshops 1. Den kulturella hjärnan (Gunnar Bjursell) 2. BrainGym (Kjell Edstrand) 3. Kulturskola på lika villkor (Josef Eriksson) 4. Den trygga gruppen existerar den? (Gunilla Friberg Carstensen) 5. Kameran som verktyg för lärande (Linda Sternö) 6. Dansa barnkonventionen (Maria Nordlöw) 7. Artiklar för livet (Charlotte Engel och Anna Röing Hellberg) 8. Matematik som språk (Petra Lundberg Bouquelon) 9. Visuell makt (Joanna Rubin Dranger) 10. Dogges rapskola (Dogge Doggelito)

3 FÖRMIDDAG Smakprov ur två hyllade föreställningar FOTO: TIM CLAXTON Gränslandet Gränslandet är en föreställning med positivt fokus. På olika ursprung. På kön och sexuell läggning, språkskillnader och hur vi tillsammans gör Sverige till en bättre plats. Föreställningen problematiserar, söker svar och vågar vara ärlig om det som inte alltid är så lätt att det alltid är värt att kämpa för mångfalden. Artisterna som medverkar är några av våra främsta inom sång, rap, livepoesi, dans och musik. På olika håll har de skördat internationella framgångar och stått på Sveriges största scener. Nu turnérar de tillsammans, i en föreställning som rymmer en handfull nationaliteter och ännu fler språk. Välkommen till Gränslandet! Gränslandet är framtagen av Kultur i Väst och Studieförbundet Sensus. Maria Stellas, sång Robert Svärd, gitarr Oskar Hanska, poesi Anna Ottertun, sång Mohanned Hawaz, dans Gustav Horneman, Tove Brandt, bas programmering, trumset Stoneface/Duckface Varför är det så viktigt att passa in när alla egentligen är olika? Trots att Stoneface och Duckface träffas nästan varje dag känner de inte varandra. Stoneface tillhör det tuffa gänget men känner sig innerst inne rädd och osäker. Duckface tillhör inte det tuffa gänget. Hon vill inte vara vuxen på låtsas. Hon vill inte ha de där brösten som sväller innanför hennes kläder. Och hon vill absolut inte bli som sin mamma! Det är bara i dataspelets värld de kan känna sig trygga, ha kontroll och själva forma sina öden. En pjäs för årskurs 4 7 om att söka efter sin identitet, om pubertetens konsekvenser, känslan av att stå utanför och rädslan över att bli avslöjad. Produktion: Teater De Vill Manus: Emma Broström Regi: Robert Jelinek Skådespelare: Alexander Lindman, Maria Grudemo El Hayek

4 FÖRMIDDAG Förmiddagens föreläsare FOTO: PETER LLOYD FOTO: THRON ULLBERG Kattis Ahlström, journalist och programledare, har varit generalsekreterare för Bris sedan Under sin långa karriär har hon ofta engagerat sig i barn- och ungdomsfrågor och varit aktiv inom såväl Bris som FN:s befolkningsfond UNFPA och Rädda Barnen. FOTO: KARI KOHVAKKA Gunnar Bjursell är professor emeritus, verk sam vid Karolinska Institutet. Han är också pion jär inom svensk kulturmedicinsk forskning. Gunnar Bjursell berättar om Den kulturella hjärnan, ett kunskapscentrum som förmedlar inter nationell spetsforskning om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa.

5 EFTERMIDDAG Välj två av tio spännande workshops! WORKSHOP 1 Den kulturella hjärnan (Gunnar Bjursell) Den moderna hjärnforskningen visar att barnhjärnors utveckling och mognad varierar mer än vi kunnat ana, och ställer helt nya krav på hur vi ser på inlärning och kunskap. Gunnar Bjursell vill ge kulturen större plats i all undervisning, men för att kulturupplevelser ska bidra till barns inlärning måste ett enkelt villkor vara uppfyllt: Hjärnan måste belönas och ha roligt! Gunnar Bjursell är kraften bakom Den kulturella hjärnan, ett kunskapscentrum som knyter samman de naturvetenskapliga och humanistiska sfärerna. Utgångspunkten är den stora mängd forskning som visar att kulturupplevelser är betydelsefulla för hjärnans utveckling. WORKSHOP 2 BrainGym (Kjell Edstrand) BrainGym är ett koncept för att beskriva 32 olika inlärningsstilar utifrån dominant hjärnhalva, öga, öra, hand och fot. Tekniken använder Kjell Edstrand i det övningslabb han startat vid Musikhögskolan i Malmö, där han undervisar i piano. Under workshopen ingår även element från The Talent Code, baserade på Daniel Coyles böcker om de övningsstrategier som används vid de främsta musikerutbildningarna i världen. Kjell Edstrand är pedagog, musiker, kompositör, arrangör och kapellmästare fick han Kungliga Musikaliska Akademiens pedagogiska pris. Workshopen vänder sig till dig som arbetar med sångoch instrumentalundervisning i kulturskola, men är öppen för alla intresserade. WORKSHOP 3 Kulturskola på lika villkor (Josef Eriksson) Är det möjligt att skapa en kulturskola där alla kan finnas på lika villkor? Utifrån både genusteori och egna erfarenheter föreläser Josef Eriksson om hur genus- och normkritiska perspektiv kan användas för att förstå den egna pedagogiska praktiken bättre. Han arbetar till vardags som gitarrlärare i Sundsvall och har de senaste åren utbildat andra i genusfrågor och normkritisk pedagogik, bland annat som projektledare för SMoK:s Kulturskola på lika villkor men också genom uppdrag för Statens Musikverk, Norrbottensmusiken, SMI och Musikhögskolan i Arvika. Workshopen vänder sig till dig som arbetar med sång- och instrumentalundervisning i kulturskola, men är öppen för alla intresserade av genus, normkritik och självreflektion. WORKSHOP 4 Den trygga gruppen existerar den? (Gunilla Friberg Carstensen) Att möta en ny grupp är som att kliva in i ett nytt äventyr. Hur kommer de här barnen, ungdomarna eller vuxna att utvecklas? Att deltagarna i en grupp känner trygghet är en förutsättning för att de ska utveckla sin kreativitet och kunna ta till sig ny kunskap. Här kan vi som ledare lägga grunden till ett stödjande klimat som både håller över tid och där gruppen har möjlighet att lösa de problem och konflikter som uppstår efter vägen. Här arbetar vi tillsammans med dramapedagogiska övningar, som leder till samtal om etablering av grupper och grupputveckling. Gunilla Friberg Carstensen är auktoriserad dramapedagog och legitimerad psykolog. Hon är lärare på dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola och har tidigare även arbetat som skolpsykolog i grundskolan. Workshopen vänder sig till dig som arbetar med gruppunder visning i alla skolformer och ämnen, inklusive särskola.

6 EFTERMIDDAG FOTON: PETER LLOYD WORKSHOP 5 Kameran som verktyg för lärande (Linda Sternö) Kameran är ett fantastiskt verktyg för lärande. Precis som en kikare eller ett mikroskop ger kameran ett fokus till det man studerar. Här får du konkreta tips och enkla övningar som du direkt kan ta med dig till dina elever. Under workshopen diskuterar vi också etiska frågor, så att kameran inte blir ett farligt verktyg i klassrummet. Linda Sternö är lektor i filmisk gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet och intresserar sig för hur kameran kan användas som ett kunskapsinhämtande verktyg. Workshopen passar pedagoger i alla skolformer och ämnen, inklusive särskola. WORKSHOP 6 Dansa barnkonventionen (Maria Nordlöw) Under en lekfull dansverkstad provar vi kroppens vägar för att undersöka och gestalta artiklarna i FN:s Barnkonvention. Vi jobbar med rum, tid, kraft, kropp och gruppens möjligheter till uttryck. Vi laborerar med form och fart, volym och styrka, från sprödaste lätthet till kraftigaste spänning. På vägen når vi ny kunskap, en ökad medvetenhet om artiklarna och dansglädje en demokratisk rättighet. Maria Nordlöw är danspedagog, dramapedagog, högskoleadjunkt och lärarutbildare på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Workshopen passar dig som är nyfiken på att använda dig av dans som verktyg för lärande i alla skolformer och ämnen, inklusive särskola. Ingen förkunskap inom dans krävs.

7 EFTERMIDDAG WORKSHOP 7 Artiklar för livet (Charlotte Engel och Anna Röing Hellberg) Projektet Artiklar för livet vill på ett lustfyllt sätt informera barn och unga om deras rättigheter. Genom att upplysa dem om Barnkonventionen vill vi stärka deras självkänsla och tron på sitt egenvärde. Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna undersöker, analyserar, värderar och slutligen framför en föreställning, skapas förståelse utifrån de egna referensramarna. Vi föreläser om hur vi har gått tillväga och deltagarna får praktiskt arbeta med dramaoch teaterövningar utifrån valda artiklar. Charlotte Engel är legitimerad teaterlärare, regissör och projektledare. Anna Röing Hellberg är teaterlärare, skådespelare och projektledare. Båda är verksamma i den ideella Kulturföreningen Viva i Lund. Workshopen vänder sig till pedagoger i förskolan upp till grundskolans årskurs nio och till särskolepedagoger. WORKSHOP 8 Matematik som språk (Petra Lundberg Bouquelon) Hur kan vi skapa ett rum för lärande där alla barn är och känner sig delaktiga och utmanade? Och hur inkluderar vi diskussioner, argumentation och fantasi på matematiklektionen? Petra Lundberg Bouquelon presenterar ett arbetssätt med dramagestaltning som verktyg. Fokus ligger på elevernas taluppfattning och förmåga att förstå matematiken som det bakomliggande abstrakta mönster som finns representerat i all mänsklig verksamhet. Arbetssättet har utvecklats tillsammans med verksamma lärare och elever i grundskolan. Petra Lundberg Bouquelon är verksam på Södertörns hög skola som adjunkt i estetiska lärarutbildningens kurser i matematikdidaktik, språk och samhällsorienterade ämnen. Workshopen är både praktisk och teoretisk och vänder sig främst till dig som undervisar i matematik från förskolan upp till årskurs sex, eller i särskola. WORKSHOP 9 Visuell makt (Joanna Rubin Dranger) Välkommen till en föreläsning om hur toalettsymboler, hak - kors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder hänger ihop. Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än någonsin tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets. Sedan 2012 har vi kunnat följa en rad polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen. Föreläsningen Visuell Makt ger en fördjupad kännedom om rasstereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner. Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack i Stockholm. WORKSHOP 10 Dogges rapskola (Dogge Doggelito) Ta chansen att skapa en helt ny raplåt tillsammans med Dogge. Det är inte bara låten som är målet, utan även insikten om hur viktigt det är med språket. Med ett rikt språk gör man sig förstådd och kan uttrycka sig på många olika sätt, man kan diskutera och påverka sitt liv och sin situation. Raplåtar befriar dina tankar och gör dem tillgängliga för andra och i takt, till och med! Dogge Doggelito är pionj är och ikon inom den svenska rap-musiken. Här får du inblick i hans musikskapande, han visar metoder och ger djupare förståelse för vad hiphopen betyder i dagens ungdomskultur.

8 FORTBILDNING OCH INSPIRATION 2015 TON SPRÅK Du anmäler dig via ett digitalt formulär som finns på Kultur i Västs hemsida. Sista anmälningsdag 9 oktober. Konferensen kostar 600 kronor plus moms per person. I priset ingår lunch. Kontakt Anette Andersson Huber Christer Glännestrand GRAFISK FORM: ALSIN DESIGN FOTO FRAMSIDA: PETER LLOYD TRYCK: CELA GRAFISKA

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Kulturprogram för grundskolan

Kulturprogram för grundskolan Kulturprogram för grundskolan Höstterminen 2015 1 KULTURPROGRAM FÖR GRUNDSKOLAN För alla skolor i Värmdö kommun. Publiceras som Pdf på Värmdö kommuns hemsida/intranät och på Schoolsoft. Ansvarig utgivare:

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu!

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Garanterad plats för förskola/skola i Kristianstads kommun läsåret 15/16 PROGRAM LÄSÅRET 15/16 KULTURNYCKELN Kommunal förskola/skola Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Vi är mycket stolta att presentera

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket nr 3.2015 en tidning från KULTURSKOLERÅDET Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt Lust bryter klass Gustav Fridolin sjunger ut fantastiskt mycket Jämställt ledarskap Så fixar du det! Regionala kulturplaner

Läs mer

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE!

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE! Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack Bli En tidning från Gymnastik- & idrotts högskolan (GIH), Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Hösten 2015. UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG

Hösten 2015. UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG Hösten 2015 UngKultur Dalarnas KULTURKATALOG Kultursamordnare! Pedagog! Skolledare! Elevkulturombud! Arrangör! Politiker! Här kommer nu höstens kulturutbud för barn och unga i Dalarna! Det innehåller tänkvärda

Läs mer

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar Kulturama Gymnasium Estetiska programmet i Hammarby Sjöstad Musikalartist, Dansare, Skådespelare Konstnär & Designer, Filmare, Fotograf Artist & Musiker, Musikproducent Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 Skapande skola i Huddinge 2013 Tema: Plats och identitet Foldern presenterar ett antal förslag på projekt för alla kommunala skolor i Huddinge med år 0-9 har

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET. om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga

ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET. om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga Våren 2013 startade FilmCloud, en verksamhet för unga fi lmare i Västra Götaland. Projektägare är Kultur i Väst, en kulturförvaltning

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Skapande verksamhet som arbetsmetod

Skapande verksamhet som arbetsmetod Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Skapande verksamhet som arbetsmetod Elselill Csoka & Anna Sundström Handledare: Mats d Hermanssson Rapportnummer: VT07-1190-05 Abstract Titel: Skapande

Läs mer

BILDMUSÉET KULTURSKOLA PÅ LIKA VIILKOR VÄRLDENS BARN

BILDMUSÉET KULTURSKOLA PÅ LIKA VIILKOR VÄRLDENS BARN NR 2 MARS 2013 BILDMUSÉET KULTURSKOLA PÅ LIKA VIILKOR VÄRLDENS BARN kultursmockan mars 2013 1 ledaren INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK När styrelsen hade sitt novembermöte var det på en högskola som höll

Läs mer

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven nr 1.2015 en tidning från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Caroline af Ugglas: Livet är ett love game Ny ledarutbildning Ska matcha behoven 1000 nya platser Stockholm storsatsar arena för medskapande

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer