Utbildning på Åland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på Åland 2015 2016"

Transkript

1 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod Utbildning på Åland

2 Ålands sjösäkerhetscentrum Skolfartyget Michael Sars 2. Hotell & Restaurang/Informationsoch kommunikationsteknik 3. Sjöfart 4. Teknik, YST och HRC 5. Frisör 6. Ålands sjösäkerhetscentrum Övningsbassäng 7. Samhälleliga och sociala programmet 8. YTP 9. Studerandehälsan 10. Företagsekonomi/Social- och hälsovård 11. Ålands lyceum 12 Centralkansliet 13. AMS (studiestöd) 2 Ålands gymnasium

3 Innehåll Karta... 2 Till läsaren... 4 Ålands gymnasium... 5 Informationstillfällen för vårdnadshavare... 5 Ålands lyceum... 8 Inriktningar Ålands yrkesgymnasium...13 Allmän information om yrkesutbildning Byggteknik...14 Elteknik (elmontör)...15 Fordons- och transportteknik (fordonsmekaniker)...16 Företagsekonomi (merkonom)...17 Hotell-, restaurang och cateringbranschen...18 inriktning kock (kock) Informations- och kommunikationsteknik (datanom) Sjöfart...20 inriktning däcks- och maskinreparatör (reparatör)...21 inriktning eldrift (fartygselektriker) inriktning maskinbefäl (vakthavande maskinmästare) inriktning däcksbefäl (vakthavande styrman) Social- och hälsovård, närvårdarprogrammet (närvårdare) Samhälleliga och sociala utbildningsprogrammet (sociokant) Värme, vatten och sanitet (VVS-montör) Yrkesinriktad specialundervisning Yrkesträningsprogrammet Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Nya linjen Ansökan och antagning Programvisa vitsord Ansökningskoder för skolor och utbildningsalternativ Ålands gymnasium 3

4 Till läsaren Broschyren Utbildning på Åland innehåller information om utbildningen vid Ålands gymnasium inom skolorna Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och inom Vuxen utbildningen. I broschyren ges också information om Ålands folkhögskola. I broschyren finns: beskrivningar av olika utbildningsalternativ presentationer av skolorna och vuxenutbildningen regler för ansökan och antagning Uppdaterad information kommer att läggas in fortlöpande på Ålands gymnasiums hemsida Ansökan Ansökan till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium samt Ålands folkhögskola sker i den samåländska elevantagningen. För närmare information om ansökan, se sid 38. Fakta Broschyren ges ut av Ålands gymnasium, PB 150, Mariehamn. Information finns också på internet på adressen Kontaktuppgifter till studiehandledarna vid Ålands lyceum finns på sid 11, till Ålands yrkesgymnasium på sid och till Vuxenutbildningen på sid 33. Kontaktuppgifter till Ålands folkhögskola finns på sid 36. Upplaga 1600 ex. 4 Ålands gymnasium

5 Ålands gymnasium Ålands gymnasium upprätthåller utbildning på gymnasienivå. I myndigheten ingår de två skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Skolorna leds av varsin rektor. Förvaltningschefen och styrelsen vid myndigheten Ålands gymnasium ansvarar tillsammans med de båda rektorerna för skolornas ledning och utveckling. Ålands landskapsregering har tillsynsansvar för myndighetens och skolornas utbildning och övriga verksamhet. Ålands lyceum Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasie - examen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamens betyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Undervisningen indelas i ett fastställt antal obligatoriska kurser samt valfria kurser. Ålands yrkesgymnasium Vid Ålands yrkesgymnasium ges grundläggande yrkesutbildning i form av olika utbildningsprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för att självständigt utöva ett yrke eller för yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen är för vuxna som har en examen eller påbörjad utbildning och som vill byta bransch eller utbilda sig till något annat. Här kan du också gå en utbildning via läroavtal. Behörighet för fortsatta studier Utbildningen på gymnasienivå är jämförbar med nordisk utbildning på motsvarande nivå. Det betyder att en åländsk examen på gymnasienivå ger en person rätt att söka till en utbildning som förutsätter genomgången utbildning på gymnasienivå. Eftersom behörighetskraven varierar är det alltid skäl att ta reda på vad som gäller för varje enskild utbildning. Den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH Studerande som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Helheten motsvarar 40 sv och består av 3 sv idrott samt 31 kurser enligt Ålands lyceums läroplan. För närmare information, se sid 39. Språkprogram Inom Ålands yrkesgymnasium erbjuds finska som A2-språk (kräver förkunskaper motsvarande grundskolans undervisning iåk 5-9) samt spanska som B3-språk (nybörjarspråk som inte kräver några förkunskaper). Höstterminen startar måndagen den Ålands yrkesgymnasium håller öppna skolhus på alla våra enheter den Företagsekonomi...kl huvudingången, Östra skolgatan 2 Hotell och restaurang, informations- och kommunkationsteknik...kl huvudingången, Strandgatan 1 Närvårdare, social och samhälleliga...kl huvudingången, Östra skolgatan 2 Sjöfart......kl huvudingången, Neptunigatan 6 Teknik och frisör...kl huvudingången, Neptunigatan 19 Ålands lyceum håller informationstillfälle för vårdnadshavare den Ålands lyceum...kl östra ingången, Västra skolgatan 2 Ålands gymnasium 5

6 Studiesociala förmåner Undervisningen är avgiftsfri för de studerande. Studerande bekostar själv sitt studiematerial. Kostnaderna varierar beroende på utbildningsprogram och kurs. Studerande som avlägger studentexamen står själva för de kostnader som Studentexamensnämnden uppbär. Skolmåltid: De studerande serveras lunch avgiftsfritt under skoldagarna. Busskort: De studerande har rätt till ersättning för skolskjuts mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för hyreskostnader har inte rätt till rese ersättning. Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan (som t ex bor i skärgården) och själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är 80 % av hyran, dock högst till ett belopp av 221. Studerande som har sin fasta bostad i riket kan söka bodstadsbidrag från FPA. Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring för de studerande. Försäkringen gäller i skolans undervisning och övriga verksamhet samt på vägen till och från skolan. Studiestöd: Åländska studerande kan ansöka om studiestöd via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (ams) när de har fyllt 17 år. Vuxnas avgifter och studiesociala förmåner: Vuxna betalar 80 euro i terminsavgift för studier vid NTI-skolan och studier inom Ålands gymnasium. För vuxna kan andra studiestödsregler delvis gälla. Studerandekåren Alla studerande i Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium utgör studerandekåren. På respektive skola tillsätts en styrelse, studeranderådet. Studeranderåden ska vara ett forum för studerandedemokrati behandla förslag från studerandekåren och föra fram åtgärdsförslag till skolledning, ledningsgrupp och styrelse ge yttranden om läroplan, ordningsregler och andra ärenden som berör skolans studerande understöda samarbetet inom Ålands gymnasium och med andra skolor samt behandla frågor som är angelägna för de studerande 6 Ålands gymnasium

7 Ålands gymnasium 7

8 PROGRAM 8 Ålands lyceum

9 PROGRAM Ålands lyceum AG 75 kurser Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasie examen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret. Estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret. Estetisk inriktning Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, dans eller musik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom konst- och kulturvetenskaper För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut under det första läsåret i lyceet. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i april maj Humanistisksamhällsvetenskaplig inriktning Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom humanistiska och samhälleliga vetenskaper Inriktning hälsa och idrott Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper och din medvetenhet om idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom hälsa och idrott Du ges också möjlighet till specialidrott d.v.s. träning under skoltid förutsatt att du uppfyller de krav som din idrottsförening och Ålands Idrott ställer. Naturvetenskaplig inriktning Är du intresserad av matematik, naturens lagar och krafter, miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom naturvetenskap, medicin och teknik Utbildningens innehåll och omfattning Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka under ca åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. De obligatoriska kurserna ger studerande en bred allmänbildning. Med beaktande av de studerandes behov och intresse ger de valfria kurserna möjlighet till fördjupning inom olika ämnesområden. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter. Studentskrivningarna och allt fler prov digitaliseras. Därför måste studerande som antas till Ålands lyceum införskaffa pekplatta (tablet) eller dator. Ålands lyceum 9

10 PROGRAM PROGRAM Obligatoriska och valfria kurser Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom hälsa och idrott ska du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. På skolans hemsida finns beskrivet hur kurserna fördelas över studietiden för de olika inriktningarna. Läroämnen Obligatoriska kurser Valfria kurser Läroämnen kurser Obligatoriska kurser Valfria kurser Svenska och litteratur Engelska 1) Finska, B-språk 1) Finska, A2-språk 1) Finska, A-språk 1) Franska Ryska 1) Spanska 1) Tyska 2) Matematik, kort kurs 2) Matematik, lång kurs Fysik, kort kurs Fysik, lång kurs Kemi, kort kurs Kemi, lång kurs Biologi Geografi /6 0/ /9 3/10 1/7 3/11 8 1/9 3/ Religion/livsåskådning Filosofi 3) Psykologi Historia Samhällskunskap Idrott Hälsokunskap Hälsa och idrott 4) Bildkonst 4) Musik 4) Teater och drama Informationsteknik Lärandestrategi 5) Externa kurser 6) Interna kurser 2/3 1 0/1 3/ /3 0/6 1/9 0/ /3 3 6/7 6/ /0 7/ ) Förutom engelska ska minst ett främmande språk (finska, franska, spanska eller tyska) ingå i studierna. 2) Studerande läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik. Studerande som siktar på högskolestudier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör läsa lång lärokurs i fysik, kemi och matematik från och med årskurs 1. 3) Första kursen i psykologi är valfri då studerande valt den naturvetenskapliga inriktningen eller lång matematik på inriktningen hälsa och idrott. 4) Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning ska utöver den obligatoriska kursen i bildkonst välja ytterligare en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater och drama. 5) Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t.ex. Ålands musikinstitut och idrottsföreningar. 6) Interna kurser är kurser som ordnas av Ålands lyceum och varierar från år till år. Allmänbildande gymnasieexamen Slutförda studier vid Ålands lyceum leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg oavsett vilken inriktning eller vilka lärokurser de studerande valt. För att avlägga studentexamen ska de studerande delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt. Studerande som avlägger studentexamen står själva för de kostnader som Studentexamensnämnden uppbär. Vidareutbildning En allmänbildande gymnasieexamen ger en god grund för vidare studier. Den ger behörighet för såväl akademiska som yrkesinriktade studier både nationellt och internationellt. Tillägg till ansökan Den som söker till Ålands lyceum skall också fylla i ett ämnesvalskort. Se sid 38 för närmare information. 10 Ålands lyceum

11 PROGRAM Kontaktuppgifter Rektor: Marcus Koskinen-Hagman, tel , e-post: Studiehandledare: Anne-Git Elling, tel , e-post: Studiehandledare: Anna Levander, tel , e-post: Studiehandledare: Jenny Polviander, tel , e-post: Besöksadress: Västra skolgatan 2. Postadress: PB 74, Mariehamn. Tel , fax: Ålands lyceum 11

12 PROGRAM 12 Ålands yrkesgymnasium

13 PROGRAM Ålands yrkesgymnasium Yrkesutbildningen på Åland tar sikte på områden inom arbets livet som har naturliga utvecklingsmöjligheter i samhället. Utbildningens innehåll och kunskapssyn skall ge de studerande förutsättningar att själva kunna delta i skapandet av arbetsplatser. Yrkesutbildningen efter grundskolan skall vara mångsidig och bred, ge valfrihet och flexibilitet och förbereda för företagsamhet, hållbar utveckling och livslångt lärande. Dessutom skall den kunna svara mot olika studerandes varierande behov och förutsättningar. Samtliga utbildningsprogram inom Ålands yrkesgymnasium riktar sig till både flickor och pojkar. Yrkesutbildning Utbildningens omfattning anges i studieveckor. En studievecka (sv) definieras som den studerandes genomsnittliga arbetsinsats under 40 timmar för att uppnå de uppställda målen. I den tiden ingår också den studerandes självständiga studier. Utbildningsprogrammen omfattar 120 sv som normalt klaras av på 3 år. Fördelningen mellan ämneskategorierna i ett program på 120 sv framgår av programbeskrivningarna i broschyren. Varje utbildningsprogram består av tre delar: allmänna/gemensamma ämnen, yrkesämnen och valbara ämnen. Från och med hösten 2015 kommer kompetenspoäng att användas istället för studieveckor för utbildningsprogrammet social- och hälsovård. Yrkesämnen är de karaktärsämnen som ger utbildningsprogrammen sin särskilda yrkeskaraktär. Skolans styrelse, rektor och biträdande rektorer tillsammans med lärarkåren ansvarar för att det materiella innehållet uppfyller kraven på yrkeskunnande och att ämnesinnehållet utvecklas och förändras i takt med tiden. Allmänna/gemensamma ämnen kallas de ämnen som finns i alla program och som skall stödja yrkeskunnandet och samtidigt bilda en bas för fortsatta studier. Dessa är matematik, fysik, kemi, svenska, engelska, samhällskunskap, idrott och hälsa samt informations- och kommunikationsteknik. Valbara ämnen är de ämnen som skall ge den studerande möjlighet att ytterligare bredda sitt yrkeskunnande och syftar till att främja den personliga utvecklingen. De valbara ämnena hör därför till den studerandes särskilda ansvarsområde och är uppdelade i valbara yrkesämnen och valbara ämnen med allmänt innehåll. Detta gäller ej för sjöfartsprogrammet. Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov Inom den yrkesinriktade utbildningen ingår både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov. Lärande i arbete innebär målinriktade studier på en arbetsplats i enlighet med läroplanen. Studierna handleds och bedöms. Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen betonas praktisk kompetens och representanter för arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av olika delar som måste vara godkända innan examen. Språkprogram Inom Ålands yrkesgymnasium erbjuds finska som A2-språk (kräver förkunskaper motsvarande grundskolans undervisning i åk 5 9) samt spanska som B3-språk (nybörjarspråk som inte kräver några förkunskaper). Den som väljer HUTH-studier kan inte välja finska och/eller spanska enligt språkprogrammet. Den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH Studerande som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Helheten motsvarar 40 sv och består av 3 sv idrott samt 31 kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Läs mer på sid 39. Studerande vid sjöfartsprogrammet kan inte ersätta sina studier med HUTH. Ålands yrkesgymnasium 13

14 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Byggteknik BT 120 sv Inom utbildningsprogrammet för byggteknik får du lära dig arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Det är ett program för dig som vill arbeta med utmanande konstruktionsprojekt. Inom utbildningen får du lära dig t.ex. formsättning, armering, betongarbeten, kakelarbeten och stomarbeten. Du får vara med om hela byggprocessen med kundkontakter, planering, byggnadstillstånd och uppförande av kompletta byggnader. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier Grundläggningsarbeten sv Yrkesinriktade studier Arbeten i stomskedet sv Husbyggnad...30 sv I yrkesstudierna ingår lärande i arbete och examensarbete. Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen sv Valbara ämnen med allmänt innehåll...9 sv Arbetsmöjligheter Som husbyggare kan du arbeta inom det privata näringslivet med att bygga och renovera hus, men även inom den offentliga sektorn finns olika arbetsuppgifter för husbyggare. Du kan också arbeta med underhåll av fastigheter eller bli försäljare inom branschen. Målet är att utbilda husbyggare med breda baskunskaper som grund för olika uppgifter inom branschen. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. I Sverige finns möjligheter till yrkeshögskoleutbildning som påbyggnad på programmet inom byggteknik. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom att ersätta sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med HUTH. Den högskoleförberedande utbildningshelheten - HUTH Studerande som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor, Kim Gylling, tfn E-post: Studiehandledare Jonna Grunér-Andersson, tfn E-post: HUSBYGGARE 14 Ålands yrkesgymnasium

15 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Elteknik ET 120 sv Vid elmontörsutbildningen inom utbildningsprogrammet för elteknik lär du dig olika typer av elinstallationer som hör till de olika elbranscher du har möjlighet att arbeta inom efter din utbildning. Du lär dig att planera och läsa ritningar för de arbeten du utför. Du kopplar och tar sedan elanläggningar i bruk med tillhörande kontroller. Du lär dig även service och underhållsarbeten inom branschen. Vid laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en mängd olika komponenter och apparater. I studierna ingår även grunder i teoretisk ellära och elektronik. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 30 sv el- och automationsinstallationer, 20 sv Yrkesinriktade studier el- och energiteknik, 20 sv svagströmssystem i fastigheter, 10 sv I yrkesstudierna ingår lärande i arbete och examensarbete. Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen sv Valbara ämnen med allmänt innehåll...9 sv Arbetsmöjligheter Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika områden. Elmontöryrket är ett fritt och rörligt yrke. En elmontör arbetar vanligtvis med elinstallationer, kraftöverföring via eldistributionen, service och underhåll av elektrisk samt elektronisk utrustning men även som försäljare inom branschen. Du kommer att arbeta inom ett område där det sker en ständig utveckling vilket innebär att du utvecklas och lär dig nyheter inom branschen fortlöpande. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. I Sverige finns möjligheter till yrkeshögskoleutbildning som påbyggnad på programmet inom elteknik. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom att ersätta sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med HUTH. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen - HUTH Den som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor, Kim Gylling, tfn E-post: Studiehandledare Jonna Grunér-Andersson, tfn E-post: ELMONTÖR Ålands yrkesgymnasium 15

16 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Fordons- och transportteknik FTT 120 sv Inom utbildningsprogrammet fordons- och transportteknik får du lära dig avancerad teknik inom branschen. Det är ett program för dig som har ett starkt intresse för motorer och tycker om att lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden är avsatt för fordonsel och elektronik. Under studietiden har du möjlighet att välja yrkeskompetens för förare som valbara ämnen. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska... 4 sv Engelska... 4 sv Matematik... 4 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier Bil- och motorcykelservice...30 sv Bilreparation sv Yrkesinriktade studier Mätning och reparation av elutrustning...10 sv Motor- och transmissionsservice och reparation...10 sv I yrkesstudierna ingår lärande i arbete och examensarbete. Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen...10 sv Valbara ämnen med allmänt innehåll... 9 sv Arbetsmöjligheter Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter där bl.a. elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder även för jobb inom transportbranschen. Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. I Sverige finns möjligheter till yrkeshögskoleutbildning som påbyggnad på programmet inom fordons- och transportteknik. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom att ersätta sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med HUTH. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Den som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor, Kim Gylling, tfn E-post: Studiehandledare Jonna Grunér-Andersson, tfn E-post: FORDONSMEKANIKER 16 Ålands yrkesgymnasium

17 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Företagsekonomi FE 120 sv Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att själv - ständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Karaktäristiskt för utbildningen är projektbaserade studier samt rikligt utnyttjande av datorn i undervisningen. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska... 4 sv Engelska... 4 sv Matematik... 4 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 3 sv Yrkesämnen sv Kundservice...20 sv Ekonomitjänster...20 sv Kontorstjänster...10 sv Fördjupade alternativa studier...30 sv Kundbetjäning och försäljning Vård av kundförhållanden...20 sv Marknadskommunikation...10 sv Ekonomi- och kontorsservice Bokföring...20 sv Kontorstjänster...10 sv Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen...10 sv Valbara ämnen med allmänt innehåll... 9 sv I utbildningen ingår lärande i arbete (LIA) 30 sv. LIA förverkligas genom näringslivsprojekt, praktik i det åländska arbetslivet samt genom arbetsuppgifter i skolans café. Arbetsmöjligheter Efter examen kan du arbeta inom handeln, bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turismen, den offentliga sektorn samt inom media och industrin. Denna utbildning ger dig även goda förutsättningar för att starta eget och därför arbetar många merkonomer i dag som egen företagare inom olika branscher. Vidareutbildning För merkonomer är utbildningsområdet för vidare studier inom branschen stort. Du kan välja att fortsätta studera företagsekonomi vid Högskolan på Åland eller att studera ekonomi vid yrkeshögskolor eller högskola/universitet i Sverige och Finland. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom studier i HUTH-paketet som följer Ålands lyceums läroplan. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Den som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor Katarina Sundberg, tfn E-post: Studiehandledare Erika Eriksson, tfn E-post: MERKONOM Ålands yrkesgymnasium 17

18 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Hotell och restaurang HR 120 sv Utbildningsprogrammet ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom hotell och restauranger, storkök och sjöfart. Inom hotell- och restaurangbranschen har du hela världen som arbetsfält med många olika möjligheter. Programmet ger även en grund för vidare studier. Arbetet medför ofta tunga lyft vilket i längden kan vara ansträngande för rygg, nacke, skuldror och ben. Det är därför viktigt att du är i god fysisk kondition. Kock Kockyrket kräver händighet och kreativitet. Du specialiserar dig på matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap och ekonomi. Inom ramen för de valbara ämnena kan du välja inriktning och fördjupning inom yrket beroende på intresse och framtidsplaner, t.ex. fartygsekonomi. ÄMNESINDELNING Allmänna ämnen...21 sv Svenska...4 sv Engelska...4 sv Matematik...4 sv Fysik...1 sv Kemi...1 sv Informations- och kommunikationsteknologi...1 sv Samhällskunskap...3 sv Hälsa och idrott...3 sv Yrkesämnen...80 sv Att verka inom logioch restaurangverksamhet sv Tillredning av lunchrätter sv Tillredning av mat i portioner sv Matproduktion i storkök sv A la carte-matlagning sv Valbara ämnen...19 sv Valbara yrkesämnen...10 sv Valbara ämnen med allmänt innehåll... 9 sv Vidareutbildning Med kock som bas kan du söka vidare till bagare/restaurangkonditor, till den ettåriga linjen som servitör eller fortsätta studierna på högre nivå till chef inom hotell- och restaurangbranschen t.ex. vid Högskolan på Åland. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom studier i HUTH-paketet som följer Ålands lyceums läroplan. Övningsrestaurang Hjorten I utbildningen ingår praktik på övningsrestaurang Hjorten där studerande på åk 2 och 3 arbetar på helgerna. Restaurangen har öppet för allmänheten torsdags-, fredags- och lördagskvällar under läsåret utom under loven då restaurangen är stängd. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Studerande som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor Katarina Sundberg, tfn E-post: Studiehandledare Brita Enroth-Lindén, tfn E-post: KOCK 18 Ålands yrkesgymnasium

19 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Informations- och kommunikationsteknik DAT 120 sv Utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik har inriktningen programmering med vinkling mot webbutveckling. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor och marknadsföra via multimedia, men får också kunskaper i grundläggande företagsämnen. Du som studerande är driven, pålitlig, kreativ samt gillar att arbeta i grupp och med projekt. Ämnesindelning Allmänna ämnen sv Svenska... 4 sv Engelska... 4 sv Matematik... 4 sv Fysik... 1 sv Kemi... 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi... 1 sv Samhällskunskap... 3 sv Hälsa och idrott... 3 sv Yrkesämnen sv Grundläggande studier Arbete med serviceuppgifter...20 sv Systemanskaffning och ibruktagande sv Yrkesinriktade studier Definition och planering av programvaran...20 sv Implementering av programvaran...20 sv Administration av virtualisering av serverprogramvara.10 sv I yrkesstudierna ingår lärande i arbete och examensarbete. Valbara ämnen sv Valbara yrkesämnen...10 sv Valbara ämnen med allmänt innehåll... 9 sv Arbetsmöjligheter Databranschen växer i allt snabbare takt. Datakunniga personer behövs i alla branscher. Som datanom kan du arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller support. Med en examen med både IT och företagsekonomi leder det till goda möjligheter i arbetslivet eller till fortsatta studier på högskolor och universitet! Vidareutbildning Efter utbildningen är det möjligt att studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola i riket eller på Åland. I Sverige finns möjligheter till yrkeshögskoleutbildning som påbyggnad på programmet inom informations- och kommunikationsteknik. För många utbildningar i Sverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom att ersätta sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med HUTH. En högskoleförberedande utbildningshelhet inom yrkesutbildningen HUTH Den som söker till Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta studier i sina obligatoriska allmänna/gemensamma ämnen samt sina valbara studier med en högskoleförberedande utbildningshelhet (HUTH). Läs mer på sid 39. Biträdande rektor Katarina Sundberg, tfn E-post: Studiehandledare Brita Enroth-Lindén, tfn E-post: DATANOM Ålands yrkesgymnasium 19

20 PROGRAM Grundläggande yrkesutbildning Sjöfart SJ 120 sv Utbildningsprogrammet inom sjöfart ger dig under första studieåret en god inblick i alla de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och ger dig grundläggande kunskaper inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev som vaktman maskin eller däck redan efter första årets studier, vilket förutsätter att kraven på syn, hörsel och färgseende är godkänt. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. Ämnesindelning Studieår 1 Allmänna ämnen...8 sv Svenska...2 sv Engelska...2 sv Matematik...2 sv Informations- och kommunikationsteknik... 1 sv Hälsa och idrott...1 sv Platsansvarig Lasse Selander, tfn E-post: Studiehandledare Wiveca Eriksson, tfn E-post: Yrkesämnen...32 sv Vaktmansutbildning sv Navigation Fartygsmaskinteknik Säkerhets- och skyddsutbildning Handledd praktik Yrkesinriktade studier...7 sv Arbetet ombord på fartyg ställer särskilda krav på hälsan, som därför kontrolleras, dels innan man första gången får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS 1171/2010). De som ämnar söka till sjöfartsutbildning bör i god tid skaffa sig ett sjömansläkarintyg. Ett felfritt färgseende krävs för sjötjänst. 20 Ålands yrkesgymnasium

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer