MARKNADSFÖRINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSFÖRINGSPLAN 2014 2015"

Transkript

1 MARKNADSFÖRINGSPLAN

2 Innehåll Inledning... 3 Gislaveds kommun idag... 4 Visionen... 5 Målgrupper och målsättning... 6 Vår marknadsföring... 7 Möjliga aktiviteter, övergripande... 8 Aktiviteter, övriga fokusområden... 9 Budget, övergripande aktiviteter, Antagen av kommunstyrelsen den 23 september 2014, 367 Foto: Gislaveds kommun, Smålandsbilder.se 2

3 Inledning Det blir allt viktigare för dagens kommuner att marknadsföra och profi lera sig. Vi måste vara tydliga och uppträda som en enhet i vår kommunikation med medborgare, näringsliv och besökare. Detta för att våra invånare ska trivas och vilja stanna kvar. Men också för att attrahera nya medborgare, etablerare, besökare och medarbetare. Marknadsföringen syftar till att ge en positiv bild av hur det är att bo, leva och verka i vår kommun. Den ska även hjälpa till att stärka identitets känslan, samhörighetskänslan samt lojaliteten mot den egna kommunen. Nöjda invånare och besökare blir ambassadörer som för vårt budskap vidare och gör kommunen mer attraktiv. 3

4 Gislaveds kommun idag Gislaveds kommun ligger i västra Småland, mitt i södra Sverige. Det centrala läget ger ungefär en timmes bilresa till Jönköping, Växjö, Halmstad och Borås samt en och en halv timme till Göteborg. Gislaveds kommun är företagstät och entreprenörsandan som finns i regionen märks genom bredden på verksamheterna. Här finns allt från tillverkningsindustri och handel till teknikföretag och turismutveckling. Kommunen består av åtta tätorter som med sina olika karaktärer kompletterar varandra. Många av våra turismföretag ser vildmarken som en resurs och har tagit vara på förutsättningarna för äventyr och naturupplevelser. Med ca invånare, varav bor i centralorten Gislaved, är kommunen lagom stor. Lagom stor för korta avstånd till och från boende, jobb och förskola/skola och lagom stor för att invånarna ska kunna ta del av det rika fritids- och kulturlivet som finns i hela kommunen. Det ger en balans mellan arbete och fritid. Kommunens kärnvärden företagsamhet och handlingskraft och den lokala förmågan till nätverkande och samverkan skiljer oss från många andra företagstäta landsbygdskommuner. 4

5 Gislaveds kommun är platsen man gärna identifi erar sig med och har en god relation till. Visionen 5 Som övergripande mål för verksamheten har kommunstyrelsen tagit fram Vision Den kommunala organisationen, förtroendevalda och förvaltningar vill uppnå vision 2040 genom att vi: levererar en fungerande vardag för individen fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen Prioriterat område: barns lärande Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan. Prioriterat område: staden Gislaved Staden Gislaved upplevs och används som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare. Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet. Prioriterat område: företagsklimat och näringslivssamverkan I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet. Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun eller företag.

6 Målgrupper och målsättning Genom visionen är kommunens ambition tydlig och väl förankrad. Marknadsföringen är en viktig del för att visionen ska nås och tar förutom den övergripande marknadsföringen fasta på fyra huvudsakliga målgrupper. Besökare Deras upplevelse påverkas mycket av invånarnas gästfrihet och bemötande. Företag, befintliga och framtida Befi ntliga företag är viktiga budbärare och ambassadörer för näringslivet i kommunen. De möjligheter de ser till expansion och utveckling påverkar även nya etablerare. Invånare, befintliga och framtida Våra invånare är viktiga budbärare och am bassadörer för kommunen som boendeplats. I kontakt med andra människor återger de sin syn på kommunens service, information och fritidsutbud. Medarbetare, befintliga och framtida Genom att stärka den goda arbetsplatsen och skapa möjligheter för våra medarbetare ökar vi attraktiviteten och säkerställer en hög kompetens. Målsättning Den övergripande målsättningen är att alla marknadsinsatser på kort eller lång sikt ska skapa tillväxt och vara mätbara. Tillväxt i form av nya företag som etablerar sig i kommunen eller befi ntliga företag som expanderar, fl er infl yttade och fl er besökare. 6

7 Vår marknadsföring Nä ringsliv iv Tu rism Övergr rgripan ripand ande markna nadsf dsfö ring At trakti tiv Täto torter ter/ arbe bets givare boendemiljöe öer Syftet med marknadsföringsplanen är att få en gemensam grund att stå på. Det ger oss en beredskap och en ökad medvetenhet för att stärka Gislaveds kommuns attraktivitet. Marknadsföringen av kommunen är uppdelad i fyra målgrupper, vilka hålls samman av den övergripande marknadsföringen. Attraktiv arbetsgivare Attraktiva boendemiljöer Näringsliv Turism Tillsammans skapar de en positiv och tydlig bild av Gislaveds kommun. De övergripande målen nås genom att vi följer de sex styrdokument som utgör vår kommunikationsplattform. Grafisk manual Informations- och kommunikationsplan Marknadsföringsplan attraktiv arbets - givare Marknadsföringsplan Näringslivsstrategi Turismstrategi Aktiviteterna i respektive plan är i sin tur kopplade till de budgetmedel som fi nns avsatta. 7

8 Möjliga aktiviteter, övergripande Annonsering, webb och tidningar Demokratiarbete, exempelvis dialogcafé, open space-möten, idéverkstad, fokusgrupper och demokratitorgsträffar Gratisreklam, genom att få med inslag i exempelvis P4 eftermiddag och skicka pressmed delanden till branschtidningar så att vi syns i andra geografi ska områden Inflyttarpaket, utskick och gåva Informationstavlor, vid kommunens infarter Instagramkonto, där exempelvis en anställd i veckan berättar om sin vardag Internt stöd, årlig genomgång av lämpling marknadsföring tillsammans med respektive förvaltning Kampanjwebb, för specifi ka aktiviteter KKiK, prata om arbetet på bl.a. marknader Marknadsmaterial övergripande, kommunbroschyr, kommuntidning, vykort, karta Mässor, Affärsracet vartannat år Nästa kund-pinnar, för specifi ka aktiviteter Offentliga skyltar, exempelvis utanför våra verksamheter Pressmeddelanden Profilmaterial, gåvor som stärker vår identitet Radioreklam, vid lämpliga tillfällen Reklamskyltar, i sporthallar och på lagtröjor Rörlig bild, fi lmer för webb där vi syns med vårt eget budskap Sociala medier, interagera på Facebook och Twitter Sponsoravtal, Gislaved Drum & Drill Corps Sponsring av andra aktörers evenemang, exempelvis skidtävling, golftävling, volleyboll Studiebesök, besök från grundskolan i kommunhuset Webb, information på gislaved.se 8

9 Aktiviteter, övriga målgrupper Attraktiv arbetsgivare Ambassadörskap, storytelling Arbetsmarknadsdag på Gislaveds Gymnasium Broschyr, Vi fi nns här för dig, används vid rekrytering och mässor Jobbmässa, arrangerad av Arbetsförmedlingen Mässmaterial, färdigt att låna Mässor, besök på högskolor, exempelvis STARKdagen i Borås Skolor, tätare kontakt för praktikplats, examensarbete, projektarbete Webb, gislaved.se/karriar Attraktiva boendemiljöer Utrecht 2015, under hösten 2014, diskutera eventuell medverkan Kampanj, Flytta hem Näringsliv Ambassadörsprogram Blogg, twitter, webb intervjuer med personer som etablerat sig i kommunen Etablering, marknadsföra möjliga områden Lotsande organisationen, marknadsföra att den fi nns och hur den jobbar Samannonsering, Framtid Gnosjöregion Samarbete med fastighetsägare och butiksägare för ett mer attraktivt centrum Turism Cykel- och vandringskarta Fiskebroschyr Gislavedsleden Mässmaterial Mässor tillsammans med samarbetspartners Turismbroschyr Webb, visit-gislaved, smålandssjörike, visit-fegen 9

10 Budget, övergripande aktiviteter 2014 Mässor/arrangemang kr Vartannat år går pengarna till Affärsracet är det inget Affärsrace så då används de till andra arrangemang kr Gislaveds Volleybollklubb, sponsring nordiskt mästerskap i Gislaved kr Projektet Flytta hem kr Utrecht 2015, marknadsföringsmaterial Sponsoravtal Drum & Drill kr Marknadsföring kr kr Infl yttarpaket, brev och påse med broschyrer och gåva kr Sponsring Familjepicknick, arr. Engagemang Gislaved kr Reklamskyltar sporthallar, logotyp på lag tröjor - samarbete med fritidsförvaltningen kr Presentreklam och påsar till föreningar kr Gåva till elever vid studiebesök i kommunhuset kr Flaggor till våra verksamheter kr Annonsering i tidningar och på webb kr Övrigt 10

11 2015 Budget, övergripande aktiviteter Mässor/arrangemang kr Monter, monterhyra, presentreklam m.m. till Affärsracet. Sponsoravtal Drum & Drill kr Marknadsföring kr kr Infl yttarpaket, brev och påse med broschyrer och gåva kr Rörlig bild för att synas med vårt budskap på exempelvis Youtube kr Reklamskyltar sporthallar, logotyp på lag tröjor - samarbete med fritidsförvaltningen kr Presentreklam och påsar till föreningar kr Gåva till elever vid studiebesök i kommunhuset kr Flaggor till våra verksamheter kr Annonsering i tidningar och på webb kr Övrigt 11

12 gislaved.se

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer