Henry Björklund IT/ Bredbandsstrateg Hans Johnsson VD/ Marknadsförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henry Björklund IT/ Bredbandsstrateg Hans Johnsson VD/ Marknadsförare"

Transkript

1 Henry Björklund IT/ Bredbandsstrateg Hans Johnsson VD/ Marknadsförare

2 Uppvidinge Kommun

3 Uppvidinge Kommun Kommunfakta: invånare 8 inv/ km 2 40% arbetar inom industrin Kommunbudget 0,5 Miljarder

4 Uppvidinge Kommun Orter: Åseda Lenhovda Älghult Alstermo Norrhult Klavreström Fröseke Lindshammar Herråkra

5 Uppvidinge Kommun Några av våra industrier: Profilgruppen Norsk hydro Elitfönster Karlsonhus Ekeforshus Schunk Lenhovda fönster AMO Kabel Belysningsbolaget Lindshammars glasbruk

6 Uppvidinge Kommun Lite IT-Historik: Ny växelplattform IT-samordnare anställs Satsning på infrastruktur Första teknikern anställs (Utb) Andra teknikern anställs (Adm) Tredje teknikern anställs (Utb) Extern försäljning av växeltjänster Bredbandssatsning (Fiber, DSL) Driftorganisation för bredband Fjärde tekniker anställs (Adm)

7 Uppvidinge Kommun Utredningsunderlag: Uppvidinge kommunnät - vidareutveckling TietoEnator Infrastrukturutbyggnad DotCom Revisionsrapport IT-organisationen Komrev SAN-utredning mrs-data IT-infrastrukturprogram Trigon Förstudie regionala/lokala nät G-län Rejlers Utredning IT, telefoni, bredband Rejlers 2004 Beslut om alternativa driftsformer KS 2004 Kurs i Alternativa driftsformer Kommunförbundet Kronoberg

8 Bredbandsutbyggnaden i Uppvidinge kommun Beslut Den 29 januari 2002 fattade kommunfullmäktige beslut att godkänna det utarbetade förslaget till IT-infrastrukturprogram för Uppvidinge kommun. Programmet ska ge information om kommunens tankar och idéer för bredbandsutbyggnad inom sitt geografiska område. Det ska även ge information till framtida leverantörer av infrastruktur och bredbandstjänster. Kommunens geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för de förslag till ett målnät som presenteras i IT-infrastrukturprogrammet. Beräknad kostnad för nyförläggning av Målnät i Uppvidingekommun (enligt infrastrukturprogrammet): Kr

9 Uppvidinge Kommun Lite IT-Historik: År Antal datorer Adm Antal datorer Utb

10 Uppvidinge Kommun Lite IT-Historik: År Antal servrar Adm Antal servrar Utb 2 6

11 Uppvidinge Kommun Lite IT-Historik: År Backup kapacitet Mbyte Terabyte

12 Uppvidinge Kommun Problemställning: Budgetramar som inte tar hänsyn till omfattning och tillväxt Svårt få gehör för nya tjänster och nödvändiga investeringar Stora krav på IT-avdelningen som inte motsvaras av bemanning och budget IT-avdelningens tjänster betraktades som fri nyttighet Avsaknad av styrdokument för IT-avdelningens ansvar Stora dolda IT-kostnader Kommersiell verksamhet växel och bredband Driftorganisation för bredband saknades Intentionsavtal med Biva ang. försäljning av bredbandsnätet Konsekvensanalys saknades Avsaknad av helhetssyn hos politiker och ledning

13 Ortssammanbindande nät Röd heldragen linje = optofiber blå streckad linje = radiolänk Magenta heldragen linje = telestationsområden Gula fyllda fällt=täckning med ADSL-teknik

14

15 Bredband IT uppcom AB Telefoni

16 A V T A L angående förvärv av anläggningstillgångar Säljare: Uppvidinge Kommun Köpare: UppCom AB (f.d. Uppvidinge Utvecklings AB) Härmed träffas överenskommelse om att Uppvidinge Kommun avyttrar samtliga anläggningstillgångar som berör ITverksamhet, bredbandsverksamhet och telefoni till UppCom AB. Förvärvstidpunkt är 1 januari Tillgångarna överlåtes till följande värden: (kkr) IT-verksamhet Bredbandsverksamhet Telefoni Totalt Köpesumman regleras initialt med en revers på hela beloppet. Amorteringar påbörjas när UppCom AB har de finansiella förutsättningarna. Ränta på reversen skall tills vidare utgå med ett belopp som motsvarar kommunens avkastning på koncernkontot med tillägg på 1 %. Åseda Uppvidinge Kommun UppCom AB Per Elgestam Niklas Jonsson Kommunstyrelsens ordförande Styrelseordförande

17 Mål för Uppcom AB Affärs ide : Uppcom AB skall upplevas som den naturliga samarbetspartnern för privat och företagsmarknadens samlade IT-behov. Uppcom AB skall med ett långsiktigt ägande driva samt förmedla högkvalitativa tjänster via samarbetspartners, samt i egen regi med stor kundförståelse erbjuda den senaste tekniken till ett marknadsmässigt pris. Uppcom skall även garantera kompetens för drift och utveckling av Uppvidinge kommuns samlade tjänstebehov för IT, bredband samt telefoni. Kortsiktiga mål: -Öka kundstocken med tonvikt på fiberanslutningar -Öka tjänsteutbudet -Samarbete med lokala företag -Få koll på/identifiera hela vår teknikplattform -Locka till oss en stor etablerad tjänsteoperatör -Organisera oss som ett företag inte som två avdelningar - Fiber to the home konceptet

18 Resan med UppCom? Från förvaltning till företag! Vad är framgångsfaktorerna?? - Bra resultat ger handlingsfrihet - Det är bara vi som kan påverka vår situation - Förändrings benägenhet - Serviceinriktade - Kundförståelse - Självständighet och initiativförmåga - Kunskapsförmedling - Teamkänsla - Vi finns till för kunden inte tvärt om - Ha roligt på jobbet

19 Vi behöver bara göra en sak var....bättre varje dag!!!

20

21

22

23

24

25 UppCom AB Vad har åstadkommits med bolagiseringen? Övergripande inventering av all utrustning Kommunens alla IT-kostnader har synliggjorts Kostnaderna fördelas per arbetsplats/användare Resursinsatsen kan härmed följa tillväxten Klart definierade tjänster Tydliggjorda ansvarsområden Oberoende av kortsiktiga politiska beslut Kortare beslutsvägar Grundavtal reglerar UppComs åtaganden gentemot Uppvidinge kommun

26 Framtid - Fortsatt utbyggnad av fibernät, inriktning på FTTH samt företag - Utbyggnad av vita fläckar - Utökning av tjänsteutbud -Portal - Fler operatörer i nätet - Egna tjänster t.ex. redundans till företagskunder - Titta på möjligheter att bli ISP - Ev. egen mailserver/webserver - Driftinfo via telefon - VM-ware, SAN och fysisk säkerhet - IP-telefoni - Gemensamt övervakningssystem samt andra stödsystem - Omstrukturering av nät - renodla bredbandsnätet från kommunens nät - Redundant fiberring (Långsiktigt mål) - Utveckling av kommunala IT-tjänster - Samverkan med andra stadsnät och kommuner - Hosting tjänster för operatörer

27 Intäkter Sammanställning: fakturering Q ADSL-kunder: NetatOnce 439st Egna kunder: 259st ADSL Totalt: 416,000 kr/kvartal Fiber-kunder: 7st kunder faktureras: 87,500 kr/mån motsvarar: 262,000 kr/kvartal faktureras: 154,000 kr/kvartal faktureras: 56,600 kr/kvartal Totalt: 472,600 kr/kvartal (motsvarar på årsbasis: 1,890,400 kr) Tabell, fakturering kvartal kvartal belopp upprättad fakturering 2005 Q ,00 kr 2006 Q ,00 kr Kvartalsfakturering ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Belopp upprättad fakturering Budget ,00 kr ,00 kr Inkomster totalt (kommun + övriga affärer) Inkomster kommun 2006: ,00 Kr Inkomster övriga affärer 2006: ,00 Kr Totalt: ,00 Kr ,00 kr 2005 Q Q1 + 9% Totalsumman av upprättat fakturering har ökat med 9% sedan Q

28 Projektplan Glosäng, Merhult v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 31 v 32 v 33 v 34 v 35 v 36 Projning Offertförfrågan Skanova samlokalisering Offertförfrågan Skanova extern kabel Offertförfrågan Skanova antenninplac Offertförfrågan inplacering RL Tele2 Offertförfrågan inplacering RL Vodaphone Offertförfrågan inplacering RL 3GIS Offertförfrågan inplacering RL RPS Offertförfrågan inplacering övriga Markavtal HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ Best Skanova samlokalisering Best Skanova extern kabel Best Skanova antenninplac HBJ/DJ HBJ/DJ HBJ/DJ Offertförfrågan DSLAM mm Offertförfrågan RL Offertförfrågan grävning fiber Offertförfrågan fiber Offertförfrågan blåsning fiber Offertförfrågan svetsning fiber mm Markavtal Hans Hans Hans Hans Hans Hans HBJ/DJ Best DSLAM mm Best RL Best grävning fiber Best fiber Best blåsning fiber Best svetsning fiber mm Hans Hans Hans Hans Hans Hans Igångsättning

29 Portal för IT,Bredband och telefonitjänster

30

31

32

33

34

35

36

37 Likställighet inför kommunens framtida digitala tjänster? Road Show Syfte: - Att göra UppCom känt bland privatpersoner och företag - Presentera möjligheterna i stadsnätet - Sälja in norrlands konceptet till privatpersoner -Lindshammar, Ösjöbol, Sissehult, Nottebäck, Flybo, Ekhorva, Massamåla, Åkvarn, Marhult, Sävsjöström, Östervik-Merhult, Alstermo, Fröseke, Älghult, Målerås

38 Litet stadsnät i stort sammanhang. Highland-Net (Östlänken) Wexnet (IP-City)

39 Boxholm Eksjö 52 km 70 km 52 km 70 km 0 km 52 km 38 km 52 km 70 km Eksjö Vetlanda 38 km Boxholm 70 km + 20 Km 68 km 51 km Åseda 60 km Nässjö 88 km Sävsjö 85 km Växjö 58 km 30 km

40 HighlandNet Steg 1 BGP L3 Åtvidaberg Boxholm Vetlanda L2/3 Boxholm BGP Nässjö

41 HighlandNet Steg 2 GW respektive nät Åtvidaberg L3 Vlan interface BGP L2/L3 Boxholm L2/3 Vetlanda L2/3 Stadsnät BGP Vetlanda Boxholm Åseda Steg L3 Sävsjö Nässjö Växjö

42 HighlandNet Steg 2 logik GW respektive nät L3 Vlan interface Åtvidaberg Eksjö HSRP Boxholm L2/3 L2/3 BGP L2/L3 Routing Trunk Stadsnät BGP/OSPF Vetlanda Boxholm Åseda Steg L3 Sävsjö Nässjö Växjö

43 Hit har vi nått på 4,5 månad! Vad finns bakom knuten? Powerpoint-kurs kanske.

Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram. Uppvidinge Kommun

Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram. Uppvidinge Kommun Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram Uppvidinge Kommun IT-infrastrukturprogram Sida 1 (92) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 7 2.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 7 2.2 UPPDRAGSGIVARE

Läs mer

KommITS 10 år 1996-2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006

KommITS 10 år 1996-2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006 Jubileumskonferens Göteborg 10-11 maj 2006. Sid 2 (24) KOMMITS JUBILEUMSKONFERENS...4 FRAMTIDSEXPOSÉ MED PER STRÖM...5 RFID nu och i framtiden...5 Betalning med

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun Beslutad i kommunstyrelsen 2010-10-06 10KS/0426 177 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 KOMMUNENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH ORGANISATION AVSEENDE IT- INFRASTRUKTURFRÅGOR...5

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Strategisk plan 2014 till 2018

Strategisk plan 2014 till 2018 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst

Läs mer

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun IT-infrastrukturprogram Sunne kommun Godkänt av kommunstyrelsen 2001-12-04, 144 och av länsstyrelsen 2002-05-08, Reviderat 2006-08-14, 2006-09-18 och 2009-01-20, ks 4 Sunne kommun 2008-10-16 1.2 2 (40)

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun Sida 1 (27) Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun IT-infrastrukturplan Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-06-18, KS/2014-0127 Sida 2 (27) Innehåll INLEDNING 3 1 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Vännäs kommun 2015-2020. Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51

Bredbandsstrategi. för Vännäs kommun 2015-2020. Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51 Bredbandsstrategi för Vännäs kommun 2015-2020 Upprättad av Vännäs kommun i samarbete med AC-Net Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-15, Kf 51 Bredbandsstrategi Vännäs kommun 2015-2020 INNEHÅLL 1 Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer