Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-04-18"

Transkript

1 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Informationsmöte

2 Mötesdokumentation Hej alla fibervänner!! Här är presentationen från Långfredagens informationsmöte i Möjahallen. Förhoppningsvis talar de flesta bilderna för sig själv, men på vissa har jag lagt till pratbubblor för att förtydliga. Om du inte redan är medlem men önskar bli det och vill ha bredband så hänvisar jag till dokumentet Bli medlem i Möjaskärgårdens Bredband där kan du läsa mer om oss och om hur du blir medlem i föreningen. Har du fler frågor eller undringar är du alltid välkommen att kontakta mig via mail eller via mobilen Hälsningar Börje

3 Område för fiber

4 Agenda varför fiber i Möjaskärgården och varför just nu upphandling av kommunikationsoperatör medlemskap status antal medlemmar och anslutningsavtal status markupplåtelseavtal insatskapital - när och hur det kan/skall betalas tjänsteutbud kommunikationsoperatör eget arbete och materiel för detta plan för grävning och sjökabelförläggning pågående och planerade samförläggningar

5 Varför fiber? Fiber när du är hemma i huset och mobilt när du är ute Fiberbaserat och mobilt bredband kompletterar varandra Idag bygger vi med ett bidrag på kr Fiber kommer alltid att behövas larm, övervakning, vård i hemmet, nya tjänster kräver en fast förbindelse I denna etapp har vi bidragsstöd från EU, PTS och Värmdö kommun

6 Varför fiber? Mobiltrafiken väntas öka femfaldigt Snabbt slut på mobil surf när operatörerna snålar Länk till artiklarna här finns i nyhetsflödet på hemsidan

7 Upphandling KO Anbudstid 18 dec feb 2014 Inkomna anbud 2 st - Zitius - IP-Only KO = kommunikationsoperatör ser till att det lyser i fibern För föreningen mest fördelaktiga alternativ efter utvärdering är IP-Only Avtalsförhandlingar pågår

8 Upphandling KO Tjänsteleverantör Zitius IP-Only Alltele Ja Ja Bahnhof Ja Ja Bredbandsbolaget Ja På väg in Bredband2 Ja Ja ComHem Ja Ja Net at Once Nej Ja Sappa Nej På väg in Serverado Ja Nej T3 Ja Ja Tele2 Ja Ja Tyfon Ja Ja Universal Telecom Ja Ja Viasat Ja På väg in Likvärdigt utbud

9 Upphandling KO Utvärdering efter avtalsförslag från Zitius och IP-Only Kriteria Zitius IP-Only Flexibla abonnemang/fritidsabonnemang 2 5 Lägre priser 3 5 Batteribackup 0 5 Kundportal/websida 3 5 Samverkan drift/underhåll 5 5 Öppet nät 3 5 Utbud tjänsteleverantörer 5 5 Totalt 21 30

10 Vad kostar det? Idag Insatskapital Medlemsavgift 100 kr/år Idag = Nu har vi bidragsstöd från EU, PTS och Värmdö kommun när vi bygger vårt nät kr ( i bidrag) Nätavgift 100 kr/månad (förslag) för administration, drift och underhåll Tjänster i nätet (Internet, TV, telefoni)

11 Vad kostar det? Imorgon = efter att vi byggt nätet förbi din fastighet får du betala vad det kostar om du vill ansluta dig Imorgon Insatskapital kr Anslutningsavgift (minst kr + moms) Den verkliga kostnaden för anslutning från kopplingsskåp till fastighet (från kr + moms) Medlemsavgift 100 kr/år Nätavgift 100 kr/månad (förslag) för administration, drift och underhåll Tjänster i nätet (Internet, TV, telefoni)

12 Medlemskap Vi är just nu ca 364 medlemmar i föreningen, fördelade enligt följande - Stora Möja Södermöja 45 - Hemholmen Granholmen 20 - Södra Stavsudda 33 - Norra Stavsudda 60

13 Medlemskap Anslutningsavtal varav betalda 110 Markupplåtelseavtal Varav ej på ansluten fastighet 11 Målet är att ha 300 uppkopplade fastigheter till årsskiftet 2014/2015

14 Medlemskap Insatskapitalets storlek Styrelsen har beslutat att varje medlem skall betala en kapitalinsats på kronor fördelat på en grundinsats på 100 kr och en tilläggsinsats på kr. Inbetalning av insatskapital Insatskapitalet betalas mot faktura efter tecknande av anslutningsavtal. Finansiering Möjlighet finns att låna hela eller delar av kapitalinsatsen via Swedbank-Entercard och deras tjänst re:member.

15 Medlemskap Finansiering Erbjudande från Swedbank 16, 12 eller 24 månader?

16 Medlemskap Markupplåtelseavtal Ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan föreningen som ledningsägare och fastighetsägaren, vars fastighet berörs. Måste finnas för varje fastighet som föreningen skall dra fiberledning på. Ersättning för markupplåtelse utgår ej.

17 Medlemskap Deadline för anslutning idag á kr Stora Möja Möja-Långvik Tidpunkt när vi Ramsmora senast vill ha in Norrsundshage ditt påskrivna Berg anslutningsavtal Hamn Löka Möja öar Hemholmen, Högböte, Granholmen Tornö, Norrö, Korpholmen, Kålö Södermöja, Byholmen och glöm inte markupplåtelseavtalet

18 Medlemskap Deadline för anslutning idag á kr Norra Stavsudda Norra Stavsudda Saxaren, Lindholmen, Skällholmen Björkholm, Kurstack, Bugö, Västerholmen Norrholmen, Karsholm, Säck Träskö-Gåln, Ytterö Tidpunkt när vi senast vill ha in ditt påskrivna anslutningsavtal Södra Stavsudda Södra Stavsudda, Sandöskaten, Tjägö Söderholm, Krokholm, Oppholmen Korsö, Västra Delsholmen, Rönningsö och glöm inte markupplåtelseavtalet

19 IP-Only - Portal IP-Onlys hemsida, som du möter när du skall välja tjänster

20 IP-Only - Portal Prisexempel på Internettjänster

21 IP-Only - Portal Prisexempel på Internettjänst 250/100 Mbits/s från Bahnhof

22 IP-Only - HotSpot Korttidsabonnemang på Internet Korttidsabonnemang 5 enkla steg 1. Anslut dator till det röda uttaget 2. Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se 3. Registrera dig som användare 4. Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang 5. Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit eller betalkort Tjänsten aktiveras enligt vald tidsperiod! Prisexempel från tjänsteleverantören T timmar: 45 kr 7 dagar: 125 kr 30 dagar: 345 kr

23 IP-Only Tjänsteleverantörer och prisexempel Tjänsteleverantörer idag Tjänsteleverantörer som idag finns att tillgå. Ytterligare tjänsteleverantörer kommer att finnas i samband med att nätet aktiveras. Nedan visas prisexempel

24 IP-Only TV via fiber Tjänsteleverantör Paket Övrig funktionalitet Baspaket samt C-More Sveriges största TVutbud. Baspaket samt alla Viasat- och C-Morepaket Baspaket samt alla Viasat- och C-Morepaket Du kan koppla till egen hårddisk för att lagra/spela in så många program du vill TiVo TiVoToGo App för hemtelefoni var du än är Är och har länge varit en prispressare.

25 Triple Play Internet, TV och telefoni i en samlad tjänst

26 IP-Only - Paketlösning com hem En samlad tjänst, med Internet, TV och telefoni, som köps via föreningen om intresse finns från flera medlemmar Internet 100/10 Mbit/s, digital-tv, IP-telefoni Trådlös router med IP-telefonianslutning + digital- TV-box TV-utbud 18 kanaler 288 kr/mån, avtalstid fem år, tillvalsmöjligheter finns

27 Eget arbete I föreningens regi (tillsammans med områdesrepresentant) Hjälpa till med röjning av sly, buskar Käppning sätta ut hur, var fiber ska dras och kopplingsskåp ställas Uppsnyggning efter grävning Kollektiv olycksfallsförsäkring finns På egen fastighet Gräva ner/lägga kanalisation för fiber Förbereda för anslutningsbox i fastigheten

28 Eget arbete Materiel Fiberslang 16 mm Skyddsslang 32 mm Söknät eller söktråd Instruktion för slangläggning Instruktion för anslutning i hus OBS!! Mät upp hur lång slang du behöver innan du kontaktar oss och hämtar materiel Materiel finns att hämta på följande ställen Ulf Westerbergs verkstad, Möjaström Anderssons Båtvarv, Norra Stavsudda?? Vi kommer även att annonsera tider för avhämtning av materiel på hemsidan

29 Eget arbete Utdrag ur Värmdö Kommuns beslut angående strandskyddsdispens VIKTIGT!! Utbyggnad av fibernätet kommer ske på land och i vatten. Fiberkabels dragningen kommer till största del följa Vattenfalls ledningsdragningar längs befintliga vägar samt luftburna ledningar. Grävarbeten för stamledningar, till respektive abonnenters fastighetsgräns, kommer utföras med mindre grävmaskiner och schaktbredden avses bli ca cm samt schaktdjupet avses bli ca 40 cm. På respektive fastighet ska schaktdjupet vara maximalt 20 cm. Återfyllnaden av schakten skall göras med det material som grävts upp.

30 Eget arbete Entreprenörer bredband på egen tomt Grävare Företag Kontaktperson Telefon Mailadress Bygg o Schakt Berra Lindblad Berra Lindblad Möja Undins AB Kjell Undin Bjurmans Lastmaskiner AB Kjell Bjurman Möjaproduktion AB Per Olsson Erpemo Erik Pettersson Magnus Buhré Bygg o VVS Magnus Buhré Möja Djur o Natur HB Claes-Göran Larsson Här finns hjälp för arbete på egen fastighet. Spadtekniker Namn Telefon Mailadress Edward Blomqvist Johan Sundman Andreas Lindblad Marcus Lindblad Anton Carlsson Alexander Westerberg Alexander Ivarsson

31 Plan för arbetet Hösten 2013 Tillståndshantering Sjökabelförläggning i samarbete med Vattenfall Norra Stavsudda Vintern 2013/14 Detaljprojektering Tillståndshantering forts Våren 2014 Mars mitten juni Detaljprojektering forts Sjökabelförläggning + landfästen Norra Stavsudda forts Sjökabelförläggning + landfästen Södermöja-Södra Stavsudda Sjökabelförläggning + landfästen Västra Delsholmen Grävning kanalisation Stora Möja Nodhus Ramsmora

32 Plan för arbetet Sommaren 2014 midsommar mitten augusti Detaljprojektering forts Kanalisation Granholmen, Västra Delsholmen, Södra Stavsudda, Norra Stavsudda Luftledningar i hela området Hösten 2014 mitten augusti - oktober Nodhus Södra Stavsudda + Norra Stavsudda Sjökabelförläggning + landfästen övriga öar Kanalisation Södermöja Fiberblåsning och installation Vinter 2014 november - Fiberblåsning och installation och sen har jag säkert glömt att räkna upp något område eller ö

33 Plan för arbetet Vi har hittills Grävt och lagt fiberslang ca 4 km på Möja Lagt ut 16 km sjökabel och gjort ca 25 landfästen

34 Samförläggning Vattenfall Bergs by Långviksnäsvägen länsvägen vid telestation på Möja Norra Stavsudda Södermöja by Byholmen (utbyte av luftledningar) Bergs VA i hela Bergs VAs ledningsnät Kapellskatens vägsamfällighet.

35 Frågor och svar Nedan är två sidor med svar på frågor som ställdes under mötet hur går själva avtalstecknandet till? anslutningsavtal och markupplåtelseavtal finns på hemsidan under dokument och skrivs i två exemplar vardera. Skicka påskrivna avtal till föreningen (eller till din områdesrepresentant). Föreningen skriver på och skickar ett ex av vardera i retur tillsammans med faktura på kapitalinsatsen. när får vi reda på våra anslutningspunkter vid tomtgränsen? var ska jag gräva? när ska det vara klart? Anslutningspunkten kommer från närmaste kopplingsskåp(gul fyrkant på projekteringskartan) vilket kan ge en bra indikation på var man ska gräva. Ett annat alternativ är att fråga oss mig eller Uffe Westerberg, vi kan nog ge anvisning Vi håller på med instruktioner för grävning på egen fastighet Slangdragningen på egen fastighet måste vara klar när vi ska börja blåsa in fiber, vilket vi troligen kommer att börja med under sensommaren OBS!! Vi har fem års garanti på arbete gjort enligt anvisning

36 Frågor och svar Nedan är sista sidan med svar på frågor som ställdes under mötet hur stora nät kan man bygga mellan olika hus på samma fastighet? upp till 100 m går bra med nätverkskablar men det finns även andra lösningar t.ex sk Home Plugs markförläggning / luftledning? vi kommer att lägga fibern i mark i största möjliga mån, men när det inte går följer vi Vattenfalls luftburna nät. Sista sträckan från kopplingsskåp in i hus kommer inte att bli luftledning kommer det att bli aktuellt att föreningen beslutar om "paketlösningar? i så fall går vi absolut ut och frågar medlemmarna först

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Informationsmöte 2014-12-03 Agenda varför fiber i Möjaskärgården? vad kostar det? medlemskap status antal medlemmar och anslutningsavtal anslutningsavtal markupplåtelseavtal

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! 2012-12-19 1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på www.bynet.se

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer