Handbok Inloggningshanteraren. Oswald Buddenhagen Översättare: Stefan Asserhäll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Inloggningshanteraren. Oswald Buddenhagen Översättare: Stefan Asserhäll"

Transkript

1 Oswald Buddenhagen Översättare: Stefan Asserhäll

2 2

3 Innehåll 1 Inledning 6 2 Snabbstartsguide 7 3 Inloggningsfönstret 8 4 Anpassa inloggningshanteraren Inloggningshanterarens modul i systeminställningarna Allmänt Dialogruta Bakgrund Avancerade alternativ Lägga till, ta bort och ändra skrivbordsunderlägg och mönster Tema Stäng av Användare Bekvämlighet Automatisk inloggning Förvald användare Inloggning utan lösenord Filerna kdm använder för inställningar kdmrc - huvudkonfigurationsfilen för kdm Sektionen [General] i kdmrc Sektionen [Xdmcp] i kdmrc Sektionen [Shutdown] i kdmrc Sektionsklassen [X-:*-Core] i kdmrc Sektionsklassen [X-*-Greeter] i kdmrc Ange en permanent X-Server Åtkomstkontroll med XDMCP Ytterligare program Programmet Setup Programmet Startup Programmet Session Programmet Reset

4 6 Skapa teman för inloggningshanterarens välkomstruta Översikt av teman Detaljerad beskrivning av temats XML-format Toppnivånod Objektnoder Noder med layoutinnehåll Rutnoder Fasta noder Positionsnoder Visningsnoder Normala, aktiva, förmarkerade noder Stilnoder för grafiska komponenter Färgnoder för ansiktsbildbläddraren Textnoder Standardnoder Kompisnoder Anpassa ditt system för att använda inloggningshanteraren Att ställa in inloggningshanteraren Stöd för flera fönsterhanterare 51 9 Att använda inloggningshanteraren för fjärrinloggning (XDMCP) Avancerade ämnen Kommandouttag Övriga informationskällor Tack till och licens Ordlista 60 4

5 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver kdm, KDE:s skärmhanterare. kdm kallas också inloggningshanteraren.

6 Kapitel 1 Inledning Inloggningshanteraren tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt som låter dig logga in på ett system. Det begär användarnamn (inloggning) och lösenord, verifierar användarens identitet och startar en session. kdm är överlägsen xdm, X Display Manager, på ett antal olika sätt. 6

7 Kapitel 2 Snabbstartsguide Det här är en snabbstartsguide för användare som överensstämmer med följande: X är inställt och fungerar med kommandot startx från kommandoraden. Varje användare kommer i allmänhet bara använda en enda fönsterhanterare eller skrivbordsmiljö, och ändrar in valet särskilt ofta, eller har inga problem med att redigera en textfil för att ändra sitt val. Detta scenario är tillräckligt för många miljöer där en enda användare, eller flera användare, normalt startar datorn och loggar in till miljön de föredrar. 1. Skapa eller öppna filen ~/.xinitrc Om du redan har en fungerande ~/.xinitrc, gå till nästa steg 2. Om det inte redan finns en, lägg till en rad i ~/.xinitrc för att starta fönsterhanteraren eller skrivbordsmiljön du föredrar. För KDE ska du skriva in: startkde För andra fönsterhanterare eller skrivbordsmiljöer, måste du titta i deras dokumentation för att hitta rätt kommando. 3. Gör följande länk: ln -s ~/. xinitrc ~/. xsession Skriver du nu startx på kommandoraden, ska X startas med en KDE-session. Nästa uppgift är att prova kdm. Som root, skriv kdm på kommandoraden. Nu ska du se ett inloggningsfönster, som beskrivs i mer detalj i kapitel 3. Genom att skriva in ditt normala användarnamn och lösenord i fälten som tillhandahålls, och lämna alternativet Förval som vald sessionstyp, ska nu en KDE-session med ditt användarnamn startas. Om du har andra användare som ska ställas in, måste du upprepa proceduren ovan för var och en av dem. NOT Det här är bara en snabbguide för att komma igång och köra. Du vill troligen anpassa inloggningshanteraren ytterligare, till exempel för att dölja namn på systemkonton, för att tillåta ytterligare sessioner, och mycket mer. Läs gärna igenom resten av handboken för att ta reda på hur man gör dessa saker. 7

8 Kapitel 3 Inloggningsfönstret Inloggningshanterarens användargränssnitt består av dialogrutor. Den huvudsakliga dialogrutan innehåller: Grafiska komponenter som låter dig utföra behörighetskontroll. När den klassiska metoden för behörighetskontroll är vald, är de: Fältet Användarnamn där du anger ditt användarnamn. Fältet Lösenord där du anger ditt lösenord. (Valfritt) en lista som innehåller poster med namnet och en grafisk bild av varje användare (till exempel ett inläst fotografi). Att klicka på en post i listan är ekvivalent med att skriva in motsvarande användarnamn i fältet Användarnamn. (Valfritt) ett område till höger eller ovanför området för behörighetskontroll som kan användas för att antingen visa en statisk bild eller en analog klocka. Knappen Logga in som validerar kombinationen av användarnamn/lösenord och försöker starta en session av den valda typen. Knappen Meny, som visar en åtgärdsmeny med följande alternativ: (Valfritt) alternativet Sessionstyp för att välja sessionstyp (skrivbordsmiljö, fönsterhanterare) att starta. Se kapitel 8 för att ta reda på hur olika sessionstyper ställs in. (Valfritt) alternativet Metod för behörighetskontroll för att byta mellan olika metoder för behörighetskontroll, som det klassiska användarnamn + lösenord, smartkort, biometriska metoder, etc. Den verkliga behörighetskontrollen utförs med en kombination av PAMmoduler och motsvarande gränssnittsmoduler ( konversationsinsticksprogram ). Se Plugin slogin. (Valfritt på lokala skärmar) alternativet Byt användare... för att byta mellan lokala sessioner som kör i olika virtuella terminaler på datorn. (Valfritt på lokala skärmar) alternativet Starta om X-server, som avslutar X-Servern som kör för närvarande, startar en ny och visar inloggningsdialogrutan igen. Du kan använda det här om skärmens innehåll verkar felaktigt på något sätt. (Valfritt på övriga skärmar) alternativet Stäng förbindelsen som stänger förbindelsen med XDMCP-servern som du för närvarande är ansluten till. Om du kom till servern via ett värddatorval, kommer du tillbaka till det, annars återställs bara X-Servern och inloggningsdialogrutan visas igen. (Valfritt på lokala skärmar) alternativet Fjärrinloggning som visar en dialogruta för att välja en värddator med XDMCP-server där fjärrinloggning kan göras. (Valfritt på lokala skärmar) alternativet Konsollinloggning som avslutar grafisk inloggning, och lämnar dig på konsollen. Se ConsoleTTYs och ServerTTY. 8

9 (Valfritt) alternativet Stäng av... som visar dialogrutan Stäng av. Dialogrutan Stäng av visar ett antal knappar som gör att en av följande åtgärder kan utföras: Stänga av datorn Stäng av systemet på ett kontrollerat sätt, klart för att slå av strömmen. Starta om datorn Stäng av systemet och starta om. För system som använder Lilo eller Grub, är det möjligt att välja ett visst operativsystem att starta med en valfri kombinationsruta. Schemalägg... Om alternativet är aktiverat kan du använda det för att komma till en mer komplex avstängningsdialogruta. Se ScheduledSd för detaljinformation. Genom att trycka på knappen Avbryt återgår man till inloggningshanterarens vanliga dialogruta. 9

10 Kapitel 4 Anpassa inloggningshanteraren Det här kapitlet antar att inloggningshanteraren redan är igång på ditt system, och att du vill ändra beteendet på något sätt. När inloggningshanteraren startar, läser den sina inställningar från katalogen $KDEDIR /share/c onfig/kdm/ (det kan vara /etc/kde4/kdm/ eller något annat på ditt system). Huvudinställningsfilen är kdmrc. Alla andra filer hänvisas till från den, och kan lagras med vilket namn som helst, var som helst i systemet, men oftast är det inte särskilt vettigt av uppenbara skäl (ett speciellt undantag är hänvisning till inställningsfiler för en xdm som redan är installerad. Dock importerar en ny inloggningshanterare inställningar från filerna när den installeras, om den hittar en xdm som redan är installerad). Eftersom inloggningshanteraren måste vara startad innan någon användare är inloggad, hör den inte till någon särskild användare. Därför är det inte möjligt att ha användarspecifika konfigurationsfiler; alla användare delar på den gemensamma versionen av kdmrc. Av detta följer att inloggningshanterarens inställningar bara kan ändras av användare som har skrivrättighet för $KDEDIR /share/config/kdm/kdmrc (normalt begränsat till systemadministratörer som är inloggade som root). Du kan titta på den aktuella kdmrc-filen på ditt system, och du kan anpassa inloggningshanteraren genom att redigera den här filen. Som ett alternativ kan du använda det grafiska inställningsverktyget som tillhandahålls av systeminställningarna (i modulen Inloggningsfönster under kategorin Systemadministration). Resten av kapitlet beskriver inställning av inloggningshanteraren via modulen i systeminställningarna, och nästa kapitel beskriver alternativen som är tillgängliga i själva kdmrc. Om du bara ska ställa in lokala användare, bör systeminställningarna vara tillräcklig för dina behov. Om du måste ställa in inloggning från andra maskiner, eller har flera sessioner av inloggningshanteraren igång, måste du läsa vidare. 4.1 Inloggningshanterarens modul i systeminställningarna Med den här modulen kan du ställa in KDE:s grafiska inloggningshanterare kdm. Du kan ändra hur inloggningsskärmen ser ut, vem som har tillgång till datorn med inloggningshanteraren och vem som kan stänga av datorn. 10

11 NOT Alla inställningar skrivs till inställningsfilen kdmrc, som i ursprungligt tillstånd har många kommentarer för att hjälpa dig anpassa inloggningshanteraren. Genom att använda modulen i systeminställningarna plockas kommentarerna bort från filen. Alla tillgängliga alternativ i kdmrc täcks av kapitel 5. Alternativen som listas i det här kapitlet har en korsreferens till motsvarigheterna i kdmrc. Alla alternativ som är tillgängliga i systeminställningarna är också direkt tillgängliga i kdmrc, men motsatsen gäller inte. För att organisera alla de här alternativen, är modulen uppdelad i flera delar: Allmänt, Dialogruta, Bakgrund, Tema, Avstängning, Användare och Bekvämlighet. Du kan byta mellan delarna med flikarna längst upp i fönstret. NOT Du kan bara göra ändringar om du kör modulen med administratörsrättigheter Allmänt Först finns en kombinationsruta för att välja språk för inloggningsrutan, som motsvarar inställningen Language i kdmrc. Under delen Utseende finns ett alternativ för att använda kdm med teman aktiverade. Om Använd tema för inloggningshanteraren är markerat, kan inte inställningarna på sidorna Dialogruta och Bakgrund ställas in separat. Medan KDE:s stil beror på inställningarna för användaren som är inloggad, så kan inloggningshanterarens stil anpassas med alternativen Gränssnittsstil: och Färgschema:. De motsvarar nyckelorden GUIStyle och ColorScheme i kdmrc. Från rutan Teckensnitt på den här sidan kan du ändra teckensnitten som används i inloggningsfönstret. Bara teckensnitt som är tillgängliga för alla användare visas här, inte teckensnitt som är installerade för varje enskild användare. Du kan välja tre olika teckensnittsstilar från den här rutan (Allmänt:, Fel:, Välkomsttext:). När du klickar på Välj... visas en dialogruta där du kan välja den nya inställningen av teckensnittsstilen. Allmänt: är teckensnittet som används på alla andra platser i inloggningsfönstret. Fel: är teckensnittet som används när en inloggning misslyckas. Välkomsttext: är teckensnittet som används för rubriken (välkomsttext). Du kan också markera rutan som heter Använd kantutjämning för teckensnitt om du vill ha utjämnade teckensnitt i inloggningsdialogrutan Dialogruta Du kan ändra det visuella utseendet på kdm, KDE:s grafiska inloggningshanterare, på den här sidan, när teman inte används. Välkomsttext är inloggningsskärmens rubrik. Att ange den är särskilt användbart om det finns många servrar som användare kan logga in på. Du kan använda olika platsmarkörer som beskrivs tillsammans med motsvarande nyckel GreetString i kdmrc. Därefter kan du välja att antingen visa nuvarande systemtid, en logotyp eller ingenting alls i inloggningsrutan. Gör ditt val med alternativknapparna betecknade Logoområde:. Det motsvarar LogoArea i kdmrc. Om du väljer Visa logo kan du nu välja en logotyp: 11

12 Släpp en bildfil på bildknappen. Klicka på bildknappen och välj en ny bild från bildväljardialogen. Om du inte anger en logotyp visas den förvalda $KDEDIR /share/apps/kdm/pics/kdelogo.xpm. Normalt centreras inloggningsrutan på skärmen. Dra greppet för att flytta dialogrutan centrum till önskad position. Tangentbordskontroll är också möjlig: använd piltangenterna eller Home för att centrera. Observera att dialogrutans verkliga proportion troligen är annorlunda. De motsvarar nyckelordet GreeterPos i kdmrc Bakgrund Här kan du ändra skrivbordsunderlägget som visas innan användaren loggar in. Att välja Aktivera bakgrund låter dig redigera alternativen under den här fliken. Den här fliken består av tre områden: 1. Ett område för att välja skrivbordsunderlägg 2. Bildskärm för förhandsgranskning av skrivbordsunderlägget 3. Ett område för att bestämma bakgrundsfärg Bildskärm för förhandsgranskning Bakgrund Det här är ett förhandgranskningsfönster. Det ger dig en känsla vad du kan förvänta dig vid varje ändring. Den här rutan låter dig ladda ett skrivbordsunderlägg över färgtoningen som valdes i området ovan. Det finns tre val tillgängliga här: Ingen bild Ingen bakgrundsbild visas. Färg- och mönsterval nedanför gäller fortfarande. Bild En ensam bild används som bakgrund för det valda skrivbordet. Hur bilden positioneras och skalas kan finjusteras nedanför. Bildspel KDE låter dig ha ett automatiskt bildspel med skrivbordsunderlägg. Tryck på knappen Ställ in... för att anpassa det. I dialogrutan som visas kan du välja vilken bild eller katalog med bilder som helst som är tillgänglig på datorn, genom att använda knappen Lägg till... för att bläddra i filsystemet. Ta bort tar bort markerad rad från listan. Du kan välja tidsintervallet som en bild visas i rutan Ändra bild efter:, och du kan välja Visa bilder i slumpmässig ordning om du inte vill att de ska visas i ordningen som de listas. TIPS Att visa ett skrivbordsunderlägg kräver att bilden finns i minnet. Om du har ont om minne, rekommenderas att du använder en liten bild, eller ingen alls. Skala eller centrera en liten bild kräver fortfarande att en bild som är lika stor som din skärm finns i minnet. 12

13 Alternativ POSITION: Centrerat Bilden centreras på skärmen utan att ändra storlek på bilden. Bakgrundsfärgerna finns på alla ställen som bilden inte täcker. Sida vid sida Bilden dupliceras tills den fyller hela skrivbordet. Den första bilden placeras i övre vänstra hörnet på skärmen, och dupliceras neråt till höger. Sida vid sida centrerat Bilden dupliceras tills den fyller hela skrivbordet. Den första bilden placeras i mitten på skärmen, och dupliceras uppåt, neråt till höger och till vänster. Centrerat, max storlek Bilden placeras i mitten på skärmen. Den skalas så att den fyller skrivbordet, men den ändrar inte längd/bredd förhållandet på originalbilden. Det här ger dig en bild som inte är förvrängd. Sida vid sida, max storlek Bilden placeras i mitten på skärmen. Den skalas så att den fyller skrivbordet, men den ändrar inte längd/bredd förhållandet på originalbilden. Det här ger dig en bild som inte är förvrängd. Om det blir något utrymme över, så dupliceras bilden för att fylla det. Förstorat Bilden skalas så att den fyller skrivbordet. Den sträcks ut i alla fyra hörnen för att passa. Det kan förvränga bilden. Centrerad autoanpassning Om bilden passar skrivbordets storlek, fungerar det här läget som Centrerat. Om bilden är större än skrivbordet skalas den ner så att den passar, medan längd/bredd förhållandet behålls. Skala och beskär Förstora bilden utan att förvränga den till den både fyller skrivbordets bredd och höjd (beskär den om det behövs), och centrera den därefter på skrivbordet. Färger: Den första kombinationsrutan låter dig välja färgtyp, toning eller mönster för att visa under (eller istället för) skrivbordsunderlägget. TIPS Om du ska använda en bild som skrivbordsunderlägg, kan du hoppa över den här delen av dialogrutan. Om det valda skrivbordsunderlägget inte täcker hela skrivbordet, visas de valda färgerna fortfarande i det återstående området. Enkel färg Genom att välja det här läget, väljer du en färg med den första färgknappen, och hela bakgrunden fylls med den här enda färgen. Horisontell toning Genom att välja det här läget, väljer du två färger (med båda färgknapparna). KDE startar då med den primära färgen som väljes med den vänstra knappen vid skärmens vänsterkant, och byter långsamt till blandningsfärgen som väljes med den högra knappen, mot skärmens högerkant. Vertikal toning Genom att välja det här läget, väljer du två färger (med båda färgknapparna). KDE startar då med den primära färgen som väljes med den vänstra knappen vid skärmens överkant, och byter långsamt till blandningsfärgen som väljes med den högra knappen, mot skärmens underkant. 13

14 Pyramidtoning Genom att välja det här läget, väljer du två färger (med båda färgknapparna). KDE startar då med den primära färgen som väljes med den vänstra knappen vid skärmens alla hörn, och byter långsamt till blandningsfärgen som väljes med den högra knappen, mot skärmens mitt. Rörkorsningstoning Genom att välja det här läget, väljer du två färger (med båda färgknapparna). KDE startar då med den primära färgen som väljes med den vänstra knappen vid skärmens alla hörn, och byter långsamt till blandningsfärgen som väljes med den högra knappen, mot skärmens mitt. Toningens form skiljer sig från pyramidtoningen. Elliptisk toning Genom att välja det här läget, väljer du två färger (med båda färgknapparna). KDE startar då med blandningsfärgen som väljes med den högra knappen vid skärmens mitt, och byter långsamt till den primära färgen som väljes med den vänstra knappen, mot skärmens hörn, i ett elliptiskt mönster. Mönster Resten av listan är namn på diverse mönster eller strukturer som du kan välja. Se avsnittet Lägga till, ta bort och ändra mönster, för mer information om mönster. Välj primär färg med den första färgknappen. Om du har valt ett mönster som kräver att två färger ställs in, kan den sekundära färgen ställas in genom att trycka på motsvarande knapp. Blandning: Kombinationsrutan som heter Blandning:, innehåller alternativ som åstadkommer en jämn övergång (blandning) från skrivbordsunderlägget där det ändras till bakgrunden. 1. En kombinationsruta som låter dig välja blandningsläget. Många av lägena liknar blandningslägen för bakgrundsfärger. Välj läget från listan, och förhandsgranskningsfönstret visar hur det kommer att se ut. 2. Skjutreglaget Balans justerar blandningsförhållandet. Resultatet syns omedelbart i förhandsgranskningsfönstret. 3. Omvänd roller kan vända på bildens och bakgrundens roll för vissa typer av blandning Avancerade alternativ Under skärmen för förhandsgranskning, finns en knapp som heter Avancerade inställningar. För att använda ett externt program för att bestämma och ändra skrivbordsunderlägg för KDE, markera helt enkelt Använd följande program för att rita bakgrunden. Tillgängliga KDEprogram listas. Välj ett för att aktivera det Lägga till, ta bort och ändra skrivbordsunderlägg och mönster Det finns en knapp under förhandsgranskningsskärmen som heter Hämta nya skrivbordsunderlägg som hjälper dig att hämta nya skrivbordsunderlägg från en samling populära bilder på webbplatsen KDE-Look. Du kan förstås välja vilken bild som helst som du har tillgänglig som skrivbordsunderlägg, och den kan vara lagrad var som helst på hårddisken. För att ett skrivbordsunderlägg automatiskt ska visas i listan för alla användare, ska det sparas i katalogen $KDE DIR /share/wallpapers. Ett mönster är en bildfil som KDE använder som en mall för att rita skrivbordsunderlägget. Bildfilen tillhandahåller formerna, men KDE tillhandahåller färgerna. KDE levereras med flera mönster, och du kan också lägga till nya. 14

15 För att lägga till ett nytt mönster som är tillgänglig för alla användare på datorn, placera helt enkelt filen i $KDEDIR /share/apps/kdm/patterns/ Kopiera en.desktop-fil från den här katalogen, och ge den samma namn som den nya mönsterbildfilen. Ändra innehållet för att passa det nya mönstret. För att lägga till ett nytt mönster för en enda användare, lägg till filerna i $KDEHOME /share/app s/kdm/patterns/ För bäst resultat, ska mönstret vara en PNG-fil med gråskala Tema Den här sidan består av tre rutor: En lista med installerade teman, där du kan välja ett att använda. En skärmbild med en förhandsgranskning av det valda temat, och ytterligare information som Copyright och Beskrivning. Tre knappar för att installera eller ta bort ett tema och en knapp för att starta dialogrutan Hämta heta nyheter där du kan ladda ner nya teman. NOT Inställningarna på den här sidan är bara tillgängliga när teman är aktiverade Stäng av Tillåt att stänga av Använd kombinationsrutorna för att välja vem som kan stänga av datorn: Ingen: Ingen får stänga av datorn med kdm. Du måste vara inloggad, och köra ett kommando. Alla: Alla kan stänga av datorn med kdm. Endast root: kdm kräver att root-lösenordet skrivs in innan datorn stängs av. Du kan ställa in vem som har tillåtelse att ge ett avstängningskommando oberoende för Lokal: och Fjärr: användare. Kommandon Använd textfälten för att definiera det exakta avstängningskommandot. Kommandot Stäng av: har standardvärdet /sbin/halt. Omstartskommandot har standardvärdet /sbin/reboot. När Starthantering är inställd till Grub eller Lilo, erbjuder kdm alternativ för dessa starthanterare. Observera att alternativet inte är tillgängligt för alla operativsystem Användare Härifrån kan du ändra hur användarna representeras i inloggningsfönstret. Du kan använda System-UID:er för att ange ett intervall med giltiga UID:er som visas i listan, oberoende av användare som anges med namn. Normalt visas inte några användar-id mindre än 1000, som ofta är system- eller demonanvändare, eller några användar-id större än Du kan stänga av inloggningshanterarens användarlista helt och hållet i rutan Användare. Du kan välja bland: 15

16 Visa lista Visa bara användare som du särskilt inte har undantagit i listan intill. Om du inte markerar rutan visas ingen lista. Det här är den säkraste inställningen, eftersom både giltigt inloggningsnamn och lösenord måste gissas vid en attack. Det är också inställningen att föredra om du har mer än en handfull användare, annars blir listan själv ohanterlig. Automatisk komplettering Om detta alternativ är valt kommer kdm automatiskt att komplettera användarnamn medan de skrivs in på redigeringsraden. Omvänt val Tillåter att du istället väljer en lista med användare som ska visas, och alla andra användare visas inte. Du kan också markera kryssrutan Sortera användare, för att få användarlistan sorterad i alfabetisk ordning. Om den inte är markerad, visas användare i den ordning som de listas i lösenordsfilen. Inloggningshanteraren kompletterar också användarnamn automatiskt om du aktiverar alternativet Automatisk komplettering. Om du väljer att visa användare, så visar inloggningsfönstret bilder (som du väljer) av en lista med användare. När någon är klar att logga in, kan de välja användarnamnet/bilden, och skriva in lösenordet så loggas de in. Om du tillåter bilder för användare, kan du anpassa Källa för användarbilder. Här kan du ange var kdm hämtar bilderna som representerar användare. System representerar den globala katalogen. Detta är bilderna du kan ange nedan. Användare betyder att kdm läser användarens fil $HOME /.face.icon. De två valen i mitten anger ordningen att föredra om båda källorna är tillgängliga. Om du väljer att inte visa användare, så kommer inloggningsfönstret att vara mer traditionellt. Användare måste skriva sina användarnamn och lösenord för att logga in. Det här är sättet som är att föredra om du har många användare vid den här terminalen Bekvämlighet Under fliken Bekvämlighet kan du anpassa vissa alternativ som gör livet enklare för de lata, som automatisk inloggning eller inga lösenord. VIKTIGT Vänligen fundera både en och flera gånger innan du använder något av alternativen. Alla alternativ under fliken Bekvämlighet är mycket lämpliga för att allvarligt försämra systemets säkerhet. I praktiken ska alternativen bara användas i en fullständigt okritisk miljö, t.ex. en privat dator i hemmet Automatisk inloggning Automatisk inloggning ger vem som helst tillgång till ett visst konto på systemet utan att någon verifiering görs. Du kan aktivera det med alternativet Aktivera automatisk inloggning. Du kan välja kontot som används för automatisk inloggning i listan som heter Användare:. Med Lås session låses den automatiskt startade sessionen omedelbart (under förutsättning att det är en KDE-session). Det kan användas för att få en supersnabb inloggning begränsad till en användare. Automatisk inloggning kan förhindras genom att trycka ner Skift-tangenten omedelbart efter datorns X-Server byter till grafiskt läge, och släppa den när inloggningshanterarens timglass visas. 16

17 Förvald användare Du kan också välja vilken användare som är förvald när inloggningshanteraren startar. Normalvärdet är Ingen, men du kan välja Föregående för att låta inloggningshanteraren normalt välja användaren som senast lyckades logga in, eller du kan Specificera en särskilt användare som alltid ska väljas i listan. Du kan också låta inloggningshanteraren fokusera på lösenordsfältet så att du direkt kan skriva in lösenordet Inloggning utan lösenord Genom att använda den här funktionen, kan du låta vissa användare logga in utan att behöva ange lösenord. Aktivera den här funktionen med alternativet Aktivera inloggning utan lösenord. Under alternativet syns en lista med användare i systemet. Aktivera inloggning utan lösenord för enskilda användare genom att markera kryssrutan intill inloggningsnamnen. Normalt är den här funktionen avstängd för alla användare. VIKTIGT Återigen, det här alternativet ska bara användas i en säker miljö. Om du aktiverar den på ett mer allmänt tillgängligt system, måste du se till att bara användare med stora begränsningar i behörigheterna får tillgång till inloggning utan lösenord, t.ex. guest. Alternativet Logga in automatiskt efter en X-server krasch låter dig hoppa över behörighetskontrollen om X-servern kraschar. 17

18 Kapitel 5 Filerna kdm använder för inställningar Det här kapitlet dokumenterar filerna som styr kdms beteende. En del av det här kan också ställas in från modulen i systeminställningarna, men inte allt. 5.1 kdmrc - huvudkonfigurationsfilen för kdm Det grundläggande formatet hos filen är INI-likt. Alternativ är par av nycklar och värden, placerade i sektioner. Allting i filen är skiftlägeskänsligt. Syntaxfel och nycklar och sektionsidentifierare som inte känns igen gör att kdm ger felmeddelanden som inte är fatala. Rader som börjar med # är kommentarer. Tomma rader ignoreras också. Sektioner anges med [sektionsnamn]. Du kan ställa in varje X-skärm individuellt. Varje skärm har ett namn, som består av värddatornamnet (som är tomt för lokala skärmar som anges i filen StaticServers eller ReserveServers), ett kolon och ett skärmnummer. Dessutom hör en skärm till en skärmklass (som kan ignoreras i de flesta fall). Sektioner med skärmspecifika inställningar har den formella syntaxen [X- värddator [ : numme r [ _ klass ] ] - delsektion ] Alla sektioner med samma delsektion utgör en sektionsklass. Du kan använda jokertecknet * (matcha vilken som helst) för värddator, nummer och klass. Du kan utelämna avslutande komponenter, som då antas vara *. Värddatordelen kan vara en domänspecifikation som.inf.tu-dresden.de eller jokertecknet + (matcha alla som inte är tomma). Sektionen som en inställning verkligen hämtas från bestäms av följande regler: En exakt träff har företräde framför en delträff (för värddatordelen), som i sin tur har företräde framför ett jokertecken (+ har företräde framför *). Prioriteten minskar från vänster till höger för träffar som annars är lika. Exempel: skärmnamn mindator.mittnamn:0, klass skm [X-mindator.mittnamn:0_skm] har företräde framför [X-mindator.mittnamn:0_*] (samma som [X-mindator.mittnamn:0]) som har företräde framför 18

19 [X-mindator.mittnamn:*_skm] som har företräde framför [X-mindator.mittnamn:*_*] (samma som [X-mindator.mittnamn]) som har företräde framför [X-.mittnamn:*_*] (samma som [X-.mittnamn]) som har företräde framför [X-+:0_skm] som har företräde framför [X-*:0_skm] som har företräde framför [X-*:0_*] (samma som [X-*:0]) som har företräde framför [X-*:*_*] (samma som [X-*]). Dessa sektioner hör inte ihop med skärmen: [X-hansdator], [X-mindator.mittnamn:0_skr], [X-*:1], [X-:*] Vanliga sektioner är [X-*] (alla skärmar), [X-:*] (alla lokala skärmar) och [X-:0] (den första lokala skärmen). Formatet för alla nyckelord är nyckelord = värde. Nyckelord är bara giltiga i sektionsklassen de är definierade för. Vissa nyckelord gäller inte för vissa skärmar, och i så fall ignoreras de. Om en inställning inte hittas i någon sektion som passar in, används standardvärdet. Specialtecken måste citeras med bakstreck (inledande och avslutande mellanslag (\s), tabulatorer (\t), nyrader (\n), returtecken (\r) och bakstrecket självt (\\). I listor åtskiljs fält med kommatecken utan mellanliggande blanktecken. Vissa kommandosträngar utsätts för förenklad orduppdelning på samma sätt som sh: enkla citationstecken ( ) och dubbla citationstecken ( ) har vanlig mening. Bakstrecken citerar allting (inte bara specialtecken). Observera att bakstreck måste dubbleras på grund av de två nivåerna av citation. NOT En orörd kdmrc är mycket utförligt kommenterad. Alla kommentarer går förlorade om du ändrar filen med systeminställningarnas gränssnitt Sektionen [General] i kdmrc Den här sektionen innehåller globala alternativ som inte passar in i någon särskild sektion. ConfigVersion Det här alternativet finns bara för att rensa automatiska uppgraderingar. Ändra det inte, du kan störa framtida uppgraderingar och det kan göra att kdm inte kan köra. StaticServers Lista med skärmar (X-Server) som permanent hanteras av kdm. Skärmar med värddatornamn är främmande skärmar som redan antas köra. Övriga är lokala skärmar där kdm startar en egen X-Server. Se ServerCmd. Varje skärm kan tillhöra en skärmklass, tillagt till skärmnamnet åtskild med ett understreck. Se Avsnitt 5.2 för detaljinformation. Standardvärdet är :0. ReserveServers Lista med skärmar som används vid behov. Se StaticServers för syntaxen. ServerVTs Lista med virtuella terminaler att tilldela till alla X-Server. För negativa tal används absolutvärdet, och en VT tilldelas bara om kärnan säger att den är ledig. Om kdm gör slut på listan, tilldelar den lediga VT större än absolutvärdet för den sista posten i listan. Gäller för närvarande bara Linux. 19

20 ConsoleTTYs Alternativet är för operativsystem (OS) med stöd för virtuella terminaler (VT), både i kdm och i själva operativsystemet. För närvarande gäller det bara Linux. När kdm byter till konsolläge, börjar det bevaka alla TTY-anslutningar som listas här (utan det inledande /dev/ ). Om ingen är aktiv under en viss tid, byter kdm tillbaka till X- inloggning. PidFile Filnamnet som anges skapas för att innehålla en ASCII-representation av process-id för huvudprocessen i kdm. Process-id lagras inte om filnamnet är tomt. LockPidFile Det här alternativet styr om kdm använder fillåsning för att förhindra att flera skärmhanterare stöter ihop med varandra. Standardvärdet är true. AuthDir Det här namnger katalogen där kdm lagrar X-Server behörighetsfiler när sessionen initieras. kdm förväntar sig att systemet rensar den här katalogen från föråldrade filer vid omstart. Behörighetsfilen att använda för en viss skärm kan anges med alternativet AuthFile i [X-*- Core]. Standardvärdet är /var/run/xauth. AutoRescan Det här Booleska värdet styr om kdm automatiskt läser om sina konfigurationsfiler om det märker att de har ändrats. Standardvärdet är true. ExportList Ytterligare miljövariabler kdm ska skicka vidare till alla program som det kör. LD_LIBRARY _PATH och XCURSOR_THEME är bra kandidater. Annars ska det inte behövas särskilt ofta. RandomFile Om systemet inte har en inbyggd entropikälla som /dev/urandom (se RandomDevice) och ingen entropidemon som EGD (se PrngdSocket och PrngdPort) kör, går kdm tillbaka till sin egen slumptalsgenerering som bland annat successivt checksummerar delar av den här filen (vilken uppenbarligen bör ändras ofta). Det här alternativet finns inte på Linux och diverse BSD-versioner. Standardvärdet är /dev/mem. PrngdSocket Om systemet inte har en inbyggd entropikälla som /dev/urandom (se RandomDevice) läs slumpdata från en slumptalsgenereringsdemon som EGD (http://egd.sourceforge.net) via det här Unix-domänuttaget. Det här alternativet finns inte på Linux och diverse BSD-versioner. PrngdPort Samma som PrngdSocket, men använd ett TCP-uttag på den lokala datorn. 20

21 RandomDevice Sökvägen till en teckenenhet som kdm ska läsa slumpdata från. Tom betyder att använda entropienheten som systemet föredrar, om det finns en. Det här alternativet finns inte på OpenBSD, eftersom den använder funktionen arc4_random istället. FifoDir Katalogen där kommandouttag ska skapas. Lämna det tomt för att stänga av dem. Standardvärdet är /var/run/xdmctl. FifoGroup Vilken grupp det globala kommandouttaget ska höra till. Kan antingen vara ett namn eller en numeriskt identifiering. GreeterUID Användaren välkomstrutan ska köra som. Tom ger resultatet root. Ta hänsyn till påverkan på LogSource vid inställningen. DataDir Katalogen kdm ska lagra bestående arbetsdata i. Sådan data är till exempel föregående användare som loggade in på en viss skärm. Standardvärdet är /var/lib/kdm. DmrcDir Katalogen där kdm ska lagra användarnas.dmrc-filer. Det här behövs bara om hemkatalogerna inte är läsbara innan inloggning verkligen sker (som med AFS) Sektionen [Xdmcp] i kdmrc Den här sektionen innehåller alternativ som styr kdm:s hantering av XDMCP-begäran. Enable Om kdm ska lyssna på inkommande XDMCP-begäran. Standardvärdet är true. Port Det här anger UDP-portnumret som kdm använder för att lyssna på inkommande XDMCPbegäran. Om du inte behöver felsöka systemet, lämna kvar standardvärdet. KeyFile Standardvärdet är 177. Stilen XDM-AUTHENTICATION-1 för behörighetskontroll med XDMCP kräver en privat nyckel som delas mellan kdm och terminalen. Det här alternativet anger filen som innehåller dessa värden. Varje post i filen består av ett skärmnamn och den delade nyckeln. Xaccess För att förhindra obehörig XDMCP-tjänst och tillåta att en XDMCP IndirectQuery begäran skickas vidare, innehåller den här filen en databas med värddatornamn som antingen direkt får komma åt den här datorn, eller har en lista med värddatorer som en begäran ska skickas vidare till. Filens format beskrivs i Avsnitt 5.3. Standardvärdet är ${kde_confdir}/kdm/xaccess. 21

22 ChoiceTimeout Antal sekunder att vänta för att skärmen ska svara efter användaren har valt en värddator i urvalsdialogrutan. Om skärmen skickar en XDMCP IndirectQuery under den här tiden, skickas denna begäran vidare till vald värddator. Annars antas den vara från en ny session och urvalsdialogrutan visas igen. Standardvärdet är 15. RemoveDomainname När skärmnamn för XDMCP klienter beräknas, skapar namnupplösningen typiskt ett fullständigt kvalificerat värddatornamn för terminalen. Eftersom det ibland kan vara förvirrande, tar kdm bort domännamnsdelen från värddatornamnet om den är samma som domännamnet för den lokala värddatorn, när det här alternativet är aktiverat. Standardvärdet är true. SourceAddress Använd den numeriska IP-adressen för inkommande anslutning för värddatorer med flera hem istället för värddatornamnet. Det är för att undvika att försöka ansluta till fel enhet, som kan vara nerkopplat vid den här tiden. Willing Standardvärdet är false. Det här anger ett program som körs (som root) när en XDMCP DirectQuery eller BroadcastQuery tas emot och värddatorn är inställd för att erbjuda XDMCP skärmhantering. Utmatningen från programmet kan visas i ett urvalsfönster. Om inget program anges, skickas strängen Willing to manage Sektionen [Shutdown] i kdmrc Den här sektionen innehåller globala alternativ avseende avstängning av systemet. HaltCmd Kommandot (som utsätts för orduppdelning) att köra för att stanna eller stänga av systemet. Standardvärdet är något som är rimligt för systemet som kdm byggdes på, som /sbin/shutdown -h now. RebootCmd Kommandot (som utsätts för orduppdelning) att köra för att starta om systemet. Standardvärdet är något som är rimligt för systemet som kdm byggdes på, som /sbin/shutdown -r now. AllowFifo Om det är tillåtet att stänga av systemet via det globala kommandouttaget. Standardvärdet är false. AllowFifoNow Om det är tillåtet att avbryta sessioner som fortfarande kör vid avstängning av systemet via det globala kommandouttaget. Det här har ingen verkan om du inte AllowFifo är aktiverat. Standardvärdet är true. BootManager Starthanteraren som kdm ska använda för att erbjuda startalternativ i avstängningsdialogrutan. 22

23 None Ingen starthanterare Grub Grub starthanterare Grub2 Grub2 starthanterare Lilo Lilo starthanterare (bara Linux i386 & x86-64) Standardvärdet är None Sektionsklassen [X-:*-Core] i kdmrc Den här sektionsklassen innehåller alternativ som rör konfigurationen av kdmbakgrundsprogrammet (kärnan). OpenDelay Se OpenRepeat. Standardvärdet är 15. OpenTimeout Se OpenRepeat. Standardvärdet är 120. OpenRepeat De här alternativen styr beteendet hos kdm vid försök att öppna en anslutning till en X- Server. OpenDelay är pausens längd (i sekunder) mellan två försök. OpenRepeat är antalet försök som görs och OpenTimeout är tidsrymden som används för ett anslutningsförsök. Efter OpenRepeat antal försök har gjorts, eller om OpenTimeout sekunder har gått ut vid ett visst anslutningsförsök, anses startförsöket vara misslyckat. Standardvärdet är 5. StartAttempts Hur många gånger kdm ska försöka starta en foreign skärm som listas i StaticServers innan det ger upp och inaktiverar den. För lokala skärmar görs försöket bara en gång, och för XDMCP skärmar fortsätter klienten försöka för evigt (om inte alternativet -once angavs till denna X-Server). Standardvärdet är 4. ServerAttempts Hur många gånger kdm ska försöka starta en lokal X-Server. Att starta den omfattar att köra den, och vänta på att den ska komma igång. Standardvärdet är 1. ServerTimeout Hur många sekunder kdm ska vänta på att en lokal X-Server ska komma igång. Standardvärdet är 30. ServerCmd Kommandoraden för att starta X-Server, utan skärmnummer och VT-specifikation. Observera att med vissa X-Server (i synnerhet OpenSolaris) är det nödvändigt att placera de flesta ytterligare argument i ServerArgsLocal och ServerArgsRemote även om de är samma för båda. Strängen utsätts för orduppdelning. Standardvärdet är något som är rimligt för systemet som kdm byggdes på, som /usr/x11r6/bin/x. 23

24 ServerArgsLocal Ytterligare väljare till en X-Server för lokala sessioner. Strängen utsätts för orduppdelning. ServerArgsRemote Ytterligare väljare till en X-Server för fjärrsessioner. Strängen utsätts för orduppdelning. ServerVT Den virtuella terminal som en X-Server ska köra på. ServerVTs ska användas istället för det här alternativet. Lämna det som noll för att låta kdm automatiskt tilldela en VT. Sätt det till 1 för att undvika att tilldela en VT överhuvudtaget: det krävs för datorer med flera fysiska konsoller. För närvarande bara för Linux. ServerTTY Det här alternativet är för operativsystem utan stöd för virtuella terminaler, antingen i kdm eller i själva operativsystemet. För närvarande gäller det alla operativsystem utom Linux. När kdm byter till konsolläge, börjar det bevaka alla TTY-anslutningar (som anges utan det inledande /dev/ ) efter aktivitet. Om anslutningen inte är aktiv under en viss tid, byter kdm tillbaka till X-inloggning. ServerUID Användaren som X-Server ska köra som. Tom ger resultatet root. PingInterval Se PingTimeout. Standardvärdet är 5. PingTimeout För att upptäcka när fjärrskärmar försvinner, pingar kdm dem regelbundet. PingInterval anger tiden (i minuter) mellan varje ping och PingTimeout anger maximala tiden (i minuter) att vänta på att terminalen ska svara på en begäran. Om terminalen inte svarar, anses sessionen död och avslutas. Om du ofta använder X-terminaler som kan bli isolerade från den hanterande värddatorn, kan du vilja öka tidsgränsen. Det enda problemet är att sessioner fortsätter att existera efter terminalen har blivit avstängd av misstag. Standardvärdet är 5. TerminateServer Om kdm ska starta om en lokal X-Server efter sessionen avslutats istället för att återställa den. Använd det här om en X-Server har minnesläckor eller kraschar systemet vid återställningsförsök. Standardvärdet är false. Authorize Styr om kdm skapar och använder behörighetskontroll för lokal anslutning till en X-Server. För XDMCP skärmar används behörighetskontrollen som begärs av skärmen. Främmande skärmar som inte använder XDMCP stöder inte behörighetskontroll alls. Standardvärdet är true. AuthNames Om Authorize är sant, använd mekanismen för behörighetskontroll som anges här. Behörighetskontrollen MIT-MAGIC-COOKIE-1 är alltid tillgänglig. XDM-AUTHORIZATION-1, SUN-DES-1 och MIT-KERBEROS-5 kan också vara tillgängliga, beroende på byggkonfigurationen. Standardvärdet är DEF_AUTH_NAME. 24

25 ResetForAuth Vissa gamla X-Server läser om behörighetsfilen vid återställning av X-Server, istället för när den ursprungliga anslutningen kontrolleras. Eftersom kdm skapar behörighetsinformationen precis innan anslutning till skärmen, skulle inte en gammal X-Server få uppdaterad behörighetsinformation. Det här alternativet gör att kdm skickar SIGHUP till en X-Server efter att filen har uppdaterats, vilket orsakar att ytterligare en X-Server återställning sker, och under tiden läses den nya behörighetsinformationen. Standardvärdet är false. AuthFile Den här filen används för att kommunicera behörighetsdata från kdm till X-Server med X-Server kommandoradsväljaren -auth. Den bör finnas i en katalog som inte kan skrivas av alla, eftersom den lätt skulle kunna tas bort, vilket inaktiverar behörighetsmekanismen i en X-Server. Om inte angiven, skapas ett slumpmässigt namn från AuthDir och skärmens namn. Resources Det här alternativet anger namnet på filen som ska laddas av xrdb som resursdatabasen till skärmens rotfönster på skärm 0. KDE-program bryr sig i allmänhet inte om X-resurser, så alternativet behövs bara om programmet Setup behöver några X-resurser. Xrdb Programmet xrdb som används för att läsa X-resursfilen som anges i Recources. Kommandot utsätts för orduppdelning. Setup Startup Standardvärdet är ${x_bindir}/xrdb. Strängen utsätts för orduppdelning. Den anger ett program som körs (som root) innan välkomstfönstret visas. Det kan användas för att ändra utseende på skärmen omkring välkomstfönstret eller visa andra fönster (du kan t.ex. vilja köra xconsole här). Oftast används ett skript som kallas för Xsetup här. Se Avsnitt Strängen utsätts för orduppdelning. Den anger ett program som körs (som root) efter processen för behörighetskontroll av användaren har lyckats. Oftast används ett skript som kallas för Xstartup här. Se Avsnitt Reset Strängen utsätts för orduppdelning. Den anger ett program som körs (som root) efter sessionen avslutats. Oftast används ett skript som kallas för Xreset här. Se Avsnitt Session Strängen utsätts för orduppdelning. Den anger sessionsprogrammet som ska köras (som användaren som äger sessionen). Oftast används ett skript som kallas för Xsession här. Se Avsnitt Standardvärdet är ${x_bindir}erm -ls -T. FailsafeClient Om programmet Session misslyckas köra, återgår kdm till det här programmet. Programmet körs utan väljare, men kör med samma miljövariabler som sessionen skulle ha haft (se Avsnitt 5.4.3). Standardvärdet är ${x_bindir}erm. 25

26 UserPath Miljövariabeln PATH för en Session som inte tillhör root. Standardvärdet beror på systemet där kdm byggdes. SystemPath Miljövariabeln PATH för alla program utom Session som inte tillhör root. Observera att det är lämpligt att inte ta med. (nuvarande katalog) i det här värdet. Standardvärdet beror på systemet där kdm byggdes. SystemShell Miljövariabeln SHELL för alla program utom Session. Standardvärdet är /bin/sh. UserAuthDir När kdm inte kan skriva till den vanliga användarens behörighetsfil ($HOME/.Xauthority), skapar det ett unikt filnamn i den här katalogen och låter miljövariabeln XAUTHORITY peka på den skapade filen. Standardvärdet är /tmp. ForceUserAuthDir Om sant, används UserAuthDir utan villkor. Standardvärdet är false. AutoReLogin Om aktiverad startar kdm automatiskt om en session efter en X-Server krasch (eller om den avslutas med Alt+Ctrl+Backsteg). Observera att aktivera den här funktionen öppnar ett säkerhetshål: en säker skärmlåsning kan kringgås (om inte KDE:s inbyggda skärmlåsning används). Standardvärdet är false. AllowRootLogin Om inaktiverad, tillåt inte root (och alla andra användare med användar-id = 0) att logga in direkt. Standardvärdet är true. AllowNullPasswd Om inaktiverad, kan bara användare som har lösenord tilldelade logga in. Standardvärdet är true. AllowShutdown Vem som får lov att stänga av datorn. Det gäller både för välkomstrutan och kommandouttaget. None inget menyalternativ Stäng av... visas alls Root root-lösenordet måste skrivas in för att stänga av Alla alla kan stänga av datorn Standardvärdet är All. AllowSdForceNow Vem tillåts avbryta pågående sessioner vid avstängning. None ingen tvingad avstängning tillåts alls 26

27 Root root-lösenordet måste skrivas in för att tvinga fram avstängning Alla alla kan tvinga fram avstängning av datorn Standardvärdet är All. DefaultSdMode Standardvärdet för villkor och tid för avstängning. Schedule stäng av efter alla sessioner avslutats (möjligen omedelbart) TryNow stäng av om inga sessioner är öppna, gör annars ingenting ForceNow stäng av utan undantag Standardvärdet är Schedule. ScheduledSd Hur schemaläggningsalternativ för avstängning erbjuds: Never inte alls Optional som en knapp i den enkla avstängningsdialogrutan Always istället för den enkla avstängningsdialogrutan Standardvärdet är Never. NoPassEnable Aktivera automatisk inloggning på skärmen. Använd med extrem försiktighet! Standardvärdet är false. NoPassUsers Användarna som inte behöver ange ett lösenord för att logga in. Poster som inleds representerar alla användare i gruppen som namnges av posten. * betyder alla användare utom root (och andra användare med användar-id = 0). Ange aldrig root. AutoLoginEnable Aktivera automatisk inloggning. Använd med extrem försiktighet! Standardvärdet är false. AutoLoginAgain Om sant, logga in automatiskt efter automatisk utloggning. Om falskt utförs automatisk inloggning bara när en skärmsession startas. Standardvärdet är false. AutoLoginDelay Fördröjningen i sekunder innan automatisk inloggning går igång. Det är också känt som tidsfördröjd inloggning. AutoLoginUser Användare som ska loggas in automatiskt. Ange aldrig root! 27

28 AutoLoginPass Lösenord för användare som ska loggas in automatiskt. Det krävs inte om användaren inte är inloggad i en NIS- eller Kerberos-domän. Om du använder alternativet, måste du göra chmod 600 kdmrc av uppenbara skäl. AutoLoginLocked Lås omedelbart den startade sessionen automatiskt. Det fungerar bara med KDE-sessioner. Standardvärdet är false. SessionsDirs En lista med kataloger som innehåller definitioner av sessionstyper. Ordnade enligt minskande prioritet. Standardvärdet är ${kde_datadir}/kdm/sessions. ClientLogFile Filen som sessionens utdata ska omdirigeras till (i förhållande till användarens hemkatalog). Följande teckenpar ersätts av sina värden: %d %u %r %% den nuvarande skärmens namn inloggningsnamn för den nuvarande användaren till en början tom. Se nedan. ett ensamt % När det skapade filnamnet inte kan användas på ett säkert sätt och specifikationen innehåller %någontingr, provas andra namn: den här gången utvidgas %någontingr till någonti ng följt av ett slumpmässigt tal. Standardvärdet är.xsession-errors. ClientLogFallback Reserv när ClientLogFile inte kan användas. Samma expansioner stöds. Använd inte relativa sökvägar här. Standardvärdet är /tmp/xerr-%u-%d%-r. UseSessReg Anger om kdm:s inbyggda registrering med utmp/wtmp/lastlog ska användas. Om den inte gör det, ska verktyget sessreg användas i skripten Startup och Reset, eller som ett alternativ, ska modulen pam_lastlog användas i system med PAM aktiverat. Standardvärdet är true Sektionsklassen [X-*-Greeter] i kdmrc Den här sektionsklassen innehåller alternativ som rör konfigurationen av kdm-gränssnittet (välkomstrutan). GUIStyle Ange komponentstil för välkomstrutan. Tom betyder använd det inbyggda standardvärdet, vilket för närvarande är Oxygen-air. 28

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 8

Innehåll. 1 Inledning 8 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17

Innehåll. 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning... 14 1.2 Välkommen till Krusader!... 14. 2 Funktioner 17 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Paketbeskrivning...................................... 14 1.2 Välkommen till Krusader!................................. 14 2 Funktioner 17 3 Användargränssnitt 21 3.1 Användargränssnitt

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.7

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.7 för KMyMoney version 4.7 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som Handbok KDiff3 Joachim Eibl Översättare: Stefan Asserhäll Revision 0.9.92 (2007-31-03) Copyright 2002-2007 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute and/or modify

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth Skapa en webbplats med Wordpress En guide om hur man använder publiceringsverktyget Wordpress Skapa en webbplats med Wordpress.SE:s Internetguide, nr 9 Version 3.0 2010 Alfred Ruth 2008 2010

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Installation med DrakX. Mageias officiella dokumentation

Installation med DrakX. Mageias officiella dokumentation Installation med DrakX Mageias officiella dokumentation Installation med DrakX Installation med DrakX 2 Installation med DrakX Innehållsförteckning... 1 1. Mageia-installeraren DrakX... 1 1.1. Installationsstegen...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Installation med DrakX

Installation med DrakX Mageias officiella dokumentation Texter och skärmdumpar i denna manual finns under CC BYSA 3.0 licensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Denna manual är producerad med hjälp av Calenco CMS

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer