KVINNOKRAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOKRAFT 16.4-6.11 2011"

Transkript

1 KVINNOKRAFT

2 Kvinnokraft Behövs en utställning om kvinnokraft? Det tyckte vi. Vår historia skrivs tyvärr fortfarande mest ur männens synvinkel. Oftast var mannen familjeförsörjaren men utan mor, hustru eller hushållerska eller kanske en ogift syster blev livet svårt att leva. Det patriarkaliska systemet som fanns i byarna för inte så länge sedan vilade mycket på att allt skulle fungera i hushållet och jordbruket; den sociala samvaron, ett trivsamt hem, sociala markörer i heminredning, hyfsade gångkläder, ordning på tjänstefolket, barnuppfostran, och mat på bordet hela året. Alltså kvinnokraft! Utställningen Kvinnokraft fokuserar på kvinnor som gjort avtryck i vårt lokala kulturarv. Vem bryggde det godaste kaffet, tryckte den finaste osten, startade de livaktigaste affärsrörelserna eller kanske satte de fina herrarna på plats! Vi berättar om kvinnor under olika tider som imponerat på sin omgivning genom sin rådighet, självständighet och mod. Vi vill därigenom peka på kvinnans starka men osynliga roll i samhället förr. Genom utställningen belyser vi viktiga existentiella frågor ur ett kulturarvsperspektiv. De som hjälpt oss med urvalet är hembygdsrörelsen i Tomelilla kommun som verkligen kan sin egen historia och gör en lysande insats för kulturarvets bevarande. Väldigt många av dem är kvinnor. De för sina tidigare medsystrars kunskaper vidare om hur man tryckte ost, bakade bröd, bykte tvätt, odlade lin, spann, kardade, broderade, vävde och mycket, mycket mera

3 Varje institution och förening har bidragit med föremål och berättelser om hur det var att vara kvinna på landsbygden från 1700-talet till 1960-talet. Tillsammans har vi skapat en tillbakablickande utställning och den gemensamma utställningssatsningen är en del av projektet kulturhistorien.se - Fyra utställningar knyts ihop till en och leder ut till de olika institutionerna Tomelilla Konsthall, Klostret i Ystad, Österlens museum, Glimmingehus och framförallt till hembygdsgårdarna i Tomelilla kommun. Välkomna! Utställningarnas öppettider: Kvinnokraft 16/4-6/11 Tomelilla konsthall Tis-fre 10-17, lör-sön Juni-augusti lör-sön Så skall du leva 19/6-31/12 Klostret i Ystad Tis-fre 12-17, lör-sön /6-14/8 mån-fre 10-17, lör-sön PERSONLIGT år av Österlens historia 2/6 Österlens museum Tis-fre 12-16, lör-sön tom 6 juni Mån-fre 11-17, lör-sön Medeltidssommar Glimmingehus Dagligen t o m 31/5 Dagligen t o m 7/8 Dagligen t o m 30/9 Helger t o m 30/10 För mer exakt information om öppettider och program se eller respektive arrangörs hemsida.

4 Agusastugan Agusastugan är ett ganska typiskt österlenskt småbrukarställe, vilket stått orört sedan sista ägaren avled I norra delen av Agusa by, på vägen mellan Hörröd och Andrarum, finner du den Agusastugan. En vinkelbyggd korsvirkesgård från mitten av 1800-talet. Den sista personen som bodde på gården var Anna Mårtensson och hon lämnade den i samma skick som då hon föddes här 1873 med möbler, kläder, verktyg, husgeråd med mera i orört skick. Den 6 februari 1946 köpte Albo Härads Hembygdsförening Agusastugan på auktion och idag vårdas den av dem tillsammans med Agusa byalag och fungerar som hembygdsmuseum. Agusa byalag bildades den 1 maj 1980 med både sommarboende och bofasta medlemmar. En av de stora uppgifterna var att vårda Agusastugan.

5 Bondrumsgården Den vackra Bondrumsgården är en av de bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. De äldsta delarna är från År 1972 brann den så kallade Ravlundagården ner på Skansen och de letade efter en bra ersättare. Valet hamnade på Bondrumsgården. Detta väckte tursamt nog ett ramaskri hos ortsbefolkningen, som protesterade kraftigt. Motståndet gav resultat och än idag hittar du Bondrumsgården strax norr om Fågeltofta, mellan S:t Olof och Andrarum. Kostallet eller manesed, som man säger på skånska, byggdes 1767 och har i stort sätt bevarats i ursprungligt skick ända fram till idag. Mycket på Bondrumsgården är orört från tidigt 1800-tal.

6 Christinehofs slott År 1737 fick Georg Mockelten i uppdrag av Christina Piper att uppföra ett storslaget slott i tre våningar och med två flyglar. Slottet fick på Christinas begäran karolinska drag med brutet sadeltak, eller mansardtak, för att hedra hennes bortgångne make, Kungliga rådet och Fältmarskalken Carl Piper ( ). Runt slottet anlades vackra barockträdgårdar som ramades in av dubbla alléer längs sidorna. Idag är Christinehofs Slott en del av Christinehofs Ekopark som visar, värnar och vårdar natur- och kulturvärdena som omger Christinehofs slott. Under säsong arrangeras guidade turer och aktiviteter för både vuxna och barn på slottet och i dess omgivningar. Slottsäventyret, Nyfiken på 1700-talet och fladdermussafari är några exempel. Grupper kan boka möten, konferenser och aktiviteter året runt. Slottsarkivet på Christinehofs slott är en unik samling dokument från 1600-talet och framåt. I slottets bottenvåning ligger slottscaféet, slottsbutiken och en mindre utställning om Christinehofs Ekopark. På slottets andra plan finns Grevinnans våning som är öppen för visning med guide eller att upptäcka på egen hand. Christinehofs slott var ett av de första i landet att öppna för allmänheten. Idag har Ekoparken cirka hundratusen besökare varje år.

7 Folklivsgruppen Ramslif Ramslif är en ideell förening med sin hemvist i Ramsåsa, strax utanför Tomelilla i sydöstra Skåne. Föreningens syfte är bland annat att i tal, skrift och audiovisuellt producera och framföra folklivsskildringar i form av folklustspel. På så sätt kan de visa hur våra förfäders liv gestaltade sej på 1800-talet och tidigt 1900-tal. Men främst är deras föreställningar till för att underhålla och roa publiken, föreställningarna är en blandning av folklustspel och med en historisk anknytning började föreningen med att framföra ett kyrkospel i Ramsåsa kyrka, som visade på hur en vanlig söndag med gudstjänst kunde gestalta sig i en vanlig landsortskyrka på 1850-talet. Efter uppstarten i slutet på 1980-talet har det blivit ett 30-tal uppsättningar med folklustspel om livet på landet. Deras devis och tolkning av folklustspel är att man skall skratta av hjärtats lust och ha ett oförglömligt minne av föreställningen med sig. Deras stil bygger på en kombination av skämt och allvar, inte så att man sätter skrattet i halsen, utan mer att man efteråt funderar lite grann på vad man har sett och upplevt.

8 Glimmebodagården I de natursköna norra Brösarps backar hittar du Glimmebodagården. Gården har anor tillbaka till 1700-talet och byggnadsättet är typiskt för de sätt som utvecklades i Norra Albo härad under den här tiden. Loglängornas väggar in mot gården är av furukorsvirke och ytterväggarna mot backarna är av gråsten. De övriga delarna av gården är byggda i korsvirke av ek. Taket är av halm och vass. I början av 1960-talet genomgick gården en yttre restaurering, men i övrigt har gården kvar det skick som den lämnades i när den slutade brukas. Troligtvis är boningslängan den äldsta delen av gården och byggdes förmodligen någon gång på 1700-talet. Bostadslängan har även en tidstrogen möblering och inredning. Tidsepoken som skildras är mitten av 1800-talet. Det ursprungliga huset som byggdes på platsen var ett skogvaktartorp. Detta uppfördes 1624 och ägdes av Glimmingehus. Det som skulle vaktas var Glimmingeskogen. Gården förvaltas idag av Albo Härads Hembygdsförening och ägs av Assi Domän.

9 Hans Nilsgården Kverrestad Vackra Hans Nilsgården med anor från 1700-talet är alltid värt ett besök. Oavsett årstid. Gården härstammar från början av 1700-talet. Hans Nilssläkten ägde gården tills den 1949 förvärvades av Kverrestads Hembygdskrets. Gården är tidstroget inredd och möblerad. Taket är av vass och väggarna består av lera (sk. klineväggar). Trädgården är bevarad i ursprungligt skick. Belägen cirka 200 meter väster om Kverrestads kyrka.

10 Othinslunda hembygds- och borstmuseum I Onslunda ligger Sveriges enda och unika borstmuseum inrymt i hembygdsmuseet. Den mest kända delen av museet är borstbinderiet. Här får man en inblick i hur man förr tillverkade borstar för hand och senare med maskin. Onslunda är sedan gammalt ett borstbindarsamhälle och har tidigare haft två större fabriker. Idag finns endast en liten maskintillverkad produktion kvar i huset bredvid museet. På borstmuseet kan du mot en kostnad prova på att göra din egen borste. I hembygdsmuseet finner man en del av museets samlingar i form av bohag och husgeråd. Tidstypiskt inrett. Alma Trapps affär har en gång funnits i Onslunda och nu finns den autentiskt uppbyggd och inredd på museet. Här finns också viss försäljning av borstar och godis. I museet finns också en liten skolsal med bänkar, kateder och underbara undervisningsplanscher upphängda på väggarna. I anslutning till museet finns också en vagnhall. Där hittas bland annat en likvagn som varit i bruk i Onslunda till tidigt 1940-tal. De flesta vagnarna i hallen drogs av hästar.

11 Tomelilla Byagård Följ med bakåt i historien, till den tid då Tomelilla bara bestod av sju gårdar och några gathus. Byagården från 1850-talet är den enda återstående byggnaden av Tomelilla bys ursprungliga sju gårdar och några gatuhus, som dessutom ligger på samma plats sedan enskiftets införande i början på 1800-talet. Per Jönsson hette den sista enskilda ägaren och år 1926 köptes gården av Föreningen Tomelilla Byagård. Den mycket vackra gården består av fyra längor med en stomme av korsvirke och halmtäckta tak. Det finns även en tillhörande samling av redskap och husgeråd.

12 Tomelilla Hembygdskrets Tomelilla hembygdskrets grundades 1966, på kyrkoherde Curt Wallins initiativ. Föreningen Tomelilla hembygdskrets har till ändamål att medverka till att Tomelillabygdens kulturtraditioner bärs vidare till kommande generationer. Att låta nedteckna muntliga traditioner rörande folktro och folkliv samt minnen och hågkomster från gången tid är en av uppgifterna likaså att förteckna, kopiera och arkivera äldre handlingar och kartmaterial samt att insamla fotografier över personer, fornminnen och bebyggelse. Genom föreläsningar, studiecirklar och hembygdsaftnar vill man stimulera till fördjupad kunskap om bygden likaså genom att bearbeta och i tryck utge källmaterial samt årsbok.

13 Agusastugan 6 5 Glimmebodagården 7 Christinehofs slott 3 Bondrumsgården Othinslunda hembygds- och borstmuseum 4 8 Ramslif 1 2 Hans Nilsgården Tomelilla Byagård 1. Tomelilla Byagård, centrala Tomelilla 2. Hans Nilsgården, Kverrestad 3. Bondrumsgården, Bondrum 4. Othinslunda hembygds- och borstmuseum, Onslunda 5. Glimmebodagården, Norra Brösarp 6. Agusastugan, Agusa 7. Christinehofs slott, Andrarum 8. Ramslif, Ramsåsa

14 Programv April 19 april kl Katarina - kejsarinna av Ryssland Curth Sjöholm, skribent och kulturgeograf Plats: Tomelilla konsthall 26 april kl Folkliga strumpor - symbolik & historik Barbro Lindholm, fil. kand etnologi, Färs härads hembygdsförening Plats: Tomelilla konsthall Maj 21 maj kl Gör din egen borste - prova på borstbindning Inger Ohlsson, kursledare vid Othinslunda borstmuseum Plats: Tomelilla konsthall 40 kr/person, materialkostnad/borsten får man ta med sig hem 29 maj kl Osttillverkning Plats: Glimmebodagården Juni 4-19 juni Ti Kloga Thilda kan man ju ente gå Plats: Folkslivsgruppen Ramslif i Ramsåsa För mer information om tider och biljetter se 11 juni kl.14 Christina Piper - makt, gods och kultur Svante Norrhem, professor i historia, Umeå. Plats: Christinehofs slott Inträde: 120 kr inkl. fika Bokning måste ske för pedagogiska visningar för skolklasser eller För mer exakt information om programmet och hembygdsföreningarnas verksamhet se eller respektive arrangörs hemsida.

15 erksamhet Juli 5 juli kl Slöjdträff Singlade bollar Material till boll kan köpas på plats Plats: Augusastugan 24 juli kl Linberedning Plats: Glimmebodagården Augusti 7 augusti kl Slöjdträff Tvistsöm/yllebroderi Medtag eget arbete Plats: Bondrumsgården 14 augusti kl Byagårdens dag med hantverk- vävning, knyppling, frivoliteter m.m. Plats: Tomelilla byagård 21 augusti kl Brödbak och Öppet hus Plats: Hans Nilsgården Kverrestad September 20 september kl Allt skulle tas tillvara-lantbrukarfruarnas arbete under mitten av talet Barbro Henriksson, kulturhistoriskt intresserad av agrarhistoria med tonvikt på lanthushållsarbete. Skånska lantbruksmuseet i Alnarp Plats: Tomelilla konsthall Oktober 20 oktober kl Kvinnliga öden och förebilder- Kåseri om österlenska kvinnor Lena Alebo, Österlens museum Plats: Tomelilla konsthall

16 Ett stort tack till alla de ideella krafter som medverkat och gjort utställningen möjlig Medverkande institutioner och hembygdsgårdar Tomelilla Byagård, Hans Nilsgården Kverrestad, Othinslunda hembygdsoch borstmuseum, Bondrumsgården, Glimmebodagården, Agusastugan, Christinehofs slott, Folkslivsgruppen Ramslif, Tomelilla hembygdskrets, Tomelilla konsthall, Klostret i Ystad, Skånes hembygdsförbund I samverkan har vi tagit fram källmaterial och producerat utställningen Kvinnokraft. KULTURHISTORIEN.SE YSTAD & ÖSTERLEN Crafoordska stiftelsen Utställningsidé: Håkan Nilsson, Klostret i Ystad Redigering av texter: Håkan Nilsson, Maria Casagrande och Ingela Bergils Utställningsbygge: Tomelilla Konsthall och Klostret i Ystad Inlånade föremål: Hembygdsföreningarna i Tomelilla kommun, Christinehofs slott, Klostret i Ystad samt privatpersoner Bilder: Lucas Gölén, Annika Mattsson, Petter Gustafsson, Kenneth Olsson, Jan-Leo Grabbellus, Christer Rasmusson, Tomelilla Hembygdskrets, Ljunits och Herrestads hembygdsförening Filmredigering: Peggy Eklöf Textinläsning: Ann-Christine Göransson Kataloglayout: Kristin Svensson, Tomelilla konsthall Utställningen producerad 2011

Härjedalens hembygdsgårdar

Härjedalens hembygdsgårdar Härjedalens hembygdsgårdar Innehåll Överhogdal...4 Ytterhogdal...6 Älvros...8 Lillhärdal...10 Sveg...12 Remmet...14 Vemdalen...16 Hede...18 Funäsdalen...20 Vänsjö, Ängersjö och Linsell...22 Fornminnesparken

Läs mer

Bilaga 5 Frågor om landsbygdskultur, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB vt 2008

Bilaga 5 Frågor om landsbygdskultur, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB vt 2008 Bilaga 5 Frågor om landsbygdskultur, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB vt 2008 Resultat Av de 27 som svarade var 10 män och 17 kvinnor. Åldersfördelningen var 22% mellan 10-20 år, 44% mellan 21-30

Läs mer

Väggmålningar. Takseminarium. Öppen gård. Rapportering från årsmötet. Lördagstips

Väggmålningar. Takseminarium. Öppen gård. Rapportering från årsmötet. Lördagstips Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner. MEDLEMSBLAD NR 3 2012 UR INNEHÅLLET Väggmålningar Vi besöker Asta Hansson

Läs mer

TranesBladet. Skåne Tranås September 2014 Nr 3

TranesBladet. Skåne Tranås September 2014 Nr 3 TranesBladet Skåne Tranås September 2014 Nr 3 Traningar! TranesBladet Ansvarig utgivare: Lars Olof Glifberg Tranås Ungdomsförening Ordförande: Lars Olof Glifberg Redaktör: Gunilla Blomberg 0704-86 85 49

Läs mer

Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation

Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation 16 Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation 2 Styrelse 2006 15 SKÄRGÅRDSBIODLARNA Denna tidning är utgiven av Skärgårdsbiodlarna. En medlemstidning skall vara

Läs mer

www.slojdiskane.se www.hemslojden100ar.se

www.slojdiskane.se www.hemslojden100ar.se Fredrik Lindkvist del av Hemslöjden på Liljevalchs Ur innehållet Hemslöjden har 100-års-jubileum kom och fira med oss!...3 Hemslöjdskonsulenterna informerar...4 Hemslöjdskonsulenternas kurser...9 Kalendarium...

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan Årg 21 Nr 3 2011 Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille Foto: Bernt Pettersson Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan 1 Åldermannen har ordet Jag vill som ålderman

Läs mer

Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010

Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010 Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010 Backstugan vid Immeln Den 4 september besöker vi den gamla backstugan som Eric och Birgitta Lilius har rekonstruerat och dessutom dokumenterat i en bok. Läs

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening - Årgång 28 - Innehåll:

Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening - Årgång 28 - Innehåll: Bränningen Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening - Årgång 28 - Nr 2 2015 Innehåll: Sid 2 Ordförandeord Sid 7 Axel Lindbergs bilder Sid 3 Årsmötet Sid 8 Per Johan Bergelin Sid 4 Fyrhistoria

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 1 febr 2010. Marie. Några funderingar från er ordförande:

Väv i Väst. Informationsblad nr 1 febr 2010. Marie. Några funderingar från er ordförande: Väv i Väst Informationsblad nr 1 febr 2010 Några funderingar från er ordförande: Gott Nytt År med ett nytt format på vårt informationsblad. Nu kommer det vara samma version/utseende både på pappersutskriften

Läs mer

Ortsrapport Andrarum Andrarum ligger i ett böljande landskap där de långa alléerna visar sambandet mellan byn och Kristinehovs slott. Kring kyrkan finns präst- och klockaregård samt ett mindre antal byggnader

Läs mer

Ur innehållet. www.slojdiskane.se

Ur innehållet. www.slojdiskane.se www.slojdiskane.se Ur innehållet Vi kan och vi vill! 3 Sommarens slöjdtips! 4 Hemslöjdskonsulenterna informerar 5 Skånes Hemslöjdsförbunds Slöjdarstipendium och Slöjdpris 2011 Hemslöjdskonsulenternas kurser

Läs mer

Kulturens pedagagoger

Kulturens pedagagoger Program för skolverksamheten Kulturen höstterminen 2014 Kulturens pedagagoger YVONNE ANDERSSON KRISTINA BAKRAN Pedagog med drama som specialitet. Ger historiska skeende liv genom lekfulla föreställningar.

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln.

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln. Nr 3 2010 En hälsning från Bureå församling SIDAN 4-5 Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall SIDAN 8 Thomas tittar i backspegeln 2 nära En hälsning från

Läs mer

LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa

LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa Namn: Sofia Elvenäs och Anna Lager Klass: Sp05C och Sp05B Handledare: Karin Smed-Gerdin Medbedömare: Staffan Rohm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

ill anda Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! om Hemslöjd i Västra Götaland

ill anda Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! om Hemslöjd i Västra Götaland T ill H 314 anda om Hemslöjd i Västra Götaland Möt Skéanders som gillar färskt trä möt Pernille som tar hand om Bohus Stickning och läs om en megasuccé! Till H anda Till Handa ges ut av Länshemslöjdsföreningarna

Läs mer

Rekonstruktion av båtbyggaren Nils Olssons liv 1871 1927

Rekonstruktion av båtbyggaren Nils Olssons liv 1871 1927 Rekonstruktion av båtbyggaren Nils Olssons liv 1871 1927 Foto från Vikens skeppvarv år 1894. Ellinor Lindqvist, Julia Karlsson och Pernilla Fors ETNA11 HT 2009 Etnologiska institutionen Lunds universitet

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 24

Hänt på bögda... sidan 24 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 66 2011 Foto Monica Brunnegård Höstträff för hembygdsfolk sidan 14 Profilen - Ingemar Lorentzon

Läs mer

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Sidan 26 1 Främre omslag: Slaget vid Prestebakke. Foto: Ulf Hansson,

Läs mer