Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008"

Transkript

1 Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG

2 INNEHÅLL 2006 och 2007 i korthet 2 SIS VD intervjuas 3 Standardcitat 6 SIS kunder 8 SIS i världen 10 Standardprodukter från SIS 11 Standardisering 12 Standarder och handböcker 13 Standardutbildningar 14 Standardnytta och standardlönsamhet 15 Standardkändisar 16 Standarddoldisar 17 Händelser på SIS 2007 och Vill du veta mer 20 Vem betalar / Hur finansierar 22 SIS styrelse och ledningsgrupp 23 Resultaträkning koncernen 24 Balansräkning koncernen 25 Resultaträkning moderbolaget 26 Balansräkning moderbolaget var ett år då vi 2008 kommer vi att fastställde standarder ökade medlemsantalet med drygt åtta procent till hade en 10-procentig ökning av elektroniska leveranser av standarder till kunder hade ännu fler nöjda kursdeltagare i snitt 8,4 på en 10-gradig skala omsatte 199,9 MSEK starta arbetet med ett Ledningssystem för Trafiksäkerhet svenskt initiativ till ny ISO-standard förbättra den elektroniska plattformen för leverans av standarder i tjänsten e-nav introducera nya kurser inom maskinsäkerhet lansera en ny sökmotor på sis.se öka antalet alternativa/smarta möten med 5% jämfört med 2007 som en del i satsningen på hållbar utveckling SIS, Swedish Standards Institute är en medlemsbaserad, ideell förening som äger två dotterbolag SIS Forum AB och SIS Förlag AB. SIS standardiseringsverksamhet bedrivs i den ideella föreningen. 2

3 Hur vill du sammanfatta 2007? Ekonomiskt sett blev 2007 ett ganska bra år. Vi gör ett litet plus, vilket förstås är trevligt. Den stora investering som vi gjorde 2006 i ett nytt affärssystem och ett nytt kundrelationssystem har byggts på och har inneburit en del kostnader även under 2007, men dessa har vi tagit löpande under året och de har inte belastat våra medlemmar. Dessutom ser vi det som väldigt positivt att både antalet medlemmar och antalet projektdeltagare har ökat under Hur många medlemmar har SIS nu? Cirka Eller 1 501, för att vara exakt. Ungefär netto 150 av dem har tillkommit under Vad tror du att medlemsökningen beror på? I grunden beror den på två saker. Dels arbetar vi ständigt med att ta fram standarder inom nya områden, vilket ger nya deltagare. Dels har vi jobbat aktivt med att söka nya medlemmar även till befintliga projekt. Under 2006 gjorde vi en extrasatsning inom det här området, och under 2007 har vi lagt ytterligare krut på ämnet. Vi tar kontakt med de aktörer som vi tror kan vara intresserade av att bli projektdeltagare, och förklarar värdet och fördelarna med att engagera sig i standardisering. SIS VD intervjuas Vilket är ditt främsta argument för att locka nya medlemmar? Att man genom att delta i projekten får vara med och påverka de standarder som tas fram. Dessutom får man tidigt information om vad som pågår inom det aktuella området. Det tredje argumentet är att standardiseringsarbete är ett utmärkt sätt att skaffa sig ett kompetent nätverk, inte bara i Sverige utan även internationellt. Vilken var den enskilt viktigaste händelsen för SIS under 2007? Jag vill helst inte lyfta fram någon enskild händelse. Men jag kan konstatera att det som fick mest uppmärksamhet i medierna var omröstningen kring Lars Flink VD SIS, Swedish Standards Institute 3

4 dokumenthanteringsspråket XML. Det visar tydligt på att standarder och dess innehåll har stor betydelse för många företag och organisationer. Hur ser intresset för standarder ut i Sverige, generellt? Här finns ett gott intresse för att ta fram nya standarder. Vi är ett litet och handelsorienterat land, och då är standarder ett bra sätt för att underlätta den internationella handeln. Under 2007 har ytterligare ett ISOsekretariat placerats i Sverige? Ja, det gäller fasta biobränslen. Arbetet handlar om att definiera vad olika biobränslen innehåller och i förlängningen underlätta den internationella handeln med biobränslen. Nu har vi tio sekretariat i Sverige på ISOs högsta nivå, vilket är väldigt glädjande. Sverige har en stark ställning i ISO, trots att vi är ett relativt litet land. Just nu är det för övrigt en svensk, Håkan Murby, tidigare ordförande i SIS, som nu är president för ISO. Vad vill du allmänt lyfta fram när det gäller SIS internationella arbete? Under 2007 har vi haft en hel del kontakter med Kina. Vårt årsmöte och seminarium hölls på temat standardisering och Kina. Kinas medverkan i ISO är av stor betydelse för ISO, men även för Sverige. Användningen av ISO-standarder bidrar till att underlätta den globala handeln och just nu pågår projekt som syftar till att översätta en del kinesiska standarder till engelska och en del europeiska standarder till kinesiska. Under fjolåret har SIS även fortsatt med uppdrag för Sida. Vi är inne i första fasen i ett stort projekt som berör kondomkvaliteter i Afrika och här finns en koppling till en ISO-standard kring kvalitet och provning. Syftet är att bidra till att reducera spridningen av hiv och aids i Afrika. Vilka utmaningar ser du för 2008? Ungefär samma som tidigare: att locka fler deltagare, både till de befintliga projekten och till nya. Vi har en god representation av medelstora företag, men ett ständigt underskott på småföretag. För att projektarbetet ska bli så bra som möjligt behövs det välbalanserade kommittéer och deltagare med olika bakgrund: tillverkare, brukare, myndigheter, småföretag, inköpare, konsumenter, frivilligorganisationer osv. En annan utmaning för oss är att hantera den generationsväxling som pågår i branschen och att få in yngre medlemmar i projekten. Ser du ännu fler utmaningar? En tredje, mer handfast utmaning handlar om att öka andelen standarder 4

5 som översätts till svenska. Vi har sökt medel från staten till detta, men fått avslag. Nu får vi söka andra vägar för att öka tillgängligheten till de internationella standarderna. Grundproblemet är att statsanslaget till standarder har varit krympande under flera år, eftersom det inte sker någon inflationsuppräkning. På det praktiska planet ser vi det som viktigt att staten, via myndigheterna, behåller och utökar sitt engagemang i standardiseringen, särskilt i det Europeiska samarbetet. Särskilt i det europeiska arbetet, men även internationellt. Myndigheterna är en stor tillgång i kommittéerna och har en speciell roll i och med att de ofta arbetar nära lagstiftningen. Hur arbetar SIS med miljöfrågor? På olika sätt försöker vi se till att det tas miljöhänsyn i standarderna och i standardiseringsarbetet. Det är något som vi arbetar med inte bara i Sverige, utan i alla sammanhang. Området är stort och det behövs utbildningar, information och program till olika kommittéer. Den senaste tiden har EU-kommissionen bidragit med en viss finansiering, vilket Sverige har gått i bräschen för. Bland annat har det inrättats en Environmental Help Desk på europanivå. Tanken är att den ska fungera som en kunskapsbank och i Sverige arbetar vi brett med aktiviteten Miljöhänsyn i standarder dvs. att i samband med utarbetandet av standarder tänka på att minimera eventuella negativa miljökonsekvenser när standarden används. Hur arbetar SIS med produktutveckling? Under 2007 har vi till exempel uppdaterat vår e-butik och underlättat sökprocessen där, så att kunderna på ett smidigare sätt ska hitta de produkter som de vill ha. Inom förlagsverksamheten arbetar vi för att öka tillgängligheten till standarder det är viktigt att de standarder som tas fram finns tillgängliga och blir använda. Inom SIS Forum utvecklar vi hela tiden våra utbildningar och vår konsultverksamhet, där vi har en god efterfrågan. Under de senaste åren har SIS fått allt mer uppmärksamhet i medierna? Ja, det är något som vi träget jobbar vidare med. Det är viktigt att synas både i fackpress och i mer allmänna medier. Vi har många besökare på vår hemsida och samlar en bred information där. Dessutom ger vi ut SIS Standard Magazine och ett antal nyhetsbrev inom olika fackområden. Våra informationssatsningar får överlag ett positivt bemötande. 5

6 Ju mer vi satsar på att driva standarder, desto mer ökar våra marknadsandelar. Erik Ekudden, standardiseringschef på Ericsson Standarder har inneburit stora möjligheter för oss att växa. Signhild Arnegård Hansen, VD för Svensk LantChips AB och ordförande i Svenskt Näringsliv Standardcitat Citat från Standard Magazine, Den europeiska standardiseringen gör så att den inre marknaden kan fungera (teknisk harmonisering) och bidrar till att öka företagens konkurrenskraft. Cecilia Malmström, EU-minister (Statsrådsberedningen) Standarder påverkar alla nuförtiden. Företag som vill lyckas måste låta kvalificerade medarbetare delta i framtagandet av standarder och argumentera för realistiska förändringar. Dr. Stathis Ioannides, Technical Director, SKF Group Technology Development i Holland 6

7 Ju mer global och öppen världen blir, desto större är behovet av referensverk och gemensamma normer i form av standarder och det gäller för alla branscher och verksamheter. Jan Branzell, VD för Veriscan Security För mig betyder standarder förenkling, ökad snabbhet men framförallt möjlighet att ha kontakt med människor överallt i världen. Dag Klackenberg, VD Svensk Handel AB I vår verksamhet är standarder något naturligt. De bidrar till effektiva produktionsmetoder och ökad tillväxt. Inga-Lisa Johansson, VD och koncernchef för Daloc Futura Den största utmaningen för vården i Sverige är att implementera ett IT-stöd som stödjer verksamheten och som underlättar för alla anställda att jobba mer standardiserat. Karl-Henrik Lundell, chefsläkare vid Länssjukhuset i Ryhov i Jönköping 7

8 SIS kunder är ett tvärsnitt av Sverige. Börsföretag, myndigheter, små och medelstora företag, samt kommuner, landsting och organisationer. 8

9 Vi har drygt kunder, alla är lika välkomna till oss oavsett bransch eller verksamhetsinriktning. Som kund till SIS kan du köpa standarder och handböcker, gå på kurser och seminarier kring innehåll och tillämpning av standarder. Du kan också delta i någon av våra tekniska kommittéer. När du deltar får du tidig tillgång till viktig information om utvecklingen inom ditt område och möjlighet att påverka framtida standarder. Vi har drygt kunder. Här är några av dem: Alimak Assa Astra Tech Avesta Jernverk Bosch Rexroth Teknik Corporate Express DeLaval International Dynapac Compaction Equipment Electrolux Ericsson ExoHeat Fagersta Stainless FlexLink Husqvarna Höganäs IKEA Ingenjörsfirma Curt Nyberg Inspecta Sweden Jokab Safety Karolinska universitetssjukhuset Komatsu Forest Lantmäteriet Läkemedelsverket Metso Power NCC Construction Sverige Outokumpu Stainless Peab Sverige Pergo Ramböll Sverige Riksdagsförvaltningen Saint-Gobain Isover Scania CV Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Semcon Siemens Industrial Turbomachinery Skellefteå Kraft Statens Fastighetsverk Steins Laboratorium Stora Enso Swedbank Swerea SWECAST Tarkett Uddeholm Tooling Volvo Technology Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen 9

10 Om ditt företag eller din organisation har en marknad eller leverantörer utanför Sverige har du mycket att vinna på att hålla dig uppdaterad i det internationella standardiseringsarbetet. Standarder underlättar den internationella teknologiöverföringen och de ger en gemensam plattform för innovationsklimatet. SIS arbetar aktivt för att säkra det svenska inflytandet i den globala standardiseringen. SIS är en del av det nätverk som utarbetar europeiska standarder i CEN och globala standarder i ISO. Med en effektiv verksamhet kan vi bidra till att främja den svenska samhällsutvecklingen. SIS i världen SIS i Europa CEN, the European Committee for Standardization, har sitt huvudkontor i Bryssel. CEN har 30 medlemsnationer. CEN tar fram europastandarder som underlättar utbytet av varor och tjänster inom EU och EFTA. När det gäller europeiska standarder måste de nationella medlemmarna, där SIS är en av dem, fastställa dessa som nationella standarder. Därför ser en nationell standard, som även är Europastandard, likadan ut i alla de europeiska medlemsländerna, både när det gäller nummer och tekniskt innehåll. SIS globalt ISO, International Organization for Standardization, med huvudkontor i Genève i Schweiz, är världens största organisation för utveckling av standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan från 159 länder. ISO-standarder medverkar till att göra tillverkning av och handel med produkter och tjänster mer effektiv. SIS och Sverige har ett gott anseende internationellt, vilket gjort att vi fått i uppdrag att driva flera stora globala standardiseringsprojekt. Till exempel ansvarar SIS för 140 internationella ISO-sekretariat och 86 europeiska CENsekretariat. 10

11 Standardiseringsprojekt SIS, Swedish Standards Institute Standarder och handböcker SIS Förlag AB Utbildningar och konsulttjänster SIS Forum AB Standardprodukter från SIS Välj det sätt att ta till dig standarder och standardisering som passar dig bäst vi har hela sortimentet. Delta, nätverka och påverka SIS, Swedish Standards Institute Nya och pågående standardiseringsprojekt europeiska, globala och nationella. Skräddarsydda lösningar för till exempel bransch- och företagsstandarder samt rådgivning. Ta del av det färdiga arbetet SIS Förlag AB Standarder, användarvänliga handböcker och skräddarsydda e-tjänster. Öka förståelsen och förbättra genomslaget SIS Forum AB Öppna och kundanpassade utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder i Sverige och internationellt. Lars Flink VD SIS, Swedish Standards Institute 11

12 Du kan med vår hjälp påverka utvecklingen av både nya och befintliga standarder och vi kan också hjälpa till med företagsinterna standarder och branschstandarder. Vi erbjuder även rådgivning och metoder för att ta fram snabba riktlinjer och andra standardliknande dokument. SIS Workshop Agreement är ett sådant exempel. Eva Albåge Nordberg Standardiseringschef Standardisering SIS arbetar med standardisering inom i stort sett alla områden. Vi har delat in dem i nio områden. Ett av dem, Utveckling, fångar upp nya initiativ och behov av standarder. Hälso- och sjukvård Marie Brandvold Standardisering inom hälso- och sjukvårdsområdet handlar framför allt om patientsäkerhet och säkerhet för personal i vården. Området täcker det mesta inom medicinsk teknik, exempelvis tandvård, förbrukningsmaterial, implantat och anestesiutrustning. Andra stora områden är hälsoinformatik, kvalitetledningssystem och tillgänglighetsfrågor. Industriteknik Per Forsgren Inom området Industriteknik standardiseras såväl produkter som metoder och system för hela verkstadsindustrin, men även lyftredskap och utrustning för vägunderhåll och motorfordon. Arbetet är brett och behandlar det mesta för fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, lyftteknikområdet, maskinsäkerhet och allmän grundstandardisering, t.ex. SI-enheter, ritningsregler. Informationshantering Torbjörn Cederholm Området Informationshantering driver projekt för att skapa regler och metoder som underlättar en effektiv och säker hantering av information inom exempelvis eförvaltning, vilket är till fördel för såväl enskilda medborgare som näringsliv och offentlig sektor. Materialteknik Christer Karlsson Inom Materialteknik pågår standardisering för globalt användbara specifikationer för t.ex. material, insatsvaror, sammanfogningsmetoder, ytbehandling och provning. Det ger bättre möjligheter på en global marknad och rätt kvalitet i produkterna. Nu pågår projekt inom svetsteknik, korrosion, aluminium, gjutjärn, koppar, stål, massa och papper, läder, textil, gummi, lim, plast, tapeter och konsumentförpackningar. Miljö och energi Helena Sellerholm Området Miljö och energi tar fram standarder som bidrar till hållbar utveckling. Arbetet omfattar såväl bränslen och energiberäkningar som miljöanalyser och analysmetoder för kemi- och processindustrin. Tjänster och personlig säkerhet Kerstin Söderberg Standarder inom området Tjänster och personlig säkerhet ger ökad livskvalitet genom t.ex. personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen och säkrare barnkläder och lekplatser. Inom tjänstestandardiseringen pågår projekt för t.ex. psykologiska bedömningsmetoder, projektledning och Monetary brand valuation. Bygg och anläggning Erik Geete Bygg- och anläggningsstandarder ökar rörligheten av byggprodukter över världens gränser och höjer kvalitén på både byggmaterial och utförande, beräkningsmetoder och funktioner. Hus, vägar och broar kan tack vare standarder byggas billigare och effektivare. Miljöfrågan står i fokus och energianvändningen kan minskas med hjälp av standarder. Ledningssystem Kristina Sandberg Organisationer kan öka sin produktivitet och lönsamhet genom att ständigt förbättra sin verksamhet. Detta kan göras genom att införa ledningssystem. SIS område Ledningssystem driver projekt inom t.ex. kvalitet, miljö, informationssäkerhet, socialt ansvarstagande (som ofta kallas CSR, Corporate Social Responsibility), trafiksäkerhet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. På sis.se kan du se vilka projekt som pågår inom ditt område. Utveckling Elisabeth Darius Vem som helst kan vara initiativtagare till ett standardiseringsprojekt. Inom området Utveckling handlar det både om att undersöka framtida behov av standarder samt att fånga upp och bevaka svenska och internationella initiativ. Vi informerar om standardiseringsförslag och vi startar och utvecklar arbete som gynnar svenska intressen. 12

13 Fastställd/Approved: Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english; svenska/swedish ICS: ; SIS, Swedish Standards Institute. Denna produkt är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Läs noggrant igenom villkoren i Slutanvändarlicensen innan användning sker. Genom att använda produkten godkänner ni och accepterar villkoren i detta licensavtal. SIS, Swedish Standards Institute. This product is protected by Swedish and international copyright law. Please read the terms and conditions of the End User License Agreement before using the product. By using the product you are accepting the terms and conditions of this license agreement. Några storsäljare under 2007 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2000) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2000) Säkerhetshuset, ett praktiskt verktyg för arbete med säkerhetsfrågor i både små och stora organisationer Energibesiktning av byggnader, stöd i arbetet med energideklarationer Elbasen, vägledning för elinstallationer SWEDISH STANDARDS INSTITUTE ISO 9001, ledningssystem för kvalitet Materialnyckeln, handbok och online-tjänst, allt om metalliska material När du köper standarder hos oss får du ta del av ett omfattande arbete utfört av experter från hela världen. Du som kund väljer de leveranssätt som passar dig bäst. Vi säljer allt från enstaka standarder till anpassade tjänster och abonnemang via e-nav. Standarder och handböcker När en standard är fastställd ser vi till att kunden snabbt och enkelt kan få tillgång till den. Vi anstränger oss för att göra standarderna lättillgängliga. Våra leveransformer är webben, online eller via papper. Det finns svenska och globala standarder i vår databas. Dessutom ger förlaget också ut tekniska handböcker och handböcker som behandlar generella ämnen såsom projektarbete och säkerhetsfrågor. Hans Ahlstrand VD SIS Förlag Med e-nav får kunden alla standarder samlade på ett och samma ställe ett eget företagsbibliotek online. Vidare är uppdateringar inkluderade, vilket ger garanti för att alltid ha tillgång till den senaste utgåvan. Tjänsten är tillgänglig oavsett geografisk placering alla får en smidig tillgång. Leverans på minuten. Är du kund till SIS får du dina standarder levererade via sis.se 13

14 Under 2008 lanserar vi Eurokodkurser, Informationssäkerhetsakademien och kurser inom Maskinsäkerhet. Våra utbildningsledare har erfarenhet av hur standarder fungerar i praktiken. De flesta av våra kurser erbjuds också företagsinternt och kan skräddarsys efter kundens behov. Elisabet Wahlman VD SIS Forum När du köper våra utbildningsoch konsulttjänster får du senaste nytt om standarder och hur man använder dem. Allt för att du ska kunna tillämpa standarderna på det effektivaste och mest lönsammaste sättet. Standardutbildningar Målet för vår verksamhet är att användningen av standarder ska bli en lönsam investering för kunden. Vi erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom alla standardiseringområden framför allt verksamhetsutveckling och medicinsk teknik. Inom samma områden har vi också konsulttjänster. Uppdragen spänner mellan stöd under ett längre projekt till korta specialistinsatser. Dessutom har vi en internationell verksamhet som i huvudsak vänder sig till utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder samt EU:s kandidatländer. Vi ställer höga krav på våra kursledare och konsulter för att kunna erbjuda en kombination av rätt kompetens och praktiska erfarenheter. Hela vårt aktuella utbud av kurser hittar du på sis.se här kan du också boka kurs och göra en förfrågan kring våra kundanpassade kurser. 14

15 Varför börjar du läsa just här i övre vänstra hörnet? Varför lämnar du raden här, och flyttar blicken hit till den här raden? Varför följer du dessa bokstäver från vänster till höger? Det är en sorts standard. Tack vare att vi i västvärlden följer den standarden, är det möjligt att kommunicera snabbt och enkelt med skrift. (I Kina t.ex. har man en annan standard.) Runt om i världen pågår ett intensivt arbete med att skapa standarder inom olika områden. För svenska företag, myndigheter och organisationer kan det vara helt avgörande att känna till och vara med och påverka utvecklingen på olika marknader. Standarder skapar större marknader. Standarder hjälper till att etablera ett gemensamt sätt att arbeta. Det främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. Standardiseringen bör uppskattningsvis ge ett bidrag till den svenska samhällsekonomin på cirka 25 miljarder SEK per år. Detta enligt tyska DINs studie Economic benefits of standardization *. Standarder bidrar faktiskt till att världen fungerar lite bättre. Standardnytta och standardlönsamhet *DIN, Technical University of Dresden and Fraunhofer Institute (värdena är omräknade till svenska förhållanden) 15

16 Standardkändisar Utan att vi tänker på det, är vi överallt omgivna av standarder. De flesta är anonyma och gör inte mycket väsen av sig. Men det finns också standarder som är allmänt kända i många stora sammanhang. Här möter du ett antal av dem några har varit med länge andra är på väg upp i kändisskapet. A4-format En ISO-standard med formatbeteckningar som anger form och storlek på papper, böcker och andra trycksaker. Mäta Bostad Mätregler för bostäder används i de flesta sammanhang när man ska redovisa arean på en bostad, till exempel vid fastighetstaxering, bygglov, hyresavtal, köp och försäljning av bostäder. SI-systemet för mått Sverige använder sedan länge i likhet med många andra länder SI-systemet en ISO-standard för måttangivelser som har sitt ursprung i metersystemet. Gängan Standarden för gängan initierades i början av 1800-talet av Joseph Witworth, som samlade upp alla de olika gängtyper som tillverkades och bringade reda i kaoset. Idag tycker vi att det är självklart att skruvar och muttrar passar ihop med varandra. Färgskalan NCS Turkos, ockragul, cappucino det underlättar om man pratar samma språk vid val av kulör, särskilt gäller det för målare, arkitekter eller designers. Standarden NCS-Färgatlas innehåller kulörer baserade på Natural Color System (NCS) ett färgbeteckningssystem som genom koder beskriver den exakta kulören. MPEG4 är en komprimeringsstandard för digital video och ljud. Den ser bland annat till att storleken på video och ljud kan minskas utan märkbar förlust. ISO 9000 är en serie internationella standarder för kvalitetssäkring och kvalitetsledning. Syftet är att säkerställa kvaliteten på en organisations produkter och tjänster. ISO är en serie internationella standarder för miljöledning som syftar till att etablera rutiner för systematiskt miljöarbete i företag och andra verksamheter. E85 Bränslet E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Standarden anger krav och provningsmetoder för levererad E85. ISOFIX Nu slipper man krångla med vuxenbälten och lösa bälten för att spänna fast bilbarnstolar. ISOFIX förbättrar kompatibiliteten mellan barnstol och bil genom ett väl specificerat gränssnitt. GSM är en standard för mobiltelefoni ursprungligen framtagen på 1980-talet, under nordiskt inflytande, för europamarknaden. Innan GSM hade varje land olika standarder. I juli 2007 fanns det 2,4 miljarder GSM-användare i 215 länder. 82 procent av världens mobilanvändare använder GSM. 16

17 Standarder har en osynlig närvaro. Ändå spelar standarder en stor roll inom i stort sett alla områden både i Sverige och resten av världen. Standarder handlar om så mycket som man inte ser. Om säkerhet i lekredskap, om kirurgiska implantat, om dimensioneringen av byggnader och broar, om kvaliteten på luft och vatten, om säkerheten i bilar och bussar och om informationssäkerhet. Det tål att upprepas standarder får världen att fungera. Här intill finns några av de nya standarderna från Standarddoldisar Barnnattkläders brännbarhet, materialval och design för att minska risker: SS-EN 14878:2007 Äventyrsbanor, funktionskrav: SS-EN :2007 och SS-EN :2007 Vägambulanser och utrustning, krav: SS-EN 1789:2007 Marknads-, opionions- och samhällsundersökningar, begrepp, definitioner och servicekrav: SS-ISO 20252:2007 Energiåtgång för belysning, uträkningsmetoder: SS-EN 15193:2007 Skidhjälmar och snowboardhjälmar, krav på egenskaper och test: SS-EN 1077 Steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter, krav på utveckling, validering och rutinkontroll: SS-EN ISO :2007 Belägenhetsadresser, hur de byggs upp, registreras och vilken information som krävs: SS :2007 Lyftkranar med svängande armkranar, hur risker och skador kan undvikas: SS-EN 14985:2007 Arbetsplatsbelysning utomhus, krav på styrka och jämnhet: SS-EN :2007 A-post, mätning av befordringstid: SS-EN A1:2007 Gaseldad utrustning för restaurangkök, särskilda krav på barbecuegrillar och gasgrillar: SS-EN :

18 Händelser på SIS 2007 och 2008 Snabb process bakom nytt alternativ till standard Under 2007 tog SIS för första gången fram ett så kallat Workshop Agreement. Det är ett nytt arbetssätt och en ny publikationsform för SIS. Processen går snabbare än vanligt eftersom det bara är projektdeltagarna som behöver enas om innehållet i dokumentet. I detta fall var det en branschorganisation inom bevakningsområdet som ville ta fram gemensamma riktlinjer. Kunderna var mycket nöjda med samarbetet med SIS, säger Karita Thomé, projektledare för området Tjänster och personlig säkerhet. Lika värdering av varumärken Varumärkesvärdering blir allt viktigare på företag, men än så länge är det svårt att jämföra och förstå resultaten. Sedan 2007 medverkar SIS i ett internationellt projekt som ska utveckla gemensamma metoder för området. De nya riktlinjerna kommer att hjälpa alla företag som vill förstå och stärka varumärkens värde, säger Henning Törner, projektledare för området Utveckling. E-butiken Under 2007 lanserade SIS ett nytt gränssnitt för försäljning på webben. Ett övergripande mål var att ge ökad kundservice. E-butiken integrerar de olika delarna av SIS verksamhet och gör tydligt för kunderna vilka produkter och tjänster vi har att erbjuda, säger Roger Widell som var projektledare. Säkrare kondomer i kampen mot aids SIS Forum driver tillsammans med SIDA ett projekt för kvalitetskontroll av kondomer på den afrikanska marknaden. Kondomer av undermålig kvalitet sprids på den afrikanska marknaden eftersom kvalitetskontrollen inte hängt med den ökade användningen, säger projektledare Elisabet Wahlman, VD på SIS Forum. Nästa steg blir att stötta införandet av kvalitetskontroller och att arbeta för att kvalitetskraven i internationella standarder följs. Ny utgåva klar av Rostgradsboken Under 2007 kom Rostgradsboken i ny utgåva. Boken innehåller 28 fotografier olika grader av rost som underlättar bedömning av underlaget och val av rengöringsmetoder. Den har en mycket speciell tryckmetod och bilderna är omöjliga att kopiera eller att visa på skärm. Det finns därför ett stort internationellt intresse för boken, säger Göran Maurin, produktionschef på förlaget. Boken som bygger på en svensk standard översätts i samarbete med ISO för att kunna användas världen över. Kina-seminarium Temat för SIS årliga seminarium var 2007 tillväxt, kultur och standarder i Kina. Över 160 deltagare kom för att lyssna på föredrag om företagsmässiga och mänskliga förhållanden i Kina. Delta- 18

19 garna gav seminariet ett högt betyg. Vi ser det som en bekräftelse på att vi lyckades få engagerade och kunniga talare, säger Olle Axenborg, informationschef på SIS. SIS får globalt projekt för fasta biobränslen Under 2007 stod det klart att SIS kommer att leda ett nytt ISOprojekt för fasta biobränslen. Användningen av fasta biobränslen ökar och därmed även den internationella handeln. Det är mycket glädjande att Sverige ska leda projektet på global nivå. Det är en spännande utmaning för den svenska bioenergibranschen, säger Lars Sjöberg, projektledare på området Miljö och energi. ABO-kunder byter till e-nav Under 2008 kommer plattformen för elektronisk leverans av standarder på abonnemang att förbättras. Alla abonnemangskunder kommer att få tjänsten e-nav som via Internet ger tillgång till ett brett och djupt utbud av standarder, säger Per Norstedt, försäljningschef på förlaget. Förbättrad sökmotor En ny sökmotor på SIS hemsida kommer att lanseras under våren Det nya verktyget ska ge interaktiv sökhjälp och visa hur produkter relaterar till varandra. Sökmotorn kommer att göra det lättare för kunderna att navigera rätt bland de över produkter som säljs via vår hemsida sis.se, säger Måns Diedrichs som leder projektet. Eurokoder De europeiska beräkningsreglerna för bärande konstruktioner, Eurokoderna, blir snart en del av vardagen inom byggsektorn. SIS har fått i uppdrag att ta fram de nationella tillvalen till Eurokoderna. För närvarande har sex Eurokoder publicerats som svensk standard. Vi kommer att prioritera detta arbete och successivt få ut resterande Eurokoder, säger Erik Geete, chef för området Bygg och anläggning. SOX Svenska företag möter hårdare krav på internkontroll och effektivitet i bolagsstyrningen till följd av den amerikanska bolagsstyrningslagen SOX, Sarbanes Oxley Act och nya EU-direktiv. SIS arbetade under 2007 med att informera om sambandet mellan de nya kraven och befintliga standarder. ISO 9001 och andra standarder för ledningssystem är effektiv SOX-medicin, säger Kristina Sandberg, chef för området Ledningssystem. Under 2008 kommer en handbok att ges ut och möjligheterna till att starta ett utvecklingsprojekt ses över. 19

20 SIS i siffror 2007 Vill du veta mer? 312 aktiva standardiseringsprojekt medlemmar tekniska experter deltar i arbetet 226 internationella sekretariat som SIS ansvarar för 42 kurser anordnades 91 kurstillfällen gavs kursdeltagare deltog sökbara produkter på sis.se standarder fastställdes 751 standarder upphävdes 25 handböcker gavs ut 172 medarbetare på SIS 199,9 MSEK i omsättning Tips till dig som deltar i internationellt standardiseringsarbete Följa John Med den här broschyren vill vi ge dig en kortfattad information om de regler och riktlinjer som gäller för svenska deltagare i internationellt standardiseringsarbete. Något förenklat kan man säga att det finns två sorters företag och organisationer i världen. De som lite avvaktande betraktar utvecklingen på håll, och de som vill vara med i tätklungan och förändra och forma sin egen framtid. Vi tror att ni tillhör de senare. Upphovsrätt och standard Dra fördel av de möjligheter som standarder medför utan att riskera att bryta mot upphovsrätten eller missbruka immateriella rättigheter. Med denna broschyr vill vi ge dig som användare och köpare av nationella och internationella standarder från SIS, CEN och ISO en vägledning. Utveckla standarder Processen att ta fram en standard följer samma grundmönster både internationellt och nationellt. Här får du en förenklad beskrivning av hur det går till att ta fram en standard. Broschyren vänder sig till dig som ska vara med och utforma standarder eller till dig som bara vill veta mer om standardiseringsprocessen. Standard News I vårt elektroniska nyhetsbrev rapporterar vi löpande om nya och pågående projekt. Här skriver vi också om aktuella publikationer, utbildningar och seminarier. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och kommer ut 11 gånger per år. Vill du prenumerera är det bara att göra en anmälan på sis.se SIS EurokodNytt I det elektroniska nyhetsbrevet SIS EurokodNytt informerar vi dig som är prenumerant om nyheter inom eurokoder. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och kommer ut sex gånger per år. 20

21 Nr 162 april 2008 årgång 20 INNEHÅLL Aktuellt 2 Sex Sigma ger verktyg och metoder för resultatinriktat förbättringsarbete 4 Erfarenheter och resultat av Lean: Universitetssjukhuset i Lund 8 EMBA Machinery AB 10 Offensiv förbättring Styrning och rapportering 12 Miljöarbete i det lilla företaget ett tvång eller en lönsamhetsfaktor? 15 Vad händer för närvarande med översynen av ISO 9001 och ISO 9004? 18 Livscykelanalys ger en helhetsbild av miljöpåverkan 19 Förebyggande åtgärder vad kan det innefatta? 20 Maskinsäkerhet & Standarder Du som vill hålla dig informerad om nyheter inom maskinsäkerhet kan prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev Maskinsäkerhet & Standarder. Det är kostnadsfritt och kommer ut sex gånger per år. SIS Hälso- och SjukvårdsNytt SIS Ledningssystem Med hjälp av vårt elektroniska nyhetsbrev SIS Hälso- och SjukvårdsNytt kan du hålla dig uppdaterad på området. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och utkommer sex gånger per år. Ett nytt elektroniskt nyhetsbrev för dig som vill följa utvecklingen av standarder för ledningssystem. Idag finns standarder för ledningssystem inom en rad områden som till exempel kvalitet, miljö, informationssäkerhet, krishantering och arbetsmiljö. Nyhetsbrevet utkommer kostnadsfritt sex gånger per år. Nyheter från Stanli Med vårt elektroniska nyhetsbrev Nyheter från Stanli kan du hålla dig uppdaterad ifråga om standarder för geografisk information. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och kommer ut cirka tio gånger per år. Standard Magazine Du som vill hålla dig informerad om nyheter inom standardiseringsområdet, men även få fördjupad kunskap om aktuella händelser, personer eller projekt kan prenumerera på vår tidning som kommer ut fyra gånger per år. Är du medlem i SIS får du tidningen som en medlemsförmån. Update Om du anmäler ditt intresse kan du få e-post med nyheter och erbjudanden från förlaget en gång i månaden. Du kan välja mellan sju olika områden. Perspektiv SIS FORUM Sex Sigma ett koncept för förbättringar definiera mäta analysera förbättra styra Tidskriften Perspektiv innehåller nyheter och artiklar om ledningssystem för till exempel kvalitet, miljö, livsmedelssäkerhet, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Perspektiv tar också upp intressanta tillämpningar och praktiska exempel. Tidningen utkommer med nio nummer per år. sis.se På vår webbplats hittar du information om våra aktuella projekt och om standardiseringsprocessen. Du kan också anmäla dig till utbildningar eller köpa handböcker och standarder. På webbplatsen kan du också abonnera på standarder så att du alltid har den senaste versionen. 21

22 Allt som görs inom SIS ska fokusera på och stötta det värde som standarder och standardiseringsarbetet ger företag, organisationer, myndigheter och individer nationellt och internationellt. Vem betalar för att ta fram en standard? Huvudprincipen är att ett standardiseringsprojekt finansieras av deltagande företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter via särskilda projektavgifter. När en standard är fastställd och klar publiceras den. Alla kan köpa standarden. Vinsten av försäljningen förs tillbaka och bidrar till standardiseringsverksamheten. Hur finansierar SIS sin verksamhet? SIS omsatte ,9 miljoner kronor Intäkternas andelar kommer från: 50 % försäljning standarder, handböcker, utbildningar och konsulttjänster 40 % projekt och medlemsavgifter projektledning, rådgivning och andra tjänster till deltagare i standardiseringsprojekt 10 % statsanslag satsningar på standardiseringsprojekt där nyttan och effekterna är på samhällsnivå 22

23 SIS styrelse Owe Fredholm, direktör Plast- och Kemiföretagen, styrelsens ordförande Susanne Björkander, projektledare SIS, representant för Unionen Jan Byfors Senior Vice President NCC Construction Sverige AB Åke Danemar, direktör Teknikföretagen Lars Flink, VD SIS, Swedish Standards Institute Lena Gevert, direktör Volvo Powertrain Corporation Stig Håkansson, vice ordförande SSR Lennart Jansson VD Firefly AB Göran Nilsson, direktör SCA Forest Products AB Marianne Olsson, direktör Angereds Närsjukhus Rikard Silverfur projektledare SIS, repr. för Sveriges Ingenjörer Leif Trogen, direktör Svenska Bankföreningen Brittmarie Urve, styrelsens sekreterare Gunnel Wisén Persson, vice president Sustainability Affairs ABB Sweden SIS ledningsgrupp Lars Flink, VD SIS, Swedish Standards Institute Hans Ahlstrand, VD SIS Förlag AB Eva Albåge Nordberg, standardiseringschef Olle Axenborg, informationschef Gilbert Ljungberger, administrativ chef Anders Sköld, teknisk direktör Brittmarie Urve, VD-assistent Elisabet Wahlman, VD SIS Forum AB 23

24 Resultaträkning koncernen / SIS, Swedish Standards Institute med dotterbolag Belopp i ksek Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

25 Balansräkning koncernen / SIS, Swedish Standards Institute med dotterbolag Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i ksek EGET KAPITAL OCH SKULDER Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Projektmedel Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i ksek POSTER INOM LINJEN KONCERNEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 25

26 Resultaträkning moderbolaget / SIS, Swedish Standards Institute Belopp i ksek Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning från dotterbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

27 Balansräkning moderbolaget / SIS, Swedish Standards Institute Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i ksek EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Projektmedel Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i ksek POSTER INOM LINJEN MODERBOLAGET Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga En fullständig årsredovisning och koncernredovisning finns att hämta på 27 Form och produktion Stefan Öqvist och Petra Handin Texter Lena Lidberg och SIS Foto Scanpix, Renato Tan och SIS Tryck AlfaPrint 2008

28 SIS, Swedish Standards Institute Telefon: E-post: SIS Förlag AB Telefon: E-post: SIS Forum AB Telefon: E-post: Postadress: Stockholm Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6 Standarder får världen att fungera

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

VERKSAMHETEN PÅ SIS 2005

VERKSAMHETEN PÅ SIS 2005 IS VERKSAMHETEN PÅ SIS 2005 Ovan ser du ett urval av SIS kunder >> NYA PROJEKT VÅRA KUNDER SIS I SIFFROR SIS PRODUKTER PÅ GÅNG 2006 INNEHÅLL 2005 och 2006 i korthet 2 Så gick det 2005 3 SIS produkter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Bilaga 2 1 Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-03-10 5 Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS 2011-03-10

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per Finansiell översikt h1 217 Totala intäkter uppgick till 2 851 (5 234) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-72) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK Periodens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 Q3 Tourn International AB Kvartalsrapport Q3, 2017 2 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-sep 2017 Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien

Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien Mari Banck Katja Urwitz Iversen 2(5) 1 BAKGRUND... 3 2 STANDARDISERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 VAD ÄR EN STANDARD?... 3 2.2

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer