Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund"

Transkript

1 Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund Analys av: Kajsa Ericsson Karin Hartman Johan Lycke Susanna Silfverberg

2 Sammanfattning I kursen Kognitionsergonomi har vi analyserat och förbättrat en fritt vald maskin utifrån ett kognitionsergonomiskt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn placerad på ICA Kvantum i Lund, där kunderna kan mala färskt kaffe i butiken. Utifrån användarintervjuer och egna iakttagelser, har den befintliga kvarnen analyserats och förbättrats till en mer lättförståelig och användarvänlig modell. Med den nya modellen behöver brukaren utföra färre steg än tidigare och vissa funktioner har helt automatiserats.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Diskussion 4. Lathund 2.1 Flödesschema 2.2 Intervjuer 2.3 Egna iakttagelser 5. Idéer till förbättringar 5.1 Statiska delar 5.2 Interaktiva delar 6. Slutdiskussion 6.1 Bilder på slutförslag

4 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera och förbättra otydliga signaler och funktioner hos en valfri automat utifrån ett kognitivt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn, där kunden maler sitt eget kaffe. Kvarnen står i en livsmedelsbutik på ICA Kvantum i Lund. Automaten finns till för de som föredrar ett nymalet kaffe där man själv har möjlighet att bestämma rostning och grovlek Kvarnen i sitt sammanhang, ICA Kvantum, Lund 2 Metod För att få insikt i hur användaren upplever automaten gjordes intervjuer och iakttagelser av ett flertal slumpvist utvalda personer. Egna tester och reflektioner genomfördes för en bättre förståelse. Intervjuerna ägde rum under en tidig torsdagseftermiddag. Vi ställde frågor angående kvarnens placering i butiken, belastningsergonomiska aspekter, hur den var att förstå, vad som kan förbättras och det allmänna intrycket. Händelseförloppet dokumenterades med hjälp av foto och anteckningar.

5 2.1 Flödesschema A B C D E F G H I J Tag Kaffepåse Sätt kaffepåse (under bönbehållare) Tryck in den fjädrade luckan tills mängden bönor som hamnar i påsen är till belåtenhet Gör ren kvarnen på gamla bönor med hjälp av rensspaken vid sidan av rensluckan Öppna locket på ovansidan av kvarnen och häll i bönorna Sätt påsen vid kvarnens mynning Ställ in vredet på önskad grovlek Tryck på ON för att kvarnen skall starta mala bönorna Tryck på OFF när kvarnen slutat mala Tag ut påsen med det nymalda kaffet K L Ta bort påsen Kvarnen slutar mala automatiskt

6 Personer som intervjuades 2.2 Intervjuer Anita,50år,165cm Generellt bra. Läste inte instruktionen, hade erfarnhet från andra liknande kvarnar, dock aldrig från denna. Som följd av detta rensade hon inte från gammalt kaffepulver. Jan, 30 år, 183 cm Svårt att förstå hur man öppnar luckan till bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. Svårt att förstå hur påsen ska sitta. Kvarnen för lågt placerad. Instruktionerna var sådär, lätta för honom men kunde tänka sig att det var svårare för en med nedsatt syn. Bra placering av kvarnen. Barnsäkerheten god. Anna,35år,172cm Otydligt att veta hur man ska få ut bönorna från bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. För oväsen, men det var bra att man hör ett aktivt ljud när bönorna är färdigmalda. Instruktionen borde vara tydligare och gärna i annan färg än svart efersom maskinen i sig är svart. Det hade också varit bra om instruktionen satt högre upp. Kvarnen var för lågt placerad, behövde böja sig när hon använde den. Placeringen av kvarnen upplevdes inträngd. Sven,66år,170cm Hittade inte instruktionen. Hade stora problem att öppna bönbehållaren. Tryckte neråt istället för uppåt. Svårt att hitta rensluckan. Höll i påsen istället för att ställa ner den. Bokstäverna var för små och instruktionen otydlig då texten var silvrig och glänsande. Kvarnen var för lågt placerad. Bra för att man får den mängd som man vill ha. Eva, 39 år, 161 cm Svårt att hitta rensluckan. Bönorna var svåra att få ut ur bönbehållaren Höll i påsen istället för att ställa den ner.

7 2.3 Egna iaktagelser A B C D E Zoegas logo på framsidan av kvarnen var större än själva instruktionsetiketten. Instruktionen var litet skriven med silver på en svart bakgrund. Många fick gå nära och böja sig väldigt för att läsa texten. Otydligt vilket håll och var man drar för att få upp luckan till kaffebönorna. Något svårt att förstå att man ska ta bönorna i samma påsen som man sedan får ner det malda kaffet i. Luckan man lyfter för att hälla i bönorna visualiserar inte sin funktion. Oklart om den öppnas fram- eller baktill. Det hörs ett aktivt ljud när man häller ner bönorna. Eftersom man inte ser ner i kvarnen är detta ljud vägledande, man kan lätt höra att man hällt över alla bönor. Det var klurigt att förstå var påsen skulle placeras. Enligt instruktionen ska man först ta bort kaffe från tidigare malning med hjälp av rensluckan. Denna lucka hittade ingen av användarna med en gång. Skylten satt olämpligt eftersom kafferester fastnade på den. Många kommenterade och upplevde den smutsigt. I ett av fallen sattes påsen på först så att kaffe från tidigare malning rensades ner i påsen. Rensluckan ger ett dovt, burkigt, aktivt ljud. Vredet där man ställer in vilken sorts malning man önskar verkade uppfattas på ett tydligt sätt av alla användare. Vredet har ett skönt motstånd och det klickar till lite extra vid varje valmöjlighet. Start/off knappen var enkel att hitta och använda. Där påsen ställs finns en strömbrytare som trycks in när påsen är rätt placerad. Är strömbrytare inte intryckt, vilket betyder att påsen är felplacerad, så kan man inte starta malningen. Malningen avbryts utan att man behöver trycka på "off" när man tar bort påsen. Ställer man tillbaka påsen så startar dock inte malningen utan att man trycker på start igen. Motståndet i startknappen är behagligt. Den signalerar både taktilt och audiellt. Användaren vet inte när malningen är klar. Ofta står man nog för länge och väntar för att vara säker. En del trodde att den skulle stängas av automatiskt när malningen var klar. På kvarnens sida fanns en plexiglasskiva för att förhindra att kaffe skulle spillas ut över andra varor i butiken. Kvarnen var placerad till vänster om bönorna. Kanske borde det vara tvärtom eftersom många situationer i vardagslivet utförs naturligt från vänster till höger såsom att läsa och skriva. A B C D E

8 3 Diskussion Den generella placeringen av kvarnen i butiken borde vara annorlunda. Det är mer logiskt att placera den vid andra bryggkaffesorter istället för, som idag, vid snabbkaffet. Intrycket av en kaffekvarn i en vanlig livsmedelsbutik är lyxligt. De vi pratade med ansåg att kvarnen var till för finsmakare. Vi tycker att kvarnen kan göras mer tydlig och därmed inbjuda fler målgrupper att använda den utan att ta bort det lyxiga intrycket. Instruktionsetiketten hade varit mer tillgänglig om den utformades på ett annorlunda sätt. Framförallt borde den silverfärgade blänkande texten ha en mer framhävande färg och konstrast till bakgrunden. Den nuvarande svart bakgrunden smälter samman med kvarnen som i sig också är svart. Instruktionsetiketten borde vara större och ha en mer iögonfallande placering. Öppningskonstruktionen på bönbehållaren bör signalera åt vilket håll man ska dra för att öppna luckan. För att tydliggöra hur toppluckan ska öppnas borde det finnas en utformning som signalerar greppet. Till exempel kan man låta greppet sticka ut. För att göra det ännu tydligare var bönorna ska stoppas ner kan ovandelen vara utformad på ett tydligare sätt. För att förstå hur påsen ska placeras hade det varit tydligare om man i instruktionen hade skrivit "Ställ påsen" istället för "Fäst påsen". Någon form av illustration gör det mer lättförståeligt. Rensluckan skapade mycket förvirring. För att lätta hitta den borde etiketten med "renslucka" skrivet vara annorlunda placerad så att den inte skymdes av vredet och så att inte kafferester smutsade ner den. Spaken som man drar i borde vara större i sitt grepp både så den syns bättre och att den blir lättare att få grepp om för alla handstorlekar. Det är bra med en strömbrytare så att kvarnen aldrig kan stå och mala när den inte används av någon. Detta ökar säkerheten för barn, sparar energi och orsakar inget onödigt buller i lokalen. Ljudet från kvarnen borde reduceras. Det hade varit bra med något på kvarnen som indikerar när malningen är slutförd.

9 4 Lathund Den lathund som fanns på kvarnen bestod av en otydlig textruta, se bilder till höger. Efter att ha analyserat kvarnen på ICA Kvantum hittade vi en likadan kvarn på ICA Tuna. Denna hade en utvecklad lathund. Vi tyckte att den var tydlig och lättförståelig och ansåg inte att det behövdes en helt ny lathund. Vi valde att förbättra den befintliga. Ett par punkter saknades och vi har därför kompletterat lathunden. Hur påsen skulle placeras var otydligt. För att förtydliga hur påsen ska placeras, valde vi att ändra texten på lathunden från "Fäst påsen vid kvarnen" till "Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan". Vi lade även till ett inledande steg på lathunden för att tydliggöra hur rensluckan används. Detta står i den befintliga lathunden 1 Lyft rensluckan några gånger 2 Res upp locket på kvarnen och häll i bönorna 3 Fäst påsen vid kvarnens mynning 4 Ställ in önskad grad av malning och tryck på "start" 5 Lyft rensluckan några gånger när kvarnen malt färdigt 6 Tryck på "off" och ta påsen med det nymalda kaffet För spaken uppåt för att rensa Fyll en påse med bönor Häll bönorna i kvarnen Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan. Ställ in önskad grad av malning Tryck på "Start" och sedan på "Off" när kvarnen malt färdigt

10 5 Idéer om förbättringar Vi har med utgångspunkt från analysen diskuterat vilka förbättringar som kan göras för att kvarnen på ett bättre sätt ska kommunicera sina funktioner. Detta underlättar och effektiviserar användningen av kvarnen. 5.1 Statiska delar För att tydliggöra var bönorna ska hällas är det bra att forma den översta delen där bönorna hälls i likt en tratt. Från intervjuerna framgick att många förknippar kaffekvarnen med en trattform. När man häller i bönorna är det svårt att se hur mycket bönor man har tagit. Eftersom kaffet säljs i vikt är det intressant för kunden att veta hur mycket kaffet väger. Man skulle kunna tratten i ett genomskinligt material, eventuellt med en ingraverad mätskala. Ett annat alternativ är att ha en inbyggd våg som visar för kunden hur mycket det kaffe man hällt upp väger. Illustrationer kan visa hur stor del av påsen som kommer att fyllas. Vi har funderat över olika idéer om kvarnens form: likt en kaffeböna, som en åtta, förstärka trattformen, och göra nedre delen som en upp och ner vänd tratt etc. Alla våra idéer hade gemensamt att vi ville göra kvarnen mindre kantig för att skapa ett mer inbjudande intryck. Tanken är att avdela den nu kantiga kvarnen i mindre delar efter användningsprocessens olika steg och på så sätt skapa avgränsningar med hjälp av formmässiga avbrott. Under intervjuerna och iakttagelserna upptäcktes mycket förvirring över var påsen skulle sättas, ställas, fästas, hållas, hängas osv. Detta kan visas genom formen på kvarnen, man kan t.ex. ha någon form av markerad plats för påsen. Det är bra att utforma kvarnen så att det inte går att göra fel, t.ex. att man bara kan ställa den på ett enda sätt. 5.2 Interaktiva delar Det var inte helt tydligt hur man gör för att lägga i bönorna för malning. Detta beror till stor del på att lockets grepp inte är tydligt nog. För att tydliggöra dess funktion kan greppytan göras större eller markeras med text och symboler. Vredet där man ställer in grovleken på malningen upplevdes av alla tillfrågade bra. Knappen som startar och stoppar malningen har fördelen att man samlat båda funktionerna till samma knapp. Det hade varit bra att förstärka den respons knappen ger när man trycker på den genom ljud, ljus eller taktilt. Vi har funderat över ett aktivt ljud som låter när malningen är klar. Rensluckan var det extremt otydlig. Det var mycket med rensningen som gick snett. Det måste tydliggöras med ett annorlunda större handgrepp. Greppet ska förmedla vilken riktning spaken ska dras och hur den ska greppas. Ett alternativ kan vara att bygga in en automatisk rensning.

11 Delen där det färdigmalda kaffet kommer ut består idag av för många delar. Det är otydligt vad de olika delarna står för och var påsen ska placeras. Det måste vara tydligt var det nymalda kaffet kommer ut för att öka förståelsen för var påsen ska placeras. Vi vill komma ifråndelösadelarnaochiställetgöraensamladdel.kaffetskakommauturendelsom förknippas med en förflyttning exempel på detta är en skena, en rörform eller en trattform. Uppsamlingsdelen av kafferester fungerar bra. Det är bra att påsen kan ställas på ett galler eftersom det släpper igenom spillt kaffet till den tömbara behållaren. Vi vill ha så lite löpande text som möjligt. Om det behövs ett komplement till kvarnens egna former ska det i största möjliga mån illustreras med symboler och bilder. 6 Slutdiskussion Placering i butiken För att öka användandet och väcka uppmärksamhet hos dem som aldrig tidigare använt kvarnen krävs en bättre placering i butiken. Istället för att ha den placerad i mitten av en hylla som idag så borde man använda kortsidan av hyllraden eftersom det är en extra förmån som butiken tillhandahåller kunden. Ergonomiska aspekter För att öka användandet av kvarnen krävs att man inbjuder till att använda den. Ett sätt att inbjuda är att hålla en ergonomiskt riktig höjd. Idag är kvarnen lågt placerad, det verkar som om kvarnen har fått en överbliven plats i butiken i hyfsad närhet till kaffet. Längden på användarna varierar i stora drag mellan cm. En rullstolsbunden når upp till en liknande höjd som de kortare i målgruppen, runt 140cm. Det är svårt att anpassa en stationär maskin så den passar alla ergonomiskt perfekt. Vi har diskuterat kring problemet. Vi funderade på en lösning där kvarnen placeras på en skiva med som är höj och sänkbar med hjälp av t.ex. en list på undersidan. Variationen på höjningen/sänkningen kan då begränsas till 60 cm. Vi valde att inte ta med detta eftersom det antagligen är en för stor ekonomisk satsning för en alldaglig livsmedelsbutik. Alternativet får bli att placera den på en medelhöjd som passar majoriteten av målgruppen. Det blir alltså inte ergonomiskt riktigt för alla men tittar man på tiden och frekvensen som kvarnen användsavenpersonsåärdenintesåhög.det hade varit skillnad om situationen uppstått i någons vardagliga arbete.

12 Kognitionsergonomiska aspekter, placering av de olika stegen För att effektivisera användandet för kunden har vi tagit bort så mycket text som möjligt och istället tydliggjort stegen med utformningen av kvarnens yttre och illustrationer (lathund). Eftersom det mesta i vårt dagliga liv utgår ifrån en rörelse och ett tänkande som går från vänster till höger och uppifrån och ner, som vi tidigare nämnt. Vi har försökt tillämpa det tänkandet när vi gjort våra förbättringar. Det blir en naturlig rörelse att placera bönbehållarna till vänster om själva kvarnen eftersom det är första steget i processen. Idag står de till höger om kvarnen. Tidigare gick man från höger till vänster och ner och upp något osystematiskt. Genom att göra rensluckan automatisk underlättar man för användaren eftersom det blir färre steg och en mer naturlig riktning. Startknappen placeras till höger om och nedanför vredet eftersom det är ett senare steg. Genom att låta kvarnen stängas av automatiskt när malningen är färdig får vi bort ytterligare ett steg. A B Schematiska bilder av händelseföeloppet. A-den nuvarande, B-den förbättrade Det tre plåtbitarna på den tidigare maskinen har bytts ut mot ett rör. Det är enkelt att förstå att påsen ska sättas runt omkring röret. Mynningen på röret är kortare bak än fram, detta underlättar när man sätter dit påsen. Platsen där påsen ska stå har en välvd kant för att visa var påsen ska placeras. Kanten är av galler som släpper igenom spill och välvd för att kaffe som hamnat utanför inte ska samlas på den utan samlas under gallret.

13 Kognitionsergonomiska aspekter, respons i form av ljud, ljus och känsel Idag är den behållare där bönorna hälls gjord av plast. För att öka det passiva ljudet har vi valt att göra tratten för bönorna i metall som ger en tydligare respons till användaren. Användaren ska veta att alla bönorna kommit på plats i tratten. Den respons som man får av vredet idag är taktilt och bra. Klicket och motståndet i vredet talar om att man kommit till nästa grovlek. Knappen där man startar och stannar kvarnen idag är inte tydlig nog, det är svårt att se en svart knapp mot en svart bakgrund. Det går inte att se om knappen är på eller av. Dock kan man inte gå miste på ljudet när kvarnen maler, det låter högt. I den nya versionen får man respons då knappen stannar intryckt. Knappen lyser när kvarnen maler. När alla bönor är malda och kvarnen rensat sig stannar kvarnen av sig själv och lampan åker ut och slocknar. Vi har kommit fram till att det inte behövs ett aktivt ljud när malningen är klar eftersom kvarnen har ett högt passivt ljud i sig. Doften är en central del av responsen hos den som maler sitt eget kaffe i butiken. Denna lukt talar inte om hur och när de olika stegen går till men den belönar när man malt färdigt med sin goda doft. Denna doft kan även inbjuda nya användare. Säkerhetsaspekter Att höjden på kvarnen är anpassad efter målgruppen längd är också bra ur säkerhetssynpunkt. Barn kan inte stoppa ner föremål där bönorna hälls ner. Fingrar kan inte komma ner i kvarnen då formen på röret som leder bönorna från tratten till malningen är svängt. Vi har tagit bort de lösa delarna där kaffet tidigare kom ut och på så sätt tagit bort risken för klämma sig. Det finns nu bara en del. Kaffet kommer att komma ut ur ett rör, det är tydligt varifrån kaffet kommer. Röret kommer att vara så pass långt och med ett hinder på insidan som gör att man inte kan stoppa upp fingrarna och skadas. Den mekaniska fliken som måste vara intryckt på den gamla maskinen för att malningen ska starta har tagits bort och ersätts med en optisk stråle. Strålen bryts när påsen sätts dit och fungerar på motsvarande sätt som den tidigare. Kvarnen kan inte mala om inte påsen är rätt ditsatt, säkerheten finns alltså kvar trots att vi tagit bort plåtbitarna och ersatt med ett enda rör. Estetiska aspekter Vi har försökt framhäva det genuina som vredet på den befintliga kvarnen uttrycker och med hjälp av former signalera de olika stegen som användaren utför. Materialen är en viktig del i utformningen och vi har därför valt att arbeta med material och form som ger ett genuint uttryck. Det är formerna och färgerna som bildar en helhet och det är det som ger det första intrycket. Viktigast av allt, även vid den estetiska utformningen, har varit att låta funktionen bestämma formen.

14 6.1 Bilder på slutförslag

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002

Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Kognitionsergonomi Analys av mikrovågsugnen EMS 2485 Handledare Charlotte Magnusson Oktober 2002 Maria Malcus, Johanna Håkansson, Åsa Jansson och Peter Aluuan ID01 INNEHÅLL Inledning 1 Metod 2 Flödessvhema

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Utlånings- och återlämningsautomater

Utlånings- och återlämningsautomater Utlånings- och återlämningsautomater på Lunds stadsbibliotek Ett arbete i kognitionsergonomi Anna Olstam Emilie Hallgard Deborah Georgsson David Granath HT 2003 Under handledning av Certec inledning. Utlåningsautomat

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11.

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Inledning & Metod 4. Flödesschema 7. Användarintervjuer 8. Resultat 11. Sammanfattning Vi har gjort en kognitionsergonomisk analys av Pågatågens kortautomat. Vi ställde samman ett frågeformulär och valde i vår undersökning att utgå från kortautomaten vid Centralstationen i

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

Lathund Speakout M312

Lathund Speakout M312 Lathund Speakout M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Repetition Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 3 Speakout

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7.

Sid 1. Inledning Metod Så funkar det Feedback Resultat och diskussion Detta ville vi ändra på 5. 7. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Inledning 1 2. Metod 1 3. Så funkar det 2 4. Feedback 4 5. Resultat och diskussion 4 6. Detta ville vi ändra på 5 7. Lösning 7 Bilagor: 1 Användarintervjuer 2 Lathund för pantning

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Bensinstation KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2. ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 2 Bensinstation ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring,CERTEC Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Läs mer

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 1 BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2 Förklaring: Inbyggd högtalare Uttag för externa hörlurar Knappkontroll; sifferpanel 0-9 (totalt: 1-950

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE Idéhäfte Idéhäfte MEMOdayplanner 3 Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial Rev A SE 2 1. Inledning I detta idéhäfte vill vi ge tips om hur man kan använda tid- och planeringshjälpmedlet

Läs mer

SKICKA OCH TA EMOT SMS Grupp 6 Ylva Söderström, Sara Smed Sörensen, Catarina Piotrwska och Johan Karlsson

SKICKA OCH TA EMOT SMS Grupp 6 Ylva Söderström, Sara Smed Sörensen, Catarina Piotrwska och Johan Karlsson SKICKA OCH TA EMOT SMS Grupp 6 Ylva Söderström, Sara Smed Sörensen, Catarina Piotrwska och Johan Karlsson Inledning Uppgiften var att analysera och förbättra en valfri automat. Vi valde att titta närmare

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18 Trollhättan 2015-12-18 Fastigheter på landsbygden Så gräver du själv för fiberanslutning Den här guiden är för dig som bor på landsbygden och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare Scene Quickstart guide En fantastisk utveckling för gardinvärlden. Denna guide hjälper dig att enkelt komma igång med ditt nya PowerView

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär.

Innehåll. Bifogad är bilaga med frågeformulär. UTTAGSAUTOMATER Innehåll En uttagsautomat 2 Inledning 3 Hur hittar man en uttagsautomat? 4 Hur ofta använder man uttagsautomaten? 5 Hur upplever man uttagssituationen? 6 Känner man sig säker vid automaten?

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Servohandsken SEM Glove

Servohandsken SEM Glove Servohandsken SEM Glove Kom igång Innehållsförteckning 1 Kom igång... 2 1.1 Förberedelser... 2 1.2 Produktöversikt... 2 2 Steg för steg-beskrivning... 3 2.1 Sätt in batterierna... 3 2.2 Justera fingerlängd...

Läs mer

Förstärk handlingen i en saga med hjälp av dofter.

Förstärk handlingen i en saga med hjälp av dofter. Lukt och smak Vi träffar på många olika dofter i vår vardag och det är bra om vi, tillsammans med eleverna, stannar upp och tar möjligheten att uppleva dem mer än vad vi kanske vanligtvis gör. Lukter kan

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. B SKRIVNING

En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. B SKRIVNING En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. PROJ EKT B SKRIVNING Sushi Box Våra namn är Emil Palm och Thobias Löfqvist och vi valde att förpacka sushi.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03

ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 ett grupparbete christian sterngren sara sandén jeanette karlsson pär sånglöf ht 03 Inledning Vi har valt att analysera mikrovågsugnarna på IKDC, Electrolux EMS 2485. Detta på grund av den svårighet som

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 0cm Källa lådor djup 60 o 0cm (6) Övre låda i kommod med urtag för avloppsrör 4 5 0-08-6 0 = förpackning. Innehåller delar till en låda. Påsen som ingår med 4

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade situationen, ledde till en reflexion över hur vuxna som

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

OM PICK & MIX. Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige. Lager vara

OM PICK & MIX. Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige. Lager vara ETT LÖNSAMT KONCEPT OM PICK & MIX Pick and Mix Sweden AB Vi erbjuder Pick & Mix i Sverige Pick & mix är ett lönsamt retail-koncept för konfektyr. Vi har samlat över 30 års erfarenhet av att utveckla och

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Ergonomi vid grepp. 8 december. Mälardalens Högskola

Ergonomi vid grepp. 8 december. Mälardalens Högskola Ergonomi vid grepp 8 december 2009 Denna individuella inlämningsuppgift redogör för vilka förutsättningar människans hand skapar när det gäller utformningen av handtag på produkter samt vad ska man tänka

Läs mer

Fotspår. Ett simuleringsmaterial från det pedagogiska kooperativet Simnet

Fotspår. Ett simuleringsmaterial från det pedagogiska kooperativet Simnet Fotspår Ett simuleringsmaterial från det pedagogiska kooperativet Simnet Producerat hösten 2006 och sommaren 2008 av det pedagogiska kooperativet Simnet. www.simnet.se Layout: Albert Svensson, www.albynt.se

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Tips på appar Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Grafisk visning med punkter eller stapel Timstock Version: 1.7

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

SE Redefine y K our future o m igång!

SE Redefine y K our future o m igång! Kom igång! SE Välkommen Tack för att du har valt Optapad som ergonomisk mus. Den här manualen kan laddas ner på svenska, engelska, danska, norska och finska på optapad.com. Med hjälp av Optapads mjukvara

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Mus. Mike McBride Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Mus. Mike McBride Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Mus 4 1.1 Allmänt............................................ 4 1.2 Avancerat.......................................... 5 1.3 Musnavigering.......................................

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer