Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund"

Transkript

1 Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund Analys av: Kajsa Ericsson Karin Hartman Johan Lycke Susanna Silfverberg

2 Sammanfattning I kursen Kognitionsergonomi har vi analyserat och förbättrat en fritt vald maskin utifrån ett kognitionsergonomiskt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn placerad på ICA Kvantum i Lund, där kunderna kan mala färskt kaffe i butiken. Utifrån användarintervjuer och egna iakttagelser, har den befintliga kvarnen analyserats och förbättrats till en mer lättförståelig och användarvänlig modell. Med den nya modellen behöver brukaren utföra färre steg än tidigare och vissa funktioner har helt automatiserats.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Diskussion 4. Lathund 2.1 Flödesschema 2.2 Intervjuer 2.3 Egna iakttagelser 5. Idéer till förbättringar 5.1 Statiska delar 5.2 Interaktiva delar 6. Slutdiskussion 6.1 Bilder på slutförslag

4 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera och förbättra otydliga signaler och funktioner hos en valfri automat utifrån ett kognitivt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn, där kunden maler sitt eget kaffe. Kvarnen står i en livsmedelsbutik på ICA Kvantum i Lund. Automaten finns till för de som föredrar ett nymalet kaffe där man själv har möjlighet att bestämma rostning och grovlek Kvarnen i sitt sammanhang, ICA Kvantum, Lund 2 Metod För att få insikt i hur användaren upplever automaten gjordes intervjuer och iakttagelser av ett flertal slumpvist utvalda personer. Egna tester och reflektioner genomfördes för en bättre förståelse. Intervjuerna ägde rum under en tidig torsdagseftermiddag. Vi ställde frågor angående kvarnens placering i butiken, belastningsergonomiska aspekter, hur den var att förstå, vad som kan förbättras och det allmänna intrycket. Händelseförloppet dokumenterades med hjälp av foto och anteckningar.

5 2.1 Flödesschema A B C D E F G H I J Tag Kaffepåse Sätt kaffepåse (under bönbehållare) Tryck in den fjädrade luckan tills mängden bönor som hamnar i påsen är till belåtenhet Gör ren kvarnen på gamla bönor med hjälp av rensspaken vid sidan av rensluckan Öppna locket på ovansidan av kvarnen och häll i bönorna Sätt påsen vid kvarnens mynning Ställ in vredet på önskad grovlek Tryck på ON för att kvarnen skall starta mala bönorna Tryck på OFF när kvarnen slutat mala Tag ut påsen med det nymalda kaffet K L Ta bort påsen Kvarnen slutar mala automatiskt

6 Personer som intervjuades 2.2 Intervjuer Anita,50år,165cm Generellt bra. Läste inte instruktionen, hade erfarnhet från andra liknande kvarnar, dock aldrig från denna. Som följd av detta rensade hon inte från gammalt kaffepulver. Jan, 30 år, 183 cm Svårt att förstå hur man öppnar luckan till bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. Svårt att förstå hur påsen ska sitta. Kvarnen för lågt placerad. Instruktionerna var sådär, lätta för honom men kunde tänka sig att det var svårare för en med nedsatt syn. Bra placering av kvarnen. Barnsäkerheten god. Anna,35år,172cm Otydligt att veta hur man ska få ut bönorna från bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. För oväsen, men det var bra att man hör ett aktivt ljud när bönorna är färdigmalda. Instruktionen borde vara tydligare och gärna i annan färg än svart efersom maskinen i sig är svart. Det hade också varit bra om instruktionen satt högre upp. Kvarnen var för lågt placerad, behövde böja sig när hon använde den. Placeringen av kvarnen upplevdes inträngd. Sven,66år,170cm Hittade inte instruktionen. Hade stora problem att öppna bönbehållaren. Tryckte neråt istället för uppåt. Svårt att hitta rensluckan. Höll i påsen istället för att ställa ner den. Bokstäverna var för små och instruktionen otydlig då texten var silvrig och glänsande. Kvarnen var för lågt placerad. Bra för att man får den mängd som man vill ha. Eva, 39 år, 161 cm Svårt att hitta rensluckan. Bönorna var svåra att få ut ur bönbehållaren Höll i påsen istället för att ställa den ner.

7 2.3 Egna iaktagelser A B C D E Zoegas logo på framsidan av kvarnen var större än själva instruktionsetiketten. Instruktionen var litet skriven med silver på en svart bakgrund. Många fick gå nära och böja sig väldigt för att läsa texten. Otydligt vilket håll och var man drar för att få upp luckan till kaffebönorna. Något svårt att förstå att man ska ta bönorna i samma påsen som man sedan får ner det malda kaffet i. Luckan man lyfter för att hälla i bönorna visualiserar inte sin funktion. Oklart om den öppnas fram- eller baktill. Det hörs ett aktivt ljud när man häller ner bönorna. Eftersom man inte ser ner i kvarnen är detta ljud vägledande, man kan lätt höra att man hällt över alla bönor. Det var klurigt att förstå var påsen skulle placeras. Enligt instruktionen ska man först ta bort kaffe från tidigare malning med hjälp av rensluckan. Denna lucka hittade ingen av användarna med en gång. Skylten satt olämpligt eftersom kafferester fastnade på den. Många kommenterade och upplevde den smutsigt. I ett av fallen sattes påsen på först så att kaffe från tidigare malning rensades ner i påsen. Rensluckan ger ett dovt, burkigt, aktivt ljud. Vredet där man ställer in vilken sorts malning man önskar verkade uppfattas på ett tydligt sätt av alla användare. Vredet har ett skönt motstånd och det klickar till lite extra vid varje valmöjlighet. Start/off knappen var enkel att hitta och använda. Där påsen ställs finns en strömbrytare som trycks in när påsen är rätt placerad. Är strömbrytare inte intryckt, vilket betyder att påsen är felplacerad, så kan man inte starta malningen. Malningen avbryts utan att man behöver trycka på "off" när man tar bort påsen. Ställer man tillbaka påsen så startar dock inte malningen utan att man trycker på start igen. Motståndet i startknappen är behagligt. Den signalerar både taktilt och audiellt. Användaren vet inte när malningen är klar. Ofta står man nog för länge och väntar för att vara säker. En del trodde att den skulle stängas av automatiskt när malningen var klar. På kvarnens sida fanns en plexiglasskiva för att förhindra att kaffe skulle spillas ut över andra varor i butiken. Kvarnen var placerad till vänster om bönorna. Kanske borde det vara tvärtom eftersom många situationer i vardagslivet utförs naturligt från vänster till höger såsom att läsa och skriva. A B C D E

8 3 Diskussion Den generella placeringen av kvarnen i butiken borde vara annorlunda. Det är mer logiskt att placera den vid andra bryggkaffesorter istället för, som idag, vid snabbkaffet. Intrycket av en kaffekvarn i en vanlig livsmedelsbutik är lyxligt. De vi pratade med ansåg att kvarnen var till för finsmakare. Vi tycker att kvarnen kan göras mer tydlig och därmed inbjuda fler målgrupper att använda den utan att ta bort det lyxiga intrycket. Instruktionsetiketten hade varit mer tillgänglig om den utformades på ett annorlunda sätt. Framförallt borde den silverfärgade blänkande texten ha en mer framhävande färg och konstrast till bakgrunden. Den nuvarande svart bakgrunden smälter samman med kvarnen som i sig också är svart. Instruktionsetiketten borde vara större och ha en mer iögonfallande placering. Öppningskonstruktionen på bönbehållaren bör signalera åt vilket håll man ska dra för att öppna luckan. För att tydliggöra hur toppluckan ska öppnas borde det finnas en utformning som signalerar greppet. Till exempel kan man låta greppet sticka ut. För att göra det ännu tydligare var bönorna ska stoppas ner kan ovandelen vara utformad på ett tydligare sätt. För att förstå hur påsen ska placeras hade det varit tydligare om man i instruktionen hade skrivit "Ställ påsen" istället för "Fäst påsen". Någon form av illustration gör det mer lättförståeligt. Rensluckan skapade mycket förvirring. För att lätta hitta den borde etiketten med "renslucka" skrivet vara annorlunda placerad så att den inte skymdes av vredet och så att inte kafferester smutsade ner den. Spaken som man drar i borde vara större i sitt grepp både så den syns bättre och att den blir lättare att få grepp om för alla handstorlekar. Det är bra med en strömbrytare så att kvarnen aldrig kan stå och mala när den inte används av någon. Detta ökar säkerheten för barn, sparar energi och orsakar inget onödigt buller i lokalen. Ljudet från kvarnen borde reduceras. Det hade varit bra med något på kvarnen som indikerar när malningen är slutförd.

9 4 Lathund Den lathund som fanns på kvarnen bestod av en otydlig textruta, se bilder till höger. Efter att ha analyserat kvarnen på ICA Kvantum hittade vi en likadan kvarn på ICA Tuna. Denna hade en utvecklad lathund. Vi tyckte att den var tydlig och lättförståelig och ansåg inte att det behövdes en helt ny lathund. Vi valde att förbättra den befintliga. Ett par punkter saknades och vi har därför kompletterat lathunden. Hur påsen skulle placeras var otydligt. För att förtydliga hur påsen ska placeras, valde vi att ändra texten på lathunden från "Fäst påsen vid kvarnen" till "Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan". Vi lade även till ett inledande steg på lathunden för att tydliggöra hur rensluckan används. Detta står i den befintliga lathunden 1 Lyft rensluckan några gånger 2 Res upp locket på kvarnen och häll i bönorna 3 Fäst påsen vid kvarnens mynning 4 Ställ in önskad grad av malning och tryck på "start" 5 Lyft rensluckan några gånger när kvarnen malt färdigt 6 Tryck på "off" och ta påsen med det nymalda kaffet För spaken uppåt för att rensa Fyll en påse med bönor Häll bönorna i kvarnen Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan. Ställ in önskad grad av malning Tryck på "Start" och sedan på "Off" när kvarnen malt färdigt

10 5 Idéer om förbättringar Vi har med utgångspunkt från analysen diskuterat vilka förbättringar som kan göras för att kvarnen på ett bättre sätt ska kommunicera sina funktioner. Detta underlättar och effektiviserar användningen av kvarnen. 5.1 Statiska delar För att tydliggöra var bönorna ska hällas är det bra att forma den översta delen där bönorna hälls i likt en tratt. Från intervjuerna framgick att många förknippar kaffekvarnen med en trattform. När man häller i bönorna är det svårt att se hur mycket bönor man har tagit. Eftersom kaffet säljs i vikt är det intressant för kunden att veta hur mycket kaffet väger. Man skulle kunna tratten i ett genomskinligt material, eventuellt med en ingraverad mätskala. Ett annat alternativ är att ha en inbyggd våg som visar för kunden hur mycket det kaffe man hällt upp väger. Illustrationer kan visa hur stor del av påsen som kommer att fyllas. Vi har funderat över olika idéer om kvarnens form: likt en kaffeböna, som en åtta, förstärka trattformen, och göra nedre delen som en upp och ner vänd tratt etc. Alla våra idéer hade gemensamt att vi ville göra kvarnen mindre kantig för att skapa ett mer inbjudande intryck. Tanken är att avdela den nu kantiga kvarnen i mindre delar efter användningsprocessens olika steg och på så sätt skapa avgränsningar med hjälp av formmässiga avbrott. Under intervjuerna och iakttagelserna upptäcktes mycket förvirring över var påsen skulle sättas, ställas, fästas, hållas, hängas osv. Detta kan visas genom formen på kvarnen, man kan t.ex. ha någon form av markerad plats för påsen. Det är bra att utforma kvarnen så att det inte går att göra fel, t.ex. att man bara kan ställa den på ett enda sätt. 5.2 Interaktiva delar Det var inte helt tydligt hur man gör för att lägga i bönorna för malning. Detta beror till stor del på att lockets grepp inte är tydligt nog. För att tydliggöra dess funktion kan greppytan göras större eller markeras med text och symboler. Vredet där man ställer in grovleken på malningen upplevdes av alla tillfrågade bra. Knappen som startar och stoppar malningen har fördelen att man samlat båda funktionerna till samma knapp. Det hade varit bra att förstärka den respons knappen ger när man trycker på den genom ljud, ljus eller taktilt. Vi har funderat över ett aktivt ljud som låter när malningen är klar. Rensluckan var det extremt otydlig. Det var mycket med rensningen som gick snett. Det måste tydliggöras med ett annorlunda större handgrepp. Greppet ska förmedla vilken riktning spaken ska dras och hur den ska greppas. Ett alternativ kan vara att bygga in en automatisk rensning.

11 Delen där det färdigmalda kaffet kommer ut består idag av för många delar. Det är otydligt vad de olika delarna står för och var påsen ska placeras. Det måste vara tydligt var det nymalda kaffet kommer ut för att öka förståelsen för var påsen ska placeras. Vi vill komma ifråndelösadelarnaochiställetgöraensamladdel.kaffetskakommauturendelsom förknippas med en förflyttning exempel på detta är en skena, en rörform eller en trattform. Uppsamlingsdelen av kafferester fungerar bra. Det är bra att påsen kan ställas på ett galler eftersom det släpper igenom spillt kaffet till den tömbara behållaren. Vi vill ha så lite löpande text som möjligt. Om det behövs ett komplement till kvarnens egna former ska det i största möjliga mån illustreras med symboler och bilder. 6 Slutdiskussion Placering i butiken För att öka användandet och väcka uppmärksamhet hos dem som aldrig tidigare använt kvarnen krävs en bättre placering i butiken. Istället för att ha den placerad i mitten av en hylla som idag så borde man använda kortsidan av hyllraden eftersom det är en extra förmån som butiken tillhandahåller kunden. Ergonomiska aspekter För att öka användandet av kvarnen krävs att man inbjuder till att använda den. Ett sätt att inbjuda är att hålla en ergonomiskt riktig höjd. Idag är kvarnen lågt placerad, det verkar som om kvarnen har fått en överbliven plats i butiken i hyfsad närhet till kaffet. Längden på användarna varierar i stora drag mellan cm. En rullstolsbunden når upp till en liknande höjd som de kortare i målgruppen, runt 140cm. Det är svårt att anpassa en stationär maskin så den passar alla ergonomiskt perfekt. Vi har diskuterat kring problemet. Vi funderade på en lösning där kvarnen placeras på en skiva med som är höj och sänkbar med hjälp av t.ex. en list på undersidan. Variationen på höjningen/sänkningen kan då begränsas till 60 cm. Vi valde att inte ta med detta eftersom det antagligen är en för stor ekonomisk satsning för en alldaglig livsmedelsbutik. Alternativet får bli att placera den på en medelhöjd som passar majoriteten av målgruppen. Det blir alltså inte ergonomiskt riktigt för alla men tittar man på tiden och frekvensen som kvarnen användsavenpersonsåärdenintesåhög.det hade varit skillnad om situationen uppstått i någons vardagliga arbete.

12 Kognitionsergonomiska aspekter, placering av de olika stegen För att effektivisera användandet för kunden har vi tagit bort så mycket text som möjligt och istället tydliggjort stegen med utformningen av kvarnens yttre och illustrationer (lathund). Eftersom det mesta i vårt dagliga liv utgår ifrån en rörelse och ett tänkande som går från vänster till höger och uppifrån och ner, som vi tidigare nämnt. Vi har försökt tillämpa det tänkandet när vi gjort våra förbättringar. Det blir en naturlig rörelse att placera bönbehållarna till vänster om själva kvarnen eftersom det är första steget i processen. Idag står de till höger om kvarnen. Tidigare gick man från höger till vänster och ner och upp något osystematiskt. Genom att göra rensluckan automatisk underlättar man för användaren eftersom det blir färre steg och en mer naturlig riktning. Startknappen placeras till höger om och nedanför vredet eftersom det är ett senare steg. Genom att låta kvarnen stängas av automatiskt när malningen är färdig får vi bort ytterligare ett steg. A B Schematiska bilder av händelseföeloppet. A-den nuvarande, B-den förbättrade Det tre plåtbitarna på den tidigare maskinen har bytts ut mot ett rör. Det är enkelt att förstå att påsen ska sättas runt omkring röret. Mynningen på röret är kortare bak än fram, detta underlättar när man sätter dit påsen. Platsen där påsen ska stå har en välvd kant för att visa var påsen ska placeras. Kanten är av galler som släpper igenom spill och välvd för att kaffe som hamnat utanför inte ska samlas på den utan samlas under gallret.

13 Kognitionsergonomiska aspekter, respons i form av ljud, ljus och känsel Idag är den behållare där bönorna hälls gjord av plast. För att öka det passiva ljudet har vi valt att göra tratten för bönorna i metall som ger en tydligare respons till användaren. Användaren ska veta att alla bönorna kommit på plats i tratten. Den respons som man får av vredet idag är taktilt och bra. Klicket och motståndet i vredet talar om att man kommit till nästa grovlek. Knappen där man startar och stannar kvarnen idag är inte tydlig nog, det är svårt att se en svart knapp mot en svart bakgrund. Det går inte att se om knappen är på eller av. Dock kan man inte gå miste på ljudet när kvarnen maler, det låter högt. I den nya versionen får man respons då knappen stannar intryckt. Knappen lyser när kvarnen maler. När alla bönor är malda och kvarnen rensat sig stannar kvarnen av sig själv och lampan åker ut och slocknar. Vi har kommit fram till att det inte behövs ett aktivt ljud när malningen är klar eftersom kvarnen har ett högt passivt ljud i sig. Doften är en central del av responsen hos den som maler sitt eget kaffe i butiken. Denna lukt talar inte om hur och när de olika stegen går till men den belönar när man malt färdigt med sin goda doft. Denna doft kan även inbjuda nya användare. Säkerhetsaspekter Att höjden på kvarnen är anpassad efter målgruppen längd är också bra ur säkerhetssynpunkt. Barn kan inte stoppa ner föremål där bönorna hälls ner. Fingrar kan inte komma ner i kvarnen då formen på röret som leder bönorna från tratten till malningen är svängt. Vi har tagit bort de lösa delarna där kaffet tidigare kom ut och på så sätt tagit bort risken för klämma sig. Det finns nu bara en del. Kaffet kommer att komma ut ur ett rör, det är tydligt varifrån kaffet kommer. Röret kommer att vara så pass långt och med ett hinder på insidan som gör att man inte kan stoppa upp fingrarna och skadas. Den mekaniska fliken som måste vara intryckt på den gamla maskinen för att malningen ska starta har tagits bort och ersätts med en optisk stråle. Strålen bryts när påsen sätts dit och fungerar på motsvarande sätt som den tidigare. Kvarnen kan inte mala om inte påsen är rätt ditsatt, säkerheten finns alltså kvar trots att vi tagit bort plåtbitarna och ersatt med ett enda rör. Estetiska aspekter Vi har försökt framhäva det genuina som vredet på den befintliga kvarnen uttrycker och med hjälp av former signalera de olika stegen som användaren utför. Materialen är en viktig del i utformningen och vi har därför valt att arbeta med material och form som ger ett genuint uttryck. Det är formerna och färgerna som bildar en helhet och det är det som ger det första intrycket. Viktigast av allt, även vid den estetiska utformningen, har varit att låta funktionen bestämma formen.

14 6.1 Bilder på slutförslag

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Vägledningsskyltar på servicekontor

Vägledningsskyltar på servicekontor Vägledningsskyltar på servicekontor Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning Katarina Andersson Akademin för Innovation, design och teknik Examinator: Yvonne Eriksson Handledare:

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Varför lär sig mina elever inte funktioner?

Varför lär sig mina elever inte funktioner? Gudrun Malmers stipendium 2007 Varför lär sig mina elever inte funktioner? Ett försök att använda humaniora för att få elever att förstå matematiska begrepp Lotta Wedman Ludvika 2010-12-26 Handledare:

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Utveckling av nya generationens städvagn

Utveckling av nya generationens städvagn 2006:145 CIV EXAMENSARBETE Utveckling av nya generationens städvagn Ett arbete inom forskningsprojektet Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning BERIT PERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer