Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund"

Transkript

1 Kognitionsergonomi Handledare: Håkan Eftring Analys av kaffekvarn ICA Kvantum, Lund Analys av: Kajsa Ericsson Karin Hartman Johan Lycke Susanna Silfverberg

2 Sammanfattning I kursen Kognitionsergonomi har vi analyserat och förbättrat en fritt vald maskin utifrån ett kognitionsergonomiskt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn placerad på ICA Kvantum i Lund, där kunderna kan mala färskt kaffe i butiken. Utifrån användarintervjuer och egna iakttagelser, har den befintliga kvarnen analyserats och förbättrats till en mer lättförståelig och användarvänlig modell. Med den nya modellen behöver brukaren utföra färre steg än tidigare och vissa funktioner har helt automatiserats.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Diskussion 4. Lathund 2.1 Flödesschema 2.2 Intervjuer 2.3 Egna iakttagelser 5. Idéer till förbättringar 5.1 Statiska delar 5.2 Interaktiva delar 6. Slutdiskussion 6.1 Bilder på slutförslag

4 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera och förbättra otydliga signaler och funktioner hos en valfri automat utifrån ett kognitivt perspektiv. Vi valde en kaffekvarn, där kunden maler sitt eget kaffe. Kvarnen står i en livsmedelsbutik på ICA Kvantum i Lund. Automaten finns till för de som föredrar ett nymalet kaffe där man själv har möjlighet att bestämma rostning och grovlek Kvarnen i sitt sammanhang, ICA Kvantum, Lund 2 Metod För att få insikt i hur användaren upplever automaten gjordes intervjuer och iakttagelser av ett flertal slumpvist utvalda personer. Egna tester och reflektioner genomfördes för en bättre förståelse. Intervjuerna ägde rum under en tidig torsdagseftermiddag. Vi ställde frågor angående kvarnens placering i butiken, belastningsergonomiska aspekter, hur den var att förstå, vad som kan förbättras och det allmänna intrycket. Händelseförloppet dokumenterades med hjälp av foto och anteckningar.

5 2.1 Flödesschema A B C D E F G H I J Tag Kaffepåse Sätt kaffepåse (under bönbehållare) Tryck in den fjädrade luckan tills mängden bönor som hamnar i påsen är till belåtenhet Gör ren kvarnen på gamla bönor med hjälp av rensspaken vid sidan av rensluckan Öppna locket på ovansidan av kvarnen och häll i bönorna Sätt påsen vid kvarnens mynning Ställ in vredet på önskad grovlek Tryck på ON för att kvarnen skall starta mala bönorna Tryck på OFF när kvarnen slutat mala Tag ut påsen med det nymalda kaffet K L Ta bort påsen Kvarnen slutar mala automatiskt

6 Personer som intervjuades 2.2 Intervjuer Anita,50år,165cm Generellt bra. Läste inte instruktionen, hade erfarnhet från andra liknande kvarnar, dock aldrig från denna. Som följd av detta rensade hon inte från gammalt kaffepulver. Jan, 30 år, 183 cm Svårt att förstå hur man öppnar luckan till bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. Svårt att förstå hur påsen ska sitta. Kvarnen för lågt placerad. Instruktionerna var sådär, lätta för honom men kunde tänka sig att det var svårare för en med nedsatt syn. Bra placering av kvarnen. Barnsäkerheten god. Anna,35år,172cm Otydligt att veta hur man ska få ut bönorna från bönbehållaren. Svårt att hitta rensluckan. För oväsen, men det var bra att man hör ett aktivt ljud när bönorna är färdigmalda. Instruktionen borde vara tydligare och gärna i annan färg än svart efersom maskinen i sig är svart. Det hade också varit bra om instruktionen satt högre upp. Kvarnen var för lågt placerad, behövde böja sig när hon använde den. Placeringen av kvarnen upplevdes inträngd. Sven,66år,170cm Hittade inte instruktionen. Hade stora problem att öppna bönbehållaren. Tryckte neråt istället för uppåt. Svårt att hitta rensluckan. Höll i påsen istället för att ställa ner den. Bokstäverna var för små och instruktionen otydlig då texten var silvrig och glänsande. Kvarnen var för lågt placerad. Bra för att man får den mängd som man vill ha. Eva, 39 år, 161 cm Svårt att hitta rensluckan. Bönorna var svåra att få ut ur bönbehållaren Höll i påsen istället för att ställa den ner.

7 2.3 Egna iaktagelser A B C D E Zoegas logo på framsidan av kvarnen var större än själva instruktionsetiketten. Instruktionen var litet skriven med silver på en svart bakgrund. Många fick gå nära och böja sig väldigt för att läsa texten. Otydligt vilket håll och var man drar för att få upp luckan till kaffebönorna. Något svårt att förstå att man ska ta bönorna i samma påsen som man sedan får ner det malda kaffet i. Luckan man lyfter för att hälla i bönorna visualiserar inte sin funktion. Oklart om den öppnas fram- eller baktill. Det hörs ett aktivt ljud när man häller ner bönorna. Eftersom man inte ser ner i kvarnen är detta ljud vägledande, man kan lätt höra att man hällt över alla bönor. Det var klurigt att förstå var påsen skulle placeras. Enligt instruktionen ska man först ta bort kaffe från tidigare malning med hjälp av rensluckan. Denna lucka hittade ingen av användarna med en gång. Skylten satt olämpligt eftersom kafferester fastnade på den. Många kommenterade och upplevde den smutsigt. I ett av fallen sattes påsen på först så att kaffe från tidigare malning rensades ner i påsen. Rensluckan ger ett dovt, burkigt, aktivt ljud. Vredet där man ställer in vilken sorts malning man önskar verkade uppfattas på ett tydligt sätt av alla användare. Vredet har ett skönt motstånd och det klickar till lite extra vid varje valmöjlighet. Start/off knappen var enkel att hitta och använda. Där påsen ställs finns en strömbrytare som trycks in när påsen är rätt placerad. Är strömbrytare inte intryckt, vilket betyder att påsen är felplacerad, så kan man inte starta malningen. Malningen avbryts utan att man behöver trycka på "off" när man tar bort påsen. Ställer man tillbaka påsen så startar dock inte malningen utan att man trycker på start igen. Motståndet i startknappen är behagligt. Den signalerar både taktilt och audiellt. Användaren vet inte när malningen är klar. Ofta står man nog för länge och väntar för att vara säker. En del trodde att den skulle stängas av automatiskt när malningen var klar. På kvarnens sida fanns en plexiglasskiva för att förhindra att kaffe skulle spillas ut över andra varor i butiken. Kvarnen var placerad till vänster om bönorna. Kanske borde det vara tvärtom eftersom många situationer i vardagslivet utförs naturligt från vänster till höger såsom att läsa och skriva. A B C D E

8 3 Diskussion Den generella placeringen av kvarnen i butiken borde vara annorlunda. Det är mer logiskt att placera den vid andra bryggkaffesorter istället för, som idag, vid snabbkaffet. Intrycket av en kaffekvarn i en vanlig livsmedelsbutik är lyxligt. De vi pratade med ansåg att kvarnen var till för finsmakare. Vi tycker att kvarnen kan göras mer tydlig och därmed inbjuda fler målgrupper att använda den utan att ta bort det lyxiga intrycket. Instruktionsetiketten hade varit mer tillgänglig om den utformades på ett annorlunda sätt. Framförallt borde den silverfärgade blänkande texten ha en mer framhävande färg och konstrast till bakgrunden. Den nuvarande svart bakgrunden smälter samman med kvarnen som i sig också är svart. Instruktionsetiketten borde vara större och ha en mer iögonfallande placering. Öppningskonstruktionen på bönbehållaren bör signalera åt vilket håll man ska dra för att öppna luckan. För att tydliggöra hur toppluckan ska öppnas borde det finnas en utformning som signalerar greppet. Till exempel kan man låta greppet sticka ut. För att göra det ännu tydligare var bönorna ska stoppas ner kan ovandelen vara utformad på ett tydligare sätt. För att förstå hur påsen ska placeras hade det varit tydligare om man i instruktionen hade skrivit "Ställ påsen" istället för "Fäst påsen". Någon form av illustration gör det mer lättförståeligt. Rensluckan skapade mycket förvirring. För att lätta hitta den borde etiketten med "renslucka" skrivet vara annorlunda placerad så att den inte skymdes av vredet och så att inte kafferester smutsade ner den. Spaken som man drar i borde vara större i sitt grepp både så den syns bättre och att den blir lättare att få grepp om för alla handstorlekar. Det är bra med en strömbrytare så att kvarnen aldrig kan stå och mala när den inte används av någon. Detta ökar säkerheten för barn, sparar energi och orsakar inget onödigt buller i lokalen. Ljudet från kvarnen borde reduceras. Det hade varit bra med något på kvarnen som indikerar när malningen är slutförd.

9 4 Lathund Den lathund som fanns på kvarnen bestod av en otydlig textruta, se bilder till höger. Efter att ha analyserat kvarnen på ICA Kvantum hittade vi en likadan kvarn på ICA Tuna. Denna hade en utvecklad lathund. Vi tyckte att den var tydlig och lättförståelig och ansåg inte att det behövdes en helt ny lathund. Vi valde att förbättra den befintliga. Ett par punkter saknades och vi har därför kompletterat lathunden. Hur påsen skulle placeras var otydligt. För att förtydliga hur påsen ska placeras, valde vi att ändra texten på lathunden från "Fäst påsen vid kvarnen" till "Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan". Vi lade även till ett inledande steg på lathunden för att tydliggöra hur rensluckan används. Detta står i den befintliga lathunden 1 Lyft rensluckan några gånger 2 Res upp locket på kvarnen och häll i bönorna 3 Fäst påsen vid kvarnens mynning 4 Ställ in önskad grad av malning och tryck på "start" 5 Lyft rensluckan några gånger när kvarnen malt färdigt 6 Tryck på "off" och ta påsen med det nymalda kaffet För spaken uppåt för att rensa Fyll en påse med bönor Häll bönorna i kvarnen Ställ påsen vid kvarnen, bakom skenan. Ställ in önskad grad av malning Tryck på "Start" och sedan på "Off" när kvarnen malt färdigt

10 5 Idéer om förbättringar Vi har med utgångspunkt från analysen diskuterat vilka förbättringar som kan göras för att kvarnen på ett bättre sätt ska kommunicera sina funktioner. Detta underlättar och effektiviserar användningen av kvarnen. 5.1 Statiska delar För att tydliggöra var bönorna ska hällas är det bra att forma den översta delen där bönorna hälls i likt en tratt. Från intervjuerna framgick att många förknippar kaffekvarnen med en trattform. När man häller i bönorna är det svårt att se hur mycket bönor man har tagit. Eftersom kaffet säljs i vikt är det intressant för kunden att veta hur mycket kaffet väger. Man skulle kunna tratten i ett genomskinligt material, eventuellt med en ingraverad mätskala. Ett annat alternativ är att ha en inbyggd våg som visar för kunden hur mycket det kaffe man hällt upp väger. Illustrationer kan visa hur stor del av påsen som kommer att fyllas. Vi har funderat över olika idéer om kvarnens form: likt en kaffeböna, som en åtta, förstärka trattformen, och göra nedre delen som en upp och ner vänd tratt etc. Alla våra idéer hade gemensamt att vi ville göra kvarnen mindre kantig för att skapa ett mer inbjudande intryck. Tanken är att avdela den nu kantiga kvarnen i mindre delar efter användningsprocessens olika steg och på så sätt skapa avgränsningar med hjälp av formmässiga avbrott. Under intervjuerna och iakttagelserna upptäcktes mycket förvirring över var påsen skulle sättas, ställas, fästas, hållas, hängas osv. Detta kan visas genom formen på kvarnen, man kan t.ex. ha någon form av markerad plats för påsen. Det är bra att utforma kvarnen så att det inte går att göra fel, t.ex. att man bara kan ställa den på ett enda sätt. 5.2 Interaktiva delar Det var inte helt tydligt hur man gör för att lägga i bönorna för malning. Detta beror till stor del på att lockets grepp inte är tydligt nog. För att tydliggöra dess funktion kan greppytan göras större eller markeras med text och symboler. Vredet där man ställer in grovleken på malningen upplevdes av alla tillfrågade bra. Knappen som startar och stoppar malningen har fördelen att man samlat båda funktionerna till samma knapp. Det hade varit bra att förstärka den respons knappen ger när man trycker på den genom ljud, ljus eller taktilt. Vi har funderat över ett aktivt ljud som låter när malningen är klar. Rensluckan var det extremt otydlig. Det var mycket med rensningen som gick snett. Det måste tydliggöras med ett annorlunda större handgrepp. Greppet ska förmedla vilken riktning spaken ska dras och hur den ska greppas. Ett alternativ kan vara att bygga in en automatisk rensning.

11 Delen där det färdigmalda kaffet kommer ut består idag av för många delar. Det är otydligt vad de olika delarna står för och var påsen ska placeras. Det måste vara tydligt var det nymalda kaffet kommer ut för att öka förståelsen för var påsen ska placeras. Vi vill komma ifråndelösadelarnaochiställetgöraensamladdel.kaffetskakommauturendelsom förknippas med en förflyttning exempel på detta är en skena, en rörform eller en trattform. Uppsamlingsdelen av kafferester fungerar bra. Det är bra att påsen kan ställas på ett galler eftersom det släpper igenom spillt kaffet till den tömbara behållaren. Vi vill ha så lite löpande text som möjligt. Om det behövs ett komplement till kvarnens egna former ska det i största möjliga mån illustreras med symboler och bilder. 6 Slutdiskussion Placering i butiken För att öka användandet och väcka uppmärksamhet hos dem som aldrig tidigare använt kvarnen krävs en bättre placering i butiken. Istället för att ha den placerad i mitten av en hylla som idag så borde man använda kortsidan av hyllraden eftersom det är en extra förmån som butiken tillhandahåller kunden. Ergonomiska aspekter För att öka användandet av kvarnen krävs att man inbjuder till att använda den. Ett sätt att inbjuda är att hålla en ergonomiskt riktig höjd. Idag är kvarnen lågt placerad, det verkar som om kvarnen har fått en överbliven plats i butiken i hyfsad närhet till kaffet. Längden på användarna varierar i stora drag mellan cm. En rullstolsbunden når upp till en liknande höjd som de kortare i målgruppen, runt 140cm. Det är svårt att anpassa en stationär maskin så den passar alla ergonomiskt perfekt. Vi har diskuterat kring problemet. Vi funderade på en lösning där kvarnen placeras på en skiva med som är höj och sänkbar med hjälp av t.ex. en list på undersidan. Variationen på höjningen/sänkningen kan då begränsas till 60 cm. Vi valde att inte ta med detta eftersom det antagligen är en för stor ekonomisk satsning för en alldaglig livsmedelsbutik. Alternativet får bli att placera den på en medelhöjd som passar majoriteten av målgruppen. Det blir alltså inte ergonomiskt riktigt för alla men tittar man på tiden och frekvensen som kvarnen användsavenpersonsåärdenintesåhög.det hade varit skillnad om situationen uppstått i någons vardagliga arbete.

12 Kognitionsergonomiska aspekter, placering av de olika stegen För att effektivisera användandet för kunden har vi tagit bort så mycket text som möjligt och istället tydliggjort stegen med utformningen av kvarnens yttre och illustrationer (lathund). Eftersom det mesta i vårt dagliga liv utgår ifrån en rörelse och ett tänkande som går från vänster till höger och uppifrån och ner, som vi tidigare nämnt. Vi har försökt tillämpa det tänkandet när vi gjort våra förbättringar. Det blir en naturlig rörelse att placera bönbehållarna till vänster om själva kvarnen eftersom det är första steget i processen. Idag står de till höger om kvarnen. Tidigare gick man från höger till vänster och ner och upp något osystematiskt. Genom att göra rensluckan automatisk underlättar man för användaren eftersom det blir färre steg och en mer naturlig riktning. Startknappen placeras till höger om och nedanför vredet eftersom det är ett senare steg. Genom att låta kvarnen stängas av automatiskt när malningen är färdig får vi bort ytterligare ett steg. A B Schematiska bilder av händelseföeloppet. A-den nuvarande, B-den förbättrade Det tre plåtbitarna på den tidigare maskinen har bytts ut mot ett rör. Det är enkelt att förstå att påsen ska sättas runt omkring röret. Mynningen på röret är kortare bak än fram, detta underlättar när man sätter dit påsen. Platsen där påsen ska stå har en välvd kant för att visa var påsen ska placeras. Kanten är av galler som släpper igenom spill och välvd för att kaffe som hamnat utanför inte ska samlas på den utan samlas under gallret.

13 Kognitionsergonomiska aspekter, respons i form av ljud, ljus och känsel Idag är den behållare där bönorna hälls gjord av plast. För att öka det passiva ljudet har vi valt att göra tratten för bönorna i metall som ger en tydligare respons till användaren. Användaren ska veta att alla bönorna kommit på plats i tratten. Den respons som man får av vredet idag är taktilt och bra. Klicket och motståndet i vredet talar om att man kommit till nästa grovlek. Knappen där man startar och stannar kvarnen idag är inte tydlig nog, det är svårt att se en svart knapp mot en svart bakgrund. Det går inte att se om knappen är på eller av. Dock kan man inte gå miste på ljudet när kvarnen maler, det låter högt. I den nya versionen får man respons då knappen stannar intryckt. Knappen lyser när kvarnen maler. När alla bönor är malda och kvarnen rensat sig stannar kvarnen av sig själv och lampan åker ut och slocknar. Vi har kommit fram till att det inte behövs ett aktivt ljud när malningen är klar eftersom kvarnen har ett högt passivt ljud i sig. Doften är en central del av responsen hos den som maler sitt eget kaffe i butiken. Denna lukt talar inte om hur och när de olika stegen går till men den belönar när man malt färdigt med sin goda doft. Denna doft kan även inbjuda nya användare. Säkerhetsaspekter Att höjden på kvarnen är anpassad efter målgruppen längd är också bra ur säkerhetssynpunkt. Barn kan inte stoppa ner föremål där bönorna hälls ner. Fingrar kan inte komma ner i kvarnen då formen på röret som leder bönorna från tratten till malningen är svängt. Vi har tagit bort de lösa delarna där kaffet tidigare kom ut och på så sätt tagit bort risken för klämma sig. Det finns nu bara en del. Kaffet kommer att komma ut ur ett rör, det är tydligt varifrån kaffet kommer. Röret kommer att vara så pass långt och med ett hinder på insidan som gör att man inte kan stoppa upp fingrarna och skadas. Den mekaniska fliken som måste vara intryckt på den gamla maskinen för att malningen ska starta har tagits bort och ersätts med en optisk stråle. Strålen bryts när påsen sätts dit och fungerar på motsvarande sätt som den tidigare. Kvarnen kan inte mala om inte påsen är rätt ditsatt, säkerheten finns alltså kvar trots att vi tagit bort plåtbitarna och ersatt med ett enda rör. Estetiska aspekter Vi har försökt framhäva det genuina som vredet på den befintliga kvarnen uttrycker och med hjälp av former signalera de olika stegen som användaren utför. Materialen är en viktig del i utformningen och vi har därför valt att arbeta med material och form som ger ett genuint uttryck. Det är formerna och färgerna som bildar en helhet och det är det som ger det första intrycket. Viktigast av allt, även vid den estetiska utformningen, har varit att låta funktionen bestämma formen.

14 6.1 Bilder på slutförslag

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding Kaffeemühle CM 80 / CM 81 Kaffekvarn CM 80 / CM 81 Moulin à café CM 80 / CM 81 Molino de café CM 80 / CM 81 Macinacaffè CM 80 / CM 81 Koffiemolen CM 80 / CM 81 Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice

Läs mer

Kognitionsergonomisk analys av bankomater

Kognitionsergonomisk analys av bankomater 2002-09-18 Kognitionsergonomisk analys av bankomater Gruppuppgift i kognitionsergonomi, ID01 Anders Krigstöm Gustav Landberg Anna Persson Staffan Dahlberg Handledare: Håkan Eftring Innehållsförteckning

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER

ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER ANVÄNDARSTUDIE AV UTTAGSAUTOMATER TOMA DARIA Sara Sveninge, Daria Toma, Lisa -Stina Eriksson och Kajsa Westman Grupp 3, Industridesign ID01, Kognitionsergonomi Uttagsautomaten vid Knut den Stores torg

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Lathund Speakout M312

Lathund Speakout M312 Lathund Speakout M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Repetition Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 3 Speakout

Läs mer

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE

Idéhäfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial. Rev A SE Idéhäfte Idéhäfte MEMOdayplanner 3 Beskriver även användning av tillbehöret 508785 Anpassningsmaterial Rev A SE 2 1. Inledning I detta idéhäfte vill vi ge tips om hur man kan använda tid- och planeringshjälpmedlet

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Tutorial - Värmeljuskort för valfritt antal värmeljus av Bi för Skrotboken

Tutorial - Värmeljuskort för valfritt antal värmeljus av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Värmeljuskort för valfritt antal värmeljus av Bi för Skrotboken Du behöver Cardstock och/eller mönsterpapper Plast Skärmaskin med bigare eller motsvarande Dubbelhäftande

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Effekt: Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna.

Effekt: Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna. SKYLT-SNURREN Denna rörelse ger illusionen av att du visar båda sidor av skylten. I själva verket visar du samma sida av skylten till åskådarna. Utförande: 1. Håll skylten mellan höger tumme och fingrarna

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

En sensorisk resa med övningar

En sensorisk resa med övningar En sensorisk resa med övningar I det här kapitlet kommer du att hitta övningar som är tänkt att användas vid de sex stationer som finns på vår sensoriska resa till smakens ursprung. Varje stycke är ägnad

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar KAFFEKVARN MD Magnum Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual Autonomous Pallet System 800 Prototyp Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual APS800 1. NIOS II... 3 1.1 Koppla till NIOS II... 3 1.2 Kopplingar till batteri...3 1.3 Utökad spänningsgren...4 1.4

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Ergonomi - Uppgift 11

Ergonomi - Uppgift 11 Arbetsplatsanalys av min dataplats hemma Arbetsplatsanalys Efter renoveringar hemma har kontoret fått flytta ut i hallen. Kontorsplatsen är inte fullständig ännu för hyllorna, som skall vara ovanför bordet,

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad

Gruppuppgift 1. Uttagsautomater. Inledning. Metod. Bankomat Sofistikerad Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Grupp 4: Katarina Ivarsson Elin Annebäck Johanna Lassvik Anna Åberg Inledning För att ge oss insikt i gränssnittets betydelse för en produkts användbarhet och vad som utmärker

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Franke Kaffemaskiner

Franke Kaffemaskiner Franke Kaffemaskiner FRANKE PURA Pronto OCH Fresco Franke PURA Pulverbehållaren är indelad i två sektioner, vilket gör det möjligt att servera t.ex. två olika sorters chokladdrycker. Det finns även två

Läs mer

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT

KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT Gruppuppgift 2: KOGNITIONSERGONOMISK UNDERSÖKNING AV PARKERINGSAUTOMAT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR EN FÖRBÄTTRAD AUTOMAT (Forskningsgrupp 3) Alstin, Terese Brandt, Daniel Brynolf, Oscar Eriksson, Ebba (ID00)

Läs mer

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Tips på appar Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Grafisk visning med punkter eller stapel Timstock Version: 1.7

Läs mer

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Spelregler..........................................

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinställningar i websolen... 2 1.1 Varför behövs detta?... 2 1.2 Instruktion, Internet Explorer 11... 2 1.2.1 Lägg till websolen som betrodd plats... 2 1.2.2 Både http och https... 4

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

duellen lättvikts stort test av 12 skruvdragare i 10,8-12 voltsklassen! test

duellen lättvikts stort test av 12 skruvdragare i 10,8-12 voltsklassen! test STORT TEST lättvikts duellen stort test av 12 i 10,8-12 voltsklassen! Skruvarna som användes i testet SPAX 8x200 mm Grabber 6x58 mm Dessa maskiner är helt klart utmanare till de tyngre och större klasserna

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser A. Knivinsatser Lägg alltid i knivinsatsen så att önskad insats ligger i position 1. Det enda undantaget är när du vill skära ingredienser i 8 klyftor (se punkt B). Position 1 Position 2 Fäll upp ovandelen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning Aktiverande föreläsning i itslearning Du vill: Att studenterna ska se en kort föreläsning och aktivt svara på frågor i samband med att de tittar. Efter att de svarat på en fråga kan de gå vidare till nästa

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg

Analys och utveckling av DIGITALKAMERA. En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Analys och utveckling av DIGITALKAMERA En rapport av: Johanna Lassvik Elin Annebäck Katarina Ivarsson Anna Åberg Kurs: Kognitiv ergonomi Industridesignprogrammet, åk2 Handledare: Kirre Rassmus-Gröhn Lunds

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai?

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai? Memo Comai Med Memo Comai kan användaren i högre grad självstädigt klara sin vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till en förbättrad livssituation. Detta tjänar

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Impress. Starta Impress

Impress. Starta Impress Starta Impress Klicka Nästa Klicka Nästa Klicka Färdisgställ Nu är du inne i Impress. Till höger finns Aktivitetspanelen Till vänster finns Bildpanelen Aktivitetspanelen har flera aktivitetsval. Det är

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer