HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:"

Transkript

1 NORET, MORA

2 FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har genom sina medarbetare lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av externa handelsplatser och har arbetat med ett stort antal handelsplatser i hela Sverige. RED startade upp sin verksamhet under rådande finanskris hösten 2008 och har sedan sin start hyrt ut närmare kvm retail, varav kvm utgjorde ytor i RED:s utvecklingsportfölj. RED har i tre olika etapper erbjudit Elgiganten, Granngården, MediaMarkt, Stadium Outlet, Hööks, Jula, EM & Sova nya butikslägen på Storhedens handelsplats i Luleå. RED:s filosofi är att utgöra den kreativa länken i förädlingsprocessen av fastigheter, med visionen att kontinuerligt skapa mervärden åt fastigheten och fastighetsägaren. RED arbetar med såväl egeninitierade projekt som rena konsultationsuppdrag. RED:s ambition är att genom förädlingsprocessen säkerställa en långsiktighet i varje enskilt projekt. RED arbetar nära den slutliga tagaren av varje enskilt projekt och är aktiva i processen för att säkerställa en kvalitativ förvaltning. RED arbetar med ett exceptionellt brett nätverk inom Retail både nationellt och internationellt. RED har nära samarbete med såväl institutionella som privata investerare vilket borgar för den finansiella genomförbarheten i såväl stora som mindre projekt. RED erbjuder kommuner och hyresgäster en sluten cykel och utvecklar fastigheten med ett kommersiellt attraktivt koncept samt levererar en färdig produkt. Parallellt säkrar RED i ett tidigt skede upp en investerare som har för avsikt att långsiktigt äga, utveckla vidare, samt förvalta fastigheterna. HUR RED ARBETAR RED är en renodlad developer, vars styrka ligger i att i ett mycket tidigt skede skapa mervärde i sina projekt genom sin närhet till marknadsaktörerna. FASTIGHETSÄGARE INVESTERARE DEVELOPER RICO ESTATE DEVELOPMENT PROJEKT RED I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: ARKITEKT säkrar upp starka hyresgäster på långa åtaganden om minimum 10 år, handlar upp en entreprenör och säkrar därmed produkten för sina hyresgäster, i ett tidigt skede säkrar upp en slutlig tagare till portföljen som har ett långsiktigt ägarintresse och som önskar förvalta handelsobjekt, samt skapar en säker finansieringsmodell som i regel är bankoberoende vilket med dagens marknad kan vara avgörande för att nå framgång med ett projekt. RED:s ambition är att, i kontrast till många andra exploatörer, i ett mycket tidigt skede kunna konkretisera för kommunen vem den långsiktiga ägaren är. I praktiken genomför RED projektet genom ett partnerskap som kan beskrivas enligt ovanstående schema. Ambitionen är att på detta sätt fånga in samtliga värden i projektet som borgar för ett långsiktigt lyckat projekt. TOTALENTREPRENÖR FASTEC

3 BAKGRUND Vid infarten till Mora erbjuds en utmärkt handelsetablering. Området ligger i förlängning till ett existerande handelsområde och strax intill passerar RV 70, som förbinder Mora med Rättvik och Borlänge. Mora besöks av tusentals turister varje år. Den attraktiva placeringen och det breda utbudet inbjuder till såväl impulsiva som planerade besök. Totalt planerar RED att utveckla ca kvadratmeter handel i två olika etapper och detaljplanen för området tillåter både sällanköps- och livsmedelshandel. Det nya handelsområdet utformas så att optimal exponering och logistik uppnås. Området består av två delar. RED:s etablering och Biltema som har uppfört en butik på andra sidan av lokalgatan. RED:s placering är således optimerad till områdets interna kommunikationsvägar för både fordonstrafik, cyklister och gående samt för exponering mot RV 70. PROJEKTET På Moras bästa handelsläge, på området Noret, utvecklas en helt ny handelsplats. Noret är placerat vid huvudinfarten till Mora där ca fordon passerar varje dygn. Området har goda kommunikationsmöjligheter och är inte bara lättillgängligt från Centrum utan också från hela närregionen. Avståndet mellan Mora stadskärna och Noret är ca 3 km. ICA Maxis öppning ute på Mora-Noret stärkte området ytterligare. Totalt planerar RED att utveckla ca kvm BTA bredvid Biltemas nyöppnade butik på området. GESTALTNING Butikerna utformas i ljusa material och byggnaderna får ett varierat uttryck med hjälp av skiftande takhöjd samt stora partier av glas, aluminium och trä. De ljusa fasaderna skapar en neutral fondvägg bakom den livliga kundparkeringen så att det säkras optimal exponering till alla entréer och så att området blir lätt att överskåda för kunderna. Varutransporter och kundtrafik är väl separerade från varandra och området utformas i övrigt enligt kommunens gestaltningsprogram. Ambitionen är att skapa ett levande handelsområde med en tydlig identitet, där god översikt och exponering är lika viktig som det arkitektoniska helhetsintrycket. OMRÅDESFAKTA MORA KOMMUN 2011 Antal invånare i Mora kommun: Försäljningsunderlag i Mora kommun (Mkr): Omsättning dagligvaror i Mora kommun (Mkr): 766 Omsättning sällanköp i Mora kommun (Mkr): 738 Handelsindex för Mora kommun (dagligvaror): 123 Handelsindex för Mora kommun (sällanköp): 124 ORIENTERING Moraregionen är en medelstor region med ca invånare. Mora ligger på ett näs mellan sjöarna Siljan och Orsasjön. Moras upptaggningsområde innefattar också de kommuner som gränsar till Mora, d.v.s. Leksand, Malung, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen och uppgår till ca personer. I Mora finns idag ca aktiva företag inom en mängd olika branscher. Näringslivet i Mora präglas av tillverkande industri, turism och handel. Natur och kultur har skapat underlag för en omfattande turism som omsätter miljardbelopp. Den ger i sin tur underlag för en handel som ligger långt högre än riksgenomsnittet. I Mora finns en stark företagstradition och det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten. Mora hade Dalarnas bästa företagsklimat 2010 enligt en studie från Svenskt Näringsliv. Sysselsättningen har under talet utvecklats bättre i Moraregionen och kommunen, än i landet som helhet.

4 ATTRAKTIV PLACERING I MORA Lättillgängligt från större infartsväg till Mora Mycket god exponering mot RV 70 Placering nära Mora centrum och bostadsområden Lättillgängligt för kundtrafik och varutransport TRAFIK RV 70 Normal: fordon/dygn Högsäsong: fordon/dygn ETABLERADE AKTÖRER Flygfoto över området

5 DISPONERING BUTIKSAREALER Butik A: m² Butik B: m² Butik C: m² Butik D: m² Totalt Etapp 1: m² Butik E: m² Butik F: m² Butik G: m² Butik H: m² Totalt Etapp 2: m² PARKERING Totalt etapp 1: ca 290 pl. Detaljplan klar Byggstart Q1, 2013 Öppning Q1, 2014

6 LOGISTIK LÄTTILLGÄNGLIGHET Idén bygger på att skapa ett lättöverskådligt handelsområde, inte minst för att det ska vara smidigt att leverera varor till butikerna, men också för att handelsplatsen ska upplevas som lättillgänglig för besökarna. För att underlätta trafikflödet kommer det att finnas separata infarter för kundtrafik och varuleveranser. Varje butikslokal har en egen lastkaj/platta dit varor kan levereras snabbt och enkelt. På så sätt kan varuflödet ske ostört och oberoende av omkringliggande hyresgäster. Handelsplatsen ska givetvis även vara lättillgänglig för besökande kunder. Det ska vara lätt för kunderna att navigera inom området. Från den gemensamma kundparkeringen ska alla entréer vara väl exponerade. Grundtanken är att kunderna ska kunna parkera bilen på en och samma parkeringsplats och sedan röra sig obekymrat mellan butikerna i området. Moras nya handelsplats ska vara Morabornas förstahandsval när det gäller impulsiva såväl som planerade besök. LOGISTIK A: Kundinfart B: Varuleveranser

7 FASADER

8 BYGGNADSPRINCIP Planlösning Planlösningen anpassas efter hyresgästens behov. Utgångspunkten är att skapa generella inredningsvänliga planlösningar för att göra det lätt för hyresgästen att inreda sin butik i linje med det egna butikskonceptet. Vid behov finns det även möjlighet till extra entresol. Entréparti Entrépartierna utformas i samarbete med hyresgästen. Även här finns möjlighet för hyresgästen att sätta sin prägel på butiken. Skyltning ingår i entrépartiet och som den del av fasaden för att tydligt signalera de olika butikerna. Green Building EU har som mål att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen, och har därför lanserat Green Building. Enligt Green Building-kriterierna ska nya byggnaders energianvändning ligga minst 25 procent under ställda krav på energianvändning. PLANPRINCIP 1 Lager 2 Personal 3 Butik 4 Entré 5 Varumottagning 6 Entresol PRINCIPSEKTION 4 Entré 5 Varumottagning

9

10

11 Kontakt Ronald Rico Per Edstam CEO Property Development Manager

Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom.

Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom. STEEN & ström SVERIGE AB Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom.com W: www.steenstrom.com/se 3 Steen & ström Skandinavien

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Det är lika bra att vara ärliga: Vi gillar inte

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam.

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Det är lika bra att vara ärliga: Vi gillar inte

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast

Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast 2002 Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast utvecklar nya handelsplatser 24 AxFasts bestånd 28 Marknadsposition

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Etableringsområden i Gävle kommun

Etableringsområden i Gävle kommun Etableringsområden i Gävle kommun Innehåll Låt oss övertyga dig...3 Lokaler och mark i Gävle kommun...4 Ersbo...6 Gävle Bro...8 Södra Fredriksskans Hamnen...10 Hemlingby Köpcentrum...12 Teknikparken...14

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 3 / Mars 2009

Dagens Lokaler Nr 3 / Mars 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Planerade köpcentrum Nyligen öppnade och planerade handelsytor sidan 4 Sveriges största handelsgiganter De 12 största aktörerna

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer